email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Descarcati Declaratia 112 - Ultima versiune valabila 2022 - Stare D112

Descarcati Declaratia 112 - Ultima versiune valabila 2022 - Stare D112
declaratia 112contributii socialestopajul la sursaimpozit pe venit

ANAF a publicat, in data de 18 februarie 2022, PDF-ul inteligent necesar pentru generarea Declaratiei 112, cu doar cateva zile inainte de termenul de depunere.

D112 este declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate -  conform Ordinului comun nr. 152/153/375 al MFP/MMSS/MS din 02.2022, valabil incepand cu luna de raportare 01/2022. 

Declaratia 112 - ultima versiune 2022

Declaratia 112 PDF- publicat in 18 februarie 2022

Anexa validari - publicata in 18 februarie 2022

Declaratia 112 - modificarile pentru 2022 aduse prin Ordinul comun nr. 152/153/375 al MFP/MMSS/MS

- introducerea unei noi casete in Anexa 1.2. - Anexa asigurat - Date de identificare ale salariatului, pentru declararea distincta a salariatilor care isi desfasoara activitatea in Romania si obtin venituri sub forma de salarii si asimilate salariilor din strainatate, de la un angajator nerezident fiscal in Romania si pentru care exista un acord tncheiat cu angajatorul in vederea efectuarii calculului, platii si depunerii declaratiei;

- introducerea in Nomenclatorul ”Creante fiscale” din Anexa nr. 2, a unor noi creante, dupa cum urmeaza:

a) Impozitul pe veniturile din pensii;

b) Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice, pensionari, care realizeaza veniturii din pensii.

- introducerea in Nomenclatorul ”Tip asigurat pentru alte entitati asimilate angajatorului” din Anexa nr. 3, a unui nou tip de asigurat, respectiv, ”Pensionari, care realizeaza venituri din pensii, declarati de Casa Nationala de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii si de casele sectoriale de pensii, precum si cei declarati de alte entitatile care platesc venituri din pensii”;

- introducerea unor noi valori in Anexa 5 - Nomenclatorul ’Indicativ conditii speciale/deosebite”, pentru declararea locurilor de munca in conditii speciale, prevazute de Legea nr. 197/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii precum si a altor locuri de munca in conditii speciale reglementate prin alte acte normative;

- Modificari de natura tehnica care constau in actualizarea corespunzatoare a anexelor si a instructiunilor la ordin potrivit aspectelor semnalate de utilizatorii declaratiei.

Cine are obligatia depunerii Declaratiei 112? 

Declaratia 112 se completeaza de catre persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal), la care isi desfasoara activitatea sau beneficiaza de concediul medical si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate persoanele prevazute la art. 136 lit. a) si b) si art. 153 alin. (1) lit. a)-d) si lit. f)-f^3) din Codul fiscal, de catre entitatile prevazute la art. 147 alin. (1) si (1^1) din aceeasi lege, precum si de catre orice platitor de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor.

Declaratia se completeaza si de contribuabilii prevazuti la art. 147 alin. (12) si (13), art. 151 alin. (5) si (6), art. 168 alin. (2), art. 169 alin. (1) lit. b) si art. 174 alin. (5) si (6) din Codul fiscal, care au obligatia sa depuna declaratia si sa achite contributiile sociale obligatorii, potrivit legii, precum si de platitorii de venit prevazuti la art. 68^1 alin. (2), art. 72 alin. (2), art. 84 alin. (8), art. 101 alin. (1), art. 125 alin. (8)-(9) din Codul fiscal.

Declaratia 112: termen de depunere

Declaratia 112 se depune la urmatoarele termene:

- lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare pentru care se platesc veniturile, de persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, institutiile/entitatile prevazute la art. 101 alin. (1), art. 136 lit. d)-f) si art. 153 alin. (1) lit. f)-f^3) din Codul fiscal, precum si persoanele fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte;

- trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului, de platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor prevazuti la art. 80 alin. (2) din Codul fiscal, in calitate de angajatori sau de persoane asimilate angajatorului: 

a) asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, persoane juridice;

b) persoanele juridice platitoare de impozit pe profit care, in anul anterior, au inregistrat venituri totale de pana la 100.000 euro si au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;

c) persoanele juridice platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor care, in anul anterior, au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;

d) persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale, precum si persoanele fizice care exercita profesii liberale si asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, persoanele fizice care detin capacitatea de a incheia contracte individuale de munca in calitate de angajator, care au personal angajat pe baza de contract individual de munca;

- pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, venituri realizate in baza unor contracte de activitate sportiva, arenda, din asocieri de persoane fizice cu persoane juridice platitoare de impozit pe profit, microintreprinderi sau platitoare de impozit specific, pentru care impozitul se retine la sursa, de platitorii de venituri prevazuti la art. 68^1 alin. (2), art. 72 alin. (2), art. 84 alin. (8), art. 101 alin. (1) si art. 125 alin. (8)-(9) din Codul fiscal.

ATENTIE!
Depunerea trimestriala a declaratiei consta in completarea si depunerea a cate unei declaratii pentru fiecare luna din trimestru, potrivit art. 147 alin. (5) din Codul fiscal.

Ori de cate ori in cursul trimestrului persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor beneficiaza de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate sau le inceteaza calitatea de asigurat, platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor prevazuti la art. 80 alin. (2) din Codul fiscal, in calitate de angajatori ori de persoane asimilate angajatorului, depun declaratia pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit concediul medical sau incetarea calitatii de asigurat. In acest caz, declaratia/declaratiile aferenta/ aferente perioadei ramase din trimestru se depune/se depun pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului. In cazul in care incetarea calitatii de asigurat are loc in luna a doua a trimestrului, se vor depune atat declaratia pentru prima luna a trimestrului, cat si cea pentru luna a doua, urmand ca dupa incheierea trimestrului sa se depuna numai declaratia pentru luna a treia.

Creantele fiscale administrate de organul fiscal central pentru care, potrivit Codului fiscal sau altor legi care le reglementeaza, termenul de declarare se implineste la 25 decembrie se declara pana la data de 21 decembrie.

In situatia in care data de 21 decembrie este zi nelucratoare, creantele fiscale se declara pana in ultima zi lucratoare anterioara datei de 21 decembrie.
 

Declaratia 112 - modul de depunere

1. Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate se completeaza cu ajutorul programului de asistenta.

2. Declaratia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta, conform legii.

Pentru depunerea declaratiei, platitorul/imputernicitul trebuie sa detina un certificat calificat, eliberat in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Programul de asistenta este pus la dispozitia contribuabililor gratuit de unitatile fiscale subordonate sau poate fi descarcat de pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la adresa www.anaf.ro.

Instructiuni completare Declaratia 112 - ultima versiune 2022

Completarea declaratiei
 
1. Caseta „Perioada de raportare“:
 
In rubrica „Luna“ se completeaza cu cifre arabe numarul lunii la care se refera obligatia (de exemplu: 01 pentru luna ianuarie).
In rubrica „An“ se completeaza cu cifre arabe, cu 4 caractere, anul pentru care se depune declaratia (de exemplu: 2018).
 
2. Rectificarea declaratiei
 
2.1. Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate poate fi corectata de contribuabili din propria initiativa, prin depunerea unei declaratii rectificative.
2.2. Declaratia rectificativa se utilizeaza pentru:
– corectarea impozitului pe venit, precum si a contributiilor sociale datorate de angajatori si entitati asimilate angajatorilor si retinute de catre acestia de la asigurati;
– modificarea unor elemente de identificare a asiguratului;
– modificarea unor date pe baza carora se determina stagiile de cotizare si/sau punctajul asiguratului in sistemul public de pensii si/sau stagiile de cotizare realizate in sistemul asigurarilor pentru somaj si/sau cuantumul indemnizatiei de somaj care se calculeaza in conformitate cu dispozitiile legale, stagiile de cotizare realizate in sistemul de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii si/sau cuantumul indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate, inclusiv pentru situatia cand a fost omisa completarea unui/unor asigurat/asigurati sau in cazul in care asiguratul/asiguratii a/au fost inregistrat/inregistrati fara temei si este necesara anularea respectivei inregistrari;
– modificarea unor date privind persoanele asigurate care au beneficiat de certificate de concediu medical in luna/perioada de raportare, precum si a informatiilor referitoare la certificatele de concediu medical;
– corectarea altor informatii prevazute de formular.
2.3. Declaratia rectificativa se intocmeste pe acelasi model de formular ca si declaratia care se corecteaza, bifandu-se cu X casuta aflata pe prima pagina a formularului.
2.4. Declaratia rectificativa se completeaza integral, inscriindu-se toate datele si informatiile prevazute de formular, inclusiv cele care nu difera fata de declaratia initiala.
a) Caseta „Declaratie rectificativa“ - se bifeaza cu X in situatia in care rectificarea declaratiei se realizeaza pentru corectarea unor erori de completare ale angajatorului sau entitatii asimilate angajatorului, precum si in situatia in care este necesara actualizarea declaratiei ca urmare a implementarii unor modificari/completari ale prevederilor legislative incidente.
b) Caseta „Declaratie depusa ca urmare a acordarii unor drepturi banesti stabilite prin lege sau in baza unor hotarari judecatoresti definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotararilor primei instante, executorii de drept, precum si in cazul in care prin astfel de hotarari s-a dispus reincadrarea in munca a unor persoane, potrivit art. 147 alin. (3) si alin. (3^1), art. 169 alin. (3) si alin. (3^2) din Codul fiscal“ - se bifeaza cu X in situatia in care declaratia se rectifica in urma acordarii unor sume reprezentand salarii sau diferente de salarii, stabilite prin lege sau in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotararilor primei instante, executorii de drept, precum si in cazul in care prin astfel de hotarari s-a dispus reincadrarea in munca a unor persoane, in vederea stabilirii prestatiilor acordate de sistemul public de pensii. Se intocmesc declaratii rectificative corespunzatoare fiecarei luni, bifandu-se cu X casuta corespunzatoare din formular.
c) Caseta „Declaratie depusa ca urmare a unei inspectii fiscale sau ca urmare a stabilirii obligatiilor fiscale din oficiu“ - se bifeaza cu X in situatia in care declaratia se depune in urma unei inspectii fiscale sau ca urmare a stabilirii obligatiilor fiscale din oficiu, de organul fiscal competent, dupa expirarea termenului de 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere. In situatia in care se depune declaratie rectificativa, se bifeaza in mod corespunzator caseta de la lit. a) - caseta „Declaratie rectificativa“.
In situatia in care, ca urmare a inspectiei fiscale, au fost stabilite diferente de contributii sociale, contribuabilii au obligatia rectificarii declaratiei pentru perioadele pentru care au fost stabilite astfel de diferente, bifandu-se cu X casuta corespunzatoare din formular.
d) Caseta „Declaratie depusa dupa anularea rezervei verificarii ulterioare conform Codului de procedura fiscala“ - se bifeaza cu X in situatia in care declaratia se depune dupa anularea rezervei verificarii ulterioare in conditiile prevederilor art. 105 alin. (6) lit. a) din Codul de procedura fiscala sau in situatia in care prin hotarari judecatoresti definitive s-au stabilit in sarcina platitorului obligatii de plata reprezentand venituri sau diferente de venituri catre beneficiarii acestora care genereaza obligatii fiscale aferente unor perioade pentru care s-a anulat rezerva verificarii ulterioare, potrivit art. 105 alin. (6) lit. b) din Codul de procedura fiscala. In situatia in care se depune declaratie rectificativa se bifeaza in mod corespunzator caseta de la lit. a) - caseta „Declaratie rectificativa“.
e) Caseta „Declaratie depusa potrivit art. 90 alin. (4) din Codul de procedura fiscala“ - se bifeaza cu X in situatia indeplinirii, de catre succesorii persoanelor/entitatilor care si-au incetat existenta, a obligatiilor fiscale aferente perioadelor in care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal. In aceasta situatie se completeaza cu codul de identificare fiscala al succesorului. De asemenea, la sectiunea „Date de identificare a platitorului“, rubrica „cod de identificare fiscala“ se completeaza cu codul de identificare fiscala radiat, potrivit art. 90 alin. (4) din Codul de procedura fiscala.
f) Caseta „Declaratie depusa ca urmare a acordarii cumulat de sume potrivit art. 146 alin. (10) si (11) din Codul fiscal“ - se bifeaza cu X in situatia in care declaratia se rectifica in urma acordarii cumulat a unor sume, reprezentand:
– indemnizatii de somaj;
– indemnizatii de asigurari sociale de sanatate acordate in termenul prevazut la art. 40 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (O.U.G. nr. 158/2005);
– indemnizatia pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap sau indemnizatia pe perioada concediului de acomodare;
– ajutorul social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.
g) Caseta „Declaratie depusa ca urmare a unor hotarari judecatoresti prin care s-a dispus reincadrarea activitatii in conditii deosebite sau speciale de munca pentru perioade anterioare, precum si achitarea de catre angajator a diferentelor de contributie de asigurari sociale, potrivit art. 147 alin. (3^2) din Codul fiscal“ - se bifeaza cu X in situatia in care declaratia initiala se rectifica drept urmare a unei hotarari judecatoresti prin care s-a dispus reincadrarea activitatii in conditii deosebite sau speciale de munca, pentru perioade anterioare, precum si achitarea de catre angajator a diferentelor de cote de CAS. Se intocmesc declaratii rectificative corespunzatoare fiecarei luni (corelare cu anexa nr. 1).
In cazul veniturilor din salarii si/sau al diferentelor de venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul si contributiile sociale se calculeaza si se retin in conformitate cu dispozitiile Codului fiscal si normelor de aplicare ale acestuia.
Sectiunea „Date de identificare a platitorului“
Caseta „Cod de identificare fiscala“ - se completeaza codul de identificare fiscala atribuit platitorului conform legii, inscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
 
In situatia in care declaratia se completeaza de catre imputernicitul desemnat potrivit legii, aceasta se va completa cu codul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal competent persoanei ale carei obligatii sunt indeplinite, precum si datele de identificare ale acesteia, iar la rubrica „Functia/Calitatea“ din formular se completeaza cu „Imputernicit“.
 
In situatia indeplinirii de catre succesorii persoanelor/ entitatilor care si-au incetat existenta a obligatiilor fiscale aferente perioadelor in care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal, potrivit art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul de procedura fiscala), se completeaza cu codul de identificare fiscala retras ca urmare a radierii inregistrarii fiscale.
 
In cazul in care contribuabilul este inregistrat in scopuri de taxa pe valoarea adaugata conform art. 318 din Codul fiscal, in prima casuta se completeaza cu prefixul RO.
 
Caseta „Denumire“ - se inscrie/inscriu, dupa caz, denumirea sau numele si prenumele platitorului de impozite si contributii sociale.
Caseta „Adresa domiciliu fiscal“ - se completeaza adresa domiciliului fiscal, conform prevederilor Codului de procedura fiscala.
In situatia contribuabililor prevazuti la art. 147 alin. (12), (13) si (15), precum si art. 168 alin. (4) din Codul fiscal, sectiunea se completeaza cu datele de identificare ale persoanei fizice care are, potrivit legii, obligatia depunerii declaratiei.
 
Caseta „Cod CAEN“ se completeaza cu codul CAEN al activitatii principale.
 
Sectiunea „Creante fiscale“
Pentru impozitul pe venit si pentru fiecare contributie sociala prevazute in Nomenclatorul „Creante fiscale“, datorate in perioada de raportare, se completeaza in acelasi formular cate un tabel generat cu ajutorul programului de asistenta, inscriindu-se in randurile corespunzatoare (rd. 1-rd. 4) sumele reprezentand obligatiile constituite in perioada de raportare la care se refera declaratia, in conformitate cu instructiunile de mai jos.
 
In situatia in care in perioada de raportare nu au rezultat sume datorate/de plata pentru impozitul pe venit si/sau contributiile sociale cuprinse in vectorul fiscal, la rubrica „Suma datorata/de plata“ se completeaza cu cifra 0 (zero).
 
Necompletarea tabelului din aceasta sectiune, pentru impozitul pe venit si/sau pentru contributiile sociale cuprinse/necuprinse in vectorul fiscal, pentru care exista obligatie declarativa potrivit legii, echivaleaza cu nedeclararea obligatiei respective.
Coloana „Denumire creanta fiscala“ - se completeaza cu denumirea obligatiei de plata conform Nomenclatorului „Creante fiscale“, datorata in perioada de raportare.
 
Coloana „Suma“:
– Randul 1 „Suma datorata“ - se completeaza cu sumele reprezentand impozitul pe venit/contributii sociale obligatorii datorate in luna de raportare, conform legii. Sumele scutite/exceptate de la plata, dupa caz, in luna de raportare, prevazute la art. 60 si art. 154 alin. (1) lit. r) din Codul fiscal, se vor inscrie ca sume datorate.
 
– Randul 2 „Suma deductibila“ - se completeaza cu suma reprezentand impozit pe venit/contributii sociale obligatorii care este deductibila in luna de raportare, potrivit legii, dupa cum urmeaza: pentru creanta impozit pe venit se completeaza cu suma in cota de pana la 3,5% din impozitul pe venit datorat, distribuita pentru sustinerea activitatii unei/unor entitati nonprofit/unitati de cult si/sau pentru acordarea de burse private, dupa caz, pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor, din drepturi de proprietate intelectuala, precum si in cazul veniturilor realizate in baza contractelor de activitate sportiva.
 
Pentru ajutoarele de deces care se platesc de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti, potrivit legii, in cazul decesului somerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia, randul 2 „Suma deductibila“ se completeaza cu sumele reprezentand ajutor de deces care se platesc de catre institutia care gestioneaza bugetul asigurarilor pentru somaj si se deduc de aceasta din creanta fiscala „Contributia de asigurari sociale, datorata de catre persoanele fizice care au calitatea de angajati sau pentru care exista obligatia platii contributiei de asigurari sociale, potrivit legii“ datorata pentru luna de raportare. Nivelul sumei deductibile nu va depasi nivelul sumei datorate in perioada de raportare.
 
– Randul 3 „Suma scutita/exceptata“ - se completeaza cu sumele reprezentand impozit pe venit si/sau contributia de asigurari sociale de sanatate, care sunt scutite/exceptate de la plata, dupa caz, in luna de raportare, conform art. 60 si art. 154 alin. (1) lit. r) din Codul fiscal.
 
– Randul 4 „Suma de plata (rd. 1-rd. 2-rd. 3)“ - se completeaza cu suma de la rd. 1 sau, dupa caz, diferenta dintre suma de la rd. 1 si cea de la rd. 2 si/sau rd. 3.
 
– Randul „Total obligatii de plata“ - se completeaza cu totalul obligatiilor de plata, pentru luna de raportare, respectiv totalul sumelor declarate, inscrise la rd. 4 „Suma de plata“.
 
Anexa nr. 1.1
 
Anexa angajator
 
Sectiunea A Alte date de identificare a platitorului
 
Caseta „Numar ordine registrul comertului“ - se completeaza cu numarul de ordine de la registrul comertului, de catre angajatorii si entitatile asimilate acestora care, potrivit legii, au obligatia inregistrarii in registrul comertului.
 
Caseta „Adresa sediu social“ - se completeaza adresa sediului social al platitorului.
Caseta „Casa de asigurari de sanatate angajator“ - contine codificarea casei de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta angajatorul.
Date privind angajatorii care aplica prevederile art. 60 pct. 5 din Codul fiscal
Caseta „Cod CAEN“ - se completeaza cu codul CAEN al activitatii desfasurate in domeniul constructiilor, potrivit art. 60 pct. 5 din Codul fiscal
 
Casetele:
"Cifra de afaceri totala" realizata in anul fiscal anterior;
Cifra de afaceri realizata efectiv din activitatea de constructii“ in anul fiscal anterior;
Ponderea cifrei de afaceri realizate efectiv din activitatea de constructii in cifra de afaceri totala calculata pentru anul fiscal anterior;
Cifra de afaceri totala“ realizata in anul curent cumulat de la inceputul anului, inclusiv luna de raportare;
„Cifra de afaceri realizata efectiv din activitatea de constructii“ in anul curent cumulat de la inceputul anului, inclusiv luna de raportare;
 
Ponderea cifrei de afaceri realizate efectiv din activitatea de constructii in cifra de afaceri totala calculata pentru anul fiscal curent se completeaza in conformitate cu Metodologia privind mecanismul de calcul al cifrei de afaceri, publicata pe site-ul Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, la rubrica „Constructii“.
 
Mecanismul de calcul al cifrei de afaceri este cel stabilit prin ordinul presedintelui Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza dat in temeiul art. 60 pct. 5 lit. e) din Codul fiscal modificat si completat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor masuri in domeniul investitiilor.
 
Caseta „Indeplineste conditiile pentru aplicarea facilitatilor fiscale din sectorul constructii“ se completeaza cu:
 
„D“ - daca „ponderea cifrei de afaceri realizata efectiv din activitatea de constructii in cifra de afaceri totala calculata pentru anul fiscal anterior“ sau „ponderea cifrei de afaceri realizata efectiv din activitatea de constructii in cifra de afaceri totala calculata pentru anul fiscal curent“, dupa caz, este de cel putin 80%, iar angajatorul indeplineste conditiile prevazute in Codul fiscal pentru aplicarea facilitatilor fiscale din sectorul constructiilor, prevazute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal;
 
„N“ - daca „ponderea cifrei de afaceri realizata efectiv din activitatea de constructii in cifra de afaceri totala calculata pentru anul fiscal anterior“ sau „ponderea cifrei de afaceri realizata efectiv din activitatea de constructii in cifra de afaceri totala calculata pentru anul fiscal curent“, dupa caz, este mai mica decat 80%, iar angajatorul nu indeplineste conditiile prevazute in Codul fiscal pentru aplicarea facilitatilor fiscale din sectorul constructiilor, prevazute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal.
 
