Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici

Adauga mai jos adresa de e-mail pentru a primit Raportul Gratuit

email
Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
 Cartea Verde a Contabilitatii 2018

Ordinul nr. 1400/2014 pentru completarea Normelor privind situatiile financiare trimestriale ale institutiilor publice

Ordinul nr. 1400/2014conturile contabilemonografiile contabilecontributiilecontul 551destinatie speciala
Ordinul nr. 1400/2014 (Ministerul Finantelor Publice) pentru completarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014 si pentru modificarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 767 din 22.10.2014 (M.Of. nr. 767/2014).

in vigoare de la 22.10.2014

in baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 80 alin. (2) si art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 4 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul dispozitiilor art. 15 alin. (31) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2013, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul delegat pentru buget emite urmatorul ordin:

Art. I.

Imprumuturi, dobanzi si decontari cu asociatii
Imprumuturi, dobanzi si decontari cu asociatii

Vezi detalii

Proceduri contabile pentru societati comerciale
Proceduri contabile pentru societati comerciale

Vezi detalii

50 de umbre ale fiscalitatii
50 de umbre ale fiscalitatii

Vezi detaliiNormele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 276 din 15 aprilie 2014, se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La capitolul I "Situatii financiare trimestriale si raportari financiare lunare", dupa punctul 2. (10) se introduc patru noi puncte, punctele 2. (11)-2. (14), cu urmatorul cuprins:

"2.(11). in formularul «Disponibil din mijloace cu destinatie speciala» (anexa 14a la situatiile financiare), aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, randul 24 «Sume primite din contributia financiara a Comunitatii Europene» isi modifica denumirea astfel: «Sume primite din fonduri externe nerambursabile postaderare».

La randul 24 «Sume primite din fonduri externe nerambursabile postaderare» se raporteaza: sumele primite de la Comisia Europeana sau de la alti donatori externi de catre institutiile publice din administratia centrala, care au responsabilitatea primirii sau gestionarii fondurilor externe nerambursabile (de exemplu: Autoritatea de certificare si plata, autoritatile de management, agentiile de plati, operatori de program si altele asemenea).

Sumele din col. 1 «Disponibil la inceputul anului» se pot raporta, dupa caz, la alt rand decat cel la care au fost raportate sumele din col. 4 «Disponibil la sfarsitul perioadei» ale formularului «Disponibil din mijloace cu destinatie speciala» (anexa 14a la situatiile financiare) intocmit la data de 31 decembrie 2013, cu conditia ca totalul sumelor reprezentand disponibil la inceputul anului 2014 sa corespunda cu totalul sumelor reprezentand disponibil la sfarsitul anului 2013.
Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile cuprinse in bugetele ordonatorilor de credite in calitate de beneficiari (inclusiv sursa 08 sau D – bugetul fondurilor nerambursabile) nu se raporteaza in formularul «Disponibil din mijloace cu destinatie speciala» (anexa 14a la situatiile financiare), pentru acestea intocmindu-se conturi de executie pentru venituri si cheltuieli.

2.(12). in formularul «Disponibil din mijloace cu destinatie speciala» (anexa 14b la situatiile financiare), aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se raporteaza sumele aferente fondurilor externe nerambursabile cuprinse in bugetele ordonatorilor de credite in calitate de beneficiari (inclusiv sursa 08 sau D – bugetul fondurilor nerambursabile), pentru acestea intocmindu-se conturi de executie pentru venituri si cheltuieli.

2.(13). Referitor la completarea formularului «Situatia fluxurilor de trezorerie» (anexa 3 la situatiile financiare), aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publicenr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor avea in vedere urmatoarele:

Coloana 10 – la incasari se completeaza cu veniturile incasate diminuate cu restituirile din venituri, pentru sursele de finantare: venituri proprii, venituri proprii si subventii, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile (sursa 08/D), evidentiate in conturile: 5600101 «Disponibil in lei al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii – Disponibil curent la trezorerie», 5610100 «Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii», 5150103 «Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie – venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile (sursa D)», 5130101 «Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de stat la trezorerie», 5140101 «Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe garantate de stat la trezorerie», 5160101 «Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale la trezorerie», 5170101 «Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale la trezorerie», precum si cu incasarile in conturile de disponibil ramase deschise pe numele institutiilor publice dupa efectuarea operatiunilor de regularizare prevazute de Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatilor finantate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.

