Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici

Adauga mai jos adresa de e-mail pentru a primit Raportul Gratuit

email
Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
 Cartea Verde a Contabilitatii 2018

4.4 210Fisa fiscala privind impozitul pe veniturile din salarii

Prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 425/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 298 din 3 aprilie 2006, sunt aduse modificari formularului 210 ,Fisa fiscala privind impozitul pe veniturile din salarii”, initial aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 546/2005 privind modelul si continutul fisei fiscale.

ATENTIE!

Modificarea consta in adaptarea formularului initial, prezentat in paginile S 16/001-S 16/007, la situatia aplicabila anului 2006, nemaifiind necesara, in prezent, exprimarea sumelor in lei ROL si lei RON, ci numai in lei RON.

Formularul prezentat in continuare se completeaza de angajatori/platitori pentru veniturile lunare din salarii si asimilate salariilor, realizate incepand cu luna ianuarie 2006. Acest formular este folosit pentru a reflecta:

– veniturile din salarii lunare nete, care reprezinta venit baza de calcul a impozitului pe salarii la locul unde se afla functia de baza sau in afara functiei de baza, potrivit metodologiei proprii fiecarei situatii;

– impozitul lunar pe veniturile din salarii;

– deducerile personale lunare si celelalte deduceri de care beneficiaza salariatii la locul unde au functia de baza.

Angajatorii/platitorii vor completa rubricile formularului in functie de situatia persoanelor platite: salariati cu functia de baza sau salariati in afara functiei de baza sau persoane care primesc venituri asimilate salariilor in vederea impunerii.

IMPORTANT:

Aveti obligatia editarii fiselor fiscale in format hartie in 2 exemplare:

-un exemplar, semnat si stampilat conform legii, se pastreaza de catre angajator/platitorul de venit;

-un exemplar, semnat si stampilat conform legii, se inmaneaza angajatului.


PFA. Contributii, Taxe, Impozite si Deduceri in 2018
PFA. Contributii, Taxe, Impozite si Deduceri in 2018

Vezi detalii

Top 50 de situatii in care inspectorii fiscali comit abuzuri
Top 50 de situatii in care inspectorii fiscali comit abuzuri

Vezi detalii

Tranzactii imobiliare. Regimul fiscal in 2018
Tranzactii imobiliare. Regimul fiscal in 2018

Vezi detalii


Pentru persoanele fizice care inceteaza sa obtina venituri din salarii sau asimilatesalariilor in timpul anului, platitorii vor inmana persoanei respective un exemplar al fisei fiscale, odata cu definitivarea formelor de lichidare sau la incetarea raporturilor in baza carora au fost obtinute veniturile din salarii, altele decat cele de la functia de baza.

Fisele fiscale pentru salariatii care au fost detasati la o alta unitate se completeaza de catre unitatea care a incheiat contractele de munca.

Detasarea este actul prin care se dispune schimbarea temporara a locului de munca, din dispozitia angajatorului, la un alt angajator, in scopul executarii unor lucrari in interesul acestuia.

Drepturile cuvenite salariatului detasat se acorda de angajatorul la care s-a dispus detasarea.

 Angajatorul care detaseaza are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru ca angajatorul la care s-a dispus detasarea sa isi indeplineasca integral si la timp toate obligatiile fata de salariatul detasat.

In situatia in care plata venitului salarial se face de unitatea la care salariatii au fost detasati, angajatorul care i-a detasat comunica angajatorului la care acestia sunt detasati date referitoare la deducerea personal` la care este indrept`tit fiecare salariat, precum si eventualele modific`ri ale acesteia ap`rute in cursul anului.

Pe baza acestor date, unitatea la care salariatii au fost detasati intocmeste statele de salarii, calculeaza impozitul si transmite lunar unit`tii de la care au fost detasati informatii privind venitul net si impozitul retinut pentru fiecare angajat, in scopul completarii fisei fiscale.

In Fisa fiscala prezentata veti inscrie sumele cuprinse in statele de salarii/plata aferente perioadei impozabile 2006 si platite salariatilor/angajatilor/persoanelor beneficiare de venituri asimilate salariilor, pana la data-limita de depunere a fiselor fiscale ( 28 februarie 2007). Sumele inscrise in Fisa fiscala se exprima in lei (RON).

