Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici

Adauga mai jos adresa de e-mail pentru a primit Raportul Gratuit

email
Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
 Cartea Verde a Contabilitatii 2018

Cum arata proiectul care vrea sa schimbe din nou Codul fiscal!

codul fiscaldividendeimpozit reprezentantaimpozit pe venit

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/transparenta/ProiectOrdonantaCodfiscal_08082017.pdf

Regasiti mai jos proiectul de ordonantapentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, proiect care a starnit deja controverse ca urmare a unor modificari pe care le aduce si care nu ajuta mediul de afaceri:


In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata si al art. 1, pct. I.10. din Legeanr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. I - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

Titlul II - Impozitul pe profit

1. La articolul 25 alineatul (3), dupa litera m) se introduce o noua litera, litera n), cu urmatorul cuprins:

"n) cheltuielile reprezentand valoarea creantelor instrainate, potrivit legii, in limita unui plafon de 30% din valoarea creantelor instrainate la care se adauga valoarea venitului realizat din instrainarea acestora." - Bancile vor avea astfel impusa o limita care permite deducerea a doar 30% din valoarea creantelor instrainate, in conditiile in care in prezent deducerea e integrala!

2. Capitolul V "Impozitul pe dividende" cuprinzand articolul 43, se abroga. -Veniturile realizate de persoanele fizice din dividende ar putea fi scutite de la plata impozitului pe venit

Titlul III - Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

3. Articolul 57 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


Asociatiile de proprietari. Contabilitate, fiscalitate si contributii!
Asociatiile de proprietari. Contabilitate, fiscalitate si contributii!

Vezi detalii

Manual de Politici Contabile 2018
Manual de Politici Contabile 2018

Vezi detalii

Ghid practic - SAGA pentru PFA. Operare, exemple practice, recomandari
Ghid practic - SAGA pentru PFA. Operare, exemple practice, recomandari

Vezi detalii


"Prevederi fiscale referitoare la amortizare

Art. 57 - Microintreprinderile sunt obligate sa tina evidenta amortizarii fiscale, potrivit art. 28 al titlului II."

Titlul IV - Impozitul pe venit

4. La articolul 60, punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

" 2. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1) - (3), ca urmare a desfasurarii activitatii de creare de programe pentru calculator, in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului muncii si justitiei sociale, al ministrului comunicatiilor si societatii informationale, al ministrului educatiei nationale si al ministrului finantelor publice;"

5. La articolul 60, dupa punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu urmatorul cuprins:

"5. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor precum si din activitati independente din exercitarea profesiei de medic, potrivit Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii si ministrului finantelor publice." - medicii vor fi scutiti de impozitul pe venit

6. Dupa articolul 67 se introduce un nou articol, articolul 671 cu urmatorul cuprins:

" Definirea veniturilor din Romania din activitati independente

Art. 671 - (1) Veniturile obtinute din activitati independente desfasurate in Romania, potrivit legii, cu exceptia drepturilor de proprietate intelectuala, se considera ca fiind obtinute din Romania, indiferent daca sunt primite din Romania sau din strainatate.

(2) Veniturile din drepturi de proprietate intelectuala sunt considerate ca fiind obtinute din Romania, numai daca sunt primite de la un platitor de venit din Romania sau de la un nerezident prin intermediul unui sediu permanent al acestuia stabilit in Romania. - vor fi impozitate in Romania inclusiv veniturile din drepturi de autor primite din strainatate

7. La articolul 76, alineatul (4), litera o) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"o) sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activitati dependente desfasurate intr-un stat strain, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv, inclusiv din activitati dependente desfasurate la bordul navelor si aeronavelor operate in trafic international potrivit conventiei de evitare a dublei impuneri. Fac exceptie veniturile salariale platite de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania ori are sediul permanent in Romania, care sunt impozabile in Romania numai in situatia in care Romania are drept de impunere;"

8. La articolul 85 dupa alineatul (8), se introduce un nou alineat, alineatul (81 ), cu urmatorul cuprins:

(81) in cazul incetarii sau suspendarii temporare in cursul anului, contribuabilul va notifica evenimentul organului fiscal competent in termen de 30 de zile de la data producerii acestuia, in vederea recalcularii platilor stabilite in contul impozitului anual datorat.

9. La articolul 86 dupa alineatul (4), se introduce un nou alineat, alineatul (41), cuurmatorul cuprins:

(41) in cazul incetarii sau suspendarii temporare in cursul anului, contribuabilul va notifica evenimentul organului fiscal competent in termen de 30 de zile de la data producerii acestuia, invederea recalcularii platilor stabilite in contul impozitului anual datorat.

10. Dupa articolul 92 se introduce un nou articol, articolul 921, cu urmatorul cuprins:

"Art. 921

Venituri scutite

Veniturile din dividende sunt scutite de la plata impozitului pe venit.

