Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici

Adauga mai jos adresa de e-mail pentru a primit Raportul Gratuit

email
Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
 Cartea Verde a Contabilitatii 2018

8.2. Obligatii privind intocmirea documentelor

Cuvinte cheie:

 • emiterea facturii pentru livrarea de bunuri
 • procedura la executarea silita
 • elemente obligatorii ale facturii fiscale
 • termen de emitere a facturii
 • cazuri specifice
 • neplatitori de T.V.A.
 • contribuabili inactivi
 • platitori de T.V.A. cu regim mixt
 • caracteristici ale facturilor emise prin facturare
 • autofacturare
 • inregistrari contabile

 • Proceduri contabile pentru societati comerciale
  Proceduri contabile pentru societati comerciale

  Vezi detalii

  Imprumuturi, dobanzi si decontari cu asociatii
  Imprumuturi, dobanzi si decontari cu asociatii

  Vezi detalii

  Optimizarea fiscala. Solutii si avantaje pentru intreprinzatori
  Optimizarea fiscala. Solutii si avantaje pentru intreprinzatori

  Vezi detalii


  regimul deducerii
 • inregistrarea contabila

Pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii efectuate, firmele inregistrate ca platitoare de T.V.A. au obligatia sa emita facturi fiscale catre fiecare beneficiar.

ATENTIE!

Ca regula generala, pentru livrari de bunuri, factura fiscala se emite la data livrarii de bunuri, iar pentru prestari de servicii, cel mai tarziu pana la finele lunii in care prestarea a fost efectuata.
Pentru bunurile livrate cu aviz de insotire, factura fiscala trebuie emisa in termen de cel mult  5 zile lucratoare de la data livrarii, dar fara a depasi finele lunii in care a avut loc livrarea.

Pentru exceptiile de la regula generala, termenul de emitere a facturii fiscale trebuie analizat in stransa corelatie cu precizarile efectuate la sectiunea ,,Faptul generator si exigibilitatea T.V.A.“.

Daca operatiunea constituie livrare de bunuri, obligatia emiterii facturii fiscale revine si urmatoarelor persoane:

-debitorului: in cazul transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor in executarea creantelor, bunuri predate pe baza de intelegere intre debitor si credi tor;

-organele de executare silita: daca bunurile sunt supuse executarii silite.

Livrarea de bunuri supuse executarii silite

Procedura de livrare impune parcurgerea urmatoarelor etape:

1. emiterea facturii fiscale de executare silita in trei exemplare, din care:

 

-originalul se transmite cumparatorului in calitate de adjudecatar;
IMPORTANT:
 
 

Pe baza documentului in original se exercita dreptul de deducere a T.V.A. Daca prin contract se prevede plata in rate a bunurilor, T.V.A. se deduce la data stabilita pentru plata ratelor.

-exemplarul al doilea se transmite debitorului executat silit care are obligatia sa inregistreze in evidenta contabila operatiunea de livrare de bunuri si T.V.A. colectata aferenta;

IMPORTANT:
Daca se prevede plata in rate a bunurilor, T.V.A. se colecteaza la data stabilita prin contract pentru plata ratelor.

-exemplarul al treilea ramane la persoana abilitata;

2. incasarea de catre organul fiscal, de la cumparator, a contravalorii bunurilor, inclusiv T.V.A., si virarea acesteia la bugetul de stat in termen de 5 zile lucratoare de la data la care adjudecarea a devenit executorie.

Daca cumparatorul sau adjudecatarul are obligatia sa plateasca la unitatile Trezoreriei Statului T.V.A. aferenta bunurilor cumparate, organului de executare silita nu-i mai revin obligatii referitoare la plata T.V.A.

Daca prin contract se prevede ca plata bunurilor se face in rate, T.V.A. se vireaza la bugetul de stat in termen de 5 zile lucratoare de la data stabilita prin contract pentru plata ratelor.

IMPORTANT:

O copie de pe documentul prin care s-a efectuat plata T.V.A. se transmite debitorului executat silit care evidentiaza suma achitata, cu semnul minus, in decontul de T.V.A. la randul de regularizari din rubrica „T.V.A. colectata“ (randul 3 din decont). Aceasta regula nu se aplica si bunurilor supuse masurilor de simplificare deoarece T.V.A. se evidentiaza la furnizor si la cumparator prin formula 4426 = 4427.

