email
E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.

Articole din data 27 Februarie 2006

53 articole din data 27 Februarie 2006

6. Ajustari pentru deprecierea activelor imobilizate

Ajustarile de valoare cuprind toate corectiile destinate sa tina seama de reducerile valorilor activelor individuale, stabilite la data bilantului. Reducerea poate fi sau nu definitiva. Astfel, in functie de caracterul permanent sau provizoriu al ajustarii activelor, ajustarile de valoare pot fi: ajustari permanente, denumite amortizari; si/sau ajustari...» citeste mai departe aici

4.7. Impozitul pe terenurile amplasate in extravilan

In anul 2005, impozitul pe terenurile amplasate in extravilan, indiferent de rangul localitatii, categoria de folosinta si zona unde era situat, a fost stabilit la un nivel de 1,1 lei/ha, in baza Hotararii Guvernului nr. 783/2004, impozitul in cauza constituind venit al bugetului local al localitatii in a carei raza administrativ-teritoriala era amplasat terenul. Incepand cu data...» citeste mai departe aici

4. Reflectarea cheltuielilor in situatiile financiare anuale

Cuvinte cheie: contul de profit si pierdere prezentarea cheltuielilor corectia in rosu corectia in contabilitate Reflectarea cheltuielilor in situatiile financiare anuale Una dintre componentele principale ale situatiilor financiare anuale este contul...» citeste mai departe aici

3. Operatiuni de colectare a cheltuielilor si conectarea lor cu veniturile efective ale perioadei

Operatiuni de colectare a cheltuielilor si conectarea lor cu veniturile efective ale perioadei Colectarea cheltuielilor are loc cu ocazia inregistrarii documentelor primare justificative. Colectarea cheltuielilor de natura materiala Are loc pe baza bonurilor de consum pentru diferite categorii de materiale, mai rar ` direct pe baza facturilor...» citeste mai departe aici

2. Cheltuieli ocazionate de activitatea intreprinderii si documentele contabile justificative

Cheltuieli ocazionate de activitatea intreprinderii si documentele contabile justific ative Recunoasterea cheltuielilor efectuate de intreprindere are la baza doua principii cu efect similar: principiul contabil al conectarii cheltuielilor cu veniturile obtinute prin efectuarea acestor cheltuieli; principiul fiscal al deductibilitatii...» citeste mai departe aici

6. Operatiuni contabile legate de capitalurile proprii

Operatiuni contabile legate de capitalurile proprii Capitalurile proprii se compun pe de o parte din capitalul social si primele legate de capital, iar pe de alta parte din rezervele constituite de-a lungul timpului, rezultatul reportat si profitul curent al exercitiului. Sectiunile privitoare la aportul si majorarea de capital (pag. A 64/003-009) au aratat modalitatile...» citeste mai departe aici

5. Operatiuni contabile legate de diminuarea de capital

Reducerea capitalului social apare ca operatiune economica avand doua conotatii opuse si anume: In cazul foarte favorabil in care intreprinderea, avand rezultate extraordinar de bune si mai ales resurse importante de lichiditati, decide sa nu mai blocheze capitalul depus de actionari si hotaraste sa ramburseze o parte din acesta; In cazul foarte...» citeste mai departe aici

4. Majorarea capitalului social

  Majorarile de capital social se efectueaza prin:   – emitere de noi actiuni sau aport suplimentar creator de noi parti sociale; – inglobarea in capitalul social a unor parti din capitalul propriu (de regula, rezervele); sau – transformarea unor angajamente financiare in actiuni....» citeste mai departe aici

3. Constituirea capitalului social

Aportul asociatilor sau al actionarilor la capitalul social poate sa fie in bani si/sau in natura. Aportul in bani Aportul in bani este cea mai simpla forma de aport si consta dintr-un varsamant bancar efectuat de catre fiecare dintre asociati/actionari. Documentul care stabileste suma corespunzatoare varsamantului este actul constitutiv al societatii...» citeste mai departe aici

