Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici

Adauga mai jos adresa de e-mail pentru a primit Raportul Gratuit

email
Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
 Cartea Verde a Contabilitatii 2018

NORME privind imbunatatirea activitatii de expertiza contabila judiciara

contabili judiciariexpert contabilexpertiza contbila
Cap. I Consideratii generate
 

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, denumit in continuare Corpul, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, republicata in Monitorul Oficial Nr. 13/8 ianuarie 2008 are printre atributii urmatoarele:
 
b) organizeaza evidenta expertilor contabili, prin inscrierea acestora in Tabloul Corpului;
c) asigura buna desfasurare a activitatii expertilor contabili;
d) elaboreaza / publica normele privind activitatea profesionala si conduita etica a expertilor contabili ghidurile profesionale in domeniul fmanciar-contabil;
f) sprijina formarea si dezvoltarea profesionala prin programe de formare si dezvoltare profesionala adecvate;
g) apara prestigiul / independenta profesionala a membrilor sai in raporturile cu autoritatile publice, organisme specializate, precum si cu alte persoane juridice si fizice din tara si din strainaiate;
 
Potrivit precizarilor art. 24 din Ordonanta nr. 2 din 21 ianuarie 2000, privind organizarea activitatii de expertizi tehnica judiciara si extrajudiciala, cu modificarile si completarile ulterioare. Aprobata prin Legea nr. 156/2002. "Expertizele contabile judiciare pot fi efectuate numai de experti contabili atestati in conditiile legii".
 

Impozitarea dividendelor in 2018
Impozitarea dividendelor in 2018

Vezi detalii

PFA. Contributii, Taxe, Impozite si Deduceri in 2018
PFA. Contributii, Taxe, Impozite si Deduceri in 2018

Vezi detalii

Top 50 de situatii in care inspectorii fiscali comit abuzuri
Top 50 de situatii in care inspectorii fiscali comit abuzuri

Vezi detaliiStandardul profesional nr. 35, elaborat de Corp, stabileste normele profesionale de lucru, de raportare si de comportament ale expertilor contabili in cadrul misiunilor de expertiza contabila judiciara si extrajudiciala.
In vederea cresterii profesionalismului si calitatii serviciilor furnizate de expertii contabili, a cresterii stabilitatii expertilor contabili care efectueaza expertize contabile judiciare si in scopul intaririi responsabilitatii structurilor executive ale Corpului si pentru aplicarea unitara a dispozitiilor legale mentionate anterior, s-au elaborat prezentele Norme.
 
Cap. II Atributiile functionale ale structurilor executive responsabile cu aceasta activitate
 
