Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici

Adauga mai jos adresa de e-mail pentru a primit Raportul Gratuit

email
Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
 Cartea Verde a Contabilitatii 2018

Analiza Declaratia 205. Ce obligatii avem de indeplinit?

declaratia 205alte venituriimpozitul pe venitretinere la sursa a impozituluititluri participareinvestitii
Retinem, in primul rand, ca Declaratia 205 se completeaza si se depune de catre platitorii de venituri care au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa a impozitului, conform titlului III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal).

Declaratia 205 se completeaza si se depune si de catre intermediari, societatile de administrare a investitiilor, in cazul rascumpararii de titluri de participare la fondurile deschise de investitii, sau alti platitori de venit, dupa caz, pentru castiguri/pierderi realizate de persoanele fizice, aferente tranzactiilor cu titluri de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise.

In cazul in care, in cursul anului, la nivelul aceluiasi platitor, au fost efectuate plati privind mai multe tipuri de venituri prevazute la sectiunea III "Date privind natura veniturilor", se completeaza un singur formular.

Pentru fiecare tip de venit platit prevazut la sectiunea III "Date privind natura veniturilor" se genereaza in acelasi formular cate un tabel, inscriindu-se datele corespunzatoare, pe beneficiari de venit, aferente anului de raportare.

in cazul veniturilor din salarii se genereaza tabelul prevazut la sectiunea V "Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii", iar pentru celelalte venituri platite se genereaza cate un tabel prevazut la sectiunea IV "Date informative privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit", inscriindu-se datele corespunzatoare tipului de venit platit.

Termenul de depunere a declaratiei 205

50 de umbre ale fiscalitatii
50 de umbre ale fiscalitatii

Vezi detalii

Manual de Inventariere. Societati Comerciale. PFA. ONG
Manual de Inventariere. Societati Comerciale. PFA. ONG

Vezi detalii

Planul de Conturi general. Functiunea si corespondenta conturilor 2018
Planul de Conturi general. Functiunea si corespondenta conturilor 2018

Vezi detalii
Declaratia 205 se completeaza si se depune anual:

pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat;
ori de cate ori platitorul de venit constata erori in declaratia depusa anterior, acesta completeaza si depune o declaratie rectificativa, in conditiile art. 84 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, situatie in care se va inscrie "X" in casuta prevazuta in acest scop.

ATENTIE: Declaratia rectificativa se intocmeste pe tipuri de venit si va cuprinde numai pozitiile corectate, declarate eronat in declaratia initiala, sau pozitiile care, in mod eronat, nu au fost cuprinse in declaratia initiala.

in cazul in care declaratia se corecteaza prin eliminarea unei pozitii declarate eronat in declaratia initiala se va proceda astfel:

in tabelul de la sectiunea IV "Date informative privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit", generat pe tipuri de venit, se vor inscrie datele de identificare ale beneficiarului de venit din declaratia initiala, iar la col. 4 - 7 se va inscrie cifra "0″ (zero);
in tabelul de la sectiunea V "Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii" se vor inscrie datele de identificare ale beneficiarului de venit din declaratia initiala, iar la col. 4 - 8 se va inscrie cifra "0″ (zero).

Organul fiscal competent

Declaratia 205 se depune la organul fiscal la care platitorii de venituri sunt inregistrati in evidenta fiscala.

In cazul contribuabililor nerezidenti care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei prin unul sau mai multe sedii permanente, declaratia se depune la organul fiscal pe a carui raza teritoriala se afla situat sediul permanent desemnat, potrivit legii.

In cazul sediilor secundare inregistrate ca platitori de impozit pe veniturile din salarii, declaratia corespunzatoare activitatii sediilor secundare, se depune de contribuabilul care le-a infiintat, pe codul de inregistrare fiscala al acestuia, la organul fiscal in a carui evidenta fiscala este inregistrat contribuabilul.