2. Aportul de capital minim obligatoriu pentru diferitele forme de societati comerciale

Societatea comerciala poate fi definita ca fiind o grupare de persoane constituita pe baza unui contract de societate si beneficiind de personalitate juridica, in care asociatii se inteleg sa puna in comun anumite bunuri, pentru exercitarea unor fapte de comert, in scopul realizarii si impartirii beneficiilor rezultate. Legislatia romana stabileste plafoanele minime de...» citeste mai departe aici

7. Operatiuni contabile privind activele fixe

Principalele conturi folosite pentru evidenta activelor fixe .......... (pentru a vizualiza intregul articol click download) Cuvinte cheie: conturi pentru evidenta activelor fixe noutati privind amortizarea fiscala implicatii fiscale » citeste mai departe aici

4. Operatiuni contabile privind imobilizarile corporale si necorporale

Conturile utilizate pentru contabilizarea miscarii imobilizarilor sunt: Imobilizari necorporale cont 201 ,,Cheltuieli de constituire“ cont 203 ,,Cheltuieli de dezvoltare“ cont 205 ,,Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare“ cont 207 ,,Fond comercial“, din care: -cont 2071 ,,Fond...» citeste mai departe aici

5. Monografia contabila a pricipalelor operatiuni referitoare la imobilizari

1. aportul de imobilizari la capitalul social: corporale Exemplu: Domnul Ovidiu Iovan subscrie ca aport in natura la capitalul social al firmei Mamata un teren in valoare de 250.000 lei conform raportului efectuat de experti. Formalitatile de transfer al titlului de proprietate se efectueaza in termen de 30 de zile de la data cererii de mentiuni si...» citeste mai departe aici

3.4 Proces-verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe

Utilitate: document prin care se constata indeplinirea conditiilor de scoatere din functiune a mijloacelor fixe; document de consemnare a scoaterii efective din functiune a mijloacelor fixe; document de predare la magazie a ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente si materialelor rezultate din scoaterea efectiva din functiune a...» citeste mai departe aici

3.3 Bon de miscare a mijloacelor fixe

Utilitate: document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe intre doua locuri de folosinta ale unei firme (sectie, serviciu, brigada, atelier, unitati subordonate etc.); document de insotire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la sectia sau subunitatea predatoare la cea primitoare reprezentand anexa la avizul de...» citeste mai departe aici

4. Scoaterea din functiune si casarea mijloacelor fixe

Scoaterea din functiune a mijloacelor fixe poate avea loc in urmatoarele situatii: durata normala de functionare a expirat si valoarea de intrare a fost recuperata integral pe calea amortizarii; durata normala de functionare este neconsumata, iar valoarea de intrare nu a fost integral recuperata. Important: Competenta de aprobare a scoaterii...» citeste mai departe aici

3.Reevaluarea mijloacelor fixe

Pana la 31.12.2003, reevaluarea mijloacelor fixe a fost reglementata printr-o hotarare a Guvernului, prin care se stabileau principiile si criteriile de reevaluare a acestora. Ultima reglementare in acest sens a fost Hotararea Guvernului nr. 1.553/2003 privind reevaluarea imobilizarilor corporale si stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, publicata in Monitorul Oficial al...» citeste mai departe aici

2.7 Amortizarea altor categorii de imobilizari

Amortizarea mijloacelor fixe concesionate, inchiriate sau date in locatie de gestiune se calculeaza si se recupereaza prin includerea in cheltuielile de exploatare de catre proprietarul acestora. Investitiile efectuate la mijloacele fixe concesionate, inchiriate sau date in locatie de gestiune se recupereaza pe calea amortizarii de catre proprietarul investitiei. Recuperarea acestor...» citeste mai departe aici

2.6 Exceptii de la cele trei regimuri de amortizare

EXCEPTII DE LA CELE TREI REGIMURI DE AMORTIZARE – reglementate de Codul fiscal, aprobat prin Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare – 1. Mijloacele de transport noi, achizitionate dupa data de 1.01.2004, pot fi amortizate si in functie de numarul de kilometri sau numarul de ore de functionare prevazute in cartile...» citeste mai departe aici

2.5 Regimuri de amortizare

Recuperarea valorii de intrare a mijloacelor fixe, pe calea amortizarii, se face utilizand unul dintre urmatoarele regimuri de amortizare, care se aproba la data punerii in functiune: amortizarea liniara; amortizarea degresiva; amortizarea accelerata. cota de Amortizarea se determina prin aplicarea cotei de amortizare asupra valorii de intrare amortizare a mijloacelor fixe. Cota de...» citeste mai departe aici

