email
E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.

Articole din data 16 Ianuarie 2009

182 articole din data 16 Ianuarie 2009

ARTICOLUL 242 Abrogari

ARTICOLUL 242 Abrogari La data intrarii in vigoare a prezentului cod se abroga: a) Ordonanta Guvernului nr. 82/1998 privind inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 712 din 1 octombrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare; b) Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 241 Conflictul temporal al actelor normative

ARTICOLUL 241 Conflictul temporal al actelor normative Reglementarile emise in temeiul ordonantelor si ordonantelor de urgenta prevazute la art. 242 raman aplicabile pana la data aprobarii actelor normative de aplicare a prezentului cod, prevazute la art. 228, in masura in care nu contravin prevederilor acestuia. » citeste mai departe aici

ARTICOLUL 240 Intrarea in vigoare

ARTICOLUL 240 Intrarea in vigoare Prezentul cod intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2004. Dispozitiile titlului X "Sanctiuni" intra in vigoare la data de 10 ianuarie 2004. » citeste mai departe aici

ARTICOLUL 239 Dispozitii tranzitorii privind executarea silita

ARTICOLUL 239 Dispozitii tranzitorii privind executarea silita Executarile silite, in curs la data intrarii in vigoare a prezentului cod, se continua potrivit dispozitiilor acestuia, actele indeplinite anterior ramanand valabile. » citeste mai departe aici

ARTICOLUL 238 Dispozitii tranzitorii privind solutionarea contestatiilor

ARTICOLUL 238 Dispozitii tranzitorii privind solutionarea contestatiilor (1) Contestatiile depuse inainte de data intrarii in vigoare a prezentului cod se solutioneaza potrivit procedurii administrativjurisdictionale existente la data depunerii contestatiei. (2) In situatia contestatiilor aflate in curs de solutionare formulate impotriva actelor de control prin care au fost...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 237 Dispozitii tranzitorii privind inspectia fiscala

ARTICOLUL 237 Dispozitii tranzitorii privind inspectia fiscala Inspectiile fiscale incepute inainte de data intrarii in vigoare a prezentului cod se vor continua potrivit procedurii existente la data cand au fost incepute. In aceste conditii, masurile dispuse prin procesul-verbal de control au valoare de act administrativ fiscal. » citeste mai departe aici

ARTICOLUL 236 Dispozitii tranzitorii privind solutionarea cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata

ARTICOLUL 236 Dispozitii tranzitorii privind solutionarea cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata Cererile de rambursare a taxei pe valoarea adaugata, depuse potrivit legii privind taxa pe valoarea adaugata si nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentului cod, se solutioneaza potrivit reglementarilor in temeiul carora au fost depuse. » citeste mai departe aici

ARTICOLUL 235 Dispozitii tranzitorii privind inregistrarea fiscala

ARTICOLUL 235 Dispozitii tranzitorii privind inregistrarea fiscala (1) Persoanele prevazute la art. 72 alin. (4), care sunt deja inregistrate, au obligatia de a depune declaratia de inregistrare fiscala in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului cod. (2) Codurile de identificare fiscala si certificatele de inregistrare fiscala atribuite anterior...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 234 Dispozitii procedurale privind inregistrarea in cazul unor activitati cu produse accizabile

ARTICOLUL 234 Dispozitii procedurale privind inregistrarea in cazul unor activitati cu produse accizabile (1) Inregistrarea prevazuta la art. 2441 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se face prin depunerea la organul fiscal competent a unei cereri de inregistrare. (2) Pe baza cererii de inregistrare organul...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 233 Constatarea faptelor ce pot constitui infractiuni

ARTICOLUL 233 Constatarea faptelor ce pot constitui infractiuni Constatarea faptelor ce pot constitui infractiuni in conditiile art. 2961 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, este de competenta organului fiscal din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si a Garzii Financiare. » citeste mai departe aici

ARTICOLUL 232 Confiscari

ARTICOLUL 232 Confiscari (1) Confiscarile dispuse potrivit legii se duc la indeplinire de catre organele care au dispus confiscarea. Confiscarile dispuse de procurori sau de instantele de judecata se duc la indeplinire de catre Ministerul Economiei si Finantelor, Ministerul Internelor si Reformei Administrative sau, dupa caz, de catre alte autoritati publice abilitate de lege,...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 231 Dispozitii privind termenele

ARTICOLUL 231 Dispozitii privind termenele Termenele in curs la data intrarii in vigoare a prezentului cod se calculeaza dupa normele legale in vigoare la data cand au inceput sa curga. » citeste mai departe aici

ARTICOLUL 230 Inscrierea creantelor la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

ARTICOLUL 230 Inscrierea creantelor la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare Pentru creantele fiscale administrate de catre Ministerul Economiei si Finantelor, acesta este autorizat ca operator care, prin unitatile sale teritoriale, ca agenti imputerniciti, sa inscrie creante cuprinse in titluri executorii la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare. » citeste mai departe aici

ARTICOLUL 229 Scutirea organelor fiscale de plata taxelor

ARTICOLUL 229 Scutirea organelor fiscale de plata taxelor Organele fiscale sunt scutite de taxe, tarife, comisioane sau cautiuni pentru cererile, actiunile si orice alte masuri pe care le indeplinesc in vederea administrarii creantelor fiscale, cu exceptia celor privind comunicarea actului administrativ fiscal. » citeste mai departe aici

ARTICOLUL 228 Acte normative de aplicare

ARTICOLUL 228 Acte normative de aplicare (1) In aplicarea prezentului cod, Guvernul adopta norme metodologice de aplicare, in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonante. (2) Formularele necesare si instructiunile de utilizare a acestora privind administrarea creantelor fiscale se aproba...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 227 Dispozitii privind functionarii publici din cadrul organelor fiscale

ARTICOLUL 227 Dispozitii privind functionarii publici din cadrul organelor fiscale (1) In exercitarea atributiilor de serviciu functionarii publici din cadrul organelor fiscale sunt investiti cu exercitiul autoritatii publice si beneficiaza de protectie potrivit legii. (2) Statul si unitatile administrativ-teritoriale raspund patrimonial pentru prejudiciile cauzate...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 226 Dispozitii privind recuperarea ajutorului de stat ilegal sau interzis

ARTICOLUL 226 Dispozitii privind recuperarea ajutorului de stat ilegal sau interzis (1) Deciziile Consiliului Concurentei, precum si deciziile furnizorilor de ajutor de stat prin care se dispune recuperarea unui ajutor de stat ilegal sau interzis constituie titlu executoriu. Dispozitiile art. 141 alin. (6)-(9) se aplica in mod corespunzator. (2) Recuperarea ajutoarelor de...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 225 Dispozitii privind stoparea ajutorului de stat

ARTICOLUL 225 Dispozitii privind stoparea ajutorului de stat (1) Stoparea acordarii ajutoarelor de stat se realizeaza, de drept, prin: a) emiterea unei decizii a Consiliului Concurentei in acest sens; b) emiterea unei decizii de catre furnizorul ajutorului de stat ca urmare a exercitarii activitatii de supraveghere, cand constata incompatibilitatea intre ajutoarele...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 224 Dispozitii privind regimul vamal

ARTICOLUL 224 Dispozitii privind regimul vamal Neplata la termenul legal a impozitelor, taxelor sau altor sume ce se datoreaza, potrivit legii, in vama atrage interzicerea efectuarii altor operatiuni de vamuire pana la stingerea integrala a acestora. » citeste mai departe aici

ARTICOLUL 223 Dispozitii aplicabile

ARTICOLUL 223 Dispozitii aplicabile Dispozitiile prezentului titlu se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la regimul juridic al contraventiilor. » citeste mai departe aici

ARTICOLUL 222 Actualizarea sumei amenzilor

ARTICOLUL 222 Actualizarea sumei amenzilor Limitele amenzilor contraventionale prevazute in prezentul cod pot fi actualizate anual, in functie de evolutia ratei inflatiei, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei si Finantelor. » citeste mai departe aici

ARTICOLUL 221 Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor

ARTICOLUL 221  Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele fiscale competente. (2) Sanctiunile contraventionale prevazute la art. 219 si 220 se aplica persoanelor fizice sau persoanelor juridice care au calitatea de subiect in raportul juridic fiscal. In cazul asocierilor si al...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 220 Contraventii si sanctiuni la regimul produselor accizabile

ARTICOLUL 220 Contraventii si sanctiuni la regimul produselor accizabile (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte: a) detinerea de produse accizabile in afara regimului suspensiv, care nu au fost introduse in sistemul de accizare conform titlului VII din Codul fiscal; b) neanuntarea autoritatii fiscale competente, in termenul legal, despre modificarile aduse...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 219 Contraventii

ARTICOLUL 219 Contraventii (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte: a) nedepunerea la termenele prevazute de lege a declaratiilor de inregistrare fiscala sau de mentiuni; b) neindeplinirea la termen a obligatiilor de declarare prevazute de lege, a bunurilor si veniturilor impozabile sau, dupa caz, a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume;...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 218 Comunicarea deciziei si calea de atac

ARTICOLUL 218 Comunicarea deciziei si calea de atac (1) Decizia privind solutionarea contestatiei se comunica contestatorului, persoanelor introduse, in conditiile art. 44, precum si organului fiscal emitent al actului administrativ atacat. (2) Deciziile emise in solutionarea contestatiilor pot fi atacate de catre contestatar sau de catre persoanele introduse in procedura...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 217 Respingerea contestatiei pentru neindeplinirea conditiilor procedurale