NOTA:
 
Potrivit prevederilor Ordinului presedintelui Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza dat in aplicarea art. 60 pct. 5 lit. e) din Codul fiscal, pentru determinarea ponderii de 80% din cifra de afaceri realizata efectiv din activitatea de constructii, entitatile vor avea in vedere numai veniturile din activitatea desfasurata pe teritoriul Romaniei. Veniturile realizate din activitatea de constructii prin sucursale externe se vor avea in vedere numai pentru calculul cifrei de afaceri totale realizate din intreaga activitate.
 
Prin activitatea desfasurata pe teritoriul Romaniei se intelege activitatea desfasurata efectiv in Romania, in scopul realizarii de produse si prestarii de servicii, indiferent de statutul de rezidenta al beneficiarilor.
 
Pentru stabilirea ponderii de cel putin 80% din cifra de afaceri totala, care reprezinta conditie pentru acordarea facilitatilor fiscale in domeniul constructiilor, raportarea se va face la anul calendaristic.
 
In cazul angajatorilor care indeplinesc conditiile prevazute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, facilitatile fiscale referitoare la reducerea cotei de contributie asiguratorie pentru munca si la scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale, aferente conditiilor deosebite de munca sau conditiilor speciale de munca, se aplica numai cu respectarea prevederilor din domeniul ajutorului de stat, dupa aprobarea schemei de ajutor.
 
Sectiunea B Indicatori statistici
 
– Randul 1 „Numar de asigurati somaj“ - se completeaza cu numarul de asigurati obligatoriu in sistemul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, in luna de raportare, respectiv cu numarul de asigurati din anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat“. Se calculeaza prin insumarea unica a cazurilor pentru care caseta „Asigurat in sistemul asigurarilor pentru somaj“ = „1“, iar in sectiunea A sau/si subsectiunea B.1 din anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat“ la anexa nr. 1 la ordin, rubrica „Tip asigurat din punct de vedere al contractului de munca“ = „1 - Salariat fara studii superioare, cu studii superioare si vechime sub 1 an sau salariat care desfasoara activitatea in domeniul constructiilor, dar care nu se incadreaza in conditiile prevazute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal)“, „1.0 - Salariat fara studii superioare, cu studii superioare si vechime sub 1 an, asigurat in sistemele proprii de asigurari sociale si care nu are obligatia asigurarii in sistemul public de pensii, potrivit legii“, „1.1 - Salariat cu studii superioare si vechime peste 1 an, inclusiv, cel care isi desfasoara activitatea in domeniul constructiilor, dar care nu se incadreaza in conditiile prevazute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal“, „1.1.1 - Salariat cu studii superioare si vechime peste 1 an, asigurat in sistemele proprii de asigurari sociale si care nu are obligatia asigurarii in sistemul public de pensii, potrivit legii“, „1.2 - Salariat in domeniul constructiilor care se incadreaza in conditiile prevazute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal“, „1.4 - Membru cooperator, salariat in baza conventiei individuale de munca, prevazuta de Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei“, „1.5 - Salariat care beneficiaza de indemnizatia prevazuta de Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, cu modificarile si completarile ulterioare“, „1.5.1 - Salariat care beneficiaza de indemnizatia prevazuta de Legea nr. 19/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, asigurat in sistemele proprii de asigurari sociale si care nu are obligatia asigurarii in sistemul public de pensii, potrivit legii“, „1.11 - Salariat care beneficiaza de indemnizatia prevazuta la art. 1 alin. (7) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificarile si completarile ulterioare“, „1.11.1 - Salariat care beneficiaza de indemnizatia prevazuta la art. 1 alin. (7) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, asigurat in sistemele proprii de asigurari sociale si care nu are obligatia asigurarii in sistemul public de pensii, potrivit legii“, „1.13 - Salariat care beneficiaza de indemnizatia prevazuta de O.U.G. nr. 110/2021“, „1.13.1 - Salariat care beneficiaza de indemnizatia prevazuta de O.U.G. nr. 110/2021, asigurat in sistemele proprii de asigurari sociale si care nu are obligatia asigurarii in sistemul public de pensii, potrivit legii“, „3 - Alte categorii de persoane care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor“, „6 - Administratorii societatilor, companiilor/societatilor nationale si regiilor autonome, desemnati/numiti in conditiile legii, precum si reprezentantii in adunarea generala a actionarilor si in consiliul de administratie“, „7 - Persoane care realizeaza venituri din activitati dependente, potrivit legii, ca urmare a reincadrarii activitatii“, „8 - Persoane care realizeaza venituri din activitati dependente, asigurate in sistemele proprii de asigurari sociale si care nu au obligatia asigurarii in sistemul public de pensii potrivit legii“, „13 - Persoane fizice care incaseaza venituri din salarii si asimilate salariilor sau venituri al caror tratament fiscal este cel asimilat veniturilor din salarii si asimilate salariilor si care nu se regasesc in celelalte tipuri de asigurati“ din Nomenclatorul „Tip asigurat“ prevazut in anexa nr. 4 la ordin.
 
In situatia asiguratilor cu mai multe contracte de munca incheiate cu acelasi angajator, acestia vor fi numarati o singura data.
– Randul 2 „Numar de asigurati concedii medicale si indemnizatii“ - se completeaza cu numarul efectiv de angajati (asigurati) care au realizat venituri in luna pentru care se intocmeste declaratia si pentru care angajatorul datoreaza contributia asiguratorie pentru munca.
 
– Randul 3 „Numar de asigurati care datoreaza CAS“ - se completeaza cu numarul de asigurati care datoreaza contributia de asigurari sociale.
– Randul 4 „Total fond de salarii brute“ - se completeaza cu suma castigurilor brute realizate de asiguratii inscrisi la randul 2 (venituri de natura salariala, venituri asimilate salariilor, precum si sumele suportate de angajator, primele 5 zile de incapacitate temporara de munca, pentru concedii medicale conform prevederilor O.U.G. nr. 158/2005 si sumele suportate de angajator, primele 3 zile, pentru concediile medicale conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care angajatorul datoreaza contributia asiguratorie pentru munca.
– Randul 5 „Numar salariati“ - se completeaza cu numarul de salariati care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor (in concordanta cu randul 4).
 
Sectiunea C
 
C.1. Conditii de munca
Sectiunea C.1. „Conditii de munca“ contine informatii despre angajatorii care au conditii diferite de munca.
Coloana „Total venit realizat“ se completeaza astfel:
– Randul 1 „Conditii normale - total venit realizat“ (C1_11) - contine totalul castigurilor brute lunare realizate in conditii normale de munca de asiguratii inscrisi in anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat“ la anexa nr. 1 la ordin, exclusiv cele realizate de persoanele exceptate de lege.
– Randul 2 „Conditii deosebite - total venit realizat“ (C1_21) - contine totalul castigurilor brute lunare realizate in conditii deosebite de munca de asiguratii inscrisi in anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat“ la anexa nr. 1 la ordin, exclusiv cele realizate de persoanele exceptate de lege.
– Randul 3 „Conditii speciale - total venit realizat“ (C1_31) - contine totalul castigurilor brute lunare realizate in conditii speciale de munca de asiguratii inscrisi in anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat“ la anexa nr. 1 la ordin, exclusiv cele realizate de persoanele exceptate de lege.
– Randul 4 „Total „(C1_T1) - contine totalul castigurilor brute lunare realizate de asiguratii inscrisi in anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat“ la anexa nr. 1 la ordin, exclusiv cele realizate de persoanele exceptate de lege.
Coloana „Total baza de calcul al contributiei la BASS aferente indemnizatiei conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005“ se completeaza astfel:
– Randul 1 „Conditii normale“ (C1_12) - contine totalul bazei de calcul al contributiei la bugetul asigurarilor sociale de stat, aferenta indemnizatiilor conform O.U.G. nr. 158/2005, in situatia in care asiguratul a lucrat in ziua premergatoare concediului medical in conditii normale de munca, exclusiv ajutorul de deces.
– Randul 2 „Conditii deosebite“ (C1_22) - contine totalul bazei de calcul al contributiei la bugetul asigurarilor sociale de stat, aferenta indemnizatiilor conform O.U.G. nr. 158/2005, in situatia in care asiguratul a lucrat in ziua premergatoare concediului medical in conditii deosebite de munca, exclusiv ajutorul de deces.
– Randul 3 „Conditii speciale“ (C1_32) - contine totalul bazei de calcul al contributiei la bugetul asigurarilor sociale de stat, aferenta indemnizatiilor conform O.U.G. nr. 158/2005, in situatia in care asiguratul a lucrat in ziua premergatoare concediului medical in conditii speciale de munca, exclusiv ajutorul de deces.
Coloana „Total baza de calcul al contributiei la BASS aferente indemnizatiei conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005“ (C1_T2) - contine totalul bazei de calcul al contributiei la bugetul asigurarilor sociale de stat, aferenta indemnizatiilor conform O.U.G. nr. 158/2005, exclusiv ajutorul de deces.
 
Coloana „Scutiri angajator“ se completeaza astfel:
– Randul 1 „Conditii normale - scutiri angajator“ (C1_13) - contine totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiaza de scutire, pentru asiguratii inscrisi in anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat“ la anexa nr. 1 la ordin, care lucreaza in conditii normale de munca.
– Randul 2 „Conditii deosebite - scutiri angajator“ (C1_23) - contine totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiaza de scutire, pentru asiguratii inscrisi in anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat“ la anexa nr. 1 la ordin, care lucreaza in conditii deosebite de munca.
– Randul 3 „Conditii speciale - scutiri angajator“ (C1_33) - contine totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiaza de scutire, pentru asiguratii inscrisi in anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat“ la anexa nr. 1 la ordin, care lucreaza in conditii speciale de munca.
– Randul 4 „Total scutiri angajator“ (C1_T) - contine totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiaza de scutire.
Coloana „Contributie CAS - angajator“ se completeaza astfel:
– Randul 4 „Total“ - contine totalul contributiei de asigurari sociale datorata de angajator (C1_T3). Se va calcula doar pentru conditii deosebite si speciale.
– Randul 5 „Baza calcul punctaj somaj tehnic beneficiar de scutire“ - se completeaza cu suma salariilor de baza minime brute pe tara garantate in plata, proportional cu numarul de zile de somaj tehnic.
– Randul 6 „Total suma de recuperat, aferenta lunii de raportare, de catre angajator, de la casele teritoriale de pensii din sumele prevazute pentru asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale in bugetul asigurarilor sociale“ - se completeaza cu totalul sumelor reprezentand cuantumul prestatiilor de asigurari sociale suportate din sumele prevazute pentru asigurarea la accidente de munca si boli profesionale, in bugetul asigurarilor sociale de stat.
C.2. Indemnizatii sanatate (conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare)
Coloana „Nr. cazuri“ se completeaza astfel:
– Randul 1 „Incapacitate temporara de munca, din care:“ - se completeaza cu totalul concediilor medicale pentru incapacitate temporara de munca.
– Randul 1.1 „Incapacitate temporara de munca urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune masura izolarii“ - se completeaza cu totalul concediilor medicale pentru incapacitate temporara de munca urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune masura izolarii.
– Randul 2 „Prevenire imbolnavire, din care:“ - se completeaza cu totalul concediilor medicale pentru prevenire imbolnavire.
– Randul 2.2 „Carantina“ - se completeaza cu totalul concediilor medicale pentru carantina.
– Randul 3 „Sarcina si lauzie“ - se completeaza cu totalul concediilor medicale pentru sarcina si lauzie.
– Randul 4 „Ingrijire copil bolnav“ - se completeaza cu totalul concediilor medicale pentru ingrijire copil bolnav.
– Randul 5 „Risc maternal“ - se completeaza cu totalul concedii medicale pentru risc maternal.
Coloana „Total zile prestatii“ se completeaza astfel:
– Randul 1 „Incapacitate temporara de munca, din care:“ - se completeaza cu numarul total de zile prestatii aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporara de munca.
– Randul 1.1 „Incapacitate temporara de munca urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune masura izolarii“ - se completeaza cu numarul total de zile prestatii aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporara de munca urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune masura izolarii.
– Randul 2 „Prevenire imbolnavire, din care:“ - se completeaza cu numarul total de zile prestatii aferente concediilor medicale pentru prevenire imbolnavire.
– Randul 2.2 „Carantina“ - se completeaza cu numarul total de zile prestatii aferente concediilor medicale carantina.
– Randul 3 „Sarcina si lauzie“ - se completeaza cu numarul total de zile prestatii aferente concediilor medicale pentru sarcina si lauzie.
– Randul 4 „Ingrijire copil bolnav“ - se completeaza cu numarul total de zile prestatii aferente concediilor medicale pentru ingrijire copil bolnav.
– Randul 5 „Risc maternal“ - se completeaza cu numarul total de zile prestatii aferente concediilor medicale pentru risc maternal.
Coloana „Zile prestatii suportate de angajator“ se completeaza astfel:
– Randul 1 „Incapacitate temporara de munca, din care:“ - se completeaza cu numarul total de zile prestatii suportate de angajator aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporara de munca.
– Randul 1.1 „Incapacitate temporara de munca urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune masura izolari“ - se completeaza cu numarul total de zile prestatii aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporara de munca urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune masura izolarii, suportate de institutiile si autoritatile publice potrivit art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 126/2020 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate si instituirea unor masuri privind indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Legea nr. 254/2021 (O.U.G. nr. 126/2020).
– Randul 2.2 „Carantina“ - se completeaza cu numarul total de zile prestatii aferente concediilor medicale pentru carantina, suportate de institutiile si autoritatile publice potrivit art. II din O.U.G. nr. 126/2020.
Coloana „Zile prestatii suportate din FNUASS“ se completeaza astfel:
– Randul 1 „Incapacitate temporara de munca, din care“ - se completeaza cu numarul total de zile prestatii suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporara de munca.
– Randul 2 „Prevenire imbolnavire, din care:“ - se completeaza cu numarul total de zile prestatii suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, aferente concediilor medicale pentru prevenire imbolnavire.
– Randul 3 „Sarcina si lauzie“ - se completeaza cu numarul total de zile prestatii suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, aferente concediilor medicale pentru sarcina si lauzie.
– Randul 4 „Ingrijire copil bolnav“ - se completeaza cu numarul total de zile prestatii suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, aferente concediilor medicale pentru ingrijire copil bolnav.
– Randul 5 „Risc maternal“ - se completeaza cu numarul total de zile prestatii suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, aferente concediilor medicale pentru risc maternal.
Coloana „Suma suportata de angajator“ se completeaza astfel:
– Randul 1 „Incapacitate temporara de munca, din care:“ - se completeaza cu suma suportata de angajator, aferenta tuturor concediilor medicale pentru incapacitate temporara de munca.
– Randul 1.1 „Incapacitate temporara de munca urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune masura izolarii“ - se completeaza cu suma suportata de angajator, aferenta concediilor medicale pentru incapacitate temporara de munca urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune masura izolarii, suportata de institutiile si autoritatile publice potrivit art. II din O.U.G. nr. 126/2020.
– Randul 2.2 „Carantina“ - se completeaza cu suma suportata de angajator, aferenta concediilor medicale pentru carantina, suportata de institutiile si autoritatile publice potrivit art. II din O.U.G. nr. 126/2020.
Coloana „Suma suportata din FNUASS“ se completeaza astfel:
– Randul 1 „Incapacitate temporara de munca, din care“ - se completeaza cu suma indemnizatiilor suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporara de munca.
– Randul 2 „Prevenire imbolnavire“ - se completeaza cu suma indemnizatiilor suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate aferente concediilor medicale pentru prevenire imbolnavire.
– Randul 3 „Sarcina si lauzie“ - se completeaza cu suma indemnizatiilor suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate aferente concediilor medicale pentru sarcina si lauzie.
– Randul 4 „Ingrijire copil bolnav“ - se completeaza cu suma indemnizatiilor suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate aferente concediilor medicale pentru ingrijire copil bolnav.
– Randul 5 „Risc maternal“ - se completeaza cu suma indemnizatiilor suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate aferente concediilor medicale pentru risc maternal.
– Randul 6 „Total“ - se completeaza cu suma totala a indemnizatiilor suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.
– Randul 7 „Total cuantum prestatii de suportat din bugetul FNUASS pentru concedii si indemnizatii“ - se completeaza cu total cuantum prestatii de suportat din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii.
– Randul 8 „Total suma de recuperat de la FNUASS pentru concedii si indemnizatii“ - se completeaza cu total suma de recuperat in luna de raportare de la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii.
C.3. Indemnizatii pentru accidente de munca si boli profesionale, conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
Coloana „Nr. cazuri“ se completeaza astfel:
– Randul 1 „Incapacitate temporara de munca“ - contine numarul total de cazuri de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, cauzate de accidente de munca si boli profesionale, la nivel de unitate.
– Randul 2 „Trecerea temporara la alt loc de munca“ - contine numarul total de cazuri de indemnizatie pentru trecerea temporara in alt loc de munca, cauzata de accidente de munca si boli profesionale, la nivel de unitate.
– Randul 3 „Reducerea timpului de lucru“ - contine numarul total de cazuri de indemnizatie pentru reducerea timpului de lucru, cauzata de accidente de munca si boli profesionale, la nivel de unitate.
– Randul 4 „Cursuri de calificare si reconversie profesionala“ - contine numarul total de cazuri de indemnizatie pe durata cursurilor de calificare si reconversie profesionala, cauzate de accidente de munca si boli profesionale, la nivel de unitate.
Coloana „Zile prestatii“ se completeaza astfel:
– Randul 1 „Incapacitate temporara de munca“ - contine numarul total de zile lucratoare de prestatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de accidente de munca si boli profesionale, la nivel de unitate, din certificatele medicale.
– Randul 2 „Trecerea temporara la alt loc de munca“ - contine numarul total de zile lucratoare de prestatii pentru trecerea temporara in alt loc de munca, cauzata de accidente de munca si boli profesionale, la nivel de unitate, din certificatele medicale.
– Randul 3 „Reducerea timpului de lucru“ - contine numarul total de zile lucratoare de prestatii pentru reducerea timpului de lucru, cauzata de accidente de munca si boli profesionale, la nivel de unitate, din certificatele medicale.
– Randul 4 „Cursuri de calificare si reconversie profesionala“ - contine numarul total de zile lucratoare de prestatii pe durata cursurilor de calificare si reconversie profesionala, cauzate de accidente de munca si boli profesionale, la nivel de unitate.
Coloana „Suma totala accidente de munca si boli profesionale“ se completeaza astfel:
– Randul 1 „Incapacitate temporara de munca“ - contine cuantumul total al prestatiilor pentru incapacitate temporara de munca, cauzate de accidente de munca si boli profesionale, la nivel de unitate.
– Randul 2 „Trecerea temporara la alt loc de munca“ - contine cuantumul total al prestatiilor pentru trecerea temporara in alt loc de munca, cauzata de accidente de munca si boli profesionale, la nivel de unitate.
– Randul 3 „Reducerea timpului de lucru“ - contine cuantumul total al prestatiilor pentru reducerea timpului de lucru, cauzate de accidente de munca si boli profesionale, la nivel de unitate.
– Randul 4 „Cursuri de calificare si reconversie profesionala“ - contine cuantumul total al prestatiilor pe durata cursurilor de calificare si reconversie profesionala, cauzate de accidente de munca si boli profesionale, la nivel de unitate.
– Randul 5 „Total“ - cuprinde cuantumul total al prestatiilor de asigurari sociale cauzate de accidente de munca si boli profesionale, la nivel de unitate.
Coloana „Suma suportata din sumele prevazute pentru asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale in bugetul asigurarilor sociale“ se completeaza astfel:
– Randul 1 „Incapacitate temporara de munca“ - este suma prestatiilor pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de accidente de munca si boli profesionale, la nivel de unitate, suportate din sumele prevazute pentru asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale in bugetul asigurarilor sociale.
– Randul 2 „Trecerea temporara la alt loc de munca“ - este suma prestatiilor pentru trecerea temporara in alt loc de munca, cauzata de accidente de munca si boli profesionale, la nivel de unitate, suportate din sumele prevazute pentru asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale in bugetul asigurarilor sociale.
– Randul 3 „Reducerea timpului de lucru“ - este suma prestatiilor pentru reducerea timpului de lucru, cauzata de accidente de munca si boli profesionale, la nivel de unitate, suportate din sumele prevazute pentru asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale in bugetul asigurarilor sociale.
– Randul 4 „Cursuri de calificare si reconversie profesionala“ - este suma prestatiilor pe durata cursurilor de calificare si reconversie profesionala, cauzata de accidente de munca si boli profesionale, la nivel de unitate, suportate din sumele prevazute pentru asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale in bugetul asigurarilor sociale.
– Randul 5 „Total“ - contine total cuantum de prestatii de asigurari sociale de suportat din sumele prevazute pentru asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale in bugetul asigurarilor sociale.
C.4. Contributie asiguratorie pentru munca
„Baza de calcul“ - se completeaza cu suma reprezentand baza de calcul al contributiei asiguratorie pentru munca, la care se calculeaza contributia asiguratorie pentru munca datorata de angajator la bugetul de stat.
„Cota“ - se completeaza cota contributiei asiguratorie pentru munca, prevazuta la art. 220^3 alin. (1) din Codul fiscal.
„Suma“ - se completeaza cu valoarea contributiei asiguratorie pentru munca datorata in luna de raportare, rezultata prin aplicarea procentului prevazut la art. 220^3 alin. (1) din Codul fiscal asupra „Bazei de calcul“.
 
C.5. Contributie asiguratorie pentru munca datorata de angajatorii prevazuti la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal
„Baza de calcul“ - se completeaza cu suma reprezentand baza de calcul al contributiei asiguratorie pentru munca, la care se calculeaza contributia asiguratorie pentru munca datorata de angajator la bugetul de stat.
„Cota“ - se completeaza cota contributiei asiguratorie pentru munca, prevazuta la art. 220^3 alin. (2) din Codul fiscal
„Suma“ - se completeaza cu valoarea contributiei asiguratorie pentru munca datorata in luna de raportare, rezultata prin aplicarea procentului prevazut la art. 220^3 alin. (2) din Codul fiscal asupra „Bazei de calcul“.
 
