Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici

Adauga mai jos adresa de e-mail pentru a primit Raportul Gratuit

email
Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
 Cartea Verde a Contabilitatii 2018

Proiect nou: Supravegherea macroprudentiala a sistemului financiar national

Taxe si Impozitestabilitate financiarasupraveghere macroprudentialasistemul financiar
Va prezentam mai jos noul proiect de ordonanta de urgenta privind supravegherea macroprudentiala a sistemului financiar national.

Avand in vedere Recomandarea Comitetului European pentru Risc Sistemic din 22 decembrie 2011 privind mandatul macroprudential al autoritatilor nationale (CERS/2011/3), potrivit careia statele membre trebuie sa desemneze, sa stabileasca prerogativele si sa asigure cadrul legal necesar pentru organizarea si functionarea unei autoritati nationale careia ii sunt incredintate atributii in domeniul politicii macroprudentiale, luarea acestor masuri in regim de urgenta se impune avand in vedere ca termenul limita stabilit pentru asigurarea implementarii la nivel national a Recomandarii Comitetului European pentru Risc Sistemic a fost 1 iulie 2013, data pana la care trebuia sa fie asigurata inclusiv operationalizarea organismului insarcinat cu prerogative in domeniul politicii macroprudentiale, intrucat aspectele vizate constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale


Art.1 - (1) Se infiinteaza Comitetul National pentru Supravegherea Macroprudentiala, denumit in continuare Comitetul, ca structura de cooperare inter-institutionala, fara personalitate juridica.

(2) Fara a aduce atingere prerogativelor conferite de lege autoritatilor prevazute la art. 7, alin. (1), misiunea Comitetului este de a asigura coordonarea in domeniul supravegherii macroprudentiale a sistemului financiar national, prin stabilirea politicii macroprudentiale si a instrumentelor adecvate pentru punerea in aplicare a acesteia.

50 de umbre ale fiscalitatii
50 de umbre ale fiscalitatii

Vezi detalii

Examen auditor financiar 2018. Teste de verificare
Examen auditor financiar 2018. Teste de verificare

Vezi detalii

Top 50 de situatii in care inspectorii fiscali comit abuzuri
Top 50 de situatii in care inspectorii fiscali comit abuzuri

Vezi detalii
Art.2 - (1) Obiectivul fundamental al Comitetului este de a contribui la salvgardarea stabilitatii financiare, inclusiv prin consolidarea capacitatii sistemului financiar de a rezista socurilor si prin diminuarea acumularii de riscuri sistemice, asigurand pe aceasta cale o contributie sustenabila a sectorului financiar la cresterea economica.

(2) in indeplinirea obiectivului fundamental prevazut la alin. (1), Comitetul si membrii Consiliului general nu solicita si nu accepta instructiuni din partea niciunei autoritati, institutii sau organism public ori privat.

Art.3 - (1) in vederea indeplinirii obiectivului fundamental conform articolului 2, Comitetul are urmatoarele atributii principale:

(a) identificarea, colectarea si analiza informatiilor necesare in vederea indeplinirii
obiectivului fundamental;
(b) identificarea, monitorizarea si evaluarea riscurilor sistemice;
(c) identificarea institutiilor financiare si a structurilor sistemului financiar care sunt relevante din punct de vedere sistemic;

(d) elaborarea strategiei privind politica macroprudentiala in vederea indeplinirii obiectivului fundamental;
(e) emiterea de recomandari si avertizari in vederea prevenirii sau diminuarii riscurilor sistemice la adresa stabilitatii sistemului financiar national;
(f) monitorizarea implementarii recomandarilor Comitetul European pentru Risc Sistemic si a masurilor adoptate la nivel national ca urmare a avertismentelor emise de Comitetul European pentru Risc Sistemic, in temeiul articolului 3, paragraful 2 literele c) si d) din Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 al Parlamentului European si al Consiliului privind supravegherea macroprudentiala a sistemului financiar din Uniunea Europeana si infiintarea Comitetului European pentru Risc Sistemic;
(g) monitorizarea implementarii recomandarilor emise de Comitet si a masurilor adoptate de autoritatile nationale, ca urmare a recomandarilor si avertizarilor emise de Comitet;
(h) orice alte atributii care rezulta potrivit legislatiei adoptate la nivelul Uniunii Europene si care vizeaza supravegherea macroprudentiala.

(2) in plus fata de atributiile privind supravegherea macroprudentiala conform alin. (1), Comitetul este responsabil de coordonarea gestiunii crizelor financiare.

(3) in vederea indeplinirii atributiilor sale, Comitetul are competenta de a solicita toate datele si informatiile nationale relevante, inclusiv informatii de la autoritatile de supraveghere financiara microprudentiala si informatii din afara ariei de reglementare, precum si informatii la nivel de institutie in urma unei solicitari justificate si cu aranjamente adecvate pentru a se asigura confidentialitatea, autoritatile si institutiile sesizate fiind obligate sa furnizeze informatiile solicitate.