ARTICOLUL 217 Respingerea contestatiei pentru neindeplinirea conditiilor procedurale (1) Daca organul de solutionare competent constata neindeplinirea unei conditii procedurale, contestatia va fi respinsa fara a se proceda la analiza pe fond a cauzei. (2) Contestatia nu poate fi respinsa daca poarta o denumire gresita. » citeste mai departe aici

ARTICOLUL 216 Solutii asupra contestatiei

ARTICOLUL 216 Solutii asupra contestatiei (1) Prin decizie contestatia va putea fi admisa, in totalitate sau in parte, ori respinsa. (2) In cazul admiterii contestatiei se decide, dupa caz, anularea totala sau partiala a actului atacat. (3) Prin decizie se poate desfiinta total sau partial actul administrativ atacat, situatie in care urmeaza sa se incheie un nou act...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 215 Suspendarea executarii actului administrativ fiscal

ARTICOLUL 215 Suspendarea executarii actului administrativ fiscal (1) Introducerea contestatiei pe calea administrativa de atac nu suspenda executarea actului administrativ fiscal. (2) Dispozitiile prezentului articol nu aduc atingere dreptului contribuabilului de a cere suspendarea executarii actului administrativ fiscal, in temeiul Legii contenciosului administrativ nr....» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 214 Suspendarea procedurii de solutionare a contestatiei pe cale administrativa

ARTICOLUL 214 Suspendarea procedurii de solutionare a contestatiei pe cale administrativa (1) Organul de solutionare competent poate suspenda, prin decizie motivata, solutionarea cauzei atunci cand: a) organul care a efectuat activitatea de control a sesizat organele in drept cu privire la existenta indiciilor savarsirii unei infractiuni a carei constatare ar avea o...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 213 Solutionarea contestatiei

ARTICOLUL 213 Solutionarea contestatiei (1) In solutionarea contestatiei organul competent va verifica motivele de fapt si de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza contestatiei se face in raport de sustinerile partilor, de dispozitiile legale invocate de acestea si de documentele existente la dosarul cauzei. Solutionarea contestatiei se face in...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 212 Introducerea altor persoane in procedura de solutionare

ARTICOLUL 212 Introducerea altor persoane in procedura de solutionare (1) Organul de solutionare competent poate introduce, din oficiu sau la cerere, in solutionarea contestatiei, dupa caz, alte persoane ale caror interese juridice de natura fiscala sunt afectate in urma emiterii deciziei de solutionare a contestatiei. Inainte de introducerea altor persoane, contestatorul va fi...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 211 Forma si continutul deciziei de solutionare a contestatiei

ARTICOLUL 211 Forma si continutul deciziei de solutionare a contestatiei (1) Decizia de solutionare a contestatiei se emite in forma scrisa si va cuprinde: preambulul, considerentele si dispozitivul. (2) Preambulul cuprinde: denumirea organului investit cu solutionarea, numele sau denumirea contestatorului, domiciliul fiscal al acestuia, numarul de inregistrare a...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 210 Decizia sau dispozitia de solutionare

ARTICOLUL 210 Decizia sau dispozitia de solutionare (1) In solutionarea contestatiei, organul competent se pronunta prin decizie sau dispozitie, dupa caz. (2) Decizia sau dispozitia emisa in solutionarea contestatiei este definitiva in sistemul cailor administrative de atac. » citeste mai departe aici

ARTICOLUL 209 Organul competent

ARTICOLUL 209 Organul competent (1) Contestatiile formulate impotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, precum si a deciziilor pentru regularizarea situatiei, emise in conformitate cu legislatia in materie vamala, se solutioneaza dupa cum urmeaza: a) contestatiile care au ca obiect impozite, taxe, contributii, datorie...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 208 Retragerea contestatiei

ARTICOLUL 208 Retragerea contestatiei (1) Contestatia poate fi retrasa de contestator pana la solutionarea acesteia. Organul de solutionare competent va comunica contestatorului decizia prin care se ia act de renuntarea la contestatie. (2) Prin retragerea contestatiei nu se pierde dreptul de a se inainta o noua contestatie in interiorul termenului general de depunere a...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 207 Termenul de depunere a contestatiei

ARTICOLUL 207 Termenul de depunere a contestatiei (1) Contestatia se va depune in termen de 30 de zile de la data comunicarii actului administrativ fiscal, sub sanctiunea decaderii. (2) In cazul in care competenta de solutionare nu apartine organului emitent al actului administrativ fiscal atacat, contestatia va fi inaintata de catre acesta, in termen de 5 zile de la...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 206 Forma si continutul contestatiei

ARTICOLUL 206 Forma si continutul contestatiei (1) Contestatia se formuleaza in scris si va cuprinde: a) datele de identificare a contestatorului; b) obiectul contestatiei; c) motivele de fapt si de drept; d) dovezile pe care se intemeiaza; e) semnatura contestatorului sau a imputernicitului acestuia, precum si stampila in cazul persoanelor...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 205 Posibilitatea de contestare

ARTICOLUL 205 Posibilitatea de contestare (1) Impotriva titlului de creanta, precum si impotriva altor acte administrative fiscale se poate formula contestatie potrivit legii. Contestatia este o cale administrativa de atac si nu inlatura dreptul la actiune al celui care se considera lezat in drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, in conditiile...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 204 Instructiuni de aplicare

ARTICOLUL 204 Instructiuni de aplicare In aplicarea prezentului capitol, ministrul economiei si finantelor emite instructiuni in conditiile legii. » citeste mai departe aici

ARTICOLUL 203 Conditii de admitere a cererii de asistenta

ARTICOLUL 203 Conditii de admitere a cererii de asistenta Cererea de asistenta poate viza fie o singura creanta, fie mai multe creante, cu conditia ca acestea sa fie in sarcina aceleiasi persoane. Nu se poate formula o cerere de asistenta daca valoarea totala a creantei sau creantelor este mai mica decat echivalentul in lei a 1.500 euro, la cursul de schimb comunicat de Banca...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 202 Biroul central si birourile de legatura

ARTICOLUL 202 Biroul central si birourile de legatura (1) In scopul transmiterii si/sau primirii pe cale electronica, in conditiile art. 201, a informatiilor privind acordarea asistentei potrivit prezentului capitol, se infiinteaza Biroul central in conditiile prevazute prin ordin al ministrului economiei si finantelor. (2) In scopul aplicarii prevederilor prezentului...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 201 Transmiterea informatiilor pe cale electronica

ARTICOLUL 201 Transmiterea informatiilor pe cale electronica (1) Toate informatiile comunicate in scris potrivit prezentului capitol sunt transmise, in masura in care este posibil, doar prin mijloace electronice, cu urmatoarele exceptii: a) cererea de comunicare, precum si actul sau decizia a carei comunicare este solicitata; b) cererile de recuperare sau de masuri...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 200 Rambursarea cheltuielilor de recuperare

ARTICOLUL 200 Rambursarea cheltuielilor de recuperare (1) Autoritatea solicitata va cere autoritatii solicitante rambursarea cheltuielilor de recuperare in urmatoarele situatii: a) in situatia in care autoritatea solicitata a efectuat actiuni recunoscute ca fiind nejustificate din punctul de vedere al realitatii creantei sau al valabilitatii titlului emis de autoritatea...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 199 Prescriptia dreptului de a cere executarea silita

ARTICOLUL 199 Prescriptia dreptului de a cere executarea silita (1) Prescriptia dreptului de a cere executarea silita opereaza in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare in statul membru in care se afla sediul autoritatii solicitante. (2) Actele de recuperare efectuate de autoritatea solicitata in conformitate cu cererea de asistenta, care, daca ar fi fost efectuate...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 198 Contestarea creantei sau a titlului executoriu

ARTICOLUL 198 Contestarea creantei sau a titlului executoriu (1) Daca, in cursul procedurii de recuperare, creanta sau titlul care permite recuperarea sa, emis in statul membru in care se afla sediul autoritatii solicitante, este contestat de o persoana interesata, aceasta depune contestatia la instanta sau la autoritatea competenta pentru solutionarea contestatiilor din statul...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 197 Formularistica

ARTICOLUL 197 Formularistica Modelul cererilor intocmite de autoritatile competente din Romania, in conditiile prezentei sectiuni, se aproba prin ordin al ministrului economiei si finantelor. » citeste mai departe aici

ARTICOLUL 196 Limba utilizata in procedura de asistenta

ARTICOLUL 196 Limba utilizata in procedura de asistenta Cererile de asistenta intocmite in temeiul prezentei sectiuni, inclusiv titlul executoriu si celelalte documente anexate, vor fi insotite de traducerea in limba oficiala sau in una dintre limbile oficiale ale statului membru in care se afla autoritatea solicitata ori intr-o alta limba convenita cu autoritatea solicitata. » citeste mai departe aici

ARTICOLUL 195 Modificarea sau stingerea creantei

ARTICOLUL 195 Modificarea sau stingerea creantei (1) In cazul in care valoarea creantei care face obiectul cererii de recuperare sau de masuri asiguratorii a fost modificata, autoritatea competenta din Romania informeaza de indata autoritatea solicitata, in scris, si, daca este necesar, emite si comunica un nou titlu executoriu. (2) In situatia in care valoarea creantei se...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 194 Imposibilitatea recuperarii

