Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici

Adauga mai jos adresa de e-mail pentru a primit Raportul Gratuit

email
Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
 Cartea Verde a Contabilitatii 2018

Aspecte privind componenta si depunerea situatiilor financiare anuale individuale aferente exercitiului financiar 2008

situatii financiaredepunereexercitiu financiarcontabilitate

In ceea ce priveste intocmirea setului de situatii financiare, trebuie cunoscute prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare. Astfel, persoanele juridice care la data bilantului depasesc limitele a 2 dintre cele 3 criterii de marime specificate de ordin, intocmesc situatii financiare anuale care cuprind 5 componente, si anume:

 • bilant;
 • cont de profit si pierdere;
 • situatia modificarilor capitalului propriu;
 • situatia fluxurilor de trezorerie;
 • note explicative la situatiile financiare anuale.

Criteriile de marime reglementate sunt:

 • total active: 3.650.000 euro;
 • cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro;
 • numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.

Daca la data bilantului nu sunt depasite limitele la 2 dintre cele 3 criterii de marime prevazute mai sus, atunci entitatile intocmesc situatii financiare anuale simplificate, care cuprind 3 componente, si anume:

 • bilant prescurtat;
 • cont de profit si pierdere;
 • note explicative la situatiile financiare anuale simplificate.

Optional, acestea pot intocmi situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de trezorerie.

Intocmirea de situatii financiare anuale cu 5 componente se face numai daca, in 2 exercitii financiare consecutive se depasesc limitele a 2 dintre cele 3 criterii de marime. Prin 2 exercitii financiare consecutive se intelege anul precedent pentru care se intocmesc situatiile financiare anuale si anul curent. Spre exemplu, pentru situatiile financiare ale anului 2008, doi ani consecutivi inseamna anul 2007 (pe baza limitelor criteriilor de marime raportate) si anul 2008 (pe baza limitelor criteriilor de marime estimate).

De asemenea, persoanele juridice, care in anul precedent 2007 au intocmit situatii financiare anuale cu 5 componente pentru ca la situatiile financiare ale anului 2006 au indeplinit criteriile de marime, vor intocmi situatii financiare anuale simplificate in anul 2008, numai daca in 2 exercitii financiare consecutive, respectiv anul 2007 si anul 2008, nu depasesc limitele a 2 dintre cele 3 criterii de marime prezentate mai sus.

Alte situatii ar mai putea fi:

 • Daca o entitate in anul 2007 a intocmit situatii financiare anuale simplificate, in anul 2008 va intocmi situatiile financiare anuale cu 5 componente, numai daca depaseste limitele a 2 dintre cele 3 criterii de marime, in ultimele 2 exercitii financiare consecutive, adica anul 2007 si anul 2008.
 • De asemenea, o entitate care in anul 2007 a intocmit situatiile financiare anuale cu 3 componente va intocmi in anul 2008 situatii financiare anuale simplificate, numai daca, in ultimele 2 exercitii consecutive (2007-2008) nu depaseste limitele a 2 dintre cele 3 criterii de marime.

Potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, situatiile financiare anuale trebuie insotite de o declaratie scrisa de asumare a raspunderii conducerii persoanei juridice pentru intocmirea situatiilor financiare anuale in conformitate cu Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene.


50 de umbre ale fiscalitatii
50 de umbre ale fiscalitatii

Vezi detalii

Protectia datelor cu caracter personal
Protectia datelor cu caracter personal

Vezi detalii

Proceduri contabile pentru societati comerciale
Proceduri contabile pentru societati comerciale

Vezi detalii
Entitatile ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, asa cum aceasta este definita de legislatia in vigoare privind piata de capital, vor intocmi situatii financiare anuale cu 5 componente.

Fac obiectul auditului financiar situatiile financiare anuale cu 5 componente si situatiile financiare anuale intocmite de entitatile de interes public, astfel cum sunt definite potrivit legii.

Situatiile financiare anuale simplificate cu 3 componente sunt verificate potrivit legii.