Sectiunea D Indicatori statistici
Se completeaza numai de catre entitatile asimilate angajatorului, pentru anumite categorii de asigurati, conform anexei nr. 3 Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entitati asimilate angajatorului“ la ordin.
– Randul 1 „Numar de asigurati (concedii si indemnizatii)“ - se completeaza cu numarul efectiv de asigurati din luna pentru care se intocmeste declaratia.
– Randul 2 „Numar de asigurati care datoreaza sau pentru care exista obligatia platii CAS“ - se completeaza cu numarul de asigurati care datoreaza sau pentru care exista obligatia platii contributiei de asigurari sociale.
Sectiunea E
Se completeaza numai de catre entitatile asimilate angajatorului, pentru anumite categorii de asigurati.
E.1. Conditii de munca
Sectiunea E.1. „Conditii de munca“ contine informatii despre entitatile asimilate angajatorului care au conditii normale de munca.
Coloana „Total venit realizat“ se completeaza pentru „Conditii normale de munca“ (E1_venit) - contine totalul castigurilor brute lunare realizate in conditii normale de munca de asiguratii inscrisi in anexa nr. 1.2 „Anexa asigurat“ la anexa nr. 1 la ordin (se calculeaza pentru tipurile de asigurat 2, 13, 14, 15 din anexa nr. 3 Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entitati asimilate angajatorului“ la ordin).
Coloana „Total baza de calcul al contributiei la BASS aferenta indemnizatiei conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005“ se completeaza pentru „Conditii normale de munca“ (E1_baza) - contine totalul bazei de calcul al contributiei la bugetul asigurarilor sociale de stat, aferenta indemnizatiilor conform O.U.G. nr. 158/2005, in situatia in care asiguratul a lucrat in ziua premergatoare concediului medical in conditii normale de munca, exclusiv ajutorul de deces (se calculeaza pentru tipurile de asigurat 2, 10, 13, 14 din anexa nr. 3 Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entitati asimilate angajatorului“ la ordin).
E.2. Indemnizatii de sanatate (conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare)
Coloana „Nr. cazuri“ se completeaza astfel:
– Randul 1 „Incapacitate temporara de munca, din care:“ - se completeaza cu totalul tuturor concediilor medicale pentru incapacitate temporara de munca.
– Randul 1.1 „Incapacitate temporara de munca urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune masura izolarii“ - se completeaza cu totalul tuturor concediilor medicale pentru incapacitate temporara de munca urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune masura izolarii.
– Randul 2 „Prevenire imbolnavire, din care:“ - se completeaza cu totalul tuturor concediilor medicale pentru prevenire imbolnavire.
– Randul 2.2 „Carantina“ - se completeaza cu total concedii medicale pentru carantina.
– Randul 3 „Sarcina si lauzie“ - se completeaza cu total concedii medicale pentru sarcina si lauzie.
– Randul 4 „Ingrijire copil bolnav“ - se completeaza cu total concedii medicale pentru ingrijire copil bolnav.
– Randul 5 „Risc maternal“ - se completeaza cu total concedii medicale pentru risc maternal.
Coloana „Total zile prestatii“ se completeaza astfel:
– Randul 1 „Incapacitate temporara de munca, din care:“ - se completeaza cu numarul total de zile prestatii aferente tuturor concediilor medicale pentru incapacitate temporara de munca.
– Randul 1.1 „Incapacitate temporara de munca urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune masura izolarii“ - se completeaza cu numarul total de zile prestatii aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporara de munca urmare a unei boli infectocontagioase pentru care se impune masura izolarii.
– Randul 2 „Prevenire imbolnavire, din care:“ - se completeaza cu numarul total de zile prestatii aferente tuturor concediilor medicale pentru prevenire imbolnavire.
– Randul 2.2 „Carantina“ - se completeaza cu numarul total de zile prestatii aferente concediilor medicale pentru carantina, suportate de institutiile si autoritatile publice potrivit art. II din O.U.G. nr. 126/2020.
– Randul 3 „Sarcina si lauzie“ - se completeaza cu numarul total de zile prestatii aferente concediilor medicale pentru sarcina si lauzie.
– Randul 4 „Ingrijire copil bolnav“ - se completeaza cu numarul total de zile prestatii aferente concediilor medicale pentru ingrijire copil bolnav.
– Randul 5 „Risc maternal“ - se completeaza cu numarul total de zile prestatii aferente concediilor medicale pentru risc maternal.
Coloana „Zile prestatii suportate din FNUASS“ se completeaza astfel:
 
– Randul 1 „Incapacitate temporara de munca, din care:“ - se completeaza cu numarul total de zile prestatii suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporara de munca.
– Randul 2 „Prevenire imbolnavire, din care:“ - se completeaza cu numarul total de zile prestatii suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate aferente concediilor medicale pentru prevenire imbolnavire.
– Randul 3 „Sarcina si lauzie“ - se completeaza cu numarul total de zile prestatii suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate aferente concediilor medicale pentru sarcina si lauzie.
– Randul 4 „Ingrijire copil bolnav“ - se completeaza cu numarul total de zile prestatii suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate aferente concediilor medicale pentru ingrijire copil bolnav.
– Randul 5 „Risc maternal“ - se completeaza cu numarul total de zile prestatii suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate aferente concediilor medicale pentru risc maternal.
Coloana „Suma suportata din FNUASS“ se completeaza astfel:
– Randul 1 „Incapacitate temporara de munca, din care:“ - se completeaza cu suma indemnizatiilor suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporara de munca.
– Randul 2 „Prevenire imbolnavire, din care:“ - se completeaza cu suma indemnizatiilor suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate aferente concediilor medicale pentru prevenire imbolnavire.
– Randul 3 „Sarcina si lauzie“ - se completeaza cu suma indemnizatiilor suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate aferente concediilor medicale pentru sarcina si lauzie.
– Randul 4 „Ingrijire copil bolnav“ - se completeaza cu suma indemnizatiilor suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate aferente concediilor medicale pentru ingrijire copil bolnav.
– Randul 5 „Risc maternal“ - se completeaza cu suma indemnizatiilor suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate aferente concediilor medicale pentru risc maternal.
– Randul 6 „Total“ - se completeaza cu suma indemnizatiilor suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.
– Randul 7 „Total cuantum prestatii de suportat din bugetul FNUASS pentru concedii si indemnizatii“ - se completeaza cu total cuantum prestatii de suportat din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii.
– Randul 8 „Total suma de recuperat de la FNUASS pentru concedii si indemnizatii“ - se completeaza cu total suma de recuperat in luna de raportare de la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii.
E.3. Indemnizatii pentru accidente de munca si boli profesionale, conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
Coloana „Numar cazuri“ se completeaza astfel:
– Randul 1 „Incapacitate temporara de munca“ - contine numarul total de cazuri de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, cauzate de accidente de munca si boli profesionale, la nivel de unitate.
– Randul 2 „Trecerea temporara la alt loc de munca“ - contine numarul total de cazuri de indemnizatie pentru trecerea temporara in alt loc de munca, cauzata de accidente de munca si boli profesionale, la nivel de unitate.
– Randul 3 „Reducerea timpului de lucru“ - contine numarul total de cazuri de indemnizatie pentru reducerea timpului de lucru, cauzata de accidente de munca si boli profesionale, la nivel de unitate.
– Randul 4 „Cursuri de calificare si reconversie profesionala“ - contine numarul total de cazuri de indemnizatie pe durata cursurilor de calificare si reconversie profesionala, cauzata de accidente de munca si boli profesionale, la nivel de unitate.
Coloana „Zile prestatii“ se completeaza astfel:
– Randul 1 „Incapacitate temporara de munca“ - contine numarul total de zile lucratoare de prestatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de accidente de munca si boli profesionale, la nivel de unitate, din certificatele medicale.
– Randul 2 „Trecerea temporara la alt loc de munca“ - contine numarul total de zile lucratoare de prestatii pentru trecerea temporara in alt loc de munca, cauzata de accidente de munca si boli profesionale, la nivel de unitate, din certificatele medicale.
– Randul 3 „Reducerea timpului de lucru“ - contine numarul total de zile lucratoare de prestatii pentru reducerea timpului de lucru, cauzata de accidente de munca si boli profesionale, la nivel de unitate, din certificatele medicale.
– Randul 4 „Cursuri de calificare si reconversie profesionala“ - contine numarul total de zile lucratoare de prestatii pe durata cursurilor de calificare si reconversie profesionala, cauzate de accidente de munca si boli profesionale, la nivel de unitate.
Coloana „Suma totala accidente de munca si boli profesionale“ se completeaza astfel:
– Randul 1 „Incapacitate temporara de munca“ - contine cuantumul total al prestatiilor pentru incapacitate temporara de munca, cauzate de accidente de munca si boli profesionale, la nivel de unitate.
– Randul 2 „Trecerea temporara la alt loc de munca“ - contine cuantumul total al prestatiilor pentru trecerea temporara in alt loc de munca, cauzata de accidente de munca si boli profesionale, la nivel de unitate.
– Randul 3 „Reducerea timpului de lucru“ - contine cuantumul total al prestatiilor pentru reducerea timpului de lucru, cauzata de accidente de munca si boli profesionale, la nivel de unitate.
– Randul 4 „Cursuri de calificare si reconversie profesionala“ - contine cuantumul total al prestatiilor pe durata cursurilor de calificare si reconversie profesionala, cauzate de accidente de munca si boli profesionale, la nivel de unitate.
– Randul 5 „Total“ - cuprinde cuantumul total al prestatiilor de asigurari sociale cauzate de accidente de munca si boli profesionale, la nivel de unitate, pentru entitatile asimilate angajatorului.
Coloana „Suma suportata din sumele prevazute pentru asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale in bugetul asigurarilor sociale“ se completeaza astfel:
– Randul 1 „Incapacitate temporara de munca“ - este suma prestatiilor pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de accidente de munca si boli profesionale, la nivel de unitate, suportate din sumele prevazute pentru asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale in bugetul asigurarilor sociale.
– Randul 2 „Trecerea temporara la alt loc de munca“ - este suma prestatiilor pentru trecerea temporara in alt loc de munca, cauzata de accidente de munca si boli profesionale, la nivel de unitate, suportate din sumele prevazute pentru asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale in bugetul asigurarilor sociale.
– Randul 3 „Reducerea timpului de lucru“ - este suma prestatiilor pentru reducerea timpului de lucru, cauzata de accidente de munca si boli profesionale, la nivel de unitate, suportate din sumele prevazute pentru asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale in bugetul asigurarilor sociale.
– Randul 4 „Cursuri de calificare si reconversie profesionala“ - este suma prestatiilor pe durata cursurilor de calificare si reconversie profesionala, cauzata de accidente de munca si boli profesionale, la nivel de unitate, suportate din sumele prevazute pentru asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale in bugetul asigurarilor sociale.
– Randul 5 „Total“ - contine total cuantum de prestatii de asigurari sociale de suportat din sumele prevazute pentru asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale in bugetul asigurarilor sociale.
Caseta „Ajutoare de deces“
– „Numar cazuri“ - se completeaza cu numarul total de cazuri pentru care s-au acordat ajutoare de deces, la nivel de agentie judeteana/a municipiului Bucuresti pentru ocuparea fortei de munca.
– „Suma“ - se completeaza cu suma totala a ajutoarelor de deces acordate la nivel de agentie judeteana/a municipiului Bucuresti pentru ocuparea fortei de munca, suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat.
Sectiunea F „Impozit pe venitul din salarii, defalcat pe sediul principal si sediile secundare“
 
F1. Sediul principal
Coloana „Suma datorata“ - se completeaza cu suma reprezentand impozitul pe venitul din salarii datorata in perioada de raportare, conform legii, pentru sediul principal.
Coloana „Suma deductibila“ - se completeaza cu suma reprezentand pana la 3,5% care se vireaza de catre angajator/platitorul de venit in contul entitatilor nonprofit/unitatilor de cult si/sau pentru acordarea de burse private.
Coloana „Suma scutita“ - se completeaza cu impozitul pe veniturile din salarii si asimilate salariilor realizate de salariatii din domeniul constructiilor pentru care se aplica scutirea de la plata, potrivit art. 60 pct. 5 din Codul fiscal. De asemenea, se completeaza si cu alte sume scutite de la plata impozitului in perioada de raportare, potrivit legii.
Coloana „Suma de plata“ - se completeaza cu suma reprezentand diferenta din impozitul pe venitul din salarii datorat in perioada de raportare, diminuata, dupa caz, cu suma reprezentand pana la 3,5%, distribuita/virata de catre angajator/platitorul de venituri in contul entitatii/entitatilor nonprofit/unitatii/unitatilor de cult si/sau pentru acordarea de burse private, conform legii, pentru sediul principal, precum si cu sumele scutite potrivit legii.
F2. Sedii secundare - se completeaza numai de catre platitorii care au sedii secundare cu minimum 5 persoane care realizeaza venituri din salarii, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Coloana „Cod de inregistrare fiscala sediu secundar“ - se completeaza codul de inregistrare fiscala atribuit fiecarui sediu secundar care are obligatii de plata, conform legii, inscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
Coloana „Suma datorata“ - se completeaza cu suma reprezentand impozitul pe venitul din salarii datorata in perioada de raportare, conform legii, pentru fiecare sediu secundar care are atribuit cod de inregistrare fiscala.
Coloana „Suma deductibila“ - se completeaza cu suma reprezentand pana la 3,5% care se vireaza de catre angajator/platitorul de venit in contul entitatii/entitatilor nonprofit/unitatii/unitatilor de cult si/sau pentru acordarea de burse private.
Coloana „Suma scutita“ - se completeaza cu impozitul pe veniturile din salarii si asimilate salariilor realizate de salariatii din domeniul constructiilor pentru care se aplica scutirea de la plata, potrivit art. 60 pct. 5 din Codul fiscal. De asemenea, se completeaza si cu alte sume scutite de la plata impozitului in perioada de raportare, potrivit legii.
Coloana „Suma de plata“ - se completeaza cu suma reprezentand diferenta din impozitul pe venitul din salarii datorat in perioada de raportare, diminuata, dupa caz, suma reprezentand pana la 3,5% care se vireaza de catre angajator/platitorul de venit in contul entitatii/entitatilor nonprofit/unitatii/unitatilor de cult si/sau pentru acordarea de burse private, conform legii, pentru fiecare sediu secundar care are atribuit cod de inregistrare fiscala, precum si cu sumele scutite potrivit legii.
Sectiunea G Date informative privind ajutoarele de deces acordate de agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca si a municipiului Bucuresti
Se completeaza cu persoanele pentru care se achita ajutor de deces din bugetul asigurarilor sociale de stat conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:
Coloana „Date de identificare persoana decedata“ - se completeaza cu codul numeric personal al persoanei decedate, inscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta, respectiv numele si prenumele persoanei decedate.
Coloana „Certificat de deces“ - se completeaza cu seria si numarul certificatului de deces, respectiv data decesului.
Coloana „Date de identificare ale persoanei care beneficiaza de ajutor de deces“ - se completeaza codul numeric personal al persoanei care primeste ajutorul de deces, inscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta, respectiv numele si prenumele persoanei beneficiare.
Coloana „Cuantumul ajutorului de deces“ - se completeaza cu suma ajutorului de deces acordat, suportat din bugetul asigurarilor sociale de stat conform legislatiei in vigoare la data decesului.
 
Anexa nr. 1.2
 
Anexa asigurat
Se completeaza cate o anexa pentru fiecare asigurat pentru care exista obligatia declararii, conform legii.
Sectiunea „Date de identificare ale asiguratului“
1. Caseta „CNP/NIF“ - se completeaza codul numeric personal sau numarul de identificare fiscala, atribuit conform legii, inscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
2. Caseta „CNP/NIF anterior“ - se completeaza codul numeric personal sau numarul de identificare fiscala anterior celui actual (din declaratia anterioara), atribuit conform legii, inscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta (se completeaza numai in cazul declaratiilor rectificative).
2.1. Caseta „CIS“ - se completeaza codul unic de identificare din sistemul de asigurari de sanatate, atribuit de catre casele de asigurari de sanatate conform legii persoanelor straine din statele membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si din Confederatia Elvetiana, care indeplinesc conditiile de lucrator frontalier si desfasoara o activitate salariata sau independenta in Romania si care rezida in alt stat membru in care se intorc, de regula, zilnic ori cel putin o data pe saptamana, precum si coasiguratilor (parintii/sotul/sotia) aflati in intretinerea acestora, inscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
 
NOTA:
Codul unic de identificare din sistemul de asigurari de sanatate se completeaza in cazul persoanelor nerezidente care nu au obtinut un cod numeric personal, respectiv in cazul persoanelor straine din statele membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si din Confederatia Elvetiana, care indeplinesc conditiile de lucrator frontalier si desfasoara o activitate salariata sau independenta in Romania si care rezida in alt stat membru in care se intorc, de regula, zilnic ori cel putin o data pe saptamana, precum si in cazul coasiguratilor (parintii/sotul/sotia) aflati in intretinerea acestora.
 
3. Caseta „Nume“ si caseta „Prenume“ - se completeaza cu numele, respectiv prenumele asiguratului.
4. Caseta „Nume anterior“ si caseta „Prenume anterior“ - se completeaza numai in cazul declaratiilor rectificative - se completeaza cu numele, respectiv prenumele asiguratului, anterior celui actual (din declaratia anterioara).
5. Caseta „Data intrarii in categoria de asigurat“ - se completeaza numai pentru sistemul de asigurari sociale de sanatate; se completeaza cu data de la care asiguratii incep activitatea dependenta la un angajator, respectiv data de la care incepe relatia de dependenta dintre asigurat si institutia asimilata.
6. Caseta „Data iesirii din categoria de asigurat“ - se completeaza numai pentru sistemul de asigurari sociale de sanatate; se completeaza cu data la care inceteaza activitatea asiguratului la un angajator, respectiv data la care inceteaza relatia de dependenta dintre asigurat si institutia asimilata angajatorului.
Caseta „Data intrarii in categoria de asigurat“ si caseta „Data iesirii din categoria de asigurat“, dupa caz, se completeaza de fiecare data cand se intocmeste declaratia.
 
NOTA:
 
In sistemul de asigurari sociale de sanatate o persoana dobandeste calitatea de asigurat conform legii, iar obligatia virarii contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate revine persoanelor juridice sau fizice care au calitatea de angajator, persoanelor juridice ori fizice asimilate angajatorului, precum si persoanelor fizice, dupa caz.
 
In cazul persoanelor aflate in concediu fara plata sau in cazul persoanelor salariate care isi intrerup activitatea pentru a intra in concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani sau a persoanelor care se afla in concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani sau aflate in perioada concediului de acomodare etc., aceste persoane nu datoreaza contributie de asigurari sociale de sanatate, in conditiile legii, fiind raportate de angajator prin declaratia D112 astfel:
 
a) in luna de raportare in care persoanele mai sus mentionate isi intrerup activitatea pentru a intra in concediu fara plata sau in concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani sau se afla in concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani, este necesara completarea de catre angajator in caseta „Data intrarii in categoria de asigurat“ a datei la care aceste persoane au inceput activitatea la acest angajator. Totodata, in caseta „Data iesirii din categoria de asigurat“ este necesara completarea datei ultimei zile de activitate la acest angajator, inainte de intrarea asiguratului in concediu fara plata sau in concediu pentru crestere copil;
b) la revenirea persoanelor salariate din concediul fara plata sau din concediul pentru crestere copil, in luna revenirii din concediu este necesara completarea de catre angajator in caseta „Data intrarii in categoria de asigurat“ a datei la care aceasta persoana si-a reluat activitatea, iar caseta „Data iesirii din categoria de asigurat“ nu se va completa de catre angajator decat in luna de raportare in care salariatul isi inceteaza activitatea la angajator.
Prevederile de la lit. a) si b) se aplica si in cazul in care persoana salariata isi suspenda raporturile de munca la cerere, precum si de catre angajatorii care detaseaza angajati la un alt angajator, iar contributia de asigurari sociale de sanatate se calculeaza si se plateste de catre angajatorul la care sunt detasati angajatii.
7. Caseta „Casa de asigurari de sanatate a asiguratului“ - contine codificarea casei de asigurari de sanatate la care sunt luati in evidenta asiguratii in functie de optiunea acestora si cu care s-a incheiat contractul de asigurari sociale de sanatate. Codificarea cuprinde 2 caractere, ca de exemplu: B este CAS Municipiul Bucuresti, A este AOPSNAJ. Pentru restul judetelor prescurtarea este identica cu codificarea de la autoturisme.
 
NOTA:
 
Caseta „Casa de asigurari de sanatate a asiguratului“ - se completeaza cu cod = N pentru persoanele care nu sunt asigurate obligatoriu in sistemul de asigurari sociale de sanatate conform prevederilor legale in vigoare (de exemplu, zilieri, persoane asigurate in alte state etc.).
 