ARTICOLUL 194 Imposibilitatea recuperarii In cazul in care nu a fost posibila recuperarea integrala sau partiala a creantei ori ducerea la indeplinire a unor masuri asiguratorii, tinand seama de informatiile comunicate de autoritatea solicitata, autoritatea competenta din Romania ii poate cere acesteia sa redeschida procedura de recuperare sau de ducere la indeplinire a unor...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 193 Cheltuielile privind asistenta

ARTICOLUL 193 Cheltuielile privind asistenta (1) Cheltuielile pentru acordarea asistentei privind furnizarea de informatii sau comunicarea prevazute de prezenta sectiune se suporta de autoritatea solicitata. (2) Cheltuielile efectuate de autoritatea solicitata ca urmare a primirii unei cereri de recuperare a creantei sau de masuri asiguratorii, transmisa de autoritatea...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 192 Recuperarea creantelor stabilite in Romania

ARTICOLUL 192 Recuperarea creantelor stabilite in Romania (1) Pentru recuperarea intr-un alt stat membru a unei creante stabilite in Romania, autoritatea competenta prevazuta la art. 181 adreseaza autoritatii solicitate o cerere de recuperare sau de ducere la indeplinire a unor masuri asiguratorii, insotita de exemplarul original sau de o copie certificata conforma a titlului care...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 191 Comunicarea actelor emise in Romania

ARTICOLUL 191 Comunicarea actelor emise in Romania (1) In scopul recuperarii unei creante, precum si in scopul comunicarii oricarui act emis in Romania privind o creanta dintre cele prevazute la art. 180, inclusiv a deciziilor judiciare, in legatura cu o persoana fizica sau juridica careia, potrivit legii, trebuie sa i se comunice aceste acte, autoritatea prevazuta la art. 181 va...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 190 Solicitarea de informatii

ARTICOLUL 190 Solicitarea de informatii (1) In vederea recuperarii intr-un alt stat membru a unei creante stabilite printr-un titlu de creanta emis in Romania, autoritatile competente prevazute la art. 181 vor solicita, in legatura cu o persoana fizica sau juridica dintr-un alt stat membru, orice informatii utile pentru recuperarea acestei creante, de la autoritatea competenta a...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 189 Cheltuielile privind asistenta

ARTICOLUL 189 Cheltuielile privind asistenta (1) Cheltuielile pentru acordarea in Romania a asistentei privind furnizarea de informatii sau comunicarea prevazute de prezenta sectiune se suporta de autoritatea competenta din Romania. (2) Cheltuielile efectuate de autoritatea competenta din Romania ca urmare a primirii unei cereri de recuperare a creantei sau de masuri...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 188 Confidentialitatea asupra documentelor si informatiilor primite

ARTICOLUL 188 Confidentialitatea asupra documentelor si informatiilor primite Documentele si informatiile comunicate autoritatii competente din Romania pentru punerea in aplicare a prezentului capitol nu pot fi comunicate de catre aceasta decat: a) persoanei fizice sau juridice vizate de cererea de asistenta; b) persoanelor si autoritatilor insarcinate cu recuperarea...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 187 Posibilitatea de a refuza acordarea asistentei

ARTICOLUL 187 Posibilitatea de a refuza acordarea asistentei (1) Autoritatea competenta din Romania nu este obligata: a) sa acorde asistenta la recuperare, ori de cate ori executarea silita ar implica venituri si bunuri care, potrivit reglementarilor legale in vigoare, sunt exceptate de la executare silita; b) sa acorde asistenta prevazuta la art. 182-186, in cazul...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 186 Modificarea ulterioara a creantei

ARTICOLUL 186 Modificarea ulterioara a creantei (1) In situatia in care autoritatea competenta din Romania este informata de autoritatea solicitanta asupra modificarii in minus a cuantumului creantei a carei recuperare s-a solicitat, aceasta va continua actiunea pe care a intreprins-o pentru recuperare sau pentru ducerea la indeplinire a unor masuri asiguratorii, cu limitarea...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 185 Titlul executoriu

ARTICOLUL 185 Titlul executoriu (1) Titlul transmis de autoritatea solicitanta, anexat la cererea de recuperare, reprezinta titlu executoriu in conformitate cu dispozitiile art. 141 alin. (2). In conditiile in care titlul executoriu anexat la cererea de recuperare nu contine elementele unui titlu executoriu necesar pentru recuperarea, potrivit prezentului cod, a creantelor...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 184 Recuperarea creantei si aplicarea masurilor asiguratorii

ARTICOLUL 184 Recuperarea creantei si aplicarea masurilor asiguratorii (1) La cererea autoritatii solicitante, autoritatea competenta din Romania procedeaza, potrivit dispozitiilor privind executarea creantelor fiscale din prezentul cod, la recuperarea creantelor care fac obiectul titlului executoriu transmis de autoritatea solicitanta, precum si la ducerea la indeplinire, dupa...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 183 Comunicarea actelor emise in statul membru in care se afla autoritatea solicitanta

ARTICOLUL 183 Comunicarea actelor emise in statul membru in care se afla autoritatea solicitanta (1) La cererea autoritatii solicitante, autoritatea competenta din Romania comunica destinatarului toate actele si deciziile, inclusiv judiciare, privind o creanta sau recuperarea acesteia, emise in statul membru in care se afla sediul autoritatii solicitante. Prevederile art. 182...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 182 Furnizarea de informatii

ARTICOLUL 182 Furnizarea de informatii (1) Autoritatile competente prevazute la art. 181 vor furniza, la cererea autoritatii competente dintr-un alt stat membru, denumit in prezenta sectiune autoritate solicitanta, toate informatiile utile pentru recuperarea unei creante, cu exceptia cazului in care: a) informatia nu poate fi furnizata potrivit dispozitiilor prezentului...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 181 Autoritatea competenta din Romania

ARTICOLUL 181 Autoritatea competenta din Romania (1) Autoritatile competente din Romania pentru aplicarea prevederilor prezentului capitol sunt: a) pentru creantele prevazute la art. 180 alin. (1) lit. a), e), f) si h), Agentia Nationala de Administrare Fiscala; b) pentru creantele prevazute la art. 180 alin. (1) lit. b), Agentia de Plati si Interventie pentru...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 180 Sfera de aplicare

ARTICOLUL 180 Sfera de aplicare (1) Prezentul capitol se aplica tuturor creantelor aferente: a) restitutiilor, interventiilor si altor masuri care fac parte din sistemul de finantare integrala sau partiala a Fondului European de Garantare a Agriculturii (FEGA) si a Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), inclusiv sumelor datorate in cadrul acestor...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 179 Scopul

ARTICOLUL 179 Scopul Prezentul capitol stabileste norme pentru recuperarea in Romania a unor creante stabilite intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, precum si pentru recuperarea intr-un alt stat membru al Uniunii Europene a creantelor stabilite in Romania. » citeste mai departe aici

ARTICOLUL 178 Anularea creantelor fiscale

ARTICOLUL 178 Anularea creantelor fiscale (1) In situatiile in care cheltuielile de executare, exclusiv cele privind comunicarea prin posta, sunt mai mari decat creantele fiscale supuse executarii silite, conducatorul organului de executare poate aproba anularea debitelor respective. Cheltuielile generate de comunicarea somatiei prin posta sunt suportate de organul fiscal....» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 177 Deschiderea procedurii insolventei

ARTICOLUL 177 Deschiderea procedurii insolventei (1) In vederea recuperarii creantelor fiscale de la debitorii care se afla in stare de insolventa, Agentia Nationala de Administrare Fiscala si unitatile sale subordonate, respectiv compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, vor declara lichidatorilor creantele existente, la data declararii, in...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 176 Insolvabilitatea

ARTICOLUL 176 Insolvabilitatea (1) In sensul prezentului cod, este insolvabil debitorul ale carui venituri sau bunuri urmaribile au o valoare mai mica decat obligatiile fiscale de plata sau care nu are venituri ori bunuri urmaribile. (2) Pentru creantele fiscale ale debitorilor declarati in stare de insolvabilitate care nu au venituri sau bunuri urmaribile, conducatorul...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 1751 Cesiunea creantelor fiscale administrate de Agentia Nationalade Administrare Fiscala

ARTICOLUL 1751 Cesiunea creantelor fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (1) Agentia Nationala de Administrare Fiscala poate cesiona creantele pe care le administreaza, astfel cum acestea sunt individualizate prin titluri executorii si confirmate prin certificate de atestare fiscala. (2) Agentia Nationala de Administrare Fiscala nu poate...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 175 Darea in plata

ARTICOLUL 175 Darea in plata (1) Creantele fiscale administrate de Ministerul Economiei si Finantelor prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu exceptia celor cu retinere la sursa si a accesoriilor aferente acestora, precum si creantele bugetelor locale pot fi stinse, la cererea debitorului, oricand, cu acordul creditorului fiscal, prin trecerea in proprietatea publica a...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 174 Judecarea contestatiei

ARTICOLUL 174 Judecarea contestatiei (1) La judecarea contestatiei instanta va cita si organul de executare in a carui raza teritoriala se gasesc bunurile urmarite ori, in cazul executarii prin poprire, isi are sediul sau domiciliul tertul poprit. (2) La cererea partii interesate instanta poate decide, in cadrul contestatiei la executare, asupra impartirii bunurilor pe care...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 173 Termen de contestare

