Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici

Adauga mai jos adresa de e-mail pentru a primit Raportul Gratuit

email
Modificarea Codului Fiscal prin OUG 84

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit
"Modificarea Codului Fiscal prin OUG 84".

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Documente utile pentru Asociatiile de Proprietari

Modificarea Codului fiscal prin OUG nr. 84/2016

modificari oug 84/2016codul fiscaltvaimpozitul pe profitimpozitul pe venit

Propunerile de modificare a Codului fiscal, care vor intra in vigoare la diverse termene, s-au materializat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 977 din 6 decembrie 2016.

Referitor la intrarea in vigoare, ordonanta prevede urmatoarele:

Art. VII

(1) Prevederile art. I intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2017, cu exceptia pct. 15-27 care, prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, intra in vigoare la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) Prevederile art. II intra in vigoare la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia pct. 18-25, care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2017.


ART. VIII

(1) Prevederile art. II pct. 7 se aplica deciziilor comunicate dupa data intrarii in vigoare a art. II.

(2) Prevederile art. II pct. 8 se aplica deconturilor cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare pentru care inspectia fiscala incepe dupa data intrarii in vigoare a art. II.

(3) Prevederile art. II pct. 9 se aplica deciziilor de instituire a masurilor asiguratorii comunicate dupa data intrarii in vigoare a art. II.

(4) Prevederile art. II pct. 12 se aplica si in cazul suspendarilor executarii silite, ca urmare a depunerii unei scrisori de garantie/polite de asigurare de garantie, in curs la data intrarii in vigoare a art. II. Deciziile referitoare la obligatiile fiscale accesorii emise anterior intrarii in vigoare a art. II raman supuse reglementarilor in vigoare la data emiterii acestora.

(5) Prevederile art. II pct. 17 se aplica contestatiilor depuse dupa data intrarii in vigoare a art. II.


Impozitul pe profit

Modificarile vizeaza urmatoarele aspecte:

 • reglementarea procedurii de trecere de la anul calendaristic la anul fiscal modificat, caz in care un contribuabil poate solicita fie revenirea la anul calendaristic, fie modificarea perioadei anului fiscal modificat;

 • extinderea aplicarii facilitatii de scutire de la plata impozitului pe profit si asupra dreptului de utilizare a programelor informatice, concomitent cu aplicarea nelimitata in timp a acestei facilitatii fiscale. Pana la data de 31 decembrie 2016, inclusiv, contribuabilii beneficiaza de facilitatea fiscala de scutire de impozit a profitului reinvestit in echipamente tehnologice, calculatoare electronice si echipamente periferice, masini si aparate de casa, de control si de facturare, precum si in programe informatice, produse si/sau achizitionate, inclusiv in baza contractelor de leasing financiar, si puse in functiune, folosite in scopul desfasurarii activitatii economice. Activele corporale pentru care se aplica scutirea de impozit sunt cele prevazute in subgrupa 2.1, respectiv in clasa 2.2.9 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe. in aplicarea facilitatii pentru programele informatice masura a avut in vedere programele informatice in registrate ca active necorporale, respectiv situatia transferului codului-sursa si al patentelor. in practica s-a constatat ca industria de inovare exploateaza, in mod specific, dreptul de utilizare a programului informatic fara achizitia dreptului de proprietate asupra softului respectiv, achizitia de patente, de drepturi de proprietate intelectuala asupra designului si a altor inovatii legate de acel program informatic;

 • sustinerea implementarii si dezvoltarii sistemului de invatamant profesional si tehnic, printr-un regim fiscal de deducere integrala a unor cheltuieli, atat la calculul impozitului pe profit, cat si al venitului net anual supus impozitului pe venit, efectuate de operatorii economicii pentru elevi, dar fara ca aceste beneficii sa fie impozitate la elevi. Pana la data de 31 decembrie 2016, inclusiv, au fost tratate drept deductibile la calculul rezultatului fiscal, doar cheltuielile cu:

