Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici

Adauga mai jos adresa de e-mail pentru a primit Raportul Gratuit

email
PLANUL DE CONTURI - toate modificarile aparute in 2017

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"PLANUL DE CONTURI - toate modificarile aparute in 2017"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
 Cartea Verde a Contabilitatii 2017

Titlul XI - Sancţiuni - Cod de procedura fiscala

TITLUL XI - Sanctiuni - art. 336 - art. 339

 

Articolul 336
Contravenţii
(1)Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii, infracţiuni:
a)nedepunerea de către contribuabil/plătitor la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de înregistrare fiscală, de radiere a înregistrării fiscale sau de menţiuni;
b)neîndeplinirea de către contribuabil/plătitor la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege, a bunurilor și veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor, contribuţiilor și a altor sume, precum și orice informaţii în legătură cu impozitele, taxele, contribuţiile, bunurile și veniturile impozabile, dacă legea prevede declararea acestora;
c)nerespectarea de către contribuabil/plătitor, precum și de persoanele cu care acesta are sau a avut raporturi economice sau juridice a obligaţiei de a pune la dispoziţia organului fiscal registre, evidenţe, documente de afaceri și orice alte înscrisuri la locul indicat de organul fiscal potrivit art. 64, precum și nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiei prevăzute la art. 65 alin. (3);
d)nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiei prevăzute la art. 118 alin. (7);
e)nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiilor de întocmire a dosarului preţurilor de transfer în condiţiile și la termenele prevăzute prin ordinul președintelui A.N.A.F., precum și nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiei de a prezenta dosarul preţurilor de transfer la solicitarea organului fiscal central în condiţiile art. 108 alin. (2);
f)nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiei de a păstra, precum și a obligaţiei de a prezenta organului fiscal, a datelor arhivate în format electronic și a aplicaţiilor informatice cu ajutorul cărora le-a generat, potrivit art. 109 alin. (4);
g)neîndeplinirea măsurilor dispuse în termenele și condiţiile stabilite de organul de inspecţie fiscală potrivit art. 118 alin. (8), precum și a măsurilor dispuse de inspectorii antifraudă;


Ghid practic de Management financiar
Ghid practic de Management financiar

Vezi detalii

Manual de Inventariere. Societati Comerciale. PFA. ONG
Manual de Inventariere. Societati Comerciale. PFA. ONG

