Atentie, Contabili!

Codul Fiscal s-a modificat!
Va rugam sa cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Impozitul pe profit, venit si salarii"

email
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu informatii si oferte contabile

Adauga mai jos adresa de e-mail pentru a primit Raportul Gratuit

email
Impozitul pe profit, venit si salarii

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit
"Impozitul pe profit, venit si salarii".

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Stiri si analize economice

5. Cheltuieli deductibile fiscal

ATENTIE!

Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin alte acte normative in vigoare.

 Codul fiscal imparte cheltuielile in trei mari grupe:

 • deductibile
 • deductibile limitat
 • nedeductibile

CHELTUIELI DEDUCTIBILE

IMPORTANT:

Cheltuielile deductibile sunt cele efectuate in scopul realizarii activitatii, respectiv pentru obtinerea si comercializarea bunurilor, a prestarilor de servicii sau executarea de lucrari.

Cheltuielile efectuate cu editarea publicatiilor care sunt inregistrate ca retururi in perioada de determinare a profitului impozabil. Marimea cheltuielilor este cea rezultata din documentele justificative, in limita cotelor prevazute in contractele de distributie si a inregistrarilor din contabilitatea proprie a veniturilor si cheltuielilor reprezentand editarea si difuzarea publicatiilor. Cheltuielile privind retururile se scad din totalul veniturilor inregistrate, inclusiv din cele realizate din publicitate.


Cartea Verde a Contabilitatii 2015
Cartea Verde a Contabilitatii 2015

Vezi detalii

Proceduri Contabile pentru Societati Comerciale 2015
Proceduri Contabile pentru Societati Comerciale 2015

Vezi detalii

OMFP 3055/2009 a fost abrogat!
OMFP 3055/2009 a fost abrogat!

Vezi detalii


Cheltuielile generate de taxa pe valoarea adaugata ca urmare a aplicarii proratei, in conformitate cu prevederile Titlului VI – Taxa pe valoarea adaugata – din Codul fiscal, precum si in alte situatii cand taxa pe valoarea adaugata aferenta unor cheltuieli deductibile este inregistrata in costuri.

Cheltuielile cu achizitionarea ambalajelor, pe durata de viata stabilita de catre contribuabil.

ATENTIE!

Cheltuielile aferente achizitionarii sau fabricarii ambalajelor se pot recupera si prin deduceri de amortizare prin metoda liniara, in cazul in care s-a optat pentru aceasta metoda. In alte cazuri, In functie de optiune, cheltuielile cu obtinerea containerelor si ambalajelor urmeaza regimul materialelor de natura obiectelor de inventar.

d)Cheltuielile efectuate, potrivit legii, pentru protectia muncii si cheltuielile efectuate pentruprevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale.

Prevederea se refera la cheltuielile efectuate in cazul in care specificul activitatii derulate impune respectarea normelor de protectie a muncii, stabilite conform legislatiei in materie. Potrivit prevederilor Codului muncii, aprobat prin Legea nr. 53/2003 angajatorii sunt obligati sa asigure conditii privind prevenirea accidentelor de munca, si asigure conditii igienico-sanitare si de sanatate a muncii adecvate.

e)Cheltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de accidente de munca, boliprofesionale sau riscuri profesionale.

IMPORTANT:

Intra in aceasta categorie cheltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de accidente de munca si boli profesionale, efectuate potrivit legii privind asigurarea pentru accidente si de munca si boli profesionale.

Cheltuielile reprezentand asigurarea pentru risc profesional sunt deductibile la calculul profitului impozabil in conditiile in care aceasta asigurare este impusa de acte normative care reglementeaza practicarea anumitor profesii sau activitati cum sunt cea de avocat, medic, constructor, notar, economist etc.

f)Cheltuielile de transport si cazare in tara si in strainatate efectuate de catre salariati si administratori, in cazul in care societatea realizeaza profit in exercitiul curent si/sau din anii precedenti.

Calitatea de administrator rezulta din actul constitutiv al societatii si/sau contractul de administrare.

IMPORTANT:

Sunt deductibile si cheltuielile de transport si cazare efectuate de catre terte persoane, altele decat salariati sau administratori, daca au la baza clauze contractuale, precum si in cazul organizarii de festivaluri, competitii sportive, emisiuni de radio-televiziune, la nivel national sau international, potrivit obiectului de activitate al agentului economic.

