Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici

Adauga mai jos adresa de e-mail pentru a primit Raportul Gratuit

email
Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
 Cartea Verde a Contabilitatii 2018

Hotararea CCF 7/2015. Examen atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent. Sesiunea noiembrie 2015

hcf 7/2015consultanti fiscaliexamencamera consultantilorconsultanta fiscala

In Monitorul Oficial, Partea I, nr. 734 din 1 octombrie 2015 a fost publicata Hotararea Camerei Consultantilor Fiscali nr. 7/2015 privind sustinerea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, sesiunea noiembrie 2015.

In baza prevederilor Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 7/2014, in temeiul prevederilor art. 11 lit. a^1) din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 198/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali, intrunit in sedinta din 23 septembrie 2015, hotaraste:

Art. 1. - (1) Examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2015, denumit in continuare examen, va avea loc in municipiul Bucuresti in data de 7 noiembrie 2015.

(2) Locul de desfasurare a examenului se vor publica pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali pana la data de 2 noiembrie 2015.

Art. 2. - Examenul va fi sustinut din tematica si bibliografia pentru examen, prevazute in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare, si va consta intr-o proba scrisa sub forma de test-grila.

Art. 3. - (1) Inscrierile la examen se fac in perioada 5 octombrie 2015-26 octombrie 2015 pe site-ul www.cameraconsultantilorfiscali.ro si dosarele se transmit, in aceeasi perioada, prin servicii postale cu confirmare de primire sau direct, pe adresa str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, municipiul Bucuresti.

(2) Pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal dosarul de inscriere va contine cererea de inscriere la examen, prevazuta in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare, si documentele corespunzatoare prevazute la art. 5 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 7/2014.

(3) Pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal asistent dosarul de inscriere va contine cererea de inscriere la examen, prevazuta in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotarare, si documentele corespunzatoare prevazute la art. 6 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 7/2014.

Art. 4. - Directia de invatamant si Directia de servicii pentru membri vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 5. - Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Camerei Consultantilor Fiscali, Ion-Toni Teau


Cartea Verde a Contabilitatii 2018
Cartea Verde a Contabilitatii 2018

Vezi detalii

Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile 2018
Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile 2018

Vezi detalii

Top 50 de situatii in care inspectorii fiscali comit abuzuri
Top 50 de situatii in care inspectorii fiscali comit abuzuri

Vezi detalii


Bucuresti, 24 septembrie 2015.
Nr. 7.

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA
examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2015

TEMATICA

1. Notiuni de drept comercial si drept civil:

- constituirea si functionarea societatilor;

- reorganizari, fuziuni, divizari si lichidari;

- profesionisti;

- exploatarea intreprinderii.

2. Notiuni generale privind finantele publice si principiile generale ale fiscalitatii:

- cadrul general si procedurile privind formarea, administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor publice, precum si responsabilitatile institutiilor publice implicate in procesul bugetar;

- principiile generale ale fiscalitatii.

3. Impozitul pe profit:

- contribuabili si sfera de cuprindere;

- contribuabili scutiti de la plata impozitului pe profit;

- determinarea profitului impozabil pentru organizatiile nonprofit;

- determinarea bazei de calcul al impozitului (venituri supuse impozitarii, venituri neimpozabile, cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri, cheltuieli care se deduc limitat, cheltuieli nedeductibile);

- rezerve si provizioane fiscale;

- regimul fiscal al cheltuielilor cu dobanzile;

- amortizarea fiscala;

- termene de plata si de declarare a impozitului;

- pierderi fiscale;

- facilitati fiscale;

- reguli fiscale privind reorganizarile juridice (fuziuni, divizari, divizari partiale, schimburi de titluri de participare), in context transfrontalier;

- reguli fiscale aplicabile dividendelor distribuite de filiale din state membre ale Uniunii Europene persoanelor juridice romane, societati-mama, respectiv sediilor permanente din Romania ale persoanelor juridice rezidente in state membre ale Uniunii Europene (societati-mama);

- conditii de calcul al scutirii profitului reinvestit;

- aspecte fiscale internationale (sediul permanent; impunerea persoanelor juridice straine care realizeaza venituri din sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania ori din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana; creditul fiscal, pierderi fiscale externe);

- reguli fiscale pentru contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara.