Vezi detalii

50 de umbre ale fiscalitatii
50 de umbre ale fiscalitatii

Vezi detaliih)nefurnizarea la termen de către contribuabil/plătitor a informaţiilor periodice solicitate de organul fiscal potrivit art. 59;
i)nerespectarea de către instituţiile de credit, precum și de alte persoane care transmit informaţii către Oficiul Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a oricărei obligaţii privind furnizarea informaţiilor potrivit art. 61, precum și nerespectarea de către bănci a obligaţiilor de decontare prevăzute la art. 172;
j)nerespectarea de către orice entitate a obligaţiei privind furnizarea informaţiilor, potrivit art. 61;
k)nerespectarea obligaţiilor ce-i revin terţului poprit, potrivit art. 236 alin. (9)-(11);
l)neîndeplinirea la termen de către Biroul de carte funciară a obligaţiei de comunicare prevăzute la art. 242 alin. (9);
m)refuzul debitorului supus executării silite de a preda bunurile organului de executare silită spre a fi sechestrate sau de a le pune la dispoziţie acestuia pentru a fi identificate și evaluate;
n)refuzul contribuabilului/plătitorului de a prezenta organului fiscal bunurile materiale supuse impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale, în vederea stabilirii realităţii declaraţiei fiscale;
o)nereţinerea, potrivit legii, de către plătitorii obligaţiilor fiscale, a sumelor reprezentând impozite și contribuţii cu reţinere la sursă;
p)reţinerea și nevărsarea în totalitate, de către plătitorii obligaţiilor fiscale, a sumelor reprezentând impozite și contribuţii cu reţinere la sursă;
r)nerespectarea de către contribuabil/plătitor sau persoana împuternicită de acesta, precum și nerespectarea de către persoanele cu care contribuabilul/plătitorul are sau a avut raporturi economice sau juridice, a obligaţiei de a furniza organului fiscal informaţiile necesare determinării stării de fapt fiscale potrivit art. 58 alin. (1);
s)nerespectarea de către persoana supusă verificării situaţiei fiscale personale a obligaţiei de a depune declaraţia de patrimoniu și de venituri, potrivit art. 138 alin. (7);
ș)efectuarea de operaţiuni intracomunitare de către persoanele care au obligaţia înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari fără a fi înscrise, conform legii, în acest registru;
t)nerespectarea de către instituţia solicitantă a obligaţiei de a iniţia hotărârea de constituire a dreptului de administrare, potrivit art. 263 alin. (4);
ţ)netransmiterea, de către instituţiile financiare, la termenul prevăzut de lege a informaţiilor prevăzute la art. 62 sau transmiterea de informaţii incorecte ori incomplete.
u)depunerea cu întârziere de către entităţile raportoare a raportului pentru fiecare ţară în parte, potrivit art. 291^3 alin. (1), sau transmiterea de informaţii incorecte ori incomplete;
v)nedepunerea de către entităţile raportoare a raportului pentru fiecare ţară în parte, potrivit art. 291^3 alin. (1).
 (2)Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează astfel:
a)cu amendă de la 25.000 lei la 27.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari și cu amendă de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice, în cazul săvârșirii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. c);
b)cu amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari și cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice, în cazul săvârșirii faptei prevăzute la alin. (1) lit. d);
c)cu amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari și cu amendă de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice, în cazul săvârșirii faptei prevăzute la alin. (1) lit. e)-h);
d)cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari și cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice, în cazul săvârșirii faptei prevăzute la alin. (1) lit. a), b), i)-m) și ţ);
e)cu amendă de la 4.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari și cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice, în cazul săvârșirii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. n) și r);
f)cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari și cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice, în cazul săvârșirii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. o) și p), dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt de până la 50.000 lei inclusiv;
g)cu amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari și cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice, în cazul săvârșirii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. o) și p), dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt cuprinse între 50.000 lei și 100.000 lei inclusiv;
h)cu amendă de la 25.000 lei la 27.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari și cu amendă de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice, în cazul săvârșirii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. o) și p), dacă obligaţiile fiscale sustrase la plată sunt mai mari de 100.000 lei;
i)cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei în cazul săvârșirii faptei prevăzute la alin. (1) lit. s);
j)cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei în cazul săvârșirii faptei prevăzute la alin. (1)lit. ș);
k)cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei în cazul săvârșirii faptei prevăzute la alin. (1) lit. t).
l)cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei în cazul săvârșirii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. u);
m)cu amendă de la 70.000 lei la 100.000 lei în cazul săvârșirii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. v).
 (3)În cazul persoanelor fizice nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de venit constituie contravenţie și se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 500 lei.
Notă 
Începând cu data de 01-01-2018, intră în vigoare contravenția prevăzută la art. 336 alineatul (3^1), care se introduce în forma prevăzută de pct. 111 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017:
(3^1) Nedepunerea în termen a Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei persoanei fizice la sosirea în România, respectiv a Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei persoanei fizice la plecarea din România, de către persoanele obligate potrivit Codului fiscal, constituie contravenţie și se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 100 lei:
Notă 
Începând cu data de 13-09-2017, intră în vigoare contravenția prevăzută la art. 336 alineatul (3^2), care se introduce în forma prevăzută de pct. 111 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 31 august 2017:
(3^2) Nedepunerea în termenul de 45 de zile a scrisorii de garanţie/poliţei de asigurare de garanţie de către debitorul care a notificat organul fiscal potrivit art. 233 alin. (2^1) constituie contravenţie și se sancţionează cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și mari și cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice.
(4)În cazul asocierilor și al altor entităţi fără personalitate juridică, contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amenda prevăzută pentru persoanele fizice.
(5)Nedepunerea la termen a declaraţiilor fiscale pentru obligaţiile datorate bugetelor locale se sancţionează potrivit Codului fiscal.
(6)Sumele încasate în condiţiile prezentului titlu se fac venit la bugetul de stat sau bugetele locale, după caz.
Articolul 337
Contravenţii în cazul declaraţiilor recapitulative
(1)Constituie contravenţii următoarele fapte:
a)nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor recapitulative reglementate de normele din Codul fiscal privind taxa pe valoarea adăugată;
b)depunerea de declaraţii recapitulative incorecte ori incomplete.
(2)Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează astfel:
a)cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei în cazul săvârșirii faptei prevăzute la lit. a);
b)cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei în cazul săvârșirii faptei prevăzute la lit. b).
(3)Nu se sancţionează contravenţional:
a)persoanele care corectează declaraţia recapitulativă până la termenul legal de depunere a următoarei declaraţii recapitulative, dacă fapta prevăzută la alin. (1) lit. b) nu a fost constatată de organul fiscal anterior corectării;
b)persoanele care, ulterior termenului legal de depunere, corectează declaraţiile ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei impozabile.
Articolul 338
Constatarea contravenţiilor și aplicarea sancţiunilor
(1)Constatarea contravenţiilor și aplicarea sancţiunilor se fac de către organele fiscale competente, cu excepţia contravenţiei prevăzute la art. 336 alin. (1) lit. t) pentru care constatarea contravenţiei și aplicarea sancţiunii se face de persoanele stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice sau, după caz, hotărâre a autorităţii deliberative.
(2)Sancţiunile contravenţionale prevăzute la art. 336 și 337 se aplică, după caz, persoanelor fizice sau persoanelor juridice. În cazul asocierilor și al altor entităţi fără personalitate juridică, sancţiunile se aplică reprezentanţilor acestora.
(3)Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezentul cod, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
Articolul 339
Dispoziţii aplicabile
Dispoziţiile prezentului titlu se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