ARTICOLUL 173 Termen de contestare (1) Contestatia se poate face in termen de 15 zile, sub sanctiunea decaderii, de la data cand: a) contestatorul a luat cunostinta de executarea ori de actul de executare pe care le contesta, din comunicarea somatiei sau din alta instiintare primita ori, in lipsa acestora, cu ocazia efectuarii executarii silite sau in alt mod; b)...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 172 Contestatia la executare silita

ARTICOLUL 172 Contestatia la executare silita (1) Persoanele interesate pot face contestatie impotriva oricarui act de executare efectuat cu incalcarea prevederilor prezentului cod de catre organele de executare, precum si in cazul in care aceste organe refuza sa indeplineasca un act de executare in conditiile legii. (2) Dispozitiile privind suspendarea provizorie a...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 171 Reguli privind eliberarea si distribuirea

ARTICOLUL 171 Reguli privind eliberarea si distribuirea (1) Creditorii fiscali care au un privilegiu prin efectul legii si care indeplinesc conditia de publicitate sau posesie a bunului mobil au prioritate, in conditiile prevazute la art. 142 alin. (7), la distribuirea sumei rezultate din vanzare fata de alti creditori care au garantii reale asupra bunului respectiv. (2)...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 170 Ordinea de distribuire

ARTICOLUL 170 Ordinea de distribuire (1) In cazul in care executarea silita a fost pornita de mai multi creditori sau cand pana la eliberarea ori distribuirea sumei rezultate din executare au depus si alti creditori titlurile lor, organele prevazute la art. 136 vor proceda la distribuirea sumei potrivit urmatoarei ordini de preferinta, daca legea nu prevede altfel: a)...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 169 Sumele realizate din executare silita

ARTICOLUL 169 Sumele realizate din executare silita (1) Suma realizata in cursul procedurii de executare silita reprezinta totalitatea sumelor incasate dupa comunicarea somatiei prin orice modalitate prevazuta de prezentul cod. (2) Creantele fiscale inscrise in titlul executoriu se sting cu sumele realizate conform alin. (1), in ordinea vechimii, mai intai creanta...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 168 Cheltuieli de executare silita

ARTICOLUL 168 Cheltuieli de executare silita (1) Cheltuielile ocazionate cu efectuarea procedurii de executare silita sunt in sarcina debitorului. (2) Suma cheltuielilor cu executarea silita se stabileste de organul de executare, prin proces-verbal, care constituie titlu executoriu potrivit prezentului cod, care are la baza documente privind cheltuielile efectuate....» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 167 Reluarea procedurii de valorificare

ARTICOLUL 167 Reluarea procedurii de valorificare (1) Daca bunurile supuse executarii silite nu au putut fi valorificate prin modalitatile prevazute la art. 159, acestea vor fi restituite debitorului cu mentinerea masurii de indisponibilizare, pana la implinirea termenului de prescriptie. In cadrul acestui termen organul de executare poate relua oricand procedura de valorificare...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 166 Procesul-verbal de adjudecare

ARTICOLUL 166 Procesul-verbal de adjudecare (1) In cazul vanzarii bunurilor imobile, organul de executare va incheia procesul-verbal de adjudecare, in termen de cel mult 5 zile de la plata in intregime a pretului sau a avansului prevazut la art. 165 alin. (1), daca bunul a fost vandut cu plata in rate. Procesul-verbal de adjudecare constituie titlu de proprietate, transferul...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 165 Plata in rate

ARTICOLUL 165 Plata in rate (1) In cazul vanzarii la licitatie a bunurilor imobile cumparatorii pot solicita plata pretului in rate, in cel mult 12 rate lunare, cu un avans de minimum 50% din pretul de adjudecare a bunului imobil si cu plata unei majorari de intarziere stabilite conform prezentului cod. Organul de executare va stabili conditiile si termenele de plata a pretului in...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 164 Adjudecarea

ARTICOLUL 164 Adjudecarea (1) Dupa adjudecarea bunului adjudecatarul este obligat sa plateasca pretul, diminuat cu contravaloarea taxei de participare, in lei, in numerar la o unitate a Trezoreriei Statului sau prin decontare bancara, in cel mult 5 zile de la data adjudecarii. (2) Daca adjudecatarul nu plateste pretul, licitatia se va relua in termen de 10 zile de la data...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 163 Comisia de licitatie

ARTICOLUL 163 Comisia de licitatie (1) Vanzarea la licitatie a bunurilor sechestrate este organizata de o comisie condusa de un presedinte. (2) Comisia de licitatie este constituita din 3 persoane desemnate de organul de conducere al creditorului bugetar. (3) Comisia de licitatie verifica si analizeaza documentele de participare si afiseaza la locul licitatiei, cu...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 162 Vanzarea bunurilor la licitatie

ARTICOLUL 162 Vanzarea bunurilor la licitatie (1) Pentru valorificarea bunurilor sechestrate prin vanzare la licitatie organul de executare este obligat sa efectueze publicitatea vanzarii cu cel putin 10 zile inainte de data fixata pentru desfasurarea licitatiei. (2) Publicitatea vanzarii se realizeaza prin afisarea anuntului privind vanzarea la sediul organului de...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 161 Valorificarea bunurilor prin vanzare directa

ARTICOLUL 161 Valorificarea bunurilor prin vanzare directa (1) Valorificarea bunurilor prin vanzare directa se poate realiza in urmatoarele cazuri: a) pentru bunurile prevazute la art. 159 alin. (4); b) inaintea inceperii procedurii de valorificare prin licitatie, daca se recupereaza integral creanta fiscala; c) dupa finalizarea unei licitatii, daca...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 160 Valorificarea bunurilor potrivit intelegerii partilor

ARTICOLUL 160 Valorificarea bunurilor potrivit intelegerii partilor (1) Valorificarea bunurilor potrivit intelegerii partilor se realizeaza de debitorul insusi, cu acordul organului de executare, astfel incat sa se asigure o recuperare corespunzatoare a creantei fiscale. Debitorul este obligat sa prezinte in scris organului de executare propunerile ce i s-au facut si nivelul de...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 159 Valorificarea bunurilor sechestrate

ARTICOLUL 159 Valorificarea bunurilor sechestrate (1) In cazul in care creanta fiscala nu este stinsa in termen de 15 zile de la data incheierii procesului-verbal de sechestru, se va proceda, fara efectuarea altei formalitati, la valorificarea bunurilor sechestrate, cu exceptia situatiilor in care, potrivit legii, s-a dispus desfiintarea sechestrului, suspendarea sau amanarea...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 158 Executarea silita a unui ansamblu de bunuri

ARTICOLUL 158 Executarea silita a unui ansamblu de bunuri (1) Bunurile mobile si/sau imobile, proprietate a debitorului, pot fi valorificate individual si/sau in ansamblu daca organul de executare apreciaza ca astfel acestea pot fi vandute in conditii mai avantajoase. (2) Organul de executare isi poate schimba optiunea in orice faza a executarii, cu reluarea procedurii....» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 157 Executarea silita a fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini

ARTICOLUL 157 Executarea silita a fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini (1) Executarea silita a fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini, care sunt ale debitorului, se efectueaza in conformitate cu prevederile prezentului cod privind bunurile imobile. (2) Pentru executarea silita a recoltelor si a fructelor culese sunt aplicabile prevederile...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 156 Suspendarea executarii silite a bunurilor imobile

ARTICOLUL 156 Suspendarea executarii silite a bunurilor imobile (1) Dupa primirea procesului-verbal de sechestru, debitorul poate solicita organului de executare, in termen de 15 zile de la comunicare, sa ii aprobe ca plata integrala a creantelor fiscale sa se faca din veniturile bunului imobil urmarit sau din alte venituri ale sale pe timp de cel mult 6 luni. (2) De la...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 155 Instituirea administratorului-sechestru

ARTICOLUL 155 Instituirea administratorului-sechestru (1) La instituirea sechestrului si in tot cursul executarii silite, organul de executare poate numi un administrator-sechestru, daca aceasta masura este necesara pentru administrarea imobilului urmarit, a chiriilor, a arendei si a altor venituri obtinute din administrarea acestuia, inclusiv pentru apararea in litigii privind...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 154 Executarea silita a bunurilor imobile

ARTICOLUL 154 Executarea silita a bunurilor imobile (1) Sunt supuse executarii silite bunurile imobile proprietate a debitorului. In situatia in care debitorul detine bunuri in proprietate comuna cu alte persoane, executarea silita se va intinde numai asupra bunurilor atribuite debitorului in urma partajului judiciar, respectiv asupra sultei. (2) Executarea silita...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 153 Custodele

ARTICOLUL 153 Custodele (1) Bunurile mobile sechestrate vor putea fi lasate in custodia debitorului, a creditorului sau a altei persoane desemnate de organul de executare sau de executorul fiscal, dupa caz, ori vor fi ridicate si depozitate de catre acesta. Atunci cand bunurile sunt lasate in custodia debitorului sau a altei persoane desemnate conform legii si cand se constata ca...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 152 Procesul-verbal de sechestru

