email
E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Noul Cod fiscal PDF - Legea 227/2015 actualizata 2024

Noul Cod fiscal PDF - Legea 227/2015 actualizata 2024
codul de procedura fiscalanoul cod fiscalcodul fiscal

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a suferit o multime de modificari de cand a intrat pe scena legislativa. Va prezentam in continuare reglementarile care au intervenit de la publicare pana in prezent.

Cele mai importante modificari fiscale au fost introduse prin OUG 115/2023.

Noul Cod fiscal 2024: toate modificarile fiscale intr-un singur loc

EMITENT: Parlamentul 

PUBLICAT IN: Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015
 
TITLUL I - Dispozitii generale
 
CAPITOLUL I - Scopul si sfera de cuprindere a Codului fiscal
 
ART. 1 - Scopul si sfera de cuprindere a Codului fiscal
 

1) Prezentul cod stabileste: cadrul legal privind impozitele, taxele si contributiile sociale obligatorii prevazute la art. 2 alin. (2), care sunt venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetului asigurarilor pentru somaj si fondului de garantare pentru plata creantelor salariale; contribuabilii care au obligatia sa plateasca aceste impozite, taxe si contributii sociale; modul de calcul si de plata a acestora; procedura de modificare a acestor impozite, taxe si contributii sociale. De asemenea, autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa elaboreze norme metodologice, instructiuni si ordine in aplicarea prezentului cod si a legilor de ratificare a conventiilor de evitare a dublei impuneri in aplicare.

(2) Cadrul legal de administrare a impozitelor, taxelor si contributiilor sociale obligatorii reglementate de prezentul cod este stabilit prin Codul de procedura fiscala.

(3) Daca orice prevedere a prezentului cod contravine unei prevederi a unui tratat la care Romania este parte, se aplica prevederea acelui tratat.

(4) Orice masura de natura fiscala care constituie ajutor de stat se acorda potrivit dispozitiilor legale in vigoare privind ajutorul de stat.

ART. 2 - Impozitele, taxele si contributiile sociale obligatorii reglementate de Codul fiscal

(1) Impozitele si taxele reglementate prin prezentul cod sunt urmatoarele:

a) impozitul pe profit;

b) impozitul pe veniturile microintreprinderilor;

c) impozitul pe venit;

d) impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti;

e) impozitul pe reprezentante;

f) taxa pe valoarea adaugata;

g) accizele;

h) impozitele si taxele locale;

i) impozitul pe constructii.

Nota: Incepand cu data de 01-01-2024, potrivit pct. 1 al art. III din LEGEA nr. 296 din 26 octombrie 2023, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 27 octombrie 2023, la articolul 2 alineatul (1), dupa litera i) se introduce o noua litera noua, lit. j), cu urmatorul cuprins:
j) impozitul special pe bunurile imobile si mobile de valoare mare.

(2) Contributiile sociale obligatorii reglementate prin prezentul cod sunt urmatoarele:
a) contributiile de asigurari sociale, datorate bugetului asigurarilor sociale de stat;
b) contributia de asigurari sociale de sanatate, datorata bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
c) contributia asiguratorie pentru munca, datorata bugetului general consolidat.
(la 01-01-2018, Alineatul (2) din Articolul 2 , Capitolul I , Titlul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 79 din 8 noiembrie 2017, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017)

CAPITOLUL II - Aplicarea si modificarea Codului fiscal

ART. 3 - Principiile fiscalitatii

Impozitele si taxele reglementate de prezentul cod se bazeaza pe urmatoarele principii:

a) neutralitatea masurilor fiscale in raport cu diferitele categorii de investitori si capitaluri, cu forma de proprietate, asigurand prin nivelul impunerii conditii egale investitorilor, capitalului roman si strain;

b) certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care sa nu conduca la interpretari arbitrare, iar termenele, modalitatea si sumele de plata sa fie precis stabilite pentru fiecare platitor, respectiv acestia sa poata urmari si intelege sarcina fiscala ce le revine, precum si sa poata determina influenta deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale;

c) justetea impunerii sau echitatea fiscala asigura ca sarcina fiscala a fiecarui contribuabil sa fie stabilita pe baza puterii contributive, respectiv in functie de marimea veniturilor sau a proprietatilor acestuia;

d) eficienta impunerii asigura niveluri similare ale veniturilor bugetare de la un exercitiu bugetar la altul prin mentinerea randamentului impozitelor, taxelor si contributiilor in toate fazele ciclului economic, atat in perioadele de avant economic, cat si in cele de criza;

e) predictibilitatea impunerii asigura stabilitatea impozitelor, taxelor si contributiilor obligatorii, pentru o perioada de timp de cel putin un an, in care nu pot interveni modificari in sensul majorarii sau introducerii de noi impozite, taxe si contributii obligatorii.

ART. 4 - Modificarea si completarea Codului fiscal

(1) Prezentul cod se modifica si se completeaza prin lege, care intra in vigoare in termen de minimum 6 luni de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) In cazul in care prin lege se introduc impozite, taxe sau contributii obligatorii noi, se majoreaza cele existente, se elimina sau se reduc facilitati existente, acestea vor intra in vigoare cu data de 1 ianuarie a fiecarui an si vor ramane nemodificate cel putin pe parcursul acelui an.

(3) In situatia in care modificarile si/sau completarile se adopta prin ordonante, se pot prevedea termene mai scurte de intrare in vigoare, dar nu mai putin de 15 zile de la data publicarii, cu exceptia situatiilor prevazute la alin. (2).

(4) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) si (2) modificarile care decurg din angajamentele internationale ale Romaniei, precum si modificarile si/sau completarile prin care se introduc impozite, taxe sau contributii obligatorii noi, se majoreaza cele existente, se elimina sau se reduc facilitati existente, exclusiv in situatii extraordinare de procedura de deficit bugetar excesiv constatate potrivit tratatelor Uniunii Europene si regulamentelor subsidiare agreate la nivel european. (la 20-09-2023, Alineatul (4), Articolul 4, Capitolul II, Titlul I a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANTA DE URGENTA nr. 74 din 20 septembrie 2023, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 20 septembrie 2023)

ART. 5 - Norme metodologice, instructiuni si ordine

(1) Ministerul Finantelor Publice are atributia elaborarii normelor necesare pentru aplicarea unitara a prezentului cod.

(2) In intelesul prezentului cod, prin norme se intelege norme metodologice, instructiuni si ordine.

(3) Normele metodologice sunt aprobate de Guvern, prin hotarare, si sunt publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(4) Ordinele si instructiunile pentru aplicarea unitara a prezentului cod se emit de ministrul finantelor publice si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Ordinele si instructiunile referitoare la proceduri de administrare a impozitelor si taxelor reglementate de prezentul cod, datorate bugetului general consolidat, cu exceptia bugetelor locale, se emit de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, denumita in continuare A.N.A.F., si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Ordinele si instructiunile referitoare la proceduri de administrare a impozitelor si taxelor locale, reglementate de prezentul cod, se aproba prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice.

(5) Sub sanctiunea nulitatii absolute, institutiile publice din subordinea Guvernului, altele decat Ministerul Finantelor Publice, nu pot elabora si emite norme care sa aiba legatura cu prevederile prezentului cod, cu exceptia celor prevazute in prezentul cod.

(6) Anual, Ministerul Finantelor Publice colecteaza si sistematizeaza toate normele in vigoare avand legatura cu prevederile prezentului cod si publica aceasta colectie oficiala.

ART. 6 - Aplicarea unitara a legislatiei

Aplicarea unitara a prezentului cod si a legislatiei subsecvente acestuia se asigura prin Comisia fiscala centrala constituita potrivit Codului de procedura fiscala.

CAPITOLUL III - Definitii

ART. 7 - Definitii ale termenilor comuni

In intelesul prezentului cod, cu exceptia titlurilor VII si VIII, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

1. activitate dependenta - orice activitate desfasurata de o persoana fizica intr-o relatie de angajare generatoare de venituri;

2. activitate dependenta la functia de baza - orice activitate desfasurata in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, declarata angajatorului ca functie de baza de catre angajat; in cazul in care activitatea se desfasoara pentru mai multi angajatori, angajatul este obligat sa declare numai angajatorului ales ca locul respectiv este locul unde exercita functia pe care o considera de baza;

3. activitate independenta - orice activitate desfasurata de catre o persoana fizica in scopul obtinerii de venituri, care indeplineste cel putin 4 dintre urmatoarele criterii:

3.1. persoana fizica dispune de libertatea de alegere a locului si a modului de desfasurare a activitatii, precum si a programului de lucru;

3.2. persoana fizica dispune de libertatea de a desfasura activitatea pentru mai multi clienti;

3.3. riscurile inerente activitatii sunt asumate de catre persoana fizica ce desfasoara activitatea;

3.4. activitatea se realizeaza prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfasoara;

3.5. activitatea se realizeaza de persoana fizica prin utilizarea capacitatii intelectuale si/sau a prestatiei fizice a acesteia, in functie de specificul activitatii;

3.6. persoana fizica face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare si supraveghere a profesiei desfasurate, potrivit actelor normative speciale care reglementeaza organizarea si exercitarea profesiei respective;

3.7. persoana fizica dispune de libertatea de a desfasura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terte persoane in conditiile legii;

4. autoritate fiscala centrala - Ministerul Finantelor Publice, institutie cu rolul de a coordona aplicarea unitara a prevederilor legislatiei fiscale;

5. autoritate fiscala competenta - Ministerul Finantelor Publice si serviciile de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, dupa caz, care au responsabilitati fiscale;

6. centrul intereselor vitale - locul de care relatiile personale si economice ale persoanei fizice sunt mai apropiate. In analiza relatiilor personale se va acorda atentie familiei sotului/sotiei, copilului/copiilor, persoanelor aflate in intretinerea persoanei fizice si care sosesc in Romania impreuna cu aceasta, calitatea de membru intr-o organizatie caritabila, religioasa, participarea la activitati culturale sau de alta natura. In analiza relatiilor economice se va acorda atentie daca persoana este angajat al unui angajator roman, daca este implicata intr-o activitate de afaceri in Romania, daca detine proprietati imobiliare in Romania, conturi la banci in Romania, carduri de credit/debit la banci in Romania;

7. contract de leasing financiar - orice contract de leasing care indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii:

a) riscurile si beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte;

b) contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul leasingului catre utilizator la momentul expirarii contractului;

c) utilizatorul are optiunea de a cumpara bunul la momentul expirarii contractului, iar valoarea reziduala exprimata in procente este mai mica sau egala cu diferenta dintre durata normala de functionare maxima si durata contractului de leasing, raportata la durata normala de functionare maxima, exprimata in procente;

d) perioada de leasing depaseste 80% din durata normala de functionare maxima a bunului care face obiectul leasingului; in intelesul acestei definitii, perioada de leasing include orice perioada pentru care contractul de leasing poate fi prelungit;

e) valoarea totala a ratelor de leasing, mai putin cheltuielile accesorii, este mai mare sau egala cu valoarea de intrare a bunului;

8. contract de leasing operational - orice contract de leasing incheiat intre locator si locatar, care transfera locatarului riscurile si beneficiile dreptului de proprietate, mai putin riscul de valorificare a bunului la valoarea reziduala, si care nu indeplineste niciuna dintre conditiile prevazute la pct. 7 lit. b) - e); riscul de valorificare a bunului la valoarea reziduala exista atunci cand optiunea de cumparare nu este exercitata la inceputul contractului sau cand contractul de leasing prevede expres restituirea bunului la momentul expirarii contractului;

9. comision - orice plata in bani sau in natura efectuata catre un broker, un agent comisionar general sau catre orice persoana asimilata unui broker sau unui agent comisionar general, pentru serviciile de intermediere efectuate in legatura cu o operatiune economica;

10. contributii sociale obligatorii - prelevare obligatorie realizata in baza legii, care are ca scop protectia persoanelor fizice obligate a se asigura impotriva anumitor riscuri sociale, in schimbul carora aceste persoane beneficiaza de drepturile acoperite de respectiva prelevare;

11. dividend - o distribuire in bani sau in natura, efectuata de o persoana juridica unui participant, drept consecinta a detinerii unor titluri de participare la acea persoana juridica, exceptand urmatoarele:

a) o distribuire de titluri de participare noi sau majorarea valorii nominale a titlurilor de participare existente, ca urmare a unei operatiuni de majorare a capitalului social, potrivit legii;

b) o distribuire efectuata in legatura cu dobandirea/rascumpararea titlurilor de participare proprii de catre persoana juridica;

c) o distribuire in bani sau in natura, efectuata in legatura cu lichidarea unei persoane juridice;

d) o distribuire in bani sau in natura, efectuata cu ocazia reducerii capitalului social, potrivit legii;

e) o distribuire de prime de emisiune, proportional cu partea ce ii revine fiecarui participant;

f) o distribuire de titluri de participare in legatura cu operatiuni de reorganizare, prevazute la art. 32 si 33.

Se considera dividende din punct de vedere fiscal si se supun aceluiasi regim fiscal ca veniturile din dividende:

(i) castigurile obtinute de persoanele fizice din detinerea de titluri de participare, definite de legislatia in materie, la organisme de plasament colectiv;

(ii) veniturile in bani si in natura distribuite de societatile agricole, cu personalitate juridica, constituite potrivit legislatiei in materie, unui participant la societatea respectiva drept consecinta a detinerii partilor sociale;

12. dobanda - orice suma ce trebuie platita sau primita pentru utilizarea banilor, indiferent daca trebuie sa fie platita sau primita in cadrul unei datorii, in legatura cu un depozit sau in conformitate cu un contract de leasing financiar, vanzare cu plata in rate sau orice vanzare cu plata amanata;

13. dreptul de autor si drepturile conexe - constituie obiect al acestora operele originale de creatie intelectuala in domeniul literar, artistic sau stiintific, oricare ar fi modalitatea de creatie, modul sau forma de exprimare si independent de valoarea si destinatia lor, operele derivate care au fost create plecand de la una sau mai multe opere preexistente, precum si drepturile conexe dreptului de autor si drepturile sui-generis, potrivit prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare;

14. entitate transparenta fiscal, cu/fara personalitate juridica - orice asociere, asociere in participatiune, asocieri in baza contractelor de exploatari in participatie, grup de interes economic, societate civila sau alta entitate care nu este persoana impozabila distincta, fiecare asociat/participant fiind subiect de impunere in intelesul impozitului pe profit sau pe venit, dupa caz;

15.  franciza - un sistem de comercializare a produselor si/sau al serviciilor si/sau al tehnologiilor, bazat pe o colaborare continua intre persoanele fizice sau juridice independente din punct de vedere juridic si financiar, prin care o persoana, denumita francizor, acorda altei persoane, denumita francizat, dreptul si impune obligatia de a exploata o afacere in conformitate cu conceptul francizorului; acest drept autorizeaza si obliga pe francizat, in schimbul unei contributii financiare directe sau indirecte, sa utilizeze marcile de produse si/sau de servicii, alte drepturi de proprietate intelectuala sau industriala protejate, know-how-ul, drepturile de autor, precum si insemne ale comerciantilor, beneficiind de un aport continuu de asistenta comerciala si/sau tehnica din partea francizorului, in cadrul si pe durata contractului de franciza incheiat intre parti in acest scop; (la 14-10-2019, Punctul 15. din Articolul 7 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Articolul II din LEGEA nr. 179 din 10 octombrie 2019, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 11 octombrie 2019)

16. impozitul pe profit amanat - impozitul platibil/recuperabil in perioadele viitoare in legatura cu diferentele temporare impozabile/deductibile dintre valoarea contabila a unui activ sau a unei datorii si valoarea fiscala a acestora;

17. know-how - orice informatie cu privire la o experienta industriala, comerciala sau stiintifica care este necesara pentru fabricarea unui produs sau pentru aplicarea unui proces existent si a carei dezvaluire catre alte persoane nu este permisa fara autorizatia persoanei care a furnizat aceasta informatie; in masura in care provine din experienta, know-how-ul reprezinta ceea ce un producator nu poate sti din simpla examinare a produsului si din simpla cunoastere a progresului tehnicii;

18. locul conducerii efective - locul in care, daca nu se demonstreaza altfel, persoana juridica straina realizeaza operatiuni care corespund unor scopuri economice, reale si de substanta si unde este indeplinita cel putin una dintre urmatoarele conditii:
a) deciziile economico-strategice necesare pentru conducerea activitatii persoanei juridice straine in ansamblul sau se iau in Romania de catre directorii executivi/membrii consiliului de administratie;
sau
b) cel putin 50% din directorii executivi/membrii consiliului de administratie ai persoanei juridice straine sunt rezidenti;
(la 01-01-2021, Punctul 18. din Articolul 7 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 296 din 18 decembrie 2020, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1269 din 21 decembrie 2020)

19. metoda creditului fiscal - o diminuare a impozitului pe venit sau a impozitului pe profit cu suma impozitului platit in alt stat, conform conventiilor de evitare a dublei impuneri;

20. metoda scutirii - scutirea de impozit a venitului sau profitului obtinut in alt stat, luand in considerare acel venit sau profit pentru determinarea cotei de impozit aplicabile pentru venitul/profitul total obtinut, cota de impozit determinata aplicandu-se numai asupra venitului/profitului ramas dupa deducerea venitului/profitului obtinut in acel alt stat, conform conventiei pentru evitarea dublei impuneri aplicabile;

21. mijloc fix - orice imobilizare corporala, care este detinuta pentru a fi utilizata in productia sau livrarea de bunuri ori in prestarea de servicii, pentru a fi inchiriata tertilor sau in scopuri administrative, daca are o durata normala de utilizare mai mare de un an si o valoare egala sau mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului;

22. nerezident - orice persoana juridica straina, orice persoana fizica nerezidenta si orice alte entitati straine, inclusiv organisme de plasament colectiv in valori mobiliare fara personalitate juridica, care nu sunt inregistrate in Romania, potrivit legii;

23. operatiuni cu instrumente financiare - orice transfer, exercitare sau executare a unui instrument financiar, definit de legislatia in materie din statul in care a fost emis, indiferent de piata/locul de tranzactionare unde are loc operatiunea;

24. organizatie nonprofit - orice asociatie, fundatie, casa de ajutor reciproc sau federatie infiintata in Romania, in conformitate cu legislatia in vigoare, dar numai daca veniturile si activele asociatiei, casei de ajutor reciproc, fundatiei sau federatiei sunt utilizate pentru o activitate de interes general, comunitar sau fara scop patrimonial;

25. participant - orice persoana care este proprietarul unui titlu de participare;

26. persoane afiliate - o persoana este afiliata daca relatia ei cu alta persoana este definita de cel putin unul dintre urmatoarele cazuri:

a) o persoana fizica este afiliata cu alta persoana fizica daca acestea sunt sot/sotie sau rude pana la gradul al III-lea inclusiv;

b) o persoana fizica este afiliata cu o persoana juridica daca persoana fizica detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot ale unei persoane juridice ori daca controleaza in mod efectiv persoana juridica;

c) o persoana juridica este afiliata cu alta persoana juridica daca cel putin aceasta detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealalta persoana juridica ori daca controleaza in mod efectiv acea persoana juridica;

d) o persoana juridica este afiliata cu alta persoana juridica daca o persoana detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor sale afiliate, minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot atat la prima persoana juridica, cat si la cea de-a doua ori daca le controleaza in mod efectiv;

(la 24-12-2020, Litera d) din Punctul 26. , Articolul 7 , Capitolul III , Titlul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 296 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1269 din 21 decembrie 2020)

Intre persoane afiliate, pretul la care se transfera bunurile corporale sau necorporale ori se presteaza servicii reprezinta pret de transfer;

27. persoana fizica nerezidenta - orice persoana fizica ce nu indeplineste conditiile prevazute la pct. 28, precum si orice persoana fizica cetatean strain cu statut diplomatic sau consular in Romania, cetatean strain care este functionar ori angajat al unui organism international si interguvernamental inregistrat in Romania, cetatean strain care este functionar sau angajat al unui stat strain in Romania si membrii familiilor acestora;

28. persoana fizica rezidenta - orice persoana fizica ce indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii:

a) are domiciliul in Romania;

b) centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat in Romania;

c) este prezenta in Romania pentru o perioada sau mai multe perioade care depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat;

d) este cetatean roman care lucreaza in strainatate, ca functionar sau angajat al Romaniei intr-un stat strain;

29. persoana juridica romana - orice persoana juridica ce a fost infiintata si functioneaza in conformitate cu legislatia Romaniei;

30. persoana juridica infiintata potrivit legislatiei europene - orice persoana juridica constituita in conditiile si prin mecanismele prevazute de reglementarile europene;

31. persoana juridica straina - orice persoana juridica ce nu este persoana juridica romana si orice persoana juridica infiintata potrivit legislatiei europene care nu are sediul social in Romania;

32. pret de piata - suma care ar fi platita de un client independent unui furnizor independent in acelasi moment si in acelasi loc, pentru acelasi bun sau serviciu ori pentru unul similar, in conditii de concurenta loiala;

33. principiul valorii de piata - atunci cand conditiile stabilite sau impuse in relatiile comerciale sau financiare intre doua persoane afiliate difera de acelea care ar fi existat intre persoane independente, orice profituri care in absenta conditiilor respective ar fi fost realizate de una dintre persoane, dar nu au fost realizate de aceasta din cauza conditiilor respective, pot fi incluse in profiturile acelei persoane si impozitate corespunzator;

34. profesii liberale - acele ocupatii exercitate pe cont propriu de persoane fizice, potrivit actelor normative speciale care reglementeaza organizarea si exercitarea profesiei respective;

35. proprietate imobiliara - orice teren, cladire sau alta constructie ridicata ori incorporata intr-un teren;

36. redeventa :

(1) Se considera redeventa platile de orice natura primite pentru folosirea ori dreptul de folosinta al oricaruia dintre urmatoarele:

a) drept de autor asupra unei lucrari literare, artistice sau stiintifice, inclusiv asupra filmelor, benzilor pentru emisiunile de radio sau de televiziune, precum si efectuarea de inregistrari audio, video;

b) dreptul de a efectua inregistrari audio, video, respectiv spectacole, emisiuni, evenimente sportive sau altele similare, si dreptul de a le transmite sau retransmite catre public, direct sau indirect, indiferent de modalitatea tehnica de transmitere - inclusiv prin cablu, satelit, fibre optice sau tehnologii similare;

c) orice brevet, inventie, inovatie, licenta, marca de comert sau de fabrica, franciza, proiect, desen, model, plan, schita, formula secreta sau procedeu de fabricatie ori software;

d) orice echipament industrial, comercial sau stiintific, container, cablu, conducta, satelit, fibra optica sau tehnologii similare;

e) orice know-how;

f) numele sau imaginea oricarei persoane fizice sau alte drepturi similare referitoare la o persoana fizica.

(2) Nu se considera redeventa in sensul prezentei legi:

a) platile pentru achizitionarea integrala a oricarei proprietati sau a oricarui drept de proprietate asupra tuturor elementelor mentionate la alin. (1);

b) platile pentru achizitiile de software destinate exclusiv operarii respectivului software, inclusiv pentru instalarea, implementarea, stocarea, personalizarea sau actualizarea acestuia;

c) platile pentru achizitionarea integrala a unui drept de autor asupra unui software sau a unui drept limitat de a-l copia exclusiv in scopul folosirii acestuia de catre utilizator sau in scopul vanzarii acestuia in cadrul unui contract de distributie;

d) platile pentru obtinerea drepturilor de distributie a unui produs sau serviciu, fara a da dreptul la reproducere;

e) platile pentru accesul la sateliti prin inchirierea de transpondere sau pentru utilizarea unor cabluri ori conducte pentru transportul energiei, gazelor sau petrolului, in situatia in care clientul nu se afla in posesia transponderelor, cablurilor, conductelor, fibrelor optice sau unor tehnologii similare;

f) platile pentru utilizarea serviciilor de telecomunicatii din acordurile de roaming, a frecventelor radio, a comunicatiilor electronice intre operatori;

37. rezident - orice persoana juridica romana, orice persoana juridica straina avand locul de exercitare a conducerii efective in Romania, orice persoana juridica cu sediul social in Romania, infiintata potrivit legislatiei europene sau orice persoana fizica rezidenta. Rezidentul are obligatie fiscala integrala in Romania, fiind contribuabil supus impozitarii in Romania pentru veniturile mondiale obtinute din orice sursa, atat din Romania cat si din afara Romaniei, conform prevederilor prezentei legi si ale tratatelor in vigoare incheiate de Romania; (la 01-01-2021, Punctul 37. din Articolul 7 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 296 din 18 decembrie 2020, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1269 din 21 decembrie 2020)38

38. Romania - teritoriul de stat al Romaniei, inclusiv marea sa teritoriala si spatiul aerian de deasupra teritoriului si marii teritoriale, asupra carora Romania isi exercita suveranitatea, precum si zona contigua, platoul continental si zona economica exclusiva, asupra carora Romania isi exercita drepturile suverane si jurisdictia in conformitate cu legislatia sa si potrivit normelor si principiilor dreptului international;

39. stock option plan - un program initiat in cadrul unei persoane juridice prin care se acorda angajatilor, administratorilor si/sau directorilor acesteia sau ai persoanelor juridice afiliate ei, prevazute la pct. 26 lit. c) si d), dreptul de a achizitiona la un pret preferential sau de a primi cu titlu gratuit un numar determinat de titluri de participare, definite potrivit pct. 40, emise de entitatea respectiva.
Pentru calificarea unui program ca fiind stock option plan, programul respectiv trebuie sa cuprinda o perioada minima de un an intre momentul acordarii dreptului si momentul exercitarii acestuia (achizitionarii titlurilor de participare); (la 01-01-2017, Punctul 39. din Articolul 7 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)40. titlu de participare - orice actiune sau alta parte sociala intr-o societate in nume colectiv, societate in comandita simpla, societate pe actiuni, societate in comandita pe actiuni, societate cu raspundere limitata sau intr-o alta persoana juridica ori detinerile la un fond de investitii; (la 24-12-2020, Punctul 40. din Articolul 7 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 296 din 18 decembrie 2020, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1269 din 21 decembrie 2020)

40. titlu de participare - orice actiune sau alta parte sociala intr-o societate in nume colectiv, societate in comandita simpla, societate pe actiuni, societate in comandita pe actiuni, societate cu raspundere limitata sau intr-o alta persoana juridica ori detinerile la un fond de investitii;

41. titlu de valoare - orice titlu de participare si orice instrumente financiare calificate astfel prin legislatia in materie din statul in care au fost emise;

42. transfer - orice vanzare, cesiune sau instrainare a dreptului de proprietate, schimbul unui drept de proprietate cu servicii ori cu un alt drept de proprietate, precum si transferul masei patrimoniale fiduciare in cadrul operatiunii de fiducie potrivit Codului civil;

43. transport international - orice activitate de transport pasageri sau bunuri efectuat de o intreprindere in trafic international, precum si activitatile auxiliare, strans legate de aceasta operare si care nu constituie activitati separate de sine statatoare. Nu reprezinta transport international cazurile in care transportul este operat exclusiv intre locuri aflate pe teritoriul Romaniei;

44. valoarea fiscala reprezinta :

a) valoarea de inregistrare in patrimoniu, potrivit reglementarilor contabile aplicabile - pentru active si pasive, altele decat cele mentionate la lit. b) - d);

b) valoarea de achizitie sau de aport, utilizata pentru calculul profitului impozabil - pentru titlurile de participare. In valoarea fiscala se includ si evaluarile inregistrate potrivit reglementarilor contabile aplicabile. Valoarea de aport se determina in functie de modalitatile de constituire a capitalului social, categoria activelor aduse ca aport sau modalitatea de impozitare a aportului, potrivit normelor metodologice;

c) costul de achizitie, de productie sau valoarea de piata a mijloacelor fixe dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, la data intrarii in patrimoniul contribuabilului, utilizata pentru calculul amortizarii fiscale, dupa caz - pentru mijloace fixe amortizabile si terenuri. In valoarea fiscala se includ si reevaluarile contabile efectuate potrivit legii. In cazul in care se efectueaza reevaluari ale mijloacelor fixe amortizabile care determina o descrestere a valorii acestora sub costul de achizitie, de productie sau al valorii de piata a mijloacelor fixe dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, dupa caz, valoarea fiscala ramasa neamortizata a mijloacelor fixe amortizabile se recalculeaza pana la nivelul celei stabilite pe baza costului de achizitie, de productie sau a valorii de piata a mijloacelor fixe dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, dupa caz. In situatia reevaluarii terenurilor care determina o descrestere a valorii acestora sub costul de achizitie sau sub valoarea de piata a celor dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, dupa caz, valoarea fiscala este costul de achizitie sau valoarea de piata a celor dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, dupa caz;

d) valoarea deductibila la calculul profitului impozabil - pentru provizioane si rezerve;

e) valoarea de achizitie sau de aport utilizata pentru calculul castigului sau al pierderii, in intelesul impozitului pe venit - pentru titlurile de valoare.

in cazul titlurilor de valoare primite sub forma avantajelor de catre contribuabilii care obtin venituri din salarii si asimilate salariilor, altele decat cele dobandite in cadrul sistemului stock options plan, valoarea fiscala este valoarea de piata la momentul dobandirii titlurilor de valoare;

45. valoarea fiscala pentru contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu standardele internationale de raportare financiara reprezinta si:

a) pentru imobilizarile necorporale, in valoarea fiscala se includ si reevaluarile efectuate potrivit reglementarilor contabile. In cazul in care se efectueaza reevaluari ale imobilizarilor necorporale care determina o descrestere a valorii acestora sub valoarea ramasa neamortizata stabilita in baza valorii de inregistrare in patrimoniu, valoarea fiscala ramasa neamortizata a imobilizarilor necorporale se recalculeaza pana la nivelul celei stabilite pe baza valorii de inregistrare in patrimoniu;

b) In cazul in care se trece de la modelul reevaluarii la modelul bazat pe cost, in valoarea fiscala a activelor si pasivelor stabilita potrivit regulilor prevazute la pct. 44, cu exceptia mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor, nu se include actualizarea cu rata inflatiei;

c) In cazul in care se trece de la modelul reevaluarii la modelul bazat pe cost, din valoarea fiscala a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor se scad reevaluarile efectuate potrivit reglementarilor contabile si se include actualizarea cu rata inflatiei;

d) pentru proprietatile imobiliare clasificate ca investitii imobiliare, valoarea fiscala este reprezentata de costul de achizitie, de productie sau de valoarea de piata a investitiilor imobiliare dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport la data intrarii in patrimoniul contribuabilului, utilizata pentru calculul amortizarii fiscale, dupa caz. In valoarea fiscala se includ si evaluarile efectuate potrivit reglementarilor contabile. In cazul in care se efectueaza evaluari ale investitiilor imobiliare care determina o descrestere a valorii acestora sub valoarea ramasa neamortizata stabilita in baza costului de achizitie/productie sau valorii de piata a investitiilor imobiliare dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, valoarea fiscala ramasa neamortizata a investitiilor imobiliare se recalculeaza pana la nivelul celei stabilite pe baza costului de achizitie/productie sau valorii de piata, dupa caz, a investitiilor imobiliare;

e) pentru mijloacele fixe amortizabile clasificate ca active biologice, valoarea fiscala este reprezentata de costul de achizitie, de productie sau de valoarea de piata in cazul celor dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport la data intrarii in patrimoniul contribuabilului, dupa caz, utilizata pentru calculul amortizarii fiscale. In valoarea fiscala se includ si evaluarile efectuate potrivit reglementarilor contabile. In cazul in care se efectueaza evaluari ale activelor biologice care determina o descrestere a valorii acestora sub valoarea ramasa neamortizata stabilita in baza costului de achizitie/productie sau valorii de piata in cazul celor dobandite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, valoarea fiscala ramasa neamortizata a activelor biologice se recalculeaza pana la nivelul celei stabilite pe baza costului de achizitie/productie sau a valorii de piata, dupa caz;

46. retinere la sursa numita si retinere prin stopaj la sursa - metoda de colectare a impozitelor si contributiilor sociale obligatorii prin care platitorii de venituri au obligatia, potrivit legii, de a le calcula, retine, declara si plati;

47. impozite si contributii sociale obligatorii cu retinere la sursa sau retinute prin stopaj la sursa - acele impozite si contributii sociale reglementate in prezentul cod pentru care platitorii de venituri au obligatia sa aplice metoda privind retinerea la sursa sau retinerea prin stopaj la sursa.

48. unitate locala de cult - unitate cu personalitate juridica, parte componenta a structurii organizatorice locale a unui cult religios, potrivit legii si statutelor/codurilor canonice proprii, care obtine venituri, in conformitate cu legea de organizare si functionare, si conduce contabilitatea in partida simpla, in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile. (la 04-04-2020, Articolul 7 din Capitolul III , Titlul I a fost completat de Punctul 1, Articolul II din LEGEA nr. 32 din 31 martie 2020, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 01 aprilie 2020)

ART. 8 - Definitia sediului permanent

(1) In intelesul prezentului cod, sediul permanent este un loc prin care se desfasoara integral sau partial activitatea unui nerezident, fie direct, fie printr-un agent dependent. La definirea sediului permanent se au in vedere comentariile de la art. 5 "Sediul permanent" din modelul conventiei de evitare a dublei impuneri al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica.

(2) Un sediu permanent presupune un loc de conducere, o sucursala, un birou, o fabrica, un magazin, un atelier, precum si o mina, un put de titei sau de gaze, o cariera sau alte locuri de extractie a resurselor naturale, precum si locul in care continua sa se desfasoare o activitate cu activele si pasivele unei persoane juridice romane care intra intr-un proces de reorganizare prevazut la art. 33.

(3) Un sediu permanent presupune un santier de constructii, un proiect de constructie, un ansamblu sau montaj ori activitati de supervizare legate de acestea, numai daca santierul, proiectul sau activitatile dureaza mai mult de 6 luni.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) - (3), un sediu permanent nu presupune urmatoarele:

a) folosirea unei instalatii numai in scopul depozitarii sau al expunerii produselor ori bunurilor ce apartin nerezidentului;

b) mentinerea unui stoc de produse sau bunuri ce apartin unui nerezident numai in scopul de a fi depozitate sau expuse;

c) mentinerea unui stoc de produse sau bunuri ce apartin unui nerezident numai in scopul de a fi procesate de catre o alta persoana;

d) vanzarea de produse sau bunuri ce apartin unui nerezident, care au fost expuse in cadrul unor expozitii sau targuri fara caracter permanent ori ocazionale, daca produsele ori bunurile sunt vandute nu mai tarziu de o luna dupa incheierea targului sau a expozitiei;

e) pastrarea unui loc fix de activitate numai in scopul achizitionarii de produse sau bunuri ori culegerii de informatii pentru un nerezident;

f) pastrarea unui loc fix de activitate numai in scopul desfasurarii de activitati cu caracter pregatitor sau auxiliar de catre un nerezident;

g) pastrarea unui loc fix de activitate numai pentru o combinatie a activitatilor prevazute la lit. a) - f), cu conditia ca intreaga activitate desfasurata in locul fix sa fie de natura pregatitoare sau auxiliara.

(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), un nerezident este considerat a avea un sediu permanent in Romania, in ceea ce priveste activitatile pe care o persoana, alta decat un agent cu statut independent, le intreprinde in numele nerezidentului, daca persoana actioneaza in Romania in numele nerezidentului si daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii:

a) persoana este autorizata si exercita in Romania autoritatea de a incheia contracte in numele nerezidentului, cu exceptia cazurilor in care activitatile respective sunt limitate la cele prevazute la alin. (4) lit. a) - f);

b) persoana mentine in Romania un stoc de produse sau bunuri din care livreaza produse sau bunuri in numele nerezidentului.

(6) Un nerezident nu se considera ca are un sediu permanent in Romania daca doar desfasoara activitate in Romania prin intermediul unui broker, agent, comisionar general sau al unui agent intermediar avand un statut independent, in cazul in care aceasta activitate este activitatea obisnuita a agentului, conform descrierii din documentele constitutive. Daca activitatile unui astfel de agent sunt desfasurate integral sau aproape integral in numele nerezidentului, iar in relatiile comerciale si financiare dintre nerezident si agent exista conditii diferite de acelea care ar exista intre persoane independente, agentul nu se considera ca fiind agent cu statut independent.

(7) Un nerezident nu se considera ca are un sediu permanent in Romania numai daca acesta controleaza sau este controlat de un rezident ori de o persoana ce desfasoara o activitate in Romania prin intermediul unui sediu permanent sau altfel.

(8) Persoanele juridice romane, persoanele fizice rezidente, precum si persoanele juridice straine care desfasoara activitate in Romania printr-un sediu permanent/sediu permanent desemnat, beneficiare ale unor prestari de servicii de natura activitatilor de lucrari de constructii, montaj, supraveghere, consultanta, asistenta tehnica si orice alte activitati, executate de persoane juridice straine sau fizice nerezidente pe teritoriul Romaniei, au obligatia sa inregistreze contractele incheiate cu acesti parteneri la organele fiscale competente, potrivit procedurii instituite prin ordin al presedintelui A.N.A.F. Contractele incheiate pentru activitati desfasurate in afara teritoriului Romaniei nu fac obiectul inregistrarii potrivit prezentelor dispozitii. Pentru incadrarea ca sediu permanent a unui santier de constructii sau a unui proiect de constructie, ansamblu ori montaj sau a activitatilor de supraveghere legate de acestea si a altor activitati similare se vor avea in vedere data de incepere a activitatii din contractele incheiate sau orice alte informatii ce probeaza inceperea activitatii. Perioadele consumate pentru realizarea unor contracte conexe care sunt legate in mod direct cu primul contract ce a fost executat se adauga la perioada care s-a consumat la realizarea contractului de baza.

(9) In intelesul prezentului cod, sediul permanent al unei persoane fizice se considera a fi baza fixa.

1>ART. 81 - Locul conducerii efective in Romania al unei persoane juridice straine

(1) Daca o persoana juridica straina este considerata rezidenta atat in Romania, cat si intr-un stat semnatar al unei conventii de evitare a dublei impuneri la care Romania este parte, rezidenta acestei persoane se va stabili potrivit prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri.

(2) Rezidenta in Romania a persoanei juridice straine se stabileste de catre organul fiscal central competent pe baza chestionarului prevazut la art. 230 alin. (8) si a urmatoarelor documente anexate la acesta:

a) copia legalizata insotita de traducerea autorizata a deciziei/hotararii actionarilor/asociatilor/fondatorilor/membrilor consiliului de administratie/directorilor executivi ai persoanei juridice straine cu privire la stabilirea locului conducerii efective in Romania;

b) copia legalizata insotita de traducerea autorizata a actului constitutiv actualizat al persoanei juridice straine;

c) copia legalizata a extrasului de la Registrul Comertului sau organismului similar din statul strain in care este inregistrata persoana juridica straina, din care rezulta actionariatul si aportul acestuia in capitalul persoanei juridice straine; orice modificari ulterioare se comunica organului fiscal central competent in termen de 45 de zile calendaristice de la data producerii lor;

d) copia documentului sau actului privind utilizarea spatiului din Romania unde se va exercita efectiv conducerea persoanei juridice straine;

e) copia legalizata insotita de traducerea autorizata a contractelor incheiate cu directorii executivi/membrii consiliului de administratie ai persoanei juridice straine avand locul conducerii efective in Romania.

(3) Organul fiscal central competent analizeaza documentatia prezentata de persoana juridica straina, stabileste daca locul conducerii efective este in Romania si notifica persoana juridica straina daca pastreaza rezidenta statului strain sau devine persoana juridica straina rezidenta in Romania.