2.4 Modul de utilizare a catalogului

1 Catalogul cuprinde o serie de informatii necesare identificarii mijlocului fix si stabilirii duratei normale de functionare, astfel: a) codul de clasificare; b) denumirea grupei, a subgrupei, clasei, subclasei si a familiei, dupa caz, a mijloacelor...» citeste mai departe aici

2.3 Amortizarea mijloacelor fixe

La calculul amortizarii mijloacelor fixe se iau in calcul doua elemente: valoarea de intrare a mijloacelor fixe; durata normala de functionare. Valoarea de intrare reprezinta valoarea la care mijloacele fixe sunt inscrise in contabilitate, la intrarea acestora in patrimoniu, si este determinata de totalitatea cheltuielilor aferente...» citeste mai departe aici

2.2. Imobilizarile necorporale

Imobilizarile necorporale reprezinta activele imobilizate care nu pot fi identificate sub o forma materiala, acestea prezentandu-se sub forma valorica. Sunt considerate active necorporale si se supun amortizarii: – cheltuielile aferente achizitionarii sau producerii de brevete; – licentele; – drepturile de autor; –...» citeste mai departe aici

2.1. Imobilizarile corporale- mijloacele fixe

Sunt considerate mijloace fixe obiectul sau complexul de obiecte care se utilizeaza ca atare si indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: sunt detinute de o persoana juridica, fizica sau asociatie fara personalitate juridica care desfasoara activitati in scopul realizarii de venituri, pentru a fi utilizate in productia proprie de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi...» citeste mai departe aici

2. Active corporale si necorporale

Amortizarea reprezinta operatiunea prin care se asigura recuperarea uzurii fizice sau morale a capitalului imobilizat, care se depreciaza ca urmare a utilizarii sau ca urmare a trecerii timpului. Capitalul imobilizat supus amortizarii cuprinde doua grupe: active corporale; active necorporale. Activele corporale aferente capitalului...» citeste mai departe aici

Formulare specifice - Impozite si taxe locale

Pentru a vizualiza intregul articol click download» citeste mai departe aici

6. Indexul impozitelor si taxelor locale

Cuvinte cheie: tipul impozitului cuantumul impozitului termen de plata facilitati specifice / comune privind impozitele si taxele locale Nr.crt. TIPUL DEIMPOZIT/ TAXA CUANTUMULIMPOZITULUI /TAXEI...» citeste mai departe aici

5.8. Dispozitii generale privind impozitele si taxele locale

Cuvinte cheie: amenzi accesorii fiscale termen de prescriptie plata diferentelor Incepand cu anul 2004, in cazul in care rata inflatiei estimata pentru anul urmator depaseste 5%, la propunerea Ministerului Finantelor Publice si a Ministerului Administratiei si Internelor, prin hotarare a Guvernului, se indexeaza:...» citeste mai departe aici

5.7. Taxe asimilate impozitelor si taxelor locale

 Taxele judiciare de timbru, taxele de timbru pentru activitatea notariala si taxele extrajudiciare de timbru se platesc anticipat, dupa cum urmeaza: taxele judiciare de timbru se platesc la bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor sau sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, in functie de sediul autoritatilor publice care solutioneaza cererile ce...» citeste mai departe aici

5.6. Taxe speciale si alte taxe locale

Cuvinte cheie: termene de plata Pentru taxele speciale si alte taxe locale, procedurile de plata si obligatiile platitorilor se stabilesc in conformitate cu procedurile aprobate de autoritatile deliberative care au hotarat instituirea respectivelor taxe. Spre exemplu, alte taxe locale se platesc, de regula, anticipat, in functie de natura fiecarei taxe...» citeste mai departe aici

5.5. Taxa hoteliera

Cuvinte cheie: termen de plata declaratie de impunere Sumele incasate cu titlu de taxa hoteliera se platesc la bugetul local al comunelor/oraselor/municipiilor/sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, in a caror raza teritoriala de competenta se afla unitatea de cazare. Taxa hoteliera se achita lunar, pana la data de 10 a...» citeste mai departe aici

