Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici

Adauga mai jos adresa de e-mail pentru a primit Raportul Gratuit

email
Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
 Cartea Verde a Contabilitatii 2018

Ordinul nr. 1400/2014 pentru completarea Normelor privind situatiile financiare trimestriale ale institutiilor publice

Ordinul nr. 1400/2014conturile contabilemonografiile contabilecontributiilecontul 551destinatie speciala
Ordinul nr. 1400/2014 (Ministerul Finantelor Publice) pentru completarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014 si pentru modificarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 767 din 22.10.2014 (M.Of. nr. 767/2014).

in vigoare de la 22.10.2014

in baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 80 alin. (2) si art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 4 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul dispozitiilor art. 15 alin. (31) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2013, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul delegat pentru buget emite urmatorul ordin:

Art. I.

Cartea Verde a Contabilitatii 2018
Cartea Verde a Contabilitatii 2018

Vezi detalii

Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile 2018
Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile 2018

Vezi detalii

Contabilitatea microintreprinderilor
Contabilitatea microintreprinderilor

Vezi detaliiNormele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 276 din 15 aprilie 2014, se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La capitolul I "Situatii financiare trimestriale si raportari financiare lunare", dupa punctul 2. (10) se introduc patru noi puncte, punctele 2. (11)-2. (14), cu urmatorul cuprins:

"2.(11). in formularul «Disponibil din mijloace cu destinatie speciala» (anexa 14a la situatiile financiare), aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, randul 24 «Sume primite din contributia financiara a Comunitatii Europene» isi modifica denumirea astfel: «Sume primite din fonduri externe nerambursabile postaderare».

La randul 24 «Sume primite din fonduri externe nerambursabile postaderare» se raporteaza: sumele primite de la Comisia Europeana sau de la alti donatori externi de catre institutiile publice din administratia centrala, care au responsabilitatea primirii sau gestionarii fondurilor externe nerambursabile (de exemplu: Autoritatea de certificare si plata, autoritatile de management, agentiile de plati, operatori de program si altele asemenea).

Sumele din col. 1 «Disponibil la inceputul anului» se pot raporta, dupa caz, la alt rand decat cel la care au fost raportate sumele din col. 4 «Disponibil la sfarsitul perioadei» ale formularului «Disponibil din mijloace cu destinatie speciala» (anexa 14a la situatiile financiare) intocmit la data de 31 decembrie 2013, cu conditia ca totalul sumelor reprezentand disponibil la inceputul anului 2014 sa corespunda cu totalul sumelor reprezentand disponibil la sfarsitul anului 2013.
Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile cuprinse in bugetele ordonatorilor de credite in calitate de beneficiari (inclusiv sursa 08 sau D – bugetul fondurilor nerambursabile) nu se raporteaza in formularul «Disponibil din mijloace cu destinatie speciala» (anexa 14a la situatiile financiare), pentru acestea intocmindu-se conturi de executie pentru venituri si cheltuieli.

2.(12). in formularul «Disponibil din mijloace cu destinatie speciala» (anexa 14b la situatiile financiare), aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se raporteaza sumele aferente fondurilor externe nerambursabile cuprinse in bugetele ordonatorilor de credite in calitate de beneficiari (inclusiv sursa 08 sau D – bugetul fondurilor nerambursabile), pentru acestea intocmindu-se conturi de executie pentru venituri si cheltuieli.

2.(13). Referitor la completarea formularului «Situatia fluxurilor de trezorerie» (anexa 3 la situatiile financiare), aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publicenr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor avea in vedere urmatoarele:

Coloana 10 – la incasari se completeaza cu veniturile incasate diminuate cu restituirile din venituri, pentru sursele de finantare: venituri proprii, venituri proprii si subventii, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile (sursa 08/D), evidentiate in conturile: 5600101 «Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii – Disponibil curent la trezorerie», 5610100 «Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii», 5150103 «Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie – venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile (sursa D)», 5130101 «Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de stat la trezorerie», 5140101 «Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe garantate de stat la trezorerie», 5160101 «Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale la trezorerie», 5170101 «Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale la trezorerie», precum si cu incasarile in conturile de disponibil ramase deschise pe numele institutiilor publice dupa efectuarea operatiunilor de regularizare prevazute de Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatilor finantate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.

