Atentie, Contabili!
Cititi si descoperiti toate noutatile fiscale care va afecteaza activitatea!
Descarcati gratuit Raportul Special -
"Codul Fiscal: Noile Proceduri contabile modificate in 2014"

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu informatii si oferte contabile

Stiri si analize economice
Arhiva
Aplicarea Ordonantei 30 din 2011 pentru impozite si taxe localedetalii aici

Cauti un loc de munca?


Calculeaza salarizare
Salariul Dvs.
Persoane in intretinere
Pentru calculul detaliat apasati aici
Firme de contabilitate
DMP CONTAB SRL
Bacau
Societate membra CECCAR, avand o echipa de profesi...
BIROULCONTABIL
Bucuresti
Oferim servicii complete de contabilitate si întoc...
Vezi firme de contabilitate Firme audit
Munteanu Ionela - Birou Expert Contabil
Constanta
Expertiza contabila, consultanta fiscala, intocmir...
2 SFERO SRL
Cluj Napoca
SFERO SRL este o societate de contabilitate,audit ...
Vezi firme de audit Contabili particulari
Popescu Daniela-Elisabeta Intreprindere Individuala
Timisoara
Sunt o contabila cu experienta de 5 ani.Ofer servi...
IONELA MESESAN PFA
Timisoara
Sunt expert contabil, cu o experienta de peste 20 ...
Vezi contabili particulari

Contabilul.ro arrow Studii de caz Lichidare societate. Reglementari fiscale. Inregistrari contabile


Lichidare societate. Reglementari fiscale. Inregistrari contabile

Cuvinte cheie: lichidare societate, inregistrari contabile, impozit pe profit

Autor: Irina Dumitrescu, valabil la 14-Nov-2010

Intrebare:

Societatea (SRL) prin asociati (cu aport 95% si 5%) a dispus dizolvarea si lichidarea voluntara a societatii la ONRC.

In balanta la incheierea activitatii (sept. 2010) avem urmatoarele solduri:
a) pe credit: 1012 20000,1061 1468 , 117 22854 si
b) pe debit: 121 30531 , 4424 86 , 5121 2262 si 5311 11443

1.Cum ar trebui inchise aceste conturi in balanta de inchidere pentru bilantul de inchidere/lichidare?
2.Cum se determina si repartizeaza activul net?

Contabilitatea organizatiilor non-profit
Contabilitatea organizatiilor non-profit

Vezi detalii

Ghidul contabilului incepator
Ghidul contabilului incepator

Vezi detalii3.Societatea a constituit si achitat impozit minim in 2010 1650 lei .
Considerati ca in procesul de lichidare societatea sau/si asociatii mai au alte obligatii la bugetul de stat?
4.Care ar trebui sa fie corelatiile 101, situatii financiare la 30.10.2010 si bilant lichidare 30.10.2010 in aceasta situatie?
5.La administratia financiara in legatura cu lichidarea ce mai depunem in afara de 101 si cand (in raport de actiunile la ONRC)?

Raspuns:

Incetarea existentei societatilor comerciale ca persoane juridice presupune parcurgerea a doua etape: dizolvarea si lichidarea.

Dizolvarea societatilor comerciale este reglementata de Legea 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (art. 227-2371).
Operatiunile de lichidare a societatilor comerciale sunt reglementate de art. 252-2701 din Legea 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Din punct de vedere al impozitului pe profit, potrivit art. 27 alin. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, distribuirea de active de catre o persoana juridica romana catre participantii sai, fie sub forma de dividend, fie ca urmare a operatiunii de lichidare, se trateaza ca transfer impozabil.
 
In acest sens, Normele metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal stabilesc ca distribuirea de active de catre o persoana juridica romana catre participantii sai se poate realiza in cazul lichidarii (punctul 80).

Profitul impozabil in cazul lichidarii se calculeaza ca diferenta intre veniturile si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, calculate cumulat de la inceputul anului fiscal, luandu-se in calcul: profitul din lichidarea patrimoniului, sumele din anularea provizioanelor, sumele inregistrate in conturi de capitaluri proprii constituite din profitul brut si care nu au fost impozitate la data constituirii, alte elemente similare veniturilor si cheltuielilor. in cazul in care, in declaratia de impozit pe profit aferenta anului anterior lichidarii contribuabilul a inregistrat pierdere fiscala, aceasta se va recupera din profitul impozabil calculat cu ocazia lichidarii (punctul 81).
 
La calculul impozitului pe profit datorat de contribuabilii care isi inceteaza existenta in urma operatiunilor de lichidare nu sunt impozitate: rezervele constituite din profitul net, sumele aferente unor reduceri ale cotei de impozit, repartizate ca surse proprii de finantare pe parcursul perioadei de functionare, potrivit legii, rezervele constituite din diferente de curs favorabile capitalului social in devize sau din evaluarea disponibilului in devize, in conformitate cu actele normative in vigoare, daca legea nu prevede altfel (punctul 82).
 