5.4. Impozitul pe spectacole

Cuvinte cheie: biletele de intrare si abonamentele registre de evidente termen de plata declaratii de impunere Daca sunteti organizator de manifestari artistice si competitii sportive sunteti obligat sa inregistrati abonamentele si biletele de intrare la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei...» citeste mai departe aici

5.3. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

Cuvinte cheie: termen de plata Taxa pentru beneficierea serviciilor de reclama si publicitate se plateste lunar de termen catre prestatorul serviciului de reclama si publicitate, pana la data de 10 a lunii urmatoare datorarii taxei, pe toata durata desfasurarii contractului, incepand cu luna in care taxa a devenit exigibila. Taxa devine exigibila la data...» citeste mai departe aici

5.2. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor

Cuvinte cheie: plata anticipata declaratie de impunere viza anuala Datorati si platiti anticipat taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor. Prezentati documentul de plata in original la eliberarea actelor sau prestarea serviciilor care se supun taxarii. Acest document se pastreaza la dosarul...» citeste mai departe aici

5.1. Taxa asupra mijloacelor de transport

Cuvinte cheie: declaratie de impunere inceperea impunerii scaderea de la impunere declaratii fiscale termene de plata nerezidenti Aceasta taxa se stabileste pe baza declaratiei de impunere depuse de serviciile de specialitate pe raza carora se afla domiciliul, sediul sau punctul de lucru,...» citeste mai departe aici

5. Obligatiile platitorilor

Cuvinte cheie: declaratii de impunere depunerea declaratiilor inceperea impunerii scaderea de la impunere termene de plata In calitatea dvs. de platitor de impozite si taxe locale, indiferent daca sunteti persoana fizica sau persoana juridica, aveti doua mari obligatii: sa...» citeste mai departe aici

4.6. Impozitul pe spectacole

Cuvinte cheie: activitati artistice si competitii sportive activitati distractive Impozitul pe spectacole se determina, in functie de felul manifestarilor artistice, competitiilor sportive, activitatilor artistice si distractive pe care le organizati, astfel: Pentru manifestarile artistice si competitiile sportive, impozitul se determina...» citeste mai departe aici

4.5. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

Cuvinte cheie: mijloace de reclama si publicitate Cuantumul taxei se stabileste de catre fiecare consiliu local in a carui raza teritoriala se realizeaza publicitatea, in limitele prevazute de Codul fiscal si de hotararea Guvernului de indexare a impozitelor si taxelor locale. In functie de mijloacele de reclama si publicitate pe care le folositi, taxa se...» citeste mai departe aici

4.4. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor

Cuvinte cheie: taxe procentuale taxe fixe valoarea de proiect valoarea reala a lucrarilor alte taxe pentru autorizatii Din punctul de vedere al modului de stabilire a cuantumului taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, acestea se impart in doua categorii:...» citeste mai departe aici

4.3. Taxa asupra mijloacelor de transport

Cuvinte cheie: categorii de mijloace de transport documente doveditoare   Taxa asupra mijloacelor de transport este o taxa anuala si se stabileste in suma fixa, in functie de tipul mijlocului de transport, astfel:   pentru mijloacele de transport cu tractiune mecanica, taxa se determina prin inmultirea numarului de...» citeste mai departe aici

4.2. Impozitul pe teren

Cuvinte cheie: elemente de impozitare Impozitul pe teren este anual si este stabilit in suma fixa pe unitatea de suprafata, calculandu-se pe baza urmatoarelor elemente: suprafata terenului exprimata in metri patrati, pentru terenul situat in intravilan sau in hectare, pentru terenul situat in extravilan; zona din cadrul...» citeste mai departe aici

4.1. Impozitul pe cladiri

Impozitul pe cladiri este anual si se determina prin aplicarea cotelor de impozit asupra valorilor impozabile ale cladirilor si constructiilor. Daca sunteti persoana juridica, calculati impozitul pe cladiri asupra valorii de inventar a cladirii, inregistrate in contabilitate, respectiv valoarea de intrare a cladirii in patrimoniu si care, dupa caz, poate fi:...» citeste mai departe aici