- pregatirea profesionala a salariatilor, considerate cheltuieli asimilate salariilor;
- bursele acordate elevilor, in anumite limite fiscale;

 • eliminarea inechitatilor generate de obligativitatea regimului de impozitare pe venitul microintreprinderilor pentru persoanele juridice romane care isi completeaza capitalul social pe parcursul functionarii si care, neavand la infiintare capital social de minimum 25.000 euro, echivalent in lei, nu pot opta pentru plata impozitului pe profit, similar celor care au avut acest capital la infiintare. in acest caz, regimul urmeaza a fi mentinut optional, concomitent cu reducerea valorii capitalului social, pentru care persoanele juridice pot aplica optiunea, la echivalentul in lei a 10.000 euro. S-a propus si modificarea prevederilor actuale referitoare la capitalul social in sensul diminuarii acestuia de la 25.000 euro la 45.000 lei, pentru care se poate aplica optiunea pentru plata impozitului pe profit.


Impozitul pe venit

 • s-a eliminat termenul de 31 decembrie 2016 pentru aplicarea facilitatii fiscale de scutire de impozit a profitului reinvestit in activele produse si/sau achizitionate si puse in functiune, dar nu s-a eliminat facilitatea, aceasta fiind aplicata in continuare incepand cu 1 ianuarie 2016;

 • s-a extins categoria veniturilor neimpozabile de la burse primite de persoanele care urmeaza orice forma de scolarizare sau perfectionare in cadru institutionalizat, la burse, premii si alte drepturi sub forma de cazare, masa, transport, echipamente de lucru/protectie si altele asemenea primite de elevi pe parcursul invatamantului profesional si tehnic, conform reglementarilor legale in domeniul educatiei nationale;

 • s-au reglementat termenele de depunere a declaratiilor lunare/trimestriale si anuale de catre platitorii de venituri cu retinere la sursa realizate din: - valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala; - venituri din pensii; - venituri din arendare; - venituri din asocierea unei persoane fizice cu o persoana juridica platitoare de impozit pe profit sau de tip microintreprindere.


Modalitatea de depunere:

 • In cursul anului:

>> declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, a im po zi tu lui pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate prin formularul cod 112;

>> in anul urmator: declaratia informativa cod 205 ce contine informatii care au fost deja declarate in formularul cod 112.


Taxa pe valoarea adaugata

 • reglementari cu privire la atenuarea efectelor fiscale negative ale tranzactiilor efectuate de persoanele al caror cod de TVA a fost anulat, din oficiu, de catre organul fiscal competent


Astfel, incepand cu data intrarii in vigoare a noilor prevederi, furnizorii al caror cod de TVA a fost anulat din oficiu conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) si b) din cauza declararii ca inactivi, vor avea urmatoarele drepturi si obligatii daca se vor reinregistra in scopuri de TVA conform posibilitatii reglementate prin art. 316 alin. (12):

>> din punctul de vedere al TVA:

- vor inscrie in primul decont de taxa cod 300 depus dupa reinregistrare sau, dupa caz, intr-un decont ulterior, suma TVA deductibila aferenta achizitiilor efectuate in pe rioa da in care a avut codul de TVA anulat din oficiu, exercitand astfel dreptul de deducere;
- vor emite facturi in care vor inscrie distinct taxa pe valoarea adaugata colectata in perioada in care au figurat cu codul de TVA anulat din oficiu, dar fara a raporta valorea acestora in decontul de TVA cod 300.