Daca bunurile nu sunt supuse masurilor de simplificare, din punct de vedere contabil si fiscal, operatiunea se evidentiaza astfel:

 • la debitorul executat silit:

-se inregistreza in evidenta proprie operatiunea de livrare de bunuri pe baza facturii fiscale de executare silita, exemplarul al doilea, transmis de organele de executare silita, inclusiv T.V.A. aferenta;

-daca se prevede plata in rate a bunurilor, T.V.A. se colecteaza la data stabilita prin contract pentru plata ratelor;

-pe baza documentului de plata a T.V.A. transmis de organele de executare silita, se evidentiaza suma achitata, cu semnul minus, in decontul de T.V.A. la randul de regularizari din rubrica „Taxa pe valoarea adaugata colectata“;

 • la cumparatori/adjudecatari:

-se inregistreza in evidenta proprie operatiunea de achizitie de bunuri pe baza facturii fiscale de executare silita transmisa in original de organele de executare silita;

-se exercita dreptul de deducere a T.V.A.;

-daca se prevede plata in rate a bunurilor, T.V.A. se deduce la data stabilita prin contract pentru plata ratelor;

3. inregistrarea de catre persoanele abilitate prin lege sa efectueze vanzarea bunurilor supuse executarii silite, in alte conturi contabile decat cele specifice T.V.A., a sumei T.V.A. din facturile fiscale emise. Daca aceste persoane sunt inregistrate ca platitori de T.V.A., aceasta nu trebuie sa evidentieze operatiunile respective in decontul de T.V.A.

FACTURA FISCALA

Factura fiscala trebuie sa cuprinda obligatoriu urmatoarele informatii:

 • seria si numarul facturii;
 • data emiterii facturii;
 • numele, adresa si codul de inregistrare fiscala ale persoanei care emite factura;
 • numele, adresa si codul de inregistrare fiscala ale beneficiarului de bunuri sau servicii, daca acesta este persoana juridica;
 • numele si adresa beneficiarului de bunuri sau servicii, daca acesta este persoana fizica;
 • denumirea si cantitatea bunurilor livrate sau denumirea serviciilor prestate;
 • pretul unitar f`ara T.V.A. si baza de impozitare pentru fiecare cota sau scutire;
 • valoarea bunurilor sau serviciilor, exclusiv T.V.A.;
 • cota de T.V.A. aplicata sau mentiunile: „scutit cu drept de deducere“, „scutit fara drept de deducere“, „neimpozabil“, „supus regulilor speciale“, „taxare inversa“;
 • suma T.V.A. pentru operatiunile taxabile, cu exceptia cazurilor in care se aplica reguli speciale pentru operatiunile taxabile.

IMPORTANT:

Daca pentru acelasi beneficiar se livreaza bunuri sau se presteaza servicii cu regimuri sau cote diferite de impozitare, operatiunile pot fi consemnate intr-o singura factura fiscala cu obligatia de a mentiona in dreptul fiecarui bun/serviciu regimul si cota de T.V.A. aplicabile.

Termenul de emitere a facturii fiscale

Livrari de bunuri

Prestari de servicii

-data livrarii de bunuri

Exceptii:

 • livrari de bunuri care se efectueaza continuu (energia electrica, energia termica, gazele naturale, apa)

-cel mai tarziu pana la data de 15 a lunii urmatoare celei in care prestarea a fost efectuata Exceptii:

 • prestarile de servicii efectuate de prestatori stabiliti in strainatate;
 • prestarile de servicii care se efectueaza continuu;
 • operatiuni de leasing intern, inchiriere, concesionare sau arendare de bunuri.

Observatie: Pentru exceptii, factura se emite la data exigibilitatii T.V.A. A se vedea sectiunea „Faptul generator si exigibilitatea T.V.A.“.

Cazuri specifice de emitere a facturii fiscale

Cazuri specifice

Data obligatiei de a emite factura fiscala

1. prestarile de servicii decontate pe baza de situatii de lucrari (lucrari de constructii-montaj, consultanta, cercetare, expertize etc.)

 • data intocmirii si acceptarii de catre beneficiar a situatiilor de lucrari;

2. livrarea de bunuri imobile

 • data la care sunt indeplinite toate formalitatile impuse de lege pentru a se face transferul dreptului de proprietate de la vanzator la cumparator

Observatie: daca factura este emisa inainte de indeplinirea formalitatilor, se considera facturare de avansuri, fara transfer al dreptului de proprietate. Regularizarea facturii de avans se face prin stornarea facturilor de avans la data emiterii facturii fiscale pentru contravaloarea integrala a livrarii de bunuri imobile.

