Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici

Adauga mai jos adresa de e-mail pentru a primit Raportul Gratuit

email
Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
 Cartea Verde a Contabilitatii 2018

Raportarea statistica a activelor si pasivelor bilantiere ale institutiilor financiare nebancare de la 1 ianuarie 2008

RAPORTAREA STATISTICA A ACTIVELOR SI PASIVELOR BILANTIERE ALE INSTITUTIILOR FINANCIARE NEBANCARE DE LA 1 IANUARIE 2008

Norma nr. 12/2007 din 13/09/2007 privind raportarea statistica a activelor si pasivelor bilantiere ale institutiilor financiare nebancare publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 677 din 04/10/2007, va intra in vigoare la 1 ianuarie 2008.Aceaste prevederi se aplica institutiilor financiare nebancare, persoane juridice romane, si sucursalelor din Romania ale institutiilor financiare nebancare, persoane juridice straine, inscrise in Registrul general tinut de Banca Nationala a Romaniei (institutii financiare nebancare), si reglementeaza metodologia de determinare si raportare statistica la Banca Nationala a Romaniei a activelor si pasivelor bilantiere.

1.
A ctivele bilantiere ale institutiilor financiare nebancare

Activele bilantiere ale institutiilor financiare nebancare se clasifica astfel:
a) numerar - sume in moneda nationala si alte monede detinute sub forma de bancnote si monede in circulatie utilizate in mod curent pentru efectuarea platilor;
b) depozite overnight - depozite plasate la institutii de credit, convertibile in numerar sau transferabile la cerere prin cec, ordin de plata, debitare sau prin mijloace similare, fara intarzieri semnificative, restrictii sau penalitati; in aceasta categorie nu se includ depozitele netransferabile care pot fi retrase la cerere de catre institutia financiara nebancara, dar cu penalitati.
Depozitele overnight includ, fara a fi limitativ, urmatoarele elemente de activ:
b1) conturi curente deschise la institutii de credit (soldurile creditoare ale conturilor curente), purtatoare sau nu de dobanda;
b2) depozite la vedere plasate la institutii de credit, purtatoare sau nu de dobanda;
c) depozite la termen - depozite netransferabile, care nu pot fi transformate in numerar inainte de un termen fix convenit sau care pot fi transformate doar cu plata unor penalitati.
Aceasta categorie include, fara a fi limitativ, urmatoarele elemente de activ:


Cartea Verde a Contabilitatii 2018
Cartea Verde a Contabilitatii 2018

Vezi detalii

Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile 2018
Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile 2018