Coloana 10 – la plati se completeaza cu soldul contului 7700000 «Finantarea de la buget» reprezentand platile nete de casa, pentru sursele de finantare: venituri proprii, venituri proprii si subventii, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile (sursa 08/D), precum si cu platile din conturile de disponibil ramase deschise pe numele institutiilor publice dupa efectuarea operatiunilor de regularizare prevazute de Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

Randul 14.1 – «Sume recuperate din excedentul anului precedent» se completeaza cu sumele restituite la excedent, pentru urmatoarele surse de finantare: bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, venituri proprii, venituri proprii si subventii, fonduri externe nerambursabile (sursa 08/D – in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli). 2.(14). incepand cu 1 iulie 2014, unitatile de invatamant special cu personalitate juridica care isi desfasoara activitatea pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean, inclusiv unitatile de invatamant special cu personalitate juridica din municipiul Bucuresti, intocmesc si urmatoarele: formularul «Contul de rezultat patrimonial» (anexa 2 la situatiile financiare), aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, formularele «Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli» (anexa 13 si anexa 7b la situatiile financiare), aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.865/2011, care se transmit impreuna cu celelalte formulare componente ale situatiilor financiare la ordonatorul superior de credite in vederea centralizarii".

2. La capitolul III "Precizari privind dezvoltarea in analitice a conturilor sintetice prevazute in anexa nr. 2, aprobata prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013", punctul 7 se completeaza cu patru noi liniute, cu urmatorul cuprins:
"

- conturile: 4220100 «Pensionari civili - pensii datorate», 4220200 «Pensionari militari - pensii datorate», 4240000 «someri - indemnizatii datorate», 4250000 «Avansuri acordate personalului», 4280101 «Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an», 4280201 «Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an», 4290000 «Bursieri si doctoranzi», 4310100 «Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale», 4310300 «Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate», 4310500 «Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale», 4310700 «Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii», 4370100 «Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj», 4370300 «Contributiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale», 4420300 «Taxa pe valoarea adaugata de plata», 4420600 «Taxa pe valoarea adaugata deductibila», 4460000 «Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate», 4620101 «Creditori sub 1 an - datorii comerciale», 4620201 «Creditori peste 1 an - datorii comerciale», 4680104 «imprumuturi acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj», se dezvolta in analitic pe clasificatia functionala si clasificatia economica a cheltuielilor, iar conturile: 4620109 «Creditori sub 1 an - alte datorii curente», 4620209 «Creditori peste 1 an - alte datorii necurente», 5150202 «Disponibil in valuta din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit» se dezvolta in analitic pe clasificatia functionala si clasificatia economica a cheltuielilor numai in cazul in care operatiunile respective implica plata unor cheltuieli aferente bugetului institutiei;


 - conturile: 4420700 «Taxa pe valoarea adaugata colectata», 4500300 «Sume declarate si solicitate Comisiei Europene/altor donatori - fonduri externe nerambursabile postaderare», 5130101 «Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de stat la trezorerie», 5130102 «Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de stat la institutii de credit», 5130202 «Disponibil in valuta din imprumuturi interne si externe contractate de stat la institutii de credit», 5140101 «Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe garantate de stat la trezorerie», 5140102 «Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe garantate de stat la institutii de credit», 5140202 «Disponibil in valuta din imprumuturi interne si externe garantate de stat la institutii de credit», 5160101 «Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale la trezorerie», 5160102 «Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale la institutii de credit», 5160202 «Disponibil in valuta din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale la institutii de credit», 5170101 «Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale la trezorerie», 5170102 «Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale la institutii de credit», 5170202 «Disponibil in valuta din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale la institutii de credit», 5170101 «Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale la trezorerie», 5170102 «Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale la institutii de credit», 5170202 «Disponibil in valuta din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale la institutii de credit» se dezvolta in analitic pe clasificatia veniturilor, iar conturile: 4280102 «Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an», 4280202 «Alte creante in legatura cu personalul peste 1 an» se dezvolta in analitic pe clasificatia veniturilor, numai in situatia in care implica incasarea unui venit in bugetul institutiei;

- la conturile: 5130101 «Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de stat la trezorerie», 5140101 «Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe garantate de stat la trezorerie», 5150101 «Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie», 5160101 «Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale la trezorerie», 5170101 «Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale la trezorerie», 6810401 «Cheltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante - stocuri», 6810402 «Cheltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante - creante» se elimina dezvoltarea in analitic pe clasificatia functionala si clasificatia economica a cheltuielilor;

- la conturile: 5150101 «Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie», 5580101 «Disponibil in lei din contributia nationala reprezentand cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile la Trezorerie» se elimina dezvoltarea in analitic pe clasificatia veniturilor."
Art. II.

Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.186 si 1.186 bis din 29 decembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La capitolul VI "Planul de conturi general pentru institutii publice", clasa 4 "Conturi de terti", grupa 47 "Conturi de regularizare si asimilate", contul 476 "Sume in curs de declarare Autoritatilor de certificare - Fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget" isi modifica denumirea astfel: "Sume in curs de declarare/justificare a cheltuielilor - Fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget".

2. La capitolul XVII "Contabilitatea operatiunilor specifice fondurilor externe nerambursabile - instrumente structurale, fonduri pentru agricultura si alte fonduri", punctul 1 "Instructiuni de utilizare a conturilor contabile", contul 476 "Sume in curs de declarare/justificare a cheltuielilor - Fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget" isi modifica functiunea si continutul astfel:
" 4760000 «Sume in curs de declarare/justificare a cheltuielilor - Fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget»

Cu ajutorul acestui cont autoritatile de management care utilizeaza mecanismul plati indirecte si agentiile de plati/Ministerul Agriculturii si altele asemenea tin evidenta sumelor aflate in curs de declarare la autoritatile de certificare in vederea certificarii acestora sau in curs de justificare a cheltuielilor efectuate de catre promotori de proiecte/beneficiari.

Contul 4760000 «Sume in curs de declarare/justificare a cheltuielilor - Fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget» este un cont bifunctional. in debitul contului se inregistreaza sumele aflate in curs de declarare la autoritatile de certificare, iar in credit se inregistreaza sumele declarate la autoritatile de certificare. Soldul debitor al contului exprima sumele aflate in curs de declarare la autoritatile de certificare, in vederea certificarii acestora. Soldul creditor al contului exprima sumele aflate in curs de justificare la operatorii de program, de catre promotorii de proiecte/beneficiari.

Contul 4760000 «Sume in curs de declarare/justificare a cheltuielilor - Fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget» se debiteaza prin creditul conturilor:

45005 «Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - Fonduri externe nerambursabile postaderare»

- cu sumele in curs de declarare la autoritatile de certificare, dupa virarea sumelor de autoritatile de management catre beneficiari - institutii publice.

4500700 «Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori datorate altor beneficiari - ONG-uri, societati comerciale etc. - Fonduri externe nerambursabile postaderare»

- cu sumele in curs de declarare la autoritatile de certificare, dupa virarea sumelor datorate beneficiarilor - ONG-uri, societati comerciale etc. catre autoritatile de management.


45405 «Avansuri acordate beneficiarilor - fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget»

- cu sumele justificate operatorilor de program sau punctului national de contact de catre promotorii de proiecte/beneficiari.

Contul 4760000 «Sume in curs de declarare/justificare a cheltuielilor - fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget" se crediteaza prin debitul conturilor:

45106 «Sume avansate de autoritatile de certificare - fonduri externe nerambursabile postaderare si fonduri de la buget»


 - cu sumele autorizate, inscrise in declaratia de cheltuieli sau in raportul financiar si transmise autoritatilor de certificare, dupa virarea sumelor datorate beneficiarilor."

3. Din intreg cuprinsul normelor metodologice se elimina urmatoarele conturi: 551 "Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala" si 773 "Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala".

4. in intreg cuprinsul normelor metodologice, contul 551 "Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala" se inlocuieste cu contul 560 "Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii" sau cu contul 561 "Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii", iar contul 773 "Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala" se inlocuieste cu conturi de venituri 7xx in functie de codul bugetar de venituri la care sunt cuprinse sumele respective in bugetul institutiei, potrivit "Tabelului de corespondenta intre conturile contabile de venituri si codurile bugetare din Clasificatia indicatorilor privind finantele publice - Venituri", prevazut in anexa nr. 4 la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013.
Art. III.

