Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici

Adauga mai jos adresa de e-mail pentru a primit Raportul Gratuit

email
PLANUL DE CONTURI - toate modificarile aparute in 2017

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"PLANUL DE CONTURI - toate modificarile aparute in 2017"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
 Cartea Verde a Contabilitatii 2017

Calcul impozit profit si depunerea declaratiei 101. Cum se aplica scutirea de impozit pe profit reinvestit?

calcul impozit pe profitdeclaratia 101scutire de impozitprofit reinvestitinregistrari contabile

In randurile de mai jos, avem ca exemplu o societate cu cod CAEN 4531 comert cu ridicata piese pentru masini si 4621 comert cu ridicata cereale. A realizat in cursul anului 2016 venituri majoritar din productia obtinuta de cereale si vanduta. Vom vedea pana la ce termen trebuie depusa declaratia 101 (pana in 25 februarie drept persoana juridica care a realizat venituri majoritar din cultivarea cerealelor). De asemenea, societatea a investit si in echipamente pentru lucrarea si cultivarea pamantului. Vom vedea care este monografia contabila referitoare la scutirea de impozit pe profit pentru profitul reinvestit in masini si utilaje.

Referitor la declararea si plata impozitului pe profit, la art. 41 alin. (5) lit. b) din codul fiscal se mentioneaza:

"Art. 41: Declararea si plata impozitului pe profit
(5) Urmatorii contribuabili au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit, astfel:
b) contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice si a cartofului, pomicultura si viticultura au obligatia de a declara si de a plati impozitul pe profit anual, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul, cu exceptia celor care intra sub incidenta prevederilor art. 16 alin. (5), care au obligatia sa depuna declaratia si sa plateasca impozitul pe profit aferent anului fiscal respectiv pana la data de 25 a celei de-a doua luni inclusiv de la inchiderea anului fiscal modificat;"

Norme de aplicare:
"(2) incadrarea in activitatile prevazute la art. 41 alin. (5) lit. b) din Codul fiscal
este cea stabilita prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, cu modificarile ulterioare. Verificarea ponderii veniturilor obtinute de contribuabili din cultura cerealelor, a plantelor tehnice si a cartofului, pomicultura si viticultura se face la sfarsitul fiecarui an fiscal, iar in situatia in care veniturile majoritare se obtin din alte activitati decat cele mentionate, acestia vor aplica pentru anul fiscal urmator sistemul trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit prevazut la art. 41 alin. (1) din Codul fiscal."

In Ordinul nr. 3386 din 17 noiembrie 2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 101 "Declaratie privind impozitul pe profit" si 120 "Decont privind accizele", in ANEXA nr. 3: INSTRUCTIUNI de completare a formularului 101 "Declaratie privind impozitul pe profit", cod 14.13.01.04, se arata:


Operare SAGA. Exemple practice si recomandari
Operare SAGA. Exemple practice si recomandari

Vezi detalii

 Executarea silita. Ghid de aparare impotriva abuzurilor
Executarea silita. Ghid de aparare impotriva abuzurilor

Vezi detalii

Manual de Inventariere. Societati Comerciale. PFA. ONG
Manual de Inventariere. Societati Comerciale. PFA. ONG

Vezi detalii


"I.Depunerea declaratiei
Contribuabilii prevazuti la art. 41 alin. (5) lit. a) si b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, depun declaratia anuala de impozit pe profit pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator."


Asadar, din textele legale citate rezulta ca, daca o societate obtine venituri majoritare, si nu neaparat in procent de 100%, din cultura cerealelor (cultivare si, bineinteles, vanzare din productia obtinuta din cultura proprie), societatea are obligatia de a plati impozitul pe profit aferent anului 2016 si de a depune declaratia 101 pana la data de 25 februarie 2017 (este cazul societatilor la care anul fiscal coincide cu anul calendaristic).