In ceea ce priveste activitatea desfasurata de subunitati fara personalitate juridica, se disting urmatoarele situatii:

 • Subunitatile fara personalitate juridica, care apartin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul in Romania, organizeaza si conduc contabilitatea proprie la nivel de balanta de verificare, fara a intocmi situatii financiare.
 • Activitatea subunitatilor fara personalitate juridica, care apartin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul in Romania si desfasoara activitate in strainatate, se include in situatiile financiare ale persoanei juridice romane si se raporteaza pe teritoriul Romaniei, potrivit reglementarilor contabile nationale.
 • Sediile permanente, care reprezinta subunitati fara personalitate juridica ce apartin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate, din punct de vedere contabil au obligatia intocmirii situatiilor financiare anuale si a raportarilor periodice conform prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Persoanele desemnate ca reprezentant/imputernicit fiscal, potrivit Codului fiscal si Codului de procedura fiscala, tin contabilitatea proprie in functie de statutul lor de persoane fizice sau juridice, dupa caz. In cazul in care sunt persoane juridice, acestea intocmesc situatii financiare anuale si raportari contabile periodice, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • In cazul asocierilor in participatie incheiate intre o persoana juridica romana si o persoana juridica straina, contabilitatea se tine de catre persoana juridica romana, care raspunde potrivit legii.

Cu privire la publicarea situatiilor financiare anuale, potrivit art. 35 alin.(1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele juridice care organizeaza contabilitatea in partida dubla trebuie sa publice, potrivit prevederilor legale, situatiile financiare anuale. Fac obiectul publicarii situatiile financiare anuale, raportul administratorilor si raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz. Aceste prevederi se aplica si sucursalelor inregistrate in Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, precum si societatilor-mama care intocmesc situatii financiare anuale consolidate.

In ceea ce priveste termenele pentru intocmirea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2007, in conformitate cu prevederile art. 36 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, acestea sunt urmatoarele:

 • pentru societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar;
 • pentru celelalte persoane prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar.
  Termenele pentru depunerea situatiilor financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor sunt:
  * 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar, pentru societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare cu exceptia societatilor comerciale;
  * 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar, pentru celelalte persoane prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991.

Totusi pentru exercitiile financiare ale anilor 2007 si 2008, legislatia contabila (art. II din Legea nr. 259/2007) amana exceptia valabila pentru societatile comerciale in ceea ce priveste termenul de depunere, astfel pana in 2009 si societatile comerciale vor depune la organele teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor situatii financiare anuale la 150 de zile.

Persoanele care de la constituire nu au desfasurat activitate, cu exceptia societatilor comerciale, precum si cele aflate in lichidare, potrivit legii, vor depune o declaratie in acest sens, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor.

Situatiile financiare anuale trebuie aprobate de adunarea generala a actionarilor. In acest sens, potrivit art. 111 din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar.

In afara de dezbaterea altor probleme inscrise la ordinea de zi, adunarea generala este obligata printre altele sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, respectiv de directorat si de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, dupa caz, de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul.

Conform art. 185 din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul de administratie, respectiv directoratul, este obligat ca, in termen de 15 zile de la data adunarii generale, sa depuna la registrul comertului copii pe suport hartie si in forma electronica sau numai in forma electronica, avand atasata o semnatura electronica extinsa, ale situatiilor financiare anuale, insotite de raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, precum si de procesul-verbal al adunarii generale, in conditiile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cu privire la reflectarea in contabilitate a operatiunilor de inchidere a exercitiului financiar acestea se prezinta astfel:

a) Din profitul net obtinut in anul de raportare (2008) se prezinta in bilant numai constituirea de rezerve legale si de rezerve constituite in baza unor acte normative.

                       129           =              %                     1061
         „Repartizarea profitului”       „Rezerve legale”          1068 
             „Alte rezerve”

Astfel, in bilantul anului 2008, contul 121 „Profit sau pierdere” prezinta sold creditor sau debitor, reprezentand profitul sau pierderea perioadei, iar 129 „Repartizarea profitului”, sold debitor, reprezentand profitul repartizat la rezerve.

Propunerea de repartizare a profitului se prezinta in notele explicative la situatiile financiare anuale.

b) In exercitiul financiar urmator (anul 2009)

La inceputul anului se inchid conturile 121 „Profit sau pierdere” si 129 „Repartizarea profitului” si se trece profitul ramas nerepartizat pe seama rezultatului reportat.