ARTICOLUL 152 Procesul-verbal de sechestru (1) Procesul-verbal de sechestru va cuprinde: a) denumirea organului de executare, indicarea locului, a datei si a orei cand s-a facut sechestrul; b) numele si prenumele executorului fiscal care aplica sechestrul, numarul legitimatiei si al delegatiei; c) numarul dosarului de executare, data si numarul de inregistrare...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 151 Executarea silita a bunurilor mobile

ARTICOLUL 151 Executarea silita a bunurilor mobile (1) Sunt supuse executarii silite orice bunuri mobile ale debitorului, cu exceptiile prevazute de lege. (2) In cazul debitorului persoana fizica nu pot fi supuse executarii silite, fiind necesare vietii si muncii debitorului, precum si familiei sale: a) bunurile mobile de orice fel care servesc la continuarea...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 150 Executarea silita a tertului poprit

ARTICOLUL 150 Executarea silita a tertului poprit (1) Daca tertul poprit instiinteaza organul de executare ca nu datoreaza vreo suma de bani debitorului urmarit, precum si in cazul in care se invoca alte neregularitati privind infiintarea popririi, instanta judecatoreasca in a carei raza teritoriala se afla domiciliul sau sediul tertului poprit, la cererea organului de executare...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 149 Executarea silita a sumelor ce se cuvin debitorilor

ARTICOLUL 149 Executarea silita a sumelor ce se cuvin debitorilor (1) Sunt supuse executarii silite prin poprire orice sume urmaribile reprezentand venituri si disponibilitati banesti in lei si in valuta, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, detinute si/sau datorate, cu orice titlu, debitorului de catre terte persoane sau pe care acestia le vor datora si/sau...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 148 Suspendarea, intreruperea sau incetarea executarii silite

ARTICOLUL 148 Suspendarea, intreruperea sau incetarea executarii silite (1) Executarea silita se poate suspenda, intrerupe sau poate inceta in cazurile prevazute de prezentul cod. (2) Executarea silita se suspenda: a) cand suspendarea a fost dispusa de instanta sau de creditor, in conditiile legii; b) la data comunicarii aprobarii inlesnirii la plata, in...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 147 Evaluarea bunurilor supuse executarii silite

ARTICOLUL 147 Evaluarea bunurilor supuse executarii silite (1) Inaintea valorificarii bunurilor, acestea vor fi evaluate. Evaluarea se efectueaza de organul de executare prin experti evaluatori proprii sau prin experti evaluatori independenti. Evaluatorii independenti sunt desemnati in conditiile art. 55. Atat evaluatorii proprii, cat si evaluatorii independenti sunt obligati sa...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 146 Drepturi si obligatii ale tertului

ARTICOLUL 146 Drepturi si obligatii ale tertului Tertul nu se poate opune sechestrarii unui bun al debitorului, invocand un drept de gaj, drept de ipoteca sau un privilegiu. Tertul va participa la distribuirea sumelor rezultate din valorificarea bunului, potrivit legii. » citeste mai departe aici

ARTICOLUL 145 Somatia

ARTICOLUL 145 Somatia (1) Executarea silita incepe prin comunicarea somatiei. Daca in termen de 15 zile de la comunicarea somatiei nu se stinge debitul, se continua masurile de executare silita. Somatia este insotita de un exemplar al titlului executoriu. (2) Somatia cuprinde, pe langa elementele prevazute la art. 43 alin. (2), urmatoarele: numarul dosarului de executare;...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 144 Precizarea naturii debitului

ARTICOLUL 144 Precizarea naturii debitului In toate actele de executare silita trebuie sa se indice titlul executoriu si sa se arate natura si cuantumul debitului ce face obiectul executarii» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 143 Obligatia de informare

ARTICOLUL 143 Obligatia de informare In vederea inceperii executarii silite, organul de executare competent se poate folosi de mijloacele de proba prevazute la art. 49, in vederea determinarii averii si a venitului debitorului. La cererea organului fiscal, debitorul este obligat sa furnizeze in scris, pe propria raspundere, informatiile solicitate. » citeste mai departe aici

ARTICOLUL 142 Reguli privind executarea silita

ARTICOLUL 142 Reguli privind executarea silita (1) Executarea silita se poate intinde asupra veniturilor si bunurilor proprietate a debitorului, urmaribile potrivit legii, iar valorificarea acestora se efectueaza numai in masura necesara pentru realizarea creantelor fiscale si a cheltuielilor de executare. Executarea silita a bunurilor proprietate a debitorului, urmaribile...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 141 Titlul executoriu si conditiile pentru inceperea executarii silite

ARTICOLUL 141 Titlul executoriu si conditiile pentru inceperea executarii silite (1) Executarea silita a creantelor fiscale se efectueaza in temeiul unui titlu executoriu emis potrivit prevederilor prezentului cod de catre organul de executare competent in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal debitorul sau al unui inscris care, potrivit legii, constituie titlu...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 140 Executarea silita impotriva unei asocieri fara personalitate juridica

ARTICOLUL 140 Executarea silita impotriva unei asocieri fara personalitate juridica Pentru executarea silita a creantelor fiscale datorate de o asociere fara personalitate juridica, chiar daca exista un titlu executoriu pe numele asocierii, pot fi executate silit atat bunurile mobile si imobile ale asocierii, cat si bunurile personale ale membrilor acesteia. » citeste mai departe aici

ARTICOLUL 139 Executarea silita impotriva veniturilor bugetului general consolidat

ARTICOLUL 139 Executarea silita impotriva veniturilor bugetului general consolidat Impozitele, taxele, contributiile si orice alte venituri ale bugetului general consolidat nu pot fi urmarite de niciun creditor pentru nicio categorie de creante in cadrul procedurii de executare silita. » citeste mai departe aici

ARTICOLUL 138 Executorii fiscali

ARTICOLUL 138 Executorii fiscali (1) Executarea silita se face de organul de executare competent prin intermediul executorilor fiscali. Acestia trebuie sa detina o legitimatie de serviciu pe care trebuie sa o prezinte in exercitarea activitatii. (2) Executorul fiscal este imputernicit in fata debitorului si a tertilor prin legitimatia de executor fiscal si delegatie emisa...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 137 Executarea silita in cazul debitorilor solidari

ARTICOLUL 137 Executarea silita in cazul debitorilor solidari (1) Organul de executare coordonator, in cazul debitorilor solidari, este cel in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal debitorul despre care exista indicii ca detine mai multe venituri sau bunuri urmaribile. (11) Coordonarea executarii silite in cazul in care s-a dispus atragerea raspunderii solidare...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 136 Organele de executare silita

ARTICOLUL 136 Organele de executare silita (1) In cazul in care debitorul nu isi plateste de bunavoie obligatiile fiscale datorate, organele fiscale competente, pentru stingerea acestora, vor proceda la actiuni de executare silita, potrivit prezentului cod. (2) Organele fiscale care administreaza creante fiscale sunt abilitate sa duca la indeplinire masurile asiguratorii si...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 135 Prescriptia dreptului de a cere compensarea sau restituirea

ARTICOLUL 135 Prescriptia dreptului de a cere compensarea sau restituirea Dreptul contribuabililor de a cere compensarea sau restituirea creantelor fiscale se prescrie in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere dreptul la compensare sau restituire. » citeste mai departe aici

ARTICOLUL 134 Efecte ale implinirii termenului de prescriptie

ARTICOLUL 134 Efecte ale implinirii termenului de prescriptie (1) Daca organul de executare constata implinirea termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita a creantelor fiscale, acesta va proceda la incetarea masurilor de realizare si la scaderea acestora din evidenta analitica pe platitori. (2) Sumele achitate de debitor in contul unor creante...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 133 Intreruperea termenului de prescriptie

ARTICOLUL 133 Intreruperea termenului de prescriptie Termenul de prescriptie prevazut la art. 131 se intrerupe: a) in cazurile si in conditiile stabilite de lege pentru intreruperea termenului de prescriptie a dreptului la actiune; b) pe data indeplinirii de catre debitor, inainte de inceperea executarii silite sau in cursul acesteia, a unui act voluntar de plata a...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 132 Suspendarea termenului de prescriptie

ARTICOLUL 132 Suspendarea termenului de prescriptie Termenul de prescriptie prevazut la art. 131 se suspenda: a) in cazurile si in conditiile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescriptie a dreptului la actiune; b) in cazurile si in conditiile in care suspendarea executarii este prevazuta de lege ori a fost dispusa de instanta judecatoreasca sau de...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 131 Inceperea termenului de prescriptie

ARTICOLUL 131 Inceperea termenului de prescriptie (1) Dreptul de a cere executarea silita a creantelor fiscale se prescrie in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere acest drept. (2) Termenul de prescriptie prevazut la alin. (1) se aplica si creantelor provenind din amenzi contraventionale. » citeste mai departe aici

ARTICOLUL 130 Ridicarea masurilor asiguratorii

ARTICOLUL 130 Ridicarea masurilor asiguratorii Masurile asiguratorii instituite potrivit art. 129 se ridica, prin decizie motivata, de catre creditorii fiscali, cand au incetat motivele pentru care au fost dispuse sau la constituirea garantiei prevazute la art. 127, dupa caz. » citeste mai departe aici