Art. 1 (1) Directiile responsabile la nivelul Aparatului Central al Corpului pentru coordonarea activitatii de expertiza contabila judiciara sunt: Directia expertize judiciare (DEJ) si Directia pentru urmarirea aplicarii normelor profesionale (DUANP), care au urmatoarele atributii:
a) elaboreaza si intretin in colaborare cu directia de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei „Procedura privind intocmirea, actualizarea si comunicarea catre Ministerul Justitiei - Directia Servicii Conexe a Listelor expertilor contabili pe specializari;
b) urmaresc aplicarea corespunzatoare a procedurii, analizeaza problemele care intervin in aplicarea acesteia si propun masuri de modificare cand situatia impune acest lucru;
c) elaboreaza normele interne ale activitatii de expertiza contabila judiciara" care reglementeaza modul de organizare si functionare al Grupului de experti judiciari (GEJ),
d) gestioneaza evidenta expertilor contabili judiciari inscrisi in GEJ;
e) tin evidenta expertilor contabili judiciari reclamati sau sanctionati si comunica operativ organelor beneficiare cazurile de suspendare sau excludere a acestora din cadrul GEJ;
f) analizeaza si centralizeaza listele expertilor contabili judiciari pe speciaiizari intocmite de filialele Corpului conform procedurilor interne de lucru si le transmit directiei de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei;
g) la solicitarea petentilor, organelor de urmarire penala si a instantelor de judecata, inainteaza acestora extrase din listele cu expert contabili judiciari pentru a fi numiti sa efectueze expertize contabile judiciare;
h) urmaresc pregatirea profesionala a expertilor contabili inscrisi in GEJ pentru a fi avute in vedere Standardul profesional nr. 35 - Expertizele contabile, Regulamentul privind auditul de calitate in domeniul serviciilor contabile, Codul de procedure civilaCodul de procedura penala si alte reglementari care au incident cu activitatea de expertiza contabila judiciara;
i) organizeaza testarea cunostintetor expertilor contabili la inscrierea in GEJ asigura instruirea semestriala si evaluarea o data la 2 ani a acestora, elaborand tematica si testeie necesare acestei activitati;
j) elibereaza legitimatiile anuale pentru expertii contabili judiciari si tin evidenta acestora;
k) indruma, coordoneaza si controleaza din punct de vedere tehnico-profesional activitatea birourilor de expertize judiciare din cadrul filialelor;
l) colaboreaza impreuna cu directia de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei in solutionarea problemelor semnalate de filiale cu privire ta activitatea de expertiza contabila judiciara;
l') colaboreaza impreuna cu directia de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei in solutionarea problemelor, semnalate acesteia, de organele de urmarire penala, instantele de judecata si de alte organe cu atributii jurisdictionale cu privire la activitatea de expertiza contabila judiciara;
m) elaboreaza semestrial Raportul privind activitatea de expertiza contabila judiciara pe care il prezinta, prin Directorul general, organelor de conducere ale Corpului si il inainteaza spre informare directiei de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei;
n) colaboreaza cu organele beneficiare ale lucrarilor de expertiza contabila judiciara in vederea identificarii solutiilor la problemele semnalate de acestea structurilor teritoriale si centrale ale Corpului;
o) organizeaza instruiri, mese rotunde si intalniri de lucru cu structurile de profil din cadrul Corpului 51, dupa caz, cu reprezentanti ai organelor beneficiare ale activitatii de expertiza contabila judiciara ;
p) sesizeaza consiliile filialelor, structurile cu atributii de etica din cadrul filialelor si comisiile de discipline cu cazurile de nerespectare a reglementariior Corpului de catre expertii contabili inscrisi in GEJ;
q) propun conducerii Corpului masuri de rezolvare a problemelor identificate in activitatea de expertiza contabile judiciara ca urmare a investigatiilor proprii sau a sesizarilor primite de la terte persoane;
r) elaboreaza proiectul bugetului anual de costuri privind activitatea de expertiza contabila judiciara, pe care il prezinta spre aprobare, prin directorul general, Consiliului superior al Corpului, ca parte a bugetului general al Corpului;
(2) La nivel teritorial structura executive responsabila cu aceasta activitate este "Biroul de expertiza judiciara" din cadrul filialelor Corpului.
(3) Atributiile functionale ale structurilor executive responsabile cu aceasta activitate, la nivel central si teritorial, vor fi detaliate prin proceduri de lucru interne.

Cap. III   Inscrierea expertilor contabili in GEJ
 
Art. 2 - Expertizele contabile judiciare sunt efectuate de expertii contabili, membri ai Corpului, inscrisi in GEJ. Inscrierea expertilor contabili in GEJ, se face la cererea acestora daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) au calitatea de expert contabil, dobandita in conditiile legi, sunt inscrisi in Tabloul Corpului, cu viza la zi si au statut de membri activi;
b) au depus cererea de inscriere pentru sustinerea testului si inscriere in GEJ la sediul filialei Corpului in a carei raza teritoriala isi au domiciliul expertii, conform ANEXEI nr.1, in termenele prevazute de prezentele norme si insotita de optiunile personale privind specializarile pentru care considera ca au competenta necesara sa efectueze expertize contabile judiciare;
c) au promovat testul de verificare a cunostintelor privind regulile procedurale de efectuare a expertizelor contabile judiciare, privind notiuni de doctrina si deontologia profesiei contabile si legislatia financiar - contabila, organizat in acest scop la nivelul filialei CECCAR;
d) se bucura de o moralitate ireprosabila.