4. Impozitul pe constructii:

- contribuabili;

- definitia constructiilor;

- cota de impozitare si baza impozabila;

- plata impozitului si depunerea declaratiei fiscale.

5. Impozitul pe veniturile microintreprinderilor:

- definitia microintreprinderii;

- reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microintreprinderii;

- baza impozabila;

- plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale.

6. Impozitul pe venit:

- contribuabili si sfera de cuprindere;

- categorii de venituri impozabile;

- venituri neimpozabile;

- cote de impozit;

- determinarea bazei de calcul al impozitului pe categorii de venit;

- plati anticipate in contul impozitului pe venit;

- obligatiile platitorilor de venituri si ale contribuabililor;

- venitul net anual impozabil;

- venituri supuse impozitului final cu retinere la sursa;

- termene de plata;

- aspecte fiscale internationale;

- reguli privind asociatiile fara personalitate juridica.

7. Contributii sociale:

A. Contributii sociale obligatorii privind activitatile dependente:

- baza de calcul al contributiilor sociale individuale;

- baza de calcul al contributiilor sociale datorate de angajatori, entitati asimilate angajatorului si orice platitor de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor;

- exceptii generale - veniturile pentru care nu se datoreaza contributii sociale obligatorii;

- exceptii specifice - veniturile pentru care nu se datoreaza contributii sociale obligatorii grupate in functie de categoriile din care fac parte persoanele care realizeaza veniturile;

- calculul, retinerea si virarea contributiilor sociale;

- cotele de contributii;

- depunerea declaratiilor.

B. Contributii sociale obligatorii privind activitatile independente:

- platitorii;

- baza de calcul;

- exceptii specifice;

- plati anticipate cu titlu de contributii sociale obligatorii;

- declararea, definitivarea si plata contributiilor sociale;

- cotele de contributii.

8. Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania:

- contribuabili;

- sfera de cuprindere a impozitului;

- venituri impozabile obtinute din Romania;

- scutiri;

- coroborarea prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu cele ale conventiilor de evitare a dublei impuneri si ale legislatiei Uniunii Europene;

- certificatele de atestare a rezidentei fiscale si certificatele de atestare a impozitului platit de nerezidenti in Romania;

- impozitul pe reprezentante (cuantum, termen de plata si depunerea declaratiei fiscale);

- impunerea veniturilor din dobanzi si redevente platite intre societati asociate din state membre diferite: sfera de aplicare, definitia dobanzilor si redeventelor, definitia intreprinderilor asociate;

- chestionare pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanelor fizice la sosirea in Romania sau la plecarea din Romania.

9. Impozite si taxe locale:

- baza de impozitare;

- contribuabili;

- modul de calcul;

- termene de plata;

- reduceri si scutiri;

- modul de declarare a proprietatilor.


10. Taxa pe valoarea adaugata:

- sfera de aplicare;

- persoane impozabile;

- operatiuni cuprinse in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata (TVA);

- locul operatiunilor cuprinse in sfera de aplicare a TVA;

- faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata;

- baza de impozitare;

- cote de TVA;

- operatiuni scutite;

- regimul deducerilor;

- persoanele obligate la plata TVA;

- inregistrarea in scopuri de TVA;

- facturarea;

- alte obligatii in materie de TVA;

- regimuri speciale pentru: intreprinderi mici, agentii de turism, bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati; aurul de investitii; serviciile electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune prestate de catre persoane impozabile nestabilite in Uniunea Europeana; serviciile electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune prestate de catre persoane impozabile stabilite in Uniunea Europeana, dar intr-un alt stat membru decat statul membru de consum;

- ajustarea taxei deductibile;

- taxarea inversa;

- sistemul TVA la incasare;

- decontul de TVA si alte declaratii;

- registrul operatorilor intracomunitari;

- dispozitii tranzitorii.