ARTICOLUL 129 Poprirea si sechestrul asiguratoriu

ARTICOLUL 129 Poprirea si sechestrul asiguratoriu (1) Masurile asiguratorii prevazute in prezentul capitol se dispun si se duc la indeplinire, prin procedura administrativa, de organele fiscale competente. (2) Se dispun masuri asiguratorii sub forma popririi asiguratorii si sechestrului asiguratoriu asupra bunurilor mobile si/sau imobile proprietate a debitorului, precum si...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 128 Valorificarea garantiilor

ARTICOLUL 128 Valorificarea garantiilor Organul competent, in conditiile legii, se indestuleaza din garantiile depuse, daca nu s-a realizat scopul pentru care acestea au fost solicitate. » citeste mai departe aici

ARTICOLUL 127 Tipuri de garantii

ARTICOLUL 127 Tipuri de garantii Garantiile pentru luarea masurilor prevazute la art. 126 se pot constitui, in conditiile legii, prin: a) consemnarea de mijloace banesti la o unitate a Trezoreriei Statului; b) scrisoare de garantie bancara; c) ipoteca asupra unor bunuri imobile din tara; d) gaj asupra unor bunuri mobile; e) fidejusiune. » citeste mai departe aici

ARTICOLUL 126 Constituirea de garantii

ARTICOLUL 126 Constituirea de garantii Organul fiscal solicita constituirea unei garantii pentru: a) suspendarea executarii silite in conditiile art. 148 alin. (7); b) ridicarea masurilor asiguratorii; c) asumarea obligatiei de plata de catre alta persoana prin angajament de plata, in conditiile art. 25 alin. (2) lit. d); d) in alte cazuri prevazute de...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 125 Inlesniri la plata obligatiilor fiscale

ARTICOLUL 125 Inlesniri la plata obligatiilor fiscale (1) La cererea temeinic justificata a contribuabililor, organul fiscal competent poate acorda pentru obligatiile fiscale restante, atat inaintea inceperii executarii silite, cat si in timpul efectuarii acesteia, inlesniri la plata, in conditiile legii. (2) La cererea temeinic justificata a debitorilor, persoane fizice...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 124 Dobanzi in cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget

ARTICOLUL 124 Dobanzi in cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget (1) Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget contribuabilii au dreptul la dobanda din ziua urmatoare expirarii termenului prevazut la art. 117 alin. (2) sau la art. 70, dupa caz. Acordarea dobanzilor se face la cererea contribuabililor. (2) Dobanda datorata este la nivelul...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 123 Majorari de intarziere in cazul inlesnirilor la plata

ARTICOLUL 123 Majorari de intarziere in cazul inlesnirilor la plata Pe perioada pentru care au fost acordate inlesniri la plata obligatiilor fiscale restante se datoreaza majorari de intarziere. » citeste mai departe aici

ARTICOLUL 1221 Majorari de intarziere in cazul deschiderii procedurii insolventei

ARTICOLUL 1221 Majorari de intarziere in cazul deschiderii procedurii insolventei Pentru creantele fiscale nascute anterior sau ulterior datei deschiderii procedurii insolventei nu se datoreaza si nu se calculeaza majorari de intarziere dupa data deschiderii procedurii insolventei. » citeste mai departe aici

ARTICOLUL 122 Majorari de intarziere in cazul compensarii

ARTICOLUL 122 Majorari de intarziere in cazul compensarii (1) In cazul creantelor fiscale stinse prin compensare, majorarile de intarziere se datoreaza pana la data stingerii inclusiv, astfel: a) pentru compensarile la cerere, data stingerii este data depunerii la organul competent a cererii de compensare; b) pentru compensarile din oficiu, data stingerii este data...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 121 Majorari de intarziere in cazul platilor efectuate prin decontare bancara

ARTICOLUL 121 Majorari de intarziere in cazul platilor efectuate prin decontare bancara (1) Nedecontarea de catre unitatile bancare a sumelor cuvenite bugetului general consolidat, in termen de 3 zile lucratoare de la data debitarii contului platitorului, nu il exonereaza pe platitor de obligatia de plata a sumelor respective si atrage pentru acesta majorari de intarziere la...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 120 Majorari de intarziere

ARTICOLUL 120 Majorari de intarziere (1) Majorarile de intarziere se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. (2) Pentru diferentele suplimentare de creante fiscale rezultate din corectarea declaratiilor sau modificarea unei decizii de impunere, majorarile de...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 119 Dispozitii generale privind majorari de intarziere

ARTICOLUL 119 Dispozitii generale privind majorari de intarziere (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere. (2) Nu se datoreaza majorari de intarziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel, obligatii fiscale accesorii stabilite potrivit legii, cheltuieli de...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 118 Obligatia bancilor supuse regimului de supraveghere speciala sau de administrare speciala

ARTICOLUL 118 Obligatia bancilor supuse regimului de supraveghere speciala sau de administrare speciala Bancile supuse regimului de supraveghere speciala sau de administrare speciala si care efectueaza platile dispuse in limita incasarilor vor deconta zilnic, cu prioritate, sumele reprezentand obligatii fiscale cuprinse in ordinele de plata emise de debitori si/sau creante...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 117 Restituiri de sume

ARTICOLUL 117 Restituiri de sume (1) Se restituie, la cerere, debitorului urmatoarele sume: a) cele platite fara existenta unui titlu de creanta; b) cele platite in plus fata de obligatia fiscala; c) cele platite ca urmare a unei erori de calcul; d) cele platite ca urmare a aplicarii eronate a prevederilor legale; e) cele de rambursat de la...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 116 Compensarea

ARTICOLUL 116 Compensarea (1) Prin compensare se sting creantele administrate de Ministerul Economiei si Finantelor cu creantele debitorului reprezentand sume de rambursat sau de restituit de la buget, pana la concurenta celei mai mici sume, cand ambele parti dobandesc reciproc atat calitatea de creditor, cat si pe cea de debitor, daca legea nu prevede altfel. (2) Creantele...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 115 Ordinea stingerii datoriilor

ARTICOLUL 115 Ordinea stingerii datoriilor (1) Daca un contribuabil datoreaza mai multe tipuri de impozite, taxe, contributii si alte sume reprezentand creante fiscale prevazute la art. 21 alin. (2) lit. a), iar suma platita nu este suficienta pentru a stinge toate datoriile, atunci se sting datoriile corelative acelui tip de creanta fiscala principala pe care o stabileste...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 114 Dispozitii privind efectuarea platii

ARTICOLUL 114 Dispozitii privind efectuarea platii (1) Platile catre organele fiscale se efectueaza prin intermediul bancilor, trezoreriilor si al altor institutii autorizate sa deruleze operatiuni de plata. (2) Plata obligatiilor fiscale se efectueaza de catre debitori, distinct pe fiecare impozit, taxa, contributie si alte sume datorate bugetului general consolidat,...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 112 Certificatul de atestare fiscala

ARTICOLUL 112 Certificatul de atestare fiscala (1) Certificatul de atestare fiscala se emite de organul fiscal competent, la solicitarea contribuabilului. (2) Certificatul de atestare fiscala se elibereaza pe baza datelor cuprinse in evidenta pe platitor a organului fiscal competent si cuprinde creantele fiscale exigibile, existente in sold in ultima zi a lunii anterioare...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 111 Termenele de plata

ARTICOLUL 111 Termenele de plata (1) Creantele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor prevazute de Codul fiscal sau de alte legi care le reglementeaza. (2) Pentru diferentele de obligatii fiscale principale si pentru obligatiile fiscale accesorii, stabilite potrivit legii, termenul de plata se stabileste in functie de data comunicarii acestora, astfel: a) daca...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 110 Colectarea creantelor fiscale

ARTICOLUL 110 Colectarea creantelor fiscale (1) In sensul prezentului titlu, colectarea consta in exercitarea actiunilor care au ca scop stingerea creantelor fiscale. (2) Colectarea creantelor fiscale se face in temeiul unui titlu de creanta sau al unui titlu executoriu, dupa caz. (3) Titlul de creanta este actul prin care se stabileste si se individualizeaza creanta...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 109 Raportul privind rezultatul inspectiei fiscale

ARTICOLUL 109 Raportul privind rezultatul inspectiei fiscale (1) Rezultatul inspectiei fiscale va fi consemnat intr-un raport scris, in care se vor prezenta constatarile inspectiei din punct de vedere faptic si legal. (2) La finalizarea inspectiei fiscale, raportul intocmit va sta la baza emiterii deciziei de impunere care va cuprinde si diferente in plus sau in minus, dupa...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 108 Sesizarea organelor de urmarire penala

ARTICOLUL 108 Sesizarea organelor de urmarire penala (1) Organele fiscale vor sesiza organele de urmarire penala in legatura cu constatarile efectuate cu ocazia inspectiei fiscale si care ar putea intruni elemente constitutive ale unei infractiuni, in conditiile prevazute de legea penala. (2) In situatiile prevazute la alin. (1) organele de inspectie au obligatia de a...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 107 Dreptul contribuabilului de a fi informat

ARTICOLUL 107 Dreptul contribuabilului de a fi informat (1) Contribuabilul va fi informat pe parcursul desfasurarii inspectiei fiscale asupra constatarilor rezultate din inspectia fiscala. (2) La incheierea inspectiei fiscale, organul fiscal va prezenta contribuabilului constatarile si consecintele lor fiscale, acordandu-i acestuia posibilitatea de a-si exprima punctul de...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 106 Obligatia de colaborare a contribuabilului