>> din punctul de vedere al impozitului pe profit:

- daca inactivitatea si reactivarea vor fi declarate in acelasi an fiscal, cheltuielile efectuate in perioada in care a figurat ca inactiv, vor fi luate in calcul la determinarea rezultatului fiscal, incepand cu trimestrul reactivarii;

- daca inactivitatea si reactivarea vor fi declarate in ani fiscali diferiti, cheltuielile aferente perioadei de inactivitate din anul/anii precedenti celui in care se inregistreaza sunt luate in calcul la determinarea rezultatului fiscal, prin ajustarea rezultatului fiscal al anului la care acestea se refera. in acest caz, se va depune o declaratie rectificativa, caz in care cheltuielile aferente perioadei de inactivitate din anul reactivarii vor fi luate in calcul la determinarea rezultatului fiscal, incepand cu trimestrul reactivarii.

Nota: Anterior anului 2017, dupa reinregistrarea in scopuri de TVA conform prevederilor art. 316 alin. (12), contribuabilul cu codul de TVA anulat din cauza declararii ca inactiv, a avut doar dreptul ajustarii pozitive a sumei TVA pentru taxa aferenta:

- bunurilor aflate in stoc si serviciilor neutilizate, constatate pe baza de inventariere, in momentul inregistrarii;
- bunurilor de capital pentru care nu a expirat perioada de ajustare;
- activelor corporale fixe in curs de executie, constatate pe baza de inventariere, aflate in proprietatea sa;
- achizitiilor de bunuri si servicii pentru care exigibilitatea de taxa a intervenit inainte de data inregistrarii fiindca s-a incasat un avans sau a fost emisa o factura, dar faptul generator de taxa are loc dupa data reinregistrarii.


Din anul 2017 sunt avantajati si cumparatorii bunurilor/beneficiarii serviciilor de la furnizori/prestatori declarati inactivi, dar numai dupa reactivarea si reinregistrarea in scopuri de TVA a acestora. Astfel, cumparatorii/beneficiarii:
>> din punctul de vedere al TVA:

- isi vor exercita dreptul de deducere in baza facturilor emise de catre furnizorii/ prestatorii reactivati si reinregistrati in scopuri de TVA. Exercitarea acestui drept se efectueaza prin raportarea valorii facturilor primite in primul decont de TVA cod 300, completat si depus dupa reactivarea si reinregistrarea partenerilor de la care au efectuat achizitii de bunuri si servicii in perioada in care au figurat inactivi, cu codul de TVA anulat din oficiu.

>> din punctul de vedere al impozitului pe profit:

- in situatia in care inactivitatea si reactivarea furnizorului/prestatorului sunt declarate in acelasi an fiscal, beneficiarul va trata cheltuielile respective ca deductibile la de ter mi narea rezultatului fiscal, incepand cu trimestrul reactivarii furnizorului/prestatorului; - in situatia in care inactivitatea si reactivarea furnizorului sunt declarate in ani fiscali diferiti, beneficiarul va lua in calcul cheltuielile aferente perioadei de inactivitate din anul/anii precedenti celui in care se declara reactivarea, pentru determinarea rezultatului fiscal, ajustand rezultatul fiscal al anului la care se refera. in acest caz, va depune o declaratie rectificativa prin care va considera cheltuielile aferente perioadei de inactivitate din anul declararii reactivarii deductibile la determinarea rezultatului fiscal, incepand cu trimestrul declararii reactivarii.


Nota: Anterior anului 2017, cumparatorul/beneficiarul nu avea dreptul sa ajusteze, in beneficiul sau, nici suma TVA deductibila, dar nici rezultatul fiscal, chiar daca furnizorul/prestatorul se reactiva si se reinregistra in scopuri de TVA conform prevederilor art. 316 alin. (12).

Aceleasi drepturi si obligatii vor avea si furnizorii/prestatorii carora li s-a anulat codul de TVA din oficiu, din alte motive decat declararea in stare de inactivitate, asa cum sunt reglementate prin art. 316 alin. (11) lit. c) - e) si lit. h), dar numai daca se re in re gis trea za in scopuri de TVA conform posibilitatii reglementate prin art. 316 alin. (12). La randul lor, cumparatorii/beneficiarii acestora vor avea dreptul de deducere a sumei TVA deductibile pe baza facturilor emise de catre furnizorii/prestatorii reinregistrati TVA.