In vederea stabilirii caracterului deductibil al cheltuielilor de transport si cazare in tara si strainatate, se urmareste daca exista profit contabil din perioada curenta si din perioadele anterioare. Profitul in exercitiul curent reprezinta rezultatul contabil cumulat al lunii, respectiv trimestrului, dupa caz, urmand a se efectua regularizari periodice.

Cheltuielile cu transportul si cazarea sunt deductibile daca prin cumularea rezultatului curent cu cel reportat se inregistreaza profit contabil.

In cazul in care conditia realizarii de profit nu este indeplinita cheltuielile respective sunt deductibile pana la limita acceptata pentru institutiile publice. Angajatii trimisi in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar beneficiaza de:

in strainatate:

● indemnizatie zilnica in valuta, denumita diurna, in vederea acoperirii cheltuielilor de hrana, a celor marunte, uzuale, precum si a costului transportului in interiorul localitatii in care isi desfasoara activitatea;

● in suma zilnica in valuta, in limita careia persoanalul trebuie sa-si acopere cheltu ielile de cazare;

in tara:

● salariul stabilit potrivit reglementarilor in vigoare, pe toata durata deplasarii, in cazul personalului care isi mentine calitatea de salariat;

● indemnizatie lunara in lei calculata in raport cu salariul de baza si sporul de vechime.

Delegarea sau detasarea salariatilor se dispune in scris de catre conducerea unitatii.

IMPORTANT:

Drepturile salariale aferente muncii prestate la locul detasarii si cheltuielile de detasare se platesc de unitatea la care se efectueaza detasarea, cu exceptia cazurilor cand prin lege se prevede

Drepturile salariale aferente muncii prestate la locul detasarii si cheltuielile de detasare se platesc de unitatea la care se efectueaza detasarea, cu exceptia cazurilor cand prin lege se prevede

Cand detasarea se face intr-o functie pentru care este stabilit un salariu mai mare, salariatul detasat are dreptul la acest salariu, in conditiile prevazute de lege.

Salariatii trimisi in delegare sau detasare in tara sau in strainatate au dreptul sa primeasca un avans in numerar, stabilit in raport cu numarul zilelor de deplasare. Acest avans nu poate fi mai mare decat totalul cheltuielilor de delegare sau de detasare pentru 30 de zile calendaristice

Acordarea avansului si justificarea acestuia se fac in conditiile prevazute de reglementarile legale privind operatiunile de incasari si plati in numerar prin casieria unitatilor.

Justificarea sumelor acordate se face pe baza de documente, cu exceptia cheltuielilor pentru diurna, in termen de 3 zile de la inapoierea din delegatie.

ATENTIE!

In cazul cheltuielilor medicale efectuate in valuta este necesar si avizul policlinicii de specialitate.

IMPORTANT:

In situatia in care, in unele tari, potrivit practicii existente pe plan local, nu se elibereaza documente sau acestea sunt retinute de catre autoritati,sumele cheltuite se justifica pe baza de declaratie data pe porpria raspundere

In tarile in care Romania are reprezentante, declaratia se confirma de catre aceste reprezentante, daca pentru obtinerea acestei confirmari nu sunt necesare cheltuieli de deplasare.

Sumele in valuta folosite in alte scopuri, pierdute, furate sau cheltuite fara respectarea conditiilor in care au fost acordate se recupereaza de la cei care nu pot face dovada cheltuirii lor, in conditiile legii.

Eventualele penalitati de intarziere se calculeaza in lei, pe baza cursului de schimb valutar la data depunerii sumei datorate.

ATENTIE!

Pentru personalul care se deplaseaza in interesul unitatii trimitatoare se va intocmi formularulOrdin de deplasare (delegatie), formular aprobat prin Ordinul ministrului de stat,ministrul finantelor nr. 425/1998 privind aprobarea Normelor metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate comune pe economie privind activitatea financiara si contabila a acestora, cu modificarile ulterioare.

Salariatilor detasati sau delegati sa indeplineasca anumite sarcini de serviciu in localitati situate la distante mai mari de 5 km de localitatea in care isi au locul permanent de munca pe teritoriul Romaniei li se pot deconta cheltuielile de transport efectuate la ducere si la inapoiere.

