Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici

Adauga mai jos adresa de e-mail pentru a primit Raportul Gratuit

email
Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
 Cartea Verde a Contabilitatii 2018

Ordin MFP: Un nou Formular 010

formularul 010

 

O R D I N

pentru modificarea si completarea unor acte normative privind inregistrarea fiscala a contribuabililor

In temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 31 si art. 78 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. I. — Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 419/2007 pentru aprobarea procedurii de schimbare a sediului social, precum si pentru aprobarea formularului „Decizie de inregistrare a sediului social si a domiciliului fiscal”, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 473 din 13 iulie 2007, se completeaza dupa cum urmeaza:

— Dupa articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5 1 , cu urmatorul cuprins: „Art. 5 indice 1 . — Transferul electronic al datelor din evidenta fiscala catre organul fiscal de la noul sediu social se efectueaza conform reglementarilor prevazute pentru gestionarea sistemului de administrare a creantelor fiscale.”

Art. II. — Ordinul ministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 175 din 13 martie 2007, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4 indice 1, cu urmatorul cuprins:

„Art. 4 indice 1 . — Categoriile de obligatii fiscale de declarare care se inscriu in vectorul fiscal sunt:
a) taxa pe valoarea adaugata;
b) impozitul pe profit;
c) accizele;


PFA. Contributii, Taxe, Impozite si Deduceri in 2018
PFA. Contributii, Taxe, Impozite si Deduceri in 2018

Vezi detalii

Autoturisme pe firma. Regim fiscal in 2018
Autoturisme pe firma. Regim fiscal in 2018

Vezi detalii

Top 50 de situatii in care inspectorii fiscali comit abuzuri
Top 50 de situatii in care inspectorii fiscali comit abuzuri

Vezi detaliid) impozitul la titeiul din productia interna;
e) impozitul pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor;
f) contributia pentru asigurari sociale de sanatate;
g) contributia de asigurari pentru somaj;
h) contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;
i) contributia de asigurari sociale;
j) contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale;
k) contributia pentru concedii si indemnizatii;
l) redeventele miniere;
m) redeventele petroliere.”

2. La anexa nr. 1, formularul „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica (010)”, cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1, se modifica si se inlocuieste cu formularul cuprins in anexa nr. 1*).

3. La anexa nr. 2, instructiunile de completare a formularului (010) „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica”, cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1, se modifica si se inlocuiesc cu instructiunile cuprinse in anexa nr. 2.

Art. III. — Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. IV. — La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, orice dispozitie contrara se abroga.

Art. V. — Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. VI. — Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul finantelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu
Bucuresti, 5 mai 2010.
Nr. 1.059.

*) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

I. Depunerea declaratiei

Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, denumita in continuare declaratie, se completeaza si se depune de catre persoanele juridice, asocierile si alte entitati fara personalitate juridica.

Declaratia de inregistrare se completeaza cu ocazia primei inregistrari fiscale, de regula cu ocazia infiintarii, iar declaratia de mentiuni se completeaza ori de cate ori se modifica datele declarate anterior.

Declaratia se depune, direct sau prin imputernicit/ reprezentant legal/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent ori la posta prin scrisoare recomandata, la termenele stabilite de legislatia in vigoare.

Organul fiscal competent este:

— pentru contribuabilii care se inregistreaza direct, prin imputernicit sau reprezentant legal, organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul sau, in cazul depunerii declaratiei de mentiuni, organul fiscal in a carui evidenta este inregistrat;
— pentru contribuabilii care se inregistreaza prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.

Formularul se completeaza in doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute. Un exemplar se pastreaza de contribuabil, iar celalalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

A. FELUL DECLARATIEI

Se marcheaza cu „X” pct. 1 sau 2, dupa caz.

Atentie! In cazul declaratiei de mentiuni se completeaza toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declararii, indiferent daca acestea au mai fost declarate.

B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Randul 1. Cod de identificare fiscala

Nu se completeaza la inregistrarea initiala.

In cazul in care declaratia de mentiuni este completata de catre imputernicitul/reprezentantul legal, se va inscrie codul de identificare fiscala al contribuabilului pe care il reprezinta.

