Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici

Adauga mai jos adresa de e-mail pentru a primit Raportul Gratuit

email
Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
 Cartea Verde a Contabilitatii 2018

Hotararea CCF 7/2015. Examen atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent. Sesiunea noiembrie 2015

hcf 7/2015consultanti fiscaliexamencamera consultantilorconsultanta fiscala

In Monitorul Oficial, Partea I, nr. 734 din 1 octombrie 2015 a fost publicata Hotararea Camerei Consultantilor Fiscali nr. 7/2015 privind sustinerea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, sesiunea noiembrie 2015.

In baza prevederilor Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 7/2014, in temeiul prevederilor art. 11 lit. a^1) din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 198/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali, intrunit in sedinta din 23 septembrie 2015, hotaraste:

Art. 1. - (1) Examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2015, denumit in continuare examen, va avea loc in municipiul Bucuresti in data de 7 noiembrie 2015.

(2) Locul de desfasurare a examenului se vor publica pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali pana la data de 2 noiembrie 2015.

Art. 2. - Examenul va fi sustinut din tematica si bibliografia pentru examen, prevazute in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare, si va consta intr-o proba scrisa sub forma de test-grila.

Art. 3. - (1) Inscrierile la examen se fac in perioada 5 octombrie 2015-26 octombrie 2015 pe site-ul www.cameraconsultantilorfiscali.ro si dosarele se transmit, in aceeasi perioada, prin servicii postale cu confirmare de primire sau direct, pe adresa str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, municipiul Bucuresti.

(2) Pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal dosarul de inscriere va contine cererea de inscriere la examen, prevazuta in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare, si documentele corespunzatoare prevazute la art. 5 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 7/2014.

(3) Pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal asistent dosarul de inscriere va contine cererea de inscriere la examen, prevazuta in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotarare, si documentele corespunzatoare prevazute la art. 6 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 7/2014.

Art. 4. - Directia de invatamant si Directia de servicii pentru membri vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 5. - Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Camerei Consultantilor Fiscali, Ion-Toni Teau


Operare SAGA. Exemple practice si recomandari
Operare SAGA. Exemple practice si recomandari

Vezi detalii

Proceduri contabile pentru societati comerciale
Proceduri contabile pentru societati comerciale

Vezi detalii

Manual de Inventariere. Societati Comerciale. PFA. ONG
Manual de Inventariere. Societati Comerciale. PFA. ONG

Vezi detalii


Bucuresti, 24 septembrie 2015.
Nr. 7.

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA
examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2015

TEMATICA

1. Notiuni de drept comercial si drept civil:

- constituirea si functionarea societatilor;

- reorganizari, fuziuni, divizari si lichidari;

- profesionisti;

- exploatarea intreprinderii.

2. Notiuni generale privind finantele publice si principiile generale ale fiscalitatii:

- cadrul general si procedurile privind formarea, administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor publice, precum si responsabilitatile institutiilor publice implicate in procesul bugetar;

- principiile generale ale fiscalitatii.

3. Impozitul pe profit:

- contribuabili si sfera de cuprindere;

- contribuabili scutiti de la plata impozitului pe profit;

- determinarea profitului impozabil pentru organizatiile nonprofit;

- determinarea bazei de calcul al impozitului (venituri supuse impozitarii, venituri neimpozabile, cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri, cheltuieli care se deduc limitat, cheltuieli nedeductibile);

- rezerve si provizioane fiscale;

- regimul fiscal al cheltuielilor cu dobanzile;

- amortizarea fiscala;

- termene de plata si de declarare a impozitului;

- pierderi fiscale;

- facilitati fiscale;

- reguli fiscale privind reorganizarile juridice (fuziuni, divizari, divizari partiale, schimburi de titluri de participare), in context transfrontalier;

- reguli fiscale aplicabile dividendelor distribuite de filiale din state membre ale Uniunii Europene persoanelor juridice romane, societati-mama, respectiv sediilor permanente din Romania ale persoanelor juridice rezidente in state membre ale Uniunii Europene (societati-mama);

- conditii de calcul al scutirii profitului reinvestit;

- aspecte fiscale internationale (sediul permanent; impunerea persoanelor juridice straine care realizeaza venituri din sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania ori din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana; creditul fiscal, pierderi fiscale externe);

- reguli fiscale pentru contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara.

4. Impozitul pe constructii:

- contribuabili;

- definitia constructiilor;

- cota de impozitare si baza impozabila;

- plata impozitului si depunerea declaratiei fiscale.

5. Impozitul pe veniturile microintreprinderilor:

- definitia microintreprinderii;

- reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microintreprinderii;

- baza impozabila;

- plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale.

6. Impozitul pe venit:

- contribuabili si sfera de cuprindere;

- categorii de venituri impozabile;

- venituri neimpozabile;

- cote de impozit;

- determinarea bazei de calcul al impozitului pe categorii de venit;

- plati anticipate in contul impozitului pe venit;

- obligatiile platitorilor de venituri si ale contribuabililor;

- venitul net anual impozabil;

- venituri supuse impozitului final cu retinere la sursa;

- termene de plata;

- aspecte fiscale internationale;

- reguli privind asociatiile fara personalitate juridica.