Vezi detalii

Registrul de Evidenta Fiscala PFA
Registrul de Evidenta Fiscala PFA

Vezi detaliic1) depozite la termen plasate la institutii de credit;
c2) certificate de depozit, carnete si librete de economii emise de institutii de credit.
Categoria depozite la termen se clasifica, in functie de durata initiala, astfel:
- depozite la termen cu durata initiala de pana la un an inclusiv;
- depozite la termen cu durata initiala cuprinsa intre un an si 2 ani inclusiv;
- depozite la termen cu durata initiala mai mare de 2 ani.
d) alte depozite - toate categoriile de depozite plasate la institutii de credit, cu exceptia depozitelor overnight si a depozitelor la termen.
Aceasta categorie include, fara a fi limitativ, urmatoarele elemente de activ:
d1) depozite colaterale plasate la institutii de credit;
d2) depozite garantii si altele asemenea, plasate la institutii de credit.
Categoria alte depozite se clasifica, in functie de durata initiala a contractului in baza caruia se constituie depozitul, astfel:
- alte depozite cu durata initiala de pana la un an inclusiv;
- alte depozite cu durata initiala cuprinsa intre un an si 2 ani inclusiv;
- alte depozite cu durata initiala mai mare de 2 ani;
e) credite - fonduri date cu imprumut clientilor de catre institutia financiara nebancara, exclusiv depozitele plasate si titlurile de valoare negociabile detinute.
Aceasta categorie include, fara a fi limitativ, urmatoarele elemente de activ:
e1) credite acordate de institutia financiara nebancara gospodariilor populatiei si institutiilor fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei, sub forma de:
e1.1) credite pentru consum - credite acordate de catre institutia financiara nebancara gospodariilor populatiei si institutiilor fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei, in scopul finantarii consumului personal de bunuri si/sau servicii (credite pentru achizitia de automobile, mobila, aparatura electrocasnica, electronica si altele asemenea, credite pentru petrecerea vacantelor si altele asemenea);
e1.2) credite pentru locuinte - credite acordate de catre institutia financiara nebancara gospodariilor populatiei si institutiilor fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei, in scopul achizitionarii sau construirii unei locuinte (apartament, casa de locuit, casa de vacanta si altele asemenea), al achizitionarii unui teren destinat construirii de locuinte sau in scopul renovarii, consolidarii sau imbunatatirii unei locuinte;
e1.3) credite pentru alte scopuri - credite acordate de catre institutia financiara nebancara gospodariilor populatiei si institutiilor fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei, altele decat creditele pentru consum si creditele pentru locuinte (credite pentru refinantare, dezvoltarea afacerilor, educatie, sanatate si altele asemenea);
e2) credite acordate de institutia financiara nebancara societatilor nefinanciare, institutiilor financiare (care grupeaza sectoarele institutionale S121, S122, S123, S124, S125) si administratiilor publice;
e3) titluri de valoare nenegociabile - portofoliul de titluri detinute, altele decat actiuni si alte participatii de capital, care nu sunt negociabile si nu pot fi tranzactionate pe pietele secundare; titlurile de valoare nenegociabile detinute de institutia financiara nebancara, care ulterior devin negociabile si pot fi tranzactionate pe piata secundara, vor fi reclasificate ca titluri de valoare negociabile.
Instrumentele financiare nenegociabile sunt instrumente financiare care nu pot fi negociate deoarece exista restrictii in privinta transferului legal al proprietatii asupra lor sau, desi din punct de vedere tehnic pot fi negociabile, nu pot fi tranzactionate datorita absentei unei piete organizate;
e4) imprumuturi subordonate acordate - creante nereprezentate de un titlu, pentru care imprumutatorul accepta ca, in cazul lichidarii debitorului, drepturile sale sa fie restituite numai dupa satisfacerea celorlalti creantieri;
e5) titluri de creanta negociabile achizitionate de la terti (cambii, bilete la ordin si alte asemenea);
e6) leasing financiar;
e7) credite restante - creante comerciale, valori de recuperat, nerambursate la scadenta, precum si creante din dobanzi neincasate la scadenta.
Categoria credite se clasifica, in functie de durata initiala, astfel:
- credite cu durata initiala mai mica sau egala cu un an inclusiv;
- credite cu durata initiala mai mare de un an si mai mica sau egala cu 5 ani inclusiv;
- credite cu durata initiala mai mare de 5 ani;
f) titluri de valoare negociabile (altele decat actiuni si alte participatii de capital) - titluri, altele decat actiunile sau alte participatii de capital detinute, care sunt negociabile si tranzactionate de regula pe pietele secundare sau compensate pe piata si care nu confera detinatorului vreun drept de proprietate asupra institutiei emitente.
Aceasta categorie include, fara a fi limitativ, urmatoarele elemente de activ:
f1) titluri detinute care dau detinatorului dreptul neconditionat la un venit fix sau stabilit contractual sub forma platii cuponului sau a unei sume fixe stabilite la o data anumita ori incepand de la o data stabilita la momentul emisiunii;
f2) imprumuturi negociabile acordate de institutia financiara nebancara care au fost restructurate intr-un numar mare de documente identice si care pot fi tranzactionate pe pietele secundare;
f3) creante reprezentate de un titlu negociabil pe piete secundare.
Titlurile de valoare negociabile se impart in urmatoarele categorii:
- titluri de valoare negociabile cu maturitatea la emitere de pana la un an inclusiv;
- titluri de valoare negociabile cu maturitatea la emitere cuprinsa intre un an si 2 ani inclusiv;
- titluri de valoare negociabile cu maturitatea la emitere mai mare de 2 ani;
g) actiuni si alte participatii de capital - titluri detinute care reprezinta drepturi de proprietate in cadrul societatilor sau cvasisocietatilor; aceste titluri dau dreptul detinatorului de a participa la profitul societatii si la impartirea fondurilor proprii in cazul lichidarii societatii.
Actiunile si alte participatii de capital se impart in urmatoarele elemente de activ:
g1) actiuni cotate, negociabile si tranzactionate pe piete reglementate sau alte piete secundare;
g2) actiuni necotate, care nu sunt negociabile sau tranzactionate pe piete organizate;
g3) alte participatii de capital;
h) unitati de fond/actiuni ale fondurilor de piata monetara - titluri de participare emise de fondurile de piata monetara care, in functie de modul de constituire a acestora, pot fi unitati de fond (in cazul fondurilor de investitii) sau actiuni (in cazul societatilor de investitii);
i) unitati de fond/actiuni ale organismelor de plasament colectiv - titluri de participare emise de organismele de plasament colectiv, altele decat fondurile de piata monetara care, in functie de modul de constituire a acestora, pot fi unitati de fond (in cazul fondurilor de investitii) sau actiuni (in cazul societatilor de investitii);
j) instrumente financiare derivate - instrumente financiare derivate detinute in portofoliu si inregistrate in activul bilantier al institutiei financiare nebancare la valoarea de piata pozitiva;
k) credite comerciale si avansuri acordate - creante financiare ce rezulta din acordarea directa a creditelor de catre furnizori cumparatorilor in cadrul operatiunilor cu bunuri si servicii si avansurile pentru lucrarile in curs de executie sau comandate, care pot fi asociate cu astfel de operatiuni;
l) alte sume de primit - creantele ce rezulta din decalajele intre momentul in care are loc operatiunea de repartitie sau operatiunea financiara pe piata secundara si momentul efectuarii platii corespunzatoare. Se includ si creantele ce rezulta din veniturile de primit;
m) active fixe - active nefinanciare, corporale si necorporale, care sunt prevazute a fi utilizate pentru mai mult de un an; in aceasta categorie se includ terenurile si cladirile institutiilor financiare nebancare, echipamente, software si altele asemenea;
n) alte active - active neincluse in alte categorii de activ; este o categorie reziduala in care se includ, fara a fi limitativ, urmatoarele:
n1) dividende de primit;
n2) alte active.