In cazul in care declaratia de mentiuni este completata de reprezentantul fiscal, se va inscrie codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile straine.

Randul 2. Denumire

Se completeaza cu denumirea contribuabilului.

Randul 3. Domiciliu fiscal

Se completeaza cu adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

Atentie! In cazul in care declaratia este completata de catre imputernicitul/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal al contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale contribuabilului pe care il reprezinta. In cazul in care declaratia se completeaza pentru inregistrarea fiscala a unui sediu permanent sau sediu fix, la acest capitol se vor inscrie datele de identificare ale sediului permanent sau sediului fix.

Randul 4. Forma de organizare

Se marcheaza cu „X” de catre contribuabil, in functie de forma de organizare a activitatii.

C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL

Randul 1. Numar autorizatie de functionare/Numar act legal de infiintare

Se vor inscrie, dupa caz, numarul si data autorizatiei de functionare emise de organul competent, numarul si data actului normativ prin care s-a infiintat contribuabilul, numarul si data hotararii judecatoresti de infiintare sau altele asemenea.

Randul 2. Cod CAEN al obiectului principal de activitate

Se va inscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate, astfel cum a fost declarat cu ocazia infiintarii sau autorizarii.

Randul 3. Felul sediului

Se marcheaza cu „X” felul sediului pentru care se solicita inregistrarea, dupa caz. Codul de identificare fiscala a unitatii infiintatoare se completeaza numai in cazul declaratiilor de mentiuni depuse de sucursale.

Randul 4. Codul de identificare fiscala a unitatii divizate

Se completeaza in cazul in care infiintarea contribuabilului se face prin divizare.

Randul 5. Forma juridica

Se inscrie forma juridica conform nomenclatorului existent la sediul organului fiscal si pe site-ul de internet al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la adresa

Randul 6. Forma de proprietate

Se inscrie forma de proprietate conform nomenclatorului existent la sediul organului fiscal si pe site-ul de internet al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la adresa www.anaf.ro/Asistentacontribuabili/Nomenclatorulformelordeproprietate.

Randul 7. Platitor de impozit pe venitul din investitii, conformart. 67 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal

Se marcheaza cu „X” in cazul contribuabililor care au obligatia sa declare acest impozit, conform art. 67 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal. In acest caz nu se completeaza lit. E „Date privind vectorul fiscal” si, prin urmare, aceasta obligatie nu se inscrie in vectorul fiscal.

D. REPREZENTARE PRIN:

Se marcheaza cu „X” in cazul in care, in relatiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin imputernicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal si se inscriu
numarul si data inregistrarii la organul fiscal, de catre imputernicit, ale actului de imputernicire, in forma autentica si in conditiile prevazute de lege, sau numarul si data inregistrarii deciziei de aprobare a calitatii de reprezentant fiscal, dupa caz.

Date de identificare

Se completeaza cu datele de identificare ale imputernicitului reprezentantului legal/reprezentantului fiscal.

E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL

Randul 1. Taxa pe valoarea adaugata

Se marcheaza cu „X” de catre contribuabilii care solicita inregistrarea ca persoana impozabila in scopuri de TVA.

La infiintare

Randul 1.1. Se estimeaza cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizeaza sa o realizeze in perioada ramasa pana la sfarsitul anului calendaristic, din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, incluzand si operatiunile scutite fara drept de deducere prevazute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) si f) din Codul fiscal, daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale, cu exceptia urmatoarelor:
— livrarile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 125 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;
— livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

Randul 1.2 se marcheaza cu „X” in cazul contribuabililor care opteaza pentru aplicarea regimului normal de TVA, desi estimeaza ca vor realiza o cifra de afaceri inferioara plafonului de scutire prevazut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, constituita din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, incluzand si operatiunile scutite fara drept de deducere prevazute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) si f) din Codul fiscal, daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale, cu exceptia urmatoarelor:

— livrarile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;
— livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

Plafonul de scutire prevazut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal se determina proportional cu perioada ramasa de la infiintare si pana la sfarsitul anului, fractiunea de luna considerandu-se o luna calendaristica intreaga.

Randul 1.3 se marcheaza cu „X” de catre persoanele impozabile care realizeaza in exclusivitate operatiuni care nu dau drept de deducere a TVA.

