Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici

Adauga mai jos adresa de e-mail pentru a primit Raportul Gratuit

email
PLANUL DE CONTURI - toate modificarile aparute in 2017

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"PLANUL DE CONTURI - toate modificarile aparute in 2017"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
 Cartea Verde a Contabilitatii 2017

Atentie, contabili! Normele privind planul de conturi, activele si balanta de verificare se modifica

proiectmodificare reglementari contabileplan de conturicontul 1018balanta de verificare
Va informam ca modificari importante sunt aduse printr-un nou proiect de ordin publicat de Ministerul Finantelor unor reglementari contabile care privesc activele primite prin transfer de la clienti, balanta de verificare cuprinzand informatii determinate potrivit prevederilor IFRS, precum si functiunilor urmatoarelor conturi: Contul 1018, Contul 478, Contul 465.

De asemenea, va informam ca este propusa introducerea a opt conturi noi, asa cum veti regasi pe parcursul proiectului pe care il redam integral mai jos.

Proiect de Ordin privind modificarea si completarea unor reglementari contabile in temeiul art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

avand in vedere prevederile art. 4 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, viceprim-ministrul, ministrul finantelor publice, emite prezentul ordin:

Art. I. - Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, prevazute in anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 766 si 766 bis din 10 noiembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Titlul subsectiunii 8.8. "Subventii" se modifica astfel: "Subventii si active primite prin transfer de la clienti".

 Executarea silita. Ghid de aparare impotriva abuzurilor
Executarea silita. Ghid de aparare impotriva abuzurilor

Vezi detalii

Operare SAGA. Exemple practice si recomandari
Operare SAGA. Exemple practice si recomandari

Vezi detalii

Protectia datelor cu caracter personal
Protectia datelor cu caracter personal

Vezi detalii
2. Dupa punctul 238 se introduce un nou punct, punctul 2381, cu urmatorul cuprins:

"2381. - Entitatile care primesc active de la clientii lor, sub forma de imobilizari corporale sau numerar care au ca destinatie achizitia sau construirea de imobilizari corporale, pentru a-i conecta la o retea de electricitate, gaze, apa sau pentru a le furniza accesul continuu la anumite bunuri sau servicii, potrivit legii, evidentiaza datoria corespunzatoare valorii activelor respective in contul
478 "Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti".

3. In Planul de conturi general, prevazut la punctul 329, se introduc doua noi conturi, respectiv contul 1018 "Patrimoniul institutelor nationale de cercetaredezvoltare" (P) si contul 478 "Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti" (P). Soldul acestor conturi se prezinta la elementele corespunzatoare din situatiile financiare anuale ale entitatilor in cauza.

4. In capitolul VII "Functiunea conturilor", se introduc functiunile urmatoarelor conturi:

Contul 1018 "Patrimoniul institutelor nationale de cercetaredezvoltare" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta patrimoniului detinut, potrivit legii, de institutele nationale de cercetare-dezvoltare.

Contul 478 "Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta datoriei corespunzatoare valorii activelor primite de entitate de la clientii sai, sub forma de imobilizari corporale sau numerar care au ca destinatie achizitia sau construirea de imobilizari corporale, pentru a-i conecta la o retea de electricitate, gaze, apa sau pentru a le furniza accesul continuu la anumite bunuri sau servicii, potrivit legii.

Contul 478 "Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti" este un cont de pasiv.

In creditul contului 478 "Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti" se inregistreaza:
- datoria corespunzatoare valorii activelor (imobilizari corporale si/sau numerar) primite de entitate de la clientii sai.

In debitul contului 478 "Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti" se inregistreaza:

- cota parte din valoarea veniturilor in avans aferente activelor primite de entitate de la clientii sai, trecuta la venituri, pe masura amortizarii imobilizarii corporale sau a prestarii serviciului catre clienti, dupa caz (758). Soldul contului reprezinta valoarea veniturilor in avans aferente activelor primite de entitate de la clientii sai, netransferata la venituri.

Art. II. - Dupa articolul 8 al Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 687 si 687 bis din 4 octombrie 2012, se introduc doua noi articole, respectiv articolul 81 si articolul 82, cu urmatorul cuprins:

"Art. 81. - (1) Pentru inregistrarea in contabilitate a rezultatelor retratarii prevazute la art. 1 alin. (2) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 881/2012 privind aplicarea de catre societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata a Standardelor Internationale de Raportare Financiara se folosesc conturile cuprinse in Planul de conturi prevazut la punctul 143 din Reglementarile contabile conforme cu Standardele
internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, prevazute in Anexa nr. 1.

(2) In acest scop, pentru data de 31 decembrie 2012 se procedeaza la intocmirea balantei de verificare cuprinzand informatii determinate in baza Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se efectueaza si se inregistreaza in contabilitate operatiunile de retratare si se obtine balanta de verificare cuprinzand informatii determinate potrivit prevederilor IFRS.