11. Accize:

a) regimul accizelor armonizate:

- sfera de aplicare, fapt generator, eliberare pentru consum, exigibilitate, calculul accizelor, termenul de plata, platitori de accize;

- regimul de antrepozitare fiscala:

-- reguli generale;

-- autorizarea antrepozitelor fiscale;

-- conditii de autorizare;

-- obligatiile antrepozitarilor autorizati;

-- anularea, revocarea, suspendarea autorizatiei;

- destinatar inregistrat, expeditor inregistrat;

- deplasarea si primirea produselor accizabile, in regim suspensiv de accize;

- deplasarea intracomunitara a produselor cu accize platite;

- vanzarea la distanta a produselor cu accize platite;

- scutiri si exceptari de la plata accizelor;

- restituiri de accize;

- sistemul de marcare;

b) alte produse accizabile:

- sfera de aplicare;

- calculul accizelor;

- platitori;

- exigibilitatea;

- termenul de plata;

- scutiri de la plata accizelor.

12. Taxele vamale:

- tariful vamal si clasificarea tarifara a marfurilor;

- originea marfurilor (originea nepreferentiala si originea preferentiala);

- regimuri suspensive si regimuri vamale economice (tranzit, antrepozitare vamala, perfectionare activa, transformare sub control vamal, admitere temporara, perfectionare pasiva);

- datoria vamala (garantarea cuantumului datoriei vamale, nasterea datoriei vamale, stingerea datoriei vamale, rambursarea si remiterea drepturilor);

- categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale.

13. Contabilitate:

- obligatiile ce revin, potrivit legii, persoanelor juridice pe linia organizarii si conducerii contabilitatii;

- contabilitatea activelor, datoriilor si a capitalurilor proprii;

- contabilitatea veniturilor, cheltuielilor si a rezultatului exercitiului financiar;

- forma si continutul situatiilor financiare anuale.

14. Sanctiuni si cai de contestare:

- sanctionarea contraventiilor la legislatia fiscala;

- contestarea sanctiunilor aplicate de organul fiscal, precum si a deciziilor de impunere.

15. Aspecte privind procedura fiscala:

- principii generale de conduita in administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat;

- creditori fiscali, debitori, platitori ai obligatiilor fiscale;

- domiciliul fiscal;

- competenta organului fiscal, actele emise de organele fiscale, administrarea si aprecierea probelor;

- inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite, taxe si contributii;

- obligatia de a depune declaratii fiscale, continutul declaratiei fiscale, termene de declarare, corectarea declaratiilor fiscale si sanctiuni pentru nedepunerea acestora;

- procedura de stabilire a impozitelor si taxelor;

- procedura de colectare a creantelor fiscale;

- solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale;

- inspectia fiscala;

- stabilirea pretului de piata al tranzactiilor intre persoane afiliate;

- acordul de pret in avans si solutia fiscala individuala anticipata;

- procedura de incepere, derulare si finalizare a inspectiei fiscale;

- stabilirea conditiilor si declararea contribuabililor inactivi;

- termene de prescriptie;

- stingerea creantelor fiscale prin executare silita si prin alte modalitati;

- recuperarea in Romania a unor creante stabilite intr-un alt stat membru al Uniunii Europene;

- contraventii si sanctiuni prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
hcf 7/2015consultanti fiscaliexamencamera consultantilorconsultanta fiscala

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Data aparitiei: 02 Octombrie 2015


Votati articolul "Hotararea CCF 7/2015. Examen atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent. Sesiunea noiembrie 2015":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Probleme - examen de promovare in grad si plata, data platii salariului marit

Intrebare: Probleme - examen de promovare in grad si plata, data platii salariului marit
- institutie publica
- o colega - economist urmeaza sa promoveze in grad I.

- In Regulamentul privind promovarea in grade profesionale imediat superioare
se spune ca:
1.- pentru a participa la examenul de promovare in grad
trebuie sa fi obtinut calificativul foarte bine
la evaluarea performantelor profesionale individuale
cel putin de 2 ori
in ultimii 3 ani, in care te-ai aflat in activitate
Intrebari:
1.1. - daca, colega mea implineste cei 3 ani la data de 01.02.2015,
poate face Cerere pentru a sustine examenul de promovare
si inainte de implinirea celor 3 ani ?
, de ex., poate face cererea si la data de 14.01.2015 ?
1.2. - promovarea trebuie sa se faca
incepand cu data de 01.02.2015 ?
1.3. - poate sustine Examenul de promovare si inainte de
implinirea celor 3 ani ? ( pt. ca se cere ca angajatul sa fie evaluat de cel putin 2 ori ) ?