11. La articolul 97 alineatul (7) se abroga.

12. Alineatul (8) al articolului 97 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(8) in cazul dobanzilor platite de societatea emitenta a valorilor mobiliare imprumutate, pe parcursul perioadei de imprumut inaintea restituirii acestora, calculul si retinerea impozitului seefectueaza de platitorul de venit la data la care acestea sunt platite. Termenul de virare a impozitului este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care au fost platite contribuabilului indreptatit."

13. La articolul 101, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(9) in cazul veniturilor din pensii si/sau al diferentelor de venituri din pensii, sumelor reprezentand actualizarea acestora cu indicele de inflatie, stabilite in baza hotararilor judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotararilor judecatoresti definitive si executorii, impozitul se calculeaza separat fata de impozitul aferent drepturilor lunii curente, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului impozabil, impozitul retinut fiind impozit final. Venitul impozabil din pensii se stabileste prin deducerea din suma totala a contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate, datorata, dupa caz, potrivit legii in vigoare in perioada careia ii sunt aferente si a sumei neimpozabile lunare, stabilita potrivit legislatiei in vigoare la data platii. Impozitul se proiect 07.08.2017 retine la data efectuarii platii, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare la data platii veniturilor respective. Impozitul astfel retinut se plateste pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-au platit veniturile."

14. La articolul 116 alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

" (1) Contribuabilii care realizeaza venituri din alte surse, pentru care impozitul nu poate fi retinut la sursa precum si cei prevazuti la art.114 alin.(2) lit.l) au obligatia de a depune declaratia privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.."

15. Alineatul (5) al articolului 131 se abroga.

16. Dupa alineatul (2) al articolului 132 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

"(3) Platitorii de venituri din dividende au obligatia sa completeze si sa depuna declaratia informativa pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, pana in ultima zi alunii februarie inclusiv a anului curent pentru veniturile distribuite in anul expirat."


17. La articolul 133, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

" (8) Veniturile din dividende distribuite incepand cu data de 1 ianuarie 2018 sunt scutite de la plata impozitului pe venit."

18. La articolul 133 dupa alineatul (8), se introduce un nou alineat, alineatul (9), care va avea urmatorul cuprins:

" (9) in cazul veniturilor din salarii si asimilate salariilor, scutirea prevazuta la art.60 punctul 5 se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018. "

TITLUL VI - Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania

19. La art. 224, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(5) Impozitul se calculeaza, respectiv se retine in momentul platii venitului, se declara si se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a platit venitul. Impozitul se calculeaza, se retine, se declara si se plateste, in lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei, pentru ziua in care se efectueaza plata venitului catre nerezidenti. in cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende se declara si se plateste pana la data de 25 ianuarie a anului urmator, respectiv pana la data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat, urmator anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, dupa caz. "

20. La art. 229, alineatul (1), lit. c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"c) dividendele platite de o persoana juridica romana sau persoana juridica cu sediul social in Romania, infiintata potrivit legislatiei europene, unei persoane juridice rezidente intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau unui sediu permanent al unei societati dintr-un stat membru al Uniunii Europene, situat intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, precum si unei persoane juridice rezidente intr-un stat cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri. "

21. La art. 230, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

" (2) Pentru aplicarea prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri si a legislatiei Uniunii Europene, nerezidentul are obligatia de a prezenta platitorului de venit, in momentul platii venitului, certificatul de rezidenta fiscala eliberat de catre autoritatea competenta din statul sau de rezidenta, precum si, dupa caz, o declaratie pe propria raspundere in care se indica indeplinirea conditiei de beneficiar in situatia aplicarii legislatiei Uniunii Europene. Daca certificatul de rezidenta fiscala, respectiv declaratia care stabileste calitatea de beneficiar nu se prezinta in acest termen, se aplica prevederile prezentului titlu. in momentul prezentarii certificatului de rezidenta fiscala si, dupa caz, a declaratiei prin care se stabileste calitatea de beneficiar se aplica prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri sau ale legislatiei Uniunii Europene si se face regularizarea impozitului in cadrul termenului legal de prescriptie. in acest sens, certificatul de rezidenta fiscala trebuie sa mentioneze ca beneficiarul venitului a avut, in termenul de prescriptie, rezidenta fiscala in statul contractant cu care este incheiata conventia de evitare a dublei impuneri, intr-un stat al Uniunii Europene sau intr-un stat cu care Uniunea Europeana are incheiat un acord de stabilire a unor masuri echivalente pentru toata perioada in care s-au realizat veniturile din Romania. Calitatea de beneficiar in scopul aplicarii legislatiei Uniunii Europene va fi dovedita prin certificatul de rezidenta fiscala si, dupa caz, declaratia pe propria raspundere a acestuia de indeplinire cumulativa a conditiilor referitoare la: perioada minima de detinere, conditia de participare minima in capitalul persoanei juridice romane,incadrarea in una dintre formele de organizare prevazute in prezentul titlu, calitatea de contribuabil platitor de impozit pe profit sau un impozit similar acestuia, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari. Certificatul de rezidenta fiscala prezentat in cursul anului pentru care se fac platile este valabil si in primele 60 de zile calendaristice din anul urmator, cu exceptia situatiei in care se schimba conditiile de rezidenta."