4. Baza de impozitare si cotele de impunere - Dispozitii generale

Cuvinte cheie: indexarea impozitelor si taxelor locale modificarea impozitelor si taxelor locale hotararile consiliilor locale Incepand cu anul 2004, in cazul in care rata inflatiei estimata pentru anul urmator depaseste 5%, la propunerea Ministerului Finantelor Publice si a Ministerului Administratiei si Internelor, prin hotarare...» citeste mai departe aici

3.8. Obiectul impunerii - Alte taxe locale si taxe asimilate impozitelor si taxelor locale

Cuvinte cheie: utilizarea temporara a locurilor publice taxe de timbru In exercitarea atributiilor ce le revin in administrarea domeniului public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale, consiliile locale sau judetene, dupa caz, pot institui taxe pentru: utilizarea temporara a locurilor publice, si anume:...» citeste mai departe aici

3.7. Obiectul impunerii - Taxe speciale

Cuvinte cheie: scop reguli Taxele speciale pot fi adoptate optional de catre consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pentru functionarea unor servicii publice locale create in interesul persoanelor fizice si juridice. Domeniile in care autoritatile deliberative pot adopta taxe speciale pentru...» citeste mai departe aici

3.6. Obiectul impunerii - Taxa hoteliera

Cuvinte cheie: municipii/orase statiuni turistice Daca sunteti persoana fizica in varsta de peste 18 ani datorati taxa hoteliera pentru: sederea in municipii, orase sau comune, altele decat cele declarate, conform legii, statiuni turistice; sederea in statiunile turistice, atat cele de interes national,...» citeste mai departe aici

3.5. Obiectul impunerii - Impozitul pe spectacole

Cuvinte cheie: bilete de intrare/abonamente discoteca/videoteca activitati neimpozabile Daca sunteti organizator de manifestari artistice si competitii sportive sunteti obligat sa inregistrati abonamentele si biletele de intrare la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza...» citeste mai departe aici

3.4. Obiectul impunerii - Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

Cuvinte cheie: reclama si publicitate afisaj mijloace netaxabile    Datorati taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate in urmatoarele situatii: pentru servicii de reclama si publicitate in Romania in baza unui contract sau a unui alt fel de intelegere incheiata cu alta persoana, cu...» citeste mai departe aici

3.3. Obiectul Impunerii - Taxa asupra mijloacelor de trasport

Cuvinte cheie: mijloace de transport taxabile mijloace de transport pentru care nu se datoreaza taxa Datorati taxa asupra mijloacelor de transport daca detineti in proprietate un mijloc de transport care trebuie inmatriculat in Romania, cum sunt: mijloace de transport cu tractiune mecanica: autoturisme, autobuze, autocare,...» citeste mai departe aici

3.2. Obiectul impunerii - Impozitul pe teren

Cuvinte cheie: rangul localitatilor delimitarea zonala categorii de folosinta terenuri neimpozitate Impozitul pe teren este anual si este stabilit in suma fixa pe unitatea de suprafata, calculandu-se pe baza urmatoarelor elemente: suprafata terenului exprimata in metri patrati, pentru terenul situat in...» citeste mai departe aici

3.1. Obiectul impunerii - Impozitul pe cladiri

Cuvinte cheie: locuinte locuinte dezafectate anexe constructii gospodaresti cladiri fara autorizatie constructii industriale cladiri care nu intra sub incidenta impozitelor si taxelor locale constructii speciale . IMPORTANT: Datorati impozite pentru...» citeste mai departe aici

3. Obiectul impunerii

Vezi capitolele de mai jos (3.1 - 3.9)» citeste mai departe aici

2. Platitorii de impozite si taxe locale

Cuvinte cheie: platitori persoane fizice platitori persoane juridice coproprietate leasing reprezentare constituirea/reconstituirea dreptului de proprietate reclama si publicitate ATENTIE! Platitorii (contribuabili) sunt persoanele fizice si persoanele juridice obligate...» citeste mai departe aici


Subiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Atentie, contabili!
Sistemele e-Factura si e-Transport vin cu noi OBLIGATII fiscale!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X