Pentru angajatii care au fost detasati la o alta entitate, declaratia se completeaza de catre angajator sau de catre platitorul de venituri din salarii in cazul in care angajatul detasat este platit de entitatea la care a fost detasat.

in situatia in care plata venitului salarial se face de entitatea la care angajatii au fost detasati, angajatorul care a detasat comunica platitorului de venituri din salarii la care acestia sunt detasati date referitoare la deducerea personala la care este indreptatit fiecare angajat.

Pe baza acestor date platitorul de venituri din salarii la care angajatii au fost detasati intocmeste statele de salarii si calculeaza impozitul, in scopul completarii declaratiei.

Modul de completare si depunere

Declaratia 205 se completeaza cu ajutorul programului de asistenta, care este pus la dispozitia contribuabililor, gratuit, de unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu respectarea structurii de date (fisier XML) prevazute in anexa nr. 5 la ordin.

Platitorii de venituri au obligatia depunerii declaratiei la organul fiscal competent, in format electronic (format PDF, cu fisier XML atasat), pe suport magnetic sau optic, care va fi insotit de exemplarul in format hartie, semnat si stampilat, potrivit legii.

Formatul hartie se listeaza prin functiile aplicatiei informatice de asistenta la completarea declaratiei si cuprinde situatia centralizatoare a datelor declarate, pe beneficiari de venit si pe tipuri de venituri, cuprinse in sectiunea IV "Date informative privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit" si in sectiunea V "Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii" din formular.

Declaratia 205 se listeaza in doua exemplare:

originalul se depune la organul fiscal, in format hartie, semnat si stampilat, impreuna cu formatul electronic al declaratiei, fisierul XML atasat;
copia se pastreaza de catre platitorul de venituri.

Declaratia 205 poate fi depusa si prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin utilizarea serviciului de depunere de declaratii on-line.

Completarea declaratiei

In rubrica "Anul" se inscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2012) anul pentru care se completeaza declaratia.

Sectiunea I "Date de identificare a platitorului de venit"

in caseta "Cod de identificare fiscala" se inscrie codul de identificare fiscala al platitorului de venit, inscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

in situatia in care declaratia se completeaza de catre imputernicit, desemnat potrivit legii, se inscriu codul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal competent persoanei ale carei obligatii sunt indeplinite, precum si datele de identificare ale acesteia, iar la rubrica "Functia" din formular se inscrie "imputernicit".

in cazul in care platitorul de venit are calitatea de persoana impozabila inregistrata in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, codul de identificare fiscala va fi precedat de prefixul "RO".

in rubrica "Denumire/Nume, prenume" se inscriu, dupa caz, denumirea sau numele si prenumele platitorului de venit.

Rubricile privind adresa se completeaza, dupa caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al platitorului de venit.

Sectiunea II "Date recapitulative"

Tabelul se genereaza cu ajutorul programului de asistenta si reprezinta situatia centralizatoare a datelor declarate la sectiunea IV si/sau sectiunea V, pe tipuri de venit.

Col. 2 - 6 se completeaza cumulat, pe tipuri de venit.

4. Sectiunea III "Date privind natura veniturilor" Se bifeaza casuta corespunzatoare tipului de venit platit:

venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent;
venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;
venituri din activitati independente realizate intr-o forma de asociere cu o persoana juridica, microintreprindere;
venituri sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni similare;
venituri obtinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor din patrimoniul afacerii, potrivit art. 78 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal;
castiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise;
venituri din salarii;
venituri din dividende;
venituri din dobanzi;
castiguri din transferul valorilor mobiliare in cazul societatilor inchise si al partilor sociale;
venituri din lichidarea persoanei juridice;
venituri din premii;
venituri din jocuri de noroc;
venituri din pensii;
venituri din activitati agricole;
venituri din arendare;
venituri din alte surse.

Casuta "Venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent" [lit. b)] se bifeaza numai in cazul in care, potrivit Codului fiscal, platitorul are obligatia retinerii la sursa a impozitului pentru veniturile platite.