(4) Persoana juridica straina rezidenta in Romania potrivit locului conducerii efective are urmatoarele obligatii:

a) sa se inregistreze la organul fiscal central competent, potrivit declaratiei de inregistrare fiscala/declaratie de mentiuni/declaratie de radiere pentru persoanele juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania in termen de 30 zile de la data la care a fost notificat ca este persoana rezidenta in Romania;

b) sa pastreze procesele-verbale ale sedintelor de consiliu si ale adunarilor actionarilor/asociatilor;

c) sa conduca si sa pastreze in Romania evidenta contabila, respectiv sa intocmeasca situatiile financiare conform legislatiei contabile din Romania;

d) sa se inregistreze ca platitor de impozit pe profit;

e) sa isi mentina rezidenta in Romania pe o perioada de cel putin un an fiscal.

(5) Prevederile titlului II "Impozitul pe profit" din prezentul cod sunt aplicabile si persoanei juridice straine rezidente in Romania potrivit locului conducerii efective.

(6) In scopul administrarii creantelor fiscale, organul fiscal central stabileste si inregistreaza, din oficiu sau la cererea altei autoritati care administreaza creante fiscale, un loc al conducerii efective in Romania al unei persoane juridice straine, care nu si-a indeplinit obligatia de inregistrare fiscala, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

(7) Stabilirea rezidentei in Romania de catre o persoana juridica straina nu trebuie sa aiba la baza aranjamente artificiale in scopul reducerii impozitelor care ar fi trebuit sa fie platite in statul strain si nu trebuie sa creeze oportunitati de neimpozitare sau de impozitare mai scazuta in Romania, inclusiv prin aranjamente de utilizare a conventiilor fiscale incheiate de Romania, numai in scopul evitarii platii impozitelor in beneficiul direct sau indirect al unor rezidenti din terte jurisdictii.

(la 01-01-2021, Capitolul III din Titlul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 296 din 18 decembrie 2020, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1269 din 21 decembrie 2020)

CAPITOLUL IV - Reguli de aplicare generala

ART. 9 - Moneda de plata si de calcul al impozitelor si taxelor

(1) Impozitele, taxele si contributiile sociale obligatorii se platesc in moneda nationala a Romaniei.

(2) Sumele inscrise pe o declaratie fiscala se exprima in moneda nationala a Romaniei.

(3) Sumele exprimate intr-o moneda straina se convertesc in moneda nationala a Romaniei, dupa cum urmeaza:

a) In cazul unei persoane care desfasoara o activitate intr-un stat strain si isi tine contabilitatea acestei activitati in moneda statului strain, profitul impozabil sau venitul net din activitati independente si impozitul platit statului strain se convertesc in moneda nationala a Romaniei prin utilizarea unei medii a cursurilor de schimb valutar pentru perioada careia ii este aferent profitul impozabil sau venitul net;

b) In oricare alt caz, sumele se convertesc in moneda nationala a Romaniei prin utilizarea cursului de schimb valutar la data la care se primesc sau se platesc sumele respective ori la alta data prevazuta expres in prezentul cod.

(4) In intelesul prevederilor alin. (3), cursul de schimb valutar, folosit pentru a converti in moneda nationala a Romaniei sumele exprimate in moneda straina, este cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil pentru datele respective, exceptand cazurile prevazute expres in prezentul cod.

ART. 10 - Venituri in natura

(1) In intelesul prezentului cod, veniturile impozabile cuprind veniturile in numerar si/sau in natura.

(2) In cazul venitului in natura, valoarea acestuia se stabileste pe baza cantitatii si a pretului de piata pentru bunurile sau serviciile respective.

ART. 11 - Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal

(1) La stabilirea sumei unui impozit, a unei taxe sau a unei contributii sociale obligatorii, autoritatile fiscale pot sa nu ia in considerare o tranzactie care nu are un scop economic, ajustand efectele fiscale ale acesteia, sau pot reincadra forma unei tranzactii/activitati pentru a reflecta continutul economic al tranzactiei/activitatii.

Organul fiscal este obligat sa motiveze in fapt decizia de impunere emisa ca urmare a neluarii in considerare a unei tranzactii sau, dupa caz, ca urmare a reincadrarii formei unei tranzactii, prin indicarea elementelor relevante in legatura cu scopul si continutul tranzactiei ce face obiectul neluarii in considerare/reincadrarii, precum si a tuturor mijloacelor de proba avute in vedere pentru aceasta.

(2) Tranzactiile transfrontaliere sau o serie de tranzactii transfrontaliere care sunt calificate ca fiind artificiale de organele fiscale competente nu vor face parte din domeniul de aplicare a conventiilor de evitare a dublei impuneri.

(3) Prin tranzactii transfrontaliere artificiale se intelege tranzactiile transfrontaliere sau seriile de tranzactii transfrontaliere care nu au un continut economic si care nu pot fi utilizate in mod normal in cadrul unor practici economice obisnuite, scopul esential al acestora fiind acela de a evita impozitarea ori de a obtine avantaje fiscale care altfel nu ar putea fi acordate. Tranzactiile transfrontaliere sau seriile de tranzactii transfrontaliere sunt acele tranzactii efectuate intre doua sau mai multe persoane dintre care cel putin una se afla in afara Romaniei.

(4) Tranzactiile intre persoane afiliate se realizeaza conform principiului valorii de piata. In cadrul unei tranzactii, al unui grup de tranzactii intre persoane afiliate, organele fiscale pot ajusta, in cazul in care principiul valorii de piata nu este respectat, sau pot estima, in cazul in care contribuabilul nu pune la dispozitia organului fiscal competent datele necesare pentru a stabili daca preturile de transfer practicate in situatia analizata respecta principiul valorii de piata, suma venitului sau a cheltuielii aferente rezultatului fiscal oricareia dintre partile afiliate pe baza nivelului tendintei centrale a pietei. Procedura de ajustare/estimare si modalitatea de stabilire a nivelului tendintei centrale a pietei, precum si situatiile in care autoritatea fiscala poate considera ca un contribuabil nu a furnizat datele necesare stabilirii respectarii principiului pentru tranzactiile analizate se stabilesc potrivit Codului de procedura fiscala. La stabilirea valorii de piata a tranzactiilor desfasurate intre persoane afiliate se foloseste metoda cea mai adecvata dintre urmatoarele:

a) metoda compararii preturilor;

b) metoda cost plus;

c) metoda pretului de revanzare;

d) metoda marjei nete;

e) metoda impartirii profitului;

f) orice alta metoda recunoscuta in Liniile directoare privind preturile de transfer emise de catre Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica pentru societatile multinationale si administratiile fiscale, cu amendamentele/modificarile si completarile ulterioare.

in aplicarea prezentului alineat se utilizeaza prevederile din Liniile directoare privind preturile de transfer emise de catre Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica pentru societatile multinationale si administratiile fiscale, cu amendamentele/modificarile si completarile ulterioare.

(5) Prevederile alin. (1) - (4) se aplica in scopul stabilirii impozitelor directe.

(6) Contribuabilii, persoane impozabile stabilite in Romania, declarati inactivi conform Codului de procedura fiscala, care desfasoara activitati economice in perioada de inactivitate, sunt supusi obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor si contributiilor sociale obligatorii prevazute de prezentul cod, dar, in perioada respectiva, nu beneficiaza de dreptul de deducere a cheltuielilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor efectuate. In cazul inregistrarii in scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12), persoana impozabila isi exercita dreptul de deducere pentru achizitiile de bunuri si/sau servicii efectuate in perioada in care a avut codul de inregistrare in scopuri de TVA anulat, prin inscrierea taxei in primul decont de taxa prevazut la art. 323 depus dupa inregistrare sau, dupa caz, intr-un decont ulterior, chiar daca factura nu cuprinde codul de inregistrare in scopuri de TVA al persoanei impozabile. Dupa inregistrarea in scopuri de taxa conform art. 316 alin. (12), pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii efectuate in perioada in care au avut codul de inregistrare in scopuri de TVA anulat, contribuabilii emit facturi in care inscriu distinct taxa pe valoarea adaugata colectata in perioada respectiva, care nu se inregistreaza in decontul de taxa depus conform art. 324. In situatia in care inactivitatea si reactivarea, potrivit Codului de procedura fiscala, sunt declarate in acelasi an fiscal, cheltuielile respective vor fi luate in calcul la determinarea rezultatului fiscal, potrivit prevederilor titlului II, incepand cu trimestrul reactivarii. In cazul in care inactivitatea, respectiv reactivarea sunt declarate in ani fiscali diferiti, cheltuielile respective aferente perioadei de inactivitate din anul/anii precedent/precedenti celui in care se inregistreaza sunt luate in calcul la determinarea rezultatului fiscal, potrivit prevederilor titlului II, prin ajustarea rezultatului fiscal al anului la care se refera acestea si depunerea unei declaratii rectificative in conditiile prevazute de Codul de procedura fiscala, iar cheltuielile respective aferente perioadei de inactivitate din anul reactivarii vor fi luate in calcul la determinarea rezultatului fiscal, potrivit prevederilor titlului II, incepand cu trimestrul reactivarii. 

(la 01-01-2017, Alineatul (6) din Articolul 11 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)

(7) Beneficiarii care achizitioneaza bunuri si/sau servicii de la persoane impozabile stabilite in Romania, dupa inscrierea acestora ca inactivi in Registrul contribuabililor inactivi/reactivati conform Codului de procedura fiscala, nu beneficiaza de dreptul de deducere a cheltuielilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor respective, cu exceptia achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de executare silita si/sau a achizitiilor de bunuri/servicii de la persoane impozabile aflate in procedura falimentului, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul inregistrarii in scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) a furnizorului/ prestatorului, beneficiarii care au achizitionat bunuri si/sau servicii in perioada in care furnizorul/prestatorul a avut codul de inregistrare in scopuri de TVA anulat isi exercita dreptul de deducere a TVA pentru achizitiile respective, pe baza facturilor emise de furnizor/prestator conform alin. (6), prin inscrierea taxei in primul decont de taxa prevazut la art. 323 depus dupa inregistrarea furnizorului/prestatorului sau, dupa caz, intr-un decont ulterior. In situatia in care inactivitatea si reactivarea furnizorului, potrivit Codului de procedura fiscala, sunt declarate in acelasi an fiscal, beneficiarul va lua in calcul cheltuielile respective la determinarea rezultatului fiscal, potrivit prevederilor titlului II, incepand cu trimestrul reactivarii furnizorului. In cazul in care inactivitatea, respectiv reactivarea furnizorului sunt declarate in ani fiscali diferiti, beneficiarul va lua in calcul cheltuielile respective aferente perioadei de inactivitate din anul/anii precedent/precedenti celui in care se declara reactivarea, pentru determinarea rezultatului fiscal, potrivit prevederilor titlului II, prin ajustarea rezultatului fiscal al anului la care se refera acestea si depunerea unei declaratii rectificative in conditiile prevazute de Codul de procedura fiscala, iar cheltuielile respective aferente perioadei de inactivitate din anul declararii reactivarii vor fi luate in calcul la determinarea rezultatului fiscal, potrivit prevederilor titlului II, incepand cu trimestrul declararii reactivarii.

(la 01-01-2017, Alineatul (7) din Articolul 11 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)

(8) Persoanele impozabile stabilite in Romania, carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. c) - e) si lit. h), nu beneficiaza, in perioada respectiva, de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor efectuate, dar sunt supuse obligatiei de plata a TVA colectate, in conformitate cu prevederile titlului VII, aferenta operatiunilor taxabile desfasurate in perioada respectiva. In cazul inregistrarii in scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12), persoana impozabila isi exercita dreptul de deducere pentru achizitiile de bunuri si/sau servicii efectuate in perioada in care a avut codul de inregistrare in scopuri de TVA anulat, prin inscrierea in primul decont de taxa prevazut la art. 323 depus dupa inregistrare sau, dupa caz, intr-un decont ulterior, chiar daca factura nu cuprinde codul de inregistrare in scopuri de TVA al persoanei impozabile. Dupa inregistrarea in scopuri de taxa conform art. 316 alin. (12), pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii efectuate in perioada in care au avut codul de inregistrare in scopuri de TVA anulat, persoanele impozabile emit facturi in care inscriu distinct taxa pe valoarea adaugata colectata in perioada respectiva, care nu se inregistreaza in decontul de taxa depus conform art. 323. 

(la 01-01-2017, Alineatul (8) din Articolul 11 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)

(9) Beneficiarii care achizitioneaza bunuri si/sau servicii de la persoane impozabile stabilite in Romania, carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. c) - e) si lit. h) si au fost inscrisi in Registrul persoanelor impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA conform art. 316 a fost anulata, nu beneficiaza de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor respective, cu exceptia achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de executare silita si/sau a achizitiilor de bunuri de la persoane impozabile aflate in procedura falimentului potrivit Legii nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul inregistrarii in scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) a furnizorului/prestatorului, beneficiarii care au achizitionat bunuri si/sau servicii in perioada in care furnizorul/prestatorul a avut codul de inregistrare in scopuri de TVA anulat isi exercita dreptul de deducere a TVA pentru achizitiile respective, pe baza facturilor emise de furnizor/prestator conform alin. (8), prin inscrierea in primul decont de taxa prevazut la art. 323 depus dupa inregistrarea furnizorului/prestatorului sau, dupa caz, intr-un decont ulterior.

(la 01-01-2017, Alineatul (9) din Articolul 11 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)

(10) In cazurile prevazute la alin. (6) - (9), in situatia in care apar evenimentele mentionate la art. 287, ajustarea bazei de impozitare a TVA si, respectiv, ajustarea taxei deductibile de catre beneficiar se realizeaza conform prevederilor din normele metodologice.

(11) In domeniul taxei pe valoarea adaugata si al accizelor, autoritatile fiscale si alte autoritati nationale trebuie sa tina cont de jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

(12) In cazul in care se constata ca exista un abuz de drept, tranzactiile implicate in astfel de practici abuzive trebuie redefinite, astfel incat sa se restabileasca situatia care ar fi prevalat in lipsa tranzactiilor ce au constituit abuzul. Organele fiscale competente au dreptul de a anula TVA dedusa in legatura cu fiecare tranzactie ori de cate ori se constata ca dreptul de deducere a fost exercitat in mod abuziv. Pentru a invoca abuzul de drept, trebuie sa fie indeplinite cumulativ doua conditii:

a) tranzactiile in cauza, in pofida aplicarii formale a conditiilor prevazute de dispozitiile legale, au drept rezultat garantarea unor avantaje fiscale care ar contraveni scopului acelor dispozitii legale;

b) trebuie dovedit, in mod obiectiv, faptul ca scopul esential al operatiunilor in cauza este de a se obtine un avantaj fiscal.

(13) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) se stabileste prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

ART. 12 - Venituri obtinute din Romania de nerezidenti

Sunt considerate ca fiind obtinute din Romania, indiferent daca sunt primite in Romania sau in strainatate, in special urmatoarele venituri:

a) venituri atribuibile unui sediu permanent in Romania;

b) venituri din activitatile dependente desfasurate in Romania;

c) dividende de la un rezident;

d) dobanzi de la un rezident;

e) dobanzi de la un nerezident care are un sediu permanent in Romania, daca dobanda este o cheltuiala a sediului permanent;

f) redevente de la un rezident;

g) redevente de la un nerezident care are un sediu permanent in Romania, daca redeventa este o cheltuiala a sediului permanent;

h) veniturile unei persoane juridice straine obtinute din transferul proprietatilor imobiliare situate in Romania sau al oricaror drepturi legate de aceste proprietati, inclusiv inchirierea sau cedarea folosintei bunurilor proprietatii imobiliare situate in Romania, veniturile din exploatarea resurselor naturale situate in Romania, precum si veniturile din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare detinute la un rezident;

i) veniturile unei persoane fizice nerezidente obtinute din inchirierea sau din alta forma de cedare a dreptului de folosinta a unei proprietati imobiliare situate in Romania, din transferul proprietatilor imobiliare situate in Romania, din transferul titlurilor de participare, detinute la un rezident si din transferul titlurilor de valoare emise de rezidenti romani;

j) veniturile din pensii definite la art. 99;

k) veniturile din servicii prestate in Romania, exclusiv transportul international si prestarile de servicii accesorii acestui transport;

l) venituri din prestarea de servicii de management sau de consultanta din orice domeniu, daca aceste venituri sunt obtinute de la un rezident sau daca veniturile respective sunt cheltuieli ale unui sediu permanent in Romania;

m) venituri reprezentand remuneratii primite de nerezidentii ce au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unui rezident;

n) comisioane de la un rezident;

o) comisioane de la un nerezident care are un sediu permanent in Romania, daca comisionul este o cheltuiala a sediului permanent;

p) venituri din activitati sportive si de divertisment desfasurate in Romania, indiferent daca veniturile sunt primite de catre persoanele care participa efectiv la asemenea activitati sau de catre alte persoane;

q) venituri din premii acordate la concursuri organizate in Romania;

r) venituri obtinute la jocurile de noroc practicate in Romania;

s) venituri realizate din lichidarea unui rezident;

s) venituri realizate din transferul masei patrimoniale de la fiduciar la beneficiarul nerezident in cadrul operatiunii de fiducie.


TITLUL II - Impozitul pe profit

CAPITOLUL I - Dispozitii generale

ART. 13 - Contribuabili

(1) Sunt obligate la plata impozitului pe profit, conform prezentului titlu, urmatoarele persoane, denumite in continuare contribuabili :

a) persoanele juridice romane, cu exceptiile prevazute la alin. (2); Norme metodologice

b) persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente in Romania; Norme metodologice

c)persoanele juridice straine rezidente in Romania potrivit locului conducerii efective;

d) persoanele juridice straine care realizeaza venituri astfel cum sunt prevazute la art. 12 lit. h);

e) persoanele juridice cu sediul social in Romania, infiintate potrivit legislatiei europene.

f) persoanele juridice straine rezidente intr-un stat tert care desfasoara activitate in Romania prin intermediul unuia sau mai multor elemente tratate drept sedii permanente, in ceea ce priveste situatiile ce implica existenta unor tratamente neuniforme ale elementelor hibride sau tratamente neuniforme ale rezidentei fiscale, astfel cum acestea sunt reglementate in cadrul cap. III1;

g) entitatea transparenta fiscal, in ceea ce priveste situatiile ce implica existenta unor tratamente neuniforme ale elementelor hibride inversate, astfel cum acestea sunt reglementate la art. 407.

(2) Nu intra sub incidenta prezentului titlu urmatoarele persoane juridice romane:

a) Trezoreria Statului;

b) institutia publica, infiintata potrivit legii, cu exceptia activitatilor economice desfasurate de aceasta;

c) Academia Romana, precum si fundatiile infiintate de Academia Romana in calitate de fondator unic, cu exceptia activitatilor economice desfasurate de acestea;

d) Banca Nationala a Romaniei;

e) Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, constituit potrivit legii;

f) Fondul de compensare a investitorilor, infiintat potrivit legii;

g) Fondul de garantare a pensiilor private, infiintat potrivit legii;

g1) Fondul de garantare a asiguratilor, constituit potrivit legii;

h) persoana juridica romana care plateste impozit pe veniturile microintreprinderilor, in conformitate cu prevederile titlului III;

i) fundatia constituita ca urmare a unui legat; Norme metodologice

j) entitatea transparenta fiscal cu personalitate juridica ce nu se afla in cazul prevazut la alin. (1) lit. g).

k) asociatiile de proprietari constituite ca persoane juridice si asociatiile de locatari recunoscute ca asociatii de proprietari, cu exceptia celor care obtin venituri din exploatarea proprietatii comune, potrivit legii.

l) unitatea locala de cult, definita potrivit art. 7 pct. 48, in masura in care veniturile obtinute sunt utilizate, in anul curent si/sau in anii urmatori, pentru intretinerea si functionarea unitatii de cult, pentru lucrari de constructie, de reparatie si de consolidare a lacasurilor de cult si a cladirilor ecleziastice, pentru invatamant, pentru furnizarea, in nume propriu si/sau in parteneriat, de servicii sociale, acreditate in conditiile legii, pentru actiuni specifice si alte activitati nonprofit ale cultelor religioase, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor, republicata.

ART. 14 - Sfera de cuprindere a impozitului

Impozitul pe profit se aplica dupa cum urmeaza:

a)In cazul persoanelor juridice romane, al persoanelor juridice straine rezidente in Romania potrivit locului conducerii efective, precum si al persoanelor juridice cu sediul social in Romania, infiintate potrivit legislatiei europene, asupra profitului impozabil obtinut din orice sursa, atat din Romania, cat si din strainatate;

b) In cazul persoanelor juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente in Romania, asupra profitului impozabil atribuibil sediului permanent, respectiv asupra profitului impozabil la nivelul sediului permanent desemnat sa indeplineasca obligatiile fiscale;

c) In cazul persoanelor juridice straine care realizeaza venituri astfel cum sunt prevazute la art. 12 lit. h), asupra profitului impozabil aferent acestora.

ART. 15 - Reguli speciale de impozitare

(1) In cazul urmatoarelor persoane juridice romane, la calculul rezultatului fiscal sunt considerate venituri neimpozabile urmatoarele tipuri de venituri:

a) pentru cultele religioase, veniturile obtinute din producerea si valorificarea obiectelor si produselor necesare activitatii de cult, potrivit legii, veniturile obtinute din chirii, veniturile obtinute din cedarea/instrainarea activelor corporale, alte venituri obtinute din activitati economice sau de natura celor prevazute la alin. (2), veniturile din despagubiri, in forma baneasca, obtinute ca urmare a masurilor reparatorii prevazute de legile privind reconstituirea dreptului de proprietate, cu conditia ca sumele respective sa fie utilizate, in anul curent si/sau in anii urmatori, pentru intretinerea si functionarea unitatilor de cult, pentru lucrari de constructie, de reparatie si de consolidare a lacasurilor de cult si a cladirilor ecleziastice, pentru invatamant, pentru furnizarea, in nume propriu si/sau in parteneriat, de servicii sociale, acreditate in conditiile legii, pentru actiuni specifice si alte activitati nonprofit ale cultelor religioase, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor, republicata;

b) pentru unitatile de invatamant preuniversitar si institutiile de invatamant superior, particulare, acreditate, precum si cele autorizate, veniturile obtinute si utilizate, in anul curent sau in anii urmatori, potrivit reglementarilor legale din domeniul educatiei nationale;

c) pentru asociatiile de proprietari constituite ca persoane juridice si asociatiile de locatari recunoscute ca asociatii de proprietari, veniturile obtinute si utilizate, in anul curent sau in anii urmatori, pentru imbunatatirea utilitatilor si a eficientei cladirii, pentru intretinerea si repararea proprietatii comune, potrivit legii;

d) pentru Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, veniturile obtinute si utilizate, in anul curent sau in anii urmatori, potrivit Legii Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania nr. 139/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) In cazul organizatiilor nonprofit, organizatiilor sindicale, organizatiilor patronale, la calculul rezultatului fiscal, urmatoarele tipuri de venituri sunt venituri neimpozabile:

a) cotizatiile si taxele de inscriere ale membrilor;

b) contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor;

c) taxele de inregistrare stabilite potrivit legislatiei in vigoare;

d) veniturile obtinute din vize, taxe si penalitati sportive sau din participarea la competitii si demonstratii sportive;

e) donatiile, precum si banii sau bunurile primite prin sponsorizare/mecenat;

f) veniturile din dividende, dobanzi, precum si din diferentele de curs valutar aferente disponibilitatilor si veniturilor neimpozabile;

g) veniturile din dobanzi obtinute de casele de ajutor reciproc din acordarea de imprumuturi potrivit legii de organizare si functionare;

h) veniturile pentru care se datoreaza impozit pe spectacole;

i) resursele obtinute din fonduri publice sau din finantari nerambursabile;

j) veniturile realizate din actiuni ocazionale precum: evenimente de strangere de fonduri cu taxa de participare, serbari, tombole, conferinte, utilizate in scop social sau profesional, potrivit statutului acestora;

k) veniturile rezultate din cedarea activelor corporale aflate in proprietatea organizatiilor nonprofit, altele decat cele care sunt sau au fost folosite intr-o activitate economica;

l) veniturile obtinute din reclama si publicitate, veniturile din inchirieri de spatii publicitare pe: cladiri, terenuri, tricouri, carti, reviste, ziare, realizate de organizatiile nonprofit de utilitate publica, potrivit legilor de organizare si functionare, din domeniul culturii, cercetarii stiintifice, invatamantului, sportului, sanatatii, precum si de camerele de comert si industrie, organizatiile sindicale si organizatiile patronale; nu se includ in aceasta categorie veniturile obtinute din prestari de servicii de intermediere in reclama si publicitate;

m) sumele primite ca urmare a nerespectarii conditiilor cu care s-a facut donatia/sponsorizarea, potrivit legii, sub rezerva ca sumele respective sa fie utilizate de catre organizatiile nonprofit, in anul curent sau in anii urmatori, pentru realizarea scopului si obiectivelor acestora, potrivit actului constitutiv sau statutului, dupa caz;

n) veniturile realizate din despagubiri de la societatile de asigurare pentru pagubele produse la activele corporale proprii, altele decat cele care sunt utilizate in activitatea economica;

o) sumele primite din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice, potrivit prevederilor titlului IV;

p) sumele colectate de organizatiile colective autorizate, potrivit legii, pentru indeplinirea responsabilitatilor de finantare a gestionarii deseurilor.

(3) In cazul organizatiilor nonprofit, organizatiilor sindicale, organizatiilor patronale, pentru calculul rezultatului fiscal sunt neimpozabile si alte venituri realizate, pana la nivelul echivalentului in lei a 15.000 euro, intr-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale neimpozabile prevazute la alin. (2). Aceste organizatii datoreaza impozit pe profit pentru partea din profitul impozabil care corespunde veniturilor, altele decat cele considerate venituri neimpozabile, potrivit alin. (2) sau potrivit prezentului alineat, asupra careia se aplica cota prevazuta la art. 17 sau 18 , dupa caz.

(4) Formele asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetatie forestiera, pasunilor si fanetelor, cu personalitate juridica, aplica pentru calculul rezultatului fiscal prevederile alin. (2) si (3).

(5) Prevederile prezentului articol se aplica cu respectarea legislatiei in materia ajutorului de stat.

ART. 16 - Anul fiscal

(1) Anul fiscal este anul calendaristic.

(2) Cand un contribuabil se infiinteaza sau inceteaza sa mai existe in cursul unui an fiscal, perioada impozabila este perioada din anul calendaristic pentru care contribuabilul a existat.

(3) Cand un contribuabil se infiinteaza in cursul unui an fiscal, perioada impozabila incepe:

a) de la data inregistrarii acestuia in registrul comertului, daca are aceasta obligatie potrivit legii;

b) de la data inregistrarii in registrul tinut de instantele judecatoresti sau alte autoritati competente, daca are aceasta obligatie, potrivit legii;

c) pentru sediul permanent, de la data la care persoana juridica straina incepe sa isi desfasoare, integral sau partial, activitatea in Romania, potrivit art. 8, cu exceptia sediului care, potrivit legii, se inregistreaza in registrul comertului, pentru care perioada impozabila incepe la data inregistrarii in registrul comertului.

d) de la data inregistrarii la organul fiscal central, pentru persoanele juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania.

(4) Cand un contribuabil inceteaza in cursul unui an fiscal, perioada impozabila se incheie:

a) In cazul fuziunilor sau divizarilor care au ca efect juridic incetarea existentei persoanelor juridice absorbite/divizate prin dizolvare fara lichidare, la una dintre urmatoarele date:

1. la data inregistrarii in registrul comertului/registrul tinut de instantele judecatoresti competente sau de alte autoritati competente a noii persoane juridice ori a ultimei dintre ele, in cazul constituirii uneia sau mai multor persoane juridice noi;

2. la data inregistrarii hotararii ultimei adunari generale care a aprobat operatiunea sau de la alta data stabilita prin acordul partilor in cazul in care se stipuleaza ca operatiunea va avea efect la o alta data, potrivit legii;

3. la data inmatricularii persoanei juridice infiintate potrivit legislatiei europene, in cazul in care prin fuziune se constituie asemenea persoane juridice;

b) In cazul dizolvarii urmate de lichidarea contribuabilului, la data incheierii operatiunilor de lichidare, dar nu mai tarziu de data depunerii situatiilor financiare la organul fiscal competent;

c) In cazul incetarii existentei unui sediu permanent, potrivit art. 8, la data radierii inregistrarii fiscale.

(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), contribuabilii care au optat, in conformitate cu legislatia contabila in vigoare, pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic pot opta ca anul fiscal sa corespunda exercitiului financiar. Primul an fiscal modificat include si perioada anterioara din anul calendaristic cuprinsa intre 1 ianuarie si ziua anterioara primei zi a anului fiscal modificat, acesta reprezentand un singur an fiscal. Contribuabilii comunica organelor fiscale competente optiunea pentru anul fiscal modificat, in termen de 15 zile de la data inceperii anului fiscal modificat sau de la data inregistrarii acestora, dupa caz. 

Nota
Articolul II din LEGEA nr. 322 din 29 decembrie 2021, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1245 din 30 decembrie 2021 prevede:
Articolul II
(1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2022, respectiv cu data inceperii anului fiscal 2022-2023 in cazul persoanelor juridice care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit dispozitiilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, contribuabilii pot dispune asupra valorii stabilite potrivit dispozitiilor art. 25 alin. (4) lit. i) sau art. 56 alin. (1^1) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz, numai daca aceasta, in urma diminuarii cu sumele reportate, este pozitiva.
(2) Sumele care nu sunt scazute din impozitul pe profit, respectiv din impozitul pe veniturile microintreprinderilor se reporteaza numai pentru sponsorizari/acte de mecenat/acordarea de burse private efectuate/inregistrate inainte de termenele prevazute la alin. (1), potrivit reglementarilor in vigoare la data efectuarii sponsorizarii, fara a depasi anul 2028.

(51) Contribuabilii prevazuti la alin. (5) care isi modifica exercitiul financiar, potrivit reglementarilor contabile, pot opta ca anul fiscal modificat sa corespunda cu exercitiul financiar. Pentru stabilirea anului fiscal modificat se aplica urmatoarele reguli:

a) daca anul fiscal modificat redevine anul fiscal calendaristic, ultimul an fiscal modificat include si perioada cuprinsa intre ziua ulterioara ultimei zile a anului fiscal modificat si 31 decembrie a anului respectiv; declaratia anuala de impozit pe profit aferenta ultimului an fiscal modificat se depune pana la data de 25 martie inclusiv a anului urmator;

b) daca se modifica perioada anului fiscal modificat, primul an nou fiscal modificat include si perioada cuprinsa intre ziua ulterioara ultimei zile a anului fiscal modificat si ziua anterioara primei zile a noului an fiscal modificat.

Contribuabilii comunica organelor fiscale competente modificarea perioadei anului fiscal astfel:

a) contribuabilii care modifica anul fiscal potrivit lit. a), pana la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv, de la data la care s-ar fi inchis anul fiscal modificat;

b) contribuabilii care modifica anul fiscal potrivit lit. b), in termen de 15 zile de la data inceperii noului an fiscal modificat.

(la 01-01-2017, Articolul 16 din Capitolul I , Titlul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)

(5^2) Contribuabilii prevazuti la alin. (5) care indeplinesc conditiile prevazute la art. 47 depun declaratia privind impozitul pe profit aferenta anului anterior aplicarii sistemului de impunere pe veniturile microintreprinderilor, pentru perioada cuprinsa intre data inceperii anului modificat si 31 decembrie, pana la data de 25 martie a anului fiscal urmator. (la 01-01-2017, Articolul 16 din Capitolul I , Titlul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)

(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (5), in cazul contribuabililor care se dizolva cu lichidare, perioada cuprinsa intre prima zi a anului fiscal urmator celui in care a fost deschisa procedura lichidarii si data inchiderii procedurii de lichidare se considera un singur an fiscal.

(7) In cazul contribuabililor prevazuti la alin. (5), dreptul organului fiscal de a stabili impozitul pe profit se prescrie in termen de 5 ani incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care se implinesc 6 luni de la incheierea anului fiscal pentru care se datoreaza obligatia fiscala.

ART. 17 - Cota de impozitare

Cota de impozit pe profit care se aplica asupra profitului impozabil este de 16%.

ART. 18 - Regimul special pentru contribuabilii care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor

Contribuabilii care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor sau cazinourilor, inclusiv persoanele juridice care realizeaza aceste venituri in baza unui contract de asociere, si in cazul carora impozitul pe profit datorat pentru activitatile prevazute in acest articol este mai mic decat 5% din veniturile respective, sunt obligati la plata impozitului in cota de 5% aplicat acestor venituri inregistrate.

Nota
Incepand cu data de 01-01-2024, potrivit pct. 2 al art. III din LEGEA nr. 296 din 26 octombrie 2023, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 27 octombrie 2023, cu modificarile si completarile aduse de pct. 1-5 ale articolului LXVIII din ORDONANTA DE URGENTA nr. 115 din 14 decembrie 2023, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1139 din 15 decembrie 2023, dupa articolul 18 se introduc trei noi articole, art. 18^1-18^3, cu urmatorul cuprins:

ART.18.1 - Impozit minim

(1) Contribuabilii, altii decat cei prevazuti la art. 15, care inregistreaza in anul precedent o cifra de afaceri de peste 50.000.000 euro si care in anul de calcul determina un impozit pe profit, cumulat de la inceputul anului fiscal/anului fiscal modificat pana la sfarsitul trimestrului/anului de calcul, mai mic decat impozitul minim pe cifra de afaceri stabilit potrivit prevederilor alin. (3), sunt obligati la plata impozitului pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro a cifrei de afaceri este cel valabil la inchiderea exercitiului financiar in care s-au inregistrat veniturile. In sensul prezentului alineat, cifra de afaceri a anului precedent reprezinta diferenta dintre veniturile totale (VT) si veniturile care se scad din veniturile totale (Vs), astfel cum sunt definite la alin. (3).

(2) In situatia in care rezultatul fiscal cumulat la sfarsitul trimestrului/anului de calcul este pierdere fiscala sau profit impozabil, inainte de recuperarea pierderii fiscale din anii precedenti, potrivit art. 31, contribuabilul determina impozitul minim pe cifra de afaceri potrivit alin. (3).

(3) Impozitul minim pe cifra de afaceri se determina astfel:IMCA = 1% x (VT – Vs – I – A), unde indicatorii au urmatoarea semnificatie:

IMCA - impozit minim pe cifra de afaceri, determinat cumulat de la inceputul anului fiscal/anului fiscal modificat pana la sfarsitul trimestrului/anului de calcul;

VT - venituri totale, determinate cumulat de la inceputul anului fiscal/anului fiscal modificat pana la sfarsitul trimestrului/anului de calcul, dupa caz;

V_s - venituri care se scad din veniturile totale, determinate cumulat de la inceputul anului fiscal/anului fiscal modificat pana la sfarsitul trimestrului/anului de calcul, dupa caz, reprezentand:

(i) veniturile neimpozabile prevazute la art. 23 si 24;

(ii) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;

(iii) veniturile aferente costurilor serviciilor in curs de executie;

(iv) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;

(v) veniturile din subventii;

(vi) veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii;

(vii) veniturile reprezentand accizele care au fost reflectate concomitent in conturile de cheltuieli;

I - valoarea imobilizarilor in curs de executie ocazionate de achizitia/productia de active, inregistrate in evidenta contabila incepand cu data de 1 ianuarie 2024, respectiv incepand cu prima zi a anului fiscal modificat care incepe in anul 2024;

A - amortizarea contabila la nivelul costului istoric aferenta activelor achizitionate/produse incepand cu data de 1 ianuarie 2024/prima zi a anului fiscal modificat care incepe in anul 2024. Nu se cuprinde in acest indicator amortizarea contabila a activelor incluse in valoarea indicatorului I.

(4) In aplicarea prevederilor alin. (3), in cazul in care din aplicarea formulei de calcul pentru determinarea impozitului minim pe cifra de afaceri rezulta o valoare negativa, impozitul minim este zero.

(5)In sensul prezentului articol, pentru efectuarea comparatiei intre impozitul pe profit si impozitul minim pe cifra de afaceri potrivit alin. (1), impozitul pe profit trimestrial/anual reprezinta impozitul pe profit inainte de scaderea sumelor potrivit legii, ajustat astfel: din acest impozit pe profit se scad sumele reprezentand sponsorizare/mecenat, alte sume care se scad din impozitul pe profit, potrivit legilor speciale, precum si reducerea impozitului pe profit, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 153/2020 pentru instituirea unor masuri fiscale de stimulare a mentinerii/cresterii capitalurilor proprii, precum si pentru completarea unor acte normative, dupa caz, si nu se scad sumele reprezentand creditul fiscal extern, impozitul pe profit scutit potrivit art. 22 si impozitul pe profit scutit potrivit Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz.

(6) In cazul contribuabililor care aplica sistemul anual de plata cu efectuarea de plati anticipate, prevederile alin. (1)-(5) se aplica pentru trimestrele I, II si III ale fiecarui an fiscal/an fiscal modificat, prin compararea impozitului minim pe cifra de afaceri, determinat potrivit alin. (3), cu platile anticipate, urmand ca definitivarea impozitului pe profit anual sa se efectueze pana la termenul de depunere a declaratiei anuale de impozit pe profit. Comparatia se efectueaza astfel:

a)pentru trimestrul I, impozitul minim pe cifra de afaceri, determinat potrivit alin. (3), se compara cu plata anticipata aferenta acestui trimestru;

b)pentru trimestrul II, impozitul minim pe cifra de afaceri, determinat potrivit alin. (3), se compara cu suma platilor anticipate aferente trimestrului I si II;

c)pentru trimestrul III, impozitul minim pe cifra de afaceri, determinat potrivit alin. (3), se compara cu suma platilor anticipate aferente trimestrului I, II si III.

(7) In cazul contribuabililor care aplica sistemul anual de plata fara efectuarea de plati anticipate, prevederile alin. (1)-(5) se aplica pentru determinarea impozitului pe profit anual.

(8) In cazul grupului fiscal, cifra de afaceri de peste 50.000.000 euro prevazuta la alin. (1) se calculeaza de persoana juridica responsabila prin insumarea cifrei de afaceri a membrilor grupului fiscal. Celelalte prevederi ale alin. (1), precum si prevederile alin. (2)-(7), (9) si (10) se aplica in mod corespunzator de catre membrii/persoana juridica responsabila avand in vedere si urmatoarele reguli:

a)in cazul in care grupul fiscal aplica sistemul de plata trimestrial, fiecare membru al grupului fiscal calculeaza, trimestrial/anual, dupa caz, impozitul minim pe cifra de afaceri, potrivit formulei de calcul prevazute la alin. (3), in functie de situatia individuala, si il comunica persoanei juridice responsabile;

b)in cazul in care grupul fiscal aplica sistemul anual de plata cu efectuarea de plati anticipate, fiecare membru al grupului fiscal calculeaza trimestrial impozitul minim pe cifra de afaceri, potrivit formulei de calcul prevazute la alin. (3), in functie de situatia individuala, si il comunica persoanei juridice responsabile; pentru definitivarea impozitului pe profit anual, fiecare membru al grupului fiscal calculeaza impozitul minim pe cifra de afaceri, potrivit formulei de calcul prevazute la alin. (3), in functie de situatia individuala, si il comunica persoanei juridice responsabile;

c)in cazul in care grupul fiscal aplica sistemul anual de plata fara efectuarea de plati anticipate, pentru determinarea impozitului pe profit anual, fiecare membru al grupului fiscal calculeaza impozitul minim pe cifra de afaceri, potrivit formulei de calcul prevazute la alin. (3), in functie de situatia individuala, si il comunica persoanei juridice responsabile;

d)persoana juridica responsabila compara impozitul pe profit trimestrial/anual determinat la nivelul grupului, respectiv platile anticipate, dupa caz, cu valoarea insumata a impozitelor minime pe cifra de afaceri transmise de membrii grupului fiscal, urmand sa aplice prevederile alin. (1) coroborate cu cele ale alin. (5)-(7) si (9). In cazul in care rezultatul fiscal al grupului este pierdere fiscala, impozitul grupului se datoreaza la nivelul valorii insumate a impozitelor minime pe cifra de afaceri transmise de membrii grupului.