2.P asivele bilantiere ale institutiilor financiare nebancare
Pasivele bilantiere ale institutiilor financiare nebancare se clasifica dupa cum urmeaza:
a) capital si rezerve - sume aferente emisiunii de titluri de capital de catre institutia financiara nebancara catre actionari sau alti proprietari, rezervele constituite de institutia financiara nebancara, alte fonduri/alte elemente de capitaluri proprii, provizioanele constituite, precum si profitul/pierderea inregistrata; titlurile confera detinatorului dreptul de proprietate asupra unei parti din capitalul societatii emitente si in general drepturi asupra unei parti din profit, precum si a unui procent din fondurile proprii, in cazul lichidarii. In aceasta categorie se includ urmatoarele elemente de pasiv:
a1) capitalul social/capitalul de dotare;
a2) prime legate de capital si rezerve;
a3) profit (+)/pierdere (-) aferent exercitiului financiar curent;
a4) rezultatul reportat (profit nerepartizat sau pierdere neacoperita) aferent exercitiilor financiare precedente;
a5) provizioane constituite, inclusiv pentru riscul de credit;
a6) alte fonduri proprii constituite;
b) imprumuturi primite - sume datorate de institutia financiara nebancara creditorilor (altele decat cele aferente titlurilor de valoare negociabile).
Imprumuturile se clasifica, in functie de durata initiala, in:
- imprumuturi cu durata initiala mai mica sau egala cu un an inclusiv;
- imprumuturi cu durata initiala mai mare de un an si mai mica sau egala cu 5 ani inclusiv;
- imprumuturi cu durata initiala mai mare de 5 ani;
c) titluri de valoare negociabile (altele decat actiunile) emise - titluri, altele decat actiunile sau alte participatii de capital emise de institutia financiara nebancara, reprezentand instrumente negociabile, tranzactionate in mod obisnuit pe pietele secundare, sau compensate pe piata si care nu confera detinatorului vreun drept de proprietate asupra institutiei emitente. Titlurile de valoare negociabile emise se clasifica astfel:
- titluri de valoare negociabile cu maturitatea la emitere de pana la un an inclusiv;
- titluri de valoare negociabile cu maturitatea la emitere cu cuprinsa intre un an si 2 ani inclusiv;
- titluri de valoare negociabile cu maturitatea la emitere mai mare de 2 ani;
d) derivate financiare - instrumente financiare derivate detinute in portofoliu si inregistrate in pasivul bilantier al institutiei financiare nebancare la valoarea de piata negativa;
e) credite comerciale si avansuri primite - imprumuturi ce rezulta din acordarea directa a creditelor de catre furnizori cumparatorilor in cadrul operatiunilor cu bunuri si servicii si avansurile pentru lucrarile in curs de executie sau comandate, care pot fi asociate cu astfel de operatiuni;
f) alte sume de platit - datorii ce rezulta din decalajele intre momentul in care are loc operatiunea de repartitie sau operatiunea financiara pe piata secundara si momentul efectuarii platii corespunzatoare;
g) alte pasive - pasive neincluse in celelalte categorii de pasiv; este o categorie reziduala in care se includ, fara a fi limitativ, urmatoarele elemente de pasiv:
g1) sume de platit in curs de lamurire;
g2) sume in tranzit;
g3) dividende de plata;
g4) sume de platit care nu se refera la obiectul principal de activitate al institutiei financiare nebancare (taxe, salarii, contributii sociale si altele asemenea);
g5) alte pasive.