Casuta "Venituri din activitati independente realizate intr-o forma de asociere cu o persoana juridica, microintreprindere" [lit. d)] se bifeaza in cazul venitului realizat de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoana juridica romana, microintreprindere, care nu genereaza o persoana juridica, determinat cu respectarea regulilor stabilite in titlul IVA1 din Codul fiscal si care este asimilat, in vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activitati independente.

Casuta "Castiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise" [lit. g)] se bifeaza in cazul castigurilor rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, pentru care beneficiarul de venit are obligatia stabilirii castigului net anual/pierderii nete anuale.

in cazul castigurilor din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, la completarea formularului se au in vedere dispozitiile Codului fiscal, ale Hotararii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si normele privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital din transferul titlurilor de valoare obtinut de persoanele fizice, aprobate prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Casuta "Venituri sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare" [lit. e)] se bifeaza in cazul castigului rezultat din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni similare, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Casuta "Venituri obtinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor din patrimoniul afacerii, potrivit art. 78 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal" [lit. f)] se bifeaza in cazul veniturilor obtinute din valorificarea, prin centrele de colectare, a bunurilor mobile sub forma deseurilor din patrimoniul afacerii de catre persoanele fizice care desfasoara activitati independente si/sau activitati agricole, in mod individual sau intr-o forma de asociere, precum si venituri din cedarea folosintei bunurilor determinate in sistem real.

ATENTIE: in situatia in care veniturile se realizeaza din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor din patrimoniul afacerii de catre persoanele fizice care desfasoara activitati independente si/sau activitati agricole intr-o forma de asociere se vor avea in vedere si instructiunile de la sectiunea IV, col. 1 si col. 2.

Casuta "Castiguri din transferul valorilor mobiliare in cazul societatilor inchise si al partilor sociale" [lit. k)] se bifeaza in cazul castigurilor rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare in cazul societatilor inchise si a partilor sociale, pentru care impozitul retinut de platitorul de venit este final, potrivit legii.

Casuta "Venituri din activitati agricole" [lit. p)] se bifeaza in cazul veniturilor din activitati agricole realizate de persoanele fizice din valorificarea produselor agricole obtinute dupa recoltare, in stare naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate in arenda, catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati, pentru utilizare ca atare, potrivit art. 74 alin. (4) din Codul fiscal si Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 190/2009 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea si plata impozitului pe veniturile banesti din agricultura realizate prin valorificarea produselor vandute catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati, pentru utilizare ca atare, cu modificarile ulterioare.

Casuta "Venituri din arendare" [lit. q)] se bifeaza in cazul veniturilor obtinute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal, realizate de persoanele fizice care nu au optat pentru determinarea venitului net in sistem real.

Pentru fiecare tip de venit platit se va genera cate un tabel distinct, prevazut la sectiunea IV.

Casuta "Venituri din salarii" [lit. h)] se bifeaza in cazul veniturilor din salarii si asimilate salariilor.

5. Sectiunea IV "Date informative privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit"

Pentru fiecare tip de venit platit se genereaza in acelasi formular cate un tabel, inscriindu-se datele corespunzatoare, pe beneficiari de venit.

Col. 1 - se completeaza pentru fiecare beneficiar de venit, inscriindu-se numele si prenumele persoanelor fizice pentru care platitorul de venit a retinut impozit la sursa si/sau a efectuat plata veniturilor, prevazute la sectiunea III.

ATENtIE: in cazul veniturilor obtinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor din patrimoniul afacerii de catre persoanele fizice care desfasoara activitati independente si/sau activitati agricole intr-o forma de asociere, se inscrie denumirea asocierii.

Col. 2 - se inscrie codul numeric personal sau numarul de identificare fiscala atribuit de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz.

ATENtIE: in cazul veniturilor obtinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor din patrimoniul afacerii de catre persoanele fizice care desfasoara activitati independente si/sau activitati agricole intr-o forma de asociere, se inscrie codul de identificare fiscala atribuit asocierii.

Col. 3 - se completeaza, dupa caz "Plata anticipata" sau "Impozit final", corespunzator regimului de impozitare aplicabil veniturilor platite.