7. Contributii sociale:

A. Contributii sociale obligatorii privind activitatile dependente:

- baza de calcul al contributiilor sociale individuale;

- baza de calcul al contributiilor sociale datorate de angajatori, entitati asimilate angajatorului si orice platitor de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor;

- exceptii generale - veniturile pentru care nu se datoreaza contributii sociale obligatorii;

- exceptii specifice - veniturile pentru care nu se datoreaza contributii sociale obligatorii grupate in functie de categoriile din care fac parte persoanele care realizeaza veniturile;

- calculul, retinerea si virarea contributiilor sociale;

- cotele de contributii;

- depunerea declaratiilor.

B. Contributii sociale obligatorii privind activitatile independente:

- platitorii;

- baza de calcul;

- exceptii specifice;

- plati anticipate cu titlu de contributii sociale obligatorii;

- declararea, definitivarea si plata contributiilor sociale;

- cotele de contributii.

8. Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania:

- contribuabili;

- sfera de cuprindere a impozitului;

- venituri impozabile obtinute din Romania;

- scutiri;

- coroborarea prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu cele ale conventiilor de evitare a dublei impuneri si ale legislatiei Uniunii Europene;

- certificatele de atestare a rezidentei fiscale si certificatele de atestare a impozitului platit de nerezidenti in Romania;

- impozitul pe reprezentante (cuantum, termen de plata si depunerea declaratiei fiscale);

- impunerea veniturilor din dobanzi si redevente platite intre societati asociate din state membre diferite: sfera de aplicare, definitia dobanzilor si redeventelor, definitia intreprinderilor asociate;

- chestionare pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanelor fizice la sosirea in Romania sau la plecarea din Romania.

9. Impozite si taxe locale:

- baza de impozitare;

- contribuabili;

- modul de calcul;

- termene de plata;

- reduceri si scutiri;

- modul de declarare a proprietatilor.


10. Taxa pe valoarea adaugata:

- sfera de aplicare;

- persoane impozabile;

- operatiuni cuprinse in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata (TVA);

- locul operatiunilor cuprinse in sfera de aplicare a TVA;

- faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata;

- baza de impozitare;

- cote de TVA;

- operatiuni scutite;

- regimul deducerilor;

- persoanele obligate la plata TVA;

- inregistrarea in scopuri de TVA;

- facturarea;

- alte obligatii in materie de TVA;

- regimuri speciale pentru: intreprinderi mici, agentii de turism, bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati; aurul de investitii; serviciile electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune prestate de catre persoane impozabile nestabilite in Uniunea Europeana; serviciile electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune prestate de catre persoane impozabile stabilite in Uniunea Europeana, dar intr-un alt stat membru decat statul membru de consum;

- ajustarea taxei deductibile;

- taxarea inversa;

- sistemul TVA la incasare;

- decontul de TVA si alte declaratii;

- registrul operatorilor intracomunitari;

- dispozitii tranzitorii.

11. Accize:

a) regimul accizelor armonizate:

- sfera de aplicare, fapt generator, eliberare pentru consum, exigibilitate, calculul accizelor, termenul de plata, platitori de accize;

- regimul de antrepozitare fiscala:

-- reguli generale;

-- autorizarea antrepozitelor fiscale;

-- conditii de autorizare;

-- obligatiile antrepozitarilor autorizati;

-- anularea, revocarea, suspendarea autorizatiei;

- destinatar inregistrat, expeditor inregistrat;

- deplasarea si primirea produselor accizabile, in regim suspensiv de accize;

- deplasarea intracomunitara a produselor cu accize platite;

- vanzarea la distanta a produselor cu accize platite;

- scutiri si exceptari de la plata accizelor;

- restituiri de accize;

- sistemul de marcare;

b) alte produse accizabile:

- sfera de aplicare;

- calculul accizelor;

- platitori;

- exigibilitatea;

- termenul de plata;

- scutiri de la plata accizelor.

12. Taxele vamale:

- tariful vamal si clasificarea tarifara a marfurilor;

- originea marfurilor (originea nepreferentiala si originea preferentiala);

- regimuri suspensive si regimuri vamale economice (tranzit, antrepozitare vamala, perfectionare activa, transformare sub control vamal, admitere temporara, perfectionare pasiva);

- datoria vamala (garantarea cuantumului datoriei vamale, nasterea datoriei vamale, stingerea datoriei vamale, rambursarea si remiterea drepturilor);

- categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale.

13. Contabilitate:

- obligatiile ce revin, potrivit legii, persoanelor juridice pe linia organizarii si conducerii contabilitatii;

- contabilitatea activelor, datoriilor si a capitalurilor proprii;

- contabilitatea veniturilor, cheltuielilor si a rezultatului exercitiului financiar;

- forma si continutul situatiilor financiare anuale.

14. Sanctiuni si cai de contestare:

- sanctionarea contraventiilor la legislatia fiscala;

- contestarea sanctiunilor aplicate de organul fiscal, precum si a deciziilor de impunere.