Coloana 10 – la plati se completeaza cu soldul contului 7700000 «Finantarea de la buget» reprezentand platile nete de casa, pentru sursele de finantare: venituri proprii, venituri proprii si subventii, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile (sursa 08/D), precum si cu platile din conturile de disponibil ramase deschise pe numele institutiilor publice dupa efectuarea operatiunilor de regularizare prevazute de Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

Randul 14.1 – «Sume recuperate din excedentul anului precedent» se completeaza cu sumele restituite la excedent, pentru urmatoarele surse de finantare: bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, venituri proprii, venituri proprii si subventii, fonduri externe nerambursabile (sursa 08/D – in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli). 2.(14). incepand cu 1 iulie 2014, unitatile de invatamant special cu personalitate juridica care isi desfasoara activitatea pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean, inclusiv unitatile de invatamant special cu personalitate juridica din municipiul Bucuresti, intocmesc si urmatoarele: formularul «Contul de rezultat patrimonial» (anexa 2 la situatiile financiare), aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, formularele «Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli» (anexa 13 si anexa 7b la situatiile financiare), aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.865/2011, care se transmit impreuna cu celelalte formulare componente ale situatiilor financiare la ordonatorul superior de credite in vederea centralizarii".

2. La capitolul III "Precizari privind dezvoltarea in analitice a conturilor sintetice prevazute in anexa nr. 2, aprobata prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013", punctul 7 se completeaza cu patru noi liniute, cu urmatorul cuprins:
"

- conturile: 4220100 «Pensionari civili - pensii datorate», 4220200 «Pensionari militari - pensii datorate», 4240000 «someri - indemnizatii datorate», 4250000 «Avansuri acordate personalului», 4280101 «Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an», 4280201 «Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an», 4290000 «Bursieri si doctoranzi», 4310100 «Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale», 4310300 «Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate», 4310500 «Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale», 4310700 «Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii», 4370100 «Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj», 4370300 «Contributiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale», 4420300 «Taxa pe valoarea adaugata de plata», 4420600 «Taxa pe valoarea adaugata deductibila», 4460000 «Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate», 4620101 «Creditori sub 1 an - datorii comerciale», 4620201 «Creditori peste 1 an - datorii comerciale», 4680104 «imprumuturi acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj», se dezvolta in analitic pe clasificatia functionala si clasificatia economica a cheltuielilor, iar conturile: 4620109 «Creditori sub 1 an - alte datorii curente», 4620209 «Creditori peste 1 an - alte datorii necurente», 5150202 «Disponibil in valuta din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit» se dezvolta in analitic pe clasificatia functionala si clasificatia economica a cheltuielilor numai in cazul in care operatiunile respective implica plata unor cheltuieli aferente bugetului institutiei;


 - conturile: 4420700 «Taxa pe valoarea adaugata colectata», 4500300 «Sume declarate si solicitate Comisiei Europene/altor donatori - fonduri externe nerambursabile postaderare», 5130101 «Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de stat la trezorerie», 5130102 «Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de stat la institutii de credit», 5130202 «Disponibil in valuta din imprumuturi interne si externe contractate de stat la institutii de credit», 5140101 «Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe garantate de stat la trezorerie», 5140102 «Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe garantate de stat la institutii de credit», 5140202 «Disponibil in valuta din imprumuturi interne si externe garantate de stat la institutii de credit», 5160101 «Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale la trezorerie», 5160102 «Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale la institutii de credit», 5160202 «Disponibil in valuta din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale la institutii de credit», 5170101 «Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale la trezorerie», 5170102 «Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale la institutii de credit», 5170202 «Disponibil in valuta din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale la institutii de credit», 5170101 «Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale la trezorerie», 5170102 «Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale la institutii de credit», 5170202 «Disponibil in valuta din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale la institutii de credit» se dezvolta in analitic pe clasificatia veniturilor, iar conturile: 4280102 «Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an», 4280202 «Alte creante in legatura cu personalul peste 1 an» se dezvolta in analitic pe clasificatia veniturilor, numai in situatia in care implica incasarea unui venit in bugetul institutiei;

- la conturile: 5130101 «Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de stat la trezorerie», 5140101 «Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe garantate de stat la trezorerie», 5150101 «Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie», 5160101 «Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale la trezorerie», 5170101 «Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale la trezorerie», 6810401 «Cheltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante - stocuri», 6810402 «Cheltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante - creante» se elimina dezvoltarea in analitic pe clasificatia functionala si clasificatia economica a cheltuielilor;

- la conturile: 5150101 «Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie», 5580101 «Disponibil in lei din contributia nationala reprezentand cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile la Trezorerie» se elimina dezvoltarea in analitic pe clasificatia veniturilor."
Art. II.

Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.186 si 1.186 bis din 29 decembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La capitolul VI "Planul de conturi general pentru institutii publice", clasa 4 "Conturi de terti", grupa 47 "Conturi de regularizare si asimilate", contul 476 "Sume in curs de declarare Autoritatilor de certificare - Fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget" isi modifica denumirea astfel: "Sume in curs de declarare/justificare a cheltuielilor - Fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget".

2. La capitolul XVII "Contabilitatea operatiunilor specifice fondurilor externe nerambursabile - instrumente structurale, fonduri pentru agricultura si alte fonduri", punctul 1 "Instructiuni de utilizare a conturilor contabile", contul 476 "Sume in curs de declarare/justificare a cheltuielilor - Fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget" isi modifica functiunea si continutul astfel:
" 4760000 «Sume in curs de declarare/justificare a cheltuielilor - Fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget»

Cu ajutorul acestui cont autoritatile de management care utilizeaza mecanismul plati indirecte si agentiile de plati/Ministerul Agriculturii si altele asemenea tin evidenta sumelor aflate in curs de declarare la autoritatile de certificare in vederea certificarii acestora sau in curs de justificare a cheltuielilor efectuate de catre promotori de proiecte/beneficiari.

Contul 4760000 «Sume in curs de declarare/justificare a cheltuielilor - Fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget» este un cont bifunctional. in debitul contului se inregistreaza sumele aflate in curs de declarare la autoritatile de certificare, iar in credit se inregistreaza sumele declarate la autoritatile de certificare. Soldul debitor al contului exprima sumele aflate in curs de declarare la autoritatile de certificare, in vederea certificarii acestora. Soldul creditor al contului exprima sumele aflate in curs de justificare la operatorii de program, de catre promotorii de proiecte/beneficiari.

Contul 4760000 «Sume in curs de declarare/justificare a cheltuielilor - Fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget» se debiteaza prin creditul conturilor:

45005 «Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - Fonduri externe nerambursabile postaderare»

- cu sumele in curs de declarare la autoritatile de certificare, dupa virarea sumelor de autoritatile de management catre beneficiari - institutii publice.

4500700 «Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori datorate altor beneficiari - ONG-uri, societati comerciale etc. - Fonduri externe nerambursabile postaderare»

- cu sumele in curs de declarare la autoritatile de certificare, dupa virarea sumelor datorate beneficiarilor - ONG-uri, societati comerciale etc. catre autoritatile de management.


45405 «Avansuri acordate beneficiarilor - fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget»

- cu sumele justificate operatorilor de program sau punctului national de contact de catre promotorii de proiecte/beneficiari.

Contul 4760000 «Sume in curs de declarare/justificare a cheltuielilor - fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget" se crediteaza prin debitul conturilor:

45106 «Sume avansate de autoritatile de certificare - fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget»


 - cu sumele autorizate, inscrise in declaratia de cheltuieli sau in raportul financiar si transmise autoritatilor de certificare, dupa virarea sumelor datorate beneficiarilor."

3. Din intreg cuprinsul normelor metodologice se elimina urmatoarele conturi: 551 "Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala" si 773 "Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala".

4. in intreg cuprinsul normelor metodologice, contul 551 "Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala" se inlocuieste cu contul 560 "Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii" sau cu contul 561 "Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii", iar contul 773 "Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala" se inlocuieste cu conturi de venituri 7xx in functie de codul bugetar de venituri la care sunt cuprinse sumele respective in bugetul institutiei, potrivit "Tabelului de corespondenta intre conturile contabile de venituri si codurile bugetare din Clasificatia indicatorilor privind finantele publice - Venituri", prevazut in anexa nr. 4 la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013.
Art. III.

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice alte dispozitii contrare acestuia.
Art. IV.


Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    
    Ministrul delegat pentru buget,
Darius-Bogdan Valcov

Bucuresti, 15 octombrie 2014.

Nr. 1.400.


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
Ordinul nr. 1400/2014conturile contabilemonografiile contabilecontributiilecontul 551destinatie speciala

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Data aparitiei: 27 Octombrie 2014


Votati articolul "Ordinul nr. 1400/2014 pentru completarea Normelor privind situatiile financiare trimestriale ale institutiilor publice":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Act de comasare

Intrebare: Va rog sa ma ajutati in urmatoarea situatie: o persoana fizica comaseaza teren cu Persoana juridica pentru constructia de locuinte.La finalizarea si punerea in functiune, persoana fizica beneficiaza de 3 apartamente in schimbul terenului comasat.Aceste apartamente se inregistreaza ca venituri si colectez TVA?Multumesc mult!

Raspuns: Conform prevederilor art. 141 alin. 2 lit. f din Codul fiscal, vanzarea de constructii si terenuri...... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 27 Octombrie 2014 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user

Intrebare antispam: 5 + 4 =
  Da, doresc să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare

Adauga acest articol in site-ul tau

Subiectele saptamanii

 • Declaratia 392B la ONG. In ce conditii se depune?

  • UPDATE: Articol actualizat pe 19 martie. Declaratia 392B ce reprezinta declaratia informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul..., nu se mai depune temporar. Conform legislatiei in vigoare (Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/2016), obligativitatea depunerii declaratiei 392B este suspendata timp de trei ani de zile, pana la data de 31 decembrie 2019. Ace...» citeste mai departe aici

 • Se anunta vremuri grele! Fiscul va cere banii pentru restantele din ultimii 5 ani

  • Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, a anuntat saptamana trecuta, la finalul sedintei de Guvern, ca urmeaza sa se ia o masura dura. Fiscul va trimite contribuabililor in a doua jumatate a anului decizii de impunere. Aceste documente vor centraliza deciziile de impunere restante din ultimii cinci ani. Atunci cand a fost intrebat despre impactul asupra bugetului din amanarea incasarilor din impozit pe venit si contributii, datorate de persoanele ce obtin venituri d...» citeste mai departe aici

 • O noua zi libera pentru salariati

  • Prin Legea 64 publicata in M.OF. nr. 226 din 13 martie 2018 Vinerea Mare, ultima zi de vineri inaintea Pastelui, a fost declarata zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Astfel, incepand cu anul 2018, salariatii vor beneficia de inca o zi libera. In total, salariatii beneficiaza de 15 zile libere platite:    - 1 si 2 ianuarie;    - 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Romane;    - Vinerea Mare,...» citeste mai departe aici

 • Cesiunea de creanta. Sfatul expertului

  • Cesiunea de creanta este contractul prin care un creditor transmite o creanta a sa unei alte persoane, cu titlu gratuit sau oneros. Firmele apeleaza de regula la cesiunea de creanta in urmatoarele cazuri: ...» citeste mai departe aici

 • Procedura de transmitere a datelor catre ANAF de catre utilizatorii caselor de marcat

  • Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale au obligatia sa transmita Agentiei Nationale de Administrare Fiscala urmatoarele date prevazute in anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea OUG 28/1999, aprobate prin H.G. 479/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Este vorba de urmatoarele informatii: ...» citeste mai departe aici

 • Trecerea de la impozit specific la impozit micro in 2018

  • In studiul de caz dezbatut astazi avem ca subiect principal o societate care in anul 2017 a fost platitoare de impozit pe profit prin optiune. Aceasta are capital social de 400.000 lei realizand la sfarsitul anului 2017 o cifra de afaceri de 432.000 euro. Vom afla in continuare daca societatea trebuie sa aplice impozitul specific in conditiile in care desfasoara activitati conform CAEN 5630, 5610 si 5510 sau este obligata la trecerea la impozit microintreprindere din anul 2018....» citeste mai departe aici

Newsletter zilnic GRATUIT

Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate
Aboneaza-te la newsletterul Contabilul.ro si primesti gratuit Raportul special "Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate".
Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

Codul Fiscal 2018 - modificarile legii
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"


email
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu informatii si oferte contabile
X