                    121                  =                       %             
             „Profit sau pierdere”                           129
                                                       „Repartizarea profitului”

                                                                    1171
                                                   „Rezultatul reportat reprezentand

                                                            profitul nerepartizat sau

                                                          pierderea  neacoperita”

Dupa aprobarea situatiilor financiare anuale de catre adunarea generala a actionarilor, in exercitiul financiar urmator se inregistreaza repartizarea profitului pe destinatiile aprobate, cum ar fi:

                        1171              =                                     %
„Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat            1171 
    sau pierderea neacoperita”                              „Rezultatul reportat

                                           reprezentand profitul nerepartizat sau

                                   pierderea neacoperita”/ pierderi din anii anteriori

                                                                                       1068
                                                                                „Alte rezerve”

                                                                                         457 
                                                                         „Dividende de plata”

Profitul nerepartizat ramane in soldul creditor al contului 1171 „Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita”.


Drepturile de proprietate intelectuala asupra continutului acestui articol apartin Editurii Rentrop & Straton. Articolul poate fi preluat in limita a 500 de caractere, cu conditia sa fie insotit de textul: "Sursa: Portalul Contabilul.ro" si link catre www.contabilul.ro . In caz contrar, vom actiona conform legilor privind protectia drepturilor de proprietate intelectuala.


Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Data aparitiei: 19 August 2009


Votati articolul "Aspecte privind componenta si depunerea situatiilor financiare anuale individuale aferente exercitiului financiar 2008":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Cine ma poate ajuta cu niste rezolvari la cateva probleme de conta?

Intrebare: 1. Capitalul social subscris la înfiinţarea unei societăţi cu răspundere limitată a fost de 400.000 lei. Aportul propriu al asociatului unic a constat într-o clădire evaluată la 350.000 lei şi depunere numerar 50.000 lei. După un an, asociatul hotărăşte vinderea clădirii. Preţul obţinut este de 425.000 lei. Să se efectueze înregistrările contabile ale operaţiunilor enumerate, în condiţiile in care valoarea amortizarii clădirii, înregistrată până la data vinderii, a fost de 20.000 lei.

2. O entitate economică are în derulare o investiţie pentru care a achitat în prima fază, un studiu de fezabilitate de 100.000 lei şi un avans la constructor de 50.000 lei. Ulterior, constructorul a emis o factura de 250.000 lei din care s-a regularizat şi avansul. La finalizarea lucrării s-a efectuat recepţia lucrării. Să se efectueze înregistrările contabile ale operaţiunilor enumerate.

3. În baza unui contract încheiat de SC TEMPO SRL, s-au achiziţionat utilaje în valoare de 620.000 lei, inclusiv TVA, pentru care s-a primit factura de la furnizor. La recepţie s-a constatat lipsa unor componente în valoare de 100.000 lei, fără TVA, pentru care furnizorul a fost actionat în instanţă, întrucât nu a procedat la remedierea deficienţelor constatate, conform contractului. Plata facturii nu a fost efectuată. Să se efectueze înregistrările contabile ale operaţiunilor enumerate, în condiţiile descrise mai sus.

4. La plecarea în delegaţie în interes de serviciu în Germania, 2 salariaţi ai SC AVAR SRL au primit un avans de 1.000 euro fiecare, la valoarea cursului valutar de 4,5 lei/euro. La întoarcere au decontat împreună următoarele cheltuieli: 700 euro cheltuieli cu transportul, 1.200 euro cheltuieli cu cazarea şi 400 euro diurnă. (cursul valutar la data decontarii a fost de 4,4 lei), urmând să primească în lei diferenţa dintre cheltuielile efective şi avansul primit. Să se efectueze înregistrările contabile ale operaţiunilor enumerate.

5. O societate a contractat în luna mai un credit pe o perioadă de 10 ani, în valoare de 150.000 euro, pentru achiziţii utilaje din ţările UE, cu o dobândă anuală fixă de 10% şi perioadă de graţie pentru începerea rambursării de un an. (la data efectuării tragerii cursul valutar era de 4,4 lei/euro iar la sfârşitul anului, cursul valutar a fost de 4,5 lei).
Să se efectueze înregistrările contabile ale operaţiunilor, la momentul contractării şi tragerii creditului şi la data de 31 decembrie a primului an, considerând că obligaţia şi plata dobânzii s-a înregistrat o singură dată, respectiv la sfârşitul anului.