2. - referatul de evaluare se depune pana in ultima zi lucratoare a fiecarui trimestru
la Compartimentul Resurse umane sau la persoana desemnata in acest sens.
Intrebare:
- odata ce la data de 01.02.2015 va trebui sa se faca promovarea,
cand va trebui sa se depuna acel referatul de evaluare ?
( in luna dec.2014 ? sau
in luna ian.2015 sau dupa 01.02.2015 = dupa implinirea celor 3 ani ? )

3. - examenul de promovare in grad se poate organiza
trimestrial, semestrial sau anual,
in functie de decizia conducatorului institutiei publice.
Intrebari:
3.1. - odata ce la data de 01.02.2015 sunt intrunite toate conditiile de promovare,
examenul se va tine in acel trimestru
cand colega implineste conditiile ?
3.2. - dar daca, conducerea stabileste ca
examenul de promovare pentru un grup de salariati
se va organiza trimestrial,
de ex., in luna martie 2015,
iar colega mea deja avea dreptul sa sustina examenul
si sa promoveze de la data de 01.02.2015,
- va primi gradul si salariul marit
de la data cand colega are dreptul ?
- sau de la data promovarii examenului ?
Care va fi data platii salariului majorat ca urmare
a promovarii examenului pentru grad superior ?
3.3. - daca i se va acorda gradul abia din luna martie 2015
si salariul marit abia cu o luna mai tarziu, in aprilie 2015,
nu ar insemna ca ar fi lipsita de drepturile ce i se cuvin
de la data de 01.02.2015 ?
3.4. - cum se poate evita situatia
prezentata la pct.3.3. ?
3.5. Daca ar da in judecata institutia, colega mea ar ave castig de cauza ?

4. - comisia de examinare si comisia de solutionare a contestatiilor
sunt formate din 3 membri cu experienta
si cunostintele necesare in domeniul postului in care se face promovarea
si un secretar, cu respectarea prevederilor art.26 alin.5 din Legea-cadru nr.284 /2010, modificata si completata.
- art.26 alin.(5) din Legea-cadru nr.284 /2010 : Promovarea n grade sau trepte profesionale imediat superioare se face din 3 n 3 ani,
n funcţie de performanţele profesionale individuale,
apreciate cu calificativul "foarte bine",
cel puţin de două ori n ultimii 3 ani,
de către comisia desemnată prin dispoziţie a ordonatorului de credite bugetare,
din care fac parte sindicatele sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor.
Intrebare:
4.1. - daca un economist urmeaza sa promoveze la gradul I,
din comisie poate sa faca parte un economist cu gradul II ?
( pt. ca nu exista altcineva care sa aibe o experienta si calificare
in domeniul postului in care se face promovarea )

5. - in comisiile de mai sus vor fi numiti si membri supleanti
care vor inlocui de drept, in ordinea stabilita de conducere, pe acei membri ai comisiei care, din motive intemeiate, nu isi pot exercita atributiile.
Intrebare:
5.1. - vor fi numiti membri supleanti:
- pt. fiecare comisie in parte ?
sau
- membrii supleanti pot sa fie comuni pt. cele 2 comisii ? = acestia vor putea inlocui membrii care lipsesc in cele 2 comisii ?
5.2. - ca membri supleanti se vor numi:
- un presedinte, un membru simplu al comisiilor si un secretar ? - pt. fiecare comisie in parte ?Raspuns: Multumesc foarte mult pentru sfaturi ! O zi frumoasa va doresc !... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 02 Octombrie 2015 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user

Intrebare antispam: 5 + 2 =
  Da, doresc să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare

Adauga acest articol in site-ul tau

Newsletter zilnic GRATUIT

Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate
Aboneaza-te la newsletterul Contabilul.ro si primesti gratuit Raportul special "Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate".
Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

Codul Fiscal 2018 - modificarile legii
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"


email
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu informatii si oferte contabile
X