Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici

Adauga mai jos adresa de e-mail pentru a primit Raportul Gratuit

email
Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
 Cartea Verde a Contabilitatii 2018

Cum arata protocolul dintre ANAF si Institutul de Informatica Bucuresti si ce informatii va primi Fiscul

anafprotocolinformatii financiaredate confidentiale

Regasiti mai jos OpANAF nr. 2152/2017 privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Protocolului de colaborare in vederea schimbului de informatii dintre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti – Monitorul Oficial nr. 635/2017.

Avand in vedere prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire laprelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privindorganizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile sicompletarile ulterioare, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorulordin:

Articolul 1
Se aproba publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Protocolului de colaborare invederea schimbului de informatii dintre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si InstitutulNational de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti, prevazut in anexa care face parteintegranta din prezentul ordin.

Articolul 2
Directia generala de informatii fiscale, Directia generala de tehnologia informatiei, precum sidirectiile de specialitate din cadrul aparatului central al Agentiei Nationale de Administrare Fiscalavor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Articolul 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Bogdan-Nicolae Stan Bucuresti,
14 iulie 2017.
Nr. 2.152


Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile 2018
Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile 2018

Vezi detalii

Preturile de transfer. Dosarul perfect legal!
Preturile de transfer. Dosarul perfect legal!

Vezi detalii

Contabilitatea microintreprinderilor
Contabilitatea microintreprinderilor

Vezi detaliiANEXA

Agentia Nationala de Administrare Fiscala - ANAF
Nr. A_PRS 2.441 din 22 iunie 2017
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti
Nr. 1.191 din 22 iunie 2017

PROTOCOL DE COLABORARE

In temeiul urmatoarelor prevederi legale:
– art. 7 lit. A pct. 23 din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea sifunctionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;
– art. 11, 68, 69 si 70 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cumodificarile si completarile ulterioare;
– Legea nr. 158/2008 privind publicitatea inselatoare si publicitatea comparativa,republicata;
– Hotararea Guvernului nr. 1.621/2003 pentru organizarea si functionarea InstitutuluiNational de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI - Bucuresti, cu modificarile ulterioare;
– Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu sediul in str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, 050741 -Bucuresti, denumita A.N.A.F., reprezentata prin presedinte, Bogdan-Nicolae Stan, si Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti, denumit generic in cuprinsul prezentului protocol ICI - Bucuresti, cu sediul in bd. Maresal Averescu nr. 8-10, sectorul1, 011455, Bucuresti, reprezentat prin director general, prof. dr. ing. Gheorghe-Decebal Popescu,denumite in continuare parti, au convenit de comun acord incheierea prezentului protocol.

Articolul 1

Scopul protocolului

In conformitate cu atributiile specifice ale ICI - Bucuresti si cele ale A.N.A.F., scopul Protocoluluiil reprezinta asigurarea cadrului de colaborare in vederea punerii la dispozitia A.N.A.F. a datelornecesare, in baza unei motivari temeinic justificate, pentru indeplinirea unor masuri de interespublic national in scopul prevenirii si combaterii fenomenelor de evaziune, frauda fiscala si
vamala, precum si al cresterii gradului de colectare a impozitelor, taxelor si contributiilor socialein Romania.

Articolul 2

Obiectul protocolului

Protocolul are ca obiect colaborarea partilor in vederea transmiterii datelor de identificare, asacum sunt definite de Codul de procedura fiscala, raportat la datele de identificare (nume,prenume, adresa de domiciliu, CNP) din baza de date a ICI - Bucuresti ale detinatorilor dreptuluide utilizare a domeniilor cu extensia "ro" catre A.N.A.F.

Articolul 3

Obligatiile partilor

In indeplinirea obiectivelor prezentului protocol, partile semnatare au obligatia respectariiprevederilor referitoare la protejarea secretului fiscal, conform Legii nr. 207/2015 privind Codulde procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, si a drepturilor si libertatilorpersoanelor, conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile sicompletarile ulterioare. 3.1. Obligatiile A.N.A.F.

3.1.1. Domeniile pentru care se solicita date de catre directiile de specialitate din cadrul A.N.A.F.se vor transmite catre ICI - Bucuresti, in baza unor motivari temeinic justificate, asumate sisemnate de A.N.A.F., de la o adresa de e-mail a A.N.A.F. (rotld.ro@anaf.ro) catre o adresa de emaila ICI - Bucuresti (anaf@rotld.ro), agreate de comun acord, printr-o conexiune securizata.