Rubrica se completeaza cu sintagma "Plata anticipata", in situatia in care impozitul retinut de platitorii de venituri reprezinta plata anticipata in contul impozitului anual pe venit.

Rubrica se completeaza cu sintagma "Impozit final", in situatia in care impozitul retinut de platitorii de venituri este final.

in cazul veniturilor prevazute la lit. a) - e) de la sectiunea III "Date privind natura veniturilor", pentru care impozitul retinut la sursa reprezinta plata anticipata in contul impozitului anual, potrivit Codului fiscal, platitorii de venituri completeaza rubrica cu sintagma "Plata anticipata".

in cazul in care, pentru veniturile prevazute la lit. a) - c) de la sectiunea III "Date privind natura veniturilor", contribuabilii au optat pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final, in conformitate cu dispozitiile Codului fiscal, platitorii de venituri completeaza rubrica cu sintagma "Impozit final".

Rubrica nu se completeaza in cazul veniturilor obtinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor din patrimoniul afacerii, potrivit art. 78 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal, natura platii (plata anticipata sau impozit final) urmand a fi stabilita de organul fiscal.

Rubrica nu se completeaza in cazul castigurilor/pierderilor din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise.

in cazul veniturilor prevazute la lit. h) - r) de la sectiunea III "Date privind natura veniturilor" pentru care impozitul retinut la sursa este final, in conformitate cu dispozitiile Codului fiscal, platitorii de venituri completeaza rubrica cu sintagma "Impozit final".

Col. 4 - se inscrie suma reprezentand totalul castigurilor realizate de fiecare beneficiar de venit in anul de raportare.

Rubrica se completeaza numai pentru urmatoarele tipuri de venituri:

castiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise.

Se inscrie suma reprezentand totalul castigurilor inregistrate de fiecare beneficiar de venit in anul de raportare, ca urmare a tranzactionarii titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise;

venituri sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni similare.

Se inscrie suma reprezentand totalul castigurilor inregistrate de fiecare beneficiar de venit in anul de raportare din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni similare.

Col. 5 - se inscrie suma reprezentand totalul pierderilor realizate de persoanele fizice in anul de raportare.

Rubrica se completeaza numai pentru urmatoarele tipuri de venituri:

transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise.

Se inscrie suma reprezentand totalul pierderilor inregistrate de fiecare persoana fizica in anul de raportare, ca urmare a tranzactionarii titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise;

operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare.

Se inscrie suma reprezentand totalul pierderilor inregistrate de fiecare persoana fizica in anul de raportare din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni similare.

Col. 6 - se inscrie baza de calcul al impozitului, reprezentand totalul venitului impozabil/castigului realizat de fiecare beneficiar de venit intr-un an fiscal. Nu se completeaza pentru operatiunile privind transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise.

Baza de calcul al impozitului se determina de platitorul de venit, corespunzator regulilor prevazute pentru fiecare tip de venit, in conformitate cu prevederile Codului fiscal.

in cazul asocierilor dintre persoane fizice si persoane juridice romane, venitul cuvenit persoanei fizice se stabileste potrivit legislatiei privind impozitul pe venitul microintreprinderilor.

Rubrica nu se completeaza de catre intermediari, societatile de administrare a investitiilor, in cazul rascumpararii de titluri de participare la fondurile deschise de investitii, sau alti platitori de venit, dupa caz, pentru castigurile/pierderile realizate de persoanele fizice, aferente tranzactiilor cu titluri de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, pentru care nu exista obligatia retinerii la sursa a impozitului, potrivit legii.

Col. 7 - se inscrie suma reprezentand totalul impozitului pe venit/castig calculat si retinut in cursul anului pentru fiecare beneficiar de venit.

Impozitul pe venit se calculeaza de platitorul de venit, corespunzator regulilor prevazute pentru fiecare tip de venit, in conformitate cu prevederile Codului fiscal.