Art. 3 - (1) Testarea se organizeaza in perioada 15.11-15.12 a fiecarui an, la nivelul fiecarei filiale pe baza unui grafic stabilit de comun acord cu Directive de specialitate din cadrul Corpului.
(2) Termenii de referinta ai testarii vor fi stabiliti anual si transmit filialelor prin adresa circulara sub semnatura Directorului General, iar expertii vor fi anuntati in mod obligatoriu atat pe site-ul filialei cat si prin alte forme (afise la sediul filialei si al birourilor locale, e-mailuri sau scrisori. anunturi in presa locala etc.), astfel incat sa fie asigurata o publicitate corespunzatoare pentru informarea expertilor contabili.
(3) Pentru expertii contabili care, din diferite motive, nu se pot prezenta in prima sesiune sau nu au promovat testul, se va organiza o a doua sesiune, la un interval de cel putin doua saptamani fata de prima sesiune. Cei care nu au promovat testul nici in a doua sesiune, se pot inscrie la testarea pentru inscrierea in GEJ organizata in anul urmator.
(4) Subiectele grila pentru testare se stabilesc la nivelul directiilor de specialitate din cadrul Corpului, cu sprijinul grupului de lectori pe acest domeniu, si se transmit filialelor, informatic, in ziua desfasurarii testarii, cu doua ore inainte de ora planificata pentru inceperea testului, organizarea revenind filialei. Corectarea testelor se face de lectori formatori abilitati de CECCAR, iar rezultatele se afiseaza
pe site-ul Corpului.

Art. 4 - (1) Directorul executiv al filialei verifica fisa cu optiunile depuse si analizeaza daca acestea corespund cu experienta profesionafa sau pregatirea profesionala a expertului contabil in cauza si dispune dupa caz. Propunerile filialelor privind inscrierea expertilor contabili In GEJ si spectalizarile acestora se vor publica pe site-ul filialelor pentru a fi cunoscute de acestia si insusite sau contestate.
(2) Daca expertul contabil este nemultumit de dispozitia directorului executiv, poate depune in scris, la conducerea Corpului, o contestatie in termen de trei zile lucratoare de la luarea la cunostinta a dispozitiei in cauza. Conducerea Corpului va analiza contestatia in termen de 10 zile lucratoare pronuntand o hotarare. Hotararea conducerii Corpului ramane definitiva.
(3) Cei care au promovat testul si au indeplinit obligatiile fata de Corp, vor fi inscrisi in GEJ concomitent cu publicarea Tabloului in Monitorul Oficial. Inscrierea efectiva a expertilor contabili in GEJ se face de catre personalul structurilor de specialitate ale Corpului, pe baza listelor inaintate de filiale o data cu listele privind Tabloul.

Art. 5 - Nerespectarea termenelor si conditiilor prevazute de prezentele norme exonereaza Corpul de raspundere cu privire la neinscrierea expertilor contabili in GEJ in anul respectiv.
 
Cap. IV Evidenta expertilor contabili iudiciari
 
Art. 6 - (1) Calitatea de expert contabil judiciar se dovedeste cu legitimatia de expert contabil judiciar, eliberatci anual prin grija Corpului, conform modelului prezentat in ANEXA nr. 2.
(2) Expertul contabil judiciar este obligat, de indata, sa aduca la cunostinta Directiei expertize judiciare din cadrul Corpului, prin Biroul de expertiza judiciara al filialei CECCAR, orice modificare cu privire la statutul sau modificare date contact, suspendare, incetare activitate, etc.

Art. 7 - Evidenta expertilor contabili judiciari se realizeaza de Directia expertiza judiciara la nivelul Corpului, pe baza centralizarii listelor cuprinzand expertii contabili care indeptinesc conditiile de inscriere in GEJ (care reprezinta extrase ale Tabloului) si sunt transmise de filiale o data cu listele cuprinzand persoanele aprobate sa fie inscrise in Tablou.