Randul 1.4 se marcheaza cu „X” in cazul contribuabililor care efectueaza operatiuni in afara Romaniei care dau drept de deducere a TVA, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

Randul 1.5 se marcheaza cu „X” in cazul contribuabililor care opteaza pentru taxarea operatiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal.

Ulterior inregistrarii fiscale

Randurile 1.6—1.9 se completeaza numai in cazul in care s-a bifat casuta 2 de la lit. A.

Se marcheaza cu „X” in functie de tipul inregistrarii ca persoana impozabila in scopuri de TVA: inregistrare prin depasirea plafonului de scutire sau prin optiune.

Randul 1.10 se completeaza in cazul in care s-a bifat casuta 2 de la lit. A si numai daca, ca urmare a stabilirii cifrei de afaceri realizate in anul precedent, se modifica perioada fiscala.

Randul 1.11. Perioada fiscala

Se marcheaza cu „X” perioada fiscala valabila la data solicitarii inregistrarii sau ulterior inregistrarii in scopuri de TVA. Persoana impozabila care se inregistreaza in cursul anului declara cu ocazia inregistrarii cifrei de afaceri pe care preconizeaza sa o realizeze in perioada ramasa pana la sfarsitul anului calendaristic. Daca cifra de afaceri estimata nu depaseste plafonul prevazut la art. 156 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzator numarului de luni ramase pana la sfarsitul anului
calendaristic, persoana impozabila va depune deconturi trimestriale in anul inregistrarii.

Intreprinderile mici care se inregistreaza in scopuri de TVA in cursul anului declara cu ocazia inregistrarii cifra de afaceri realizata, recalculata in baza activitatii corespunzatoare unui an calendaristic intreg. Daca aceasta cifra depaseste plafonul prevazut la art. 156 alin. (2) din Codul fiscal, in anul respectiv, perioada fiscala va fi luna calendaristica. Daca aceasta cifra de afaceri recalculata nu depaseste plafonul prevazut la art. 156 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabila va utiliza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala.

In cazul in care contribuabilul foloseste, ca perioada fiscala, semestrul sau anul calendaristic, se va inscrie numarul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.

Scoatere din evidenta ca persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA

Randurile 1.12 si 1.13 se completeaza numai in cazul in care s-a bifat casuta 2 de la lit. A.

Se marcheaza cu „X” in functie de tipul scoaterii din evidenta ca persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA. Data scoaterii din evidenta se stabileste conform prevederilor titlului VI „Taxa pe valoarea adaugata” din Codul fiscal.

Randul 2. Impozit pe profit

La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” numai de catre contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia sa declare acest impozit.

Randurile 2.1 si 2.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.

Atentie! Data solicitarii scoaterii din evidenta ca platitor de impozit pe profit se completeaza numai cu o data ulterioara celei de depunere a declaratiei de mentiuni.

Randurile 2.3.1 si 2.3.2. Se marcheaza cu „X” perioada fiscala valabila la data solicitarii inregistrarii sau ulterior inregistrarii.

Randul 3. Accize

La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” de catre contribuabilii care, conform legilor in vigoare, devin platitori de accize.

Randurile 3.1 si 3.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.

Atentie! Data solicitarii scoaterii din evidenta ca platitor de accize se completeaza numai cu o data ulterioara celei de depunere a declaratiei de mentiuni.

Randul 4. Impozit la titeiul din productia interna

La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia sa declare acest impozit.

Randurile 4.1 si 4.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din  evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.

Atentie! Data solicitarii scoaterii din evidenta ca platitor de impozit la titeiul din productia interna se completeaza numai cu o data ulterioara celei de depunere a declaratiei de mentiuni.

Randul 5. Impozit pe veniturile din salarii si pe venituri asimilate salariilor

La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia sa declare acest impozit.

Randurile 5.1 si 5.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.

Atentie! Data solicitarii scoaterii din evidenta ca platitor de impozit pe veniturile din salarii si pe venituri asimilate salariilor se completeaza numai cu o data ulterioara celei de depunere a declaratiei de mentiuni.

Randurile 5.3.1 — 5.3.3. Se marcheaza cu „X” perioada fiscala valabila la data solicitarii inregistrarii sau ulterior inregistrarii.