Asadar, daca dvs ati realizat in anul 2016 venituri majoritare din cultivarea cerealelor (ponderea veniturilor din cultura cerealelor in total venituri este mai mare decat ponderea celorlate venituri obtinute din alte activitati in total venituri realizate), trebuie sa calculati si sa platiti impozitul pe profit aferent anului 2016 pana la data de 25 februarie 2017, data pana la care trebuie depusa si declaratia 101.

Referitor la scutirea de impozit pe profit pentru profitul reinvestit, codul fiscal trateaza acest aspect la art. 22 din codul fiscal, astfel:

"Art. 22: Scutirea de impozit a profitului reinvestit
(1) Profitul investit in echipamente tehnologice, calculatoare electronice si echipamente periferice, masini si aparate de casa, de control si de facturare, in programe informatice, precum si pentru dreptul de utilizare a programelor informatice, produse si/sau achizitionate, inclusiv in baza contractelor de leasing financiar, si puse in functiune, folosite in scopul desfasurarii activitatii economice, este scutit de impozit. Activele corporale pentru care se aplica scutirea de impozit sunt cele prevazute in subgrupa 2.1, respectiv in clasa 2.2.9 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin hotarare a Guvernului."

Norme de aplicare:
"(1) In aplicarea prevederilor art. 22 alin. (1) din Codul fiscal
, pentru profitul investit in calculatoare electronice si echipamente periferice, masini si aparate de casa, de control si de facturare, precum si in programe informatice, scutirea de impozit se aplica pentru cele produse si/sau achizitionate si puse in functiune in perioada 1 ianuarie 2016-31 decembrie 2016 inclusiv.
(2) Profitul investit potrivit alin. (1) reprezinta soldul contului de profit si pierdere, respectiv profitul contabil brut cumulat de la inceputul anului, obtinut pana in trimestrul sau in anul punerii in functiune a activelor prevazute la alin. (1). Scutirea de impozit pe profit aferenta investitiilor realizate se acorda in limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectiva."

Norme de aplicare:

"(2) In aplicarea prevederilor art. 22 alin. (2) din Codul fiscal, profitul contabil brut cumulat de la inceputul anului este profitul contabil la care se adauga cheltuielile cu impozitul pe profit, inregistrat pana in trimestrul punerii in functiune a activelor mentionate la art. 22 alin. (1) din Codul fiscal, fara a lua in considerare sursele proprii sau atrase de finantare ale acestora. Pentru activele mentionate la art. 22 alin. (1) din Codul fiscal, achizitionate in baza contractelor de leasing financiar, scutirea de impozit pe profit se aplica de catre utilizator, cu conditia respectarii prevederilor art. 22 alin. (8) din Codul fiscal.

Codul fiscal:
"(5) Scutirea se calculeaza trimestrial sau anual, dupa caz. Suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, mai putin partea aferenta rezervei legale, se repartizeaza la sfarsitul exercitiului financiar, cu prioritate pentru constituirea rezervelor, pana la concurenta profitului contabil inregistrat la sfarsitul exercitiului financiar. In cazul in care la sfarsitul exercitiului financiar se realizeaza pierdere contabila nu se efectueaza recalcularea impozitului pe profit aferent profitului investit, iar contribuabilul nu repartizeaza la rezerve suma profitului investit.
(7) Prevederile alin. (1) se aplica pentru activele considerate noi, potrivit normelor metodologice."

Norme de aplicare:
"(5) In intelesul prevederilor art. 22 alin. (7) din Codul fiscal, activele considerate noi sunt cele care nu au fost utilizate anterior datei achizitiei.

(8) Contribuabilii care beneficiaza de prevederile alin. (1) au obligatia de a pastra in patrimoniu activele respective cel putin o perioada egala cu jumatate din durata de utilizare economica, stabilita potrivit reglementarilor contabile aplicabile, dar nu mai mult de 5 ani. In cazul nerespectarii acestei conditii, pentru sumele respective se recalculeaza impozitul pe profit si se percep creante fiscale accesorii potrivit Codului de procedura fiscala, de la data aplicarii facilitatii, potrivit legii. In acest caz, contribuabilul are obligatia depunerii declaratiei fiscale rectificative. Nu intra sub incidenta acestor prevederi activele mentionate la alin. (1) care se inscriu in oricare dintre urmatoarele situatii:

a) sunt transferate in cadrul operatiunilor de reorganizare, efectuate potrivit legii;
b) sunt instrainate in procedura de lichidare/faliment, potrivit legii;"