Art. 8 - (1) La nivelul filialelor inscrierea se va face intr-un registru distinct intitulat „Registrul privind evidenta expertilor contabili judiciari", al carui model este prezentat in ANEXA nr 3.
(2) Informatiile legate de identificarea expertului, pregatirea profesionala. optiunile privind specializarile, sanctiunile disciplinare, etc. vor fi cumulate in „Fisa individuala de evidenta a expertului contabil judiciar", prezentata in ANEXA nr. 4, completata in format electronic la nivelul Biroului de expertize judiciare, din cadrul fifialei.

Art. 9 - Documentele referitoare la evidenta expertilor contabili judiciari si a legitimapor acestora, inclusiv Registrele de evidenta, au caracter de documente cu regim special.

Art. 10 - In cazul schimbarii datelor de identificare (adresa, nume, prenume, nr. telefon, etc) expertul contabil judiciar in cauza va inainta catre Biroul de expertize judiciare din cadrul filialei o cerere, insotita, dupa caz, de copia actului care atesta modificarea datelor respective. In cazul schimbarii numelui, expertul in cauza va preda legitimate, in vederea efiberarii unui duplicat. Biroul de expertize judiciare pastreaza" documentele anexate cererii, certifica conformitatea pe cerere si o transmite Directiei expertize judiciare pentru a dispune in consecinta.

Art. 11 - In cazul pierderii legitimatiei, titularui trebuie sa publice un anunt in presa locala in care sa anunte pierderea sau sustragerea acesteia si sa o declare nula. La filiala de domiciliu a solicitantului se va depune o cerere pentru eliberarea unei noi legitimatii, insotita de anuntul din presa Conducerea fitialei va inainta Aparatului Central documentele si propunerea de eliberare a noii legitimatii.
Dupa aprobarea propunerii de catre Biroul Permanent al CECCAR, se va elibera un duplicat, care va avea acelasi numar cu eel al legitimatiei pierdute sau sustrase.

Art. 12 - Taxa pentru eliberarea unui duplicat, cat si pentru preschimbarea unei legitimatii pentru experti contabili judicari va fi in suma de 10 EURO echivalentul in lei la cursul BNR din ziua pIStii.

Art. 13 - Neindeptinirea obligator expertilor contabili judiciari stabilite prin reglementarile Corpului atrag dupa sine excluderea expertilor respectivi din GEJ.
 

Cap. V Instruirea, perfectionarea si evaluarea expertilor contabili judiciari
 
Art. 14 - Din doi in doi ani expertii contabili judiciari inscrisi in GEJ vor fi evaiuati in vederea continuant activitatii de expertiza contabila judiciara potrivit precizarilor care vor fi transmise de directiile responsabile din cadrul Corpului.

Art. 15 - (1) Expertii contabili judiciari sunt obligati sa participe la formele de instruire. perfec(ionare si reciclare profesionala, prevazute in Programul National de Dezvoltare Profesionala, pentru efectuarea a minim 40 de ore pe an de pregatire profesionala, din care 20 de ore de curs, la disciplined care au tangenta cu activitatea de expertiza contabila judiciara.
(2) Programarea cursurilor de instruire si pregitire profesionala a expenilor contabili judiciari va fi inclusa in Calendarul de dezvoltare profesionala continua al filialei CECCAR, ca anexa separata si va fi urmarita si raportata la termenele din Programul national de dezvoltare profesionala continua.

Art. 16 - Pentru asigurarea evidenta pregatirii profesionate a expertilor contabili judiciari $i a urmaririi evoluliei profesionate a acestuia, filialele teritoriale ale Corpului au obligativitatea de a actualiza pentru fiecare expert contabil judiciar. Fisa individuals de evidenta a expertului contabil judiciar.

Art. 17 - Semestrial, prin grija filialelor se vor organiza instruiri/seminarii cu expertii contabili judiciari cu privire la teme de interes pentru activitatea de expertiza contabilci judiciari
 
Cap. VI. Obligatiile expertilor contabili judiciari
 
Art. 18 - (1) Expertii contabili judiciari au obligatia de a respecta si indeplini reglementarile emise de Corp, prevederile Codului etic national al profesionistilor contabili si ale Standardului profesional nr. 35.
(2) De asemenea, in exercitarea misiunii lor, expertii contabili judiciari vor aplica regulile procedurale prevazute de Codul de procedura civila si Codul de procedura penala, cu privire la efectuarea expertizelor contabile judiciare dispuse de organele indreptatite la aceasta.