Fisa fiscala se completeaza, inscriind cu majuscule, citet si corect, fara prescurtari, datele prevazute de formular, dupa cum urmeaza:

  • In situatia in care persoana fizica realizeaza venituri din salarii la functia de baza, potrivit unui contract individual de munca sau unui statut special prevazut de lege, angajatorul va inscrie „X” in casuta nr. 1, aflata pe prima pagina a formularului.
  • In situatia in care persoana fizica realizeaza venituri din salarii in afara functiei de baza, angajatorul va inscrie „X” in casuta nr. 2, aflata pe prima pagina a formularului.
  • Fisa fiscala 1 poate fi corectata de catre angajator, din proprie initiativa, prin depunerea unei „Fise fiscale rectificative”. Aceasta va fi intocmita pe acelasi formular ca si Fisa fiscala care se corecteaza, bifandu-se casuta nr. 3 „Fisa fiscala rectificativa”, aflata pe prima pagina a formularului. De depunerea unei fise fiscale rectificative trebuie instiintat si salariatul care va primi de indata copia care-i revine, pentru a lua la cunostinta de modificarile efectuate. In cazul in care un salariat primeste o fisa fiscala rectificativa dupa data de 15 mai 2007, data pana la care isi poate manifesta dreptul de a redirectiona 2% din impozitul sau pe salarii catre o organizatie non profit, aceasta nu permite acestuia sa depuna o noua Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual.
  • In situatia in care angajatul a fost trimis in cursul anului in misiune permanenta in strainatate, se inscrie „X“ in casuta nr. 4, aflata pe prima pagina a formularului.

Capitolul I – Date de identificare a angajatorului

Veti completa acest capitol inscriind cu majuscule, citet si corect toate datele prevazute de formular, astfel:

-Caseta „Cod de identificare fiscala“ se completeaza astfel:

– angajatorii persoane juridice sau alte entitati fara personalitate juridica inscriu codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz;

– angajatorii persoane fizice inscriu codul numeric personal sau numarul de identificare fiscala, atribuit de Ministerul Finantelor Publice, dupa caz. Inscrierea cifrelor in caseta „Cod de identificare fiscala” se face aliniindu-se cifrele la dreapta.

Codul de identificare fiscala se inscrie fara atributul fiscal „R”, care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata.

-In rubrica „Denumire/Nume si Prenume“ se inscrie denumirea exacta a angaja-torului, respectiv numele si prenumele angajatorului.

-In rubricile destinate adresei veti inscrie datele privind domiciliul fiscal al angajatorului. In eventualele casute ramase libere din fata codului nu veti inscrie 0 sau alt semn grafic care sa semnifice lipsa datelor (-; x; / etc.), spatiul ramanand gol.

Capitolul II – Date de identificare a angajatului – veti completa inscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute de formular, pe baza docu-mentelor (buletin de identitate, carnet de identitate, pasaport etc.) prezentate de angajat.

-In caseta „CNP/NIF” veti completa codul numeric personal sau numarul de identificare fiscala al angajatului atribuit de Ministerul Finantelor Publice, dupa caz.

-Inscrierea cifrelor in caseta „CNP/NIF“ se face aliniindu-se cifrele la dreapta. In eventualele casute ramase libere nu se va inscrie 0 sau alt semn grafic care sa semnifice lipsa datelor (-; x; / etc.), spatiul ramanand gol.

-In rubrica „Nume si Prenume“ veti completa numele si prenumele angajatului. In cazul in care angajatul isi schimba numele in timpul anului, in rubrica „Nume“ se trece, alaturi de vechiul nume, introdus intre paranteze, si noul nume.

-In rubricile privind adresa, veti completa datele referitoare la domiciliul fiscal al angajatului.

-In cazul modificarii in cursul anului a datelor de identificare, veti inscrie datele de identificare valabile la data completarii fisei fiscale, cu exceptia rubricii „Nume“ in care se trec ambele nume.

Capitolul III – Date privind perioada angajarii

-rubricile „Data angajarii“ si „Data incetarii activitatii“

Veti completa aceste rubrici, la functia de baza, numai atunci cand aceste situatii se produc in cursul anului fiscal de referinta. In functie de aceste informatii, administratia fiscala poate verifica daca au fost acordate corect deducerile personale aferent perioadei in care salariatul a fost angajat.

Capitolul IV – Deduceri personale

Veti completa aceasta sectiune numai pentru salariatii angajati cu contract individual de munca la locul unde acestia au functia de baza. Doar acestia au dreptul la deduceri personale.