 

Legea nr. 2072015 - Codul de procedura fiscala 2017 - TITLUL I - Dispozitii generale  art. 1 - art. 15

Codul de procedura fiscala - TITLUL II - Raportul juridic fiscal - art. 16 - art. 28

Codul de procedura fiscala - TITLUL III - Dispozitii procedurale generale - art. 29 - art. 80 

Codul de procedura fiscala - TITLUL IV - Inregistrarea fiscala - art. 81 - art. 92

Codul de procedura fiscala - TITLUL V - Stabilirea creantelor fiscale - art. 93 - art. 112

Codul de procedura fiscala - TITLUL VI - Controlul fiscal - art. 113 - art. 151

Codul de procedura fiscala - TITLUL VII - Colectarea creantelor fiscale - art. 152 - art. 267

Codul de procedura fiscala - TITLUL VIII - Solutionare contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale - art. 268 - art. 281

Codul de procedura fiscala - TITLUL IX - Procedura amiabila pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri - art. 282 - art. 283

Codul de procedura fiscala - TITLUL X - Aspecte internationale - art. 284 - art. 335

Codul de procedura fiscala - TITLUL XII - Sanctiuni - art. 340 - art. 354

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Data aparitiei: 18 Septembrie 2017


Votati articolul "Titlul XI - Sancţiuni - Cod de procedura fiscala":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Achizitie bilet avion furnizor Ungaria

Intrebare: Buna ziua,
Am rugamintea sa ma lamuriti in urmatoarea speta:
Am achizitionat de la un furnizor din Ungaria, un bilet de avion pentru deplasarea unui angajat in interes de serviciu. Factura este emisa in lei fara TVA cu specificatia (scutita de impozit cu drept de deducere).
1. Achizitia este considerata o achizitie intracomunitara?
2. O trecem in decont, la randul 26.1?
3. O declaram in 390?
4. Monografia contabila este 625=401 si concomitent 4426=4427?
Multumesc frumos.