Art. 19 - In conformitate cu Regulamentul CECCAR privind auditul de calitate in domeniul serviciilor contabile, expertii contabili judiciari, indiferent de calitate (expert numit sau expert parte) au obligatia sa prezinte rapoartele de expertiza contabila judiciara precum si opiniile separate ate expertilor parte, pentru a fi supuse auditului de calitate.
 
Cap. VII Radierea expertilor contabili judiciari din GEJ
 
Art. 20 Expertii contabili judiciari vor fi radiati/suspendati din GEJ in urmatoarele situatii:
- radiati din oficiu, la iesirea din Tablou sau la sesizarea filialelor ca nu si-au indeplinit obligatiile fata de Corp;
- suspendati din oficiu ca urmare a intervenirii unei stSri de incompatibilitate, care obliga expertul la trecerea la sectiunea inactivi sau a unei suspendari disciplinare;
- radiati/suspendati la cererea expertului, exprimata in scris in anul in curs pentru anul urmator. Pentru radierea/suspendarea in anul in curs, se poate aproba cererea, de catre conducerea Corpului, numai in cazuri temeinic justificate (incompatibilitate, cauze medicate care presupun repausuri de lunga durata etc); - nerespectarea obligatiei prevazute la art. 19.
 
Cap. VIII Aspecte financiare

Art. 21 - Cheltuielile cu instruirea, perfectjonarea si testarea expertilor contabili judiciari se vor suporta din cotizatiile si taxele pe care acestia sunt obligati sa le achite pentru cursurile de pregatire profesionala, conform reglementarilor Corpului, din taxele de inscriere in "Registrul privind evidenta expertilor contabili judiciari" si eliberarea legitimatiei de expert contabil judiciar (15 lei/legitimatie).
 
Cap. IX Dispozitii tranzitorii si finale
 
Art. 22 - (1) Structurile cu atributii in activitatea de expertizi contabila" judiciara vor asigura, urmari si raporta semestrial conducerii Corpului modul de aducere la indeplinire a prezentelor Norme.
(2) Prezentele Norme intra in vigoare in termen de 30 zile de la data aprobarii de catre Consiliul Superior al Corpului.
(3) Anexele 1-4 fac parte integranta din prezentele Norme.

Anexa nr 1
 

Cerere
privind inscrierea in Grupul expertilor judiciari (GEJ)
 
Subsemnatul (a) ............  cu domiciliul in.................. posesor al C.I. .......... seria nr. ......
din .................. avand codul numeric personal .........................posesor al cametului de expert  contabil nr ..............................

Doresc participarea la testul de verificare a cunostintelor privind regulile procedural de efectuare a expertizelor contabile judiciare, privind notiuni de doctrina si deontologia profesiei contabile si legislate financiar - contabila, organizat de filiala  ................ in data de ....................... in vederea inscrierii in Grupul expertilor judiciari.

Declar ca am luat la cunostinta prevederile Normei nr ......... privind imbunatatirea activitatii de expertiza contabila judiciara, de drepturile si obligatiile expertilor contabili judiciari ai Corpului inscrisi in GEJ.
 
Anexez fisa de optiuni privind specializarea pentru care optez sa efectuez expertize contabile judiciare.
 
Data: Expert contabil
Nume si prenume
 
Semnatura
 

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
contabili judiciariexpert contabilexpertiza contbila

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Data aparitiei: 17 Octombrie 2011


Votati articolul "NORME privind imbunatatirea activitatii de expertiza contabila judiciara":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Chestiuni legale pentru activitatea de freelancing

Intrebare: Buna ziua,

As vrea sa stiu ce taxe si impozite implica activitatea de freelancing?
Activitatea se desfasoara online, pe o platforma specializata in acest domeniu.
In urma fiecarui proiect finalizat, primesc o anumita suma (plata din partea angajatorului).
De asemenea, trebuie intocmit un PFA?