Cheltuielile de aceasta natura sunt considerate deductibile din punct de vedere fiscal in baza documentelor justificative.

Calatoriile pot fi efectuate:

– cu avionul;

– pe calea ferata;

– pe caile de navigatie fluviala;

–cu mijloace de transport in comun auto; – cu mijloace de transport auto ale unitatii – la nivelul consumului lunar de combustibil stabilit potrivit legii; – cu autoturismul proprietate personala – la nivelul a 7,5 l benzina/100 km parcursi si numai cu aprobarea conducerii unitatii. Se deduc si taxele de rezervare a locurilor – la nivelul tarifului.

CHELTUIELI NEADMISE LA DECONTARE

Nu se admit la decontare urmatoarele tipuri de cheltuieli:

 • taxe percepute suplimentar pentru bagaje personale;
 • cheltuielile de transport ale persoanelor care au asigurat transportul gratuit de catre unitate;
 • cheltuielile de transport pentru inapoiere in cazul in care salariatii, dupa terminarea delegarii sau detasarii, au ramas sa-si efectueze concediul de odihna sau datorita altor cauze de ordin personal.

Nu se admit la decontare urmatoarele tipuri de cheltuieli:

 • taxe percepute suplimentar pentru bagaje personale;
 • cheltuielile de transport ale persoanelor care au asigurat transportul gratuit de catre unitate;
 • cheltuielile de transport pentru inapoiere in cazul in care salariatii, dupa terminarea delegarii sau detasarii, au ramas sa-si efectueze concediul de odihna sau datorita altor cauze de ordin personal.

Nu se admit la decontare urmatoarele tipuri de cheltuieli:

 • taxe percepute suplimentar pentru bagaje personale;
 • cheltuielile de transport ale persoanelor care au asigurat transportul gratuit de catre unitate;
 • cheltuielile de transport pentru inapoiere in cazul in care salariatii, dupa terminarea delegarii sau detasarii, au ramas sa-si efectueze concediul de odihna sau datorita altor cauze de ordin personal.

Salariatii trimisi in strainatate pot sa calatoreasca cu trenul sau cu avionul, cheltuielile de transport care vor fi considerate deductibile din punct de vedere fiscal in acest caz fiind urmatoarele:

– in cazul transportului cu avionul, la nivelul tarifului;

 – in cazul calatoriei cu trenul – la nivelul tarifului la vagon de dormit, un loc in cuseta de 2-4 locuri;

– in cazul transportului cu mijloace auto – se admite la deducere in situatia in care cheltuielile totale care trebuie suportate de catre unitate sunt inferioare tarifelor practicate la calatoria cu avionul;

-pentru indeplinirea programului stabilit se pot inchiria, atat mijloace de transport in vederea deplasarii in grup, in interiorul tarii de destinatie, cat si diferite mijloace de comunicatii, cu acordul prealabil al conducatorului unitatii trimitatoare, decontarea cheltuielilor aferente urmand sa se faca, potrivit legii, pe baza de documente justificative.

IMPORTANT:

In cazul personalului care se deplaseaza cu mijloace auto, inclusiv cu cele proprietate personala, unitatile trimitatoare vor avansa sumele necesare pentru plata carburantilor si a lubrifiantilor, tinand seama de consumul specific al acestora, precum si pentru plata taxelor rutiere, de transbordare sau a altor asemenea cheltuieli, inclusiv asigurarea pentru raspunderea civila, respectiv cartea verde.

Unitatile trimitatoare vor avansa sumele necesare acoperirii cheltuielilor de cazare, dupa parcurgerea unei distante zilnice de minimum 500 km. Sumele necesare se vor acorda in lei sau in valuta, in functie de tara in care se efectueaza cheltuielile respective.

Salariatilor care sunt incadrati pe functii pentru care sunt stabilite sarcini care necesita deplasari frecvente cu mijloace de transport in comun, inclusiv cu metroul, li se pot deconta cheltuielile de transport efectuate in cadrul localitatii in care isi desfasoara activitatea.

Sunt exceptate cheltuielile efectuate pentru deplasarea de la domiciliu la locul de munca si de la locul de munca la domiciliu, care pot fi decontate partial potrivit legii bugetare anuale in cadrul cheltuielilor sociale.