ARTICOLUL 106 Obligatia de colaborare a contribuabilului (1) Contribuabilul are obligatia sa colaboreze la constatarea starilor de fapt fiscale. Acesta este obligat sa dea informatii, sa prezinte la locul de desfasurare a inspectiei fiscale toate documentele, precum si orice alte date necesare clarificarii situatiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal. (2) La...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 105 Reguli privind inspectia fiscala

ARTICOLUL 105 Reguli privind inspectia fiscala (1) Inspectia fiscala va avea in vedere examinarea tuturor starilor de fapt si raporturile juridice care sunt relevante pentru impunere. (2) Inspectia fiscala va fi efectuata in asa fel incat sa afecteze cat mai putin activitatea curenta a contribuabililor si sa utilizeze eficient timpul destinat inspectiei fiscale. (3)...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 104 Durata efectuarii inspectiei fiscale

ARTICOLUL 104 Durata efectuarii inspectiei fiscale (1) Durata efectuarii inspectiei fiscale este stabilita de organele de inspectie fiscala sau, dupa caz, de compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, in functie de obiectivele inspectiei, si nu poate fi mai mare de 3 luni. (2) In cazul marilor contribuabili sau al celor care au sedii...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 103 Locul si timpul desfasurarii inspectiei fiscale

ARTICOLUL 103 Locul si timpul desfasurarii inspectiei fiscale (1) Inspectia fiscala se desfasoara, de regula, in spatiile de lucru ale contribuabilului. Contribuabilul trebuie sa puna la dispozitie un spatiu adecvat, precum si logistica necesara desfasurarii inspectiei fiscale. (2) Daca nu exista un spatiu de lucru adecvat pentru derularea inspectiei fiscale, atunci...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 102 Comunicarea avizului de inspectie fiscala

ARTICOLUL 102 Comunicarea avizului de inspectie fiscala (1) Avizul de inspectie fiscala se comunica contribuabilului, in scris, inainte de inceperea inspectiei fiscale, astfel: a) cu 30 de zile pentru marii contribuabili; b) cu 15 zile pentru ceilalti contribuabili. (2) Comunicarea avizului de inspectie fiscala nu este necesara: a) pentru solutionarea...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 101 Avizul de inspectie fiscala

ARTICOLUL 101 Avizul de inspectie fiscala (1) Inaintea desfasurarii inspectiei fiscale, organul fiscal are obligatia sa instiinteze contribuabilul in legatura cu actiunea care urmeaza sa se desfasoare, prin transmiterea unui aviz de inspectie fiscala. (2) Avizul de inspectie fiscala va cuprinde: a) temeiul juridic al inspectiei fiscale; b) data de incepere a...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 100 Selectarea contribuabililor pentru inspectie fiscala

ARTICOLUL 100 Selectarea contribuabililor pentru inspectie fiscala (1) Selectarea contribuabililor ce urmeaza a fi supusi inspectiei fiscale este efectuata de catre organul fiscal competent. (2) Contribuabilul nu poate face obiectii cu privire la procedura de selectare folosita. » citeste mai departe aici

ARTICOLUL 99 Competenta

ARTICOLUL 99 Competenta (1) Inspectia fiscala se exercita exclusiv, nemijlocit si neingradit prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala sau, dupa caz, de compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, conform dispozitiilor prezentului titlu, ori de alte autoritati care sunt competente, potrivit legii, sa administreze impozite, taxe,...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 98 Perioada supusa inspectiei fiscale

ARTICOLUL 98 Perioada supusa inspectiei fiscale (1) Inspectia fiscala se efectueaza in cadrul termenului de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale. (2) La contribuabilii mari, perioada supusa inspectiei fiscale incepe de la sfarsitul perioadei controlate anterior, in conditiile alin. (1). (3) La celelalte categorii de contribuabili inspectia fiscala...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 97 Proceduri si metode de control fiscal

ARTICOLUL 97 Proceduri si metode de control fiscal (1) In realizarea atributiilor, inspectia fiscala poate aplica urmatoarele proceduri de control: a) controlul inopinat, care consta in activitatea de verificare faptica si documentara, in principal, ca urmare a unei sesizari cu privire la existenta unor fapte de incalcare a legislatiei fiscale, fara anuntarea in prealabil a...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 96 Formele si intinderea inspectiei fiscale

ARTICOLUL 96 Formele si intinderea inspectiei fiscale (1) Formele de inspectie fiscala sunt: a) inspectia fiscala generala, care reprezinta activitatea de verificare a tuturor obligatiilor fiscale ale unui contribuabil, pentru o perioada de timp determinata; b) inspectia fiscala partiala, care reprezinta activitatea de verificare a uneia sau mai multor obligatii...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 95 Persoanele supuse inspectiei fiscale

ARTICOLUL 95 Persoanele supuse inspectiei fiscale Inspectia fiscala se exercita asupra tuturor persoanelor, indiferent de forma lor de organizare, care au obligatii de stabilire, retinere si plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat, prevazute de lege. » citeste mai departe aici

ARTICOLUL 94 Obiectul si functiile inspectiei fiscale

ARTICOLUL 94 Obiectul si functiile inspectiei fiscale (1) Inspectia fiscala are ca obiect verificarea legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale, corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor de catre contribuabili, respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile, verificarea sau stabilirea, dupa caz, a bazelor de impunere, stabilirea diferentelor...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 93 Efectul implinirii termenului de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale

ARTICOLUL 93 Efectul implinirii termenului de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale Daca organul fiscal constata implinirea termenului de prescriptie a dreptului de stabilire a obligatiei fiscale, va proceda la incetarea procedurii de emitere a titlului de creanta fiscala. » citeste mai departe aici

ARTICOLUL 92 Intreruperea si suspendarea termenului de prescriptie a dreptului de stabilire a obligatiei fiscale

ARTICOLUL 92 Intreruperea si suspendarea termenului de prescriptie a dreptului de stabilire a obligatiei fiscale (1) Termenele prevazute la art. 91 se intrerup si se suspenda in cazurile si in conditiile stabilite de lege pentru intreruperea si suspendarea termenului de prescriptie a dreptului la actiune potrivit dreptului comun. (2) Termenul de prescriptie a dreptului...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 91 Obiectul, termenul si momentul de la care incepe sa curga termenul de prescriptie a dreptului de stabilire a obligatiilor fiscale

ARTICOLUL 91 Obiectul, termenul si momentul de la care incepe sa curga termenul de prescriptie a dreptului de stabilire a obligatiilor fiscale (1) Dreptul organului fiscal de a stabili obligatii fiscale se prescrie in termen de 5 ani, cu exceptia cazului in care legea dispune altfel. (2) Termenul de prescriptie a dreptului prevazut la alin. (1) incepe sa curga de la data...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 90 Stabilirea obligatiilor fiscale sub rezerva verificarii ulterioare

ARTICOLUL 90 Stabilirea obligatiilor fiscale sub rezerva verificarii ulterioare (1) Cuantumul obligatiilor fiscale se stabileste sub rezerva verificarii ulterioare. (2) Decizia de impunere sub rezerva verificarii ulterioare poate fi desfiintata sau modificata, din initiativa organului fiscal sau la solicitarea contribuabilului, pe baza constatarilor organului fiscal...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 89 Deciziile referitoare la bazele de impunere

ARTICOLUL 89 Deciziile referitoare la bazele de impunere (1) Bazele de impunere se stabilesc separat, prin decizie referitoare la bazele de impunere, in urmatoarele situatii: a) cand venitul impozabil este realizat de mai multe persoane. Decizia va cuprinde si repartizarea venitului impozabil pe fiecare persoana care a participat la realizarea venitului; b) cand...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 88 Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere

ARTICOLUL 88 Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere Sunt asimilate deciziilor de impunere si urmatoarele acte administrative fiscale: a) deciziile privind rambursari de taxa pe valoarea adaugata si deciziile privind restituiri de impozite, taxe, contributii si alte venituri ale bugetului general consolidat; b) deciziile referitoare la bazele de...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 87 Forma si continutul deciziei de impunere

ARTICOLUL 87 Forma si continutul deciziei de impunere Decizia de impunere trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 43. Decizia de impunere trebuie sa cuprinda, pe langa elementele prevazute la art. 43 alin. (2), si categoria de impozit, taxa, contributie sau alta suma datorata bugetului general consolidat, baza de impunere, precum si cuantumul acestora, pentru fiecare...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 86 Decizia de impunere

ARTICOLUL 86 Decizia de impunere (1) Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent. Organul fiscal emite decizie de impunere ori de cate ori acesta modifica baza de impunere. (2) Pentru creantele administrate de Ministerul Economiei si Finantelor prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin ordin al ministrului economiei si finantelor se pot stabili si...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 85 Stabilirea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat

ARTICOLUL 85 Stabilirea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat (1) Impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat se stabilesc astfel: a) prin declaratie fiscala, in conditiile art. 82 alin. (2) si art. 86 alin. (4); b) prin decizie emisa de organul fiscal, in celelalte...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 84 Corectarea declaratiilor fiscale

ARTICOLUL 84 Corectarea declaratiilor fiscale Declaratiile fiscale pot fi corectate de catre contribuabil, din proprie initiativa. » citeste mai departe aici