(3) Balanta de verificare cuprinzand informatii determinate potrivit prevederilor IFRS sta la baza intocmirii situatiilor financiare anuale prevazute la art. 8 alin. (1), precum si a raportarii contabile prevazute la art. 13 alin. (2).
(4) In intelesul prezentului ordin, prin retratare se intelege efectuarea si inregistrarea in contabilitate a operatiunilor determinate de trecerea de la Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.
3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, la Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, prevazute in Anexa nr. 1.

Art. 82. - Entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, intocmesc situatiile financiare anuale rezultate din retratare si Situatia cuprinzand rezultatele retratarii, prevazuta in Anexa nr. 2 la prezentul ordin, la data aleasa pentru
intocmirea acestora. Ca urmare, in cazul acestor entitati, pentru data de 31 decembrie 2012, raportarea contabila anuala prevazuta la art. 37 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se intocmeste pe baza informatiilor din contabilitatea organizata in baza Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor
Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare."

Art. III. - Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, prevazute in Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.286/2012, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 687 si 687 bis din 4 octombrie 2012, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (1) al punctului 39 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(1) Valoarea amortizarii aferente imobilizarilor necorporale si corporale, corespunzatoare fiecarei perioade, se inregistreaza pe cheltuieli (contul 6811 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor, a investitiilor imobiliare si a activelor biologice evaluate la cost")".

2. Dupa punctul 42 se introduce un nou punct, punctul 421, cu urmatorul cuprins:

"421. - (1) Pentru inregistrarea constituirii, respectiv a reluarii deprecierii imobilizarilor necorporale cu durata de viata utila nedeterminata, se utilizeaza conturi distincte, potrivit Planului de conturi prevazut la punctul 143 din reglementari.
(2) Cheltuiala reprezentand pierderea din deprecierea fondului comercial, determinata potrivit prevederilor IFRS, se inregistreaza in contul 6817 "Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea fondului comercial."

3. Punctul 54 se abroga.

4. Dupa punctul 122 se introduce un nou punct, punctul 1221, cu urmatorul cuprins:
"1221. - Diferentele rezultate din ajustarile efectuate cu ocazia aplicarii IAS 29 se reflecta in contul 118 "Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29", cu evidentierea distincta pentru fiecare element ce a facut obiectul unor astfel de ajustari."

5. Dupa punctul 124 se introduce un nou punct, punctul 1241, cu urmatorul cuprins:

"1241. - (1) Impozitul pe profit care, potrivit IAS 12, se recunoaste in alte elemente ale rezultatului global, definite astfel potrivit prevederilor IFRS, se evidentiaza in contul 1034 "Impozit pe profit curent si impozit pe profit amanat recunoscute pe seama capitalurilor proprii", urmarindu-se distinct impozitul pe profit curent si impozitul pe profit amanat. in acest cont se evidentiaza si
impozitul pe profit amanat corespunzator rezervelor legale si altor rezerve prevazute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In contul 1034 "Impozit pe profit curent si impozit pe profit amanat recunoscute pe seama capitalurilor proprii" nu se evidentiaza impozitul pe profit corespunzator rezultatului reportat sau altor componente de capitaluri proprii, acesta recunoscandu-se direct in elementul respectiv de capitaluri proprii.

6. Dupa punctul 131 se introduce un nou punct, punctul 1311, cu urmatorul cuprins:

"1311. - (1) Cheltuielile reprezentand consumuri de stocuri, amortizare imobilizari, cheltuieli cu dobanzi, cheltuieli cu personalul etc. si care, potrivit prevederilor IFRS, sunt incluse in valoarea unor active se recunosc in cursul perioadei in functie de natura acestora. in mod corespunzator, in contabilitate se inregistreaza valoarea activelor in curs de executie, pe seama conturilor aferente
de venituri (711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse", 721 "Venituri din productia de imobilizari necorporale", 722 "Venituri din productia de imobilizari corporale" sau 725 "Venituri din productia de investitii imobiliare", dupa caz).

(2) Cu ocazia intocmirii contului de profit si pierderi, entitatile care, potrivit IAS 1, au ales sa prezinte analiza cheltuielilor utilizand o clasificare bazata pe natura acestora, nu prezinta nici valoarea acestor cheltuieli si nici valoarea veniturilor corespunzatoare, reflectate in conturile 711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse", 721 "Venituri din productia de imobilizari necorporale", 722 "Venituri din productia de imobilizari corporale" si 725 "Venituri din productia de investitii imobiliare"."