Cheltuielile de aceasta natura pot fi considerate deductibile din punct de vedere fiscal in urmatoarele conditii:

 • sunt insotite de o nota justificativa intocmita de catre salariat pentru deplasarile efectuate;
 • este mentionat mijlocul de transport utilizat;
 • sunt anexate documentele doveditoare

Salariatilor trimisi in delegare in localitati situate la distante mai mari de 5 km de

Localitatea in care isi au locul permanent de munca, pe teritoriul Romaniei, si care nu se pot inapoia la sfarsitul zilei de lucru li se pot deconta cheltuielile de cazare efectuate, pe baza documentelor justificative

Prin cheltuieli de cazare se intelege:

-tarifele sau chiria platita;

-eventualele taxe obligatorii pe plan local;

-costul micului dejun, atunci cεnd acesta nu este inclus in tarif.

In cazul cheltuielilor de transport efectuate pe baza de abonament, este necesara aprobarea conducatorului unitatii si a directorului economic

CHELTUIELI DE CAZARE

Cheltuielile de cazare efectuate, pentru care exista documente justificative, sunt considerate deductibile din punct de vedere fiscal inclusiv taxele de rezervare a locurilor.

Plafoanele de cazare la care are dreptul personalul participant la diferite manifestari cu caracter international sau la alte actiuni se acorda la nivelul corespunzator tarifelor practicate de catre hotelurile in care au loc manifestarile respective, pe baza comunicarii primite din partea organizatorilor sau a reprezentantilor Romaniei din tarile respective.

ALTE CHELTUIELI

In cazul deplasarilor efectuate in afara teritoriului Romaniei, salariatilor li se pot deconta si alte tipuri de cheltuieli considerate deductibile din punct de vedere fiscal:

 • costul transportului;
 • costul documentatiilor;
 • costul mostrelor;
 • costul altor materiale sau obiecte necesare pe durata deplasarii;
 • cheltuielile medicale pentru vaccinuri specifice unor tari cu clima greu de suportat;
 • cheltuielile cu decesul in strainatate si transportul in tara al celor decedati;
 • cheltuielile pentru obtinerea vizelor de intrare in tarile respective;
 • taxele de inscriere si/sau participare la congrese, conferinte, simpozioane, seminarii, colocvii, alte reuniuni, manifestari stiintifice, manifestari culturale, manifestari artistice, manifestari sportive, precum si alte asemenea manifestari, in conditiile stabilite de organizatori;
 • cheltuielile de transbordare, alte asemenea cheltuieli, asigurarea pentru raspunderea civila (cartea verde) in cazul deplasarilor efectuate cu mijloace auto;
 • comisioanele platite pentru rezervarea locurilor in camerele de hotel, locurilor in mijloacele de transport;
 • taxele de aeroport;
 • convorbiri telefonice, telex, comisioane de schimb, diferentele de tarif la cazare si altele asemenea, necesare indeplinirii misiunii.

ATENTIE!

Aceste cheltuieli se pot deconta in limita unei sume de pana la 50% din totalul diurnei si al plafonului de cazare la care are dreptul personalul.


Exemplu:

Un salariat al societatii FARMAVET S.A. este delegat sa participe la un simpozion international organizat la Bruxelles, in cadrul caruia se vor prezenta produse din domeniul farmaceutic. La inapoiere, salariatul prezinta spre decontare urmatoarele documente justificative:

– bilete de avion dus-intors;

– chitanta pentru taxele achitate la aeroport pentru bagajele in greutate suplimentara de peste 20 kg;

– chitante pentru taxele achitate pentru transportul la aeroport;

– chitante pentru taxele achitate pentru participarea la simpozion;

– chitanta pentru taxele achitate pentru obtinerea vizelor de intrare in tara organizatoare a simpozionului. Pot fi decontate in totalitate documentele prezentate?

Se admite decontarea integrala a sumelor ce se regasesc in documentele justificative, in masura in care sunt respectate urmatoarele conditii:

– salariatul s-a intors din deplasare cel mai tarziu in ziua urmatoare incheierii simpozionului la lucrarile caruia a fost delegat sa participe;

– pentru participarea la lucrarile simpozionului respectiv a fost necesaraa prezentarea unor documentatii, materiale si mostre de produse proprii ale unitatii trimitatoare, pentru transportul carora a fost necesara plata unor taxe suplimentare la aeroport.