(9)In cazul in care contribuabilul datoreaza impozit minim pe cifra de afaceri din acesta nu se scad sumele reprezentand impozitul pe profit scutit, redus si alte sume care se scad din impozitul pe profit, potrivit legilor speciale, precum si reducerea impozitului pe profit conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 153/2020.

(10)Contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, scad sumele aferente din impozitul minim datorat la nivelul valorii minime dintre urmatoarele:

a)valoarea calculata prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri; pentru situatiile in care reglementarile contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, aceasta limita se determina potrivit normelor;

b)valoarea reprezentand 20% din impozitul pe profit.

(11) In scopul aplicarii alin. (10), in cazul sponsorizarilor efectuate catre entitati persoane juridice fara scop lucrativ, inclusiv unitati de cult, sumele aferente acestora se scad din impozitul pe minim datorat, in limitele prevazute de prezentul alineat, doar daca beneficiarul sponsorizarii este inscris, la data incheierii contractului, in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale, potrivit art. 25 alin. (41).

(12) Activele luate in calcul, pentru determinarea indicatorilor I si A prevazuti la alin. (3), sunt cele stabilite prin ordin al ministrului finantelor, iar selectia categoriilor de active eligibile se realizeaza pe baza unor criterii legate de natura activitatii desfasurate.

(13) Pentru contribuabilii care intra sub incidenta prevederilor art. 16 alin. (5), prevederile prezentului articol se aplica incepand cu anul fiscal modificat care incepe in anul 2024.

(14) Nu intra sub incidenta prezentului articol operatorii economici care desfasoara exclusiv activitati de distributie/ furnizare/transport de energie electrica si gaze naturale si care sunt reglementati/licentiati de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei.

(15) Contribuabilii care scad valoarea imobilizarilor in curs de executie/activelor potrivit indicatorilor I si A din cadrul alin. (3) au obligatia de a pastra in patrimoniu activele respective cel putin o perioada egala cu jumatate din durata de utilizare economica, stabilita potrivit reglementarilor contabile aplicabile, dar nu mai mult de 5 ani. In cazul nerespectarii acestei conditii, pentru sumele respective se recalculeaza impozitul minim pe cifra de afaceri si, dupa caz, se percep creante fiscale accesorii potrivit Codului de procedura fiscala, de la trimestrul/anul scaderii acestora, potrivit alin. (3). In acest caz, contribuabilul are obligatia depunerii declaratiei fiscale rectificative. Nu intra sub incidenta acestor prevederi activele care se inscriu in oricare dintre urmatoarele situatii:

a)sunt transferate in cadrul operatiunilor de reorganizare, efectuate potrivit legii;

b)sunt instrainate in procedura de lichidare/faliment, potrivit legii;

c)sunt distruse, pierdute, furate sau defecte si inlocuite, in conditiile in care aceste situatii sunt demonstrate sau confirmate in mod corespunzator de contribuabil. In cazul activelor furate, contribuabilul demonstreaza furtul pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare;

d)sunt scoase din patrimoniu ca urmare a indeplinirii unor obligatii prevazute de lege.

ART. 18.2 - Impozit suplimentar pentru institutiile de credit - persoane juridice romane si sucursalele din Romania ale institutiilor de credit - persoane juridice straine

(1) Prin exceptie de la art. 181, institutiile de credit - persoane juridice romane si sucursalele din Romania ale institutiilor de credit - persoane juridice straine datoreaza suplimentar impozitului pe profit un impozit pe cifra de afaceri calculat prin aplicarea asupra cifrei de afaceri a urmatoarelor cote de impozitare:

a)2%, pentru perioada 1 ianuarie 2024-31 decembrie 2025 inclusiv;

b)1%, incepand cu data de 1 ianuarie 2026.

(2) Pentru aplicarea alin. (1), cifra de afaceri cuprinde:

a)venituri din dobanzi;

b)venituri din dividende;

c)venituri din taxe si comisioane;

d)castiguri (pierderi) din derecunoasterea activelor si datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere, net;

e)castiguri sau pierderi aferente activelor si datoriilor financiare detinute in vederea tranzactionarii, net;

f)castiguri sau pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzactionarii, evaluate obligatoriu la valoarea justa prin profit sau pierdere, net;

g)castiguri sau pierderi aferente activelor si datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere, net;

h)castiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire, net;

i)diferente de curs de schimb (castig sau pierdere), net;

j)castiguri sau pierderi din derecunoasterea activelor nefinanciare, net;

k)alte venituri din exploatare.

(3) Impozitul pe cifra de afaceri se calculeaza, se declara si se plateste trimestrial, astfel:

a)pentru trimestrele I-III, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se efectueaza plata;

b)pentru trimestrul IV, pana la data de 25 martie inclusiv a anului urmator.

(4) Pentru determinarea rezultatului fiscal, impozitul pe cifra de afaceri reprezinta cheltuiala nedeductibila.

(5) Impozitul pe cifra de afaceri se calculeaza cumulat de la inceputul anului fiscal. Impozitul pe cifra de afaceri datorat trimestrial se determina ca diferenta intre impozitul pe cifra de afaceri calculat cumulat de la inceputul anului fiscal si impozitul pe cifra de afaceri datorat pentru perioada anterioara celei de calcul.

(6) In cazul grupului fiscal, prevederile alin. (1)-(5) se aplica in mod corespunzator de catre membri, in functie de situatia individuala.

(7) Modelul si continutul declaratiei impozitului suplimentar se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se emite in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

(8)Impozitul suplimentar reprezinta venit la bugetul de stat si se administreaza de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 18.3 - Impozit suplimentar pentru persoanele juridice care desfasoara activitati in sectoarele petrol si gaze naturale

(1) Prin exceptie de la art. 181, persoanele juridice care desfasoara activitati in sectoarele petrol si gaze naturale, stabilite prin ordin al ministrului finantelor, altii decat cei prevazuti la art. 15, care inregistreaza in anul precedent o cifra de afaceri de peste 50.000.000 euro, datoreaza suplimentar impozitului pe profit un impozit specific pe cifra de afaceri calculat potrivit alin. (2). Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro a cifrei de afaceri este cel valabil la inchiderea exercitiului financiar in care s-au inregistrat veniturile. In sensul prezentului alineat, cifra de afaceri a anului precedent reprezinta diferenta dintre veniturile totale (VT) si veniturile care se scad din veniturile totale (Vs), astfel cum sunt definite la alin. (2).

(2) Impozitul specific pe cifra de afaceri prevazut la alin. (1) se determina astfel:ICAS = 0,5% x (VT – V_s – I – A), unde indicatorii au urmatoarea semnificatie:

ICAS - impozit specific pe cifra de afaceri, determinat cumulat de la inceputul anului fiscal/anului fiscal modificat pana la sfarsitul trimestrului/anului de calcul;

VT - venituri totale, determinate cumulat de la inceputul anului fiscal/anului fiscal modificat pana la sfarsitul trimestrului/anului de calcul, dupa caz;

V_s - venituri care se scad din veniturile totale, determinate cumulat de la inceputul anului fiscal/anului fiscal modificat pana la sfarsitul trimestrului/anului de calcul, dupa caz, reprezentand:

(i) veniturile neimpozabile prevazute la art. 23 si 24;

(ii) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;

(iii) veniturile aferente costurilor serviciilor in curs de executie;

(iv) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;

(v) veniturile din subventii;

(vi) veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii;

(vii) veniturile reprezentand accizele care au fost reflectate concomitent in conturile de cheltuieli;

I - valoarea imobilizarilor in curs de executie ocazionate de achizitia/productia de active, inregistrate in evidenta contabila incepand cu data de 1 ianuarie 2024, respectiv incepand cu prima zi a anului fiscal modificat care incepe in anul 2024;

A - amortizarea contabila la nivelul costului istoric aferenta activelor achizitionate/produse incepand cu data de 1 ianuarie 2024/prima zi a anului fiscal modificat care incepe in anul 2024. Nu se cuprinde in acest indicator amortizarea contabila a activelor incluse in valoarea indicatorului I.

(3) Impozitul specific pe cifra de afaceri se calculeaza, se declara si se plateste trimestrial, astfel:

a)pentru trimestrele I-III, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se efectueaza plata;

b)pentru trimestrul IV, pana la data depunerii declaratiei anuale privind impozitul pe profit.

(4) Pentru determinarea rezultatului fiscal, impozitul specific pe cifra de afaceri reprezinta cheltuiala nedeductibila.

(5) Impozitul specific pe cifra de afaceri se calculeaza cumulat de la inceputul anului fiscal. Impozitul specific pe cifra de afaceri datorat trimestrial se determina ca diferenta intre impozitul specific pe cifra de afaceri calculat cumulat de la inceputul anului fiscal si impozitul specific pe cifra de afaceri datorat pentru perioada anterioara celei de calcul.

(6) In cazul grupului fiscal, prevederile alin. (1)-(5) se aplica in mod corespunzator de catre membri, in functie de situatia individuala.

(7) Modelul si continutul declaratiei impozitului specific pe cifra de afaceri se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(8)Impozitul specific pe cifra de afaceri reprezinta venit la bugetul de stat si se administreaza de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

(9) Activele luate in calcul, pentru determinarea indicatorilor I si A, prevazuti la alin. (2), sunt cele stabilite prin ordin al ministrului finantelor, iar selectia categoriilor de active eligibile se realizeaza pe baza unor criterii legate de natura activitatii desfasurate.

(10) In cazul contribuabililor care desfasoara activitati in sectoarele prevazute la alin. (1) si activitati de distributie/ furnizare/transport de energie electrica si gaze naturale si care sunt reglementati/licentiati de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, pentru determinarea impozitului specific, nu cuprind, in cadrul indicatorilor VT, V_s, I si A din formula de calcul al impozitului specific prevazuta la alin. (2), elementele aferente activitatilor de distributie/furnizare/ transport de energie electrica si gaze naturale.

(11) Contribuabilii care desfasoara exclusiv activitati de distributie/furnizare/transport de energie electrica si gaze naturale si care sunt reglementati/licentiati de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei nu intra sub incidenta prezentului articol.

(12) Prevederile prezentului articol se aplica pentru perioada 1 ianuarie 2024-31 decembrie 2025, iar pentru contribuabilii care intra sub incidenta prevederilor art. 16 alin. (5) se aplica pentru perioada cuprinsa intre anul fiscal modificat care incepe in anul 2024 si anul fiscal modificat care se incheie in anul 2026.

(13) Incepand cu 1 ianuarie 2026/anul fiscal modificat care incepe in anul 2026, contribuabilii prevazuti la alin. (1) aplica prevederile art. 181.

(14) Contribuabilii care scad valoarea imobilizarilor in curs de executie/activelor potrivit indicatorilor I si A din cadrul alin. (2) au obligatia de a pastra in patrimoniu activele respective cel putin o perioada egala cu jumatate din durata de utilizare economica, stabilita potrivit reglementarilor contabile aplicabile, dar nu mai mult de 5 ani. In cazul nerespectarii acestei conditii, pentru sumele respective se recalculeaza impozitul suplimentar si se percep creante fiscale accesorii potrivit Codului de procedura fiscala, din trimestrul scaderii acestora, potrivit alin. (2). In acest caz, contribuabilul are obligatia depunerii declaratiei fiscale rectificative, dupa caz. Nu intra sub incidenta acestor prevederi activele care se inscriu in oricare dintre urmatoarele situatii:

a)sunt transferate in cadrul operatiunilor de reorganizare, efectuate potrivit legii;

b)sunt instrainate in procedura de lichidare/faliment, potrivit legii;

c)sunt distruse, pierdute, furate sau defecte si inlocuite, in conditiile in care aceste situatii sunt demonstrate sau confirmate in mod corespunzator de contribuabil. In cazul activelor furate, contribuabilul demonstreaza furtul pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare;

d)sunt scoase din patrimoniu ca urmare a indeplinirii unor obligatii prevazute de lege.

Nota
Potrivit alineatului (2) al articolului IV din LEGEA nr. 296 din 26 octombrie 2023, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 27 octombrie 2023, ordinele ministrului finantelor si ordinele presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, prevazute la art. III pct. 2, se emit in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

CAPITOLUL II - Calculul rezultatului fiscal

ART. 19 - Reguli generale

(1) Rezultatul fiscal se calculeaza ca diferenta intre veniturile si cheltuielile inregistrate conform reglementarilor contabile aplicabile, din care se scad veniturile neimpozabile si deducerile fiscale si la care se adauga cheltuielile nedeductibile. La stabilirea rezultatului fiscal se iau in calcul si elemente similare veniturilor si cheltuielilor, potrivit normelor metodologice, precum si pierderile fiscale care se recupereaza in conformitate cu prevederile art. 31 . Rezultatul fiscal pozitiv este profit impozabil, iar rezultatul fiscal negativ este pierdere fiscala.

(2) Rezultatul fiscal se calculeaza trimestrial/anual, cumulat de la inceputul anului fiscal.

(3) Pentru determinarea rezultatului fiscal, erorile inregistrate in contabilitate se corecteaza astfel:

a) erorile care se corecteaza potrivit reglementarilor contabile pe seama rezultatului reportat, prin ajustarea rezultatului fiscal al anului la care se refera acestea si depunerea unei declaratii rectificative in conditiile prevazute de Codul de procedura fiscala;

b) erorile care se corecteaza potrivit reglementarilor contabile pe seama contului de profit si pierdere sunt luate in calcul pentru determinarea rezultatului fiscal in anul in care se efectueaza corectarea acestora.

(4) Metodele contabile, stabilite prin reglementari legale in vigoare, privind iesirea din gestiune a stocurilor sunt recunoscute la calculul rezultatului fiscal.

(5) In cazul contribuabililor care desfasoara activitati de servicii internationale, in baza conventiilor la care Romania este parte, veniturile si cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestora sunt luate in calcul la determinarea rezultatului fiscal, potrivit unor norme speciale stabilite in conformitate cu reglementarile din aceste conventii.

(6) Tranzactiile intre persoane afiliate se realizeaza conform principiului valorii de piata. La stabilirea rezultatului fiscal al persoanelor afiliate se au in vedere reglementarile privind preturile de transfer, prevazute de Codul de procedura fiscala.

(7) In scopul determinarii rezultatului fiscal, contribuabilii sunt obligati sa evidentieze in registrul de evidenta fiscala veniturile impozabile inregistrate intr-un an fiscal, potrivit alin. (1), precum si cheltuielile efectuate in scopul desfasurarii activitatii economice, in acelasi an fiscal, inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare, potrivit art. 25.

(8) La calculul rezultatului fiscal, la momentul vanzarii/cesionarii titlurilor de participare, contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara si care inregistreaza evaluarea titlurilor de participare la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global, ca urmare a aplicarii optiunii irevocabile de a recunoaste astfel titlurile de participare, trateaza sumele reprezentand diferente din evaluare/reevaluare care se regasesc in debitul/creditul conturilor de rezerve, ca elemente similare cheltuielilor/veniturilor, dupa caz, daca la data vanzarii/cesionarii nu sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 23 lit. i).

(la 09-10-2018, Articolul 19 din Capitolul II , Titlul II a fost completat de Punctul 1, Articolul III din ORDONANTA DE URGENTA nr. 89 din 4 octombrie 2018, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 09 octombrie 2018)

ART. 20 - Deduceri pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare

(1) La calculul rezultatului fiscal, pentru activitatile de cercetare-dezvoltare, definite potrivit legii, se acorda urmatoarele stimulente fiscale:

a) deducerea suplimentara la calculul rezultatului fiscal, in proportie de 50%, a cheltuielilor eligibile pentru aceste activitati; deducerea suplimentara se calculeaza trimestrial/anual; in cazul in care se realizeaza pierdere fiscala, aceasta se recupereaza potrivit dispozitiilor art. 31;

b) aplicarea metodei de amortizare accelerata si in cazul aparaturii si echipamentelor destinate activitatilor de cercetare-dezvoltare.

(2) Stimulentele fiscale se acorda, cu respectarea legislatiei in materia ajutorului de stat, pentru activitatile de cercetare-dezvoltare desfasurate in scopul obtinerii de rezultate ale cercetarii, valorificabile de catre contribuabil, activitati efectuate atat pe teritoriul national, cat si in statele membre ale Uniunii Europene sau in statele care apartin Spatiului Economic European.

(3) Activitatile de cercetare-dezvoltare eligibile pentru acordarea deducerii suplimentare la determinarea rezultatului fiscal trebuie sa fie din categoriile activitatilor de cercetare aplicativa si/sau de dezvoltare experimentala, relevante pentru activitatea desfasurata de catre contribuabili. 
(la 01-01-2023, Alin. (3) al art. 20 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 370 din 20 decembrie 2022, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1228 din 20 decembrie 2022)

(4) Stimulentele fiscale se acorda separat pentru activitatile de cercetare-dezvoltare din fiecare proiect desfasurat.

(5) In aplicarea prevederilor prezentului articol se elaboreaza norme privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare, aprobate prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice.

(6) Deducerile prevazute de acest articol nu se recalculeaza in cazul nerealizarii obiectivelor proiectului de cercetare-dezvoltare.

ART. 21 - Reguli fiscale pentru contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara

Contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara pentru determinarea rezultatului fiscal vor avea in vedere si urmatoarele reguli:

a) pentru sumele inregistrate in rezultatul reportat provenit din actualizarea cu rata inflatiei, ca urmare a implementarii reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara ca baza a contabilitatii, se aplica urmatorul tratament fiscal:

1. sumele brute inregistrate in creditul contului rezultatul reportat, provenite din actualizarea cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor, sunt tratate ca rezerve si impozitate potrivit art. 26 alin. (5), cu conditia evidentierii in soldul creditor al acestuia, analitic distinct;

2. in situatia in care sumele brute inregistrate in creditul contului rezultatul reportat, provenite din actualizarea cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor, nu sunt mentinute in soldul creditor al acestuia, analitic distinct, sumele respective se impoziteaza astfel:

(i) sumele care au fost anterior deduse se impoziteaza la momentul utilizarii potrivit art. 26 alin. (5); diminuarea soldului creditor al contului rezultatul reportat, analitic distinct, in care sunt inregistrate sumele din actualizarea cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor cu sumele rezultate din actualizarea cu rata inflatiei a amortizarii mijloacelor fixe, se considera utilizare a rezervei;

(ii) sumele care sunt deduse ulterior prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate si/sau casate se impoziteaza concomitent cu deducerea amortizarii fiscale, respectiv la momentul scaderii din gestiune a mijloacelor fixe si terenurilor, dupa caz;

3. sumele inregistrate in creditul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflatiei a activelor, cu exceptia actualizarii cu rata inflatiei a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor, nu reprezinta elemente similare veniturilor;

4. sumele inregistrate in debitul contului rezultatul reportat din actualizarea cu rata inflatiei a pasivelor, cu exceptia actualizarii cu rata inflatiei a amortizarii mijloacelor fixe, nu reprezinta elemente similare cheltuielilor;

b) pentru sumele inregistrate in rezultatul reportat provenit din alte ajustari, ca urmare a implementarii reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara ca baza a contabilitatii sau ca urmare a modificarii politicilor contabile determinate de adoptarea initiala a noi standarde internationale de raportare financiara, cu exceptia sumelor care provin din actualizarea cu rata inflatiei, se aplica urmatorul tratament fiscal:

1. sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru care s-a acordat deducere reprezinta elemente similare veniturilor;

2. sumele care reprezinta elemente de natura veniturilor inregistrate potrivit reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara reprezinta elemente similare veniturilor, cu exceptia celor prevazute la art. 23 si 24;

3. sumele care reprezinta elemente de natura cheltuielilor inregistrate potrivit reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara sunt considerate elemente similare cheltuielilor numai daca acestea sunt deductibile in conformitate cu prevederile art. 25 si 26;

4. sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru care nu s-a acordat deducere nu reprezinta elemente similare veniturilor;

5. sumele care provin din anularea unor venituri care au reprezentat venituri neimpozabile nu reprezinta elemente similare cheltuielilor;

6. sumele care provin din anularea unor venituri care au reprezentat venituri impozabile reprezinta elemente similare cheltuielilor;

c) in cazul in care in rezultatul reportat provenit din alte ajustari, ca urmare a implementarii reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara ca baza a contabilitatii sau ca urmare a modificarii politicilor contabile determinate de adoptarea initiala a noi standarde internationale de raportare financiara, se inregistreaza sume care provin din retratarea unor provizioane, sumele care provin din anularea provizioanelor care au reprezentat cheltuieli nedeductibile nu reprezinta elemente similare veniturilor, iar sumele rezultate din constituirea provizioanelor potrivit reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara nu reprezinta elemente similare cheltuielilor.

ART. 22 - Scutirea de impozit a profitului reinvestit

(1) Profitul investit in echipamente tehnologice, active utilizate in activitatea de productie si procesare, activele reprezentand retehnologizare, calculatoare electronice si echipamente periferice, masini si aparate de casa, de control si de facturare, in programe informatice, precum si pentru dreptul de utilizare a programelor informatice, produse si/sau achizitionate, inclusiv in baza contractelor de leasing financiar, si puse in functiune, folosite in scopul desfasurarii activitatii economice, este scutit de impozit. Activele corporale, cu exceptia activelor utilizate in activitatea de productie si procesare, activele reprezentand retehnologizare, pentru care se aplica scutirea de impozit sunt cele prevazute in subgrupa 2.1, respectiv in clasa 2.2.9 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin hotarare a Guvernului. Activele utilizate in activitatea productie, procesare si activele reprezentand retehnologizare sunt cele stabilite prin ordin al ministrului finantelor.

(la 01-01-2023, Alineatul (1) din Articolul 22 , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANTA nr. 16 din 15 iulie 2022, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 15 iulie 2022)

Nota: Conform alin. (1) al art. II din ORDONANTA nr. 16 din 15 iulie 2022, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 15 iulie 2022, ordinul ministrului finantelor prevazut la art. I pct. 1 se emite in termen de 120 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, a prezentei ordonante.

(1^1) Profitul investit in sustinerea invatamantului profesional-dual prin asigurarea pregatirii practice si formarii de calitate a elevilor este scutit de impozit. (la 23-11-2020, Articolul 22 din Capitolul II , Titlul II a fost completat de Punctul 1,
ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 262 din 20 noiembrie 2020, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1112 din 20 noiembrie 2020)
(2) Profitul investit potrivit alin. (1) reprezinta soldul contului de profit si pierdere, respectiv profitul contabil brut cumulat de la inceputul anului, obtinut pana in trimestrul sau in anul punerii in functiune a activelor prevazute la alin. (1). Scutirea de impozit pe profit aferenta investitiilor realizate se acorda in limita impozitului pe profit calculat cumulat de la inceputul anului pana in trimestrul punerii in functiune a activelor prevazute la alin. (1), pentru contribuabilii care aplica sistemul trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit, respectiv in limita impozitului pe profit calculat cumulat de la inceputul anului punerii in functiune a activelor prevazute la alin. (1) pana la sfarsitul anului respectiv pentru contribuabilii care aplica sistemul anual de declarare si plata a impozitului pe profit. (la 01-01-2021, Alineatul (2) din Articolul 22 , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 296 din 18 decembrie 2020, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1269 din 21 decembrie 2020)
(3) Pentru contribuabilii care au obligatia de a plati impozit pe profit trimestrial, in situatia in care se efectueaza investitii in trimestrele anterioare, din profitul contabil brut cumulat de la inceputul anului se scade suma profitului investit anterior pentru care s-a aplicat facilitatea. In cazul in care in trimestrul in care se pun in functiune activele prevazute la alin. (1) se inregistreaza pierdere contabila, iar in trimestrul urmator sau la sfarsitul anului se inregistreaza profit contabil, impozitul pe profit aferent profitului investit nu se recalculeaza.
(4) In cazul contribuabililor prevazuti la art. 47 care devin platitori de impozit pe profit in conformitate cu prevederile art. 52, pentru aplicarea facilitatii se ia in considerare profitul contabil brut cumulat de la inceputul trimestrului respectiv investit in activele prevazute la alin. (1), puse in functiune incepand cu trimestrul in care acestia au devenit platitori de impozit pe profit.
(la 01-01-2023, Alineatul (4) din Articolul 22 , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANTA nr. 16 din 15 iulie 2022, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 15 iulie 2022)
(5) Scutirea se calculeaza trimestrial sau anual, dupa caz. Suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, mai putin partea aferenta rezervei legale, se repartizeaza la sfarsitul exercitiului financiar sau in cursul anului urmator, cu prioritate pentru constituirea rezervelor, pana la concurenta profitului contabil inregistrat la sfarsitul exercitiului financiar. In cazul in care la sfarsitul exercitiului financiar se realizeaza pierdere contabila nu se efectueaza recalcularea impozitului pe profit aferent profitului investit, iar contribuabilul nu repartizeaza la rezerve suma profitului investit.
(la 24-12-2020, Alineatul (5) din Articolul 22 , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 296 din 18 decembrie 2020, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1269 din 21 decembrie 2020)

6) Pentru activele prevazute la alin. (1), care se realizeaza pe parcursul mai multor ani consecutivi, facilitatea se acorda pentru investitiile puse in functiune partial in anul respectiv, in baza unor situatii partiale de lucrari.

(7) Prevederile alin. (1) se aplica pentru activele considerate noi, potrivit normelor metodologice.

(8) Contribuabilii care beneficiaza de prevederile alin. (1) au obligatia de a pastra in patrimoniu activele respective cel putin o perioada egala cu jumatate din durata de utilizare economica, stabilita potrivit reglementarilor contabile aplicabile, dar nu mai mult de 5 ani. In cazul nerespectarii acestei conditii, pentru sumele respective se recalculeaza impozitul pe profit si se percep creante fiscale accesorii potrivit Codului de procedura fiscala, de la data aplicarii facilitatii, potrivit legii. In acest caz, contribuabilul are obligatia depunerii declaratiei fiscale rectificative. Nu intra sub incidenta acestor prevederi activele mentionate la alin. (1) care se inscriu in oricare dintre urmatoarele situatii:

a) sunt transferate in cadrul operatiunilor de reorganizare, efectuate potrivit legii;

b) sunt instrainate in procedura de lichidare/faliment, potrivit legii;

c) sunt distruse, pierdute, furate sau defecte si inlocuite, in conditiile in care aceste situatii sunt demonstrate sau confirmate in mod corespunzator de contribuabil. In cazul activelor furate, contribuabilul demonstreaza furtul pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare;

d) sunt scoase din patrimoniu ca urmare a indeplinirii unor obligatii prevazute de lege.

(9) Prin exceptie de la prevederile art. 28 alin. (5) lit. b), contribuabilii care beneficiaza de prevederile alin. (1) nu pot opta pentru metoda de amortizare accelerata pentru activele respective.

(10) Contribuabilii care intra sub incidenta prevederilor art. 16 alin. (5) aplica prevederile prezentului articol in mod corespunzator pentru anul fiscal modificat.

(10^1) Contribuabilii care aplica prevederile Legii nr. 153/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru completarea Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati, pentru achizitiile reprezentand aparate de marcat electronice fiscale, definite potrivit legii, nu aplica prevederile prezentului articol. (la 24-12-2020, Articolul 22 din Capitolul II , Titlul II a fost completat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 296 din 18 decembrie 2020, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1269 din 21 decembrie 2020)

Nota: Incepand cu data de 01-01-2024, potrivit pct. 1 al art. LIII din ORDONANTA DE URGENTA nr. 115 din 14 decembrie 2023, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1139 din 15 decembrie 2023, la articolul 22, alineatul (10^1) se abroga.
(11) Abrogat. (la 01-01-2017, Alineatul (11) din Articolul 22 , Capitolul II , Titlul II a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016)

ART. 22.1 - Scutirea de impozit pe profit a contribuabililor care desfasoara exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare

Contribuabilii care desfasoara exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare, definita potrivit Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si activitati conexe acesteia sunt scutiti de impozit pe profit in primii 10 ani de activitate. Aceasta facilitate fiscala va fi pusa in aplicare in conditiile respectarii reglementarilor in domeniul ajutorului de stat.

ART. 23 - Venituri neimpozabile

La calculul rezultatului fiscal, urmatoarele venituri sunt neimpozabile:

a) dividendele primite de la o persoana juridica romana;

b) dividende primite de la o persoana juridica straina platitoare de impozit pe profit sau a unui impozit similar impozitului pe profit, situata intr-un stat tert, astfel cum acesta este definit la art. 24 alin. (5) lit. c), cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri, daca persoana juridica romana care primeste dividendele detine la persoana juridica straina din statul tert, la data inregistrarii acestora potrivit reglementarilor contabile aplicabile, pe o perioada neintrerupta de un an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende;

c) valoarea titlurilor de participare noi sau sumele reprezentand majorarea valorii nominale a titlurilor de participare existente, inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se detin titluri de participare. Acestea sunt impozabile la data cesionarii, transmiterii cu titlu gratuit, retragerii capitalului social sau lichidarii persoanei juridice la care se detin titlurile de participare, cu exceptia celor aferente titlurilor de participare pentru care sunt indeplinite conditiile prevazute la lit. i) si j);

d) veniturile din anularea, recuperarea, inclusiv refacturarea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din restituirea ori anularea unor dobanzi si/sau penalitati pentru care nu s-a acordat deducere, precum si veniturile reprezentand anularea rezervei inregistrate ca urmare a participarii in natura la capitalul altor persoane juridice sau ca urmare a majorarii capitalului social la persoana juridica la care se detin titlurile de participare;

e) veniturile din impozitul pe profit amanat determinat si inregistrat de catre contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara;

f) veniturile reprezentand modificarea valorii juste a investitiilor imobiliare/activelor biologice, ca urmare a evaluarii ulterioare utilizand modelul bazat pe valoarea justa de catre contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. Aceste sume sunt impozabile concomitent cu deducerea amortizarii fiscale, respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor investitii imobiliare/active biologice, dupa caz;

g) veniturile reprezentand cresteri de valoare rezultate din reevaluarea mijloacelor fixe, terenurilor, imobilizarilor necorporale, dupa caz, care compenseaza cheltuielile cu descresterile anterioare aferente aceleiasi imobilizari;

h) veniturile prevazute expres in acorduri si memorandumuri ca fiind neimpozabile aprobate prin acte normative;

i) veniturile din evaluarea/reevaluarea/vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana sau la o persoana juridica straina situata intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri, daca la data evaluarii/reevaluarii/vanzarii/cesionarii inclusiv contribuabilul detine pe o perioada neintrerupta de un an minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice la care are titlurile de participare. Nu intra sub incidenta acestor prevederi veniturile din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana de o persoana juridica rezidenta intr-un stat cu care Romania nu are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri;

j) veniturile din lichidarea unei alte persoane juridice romane sau unei persoane juridice straine situate intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri, daca la data inceperii operatiunii de lichidare, potrivit legii, contribuabilul detine pe o perioada neintrerupta de un an minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice supuse operatiunii de lichidare;

k) sumele colectate, potrivit legii, pentru indeplinirea responsabilitatilor de finantare a gestionarii deseurilor;

l) veniturile aferente titlurilor de plata obtinute de persoanele indreptatite, potrivit legii, titulari initiali aflati in evidenta Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor sau mostenitorii legali ai acestora;

m) despagubirile primite in baza hotararilor Curtii Europene a Drepturilor Omului;

n) veniturile inregistrate printr-un sediu permanent dintr-un stat strain, in conditiile in care se aplica prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si statul strain respectiv, iar conventia respectiva prevede ca metoda de evitare a dublei impuneri metoda scutirii ;

o) sumele primite ca urmare a restituirii cotei-parti din aporturile actionarilor/asociatilor, cu ocazia reducerii capitalului social, potrivit legii.

ART. 24 - Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene

(1) La calculul rezultatului fiscal sunt neimpozabile si:

a) dividendele distribuite unei persoane juridice romane, societate-mama, de o filiala a sa situata intr-un stat membru, inclusiv cele distribuite sediului sau permanent situat intr-un alt stat membru decat cel al filialei, daca persoana juridica romana intruneste cumulativ urmatoarele conditii:

1. este constituita ca o «societate pe actiuni», «societate in comandita pe actiuni», «societate cu raspundere limitata», «societate in nume colectiv», «societate in comandita simpla» sau are forma de organizare a unei alte persoane juridice aflate sub incidenta legislatiei romane;
(la 18-07-2022, Punctul 1. din Litera a) , Alineatul (1) , Articolul 24 , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANTA nr. 16 din 15 iulie 2022, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 15 iulie 2022)2. plateste impozit pe profit, potrivit
prevederilor titlului II, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari, sau un alt impozit care substituie impozitul pe profit, potrivit legislatiei nationale; (la 03-09-2021, Punctul 2. din Litera a) , Alineatul (1) , Articolul 24 , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANTA nr. 8 din 30 august 2021, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 31 august 2021

3. detine minimum 10% din capitalul social al filialei situate intr-un alt stat membru, care distribuie dividendele;

4. la data inregistrarii venitului din dividende detine participatia minima prevazuta la pct. 3, pe o perioada neintrerupta de cel putin un an;

b) dividendele distribuite unor persoane juridice straine din state membre, societati-mama, de filialele acestora situate in alte state membre, prin intermediul sediilor permanente din Romania, daca persoana juridica straina intruneste, cumulativ, urmatoarele conditii:

1. are una dintre formele de organizare prevazute in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul titlu;

2. in conformitate cu legislatia fiscala a statului membru este considerata a fi rezident al statului membru respectiv si, in temeiul unei conventii privind evitarea dublei impuneri incheiate cu un stat tert, nu se considera ca are sediul fiscal in afara Uniunii Europene;

3. plateste, in conformitate cu legislatia fiscala a unui stat membru, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari, unul dintre impozitele prevazute in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul titlu sau un alt impozit care substituie unul dintre aceste impozite; (la 03-09-2021, Punctul 3. din Litera b) , Alineatul (1) , Articolul 24 , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANTA nr. 8 din 30 august 2021, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 31 august 2021)

4. detine minimum 10% din capitalul social al filialei situate intr-un alt stat membru, care distribuie dividendele;

5. la data inregistrarii venitului din dividende de catre sediul permanent din Romania, persoana juridica straina detine participatia minima prevazuta la pct. 4, pe o perioada neintrerupta de cel putin un an.

(2) In situatia in care, la data inregistrarii venitului din dividende, conditia legata de perioada minima de detinere de un an nu este indeplinita, venitul este supus impunerii. Ulterior, in anul fiscal in care conditia este indeplinita, venitul respectiv este considerat neimpozabil, cu recalcularea impozitului din anul fiscal in care acesta a fost impus. In acest sens, contribuabilul trebuie sa depuna o declaratie rectificativa privind impozitul pe profit, in conditiile prevazute de Codul de procedura fiscala.

(3) Prevederile alin. (1) nu se aplica profiturilor repartizate persoanelor juridice romane, respectiv sediilor permanente din Romania ale unor persoane juridice straine dintr-un stat membru, in legatura cu lichidarea unei filiale dintr-un stat membru.

(4) In situatia in care dividendele distribuite persoanelor juridice romane, respectiv sediilor permanente din Romania ale unor persoane juridice straine dintr-un stat membru sunt deductibile la nivelul filialei din statul membru, prevederile alin. (1) nu se aplica.

(5) In aplicarea prevederilor prezentului articol, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) stat membru - stat al Uniunii Europene;

b) filiala dintr-un stat membru - persoana juridica straina al carei capital social include si participatia minima prevazuta la alin. (1) lit. a) pct. 3 si lit. b) pct. 4, detinuta de o persoana juridica romana, respectiv de un sediu permanent din Romania al unei persoane juridice straine dintr-un stat membru si care intruneste, cumulativ, urmatoarele conditii:

1. are una dintre formele de organizare prevazute in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul titlu;

2. in conformitate cu legislatia fiscala a statului membru este considerata a fi rezident al statului membru respectiv si, in temeiul unei conventii privind evitarea dublei impuneri incheiate cu un stat tert, nu se considera ca are sediul fiscal in afara Uniunii Europene;

3. plateste, in conformitate cu legislatia fiscala a unui stat membru, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari, unul dintre impozitele prevazute in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul titlu sau un alt impozit care substituie unul dintre aceste impozite;

c) stat tert - oricare alt stat care nu este stat membru al Uniunii Europene.

(6) Prevederile prezentului articol nu se aplica unui demers sau unor serii de demersuri care, fiind intreprinse cu scopul principal sau cu unul dintre scopurile principale de a obtine un avantaj fiscal care contravine obiectului sau scopului prezentului articol, nu sunt oneste, avand in vedere toate faptele si circumstantele relevante. Un demers poate cuprinde mai multe etape sau parti. In intelesul prezentului alineat, un demers sau o serie de demersuri sunt considerate ca nefiind oneste in masura in care nu sunt intreprinse din motive comerciale valabile care reflecta realitatea economica. Dispozitiile prezentului alineat se completeaza cu prevederile existente in legislatia interna sau in acorduri, referitoare la prevenirea evaziunii fiscale, a fraudei fiscale sau a abuzurilor.

(7) Dispozitiile prezentului articol transpun prevederile Directivei 2011/96/UE a Consiliului din 30 noiembrie 2011 privind regimul fiscal comun care se aplica societatilor-mama si filialelor acestora din diferite state membre, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 345 din 29 decembrie 2011, cu amendamentele ulterioare.

ART. 25 - Cheltuieli

(1) Pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate in scopul desfasurarii activitatii economice, inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare, precum si taxele de inscriere, cotizatiile si contributiile datorate catre camerele de comert si industrie, organizatiile patronale si organizatiile sindicale.

(2) Cheltuielile cu salariile si cele asimilate salariilor astfel cum sunt definite potrivit titlului IV sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal, cu exceptia celor reglementate la alin. (3) si (4).