3. livrarile de bunuri pe baza de aviz de insotire

 • cel mult 5 zile lucratoare de la data livrarii, fara a se depasi finele lunii in care a avut loc livrarea

4. prestarile de servicii efectuate de prestatori stabiliti in strainatate care nu si-au desemnat un reprezentant fiscal

 • data primirii facturii prestatorului

sau 

 • data efectuarii platii catre prestator, in cazul in care nu s-a primit factura pana la aceasta data

Observatie: factura fiscala se emite prin autofacturare de catre beneficiarii din Romania inregistrati ca platitori de T.V.A.

5. operatiunile de leasing extern

 • data stabilita prin contract pentru plata ratelor de leasing

sau

 • data platii de sume in avans

Observatie: factura fiscala se emite prin autofacturare de catre beneficiarii din Romania inregistrati ca platitori de T.V.A.

6. operatiuni de leasing intern, inchiriere, concesionare sau arendare de bunuri

 • data specificata in contract, pentru plata ratelor, chiriei, redeventei sau arendei

7. incasarea de avansuri inainte ca bunurile sa fie livrate sau inaintea finalizarii prestarii serviciilor

 • cel mult 5 zile lucratoare de la data incasarii avansurilor, fara a depasi finele lunii in care a avut loc incasarea

Emiterea de facturi de catre firme neinregistrate ca platitor de T.V.A. si de catre firme declarate „contribuabil inactiv“

Atat firmele care nu sunt inregistrate ca platitori de T.V.A. cat si firmele declarate,,contribuabili inactivi“, ale caror certificate de inregistrare fiscala au fost suspendate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, nu au dreptul sa emita facturi fiscale si nici sa inscrie T.V.A. pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii efectuate catre alta persoana, in orice documente emise.

ATENTIE!

Daca acceptati o factura fiscala emisa de o firma declarata inactiva, nu aveti dreptul sa va exercitati dreptul de deducere a T.V.A. inscrise. Lista firmelor declarate inactive poate fi consultata pe prima pagina din site-ul Ministerului Finantelor Publice www.mfinante.ro, in partea stanga, jos, la sectiunea ,,Informatii contribuabili“.

Firmele neinregistrate ca platitori de T.V.A. care emit eronat facturi fiscale cu T.V.A. colectata au obligatia sa vireze la bugetul general consolidat suma T.V.A. incasata de la beneficiari. Trebuie retinut faptul ca asa cum furnizorul neplatitor de T.V.A. nu are dreptul sa emita facturi fiscale cu T.V.A., nici beneficiarul nu are drept de deducere a taxei achitate acestuia.

In situatia in care totusi se primeste factura fiscala de la o firma neplatitoare de

T.V.A. si achita taxa inscrisa, beneficiarul are posibilitatea sa solicite restituirea de la bugetul de stat a sumei achitate ca taxa nedatorata. Restituirea taxei se face pe baza documentului prin care beneficiarul face dovada ca taxa a fost platita de catre furnizor/prestator la bugetul de stat.

ATENTIE!

Nu beneficiati de acest drept daca factura este emisa eronat de o firma declarata ca fiind inactiva.

Emiterea de facturi de catre firme platitoare de T.V.A. cu regim mixt

Firmele platitoare de T.V.A. cu regim mixt nu au obligatia sa emita facturi fiscale pentru operatiunile scutite fara drept de deducere sau care nu se cuprind in sfera de aplicare a T.V.A.

In situatia in care emit facturi fiscale, au obligatia sa inscrie in dreptul operatiunii de livrare sau prestare de servicii una din urmatoarele mentiuni: „scutit fara drept de deducere“ sau „neimpozabil“.

Situatii in care nu exista obligatia emiterii de facturi

1. Incasarea de avansuri de la persoane fizice in baza contractelor de vanzare cumparare, cu plata esalonata sub forma de avansuri pentru care livrarea bunurilor se efectueaza dupa achitarea integrala a contravalorii marfurilor contractate.

IMPORTANT:

Pentru avansurile incasate, T.V.A. se colecteaza pe baza de borderou de vanzare (incasare).

2. Incasarea de avansuri pentru plata importurilor si a drepturilor vamale de import.

IMPORTANT:

In situatia in care beneficiarii solicita facturi fiscale, acestea pot fi emise fara T.V.A., iar regularizarea se efectueaza prin stornarea facturii de avans la data emiterii facturii fiscale pentru contravaloarea integrala a bunurilor livrate.

3. Realizarea urmatoarelor operatiuni:

a) transportul persoanelor cu taximetre;

b) transportul persoanelor pe baza biletelor de calatorie sau a abonamentelor;

c) livrari de bunuri prin magazinele de comert cu amanuntul si prestari de servicii catre populatie, consemnate in documente fara nominalizarea cumparatorului;

d) livrari de bunuri si prestari de servicii consemnate in documente specifice aprobate prin lege.