Raspuns: Nu este achizitie intracomunitara, se considera serviciu de transport fara taxa.... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 18 Septembrie 2017 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user

Intrebare antispam: 5 + 1 =
  Da, doresc să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare

Adauga acest articol in site-ul tau

Subiectele saptamanii

 • De ce ar putea fi mai avantajos sa devii PFA din 2018

  • Veniturile din activitati independente nu au fost ferite de noile modificari fiscale care, in unele cazuri, vor duce la scaderi ale castigului net.  Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 79/2017 a adus astfel modificari importante in domeniul impozitului pe venit si al contributiilor sociale. Claudia Sofianu, Partener EY Romania, a explicat recent, pentru Startupcafe.ro, in ce fel...» citeste mai departe aici

 • Ghidul pentru negocierea contractelor colective de munca, lansat oficial

  • Ministerul Consultarii Publice si Dialogului Social va prezinta principalii pasi de urmat pentru demararea si incheierea procesului de negociere a contractelor colective de munca. In perioada 20 noiembrie - 20 decembrie 2017, angajatorii trebuie sa initieze negocierea contractelor colective de munca pentru punerea in aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.79/2017 privind modificarea Codului Fiscal. Atentie! O propunere de ultima ora ar putea rasturna intreaga situatie:&nbs...» citeste mai departe aici

 • OANAF 3501/2017: Scapati de lista datornicilor cu o conditie!

  • Noile reglementari aduse de ordinul din decembrie 2017 stabileste ca persoanele juridice si fizice pot sa nu mai fie inscrise pe lista datornicilor publicata de ANAF daca indeplinesc o anumita conditie.    In acest sens, ANAF a publicat recent Ordinul nr. 3501/2017 pentru modificarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale restante, precum si cuantumul acestor obligatii, aprob...» citeste mai departe aici

 • Buletin ANAF: Noutati legislative cu incidenta fiscala din 6-10 decembrie

  • ANAF a publicat un nou buletin informativ in care a inclus actele normative cu incidenta in materie fiscala publicate in Monitorul Oficial al Romaniei din perioada 6-10 decembrie.    1. Legea nr. 233/2017 privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 14/2015 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice (...» citeste mai departe aici

 • Contribuabilii vor avea posibilitatea actualizarii online a mentiunilor privind vectorul fiscal

  • De la 1 ianuarie 2018, contribuabilii vor avea posibilitatea de modificare prin intermediul Internetului a categoriilor de obligatii fiscale declarative care sunt inscrise in vectorul fiscal, cu exceptia inregistrarii in scopuri de TVA. Declararea prin mijloace electronice de transmitere la distanta a mentiunilor privind vectorul fiscal se va face de catre toate categoriile de contribuabili prin completarea ...» citeste mai departe aici

 • Lichidare voluntara. Arhivare documente. Cum procedam cu registrele contabile?

  • In analiza de mai jos, stabilim ce se intampla cu registrele contabile in cazul in care o societate a parcurs etapele de lichidare voluntara urmata de dizolvare si radiere. De asemenea, vom vedea daca trebuie predate toate registrele si documentele aferente din ultimii 10 ani precum si situatiile financiare la arhivele statului sau daca exista si alta optiune. Iata raspunsul specialistului: Cu privire la arhivarea documentelor Ordinul 2634/2015 prevede:&nbs...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial

Newsletter zilnic GRATUIT

PLANUL DE CONTURI - toate modificarile aparute in 2017
Aboneaza-te la newsletterul Contabilul.ro si primesti gratuit Raportul special "PLANUL DE CONTURI - toate modificarile aparute in 2017".
Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

PLANUL DE CONTURI s-a modificat!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"PLANUL DE CONTURI - toate modificarile aparute in 2017"


email
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu informatii si oferte contabile
X