8. Caseta „Asigurat/neasigurat pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate“ - se completeaza cu persoanele asigurate/neasigurate obligatoriu in sistemul de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii in luna de raportare, potrivit O.U.G. nr. 158/2005, si se completeaza astfel:
 
„1“ - pentru persoanele asigurate obligatoriu in sistemul de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii, potrivit O.U.G. nr. 158/2005 (de exemplu, persoanele care in luna de raportare au realizat: venituri din salarii sau asimilate
salariului, in baza contractului individual de munca sau in baza raportului de serviciu, indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, indemnizatii de somaj etc.);
„2“ - pentru persoanele neasigurate obligatoriu in sistemul de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii (de exemplu, daca indeplinesc numai functia de cenzor sau daca fac parte din categoria personalului militar in activitate, politisti si functionari publici cu statut special care isi desfasoara activitatea in ministerele si institutiile din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala etc.).
9. Caseta „Asigurat/neasigurat in sistemul de asigurari pentru somaj“ - se completeaza pentru a se evidentia daca persoana este asigurata/neasigurata obligatoriu in sistemul asigurarilor pentru somaj, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, in luna de raportare, astfel:
„1“ - pentru persoanele asigurate obligatoriu in sistemul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, in luna de raportare, inclusiv in situatia in care raporturile de munca/serviciu/juridice ale acestor persoane sunt suspendate, conform prevederilor legale;
„2“ - pentru persoanele care nu sunt asigurate obligatoriu in sistemul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, in luna de raportare.
10. Caseta „Persoana fizica scutita de la plata impozitului pe venit“ - se completeaza pentru a se evidentia daca persoana este scutita de la plata impozitului pe venit, potrivit legii, in luna de raportare, astfel:
„1“ - pentru persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, care realizeaza venituri din activitati independente, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, salarii si asimilate salariilor, prevazute la art. 76 alin. (1)-(3) din Codul fiscal, venituri din pensii, precum si pentru venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, altele decat cele prevazute la art. 105 din Codul fiscal, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere fara personalitate juridica, in luna de raportare;
„2“ - pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1)-(3) din Codul fiscal, ca urmare a desfasurarii activitatii de creare de programe pentru calculator, in luna de raportare;
„3“ - pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1)-(3) din Codul fiscal, ca urmare a desfasurarii activitatii de cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica, in luna de raportare;
„4“ - pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1)-(3) din Codul fiscal, ca urmare a desfasurarii activitatii pe baza de contract individual de munca incheiat pe o perioada de 12 luni, cu persoane juridice romane care desfasoara activitati sezoniere dintre cele prevazute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati, cu completarile ulterioare, in cursul unui an, in luna de raportare;
„5“ - pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din arenda, scutite de la plata impozitului pe venit, in luna de raportare, potrivit Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
„6“ - pentru persoanele fizice care realizeaza alte venituri scutite de la plata impozitului pe venit, in luna de raportare, potrivit legii;
„7“ - pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1)-(3) din Codul fiscal, ca urmare a desfasurarii activitatilor de constructii mentionate la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal;
„8“ - persoana fizica care desfasoara activitate in domeniul agricol, conform dispozitiilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajarii tinerilor in sectoarele agricultura, acvacultura si industria alimentara.
10^1. Caseta „Salariat care isi desfasoara activitatea in Romania si obtine venituri sub forma de salarii si asimilate salariilor din strainatate, de la un angajator nerezident fiscal in Romania si pentru care exista un acord incheiat cu angajatorul in vederea efectuarii calcului, platii si depunerii declaratiei“ - se completeaza de persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si care obtin venituri sub forma de salarii si asimilate salariilor din strainatate, de la un angajator nerezident fiscal in Romania, numai in situatia in care exista un acord cu privire la calculul, plata si declararea impozitului pe venit si a contributiilor sociale obligatorii.
11. Caseta „Salariat detasat de un angajator din Romania la un alt angajator din Romania si care este platit pe perioada detasarii de catre angajatorul care l-a detasat“ - se completeaza in cazul in care salariatul roman este detasat la un alt angajator din Romania in baza unui act de detasare si care este platit pe perioada detasarii de catre entitatea cu care are incheiat raport de munca/serviciu.
12. Caseta „CUI-ul angajatorului la care este detasat“ - se completeaza cu CUI-ul entitatii la care este detasat salariatul.
13. Caseta „Salariat detasat de la un angajator din Romania la un alt angajator din Romania si care este platit pe perioada detasarii de catre angajatorul la care este detasat“ - se completeaza in cazul in care salariatul este detasat la un alt angajator din Romania in baza unui act de detasare si care este platit pe perioada detasarii de catre entitatea la care isi desfasoara efectiv activitatea.
14. Caseta „CUI-ul angajatorului de la care este detasat“ - se completeaza cu CUI-ul entitatii de la care este detasat salariatul.
15. Caseta „Salariat detasat din Romania in alte state membre UE sau din afara UE“ - se completeaza in cazul in care salariatul roman este detasat in baza unui act de detasare la o entitate dintr-un stat membru UE sau din afara UE.
16. Caseta „Platit de angajatorul din Romania care il detaseaza“ - se completeaza cu „D“ pentru salariatul care este platit in continuare de catre angajatorul care il detaseaza.
17. Caseta „Platit de angajatorul la care este detasat“ - se completeaza cu „D“ pentru salariatul care este platit de catre angajatorul la care este detasat.
18. Caseta „Statul unde este detasat“ - se completeaza casetele corespunzatoare situatiei de fapt a salariatului. Se selecteaza statul in care este detasat salariatul si una din casetele urmatoare: este detasat cu A1, este detasat fara A1, este detasat dintr-un stat cu care Romania are incheiat acord de securitate sociala sau este detasat dintr-un stat cu care Romania nu are incheiat acord de securitate sociala.
19. Caseta „Salariat detasat in Romania din state membre UE sau din afara UE“ - se completeaza casetele corespunzatoare situatiei de fapt a salariatului. Se selecteaza statul in care este detasat salariatul si una din casetele urmatoare: este detasat cu A1, este detasat fara A1, este detasat dintr-un stat cu care Romania are incheiat acord de securitate sociala sau este detasat dintr-un stat cu care Romania nu are incheiat acord de securitate sociala.
 
NOTA:
Casetele 12-20 se completeaza incepand cu obligatiile declarative ale lunii urmatoare celei in care se va publica pe siteul ANAF aplicatia informatica a prezentului ordin.
Sectiunea „Detalii coasigurati“
Se completeaza cu coasiguratii sistemului de asigurari sociale de sanatate conform prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:
– CNP coasigurat/„CIS coasigurat“;
– nume coasigurat;
– prenume coasigurat;
– tip coasigurat; se completeaza astfel:
S - sot/sotie;
P - parinte (mama, tata).
NOTA:
„CIS coasigurat“ reprezinta codul unic de identificare din sistemul de asigurari de sanatate si se completeaza in cazul persoanelor nerezidente care nu au obtinut un cod numeric personal, respectiv in cazul coasiguratilor (parintii/sotul/sotia) aflati in intretinerea persoanelor straine din statele membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si din Confederatia Elvetiana, care indeplinesc conditiile de lucrator frontalier si desfasoara o activitate salariata sau independenta in Romania si care rezida in alt stat membru in care se intorc, de regula, zilnic ori cel putin o data pe saptamana.
ATENTIE!
Pentru fiecare asigurat se va completa una dintre sectiunile A, B sau/si C, dupa caz.
Sectiunea A
Se completeaza cu datele pentru asiguratii care realizeaza in luna de raportare numai venituri din salarii si/sau asimilate salariilor si care au avut un singur raport de munca cu angajatorul respectiv, nu au lucrat in conditii deosebite/speciale si nu au beneficiat de indemnizatii, de concedii medicale sau de scutiri, potrivit prevederilor legale.
Pentru persoanele care realizeaza venituri din activitati dependente, ca urmare a incadrarii activitatii independente in activitate dependenta in conformitate cu prevederile art. 7 pct. 1-3 din Codul fiscal, se selecteaza tipul de asigurat din Nomenclatorul „Tip asigurat“ prevazut in anexa nr. 4 la ordin.
Pentru persoanele care realizeaza venituri din activitati dependente, ca urmare a incadrarii activitatii independente in activitate dependenta in conformitate cu prevederile art. 7 pct. 1-3 din Codul fiscal, asigurate in sistemele proprii de asigurari sociale si care nu au obligatia asigurarii in sistemul public de pensii (de exemplu, avocatii), se selecteaza tipul de asigurat nr. 8 din Nomenclatorul „Tip asigurat“ prevazut in anexa nr. 4 la ordin.
Pentru persoanele care realizeaza remuneratii brute in calitate de zilier se selecteaza tipul de asigurat nr. 9 din Nomenclatorul „Tip asigurat“ prevazut in anexa nr. 4 la ordin.
Pentru persoanele care presteaza o activitate specifica, in baza unui contract de internship in baza Legii nr. 176/2018 privind internshipul, cu completarile ulterioare, se selecteaza tipul de asigurat nr. 10 din Nomenclatorul „Tip asigurat“ prevazut in anexa nr. 4 la ordin.
Pentru persoanele fizice care primesc avantaje in bani sau in natura de la terti, ca urmare a unei relatii generatoare de venituri din salarii si asimilate salariilor, se selecteaza tipul de asigurat nr. 11 din Nomenclatorul „Tip asigurat“ prevazut in anexa nr. 4 la ordin.
Pentru persoanele fizice care incaseaza venituri din salarii si/sau asimilate salariilor sau venituri al caror tratament fiscal este cel asimilat veniturilor din salarii si asimilate salariilor si care nu se regasesc, in luna de raportare, in celelalte tipuri de asigurati, se selecteaza tipul de asigurat nr. 13 din Nomenclatorul „Tip asigurat“ prevazut in anexa nr. 4 la ordin. Acest tip de asigurat va fi utilizat numai in situatia interventiilor legislative care conduc la modificarea prezentului ordin, astfel incat pana la amendarea in mod corespunzator a ordinului si a aplicatiei informatice angajatorii/platitorii de venituri sa isi indeplineasca in termenul legal obligatiile declarative. Dupa modificarea ordinului si a aplicatiei informatice aferente declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate nu se va mai utiliza acest tip de asigurat, ci se va utiliza tipul de asigurat corespunzator din Nomenclatorul „Tip asigurat“ prevazut in anexa nr. 4 la ordinul modificat ulterior corespunzator.
– Randul 1 „Tip asigurat din punctul de vedere al contractului de munca“ - se completeaza cu tipul de asigurat, conform anexei nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat“ la ordin.
Pentru sistemul asigurarilor pentru somaj se va selecta din anexa nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat“ la ordin, „1 Salariat fara studii superioare, cu studii superioare si vechime sub 1 an sau salariat care desfasoara activitatea in domeniul constructiilor, dar care nu se incadreaza in conditiile prevazute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal)“, „1.0 - Salariat fara studii superioare, cu studii superioare si vechime sub 1 an, asigurat in sistemele proprii de asigurari sociale si care nu are obligatia asigurarii in sistemul public de pensii, potrivit legii“, „1.1. Salariat cu studii superioare si vechime peste 1 an, inclusiv, cel care isi desfasoara activitatea in domeniul constructiilor, dar care nu se incadreaza in conditiile prevazute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal“, „1.1.1 - Salariat cu studii superioare si vechime peste 1 an, asigurat in sistemele proprii de asigurari sociale si care nu are obligatia asigurarii in sistemul public de pensii, potrivit legii“, „1.2. Salariat in domeniul constructiilor care se incadreaza in conditiile prevazute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal“, „1.4. Membru cooperator, salariat in baza conventiei individuale de munca, prevazuta de Legea nr. 1/2005“, „1.5. - Salariat care beneficiaza de indemnizatia prevazuta de Legea nr. 19/2020, cu modificarile si completarile ulterioare“, „1.5.1 - Salariat care beneficiaza de indemnizatia prevazuta de Legea nr. 19/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, asigurat in sistemele proprii de asigurari sociale si care nu are obligatia asigurarii in sistemul public de pensii, potrivit legii“, „1.11. - Salariat care beneficiaza de indemnizatia prevazuta la art. 1 alin. (7) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificarile si completarile ulterioare“, „1.11.1. - Salariat care beneficiaza de indemnizatia prevazuta la art. 1 alin. (7) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, asigurat in sistemele proprii de asigurari sociale si care nu are obligatia asigurarii in sistemul public de pensii, potrivit legii“, „1.13. - Salariat care beneficiaza de indemnizatia prevazuta de O.U.G. nr. 110/2021“, „1.13.1. - Salariat care beneficiaza de indemnizatia prevazuta de O.U.G. nr. 110/2021, asigurat in sistemele proprii de asigurari sociale si care nu are obligatia asigurarii in sistemul public de pensii“, „3 - Alte categorii de persoane care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor“, „6 - Administratorii societatilor, companiilor/societatilor nationale si regiilor autonome, desemnati/numiti in conditiile legii, precum si reprezentantii in adunarea generala a actionarilor si in consiliul de administratie“, „7 - Persoane care realizeaza venituri din activitati dependente potrivit legii, ca urmare a reincadrarii activitatii“, „8 - Persoane care realizeaza venituri din activitati dependente, asigurate in sistemele proprii de asigurari sociale si care nu au obligatia asigurarii in sistemul public de pensii potrivit legii“ sau „13 - Persoane fizice, care incaseaza venituri din salarii si asimilate salariilor sau venituri al caror tratament fiscal este cel asimilat veniturilor din salarii si asimilate salariilor si care nu se regasesc in celelalte tipuri de asigurati“ in situatia in care aceste persoane sunt asigurate obligatoriu in sistemul asigurarilor pentru somaj potrivit Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
– Randul 2 „Pensionar“ - se completeaza cu „1“ in cazul asiguratilor care au si statutul de pensionar si „0“ pentru celelalte situatii. In cazul in care se completeaza randul 2 „Pensionar“ cu cifra „1“, se completeaza obligatoriu si randul 1 „Tip asigurat din punctul de vedere al contractului de munca“.
– Randul 3 „Tip contract munca din punctul de vedere al timpului de lucru“ - se completeaza cu:
– „N“ - pentru norma intreaga (6, 7, 8 ore) sau
– „Pn“ (partial P1, P2, ... P7), unde „n“ reprezinta numarul de ore zilnice de contract partial.
– Randul 4 „Ore norma zilnica a locului de munca“ - se completeaza cu programul normal de lucru specific locului de munca al asiguratului, exprimat in ore. Prin program normal de lucru se intelege programul prevazut la art. 112 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau programul normal de lucru sub 8 ore stabilit cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase sau ale art. 112 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Norma zilnica poate sa fie de 8, 7 sau 6 ore.
Pentru persoanele care nu au raporturi de munca sau de serviciu se completeaza prin asimilare in functie de conditiile de munca, respectiv 8, 7 sau 6 ore.
– Randul 5 „Ore lucrate efectiv in luna“ - se completeaza cu numarul de ore efectiv lucrate in luna. Pentru persoana care are raporturile de munca sau de serviciu ori raporturile juridice suspendate pentru incapacitate temporara de munca, perioada suportata de angajator din fondul de salarii potrivit legii se considera perioada lucrata (orele din programul de lucru in care raporturile de munca sau de serviciu ori raporturile juridice sunt suspendate pentru incapacitate temporara de munca si plata indemnizatiei se suporta de angajator din fondul de salarii si sunt considerate ore efectiv lucrate).
Pentru persoanele care sunt consilieri locali, judeteni sau ai sectoarelor ori municipiului Bucuresti se completeaza cu numarul de ore lucratoare din luna corespunzatoare numarului de zile lucratoare din luna, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care aceste persoane realizeaza venituri reprezentand indemnizatie de sedinta. In caz contrar se completeaza cu cifra „0“.
– Randul 6 „Ore suspendate in luna“ - se completeaza cu numarul de ore din programul de lucru in care raporturile de munca sau de serviciu ori raporturile juridice sunt suspendate, conform legii, cu exceptia suspendarii pentru incapacitate temporara de munca, suportata de angajator din fondul de salarii.
Pentru persoanele care sunt consilieri locali, judeteni sau ai sectoarelor ori municipiului Bucuresti se completeaza cu cifra „0“.
– Randul 7 „Total zile lucrate“ - se completeaza cu numarul total de zile lucrate si nu poate fi mai mare decat numarul de zile lucratoare din luna, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pentru persoanele care sunt consilieri locali, judeteni sau ai sectoarelor ori municipiului Bucuresti se completeaza cu numarul de zile lucratoare din luna, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care aceste persoane realizeaza venituri reprezentand indemnizatie de sedinta. In caz contrar se completeaza cu cifra „0“.
Pentru zilieri se completeaza cu numarul de zile lucrate, care poate depasi numarul de zile lucratoare din luna, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, fara a depasi numarul de zile calendaristice prevazut la art. 4 alin. (7) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
– Randul 8 „Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale“ - se completeaza cu castigul brut realizat de asigurat, in vederea calcularii contributiei de asigurari sociale. Nu se includ indemnizatiile de asigurari sociale. Pentru tipul de asigurat 1.0 sau 1.1.1 din anexa nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat“ la ordin, asigurate in sistemele proprii de asigurari sociale si care nu au obligatia asigurarii in sistemul public de pensii potrivit legii, se va completa „0“.
In cazul zilierilor se completeaza cu cuantumul remuneratiei brute realizate.
– Randul 9 „Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate“ - se completeaza cu castigul brut realizat de catre asigurat, care insumeaza toate veniturile realizate in luna de raportare de catre acesta, asupra carora se datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate potrivit Codului fiscal, precum si altor acte normative care cuprind reglementari referitoare la obligatia platii contributiei de asigurari sociale de sanatate.
– Randul 10 „Contributia de asigurari sociale de sanatate“ - se completeaza cu suma reprezentand contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de asigurat si retinuta de angajator, potrivit legii.
– Randul 11 „Contributia de asigurari sociale“ - se completeaza cu contributia de asigurari sociale datorata de asigurat si retinuta de angajator sau de beneficiarul de lucrari prevazut de Legea nr. 52/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit legii.
– Randul 12 „Baza de calcul al contributiei asiguratorie pentru munca“ - se completeaza cu venitul baza de calcul pentru contributia asiguratorie pentru munca, cumulat pentru toate contractele incheiate de angajat cu angajatorul respectiv si „0“ daca pentru asiguratul respectiv angajatorul nu are obligatia acestei plati.
– Randul 13 „Baza de calcul al indemnizatiei de somaj“ - se completeaza cu suma reprezentand veniturile care constituie baza de calcul al indemnizatiei de somaj, conform art. 39 alin. (2^1) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, daca persoana este asigurata obligatoriu in sistemul asigurarilor pentru somaj, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. In caz contrar se completeaza cu „0“.
 
Sectiunea B
Se completeaza numai daca salariatul nu se incadreaza la sectiunea A, spre exemplu, daca a avut mai multe contracte de munca la acelasi angajator, a avut concedii medicale, a incasat indemnizatia prevazuta la art. 1 alin. (7) sau la art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, a incasat indemnizatia prevazuta de O.U.G. nr. 110/2021, a incasat indemnizatia prevazuta la art. 1 alin. (1) si/sau alin. (12) din O.U.G. nr. 111/2021 si/sau cea prevazuta la art. 1 alin. (1) si/sau alin. (12) si art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2022 privind stabilirea unor masuri de protectie sociala a angajatilor si a altor categorii profesionale in contextul interzicerii, suspendarii ori limitarii activitatilor economice, determinate de situatia epidemiologica generata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile ulterioare (O.U.G. nr. 2/2022), sau a incasat indemnizatia prevazuta de Legea nr. 19/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, sau a lucrat in conditii diferite de munca.
 