(2.1) Cheltuielile suportate de angajator aferente activitatii in regim de telemunca pentru salariatii care desfasoara activitatea in acest regim, potrivit legii, sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal. (la 24-12-2020, Articolul 25 din Capitolul II , Titlul II a fost completat de Punctul 8, Articolul I
din LEGEA nr. 296 din 18 decembrie 2020, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1269 din 21 decembrie 2020)

(3) Urmatoarele cheltuieli au deductibilitate limitata:

a) cheltuielile de protocol in limita unei cote de 2% aplicata asupra profitului contabil la care se adauga cheltuielile cu impozitul pe profit si cheltuielile de protocol. In cadrul cheltuielilor de protocol se includ si cheltuielile inregistrate cu taxa pe valoarea adaugata colectata potrivit prevederilor titlului VII, pentru cadourile oferite de contribuabil, cu valoare mai mare de 100 lei;

b) cheltuielile sociale, in limita unei cote de pana la 5%, aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii. Intra sub incidenta acestei limite urmatoarele:

1. ajutoarele de inmormantare, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile, ajutoarele pentru nastere, ajutoarele pentru proteze, ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii, ajutorarea copiilor din scoli si centre de plasament;

2.cheltuielile pentru functionarea corespunzatoare a unor unitati aflate in administrarea contribuabililor, precum: scoli, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, camine de nefamilisti si altele asemenea;

(la 09-11-2020, Punctul 2. din Litera b) , Alineatul (3) , Articolul 25 , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 239 din 6 noiembrie 2020, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1041 din 06 noiembrie 2020)
Nota: Incepand cu data de 01-01-2024, potrivit pct. 2 al art. LIII din ORDONANTA DE URGENTA nr. 115 din 14 decembrie 2023, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1139 din 15 decembrie 2023, la articolul 25 alineatul (3) litera b), punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
2. cheltuielile pentru functionarea corespunzatoare a unor unitati aflate in administrarea contribuabililor, precum: crese, gradinite, scoli, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, camine de nefamilisti si altele asemenea;
2^1. Abrogat.
(la 24-12-2020, Punctul 2^1. din Litera b) , Alineatul (3) , Articolul 25 , Capitolul II , Titlul II a fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 296 din 18 decembrie 2020, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1269 din 21 decembrie 2020)3. cheltuielile reprezentand: cadouri in bani sau in natura, inclusiv tichete cadou oferite salariatilor si copiilor minori ai acestora, servicii de sanatate acordate in cazul bolilor profesionale si al accidentelor de munca pana la internarea intr-o unitate sanitara, tichete culturale si tichete de cresa acordate de angajator in conformitate cu legislatia in vigoare, contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, acordate de angajator pentru salariatii proprii si membrii lor de familie, precum si contributia la fondurile de interventie ale asociatiilor profesionale ale minerilor; (la 20-01-2019, Punctul 3. din Litera b) , Alineatul (3) , Articolul 25 , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 1^1, Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 30 din 10 ianuarie 2019, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 17 ianuarie 2019)

Nota: Incepand cu data de 01-01-2024, potrivit pct. 3 al art. LIII din ORDONANTA DE URGENTA nr. 115 din 14 decembrie 2023, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1139 din 15 decembrie 2023, la articolul 25 alineatul (3) litera b), dupa punctul 3 se introduce un nou punct, pct. 3^1, cu
urmatorul cuprins:

3^1. sumele achitate de contribuabil pentru plasarea copiilor angajatilor in unitati de educatie timpurie, potrivit reglementarilor legale din domeniul educatiei nationale, dar nu mai mult de 1.500 lei/luna pentru fiecare copil; in sensul prevederilor prezentului punct, conditiile acordarii sumelor pentru plasarea copiilor angajatilor in unitati de educatie timpurie, supuse limitarii fiscale, sunt cele prevazute la art. 76 alin. (41) lit. i).

4. alte cheltuieli cu caracter social efectuate in baza contractului colectiv de munca sau a unui regulament intern;

c) cheltuielile reprezentand tichetele de masa si vouchere de vacanta acordate de angajatori, potrivit legii;

d) scazamintele, perisabilitatile, pierderile rezultate din manipulare/depozitare, potrivit legii;

e) pierderile tehnologice care sunt cuprinse in norma de consum proprie necesara pentru fabricarea unui produs sau prestarea unui serviciu;

f) cheltuielile reprezentand cantitatile de energie electrica consumate la nivelul normei proprii de consum tehnologic sau, in lipsa acesteia, la nivelul normei aprobate de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, care include si consumul propriu comercial, pentru contribuabilii din domeniul distributiei energiei electrice;

g) cheltuielile cu provizioane/ajustari pentru depreciere si rezerve, in limita prevazuta la art. 26;

h) cheltuielile cu dobanzile si alte costuri echivalente dobanzii din punct de vedere economic, potrivit art. 402;

i) amortizarea, in limita prevazuta la art. 28;

j) cheltuielile pentru functionarea, intretinerea si repararea locuintelor de serviciu, deductibile in limita corespunzatoare suprafetelor construite prevazute de Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care se majoreaza din punct de vedere fiscal cu 10%;

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, lit. j) se se modifica si va avea urmatorul cuprins:
j)cheltuielile pentru functionarea, intretinerea si repararea locuintelor de serviciu, deductibile in limita corespunzatoare suprafetelor construite prevazute de Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

k) cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii aferente unui sediu aflat in locuinta proprietate personala a unei persoane fizice, folosita si in scop personal, deductibile in limita corespunzatoare suprafetelor puse la dispozitia societatii in baza contractelor incheiate intre parti, in acest scop;

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, lit. k) se se modifica si va avea urmatorul cuprins:
k)50% din valoarea cheltuielilor de functionare, intretinere si reparatii aferente unui sediu aflat in locuinta proprietate personala a unei persoane fizice, folosita si in scop personal, corespunzatoare suprafetelor puse la dispozitia contribuabilului in baza contractelor incheiate intre parti, in acest scop;
Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, dupa litera k) se introduce o noua litera, lit. k1), cu urmatorul cuprins:

k1)50% din valoarea cheltuielilor de functionare, intretinere si reparatii aferente unui sediu social achizitionat de catre contribuabil in cladiri de locuinte sau in cladiri individuale de locuit, din ansambluri rezidentiale definite potrivit prevederilor legale, care nu este utilizat exclusiv in scopul activitatii economice. In cazul in care sediul social, aflat in patrimoniul contribuabilului, este utilizat in scop personal de catre actionari sau asociati, cheltuielile respective sunt considerate ca fiind efectuate in favoarea acestora, potrivit prevederilor alin. (4) lit. d), fiind nedeductibile la calculul rezultatului fiscal;

l) 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice, cu o masa totala maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, aflate in proprietatea sau in folosinta contribuabilului. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situatiile in care vehiculele respective se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii:

1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenta, servicii de paza si protectie si servicii de curierat;

2. vehiculele utilizate de agentii de vanzari si de achizitii;

3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;

4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru inchirierea catre alte persoane sau pentru instruire de catre scolile de soferi;

5. vehiculele utilizate ca marfuri in scop comercial.

Cheltuielile care intra sub incidenta acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea.

in cazul cheltuielilor aferente vehiculelor rutiere motorizate reprezentand diferente de curs valutar inregistrate ca urmare a derularii unui contract de leasing, limita de 50% se aplica asupra diferentei nefavorabile dintre veniturile din diferente de curs valutar/veniturile financiare aferente creantelor si datoriilor cu decontare in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora si cheltuielile din diferente de curs valutar/cheltuielile financiare aferente;

m) cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii, aferente autoturismelor folosite de persoanele cu functii de conducere si de administrare ale persoanei juridice, deductibile limitat potrivit lit. l) la un singur autoturism aferent fiecarei persoane cu astfel de atributii.

n) *** A B R O G A T *** -

(4) Urmatoarele cheltuieli nu sunt deductibile:

a) cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat, inclusiv cele reprezentand diferente din anii precedenti sau din anul curent, precum si impozitele pe profit sau pe venit platite in strainatate. Sunt nedeductibile si cheltuielile cu impozitele neretinute la sursa in numele persoanelor fizice si juridice nerezidente, pentru veniturile realizate din Romania, precum si cheltuielile cu impozitul pe profit amanat inregistrat in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;

b) dobanzile/majorarile de intarziere, amenzile, confiscarile si penalitatile, datorate catre autoritatile romane/straine, potrivit prevederilor legale, cu exceptia celor aferente contractelor incheiate cu aceste autoritati;

c) cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a mijloacelor fixe amortizabile constatate lipsa din gestiune ori degradate, neimputabile, precum si taxa pe valoarea adaugata aferenta, daca aceasta este datorata potrivit prevederilor titlului VII. Aceste cheltuieli sunt deductibile in urmatoarele situatii/conditii:

1. bunurile/mijloacele fixe amortizabile distruse ca urmare a unor calamitati naturale sau a altor cauze de forta majora, in conditiile stabilite prin norme;

2. bunurile/mijloacele fixe amortizabile pentru care au fost incheiate contracte de asigurare;

3. bunurile/mijloacele fixe amortizabile degradate calitativ, daca se face dovada distrugerii; Norme metodologice

4. alimentele destinate consumului uman, cu data-limita de consum aproape de expirare, altele decat cele aflate in situatiile/conditiile prevazute la pct. 1 si 2, daca transferul acestora este efectuat potrivit prevederilor legale privind diminuarea risipei alimentare;

5. subprodusele de origine animala, nedestinate consumului uman, altele decat cele aflate in situatiile/conditiile prevazute la pct. 1 - 3, daca eliminarea acestora este efectuata potrivit prevederilor legale privind diminuarea risipei alimentare;

6. produsele agroalimentare, devenite improprii consumului uman sau animal, daca directionarea/dirijarea vizeaza transformarea acestora in compost/biogaz sau neutralizarea acestora, potrivit prevederilor legale privind diminuarea risipei alimentare;

7. alte bunuri decat cele aflate in situatiile/conditiile prevazute la pct. 1 - 6, daca termenul de valabilitate/expirare este depasit, potrivit legii;

d) cheltuielile facute in favoarea actionarilor sau asociatilor, altele decat cele generate de plati pentru bunurile livrate sau serviciile prestate contribuabilului, la pretul de piata pentru aceste bunuri sau servicii; Norme metodologice

e) cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile. In situatia in care evidenta contabila nu asigura informatia necesara identificarii acestor cheltuieli, la determinarea rezultatului fiscal se iau in calcul cheltuielile de conducere si administrare, precum si alte cheltuieli comune ale contribuabilului, prin utilizarea unei metode rationale de alocare a acestora sau proportional cu ponderea veniturilor neimpozabile respective in totalul veniturilor inregistrate de contribuabil. In sensul prezentei litere, functiile de conducere si administrare sunt cele definite prin lege sau prin reglementari interne ale angajatorului; pentru veniturile prevazute la art. 23 lit. d), e), f), g), l), m) si o) nu se aloca cheltuieli de conducere si administrare/cheltuieli comune aferente; Norme metodologice

f) cheltuielile cu serviciile de management, consultanta, asistenta sau alte servicii, prestate de o persoana situata intr-un stat cu care Romania nu are incheiat un instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii. Aceste prevederi se aplica numai in situatia in care cheltuielile sunt efectuate ca urmare a unor tranzactii calificate ca fiind artificiale conform art. 11 alin. (3);

f1) cheltuielile privind tranzactiile efectuate cu o persoana situata intr-un stat care, la data inregistrarii cheltuielilor, este inclus in anexa I din Lista UE a jurisdictiilor necooperante in scopuri fiscale, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pentru tranzactiile efectuate incepand cu data de 1 ianuarie 2021, numai in situatia in care cheltuielile sunt efectuate ca urmare a unor tranzactii care nu au un scop economic;

g) cheltuielile cu primele de asigurare care nu privesc activele si riscurile asociate activitatii contribuabilului, cu exceptia celor care privesc bunurile reprezentand garantie bancara pentru creditele utilizate in desfasurarea activitatii pentru care este autorizat contribuabilul sau utilizate in cadrul unor contracte de inchiriere sau de leasing, potrivit clauzelor contractuale;

h) pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor, pentru partea neacoperita de provizion, potrivit art. 26, precum si cele inregistrate in alte cazuri decat urmatoarele:

1. punerea in aplicare a unui plan de reorganizare confirmat printr-o sentinta judecatoreasca, in conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014;

2. procedura de faliment a debitorilor a fost inchisa pe baza hotararii judecatoresti;

3. debitorul a decedat si creanta nu poate fi recuperata de la mostenitori;

4. debitorul este dizolvat, in cazul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic, sau lichidat, fara succesor;

5. debitorul inregistreaza dificultati financiare majore care ii afecteaza intreg patrimoniul; Norme metodologice

6. au fost incheiate contracte de asigurare;

i) cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat, cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si prevederilor art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei care acorda burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre urmatoarele:

i) cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre urmatoarele:

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, partea introductiva a literei i) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
1. valoarea calculata prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri; pentru situatiile in care reglementarile contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, aceasta limita se determina potrivit normelor;
2. valoarea reprezentand 20% din impozitul pe profit datorat.
In cazul sponsorizarilor efectuate catre entitati persoane juridice fara scop lucrativ, inclusiv unitati de cult, sumele aferente acestora se scad din impozitul pe profit datorat, in limitele prevazute de prezenta litera, doar daca beneficiarul sponsorizarii este inscris, la data incheierii contractului, in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale, potrivit alin. (41)

i1) cheltuielile privind functionarea unitatilor de educatie timpurie aflate in administrarea contribuabilului sau sumele achitate de contribuabil pentru plasarea copiilor angajatilor in unitati de educatie timpurie aflate in unitati care ofera servicii de educatie timpurie, conform legislatiei in vigoare;

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, lit.i1) se ABROGA

i2) contribuabilii care efectueaza cheltuieli cu educatia timpurie scad din impozitul pe profit datorat cheltuielile cu educatia timpurie conform lit. i1), dar nu mai mult de 1.500 lei/luna pentru fiecare copil. In cazul in care suma depaseste impozitul pe profit datorat, diferenta va fi scazuta, in ordine, din impozitul pe salarii retinut de contribuabil pentru angajati, din taxa pe valoarea adaugata datorata sau din accizele datorate;

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, lit.i2) se ABROGA

j) cheltuielile inregistrate in evidenta contabila, care au la baza un document emis de un contribuabil declarat inactiv conform prevederilor Codului de procedura fiscala, cu exceptia celor reprezentand achizitii de bunuri efectuate in cadrul procedurii de executare silita si/sau a achizitiilor de bunuri/servicii de la persoane impozabile aflate in procedura falimentului potrivit Legii nr. 85/2014;

k) cheltuielile cu taxele, contributiile si cotizatiile catre organizatiile neguvernamentale sau asociatiile profesionale care au legatura cu activitatea desfasurata de contribuabili si care depasesc echivalentul in lei a 4. 000 euro anual, altele decat cele prevazute de lege si la alin. (1);

l) cheltuielile din reevaluarea imobilizarilor necorporale/mijloacelor fixe, in cazul in care, ca urmare a efectuarii unei reevaluari efectuate potrivit reglementarilor contabile aplicabile, se inregistreaza o descrestere a valorii acestora;

m) cheltuielile reprezentand modificarea valorii juste a investitiilor imobiliare, in cazul in care, ca urmare a evaluarii ulterioare utilizand modelul bazat pe valoarea justa de catre contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, se inregistreaza o descrestere a valorii acestora;

n) cheltuielile reprezentand deprecierea/amortizarea mijloacelor fixe, inregistrate de catre contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, la momentul transferului din categoria activelor imobilizate detinute in vederea vanzarii in categoria activelor imobilizate detinute pentru activitatea proprie;

o) cheltuielile din evaluarea activelor biologice in cazul in care, ca urmare a efectuarii unei evaluari utilizand modelul bazat pe valoarea justa de catre contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, se inregistreaza o descrestere a valorii acestora;

p) cheltuielile cu dobanzile, stabilite in conformitate cu reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, in cazul in care mijloacele fixe/imobilizarile necorporale/stocurile sunt achizitionate in baza unor contracte cu plata amanata, pentru contribuabilii care nu aplica prevederile art. 402;

q) cheltuielile cu beneficiile acordate salariatilor in instrumente de capitaluri cu decontare in actiuni. Acestea reprezinta elemente similare cheltuielilor la momentul acordarii efective a beneficiilor;

r) cheltuielile cu beneficiile acordate salariatilor in instrumente de capitaluri cu decontare in numerar la momentul acordarii efective a beneficiilor, daca acestea nu sunt impozitate conform titlului IV;

s) cheltuielile inregistrate in evidenta contabila, indiferent de natura lor, dovedite ulterior ca fiind legate de fapte de coruptie, potrivit legii;

s) cheltuielile din evaluarea/reevaluarea titlurilor de participare, daca la data evaluarii/reevaluarii sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 23 lit. i).

t) cheltuielile reprezentand costul de achizitie al aparatelor de marcat electronice fiscale, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la data punerii in functiune, potrivit legii; contribuabilii care achizitioneaza aparate de marcat electronice fiscale scad costul lor de achizitie din impozitul pe profit datorat pentru trimestrul in care au fost puse in functiune, in cazul in care acestia datoreaza impozit pe profit trimestrial, sau din impozitul pe profit anual, in cazul contribuabililor care aplica sistemul anual de declarare si plata a impozitului pe profit. Sumele care nu sunt scazute din impozitul pe profit potrivit prevederilor prezentei litere se reporteaza in urmatorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua in ordinea inregistrarii acestora, in aceleasi conditii, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, lit. t) se ABROGA

t) cheltuielile privind bunurile, mijloacele financiare si serviciile acordate Fondului Natiunilor Unite Pentru Copii - UNICEF, precum si altor organizatii internationale care isi desfasoara activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care Romania este parte; contribuabilii care efectueaza aceste cheltuieli le insumeaza cu cele prevazute la lit. i) si scad valoarea astfel rezultata din impozitul pe profit datorat, in limita prevazuta la lit. i). In situatia in care valoarea stabilita, potrivit art. 25 alin. (4) lit. i) si prezentei litere, diminuata cu sumele reportate, potrivit legii, nu a fost utilizata integral, contribuabilii pot dispune redirectionarea impozitului pe profit in limita valorii astfel calculate si catre Fondul Natiunilor Unite Pentru Copii - UNICEF si catre alte organizatii internationale care isi desfasoara activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care Romania este parte, in termen de maximum 6 luni de la data depunerii declaratiei anuale de impozit pe profit, prin depunerea unui/unor formular/formulare de redirectionare. In acest caz, redirectionarea impozitului pe profit se efectueaza, potrivit art. 42 alin. (4), fara a exista obligatia inscrierii entitatii beneficiare respective in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, litera t) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
t) cheltuielile privind bunurile, mijloacele financiare si serviciile acordate Fondului Natiunilor Unite Pentru Copii - UNICEF, precum si altor organizatii internationale care isi desfasoara activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care Romania este parte; contribuabilii care efectueaza aceste cheltuieli le insumeaza cu cele prevazute la lit. i) si scad valoarea astfel rezultata din impozitul pe profit datorat, in limita prevazuta la lit. i). In situatia in care valoarea stabilita, potrivit art. 25 alin. (4) lit. i) si prezentei litere, diminuata cu sumele reportate, potrivit legii, nu a fost utilizata integral, contribuabilii pot dispune redirectionarea impozitului pe profit in limita valorii astfel calculate si catre Fondul Natiunilor Unite Pentru Copii - UNICEF si catre alte organizatii internationale care isi desfasoara activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care Romania este parte, pana la termenele de depunere a declaratiei anuale de impozit pe profit, prin depunerea unui/unor formular/formulare de redirectionare. In acest caz, redirectionarea impozitului pe profit se efectueaza, potrivit art. 42 alin. (4), fara a exista obligatia inscrierii entitatii beneficiare respective in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale.

(41) Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale se organizeaza de A.N.A.F., astfel cum se stabileste prin ordin al presedintelui A.N.A.F. Registrul este public si se afiseaza pe site-ul A.N.A.F. Inscrierea in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale se realizeaza pe baza solicitarii entitatii, daca sunt indeplinite cumulativ, la data depunerii cererii, urmatoarele conditii:

a) desfasoara activitate in domeniul pentru care a fost constituita, pe baza declaratiei pe propria raspundere;

b) si-a indeplinit toate obligatiile fiscale declarative prevazute de lege;

c) nu are obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile;

d) a depus situatiile financiare anuale, prevazute de lege;

e) nu a fost declarata inactiva, potrivit art. 92 din Codul de procedura fiscala. Unitatile locale de cult prevazute la art. 13 alin. (2) lit. l) nu au obligatia indeplinirii conditiei prevazute la lit. b), in ceea ce priveste declaratia anuala de impozit pe profit.

(5) Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" deduce la calculul rezultatului fiscal cheltuielile curente si de capital pentru conservarea, protectia, intretinerea, repararea, functionarea, instruirea personalului specializat, consolidarea, precum si alte cheltuieli aferente bazei materiale de reprezentare si protocol pe care o are in administrare.

(6) Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A. deduce la calculul rezultatului fiscal:

a) cheltuielile aferente producerii si emiterii permiselor de sedere temporara/permanenta pentru cetatenii straini, in conditiile reglementarilor legale;

b) cheltuielile aferente producerii si eliberarii cartii electronice de identitate, a cartii de identitate, a cartii de alegator aferente si a cartii de identitate provizorii, in conditiile prevazute la art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 69/2002 privind unele masuri pentru operationalizarea sistemului informatic de emitere si punere in circulatie a documentelor electronice de identitate si rezidenta, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) cheltuielile aferente producerii si eliberarii cartii electronice de rezidenta si a cartii de rezidenta in conditiile prevazute la art. 10 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 69/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(7) Sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal cheltuielile efectuate de operatorii economici cu evaluarea/reevaluarea activelor fixe corporale care apartin domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, primite in administrare/concesiune, dupa caz, cheltuieli efectuate la solicitarea conducatorului institutiei titulare a dreptului de proprietate.

(8) Sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal cheltuielile efectuate de operatorii economici cu inscrierea in cartile funciare sau cartile de publicitate imobiliara, dupa caz, a dreptului de proprietate a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor publice primite in administrare/concesiune, dupa caz, cheltuieli efectuate la solicitarea conducatorului institutiei titulare a dreptului de proprietate.

(9) Sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal cheltuielile efectuate pentru organizarea si desfasurarea invatamantului profesional si tehnic, invatamantului dual preuniversitar si universitar, potrivit reglementarilor legale din domeniul educatiei nationale.

(10) In cazul creantelor cesionate, pierderea neta reprezentand diferenta dintre pretul de cesiune si valoarea creantei cesionate este deductibila in limita unui plafon de 30% din valoarea acestei pierderi. In cazul in care cesionarul cedeaza creanta, pierderea neta se determina ca diferenta intre pretul de cesiune si costul de achizitie al creantei. In cazul institutiilor de credit, in situatia in care creantele cesionate sunt acoperite partial sau integral cu ajustari pentru pierderi asteptate, precum si in situatia in care creantele sunt scoase din evidenta in conturi in afara bilantului si apoi sunt cesionate, 70% din diferenta dintre valoarea creantei instrainate si pretul de cesiune reprezinta elemente similare veniturilor.

(11) Prevederile alin. (10) nu se aplica in cazul cesiunilor de titluri de stat, obligatiuni si alte instrumente de datorie care confera detinatorului un drept contractual de a incasa numerar, cheltuielile inregistrate din aceste cesiuni fiind deductibile la calculul rezultatului fiscal.

(12) In situatia in care un beneficiar al unei sponsorizari/burse private/mecenat restituie suma respectiva contribuabilului, potrivit legii, intr-un an fiscal diferit de cel in care a fost acordata sponsorizarea/bursa privata/mecenatul, suma dedusa pentru acea sponsorizare/bursa privata sau mecenat din impozitul pe profit, in perioade fiscale precedente, in limita prevazuta de lege, se adauga ca diferenta de plata la impozitul pe profit datorat in trimestrul/anul restituirii sponsorizarii/bursei private/mecenatului. Pentru situatiile in care restituirile de sponsorizari/burse private/mecenat se efectueaza in acelasi an fiscal, contribuabilul regularizeaza in trimestrul/anul restituirii sponsorizarii/bursei private/mecenatului sumele deduse din impozitul pe profit, in trimestrele precedente, in limita prevazuta de lege.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, se introduce un nou alineat, alin. (121), cu urmatorul cuprins:
(12^1) In aplicarea prevederilor alin. (4) lit. e), pentru determinarea ponderii veniturilor neimpozabile in totalul veniturilor, contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara si care inregistreaza evaluarea titlurilor de participare la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global, ca urmare a aplicarii optiunii irevocabile de a recunoaste astfel titlurile de participare, iau in calcul si sumele reprezentand diferente din evaluare/reevaluare care se regasesc in creditul conturilor de rezerve ca urmare a vanzarii/cesionarii titlurilor de participare.

(13) Cheltuielile reprezentand amortizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, care se scad din impozitul pe profit potrivit alin. (4) lit. t), sunt cheltuieli nedeductibile la calculul rezultatului fiscal.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, alin. (13) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(13) Pentru determinarea rezultatului fiscal, contribuabilii care efectueaza cheltuieli privind bursele private, potrivit Legii nr. 376/2004 privind bursele private, cu modificarile ulterioare, insumeaza aceste cheltuieli in limita a 1.500 lei/fiecare bursa acordata, cu cele prevazute la art. 25 alin. (3) lit. b), iar suma rezultata se deduce in limita prevazuta la art. 25 alin. (3) lit. b).

ART. 26 - Provizioane/ajustari pentru depreciere si rezerve

(1) Contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor si provizioanelor/ajustarilor pentru depreciere, numai in conformitate cu prezentul articol, astfel:

a) rezerva legala este deductibila in limita unei cote de 5% aplicate asupra profitului contabil, la care se adauga cheltuielile cu impozitul pe profit, pana ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris si varsat sau din patrimoniu, dupa caz;

b) provizioanele pentru garantii de buna executie acordate clientilor. Provizioanele pentru garantii de buna executie acordate clientilor se deduc trimestrial/anual numai pentru bunurile livrate, lucrarile executate si serviciile prestate in cursul trimestrului/anului respectiv pentru care se acorda garantie in perioadele urmatoare, la nivelul cotelor prevazute in conventiile incheiate sau la nivelul procentelor de garantare prevazut in tariful lucrarilor executate ori serviciilor prestate; Norme metodologice

c) ajustarile pentru deprecierea creantelor, inregistrate potrivit reglementarilor contabile aplicabile, in limita unui procent de 50% din valoarea acestora, altele decat cele prevazute la lit. d) - f), h) si i), daca creantele indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, partea introductiva a literei c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
c) ajustarile pentru deprecierea creantelor, inregistrate potrivit reglementarilor contabile aplicabile, reprezentand sume datorate de clientii interni si externi pentru produse, semifabricate, materiale, marfuri vandute, lucrari executate si servicii prestate, in limita unui procent de 30% din valoarea acestor ajustari, altele decat cele prevazute la lit. d)-f), h) si i), daca creantele indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

1. sunt neincasate intr-o perioada ce depaseste 270 de zile de la data scadentei;

2. nu sunt garantate de alta persoana;

3. sunt datorate de o persoana care nu este persoana afiliata contribuabilului; Norme metodologice

d) provizioanele specifice, constituite de institutiile financiare nebancare inscrise in Registrul general tinut de Banca Nationala a Romaniei, de institutiile de plata persoane juridice romane care acorda credite legate de serviciile de plata, de institutiile emitente de moneda electronica, persoane juridice romane, care acorda credite legate de serviciile de plata, precum si provizioanele specifice constituite de alte persoane juridice, potrivit legilor de organizare si functionare;

e) ajustarile pentru depreciere aferente activelor pentru care, potrivit reglementarilor prudentiale ale Bancii Nationale a Romaniei, se determina ajustari prudentiale de valoare sau, dupa caz, valori ale pierderilor asteptate, inregistrate de catre institutiile de credit persoane juridice romane si sucursalele din Romania ale institutiilor de credit din state care nu sunt state membre ale Uniunii Europene sau din state care nu apartin Spatiului Economic European, potrivit reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, si filtrele prudentiale potrivit reglementarilor emise de Banca Nationala a Romaniei. Sumele reprezentand reducerea sau anularea filtrelor prudentiale sunt elemente similare veniturilor; Norme metodologice

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, Lit. e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:Incepand cu data de 01-01-2024, potrivit pct. 12 al art. LIII din ORDONANTA DE URGENTA nr. 115 din 14 decembrie 2023, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1139 din 15 decembrie
2023, la articolul 26, alineatul (1), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
e) ajustarile pentru pierderi asteptate aferente activelor financiare din operatiuni cu clientela, din operatiuni interbancare si creante din operatiuni de leasing financiar, inregistrate potrivit reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara aplicabile, de catre institutiile de credit persoane juridice romane si sucursalele din Romania ale institutiilor de credit - persoane juridice straine;
f) ajustarile pentru pierderi asteptate, inregistrate potrivit reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara aplicabile, de catre institutiile financiare nebancare si sucursalele din Romania ale institutiilor financiare nebancare, persoane juridice straine, inscrise in Registrul general, aferente urmatoarelor categorii de active:
(i) credite acordate clientelei, alta decat institutiile de credit, cu exceptia operatiunilor fara recurs;
(ii) valori de recuperat de la clientela, alta decat institutiile de credit;
(iii) creante aferente operatiunilor reverse repo efectuate cu clientela, alta decat institutiile de credit;
(iv) creante din operatiuni de leasing financiar, cu exceptia celor care sunt in relatie cu institutiile de credit;
(la 15-12-2023, Litera f), Alineatul (1), Articolul 26, Capitolul II, Titlul II a fost modificata de Punctul 12., Articolul LIII, Capitolul II din ORDONANTA DE URGENTA nr. 115 din 14 decembrie 2023, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1139 din 15 decembrie 2023)

g) rezervele tehnice constituite de societatile de asigurare si reasigurare, potrivit prevederilor legale de organizare si functionare, cu exceptia rezervei de egalizare. Pentru contractele de asigurare cedate in reasigurare, rezervele se diminueaza astfel incat nivelul acestora sa acopere partea de risc care ramane in sarcina asiguratorului, dupa deducerea reasigurarii; Norme metodologice

h) provizioanele tehnice constituite de persoanele juridice, administratori de fonduri de pensii facultative, respectiv administratori de fonduri de pensii administrate privat, potrivit prevederilor legale;

i) provizioanele de risc pentru operatiunile pe pietele financiare, constituite potrivit reglementarilor Autoritatii de Supraveghere Financiara;

j) ajustarile pentru deprecierea creantelor inregistrate potrivit reglementarilor contabile aplicabile, in limita unui procent de 100% din valoarea creantelor, altele decat cele prevazute la lit. d), e), f), h) si i), daca creantele indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

1. sunt detinute la o persoana juridica asupra careia este declarata procedura de deschidere a falimentului, pe baza hotararii judecatoresti prin care se atesta aceasta situatie, sau la o persoana fizica asupra careia este deschisa procedura de insolventa pe baza de:

- plan de rambursare a datoriilor;

- lichidare de active;

- procedura simplificata;

2. nu sunt garantate de alta persoana;

3. sunt datorate de o persoana care nu este persoana afiliata contribuabilului; Norme metodologice

k) provizioanele pentru inchiderea si urmarirea postinchidere a depozitelor de deseuri, constituite de contribuabilii care desfasoara activitati de depozitare a deseurilor, potrivit legii, in limita sumei stabilite prin proiectul pentru inchiderea si urmarirea postinchidere a depozitului, corespunzatoare cotei-parti din tarifele de depozitare percepute;

l) provizioanele constituite de companiile aeriene din Romania pentru acoperirea cheltuielilor de intretinere si reparare a parcului de aeronave si a componentelor aferente, potrivit programelor de intretinere a aeronavelor, aprobate corespunzator de catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana; Norme metodologice

m) rezervele reprezentand cota de cheltuieli necesare dezvoltarii si modernizarii productiei de titei si gaze naturale, rafinarii, transportului si distributiei petroliere, precum si cele aferente programului geologic sau altor domenii de activitate, prevazute prin acte normative, constituite potrivit legii. Acestea se includ in veniturile impozabile pe masura amortizarii acestor active sau a scaderii lor din evidenta, respectiv pe masura efectuarii cheltuielilor finantate din aceasta sursa;

n) ajustarile pentru deprecierea mijloacelor fixe amortizabile constituite pentru situatiile in care:

1. sunt distruse ca urmare a unor calamitati naturale sau a altor cauze de forta majora, in conditiile stabilite prin norme; Norme metodologice

2. au fost incheiate contracte de asigurare.

(2) Contribuabilii autorizati sa desfasoare activitate in domeniul exploatarii zacamintelor naturale sunt obligati sa inregistreze in evidenta contabila si sa deduca provizioane pentru dezafectarea sondelor, demobilizarea instalatiilor, a dependintelor si anexelor, precum si pentru reabilitarea mediului, inclusiv refacerea terenurilor afectate si pentru redarea acestora in circuitul economic, silvic sau agricol, in limita unei cote de 1% aplicate asupra rezultatului contabil din exploatare aferent segmentului de exploatare si productie de resurse naturale, cu exceptia rezultatului din exploatare corespunzator perimetrelor marine ce includ zone de adancime cu apa mai mare de 100 m si fara a include rezultatul altor segmente de activitate ale contribuabilului, pe toata durata de functionare a exploatarii zacamintelor naturale.

(3) Pentru titularii de acorduri petroliere, care desfasoara operatiuni petroliere in perimetre marine ce includ zone cu adancime de apa mai mare de 100 m, cota provizionului constituit pentru dezafectarea sondelor, demobilizarea instalatiilor, a dependintelor si anexelor, precum si pentru reabilitarea mediului este de 10%, aplicata asupra partii din rezultatul contabil din exploatare aferent segmentului de explorare si productie de resurse naturale ce corespunde acestor perimetre marine si fara a include rezultatul altor segmente de activitate ale contribuabilului, pe toata perioada exploatarii petroliere.

(4) Regia Autonoma Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA constituie trimestrial un provizion, potrivit prevederilor legale, pentru diferenta dintre veniturile din exploatare realizate efectiv din activitatea de ruta aeriana si costurile efective ale activitatii de ruta aeriana, care este utilizat pentru acoperirea cheltuielilor de exploatare care depasesc tarifele stabilite anual de EUROCONTROL.

(5) Reducerea sau anularea oricarui provizion ori a rezervei care a fost anterior dedusa, inclusiv rezerva legala, se include in rezultatul fiscal, ca venituri impozabile sau elemente similare veniturilor, indiferent daca reducerea sau anularea este datorata modificarii destinatiei provizionului sau a rezervei, distribuirii provizionului sau rezervei catre participanti sub orice forma, lichidarii, divizarii sub orice forma, fuziunii contribuabilului sau oricarui altui motiv. Prevederile prezentului alineat nu se aplica daca un alt contribuabil preia un provizion sau o rezerva in legatura cu o divizare sau fuziune, sub orice forma, reglementarile acestui articol aplicandu-se in continuare acelui provizion sau rezerva. Norme metodologice

(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuata dupa data de 1 ianuarie 2004, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate si/sau casate, se impoziteaza concomitent cu deducerea amortizarii fiscale, respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor mijloace fixe, dupa caz. Norme metodologice

(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), rezervele din reevaluarea imobilizarilor necorporale, efectuata de catre contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor cu cedarea imobilizarilor necorporale, se impoziteaza concomitent cu deducerea amortizarii fiscale, respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor imobilizari necorporale, dupa caz.

(8) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), in cazul in care nivelul capitalului social subscris si varsat sau al patrimoniului a fost diminuat, partea din rezerva legala corespunzatoare diminuarii, care a fost anterior dedusa, reprezinta elemente similare veniturilor. Prevederile prezentului alineat nu se aplica in situatia in care, ca urmare a efectuarii unor operatiuni de reorganizare, prevazute de lege, rezerva legala a persoanei juridice beneficiare depaseste a cincea parte din capitalul social sau din patrimoniul social, dupa caz, sau in situatia in care rezerva constituita de persoanele juridice care furnizeaza utilitati societatilor care se restructureaza, se reorganizeaza sau se privatizeaza este folosita pentru acoperirea pierderilor de valoare a pachetului de actiuni obtinut in urma procedurii de conversie a creantelor.

(9) Rezervele reprezentand facilitati fiscale nu pot fi utilizate pentru majorarea capitalului social, pentru distribuire sau pentru acoperirea pierderilor. In cazul in care nu sunt respectate prevederile prezentului alineat, aceste sume se impoziteaza ca elemente similare veniturilor in perioada fiscala in care sunt utilizate. In situatia in care sunt mentinute pana la lichidare, acestea nu sunt luate in calcul la rezultatul fiscal al lichidarii. Nu se supun impozitarii rezervele de influente de curs valutar aferente aprecierii disponibilitatilor in valuta, constituite potrivit legii, inregistrate de institutiile de credit - persoane juridice romane si sucursalele bancilor straine, care isi desfasoara activitatea in Romania. Norme metodologice

(10) In intelesul prezentului articol, prin constituirea unui provizion sau a unei rezerve se intelege si majorarea unui provizion sau a unei rezerve.

(11) Prevederile alin. (1) lit. c) si j) se aplica pentru creantele, altele decat cele asupra clientilor reprezentand sumele datorate de clientii interni si externi pentru produse, semifabricate, materiale, marfuri vandute, lucrari executate si servicii prestate, inregistrate incepand cu data de 1 ianuarie 2016.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, se introduce un nou alineat, alin. (12), cu urmatorul cuprins:
(12) Prevederile alin. (1) referitoare la deducerea, in limita procentului de 30%, a ajustarilor pentru deprecierea creantelor reprezentand sume datorate de clientii interni si externi pentru produse, semifabricate, materiale, marfuri vandute, lucrari executate si servicii prestate se aplica pentru creantele inregistrate incepand cu 1 ianuarie 2024.

ART. 27 - *** A B R O G A T ***

ART. 28 - Amortizarea fiscala

(1) Cheltuielile aferente achizitionarii, producerii, construirii mijloacelor fixe amortizabile, precum si investitiile efectuate la acestea se recupereaza din punct de vedere fiscal prin deducerea amortizarii potrivit prevederilor prezentului articol.

(2) Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporala care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) este detinut si utilizat in productia, livrarea de bunuri sau in prestarea de servicii, pentru a fi inchiriat tertilor sau in scopuri administrative;

b) are o valoare fiscala egala sau mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului, la data intrarii in patrimoniul contribuabilului;

c) are o durata normala de utilizare mai mare de un an.

(3) Sunt, de asemenea, considerate mijloace fixe amortizabile:

a) investitiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de inchiriere, concesiune, locatie de gestiune, asociere in participatiune si altele asemenea;

b) mijloacele fixe puse in functiune partial, pentru care nu s-au intocmit formele de inregistrare ca imobilizare corporala; acestea se cuprind in grupele in care urmeaza a se inregistra, la valoarea rezultata prin insumarea cheltuielilor efective ocazionate de realizarea lor;

c) investitiile efectuate pentru descoperta in vederea valorificarii de substante minerale utile, precum si pentru lucrarile de deschidere si pregatire a extractiei in subteran si la suprafata;

d) investitiile efectuate la mijloacele fixe existente, sub forma cheltuielilor ulterioare realizate in scopul imbunatatirii parametrilor tehnici initiali si care conduc la obtinerea de beneficii economice viitoare, prin majorarea valorii mijlocului fix;

e) investitiile efectuate din surse proprii, concretizate in bunuri noi, de natura celor apartinand domeniului public, precum si in dezvoltari si modernizari ale bunurilor aflate in proprietate publica;

f) amenajarile de terenuri;

g) activele biologice, inregistrate de catre contribuabili potrivit reglementarilor contabile aplicabile;

h) mijloacele fixe detinute si utilizate pentru organizarea si desfasurarea invatamantului profesional si tehnic, invatamantului dual preuniversitar si universitar, potrivit reglementarilor legale din domeniul educatiei nationale;

i) investitiile efectuate pentru organizarea si desfasurarea invatamantului profesional si tehnic, invatamantului dual preuniversitar si universitar, potrivit reglementarilor legale din domeniul educatiei nationale.

(4) Nu reprezinta active amortizabile:

a) terenurile, inclusiv cele impadurite;

b) tablourile si operele de arta;

c) fondul comercial;

d) lacurile, baltile si iazurile care nu sunt rezultatul unei investitii;

e) bunurile din domeniul public finantate din surse bugetare;

f) orice mijloc fix care nu isi pierde valoarea in timp datorita folosirii, potrivit normelor;

g) casele de odihna proprii, locuintele de protocol, navele, aeronavele, vasele de croaziera, altele decat cele utilizate pentru desfasurarea activitatii economice;

h) imobilizarile necorporale cu durata de viata utila nedeterminata, incadrate astfel potrivit reglementarilor contabile aplicabile.

(5) Regimul de amortizare pentru un mijloc fix amortizabil se determina conform urmatoarelor reguli:

a) In cazul constructiilor, se aplica metoda de amortizare liniara;

b) In cazul echipamentelor tehnologice, respectiv al masinilor, uneltelor si instalatiilor de lucru, precum si pentru computere si echipamente periferice ale acestora, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniara, degresiva sau accelerata;

c) In cazul oricarui altui mijloc fix amortizabil, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniara sau degresiva.