4. Efectuarea de livrari de bunuri si prestari de servicii catre beneficiari, persoane impozabile stabilite in strainatate.

Important:


Operatiunile se inregistreaza in jurnalele de vanzari pe baza facturilor externe emise.

Facturile fiscale emise prin autofacturare

Autofacturarea se efectueaza numai de catre persoanele inregistrate ca platitori de T.V.A. in calitate de beneficiari ai urmatoarelor operatiuni:

 • prestari de servicii efectuate de prestatori stabiliti in strainatate, pentru care au autofacturare obligatia platii T.V.A.;
 • operatiuni de leasing extern.

Facturile fiscale emise prin autofacturare au urmatoarele particularitati:

-au un regim fiscal special in sensul ca nu genereaza venituri in contabilitatea beneficiarului emitent;

-se emit numai daca operatiunile facturate sunt taxabile;

-se emit numai in scopul T.V.A.;

-completarea facturilor trebuie sa furnizeze urmatoarele informatii:

a) data emiterii;

b) la rubrica furnizor: numele si adresa persoanei stabilite in strainatate;

c) la rubrica beneficiar: numele, adresa si codul de identificare fiscala de platitor de T.V.A.;

d) denumirea serviciilor prestate sau detalii cu privire la rata de leasing;

e) valoarea serviciilor sau a ratei de leasing, exclusiv T.V.A., rezultata prin convertirea in lei a valutei la cursul de schimb in vigoare la data emiterii facturii fiscale;

f) cota de T.V.A.;

g) valoarea T.V.A.

Facturile fiscale emise prin autofacturare se inscriu si in jurnalele pentru cumparari si in jurnalele pentru vanzari, fiind preluate in decontul de T.V.A., atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila.

Din punct de vedere contabil, facturile emise prin autofacturare se inregistreaza prin formula:

4426                                                   = 4427

 „Taxa pe valoarea adaugata deductibila“ „Taxa pe valoarea adaugata colectata“

Regimul de deducere

In functie de destinatia prestarilor de servicii sau a operatiunilor de leasing, regimul de deducere a T.V.A. aplicabil de platitorii de T.V.A. este urmatorul:

 • daca sunt destinate numai pentru realizarea de operatiuni care nu dau drept de deducere, platitorii nu deduc T.V.A.;
 • daca sunt destinate pentru realizarea de operatiuni care dau drept de deducere, platitorii deduc integral T.V.A.;
 • daca sunt destinate realizarii atat de operatiuni care nu dau drept de deducere, cat si de operatiuni care dau drept de deducere, platitorii deduc T.V.A. doar pe baza de pro-rata.

Taxa nedeductibila se inregistreaza in contul de cheltuieli a perioadei fiscale curente prin formula contabila:

635                                                    = 4426

,,Cheltuieli cu impozite si taxe datorate ,,Taxa pe valoarea adaugata deductibila“ bugetului de stat“

In situatia in care nu evidentiati din punct de vedere contabil facturile emise prin autofacturare si nu aplicati pro-rata, cu ocazia controalelor efectuate, organele de inspectie fiscala procedeaza astfel:

 • daca prestarile de servicii sunt destinate exclusiv realizarii de operatiuni care dau drept de deducere: dispun inregistrarea T.V.A. aferenta in perioada fiscala in care s-a finalizat controlul;
 • daca prestarile de servicii sunt destinate realizarii de operatiuni care sunt supuse pro-rata: calculeaza diferenta dintre taxa colectata si taxa dedusa in baza pro-rata aplicabila la data efectuarii fiecarei operatiuni, astfel:

-daca inspectia fiscala are loc in cursul anului fiscal in care s-a efectuat si operatiunea respectiva: aplica pro-rata provizorie sau pro-rata lunara sau trimestriala;

-daca inspectia fiscala are loc intr-un alt an fiscal decat cel in care a avut loc operatiunea: aplica pro-rata definitiva calculata pentru anul in care a avut loc operatiunea sau, dupa caz, pro-rata lunara sau trimestriala;

 • daca prestarile de servicii sunt destinate realizarii de operatiuni care nu dau drept de deducere: stabilesc taxa datorata bugetului de stat.

Important:

Sumele reprezentand diferente suplimentare de plata stabilite de organele de inspectie fiscala nu se includ in deconturile de T.V.A., acestea fiind inregistrate impreuna cu accesoriile aferente (dobanzi, majorari de intarziere, penalitati de intarziere) in fisa de evidenta pe platitor din cadrul compartimentului de administrare venituri din cadrul institutiilor fiscale. Documentul justificativ de inregistrare in fisa pe platitor este decizia de impunere intocmita in baza raportului de inspectie fiscala.