22. La art. 231, alin. (2) se abroga.

23. Articolul 235 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Reprezentanta unei/unor persoane juridice straine, autorizata sa functioneze in Romania, potrivit legii, are obligatia de a plati un impozit anual, conform prezentului capitol."

24. Articolul 236 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(1) Impozitul pe reprezentanta pentru un an fiscal este de 22000 lei. - se majoreaza impozitul pe reprezentantele firmelor straine

(2) in cazul reprezentantei unei/unor persoane juridice straine, care se infiinteaza sau desfiinteaza in cursul unui an fiscal, impozitul datorat pentru acest an se calculeaza proportional cu numarul de luni de existenta a reprezentantei in anul fiscal respectiv."

25. Articolul 237 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(1) Reprezentanta unei/unor persoane juridice straine are obligatia sa declare si sa plateasca impozitul pe reprezentanta la bugetul de stat pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului de impunere.

(2) Reprezentanta unei/unor persoane juridice straine infiintata in Romania in cursul unei luni din anul de impunere are obligatia sa depuna declaratia fiscala la organul fiscal competent si sa plateasca impozitul pentru anul de impunere, in termen de 30 de zile de la data la care aceasta
a fost infiintata. Impozitul se calculeaza incepand cu data de 1 a lunii in care aceasta a fost
infiintata pana la sfarsitul anului respectiv.

(3) Reprezentanta unei/unor persoane juridice straine desfiintata din Romania in cursul anului de impunere are obligatia sa depuna o declaratie fiscala la organul fiscal competent, in termen de 30 de zile de la data la care aceasta a fost desfiintata. Organul fiscal competent recalculeaza impozitul anual pentru perioada de activitate de la inceputul anului pana la data de 1 a lunii urmatoare celei in care se desfiinteaza reprezentanta si restituie suma impozitului platit in plus potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala.

(4) Reprezentantele sunt obligate sa conduca evidenta contabila prevazuta de legislatia in vigoare din Romania."

26. Capitolul IV al Titlului VI " Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania", cuprinzand articolele 238-254, se abroga.

Titlul VIII - Accize si alte taxe speciale

27. La anexa nr. 1, la nr. crt. 10 - Benzina cu plumb, nivelul accizei prevazut in coloanele 3 - 8 se modifica si va fi de 3.022,43 lei/tona, respectiv 2.327,27 lei/1.000 de litri.

28. La anexa nr. 1, la nr. crt. 11 - Benzina fara plumb, nivelul accizei prevazut in coloanele 3 - 8 se modifica si va fi de 2.643,39 lei/tona, respectiv 2.035,40 lei/1.000 de litri.

29. La anexa nr. 1, la nr. crt. 12 - Motorina, nivelul accizei prevazut in coloanele 3 - 8 se modifica si va fi de 2.245,11 lei/tona, respectiv 1.897,08 lei/1.000 de litri.

Titlul IX -Impozite si taxe locale

30. La articolul 464, alineatul (1) dupa litera y) se introduce o noua litera, litera z), cu urmatorul cuprins:
"z) terenurile agricole lucrate."
31. La articolul 469, alineatul (1) dupa litera p) se introduce o noua litera, litera r), cu urmatorul cuprins:

"r) tractoarele, utilajele agricole si alte mijloace de transport agricole, utilizate efectiv in domeniul agricol."

32. La articolul 469, alineatul (2) se abroga.
33. La articolul 469, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport, pentru tractoarele, utilajele agricole si alte mijloace de transport agricole, utilizate efectiv in domeniul agricol, se acorda:

(a) persoanelor fizice autorizate care obtin venituri din activitatea agricola;
(b) persoanelor juridice, numai daca indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:
i) au prevazut in statut, ca obiect de activitate, agricultura;
ii) au inregistrate in evidenta contabila, pentru anul fiscal respectiv, venituri si cheltuieli din desfasurarea obiectului de activitate prevazut la pct. i)."

34. La articolul 489, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(4) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majoraimpozitul pe teren cu pana la 100 lei/ha, incepand cu al treilea an, in conditiile stabilite prinhotarare a consiliului local." - se majoreaza impozitul pentru terenul agricol nelucrat

Art. II.
Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarilesi completarile ulterioare, prevederile Art. I intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2018, cu exceptia pct. 27- 29, care intra in vigoare la data de 1 septembrie 2017.