(6) In cazul metodei de amortizare liniara, amortizarea se stabileste prin aplicarea cotei de amortizare liniara la valoarea fiscala de la data intrarii in patrimoniul contribuabilului a mijlocului fix amortizabil.

(7) In cazul metodei de amortizare degresiva, amortizarea se calculeaza prin multiplicarea cotelor de amortizare liniara cu unul dintre coeficientii urmatori:

a) 1,5, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 2 si 5 ani;

b) 2,0, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 6 si 10 ani;

c) 2,5, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este mai mare de 10 ani.

(8) In cazul metodei de amortizare accelerata, amortizarea se calculeaza dupa cum urmeaza:

a) pentru primul an de utilizare, amortizarea nu poate depasi 50% din valoarea fiscala de la data intrarii in patrimoniul contribuabilului a mijlocului fix;

b) pentru urmatorii ani de utilizare, amortizarea se calculeaza prin raportarea valorii ramase de amortizare a mijlocului fix la durata normala de utilizare ramasa a acestuia.

(9) Cheltuielile aferente achizitionarii de brevete, drepturi de autor, licente, marci de comert sau fabrica, drepturi de explorare a resurselor naturale si alte imobilizari necorporale recunoscute din punct de vedere contabil, cu exceptia cheltuielilor de constituire, a fondului comercial, a imobilizarilor necorporale cu durata de viata utila nedeterminata, incadrate astfel potrivit reglementarilor contabile aplicabile, precum si cheltuielile de dezvoltare care din punct de vedere contabil reprezinta imobilizari necorporale se recupereaza prin intermediul deducerilor de amortizare liniara pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, dupa caz. Cheltuielile aferente achizitionarii sau producerii programelor informatice se recupereaza prin intermediul deducerilor de amortizare liniara sau degresiva pe o perioada de 3 ani. Pentru brevetele de inventie se poate utiliza si metoda de amortizare degresiva sau accelerata. Cheltuielile aferente achizitionarii contractelor de clienti, recunoscute ca imobilizari necorporale potrivit reglementarilor contabile aplicabile, se amortizeaza pe durata acestor contracte.

(10) Cheltuielile ulterioare recunoscute in valoarea contabila a unei imobilizari necorporale, potrivit reglementarilor contabile aplicabile, se recupereaza prin intermediul deducerilor de amortizare liniara pe perioada din contract/durata de utilizare ramasa. In cazul in care cheltuielile ulterioare sunt recunoscute in valoarea contabila a unei imobilizari necorporale dupa expirarea duratei de utilizare, amortizarea fiscala se determina pe baza duratei normale de utilizare stabilite de catre o comisie tehnica interna sau un expert tehnic independent.

(11) In cazul in care cheltuielile de constituire sunt inregistrate ca imobilizari necorporale, potrivit reglementarilor contabile aplicabile, acestea se recupereaza prin intermediul cheltuielilor cu amortizarea pe o perioada de maximum 5 ani.

(12) Amortizarea fiscala se calculeaza dupa cum urmeaza:

a) incepand cu luna urmatoare celei in care mijlocul fix amortizabil se pune in functiune, prin aplicarea regimului de amortizare prevazut la alin. (5);

b) pentru cheltuielile cu investitiile efectuate din surse proprii la mijloacele fixe din domeniul public, pe durata normala de utilizare, pe durata normala de utilizare ramasa sau pe perioada contractului de concesionare sau inchiriere, dupa caz;

c) pentru cheltuielile cu investitiile efectuate la mijloacele fixe concesionate, inchiriate sau luate in locatie de gestiune, de cel care a efectuat investitia, pe perioada contractului sau pe durata normala de utilizare, dupa caz; in cazul investitiilor efectuate la mijloace fixe utilizate in asocieri fara personalitate juridica de cel care a efectuat investitia, pe perioada contractului sau pe durata normala de utilizare, dupa caz, urmand sa se aplice prevederile art. 34 ; Norme metodologice

d) pentru investitiile efectuate la mijloacele fixe existente, sub forma cheltuielilor ulterioare realizate in scopul imbunatatirii parametrilor tehnici initiali si care conduc la obtinerea de beneficii economice viitoare, amortizarea fiscala se calculeaza pe baza valorii ramase majorate cu investitiile efectuate, a metodei de amortizare utilizata pentru mijlocul fix imbunatatit, pe durata normala de utilizare ramasa. In cazul in care investitiile se efectueaza la mijloace fixe amortizabile pentru care durata normala de utilizare este expirata, amortizarea fiscala se determina pe baza metodei de amortizare corespunzatoare mijlocului fix imbunatatit, pe durata normala de utilizare stabilita de catre o comisie tehnica interna sau un expert tehnic independent;

e) pentru cheltuielile cu investitiile efectuate pentru amenajarea terenurilor, liniar, pe o perioada de 10 ani;

f) amortizarea cladirilor si a constructiilor minelor, salinelor cu extractie in solutie prin sonde, carierelor, exploatarilor la zi, pentru substante minerale solide si cele din industria extractiva de petrol, a caror durata de folosire este limitata de durata rezervelor si care nu pot primi alte utilizari dupa epuizarea rezervelor, se calculeaza pe unitate de produs, in functie de rezerva exploatabila de substanta minerala utila. Amortizarea pe unitatea de produs se recalculeaza la un interval maxim de:

1. 5 ani la mine, cariere, extractii petroliere, precum si la cheltuielile de investitii pentru descoperta;

2. 10 ani la saline;

g) In cazul contribuabililor care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara si care stabilesc pentru amortizarea mijloacelor fixe specifice activitatii de explorare si productie a resurselor de petrol si gaze si alte substante minerale politici contabile specifice domeniului de activitate, in concordanta cu cele mai recente norme ale altor organisme de normalizare care utilizeaza un cadru general conceptual similar pentru a elabora standarde de contabilitate, alte documente contabile si practicile acceptate ale domeniului de activitate, valoarea fiscala ramasa neamortizata a mijloacelor fixe casate se deduce prin utilizarea metodei de amortizare fiscala utilizate inainte de casarea acestora, pe perioada ramasa. Aceste prevederi se aplica si pentru valoarea fiscala ramasa neamortizata la momentul retratarii mijloacelor fixe specifice activitatii de explorare si productie a resurselor de petrol si gaze si alte substante minerale;

h) mijloacele de transport pot fi amortizate si in functie de numarul de kilometri sau numarul de ore de functionare prevazut in cartile tehnice;

i) pentru locuintele de serviciu, amortizarea este deductibila fiscal pana la nivelul corespunzator suprafetei construite prevazute de Legea nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, se introduce o noua litera, lit. i1), cu urmatorul cuprins:
i^1) pentru un sediu social care nu este utilizat exclusiv in scopul activitatii economice, situat in cladiri de locuinte sau in cladiri individuale de locuit, din ansambluri rezidentiale definite potrivit prevederilor legale, inregistrate in patrimoniul contribuabilului, amortizarea este deductibila la nivelul de 50%. In cazul utilizarii sediilor sociale, aflate in patrimoniul contribuabilului, in scop personal de catre actionari sau asociati, amortizarea fiscala aferenta sediului social nu se deduce la calculul rezultatului fiscal;

j) numai pentru autoturismele folosite in conditiile prevazute la art. 25 alin. (3) lit. m);

k) In cazul in care mijloacele fixe amortizabile sunt trecute in regim de conservare, in functie de politica contabila adoptata, valoarea fiscala ramasa neamortizata la momentul trecerii in conservare se recupereaza pe durata normala de utilizare ramasa, incepand cu luna urmatoare iesirii din conservare a acestora, prin recalcularea cotei de amortizare fiscala;

l) prin exceptie de la prevederile lit. a), mijloacele fixe amortizabile transferate in cadrul operatiunilor de reorganizare, prevazute la art. 32 si 33, se amortizeaza prin continuarea regimului de amortizare aplicat anterior momentului transferului, incepand cu luna efectuarii transferului, respectiv prin continuarea regimului de conservare potrivit lit. k), dupa caz;

m) pentru imobilizarile corporale care sunt folosite in loturi, seturi sau care formeaza un singur corp, lot sau set, la determinarea amortizarii se are in vedere valoarea intregului corp, lot sau set;

n) pentru componentele care intra in structura unui activ corporal, a caror durata normala de utilizare difera de cea a activului rezultat, amortizarea se poate determina pentru fiecare componenta in parte.

(13) Prin exceptie de la prevederile art. 7 pct. 44 si 45, in situatia in care, potrivit reglementarilor contabile aplicabile, contribuabilul deduce subventia guvernamentala la calculul valorii contabile a mijloacelor fixe, valoarea rezultata este si valoare fiscala.

(14) Prin exceptie de la prevederile art. 7 pct. 44 si 45, pentru mijloacele de transport de persoane care au cel mult 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, din categoria M1, astfel cum sunt definite in Reglementarile privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, cheltuielile cu amortizarea sunt deductibile, pentru fiecare, in limita a 1.500 lei/luna. Pentru aceste mijloace de transport nu se aplica prevederile alin. (12) lit. h). Sunt exceptate situatiile in care mijloacele de transport respective se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii:

a) vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenta, servicii de paza si protectie si servicii de curierat;

b) vehiculele utilizate de agentii de vanzari si de achizitii, precum si pentru test drive si pentru demonstratii;

c) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;

d) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru inchiriere catre alte persoane, transmiterea dreptului de folosinta, in cadrul contractelor de leasing operational sau pentru instruire de catre scolile de soferi.

(15) Cheltuielile aferente localizarii, explorarii, dezvoltarii sau oricarei activitati pregatitoare pentru exploatarea resurselor naturale, inclusiv cele reprezentand investitiile prevazute la alin. (3) lit. c) care, potrivit reglementarilor contabile aplicabile, se inregistreaza direct in contul de profit si pierdere, se recupereaza in rate egale pe o perioada de 5 ani, incepand cu luna in care sunt efectuate cheltuielile. In cazul in care aceste cheltuieli se capitalizeaza potrivit reglementarilor contabile aplicabile, recuperarea se efectueaza astfel:

a) pe masura ce resursele naturale sunt exploatate, proportional cu valoarea recuperata raportata la valoarea totala estimata a resurselor, in cazul in care resursele naturale sunt exploatate;

b) in rate egale pe o perioada de 5 ani, in cazul in care nu se gasesc resurse naturale.

Intra sub incidenta acestor prevederi si sondele de explorare abandonate, potrivit regulilor din domeniul petrolier.

(16) Cheltuielile aferente achizitionarii oricarui drept de exploatare a resurselor naturale se recupereaza pe masura ce resursele naturale sunt exploatate, proportional cu valoarea recuperata raportata la valoarea totala estimata a resurselor.

(17) Pentru mijloacele fixe amortizabile, deducerile de amortizare se determina fara a lua in calcul amortizarea contabila. Castigurile sau pierderile rezultate din vanzarea ori din scoaterea din functiune a acestor mijloace fixe se calculeaza pe baza valorii fiscale a acestora, diminuata cu amortizarea fiscala, cu exceptia celor prevazute la alin. (14). Norme metodologice

(18) In cazul in care, potrivit reglementarilor contabile aplicabile, se inlocuiesc parti componente ale mijloacelor fixe amortizabile/imobilizarilor necorporale cu valoare fiscala ramasa neamortizata, cheltuielile reprezentand valoarea fiscala ramasa neamortizata aferenta partilor inlocuite reprezinta cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil. Valoarea fiscala ramasa neamortizata a mijloacelor fixe amortizabile/imobilizarilor necorporale se recalculeaza in mod corespunzator, prin diminuarea acesteia cu valoarea fiscala ramasa neamortizata aferenta partilor inlocuite si majorarea cu valoarea fiscala aferenta partilor noi inlocuite, si se amortizeaza pe durata normala de utilizare ramasa. Norme metodologice

(19) In cazul in care, potrivit reglementarilor contabile aplicabile, se inlocuiesc parti componente ale mijloacelor fixe amortizabile/imobilizarilor necorporale, dupa expirarea duratei normale de utilizare, pentru determinarea amortizarii fiscale se va stabili o noua durata normala de utilizare de catre o comisie tehnica interna sau un expert tehnic independent.

(20) Contribuabilii care investesc in mijloace fixe destinate prevenirii accidentelor de munca si bolilor profesionale, precum si infiintarii si functionarii cabinetelor medicale pot deduce integral valoarea acestora la calculul profitului impozabil la data punerii in functiune sau pot recupera aceste cheltuieli prin deduceri de amortizare, potrivit prevederilor prezentului articol.

(21) In cazul unei imobilizari corporale care la data intrarii in patrimoniu are o valoare fiscala mai mica decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului, contribuabilul poate recupera aceste cheltuieli prin deduceri de amortizare, potrivit prevederilor prezentului articol.

(22) Cheltuielile aferente achizitionarii sau producerii de containere sau ambalaje, care circula intre contribuabil si clienti, se recupereaza prin deduceri de amortizare, prin metoda liniara, pe durata normala de utilizare stabilita de contribuabilul care isi mentine dreptul de proprietate asupra containerelor sau a ambalajelor.

(23) Ministerul Finantelor Publice elaboreaza normele privind clasificatia si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe.

(24) Pentru titularii de acorduri petroliere si subcontractantii acestora, care desfasoara operatiuni petroliere in perimetre marine ce includ zone cu adancime de apa de peste 100 m, se calculeaza amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale aferente operatiunilor petroliere, a caror durata de folosire este limitata de durata rezervelor, pe unitatea de produs, cu un grad de utilizare de 100%, in functie de rezerva exploatabila de substanta minerala utila, pe durata acordului petrolier. Cheltuielile aferente investitiilor in curs, imobilizarilor corporale si necorporale efectuate pentru operatiunile petroliere vor fi reflectate in contabilitate atat in lei, cat si in euro; aceste cheltuieli, inregistrate in contabilitate in lei, vor fi reevaluate la sfarsitul fiecarui exercitiu financiar pe baza valorilor inregistrate in contabilitate in euro, la cursul de schimb euro/leu comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ultima zi a fiecarui exercitiu financiar.

(25) Prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se aplica la calculul rezultatului fiscal, cu exceptia prevederilor art. 3 alin. 2 lit. a) si ale art. 8 din aceeasi lege.

(26) In cazul contribuabililor care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, pentru activele imobilizate detinute pentru activitatea proprie, transferate in categoria activelor imobilizate detinute in vederea vanzarii si reclasificate in categoria activelor imobilizate detinute pentru activitatea proprie, valoarea fiscala ramasa neamortizata este valoarea fiscala dinaintea reclasificarii ca active imobilizate detinute in vederea vanzarii. Durata de amortizare este durata normala de utilizare ramasa, determinata in baza duratei normale de utilizare initiale, din care se scade durata in care a fost clasificat in categoria activelor imobilizate detinute in vederea vanzarii. Amortizarea fiscala se calculeaza incepand cu luna urmatoare celei in care a fost reclasificat in categoria activelor imobilizate detinute pentru activitatea proprie, prin recalcularea cotei de amortizare fiscala.

ART. 29 - Contracte de leasing

(1) In cazul leasingului financiar utilizatorul este tratat din punct de vedere fiscal ca proprietar, in timp ce, in cazul leasingului operational, locatorul are aceasta calitate.

(2) Amortizarea bunului care face obiectul unui contract de leasing se face de catre utilizator, in cazul leasingului financiar, si de catre locator, in cazul leasingului operational, cheltuielile fiind deductibile, potrivit art. 28.

(3) In cazul leasingului financiar utilizatorul deduce dobanda, iar in cazul leasingului operational locatarul deduce chiria (rata de leasing), potrivit prevederilor prezentului titlu.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) - (3), contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, pentru determinarea rezultatului fiscal, vor avea in vedere urmatoarele reguli:

a) in cazul in care contractul de leasing transfera dreptul de proprietate asupra activului-suport la locatar pana la incheierea duratei contractului de leasing sau costul activului aferent dreptului de utilizare reflecta faptul ca locatarul va exercita o optiune de cumparare, locatarul deduce cheltuielile cu amortizarea activului aferent dreptului de utilizare pe durata activului-suport, determinata potrivit art. 28, cu respectarea si a celorlalte conditii prevazute in cadrul art. 28;

b) in cazul contractelor de leasing care nu indeplinesc conditia prevazuta la lit. a), cheltuielile cu amortizarea activului aferent dreptului de utilizare se deduc astfel:

1. pe durata contractului de leasing, in situatia in care locatarul amortizeaza activul respectiv pe aceeasi durata, potrivit reglementarilor contabile aplicabile;

2. pe durata activului-suport determinata potrivit art. 28, in situatia in care locatarul amortizeaza activul respectiv pe durata de utilizare economica a activului-suport, potrivit reglementarilor contabile aplicabile. In cazul in care activele-suport sunt de natura celor prevazute la art. 28 alin. (4), cu exceptia celor prevazute la art. 28 alin. (4) lit. c), cheltuielile cu amortizarea activului aferent dreptului de utilizare se deduc pe durata contractului de leasing;

c) pentru deducerea cheltuielilor privind dobanzile, in cazurile prevazute la lit. a) si b), se aplica prevederile art. 402;

d) in situatia in care activele-suport care fac obiectul contractelor prevazute la lit. a) reprezinta active de natura celor prevazute la art. 22 alin. (1), scutirea de impozit pe profit a profitului reinvestit, potrivit art. 22, se aplica la valoarea dreptului de utilizare a activelor respective;

e) pentru deducerea cheltuielilor prevazute la lit. b) se aplica si prevederile art. 25 alin. (1) si (3) lit. l), dupa caz;

f) in cazul in care se efectueaza reevaluarea activului aferent dreptului de utilizare sunt aplicabile prevederile art. 7 pct. 44 lit. c), art. 23 lit. g), art. 25 alin. (4) lit. l), art. 26 alin. (6) si (7);

g) pentru clasificarea contractelor de leasing, locatarul nu aplica prevederile art. 7 pct. 7 si 8, art. 28 alin. (4) si (14).

h) pentru deducerea diferentelor de curs valutar se aplica prevederile art. 402, cu exceptia vehiculelor rutiere motorizate, unde se aplica prevederile art. 25 alin. (3) lit. l);

(5) In cazul contractelor de leasing pe termen scurt si in cazul contractelor de leasing in care activul-suport are o valoare mica, pentru care locatarul opteaza sa nu aplice dispozitiile privind recunoasterea contractelor de leasing, potrivit reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, cheltuielile aferente acestor contracte, reprezinta cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal.

ART. 30 - Contracte de fiducie

(1) In cazul contractelor de fiducie, incheiate conform dispozitiilor Codului civil, in care constituitorul are si calitatea de beneficiar, se aplica urmatoarele reguli:

a) transferul masei patrimoniale fiduciare de la constituitor catre fiduciar nu este transfer impozabil in intelesul prezentului titlu;

b) fiduciarul va conduce o evidenta contabila separata pentru masa patrimoniala fiduciara si va transmite trimestrial catre constituitor, pe baza de decont, veniturile si cheltuielile rezultate din administrarea patrimoniului conform contractului;

c) valoarea fiscala a activelor cuprinse in masa patrimoniala fiduciara, preluata de fiduciar, este egala cu valoarea fiscala pe care acestea au avut-o la constituitor;

d) amortizarea fiscala pentru orice activ amortizabil prevazut in masa patrimoniala fiduciara se determina in continuare in conformitate cu regulile prevazute la art. 28, care s-ar fi aplicat la persoana care a transferat activul, daca transferul nu ar fi avut loc.

(2) In cazul contractelor de fiducie, incheiate conform dispozitiilor Codului civil, in care calitatea de beneficiar o are fiduciarul sau o terta persoana, cheltuielile inregistrate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la constituitor catre fiduciar sunt considerate cheltuieli nedeductibile.

ART. 31 - Pierderi fiscale

(1) Pierderea anuala, stabilita prin declaratia de impozit pe profit, se recupereaza din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 7 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua in ordinea inregistrarii acestora, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale in vigoare din anul inregistrarii acestora. Norme metodologice

(2) Pierderea fiscala inregistrata de contribuabilii care isi inceteaza existenta ca efect al unei operatiuni de fuziune sau divizare totala se recupereaza de catre contribuabilii nou-infiintati ori de catre cei care preiau patrimoniul societatii absorbite sau divizate, dupa caz, proportional cu activele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de fuziune/divizare. Pierderea fiscala inregistrata de contribuabilii care nu isi inceteaza existenta ca efect al unei operatiuni de desprindere a unei parti din patrimoniul acestora, transferata ca intreg, se recupereaza de acesti contribuabili si de cei care preiau partial patrimoniul societatii cedente, dupa caz, proportional cu activele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de divizare, respectiv cu cele mentinute de persoana juridica cedenta. Norme metodologice

2^1) Prevederile alin. (2) se aplica si:

a) contribuabilului care, in calitate de absorbant/beneficiar al unei operatiuni de fuziune/divizare/desprindere, preia de la un platitor de impozit pe veniturile microintreprinderilor care a fost anterior platitor de impozit pe profit, o pierdere fiscala nerecuperata integral de catre absorbit/divizat/cedent, potrivit prevederilor prezentului articol. Aceasta pierdere se recupereaza de catre contribuabil, pe perioada ramasa, cuprinsa intre anul inregistrarii pierderii fiscale si limita celor 7 ani;

b) contribuabilului care, intr-o perioada anterioara in care era platitor de impozit pe veniturile microintreprinderilor, a preluat, ca absorbant/beneficiar al unei operatiuni de fuziune/divizare/desprindere, de la un platitor de impozit pe veniturile microintreprinderilor, fost platitor de impozit pe profit, o pierdere fiscala nerecuperata, potrivit prevederilor prezentului articol. Aceasta pierdere se recupereaza de catre contribuabil pe perioada ramasa, cuprinsa intre anul inregistrarii pierderii fiscale si limita celor 7 ani;

c) contribuabilului care, intr-o perioada anterioara in care era platitor de impozit pe veniturile microintreprinderilor, a preluat, ca absorbant/beneficiar al unei operatiuni de fuziune/divizare/desprindere, de la un alt platitor de impozit pe profit, o pierdere fiscala nerecuperata integral, potrivit prevederilor prezentului articol. Aceasta pierdere se recupereaza de catre contribuabil pe perioada ramasa cuprinsa intre anul inregistrarii pierderii fiscale si limita celor 7 ani."

(3) In cazul persoanelor juridice straine, prevederile alin. (1) se aplica luandu-se in considerare numai veniturile si cheltuielile atribuibile sediului permanent, respectiv veniturile si cheltuielile atribuibile fiecarui sediu permanent cumulate la nivelul sediului permanent desemnat in Romania.

(4) Contribuabilii care au fost platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor si care anterior au realizat pierdere fiscala intra sub incidenta prevederilor alin. (1) de la data la care au revenit la sistemul de impozitare reglementat de prezentul titlu. Aceasta pierdere se recupereaza pe perioada cuprinsa intre anul inregistrarii pierderii fiscale si limita celor 7 ani. Norme metodologice

(5) In cazul contribuabililor care se dizolva cu lichidare, perioada cuprinsa intre prima zi a anului urmator celui in care a inceput operatiunea de lichidare si data inchiderii procedurii de lichidare se considera un an in ceea ce priveste recuperarea pierderii fiscale, potrivit alin. (1).

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

ART. 31 - Pierderi fiscale

(1) Pierderile fiscale anuale stabilite prin declaratia de impozit pe profit, incepand cu anul 2024/anul fiscal modificat care incepe in anul 2024, dupa caz, se recupereaza din profiturile impozabile realizate, in limita a 70% inclusiv, in urmatorii 5 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua in ordinea inregistrarii acestora, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit.

(2) Pierderea fiscala inregistrata de contribuabilii care isi inceteaza existenta ca efect al unei operatiuni de fuziune sau divizare totala se recupereaza de catre contribuabilii nou-infiintati ori de catre cei care preiau patrimoniul societatii absorbite sau divizate, dupa caz, proportional cu activele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de fuziune/divizare. Pierderea fiscala inregistrata de contribuabilii care nu isi inceteaza existenta ca efect al unei operatiuni de desprindere a unei parti din patrimoniul acestora, transferata ca intreg, se recupereaza de acesti contribuabili si de cei care preiau partial patrimoniul societatii cedente, dupa caz, proportional cu activele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de divizare, respectiv cu cele mentinute de persoana juridica cedenta.

(3) Prevederile alin. (2) se aplica si:

a)contribuabilului care, in calitate de absorbant/beneficiar al unei operatiuni de fuziune/divizare/desprindere, preia de la un platitor de impozit pe veniturile microintreprinderilor care a fost anterior platitor de impozit pe profit o pierdere fiscala nerecuperata integral de catre absorbit/divizat/cedent, potrivit prevederilor prezentului articol. Aceasta pierdere se recupereaza de catre contribuabil potrivit alin. (1) si (7), dupa caz;

b)contribuabilului care, intr-o perioada anterioara in care era platitor de impozit pe veniturile microintreprinderilor, a preluat, ca absorbant/beneficiar al unei operatiuni de fuziune/divizare/ desprindere, de la un platitor de impozit pe veniturile microintreprinderilor, fost platitor de impozit pe profit, o pierdere fiscala nerecuperata, potrivit prevederilor prezentului articol. Aceasta pierdere se recupereaza de catre contribuabil potrivit alin. (1) si (7), dupa caz;

c)contribuabilului care, intr-o perioada anterioara in care era platitor de impozit pe veniturile microintreprinderilor, a preluat, ca absorbant/beneficiar al unei operatiuni de fuziune/divizare/ desprindere, de la un alt platitor de impozit pe profit, o pierdere fiscala nerecuperata integral, potrivit prevederilor prezentului articol. Aceasta pierdere se recupereaza de catre contribuabil potrivit alin. (1) si (7), dupa caz.

(4) In cazul persoanelor juridice straine, prevederile alin. (1) se aplica luandu-se in considerare numai veniturile si cheltuielile atribuibile sediului permanent, respectiv veniturile si cheltuielile atribuibile fiecarui sediu permanent cumulate la nivelul sediului permanent desemnat in Romania.

(5) Contribuabilii care au fost platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor si care anterior au realizat pierdere fiscala intra sub incidenta prevederilor alin. (1) de la data la care au revenit la sistemul de impozitare reglementat de prezentul titlu. Aceasta pierdere se recupereaza potrivit alin. (1) si (7), dupa caz.

(6) In cazul contribuabililor care se dizolva cu lichidare, perioada cuprinsa intre prima zi a anului urmator celui in care a inceput operatiunea de lichidare si data inchiderii procedurii de lichidare se considera un an in ceea ce priveste recuperarea pierderii fiscale, potrivit alin. (1).

(7) Pierderile fiscale anuale stabilite prin declaratia de impozit pe profit, aferente anilor precedenti anului 2024/anului care incepe in 2024, ramase de recuperat la data de 31 decembrie 2023, se recupereaza din profiturile impozabile realizate incepand cu anul 2024, in limita a 70% din profiturile impozabile respective, pe perioada ramasa de recuperat din cei 7 ani consecutivi ulteriori anului inregistrarii pierderilor respective.

(8) In cazul in care se recupereaza atat pierderi fiscale anuale, potrivit dispozitiilor alin. (1) si (7), pentru aplicarea limitei de 70%, aceste pierderi se cumuleaza.

ART. 32 - Regimul fiscal care se aplica fuziunilor, divizarilor totale, divizarilor partiale, transferurilor de active si achizitiilor de titluri de participare intre persoane juridice romane

(1) Prevederile prezentului articol se aplica urmatoarelor operatiuni de fuziune, divizare totala, divizare partiala, transferurilor de active si operatiunilor de achizitie de titluri de participare, efectuate intre persoane juridice romane potrivit legii, si anume:

a) fuziune - operatiunea prin care:

1. una sau mai multe societati, in momentul si ca efect al dizolvarii fara lichidare, isi transfera totalitatea activelor si pasivelor catre o alta societate existenta, in schimbul emiterii catre participantii lor a titlurilor de participare reprezentand capitalul celeilalte societati si, daca este cazul, al platii in numerar a maximum 10% din valoarea nominala ori, in absenta valorii nominale, a valorii nominale contabile echivalente a titlurilor respective;

2. doua sau mai multe societati, in momentul si ca efect al dizolvarii fara lichidare, isi transfera totalitatea activelor si pasivelor unei alte societati care se infiinteaza, in schimbul emiterii catre participantii lor a unor titluri de participare reprezentand capitalul noii societati si, daca este cazul, a platii in numerar a maximum 10% din valoarea nominala ori, in absenta valorii nominale, a valorii nominale contabile echivalente a titlurilor respective;

3. o societate, in momentul dizolvarii fara lichidare, isi transfera totalitatea activelor si pasivelor catre societatea care detine toate titlurile de participare ce reprezinta capitalul sau;

b) divizare totala - operatiunea prin care o societate, in momentul si ca efect al dizolvarii fara lichidare, isi transfera totalitatea activelor si pasivelor catre doua sau mai multe societati existente ori nou-infiintate, in schimbul emiterii catre participantii sai de titluri de participare reprezentand capitalul societatilor beneficiare si, daca este cazul, a sumei in numerar de maximum 10% din valoarea nominala sau, in absenta valorii nominale, a valorii nominale contabile echivalente a titlurilor;

c) divizare partiala - operatiunea prin care o societate transfera, fara a fi dizolvata, una sau mai multe ramuri de activitate, catre una sau mai multe societati existente ori nou-infiintate, lasand cel putin o ramura de activitate in societatea cedenta, in schimbul emiterii catre participantii sai de titluri de participare reprezentand capitalul societatilor beneficiare si, daca este cazul, a sumei in numerar de maximum 10% din valoarea nominala sau, in absenta valorii nominale, a valorii nominale contabile echivalente a titlurilor;

d) transfer de active - operatiunea prin care o societate transfera, fara a fi dizolvata, totalitatea sau una ori mai multe ramuri ale activitatii sale catre alta societate, in schimbul transferarii titlurilor de participare reprezentand capitalul societatii beneficiare;

e) achizitie de titluri de participare - operatiunea prin care o societate dobandeste o participatie in capitalul altei societati in asa fel incat dobandeste majoritatea drepturilor de vot sau majoritatea titlurilor de participare in societatea respectiva sau, detinand aceasta majoritate, achizitioneaza inca o participatie, in schimbul emiterii catre participantii acesteia din urma, in schimbul titlurilor lor, a titlurilor reprezentand capitalul societatii initiale si, daca este cazul, a sumei in numerar de maximum 10% din valoarea nominala sau, in absenta valorii nominale, a valorii nominale contabile echivalente a titlurilor emise ca valoare de schimb.

(2) In sensul prezentului articol, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) societate cedenta - persoana juridica ce transfera activele si pasivele ori care transfera totalitatea sau una/mai multe ramuri de activitate;

b) societate beneficiara - persoana juridica ce primeste activele si pasivele sau totalitatea ori una/mai multe ramuri de activitate ale societatii cedente;

c) societate achizitionata - persoana juridica in care alta persoana juridica dobandeste o participatie, potrivit alin. (1) lit. e);

d) societate achizitoare - persoana juridica ce dobandeste o participatie in capitalul unei alte persoane juridice, potrivit alin. (1) lit. e);

e) active si pasive transferate - activele si pasivele societatii cedente care, in urma fuziunii, divizarii totale sau divizarii partiale, sunt transferate societatii beneficiare si care contribuie la generarea profiturilor sau pierderilor luate in calcul la stabilirea bazei de impozitare a societatii beneficiare;

f) valoare fiscala a unui activ/pasiv/titlu de participare - valoarea prevazuta la art. 7 pct. 44 si 45, dupa caz;

g) ramura de activitate - totalitatea activelor si pasivelor unei diviziuni dintr-o societate care, din punct de vedere organizatoric, constituie o activitate independenta, adica o entitate capabila sa functioneze prin propriile mijloace. Norme metodologice

(3) Transferul activelor si pasivelor, efectuat in cadrul operatiunilor de reorganizare prevazute la alin. (1), este tratat, in intelesul prezentului titlu, ca transfer neimpozabil, pentru diferenta dintre pretul de piata al activelor/pasivelor transferate si valoarea lor fiscala.

(4) Emiterea de catre societatea beneficiara/achizitoare de titluri de participare in legatura cu fuziunea, divizarea totala, divizarea partiala sau achizitia de titluri de participare, prevazute la alin. (1), unui participant al societatii cedente/achizitionate, in schimbul unor titluri detinute la o societate cedenta/achizitionata, nu reprezinta transfer impozabil in intelesul prezentului titlu, respectiv titlului IV, dupa caz.

(5) In situatia in care o societate beneficiara detine o participatie la capitalul societatii cedente, veniturile acesteia, provenite din anularea participatiei sale, nu se impoziteaza daca participatia societatii beneficiare la capitalul societatii cedente este mai mare de 10%.

(6) In cazul operatiunilor de reorganizare prevazute la alin. (1) se aplica urmatoarele reguli:

a) valoarea fiscala a unui activ sau pasiv, transferate societatii beneficiare, este egala cu valoarea fiscala pe care activul/pasivul a avut-o la societatea cedenta;

b) in cazul divizarii totale si divizarii partiale, valoarea fiscala a titlurilor de participare detinute de un participant al societatii cedente inainte de divizare se aloca titlurilor de participare emise de societatea beneficiara, proportional cu raportul dintre valoarea de inregistrare sau pretul de piata a titlurilor de participare emise de societatea beneficiara si valoarea de inregistrare sau pretul de piata a titlurilor de participare detinute la societatea cedenta inainte de divizare;

c) in cazul fuziunii si achizitiei de titluri de participare, valoarea fiscala a titlurilor de participare primite de un participant al unei societati cedente/achizitionate, de la o societate beneficiara/achizitoare, trebuie sa fie egala cu valoarea fiscala a titlurilor de participare detinute de catre aceasta persoana, inainte de efectuarea operatiunii;

d) in cazul transferului de active, valoarea fiscala a titlurilor de participare primite de societatea cedenta este egala cu valoarea fiscala pe care activele si pasivele transferate au avut-o la aceasta societate inainte de efectuarea operatiunii;

e) societatea beneficiara calculeaza amortizarea fiscala, in conformitate cu regulile prevazute la art. 28, precum si orice castig sau pierdere, aferente activelor si pasivelor transferate, in concordanta cu dispozitiile care ar fi fost aplicate societatii cedente daca fuziunea, divizarea totala, divizarea partiala sau transferul de active nu ar fi avut loc;

f) transferul unui provizion sau al unei rezerve, anterior deduse din baza impozabila a societatii cedente, care nu provin de la sediile permanente din strainatate ale acesteia, daca sunt preluate, in aceleasi conditii de deducere, de catre societatea beneficiara, nu se considera reducere sau anulare a provizionului sau rezervei, potrivit art. 26 alin. (5), la momentul transferului;

g) in situatia in care societatea cedenta inregistreaza pierdere fiscala, in anul curent sau din anii precedenti, nerecuperata pana la data la care operatiunile respective produc efecte, aceasta se recupereaza potrivit prevederilor art. 31 .

(7) Prevederile prezentului articol nu se aplica atunci cand fuziunea, divizarea sub orice forma, transferul de active sau achizitia de titluri de participare are drept consecinta frauda si evaziunea fiscala constatata in conditiile legii.

ART. 33 - Regimul fiscal comun care se aplica fuziunilor, divizarilor totale, divizarilor partiale, transferurilor de active si schimburilor de actiuni intre societati din Romania si societati din alte state membre ale Uniunii Europene

(1) Prevederile prezentului articol se aplica:

a) operatiunilor de fuziune, divizare totala, divizare partiala, transferurilor de active si schimburilor de actiuni in care sunt implicate societati din doua sau mai multe state membre, din care una este din Romania; Norme metodologice

b) transferului sediului social al unei societati europene din Romania in alt stat membru, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2.157/2001 al Consiliului din 8 octombrie 2001 privind statutul societatii europene (SE), publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 294 din 10 noiembrie 2001, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.435/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind statutul societatii cooperative europene (SCE), publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 207 din 18 august 2003.

(2) In sensul prezentului articol, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

1. fuziune - operatiunea prin care:

a) una sau mai multe societati, in momentul si ca efect al dizolvarii fara lichidare, isi transfera totalitatea activelor si pasivelor catre o alta societate existenta, in schimbul emiterii catre participantii lor a titlurilor de participare reprezentand capitalul celeilalte societati si, daca este cazul, al platii in numerar a maximum 10% din valoarea nominala ori, in absenta valorii nominale, a valorii nominale contabile echivalente a titlurilor respective;

b) doua sau mai multe societati, in momentul si ca efect al dizolvarii fara lichidare, isi transfera totalitatea activelor si pasivelor unei alte societati care se infiinteaza, in schimbul emiterii catre participantii lor a unor titluri de participare reprezentand capitalul noii societati si, daca este cazul, a platii in numerar a maximum 10% din valoarea nominala ori, in absenta valorii nominale, a valorii nominale contabile echivalente a titlurilor respective;

c) o societate, in momentul si ca efect al dizolvarii fara lichidare, isi transfera totalitatea activelor si pasivelor catre societatea care detine toate titlurile de participare ce reprezinta capitalul sau;

2. divizare totala - operatiunea prin care o societate, in momentul si ca efect al dizolvarii fara lichidare, isi transfera totalitatea activelor si pasivelor catre doua sau mai multe societati existente ori nou-infiintate, in schimbul emiterii catre participantii sai, pe baza de proportionalitate, de titluri de participare reprezentand capitalul societatilor beneficiare si, daca este cazul, a sumei in numerar de maximum 10% din valoarea nominala sau, in absenta valorii nominale, a valorii nominale contabile echivalente a titlurilor;

3. divizare partiala - operatiunea prin care o societate transfera, fara a fi dizolvata, una sau mai multe ramuri de activitate, catre una sau mai multe societati existente ori nou-infiintate, lasand cel putin o ramura de activitate in societatea cedenta, in schimbul emiterii catre participantii sai, pe baza de proportionalitate, de titluri de participare reprezentand capitalul societatilor beneficiare si, daca este cazul, a sumei in numerar de maximum 10% din valoarea nominala sau, in absenta valorii nominale, a valorii nominale contabile echivalente a titlurilor;

4. active si pasive transferate - activele si pasivele societatii cedente care, in urma fuziunii, divizarii totale sau divizarii partiale, sunt integrate unui sediu permanent al societatii beneficiare, situat in statul membru al societatii cedente, si care contribuie la generarea profiturilor sau pierderilor luate in calcul la stabilirea bazei de impozitare;

5. transfer de active - operatiunea prin care o societate transfera, fara a fi dizolvata, totalitatea sau una ori mai multe ramuri ale activitatii sale catre alta societate, in schimbul transferarii titlurilor de participare reprezentand capitalul societatii beneficiare;

6. schimb de actiuni - operatiunea prin care o societate dobandeste o participatie in capitalul altei societati in asa fel incat dobandeste majoritatea drepturilor de vot sau majoritatea titlurilor de participare in societatea respectiva sau, detinand aceasta majoritate, achizitioneaza inca o participatie, in schimbul emiterii catre participantii acesteia din urma, in schimbul titlurilor lor, a titlurilor reprezentand capitalul societatii initiale si, daca este cazul, a sumei in numerar de maximum 10% din valoarea nominala sau, in absenta valorii nominale, a valorii nominale contabile echivalente a titlurilor emise ca valoare de schimb;

7. societate cedenta - societatea care isi transfera activele si pasivele ori care transfera totalitatea sau una ori mai multe dintre ramurile activitatii sale;

8. societate beneficiara - societatea care primeste activele si pasivele sau totalitatea ori una sau mai multe dintre ramurile de activitate ale societatii cedente;

9. societate achizitionata - societatea in care alta societate detine o participatie, in urma unui schimb de titluri de participare;

10. societate achizitoare - societatea care achizitioneaza o participatie, din actiunile unei societati, in urma unui schimb de titluri de participare;

11. ramura de activitate - totalitatea activului si pasivului unei diviziuni dintr-o societate care, din punct de vedere organizatoric, constituie o activitate independenta, adica o entitate capabila sa functioneze prin propriile mijloace; Norme metodologice

12. societate dintr-un stat membru - orice societate care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) are una dintre formele de organizare prezentate in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentul titlu;

b) in conformitate cu legislatia fiscala a statului membru, este considerata ca avandu-si sediul fiscal in statul membru si, in temeiul conventiei incheiate cu un stat tert privind evitarea dublei impuneri, nu se considera ca are sediul fiscal in afara Uniunii Europene;

c) plateste, in conformitate cu legislatia fiscala a unui stat membru, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari, unul dintre impozitele prevazute in anexa nr. 4, care face parte integranta din prezentul titlu, sau un impozit similar impozitului pe profit reglementat de prezentul titlu;

13. transferul sediului social - operatiunea prin care o societate europeana sau o societate cooperativa europeana, fara sa se lichideze ori fara sa creeze o societate noua, isi transfera sediul social din Romania intr-un alt stat membru.