In cazul asocierilor dintre persoane fizice si persoane juridice romane, microintreprinderi care nu genereaza o persoana juridica, se inscrie suma reprezentand impozitul pe venit, calculat si retinut pentru fiecare asociat, persoana fizica, fiind aplicabile regulile privind metodologia de calcul al impozitului pe venitul microintreprinderilor.

Impozitul aferent dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, se cuprinde in declaratia aferenta perioadei in care a avut loc aprobarea situatiilor financiare anuale.

Pentru castigurile/pierderile realizate de persoanele fizice, aferente tranzactiilor cu titluri de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, sau venituri din activitati agricole si pentru care nu s-a retinut impozit potrivit legii, la col. 7 "Impozit retinut" se inscrie cifra "0″ (zero).

6. Sectiunea V "Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii" se completeaza de catre platitorii de venituri din salarii, pentru fiecare persoana fizica care realizeaza venituri din salarii sau asimilate acestora, la functia de baza ori in afara functiei de baza.

A. Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii platite pentru activitatea salariala desfasurata in Romania

Se completeaza de catre platitorii de venituri din salarii, pentru fiecare persoana fizica care realizeaza venituri din salarii sau asimilate acestora, la functia de baza ori in afara functiei de baza, cu datele prevazute de formular referitoare la veniturile din salarii platite de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania sau are sediul permanent in Romania, pentru activitatea salariala desfasurata in Romania.

La col.4-8, se inscriu sumele stabilite pentru perioada impozabila in care activitatea s-a desfasurat in Romania, prin cumularea valorilor aferente fiecarei luni a perioadei impozabile, pe baza datelor din statele de salarii sau altor documente prevazute de lege referitoare la fiecare beneficiar de venit, astfel:

Col.1 - se completeaza pentru fiecare beneficiar de venit, inscriindu-se numele si prenumele persoanelor fizice pentru care platitorul a retinut impozit la sursa si/sau a efectuat plata veniturilor.

Col.2 - se completeaza pentru fiecare beneficiar de venit, inscriindu-se codul numeric personal sau numarul de identificare fiscala, atribuit de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz.

Col.3 - se completeaza, cu sintagma "Functia de baza" sau "in afara functiei de baza" dupa caz.

Rubrica se completeaza cu sintagma "Functia de baza", in situatia in care beneficiarul de venit realizeaza venituri din salarii sau asimilate acestora, la functia de baza, potrivit unui contract de munca ori unui statut special prevazut de lege.

Rubrica se completeaza cu sintagma "in afara functiei de baza", in situatia in care, beneficiarul de venit realizeaza venituri din salarii sau asimilate acestora in afara functiei de baza, potrivit legii.

Col.4 - se inscrie suma reprezentand venitul brut din salarii, potrivit Titlului III din Codul fiscal, realizat de fiecare beneficiar de venit pentru perioada impozabila in care activitatea s-a desfasurat in Romania, stabilita prin cumularea venitului brut lunar realizat pentru fiecare luna a perioadei impozabile in care activitatea s-a desfasurat in Romania.

Col.5 - se inscrie suma reprezentand deduceri personale acordate persoanei fizice, potrivit legii, la nivelul perioadei impozabile in care activitatea s-a desfasurat in Romania, stabilita prin cumularea deducerilor personale acordate pentru fiecare luna a perioadei impozabile in care activitatea s-a desfasurat in Romania.

Rubrica se completeaza pentru angajatii persoane fizice care realizeaza venituri din salarii la functia de baza si care, potrivit legii, au dreptul la deduceri personale, pe baza documentelor justificative prezentate platitorului de venit.

Col.6 - se inscrie suma reprezentand alte deduceri acordate potrivit legii, pentru perioada impozabila in care activitatea s-a desfasurat in Romania, stabilita prin cumularea altor deduceri acordate pentru fiecare luna a perioadei impozabile in care activitatea s-a desfasurat in Romania (cotizatia sindicala, contributia la fondurile de pensii facultative).