 • armonizarea legislatiei nationale cu prevederile Directivei CEE nr. 112/2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, in vederea evitarii declansarii procedurii de infringement pentru transpunerea incorecta a prevederilor referitoare la ajustarea TVA pentru bunurile de capital, ca urmare a deschiderii dosarului EU Pilot 8399/16/TAXU prin care Comisia Europeana a sesizat Romania ca nu aplica corect prevederile art. 187 alin. (2) din Directiva 2006/112/CE. Art. 187 din Directiva nr. 112/ 2006 prevede:

"( 1 ) in cazul bunurilo r de capital, regularizarea este operata pe o perioada de cinci ani, incluzand anul in care bunurile au fost achizitionate sau fabricate. Cu toate acestea, statele membre isi pot baza regularizarea pe o perioada de cinci ani completi de la data la care bunrile sunt utilizate prima data. In cazul bunurilor imobile achizitionate ca bunuri de capital, perioada de regularizare poate fi prelungita pana la 20 de ani.

( 2 ) Regularizarea anuala se efectueaza numai pentru o cincime din TVA aplicata bunurilor de capital sau, in cazul prelungirii perioadei de regularizare, pentru o fractiune corespunzatoare din TVA. Regularea prevazuta la primul paragraf se efectueaza in functie de modificarile dreptului de deducere in anii urmatori fata de anul in care bunurile au fost achizitionate, fabricate sau, dupa caz, utilizate prima data.

In prezent, ajustarea se face o singura data pentru toata perioada ramasa din perioada de ajustare, in timp ce directiva permite statelor membre ca aceasta ajustare sa fie efectuata anual numai pentru o cincime sau o douazecime din TVA aplicata bunurilor de capital pe intreaga perioada ramasa din perioada de ajustare."

 • implementarea unui regim special pentru agricultori persoane fizice, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale care, prin specificul activitatii, au dificultati in aplicarea regimului normal de TVA. La implementarea acestui sistem s-a avut in vedere ca Directiva CEE nr. 112/2006 permite statelor membre aplicarea unui regim forfetar pentru micii agricultori. Desi, conform prevederilor art. 298 din directiva, statele membre pot stabili cota forfetara zero, conform Hotararii Curtii de Justitie a Uniunii Europene C-524/10, o astfel de cota nu poate fi utilizata daca taxa aferenta intrarilor nu este neglijabila. Astfel, s-a stabilit o cota forfetara de 8%, dar care se va acorda treptat, incepand cu 1% in anul 2017, 4% in 2018 si 8% in anul 2019. Prin acest sistem, agricultorii nu deduc TVA pentru achizitii, dar nici nu colecteaza TVA pentru vanzari, indiferent de plafonul realizat. in schimb, primesc o compensatie in cota forfetara pentru acoperirea taxei aferente achizitiilor, astfel incat pretul produselor agricole/tariful serviciilor agricole sa fie degrevate de taxa. Regimul special este optional, caz in care agricultorii pot opta pentru a aplica regimul normal de TVA. Agricultorii care vor aplica regimul special vor fi inscrisi intr-un registru special, iar beneficiarii acestora vor avea obligatia sa mentioneze achizitiile efectuate de la agricultori intr-o evidenta distincta. Regimul special este aplicabil si pentru agricultorii care sunt deja inregistrati in scopuri de TVA, dar care doresc sa renunte la regimul normal in favoarea aplicarii regimului special pentru agricultori;

 • eliminarea obligatiei de inscriere in registrul operatorilor intracomunitari care, anterior anului 2017, a condus la anularea codului de TVA in sistemul VIES;

 • suspendarea pana la data de 31 decembrie 2019 a obligatiei de raportare prin declaratiile informative cod 392A, 392B si 393.