Pentru persoanele care realizeaza venituri din activitati dependente, ca urmare a reincadrarii activitatii independente in activitate dependenta in conformitate cu prevederile art. 7 pct. 1-3 din Codul fiscal, se selecteaza tipul de asigurat nr. 7 din Nomenclatorul „Tip asigurat“ prevazut in anexa nr. 4 la ordin.
Pentru persoanele care realizeaza venituri din activitati dependente, ca urmare a reincadrarii activitatii independente in activitate dependenta in conformitate cu prevederile art. 7 pct. 1-3 din Codul fiscal, asigurate in sistemele proprii de asigurari sociale si care nu au obligatia asigurarii in sistemul public de pensii (de exemplu, avocatii), se selecteaza tipul de asigurat nr. 8 din Nomenclatorul „Tip asigurat“ prevazut in anexa nr. 4 la ordin.
NOTA:
Pentru indemnizatiile acordate potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) si art. 6 din O.U.G. nr. 111/2021 si ale art. 1 alin. (1) si art. 6 din O.U.G. nr. 2/2022, termenul de plata si declarare a obligatiilor fiscale este data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care se face plata din bugetul asigurarilor de somaj/bugetul de stat, dupa caz.
Indemnizatiile acordate potrivit prevederilor Legii nr. 19/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, si O.U.G. nr. 110/2021 se stabilesc la nivelul a 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat si se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj/bugetul de stat, dupa caz, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 16/2021 sau cel prevazut in Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 318/2021, dupa caz.
Indemnizatiile acordate potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) si art. 6 din O.U.G. nr. 2/2022 se stabilesc la nivelul a 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat sau drepturilor in bani aferente contraprestatiei activitatii sportive, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 318/2021, respectiv la nivelul de 75% din castigul salarial mediu brut prevazut de aceasta lege si se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj/bugetul de stat.
Facilitatile fiscale prevazute la art. 60, art. 138^1 si art. 154 alin. (1) lit. r) din Codul fiscal nu se acorda pentru indemnizatia primita de persoanele fizice de la bugetul asigurarilor pentru somaj/bugetul de stat, dupa caz, pe perioada suspendarii temporare a activitatii, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 111/2021 si/sau O.U.G. nr. 2/2022, pentru indemnizatia aferenta zilelor libere acordate potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru indemnizatiile acordate potrivit prevederilor O.U.G. nr. 132/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru indemnizatia acordata potrivit O.U.G. nr. 110/2021.
Nu se datoreaza contributia asiguratorie pentru munca pentru indemnizatiile acordate membrilor cooperatori in baza prevederilor art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru indemnizatiile acordate in baza art. 1 alin. (1) si art. 6 alin. (1) si (2) si/sau din O.U.G. nr. 2/2022.
B.1. Contract/Contracte de munca si/sau contract de munca suspendat in conditiile prevazute la art. 1 si art. 6 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 111/2021 pentru stabilirea unor masuri de protectie sociala a angajatilor si a altor categorii profesionale in contextul interzicerii, suspendarii ori limitarii activitatilor economice, determinate de situatia epidemiologica generata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, art. 1 si art. 6 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 2/2022 privind stabilirea unor masuri de protectie sociala a angajatilor si a altor categorii profesionale in contextul interzicerii, suspendarii ori limitarii activitatilor economice, determinate de situatia epidemiologica generata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative, timp de munca redus in conditiile art. 1 alin. (1) si art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru stimularea cresterii ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, zile libere platite acordate potrivit Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, cu modificarile si completarile ulterioare, si potrivit O.U.G. nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2
In situatia in care asiguratul are mai multe contracte de munca incheiate cu angajatorul respectiv sau persoana fizica se incadreaza in mai multe tipuri de asigurat se va completa cate o inregistrare pentru fiecare contract incheiat de asigurat cu angajatorul respectiv sau pentru fiecare tip de asigurat, cu date referitoare la:
– Randul 1 „Tip asigurat din punctul de vedere al contractului de munca“ - se completeaza cu tipul de asigurat, conform anexei nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat“ la ordin.
In cazul unei persoane care beneficiaza de indemnizatie in baza art. 1 alin. (1) si/sau in baza art. 1 alin. (12) din O.U.G. nr. 111/2021 sau in baza art. 1 alin. (1) si/sau in baza art. 1 alin. (12) din O.U.G. nr. 2/2022, se va alege tipul de asigurat 1.6. si/sau 1.7. din anexa nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat“ la ordin.
In cazul unei persoane care beneficiaza de indemnizatia prevazuta la art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 111/2021 sau la art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 2/2022, asigurata in sisteme proprii de asigurari sociale si care nu are obligatia asigurarii in sistemul public de pensii, potrivit legii, se va alege tipul de asigurat 1.6.1 din anexa nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat“ la ordin.
In cazul unui salariat care beneficiaza de indemnizatia prevazuta la art. 1 alin. (7) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, se va alege atat tipul de asigurat 1, 1.1, sau 1.2., dupa caz, cat si tipul de asigurat 1.11. din anexa nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat“ la ordin.
In cazul unui salariat, asigurat in sisteme proprii de asigurari sociale si care nu are obligatia asigurarii in sistemul public de pensii, potrivit legii, si care beneficiaza de indemnizatia prevazuta la art. 1 alin. (7) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, se va alege atat tipul de asigurat 1.0 sau 1.1.1, dupa caz, cat si tipul de asigurat 1.11.1 din anexa nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat“ la ordin.
In cazul unui membru cooperator, salariat in baza conventiei individuale de munca, prevazuta de Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile ulterioare (Legea nr. 1/2005), care beneficiaza intro luna atat de drepturi salariale pentru zile lucrate, cat si de indemnizatia prevazuta la art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, se va alege atat tipul de asigurat 1.4., cat si tipul de asigurat 1.12. din anexa nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat“ la ordin.
Pentru asiguratii in sistemul asigurarilor pentru somaj se va selecta din anexa nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat“ la ordin.
Pentru sistemul asigurarilor pentru somaj se va selecta din anexa nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat“ la ordin, „1. - Salariat fara studii superioare, cu studii superioare si vechime sub 1 an sau salariat care desfasoara activitatea in domeniul constructiilor, dar care nu se incadreaza in conditiile prevazute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal)“, „1.0 - Salariat fara studii superioare, cu studii superioare si vechime sub 1 an, asigurat in sistemele proprii de asigurari sociale si care nu are obligatia asigurarii in sistemul public de pensii, potrivit legii“, „1.1. - Salariat cu studii superioare si vechime peste 1 an, inclusiv, cel care isi desfasoara activitatea in domeniul constructiilor, dar care nu se incadreaza in conditiile prevazute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal“, „1.1.1 - Salariat cu studii superioare si vechime peste 1 an, asigurat in sistemele proprii de asigurari sociale si care nu are obligatia asigurarii in sistemul public de pensii, potrivit legii“, „1.2. - Salariat in domeniul constructiilor care se incadreaza in conditiile prevazute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal“, „1.4. - Membru cooperator, salariat in baza conventiei individuale de munca, prevazuta de Legea nr. 1/2005“, „1.5. - Salariat care beneficiaza de indemnizatia prevazuta de Legea nr. 19/2020, cu modificarile si completarile ulterioare“, „1.5.1 - Salariat care beneficiaza de indemnizatia prevazuta de Legea nr. 19/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, asigurat in sistemele proprii de asigurari sociale si care nu are obligatia asigurarii in sistemul public de pensii, potrivit legii“, „1.11. - Salariat care beneficiaza de indemnizatia prevazuta la art. 1 alin. (7) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificarile si completarile ulterioare“. Pentru acest tip de asigurat se va selecta si tipul de asigurat 1, 1.1. sau 1.2., dupa caz, „1.11.1 - Salariat care beneficiaza de indemnizatia prevazuta la art. 1 alin. (7) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, asigurat in sistemele proprii de asigurari sociale si care nu are obligatia asigurarii in sistemul public de pensii, potrivit legii“. Pentru acest tip de asigurat se va selecta si tipul de asigurat 1.0 sau 1.1.1, dupa caz, „1.13. - Salariat care beneficiaza de indemnizatia prevazuta de O.U.G. nr. 110/2021“, „1.13.1 - Salariat care beneficiaza de indemnizatia prevazuta de O.U.G. nr. 110/2021, asigurat in sistemele proprii de asigurari sociale si care nu are obligatia asigurarii in sistemul public de pensii, potrivit legii“, „3 - Alte categorii de persoane care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor“, 6 - „Administratorii societatilor, companiilor/societatilor nationale si regiilor autonome, desemnati/numiti in conditiile legii, precum si reprezentantii in adunarea generala a actionarilor si in consiliul de administratie“, „7 - Persoane care realizeaza venituri din activitati dependente potrivit legii, ca urmare a reincadrarii activitatii“ sau „8 - Persoane care realizeaza venituri din activitati dependente, asigurate in sistemele proprii de asigurari sociale si care nu au obligatia asigurarii in sistemul public de pensii potrivit legii“, „13 - Persoane fizice, care incaseaza venituri din salarii si asimilate salariilor sau venituri al caror tratament fiscal este cel asimilat veniturilor din salarii si asimilate salariilor si care nu se regasesc in celelalte tipuri de asigurati“ in situatia in care aceste persoane sunt asigurate obligatoriu in sistemul asigurarilor pentru somaj potrivit Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
– Randul 2 „Pensionar“ - se completeaza cu „1“ in cazul asiguratilor care au si statutul de pensionar si „0“ pentru celelalte situatii. In cazul in care se completeaza randul 2 „Pensionar“ cu cifra „1“, se completeaza obligatoriu si randul 1 „Tip asigurat din punctul de vedere al contractului de munca“.
 