Rubrica se completeaza pentru angajatii persoane fizice care realizeaza venituri din salarii la functia de baza, potrivit legii.

Col.7 - se inscrie suma reprezentand venitul baza de calcul din salarii, pentru perioada impozabila in care activitatea s-a desfasurat in Romania, stabilita prin cumularea venitului baza de calcul aferent fiecarei luni a perioadei impozabile in care activitatea s-a desfasurat in Romania.

Col.8 - se inscrie suma reprezentand impozitul pe veniturile din salarii, stabilita prin cumularea impozitului lunar retinut de platitorul de venit, pentru veniturile realizate in fiecare luna a perioadei impozabile in care activitatea s-a desfasurat in Romania, calculat prin aplicarea cotei de impozitare asupra bazei de calcul lunare, conform legii.

B. Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii platite pentru activitatea salariala desfasurata in strainatate

Se completeaza de catre platitorii de venituri din salarii, pentru fiecare persoana fizica care realizeaza venituri din salarii sau asimilate acestora, la functia de baza ori in afara functiei de baza, cu datele prevazute de formular referitoare la veniturile din salarii platite de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania sau are sediul permanent in Romania, pentru activitatea salariala desfasurata in strainatate.

La col.4-8, se inscriu sumele stabilite pentru perioada impozabila in care activitatea s-a desfasurat in strainatate, prin cumularea valorilor aferente fiecarei luni a perioadei impozabile in care activitatea s-a desfasurat in strainatate, pe baza datelor din statele de salarii sau altor documente prevazute de lege referitoare la fiecare beneficiar de venit, astfel:

Col.1 - col.3 se completeaza potrivit instructiunilor de completare de la lit.A.

Col.4 - se inscrie suma reprezentand venitul brut din salarii, potrivit Titlului III din Codul fiscal, realizat de fiecare beneficiar de venit pentru perioada impozabila in care activitatea s-a desfasurat in strainatate, stabilita prin cumularea venitului brut lunar realizat pentru fiecare luna a perioadei impozabile in care activitatea s-a desfasurat in strainatate.

Col.5 - se inscrie suma reprezentand deduceri personale acordate persoanei fizice, potrivit legii, la nivelul perioadei impozabile in care activitatea s-a desfasurat in strainatate, stabilita prin cumularea deducerilor personale acordate pentru fiecare luna a perioadei impozabile in care activitatea s-a desfasurat in strainatate.

Rubrica se completeaza pentru angajatii persoane fizice care realizeaza venituri din salarii la functia de baza si care, potrivit legii, au dreptul la deduceri personale, pe baza documentelor justificative prezentate platitorului de venit.

Col.6 - se inscrie suma reprezentand alte deduceri acordate potrivit legii, pentru perioada impozabila in care activitatea s-a desfasurat in strainatate, stabilita prin cumularea altor deduceri acordate pentru fiecare luna a perioadei impozabile in care activitatea s-a desfasurat in strainatate (cotizatia sindicala, contributia la fondurile de pensii facultative).

Rubrica se completeaza pentru angajatii persoane fizice care realizeaza venituri din salarii la functia de baza, potrivit legii.

Col.7 - se inscrie suma reprezentand venitul baza de calcul din salarii, pentru perioada impozabila in care activitatea s-a desfasurat in strainatate, stabilita prin cumularea venitului baza de calcul aferent fiecarei luni a perioadei impozabile in care activitatea s-a desfasurat in strainatate.

Col.8 - se inscrie suma reprezentand impozitul pe veniturile din salarii, stabilita prin cumularea impozitului lunar retinut de platitorul de venit, pentru veniturile realizate in fiecare luna a perioadei impozabile in care activitatea s-a desfasurat in strainatate, calculat prin aplicarea cotei de impozitare asupra bazei de calcul lunare, conform legii.