(4) Comitetul are obligatia de a transmite autoritatilor de supraveghere financiara microprudentiala informatiile relevante necesare in vederea indeplinirii atributiilor acestora.

(5) Comitetul asigura cooperarea si schimbul de informatii cu autoritati echivalente din alte state membre, cu pastrarea confidentialitatii informatiilor primite.

(6) Comitetul informeaza Comitetul European pentru Risc Sistemic asupra actiunilor intreprinse in vederea prevenirii si diminuarii riscurilor sistemice la nivel national.

Art.4 - (1) in cazul in care in urma analizelor efectuate, este identificat un potential risc la adresa stabilitatii financiare, Comitetul poate intreprinde urmatoarele actiuni:
(a) emiterea de recomandari si avertizari adresate autoritatilor nationale de supraveghere financiara microprudentiala, cu privire la directiile de actiune care trebuie urmate;
(b) emiterea de recomandari adresate guvernului in vederea initierii unor proiecte legislative in scopul mentinerii stabilitatii financiare.
(2) Destinatarii recomandarilor trebuie sa informeze Comitetul cu privire la masurile adoptate in vederea respectarii recomandarilor sau, dupa caz, sa furnizeze o justificare corespunzatoare in cazul in care nu au adoptat astfel de masuri.

CAPITOLUL II
Organizarea


Art.5 - (1) Comitetul are urmatoarea structura organizationala:

(a) Consiliul general;
(b) Comitetul tehnic privind riscul sistemic;
(c) Comitetul tehnic privind gestiunea crizelor financiare;
(d) Secretariatul.

(2) Consiliul general este responsabil cu adoptarea deciziilor in vederea indeplinirii obiectivului fundamental al Comitetului conform articolului 2.

(3) Comitetul tehnic privind riscul sistemic are responsabilitatea de a sprijini activitatea Consiliului general prin elaborarea analizelor de identificare, evaluare si monitorizare a riscului sistemic si propunerea masurilor necesare in vederea indeplinirii obiectivului fundamental al Comitetului conform articolului 2.

(4) Comitetul tehnic privind gestiunea crizelor financiare are responsabilitatea de a sprijini activitatea Consiliului general prin elaborarea analizelor privind impactul sistemic al unor eventuale dificultati cu care se confrunta participantii la sistemul financiar national si propunerea masurilor necesare in vederea reducerii riscului de contaminare a celorlalte institutii sau piete financiare ori a sistemului financiar in ansamblul sau.

(5) Secretariatul asigura sprijin administrativ si logistic Comitetului si este asigurat de Banca Nationala a Romaniei.

(6) Organizarea si functionarea comitetelor tehnice se stabileste prin regulament intern adoptat de Consiliul general al Comitetului.

Art.6 - (1) Presedintele Comitetului este guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei.

(2) Presedintele reprezinta Comitetul in relatia cu tertii. in cazul imposibilitatii temporare de a actiona a presedintelui, reprezentarea se asigura de unul dintre membrii desemnati de presedinte sau, in caz de indisponibilitate a Presedintelui, de Consiliul general.

Art.7 - (1) Consiliul general al Comitetului este format din 8 membri:

(a) Guvernatorul, prim-viceguvernatorul si economistul sef ai Bancii Nationale a Romaniei;

(b) Presedintele si prim-vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara;

(c) Trei reprezentanti ai Ministerului Finantelor Publice cu rang de ministru sau secretar de stat.

In caz de paritate de voturi, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei va avea drept de veto.

(2) Directorul Fondului de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar participa la lucrarile Consiliului general, fara drept de vot.

(3) Desfasurarea activitatii in cadrul Comitetului de catre persoanele prevazute la alin. (1) nu intra sub incidenta regimului incompatibilitatilor si al conflictelor de interese prevazut de Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare ori a celui prevazut in legile speciale care guverneaza statutul autoritatilor din care fac parte aceste persoane.

Art.8 - (1) Consiliul general se va intruni in sedinte ordinare de cel putin patru ori pe an.

(2) Consiliul general se va intruni in sedinte extraordinare la solicitarea oricarui membru al sau.

(3) sedintele Consiliului general vor fi convocate de Presedintele Comitetului.

(4) Membrii vor participa in persoana la sedintele Consiliului general. in mod exceptional, este permisa inlocuirea membrilor cu persoane imputernicite, in conditiile in care inlocuirea este justificata.

Art.9 - (1) Fiecare membru al Consiliului general are dreptul la un vot.

(2) Consiliul general delibereaza valabil in prezenta a cel putin jumatate plus unu dintre membrii sai.

(3) Deciziile Consiliul general sunt adoptate cu majoritatea voturilor exprimate. in caz de egalitate de voturi, presedintele are vot decisiv.

CAPITOLUL III
Dispozitii finale


Art.10 - (1) Comitetul asigura publicarea recomandarilor si avertizarilor sale, cu exceptia cazului in care publicarea acestora poate avea repercusiuni la adresa stabilitatii financiare.

(2) Comitetul publica anual un raport de activitate si poate emite comunicate de presa privind deciziile de politica macroprudentiala si motivele pentru adoptarea acestora, precum si alte materiale cuprinzand informatii destinate publicitatii.