Impozitul pe cladiri

 • reintroducerea facilitatilor privind impozitul pe cladiri, impozitul pe teren si impozitul pe mijloacele de transport, facilitati de care au beneficiat pana la 31 decembrie 2015 sotii/sotiile persoanelor cu handicap grav sau accentuat si sotii/sotiile persoanelor incadrate in gradul I de invaliditate;
 • ridicarea popririi, pe cale electronica, ca masura de debirocratizare si simplificare administrativa;
 • modernizarea sistemului de administrare a impozitelor si taxelor, cu privire la declarare si plata, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare la distanta.


Contributii sociale obligatorii

 • s-a reglementat ca remuneratia bruta primita pentru activitatea prestata de zilieri nu este cuprinsa in categoria veniturilor exceptate de plata contributiilor sociale obligatorii, in concordanta cu dispozitiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, republicata;

 • pentru drepturile reprezentand diferente de venituri din salarii stabilite prin lege, pentru perioade anterioare, s-a prevazut urmatoarea regula:

- sumele respective se defalca pe lunile carora le sunt aferente potrivit legii;
- pentru determinarea contributiilor se utilizeaza cotele de contributii sociale care erau in vigoare in acea perioada;
- contributiile sociale datorate potrivit legii se calculeaza, se retin la data efectuarii platii, se platesc si se declara pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume.

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Data aparitiei: 01 Ianuarie 2017


Votati articolul "Modificarea Codului fiscal prin OUG nr. 84/2016":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 2 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Comisie de receptie nelegala, plata nelegala, conditii viza CFP,

Intrebare: comisie de receptie nelegala, plata nelegala, conditii viza CFP, refuz viza, ... ?

Va rog sa ma ajutati si sa imi dati un sfat cum
se poate rezolva urmatoarea problema:

- directorul institutiei a emis o Decizie de numire comisie receptie lucrari.
- juristul a refuzat sa semneze Decizia intrucat
in Decizie trebuiau trecuti ca membri salariati specialisti ai altor institutii,
insa acele institutii nu au trimis nici un raspuns
cu persoanele pe care le trimite la institutia noastra
si care le reprezinta.
- comunicarea persoanelor de la alte institutii
s-a facut doar telefonic,
urmand a ni se trimite si un Raspuns scris
la Adresele noastre.
- receptia s-a facut.
- Adresele institutiilor au ajuns la institutia noastra
dupa efectuarea receptiei.
- colega care pune viza CFP a spus ca
pentru a putea face plata
este necesara si viza juristului pe acea Decizie.
Colega a cerut directorului sa decida cine avizeaza din partea compartimentului juridic,
deoarece aceasta conditie face parte din
modul de efectuare a CFP
si a acordarii vizei CFP.
Colega a mai spus ca
pentru a se putea face plata conform Contractului
incheiat cu executantul de lucrari
si pentru a nu suporta penalitati de intarziere,
compartimentul financiar-contabil nu isi asuma
aceste penalitati cauzate de
intarzierea comunicarii vizelor /certificarilor legale.
- juristul a spus ca directorul si-a asumat singur raspunderea
cand a emis acea Decizie,
ca i-a facut cunoscut motivul refuzului de a semna acea Decizie
si ca dupa 2 saptamani,
dupa ce au venit Raspunsurile de confirmare
de la celelalte institutii
nu o poate semna retroactiv.
Juristul i-a mai spus ca
odata ce au venit si adresele,
toate viciile de procedură au fost acoperite.

Va rog mult de tot sa imi spuneti daca:
1.- viza juristului este obligatorie
pentru a se putea pune viza CFP si
pentru a se putea face plata ?
Dar daca juristul este in Concediul de odihna,
este singurul jurist din institutie
si nu este nici un alt salariat care sa il inlocuiasca
si sa semneze actele in locul lui,
acest lucru ar insemna ca
nu s-ar mai face plati
daca nu ar exista viza juristului pe documente ?
2. - daca pentru a se face plata,
directorul poate sa-si asume singur situatia,
fara a mai fi necesara viza juristului ?
pentru ca juristul refuzase sa semneze acea Decizie ...
3. - directorul a cerut juristului
sa spuna care sunt motivele de refuz, in scris,
pentru a trimite Raspunsul cu refuzul de viza la Consiliul Judetean
in vederea rezolvarii situatiei.
Ce s-ar dispune ?
Decizia este nelegala ?
Se poate face plata si fara viza juristului ?
Directorul isi poate asuma raspunderea
pentru emiterea Deciziei,
pentru a se putea face plata ?
Contabilul si salariata care pune viza CFP
daca refuza sa faca plata,
directorul poate dispune singur plata ?