6. La inventarierea anuală s-a constatat o lipsă în gestiunea de mărfuri de 50.000 lei fără TVA. Intrucât nu au fost motive justificate pentru această lipsă, gestionarul a fost acţionat în judecată în vederea recuperării prejudiciului. Să se efectueze înregistrările contabile ale operaţiunilor enumerate.

7. O societate cu capital social de 100.000 lei în care asociaţi sunt o persoană fizică cu aport la capitalul social de 40% şi o persoană juridică cu aport la capitalul social de 60%, au înregistrat în primul an de activitate un profit net de 60.000 lei. Adunarea generală a asociaţilor a hotarât în luna martie a anului următor ca profitul net să fie repartizat pentru constituirea rezervei legale şi diferenţa ca dividende care să fie achitate în luna următoare.
Să se efectueze înregistrările in contabilitate a acestor operaţiuni.

8. La SC INTERPAR SRL s-a achizitionat din Uniunea Europeană un utilaj în valoare de 80.000 euro fara TVA. Cota de TVA a ţării din care s-a procurat utilajul este de 18%. Transportul a fost asigurat de o firmă din România pentru care s-a achitat suma de 5.000 Euro + tva (curs Euro 4,5 lei). Plata facturilor la furnizori s-a efectuat prin virament bancar. La data efectuării plăţii cursul euro era de 4,5 lei.


Raspuns: La intrebarea 4 nu se inchide 542.... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 19 August 2009 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user

Intrebare antispam: 5 + 2 =
  Da, doresc să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare

Adauga acest articol in site-ul tau

Subiectele saptamanii

 • Noile case de marcat 2018: informatii IMPORTANTE de la ANAF

  • Pe site-ul ANAF a fost publicat un Proiect de ordin al presedintelui ANAF privind descrierea profilurilor prevazute la art. 22 pct. J lit. a) din normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 479/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, structura XML a mesajelor de activare a acestora. ...» citeste mai departe aici

 • Precizari ANAF: ce TREBUIE sa stiti despre formularul 101 si formularul 120

  • OpANAF nr. 4160/2017 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 101 "Declaratie privind impozitul pe profit" si 120 "Decont privind accizele" - Monitorul Oficial nr. 0014 din 8 ianuarie 2018. Avand in vedere prevederile referitoare la obligatiile declarative prevazute de Legea nr. 227/2015 priv...» citeste mai departe aici

 • Aflati cat castiga un contabil-sef intr-o companie de servicii din Romania!

  • Daca ati avut pana acum curiozitatea sa aflati ce salariu primeste un contabil-sef care lucreaza intr-o companie de servicii din Romania, veti descoperi in randurile urmatoare informatii care va vor surprinde. Conform zf.ro, pachetul salarial oferit unui candidat care aplica pentru o pozitie de contabil-sef intr-o companie din sectorul ...» citeste mai departe aici

 • Declaratia 101 a fost modificata. Noutati 2018

  • Prin OANAF 4160/2017 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 101 "Declaratie privind impozitul pe profit" si 120 "Decont privind accizele", publicat in M.OF. nr. ...» citeste mai departe aici

 • ANAF: Formularul 311 va fi depus online

  • ANAF (Agentia Nationala de Administrare Fiscala) adapteaza instructiunile de completare pentru "Declaratia privind taxa pe valoarea adaugata colectata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art.316, alin.(11), lit.a)-e), lit.g) sau lit.h) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal" (formular 311), intrucat modul de depunere a fost modificat. Formularul 311 online: ...» citeste mai departe aici

 • Microintreprindere nou infiintata. Care este cota de impozitare?

  • In analiza de astazi, subiectul il reprezinta o microintreprindere infiintata in data de 04.07.2017, ce a angajat in data de 03.11.2017 un salariat (depasind astfel perioada de 60 de zile mentionata la art. 51 alin (2). Societatea este constituita pe o durata mai mare de 48 luni, iar asociatul nu a detinut titluri de participare la alte persoane juridice. Vom afla in continuare ce cota de impozitare se aplica in acest caz si pentru cat timp se mentine aceasta cota. De asemenea, este important...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial

Newsletter zilnic GRATUIT

Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate
Aboneaza-te la newsletterul Contabilul.ro si primesti gratuit Raportul special "Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate".
Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

Codul Fiscal 2018 - modificarile legii
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"


email
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu informatii si oferte contabile
X