(3) Operatiunile de fuziune, divizare sub orice forma nu sunt transferuri impozabile pentru diferenta dintre pretul de piata al elementelor din activ si pasiv transferate si valoarea lor fiscala.

(4) Dispozitiile alin. (3) se aplica numai daca societatea beneficiara calculeaza amortizarea si orice castig sau pierdere, aferente activelor si pasivelor transferate, in concordanta cu dispozitiile care ar fi fost aplicate societatii cedente daca fuziunea, divizarea sub orice forma nu ar fi avut loc.

(5) In cazul in care provizioanele sau rezervele constituite au fost anterior deduse la calculul rezultatului fiscal de catre societatea cedenta si nu provin de la sediile permanente din strainatate, aceste provizioane sau rezerve pot fi preluate, in aceleasi conditii de deducere, de catre sediul permanent al societatii beneficiare situat in Romania, societatea beneficiara asumandu-si astfel drepturile si obligatiile societatii cedente.

(6) Referitor la operatiunile mentionate la alin. (1) lit. a), in situatia in care societatea cedenta inregistreaza pierdere fiscala, determinata potrivit prezentului titlu, aceasta se recupereaza de catre sediul permanent al societatii beneficiare situat in Romania.

(7) Atunci cand o societate beneficiara detine o participatie la capitalul societatii cedente, veniturile societatii beneficiare provenite din anularea participatiei sale nu se impoziteaza in cazul in care participatia societatii beneficiare la capitalul societatii cedente este mai mare de 10%.

(8) In cazul schimbului de actiuni se aplica urmatoarele:

a) atribuirea, in cazul fuziunii, divizarii totale sau al unui schimb de actiuni, a titlurilor de participare reprezentand capitalul societatii beneficiare ori achizitoare unui participant al societatii cedente sau achizitionate, in schimbul unor titluri reprezentand capitalul acestei societati, nu reprezinta transferuri impozabile potrivit prezentului titlu si titlului IV, dupa caz;

b) atribuirea, in cazul divizarii partiale, a titlurilor de participare ale societatii cedente, reprezentand capitalul societatii beneficiare, nu reprezinta transferuri impozabile potrivit prezentului titlu si titlului IV, dupa caz;

c) dispozitiile lit. a) se aplica numai daca actionarul nu atribuie titlurilor de participare primite o valoare fiscala mai mare decat valoarea pe care acestea o aveau inainte de fuziune, divizare totala sau schimb de actiuni;

d) dispozitiile lit. b) se aplica numai daca actionarul nu atribuie titlurilor de participare primite si celor detinute in compania cedenta o valoare fiscala mai mare decat valoarea titlurilor detinute la societatea cedenta inainte de divizarea partiala;

e) profitul sau venitul provenit din cesionarea ulterioara a titlurilor de participare se impoziteaza potrivit prevederilor prezentului titlu sau ale titlului IV, dupa caz;

f) expresia valoare fiscala reprezinta valoarea ce este utilizata pentru calcularea veniturilor sau pierderilor, in scopul determinarii venitului impozabil ori aportului de capital al unui participant al societatii.

(9) Dispozitiile alin. (3) - (8) se aplica si transferului de active.

(10) In cazul in care activele si pasivele societatii cedente din Romania transferate intr-o operatiune de fuziune, divizare totala, divizare partiala sau transfer de active includ si activele si pasivele unui sediu permanent situat intr-un alt stat membru, inclusiv in statul membru in care este rezidenta societatea beneficiara, dreptul de impozitare a sediului permanent respectiv revine statului membru in care este situata societatea beneficiara.

(11) Reguli aplicabile in cazul transferului sediului social al unei societati europene sau al unei societati cooperative europene:

a) atunci cand o societate europeana sau o societate cooperativa europeana transfera sediul social din Romania intr-un alt stat membru, acest transfer al sediului social nu reprezinta transfer impozabil pentru plusvaloarea calculata ca diferenta intre pretul de piata al elementelor din activ si pasiv transferate si valoarea lor fiscala, pentru acele active si pasive ale societatii europene ori societatii cooperative europene, care raman efectiv integrate unui sediu permanent al societatii europene sau al societatii cooperative europene in Romania si care contribuie la generarea profitului ori pierderii luate in calcul din punct de vedere fiscal;

b) transferul este neimpozabil numai daca societatile europene sau societatile cooperative europene calculeaza amortizarea si orice castiguri sau pierderi aferente activelor si pasivelor care raman efectiv integrate unui sediu permanent ca si cum transferul sediului social nu ar fi avut loc;

c) provizioanele sau rezervele care anterior transferului sediului social au fost deduse la calculul rezultatului fiscal de catre societatile europene ori societatile cooperative europene si care nu provin de la sediile permanente din strainatate pot fi preluate, in aceleasi conditii de deducere, de catre sediul permanent din Romania al societatii europene sau al societatii cooperative europene;

d) referitor la operatiunile mentionate la alin. (1) lit. b), in situatia in care o societate europeana sau o societate cooperativa europeana inregistreaza pierdere fiscala, determinata potrivit prezentului titlu, aceasta se recupereaza de catre sediul permanent al societatii europene ori al societatii cooperative europene situat in Romania;

e) transferul sediului social al societatilor europene sau al societatilor cooperative europene nu trebuie sa determine impozitarea venitului, profitului sau plusvalorii actionarilor.

(12) Prevederile prezentului articol nu se aplica atunci cand fuziunea, divizarea sub orice forma, transferul de active sau schimbul de actiuni:

a) are drept consecinta frauda si evaziunea fiscala constatata in conditiile legii;

b) are drept efect faptul ca o societate, implicata sau nu in operatiune, nu mai indeplineste conditiile necesare reprezentarii angajatilor in organele de conducere ale societatii, in conformitate cu acordurile in vigoare inainte de operatiunea respectiva. Aceasta prevedere se aplica in masura in care in societatile la care face referire prezentul articol nu se aplica dispozitiile comunitare care contin norme echivalente privind reprezentarea angajatilor in organele de conducere ale societatii.

(13) Dispozitiile prezentului articol transpun prevederile Directivei 2009/133/CE a Consiliului din 19 octombrie 2009 privind regimul fiscal comun care se aplica fuziunilor, divizarilor, divizarilor partiale, cesionarii de active si schimburilor de actiuni intre societatile din state membre diferite si transferului sediului social al unei SE sau SCE intre statele membre, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 310 din 25 noiembrie 2009, cu amendamentele ulterioare.

ART. 34 - Asocieri cu sau fara personalitate juridica

(1) Intr-o asociere fara personalitate juridica intre doua sau mai multe persoane juridice romane, veniturile si cheltuielile inregistrate se atribuie fiecarui asociat, conform prevederilor contractului de asociere.

(2) Veniturile si cheltuielile determinate de operatiunile asocierii, transmise pe baza de decont fiecarui asociat, potrivit reglementarilor contabile aplicabile, se iau in calcul pentru determinarea profitului impozabil al fiecarui asociat. Documentele justificative aferente operatiunilor asocierii sunt cele care au stat la baza inregistrarii in evidenta contabila de catre persoana desemnata de asociati, conform prevederilor contractului de asociere.

(3) Persoana juridica romana, partenera intr-o asociere cu personalitate juridica, inregistrata intr-un stat strain, la stabilirea rezultatului fiscal, potrivit prevederilor prezentului titlu, va lua in calcul si veniturile/cheltuielile atribuite, respectiv repartizarile de profit primite, dupa caz, conform prevederilor contractuale. Norme metodologice

ART. 35 - Reguli generale aplicabile persoanelor juridice cu sediul in Romania, infiintate potrivit legislatiei europene, si persoanelor juridice straine rezidente in Romania potrivit locului conducerii efective

Prevederile referitoare la persoana juridica romana cuprinse la art. 23, 24, 32, 34, 38, 39, precum si art. 43 se aplica in aceleasi conditii si situatii persoanelor juridice cu sediul in Romania, infiintate potrivit legislatiei europene, si persoanelor juridice straine rezidente in Romania potrivit locului conducerii efective. Pentru aplicarea art. 24 si 33 persoanele juridice straine rezidente in Romania potrivit locului conducerii efective trebuie sa aiba una dintre formele de organizare prevazute in anexa nr. 1, respectiv anexa nr. 3, din prezentul titlu.

 

CAPITOLUL III - Aspecte fiscale internationale

ART. 36 - Rezultatul fiscal al unui sediu permanent

(1) Persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania au obligatia de a plati impozitul pe profit pentru profitul impozabil care este atribuibil sediului permanent.

(2) Rezultatul fiscal se determina in conformitate cu regulile stabilite in cap. II al prezentului titlu, in urmatoarele conditii:

a) numai veniturile ce sunt atribuibile sediului permanent se iau in calcul pentru determinarea rezultatului fiscal;

b) numai cheltuielile efectuate in scopul obtinerii acestor venituri se iau in calcul pentru determinarea rezultatului fiscal.

(3) Rezultatul fiscal al sediului permanent se determina prin tratarea acestuia ca persoana separata si prin utilizarea regulilor preturilor de transfer la stabilirea valorii de piata a unui transfer facut intre persoana juridica straina si sediul sau permanent. Pentru cheltuielile alocate sediului permanent de catre sediul sau principal, documentele justificative trebuie sa includa dovezi privind suportarea efectiva a costurilor si alocarea rezonabila a acestor costuri catre sediul permanent utilizand regulile preturilor de transfer. Norme metodologice

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(3) Rezultatul fiscal al sediului permanent se determina prin tratarea acestuia ca persoana separata si independenta si prin utilizarea regulilor preturilor de transfer la stabilirea valorii de piata a unui transfer efectuat intre persoana juridica straina si sediul sau permanent. La stabilirea valorii de piata a transferului efectuat intre persoana juridica straina si sediul sau permanent se au in vedere prevederile din Raportul 2010 privind alocarea profiturilor catre sediile permanente, emis de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica si publicat pe site-ul acestei organizatii la adresa https://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/45689524.pdf.

(4) In situatia in care, inainte de sfarsitul unui an fiscal, nu se determina daca activitatile unui nerezident in Romania vor fi pe o durata suficienta pentru a deveni un sediu permanent, veniturile si cheltuielile acelui an fiscal vor fi luate in considerare in urmatorul an fiscal, in situatia in care durata legala de 6 luni sau termenul prevazut in conventia de evitare a dublei impuneri, dupa caz, sunt depasite. Din impozitul pe profit datorat de sediul permanent, de la inceputul activitatii, se scad, daca au fost platite in perioada anterioara inregistrarii sediului permanent, potrivit titlului VI, sumele reprezentand impozite cu retinere la sursa.

(5) In situatia in care persoana juridica straina isi desfasoara activitatea in Romania printr-un singur sediu permanent, acesta este si sediul permanent desemnat pentru indeplinirea obligatiilor care revin potrivit prezentului titlu.

ART. 37 - Rezultatul fiscal al persoanei juridice straine care isi desfasoara activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente in Romania

(1) Persoana juridica straina care desfasoara activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente in Romania are obligatia sa stabileasca unul dintre aceste sedii ca sediu permanent desemnat pentru indeplinirea obligatiilor care ii revin potrivit prezentului titlu. La nivelul sediului permanent desemnat se cumuleaza veniturile, respectiv cheltuielile sediilor permanente apartinand aceleiasi persoane juridice straine.

(2) Rezultatul fiscal al persoanei juridice straine care isi desfasoara activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente se determina la nivelul sediului permanent desemnat sa indeplineasca obligatiile care ii revin potrivit prezentului titlu, in conformitate cu regulile stabilite in cap. II, in urmatoarele conditii:

a) numai veniturile ce sunt atribuibile fiecarui sediu permanent se transmit spre a fi cumulate de sediul permanent desemnat pentru a indeplini obligatiile fiscale;

b) numai cheltuielile efectuate in scopul obtinerii veniturilor fiecarui sediu permanent se transmit spre a fi cumulate de sediul permanent desemnat pentru a indeplini obligatiile fiscale.

(3) Rezultatul fiscal la nivelul sediului permanent desemnat se determina pe baza veniturilor si cheltuielilor inregistrate de fiecare sediu permanent apartinand aceleiasi persoane juridice straine, cu respectarea prevederilor alin. (2), si prin utilizarea regulilor preturilor de transfer la stabilirea valorii de piata a unui transfer facut intre persoana juridica straina si sediul sau permanent. Pentru cheltuielile alocate de catre sediul sau principal, celelalte documente justificative trebuie sa includa dovezi privind suportarea efectiva a costurilor si alocarea rezonabila a acestor costuri catre sediul permanent utilizand regulile preturilor de transfer.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(3) Rezultatul fiscal la nivelul sediului permanent desemnat se determina pe baza veniturilor si cheltuielilor inregistrate de fiecare sediu permanent apartinand aceleiasi persoane juridice straine, cu respectarea prevederilor alin. (2), si prin utilizarea regulilor preturilor de transfer la stabilirea valorii de piata a unui transfer efectuat intre persoana juridica straina si sediul sau permanent, conform prevederilor din Raportul 2010 privind alocarea profiturilor catre sediile permanente, emis de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica si publicat pe site-ul acestei organizatii la adresa https://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/45689524.pdf.

(4) Sediul permanent desemnat in Romania calculeaza, declara si plateste obligatiile ce revin potrivit titlului II, pe baza veniturilor si cheltuielilor inregistrate de toate sediile permanente care apartin aceleiasi persoane juridice straine.

(5) In situatia in care sediul fix care indeplineste obligatiile fiscale potrivit titlului VII constituie si sediu permanent in sensul art. 8, sediul fix este si sediul permanent desemnat pentru indeplinirea obligatiilor care revin potrivit prezentului titlu.

ART. 38 - Veniturile unei persoane juridice straine obtinute din transferul proprietatilor imobiliare situate in Romania sau al oricaror drepturi legate de aceste proprietati, veniturile din exploatarea resurselor naturale situate in Romania si veniturile din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana

(1) Persoanele juridice straine au obligatia de a plati impozit pe profit pentru rezultatul fiscal aferent urmatoarelor activitati/operatiuni:

a) transferul proprietatilor imobiliare situate in Romania, inclusiv din inchirierea sau cedarea folosintei proprietatii sau a oricaror drepturi legate de aceasta proprietate imobiliara;

b) vanzarea-cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana, daca nu sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 23 lit. i), in urmatoarele cazuri:

1. nu se face dovada rezidentei intr-un stat cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri;

2. intre Romania si statul de rezidenta al persoanei juridice straine care instraineaza titlurile de participare nu este incheiata conventie de evitare a dublei impuneri;

3. dreptul de impozitare revine Romaniei, in conditiile aplicarii prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri;

c) exploatarea resurselor naturale situate in Romania, inclusiv vanzarea-cesionarea oricarui drept aferent acestor resurse naturale.

(2) Persoana juridica straina care obtine veniturile mentionate la alin. (1) are obligatia de a declara si plati impozit pe profit, potrivit art. 41 si 42.

Norme metodologice

ART. 39 - Evitarea dublei impuneri

(1) Impozitul platit unui stat strain se scade din impozitul pe profit, daca se aplica prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si statul strain.

(2) Daca o persoana juridica romana obtine venituri dintr-un stat strain prin intermediul unui sediu permanent sau venituri supuse unui impozit cu retinere la sursa care, potrivit prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu un alt stat, pot fi impuse in celalalt stat, iar respectiva conventie prevede ca metoda de evitare a dublei impuneri metoda creditului, impozitul platit catre statul strain, fie direct, fie indirect, prin retinerea si virarea de o alta persoana, se scade din impozitul pe profit determinat potrivit prevederilor prezentului titlu.

(3) Daca o persoana juridica straina rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-un stat din Spatiul Economic European isi desfasoara activitatea in Romania printr-un sediu permanent si acel sediu permanent obtine venituri dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat din Spatiul Economic European, iar acele venituri sunt impozitate atat in Romania, cat si in statul unde au fost obtinute veniturile, atunci impozitul platit in statul de unde au fost obtinute veniturile, fie direct, fie indirect, prin retinerea si virarea de o alta persoana, se deduce din impozitul pe profit ce se determina potrivit prevederilor prezentului titlu.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), impozitul platit de un sediu permanent din Romania pentru veniturile obtinute dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat din Spatiul Economic European este dedus in Romania, daca:

a) venitul a fost obtinut de sediul permanent din Romania al unei persoane juridice straine rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-un stat din Spatiul Economic European;

b) venitul a fost obtinut dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat din Spatiul Economic European; si

c) se prezinta documentatia corespunzatoare, conform prevederilor legale, din care sa rezulte faptul ca impozitul a fost platit in acel stat membru al Uniunii Europene sau in acel stat din Spatiul Economic European.

(5) Prevederile alin. (3) si (4) nu se aplica sediilor permanente din Romania ale persoanelor juridice straine rezidente intr-un stat din Spatiul Economic European, altul decat un stat membru al Uniunii Europene, cu care Romania nu are incheiat un instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii.

(6) Creditul acordat pentru impozitele platite unui stat strain intr-un an fiscal nu poate depasi impozitul pe profit, calculat prin aplicarea cotei de impozit pe profit prevazute la art. 17 la profitul impozabil obtinut in statul strain, determinat in conformitate cu regulile prevazute in prezentul titlu, sau la venitul obtinut din statul strain. Creditul se acorda din impozitul pe profit calculat pentru anul in care impozitul a fost platit statului strain. Plata impozitului in strainatate se dovedeste printr-un document justificativ, eliberat de autoritatea competenta a statului strain sau de catre platitorul de venit/agentul care retine la sursa impozitul in situatia in care autoritatea competenta a statului strain nu elibereaza un astfel de document. Pentru veniturile pentru care nu se realizeaza retinerea la sursa, impozitul platit in strainatate de persoana juridica se dovedeste printr-un document justificativ, eliberat de autoritatea competenta a statului strain sau prin copia declaratiei fiscale sau a documentului similar depusa/depus la autoritatea competenta straina insotita de documentatia care atesta plata acestuia, in situatia in care autoritatea competenta a statului strain nu elibereaza documentul justificativ. Norme metodologice

(7) Cand o persoana juridica romana realizeaza profituri dintr-un stat strain prin intermediul unui sediu permanent care, potrivit prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu un alt stat, pot fi impuse in celalalt stat, iar respectiva conventie prevede ca metoda de evitare a dublei impuneri metoda scutirii, profiturile vor fi scutite de impozit pe profit in Romania.

ART. 40 - Pierderi fiscale externe

Orice pierdere realizata printr-un sediu permanent situat intr-un stat care nu este stat membru al Uniunii Europene, al Asociatiei Europene a Liberului Schimb sau situat intr-un stat cu care Romania nu are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri este deductibila doar din veniturile obtinute de sediul permanent respectiv. In acest caz, pierderile realizate printr-un sediu permanent se deduc numai din aceste venituri, separat, pe fiecare sursa de venit. Pierderile neacoperite se reporteaza si se recupereaza in urmatorii 5 ani fiscali consecutivi. Norme metodologice

CAPITOLUL III1 - Norme impotriva practicilor de evitare a obligatiilor fiscale care au incidenta directa asupra functionarii pietei interne

ART. 401 - Definitii specifice

In sensul prezentului capitol, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

1. costurile indatorarii - cheltuiala reprezentand dobanda aferenta tuturor formelor de datorii, alte costuri echivalente din punct de vedere economic cu dobanzile, inclusiv alte cheltuieli suportate in legatura cu obtinerea de finantare potrivit reglementarilor legale in vigoare, cum ar fi, dar fara a se limita la acestea: plati in cadrul imprumuturilor cu participare la profit, dobanzi imputate la instrumente cum ar fi obligatiunile convertibile si obligatiunile cu cupon zero, sume in cadrul unor mecanisme de finantare alternative cum ar fi «finantele islamice», costul de finantare al platilor de leasing financiar, dobanda capitalizata inclusa in valoarea contabila a unui activ aferent sau amortizarea dobanzii capitalizate, sume calculate pe baza unui randament al finantarii in temeiul normelor privind preturile de transfer acolo unde este cazul, dobanzi notionale in cadrul unor instrumente financiare derivate sau al unor acorduri de acoperire a riscului aferente imprumuturilor unei entitati, anumite castiguri si pierderi generate de diferentele de curs valutar la imprumuturi si instrumente legate de obtinerea de finantare, comisioane de garantare pentru mecanisme de finantare, comisioane de intermediere si costuri similare aferente imprumuturilor de fonduri; Norme metodologice

2. costurile excedentare ale indatorarii - suma cu care costurile indatorarii unui contribuabil depasesc veniturile din dobanzi si alte venituri echivalente din punct de vedere economic pe care le primeste contribuabilul;

3. perioada fiscala - perioada impozabila stabilita potrivit prevederilor art. 16;

4. intreprindere asociata - oricare dintre urmatoarele situatii:

a) o entitate in care contribuabilul detine direct sau indirect o participatie, si anume drepturi de vot sau detineri de capital in proportie de 25% sau mai mult, sau are dreptul sa primeasca 25% sau mai mult din profitul entitatii respective;

b) o persoana fizica sau o entitate care detine direct sau indirect o participatie, si anume drepturi de vot sau detineri de capital in proportie de 25% sau mai mult intr-un contribuabil, sau are dreptul sa primeasca 25% sau mai mult din profitul contribuabilului;

c) in cazul in care o persoana fizica sau o entitate detine direct sau indirect o participatie de 25% sau mai mult intr-un contribuabil si in una sau mai multe entitati, toate entitatile in cauza, inclusiv contribuabilul, sunt considerate intreprinderi asociate;

41. in sensul art. 406 si 407:

a) in cazul in care tratamentul neuniform decurge din situatiile prevazute de pct. 11 al prezentului articol lit. a) subpct. (ii) - (v) sau dintr-o dubla deducere si, respectiv, in cazul in care este necesara o ajustare in temeiul art. 406 alin. (3) sau al art. 407, definitia intreprinderii asociate se modifica astfel incat procentul impus de 25% sa fie inlocuit cu un procent impus de 50%;

b) o persoana care actioneaza impreuna cu o alta persoana in ceea ce priveste drepturile de vot sau proprietatea asupra capitalului unei entitati este considerata detinatoare a unei participatii in ceea ce priveste toate drepturile de vot in cadrul entitatii respective sau proprietatea asupra capitalului entitatii respective care sunt detinute de cealalta persoana;

c) o intreprindere asociata inseamna, de asemenea, o entitate care face parte din acelasi grup consolidat in scopuri de contabilitate financiara ca si contribuabilul, o intreprindere in care contribuabilul are o influenta semnificativa asupra conducerii sau o intreprindere care are o influenta semnificativa asupra conducerii contribuabilului;

5. intreprindere financiara - oricare dintre urmatoarele entitati:

a) o institutie de credit sau o intreprindere de investitii, potrivit art. 7 alin. (11) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 2 alin. (1) pct. 10 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau un administrator de fonduri de investitii alternative, astfel cum este definit la art. 3 pct. 2 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investitii alternative, cu modificarile si completarile ulterioare, sau o societate de administrare a unui organism de plasament colectiv in valori mobiliare, astfel cum este definita la art. 4 alin. (1) si art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 10/2015, cu modificarile ulterioare;

b) o intreprindere de asigurare, definita ca fiind un asigurator potrivit art. 1 alin. (2) pct. 3 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare, cu modificarile ulterioare;

c) o intreprindere de reasigurare, definita ca fiind un reasigurator potrivit art. 1 alin. (2) pct. 45 din Legea nr. 237/2015, cu modificarile ulterioare;

d) un administrator de pensii, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) pct. 8 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) institutii de pensii care gestioneaza sisteme de pensii considerate a fi sisteme de securitate sociala care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului si al Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului, precum si orice entitate juridica instituita in scopul investirii in astfel de sisteme;

f) un fond de investitii alternative (FIA) administrat de un AFIA, astfel cum este definit la art. 3 pct. 20 - 22 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investitii alternative, cu modificarile ulterioare;

g) un organism de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM), astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2012 , cu modificarile ulterioare;

h) o contraparte centrala, astfel cum este definita la art. 2 pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului;

i) un depozitar central de titluri de valoare, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European si al Consiliului;

6. stat membru - are intelesul dat la art. 24 alin. (5) lit. a);

7. stat tert - are intelesul dat la art. 24 alin. (5) lit. c);

8. transferul de active - operatiunea prin care Romania pierde dreptul de a impozita activele transferate, in timp ce activele raman in proprietatea legala sau economica a aceluiasi contribuabil;

9. transferul rezidentei fiscale - operatiunea prin care contribuabilul nu mai are rezidenta fiscala in Romania si dobandeste rezidenta fiscala in alt stat membru sau intr-un stat tert;

10. transferul unei activitati economice desfasurate printr-un sediu permanent - operatiunea prin care contribuabilul nu mai are prezenta fiscala in Romania si dobandeste o astfel de prezenta in alt stat membru sau intr-un stat tert, fara sa dobandeasca rezidenta fiscala in acel stat membru sau stat tert.

11. tratament neuniform al elementelor hibride - o situatie care implica un contribuabil sau o entitate, in ceea ce priveste art. 406 alin. (3), si conduce la un tratament neuniform de deducere fara includere sau de dubla deducere; in intelesul acestei definitii se au in vedere urmatoarele:

a) deducerea fara includere apare atunci cand:

(i) plata este efectuata in temeiul unui instrument financiar si aceasta nu urmeaza sa fie inclusa intr-o perioada de timp rezonabila, iar tratamentul neuniform poate fi pus pe seama diferentelor in ceea ce priveste calificarea instrumentului sau a platii respective. in sensul prezentului subpunct, o plata efectuata in temeiul unui instrument financiar este tratata ca fiind inclusa in venit intr-un interval de timp rezonabil, in cazul in care acea plata este inclusa de catre jurisdictia platitorului intr-o perioada fiscala care debuteaza in termen de 12 luni de la sfarsitul perioadei fiscale a platitorului sau este rezonabil sa se prevada ca plata va fi inclusa de catre jurisdictia beneficiarului platii intr-o perioada fiscala viitoare, iar conditiile platii sunt cele preconizate a fi convenite intre intreprinderi independente;

(ii) plata este efectuata catre o entitate hibrida, iar tratamentul neuniform este rezultatul unor diferente privind alocarea platilor efectuate catre entitatea hibrida in temeiul legislatiei jurisdictiei in care entitatea hibrida este stabilita sau inregistrata si al legislatiei jurisdictiei oricarei persoane care participa la entitatea hibrida respectiva;

(iii) plata este efectuata catre o entitate cu unul sau mai multe sedii permanente, iar tratamentul neuniform este rezultatul unor diferente privind alocarea platilor intre sediul central si sediul permanent sau intre doua sau mai multe sedii permanente ale aceleiasi entitati in temeiul legislatiei jurisdictiei in care isi desfasoara activitatea entitatea respectiva;

(iv) plata este efectuata catre un sediu permanent ignorat;

(v) plata este efectuata de catre o entitate hibrida, iar tratamentul neuniform este rezultatul faptului ca plata este ignorata in temeiul legislatiei din jurisdictia beneficiarului platii;

(vi) plata este o plata preconizata intre sediul central si sediul permanent sau intre doua sau mai multe sedii permanente, iar tratamentul neuniform este rezultatul faptului ca plata este ignorata in temeiul legislatiei din jurisdictia beneficiarului platii;

b) o plata reprezentand randamentul aferent unui instrument financiar transferat nu conduce la un tratament neuniform al elementelor hibride in conformitate cu lit. a) subpct. (i), in cazul in care plata este efectuata de un comerciant financiar in cadrul unui transfer hibrid pe piata reglementata, cu conditia ca jurisdictia platitorului sa impuna comerciantului financiar includerea tuturor sumelor incasate in legatura cu instrumentul financiar transferat;

c) un tratament neuniform apare numai in temeiul lit. a) subpct. (v) si (vi), precum si dintr-o dubla deducere, in masura in care jurisdictia platitorului permite ca deducerea sa fie compensata cu o suma care nu reprezinta venituri cu dubla includere;

d) un tratament neuniform nu este considerat tratament neuniform al unor elemente hibride, cu exceptia cazului in care apare intre intreprinderi asociate, intre un contribuabil si o intreprindere asociata, intre sediul central si sediul permanent, intre doua sau mai multe sedii permanente ale aceleiasi entitati sau in cadrul unui acord structurat;

e) in sensul pct. 11 al art. 401, art. 406, art. 407, precum si al art. 408, se utilizeaza termenii si expresiile urmatoare:

(i) tratament neuniform - o dubla deducere sau o deducere fara includere;

(ii) dubla deducere - o deducere a aceleiasi plati sau a acelorasi cheltuieli sau pierderi in jurisdictia in care isi are originea plata, sunt suportate cheltuielile sau sunt suferite pierderile, in jurisdictia platitorului, precum si intr-o alta jurisdictie, respectiv jurisdictia investitorului. in cazul unei plati efectuate de catre o entitate hibrida sau un sediu permanent, jurisdictia platitorului este jurisdictia in care isi are sediul sau se situeaza entitatea hibrida sau sediul permanent;

(iii) deducere fara includere - deducerea unei plati sau a unei plati preconizate intre sediul principal si sediul permanent sau intre doua sau mai multe sedii permanente in orice jurisdictie in care plata sau plata preconizata este tratata ca efectuata, in jurisdictia platitorului fara o includere corespunzatoare in scopuri fiscale a aceleiasi plati sau plati preconizate, in jurisdictia beneficiarului platii. Jurisdictia beneficiarului platii este orice jurisdictie in care plata sau plata preconizata este primita sau tratata ca fiind primita in conformitate cu legislatia oricarei alte jurisdictii;

(iv) deducere - suma care este tratata ca deductibila din rezultatul fiscal/venitul impozabil in temeiul legislatiei din jurisdictia platitorului sau a investitorului. Deducerea/Deductibilitatea pentru o plata inseamna ca, dupa o determinare corespunzatoare a caracterului si a modului de tratare a platii in conformitate cu legislatia din jurisdictia platitorului, plata este luata in considerare ca o deducere sau o scutire fiscala echivalenta de impozit in temeiul legislatiei acestei jurisdictii atunci cand se calculeaza venitul net al contribuabilului;

(v) includere - suma luata in considerare la calcularea rezultatului fiscal/venitului impozabil in temeiul legislatiei din jurisdictia beneficiarului platii. O plata in temeiul unui instrument financiar nu ar trebui tratata ca inclusa in masura in care plata se califica pentru orice avantaj fiscal exclusiv datorita modului in care plata se califica in temeiul legislatiei din jurisdictia beneficiarului platii;

(vi) venituri cu dubla includere - orice element de venit care este inclus atat in temeiul prezentului titlu, cat si in temeiul legislatiei celeilalte jurisdictii implicate in aparitia tratamentului neuniform;

(vii) instrument financiar - orice instrument, in masura in care genereaza rentabilitate financiara sau o rentabilitate a capitalurilor proprii, care este impozitata pe baza normelor de impozitare a datoriei, participatiei sau instrumentelor financiare derivate in conformitate cu legislatia din jurisdictia beneficiarului platii sau din cea a platitorului si include un transfer hibrid;

(viii) transfer hibrid - orice acord referitor la transferul unui instrument financiar, in cazul in care randamentul aferent instrumentului financiar transferat este tratat in scopuri fiscale ca fiind obtinut simultan de mai mult de una dintre partile la acordul respectiv;

(ix) avantaj fiscal - o scutire fiscala, o reducere a cotei de impozitare sau orice tip de credit/rambursare fiscala, altul decat un credit fiscal pentru impozitul retinut la sursa;

(x) entitate hibrida - orice entitate sau acord care este considerata/considerat ca fiind o entitate impozabila in temeiul legislatiei existente dintr-o jurisdictie si ale carei/carui venituri sau cheltuieli sunt tratate ca venituri sau cheltuieli ale uneia sau mai multor altor persoane in temeiul legislatiei dintr-o alta jurisdictie;

(xi) persoana - o persoana fizica sau o entitate;

(xii) sediu permanent ignorat - orice entitate care este tratata ca dand nastere unui sediu permanent in temeiul legislatiei din jurisdictia in care se afla sediul social si care nu este tratata ca dand nastere unui sediu permanent in temeiul legislatiei din cealalta jurisdictie;

(xiii) comerciant financiar - o persoana sau o entitate care desfasoara activitatea de cumparare si vanzare de instrumente financiare, in mod regulat si in nume propriu, cu scop lucrativ;

(xiv) transfer hibrid pe piata reglementata - orice transfer hibrid incheiat de un comerciant financiar in cursul activitatii uzuale desfasurate, si nu ca parte a unui acord structurat;

12. grup consolidat in scopuri de contabilitate financiara - un grup compus din toate entitatile care sunt incluse in totalitate in situatiile financiare consolidate intocmite in conformitate cu standardele internationale de raportare financiara sau cu sistemul national de raportare financiara al unui stat membru;

13. acord structurat - orice acord care implica un tratament neuniform al elementelor hibride in care pretul tratamentului neuniform este fixat in clauzele acordului sau un acord care a fost conceput pentru a avea ca rezultat un tratament neuniform al elementelor hibride, cu exceptia cazului in care nu s-ar fi putut astepta in mod rezonabil ca respectivul contribuabil sau o intreprindere asociata sa aiba cunostinta de tratamentul neuniform si acesta/aceasta nu a beneficiat de o parte din valoarea avantajului fiscal rezultat din tratamentul neuniform al elementelor hibride.

ART. 402 - Reguli privind limitarea deductibilitatii dobanzii si a /altor costuri echivalente dobanzii din punct de vedere economic

(1) In sensul prezentului articol, diferenta dintre costurile excedentare ale indatorarii, astfel cum sunt definite potrivit art. 401 pct. 2, si plafonul deductibil prevazut la alin. (4) este dedusa limitat in perioada fiscala in care este suportata, pana la nivelul a 30% din baza de calcul stabilita conform algoritmului prevazut la alin. (2).

(2) Baza de calcul utilizata pentru stabilirea costurilor excedentare ale indatorarii, deductibile la calculul rezultatului fiscal, o reprezinta diferenta dintre veniturile si cheltuielile inregistrate conform reglementarilor contabile aplicabile, in perioada fiscala de referinta, din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile cu impozitul pe profit, costurile excedentare ale indatorarii, precum si sumele deductibile reprezentand amortizarea fiscala, determinate potrivit art. 28.

(3) In conditiile in care baza de calcul are o valoare negativa sau egala cu zero, diferenta dintre costurile excedentare ale indatorarii si plafonul deductibil prevazut la alin. (4) este nedeductibila in perioada fiscala de referinta si se reporteaza potrivit alin. (7).

(4) Contribuabilul are dreptul de a deduce, intr-o perioada fiscala, costurile excedentare ale indatorarii pana la plafonul deductibil reprezentat de echivalentul in lei al sumei de 1.000.000 euro calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil pentru ultima zi a trimestrului/anului fiscal, dupa caz. Norme metodologice

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(4) Contribuabilul are dreptul de a deduce, intr-o perioada fiscala, costurile excedentare ale indatorarii pana la plafonul deductibil reprezentat de echivalentul in lei al sumei de 1.000.000 euro. Costurile excedentare ale indatorarii rezultate din tranzactii/operatiuni care nu finanteaza achizitia/productia imobilizarilor in curs de executie/activelor stabilite potrivit art. 181 alin. (3) si (12), respectiv art. 183 alin. (2) si (9), si care sunt efectuate cu persoane afiliate, definite potrivit art. 7 pct. 26, se deduc, intr-o perioada fiscala, pana la plafonul deductibil reprezentat de echivalentul in lei al sumei de 500.000 euro. Costurile totale excedentare ale indatorarii rezultate din tranzactii/operatiuni efectuate atat cu persoanele afiliate respective, cat si cu persoanele neafiliate, care pot fi deduse intr-o perioada fiscala, nu pot depasi plafonul deductibil reprezentat de echivalentul in lei al sumei de 1.000.000 euro. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentul in lei a plafoanelor respective este cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ultima zi a trimestrului/anului fiscal. Plafonul de 500.000 euro aferent costurilor excedentare ale indatorarii efectuate cu persoane afiliate nu se aplica institutiilor de credit -persoane juridice romane, sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit - persoane juridice straine, institutiilor financiare nebancare, sucursalelor din Romania ale institutiilor financiare nebancare si intreprinderilor de investitii definite potrivit legii.

(5) Prin exceptie de la alin. (1) si (4), in cazul in care contribuabilul este o entitate independenta, in sensul ca nu face parte dintr-un grup consolidat in scopuri de contabilitate financiara, si nu are nicio intreprindere asociata si niciun sediu permanent, acesta deduce integral costurile excedentare ale indatorarii, in perioada fiscala in care acestea sunt suportate.

(6) Se exclud din domeniul de aplicare al alin. (1) si (4) costurile excedentare ale indatorarii rezultate din imprumuturi utilizate pentru finantarea unui proiect de infrastructura publica pe termen lung care are scopul de a furniza, de a imbunatati, de a opera si/sau de a mentine un activ de mari dimensiuni, considerat a fi de interes public general, daca operatorii de proiect sunt inregistrati in Uniunea Europeana, iar costurile indatorarii, activele utilizate in scopul proiectului si veniturile inregistrate de operatorii de proiect provin din/sunt in Uniunea Europeana. Excluderea ia in considerare atat veniturile din dobanzi si alte venituri echivalente din punct de vedere economic dobanzilor, cat si cheltuielile reprezentand dobanzi si alte costuri echivalente dobanzii din punct de vedere economic, aferente unor proiecte de infrastructura publica pe termen lung.

(7) Costurile excedentare ale indatorarii care nu pot fi deduse in perioada fiscala de calcul in conformitate cu alin. (1) se reporteaza, fara limita de timp, in anii fiscali urmatori in aceleasi conditii de deducere, conform prezentului articol. Dreptul de reportare al contribuabililor care isi inceteaza existenta ca efect al unei operatiuni de fuziune sau divizare se transfera contribuabililor nou-infiintati, respectiv celor care preiau patrimoniul societatii absorbite sau divizate, dupa caz, proportional cu activele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de fuziune/divizare. Dreptul de reportare al contribuabililor care nu isi inceteaza existenta ca efect al unei operatiuni de desprindere a unei parti din patrimoniul acestora, transferata ca intreg, se imparte intre acesti contribuabili si cei care preiau partial patrimoniul societatii cedente, dupa caz, proportional cu activele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de divizare, respectiv cu cele mentinute de persoana juridica cedenta.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, se introduce un nou alineat, alin. (71), cu urmatorul cuprins:
(71)Pentru aplicarea plafoanelor deductibile prevazute la alin. (4), costurile totale excedentare ale indatorarii reportate se aloca tranzactiilor/operatiunilor efectuate cu persoane afiliate care nu finanteaza achizitia/productia imobilizarilor in curs de executie/activelor stabilite potrivit art. 181 alin. (3) si (12), respectiv art. 183 alin. (2) si (9), respectiv cu persoane neafiliate, astfel: a)se determina ponderea costului excedentar nededus aferent tranzactiilor/operatiunilor efectuate cu persoane afiliate care nu finanteaza achizitia/productia imobilizarilor in curs de executie/activelor stabilite potrivit art. 181 alin. (3) si (12), respectiv art. 183 alin. (2) si (9), in costurile totale excedentare ale indatorarii nededuse, inainte de aplicarea limitei de 30%, prevazuta la alin. (1); b)se determina ponderea costului excedentar nededus aferent tranzactiilor/operatiunilor efectuate cu persoane neafiliate, in costurile totale excedentare ale indatorarii nededuse, inainte de aplicarea limitei de 30%, prevazuta la alin. (1); c)procentul determinat potrivit lit. a), respectiv lit. b) se inmulteste cu suma reprezentand costurile totale excedentare ale indatorarii reportate dupa aplicarea limitei de 30%, prevazuta la alin. (1).