 
Potrivit art. 65 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, venituri obtinute din lichidarea unei persoane juridice sunt considerate venituri din investitii si impozitate.
Astfel cum prevede art. 66 alin. (8), venitul impozabil realizat din lichidarea unei persoane juridice reprezinta excedentul distributiilor in bani sau in natura peste aportul la capitalul social al persoanei fizice beneficiare.
 
Venitul impozabil obtinut din lichidarea unei persoane juridice de catre actionari/asociati persoane fizice se impune cu o cota de 16%, impozitul fiind final. Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine persoanei juridice. Impozitul calculat si retinut la sursa se vireaza pana la data depunerii situatiei financiare finale la oficiul registrului comertului, intocmita de lichidatori (Codul fiscal – art. 67 alin. (3) lit. d)).
 
Exemple privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de lichidare a societatilor comerciale se regasesc in Norma metodologica privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a societatilor comerciale, precum si retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societatilor comerciale si tratamentul fiscal al acestora aprobata prin OMFP 1376/2004.
 
Potrivit acesteia operatiunile care se efectueaza in situatia dizolvarii societatii comerciale, in cazurile prevazute la art. 222 alin. (1) [cu exceptia dizolvarii prin faliment] si la art. 223-232 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru lichidarea societatii comerciale, sunt:
   1. Inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv ale societatilor comerciale care urmeaza sa se lichideze, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, normelor si reglementarilor contabile, inregistrarea rezultatelor inventarierii si ale evaluarii, efectuate cu aceasta ocazie;
   2. intocmirea situatiilor financiare de catre societatile comerciale care urmeaza sa se lichideze.
   3. Stabilirea de catre adunarea generala a actionarilor sau a asociatilor a operatiunilor care urmeaza sa fie efectuate de catre lichidator in numele societatii comerciale;
   4. Valorificarea elementelor de activ (vanzarea imobilizarilor si a stocurilor, incasarea creantelor, a investitiilor financiare pe termen scurt etc.);
   5. Achitarea datoriilor societatii comerciale catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, precum si a celorlalte obligatii sociale catre alte fonduri, salariati si alti terti;
   6. Stabilirea rezultatului lichidarii (profit sau pierdere);
   7. Calcularea, retinerea si virarea impozitului pe profit/venit si a impozitului pe dividende in urma actiunii de dizolvare/lichidare;
   8. intocmirea bilantului de partaj, in conformitate cu formatele prevazute la pct. 2;
   9. Efectuarea partajului capitalului propriu (activului net) al societatii comerciale, rezultat din lichidarea societatii comerciale, in functie de:
   a) prevederile statutului si/sau ale contractului de societate;
   b) hotararea adunarii generale a actionarilor/asociatilor, consemnata in registrul sedintelor adunarii generale;
   c) cota de participare la capitalul social.
 
Partajul consta in impartirea capitalului propriu (activului net), rezultat din lichidarea, intre actionarii sau asociatii societatii comerciale.
 
Activul net contabil = Total Active - Total Datorii
 
Impozitul pe profit pentru profitul din lichidare se inregistreaza in contabilitate astfel:
 
1. Impozit pe profit pentru profitul din lichidare:
   a) impozit pe profit datorat                          
 
691 = 4411       
„Cheltuieli cu impozitul pe profit”         „Impozitul pe profit”
 
   b) inchiderea contului 691                            
 
121 =   691      
       „Profit sau pierdere”    „Cheltuieli cu impozitul pe profit”
 
   c) virarea impozitului pe profit                      
4411 = 5121      
         „Impozitul pe profit”           „Conturi la banci in lei”
 
In cazul prezentat inregistrarile contabile privind operatiunile de partaj intre asociati sau actionari, persoane fizice, sunt:
 
1.  Capitalul social de restituit asociatilor
 
             1012 = 456    
       „Capital subscris varsat”  „Decontari cu actionarii/asociatii
           privind capitalul”
 
2. Pierderi:
 
456   =   121    
„Decontari cu actionarii/asociatii      „Profit sau pierdere”
           privind capitalul”
 
3. Rezultatul reportat:
 
117 = 456
         „Rezultatul reportat”  „Decontari cu actionarii/asociatii
           privind capitalul”
 
4. Decontarea rezervelor legale                   
 
1061 =   456    
„Rezerve legale”        „Decontari cu actionarii/asociatii
            privind capitalul”
 
Impozit pe profit aferent rezervelor legale:
 
456 =   4411      
„Decontari cu actionarii/asociatii    „Impozitul pe profit”
           privind capitalul”
 
Compensarea creantelor (in conformitate cu prevederile art. 116 din Codul de procedura fiscala):
 
               4411 = 4424
         „Impozitul pe profit”         „TVA de recuperat”
 
Daca nu se solicita restituirea taxei pe valoare adaugata de recuperat, contul 4424 se va inchide in corespondenta cu 456 „Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul”
 
Plata diferentei:
4411 = 5121      
          „Impozitul pe profit”             „Conturi la banci in lei”
 
Potrivit art. 116 din Ordonanta 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, prin compensare se sting creantele statului sau unitatilor administrativ-teritoriale ori subdiviziunilor acestora reprezentand impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat cu creantele debitorului reprezentand sume de rambursat, de restituit sau de plata de la buget, pana la concurenta celei mai mici sume, cand ambele parti dobandesc reciproc atat calitatea de creditor, cat si pe cea de debitor, cu conditia ca respectivele creante sa fie administrate de aceeasi autoritate publica.
Creantele fiscale ale debitorului se compenseaza cu obligatii datorate aceluiasi buget, urmand ca din diferenta ramasa sa fie compensate obligatiile datorate altor bugete, in mod proportional.
 