Raspuns: Problema este in principal respectarea dispozitiilor legale, care este viciata de nerespectarea...... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 01 Ianuarie 2017 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user

Intrebare antispam: 5 + 3 =
  Da, doresc să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare

Comentarii articol

Postat de: user
da sunt curios si eu sa vad ce amendamente si legi se dau in momentul de fata
Data adaugarii: 01-Feb-2017
Adauga acest articol in site-ul tau

Subiectele saptamanii

 • 25 mai - termenul pentru depunerea declaratiei 200. Cine are obligatia depunerii si ce venituri se declara?

  • Pana la data de 25 mai 2017 inclusiv au obligatia depunerii formularului 200 persoanele fizice care au realizat in anul 2016, in mod individual sau intr-o forma de asociere, venituri in bani si/sau in natura din Romania, potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, provenind din:  1. urmatoarele venituri din activitati independente:   - venituri din activitati de productie, comert, prestari de ...» citeste mai departe aici

 • Analiza zilei cu Irina Dumitrescu: Subventie pentru angajarea somerilor

  • In scopul reducerii somajului, legislatia prevede posibilitatea ca angajatorii sa beneficieze de o subventie pentru angajarea somerilor daca sunt indeplinite anumite conditii.  Astfel, potrivit art. 85 din Legea somajului nr. 76/2002, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2016, angajatorii primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata, o suma in cuantum de 900 lei, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca...» citeste mai departe aici

 • Radierea si certificatul de inregistrare in scopuri de TVA. Ce obligatii avem fata de Fisc?

  • Stiti deja ca lista de responsabilitati e lunga cand vorbim de indatoririle catre ANAF. In analiza urmatoare, avem cazul unei societati comerciale care a fost radiata conform legii. Societatea era platitoare de TVA. La data radierii, la registrul comertului a fost depus, in original, certificatul de inregistrare al societatii (certificat emis de registrul comertului). Certificatul de inregistrare in scopuri de TVA, in original, a ramas la societate. Vom vedea daca certificatul de inregistrare...» citeste mai departe aici

 • ANAF a finalizat procedurile pentru conectarea caselor de marcat la serverele institutiei

  • Agentia Nationala de Administrare Fiscala a finalizat specificatiile tehnice si structura fisierelor pe care casele de marcat urmeaza sa le trimita catre ANAF in conformitate cu Hotararea pentru modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 479/2003.  Acestea au fost definitivate in...» citeste mai departe aici

 • Penalitati solicitate prestatorului si emiterea facturii de catre beneficiar. Cum procedam corect?

  • Analiza pe care v-o oferim azi este utila in ce priveste intocmirea corecta a facturilor in urma unor contracte in care se percep penalitati pentru depasire termen de executie. In concret, o societate doreste emiterea unei facturi de penalitati. Pentru a stabili procedura corecta, in analiza de mai jos, avem urmatorul caz: "Societatea are incheiat un antecontract de vanzare-cumparare cu un dezvoltator imobiliar pentru cumpararea unui imobil. Dezvoltatorul imobiliar trebuia sa termine imo...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial

Newsletter zilnic GRATUIT

Modificarea Codului Fiscal prin OUG 84
Aboneaza-te la newsletterul Contabilul.ro si primesti gratuit Raportul special "Modificarea Codului Fiscal prin OUG 84".
X