ARTICOLUL 83 Depunerea declaratiilor fiscale

ARTICOLUL 83 Depunerea declaratiilor fiscale (1) Declaratia fiscala se depune la registratura organului fiscal competent sau la posta prin scrisoare recomandata. Declaratia fiscala poate fi transmisa prin mijloace electronice sau prin sisteme de transmitere la distanta, conform procedurii stabilite prin ordin al ministrului economiei si finantelor. (2) Declaratiile fiscale...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 82 Forma si continutul declaratiei fiscale

ARTICOLUL 82 Forma si continutul declaratiei fiscale (1) Declaratia fiscala se intocmeste prin completarea unui formular pus la dispozitie gratuit de organul fiscal. (2) In declaratia fiscala contribuabilul trebuie sa calculeze cuantumul obligatiei fiscale, daca acest lucru este prevazut de lege. (3) Contribuabilul are obligatia de a completa declaratiile fiscale...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 81 Obligatia de a depune declaratii fiscale

ARTICOLUL 81 Obligatia de a depune declaratii fiscale (1) Declaratia fiscala se depune de catre persoanele obligate potrivit Codului fiscal, la termenele stabilite de acesta. (2) In cazul in care Codul fiscal nu prevede, Ministerul Economiei si Finantelor va stabili termenul de depunere a declaratiei fiscale. (3) Obligatia de a depune declaratia fiscala se mentine si...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 80 Reguli pentru conducerea evidentei contabile si fiscale

ARTICOLUL 80 Reguli pentru conducerea evidentei contabile si fiscale (1) Evidentele contabile si fiscale vor fi pastrate, dupa caz, la domiciliul fiscal al contribuabilului, la sediile secundare ale acestuia, inclusiv pe suport electronic, sau pot fi incredintate spre pastrare unei societati autorizate, potrivit legii, sa presteze servicii de arhivare. (2) Prin exceptie de...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 79 Obligatia de a conduce evidenta fiscala

ARTICOLUL 79 Obligatia de a conduce evidenta fiscala (1) In vederea stabilirii starii de fapt fiscale si a obligatiilor fiscale de plata datorate, contribuabilii sunt obligati sa conduca evidente fiscale, potrivit actelor normative in vigoare. (2) In vederea stabilirii preturilor de transfer, contribuabilii care desfasoara tranzactii cu persoane afiliate au obligatia ca, la...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 78 Registrul contribuabililor

ARTICOLUL 78 Registrul contribuabililor (1) Organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala organizeaza evidenta platitorilor de impozite, taxe, contributii si alte sume datorate la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul asigurarilor pentru somaj, in cadrul...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 77 Modificari ulterioare inregistrarii fiscale

ARTICOLUL 77 Modificari ulterioare inregistrarii fiscale (1) Modificarile ulterioare ale datelor din declaratia de inregistrare fiscala trebuie aduse la cunostinta organului fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in termen de 30 de zile de la data producerii acestora, prin completarea si depunerea declaratiei de mentiuni. (2) La...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 76 Certificatul de inregistrare fiscala

ARTICOLUL 76 Certificatul de inregistrare fiscala (1) Pe baza declaratiei de inregistrare fiscala, depusa potrivit art. 72 alin. (3), organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala elibereaza certificatul de inregistrare fiscala, in termen de 15 zile de la data depunerii declaratiei. In certificatul de inregistrare fiscala se inscrie obligatoriu...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 75 Forma si continutul declaratiei de inregistrare fiscala

ARTICOLUL 75 Forma si continutul declaratiei de inregistrare fiscala (1) Declaratia de inregistrare fiscala se intocmeste prin completarea unui formular pus la dispozitie gratuit de organul fiscal din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si va fi insotita de acte doveditoare ale informatiilor cuprinse in aceasta. (2) Declaratia de inregistrare fiscala va...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 74 Declararea filialelor si sediilor secundare

ARTICOLUL 74 Declararea filialelor si sediilor secundare (1) Contribuabilii au obligatia de a declara organului fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in termen de 30 de zile, infiintarea de sedii secundare. (2) Contribuabilii cu domiciliul fiscal in Romania au obligatia de a declara in termen de 30 de zile infiintarea de filiale si...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 73 Obligatia inscrierii codului de identificare fiscala pe documente

ARTICOLUL 73 Obligatia inscrierii codului de identificare fiscala pe documente Platitorii de impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat au obligatia de a mentiona pe facturi, scrisori, oferte, comenzi sau pe orice alte documente emise codul de identificare fiscala propriu. » citeste mai departe aici

ARTICOLUL 72 Obligatia de inregistrare fiscala

ARTICOLUL 72 Obligatia de inregistrare fiscala (1) Orice persoana sau entitate care este subiect intr-un raport juridic fiscal se inregistreaza fiscal primind un cod de identificare fiscala. Codul de identificare fiscala va fi: a) pentru persoanele juridice, cu exceptia comerciantilor, precum si pentru asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, codul de...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 71 Cazul de forta majora si cazul fortuit

ARTICOLUL 71 Cazul de forta majora si cazul fortuit (1) Termenele prevazute de lege pentru indeplinirea obligatiilor fiscale, dupa caz, nu incep sa curga sau se suspenda in situatia in care indeplinirea acestor obligatii a fost impiedicata de ivirea unui caz de forta majora sau a unui caz fortuit. (2) Obligatiile fiscale se considera a fi indeplinite in termen, fara perceperea...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 70 Termenul de solutionare a cererilor contribuabililor

ARTICOLUL 70 Termenul de solutionare a cererilor contribuabililor (1) Cererile depuse de catre contribuabil potrivit prezentului cod se solutioneaza de catre organul fiscal in termen de 45 de zile de la inregistrare. (2) In situatiile in care, pentru solutionarea cererii, sunt necesare informatii suplimentare relevante pentru luarea deciziei, acest termen se prelungeste cu...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 69 Prelungirea termenelor

ARTICOLUL 69 Prelungirea termenelor Termenele pentru depunerea declaratiilor fiscale si termenele stabilite in baza legii de un organ fiscal pot fi prelungite in situatii temeinic justificate, potrivit competentei stabilite prin ordin al ministrului economiei si finantelor. » citeste mai departe aici

ARTICOLUL 68 Calcularea termenelor

ARTICOLUL 68 Calcularea termenelor Termenele de orice fel privind exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor prevazute de Codul de procedura fiscala, precum si de alte dispozitii legale aplicabile in materie, daca legea fiscala nu dispune altfel, se calculeaza potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila. » citeste mai departe aici

ARTICOLUL 67 Estimarea bazei de impunere

ARTICOLUL 67 Estimarea bazei de impunere (1) Daca organul fiscal nu poate determina marimea bazei de impunere, acesta trebuie sa o estimeze. In acest caz trebuie avute in vedere toate datele si documentele care au relevanta pentru estimare. Estimarea consta in identificarea acelor elemente care sunt cele mai apropiate situatiei de fapt fiscale. (2) In situatiile in care,...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 66 Dovedirea titularului dreptului de proprietate in scopul impunerii

ARTICOLUL 66 Dovedirea titularului dreptului de proprietate in scopul impunerii (1) In cazul in care constata ca anumite bunuri, venituri sau alte valori care, potrivit legii, constituie baza impozabila sunt detinute de persoane care in mod continuu beneficiaza de castigurile sau de orice foloase obisnuite aduse de acestea si ca persoanele respective declara in scris ca nu sunt...» citeste mai departe aici

ARTICOLUL 65 Sarcina probei in dovedirea situatiei de fapt fiscale

ARTICOLUL 65 Sarcina probei in dovedirea situatiei de fapt fiscale (1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele si faptele care au stat la baza declaratiilor sale si a oricaror cereri adresate organului fiscal. (2) Organul fiscal are sarcina de a motiva decizia de impunere pe baza de probe sau constatari proprii. » citeste mai departe aici

ARTICOLUL 64 Forta probanta a documentelor justificative si evidentelor contabile

ARTICOLUL 64 Forta probanta a documentelor justificative si evidentelor contabile Documentele justificative si evidentele contabile ale contribuabilului constituie probe la stabilirea bazei de impunere. In cazul in care exista si alte acte doveditoare, acestea vor fi luate in considerare la stabilirea bazei de impunere. » citeste mai departe aici

ARTICOLUL 63 Colaborarea interstatala dintre autoritatile publice

ARTICOLUL 63 Colaborarea interstatala dintre autoritatile publice (1) In baza conventiilor internationale, organele fiscale vor colabora cu autoritatile fiscale similare din alte state. (2) In lipsa unei conventii, organele fiscale pot acorda sau pot solicita colaborarea altei autoritati fiscale din alt stat pe baza de reciprocitate. » citeste mai departe aici

Solutii in probleme de contabilitate si fiscalitate in saptamana 12 - 16 ianuarie

Mai investim in imobiliare in 2009 ? Mai exista variante de investitii imobiliare profitabile dupa declinul brusc declansat anul trecut? Raspunsul cel mai la indemana pare sa fie nu, dar situatia este diferita de la un sector imobiliar la altul. Cel mai bun calcul pe care si-l poate face un potential investitor pe termen scurt este pentru a identifica plasamentele care ii pot...» citeste mai departe aici


Subiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Atentie, contabili!
Sistemele e-Factura si e-Transport vin cu noi OBLIGATII fiscale!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X