Randul 6. Contributia pentru asigurari sociale de sanatate

La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” numai de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Randurile 6.1 si 6.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.

Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

Randurile 6.3.1 — 6.3.3. Se marcheaza cu „X” perioada fiscala valabila la data solicitarii inregistrarii sau ulterior inregistrarii.

Randul 7. Contributia de asigurari pentru somaj

La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” numai de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

Randurile 7.1 si 7.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.

Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

Randurile 7.3.1 — 7.3.3. Se marcheaza cu „X” perioada fiscala valabila la data solicitarii inregistrarii sau ulterior inregistrarii.

Randul 8. Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” numai de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata.

Randurile 8.1 si 8.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.

Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

Randurile 8.3.1 — 8.3.3. Se marcheaza cu „X” perioada fiscala valabila la data solicitarii inregistrarii sau ulterior inregistrarii.

Randul 9. Contributia de asigurari sociale

La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” numai de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Randurile 9.1 si 9.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.

Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

Randurile 9.3.1 — 9.3.3. Se marcheaza cu „X” perioada fiscala valabila la data solicitarii inregistrarii sau ulterior inregistrarii.

Randul 10. Contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale

La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” numai de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare.

Randurile 10.1 si 10.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.

Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

Randurile 10.3.1 — 10.3.3. Se marcheaza cu „X” perioada fiscala valabila la data solicitarii inregistrarii sau ulterior inregistrarii.

Randul 11. Contributia pentru concedii si indemnizatii

La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Randurile 11.1 si 11.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.

Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

Randurile 11.3.1—11.3.3. Se marcheaza cu „X” perioada fiscala valabila la data solicitarii inregistrarii sau ulterior inregistrarii.

Randul 12. Redevente miniere

La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia sa declare aceasta taxa.

Randurile 12.1 si 12.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.

Randul 13. Redevente petroliere

La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia sa declare aceasta taxa.

Randurile 13.1 si 13.2. Se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.

F. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI

Se completeaza numai in cazul in care s-a bifat casuta 2 de la lit. A.

Randul 1. Dizolvare cu lichidare

Se marcheaza cu „X” in cazul in care se declara inceperea procedurii de lichidare, respectiv incheierea acesteia si radierea societatii din registrul comertului.

Se completeaza data inceperii procedurii de dizolvare stabilita conform dispozitiilor legale in materie, respectiv data radierii din registrul comertului.

Randul 2. Dizolvare fara lichidare

Se marcheaza cu „X” numai in cazul dizolvarii fara lichidare.

Se completeaza data la care a avut loc fuziunea sau divizarea, potrivit dispozitiilor legale.

In cazul in care fuziunea are loc prin contopire, se va completa si codul de identificare fiscala al unitatii rezultate in urma fuziunii.

Randul 3. Radiere

Se marcheaza cu „X” si se inscrie data cu care s-a efectuat radierea.

 

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
formularul 010

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Data aparitiei: 17 Mai 2010


Votati articolul "Ordin MFP: Un nou Formular 010":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Daca se considera plati nelegale, ce sume se imputa, ...

Intrebare: Va rog foarte mult sa ma ajutati in urmatoarea problema:

- in legatura cu Plati catre alte persoane, fara Procura,
daca se considera plati nelegale, ce sume se imputa, .. ?

Fostul contabil sef al unitatii
a dispus catre casierie
efectuarea unor plati catre un vanzator de bunuri,
fiind emise Dispozitii de plata.
Insa, vanzatorul nu a venit la casieria unitatii
si nu a ridicat personal banii,
ci a trimis 2 angajati ai sai
sa ridice banii in numele lui.

Pe unele Dispozitii de plata
exista semnatura vanzatorului,
pe altele nu sunt inscrise datele de identificare ale vanzatorului,
pe altele, in timpul dosarului penal,
vanzatorul a declarat ca nu a semnat.

In dosarul penal, unitatea noastra are calitatea
de parte civila vatamata.