-Rubrica „Persoane aflate in intretinere“

  Veti completa cate un rand distinct pentru fiecare persoana aflata in intretinerea salariatului – in functie de care acesta beneficiaza de o deducere mai mare – si pentru fiecare luna a perioadei impozabile. In acest sens, veti indica numarul de identificare fiscala sau codul numeric personal, dupa caz. Veti inscrie „X” in casuta corespunzatoare fiecarei luni pentru care angajatul beneficiaza de deducere personala pentru persoanele aflate in intretinere.

Capitolul V – Calculul impozitului pe veniturile din salarii :

-A. – Tabelul A.

Veti completa pentru fiecare luna cu datele din statul de salarii referitoare la angajatul respectiv, astfel:

coloana 1 „Deduceri personale“ pe randurile 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1 si 12.1 corespunzatoare fiecarei luni; veti inscrie suma reprezentand deducerile personale acordate salariatului; coloana 1 nu se completeaza decat pentru salariatii cu functie de baza;

coloana 2 „Alte deduceri“, pe randurile 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2, 7.2, 8.2, 9.2, 10.2, 11.2 si 12.2 corespunzatoare fiecarei luni; veti inscrie suma rezultata prin cumularea cotizatiei sindicale platite si a contributiilor la schemele facultative de pensii ocupationale retinute in luna respectiva; coloana 2 nu se completeaza decat pentru salariatii cu functie de baza;

coloana 3 „Venit baza de calcul”, pe randurile 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3, 7.3, 8.3, 9.3, 10.3, 11.3 si 12.3 corespunzatoare fiecarei luni; veti inscrie venitul baza de calcul din salarii, cuvenit salariatului conform statului de salarii din luna respectiva, determinat potrivit metodologiei prezentate in Sectiunea S 13 – Determinarea impozitului pe salarii, diferentiat pentru veniturile din salarii, la locul unde se afla functia de baza, de veniturile obtinute in afara functiei de baza;

coloana 4 „Impozit lunar calculat si retinut“, pe randurile 1.4, 2.4, 3.4, 4.4, 5.4, 6.4, 7.4, 8.4, 9.4, 10.4, 11.4 si 12.4 corespunzatoare fiecarei luni; veti inscrie impozitul retinut lunar, conform statului de salarii, calculat prin aplicarea cotei de impozitare de 16% asupra bazei de calcul; daca bifati casuta „calcul automat impozit“ care va aparea in prelucrarea datelor prin programul de asistenta pentru completarea fiselor fiscale 2006 FF2006.exe, veti obtine automat sumele calculate corect aplicand cota de 16%. In situatia in care un angajat realizeaza la functia de baza, in cursul aceleiasi luni, atat venituri salariale conform contractului de munca, cat si in baza unei hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile, stabilirea impozitului aferent drepturilor respective se efectueaza potrivit prevederilor lit. a) si, respectiv, lit. b) de la pct. 111 din Hotararea Guvernului nr. 84/2005 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, dat in aplicarea art. 57 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

randul 13 „Impozit anual” – programul de asistenta FF2006.exe pentru completarea fiselor fiscale 2006 va completa automat suma rezultata prin cumularea impozitului lunar, calculat si retinut in cursul anului, pe randurile 1.4, 2.4, 3.4, 4.4, 5.4, 6.4, 7.4, 8.4, 9.4, 10.4, 11.4 si 12.4.

Stabilirea impozitului anual pe veniturile din salarii se face de catre angajator, pentru fiecare angajat, prin insumarea impozitului aferent venitului fiecarei luni din anul fiscal, indiferent de numarul de luni in care angajatul a realizat venituri din salarii de la acesta. In situatia in care se constata elemente care genereaza modificarea veniturilor din salarii si/sau a bazei de impunere aferente veniturilor unei persoane fizice, pentru care angajatorul a efectuat calculul impozitului lunar, recalcularea drep-turilor respective si stabilirea diferentelor de impozit constatate se efectueaza pentru luna la care se refera, iar diferentele de impozit rezultate vor majora/diminua impozitul datorat incepand cu luna constatarii.

-B. – „Bursa privata conform Legii nr. 376/2004“

Veti completa aceasta sectiune in cazul angajatilor care au efectuat in cursul anului cheltuieli cu bursele private, conform Legii nr. 376/2004 privind bursele private, si care solicita restituirea acestora.

rubrica B1. „Suma platita in cursul anului de raportare“ – veti inscrie suma platita de angajat in cursul anului de raportare, pentru bursa privata, conform documentatiei depuse;

rubrica B2. „Suma admisa la restituire“ – veti inscrie suma admisa la restituire, conform legii. Suma nu poate depasi 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii determinat conform legii.