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice alte dispozitii contrare acestuia.
Art. IV.


Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    
    Ministrul delegat pentru buget,
Darius-Bogdan Valcov

Bucuresti, 15 octombrie 2014.

Nr. 1.400.


Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Data aparitiei: 27 Octombrie 2014


Votati articolul "Ordinul nr. 1400/2014 pentru completarea Normelor privind situatiile financiare trimestriale ale institutiilor publice":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

DESPAGUBIRI SALARIALE aferente sariilor din anul 2002

Intrebare: V-as ruga sa -mi raspundeti daca pentru despagubiri salariale acordate in baza unie hotarari judecatoresti in anul 2011 pentru plata unor drepturi salariale aferente anului 2002 care s-au platit cu intarziere se datoreaza impozit , precum si celelalte contributii :cas , somaj , sanatate.
Ele au fost acordate atat salariatilor activi , cat si celor care s-au pensionat sau nu mia lucreaza in unitatea noastra.

Raspuns: In opinia mea consider ca despagubirile fiind aferente salariilor trebuiau retinute contributii.... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 27 Octombrie 2014 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user

Intrebare antispam: 2 + 5 =
  Da, doresc să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare

Adauga acest articol in site-ul tau

Subiectele saptamanii

 • Modificarea vectorului fiscal 2018 pentru impozitul pe profit impozit pe veniturile microintreprinderilor

  • Avand in vedere schimbarile legislative introduse prin OUG 79/2017, pentru anul 2018 datoreaza impozit pe veniturile microintreprinderilor persoanele juridice romane care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie 2017: 1. au realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 1.000.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel valabil la inchiderea exercitiului financiar in care s-au inregistrat ...» citeste mai departe aici

 • Declaratia 101 a fost modificata. Noutati 2018

  • Prin OANAF 4160/2017 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 101 "Declaratie privind impozitul pe profit" si 120 "Decont privind accizele", publicat in M.OF. nr. ...» citeste mai departe aici

 • ANAF: Formularul 311 va fi depus online

  • ANAF (Agentia Nationala de Administrare Fiscala) adapteaza instructiunile de completare pentru "Declaratia privind taxa pe valoarea adaugata colectata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art.316, alin.(11), lit.a)-e), lit.g) sau lit.h) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal" (formular 311), intrucat modul de depunere a fost modificat. Formularul 311 online: ...» citeste mai departe aici

 • ANAF a actualizat formularul 600 pentru 2018. Atentie, se depune urgent!

  • ANAF a postat pe site-ul agentiei formularul 600 actualizat pentru anul 2018, in format PDF inteligent. Acesta se poate transmite electronic prin portalul e-guvernare.ro utilizand un certificat digital calificat, conform unor informatii publicate pe site-ul oficial al agentiei.  Acesta vizeaza o categorie larga de contribuabili, asa ca trebuie sa acordati o atentie deosebita termenului de depunere. Dupa cum am mai mentionat in...» citeste mai departe aici

 • Alerta contabila! Se apropie termenul limita pentru depunerea formularului 094

  • Formularul 094 reprezinta "Declaratia privind cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent", conform art. 316 din Codul fiscal. Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care au utilizat trimestrul ca perioada fiscala in anul precedent, nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri si nu au depasit pla...» citeste mai departe aici

 • Autoturisme utilizate pentru distributie. Ce tratament fiscal combustibil se aplica?

  • Subiectul din analiza de astazi il reprezinta o sociatate  care are parc de masini cu care se realizeaza distributia produselor proprii. Pe baza FAZ se calculeaza consumul pe fiecare masina rezultand la unele masini un consum mai mare decat cel normat iar la altele un consum mai mic. Daca la sfarsitul lunii firma are un plus 1000 lei si un minus de 2000 lei, minusul nu este imputabil soferului, cum ar trebui procedat? Trebuie considerat minusul de 2000 lei dedeductibil sau nedeductibil s...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial

Newsletter zilnic GRATUIT

Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate
Aboneaza-te la newsletterul Contabilul.ro si primesti gratuit Raportul special "Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate".
Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

Codul Fiscal 2018 - modificarile legii
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"


email
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu informatii si oferte contabile
X