Mihai TUDOSE
PRIM-MINISTRU
Contrasemneaza
Ionut MISA
Ministrul Finantelor Publice

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
codul fiscaldividendeimpozit reprezentantaimpozit pe venit

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Data aparitiei: 10 August 2017


Votati articolul "Cum arata proiectul care vrea sa schimbe din nou Codul fiscal!":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Facturi dpdv TVA

Intrebare: Am urmatoarea situatie:
Firma A din Franta vinde marfa firmei B din Italia care vinde mai departe marfa firmei C din Romania. Firma C din Romania are inchiriat un spatiu pentru depozitare la o firma D din Romania.
Marfa circula direct de la firma A din Franta la firma D din Romania, asa cum s-a stabilit in contractul de vanzare dintre firma A din Franta si firma B din Italia. Pe CMR apare stampila firmei D din Romania intrucat la depozitul acesteia s-a primit marfa, urmand ca firma C din Romania sa o ridice de aici.
Facturile circula asa: A - B (vanzare), B - C (vanzare), D - C (inchiriere depozit).
Cum trebuie intocmite facturile pt. fiecare d.p.d.v. al tva?
A mai avut cineva aceasta situatie?

Raspuns: Multumesc frumos pentru raspuns. Mai am totusi o nelamurire si anume: cum dovedeste firma C din...... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 10 August 2017 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user

Intrebare antispam: 2 + 4 =
  Da, doresc să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare

Adauga acest articol in site-ul tau

Subiectele saptamanii

 • Plafoane fiscale 2018: fiti la curent cu noile modificari!

  • UPDATE Plafonul de incadrare in categoria microintreprinderilor si plafonul de inregistrare in scopuri de TVA au suferit recent modificari. **** Data de 1 ianuarie 2018 a adus multe schimbari de ordin fiscal, unele cu care nu este usor sa tineti pasul, mai ales daca nu va informati din timp. Printre aceste modificari importante se numara si plafoanele fiscale pentru anul 2018. ...» citeste mai departe aici

 • ANAF raspunde contribuabililor: cum se completeaza Declaratia unica 212?

  • Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a sustinut, in data de 18 aprilie, o sesiune de asistenta online cu tema “Completarea Declaratiei Unice 212 pentru veniturile din activitati independente - realizate in anul 2017 si/ sau estimate pentru anul 2018". Cititi in randurile urmatoare ce neclaratitati au contribuabilii in ceea ce priveste completarea formularului 212 si ce raspunsuri au oferit specialistii de la Directia Generala ...» citeste mai departe aici

 • Romanii vor primi notificari de la ANAF privind redirectionarea a 2% din impozitul anual

  • ANAF (Agentia Nationala de Administrare Fiscala) va trimite romanilor notificari referitoare optiunea de redirectionare a sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii, anunta manager.ro. Prin Ordinul nr. 1003/2018, intrat in vigoare in data de 11 aprilie, a fost aprobat...» citeste mai departe aici

 • MFP a publicat noile norme de aplicare ale Codului fiscal. Iata modificarile!

  • Pe site-ul MFP (Ministerul Finantelor Publice) a fost publicat proiectul de hotarare, in data de 19 aprilie, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016.   Acest proiect cuprinde prevederi referitoare la impozitul pe profit, impozitul pe veniturile microintreprinderilor, impozitul ...» citeste mai departe aici

 • Dividende platite la persoana fizica nerezidenta. Ce se calculeaza?

  • In data de 17 aprilie a avut loc seminarul online cu tema "Microintreprinderea. Aspecte fiscale", o sesiune de consultanta personalizata prezentata de Portal Codul FIscal. In a doua parte a acestuia, participantii au putut adresa intrebari lectorului Olga Crevelescu: - Expert Contabil - Membru CECCAR.   Iata mai jos una ...» citeste mai departe aici

 • Contract de franciza. Care este tratamentul contabil si fiscal?

  • In analiza de astazi, prezentam o firma care are un contract de franciza incepand cu data de 1 februarie 2018.  Beneficiarul va plati francizorului drepturi de autor la fiecare doua luni si in primele 15 zile din luna, care urmeaza dupa perioada de doua luni, un procent de 3% din sumele totale brute incasate pentru prestarea serviciilor, sume incasate in cele doua luni anterioare. Intrebarea este ce declaratii se depun din punct de vedere fiscal pentru acest contract de franciza ...» citeste mai departe aici

Newsletter zilnic GRATUIT

Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate
Aboneaza-te la newsletterul Contabilul.ro si primesti gratuit Raportul special "Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate".
Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

Codul Fiscal 2018 - modificarile legii
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"


email
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu informatii si oferte contabile