– Randul 3 „Tip contract munca din punctul de vedere al timpului de lucru“ - se completeaza cu N (norma intreaga 6, 7, 8) sau Pn (partial P1, P2, ..., P7), unde „n“ reprezinta numarul de ore zilnice de contract partial.
– Randul 4 „Ore norma zilnica a locului de munca“ - se completeaza cu programul normal de lucru specific locului de munca al asiguratului, exprimat in ore. Prin program normal de lucru se intelege programul prevazut la art. 112 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau programul normal de lucru sub 8 ore stabilit cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1991 sau ale art. 112 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Norma zilnica poate sa fie de 8, 7 sau 6 ore.
Pentru persoanele care nu au raporturi de munca sau de serviciu se completeaza prin asimilare in functie de conditiile de munca, respectiv 8, 7 sau 6 ore.
– Randul 5 „Ore lucrate efectiv in luna“ - se completeaza cu numarul de ore efectiv lucrate in luna. Pentru persoana care are raporturile de munca sau de serviciu ori raporturile juridice suspendate pentru incapacitate temporara de munca, perioada suportata de angajator potrivit legii se considera perioada lucrata (orele din programul de lucru in care raporturile de munca sau de serviciu ori raporturile juridice sunt suspendate pentru incapacitate temporara de munca si plata indemnizatiei se suporta de angajator potrivit legii si sunt considerate ore efectiv lucrate).
Pentru persoanele care sunt consilieri locali, judeteni sau ai sectoarelor ori municipiului Bucuresti se completeaza cu numarul de ore lucratoare din luna corespunzatoare numarului de zile lucratoare din luna, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care aceste persoane realizeaza venituri reprezentand indemnizatie de sedinta. In caz contrar se completeaza cu cifra „0“.
– Randul 6 „Ore suspendate/reduse/libere in luna“ - se completeaza cu numarul de ore din programul de lucru in care raporturile de munca sau de serviciu sunt suspendate, conform legii, cu exceptia suspendarii pentru incapacitate temporara de munca suportata de angajator potrivit legii (orele din programul de lucru in care raporturile de munca sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate temporara de munca si plata indemnizatiei se suporta de angajator potrivit legii si sunt considerate ore efectiv lucrate), cu numarul de ore aferente reducerii timpului de munca in conditiile art. 1 alin. (1) si art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, cu orele libere aferente zilelor libere acordate potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv potrivit O.U.G. nr. 110/2021.
Pentru persoanele care sunt consilieri locali, judeteni sau ai sectoarelor ori municipiului Bucuresti se completeaza cu cifra „0“.
– Randul 7 „Din care ore suspendate/reduse/libere, acordate potrivit art. 1 alin. (1) si art. 6 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 111/2021, art. 1 alin. (1) si art. 6 alin. (1) si art. (6) din O.U.G. nr. 2/2022, O.U.G. nr. 132/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, O.U.G. nr. 110/2021 si/sau potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz“ - se completeaza cu numarul de ore din programul de lucru in care raporturile de munca sunt suspendate in temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu orele libere platite aferente zilelor libere acordate potrivit O.U.G. nr. 110/2021, respectiv cu orele libere aferente zilelor libere acordate potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificarile si completarile ulterioare.
– Randul 8 „Total zile lucrate“ - se completeaza cu numarul total de zile lucrate si nu poate fi mai mare decat numarul de zile lucratoare din luna, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pentru persoanele care sunt consilieri locali, judeteni sau ai sectoarelor ori municipiului Bucuresti se completeaza cu numarul de zile lucratoare din luna, stabilit conform Legii nr. 53/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care aceste persoane realizeaza venituri reprezentand indemnizatie de sedinta. In caz contrar se completeaza cu cifra „0“.
– Randul 9 „Zile suspendate/reduse/libere acordate in conditiile prevazute la art. 1 alin. (1) si art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 111/2021, art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 2/2022, O.U.G. nr. 110/2021 si/sau potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz“ - se completeaza cu numarul de zile aferente reducerii timpului de munca in conditiile art. 1 alin. (1) si art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau cu zilele libere acordate potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau cu zilele libere acordate potrivit O.U.G. nr. 110/2021 si/sau cu numarul de zile lucratoare in care persoana primeste indemnizatia suplimentara acordata de angajator in baza art. 1 alin. (12) din O.U.G. nr. 111/2021 sau in baza art. 1 alin. (12) din O.U.G. nr. 2/2022, fara a se depasi numarul de zile lucratoare din luna, stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
In vederea determinarii zilelor de reducere a timpului de munca acordate in baza art. 1 alin. (1) si art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, se va proceda astfel: se vor insuma zilele in care salariatul a beneficiat intreaga zi de reducerea timpului de munca, daca acestea exista, cu zilele rezultate ca urmare a convertirii orelor de reducere, tinand seama de norma zilnica a locului de munca (poate fi de 6, 7 sau 8 ore).
Formula de convertire a numarului de ore de reducere in zile este: ∑ ore de reducere dintr-o luna/norma zilnica a locului de munca. Rezultatul se va rotunji matematic.
– Randul 10 „Baza de calcul al contributiei asiguratorie pentru munca“ - se completeaza cu venitul baza de calcul pentru contributia asiguratorie pentru munca, cumulat pentru toate contractele incheiate de angajat cu angajatorul respectiv si „0“ daca pentru asiguratul respectiv angajatorul nu are obligatia acestei plati. De asemenea, se completeaza si cu suma reprezentand indemnizatia acordata in baza Legii nr. 19/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, cu suma reprezentand indemnizatia suplimentara acordata de angajator in baza art. 1 alin. (12) din O.U.G. nr. 111/2021, cu indemnizatia suplimentara acordata de angajator in baza art. 1 alin. (12) din O.U.G. nr. 2/2022, cu suma reprezentand indemnizatia prevazuta la art. 1 alin. (7) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu suma reprezentand indemnizatia acordata potrivit O.U.G. nr. 110/2021. Pentru indemnizatia prevazuta la art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 111/2021 sau la art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 2/2022, se completeaza „0“.
Pentru indemnizatiile prevazute la art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, acordate membrilor cooperatori, angajatorul nu datoreaza contributia asiguratorie pentru munca.
– Randul 11 „Baza de calcul al indemnizatiei de somaj“ - se completeaza cu suma reprezentand veniturile care constituie baza de calcul al indemnizatiei de somaj, conform art. 39 alin. (2^1) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, daca persoana este asigurata obligatoriu in sistemul asigurarilor pentru somaj, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu suma reprezentand indemnizatia prevazuta la art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 111/2021 sau cu suma reprezentand indemnizatia prevazuta la art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 2/2022 pentru care angajatorii nu datoreaza contributia asiguratorie pentru munca conform prevederilor art. 220^5 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, cu suma reprezentand indemnizatia suplimentara acordata de angajator in baza art. 1 alin. (12) din O.U.G. nr. 111/2021, cu suma reprezentand indemnizatia prevazuta la art. 1 alin. (12) din O.U.G. nr. 2/2022, cu suma reprezentand indemnizatia acordata in baza Legii nr. 19/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, cu suma reprezentand indemnizatia prevazuta la art. 1 alin. (7) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu suma reprezentand indemnizatia acordata in baza O.U.G. nr. 110/2021. In caz contrar se completeaza cu „0“.
– Randul 12 „Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale aferente indemnizatiei acordate potrivit O.U.G. nr. 111/2021, O.U.G. nr. 2/2022, art. 1 alin. (7) si art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 19/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si O.U.G. nr. 110/2021, dupa caz“ - se completeaza cu suma reprezentand indemnizatia acordata potrivit art. 1 alin. (12) din O.U.G. nr. 111/2021 sau art. (1) alin. (12) din O.U.G. nr. 2/2022, indemnizatia acordata in baza art. 1 alin. (7) si art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, indemnizatia acordata potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau cu indemnizatia acordata potrivit O.U.G. nr. 110/2021. Pentru persoanele fizice, beneficiare ale acestor indemnizatii, asigurate in sistemele proprii de asigurari sociale, care nu au obligatia asigurarii in sistemul public de pensii potrivit legii, se va completa „0“.
– Randul 13 „Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate aferente indemnizatiei acordate potrivit O.U.G. nr. 111/2021, O.U.G. nr. 2/2022, art. 1 alin. (7) si art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, Legii nr. 19/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si O.U.G. nr. 110/2021, dupa caz“ - se completeaza cu suma reprezentand indemnizatia acordata potrivit art. 1 alin. (12) din O.U.G. nr. 111/2021, acordata potrivit art. (1) alin. 12 din O.U.G. nr. 2/2022, indemnizatia acordata in baza art. 1 alin. (7) si art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, indemnizatia acordata potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau cu indemnizatia acordata potrivit O.U.G. nr. 110/2021.
Pentru membrul cooperator, salariat in baza conventiei individuale de munca, prevazuta de Legea nr. 1/2005, care beneficiaza de indemnizatia prevazuta la art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificarile si completarile ulterioare - se completeaza cu cuantumul indemnizatiei acordate in baza acestui act normativ.
Pentru persoanele care beneficiaza de prevederile Legii nr. 19/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau de prevederile O.U.G. nr. 110/2021, se completeaza cu indemnizatia acordata in baza acestor acte normative.
Nota privind facilitatile fiscale pentru domeniul constructiilor prevazute la art. 60 pct. 5, art. 138^1, art. 154 alin. (1) lit. r) si art. 220^3 alin. (2) din Codul fiscal
Facilitatile fiscale pentru domeniul constructiilor prevazute la art. 60 pct. 5, art. 138^1, art. 154 alin. (1) lit. r) si art. 220^3 alin. (2) din Codul fiscal constau in:
– scutirea de la plata impozitului pe venit, pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor;
– reducerea cotei de contributie de asigurari sociale, pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor;
– exceptarea de la plata contributiei de sanatate, pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor;
– reducerea cotei contributiei asiguratorie pentru munca, la nivelul cotei care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale constituit in baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare;
– scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate de angajatori, in cazul conditiilor deosebite de munca sau speciale de munca.
Facilitatile fiscale se acorda si persoanelor fizice detasate pe teritoriul Romaniei, daca entitatea la care sunt detasate desfasoara activitati in domeniul constructiilor, indeplineste conditiile prevazute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal si daca aceasta efectueaza plata drepturilor salariale pe perioada detasarii. Facilitatile fiscale nu se acorda persoanelor fizice care sunt detasate in afara Romaniei.
De asemenea, facilitatile fiscale nu se acorda salariatilor detasati in Romania din state membre ale Uniunii Europene, Spatiul Economic European si Confederatia Elvetiana sau din alte state terte.
Conditia prevazuta la art. 60 pct. 5 lit. c) din Codul fiscal, privind salariul minim, se considera indeplinita dupa cum urmeaza:
– in cazul contractelor individuale de munca cu norma intreaga, veniturile brute lunare din salarii si asimilate salariilor sunt calculate la un salariu brut de incadrare pentru 8 ore de munca/zi de minimum 3.000 de lei lunar, respectiv salariul minim brut pe tara de 3.000 de lei lunar este stabilit proportional cu castigul salarial brut de baza pentru un program de lucru in medie de 167,333 de ore pe luna. Pentru salariatii care au incheiate contracte de munca cu timp partial, facilitatile fiscale se acorda numai daca castigul salarial brut de baza este stabilit proportional cu castigul brut de baza pentru un program de lucru normal de 8 ore/zi;
– in cazul raporturilor juridice generatoare de venituri din salarii si asimilate salariilor, altele decat contractele individuale de munca, respectiv contract de administrare, de mandat si altele, pentru care venitul brut lunar nu este calculat la un salariu brut de incadrare pentru 8 ore de munca/zi de minimum 3.000 de lei lunar, facilitatile fiscale se acorda numai daca este indeplinita conditia ca venitul brut lunar realizat sa fie cel putin egal cu 3.000 de lei;
– in cazul contractelor de internship si de ucenicie, facilitatile fiscale se acorda numai daca castigul salarial brut de baza este stabilit proportional cu castigul brut de baza pentru un program de lucru normal de 8 ore/zi;
– in situatia in care o persoana fizica realizeaza venituri, in baza mai multor raporturi juridice generatoare de venituri din salarii si asimilate salariilor (contract individual de munca, contract de mandat, contract de administrare si altele asemenea) in aceeasi luna, la acelasi angajator, in vederea acordarii facilitatilor fiscale se verifica mai intai daca fiecare raport juridic respecta conditia prevazuta la art. 60 pct. 5 lit. c) prima teza din Codul fiscal, respectiv daca venitul brut este calculat la un salariu brut de incadrare pentru 8 ore de munca/zi de minimum 3.000 de lei lunar, in cazul contractului individual de munca, sau daca venitul brut lunar realizat este cel putin egal cu 3.000 de lei, in cazul celorlalte tipuri de contracte. Pentru acordarea facilitatilor fiscale, veniturile aferente raporturilor juridice care respecta conditia de raportare la 3.000 de lei se cumuleaza. In acest caz, facilitatile fiscale se acorda pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor care cumulate nu depasesc 30.000 de lei lunar. Pentru partea care depaseste plafonul de 30.000 de lei nu se acorda facilitatile fiscale.
Pentru veniturile lunare din salarii si asimilate salariului, realizate in baza unui contract individual de munca, mai mici de 3.000 de lei/luna, facilitatile fiscale se acorda numai daca este indeplinita conditia ca salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata stabilit in bani, fara a include indemnizatiile, sporurile si alte adaosuri, sa fie de 3.000 de lei lunar, pentru un program de lucru in medie de 167,333 de ore pe luna.
Exemplu: daca un salariat cu norma intreaga are prevazut in contractul individual de munca un salariu lunar brut de incadrare de minimum 3.000 de lei/luna, dar in luna de raportare a lucrat fractie de luna sau s-a aflat in concediu medical, acesta beneficiaza de facilitatile fiscale pentru venitul realizat.
B.2. C.N.P.P. - Conditii de munca
Se completeaza pe tipuri de conditii de munca: normale, deosebite, speciale sau alte conditii.
– Randul 1 „Indicativ conditii speciale/deosebite“ - contine temeiul legal al incadrarii in conditii speciale de munca sau in conditii deosebite de munca conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre in vederea transplantului, republicata (se completeaza conform anexei nr. 5 Nomenclatorul „Indicativ conditii speciale/deosebite“ la ordin).
In cazul asiguratilor sistemului public de pensii, care isi desfasoara activitatea in locuri de munca in conditii deosebite, prevazute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, randul 1 „Indicativ conditii speciale/deosebite“ nu se va completa. In vederea identificarii acestei categorii de asigurati, se vor completa randurile 3 - „Zile lucrate in conditii deosebite“ si 6 - „Baza contributiei de asigurari sociale - conditii deosebite“ din sectiunea B.2, respectiv randul 2 - „Zile indemnizatii in conditii deosebite“ din sectiunea B.3, daca este cazul.
Valoarea „12“ a indicativului conditii speciale - „Conditii speciale, altele decat cele prevazute la art. 30 alin. (1) lit. a), b), d)-i) din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare“ va fi utilizata numai in situatia interventiilor legislative care conduc la modificarea prezentului ordin, astfel incat, pana la amendarea in mod corespunzator a acestuia si a aplicatiei informatice, angajatorii/platitorii de venituri sa isi indeplineasca in termenul legal obligatiile declarative. Dupa modificarea ordinului si a aplicatiei informatice aferente declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate nu se va mai utiliza acest indicativ, ci se va utiliza indicativul corespunzator din Nomenclatorul „Indicativ conditii speciale/deosebite“ prevazut in anexa nr. 5 la ordinul modificat ulterior corespunzator.
– Randul 2 „Zile lucrate in conditii normale“ - se completeaza cu numarul de zile lucrate de asigurat in conditii normale de munca.
In cazul asiguratilor care beneficiaza de zile de reducere a timpului de munca acordata in baza art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza cu numarul de zile in care acestia au desfasurat activitate conform normei zilnice a locului de munca, la care se adauga zilele rezultate ca urmare a convertirii orelor lucrate in zilele in care au beneficiat de reducere a timpului de munca, tinand seama de norma zilnica a locului de munca (poate fi de 6, 7 sau 8 ore).
Formula de convertire a numarului de ore lucrate in zilele in care a beneficiat de reducere in zile lucrate este: ∑ ore lucrate din zile in care a beneficiat de reducere dintr-o luna/norma zilnica a locului de munca. Rezultatul se va rotunji matematic.
– Randul 3 „Zile lucrate in conditii deosebite“ - se completeaza cu numarul de zile lucrate de asigurat in conditii deosebite de munca.
– Randul 4 „Zile lucrate in conditii in speciale“ - se completeaza cu numarul de zile lucrate de asigurat in conditii speciale de munca.
– Randul 5 „Baza contributiei de asigurari sociale - conditii normale“ - se completeaza cu castigul brut realizat de asigurat in conditii normale de munca, care constituie baza de calcul pentru contributia de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, conform prevederilor legale in vigoare.
– Randul 6 „Baza contributiei de asigurari sociale - conditii deosebite“ - se completeaza cu castigul brut realizat de asigurat in conditii deosebite de munca, care constituie atat baza de calcul pentru contributia de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, cat si baza de calcul pentru contributia de asigurari sociale datorata de angajatori sau persoane asimilate acestora, conform prevederilor legale in vigoare.
– Randul 7 „Baza contributiei de asigurari sociale - conditii speciale“ - se completeaza cu castigul brut realizat de asigurat in conditii speciale de munca, care constituie atat baza de calcul pentru contributia de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, cat si baza de calcul pentru contributia de asigurari sociale datorata de angajatori sau persoane asimilate acestora, conform prevederilor legale in vigoare.
B.2.1. „Facilitati in constructii conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal“
Se completeaza pe tipuri de conditii de munca: deosebite si speciale.
Coloana 1 - „Cu acordarea facilitatilor fiscale“
– Randul 1 - „Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale - conditii deosebite“ - se completeaza cu castigul brut realizat de asigurat care desfasoara activitati in conditii deosebite de munca la un angajator care indeplineste conditiile prevazute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, care constituie atat baza de calcul pentru contributia de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, cat si baza de calcul pentru contributia de asigurari sociale datorata de angajatori sau persoane asimilate acestora, conform prevederilor legale in vigoare.
– Randul 2 „Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale - conditii speciale“ - se completeaza cu castigul brut realizat de asigurat care desfasoara activitati in conditii speciale de munca la un angajator care indeplineste conditiile prevazute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, care constituie atat baza de calcul pentru contributia de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, cat si baza de calcul pentru contributia de asigurari sociale datorata de angajatori sau persoane asimilate acestora, conform prevederilor legale in vigoare.
Coloana 2 - „Fara acordarea facilitatilor fiscale“
– Randul 1 - „Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale - conditii deosebite“ - se completeaza cu castigul brut realizat de asigurat care desfasoara activitati in conditii deosebite de munca la un angajator care nu indeplineste conditiile prevazute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, care constituie atat baza de calcul pentru contributia de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, cat si baza de calcul pentru contributia de asigurari sociale datorata de angajatori sau persoane asimilate acestora, conform prevederilor legale in vigoare.
– Randul 2 „Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale - conditii speciale“ - se completeaza cu castigul brut realizat de asigurat care desfasoara activitati in conditii speciale de munca la un angajator care nu indeplineste conditiile prevazute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, care constituie atat baza de calcul pentru contributia de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, cat si baza de calcul pentru contributia de asigurari sociale datorata de angajatori sau persoane asimilate acestora, conform prevederilor legale in vigoare.
B.3. Indemnizatii asigurari sociale conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, sau prestatii conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
Se completeaza daca exista in luna de raportare indemnizatii de asigurari sociale sau concedii medicale.
– Randul 1 „Zile indemnizatii in conditii normale“ - se completeaza cu numarul total de zile lucratoare in care asiguratul a beneficiat de indemnizatii prevazute de O.U.G. nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, si de prestatii prevazute de Legea nr. 346/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (numar total de zile lucratoare aferente prestatiei si/sau indemnizatiei acordate).
– Randul 2 „Zile indemnizatii in conditii deosebite“ - se completeaza cu numarul total de zile lucratoare corespunzatoare concediului medical pentru incapacitate temporara de munca, in situatia in care asiguratul a lucrat in ziua premergatoare concediului medical in conditii deosebite de munca.
Nu se inregistreaza zilele de concediu de maternitate, concediu crestere copil, concediu ingrijire copil sau prestatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, ce sunt corespunzatoare, in aceste situatii, conditiilor normale de munca.
– Randul 3 „Zile indemnizatii in conditii speciale“ - se completeaza cu numarul total de zile lucratoare corespunzatoare concediului medical pentru incapacitate temporara de munca, in situatia in care asiguratul a lucrat in ziua premergatoare concediului medical in conditii speciale de munca.
Nu se inregistreaza zilele de concediu de maternitate, concediu crestere copil, concediu ingrijire copil sau prestatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, ce sunt corespunzatoare in aceste situatii conditiilor normale de munca.
– Randul 4 „Total zile lucratoare concediu medical (conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005)“ - se completeaza cu numarul total de zile lucratoare corespunzatoare concediului medical.
– Randul 5 „Total zile lucratoare concediu medical pentru accidente de munca“ - se completeaza cu numarul total de zile lucratoare corespunzatoare concediului medical (conform Legii nr. 346/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare).
– Randul 6 „Zile prestatii suportate din sumele prevazute pentru asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale in bugetul asigurarilor sociale“ - se completeaza cu numarul de zile lucratoare prestatii pentru cuantum prestatii suportat din sumele prevazute pentru asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale in bugetul asigurarilor sociale.
– Randul 7 „Zile de concediu fara plata a indemnizatiei pentru cresterea copilului dupa primele 3 nasteri“ - se completeaza cu numarul de zile de concediu fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului, conform art. 6^1 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare. Se acorda integral (3 luni), o singura data in perioada pana la implinirea, de catre copil, a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap. Se acorda pentru persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 1 din O.U.G. nr. 148/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa primele 3 nasteri, sau, dupa caz, pentru persoanele aflate in una dintre situatiile prevazute la art. 5 alin. (2) din aceeasi ordonanta de urgenta, dupa primii 3 copii.
Incepand cu data de 1 ianuarie 2011 a intrat in vigoare Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, care se aplica pentru drepturile care se acorda persoanelor ai caror copii s-au nascut incepand cu data de 1 ianuarie 2011, precum si celor aflate in situatiile prevazute la art. 8 alin. (2) din actul normativ sus-mentionat.
ATENTIE!
– Randul 8 „Baza de calcul al CAS aferenta indemnizatiilor (conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005) - asigurat“ - contine suma reprezentand indemnizatia de asigurari sociale de sanatate, cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala si a ajutorului de deces.
– Randul 9 „Suma prestatii de asigurari sociale suportata de angajator (conform Legii nr. 346/2002)“ - se completeaza cu totalul sumelor reprezentand prestatii de asigurari sociale de suportat de catre angajator.
– Randul 10 „Suma prestatii de asigurari sociale suportate din sumele prevazute pentru asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale in bugetul asigurarilor sociale“- se completeaza cu totalul sumelor reprezentand prestatii de asigurari sociale de suportat din sumele prevazute pentru asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale in bugetul asigurarilor sociale. Acest rand se completeaza numai pentru concediile medicale cauzate de accidente de munca sau boli profesionale.
– Randul 11 „Total venit asigurat din prestatii (conform Legii nr. 346/2002)“ - contine cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca cauzata de accident de munca sau boala profesionala.
– Randul 12 „Total indemnizatie sanatate suportata de angajator (conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005)“ - contine cuantumul indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate suportate de angajator.
– Randul 13 „Total indemnizatie sanatate suportata din FNUASS“ - contine cuantumul indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.
B.4. Centralizator
Se completeaza obligatoriu.
Se completeaza cu datele centralizate pe asigurat (pe CNP sau NIF), astfel:
– Randul 1 „Total zile lucrate“ - se completeaza cu numarul de zile lucrate in conditii de munca normale, deosebite sau speciale. Acestea nu pot depasi numarul de zile lucratoare din luna stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
In cazul asiguratilor care beneficiaza de zile de reducere a timpului de munca acordate in baza art. 1 alin. (1) si art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza cu numarul de zile in care acestia au desfasurat activitate conform normei zilnice a locului de munca, la care se adauga zilele rezultate ca urmare a convertirii orelor lucrate in zilele in care au beneficiat de reducere a timpului de munca, tinand seama de norma zilnica a locului de munca (poate fi de 6, 7 sau 8 ore).
– Randul 2 „Total zile suspendate/reduse/libere acordate in conditiile prevazute la art. 1 alin. (1)-(3) din O.U.G. nr. 111/2021, la art. 1 alin. (1)-(3) din O.U.G. nr. 2/2022, O.U.G. nr. 132/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, O.U.G. nr. 110/2021, precum si potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz“ - se completeaza cu numarul de zile lucratoare in care raporturile de munca sunt suspendate in temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si persoana primeste indemnizatia suplimentara acordata de angajator in baza art. 1 alin. (12) din O.U.G. nr. 111/2021, in baza art. 1 alin. (12) din O.U.G. nr. 2/2022 si/sau cu zilele libere acordate potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau cu zilele de reducere a timpului de munca acordate in baza art. 1 alin. (1) si art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau cu zilele libere acordate potrivit O.U.G. nr. 110/2021, fara a se depasi numarul de zile lucratoare stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
In vederea determinarii zilelor de reducere a timpului de munca acordate in baza art. 1 alin. (1) si art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, se va proceda astfel: se vor insuma zilele in care salariatul a beneficiat intreaga zi de reducerea timpului de munca, daca acestea exista, cu zilele rezultate ca urmare a convertirii orelor de reducere, tinand seama de norma zilnica a locului de munca (poate fi de 6, 7 sau 8 ore).