Sumele reprezentand taxe achitate pentru bagajele (personale) care depasesc greutatea admisa nu sunt deductibile fiscal.

g)Contributia la rezerva mutuala de garantare a casei centrale a cooperativelor de

h) Taxele de inscriere, cotizatiile si contributiile obligatorii, reglementate de actele normative in vigoare, precum si contributiile pentru fondul destinat negocierii contractului colectiv de munca.

Intra sub incidenta acestor prevederi cheltuielile cu taxele de inscriere, cotizatiile si contributiile impuse prin acte normative, de practicare a unor profesii cum sunt: expert contabil, contabil autorizat, arhitect, medic, auditor financiar, avocat, notar etc. Contributiile pentru fondul destinat negocierii contractului colectiv de munca sunt cele datorate patronatelor, in conformitate cu prevederile Legii patronatelor.

i)Cheltuielile pentru marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, participarea la targuri si expozitii, la misiuni de afaceri, editarea de materiale informative proprii.

Cheltuielile de aceasta natura sunt deductibile numai in cazul in care societatea realizeaza profit in exercitiul curent si/sau din anii precedenti.

ATENTIE!

In cazul in care activitatile de promovare pe pietele existente sau pe cele noi, participarea la targuri si expozitii, la misiuni de afaceri, genereaza cheltuieli cu bunurile din productia proprie sau prestarea de servicii, in scopul popularizarii firmei, produselor sau serviciilor, acestea sunt deductibile la determinarea profitului impozabil.

Daca aceste operatii genereaza alte cheltuieli, cum sunt cele de deplasare, cazare, inchirieri de spatii publicitare etc. acestea nu sunt deductibile in situatia in care societatea realizeaza profit contabil din cumularea rezultatului curent cu cel reportat.

In vederea stabilirii caracterului deductibil al cheltuielilor de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, participarea la targuri si expozitii, la misiuni de afaceri, editarea de materiale informative proprii, se analizeaza rezultatul financiar al societatii, respectiv rezultatul contabil curent si cel reportat. Profitul in exercitiul curent reprezinta rezultatul contabil cumulat al lunii, respectiv trimestrului, dupa caz, urmand a se efectua regularizari periodice. In cazul in care, prin cumularea rezultatului curent cu cel reportat, se inregistreaza profit contabil, precum si in situatia in care contribuabilul se afla inauntrul perioadei de recuperare a pierderii fiscale, cheltuielile mai sus enumerate sunt deductibile.

j)Cheltuieli pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului angajat.

k)Cheltuieli de cercetare-dezvoltare.

l)Cheltuieli pentru protejarea mediului si conservarea resurselor.

m)Cheltuieli reprezentand taxele de inscriere, cotizatiile si contributiile datorate camerelor de comert si industrie, organizatiilor patronale si sindicale.

n)Cheltuieli reprezentand pierderile inregistrate, dupa data de 1 ianuarie 2007, ca urmare a scoaterii din evidenta a creantelor neincasate, rezultate in urma procesului de declarare a procedurii de faliment a debitorilor, potrivit hotararii judecatoresti.

o)Cheltuielile de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei, produselor sau serviciilor. Efectuate in baza unui contract scris.

IMPORTANT:

Sunt de asemenea deductibile si costurile asociate producerii materialelor necesare difuzarii mesajului publicitar.

Aceste cheltuieli se refera la:

– inchirierea de spatii publicitare, inclusiv la targuri si expozitii organizate;

– executarea de material publicitar;

– costurile ocazionate de prezentarea materialelor publicitare.

In aceasta prevedere se includ actiunile cu caracter publicitar organizate in scopul stimularii vanzarilor prin acordarea de bunuri in cadrul unor campanii publicitare ca mostre, precum si a altor bunuri destinate acestei actiuni. Mijloacele publicitare reprezinta instrumente prin care se transmit mesajele publicitare catre clientii potentiali pentru un anumit produs, serviciu sau se prezinta numele societatii. Acestea pot fi:

– vizuale (ziare, reviste, panouri publicitare, cataloage, prospecte, brosuri, pliante etc.);

– auditive (radio);

– audiovizuale (filme la TV si la cinema).