Normele de aplicare:
"Exemplul 2 - Calculul scutirii de impozit pentru profitul reinvestit de catre contribuabilii care aplica sistemul anual de declarare si plata a impozitului pe profit

La sfarsitul anului 2016 o societate inregistreaza un profit impozabil in suma de 2.500.000 lei. Profitul contabil brut aferent anului 2016 este de 1.900.000 lei. Societatea achizitioneaza si pune in functiune in luna martie 2016 un echipament tehnologic in valoare de 70.000 lei, in luna iulie un echipament tehnologic in valoare de 110.000 lei si in luna octombrie mai multe calculatoare in valoare totala de 30.000 lei."

Comentarii:
- in data de 05 martie 2016, se inregistreaza achizitia utilajului, care trebuie sa se incadreze in grupa 2.1, din catalogul mijloacelor fixe:
2131 = 404 70.000 lei
4426 = 404 14.000 lei

- tot in luna martie 2016, se intocmeste Proces-verbal de punere in functiune a utilajului (cod 14-2-5/b) – formular prevazut in OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile -. Punerea in functiune se face incepand cu o data din luna martie 2016 (de exemplu, se pune in functiune cu data achizitiei sau cu o data ulterioara achizitiei din cadrul lunii martie 2016). Acest formular are rolul de a atesta, de a consfinti faptul ca utiliajul chiar este pus in functiune, spre utilizare.

- in data de 10 iulie 2016, se inregistreaza achizitia altui utilaj, care trebuie sa se incadreze in grupa 2.1 din catalogul mijloacelor fixe:
2131 = 404 110.000 lei
4426 = 404 22.000 lei
In data de 15 iulie 2016, se intocmeste Procesul-verbal de punere in functiune a utilajului (cod 14-2-5/b).

- in data de 15 octombrie 2016, se inregistreaza achizitia a 5 calulatoare, care se incadreaza in grupa 2.2.9 din catalogul mijloacelor fixe:
2133 = 404 30.000 lei
4426 = 404 6.000 lei
Pentru calculatoare, daca sunt instalate si puse in functie la momentul achizitiei lor, se intocmeste Procesul-verbal de recept#ie (cod 14-2-5) – document prevazut de acelasi Ordin 2634/2015.
Calculatoarele nu necesita montaj sau probe tehnologice si, ca atare, se considera puse in functiune la data achizitionarii lor.

Suntem la data de 31 decembrie 2016, cand trebuie sa calcula, inregistram, declaram impozitul pe profit.

Avand in vedere faptul ca societatea a efectuat investitiile prezentate mai sus, trebuie sa stabileasca impozitul pe profit, prin utilizarea facilitatii acordate de art. 22 din codul fiscal, si anume de a scadea din impozitul pe profit valoarea investitiilor realizate.

Profitul contabil brut aferent anului 2016 de 1.900.000 lei este cel inscris in soldul creditor al contului 121 la data de 31.12.2016. In cursul anului, odata ce nu s-au efectuat plati anticipate si nu s-a inregistrat impozit pe profit, soldul final creditor al contului 121 desemneaza profitul brut al societatii.

Valoarea tuturor investitiilor efectuate in cursul anului 2016 este de 210.000 lei (70.000 lei + 110.000 lei + 30.000 lei).

La data de 31.12.2016, se stabileste profotul impozabil (fiscal) conform regulilor cunoscute: profitul brut de 1.900.000 lei se ajusteaza cu elementele fiscale, respectiv se scad eventualele deduceri pe care le are societatea (de exemplu, pierdere fiscala precedenta au venituri neimpozabile) si se aduna sumele nedeductibile (de exemplu, protocol care depaseste limita de 2%, tichete cadou oferite angajatilor care depasesc limita de 5% din cheltuiala cu salariile, sume din contul 6588 – care, de obicei, sunt nedeductibile etc).