3.1.2. Acordarea suportului de specialitate, in cazul unor incidente tehnice care constituie oexceptie, se realizeaza de catre specialistii din domeniul de activitate al A.N.A.F. si ai ICIBucuresti.

3.2. Obligatiile ICI - Bucuresti

3.2.1. Serviciile de specialitate ale Registrului RoTLD din cadrul ICI - Bucuresti vor transmiteinformatiile solicitate de A.N.A.F.

3.2.2. Lista datelor solicitate si transmise catre A.N.A.F. va fi conforma cu baza de date aRegistrului RoTLD.

3.2.3. Acordarea suportului de specialitate, in cazul unor incidente tehnice care constituie oexceptie, se realizeaza de catre specialistii din domeniul de activitate al ICI Bucuresti si ai A.N.A.F.

3.2.4. ICI - Bucuresti nu este raspunzator de corectitudinea datelor din baza de date a RegistruluiRoTLD. Responsabilitatea corectitudinii datelor inregistrate in baza de date a Registrului RoTLD iiapartine detinatorului numelui de "domeniu.ro“.

Articolul 4

Modalitati de realizare a schimbului de informatii

4.1. Comunicarea informatiilor intre parti se va realiza operativ cu asigurarea securitatiitransmiterii datelor printr-o conexiune securizata, precum si potrivit prevederilor procedurilorRegistrului RoTLD.

4.2. Orice modificare adusa de una dintre parti la formatul si structura informatiilor ce fac obiectulschimbului va fi notificata, in termen de 10 zile calendaristice, celeilalte parti.

Articolul 5
Protectia datelor cu caracter personal

5.1. Prelucrarea datelor ce constituie obiectul prezentului protocol intra sub incidenta Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal silibera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

5.2. Datele cu caracter personal vor fi utilizate exclusiv pentru realizarea scopului prevazut la art.1 din prezentul protocol, cu respectarea legislatiei in vigoare.

5.3. Prelucrarea datelor se face de catre cele doua parti, cu respectarea dreptului persoaneivizate, de informare, de acces, de interventie asupra datelor, de opozitie, de a nu fi supus uneidecizii individuale si de a se adresa justitiei.

5.4. Prelucrarea datelor se face de ambele parti cu respectarea confidentialitatii si securitatiidatelor; in acest sens, partile se obliga sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvatepentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale,pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei altei forme
de prelucrare ilegala. Respectivele masuri trebuie sa asigure un nivel de securitate adecvat inceea ce priveste riscurile pe care le reprezinta prelucrarea, raportat la natura datelor care trebuieprotejate si la tehnologia utilizata in procesul de prelucrare.

5.5. in situatia in care partile constata existenta unui incident cu privire la securitatea datelor, sevor informa reciproc si vor suspenda imediat orice transmisie de date pana la remedierea sireglementarea situatiei aparute, dupa caz.

5.6. in vederea asigurarii respectarii prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelorcu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cumodificarile si completarile ulterioare, partile vor publica prezentul protocol pe site-ul propriu,dupa aprobarea publicarii acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin ordin al
presedintelui A.N.A.F.

Articolul 6
Dispozitii finale

6.1. Datele si informatiile furnizate de ICI - Bucuresti sunt confidentiale, se utilizeaza si sepastreaza respectand prevederile legale in vigoare cu privire la detinerea datelor cu caracterpersonal. Acestea nu pot fi folosite in alte scopuri decat in conformitate cu prevederile legaleaplicabile.

6.2. Prezentul protocol intra in vigoare la data publicarii ordinului presedintelui A.N.A.F. inMonitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

6.3. Prezentul protocol poate fi modificat si/sau completat numai cu acordul scris al ambelor parti,prin act aditional, care va deveni parte integranta a prezentului protocol.

6.4. Partea care are initiativa modificarii si/sau completarii Protocolului va transmite celeilalteparti, spre analiza, propunerile sale motivate.

6.5. Oricare dintre parti are dreptul de a denunta unilateral prezentul protocol, cu instiintareaceleilalte parti, prin notificare cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de expirarea acestuia.

6.6. Incepand cu data de 25 mai 2018, cand va intra in vigoare, de fapt si de drept, Regulamentul(UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectiapersoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, prezentele parti contractante se obliga sa modifice si/sau sa completeze,dupa caz, prezentul protocol in conformitate cu prevederile legale europene si nationale aplicabile.