Col.9 - se bifeaza cu "x", in cazul persoanelor fizice rezidente romane cu domiciliul in Romania si persoanelor fizice care indeplinesc, pentru anul de raportare, conditia prevazuta la art. 40 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care desfasoara activitate salariala in strainatate si sunt platite pentru activitatea salariala desfasurata in strainatate de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania sau de un sediu permanent in Romania, in cazul in care, dreptul de impunere asupra veniturilor din salarii si asimilate salariilor realizate de persoanele fizice revine Romaniei si impozitul retinut de platitorul de venit este impozit final, in conditiile prevazute la pct.87A3, pct.87A5 alin. (2) lit.a) si pct.87A8 din Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, date in aplicarea art. 55, alin. (4), lit.m) din Codul fiscal.

Col.10 - se bifeaza cu "x", in cazul persoanelor fizice rezidente romane cu domiciliul in Romania si persoanelor fizice care indeplinesc, pentru anul de raportare, conditia prevazuta la art. 40 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care desfasoara activitate salariala in strainatate intr-un stat cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri si sunt platite pentru activitatea salariala desfasurata in strainatate de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania sau de un sediu permanent in Romania in urmatoarele situatii, dupa caz:

in cazul in care, acelasi venit din salarii a fost supus impunerii atat in Romania, cat si in strainatate;
in cazul in care, persoana fizica a fost prezenta in strainatate pentru o perioada mai mare decat perioada prevazuta in conventia de evitare a dublei impuneri incheiata de Romania cu statul in care s-a desfasurat activitatea;
in cazul in care, detasarea in strainatate a persoanei fizice a incetat inainte de perioada prevazuta in conventia de evitare a dublei impuneri, iar angajatorul nu mai poate efectua retinerea diferentelor de impozit, intrucat intre parti (angajat-angajator) nu mai exista relatii contractuale generatoare de venituri din salarii.

NOTA: Se inscriu sumele cuprinse in statul de salarii sau alte documente prevazute de lege, aferente perioadei impozabile si platite angajatului pana la data limita de depunere a declaratiei.

Stabilirea impozitului anual pe veniturile din salarii si asimilate acestora se face de catre platitor, pentru fiecare angajat/beneficiar de venit, prin insumarea impozitului aferent venitului fiecarei luni din anul fiscal, indiferent de numarul de luni din anul de raportare in care angajatul respectiv a realizat venituri din salarii sau asimilate acestora de la platitor.

In cazul persoanelor fizice rezidente romane cu domiciliul in Romania si persoanelor fizice care indeplinesc, pentru anul de raportare, conditia prevazuta la art. 40 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care desfasoara activitate salariala in strainatate si sunt platite pentru activitatea salariala desfasurata in strainatate de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania sau de un sediu permanent in Romania, se vor evidentia, distinct, elementele de calcul a impozitului si impozitul retinut, in functie de locul de desfasurare a activitatii, potrivit tabelelor de la lit.A, respectiv lit.B, din formular.

Sanctiuni

Nerespectarea obligatiei de depunere a declaratiei 205 se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 1.000 lei pentru persoane fizice si de la 1.000 la 5.000 lei pentru persoane juridice, potrivit prevederilor Codului de Procedura Fiscala.

Baza legala: OPANAF 3883/2013


Sursa: asistenta-contribuabili.roTi-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Data aparitiei: 11 Aprilie 2014


Votati articolul "Analiza Declaratia 205. Ce obligatii avem de indeplinit?":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Contabil, cum se stabileste prejudiciul de recuperat ?

Intrebare: Va rog mult de tot sa ma ajutati si sa imi spuneti
cum se stabileste prejudiciul suferit de partea civila,
in situatia in care judecatoarea a respins
Cererea de efectuare a Expertizie muzeale si a Expertizei contabile,
intrucat a considerat ca institutia ar cauta o incadrare mai grava a faptelor inculpatilor.

Expertiza muzeala a fost solicitata sa se stabileasca daca
bunurile culturale muzeale achizitionate au fost supraevaluate.

Comisiile de evaluare nu s-au intrunit efectiv,
au fost falsificate semnaturile persoanelor care chipurile ar fi facut parte din comisii,
unii membri au declarat ca au semnat actele pe strada si ca nu au participat la vreo evaluare,
Astfel, valoarea bunurilor achizitionate nu poate fi considerata ca reala.