3.Obligatii de raportare
Institutiile financiare nebancare inscrise in Registrul general
au obligatia sa raporteze trimestrial Bancii Nationale a Romaniei date statistice conform structurii " Situatia activelor si pasivelor bilantiere existente in sold la data de ...", ce cuprinde date privind toate elementele bilantiere de activ si de pasiv la valoarea bruta, existente in sold la sfarsitul trimestrului pentru care se intocmeste raportarea.Valorile acestor elemente includ creantele atasate (aferente elementelor de activ) si, respectiv, datoriile atasate (aferente elementelor de pasiv).
Elementele bilantiere de activ si de pasiv se grupeaza in functie de scadenta, de tara contrapartidei si de moneda in care sunt denominate, aplicandu-se urmatoarele reguli:
a) creditele acordate si imprumuturile primite se repartizeaza pe 3 benzi de scadenta (mai mica de un an inclusiv, intre unu si 5 ani inclusiv, peste 5 ani), in functie de durata initiala a contractului/conventiei al carui/carei obiect il constituie, codificate conform tabelului "Codurile atribuite coloanei Cod scadenta, pe instrumente financiare si intervale de scadenta", prevazut in anexa nr. 1;
b) titlurile de valoare negociabile (altele decat actiuni) detinute, depozitele la termen, alte depozite si titlurile de valoare negociabile (altele decat actiuni) emise se repartizeaza pe 3 benzi de scadenta (mai mica de un an inclusiv, intre unu si 2 ani inclusiv, peste 2 ani), in functie de durata initiala a contractului/conventiei de depozit, respectiv maturitatea la emitere a titlurilor, codificate conform tabelului "Codurile atribuite coloanei Cod scadenta, pe instrumente financiare si intervale de scadenta", prevazut in anexa nr. 1;
c) elementele bilantiere de activ si de pasiv clasificate conform art. 3 si, respectiv, art. 4 se inscriu in coloana B din anexa nr. 1, astfel incat codul scadentei, tara contrapartidei si moneda in care sunt denominate sa fie identificate impreuna in mod unic;
d) fiecare element bilantier de activ si de pasiv inscris in coloana B din anexa nr. 1 are acelasi cod de rand (inscris in coloana A), indiferent de numarul de combinatii cod scadenta - cod tara contrapartida - cod moneda. Astfel, un cod de rand inscris in coloana A apare in structura de date de mai multe ori, in functie de numarul de combinatii cod scadenta - cod tara contrapartida - cod moneda aferent elementului bilantier respectiv.

Institutiile financiare nebancare au obligatia sa raporteze trimestrial Bancii Nationale a Romaniei date statistice conform structurii "Situatia principalelor active si pasive bilantiere in echivalent lei existente in sold la data de ...", ce cuprinde date privind principalele active si pasive la valoarea bruta, determinate in echivalent lei, existente in sold la sfarsitul trimestrului pentru care se intocmeste raportarea.
Structura de date urmareste:
a) elementele bilantiere exprimate in alte monede sunt transformate in echivalent lei la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei in ultima zi bancara a trimestrului pentru care se intocmeste raportarea;
b) elementele bilantiere exprimate in monede necotate de Banca Nationala a Romaniei sunt transformate in echivalent lei la cursul de schimb utilizat in evidenta contabila.

Rapoartele intocmite se transmit la Banca Nationala a Romaniei - Directia statistica in format electronic, in termen de 30 de zile calendaristice de la sfarsitul trimestrului pentru care se realizeaza raportarea, si se refera la activitatea tuturor unitatilor operative de pe teritoriul national. Datele se transmit in formatul electronic comunicat de Banca Nationala a Romaniei.