(8) Pentru contribuabilii care intra sub incidenta prevederilor alin. (1) si (4), prin exceptie de la art. 7 pct. 44 si 45, valoarea fiscala a activelor nu include costuri de dobanda si alte costuri echivalente dobanzii din punct de vedere economic. Norme metodologice

(9) Regulile prevazute de prezentul articol sunt aplicabile si dobanzilor si pierderilor nete din diferente de curs valutar, reportate potrivit prevederilor art. 27, prevederi in vigoare pana la data de 31 decembrie 2017 inclusiv. In cazul entitatilor independente prevazute la alin. (5), dobanzile si pierderile nete din diferente de curs valutar, reportate potrivit prevederilor art. 27 in vigoare pana la data de 31 decembrie 2017 inclusiv, sunt integral deductibile.

ART. 403 - Regimul fiscal al transferurilor de active, de rezidenta fiscala si/sau de activitate economica desfasurata printr-un sediu permanent pentru care Romania pierde dreptul de impozitare

(1) Pentru transferurile de active, de rezidenta fiscala si/sau de activitate economica desfasurata printr-un sediu permanent, asa cum sunt definite la pct. 8, 9 si 10 ale art. 401, contribuabilul este supus impozitului pe profit, in conformitate cu urmatoarele reguli:

a) se determina diferenta intre valoarea de piata a activelor, potrivit alin. (10), transferate intr-o perioada impozabila si valoarea lor fiscala, potrivit art. 7 pct. 44 si 45;

b) in cazul in care diferenta calculata potrivit lit. a) reprezinta un castig, asupra acestuia se aplica cota prevazuta la art. 17;

c) in cazul in care diferenta calculata potrivit lit. a) reprezinta o pierdere, aceasta se recupereaza din castigurile rezultate din operatiuni de aceeasi natura, potrivit modalitatii de recuperare prevazute de art. 31.

(2) Impozitul calculat potrivit alin. (1) se declara si se plateste, pentru perioada fiscala de referinta, potrivit prevederilor art. 41 si 42.

(3) Prezentul articol se aplica in urmatoarele situatii:

a) contribuabilul transfera active de la sediul central din Romania la sediul sau permanent dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat tert, in masura in care, ca urmare a transferului, Romania pierde dreptul de a impozita activele transferate;

b) contribuabilul transfera active de la sediul permanent din Romania la sediul central sau la un alt sediu permanent dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat tert, in masura in care, ca urmare a transferului, Romania pierde dreptul de a impozita activele transferate;

c) contribuabilul isi transfera rezidenta fiscala din Romania intr-un alt stat membru sau intr-un stat tert, cu exceptia acelor active care raman legate efectiv de un sediu permanent in Romania;

d) contribuabilul transfera activitatea economica desfasurata in Romania printr-un sediu permanent catre un alt stat membru sau catre un stat tert, in masura in care, ca urmare a transferului, Romania pierde dreptul de a impozita activele transferate.

(4) Prin derogare de la prevederile art. 184 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, contribuabilul care aplica regulile prevazute la alin. (1) - (3) beneficiaza de dreptul de esalonare la plata pentru acest impozit, prin achitarea in rate egale pe parcursul a cinci ani, daca se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:

a) transfera active de la sediul central din Romania la sediul sau permanent dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat tert care este parte la Acordul privind Spatiul Economic European, denumit in continuare Acordul privind SEE, iar, ca urmare a transferului, Romania pierde dreptul de a impozita activele transferate;

b) transfera active de la sediul permanent din Romania la sediul central sau la un alt sediu permanent dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat tert care este parte la Acordul privind SEE, iar, ca urmare a transferului, Romania pierde dreptul de a impozita activele transferate;

c) transfera rezidenta fiscala din Romania intr-un alt stat membru sau intr-un stat tert care este parte la Acordul privind SEE, cu exceptia acelor active care raman legate efectiv de un sediu permanent in Romania;

d) transfera activitatea economica desfasurata in Romania printr-un sediu permanent catre un alt stat membru sau catre un stat tert care este parte la Acordul privind SEE, in masura in care, ca urmare a transferului, Romania pierde dreptul de a impozita activele transferate.

(41) in situatia in care, la acordarea esalonarii la plata prevazuta de alin. (4), exista un risc real si demonstrabil de nerecuperare a creantei bugetare, in termen de cel mult 10 zile de la data comunicarii de catre organul fiscal a acordului de principiu, contribuabilul are obligatia constituirii unei garantii cu respectarea prevederilor art. 193 alin. (6), (7), (71), (8), (11), (12), (17) si (24) din Codul de procedura fiscala. Prin risc real si demonstrabil se intelege existenta in evidenta fiscala a contribuabilului, la data depunerii declaratiei continand impozitul prevazut la alin. (1), a unor obligatii bugetare restante cu o vechime mai mare de 90 de zile si/sau cu o valoare totala mai mare de 20.000 lei, inclusiv impozitul prevazut la alin. (1). in acest caz, esalonarea la plata se acorda cu conditia constituirii garantiei.

(42) Prevederile alin. (41) nu se aplica in cazul contribuabililor pentru care poate fi atrasa raspunderea solidara potrivit dispozitiilor art. 4210.

(43) Pe perioada derularii esalonarii la plata acordate in temeiul alin. (4) se percep dobanzi in cuantumul prevazut la art. 197 din Codul de procedura fiscala.

(44) Esalonarea la plata prevazuta la alin. (4) nu se acorda in urmatoarele cazuri:

a) contribuabilul se afla in procedura falimentului sau in lichidare potrivit prevederilor legale in vigoare;

b) impozitul pe profit calculat potrivit alin. (1) - (3), la data depunerii declaratiei, intra sub incidenta prevederilor art. 167 din Codul de procedura fiscala, in limita sumei de rambursat/de restituit/de plata de la buget.

(5) Prevederile alin. (4) se aplica in ceea ce priveste statele terte care sunt parte la Acordul privind SEE daca acestea au incheiat un acord cu Romania sau cu Uniunea Europeana referitor la asistenta reciproca in materie de recuperare a creantelor fiscale, echivalenta cu asistenta reciproca prevazuta in Directiva 2010/24/UE a Consiliului, ale carei prevederi sunt transpuse in cadrul capitolului II «Asistenta reciproca in materie de recuperare a creantelor legate de taxe, impozite, drepturi si alte masuri» al titlului X «Aspecte internationale» din Codul de procedura fiscala.

(6) Esalonarea la plata acordata potrivit alin. (4) isi pierde valabilitatea imediat si datoria fiscala poate fi recuperata in urmatoarele cazuri:

a) activele transferate sau activitatea economica desfasurata printr-un sediu permanent sunt vandute sau sunt cedate in oricare alt mod;

b) activele transferate sunt ulterior retransferate intr-un stat tert;

c) rezidenta fiscala a contribuabilului sau activitatea economica transferata initial din Romania la un sediu permanent dintr-un alt stat membru este ulterior retransferata intr-un stat tert.

d) contribuabilul intra in faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare potrivit prevederilor legale in vigoare;

e) contribuabilul nu achita ratele de esalonare in cuantumul si la termenele de plata din graficul de esalonare. Esalonarea la plata isi mentine valabilitatea daca rata de esalonare este achitata intr-un termen de cel mult 90 de zile de la expirarea termenului de plata al acesteia, conform graficului de esalonare.

(7) Prevederile de la lit. b) si c) ale alin. (6) nu se aplica in ceea ce priveste statele terte care sunt parti la Acordul privind SEE daca acestea au incheiat un acord cu Romania sau cu Uniunea Europeana referitor la asistenta reciproca in materie de recuperare a creantelor fiscale, echivalenta cu asistenta reciproca prevazuta in Directiva 2010/24/UE a Consiliului, ale carei prevederi au fost transpuse in cadrul capitolului II «Asistenta reciproca in materie de recuperare a creantelor legate de taxe, impozite, drepturi si alte masuri» al titlului X «Aspecte internationale» din Codul de procedura fiscala.

(8)*** A B R O G A T ***

(9) In cazul transferului activelor, al rezidentei fiscale sau al activitatii economice desfasurate printr-un sediu permanent, din alt stat membru in Romania, prin exceptie de la art. 7 pct. 44 si 45, valoarea fiscala a acestor active, utilizata la determinarea rezultatului fiscal, este valoarea stabilita de catre statul membru al contribuabilului sau al sediului permanent care a efectuat transferul in Romania, intrebuintata pentru calculul impozitului pe profit la momentul pierderii dreptului de impozitare de catre celalalt stat membru, in afara de cazul in care aceasta valoare nu reflecta valoarea de piata.

(10) In sensul alin. (1) si (9), prin valoare de piata se intelege suma in schimbul careia un activ poate fi transferat sau obligatiile reciproce pot fi stinse intre cumparatori si vanzatori independenti interesati, intr-o tranzactie directa. Valoarea de piata se stabileste potrivit prevederilor art. 11.

(11) Sub conditia stabilirii faptului ca activele transferate revin in termen de maximum 12 luni in Romania, prezentul articol nu se aplica transferurilor de active legate de: finantarea prin instrumente financiare sau constituite ca garantie, indeplinirea anumitor cerinte prudentiale de capital sau de gestionare a lichiditatilor.

ART. 404 - Regula generala antiabuz

(1) In scopul calcularii obligatiilor fiscale, nu se ia in considerare un demers sau o serie de demersuri care, avand in vedere toate faptele si circumstantele relevante, nu sunt oneste, fiind intreprinse cu scopul principal sau cu unul dintre scopurile principale de a obtine un avantaj fiscal care contravine obiectului sau scopului urmarit prin prevederile fiscale aplicabile. Un demers poate cuprinde mai multe etape sau parti.

(2) In sensul alin. (1), un demers sau o serie de demersuri sunt considerate ca nefiind oneste in masura in care nu sunt intreprinse din motive comerciale valabile care reflecta realitatea economica, astfel cum prevede art. 11.

(3) In cazul in care un demers sau o serie de demersuri nu este/sunt luat/luate in considerare in conformitate cu alin. (1), obligatia fiscala se calculeaza in conformitate cu prezentul titlu.

ART. 405 - Reguli privind societatile straine controlate

(1) O entitate este considerata societate straina controlata si i se aplica prevederile prezentului articol, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) contribuabilul, singur sau impreuna cu intreprinderile sale asociate, detine o participatie directa sau indirecta de mai mult de 50% din drepturile de vot sau detine direct sau indirect mai mult de 50% din capitalul entitatii sau are dreptul sa primeasca mai mult de 50% din profiturile entitatii respective;

b) impozitul pe profit platit efectiv pentru profiturile sale de catre entitatea sau sediul permanent este mai mic decat diferenta dintre impozitul pe profit care ar fi fost perceput de la entitate sau sediul permanent, calculat in conformitate cu prevederile prezentului titlu si impozitul pe profit platit efectiv pentru profiturile sale de catre entitate sau de catre sediul permanent. In sensul prezentei litere, nu este luat in considerare sediul permanent al unei entitati tratate ca societate straina controlata, in masura in care sediul nu este supus impozitarii sau este scutit de impozit in jurisdictia societatii straine controlate respective.

(2) Prevederile prezentului articol se aplica si sediilor permanente din state membre/state terte ale unui contribuabil platitor de impozit pe profit, ale caror profituri nu sunt supuse impozitarii sau sunt scutite de impozit in Romania.

(3) In cazul in care o entitate sau un sediu permanent este considerata/considerat societate straina controlata, potrivit prevederilor alin. (1), contribuabilul platitor de impozit pe profit care o controleaza include in baza impozabila veniturile nedistribuite ale entitatii care au provenit din urmatoarele:

a) dobanzi sau orice alte venituri generate de active financiare;

b) redevente sau orice alte venituri generate de drepturi de proprietate intelectuala;

c) dividende si venituri din transferul titlurilor de participare;

d) venituri din leasing financiar;

e) venituri din activitati de asigurare, activitati bancare sau alte activitati financiare;

f) venituri de la societati care le obtin din bunuri si servicii cumparate de la intreprinderi asociate si sunt vandute acestora fara nicio valoare economica adaugata sau cu o valoare adaugata mica.

(4) Prevederile alin. (3) nu se aplica in cazul in care societatea straina controlata isi are rezidenta fiscala sau este situata intr-un stat membru/stat tert care este parte la Acordul privind SEE si desfasoara o activitate economica semnificativa, sustinuta de personal, echipamente, active si spatii, astfel cum o demonstreaza faptele si circumstantele relevante.

(5) Nu sunt considerate societati straine controlate in conformitate cu prevederile alin. (1) si (2) urmatoarele:

a) entitatea sau sediul permanent, daca aceasta/acesta inregistreaza intr-o perioada fiscala venituri din categoriile prevazute de alin. (3), reprezentand o treime sau mai putin de o treime din totalul veniturilor inregistrate in perioada fiscala de calcul;

b) intreprinderea financiara care inregistreaza intr-o perioada fiscala venituri de natura celor prevazute la alin. (3) care provin din operatiuni desfasurate cu contribuabilul roman sau cu intreprinderile asociate ale acestuia, reprezentand o treime sau mai putin de o treime din totalul veniturilor inregistrate de intreprinderea financiara.

(6) Veniturile prevazute la alin. (3) se includ in baza impozabila a contribuabilului platitor de impozit pe profit, potrivit dispozitiilor prezentului titlu, proportional cu participatia contribuabilului in entitate, astfel cum este definita la alin. (1) lit. a).

(7) Veniturile prevazute de alin. (3) se includ in baza impozabila a contribuabilului, aferenta perioadei sale fiscale in cursul careia se incheie perioada fiscala a entitatii controlate/sediului permanent.

(8) Pierderile fiscale inregistrate de un sediu permanent calificat, potrivit alin. (1) si (2), ca entitate straina controlata, urmeaza regimul instituit la art. 40.

(9) Pentru evitarea dublei impuneri, in situatia in care entitatea distribuie profit contribuabilului, iar acest profit distribuit este deja inclus in veniturile impozabile ale contribuabilului in temeiul prezentului articol, cuantumul veniturilor incluse anterior in baza impozabila a contribuabilului se deduce in perioada fiscala in care se calculeaza cuantumul impozitului datorat pentru profitul distribuit.

(10) Pentru evitarea dublei impuneri, in cazul in care contribuabilul cedeaza participatia sa intr-o entitate controlata sau activitatea economica desfasurata printr-un sediu permanent, iar o parte a incasarilor din cedare a fost inclusa anterior in baza impozabila a contribuabilului, in temeiul prezentului articol, cuantumul respectiv se deduce in perioada fiscala in care se calculeaza cuantumul impozitului datorat pentru incasarile respective.

(11) Contribuabilul scade din impozitul pe profit datorat, potrivit prevederilor art. 39, impozitul platit unui stat strain de catre entitatea controlata/sediul sau permanent.

ART. 406 - Tratamentele neuniforme ale elementelor hibride

(1) in situatia in care exista un tratament neuniform al unor elemente hibride care are drept rezultat o dubla deducere se aplica una dintre urmatoarele reguli:

a) in cazul unui contribuabil care desfasoara activitate intr-o alta jurisdictie, printr-un sediu permanent, respectiv detine o entitate hibrida stabilita/inregistrata intr-o alta jurisdictie, nu i se acorda deducere pentru suma duplicata aferenta unei plati efectuate/cheltuieli suportate/pierderi suferite de sediul permanent/entitatea hibrida, dedusa in jurisdictia in care este stabilit/inregistrat sediul permanent, respectiv entitatea hibrida;

b) in cazul unei entitati hibride/entitati tratate drept sediu permanent, nu i se acorda deducerea pentru plata efectuata, cheltuiala suportata sau pierderea suferita de aceasta, in masura in care jurisdictia investitorului sau acorda deducere pentru suma duplicata aferenta platii/cheltuielii/pierderii realizate de entitate;

c) orice deducere pentru plata efectuata, cheltuiala suportata sau pierderea suferita de un contribuabil este eligibila pentru compensare cu venituri cu dubla includere, indiferent daca acestea apar in perioada fiscala curenta sau in cea ulterioara.

(2) in masura in care exista un tratament neuniform al unor elemente hibride care are drept rezultat o deducere fara includere se aplica una dintre urmatoarele reguli:

a) in situatia in care contribuabilul are calitatea de platitor, acestuia nu i se acorda deducerea pentru plata efectuata;

b) in situatia in care contribuabilul are calitatea de beneficiar al unei plati, acesta include in veniturile impozabile cuantumul platii respective daca jurisdictia in care isi are originea plata a permis deducerea acesteia.

(3) Unui contribuabil nu i se acorda dreptul de deducere a unei plati in masura in care acea plata finanteaza, direct sau indirect, cheltuieli deductibile care conduc la un tratament neuniform al elementelor hibride prin intermediul unei tranzactii sau al unei serii de tranzactii intre intreprinderi asociate sau incheiate ca parte a unui acord structurat, cu exceptia cazului in care unul dintre statele implicate in tranzactie sau in seria de tranzactii a realizat o ajustare echivalenta in raport cu un astfel de tratament neuniform al elementelor hibride.

(4) Se exclud din domeniul de aplicare al alin. (2):

a) pentru lit. b), tratamentele neuniforme ale elementelor hibride, astfel cum sunt definite la art. 401 pct. 11 lit. a) subpct. (ii), (iii), (iv) sau (vi);

b) pentru lit. a) si b), tratamentele neuniforme ale elementelor hibride care rezulta dintr-o plata de dobanzi efectuata in cadrul unui instrument financiar catre o intreprindere asociata, in cazul in care:

(i) instrumentul financiar are caracteristici de conversie, de recapitalizare interna sau de reducere a valorii contabile;

(ii) instrumentul financiar a fost emis cu scopul unic de a satisface cerintele de capacitate de absorbtie a pierderilor aplicabile sectorului bancar si instrumentul financiar este recunoscut ca atare in cerintele de capacitate de absorbtie a pierderilor care se aplica contribuabilului;

(iii) instrumentul financiar a fost emis:

(a) in legatura cu instrumente financiare cu caracteristici de conversie, de recapitalizare interna sau de reducere a valorii contabile, la nivelul unei societati-mama;

(b) la un nivel necesar pentru a satisface cerintele aplicabile in materie de capacitate de absorbtie a pierderilor;

(c) nu ca parte a unui acord structurat; si

(iv) deducerea totala neta pentru grupul consolidat in cadrul acordului nu depaseste cuantumul la care s-ar fi ridicat daca contribuabilul ar fi emis un astfel de instrument financiar direct pe piata.

(5) Prevederile alin. (4) lit. b) se aplica pana la 31 decembrie 2022.

(6) In masura in care un tratament neuniform al elementelor hibride implica venitul unui sediu permanent ignorat, care nu face obiectul impozitarii in Romania, prin care un contribuabil cu rezidenta fiscala in Romania isi desfasoara activitatea intr-un alt stat membru/stat tert, contribuabilul roman include in baza impozabila veniturile care, in caz contrar, ar fi atribuite sediului permanent ignorat. Aceasta regula se aplica, cu exceptia cazului in care Romania scuteste veniturile respective in temeiul unei conventii de evitare a dublei impuneri incheiate cu un alt stat membru/stat tert.

(7) in masura in care un transfer hibrid are rolul de a genera o reducere a impozitului retinut la sursa pentru o plata care decurge dintr-un instrument financiar transferat catre mai multe parti implicate, beneficiile unei astfel de reduceri se limiteaza proportional cu veniturile nete impozabile legate de o astfel de plata.

ART. 407 - Tratamentele neuniforme ale elementelor hibride inversate

(1) in cazul in care una sau mai multe entitati nerezidente asociate care detin in total o participare directa sau indirecta de minimum 50% privind drepturile de vot, capitalul sau cota de profit intr-o entitate hibrida inregistrata sau stabilita in Romania, sunt situate intr-o jurisdictie sau in jurisdictii care trateaza respectiva entitate hibrida ca pe un contribuabil, entitatea hibrida este considerata rezident fiscal in Romania si i se percepe impozit pe profit, potrivit prevederilor prezentului titlu, in masura in care venitul entitatii hibride nu este impozitat intr-un alt mod in temeiul legislatiei din oricare alta jurisdictie implicata.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica unui organism de plasament colectiv, stabilit in Romania, care imbraca forma unui fond sau a unui organism de investitii cu detinere larga si care detine un portofoliu diversificat de titluri de valoare si face obiectul regulamentului privind protectia investitorilor, conform legilor speciale in materie, inclusiv in ceea ce priveste protectia investitorilor.

ART. 408 - Tratamentele neuniforme ale rezidentei fiscale

in masura in care sumele reprezentand plati, cheltuieli sau pierderi realizate de un contribuabil care isi are rezidenta fiscala in Romania si intr-o alta jurisdictie fiscala sunt deductibile din baza impozabila in ambele jurisdictii, contribuabilului nu i se acorda dreptul de deducere in cazul in care cealalta jurisdictie fiscala permite ca deducerea duplicata sa fie compensata cu venituri care nu reprezinta venituri cu dubla includere. in situatia in care cealalta jurisdictie este tot un stat membru si, in temeiul unei conventii de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si acel stat, contribuabilul nu este considerat ca fiind rezident fiscal in Romania, acestuia nu i se acorda deducerea pentru platile/cheltuielile/pierderile respective.

ART. 409 - Utilizarea normelor elaborate de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica in materie de tratamente neuniforme ale elementelor hibride

in aplicarea art. 406 - 408 se utilizeaza si normele/conceptele/definitiile/exemplele elaborate de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica cuprinse in raportul sau privind neutralizarea efectelor schemelor bazate pe tratamentul neuniform al elementelor hibride, actiunea 2 - raport final 2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 4010 - Compatibilitatea cu legislatia europeana

Dispozitiile prezentului capitol transpun prevederile Directivei 2016/1.164/UE a Consiliului din 12 iulie 2016 de stabilire a normelor impotriva practicilor de evitare a obligatiilor fiscale care au incidenta directa asupra functionarii pietei interne, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 193 din 19 iulie 2016, precum si pe cele ale Directivei 2017/952/UE a Consiliului din 29 mai 2017 de modificare a Directivei (UE) 2016/1.164 in ceea ce priveste tratamentul neuniform al elementelor hibride care implica tari terte, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 144 din 7 iunie 2017.

CAPITOLUL IV - Plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale

ART. 41 - Declararea si plata impozitului pe profit

(1) Calculul, declararea si plata impozitului pe profit, cu exceptiile prevazute de prezentul articol, se efectueaza trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare incheierii trimestrelor I - III. Definitivarea si plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv se efectueaza pana la termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit prevazut la art. 42. Nu intra sub incidenta acestor prevederi contribuabilii care se dizolva cu lichidare, pentru perioada cuprinsa intre prima zi a anului fiscal urmator celui in care a fost deschisa procedura lichidarii si data inchiderii procedurii de lichidare. Norme metodologice

(2) Contribuabilii, altii decat cei prevazuti la alin. (4) si (5), pot opta pentru calculul, declararea si plata impozitului pe profit anual, cu plati anticipate, efectuate trimestrial. Termenul pana la care se efectueaza plata impozitului anual este termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit, prevazut la art. 42.

ACTE NORMATIVE

(3) Optiunea pentru sistemul anual de declarare si plata a impozitului pe profit se efectueaza la inceputul anului fiscal pentru care se solicita aplicarea prevederilor alin. (2). Optiunea este obligatorie pentru cel putin 2 ani fiscali consecutivi. Iesirea din sistemul anual de declarare si plata a impozitului se efectueaza la inceputul anului fiscal pentru care se solicita aplicarea prevederilor alin. (1). Contribuabilii comunica organelor fiscale competente modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala, pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal respectiv. Contribuabilii care intra sub incidenta prevederilor art. 16 alin. (5) comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit, in termen de 30 de zile de la inceputul anului fiscal modificat.

ACTE NORMATIVE

(4) Institutiile de credit - persoane juridice romane si sucursalele din Romania ale institutiilor de credit - persoane juridice straine - au obligatia de a declara si plati impozit pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial. Termenul pana la care se efectueaza plata impozitului anual este termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit, prevazut la art. 42.

(5) Urmatorii contribuabili au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit, astfel:

a) persoanele juridice romane prevazute la art. 15 au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit, anual, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul, cu exceptia celor care intra sub incidenta prevederilor art. 16 alin. (5), care au obligatia sa depuna declaratia si sa plateasca impozitul pe profit aferent anului fiscal respectiv pana la data de 25 a celei de-a doua luni inclusiv de la inchiderea anului fiscal modificat;

b) contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice si a cartofului, pomicultura si viticultura au obligatia de a declara si de a plati impozitul pe profit anual, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul, cu exceptia celor care intra sub incidenta prevederilor art. 16 alin. (5), care au obligatia sa depuna declaratia si sa plateasca impozitul pe profit aferent anului fiscal respectiv pana la data de 25 a celei de-a doua luni inclusiv de la inchiderea anului fiscal modificat; Norme metodologice

c) contribuabilii prevazuti la art. 13 alin. (1) lit. d) au obligatia de a declara si plati impozit pe profit trimestrial, conform alin. (1).

(6) Contribuabilii, altii decat cei prevazuti la alin. (4) si (5), aplica sistemul de declarare si plata prevazut la alin. (1) in anul pentru care se datoreaza impozit pe profit, daca in anul precedent se incadreaza in una dintre urmatoarele situatii:

a) au fost nou-infiintati, cu exceptia contribuabililor nou-infiintati ca efect al unor operatiuni de reorganizare efectuate potrivit legii;

b) au inregistrat pierdere fiscala sau nu au datorat impozit pe profit anual, cu exceptia prevazuta la alin. (11);

c) s-au aflat in inactivitate temporara sau au declarat pe propria raspundere ca nu desfasoara activitati la sediul social/sediile secundare, situatii inscrise, potrivit prevederilor legale, in registrul comertului sau in registrul tinut de instantele judecatoresti competente, dupa caz;

d) au fost platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor.

(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (8), contribuabilii prevazuti la alin. (4) nou-infiintati, infiintati in cursul anului precedent sau care la sfarsitul anului fiscal precedent inregistreaza pierdere fiscala, respectiv nu au datorat impozit pe profit anual, precum si cei care in anul precedent au fost platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor efectueaza plati anticipate in contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectueaza plata anticipata, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se efectueaza plata anticipata, pentru trimestrele I - III. Definitivarea si plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv se efectueaza pana la termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit prevazut la art. 42. Nu intra sub incidenta acestor prevederi contribuabilii care se dizolva cu lichidare, pentru perioada cuprinsa intre prima zi a anului fiscal urmator celui in care a fost deschisa procedura lichidarii si data inchiderii procedurii de lichidare.

(8) Contribuabilii care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, determina platile anticipate trimestriale in suma de o patrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele preturilor de consum, estimat cu ocazia elaborarii bugetului initial al anului pentru care se efectueaza platile anticipate, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se efectueaza plata, cu exceptia platii anticipate aferente trimestrului IV care se declara si se plateste pana la data de 25 decembrie, respectiv pana la data de 25 a ultimei luni din anul fiscal modificat. Contribuabilii care intra sub incidenta prevederilor art. 16 alin. (5) actualizeaza platile anticipate trimestriale cu ultimul indice al preturilor de consum comunicat pentru anul in care incepe anul fiscal modificat. Impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza caruia se determina platile anticipate trimestriale, este impozitul pe profit anual, conform declaratiei privind impozitul pe profit. Nu intra sub incidenta acestor prevederi contribuabilii care se dizolva cu lichidare, pentru perioada cuprinsa intre prima zi a anului fiscal urmator celui in care a fost deschisa procedura lichidarii si data inchiderii procedurii de lichidare.

(9) In cazul contribuabililor care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, platile anticipate trimestriale se efectueaza in suma de o patrime din impozitul pe profit aferent anului precedent determinat potrivit alin. (8), fara a lua in calcul influenta ce provine din aplicarea prevederilor art. 21.

(10) Prin exceptie de la prevederile alin. (8), contribuabilii care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit prevazut la alin. (2) si care, in primul an al perioadei obligatorii prevazute la alin. (3), inregistreaza pierdere fiscala, respectiv nu au datorat impozit pe profit anual, pentru cel de-al doilea an al perioadei obligatorii efectueaza plati anticipate in contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectueaza plata anticipata pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se efectueaza plata anticipata, pentru trimestrele I - III. Definitivarea si plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv se efectueaza pana la termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit prevazut la art. 42.

(11) In cazul contribuabililor care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit prevazut la alin. (2) si care, in anul precedent, au beneficiat de scutiri de la plata impozitului pe profit, conform legii, iar in anul pentru care se calculeaza si se efectueaza platile anticipate nu mai beneficiaza de facilitatile fiscale respective, impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza caruia se determina platile anticipate, este impozitul pe profit determinat conform declaratiei privind impozitul pe profit pentru anul precedent, luandu-se in calcul si impozitul pe profit scutit.

(12) In cazul urmatoarelor operatiuni de reorganizare efectuate potrivit legii, contribuabilii care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, stabilesc impozitul pe profit pentru anul precedent, ca baza de determinare a platilor anticipate, potrivit urmatoarelor reguli:

a) contribuabilii care absorb prin fuziune una sau mai multe persoane juridice romane, incepand cu trimestrul in care operatiunile respective produc efecte, potrivit legii, insumeaza impozitul pe profit datorat de acestia pentru anul precedent cu impozitul pe profit datorat pentru acelasi an de celelalte societati cedente;

b) contribuabilii infiintati prin fuziunea a doua sau mai multe persoane juridice romane insumeaza impozitul pe profit datorat pentru anul precedent de societatile cedente. In situatia in care toate societatile cedente inregistreaza pierdere fiscala in anul precedent, contribuabilii nou-infiintati determina platile anticipate potrivit prevederilor alin. (7) si (10);

c) contribuabilii infiintati prin divizarea sub orice forma a unei persoane juridice romane impart impozitul pe profit datorat pentru anul precedent de societatea cedenta proportional cu valoarea activelor si pasivelor transferate, conform proiectului intocmit potrivit legii. In situatia in care societatea cedenta inregistreaza pierdere fiscala in anul precedent, contribuabilii nou-infiintati determina platile anticipate potrivit prevederilor alin. (7) si (10);

d) contribuabilii care primesc active si pasive prin operatiuni de divizare sub orice forma a unei persoane juridice romane, incepand cu trimestrul in care operatiunile respective produc efecte, potrivit legii, insumeaza impozitul pe profit datorat de acestia pentru anul precedent cu impozitul pe profit datorat pentru anul precedent de societatea cedenta, recalculat proportional cu valoarea activelor si pasivelor transferate, conform proiectului intocmit potrivit legii;

e) contribuabilii care transfera, potrivit legii, o parte din patrimoniu uneia sau mai multor societati beneficiare, incepand cu trimestrul in care operatiunile respective produc efecte, potrivit legii, recalculeaza impozitul pe profit datorat pentru anul precedent proportional cu valoarea activelor si pasivelor mentinute de catre persoana juridica care transfera activele.

(13) In cazul contribuabililor care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, si care, in cursul anului, devin sedii permanente ale persoanelor juridice straine ca urmare a operatiunilor prevazute la art. 33, incepand cu trimestrul in care operatiunile respective produc efecte, potrivit legii, aplica urmatoarele reguli pentru determinarea platilor anticipate datorate:

a) In cazul fuziunii prin absorbtie, sediul permanent determina platile anticipate in baza impozitului pe profit datorat pentru anul precedent de catre societatea cedenta;

b) In cazul divizarii totale, divizarii partiale si transferului de active, sediile permanente determina platile anticipate in baza impozitului pe profit datorat pentru anul precedent de societatea cedenta, recalculat pentru fiecare sediu permanent, proportional cu valoarea activelor si pasivelor transferate, potrivit legii. Societatile cedente care nu inceteaza sa existe in urma efectuarii unei astfel de operatiuni, incepand cu trimestrul in care operatiunile respective produc efecte, potrivit legii, ajusteaza platile anticipate datorate potrivit regulilor prevazute la alin. (12) lit. e).

(14) Contribuabilii care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, implicati in operatiuni transfrontaliere, altele decat cele prevazute la alin. (13), aplica urmatoarele reguli in vederea determinarii impozitului pe profit pentru anul precedent, in baza caruia se determina platile anticipate:

a) In cazul contribuabililor care absorb una sau mai multe persoane juridice straine, incepand cu trimestrul in care operatiunile respective produc efecte, potrivit legii, impozitul pe profit pentru anul precedent, in baza caruia se determina platile anticipate, este impozitul pe profit datorat de societatea absorbanta in anul fiscal precedent celui in care se realizeaza operatiunea;

b) contribuabilii care absorb cel putin o persoana juridica romana si cel putin o persoana juridica straina, incepand cu trimestrul in care operatiunea respectiva produce efecte, potrivit legii, insumeaza impozitul pe profit datorat de acestia pentru anul precedent cu impozitul pe profit datorat pentru acelasi an de celelalte societati romane cedente;

c) contribuabilii infiintati prin fuziunea uneia sau mai multor persoane juridice romane cu una sau mai multe persoane juridice straine insumeaza impozitul pe profit datorat de societatile romane cedente. In situatia in care toate societatile cedente romane inregistreaza pierdere fiscala in anul precedent, contribuabilul nou-infiintat determina platile anticipate potrivit prevederilor alin. (7) si (10).

(15) Contribuabilii care intra sub incidenta prevederilor art. 16 alin. (5), pentru primul an fiscal modificat, aplica si urmatoarele reguli de declarare si plata a impozitului pe profit:

a) contribuabilii care declara si platesc impozitul pe profit trimestrial si pentru care anul fiscal modificat incepe in a doua, respectiv in a treia luna a trimestrului calendaristic, prima luna, respectiv primele doua luni ale trimestrului calendaristic respectiv, vor constitui un trimestru, pentru care contribuabilul are obligatia declararii si platii impozitului pe profit, pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare incheierii trimestrului calendaristic respectiv. Aceste prevederi se aplica si in cazul in care anul fiscal modificat incepe in a doua, respectiv in a treia luna a trimestrului IV al anului calendaristic;

b) contribuabilii care declara si platesc impozitul pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, pentru anul fiscal modificat continua efectuarea platilor anticipate la nivelul celor stabilite inainte de modificare; in cazul in care anul fiscal modificat incepe in a doua, respectiv in a treia luna a trimestrului calendaristic, prima luna, respectiv primele doua luni ale trimestrului calendaristic respectiv, vor constitui un trimestru pentru care contribuabilul are obligatia declararii si efectuarii platilor anticipate, in suma de 1/12 din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, pentru fiecare luna a trimestrului, pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare incheierii trimestrului calendaristic respectiv. Aceste prevederi se aplica si in cazul in care anul fiscal modificat incepe in a doua, respectiv in a treia luna a trimestrului IV al anului calendaristic.

Nu intra sub incidenta acestor prevederi contribuabilii care se dizolva cu lichidare, pentru perioada cuprinsa intre prima zi a anului fiscal urmator celui in care a fost deschisa procedura lichidarii si data inchiderii procedurii de lichidare. Norme metodologice

(16) Persoanele juridice care se dizolva cu lichidare, potrivit legii, au obligatia sa depuna declaratia anuala de impozit pe profit pentru perioada prevazuta la art. 16 alin. (6) si sa plateasca impozitul pe profit aferent pana la data depunerii situatiilor financiare la organul fiscal competent. Norme metodologice

(17) Persoanele juridice care, in cursul anului fiscal, se dizolva fara lichidare au obligatia sa depuna declaratia anuala de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pana la inchiderea perioadei impozabile.

(171) Contribuabilii care aplica si prevederile art. 403 au obligatia de a calcula, declara si plati, trimestrial, impozitul pe profit stabilit potrivit art. 403, pana la data de 25 a lunii urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul. Plata acestui impozit se efectueaza intr-un cont de venituri distinct.

(18) Impozitul reglementat de prezentul titlu reprezinta venit al bugetului de stat.

(19) Prin exceptie de la prevederile alin. (18), impozitul pe profit, dobanzile/majorarile de intarziere si amenzile datorate de regiile autonome din subordinea consiliilor locale si a consiliilor judetene, precum si cele datorate de societatile in care consiliile locale si/sau judetene sunt actionari majoritari, care realizeaza proiecte cu asistenta financiara din partea Uniunii Europene sau a altor organisme internationale, in baza unor acorduri/contracte de imprumut ratificate, respectiv aprobate prin acte normative, sunt venituri ale bugetelor locale respective pana la sfarsitul anului fiscal in care se incheie proiectul care face obiectul acordului/contractului de imprumut. 

(20) Pentru aplicarea sistemului de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, indicele preturilor de consum necesar pentru actualizarea platilor anticipate se comunica, prin ordin al ministrului finantelor publice, pana la data de 15 aprilie a anului fiscal pentru care se efectueaza platile anticipate.

ART. 42 - Depunerea declaratiei de impozit pe profit

(1) Contribuabilii au obligatia sa depuna o declaratie anuala de impozit pe profit pana la data de 25 martie inclusiv a anului urmator, cu exceptia contribuabililor prevazuti la art. 41 alin. (5) lit. a) si b), alin. (16) si (17), care depun declaratia anuala de impozit pe profit pana la termenele prevazute in cadrul acestor alineate.

(2) Contribuabilii care intra sub incidenta prevederilor art. 16 alin. (5) au obligatia sa depuna o declaratie anuala de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pe profit aferent anului fiscal respectiv, pana la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv, de la inchiderea anului fiscal modificat, cu exceptia contribuabililor prevazuti la art. 41 alin. (5) lit. a) si b), alin. (16) si (17), care depun declaratia anuala de impozit pe profit pana la termenele prevazute in cadrul acestor alineate.