ATENTIE!
In cazul asiguratilor care beneficiaza de zilele de reducere a timpului de munca acordate in baza art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, numarul zilelor lucrate insumate cu numarul zilelor de reducere a timpului de munca, ambele calculate conform instructiunilor din prezentul ordin, nu pot depasi numarul de zile lucratoare stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Aceeasi regula se aplica si in cazul membrilor cooperatori, salariati in baza conventiei individuale de munca, prevazuta de Legea nr. 1/2005, care intr-o luna au atat zile lucrate, cat si zile de reducere temporara a activitatii, in baza art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificarile si completarile ulterioare.
– Randul 3 „Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate“ - se completeaza cu venitul baza de calcul pentru contributia de asigurari de sanatate datorata de asigurat si retinuta de angajator, care insumeaza toate veniturile realizate in luna de raportare de catre asigurat, asupra carora se datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate potrivit Codului fiscal, precum si altor acte normative care cuprind reglementari referitoare la obligatia platii contributiei de asigurari sociale de sanatate.
– Randul 4 „Contributie de asigurari sociale de sanatate“ - se completeaza cu suma reprezentand contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de asigurat si retinuta de angajator, calculata asupra tuturor veniturilor realizate in luna de raportare de catre acesta pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate potrivit Codului fiscal, precum si altor acte normative care cuprind reglementari referitoare la obligatia platii contributiei de asigurari sociale de sanatate.
– Randul 5/6 „Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale, din care:“ - se completeaza cu castigul brut care constituie baza de calcul pentru CAS datorata de asigurati conform legilor in vigoare si/sau cuantumul indemnizatiei de asigurari sociale acordate in baza O.U.G. nr. 158/2005, precum si cuantumul indemnizatiilor acordate in baza art. 1 alin. (12) din O.U.G. nr. 111/2021, in baza art. 1 alin. (12) din O.U.G. nr. 2/2022, in baza art. 1 alin. (7) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, si in baza O.U.G. nr. 110/2021, respectiv cu contributia de asigurari sociale aferenta.
– Randul 5.a/6.a „Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale (exclusiv indemnizatiile acordate in baza O.U.G. nr. 111/2021, O.U.G. nr. 2/2022, O.U.G. nr. 132/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, si O.U.G. nr. 110/2021)“ - se completeaza cu castigul brut care constituie baza de calcul pentru CAS datorata de asigurati conform legilor in vigoare si/sau cuantumul indemnizatiei de asigurari sociale acordate in baza O.U.G. nr. 158/2005, respectiv cu contributia de asigurari sociale aferenta.
– Randul 5.b/6.b „Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale aferenta indemnizatiei acordate potrivit art. 1 alin. (12) din O.U.G. nr. 111/2021 si/sau art. 1 alin. (12) din O.U.G. nr. 2/2022, dupa caz“ - se completeaza cu cuantumul indemnizatiei acordate in baza art. 1 alin. (12) din O.U.G. nr. 111/2021 si/sau art. 1 alin. (12) din O.U.G. nr. 2/2022, dupa caz, respectiv cu contributia de asigurari sociale aferenta.
– Randul 5.c/6.c „Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale aferenta indemnizatiei acordate in baza art. 1 alin. (7) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificarile si completarile ulterioare“ - se completeaza cu cuantumul indemnizatiei acordate in baza art. 1 alin. (7) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv cu contributia de asigurari sociale aferenta.
– Randul 5.d/6.d „Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale aferenta indemnizatiei acordate potrivit O.U.G. nr. 110/2021“ - se completeaza cu cuantumul indemnizatiei acordate in baza O.U.G. nr. 110/2021, respectiv cu contributia de asigurari sociale aferenta.
– Randul 5.1/6.1 „Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale aferenta indemnizatiei acordate potrivit Legii nr. 19/2020, cu modificarile si completarile ulterioare“ - se completeaza cu cuantumul indemnizatiei acordate in baza Legii nr. 19/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv cu contributia de asigurari sociale aferenta.
– Randul 5.2/6.2 - „Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale aferenta indemnizatiei acordate potrivit art. 1 alin. (1) si art. 6 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 111/2021 si/sau O.U.G. nr. 2/2022, dupa caz, aferenta lunilor anterioare lunii de raportare“ - se completeaza cu cuantumul indemnizatiei acordate potrivit art. 1 alin. (1) si art. 6 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 111/2021 sau art. 1 alin. (1) si art. 6 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 2/2022, pentru lunile anterioare lunii de raportare, numai pentru tipurile de asigurat 1.6 si 1.9 din anexa nr. 4 Nomenclatorul „Tip asigurat“ la ordin, respectiv cu contributia de asigurari sociale aferenta.
– Randul 5.3/6.3 „Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale aferenta indemnizatiei acordate in baza art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificarile si completarile ulterioare“ - se completeaza cu cuantumul indemnizatiei acordate in baza art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv cu contributia de asigurari sociale aferenta.
– Randul 7 „Baza de calcul al contributiei asiguratorie pentru munca“ - se completeaza cu venitul baza de calcul pentru contributia asiguratorie pentru munca, cumulat pentru toate contractele incheiate de angajat cu angajatorul respectiv si „0“ daca pentru asiguratul respectiv angajatorul nu are obligatia acestei plati. De asemenea, se completeaza si cu suma reprezentand indemnizatia suplimentara acordata de angajator in baza art. 1 alin. (12) din O.U.G. nr. 111/2021, cu suma reprezentand indemnizatia suplimentara acordata de angajator in baza art. 1 alin. (12) din O.U.G. nr. 2/2022, cu suma reprezentand indemnizatia acordata in baza Legii nr. 19/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, cu suma reprezentand indemnizatia prevazuta la art. 1 alin. (7) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu suma reprezentand indemnizatia acordata in baza prevederilor O.U.G. nr. 110/2021. Pentru indemnizatia prevazuta la art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 111/2021 sau la art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 2/2022, se completeaza „0“.
– Randul 8 „Baza de calcul al indemnizatiei de somaj“ - se completeaza cu suma reprezentand veniturile care constituie baza de calcul al indemnizatiei de somaj, conform art. 39 alin. (2^1) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, daca persoana este asigurata obligatoriu in sistemul asigurarilor pentru somaj, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. Se calculeaza prin insumarea bazelor de calcul al indemnizatiei de somaj corespunzatoare tuturor contractelor incheiate de asigurat cu angajatorul respectiv. De asemenea se completeaza cu suma reprezentand indemnizatia prevazuta la art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 111/2021 sau indemnizatia prevazuta la art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 2/2022 pentru care angajatorii nu datoreaza contributia asiguratorie pentru munca conform prevederilor art. 220^5 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, cu suma reprezentand indemnizatia suplimentara acordata de angajator in baza art. 1 alin. (12) din O.U.G. nr. 111/2021, cu suma reprezentand indemnizatia suplimentara acordata de angajator in baza art. 1 alin. (12) din O.U.G. nr. 2/2022, cu suma reprezentand indemnizatia acordata in baza Legii nr. 19/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, cu suma reprezentand indemnizatia prevazuta la art. 1 alin. (7) din O.U.G. nr. 132/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu suma reprezentand indemnizatia acordata in baza O.U.G. nr. 110/2021. In caz contrar se completeaza cu „0“.
Sectiunea B.4.1. „Facilitati fiscale in constructii conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal“
Sectiunea B.4.1 se completeaza cu datele centralizate pe asigurat (pe CNP sau NIF), pentru persoanele fizice care realizeaza in luna de raportare venituri din salarii si asimilate salariilor de la angajatori ce desfasoara activitati in domeniul constructiilor, conform codurilor CAEN prevazute la art. 60 pct. 5 lit. a) din Codul fiscal.
Angajatorii ce desfasoara activitati in domeniul constructiilor, conform codurilor CAEN prevazute la art. 60 pct. 5 lit. a) din Codul fiscal, completeaza si sectiunea B, randurile 1 si 2 inclusiv.
Pentru persoanele fizice care realizeaza in luna de raportare venituri din salarii si asimilate salariilor in baza mai multor raporturi juridice la acelasi angajator ce desfasoara activitati in domeniul constructiilor, conform codurilor CAEN prevazute la art. 60 pct. 5 lit. a) din Codul fiscal, acordarea facilitatilor fiscale se realizeaza distinct pentru fiecare raport juridic, dupa caz.
Sectiunea C
Raportari pentru asigurati, completate de alte entitati asimilate angajatorului
Se completeaza cate o inregistrare pentru fiecare tip de asigurat, astfel cum este prevazut in anexa nr. 3 Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entitati asimilate angajatorului“ la ordin, astfel:
– Randul 1 „Tip asigurat alte entitati asimilate“ - se completeaza conform anexei nr. 3 Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entitati asimilate angajatorului“ la ordin.
Pentru asiguratii din sistemul public de pensii si/sau din sistemul asigurarilor de sanatate, care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri obtinute in baza contractelor de activitate sportiva, incheiate potrivit Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se va selecta din nomenclator valoarea „17“ sau „30“, dupa caz.
Pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din arenda sau din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit prevederilor titlului II, titlului III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016, cu completarile ulterioare, se va selecta din nomenclator valoarea „22“, „26“, „27“, „29“, dupa caz.
Pentru asiguratii din sistemul public de pensii, care beneficiaza de indemnizatie acordata in baza art. 6 alin. (2) din O.U.G. nr. 111/2021 si/sau in baza art. 6 alin. (2) din O.U.G. nr. 2/2022 (cea platita de la bugetul de stat si cea compensatorie), se va alege tipul de asigurat „31“ si/sau „32“ din anexa nr. 3 - Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entitati asimilate angajatorului“ la ordin.
Pentru persoanele care realizeaza venituri din pensii si care sunt obligate la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, prin retinere la sursa, pentru partea care depaseste plafonul prevazut de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, declarate de Casa Nationala de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii, se va alege tipul de asigurat „35“ din anexa nr. 3 - Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entitati asimilate angajatorului“ la ordin.
Pentru personalul medico-sanitar si auxiliar sanitar care isi desfasoara activitatea in cadrul centrelor de vaccinare impotriva COVID-19 care realizeaza venituri pentru care se aplica regimul
fiscal specific veniturilor asimilate salariilor (O.U.G. nr. 3/2021), asigurat in sistemul public de pensii, se va alege tipul de asigurat „33“ din anexa nr. 3 - Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entitati asimilate angajatorului“ la ordin.
Pentru personalul medico-sanitar si auxiliar sanitar care isi desfasoara activitatea in cadrul centrelor de vaccinare impotriva COVID 19 care realizeaza venituri pentru care se aplica regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor (O.U.G. nr. 3/2021), asigurat in sistemele proprii de asigurari sociale si care nu are obligatia asigurarii in sistemul public de pensii potrivit legii, se va alege tipul de asigurat „34“ din anexa nr. 3 - Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entitati asimilate angajatorului“ la ordin.
– Randul 2 „Zile“ - se completeaza numarul zilelor de asigurare din luna de raportare, inclusiv zilele de concediu pentru cresterea copilului pana la 2/3 ani. Se exclud zilele de concediu medical si zilele suspendate acordate potrivit O.U.G. nr. 111/2021 sau O.U.G. nr. 2/2022.
– Randul 2.1 „Zile suspendate acordate potrivit O.U.G nr. 111/2021* si/sau O.U.G. nr. 2/2022*, dupa caz“ - se completeaza doar pentru tipul de asigurat „31“ din anexa nr. 3 Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entitati asimilate angajatorului“ la ordin. Se completeaza cu numarul total de zile lucratoare din luna in care persoana beneficiaza de indemnizatia compensatorie prevazuta la art. 6 alin. (2) din O.U.G. nr. 111/2021 sau de indemnizatia compensatorie prevazuta la art. 6 alin. (2) din O.U.G. nr. 2/2022. Se va completa de catre structura sportiva pentru persoanele care au incheiate contracte de activitate sportiva.
– Randul 3 „Total zile concediu medical (conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005)“ - se completeaza cu numarul total de zile lucratoare corespunzatoare concediului medical conform O.U.G. nr. 158/2005.
– Randul 4 „Zile concediu medical pentru accidente de munca“ - se completeaza cu numarul total de zile lucratoare corespunzatoare concediului medical (conform Legii nr. 346/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare).
– Randul 5 „Zile prestatii suportate din sumele prevazute pentru asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale in bugetul asigurarilor sociale“ - se completeaza cu numarul de zile lucratoare de prestatii de asigurari sociale, cauzate de accidente de munca si boli profesionale, suportate din sumele prevazute pentru asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale in bugetul asigurarilor sociale.
– Randul 6 „Venit brut“ - se completeaza cu castigul brut realizat de asigurat sau de persoanele pentru care exista obligatia platii contributiei de asigurari sociale, in vederea calcularii contributiilor de asigurari sociale, sau venitul ales la care se datoreaza contributia de asigurari sociale in cazul persoanelor care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala sau venituri obtinute in baza contractelor de activitate sportiva, incheiate potrivit Legii nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pentru tipul de asigurat „35“ din anexa nr. 3 - Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entitati asimilate angajatorului“ la ordin se completeaza cu venitul din pensii, astfel cum este definit de art. 99 din Codul fiscal.
– Randul 7 „Prestatii pentru accidente de munca“ - se completeaza cu suma prestatiilor de asigurari sociale, cauzate de accidente de munca si boli profesionale, conform Legii nr. 346/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
– Randul 8 „Suma prestatii suportata din sumele prevazute pentru asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale in bugetul asigurarilor sociale“ - contine suma prestatiilor de asigurari sociale, cauzate de accidente de munca si boli profesionale, suportate din sumele prevazute pentru asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale in bugetul asigurarilor sociale.
– Randul 9 „Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate“ - se completeaza cu venitul baza de calcul pentru contributia pentru asigurari sociale de sanatate, potrivit legii.
Pentru tipul de asigurat „35“ din anexa nr. 3 - Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entitati asimilate angajatorului“ la ordin se stabileste prin deducerea din venitul din pensii a sumei lunare reglementate in Codul fiscal pentru care nu se datoreaza contributie de asigurari sociale de sanatate.
– Randul 10 „Contributie de asigurari sociale de sanatate“ - se completeaza cu contributia de asigurari pentru sanatate datorata de asigurat si platita de entitatea asimilata angajatorului, potrivit legii.
– Randul 11 „Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale“- se completeaza, dupa caz, cu:
– suma castigurilor care constituie baza de calcul pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale, plafonata potrivit legilor in vigoare pentru tipurile de asigurat „13“ si „14“, asa cum sunt prevazute in anexa nr. 3 Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entitati asimilate angajatorului“ la ordin;
– venitul ales la care se datoreaza contributia de asigurari sociale in cazul persoanelor care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala sau venituri realizate in baza contractelor de activitate sportiva, incheiate potrivit Legii nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare (tipul de asigurat „17“ si „30“, asa cum sunt prevazute in anexa nr. 3 Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entitati asimilate angajatorului“ la ordin);
– cuantumul indemnizatiei de sanatate acordate conform O.U.G. nr. 158/2005, pentru tipul de asigurat „10“, asa cum este prevazut in anexa nr. 3 Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entitati asimilate angajatorului“ la ordin;
– suma castigurilor care constituie baza de calcul pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale, plafonata potrivit legilor in vigoare, si/sau cuantumul indemnizatiei de sanatate acordate conform O.U.G. nr. 158/2005, pentru tipul de asigurat „2“, asa cum este prevazut in anexa nr. 3 Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entitati asimilate angajatorului“ la ordin;
– cuantumul indemnizatiei compensatorii acordate, in baza art. 6 alin. (2) din O.U.G. nr. 111/2021 sau in baza art. 6 alin. (2) din O.U.G. nr. 2/2022, de structura sportiva cu care are persoana incheiat contract de activitate sportiva, pentru tipul de asigurat „31“, asa cum este prevazut in anexa nr. 3 Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entitati asimilate angajatorului“ la ordin.
– Randul 11.1 „Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale aferente indemnizatiei acordate potrivit art. 6 alin. (2) din O.U.G nr. 111/2021 si/sau art. 6 alin. (2) din O.U.G. nr. 2/2022, aferenta lunilor anterioare lunii de raportare“ - se completeaza cu suma indemnizatiei prevazute la art. 6 alin. (2) din O.U.G nr. 111/2021 sau potrivit art. 6 alin. (2) din O.U.G. nr. 2/2022, aferenta lunilor anterioare lunii de raportare, numai pentru tipul de asigurat „32“ din anexa nr. 3 Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entitati asimilate angajatorului“ la ordin.
Se va completa de structura sportiva pentru persoanele care au incheiate contracte de activitate sportiva.
– Randul 11.2 „Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale pentru sumele incasate de personalul medico-sanitar si auxiliar sanitar care isi desfasoara activitatea in baza contractelor de prestari servicii prevazute de O.U.G. nr. 3/2021, pentru care se aplica regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor, aferenta lunilor anterioare lunii de raportare“ - se completeaza cu sumele incasate de personalul medico-sanitar si auxiliar sanitar care isi desfasoara activitatea in baza contractelor de prestari servicii prevazute de O.U.G. nr. 3/2021, pentru care se aplica regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor, pentru tipul de asigurat „33“, asa cum este prevazut in anexa nr. 3 Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entitati asimilate angajatorului“ la ordin.
In cazul tipului de asigurat „34“ din anexa nr. 3 „Tip asigurat pentru alte entitati asimilate angajatorului“ la ordin se va completa valoarea „0“.
– Randul 12 „Contributie de asigurari sociale“ - se completeaza cu contributia de asigurari sociale datorata de asigurati sau de persoanele pentru care exista obligatia platii contributiei de asigurari sociale, rezultata prin aplicarea cotei CAS asigurat asupra cuantumului sumelor prevazute la randul 11 „Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale“, din sectiunea C.
– Randul 12.1 „Contributie de asigurari sociale aferenta indemnizatiilor acordate potrivit art. 6 alin. (2) din O.U.G. nr. 111/2021 si/sau art. 6 alin. (2) din O.U.G. nr. 2/2022, aferenta lunilor anterioare lunii de raportare“ - se completeaza cu contributia de asigurari sociale datorata de asigurat, rezultata prin aplicarea cotei CAS asigurat asupra cuantumului indemnizatiei acordate, in baza art. 6 alin. (2) din O.U.G. nr. 111/2021 sau in baza art. 6 alin. (2) din O.U.G. nr. 2/2022 aferenta lunilor anterioare lunii de raportare, numai pentru tipul de asigurat „32“ din anexa nr. 3 - Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entitati asimilate angajatorului“ la ordin.
– Randul 12.2 „Contributie de asigurari sociale aferenta sumelor incasate de personalul medico-sanitar si auxiliar sanitar care isi desfasoara activitatea in baza contractelor de prestari servicii prevazute de O.U.G. nr. 3/2021, pentru care se aplica regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor, aferenta lunilor anterioare lunii de raportare“ - se completeaza cu contributia de asigurari sociale datorata de asigurat, rezultata prin aplicarea cotei CAS asigurat asupra sumelor incasate de personalul medico-sanitar si auxiliar sanitar care isi desfasoara activitatea in baza contractelor de prestari servicii prevazute de O.U.G. nr. 3/2021.
– Randul 13 „Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate aferenta indemnizatiei acordate potrivit art. (6) alin. (1) lit. a)-b) din O.U.G. nr. 111/2021* si/sau art. 6 alin. (2) din O.U.G. nr. 2/2022“ - se completeaza cu suma indemnizatiei prevazute la art. (6) alin. (1) lit. a)-b) din O.U.G. nr. 111/2021 sau cu indemnizatia acordata potrivit art. 6 alin. (1) lit. a)-b) din O.U.G. nr. 2/2022, numai pentru tipul de asigurat „30“ din anexa nr. 3 - Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entitati asimilate angajatorului“ la ordin.
Se va completa, dupa caz, de structura sportiva pentru persoanele fizice cu care are incheiate contracte de activitate sportiva.
– Randul 14 „Contributie de asigurari sociale de sanatate aferenta indemnizatiilor acordate potrivit art. 6 alin. (1) lit. a) si b) din O.U.G. nr. 111/2021 si/sau art. 6 alin. (2) din O.U.G. nr. 2/2022“ - se completeaza cu contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de asigurat, rezultata prin aplicarea cotei CASS asupra cuantumului indemnizatiei acordate in baza art. (6) alin. (1) lit. a) si b) din O.U.G. nr. 111/2021 sau asupra indemnizatiei acordate in baza art. 6 alin. (1) lit. a) si b) din O.U.G. nr. 2/2022, numai pentru tipul de asigurat „30“ din anexa nr. 3 - Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entitati asimilate angajatorului“ la ordin.
Sectiunea D
Concedii medicale conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006
Se completeaza pentru fiecare certificat de concediu medical, astfel:
– Randul 1 „Seria certificatului de concediu medical“ - se completeaza cu seria certificatului de concediu medical.
– Randul 2 „Numarul certificatului de concediu medical“ - se completeaza cu numarul certificatului de concediu medical.
– Randul 3 „Seria certificatului de concediu medical initial“ - se completeaza cu seria certificatului de concediu medical initial, doar atunci cand exista si certificate medicale in continuare.
– Randul 4 „Numarul certificatului de concediu medical initial“ - se completeaza cu numarul certificatului de concediu medical initial, doar atunci cand exista si certificate medicale in continuare.
– Randul 5 „Data acordarii certificatului medical (zz.ll.aaaa)“ - se completeaza data acordarii certificatului medical, inscrisa pe acesta in format zz.ll.aaaa.
– Randul 5 „Data inceput valabilitate concediu medical initial (zz.ll.aaaa) - se completeaza data inceperii valabilitatii concediului medical initial, inscrisa pe acesta in format zz.ll.aaaa.
– Randul 6 „Data inceput valabilitate concediu medical“ - se completeaza data inceperii valabilitatii certificatului medical, inscrisa pe acesta in format zz.ll.aaaa.
– Randul 7 „Data incetare valabilitate concediu medical“ - se completeaza data incetarii valabilitatii certificatului medical, inscrisa pe acesta in format zz.ll.aaaa.
– Randul 8 „Codul numeric personal al copilului/Cod unic de identificare din sistemul de asigurari de sanatate“ - se completeaza cu codul numeric personal/codul unic de identificare din sistemul de asigurari de sanatate al copilului, pentru care a fost eliberat certificatul medical, pe cod de indemnizatie „09“ sau „91“, dupa caz.
NOTA:
Codul unic de identificare din sistemul de asigurari de sanatate se completeaza numai pentru persoanele nerezidente care nu au obtinut un cod numeric personal.
– Randul 9 „Codul indemnizatiei notat pe certificatul de concediu medical“ - se completeaza cu codul indemnizatiei notat pe certificatul de concediu medical, conform legii.
– Randul 10 „Locul de prescriere a certificatului medical“ - se completeaza cu:
"1“ - cand certificatul a fost eliberat de medicul de familie;
"2“ - cand certificatul a fost eliberat de spital;
"3“ - cand certificatul a fost eliberat de ambulatoriu;
"4“ - cand certificatul a fost eliberat de casa de asigurari de sanatate, numai pentru certificatele medicale eliberate de casele de asigurari de sanatate pentru persoanele care intra in campul personal de aplicare a Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 592/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania a formularelor emise in aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratorii salariati, cu lucratorii independenti si cu familiile acestora care se deplaseaza in cadrul Comunitatii, precum si a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, cu modificarile si completarile ulterioare.
"5“ - cand certificatul a fost eliberat de casa de asigurari de sanatate pentru persoanele asigurate aflate in incapacitate temporara de munca, care au urmat un tratament in strainatate pentru afectiuni care nu pot fi tratate in tara/persoanele asigurate care isi pierd capacitatea de munca in timp ce se afla in alta tara in interes de serviciu sau in interes personal, conform Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/1.131/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in cazul certificatelor de concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav daca persoanele in drept insotesc copilul la tratament pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene sau pe teritoriul altui stat care nu este membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene.
– Randul 11 „Cod de urgenta medico-chirurgicala“ - se completeaza codul de urgenta medico-chirurgicala care este inscris in certificat.
– Randul 12 „Cod boala infectocontagioasa grupa A“ - se completeaza codul de boala infectocontagioasa grupa A care este inscris in certificat.
– Randul 13 „Numarul avizului medicului expert“ - se completeaza numarul de aviz al medicului expert inscris in certificat.
– Randul 14 „Zile prestatii (zile lucratoare) suportate de angajator“ - se completeaza numarul de zile de prestatii (zile lucratoare) pentru incapacitate temporara de munca, suportate de angajator.
– Randul 15 „Zile prestatii (zile lucratoare) suportate din FNUASS“ - se completeaza numarul de zile prestatii (zile lucratoare) suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.
– Randul 16 „Total Zile prestatii (zile lucratoare) aferente concediului medical“ - se completeaza numarul total de zile prestatii (zile lucratoare) aferente concediului medical acordat.
NOTA:
Pentru stabilirea indemnizatiilor aferente certificatelor de concediu medical, atat in cazul persoanelor care desfasoara activitatea in cadrul unui program de lucru normal, zilele libere sunt cele de sambata si duminica, cat si in cazul celor cu program atipic, pentru care prin programul de lucru se stabilesc zilele nelucratoare, altele decat sambetele si duminicile, este necesar sa se tina cont de faptul ca numarul de zile lucratoare din concediu medical pentru care se acorda indemnizatie insumat cu numarul de zile pentru care se acorda venituri din salarii ca urmare a activitatii desfasurate sa nu depaseasca numarul de zile lucratoare din luna stabilit conform Legii nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
– Randul 17 „Suma veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni“ - se completeaza cu suma veniturilor din ultimele 6 luni, care fac parte din baza de calcul.
– Randul 18 „Numar de zile aferente veniturilor din ultimele 6 luni“ - se completeaza cu numarul de zile aferente veniturilor realizate in ultimele 6 luni, care fac parte din baza de calcul.
– Randul 19 „Media zilnica a bazei de calcul al indemnizatiei sociale de sanatate“ - se completeaza cu media zilnica a bazei de calcul al indemnizatiilor si se determina ca raport intre suma veniturilor realizate in ultimele 6 luni si numarul total de zile aferente celor 6 luni.
– Randul 20 „Indemnizatie sociala de sanatate suportata de angajator“ - se completeaza cu cuantumul indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate suportate de angajator.
– Randul 21 „Indemnizatie sociala de sanatate suportata din FNUASS“ - se completeaza cu cuantumul indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.
– Randul 22 „Cod boala“ - se completeaza conform codului de boala din certificatul medical.
Sectiunea E
Date privind impozitul pe venit
Se completeaza de catre angajatori si entitati asimilate angajatorilor, pentru fiecare beneficiar de venit.
E.1. Venituri din salarii obtinute la functia de baza