7. Dupa punctul 133 se introduce un nou punct, punctul 1331, cu urmatorul cuprins:

"1331. - Veniturile rezultate din prestari de servicii, recunoscute in functie de stadiul de finalizare a tranzactiei la finalul perioadei de raportare, precum si veniturile contractuale asociate contractului de constructie, recunoscute in functie de stadiul de executie a contractului la finalul perioadei de raportare, si care nu au fost facturate inca se evidentiaza in contabilitate in contul 418 "Clienti - facturi de intocmit"/analitic distinct."

8. In Planul de conturi, prevazut la punctul 143, precum si in tot cuprinsul reglementarilor contabile, se elimina conturile 1179 "Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29" (A/P), 332 "Servicii in curs de executie" (A) si 712 "Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de executie". In mod corespunzator, se elimina si functiunea acestor conturi, prevazuta in
capitolul VI "Functiunea conturilor".

9. In Planul de conturi, prevazut la punctul 143, se introduc opt noi conturi, respectiv conturile 118 "Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29" (A/P), 2906 "Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale cu durata de viata utila nedeterminata" (P), 465 "Operatiuni cu instrumente derivate" (A/P), 478 "Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti" (P), 6816 "Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor necorporale cu durata de viata utila nedeterminata", 6817 "Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea fondului comercial", 7587 "Castiguri din cumparari in conditii avantajoase" si 7816 "Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale cu durata de viata utila nedeterminata".

10. In Planul de conturi, prevazut la punctul 143, precum si in tot cuprinsul reglementarilor contabile, denumirea contului 117 "Rezultatul reportat" se modifica, astfel: "Rezultatul reportat, cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29", iar denumirea grupei 46 "Debitori si creditori diversi" se modifica, astfel: "Debitori diversi, creditori diversi si decontari cu instrumente derivate".

11. In capitolul VI "Functiunea conturilor", functiunea contului 1034 "Impozit pe profit curent si impozit pe profit amanat recunoscute pe seama capitalurilor proprii" se modifica si va avea urmatorul cuprins:

In contul 1034 "Impozit pe profit curent si impozit pe profit amanat recunoscute pe seama capitalurilor proprii" se evidentiaza impozitul pe profit curent si impozitul pe profit amanat care, potrivit IAS 12, sunt recunoscute in alte elemente ale rezultatului global, definite astfel potrivit prevederilor IFRS.

12. In capitolul VI "Functiunea conturilor", functiunea grupei 33 "Productie in curs de executie" se modifica si va avea urmatorul cuprins:

GRUPA 33 "PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE"

Din grupa 33 "Productie in curs de executie" face parte:
Contul 331 "Produse in curs de executie".
Contul 331
Cu ajutorul contului 331 "Produse in curs de executie" se tine evidenta stocurilor de produse in curs de executie (care nu au trecut prin toate fazele de prelucrare prevazute de procesul tehnologic, respectiv productia neterminata) existente la sfarsitul perioadei.

In debitul contului 331 "Produse in curs de executie" se inregistreaza valoarea la cost de productie a stocului de produse in curs de executie la sfarsitul perioadei, stabilita pe baza de inventar.

In creditul contului 331 "Produse in curs de executie" se inregistreaza reluarea, la inceputul perioadei urmatoare, a valorii produselor in curs de executie. Soldul contului reprezinta valoarea la cost de productie a produselor aflate in curs de executie la sfarsitul perioadei.

13. In capitolul VI "Functiunea conturilor", se introduc functiunile urmatoarelor conturi:

Contul 118
Cu ajutorul contului 118 "Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29" se tine evidenta rezultatului reportat provenit din ajustarile rezultate din aplicarea IAS 29 ca urmare a implementarii IFRS, evidentiate distinct pentru fiecare element ce a facut obiectul unor astfel de
ajustari.

Contul 465
Cu ajutorul contului 465 "Operatiuni cu instrumente derivate" se tine evidenta creantelor, respectiv a datoriilor rezultate din operatiunile cu instrumente derivate.

Contul 478
Cu ajutorul contului 478 "Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti" se tine evidenta datoriei corespunzatoare valorii activelor primite de entitate de la clientii sai, sub forma de imobilizari corporale sau numerar, pentru a-i conecta, conform prevederilor legale, la o retea de electricitate, gaze, apa sau pentru a le furniza accesul continuu la anumite bunuri sau servicii, potrivit prevederilor IFRIC 18 "Transferul de active de la clienti".

Contul 7587
Cu ajutorul contului 7587 "Castig din cumparari in conditii avantajoase" se tine evidenta castigului rezultat din cumparari efectuate in conditii avantajoase, potrivit prevederilor IFRS 3 "Combinari de intreprinderi".

Art. IV. - Prezentul ordin se aplica incepand cu situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2012.

Art. V. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I.


Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Data aparitiei: 23 Noiembrie 2012


Votati articolul "Atentie, contabili! Normele privind planul de conturi, activele si balanta de verificare se modifica":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Care va fi data prescrierii - pentru plata ?