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Data aparitiei: 04 Aprilie 2006


Votati articolul "5. Cheltuieli deductibile fiscal":
Rating:

Nota: 5 din 1 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Mijloace fixe in conservare

Intrebare: Am urmatoarea situatie: o parte din imobilizarile pe care le detine societatea au fost conservate pe perioada iernii 5 luni/an timp de 3 ani
Amortizarea nu a fost recalculata la punerea in functiune a imobilizarilor respective si am ajuns in situatia in care unele dintre ele ar fi trebuit sa-si termine perioada de amortizare inca din 2011 si pe parcursul anului 2012.
Ce solutie as avea sa corectez aceasta greseala fara a trece valoarea reziduala pe cheltuiala nedeductibila?

Raspuns: Revizuirea perioadei de amortizare presupune ca, de la terminarea amortizarii prevazute initial, sa...... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 04 Aprilie 2006 ARTICOLE SIMILARE

X

Noi apreciem opinia ta.
Adauga comentariul tau acum


user
user

Intrebare antispam: 2 + 5 =
  Da, doresc să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare

Adauga acest articol in site-ul tau
Produse de contabilitate - REDUCERE 25%

Subiectele saptamanii

 • Descarcati Declaratia 112. Ultima versiune 3.0.5 din 26 Ian 2015

  • Va informam ca Declaratia 112 - Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate a fost actualizata in data de 26 ianuarie 2015 ajungand la versiunea 3.0.5. Declaratia 112 - Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate ...» citeste mai departe aici

 • Cele mai importante 11 lucruri pe care sa le stii despre OMFP 1802/2014!

  • "Din nou ni se cere alinierea la Directivele Europene in vigoare, drept urmare, in decembrie, vestitul 3055 si-a dat obstescul sfarsit. Si un alt ordin – 1802/2014, valabil de la 1.01. 2015 – i-a luat  locul. Fara tristeti si fara regrete. Doar cu … zeci de modificari  care ingroasa randul transformarilor legislative deja previzionate a fi aduse Legii contabilitatii. De parca cand nu aveai destula bataie de cap… Iar  3055/2009 nu pleaca singur! Se...» citeste mai departe aici

 • Declaratia 101 privind impozitul pe profit a fost actualizata la 27 ianuarie 2015

  • Declararea si plata impozitului pe profit se efectueaza trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare incheierii trimestrelor I-III. Impozitul datorat se raporteaza in Formularul 100 Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat. Retinem ca pentru trimestrul IV al anului 2014 nu se depune Formularul 100 pentru impozit pe profit. Definitivarea si plata impozitului pe profit aferent anului 2014 se efectueaza pana la 25 martie 2015, imp...» citeste mai departe aici

 • Plata contributii pentru dividendele ridicate. Ce procedura urmam?

  • In analiza urmatoare, asociata unica a societatii doreste sa ridice dividende. La aceasta societate, nu are contract de munca, dar are alte doua contracte individuale de munca, la alte societati, unde este simplu angajat. Vom vedea daca firma trebuie sa plateasca contributie la sanatate pentru dividendele ridicate. Avand in vedere ca asociatul unic obtine venituri de natura salariilor intr-un an fiscal de la alte societati, rezulta ca are calitatea de asigurat pentru...» citeste mai departe aici

 • In atentia contribuabililor persoane fizice care realizeaza venituri din activitati independente. Formularul 600

  •   Potrivit prevederilor art. 296^21 alin. (1) lit. a) - e) din Titlul IX^2 "Contributii sociale obligatorii" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii: - intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale; - membrii intreprinderii familiale; - persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare a...» citeste mai departe aici

 • Depasire prag TVA. Cum procedam?

  • In analiza de mai jos, societatea a depasit pragul TVA in luna ocombrie.  In luna decembrie societatea a fost platitoare de TVA. In decembrie veniturile au fost de 110.000 lei. In anul 2015 firma va depune decontul TVA lunar sau trimestrial? Potrivit prevederilor de la art.156^1, alin. (2) din Codul fiscal, o persoana inregistrata in scopuri de TVA plateste si declara TVA trimestrial, daca cifra de afaceri este sub plafonul de 100.000 euro, plafon anual determ...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial

Newsletter zilnic GRATUIT

Impozitul pe profit, venit si salarii
Aboneaza-te la newsletterul Contabilul.ro si primesti gratuit Raportul special "Impozitul pe profit, venit si salarii".
X