Se completeaza pentru beneficiarul de venit care realizeaza venituri din salarii sau asimilate acestora, la functia de baza, potrivit unui contract de munca ori unui statut special prevazut de lege.
Prin activitate dependenta la functia de baza se intelege orice activitate desfasurata in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, declarata angajatorului ca functie de baza de catre angajat. In cazul in care activitatea se desfasoara pentru mai multi angajatori, angajatul declara fiecaruia locul unde exercita functia pe care o considera de baza.
Functia de baza poate fi declarata de angajat in conditiile legii si la locul de munca la care acesta realizeaza venituri din salarii in baza unui contract individual de munca cu timp partial.
– Randul 1 „Venit brut din salarii si asimilate salariilor“ - se completeaza cu suma reprezentand venitul brut din salarii realizat de angajat.
– Randul 2 „Contributii sociale obligatorii“ - se completeaza cu suma totala reprezentand contributii sociale obligatorii suportate de asigurat, potrivit legii.
– Randul 3 „Numar persoane aflate in intretinere“ - se completeaza cu numarul de persoane aflate in intretinere, potrivit legii.
– Randul 4 „Deduceri personale“ - se completeaza cu suma reprezentand deduceri personale acordate persoanei fizice, potrivit legii.
Rubrica se completeaza pentru angajatii persoane fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate acestora la functia de baza si care, potrivit legii, au dreptul la deduceri personale, pe baza documentelor justificative prezentate platitorului de venit.
Deducerea personala este stabilita in functie de venitul brut lunar din salarii realizat la functia de baza de catre contribuabil si numarul de persoane aflate in intretinerea acestuia, in conformitate cu dispozitiile titlului IV din Codul fiscal.
– Randul 5 „Alte deduceri“ - se completeaza cu suma reprezentand alte deduceri acordate potrivit legii la functia de baza (cotizatia sindicala, contributiile la fondurile de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, si cele reprezentand contributii la scheme de pensii facultative, in limita anuala a echivalentului in lei a 400 de euro, primele de asigurare voluntara de sanatate, precum si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, suportate de angajati, in limita anuala a echivalentului in lei a 400 de euro).
– Randul 6 „Venit baza de calcul al impozitului“ - se completeaza cu suma reprezentand diferenta dintre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor sociale obligatorii aferente unei luni si urmatoarele:
– deducerea personala acordata pentru luna respectiva;
– cotizatia sindicala platita in luna respectiva;
– contributiile la fondurile de pensii facultative si cele la scheme de pensii facultative, astfel incat la nivelul anului sa nu depaseasca echivalentul in lei a 400 de euro;
– primele de asigurare voluntara de sanatate, precum si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, suportate de angajati, astfel incat la nivelul anului sa nu depaseasca echivalentul in lei al sumei de 400 de euro.
– Randul 7 „Impozit retinut“ - se completeaza cu suma reprezentand impozitul pe veniturile din salarii, retinut de platitorul de venit, calculat prin aplicarea cotei de impozitare asupra bazei de calcul, conform legii.
E.2. Alte venituri din salarii
Se completeaza pentru beneficiarul de venit care realizeaza venituri din salarii sau asimilate acestora, in afara functiei de baza, potrivit legii.
– Randul 1 „Venit brut“ - se completeaza cu suma reprezentand venitul brut din salarii realizat de angajat.
– Randul 2 „Contributii sociale obligatorii“ - se completeaza cu suma totala a contributiilor sociale obligatorii suportate de asigurat, potrivit legii.
– Randul 3 „Venit baza de calcul al impozitului“ - se completeaza cu diferenta dintre venitul brut si contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora.
– Randul 4 „Impozit retinut“ - se completeaza cu suma reprezentand impozitul pe veniturile din salarii, retinut de platitorul de venit, calculat prin aplicarea cotei de impozitare asupra bazei de calcul, conform legii.
E.3. Date detaliate privind impozitul pe venit si unele contributii sociale obligatorii
Se va completa cate o inregistrare pentru fiecare tip de asigurat, din sectiunea „A“, „B“ sau „C“, astfel:
– Randul 1 „Sectiunea“ - se completeaza cu sectiunea selectata anterior, „A“, „B“ sau „C“.
– Randul 2 „Tip asigurat“ - se completeaza tipul de asigurat.
– Randul 3 „Functie de baza“ - se completeaza cu valorile „1 - da“, „2 - nu“ sau „3 - nu e cazul“. Valorile „1 - da“ si „2 - nu“ se completeaza pentru veniturile din salarii sau asimilate acestora, potrivit legii.
– Randul 4 „Tip venit referitor la perioada de raportare (P sau A)“ - se completeaza cu „P“ sau „A“, dupa caz, astfel:
"P“ - se utilizeaza pentru veniturile realizate in perioada de raportare (cea pentru care se completeaza declaratia);
"A“ - se utilizeaza pentru veniturile primite in perioada de raportare fara desfasurarea efectiva a unei activitati in aceasta perioada (de exemplu, diverse sume primite in baza legii: prime, bonusuri ori alte drepturi prevazute in contractul colectiv ori in contractul individual de munca).
– Randul 5 „Perioada venitului din alta perioada decat cea de referinta - luna inceput“ - se completeaza luna si anul perioadei, sub forma II-aaaa, in care a fost realizat venitul din alta perioada decat cea de referinta. Se completeaza doar daca la randul 4 „Tip venit referitor la perioada de raportare (P sau A)“ a fost utilizata optiunea „A“.
– Randul 6 „Perioada venitului din alta perioada decat cea de referinta - luna sfarsit“ - se completeaza luna si anul perioadei, sub forma II-aaaa, in care a fost realizat venitul din alta perioada decat cea de referinta. Se completeaza doar daca la randul 4 „Tip venit referitor la perioada de raportare (P sau A)“ a fost utilizata optiunea „A“.
– Randul 6.1 „Perioada de raportare aferenta indemnizatiei acordate conform O.U.G. nr. 111/2021 sau O.U.G. nr. 2/2022 (LL-AAAA), dupa caz“ - se completeaza cu luna pentru care se acorda indemnizatia in baza art. 1 alin. (1), art. 6 alin. (1) lit. c) si alin. (2) din O.U.G. nr. 111/2021 sau in baza art. 1 alin. (1), art. 6 alin. (1) lit. c) si alin. (2) din O.U.G. n. 2/2022, numai pentru tipurile de asigurat „1.6“ si „1.9“ din anexa nr. 4 - Nomenclatorul „Tip asigurat“ la ordin si pentru tipul de asigurat „32“ din anexa nr. 3 - Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entitati asimilate angajatorului“ la ordin.
– Randul 6.2 „Numar zile suspendate conform O.U.G. nr. 111/2021 sau O.U.G. nr. 2/2022 (LL-AAAA), dupa caz“ - se completeaza cu numarul de zile lucratoare in care raporturile de munca au fost suspendate in temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru care se acorda indemnizatia prevazuta la art. 1 alin. (1), art. (6) alin. (1) lit. c) si alin. (2) din O.U.G. nr. 111/2021 sau indemnizatia prevazuta la art. 1 alin. (1), art. (6) alin. (1) lit. c) si alin. (2) din O.U.G. nr. 2/2022, numai pentru tipul de asigurat „1.6“ si „1.9“ din anexa nr. 4 - Nomenclatorul „Tip asigurat“ la ordin si pentru tipul de asigurat „32“ din anexa nr. 3 - Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entitati asimilate angajatorului“ la ordin.
– Randul 6.3 „Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale pentru indemnizatia acordata conform O.U.G. nr. 111/2021 sau O.U.G. nr. 2/2022 (LL-AAAA), dupa caz“ - se completeaza cu suma reprezentand indemnizatiile acordate in baza art. 1 alin. (1), art. 6 alin. (1) lit. c) si alin. (2) din O.U.G. nr. 111/2021 sau cu suma reprezentand indemnizatiile acordate in baza art. 1 alin. (1), art. 6 alin. (1) lit. c) si alin. (2) din O.U.G. nr. 2/2022, numai pentru tipurile de asigurat „1.6“ si „1.9“ din anexa nr. 4 - Nomenclatorul „Tip asigurat“ la ordin si pentru tipul de asigurat „32“ din anexa nr. 3 - Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entitati asimilate angajatorului“ la ordin.
– Randul 6.4 „Contributie de asigurari sociale pentru indemnizatia acordata conform O.U.G. nr. 111/2021 sau O.U.G. nr. 2/2022, dupa caz“ - se completeaza cu CAS datorata de asigurat, rezultata prin aplicarea cotei CAS asigurat asupra cuantumului indemnizatiei acordate in baza art. 1 alin. (1), art. 6 alin. (1) lit. c) si alin. (2) din O.U.G. nr. 111/2021 sau potrivit art. 1 alin. (1), art. 6 alin. (1) lit. c) si alin. (2) din O.U.G. nr. 2/2022, numai pentru tipurile de asigurat „1.6“ si „1.9“ din anexa nr. 4 - Nomenclatorul „Tip asigurat“ la ordin si pentru tipul de asigurat „32“ din anexa nr. 3 - Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entitati asimilate angajatorului“ la ordin.
– Randul 6.5 „Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru indemnizatia acordata conform O.U.G nr. 111/2021 sau O.U.G. nr. 2/2022, dupa caz“ - se completeaza cu suma reprezentand indemnizatiile acordate in baza art. 1 alin. (1) si art. 6 din O.U.G. nr. 111/2021 sau cu suma reprezentand indemnizatiile acordate in baza art. 1 alin. (1), art. 6 alin. (1) lit. c) si alin. (2) din O.U.G. nr. 2/2022 , numai pentru tipurile de asigurat „1.6“ si „1.9“ din anexa nr. 4 - Nomenclatorul „Tip asigurat“ la ordin si pentru tipul de asigurat „32“ din anexa nr. 3 - Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entitati asimilate angajatorului“ la ordin.
– Randul 6.6 „Contributie de asigurari sociale de sanatate pentru indemnizatia acordata conform O.U.G. 111/2021 sau O.U.G. nr. 2/2022, dupa caz“ - se completeaza cu CASS datorata de asigurat, rezultata prin aplicarea cotei CASS asigurat asupra cuantumului indemnizatiei acordate in baza art. 1 alin. (1), art. 6 alin. (1) lit. c) si alin. (2) din O.U.G. nr. 111/2021 sau potrivit art. 1 alin. (1), art. 6 alin. (1) lit. c) si alin. (2) din O.U.G. nr. 2/2022, numai pentru tipurile de asigurat „1.6“ si „1.9“ din anexa nr. 4 - Nomenclatorul „Tip asigurat“ la ordin si pentru tipul de asigurat „32“ din anexa nr. 3 - Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entitati asimilate angajatorului“ la ordin.
– Randul 6.7 „Perioada de raportare aferenta sumelor incasate de personalul medico-sanitar si auxiliar sanitar care isi desfasoara activitatea in baza contractelor de prestari servicii prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2021 privind unele masuri pentru recrutarea si plata personalului implicat in procesul de vaccinare impotriva COVID-19 si stabilirea unor masuri in domeniul sanatatii, pentru care se aplica regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor (LLAAAA)“ - se completeaza cu luna pentru care se acorda sumele incasate de personalul medico-sanitar si auxiliar sanitar care isi desfasoara activitatea in cadrul centrelor de vaccinare impotriva COVID-19, pentru care se aplica regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor, numai pentru tipul de asigurati „33“ sau „34“ din anexa nr. 3 - Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entitati asimilate angajatorului“ la ordin.
– Randul 6.8 „Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale pentru sumele incasate de personalul medico-sanitar si auxiliar sanitar care isi desfasoara activitatea in baza contractelor de prestari servicii prevazute de O.U.G. nr. 3/2021, pentru care se aplica regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor“ - se completeaza cu sumele incasate de personalul medico-sanitar si auxiliar sanitar care isi desfasoara activitatea in cadrul centrelor de vaccinare impotriva COVID-19, pentru care se aplica regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor, numai pentru tipul de asigurat „33“ din anexa nr. 3 - Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entitati asimilate angajatorului“ la ordin. Pentru tipul de asigurat „34“ se va inscrie valoarea „0“.
– Randul 6.9 „Contributie de asigurari sociale aferenta sumelor incasate de personalul medico-sanitar si auxiliar sanitar care isi desfasoara activitatea in baza contractelor de prestari servicii prevazute de O.U.G. nr. 3/2021, pentru care se aplica regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor“ - se completeaza cu CAS datorata de asigurat, rezultata prin aplicarea cotei CAS asigurat asupra venitului brut incasat de personalul medico-sanitar si auxiliar sanitar care isi desfasoara activitatea in cadrul centrelor de vaccinare impotriva COVID-19, pentru care se aplica regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor, numai pentru tipul de asigurat „33“ din anexa nr. 3 - Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entitati asimilate angajatorului“ la ordin. Pentru tipul de asigurat „34“ se va inscrie valoarea „0“.
– Randul 6.10 „Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru sumele incasate de personalul medico-sanitar si auxiliar sanitar care isi desfasoara activitatea in baza contractelor de pretari servicii prevazute de O.U.G. nr. 3/2021, pentru care se aplica regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor“ - se completeaza cu sumele incasate de personalul medico-sanitar si auxiliar sanitar care isi desfasoara activitatea in cadrul centrelor de vaccinare impotriva COVID-19, pentru care se aplica regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor, numai pentru tipul de asigurat „33“ sau „34“ din anexa nr. 3 - Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entitati asimilate angajatorului“ la ordin.
– Randul 6.11 „Contributie de asigurari sociale de sanatate aferenta sumelor incasate de personalul medico-sanitar si auxiliar sanitar care isi desfasoara activitatea in baza contractelor de pretari servicii prevazute de O.U.G. nr. 3/2021, pentru care se aplica regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor“ - se completeaza cu CASS datorata de asigurat, rezultata prin aplicarea cotei CASS asigurat asupra venitului brut incasat de personalul medico-sanitar si auxiliar sanitar care isi desfasoara activitatea in cadrul centrelor de vaccinare impotriva COVID-19, pentru care se aplica regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor, numai pentru tipul de asigurati „33“ sau „34“ din anexa nr. 3 - Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entitati asimilate angajatorului“ la ordin.
– Randul 7 „Justificarea venitului din alta perioada decat cea de raportare (tip venit referitor la perioada = „A“)“ - se completeaza cu codul corespunzator prevazut in nomenclatorul „N1 - justificari“, de mai jos:
Nomenclatorul N1 - justificari
Justificare venit din alta perioada Cod 
Hotarare judecatoreasca/conform legii 10 
Prima/Bonus de natura ocazionala 20
Sume din profitul net 30
Prima/Bonus prevazuta prin contract colectiv de munca si/sau prin contractul individual de munca 40
Al 13-lea salariu 50
Restante de plata din perioadele anterioare 60 
Indemnizatii suportate de ANOFM/ANPIS, dupa caz, conform prevederilor O.U.G. nr. 111/2021 si/sau O.U.G. nr. 2/2022 70
Altele 100
– Randul 8 „Venit brut“ - se completeaza, cu suma reprezentand venitul brut realizat, potrivit legii, si care reprezinta suma totala a veniturilor din salarii si asimilate salariilor, prevazute la art. 76 alin. (1)-(3) din Codul fiscal. Venitul brut include si indemnizatiile acordate potrivit prevederilor Legii nr. 19/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, O.U.G. nr. 111/2021, O.U.G. nr. 2/2022, O.U.G. nr. 132/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, O.U.G. nr. 110/2021, sumele incasate de personalul medico-sanitar si auxiliar sanitar care isi desfasoara activitatea in baza contractelor de prestari servicii prevazute de O.U.G. nr. 3/2021, pentru care se aplica regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor, stimulentul de risc acordat medicilor, personalului medico-sanitar, personalului paramedical, inclusiv personalului auxiliar, implicat direct in transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea si tratamentul pacientilor infectati cu COVID-19, pe perioada starii de urgenta, prevazut in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor masuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a raspandirii coronavirusului COVID-19, pe perioada starii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 82/2020, cu modificarile si completarile ulterioare (O.U.G. nr. 43/2020), precum si cu alte sume acordate sub forma de stimulente, prime, bonusuri etc. prin alte acte normative.
In venitul brut nu se includ veniturile neimpozabile prevazute la art. 76 alin. (4) din Codul fiscal.
Pentru tipul de asigurat „35“ din anexa nr. 3 - Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entitati asimilate angajatorului“ la ordin se completeaza cu venitul din pensii, astfel cum este definit de art. 99 din Codul fiscal.
– Randul 9 „Contributii sociale obligatorii“ - se completeaza, dupa caz, cu suma reprezentand contributii sociale obligatorii, potrivit legii.
Pentru tipul de asigurat „35“ din anexa nr. 3 se completeaza cu contributia de asigurari sociale de sanatate calculata si retinuta la sursa asupra partii din venitul din pensii care depaseste plafonul prevazut de Codul fiscal.
– Randul 10 „Contravaloarea tichetelor de masa/tichetelor de cresa/tichetelor cadou/tichetelor culturale/voucherelor de vacanta, acordate potrivit legii“ - se completeaza cu contravaloarea tichetelor de masa/tichetelor de cresa/ voucherelor de vacanta, acordate potrivit legii.
– Randul 11 „Contravaloarea tichetelor de masa/tichetelor de cresa/tichetelor cadou/voucherelor de vacanta restituite potrivit legii“ - se completeaza cu contravaloarea tichetelor de masa/tichetelor de cresa/voucherelor de vacanta, restituite potrivit legii.
– Randul 11.1 „Stimulentul de risc acordat medicilor, personalului medico-sanitar, personalului paramedical, inclusiv personalului auxiliar, implicat direct in transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea si tratamentul pacientilor infectati cu COVID-19, pe perioada starii de urgenta“ - se completeaza cu valoarea stimulentului de risc in cuantum de 2.500 lei brut pe luna pentru medici, personalul medico-sanitar, personalul paramedical, inclusiv personalul auxiliar, implicat direct in transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea si tratamentul pacientilor infectati cu COVID-19, pe perioada starii de urgenta, acordat in baza O.U.G. nr. 43/2020.
– Randul 11.2 „Alte venituri din salarii si asimilate salariilor, pentru care nu se datoreaza contributii sociale obligatorii, potrivit legii“ - se completeaza cu alte sume acordate sub forma de stimulente, prime, sporuri etc., care potrivit legii, sunt impozabile, dar nu se cuprind in baza de calcul al contributiilor sociale obligatorii.
– Randul 12 „Venit scutit conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal“ - se completeaza cu venitul total din salarii si asimilate salariului scutit conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal.
– Randul 13 „Impozit aferent venit scutit conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal“ - se completeaza cu totalul impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor realizate de salariatii din domeniul constructiilor pentru care se aplica scutirea de la plata.
– Randul 14 „Venit scutit conform art. 60 pct. 1 din Codul fiscal“ - se completeaza cu veniturile din salarii si asimilate salariilor care sunt scutite, potrivit prevederilor art. 60 pct. 1 lit. b) din Codul fiscal.
– Randul 15 „Impozit aferent venit scutit conform art. 60 pct. 1 din Codul fiscal“ - se completeaza cu impozitul pe veniturile din salarii si asimilate salariilor realizate de persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, prevazute la art. 60 pct. 1 lit. b) din Codul fiscal.
– Randul 16 „Venit scutit conform art. 60 pct. 2 din Codul fiscal“ - se completeaza cu veniturile din salarii si asimilate salariilor care sunt scutite, potrivit prevederilor art. 60 pct. 2 din Codul fiscal.
– Randul 17 „Impozit aferent venit scutit conform art. 60 pct. 2 din Codul fiscal“ - se completeaza cu impozitul pe veniturile din salarii si asimilate salariilor realizate de persoanele fizice care desfasoara activitati de creare de programe pentru calculator, prevazute la art. 60 pct. 2 din Codul fiscal.
– Randul 18 „Venit scutit conform art. 60 pct. 3 din Codul fiscal“ - se completeaza cu veniturile din salarii si asimilate salariilor care sunt scutite, potrivit prevederilor art. 60 pct. 3 din Codul fiscal.
– Randul 19 „Impozit aferent venit scutit conform art. 60 pct. 3 din Codul fiscal“ - se completeaza cu impozitul pe veniturile din salarii si asimilate salariilor realizate de persoanele fizice care desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare si inovare, prevazute la art. 60 pct. 3 din Codul fiscal.
– Randul 20 „Venit scutit conform art. 60 pct. 4 din Codul fiscal“ - se completeaza cu veniturile din salarii si asimilate salariilor care sunt scutite, potrivit prevederilor art. 60 pct. 4 din Codul fiscal.
– Randul 21 „Impozit aferent venit scutit conform art. 60 pct. 4 din Codul fiscal“ - se completeaza cu impozitul pe veniturile din salarii si asimilate salariilor realizate de persoanele fizice care au desfasurat activitati pe baza de contract individual de munca incheiat pe o perioada de 12 luni, cu persoane juridice romane care desfasoara activitati sezoniere dintre cele prevazute la art. 1 din Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati, cu completarile ulterioare, in cursul unui an.
– Randul 22 „Venit scutit conform art. 76 alin. (1) lit. f) din Legea cooperatiei agricole nr. 566/2004, cu modificarile si completarile ulterioare“ - se completeaza cu venitul scutit din arenda, realizat de membrii cooperativelor agricole, in cazul terenurilor luate in arenda de catre cooperative de la membrii cooperatori, potrivit art. 76 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 566/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
– Randul 23 „Impozit aferent venit scutit conform art. 76 alin. (1) lit. f) din Legea cooperatiei agricole nr. 566/2004, cu modificarile si completarile ulterioare“ - se completeaza cu impozitul pe arenda scutit, potrivit art. 76 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 566/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
– Randul 24 „Venit scutit conform art. 4 alin. (3) din Legea nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru sustinerea angajarii tinerilor in sectoarele agricultura, acvacultura si industria alimentara“ - se completeaza cu venitul scutit realizat de persoanele fizice prevazute la art. 4 alin. (3) din Legea nr. 336/2018.
– Randul 25 „Impozit aferent venit scutit conform art. 4 alin. (3) din Legea nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajarii tinerilor in sectoarele agricultura, acvacultura si industria alimentara“ - se completeaza cu valoarea impozitului scutit, potrivit art. 4 alin. (3) din Legea nr. 336/2018.
– Randul 26 „Numar persoane aflate in intretinere“ - se completeaza cu numarul persoanelor aflate in intretinere, conform pozitiilor corespunzatoare de la sectiunea „E.1. Venituri din salarii obtinute la functia de baza“, doar daca randul 3 „Functie de baza“ este completat cu valoarea „1 - da“.
– Randul 27 „Deduceri personale“ - se completeaza conform pozitiilor corespunzatoare de la sectiunea „E.1. Venituri din salarii obtinute la functia de baza“, doar daca randul 3 „Functie de baza“ este completat cu valoarea „1 - da“.
– Randul 28 „Alte deduceri“ - se completeaza conform pozitiilor corespunzatoare de la sectiunea „E.1. Venituri din salarii obtinute la functia de baza“, doar daca randul 3 „Functie de baza“ este completat cu valoarea „1 - da“.
– Randul 29 „Venit baza de calcul al impozitului“ - se completeaza, dupa caz, conform sectiunii „E.1. Venituri din salarii obtinute la functia de baza“, „E.2. Alte venituri din salarii“ sau potrivit dispozitiilor legale in vigoare, pentru celelalte categorii de venituri.
Pentru tipul de asigurat „35“ din anexa nr. 3, venitul impozabil lunar din pensii se stabileste prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare reglementata in Codul fiscal si, dupa caz, a contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate potrivit aceluiasi act normativ.
– Randul 30 „Impozit retinut“ - se completeaza, dupa caz, conform sectiunii „E.1. Venituri din salarii obtinute la functia de baza“, „E.2. Alte venituri din salarii“ sau potrivit dispozitiilor legale in vigoare, pentru celelalte categorii de venituri.
Pentru tipul de asigurat „35“ din anexa nr. 3, respectiv pensionar, se completeaza cu impozitul aferent veniturilor din pensii, retinut la sursa, dupa caz.
– Randul 31 „Suma incasata“ - se completeaza cu suma incasata efectiv de catre angajat, la care se adauga, dupa caz, sumele reprezentand debite, pe care angajatorul le retine si le vireaza in numele acestuia (popriri, pensie alimentara etc.).
Pentru tipul de asigurat „35“ din anexa nr. 3, respectiv pensionar, se completeaza cu venitul net din pensii.
NOTA:
Pentru incadrarea in scutirea prevazuta la art. 60 pct. 5 lit. c), la stabilirea venitului brut lunar din salarii si asimilate salariilor se ia in calcul suma de la rd. 8 din aceasta sectiune.
E.4. Destinatia sumelor pentru acordarea de burse private, precum si pentru sustinerea unei/unor entitati nonprofit/unitati de cult, reprezentand pana la 3,5% din impozit
Se completeaza in situatia in care contribuabilii opteaza pentru calcularea, retinerea si plata, de catre angajator sau platitorul de venituri, dupa caz, pentru acordarea de burse private sau a sumei distribuite reprezentand pana la 3,5% din impozitul datorat, potrivit legii, pentru sustinerea unei/unor entitati nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii.
Tabelul de la lit. a) se completeaza in situatia acordarii de burse private, astfel:
Coloana „CNP beneficiar bursa“ - se completeaza cu CNPul persoanei fizice care este beneficiar al bursei private.
Coloana „Contract nr. /data“ - se completeaza cu numarul si data contractului/contractelor privind acordarea bursei/ burselor private.
Coloana „Cota distribuita“ - se completeaza cu cota distribuita pe fiecare beneficiar de bursa privata.
Coloana „Suma“ - se completeaza cu suma care se vireaza de catre angajator/platitorul de venit pentru acordarea de burse private.
Tabelul de la lit. b) se completeaza in situatia sustinerii unei/unor entitati nonprofit/unitati de cult, reprezentand pana la 3,5% din impozit.
Coloana „Denumire entitate nonprofit/unitate de cult“ - se completeaza cu denumirea completa a entitatii nonprofit/unitatii de cult.
Coloana „Cod de identificare fiscala a entitatii nonprofit/unitatii de cult“ - se completeaza cu codul de identificare fiscala a entitatii nonprofit/unitatii de cult.
Coloana „Cota distribuita“ - se completeaza cu cota distribuita.
Coloana „Suma“ - se completeaza cu suma distribuita care se vireaza de catre angajator/platitorul de venit in contul fiecarei entitati nonprofit/unitati de cult.
Tabelul de la lit. c) se completeaza cu totalul sumelor distribuite pentru acordarea de burse private, precum si pentru sustinerea unei/unor entitati nonprofit/unitati de cult pana la 3,5% din impozit
Coloana „Total cota distribuita“ - se completeaza cu suma cotelor distribuite pentru acordarea de burse private, precum si pentru sustinerea unei/unor entitati nonprofit/unitati de cult, reprezentand pana la 3,5% din impozit, inscrise in tabelele de la lit. a) si b).
Coloana „Total suma distribuita“ - se completeaza cu totalul sumelor distribuite pentru acordarea de burse private, precum si pentru sustinerea unei/unor entitati nonprofit/unitati de cult, reprezentand pana 3,5% din impozit, inscrise in tabelele de la lit. a) si b).
ATENTIE:
Totalul cotelor distribuite pentru acordarea de burse private, precum si pentru sustinerea unei/unor entitati nonprofit/unitati de cult nu trebuie sa depaseasca cota de 3,5%.
NOTA:
Persoanele fizice beneficiare ale indemnizatiilor suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj sau din bugetul de stat, dupa caz, acordate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2021, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/2022, precum si ale indemnizatiilor acordate potrivit art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, nu pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe venit datorat aferent indemnizatiilor respective, pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii.
Persoanele fizice beneficiare ale indemnizatiilor suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj sau decontate din Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, dupa caz, acordate potrivit art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 6 din Ordonanta de urgenta nr. 110/2021, precum si potrivit Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, cu modificarile si completarile ulterioare, nu pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe venit datorat aferent indemnizatiilor respective, pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii.

de Redactia Contabilul

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Ghidul Practic al Monografiilor Contabile


Atentie: au aparut monografii anului 2022!

Ai la dispozitie 70 monografii:

- noi-noute, variate, complexe, actuale, controversate si legale
- grupate pe domenii de cel mai mare interes
- usor de accesat, usor de inteles, usor de aplicat
- gata de personalizat cu datele operatiunilor tale

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
declaratia 112contributii socialestopajul la sursaimpozit pe venit

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 21 Februarie 2022


Votati articolul "Descarcati Declaratia 112 - Ultima versiune valabila 2022 - Stare D112":
Rating:

Nota: 3.11 din 5 din 14 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 21 Februarie 2022 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X