In urma efectuarii ajustarilor fiscale, presupunem ca rezulta un profit impozabil (fiscal) de 2.500.000 lei.

Pentru determinarea scutirii de impozit pe profit aferent profitului reinvestit se parcurg urmatoarele etape:
1) - se calculeaza impozitul pe profit aferent anului 2016:
2.500.000 lei x 16% = 400.000 lei;

2) - se determina valoarea totala a investitiilor realizate in utilaje si calculatoare:
70.000 + 110.000 + 30.000 = 210.000 lei;

3) se compara profitul contabil but cu valoarea invetitiei realizate:
profit contabil brut = 1.900.000 lei
valoare investitie = 210.000 lei

Rezulta ca valoarea investitiei este mai mica (se incadreaza) decat profitul contabil brut.
4) - avand in vedere faptul ca profitul contabil brut acopera investitiile realizate, impozitul pe profit care este scutit este cel stabilit la valoarea investitiilor, astfel:
210.000 x 16% = 33.600 lei;
Rezulta impozit pe profit scutit = 33.600 lei.

5) stabilirea impozitului pe profit de inregistrat si datorat de plata pentru anul 2016:
400.000 lei - 33.600 lei = 366.400 lei

6) inregistrarea impozitului pe profit aferent anului 2016:
691 = 4411 366.400 lei

7) - repartizarea la rezerve a sumei profitului pentru care s-a beneficiat de scutire de impozit pe profit, dupa scaderea si constutuirea rezervei legale, doar daca societatea nu are constituiot fondul de rezerva legala.
Calcul rezerva legala de 5% din profitul contabil, partea alocabila profitului reinvestit fiind 10.500 lei:
129 = 1061 10.500 lei

8) - determinarea sumei profitului scutit care va fi repartizat la rezerve:
210.000 -10.500 = 199.500 lei.
129 = 1068 / analitic din profit reinvestit 199.500 lei.

Nota: daca societatea, la data de 31.12.2016, are deja constituita rezerva legala, va repartiza la alte rezerve intreaga valoare a investitiei, care a generat impozitul pe profit scutit:
129 = 1068 / analitic din profit reinvestit 210.000 lei.
Valoarea fiscala a activelor respective se amortizeaza linear sau degresiv potrivit art. 28 din Codul fiscal. Pentru aceste active contribuabilul nu poate opta pentru amortizarea accelerata.

Insistam asupra faptului ca sunt scutite de la plata impozitului pe profit doar utilajele, echipamentele achizitionate noi si care se incadreaza in grupa 2.1 din catalog, precum si calculatoarele, din grupa 2.2.9. Nu intra in aplicarea facilitatii eventualele autovehicule achizitionate si care nu se incadreaza in grupele mentionate.

Raspuns oferit pentru www.portalcontabilitate.ro de Otilia-Mihaela Roman - Expert contabil si Consultant fiscal

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Data aparitiei: 31 Ianuarie 2017


Votati articolul "Calcul impozit profit si depunerea declaratiei 101. Cum se aplica scutirea de impozit pe profit reinvestit?":
Rating:

Nota: 4.88 din 5 din 4 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Imputare cval Factura - fostul contabil sef

Intrebare: - institutie publica
- fosta contabil sef a inregistrat in contabilitate o Factura
pentru care nu exista nici un Contract sau vreo Comanda ferma
din partea emitentului facturii.
- cel care a emis Factura a prestat servicii, dar fara sa fi existat
in prealabil o solicitare de prestare servicii sau /si documente cum sunt cele de mai sus.

- directorul vrea sa ii impute suma prevazuta in Factura
pe care fosta contabil sef a inregistrat-o din greseala.

1. - va trebui sa se impute suma fostului contabil sef ?
2. - exista o posibilitate de radiere /stornare Factura ?