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Data aparitiei: 06 Martie 2006


Votati articolul "8.2. Obligatii privind intocmirea documentelor":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Retineri din salariu - acte Notariat ?

Intrebare: Buna ziua !

Va rog frumos sa ma ajutati si
sa imi spuneti:

- daca un Angajament de plata al unui salariat
sau
o Conventie privind angajamentul de plata al unui debit datorat
de un salariat care a avut lipsa in gestiune,
incheiata intre angajator si salariat,
sunt titluri executorii
daca Notariatul
1. - emite o Incheiere de data certa
sau
2. - le autentifica ?

Ambele inscrisuri se vor face in baza art.254 din Codul muncii.

Va rog frumos sa imi spuneti
ce acte trebuie sa prezentam la Notariat ?
Este nevoie si de acordul sau aprobarea ordonatorului de credite ?

In baza unuia din cele 2 acte
institutia poate face retineri pe Statul de plata al salariatuilui sau nu ?

Daca salariatul nu va mai fi angajatul nostru,
va trebui sa il actionam in judecata si sa obtinem o hotarare judecatoreasca ?
sau
noul angajator ii va putea retine din salariu
in baza unuia din cele 2 inscrisuri de mai sus ?

Raspuns: Da, angajatul a depus un Angajament de plata la Registratura institutiei. Directorul nu era sigur...... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 06 Martie 2006 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user

Intrebare antispam: 5 + 2 =
  Da, doresc să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare

Adauga acest articol in site-ul tau

Subiectele saptamanii

 • Modificarea vectorului fiscal 2018 pentru impozitul pe profit impozit pe veniturile microintreprinderilor

  • Avand in vedere schimbarile legislative introduse prin OUG 79/2017, pentru anul 2018 datoreaza impozit pe veniturile microintreprinderilor persoanele juridice romane care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie 2017: 1. au realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 1.000.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel valabil la inchiderea exercitiului financiar in care s-au inregistrat ...» citeste mai departe aici

 • Declaratia 101 a fost modificata. Noutati 2018

  • Prin OANAF 4160/2017 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 101 "Declaratie privind impozitul pe profit" si 120 "Decont privind accizele", publicat in M.OF. nr. ...» citeste mai departe aici

 • ANAF: Formularul 311 va fi depus online

  • ANAF (Agentia Nationala de Administrare Fiscala) adapteaza instructiunile de completare pentru "Declaratia privind taxa pe valoarea adaugata colectata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art.316, alin.(11), lit.a)-e), lit.g) sau lit.h) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal" (formular 311), intrucat modul de depunere a fost modificat. Formularul 311 online: ...» citeste mai departe aici

 • ANAF a actualizat formularul 600 pentru 2018. Atentie, se depune urgent!

  • ANAF a postat pe site-ul agentiei formularul 600 actualizat pentru anul 2018, in format PDF inteligent. Acesta se poate transmite electronic prin portalul e-guvernare.ro utilizand un certificat digital calificat, conform unor informatii publicate pe site-ul oficial al agentiei.  Acesta vizeaza o categorie larga de contribuabili, asa ca trebuie sa acordati o atentie deosebita termenului de depunere. Dupa cum am mai mentionat in...» citeste mai departe aici

 • Alerta contabila! Se apropie termenul limita pentru depunerea formularului 094

  • Formularul 094 reprezinta "Declaratia privind cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent", conform art. 316 din Codul fiscal. Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care au utilizat trimestrul ca perioada fiscala in anul precedent, nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri si nu au depasit pla...» citeste mai departe aici

 • Autoturisme utilizate pentru distributie. Ce tratament fiscal combustibil se aplica?

  • Subiectul din analiza de astazi il reprezinta o sociatate  care are parc de masini cu care se realizeaza distributia produselor proprii. Pe baza FAZ se calculeaza consumul pe fiecare masina rezultand la unele masini un consum mai mare decat cel normat iar la altele un consum mai mic. Daca la sfarsitul lunii firma are un plus 1000 lei si un minus de 2000 lei, minusul nu este imputabil soferului, cum ar trebui procedat? Trebuie considerat minusul de 2000 lei dedeductibil sau nedeductibil s...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial

Newsletter zilnic GRATUIT

Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate
Aboneaza-te la newsletterul Contabilul.ro si primesti gratuit Raportul special "Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate".
Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

Codul Fiscal 2018 - modificarile legii
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"


email
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu informatii si oferte contabile
X