Daca s-ar fi efectuat cele 2 expertize s-ar fi stabilit prejudiciul
ca fiind diferenta dintre valoarea contractelor si valoarea reala.

Insa, procurorul Parchetului a spus in instanta
ca se considera ca prejudiciul = valoarea contractelor,
contractele vor fi anulate,
partile vor fi puse in situatia anterioara.

Este corect stabilit prejudiciul ?
Ce sume sa ceara institutia ?
Fara acele Expertize, cum trebuie procedat ?

Raspuns: Pentru o instrumentare incompleta a cazului judecatoarea poate cere efectuarea de expertize...... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 11 Aprilie 2014 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user

Intrebare antispam: 3 + 4 =
  Da, doresc să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare

Adauga acest articol in site-ul tau

Subiectele saptamanii

 • Plafoane fiscale 2018: fiti la curent cu noile modificari!

  • Data de 1 ianuarie 2018 a adus multe schimbari de ordin fiscal, unele cu care nu este usor sa tineti pasul, mai ales daca nu va informati din timp. Printre aceste modificari importante se numara si plafoanele fiscale pentru anul 2018. Vedeti mai jos care sunt cele 7 plafoane fiscale ce aplica incepand cu 1 ianuarie 2018, actualizate in functie de cursul valutar de la 31.12.2017! Luati in considerare ca la 31 decembrie 2017 a fost zi nebancara, in ...» citeste mai departe aici

 • Modificari privind cota de TVA 9%. Analiza zilei cu Irina Dumitrescu

  • Conform art. 291 alin. (2) lit. h) din Codul fiscal cota redusa TVA 9% se aplica pentru livrarea de ingrasaminte si de pesticide utilizate in agricultura, seminte si alte produse agricole destinate insamantarii sau plantarii, precum si prestarile de servicii de tipul celor specifice utilizate in sectorul agricol. Aceste bunuri si servicii pentru care se aplica cota de 9% sunt prevazute prin OMFP 1155/868/2016. Prin OMFP nr. 3132/472/2017 publicat in MOF nr. 49 din 18....» citeste mai departe aici

 • O noua amnistie fiscala – cine beneficiaza de anularea datoriilor?

  • In Monitorul Oficial nr. 52 din 18 ianuarie 2018 a fost publicata Legea nr. 29 privind anularea unor obligatii fiscale. Legea prevede anularea urmatoarelor obligatii fiscale: 1. In cazul tranzactiilor pentru care s-a aplicat impozitul pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal al persoanelor fizice, se anuleaza diferentele de obligatii fiscale principale, respectiv impozitul pe venit si contributiile sociale, precum si obligatiil...» citeste mai departe aici

 • Contributii sociale OBLIGATORII in 2018: care sunt modificarile?

  • Vom dezvate in acest articol modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016, care face obiectul unui proiect de hotarare de Guvern, depusa pe site-ul MFP in data de 10 ianuarie. Contributii sociale in 2018 1. Contributia de asigurari sociale Legat de contributia de asigurari sociale, s-au dezv...» citeste mai departe aici

 • Vanzare marfa catre societate radiata. Cum se procedeaza?

  • In acest studiu de caz avem ca principala tema un client ocazional al unei societatii. Acesta a fost radiat de la Oficiul Registrului Comertului in data 22.06.2017. Ulterior acestei date, fara a se verifica starea clientului, i s-a intocmit o factura fiscala de vanzare a unor marfuri. Valoarea este una mica, iar vanzarea este cu document fiscal. Vom dezbate in continuare cum se procedeaza in acest caz.   Iata care este raspunsul specialistului!...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial

Newsletter zilnic GRATUIT

Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate
Aboneaza-te la newsletterul Contabilul.ro si primesti gratuit Raportul special "Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate".
Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

Codul Fiscal 2018 - modificarile legii
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"


email
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu informatii si oferte contabile
X