(Imi cer scuze daca am ales domeniul gresit pentru intrebare, nu sunt sigur unde se incadreaza)

Raspuns: Pentru activitatea prestata puteti avea statut de colaborator, caz in care firma trebuie sa...... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 17 Octombrie 2011 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user

Intrebare antispam: 4 + 3 =
  Da, doresc să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare

Comentarii articol

Postat de: kk*****
A venit timpul ca profesia contabila sa faca ultimul pas spre disolutia perfecta, absoluta si definitiva: Preluarea intr-un nou organism, altul decât CECCAR, a activitatii de expertiza tehnica contabila judiciara si extrajudiciara!
Data adaugarii: 18-Oct-2011
Adauga acest articol in site-ul tau

Subiectele saptamanii

 • Ce declaratii se depun pana la 25 martie?

  • Obligatiile fiscale pe care legislatia prevede ca trebuie sa le indeplinim pana pe 25 martie le vom indeplini in acest an pana la 26 martie 2018 intrucât ziua de 25 martie este zi nelucratoare. Va prezentam astfel toate declaratiile fiscale pe care va trebui sa le depunem la Fisc pana la aceasta data: - Notificarea privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare, formular 097. S...» citeste mai departe aici

 • Declaratia 010 pentru 2018: termen de depunere si instructiuni de completare

  • Ca urmare a modificarilor aduse in 2017 Codului fiscal, societatile care trec de la plata impozitului pe profit la impozitul pe venitul microintreprinderii trebuie sa depuna declaratia 010. Formularul nou a fost aprobat prin Ordinul 3725 / 2017, care inlocuieste vechiul ordin 3698 / 2015.   Ce este declaratia 010?   Formularul 010 reprezinta declaratia de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiun...» citeste mai departe aici

 • Modificarile la declaratia 600 nu se incheie aici! Iata ce va urma!

  • Intr-un articol anterior va anuntam faptul ca ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a facut o declaratie surprinzatoare in ceea ce priveste solutia pe care a gasit-o pentru controversata declaratie 600. Solutia pe care a gasit-o MFP in acest caz este comasarea a cinci formulare intr-unul singur. Toate cele cinci declaratii se depun in pr...» citeste mai departe aici

 • Legea Societatilor Comerciale actualizata in 2018. Contraventii si sanctiuni

  • Legea Societatilor Comerciale nr. 82/1991 a fost modificata de mai multe ori pana acum, astfel ca poate fi dificil sa tii pasul cu toate schimbarile legislative. Venim in sprijinul tau si te anuntam de noile reglementari. In forma actualizata a Legii Societatilor Comerciale, urmatoarele fapte sunt considerate contraventii si se sanctioneaza dupa caz: - detinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor si datoriilor, precum si...» citeste mai departe aici

 • Contabilitatea analitica a marfurilor. Analitice la contul 371

  • Subiectul analizei de astazi il reprezinta o societate comerciala cu 7 puncte de lucru care importa marfa. Aceasta este distribuita mai departe la magazine pe baza de avize de insotire, dar in contabilitate toata marfa, la pret de achizitie si la pret de vanzare, este inregistrata intr-un singur cont. Nu sunt analitice la contul 371. Magazinele nu completeaza raportul zilnic de gestiune. Vom afla in continuare daca, in aceasta situatie, exista vreun risc ca societatea sa fie sanctionata. &nbs...» citeste mai departe aici

 • Declaratia 207 pentru anul 2017. Analiza zilei cu Irina Dumitrescu

  • Pana la data de 28 februarie 2018 pentru veniturile nerezidentilor platitorii de venit trebuie sa depuna la organul fiscal formularul 207 "Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenti". Declaratia se completeaza si se depune de catre platitorul de venit, respectiv persoana desemnata din cadrul asocierii/entitatii transparente fiscal, care au obligatia calcul...» citeste mai departe aici

Newsletter zilnic GRATUIT

Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate
Aboneaza-te la newsletterul Contabilul.ro si primesti gratuit Raportul special "Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate".
Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

Codul Fiscal 2018 - modificarile legii
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"


email
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu informatii si oferte contabile
X