15. Aspecte privind procedura fiscala:

- principii generale de conduita in administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat;

- creditori fiscali, debitori, platitori ai obligatiilor fiscale;

- domiciliul fiscal;

- competenta organului fiscal, actele emise de organele fiscale, administrarea si aprecierea probelor;

- inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite, taxe si contributii;

- obligatia de a depune declaratii fiscale, continutul declaratiei fiscale, termene de declarare, corectarea declaratiilor fiscale si sanctiuni pentru nedepunerea acestora;

- procedura de stabilire a impozitelor si taxelor;

- procedura de colectare a creantelor fiscale;

- solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale;

- inspectia fiscala;

- stabilirea pretului de piata al tranzactiilor intre persoane afiliate;

- acordul de pret in avans si solutia fiscala individuala anticipata;

- procedura de incepere, derulare si finalizare a inspectiei fiscale;

- stabilirea conditiilor si declararea contribuabililor inactivi;

- termene de prescriptie;

- stingerea creantelor fiscale prin executare silita si prin alte modalitati;

- recuperarea in Romania a unor creante stabilite intr-un alt stat membru al Uniunii Europene;

- contraventii si sanctiuni prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Data aparitiei: 02 Octombrie 2015


Votati articolul "Hotararea CCF 7/2015. Examen atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent. Sesiunea noiembrie 2015":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Reancepere activitate firma suspendata

Intrebare: Care este procedura ce trebuie urmata pentru a reancepe activitatea pt o firma suspendata?
Obiectul de activitate al firmei este comert cu amanuntu iar administratorul doreste sa obtina cod CAEN si pentru activ. de import - export.
Care este procedura de urmat si in acest sens?

Multumesc anticipat pt raspuns

Raspuns: Intocmiti Hotararea AGA pentru anulare suspendare si reluarea activitatii. Acesta o depuneti la...... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 02 Octombrie 2015 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user

Intrebare antispam: 3 + 5 =
  Da, doresc să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare

Adauga acest articol in site-ul tau

Subiectele saptamanii

 • Modificarea vectorului fiscal pentru impozitul pe profit-impozit pe veniturile microintreprinderilor

  • Avand in vedere schimbarile legislative introduse prin OUG 79/2017, pentru anul 2018 datoreaza impozit pe veniturile microintreprinderilor persoanele juridice romane care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie 2017: 1. au realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 1.000.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel valabil la inchiderea exercitiului financiar in care s-au inregistrat ...» citeste mai departe aici

 • Declaratia 101 a fost modificata. Noutati 2018

  • Prin OANAF 4160/2017 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 101 "Declaratie privind impozitul pe profit" si 120 "Decont privind accizele", publicat in M.OF. nr. ...» citeste mai departe aici

 • ANAF: Formularul 311 va fi depus online

  • ANAF (Agentia Nationala de Administrare Fiscala) adapteaza instructiunile de completare pentru "Declaratia privind taxa pe valoarea adaugata colectata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art.316, alin.(11), lit.a)-e), lit.g) sau lit.h) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal" (formular 311), intrucat modul de depunere a fost modificat. Formularul 311 online: ...» citeste mai departe aici

 • ANAF a actualizat formularul 600 pentru 2018. Atentie, se depune urgent!

  • ANAF a postat pe site-ul agentiei formularul 600 actualizat pentru anul 2018, in format PDF inteligent. Acesta se poate transmite electronic prin portalul e-guvernare.ro utilizand un certificat digital calificat, conform unor informatii publicate pe site-ul oficial al agentiei.  Acesta vizeaza o categorie larga de contribuabili, asa ca trebuie sa acordati o atentie deosebita termenului de depunere. Dupa cum am mai mentionat in...» citeste mai departe aici

 • Autoturisme utilizate pentru distributie. Ce tratament fiscal combustibil se aplica?

  • Subiectul din analiza de astazi il reprezinta o sociatate  care are parc de masini cu care se realizeaza distributia produselor proprii. Pe baza FAZ se calculeaza consumul pe fiecare masina rezultand la unele masini un consum mai mare decat cel normat iar la altele un consum mai mic. Daca la sfarsitul lunii firma are un plus 1000 lei si un minus de 2000 lei, minusul nu este imputabil soferului, cum ar trebui procedat? Trebuie considerat minusul de 2000 lei dedeductibil sau nedeductibil s...» citeste mai departe aici

 • CNIPMMR: 2018, anul exceselor ANAF asupra contribuabililor!

  • CNIPMMR (Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania) este de parere ca anul 2018 va fi unul al exceselor functionarilor ANAF asupra contribuabililor pentru obtinerea premiilor prevazute de Ordonanta de Urgenta nr. 116 publicata in Monitorul Oficial din 29 decembrie 2017. Ordonanta de Urgenta nr. 116 din 28 decembrie 2017 privind unele masuri bugetare si pentru modificarea Legii nr. 236/2010 privind s...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial

Newsletter zilnic GRATUIT

Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate
Aboneaza-te la newsletterul Contabilul.ro si primesti gratuit Raportul special "Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate".
Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

Codul Fiscal 2018 - modificarile legii
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"


email
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu informatii si oferte contabile
X