ART.11 - (1) Presedintele Comitetului prezinta Parlamentului Romaniei, pana la data de 30 iunie a anului urmator, raportul anual al Comitetului, care este dezbatut, fara a fi supus votului, in sedinta comuna a celor doua Camere ale Parlamentului.

(2) Membrii Comitetului, precum si persoanele care au lucrat sau lucreaza pentru sau in legatura cu activitatea Comitetului, nu raspund civil sau penal pentru indeplinirea sau omisiunea indeplinirii oricarui act sau fapt in legatura cu exercitarea, in conditiile legii, a atributiilor de supraveghere macroprudentiala, cu exceptia cazului in care se dovedeste ca au actionat cu rea-credinta si cu neglijenta grava.

Art.12 - (1) Membrii Consiliului general si oricare alte persoane care au lucrat sau lucreaza pentru sau in legatura cu activitatea Comitetului nu vor divulga informatii care fac obiectul secretului profesional.

(2) Informatiile primite de membrii Comitetului vor fi utilizate in mod exclusiv pentru indeplinirea atributiilor acestuia.

Art.13 - Comitetul adopta si urmareste implementarea strategiei privind politica macroprudentiala, fara a aduce atingere independentei Bancii Nationale a Romaniei, conform art.130 din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene.

Prezenta ordonanta de urgenta asigura implementarea Recomandarii Comitetului European pentru Risc Sistemic din 22 decembrie 2011 privind mandatul macroprudential al autoritatilor nationale (CERS/2011/3) publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 41 din 14 februarie 2012.

PRIM-MINISTRU
VICTOR VIOREL PONTA
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
Taxe si Impozitestabilitate financiarasupraveghere macroprudentialasistemul financiar

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Data aparitiei: 11 Octombrie 2013


Votati articolul "Proiect nou: Supravegherea macroprudentiala a sistemului financiar national":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Cum este avantajos, platitor sau neplatitor TVA?

Intrebare: Sotia mea este in curs de autorizare PFA si am dori sa stim cum este mai benefic sa ne inregistram: ca platitori sau neplatitori de TVA ? Domeniul PFA este de: obiecte (origami modular) HAND-MADE, din hartie, carton si n.c.a., dupa codul CAEN. Materialele cumparate de noi pentru realizarea acestor obiecte, toate sunt purtatoare de TVA, dar daca la pretul de productie mai adaugam si TVA, ne e teama ca am avea mai putin succes. MULTUMESC anticipat pentru raspuns.


Raspuns: pana la atingerea plafonului de 65000 euro a cifrei de afaceri, PFA-ul ramane neplatitor de TVA.... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 11 Octombrie 2013 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user

Intrebare antispam: 3 + 1 =
  Da, doresc să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare

Adauga acest articol in site-ul tau

Subiectele saptamanii

 • Descarca ultima versiune pentru Declaratia 300

  • Articol actualizat pe 21 februarie 2018: Declaratia 300 a fost actualizata la ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) nr. 591/2017 privind aprobarea modelului si continutului formularului 300 care a aparut in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 94 din 1 februarie 2017.   Ce este declaratia 300? Declaratia 300 reprezinta decontul de taxa...» citeste mai departe aici

 • Se anunta CONCEDIERI in masa! Patronii IMM sunt nemultumiti de cresterea salariului minim si a contributiilor la part time

  • Un antreprenor din doi va face concedieri, conform unui sondaj online la care au participat patronii de firme mici si mijlocii in perioada 7 - 16 februarie 2018. Acesta este efectul majorarii salariului minim pe economie de la data de  1 ianuarie 2018, dar si a obligatiei de plata a contributiilor sociale pentru angajatii care lucreaza part-time la nivelul intreg al salariului minim pe economie. Potrivit Consiliului National al Intreprinderilor Mici si Mijlocii din Roma...» citeste mai departe aici

 • Societatile de contabilitate sunt obligate sa aiba un ofiter pentru protectia datelor?

  • In studiul de caz de astazi vom dezbate problema legata de desemnarea unui responsabil cu protectia datelor. Dilema este daca societatile de contabilitate si cu departament de resurse uman, departament care actioneaza conform HG 500 sunt obligate sa angajeze cu contract de munca o persoana pentru protectia datelor cu caracter personal.   Iata raspunsul specialistului! H.G. nr. 905/2017 privind registrul general d...» citeste mai departe aici

 • Regimul fiscal aplicat zilierilor. Noutati 2018

  • Zilierul este o persoana fizica ce are capacitate de munca si care desfasoara activitati necalificate, de obicei cu caracter ocazional, pentru un beneficiar.   Activitatea zilierilor este reglementata de urmatoarele: –  Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, republicata; – Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011...» citeste mai departe aici

Newsletter zilnic GRATUIT

Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate
Aboneaza-te la newsletterul Contabilul.ro si primesti gratuit Raportul special "Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate".
Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

Codul Fiscal 2018 - modificarile legii
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"


email
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu informatii si oferte contabile
X