Daca legea nu prevede altfel, compensarea opereaza de drept la data la care creantele exista deodata, fiind deopotriva certe, lichide si exigibile.
 
Compensarea se constata de catre organul fiscal competent, la cererea debitorului sau din oficiu. Dispozitiile art. 115 privind ordinea stingerii datoriilor sunt aplicabile in mod corespunzator.
Organul fiscal competent comunica debitorului decizia cu privire la efectuarea compensarii, in termen de 7 zile de la data efectuarii operatiunii.
 
 
5. Dividende cuvenite asociatilor/actionarilor:
 
Impozitul pe dividende:
 
456 = 446
„Decontari cu actionarii/asociatii     „Alte impozite, taxe si
           privind capitalul” varsaminte asimilate”
 
Virarea impozitului pe dividende:
446 = 5121
     „Alte impozite, taxe si            „Conturi la banci in lei”
       varsaminte asimilate”
 
Plata dividendelor la asociati/actionari
 
456 = 5121
„Decontari cu actionarii/asociatii     „Conturi la banci in lei”
           privind capitalul”
 
 
Potrivit art. 34 alin. (12) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, persoanele juridice care inceteaza sa existe in cursul anului fiscal au obligatia sa depuna declaratia anuala de impozit pe profit (Formularul 101) si sa plateasca impozitul pana la data depunerii situatiilor financiare la registrul comertului.
 
Situatiile financiare si declaratia privind impozitul pe profit se intocmesc pe baza datelor inregistrate in contabilitate si in registrul de evidenta fiscala.
Ti-a placut acest articol? Trimite-l si prietenilor tai!


Data aparitiei: 16 Noiembrie 2010

Votati articolul "Lichidare societate. Reglementari fiscale. Inregistrari contabile ":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Completare declaratie 390 - monografie avans intracomunitar

Intrebare: Buna ziua, In cadrul unui proiect european s-a incheiat un contract pentru utilaje cu o firma din Bulgaria, si in luna iunie 2014 , s-a achitat un avans de 30% din valoarea contractului, pentru care firma din Bulgaria a intocmit factura proforma, spunind ca la ei nu se intocmeste factura fiscala pentru avans. Intrebarea mea este cum inregistrez avansul , avind in vedere ca proforma nu este document justificativ pe care sa-l inregistrez 409 - 404, pot sa fac inregistrarea 409 - 5121? Acest avans trebuie declarat in declaratia 390 pentru luna iunie? multumesc!

Raspuns: nu s-a emis factura si nici nu se va emite decit in momentul livrarii utilajelor, de aceea voi inr... citeste tot raspunsul aici


Alte articole referitoare la lichidare societate


» Lichidare microintreprindere. Ce inregstrari contabile obligatorii se fac?

» Ce inregistrari contabile facem pentru lichidare societate voluntar

» Lichidare societate. Cum tratam datoriile catre asociati?


Contabilitate 45000 de contabili citesc zilnic stirile si modificarile legislative din domeniul CONTABILITATII. Aboneaza-te GRATUIT si vei primi CADOU raportul special "Codul Fiscal: Noile Proceduri contabile modificate in 2014" .
Eroare extragere nr_comentarii:

Noi apreciem opinia ta. Adauga comentariul tau acum
  Da, doresc să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informareAdauga acest articol in site-ul tau

Alte articole referitoare la inregistrari contabile, impozit pe profit,


» Venit din certificate verzi. Cum facem calculul impozitului pe venitul microintreprinderii?

» Magazin alimentar si scoatere din gestiune marfa expirata. Cum facem inregistrarile contabile?

» Cum tratam fiscal acordarea de materiale promotionale?

Vezi toate articolele referitoare la inregistrari contabile (864)

» Venit din certificate verzi. Cum facem calculul impozitului pe venitul microintreprinderii?

» Dizolvare societate si transfer imobil catre asociat. Ce implicatii fiscale apar?

» Aspecte privind valoarea fiscala a terenurilor reevaluate si vandute sub costul de achizitie

Vezi toate articolele referitoare la impozit pe profit (733)

Alte articole publicate in data de 16 Noiembrie 2010


Top cautari

© 2014 Rentrop & Straton. All rights reserved.
Harta site  |   Contact  |   Termeni si conditii  |   Privacy policy RO  |   Privacy policy EN  |   RSS  SATI


X