Nota:
Institutiile financiare nebancare pot consulta prin intermediul paginii de web a Bancii Nationale a Romaniei, http://www.bnro.ro/ , codurile ISO ale tarilor si codurile ISO ale monedelor.

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Data aparitiei: 20 Decembrie 2007


Votati articolul "Raportarea statistica a activelor si pasivelor bilantiere ale institutiilor financiare nebancare de la 1 ianuarie 2008":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Deductibilitate pilonul 3/angajat

Intrebare: BUNA ZIUA!AS DORI MONOGRAFIE CONTABILA PENTRU PILONUL 3/ANGAJAT SI DIN CE SE RETINE CONTRIBUTIA LA PENSIE PE STATUL DE PLATA SALARIAT DE LA 1 IANUARIE 2012SALARIU NET,VENIT BAZA DE CALCUL,TOTAL SALARIU ETC

Raspuns: In cazul acestor pensii pilon III pot exista doua posibilitati: - unitatea suporta contributia la...... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 20 Decembrie 2007 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user

Intrebare antispam: 2 + 2 =
  Da, doresc să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare

Adauga acest articol in site-ul tau

Subiectele saptamanii

 • Plafoane fiscale 2018: fiti la curent cu noile modificari!

  • UPDATE Plafonul de incadrare in categoria microintreprinderilor si plafonul de inregistrare in scopuri de TVA au suferit recent modificari. **** Data de 1 ianuarie 2018 a adus multe schimbari de ordin fiscal, unele cu care nu este usor sa tineti pasul, mai ales daca nu va informati din timp. Printre aceste modificari importante se numara si plafoanele fiscale pentru anul 2018. ...» citeste mai departe aici

 • ANAF raspunde contribuabililor: cum se completeaza Declaratia unica 212?

  • Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a sustinut, in data de 18 aprilie, o sesiune de asistenta online cu tema “Completarea Declaratiei Unice 212 pentru veniturile din activitati independente - realizate in anul 2017 si/ sau estimate pentru anul 2018". Cititi in randurile urmatoare ce neclaratitati au contribuabilii in ceea ce priveste completarea formularului 212 si ce raspunsuri au oferit specialistii de la Directia Generala ...» citeste mai departe aici

 • Romanii vor primi notificari de la ANAF privind redirectionarea a 2% din impozitul anual

  • ANAF (Agentia Nationala de Administrare Fiscala) va trimite romanilor notificari referitoare optiunea de redirectionare a sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii, anunta manager.ro. Prin Ordinul nr. 1003/2018, intrat in vigoare in data de 11 aprilie, a fost aprobat...» citeste mai departe aici

 • MFP a publicat noile norme de aplicare ale Codului fiscal. Iata modificarile!

  • Pe site-ul MFP (Ministerul Finantelor Publice) a fost publicat proiectul de hotarare, in data de 19 aprilie, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016.   Acest proiect cuprinde prevederi referitoare la impozitul pe profit, impozitul pe veniturile microintreprinderilor, impozitul ...» citeste mai departe aici

 • Dividende platite la persoana fizica nerezidenta. Ce se calculeaza?

  • In data de 17 aprilie a avut loc seminarul online cu tema "Microintreprinderea. Aspecte fiscale", o sesiune de consultanta personalizata prezentata de Portal Codul FIscal. In a doua parte a acestuia, participantii au putut adresa intrebari lectorului Olga Crevelescu: - Expert Contabil - Membru CECCAR.   Iata mai jos una ...» citeste mai departe aici

 • Contract de franciza. Care este tratamentul contabil si fiscal?

  • In analiza de astazi, prezentam o firma care are un contract de franciza incepand cu data de 1 februarie 2018.  Beneficiarul va plati francizorului drepturi de autor la fiecare doua luni si in primele 15 zile din luna, care urmeaza dupa perioada de doua luni, un procent de 3% din sumele totale brute incasate pentru prestarea serviciilor, sume incasate in cele doua luni anterioare. Intrebarea este ce declaratii se depun din punct de vedere fiscal pentru acest contract de franciza ...» citeste mai departe aici

Newsletter zilnic GRATUIT

Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate
Aboneaza-te la newsletterul Contabilul.ro si primesti gratuit Raportul special "Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate".
Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

Codul Fiscal 2018 - modificarile legii
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"


email
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu informatii si oferte contabile