Raspuns: - Factura a fost inregistrata in contabilitate, dar nu a fost avizata plata si nici nu a fost...... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 31 Ianuarie 2017 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user

Intrebare antispam: 3 + 4 =
  Da, doresc să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare

Adauga acest articol in site-ul tau

Subiectele saptamanii

 • Impozitele valabile in 2018: dividende, dobanzi, chirii

  • Incepand cu 2018 discutam despre noile forme de impozitare, influentate semnificativ de schimbarile de ultima ora din domeniul fiscal din acest an.  Odata cu OUG 79/2017 au fost aduse unele dintre cele mai mari modificari din acest an, schimbari care intra in vigoare de la 1 ianuarie 2018.  Vorbim, in primul rand, de transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat, schimbare care a pus pe jar toti angajatorii din Romania, obligati totodata si...» citeste mai departe aici

 • Formularul 108. Cine are obligatia depunerii? Analiza zilei

  • Prin OANAF 3391/2017 publicat in MOF 966 din 06.12.2017 a fost aprobat modelul si continutului formularului 108 "Declaratie privind impozitul pe reprezentanta".  Declaratia se va depune incepand cu 1 ianuarie 2018 pentru declararea obligatiilor fiscale aferente anului 2018. Declaratia privind impozitul pe reprezentanta se completeaza si se depune de catre reprezentanta unei/unor persoane juridice straine, autorizata sa functioneze in Romania, potrivit legii. ...» citeste mai departe aici

 • Modificari aduse Legii 95/2006. Analiza zilei cu Irina Dumitrescu

  • Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii a fost recent modificata prin OUG 86/2017 publicata in MOf nr. 974 din 07/12/2017. Printre altele, modificarile vizeaza corelarea prevederilor Legii 95/2006 cu schimbarile aduse Codului fiscal de la 01 ianuarie 2018 privind contributiile de asigurari sociale de sanatate, precum si corelarea/completarea prevederilor privind documentele prin care se atesta calitatea de asigurat.  Astfel, incepand ...» citeste mai departe aici

 • Tichete cadou acordate cu ocazia Craciunului. Ce conditii trebuie sa respecte firma?

  • Prin cele de mai jos, va prezentam conditiile pe care trebuie sa le respecte societatile care acorda tichete cadou in perioada sarbatorilor de iarna. Astfel, o societate doreste sa acorde tichete cadou in valoare de 300 lei pentru toti salariatii indiferent daca au copii in intretinere sau nu au. Pentru copii minori ai salariatilor se acorda cadouri in valoare de 100 lei. Tinand seama de art. 76 alin. (4) lit a si art. 142 lit. b) din Codul fiscal, vom vedea daca este corect sa se impoziteze ...» citeste mai departe aici

 • Inventarierea anuala. Care este regimul fiscal al bunurilor degradate?

  • Persoanele juridice prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 au obligatia de a efectua inventarierea patrimoniului cel putin o data in cursul exercitiului financiar pe parcursul functionarii. Inventarierea anuala a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se face, de regula, cu ocazia incheierii exercitiului financiar. Bunurile pot fi inventariate si inaintea datei de incheiere a exercitiului financiar, cu conditia as...» citeste mai departe aici

 • Ghidul pentru negocierea contractelor colective de munca, lansat oficial

  • Ministerul Consultarii Publice si Dialogului Social va prezinta principalii pasi de urmat pentru demararea si incheierea procesului de negociere a contractelor colective de munca. In perioada 20 noiembrie - 20 decembrie 2017, angajatorii trebuie sa initieze negocierea contractelor colective de munca pentru punerea in aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.79/2017 privind modificarea Codului Fiscal. Atentie! O propunere de ultima ora ar putea rasturna intreaga situatie:&nbs...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial

Newsletter zilnic GRATUIT

PLANUL DE CONTURI - toate modificarile aparute in 2017
Aboneaza-te la newsletterul Contabilul.ro si primesti gratuit Raportul special "PLANUL DE CONTURI - toate modificarile aparute in 2017".
Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

PLANUL DE CONTURI s-a modificat!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"PLANUL DE CONTURI - toate modificarile aparute in 2017"


email
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu informatii si oferte contabile
X