6.7. Prezentul protocol este incheiat pe o perioada de 12 luni, calculate de la data publicariiordinului presedintelui A.N.A.F. in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se prelungeste dedrept pe o perioada identica, daca nu este denuntat unilateral de una din parti.

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
anafprotocolinformatii financiaredate confidentiale

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Data aparitiei: 22 August 2017


Votati articolul "Cum arata protocolul dintre ANAF si Institutul de Informatica Bucuresti si ce informatii va primi Fiscul":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Bani de Pasti acordati salariatilor

Intrebare: Buna ziua,

In spetza, angajatorul doreste sa dea salariatilor sai cate 150 lei cu ocazia sarbatorilor de Pasti in anul 2016.
Va rog sa aveti amabilitatea si sa-mi spuneti, daca se impoziteaza atat la angajator cat si la salariat.

Multumesc!

Raspuns: Nu este prevazut, dar veti avea surpriza ca la control sa va solicite plata taxelor, avand in vedere...... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 22 August 2017 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user

Intrebare antispam: 1 + 5 =
  Da, doresc să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare

Adauga acest articol in site-ul tau

Subiectele saptamanii

 • Ce declaratii se depun pana la 25 martie?

  • Obligatiile fiscale pe care legislatia prevede ca trebuie sa le indeplinim pana pe 25 martie le vom indeplini in acest an pana la 26 martie 2018 intrucât ziua de 25 martie este zi nelucratoare. Va prezentam astfel toate declaratiile fiscale pe care va trebui sa le depunem la Fisc pana la aceasta data: - Notificarea privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare, formular 097. S...» citeste mai departe aici

 • Procedura de transmitere a datelor catre ANAF de catre utilizatorii caselor de marcat

  • Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale au obligatia sa transmita Agentiei Nationale de Administrare Fiscala urmatoarele date prevazute in anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea OUG 28/1999, aprobate prin H.G. 479/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Este vorba de urmatoarele informatii: ...» citeste mai departe aici

 • Anunt ANAF: Si firmele vor avea declaratii unificate si simplificate

  • Mirela Calugareanu, presedintele ANAF, a declarat in cadrul unei conferinte de saptamana trecuta - Tax & Law Conference - organizata de Business Review, ca isi doreste ca in 2018 sa se schimbe complet relatia Fisc-contribuabil. Insitutia isi doreste ca un contribuabil ...» citeste mai departe aici

 • Site-ul ANAF nu merge de 6 zile. Ce se intampla cu declaratiile fiscale?

  • Daca ati accesat in ultimele sase zile site-ul ANAF, ati observat ca sunteti intampinati de un mesaj frustrant: “Lucrare de mentenanta. Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente. Va multumim pentru intelegere.” Site-ul nu mai functioneaza de pe data de 15 martie, adica din ziua in care premierul Viorica Dancila a anuntat ca persoanele fizice care depun online Declaratia unica vor beneficia de reduceri de 5%, respectiv 10%, potrivit ...» citeste mai departe aici

 • Ai un magazin online? Iata cele mai intalnite probleme de contabilitate si solutiile lor!

  • Comertul online sau ecommerce a continuat sa creasca tot mai mult in Romania in ultimii ani, avand in vedere ca interesul romanilor pentru cumparaturile la distanta devine din ce in ce mai mare. Desi acest tip de activitate poate parea simplu, fara provocari mari, adevarul este ca implica multa atentie in ceea ce priveste contabilitatea, gestiunea si nu numai. Fie ca esti proprietarul ori administratorul unui magazin online, cu siguranta te-ai confruntat cu una dintre problemele de mai jos. C...» citeste mai departe aici

 • Inregistrare cheltuieli bonusuri acordate in anul urmator

  • In studiul de caz de astazi avem drept subiect o companie ce are drept asociat unic o firma din Elvetia. Se trimite lunar balanta pe care o transpune in sistemul lor de evidenta contabila. Iar anul financiar este diferit de anul calendaristic, adica se incheie anul la data 30.06.2018). Firma din Elvetia cerut sa se constituie si sa se inregistreze lunar, in acest final de an fiscal, sume sub forma de accruels pentru bonusuri si prime care se vor acorda salariatilor anul urmator (01.07.18-30.0...» citeste mai departe aici

Newsletter zilnic GRATUIT

Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate
Aboneaza-te la newsletterul Contabilul.ro si primesti gratuit Raportul special "Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate".
Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

Codul Fiscal 2018 - modificarile legii
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"


email
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu informatii si oferte contabile
X