Intrebare: Buna ziua !

Va rog din tot sufletul sa imi spuneti:
- la ce data se prescrie dreptul de a cere intoarcerea executarii silite,
daca hotararea in baza careia se cere acest lucru
a fost pronuntata la data de 24.09.2013
si a fost comunicata la data de 01.11.2013 ?

Initial, un salariat a primit o suma de bani de la institutie, cu titlul de diferente salariale,
iar acum, fiind desfiintata hotararea respectiva,
institutie trebuie sa ceara intoarerea executarii silite
pentru ca salariatul sa restituie suma de bani primita.

Raspuns: Sumele respective au fost acordate fara sa aveti hotararea definitiva, deci raspunderea platii...... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 23 Noiembrie 2012 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user

Intrebare antispam: 3 + 1 =
  Da, doresc să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare

Adauga acest articol in site-ul tau

Subiectele saptamanii

 • Impozitele valabile in 2018: dividende, dobanzi, chirii

  • Incepand cu 2018 discutam despre noile forme de impozitare, influentate semnificativ de schimbarile de ultima ora din domeniul fiscal din acest an.  Odata cu OUG 79/2017 au fost aduse unele dintre cele mai mari modificari din acest an, schimbari care intra in vigoare de la 1 ianuarie 2018.  Vorbim, in primul rand, de transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat, schimbare care a pus pe jar toti angajatorii din Romania, obligati totodata si...» citeste mai departe aici

 • Formularul 108. Cine are obligatia depunerii? Analiza zilei

  • Prin OANAF 3391/2017 publicat in MOF 966 din 06.12.2017 a fost aprobat modelul si continutului formularului 108 "Declaratie privind impozitul pe reprezentanta".  Declaratia se va depune incepand cu 1 ianuarie 2018 pentru declararea obligatiilor fiscale aferente anului 2018. Declaratia privind impozitul pe reprezentanta se completeaza si se depune de catre reprezentanta unei/unor persoane juridice straine, autorizata sa functioneze in Romania, potrivit legii. ...» citeste mai departe aici

 • Modificari aduse Legii 95/2006. Analiza zilei cu Irina Dumitrescu

  • Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii a fost recent modificata prin OUG 86/2017 publicata in MOf nr. 974 din 07/12/2017. Printre altele, modificarile vizeaza corelarea prevederilor Legii 95/2006 cu schimbarile aduse Codului fiscal de la 01 ianuarie 2018 privind contributiile de asigurari sociale de sanatate, precum si corelarea/completarea prevederilor privind documentele prin care se atesta calitatea de asigurat.  Astfel, incepand ...» citeste mai departe aici

 • Tichete cadou acordate cu ocazia Craciunului. Ce conditii trebuie sa respecte firma?

  • Prin cele de mai jos, va prezentam conditiile pe care trebuie sa le respecte societatile care acorda tichete cadou in perioada sarbatorilor de iarna. Astfel, o societate doreste sa acorde tichete cadou in valoare de 300 lei pentru toti salariatii indiferent daca au copii in intretinere sau nu au. Pentru copii minori ai salariatilor se acorda cadouri in valoare de 100 lei. Tinand seama de art. 76 alin. (4) lit a si art. 142 lit. b) din Codul fiscal, vom vedea daca este corect sa se impoziteze ...» citeste mai departe aici

 • Inventarierea anuala. Care este regimul fiscal al bunurilor degradate?

  • Persoanele juridice prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 au obligatia de a efectua inventarierea patrimoniului cel putin o data in cursul exercitiului financiar pe parcursul functionarii. Inventarierea anuala a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se face, de regula, cu ocazia incheierii exercitiului financiar. Bunurile pot fi inventariate si inaintea datei de incheiere a exercitiului financiar, cu conditia as...» citeste mai departe aici

 • Ghidul pentru negocierea contractelor colective de munca, lansat oficial

  • Ministerul Consultarii Publice si Dialogului Social va prezinta principalii pasi de urmat pentru demararea si incheierea procesului de negociere a contractelor colective de munca. In perioada 20 noiembrie - 20 decembrie 2017, angajatorii trebuie sa initieze negocierea contractelor colective de munca pentru punerea in aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.79/2017 privind modificarea Codului Fiscal. Atentie! O propunere de ultima ora ar putea rasturna intreaga situatie:&nbs...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial

Newsletter zilnic GRATUIT

PLANUL DE CONTURI - toate modificarile aparute in 2017
Aboneaza-te la newsletterul Contabilul.ro si primesti gratuit Raportul special "PLANUL DE CONTURI - toate modificarile aparute in 2017".
Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

PLANUL DE CONTURI s-a modificat!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"PLANUL DE CONTURI - toate modificarile aparute in 2017"


email
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu informatii si oferte contabile
X