Contractul privind acordarea bursei private, precum si documentele de plata se prezinta angajatorului in original si in copie. Copiile certificate se pastreaza de catre angajator. Salariatul are obligatia, pentru a beneficia de aceasta facilitate, de a prezenta angajatorului contractele privind bursa privata, precum si documentele de plata pentru aceste burse, in original si in copie, acesta din urma pastrand copiile acestora.

Documentul justificativ de plata a bursei private in cazul platitorilor persoane
fizice poate fi si un inscris intre acesta si beneficiarul bursei si va cuprinde obligatoriu si elementele de identificare a partilor din contract: numele si prenumele,codul numeric personal, adresa de domiciliu, suma si data platii.

-Rubrica „Tip venit“

Veti completa aceasta parte a formularului numai pentru veniturile din salarii
obtinute in afara functiei de baza, bifandu-se cu „X“ casuta corespunzatoare
naturii veniturilor realizate de angajati, astfel:

– venituri din salarii realizate, in baza unui contract individual de munca sau a
unui statut special prevazut de lege, in afara functiei de baza;

– indemnizatia lunara bruta, suma din profitul net si alte drepturi cuvenite admi
nistratorilor la companii/societati nationale, societati comerciale, regii autonome,
in baza contractului de administrare;

– sume primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin
subscriptie publica;

– sume primite de reprezentantii in organisme tripartite, potrivit legii;

– sume platite reprezentantilor in adunarea generala a actionarilor, in consiliul de administratie, in comitetul de directie si in comisia de cenzori;

– indemnizatia lunara a asociatului unic;

– alte drepturi de natura salariala.

Exemplu:

Va prezentam modul de completare al fiselor fiscale aferente veniturilor din salarii platite in anul 2006, pe care angajatorul S.C. Avena S.R.L. va trebui sa le depuna pana la data de 28 februarie 2007, pentru salariatii sai. Acestia sunt: Alina Marcu, angajata cu contract individual de munca cu norma intreaga, avand un salariu brut de 550 lei lunar, si Laurentiu Oancea, angajat cu contract individual de munca cu timp partial in afara functiei de baza, avand un salariu de 150 lei. Aceste fise fiscale cuprind veniturile din salarii aferente perioadei ianuarie – decembrie a anului fiscal 2006, in ipoteza in care veniturile celor doi salariati sunt cele mentionate mai sus.

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Data aparitiei: 22 Septembrie 2006


Votati articolul "4.4 210Fisa fiscala privind impozitul pe veniturile din salarii":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Este vorba despre: una sau doua popriri ? , 2 creditor sau acelasi creditor ?

Intrebare: Buna seara !
Va rog sa ma ajutati cu un sfat.

Un coleg a primit la unitate
de la un BEJ, o poprire /creditor Primaria,
iar de la alt BEJ, o alta poprire /creditor Locativa.

La baza sta o hotarare judecatoreasca,
de la Fond -pentru Primarie,
de la Recurs - pentru Locativa.

Desi era vorba despre aceeasi problema,
aceeasi datorie a colegului care a stat la un camin,
1 - reclamantii sunt diferiti ?....
desi Locativa este tot sub aripa Primariei ?
sau
Se poate spune ca cei 2 creditori sunt de fapt unul singur ?

Cum este corect ?
2. - Unitatea sa puna ambele popriri ?
sau
3. - Sa puna doar 1 singura poprire ?
Care din ele ?
4. - Cele 2 BEJ sau cei 2 creditori ( = creditorul ? )
ar trebui sa se inteleaga asupra unei singuri popriri
pentru 1 singur creditor ?


Raspuns: Da. Asa s-a procedat. Nu este alta cale. O zi frumoasa in continuare !... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 22 Septembrie 2006 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user

Intrebare antispam: 1 + 5 =
  Da, doresc să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare

Adauga acest articol in site-ul tau

Newsletter zilnic GRATUIT

Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate
Aboneaza-te la newsletterul Contabilul.ro si primesti gratuit Raportul special "Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate".
Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

Codul Fiscal 2018 - modificarile legii
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"


email
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu informatii si oferte contabile
X