1. - de ce fapte poate fi acuzat contabilul sef ?
2. - pentru efectuarea platii catre alte persoane straine,
decat vanzatorul,
cei care au ridicat banii
nu trebuiau sa se fi prezentat o Procura ?
2.1.. - Ce articol de lege prevede aceasta obligatie ?
2.2. - Ce sanctiuni se prevad pentru nerespectarea acelor prevederi legale ?
2.3. - totusi, vanzatorul a declarat in fata instantei penale
ca a primit toti banii,
chiar daca cei 2 angajati ai lui au ridicat banii in numele sau.
- in caz de neprezentare a unei Procuri,
daca s-au facut plati catre alte persoane,
plata a fost nelegala ?
I se va imputa contabilului sef
sumele efectuate in acele conditii ?

Raspuns: Sumele platitie de catre institutie, numerar pentru achizitia de bunuri si materiale se face in baza...... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 17 Mai 2010 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user

Intrebare antispam: 1 + 2 =
  Da, doresc să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare

Adauga acest articol in site-ul tau

Subiectele saptamanii

 • Site-ul ANAF nu merge de 6 zile. Ce se intampla cu declaratiile fiscale?

  • Daca ati accesat in ultimele sase zile site-ul ANAF, ati observat ca sunteti intampinati de un mesaj frustrant: “Lucrare de mentenanta. Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente. Va multumim pentru intelegere.” Site-ul nu mai functioneaza de pe data de 15 martie, adica din ziua in care premierul Viorica Dancila a anuntat ca persoanele fizice care depun online Declaratia unica vor beneficia de reduceri de 5%, respectiv 10%, potrivit ...» citeste mai departe aici

 • Prelungirea termenului pentru plata taxelor si impozitelor locale. Iata noua data!

  • Termenul pentru plata taxelor si impozitelor locale a fost prelungit. Avand in vedere ca data de 31 martie este sambata (zi nelucratoare), scadenta termenului de plata pentru principalele impozite si taxe locale (impozit pe cladiri, impozit pe teren si impozit asupra mijloacelor de transport etc.) se prelungeste pana pe 2 aprilie 2018, inclusiv. Contribuabilii care fac plata impozitelor pana la aceasta data nu datoreaza majorari de intarziere si beneficiaza de o bonificatie de 5%, in cazul pe...» citeste mai departe aici

 • Tii contabilitatea unei microintreprinderi? Vezi studii de caz rezolvate si monografii contabile

  • La prima vedere, activitatea financiar-contabila a unei microintreprinderi nu este foarte complicata. Nici bine nu apuci sa-ti spui asta, ca iti vine in minte un amalgam de intrebari: Ce intra in baza de calcul a impozitului pe veniturile microintreprinderilor? Care sunt portitele legislative? Dar oportunitatile de plata pe minim? Ai vrea sa poti vedea monografii contabile perfecte, care sa iti faca munca mai usoara. Partea buna este ca acum chiar poti face asta,...» citeste mai departe aici

 • Stornare factura clienti. Monografie contabila

  • In studiul de caz de astazi va prezentam o societate care, in anul 2009, a emis facturi catre un client cu o valoarea de 500.000 lei pe care clientul nu le recunoaste in totalitate, iar el plateste suma de 250.000 lei aferente acestor facturi. Este chemat in instanta de catre societate. In baza raportului de expertiza contabila reiese ca el datoreaza suma de 230.000 lei. Pierdem in instanta si conform hotararii date trebuie sa procedam la reconsiderarea platilor pentru facturile cuprinse in d...» citeste mai departe aici

 • Comisia Europeana avertizeaza in privinta reducerii contributiei la pensiile private

  • Modificarile recente asupra contributiie la pensiile private, adica cele din al doilea pilon, au atras atentia Comisiei Europene. Expertii acesteia critica dur masurile luate de statul roman in ultimul raport de  tara privind evolutia economica a Romaniei. Oficialii europeni avertizeaza ca aceasta modificare va reduce deficitul fiscal-bugetar pe termen scurt, iar castigul bugetar s-ar putea estompa pe termen lung. Ceeea ce va avea drept rezultat pensii mai putin diversificate s...» citeste mai departe aici

Newsletter zilnic GRATUIT

Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate
Aboneaza-te la newsletterul Contabilul.ro si primesti gratuit Raportul special "Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate".
Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

Codul Fiscal 2018 - modificarile legii
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"


email
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu informatii si oferte contabile
X