(3) Contribuabilii care efectueaza cheltuieli potrivit art. 25 alin. (4) lit. t), sponsorizari si/sau acte de mecenat sau acorda burse private au obligatia de a depune declaratia informativa privind beneficiarii bunurilor/serviciilor/sponsorizarilor/mecenatului/burselor private aferenta anului in care au inregistrat cheltuielile respective, precum si, dupa caz, aferenta anului in care se aplica prevederile art. 25 alin. (4) lit. i), pana la termenele prevazute la alin. (1) si (2). Modelul si continutul declaratiei informative se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(3) Contribuabilii care efectueaza cheltuieli potrivit art. 25 alin. (4) lit. t), sponsorizari si/sau acte de mecenat au obligatia de a depune declaratia informativa privind beneficiarii bunurilor/serviciilor/sponsorizarilor/mecenatului aferenta anului in care au inregistrat cheltuielile respective, precum si, dupa caz, aferenta anului in care se aplica prevederile art. 25 alin. (4) lit. i), pana la termenele prevazute la alin. (1) si (2). Modelul si continutul declaratiei informative se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

(4) in cazul in care valoarea stabilita potrivit art. 25 alin. (4) lit. i), diminuata cu sumele reportate, dupa caz, nu a fost utilizata integral, contribuabilii pot dispune redirectionarea impozitului pe profit, in limita valorii astfel calculate, pentru efectuarea de sponsorizari si/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private, in termen de maximum 6 luni de la data depunerii declaratiei anuale de impozit pe profit, prin depunerea unui/unor formular/formulare de redirectionare. in cazul contribuabililor membri ai unui grup fiscal, redirectionarea poate fi dispusa numai de persoana juridica responsabila. Obligatia platii sumei redirectionate din impozitul pe profit revine organului fiscal competent. Redirectionarea impozitului pe profit pentru sponsorizarea entitatilor persoane juridice fara scop lucrativ, inclusiv a unitatilor de cult, poate fi efectuata doar daca beneficiarul sponsorizarii este inscris, la data platii sumei respective de catre organul fiscal, in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale, potrivit art. 25 alin. (41). Procedura, modelul si continutul formularului de redirectionare se stabilesc prin ordin al presedintelui A.N.A.F.Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(4) In cazul in care valoarea stabilita potrivit art. 25 alin. (4) lit. i), diminuata cu sumele reportate, dupa caz, nu a fost utilizata integral, contribuabilii pot dispune redirectionarea impozitului pe profit, in limita valorii astfel calculate, pentru efectuarea de sponsorizari si/sau acte de mecenat pana la termenele de depunere a declaratiei anuale de impozit pe profit, prin depunerea unui/unor formular/formulare de redirectionare. In cazul contribuabililor membri ai unui grup fiscal, redirectionarea poate fi dispusa numai de persoana juridica responsabila. Obligatia platii sumei redirectionate din impozitul pe profit revine organului fiscal competent. Redirectionarea impozitului pe profit pentru sponsorizarea entitatilor persoane juridice fara scop lucrativ, inclusiv a unitatilor de cult, poate fi efectuata doar daca beneficiarul sponsorizarii este inscris, la data platii sumei respective de catre organul fiscal, in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale, potrivit art. 25 alin. (41). Procedura, modelul si continutul formularului de redirectionare se stabilesc prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(4) In cazul in care valoarea stabilita potrivit art. 25 alin. (4) lit. i), diminuata cu sumele reportate, dupa caz, nu a fost utilizata integral, contribuabilii pot dispune redirectionarea impozitului pe profit, in limita valorii astfel calculate, pentru efectuarea de sponsorizari si/sau acte de mecenat pana la termenele de depunere a declaratiei anuale de impozit pe profit, prin depunerea unui/unor formular/formulare de redirectionare. In cazul contribuabililor membri ai unui grup fiscal, redirectionarea poate fi dispusa numai de persoana juridica responsabila. Obligatia platii sumei redirectionate din impozitul pe profit revine organului fiscal competent. Redirectionarea impozitului pe profit pentru sponsorizarea entitatilor persoane juridice fara scop lucrativ, inclusiv a unitatilor de cult, poate fi efectuata doar daca beneficiarul sponsorizarii este inscris, la data platii sumei respective de catre organul fiscal, in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale, potrivit art. 25 alin. (41). Procedura, modelul si continutul formularului de redirectionare se stabilesc prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

(41) In situatia in care, ulterior depunerii formularului de redirectionare potrivit alin. (4), impozitul pe profit datorat al anului pentru care s-a dispus redirectionarea se rectifica in sensul diminuarii acestuia, iar contribuabilii au redirectionat o suma mai mare decat suma care putea fi redirectionata, potrivit legii, acestia datoreaza bugetului de stat diferenta de impozit pe profit care a fost redirectionata in plus. Procedura privind determinarea si regularizarea diferentei de impozit pe profit care a fost redirectionata in plus fata de sumele care pot fi redirectionate, potrivit legii, se stabileste prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

(5) Prin exceptie de la alin. (1) si (2), pentru impozitul pe profit stabilit potrivit art. 403, contribuabilii nu au obligatia declararii acestuia prin declaratia anuala de impozit pe profit.

CAPITOLUL IV1 - Reguli privind consolidarea fiscala in domeniul impozitului pe profit

ART. 42.1

Prevederile prezentului capitol instituie sistemul de consolidare fiscala in domeniul impozitului pe profit si reglementeaza impozitarea grupului fiscal.

ART. 42.2 - Definitii specifice

In sensul prezentului capitol, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

1. Grupul fiscal in domeniul impozitului pe profit se constituie din cel putin doua dintre urmatoarele entitati, denumite in continuare membri:

(i) o persoana juridica romana/persoana juridica cu sediul social in Romania infiintata potrivit legislatiei europene si una sau mai multe persoane juridice romane/persoane juridice cu sediul social in Romania infiintate potrivit legislatiei europene la care aceasta detine, in mod direct sau indirect, cel putin 75% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot al acestora;

(ii) cel putin doua persoane juridice romane la care o persoana fizica romana detine, in mod direct sau indirect, cel putin 75% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot;

(iii) cel putin doua persoane juridice romane detinute, in mod direct sau indirect, in proportie de cel putin 75% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, de o persoana juridica/fizica, rezidenta intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri sau intr-un stat cu care s-a incheiat un acord privind schimbul de informatii;

(iv) cel putin o persoana juridica romana detinuta, in mod direct sau indirect, in proportie de cel putin 75% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, de o persoana juridica rezidenta intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri sau intr-un stat cu care s-a incheiat un acord privind schimbul de informatii si sediul permanent/sediul permanent desemnat din Romania al acestei persoane juridice straine.

2. Persoana juridica responsabila reprezinta persoana juridica romana/persoana juridica cu sediul social in Romania infiintata potrivit legislatiei europene, membra a unui grup fiscal in domeniul impozitului pe profit, desemnata pentru determinarea rezultatului fiscal consolidat al grupului fiscal, depunerea declaratiei de impozit pe profit si efectuarea platii impozitului pe profit in numele grupului.

ART. 423 - Reguli de aplicare a sistemului de consolidare fiscala si constituire a grupului fiscal

(1) Perioada de aplicare a sistemului de consolidare fiscala in domeniul impozitului pe profit este de 5 ani fiscali, calculati incepand cu primul an al aplicarii sistemului de consolidare fiscala si pana la desfiintarea grupului fiscal, iar sistemul este optional. Optiunea se comunica organului fiscal competent pe baza unei cereri comune depuse de reprezentantul legal al persoanei juridice responsabile semnata de catre reprezentantii legali ai tuturor membrilor grupului. Cererea se depune cu cel putin 60 de zile inainte de inceperea perioadei pentru care se solicita aplicarea consolidarii fiscale. Sistemul de consolidare fiscala in domeniul impozitului pe profit se aplica incepand cu anul fiscal urmator depunerii cererii.

(2) Pentru constituirea grupului fiscal membrii trebuie sa indeplineasca, la data depunerii cererii, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

a) conditia de detinere prevazuta la art. 422 pct. 1 trebuie sa fie indeplinita pentru o perioada neintrerupta de un an, anterioara inceperii perioadei de consolidare fiscala prevazuta la alin. (1);

b) sunt contribuabili platitori de impozit pe profit, conform art. 13 alin. (1) lit. a), b) si e), care aplica acelasi sistem de plata a impozitului pe profit prevazut la art. 41;

c) au acelasi an fiscal, potrivit art. 16;

d) nu fac parte dintr-un alt grup fiscal in domeniul impozitului pe profit;

e) nu sunt platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor sau nu sunt concomitent platitori de impozit pe profit si platitori de impozit specific;

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
e)nu sunt platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor;

f) nu intra sub incidenta prevederilor art. 18;

g) nu se afla in dizolvare/lichidare, potrivit legii.

(3) Conditiile prevazute la alin. (2) lit. b) - g) si conditia de detinere prevazuta la art. 422 pct. 1 trebuie indeplinite pe intreaga perioada de consolidare fiscala.

(4) Prin exceptie de la prevederile Titlului III si prin derogare de la prevederile Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati, pe perioada de consolidare, membrii grupului fiscal care indeplinesc conditiile prevazute la art. 47 sau la art. 3 din Legea nr. 170/2016 aplica prevederile prezentului titlu.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, alineatul (4) se ABROGA

(5) In situatia in care se decide mentinerea grupului fiscal si continuarea sistemului de consolidare fiscala in domeniul impozitului pe profit, dupa incheierea perioadei de consolidare de 5 ani fiscali, persoana juridica responsabila reinnoieste optiunea. Optiunea se comunica organului fiscal competent pe baza unei cereri comune depuse de reprezentantul legal al persoanei juridice responsabile semnata de catre reprezentantii legali ai tuturor membrilor grupului, in care se precizeaza si perioada pentru care grupul decide continuarea aplicarii sistemului de consolidare fiscala. Cererea se depune cu cel putin 60 de zile inainte de inceperea perioadei pentru care se solicita continuarea aplicarii sistemului de consolidare fiscala.

(6) Procedura de implementare si de administrare a grupului fiscal, precum si modelul si continutul cererii comune si a unor formulare se stabilesc prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

ART. 42.4 - Intrarea sau iesirea unui membru din grupul fiscal

(1) In cazul in care o entitate indeplineste conditia de detinere prevazuta la art. 422 pct. 1 si conditiile prevazute la art. 423 alin. (2) aceasta poate intra ca membru al unui grup fiscal incepand cu anul fiscal urmator indeplinirii conditiilor. Intrarea se efectueaza pe baza unei cereri de modificare, in cazul careia se utilizeaza procedura de comunicare a optiunii prevazute la art. 423 alin. (1).

(2) In cazul in care o entitate nu mai indeplineste conditia prevazuta la art. 422 pct. 1 sau conditiile prevazute la art. 423 alin. (2) lit. b) - g) aceasta iese din grupul fiscal si nu mai aplica sistemul de consolidare fiscala in domeniul impozitului pe profit incepand cu trimestrul urmator celui in care conditiile nu mai sunt indeplinite.

(3) In cazul operatiunilor de reorganizare, iesirea/intrarea membrilor din/in grupul fiscal se efectueaza in cursul anului fiscal.

(4) Persoana juridica responsabila trebuie sa comunice organului fiscal competent modificarea grupului fiscal, astfel:

a) in situatia prevazuta la alin. (1) cu cel putin 60 de zile inainte de inceperea anului fiscal pentru care solicita intrarea in grupul fiscal;

b) pentru situatiile prevazute la alin. (2) si (3), in termen de 15 zile de la producerea evenimentului care a generat aceasta situatie.

ART. 42.5 - Reguli privind calcularea rezultatului fiscal consolidat

(1) Fiecare membru al grupului fiscal determina rezultatul fiscal in mod individual potrivit regulilor stabilite de prezentul titlu, luand in considerare si prevederile art. 427.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) al art. 13 si art. 19, rezultatul fiscal consolidat al grupului fiscal se determina prin insumarea algebrica a rezultatelor fiscale determinate in mod individual de fiecare membru al grupului fiscal. Rezultatul fiscal consolidat pozitiv este profit impozabil, iar rezultatul fiscal consolidat negativ este pierdere fiscala. Impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea cotei prevazute la art. 17 asupra rezultatului fiscal consolidat pozitiv al grupului.

(3) Rezultatul fiscal consolidat al grupului fiscal se calculeaza trimestrial/anual, cumulat de la inceputul anului fiscal.

(4) La determinarea impozitului pe profit datorat de grupul fiscal se vor avea in vedere sumele reprezentand: creditul fiscal, impozitul pe profit scutit potrivit art. 22 si art. 221, scutiri si reduceri de impozit pe profit calculate potrivit legislatiei in vigoare, sumele reprezentand cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private, potrivit legii, costul de achizitie al aparatelor de marcat electronice fiscale si alte sume care se scad din impozitul pe profit, potrivit legislatiei in vigoare, determinate de fiecare membru si comunicate persoanei juridice responsabile. Aceste sume se scad in limita impozitului pe profit datorat de grupul fiscal.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(4) La determinarea impozitului pe profit datorat de grupul fiscal se vor avea in vedere sumele reprezentand: creditul fiscal, impozitul pe profit scutit potrivit art. 22 si art. 221, scutiri si reduceri de impozit pe profit calculate potrivit legislatiei in vigoare, sumele reprezentand cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat, potrivit legii, si alte sume care se scad din impozitul pe profit, potrivit legislatiei in vigoare, determinate de fiecare membru si comunicate persoanei juridice responsabile. Aceste sume se scad in limita impozitului pe profit datorat de grupul fiscal.

(41) Membrul grupului fiscal calculeaza, trimestrial/anual, impozitul pe profit numai in scopul determinarii sumelor prevazute la alin. (4) si art. 45 alin. (10) care se comunica persoanei juridice responsabile. Acest impozit nu se datoreaza de membrul grupului si nu se transmite persoanei juridice responsabile.

(42) Pentru aplicarea prevederilor art. 22 alin. (5), la nivelul persoanei juridice responsabile si al membrilor grupului fiscal se au in vedere si urmatoarele reguli:

a) persoana juridica responsabila care efectueaza scaderea sumei aferente impozitului pe profit scutit din impozitul pe profit datorat de grupul fiscal comunica fiecarui membru care a transmis astfel de sume partea ce ii revine acestuia din suma scazuta la nivelul grupului fiscal;

b) partea care se comunica fiecarui membru, potrivit lit. a), se determina inmultind suma scazuta la nivelul grupului fiscal cu raportul dintre sumele transmise de fiecare membru si totalul sumelor primite de persoana responsabila de la membrii grupului fiscal;

c) suma care se repartizeaza de catre membrul grupului fiscal pentru constituirea rezervei, potrivit art. 22 alin. (5), este cea comunicata de persoana juridica responsabila, potrivit lit. a).

(5) In scopul determinarii rezultatului fiscal consolidat al grupului fiscal persoana juridica responsabila este obligata sa evidentieze in registrul de evidenta fiscala rezultatele fiscale individuale determinate de fiecare membru, potrivit alin. (1), precum si sumele care se scad din impozitul pe profit datorat de grup potrivit alin. (4), inclusiv cele ale persoanei juridice responsabile.

ART. 42.6 - Regimul tranzactiilor intragrup privind preturile de transfer

Fiecare membru al grupului fiscal are obligatia sa intocmeasca dosarul preturilor de transfer care va cuprinde atat tranzactiile desfasurate cu membrii grupului fiscal, precum si cu entitatile afiliate din afara grupului fiscal. Prin derogare de la prevederile alin. (2) al art. 108 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarele preturilor de transfer intocmite de fiecare membru al grupului fiscal vor fi prezentate de catre persoana juridica responsabila.

ART. 42.7 - Reguli privind regimul pierderilor fiscale

(1) Pierderile fiscale inregistrate de un membru al grupului inainte de aplicarea sistemului de consolidare fiscala in domeniul impozitului pe profit se recupereaza, in conformitate cu prevederile art. 31, de catre membrul respectiv, numai din profiturile impozabile ale acestuia.

(2) Pierderile fiscale inregistrate de un membru al grupului in perioada aplicarii sistemului de consolidare fiscala se recupereaza din rezultatul fiscal consolidat al grupului.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, se introduce un nou alineat, alin. (21), cu urmatorul cuprins:
(21)In perioada aplicarii sistemului de consolidare fiscala, rezultatul fiscal consolidat negativ inregistrat de grupul fiscal se recupereaza in procent de 70% din rezultatul fiscal consolidat pozitiv al acestuia, potrivit art. 31. Recuperarea rezultatelor fiscale consolidate negative se efectueaza in ordinea inregistrarii acestora, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit.

(3) In cazul desfiintarii grupului dupa perioada prevazuta la art. 423 alin. (1), pierderile inregistrate si nerecuperate in perioada consolidarii fiscale se recupereaza de catre persoana juridica responsabila, potrivit art. 31.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(3) In cazul desfiintarii grupului fiscal dupa perioada prevazuta la art. 423 alin. (1), rezultatele fiscale consolidate negative, inregistrate si nerecuperate in perioada consolidarii fiscale, se recupereaza de catre persoana juridica responsabila in procent de 70% din rezultatul fiscal consolidat pozitiv al grupului, potrivit art. 31, pe perioada ramasa cuprinsa intre anul inregistrarii pierderii fiscale si limita celor 7 ani, respectiv 5 ani, dupa caz.

ART. 428 - Reguli de calcul in situatia iesirii unui membru din grupul fiscal sau desfiintarii grupului fiscal

(1) In cazul in care conditia prevazuta la pct. 1 al art. 422 sau una dintre conditiile prevazute la art. 423 alin. (2), lit. b) - f) nu mai sunt indeplinite de unul dintre membri, inainte de expirarea perioadei de 5 ani fiscali, dar conditiile sunt indeplinite de ceilalti membri, inclusiv in ceea ce priveste numarul de membri, perioada de consolidare fiscala se incheie numai pentru membrul care nu mai indeplineste conditiile respective. Membrul grupului care in cursul anului fiscal nu mai indeplineste una dintre conditii calculeaza impozitul pe profit, in mod individual, incepand cu trimestrul urmator celui in care cel putin una dintre conditii nu mai este indeplinita. Pentru perioada in care s-a aplicat sistemul de consolidare membrul grupului recalculeaza impozitul pe profit pe baza rezultatelor fiscale individuale, cu perceperea de creante fiscale accesorii stabilite potrivit Codului de procedura fiscala, dupa caz, de la data aplicarii sistemului si pana la sfarsitul trimestrului in care nu mai sunt indeplinite conditiile. In mod corespunzator, si persoana juridica responsabila recalculeaza impozitul pe profit datorat de grup cu perceperea de creante fiscale accesorii stabilite potrivit Codului de procedura fiscala, dupa caz, de la data aplicarii sistemului si pana la sfarsitul trimestrului in care nu mai sunt indeplinite conditiile si are obligatia depunerii declaratiei fiscale rectificative. In acest caz membrul care iese din grup are obligatia declararii si platii impozitului pe profit, potrivit art. 41 si 42.

(2) Prevederile referitoare la recalcularea impozitului si perceperea de creante fiscale accesorii stabilite potrivit Codului de procedura fiscala, dupa caz, prevazute de alin. (1) se aplica pentru fiecare membru si pentru persoana juridica responsabila si in situatia in care grupul fiscal se desfiinteaza inainte de expirarea perioadei de 5 ani fiscali ca urmare a neindeplinirii conditiilor prevazute la pct. 1 al art. 422 sau a conditiilor de la art. 423 alin. (2), lit. b) - f), precum si in situatia in care drept urmare a neindeplinirii conditiilor numarul minim de cel putin doi membri nu este indeplinit.

(3) Prevederile referitoare la recalcularea impozitului pe profit prevazut la alin. (1) nu se aplica in urmatoarele situatii:

a) vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la unul dintre membrii grupului, cu conditia ca, drept urmare a acestei operatiuni, detinerea sa scada sub 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot;

b) dizolvarea, potrivit legii, a unui membru al grupului;

c) iesirea unui membru al grupului ca urmare a operatiunilor de reorganizare prevazute la art. 32 alin. (1) si art. 33 alin. (1) lit. a);

(4) In situatiile prevazute la alin. (3) persoana juridica responsabila trebuie sa comunice organului fiscal competent modificarea grupului fiscal. Membrul grupului care iese din grup, potrivit alin. (3), este verificat de organul fiscal competent pentru efectuarea inspectiei fiscale.

(5) In cazul in care in mod voluntar toti membrii grupului fiscal solicita desfiintarea grupului in cursul unui an fiscal, inainte de expirarea perioadei de 5 ani fiscali, grupul fiscal se desfiinteaza incepand cu anul fiscal urmator. Fiecare membru al grupului calculeaza impozitul pe profit, in mod individual, pentru perioada in care s-a aplicat sistemul de consolidare prin recalcularea impozitului pe profit pe baza rezultatelor fiscale individuale, cu perceperea de creante fiscale accesorii stabilite potrivit Codului de procedura fiscala, dupa caz, de la data aplicarii sistemului si pana la inceputul anului fiscal in care grupul se desfiinteaza. In mod corespunzator, si persoana juridica responsabila recalculeaza impozitul pe profit datorat de grup cu perceperea de creante fiscale accesorii stabilite potrivit Codului de procedura fiscala, dupa caz, de la data aplicarii sistemului si pana la inceputul anului fiscal in care grupul se desfiinteaza si are obligatia depunerii declaratiei fiscale rectificative. In acest caz membrii care ies din grup au obligatia declararii si platii impozitului pe profit, potrivit art. 41 si 42.

ART. 429 - Declararea si plata impozitului pe profit, depunerea declaratiei anuale de impozit pe profit

(1) Pentru grupul fiscal care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit trimestrial, fiecare membru al grupului fiscal determina individual rezultatul fiscal si il comunica persoanei juridice responsabile, pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare incheierii trimestrelor I - III. Pentru trimestrul IV comunicarea se efectueaza pana la termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit prevazut la art. 42.

(2) Calculul, declararea si plata impozitului pe profit trimestrial datorat de grupul fiscal se efectueaza de catre persoana juridica responsabila pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare incheierii trimestrelor I, II si III. Definitivarea si plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv se efectueaza de persoana juridica responsabila pana la termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit prevazut la art. 42.

(3) Pentru grupul fiscal care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, platile anticipate trimestriale se stabilesc in suma de o patrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, determinate prin insumarea impozitului pe profit datorat pentru anul precedent de fiecare membru al grupului cu aplicarea corespunzatoare si a celorlalte reguli pentru determinarea/declararea/efectuarea platilor anticipate trimestriale, dupa caz, potrivit art. 41. Termenul pana la care se efectueaza plata impozitului anual de persoana juridica responsabila este termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit, prevazut la art. 42.

(4) Persoana juridica responsabila este obligata sa depuna o declaratie anuala consolidata privind impozitul pe profit in care raporteaza rezultatele intregului grup fiscal si este responsabila pentru plata impozitului pe profit calculat pentru intregul grup fiscal. Declaratia anuala privind impozitul pe profit se depune la organul fiscal competent, impreuna cu declaratia anuala privind impozitul pe profit a fiecarui membru, pana la data de 25 martie inclusiv a anului urmator/pana la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv, de la inchiderea anului fiscal modificat.

(5) Persoana juridica responsabila are obligatia de a depune declaratia informativa privind beneficiarii sponsorizarilor/mecenatului/burselor private efectuate de membrii grupului, pana la termenul prevazut la alin. (4).

10> ART. 4210 - Alte obligatii

Fiecare membru al grupului trebuie sa se supuna controlului fiscal competent si sa raspunda separat si in solidar pentru plata impozitului pe profit datorat de grupul fiscal pentru perioada cat apartine respectivului grup fiscal. Organul fiscal competent in administrarea persoanelor care fac parte din grupul fiscal este organul fiscal desemnat in acest scop in conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

11> ART. 4211 - Reguli antiabuz

Prevederile prezentului capitol nu se aplica atunci cand optiunea privind aplicarea sistemului de consolidare fiscala in domeniul impozitului pe profit are ca scop frauda si evaziunea fiscala.

CAPITOLUL V - Impozitul pe dividende

ART. 43 - Declararea, retinerea si plata impozitului pe dividende

(1) O persoana juridica romana care plateste dividende catre o persoana juridica romana are obligatia sa retina, sa declare si sa plateasca impozitul pe dividende retinut catre bugetul de stat, astfel cum se prevede in prezentul articol.

(2) Impozitul pe dividende se stabileste prin aplicarea unei cote de impozit de 8% asupra dividendului brut platit unei persoane juridice romane. Impozitul pe dividende se declara si se plateste la bugetul de stat, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se plateste dividendul.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), in cazul in care dividendele distribuite, potrivit legii, nu au fost platite pana la sfarsitul anului in care s-a aprobat distribuirea acestora, impozitul pe dividende aferent se plateste, dupa caz, pana la data de 25 ianuarie a anului urmator, respectiv pana la data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat urmator anului in care s-a aprobat distribuirea dividendelor. Aceste prevederi nu se aplica pentru dividendele distribuite si neplatite pana la sfarsitul anului in care s-a aprobat distribuirea acestora, daca in ultima zi a anului fiscal respectiv, calendaristic sau modificat, dupa caz, sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (4) lit. a) si b).

(4) Prevederile prezentului articol nu se aplica in cazul dividendelor platite de o persoana juridica romana unei alte persoane juridice romane, daca, la data platii dividendelor, fiecare dintre aceste persoane indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) persoana juridica beneficiara a dividendelor:

(i) detine minimum 10% din titlurile de participare ale persoanei juridice romane care plateste dividendele, pe o perioada de un an implinit pana la data platii acestora inclusiv;

(ii) este constituita ca o «societate pe actiuni», «societate in comandita pe actiuni», «societate cu raspundere limitata», «societate in nume colectiv», «societate in comandita simpla» sau are forma de organizare a unei alte persoane juridice aflate sub incidenta legislatiei romane;

(iii) plateste, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari, impozit pe profit sau orice alt impozit care substituie impozitul pe profit;

b) persoana juridica care plateste dividendele:

(i) este constituita ca o «societate pe actiuni», «societate in comandita pe actiuni», «societate cu raspundere limitata», «societate in nume colectiv», «societate in comandita simpla» sau are forma de organizare a unei alte persoane juridice aflate sub incidenta legislatiei romane;

(ii) plateste, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari, impozit pe profit sau orice alt impozit care substituie impozitul pe profit.

(5) Prevederile alin. (2) si (3) se aplica si dividendelor distribuite/platite fondurilor de pensii administrate privat si/sau fondurilor de pensii facultative.

(6) *** A B R O G A T ***

Norme metodologice

CAPITOLUL VI - Dispozitii tranzitorii

ART. 44 - Pierderi fiscale din perioadele de scutire

Orice pierdere fiscala neta care apare in perioada in care contribuabilul a fost scutit de impozitul pe profit poate fi recuperata din profiturile impozabile viitoare, potrivit art. 31. Pierderea fiscala neta este diferenta dintre pierderile fiscale totale pe perioada de scutire si profitul impozabil total in aceeasi perioada.

ART. 45 - Reguli specifice

(1) Contribuabilii care au optat pana la data de 30 aprilie 2005 inclusiv, conform prevederilor legale, pentru impunerea veniturilor aferente contractelor de vanzare cu plata in rate, pe masura ce ratele devin scadente, beneficiaza in continuare de aceasta facilitate pe durata derularii contractelor respective; cheltuielile corespunzatoare sunt deductibile la aceleasi termene scadente, proportional cu valoarea ratei inregistrate in valoarea totala a contractului.

(2) Contribuabilii care au investit in mijloace fixe amortizabile sau in brevete de inventie amortizabile si care au dedus cheltuieli de amortizare reprezentand 20% din valoarea de intrare a acestora conform prevederilor legale, la data punerii in functiune a mijlocului fix sau a brevetului de inventie, pana la data de 30 aprilie 2005 inclusiv, au obligatia sa pastreze in patrimoniu aceste mijloace fixe amortizabile cel putin o perioada egala cu jumatate din durata lor normala de utilizare. In cazul in care nu sunt respectate prevederile prezentului alineat, impozitul pe profit se recalculeaza si se stabilesc dobanzi si penalitati de intarziere de la data aplicarii facilitatii respective, potrivit legii.

(3) Pierderea fiscala inregistrata in anii anteriori anului 2013, de sediile permanente care apartin aceleiasi persoane juridice straine, care au aplicat prevederile art. 37, ramasa nerecuperata la data de 30 iunie 2013, se recupereaza pe perioada ramasa din perioada initiala de 7 ani, in ordinea inregistrarii acesteia.

(4) In aplicarea prevederilor art. 22, pentru activele care se realizeaza pe parcursul mai multor ani consecutivi si care sunt puse in functiune in anul 2016, se ia in considerare valoarea acestora inregistrata incepand cu 1 iulie 2014. Scutirea de impozit a profitului reinvestit se aplica si in cazul activelor produse/achizitionate in perioada 1 iulie 2014 - 31 decembrie 2015 inclusiv si puse in functiune in anul 2016.

(5) Prevederile art. 29 alin. (4) si (5) se aplica pentru contractele incheiate incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(6) Sistemul de consolidare fiscala se aplica astfel:

a) pentru contribuabilii care intra sub incidenta art. 16 alin. (1), incepand cu anul fiscal 2022, potrivit cererii;

b) pentru contribuabilii care intra sub incidenta art. 16 alin. (5), cu prima zi a anului fiscal modificat care incepe ulterior datei de 1 ianuarie 2022, potrivit cererii.

(7) Contribuabilii care la determinarea impozitului pe profit aferent anului 2020 scad costul de achizitie al aparatelor de marcat electronice fiscale achizitionate si puse in functiune in anii 2018 si 2019, potrivit Legii nr. 153/2020, pentru care au aplicat in anii respectivi prevederile art. 22, adauga la impozitul datorat si valoarea impozitului pe profit scutit aferent acestor aparate.

(8) Prin exceptie de la prevederile art. 41 alin. (8), contribuabilii care declara si platesc impozitul pe profit anual, cu plati anticipate, si care intra sub incidenta prevederilor art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 153/2020 pentru instituirea unor masuri fiscale de stimulare a mentinerii/cresterii capitalurilor proprii, precum si pentru completarea unor acte normative, efectueaza plata anticipata pentru trimestrul I al fiecarui an fiscal/an fiscal modificat la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectueaza plata anticipata, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului I. Aceasta regula este aplicabila si pentru contribuabilii care sunt in al doilea an al perioadei obligatorii prevazute la art. 41 alin. (3). Aplicarea regulii de calcul a platii anticipate pentru trimestrul I incepe cu anul fiscal 2022, respectiv cu anul fiscal modificat care incepe in anul 2022, si se incheie cu anul fiscal 2026, respectiv cu anul fiscal modificat care incepe in anul 2026, dupa caz.

(9) Sumele care se scad din impozitul pe profit anual, prevazute la art. I alin. (12) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 153/2020, se completeaza cu «Alte sume care se scad din impozitul pe profit, potrivit legislatiei in vigoare»

(10) Pentru determinarea impozitului pe profit datorat de grupul fiscal, potrivit cap. IV1 "Reguli privind consolidarea fiscala in domeniul impozitului pe profit" din titlul II, pe perioada aplicarii prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 153/2020, fiecare membru al grupului fiscal determina si comunica persoanei juridice responsabile suma reprezentand impozitul pe profit redus, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 153/2020, in functie de situatia individuala.

(11) Prin exceptie de la termenul prevazut la art. 429 alin. (4), in cazul in care cel putin unul din membrii grupului fiscal intra sub incidenta prevederilor art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 153/2020 pentru instituirea unor masuri fiscale de stimulare a mentinerii/cresterii capitalurilor proprii, precum si pentru completarea unor acte normative, pe perioada aplicarii prevederilor respective, persoana juridica responsabila este obligata sa depuna declaratia anuala consolidata pana la data de 25 iunie inclusiv a anului urmator, respectiv pana la data de 25 a celei de-a sasea luni inclusiv de la inchiderea anului fiscal modificat, dupa caz. in aceasta situatie, pentru grupul fiscal care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit trimestrial, comunicarea catre persoana juridica responsabila a rezultatului fiscal pentru trimestrul IV de catre membrii grupului fiscal se efectueaza pana la data de 25 iunie inclusiv a anului urmator, respectiv pana la data de 25 a celei de-a sasea luni inclusiv de la inchiderea anului fiscal modificat, dupa caz.

(12) Persoanele juridice prevazute la art. 41 alin. (16) si (17) care intra sub incidenta prevederilor art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 153/2020 nu aplica prevederile art. I alin. (13) lit. a) ale acestei ordonante si au obligatia sa depuna declaratia anuala de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pe profit pana la termenele prevazute in cadrul acestor alineate.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, se introduc sapte noi alineate, alin. (13)-(19), cu urmatorul cuprins:
(13) In cazul burselor private, prevederile art. 25 alin. (12) se aplica pentru cele acordate pana la data de 31 decembrie 2023 inclusiv, respectiv pana la sfarsitul anului fiscal modificat care se incheie in anul 2024.

(14) Prevederile art. 26 alin. (1) lit. f) se aplica si pentru determinarea rezultatului fiscal si a impozitului pe profit aferent anului fiscal 2023.

(15) Depunerea formularului/formularelor de redirectionare a impozitului pe profit aferent anului 2023/anului fiscal modificat care se incheie in anul 2024 se efectueaza pana la termenele prevazute la art. 42 alin. (4).

(16) Ultimul an fiscal in care sumele reprezentand burse/aparate de marcat electronice fiscale, ramase de reportat, potrivit legii, se scad din impozitul pe profit este anul fiscal 2023, respectiv anul fiscal modificat care se incheie in anul 2024.

(17) Sumele reprezentand aparate de marcat electronice fiscale, ramase de reportat, potrivit legii, dupa scaderea din impozitul pe profit aferent anului fiscal 2023/anului fiscal modificat care se incheie in anul 2024, reprezinta elemente similare cheltuielilor incepand cu anul 2024, respectiv incepand cu anul fiscal modificat care incepe in anul 2024. In acest caz, cheltuielile reprezentand amortizarea fiscala a aparatelor de marcat electronice fiscale sunt cheltuieli nedeductibile la calculul rezultatului fiscal.

(18)Incepand cu 1 ianuarie 2024/anul fiscal modificat care incepe in anul 2024, sumele care se scad din impozitul pe profit anual, prevazute la art. I alin. (12) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 153/2020, nu mai cuprind bursele private si costul de achizitie a aparatelor de marcat electronice fiscale.

(19) Costurile excedentare ale indatorarii reportate la 31 decembrie 2023 potrivit prevederilor art. 402 se aloca, pentru aplicarea alin. (4) al acestui articol in anii fiscali urmatori, plafonului deductibil reprezentat de echivalentul in lei al sumei de 1.000.000 euro.

ART. 46 - Reguli pentru contribuabilii-institutii de credit care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara

Sumele inregistrate in rezultatul reportat din provizioane specifice, ca urmare a implementarii reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara ca baza a contabilitatii, in soldul creditor al contului Rezultatul reportat din provizioane specifice, reprezentand diferentele dintre valoarea provizioanelor specifice determinate la data de 31 decembrie 2011 potrivit Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificarile si completarile ulterioare, si ajustarile pentru depreciere, evidentiate la data de 1 ianuarie 2012 potrivit Standardelor internationale de raportare financiara, aferente elementelor pentru care au fost constituite respectivele provizioane specifice, sunt tratate ca rezerve, acestea urmand sa fie impozitate potrivit art. 26 alin. (5), iar sumele inregistrate in soldul debitor al contului Rezultatul reportat din provizioane specifice , reprezentand diferentele dintre valoarea provizioanelor specifice determinate la data de 31 decembrie 2011 potrivit Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si ajustarile pentru depreciere, evidentiate la data de 1 ianuarie 2012 potrivit Standardelor internationale de raportare financiara, aferente elementelor pentru care au fost constituite respectivele provizioane specifice, reprezinta elemente similare cheltuielilor, in mod esalonat, in transe egale, pe o perioada de 3 ani.

ANEXA 1 - LISTA SOCIETATILOR la care se face referire la art. 24 alin. (1) lit. b) pct. 1, alin. (5) lit. b) pct. 1, respectiv art. 229 alin. (1) lit. c)

Pentru aplicarea prevederilor art. 24 si art. 229, formele de organizare pentru persoanele juridice straine, societati-mama sau filiale, sunt:

a) societati constituite in temeiul Regulamentului (CE) nr. 2.157/2001 al Consiliului din 8 octombrie 2001 privind statutul societatii europene (SE) si al Directivei 2001/86/CE a Consiliului din 8 octombrie 2001 de completare a statutului societatii europene in ceea ce priveste implicarea lucratorilor, precum si societati cooperative infiintate in temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.435/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind statutul societatii cooperative europene (SCE) si al Directivei 2003/72/CE a Consiliului din 22 iulie 2003 de completare a statutului societatii cooperative europene in legatura cu participarea lucratorilor;

b) societati aflate sub incidenta legislatiei belgiene, denumite "société anonyme"/"naamloze vennootschap", "société en commandite par actions"/"commanditaire vennootschap op aandelen", "société privée a responsabilité limitée"/"besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "société coopérative a responsabilité limitée"/"coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "société coopérative a responsabilité illimitée"/"coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid", "société en nom collectif"/"vennootschap onder firma", "société en commandite simple"/"gewone commanditaire vennootschap", intreprinderile publice care au adoptat una dintre formele juridice mentionate anterior, precum si alte societati comerciale constituite in conformitate cu legislatia belgiana si care sunt supuse impozitului pe profit in Belgia;

c) societati aflate sub incidenta legislatiei bulgare, denumite "sabiratelno druzhestvo"*), "komanditno druzhestvo"*), "druzhestvo s ogranichena otgovornost"*), "aktsionerno druzhestvo"*), "komanditno druzhestvo s aktsii"*), "nepersonifitsirano druzhestvo"*), "kooperatsii"*), "kooperativni sayuzi"*), "darzhavni predpriyatia"*), constituite in conformitate cu legislatia bulgara si care desfasoara activitati comerciale;

d) societati aflate sub incidenta legislatiei cehe, denumite "akciova spolecnost", "spolecnost s rucenim omezeným";

e) societati aflate sub incidenta legislatiei daneze, denumite "aktieselskab" si "anpartsselskab". Alte societati comerciale care sunt supuse impozitului pe profit in temeiul Legii privind impozitarea societatilor comerciale, in masura in care venitul lor impozabil este calculat si impozitat in conformitate cu normele generale in materie fiscala aplicabile societatilor comerciale "aktieselskaber";

f) societati aflate sub incidenta legislatiei germane, denumite "Aktiengesellschaft", "Kommanditgesellschaft auf Aktien", "Gesellschaft mit beschrankter Haftung", "Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit", "Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft", "Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts" si alte societati constituite in conformitate cu legislatia germana si care sunt supuse impozitului pe profit in Germania;

g) societati aflate sub incidenta legislatiei estoniene, denumite "taisühing", "usaldusühing", "osaühing", "aktsiaselts", "tulundusühistu";

h) societati constituite sau existente sub incidenta legislatiei irlandeze, institutii inregistrate sub sistemul "Industrial and Provident Societies Act" sau "building societies" inregistrate sub sistemul "Building Societies Act" si "trustee savings banks" in intelesul "Trustee Savings Banks Act" din anul 1989;

i) societati aflate sub incidenta legislatiei grecesti, denumite "anonymi etaireia"*), "etaireia periorismenis efthynis (E.P.E.)"*), precum si alte societati constituite in conformitate cu legislatia greaca si care sunt supuse impozitului pe profit in Grecia;

j) societati aflate sub incidenta legislatiei spaniole, denumite "sociedad anónima", "sociedad comanditaria por acciones", "sociedad de responsabilidad limitada", precum si entitati de drept public ce functioneaza in regim de drept privat. Alte entitati infiintate in conformitate cu legislatia spaniola si care sunt supuse impozitului pe profit in Spania ("Impuesto sobre Sociedades");

k) societati aflate sub incidenta legislatiei franceze, denumite "société anonyme", "société en commandite par actions", "société a responsabilité limitée", "sociétés par actions simplifiées", "sociétés d'assurances mutuelles", "caisses d'épargne et de prévoyance", "sociétés civiles", care sunt supuse de drept impozitului pe profit, "coopératives", "unions de coopératives", institutii si intreprinderi publice cu caracter industrial si comercial, precum si alte societati constituite in conformitate cu legislatia franceza si care sunt supuse impozitului pe profit in Franta;

l) societati aflate sub incidenta legislatiei croate, denumite "dionicko drustvo", "drustvo s ogranicenom odgovornoscu" si alte societati constituite in conformitate cu legislatia croata si care sunt supuse impozitului pe profit in Croatia;

m) societati aflate sub incidenta legislatiei italiene, denumite "societa per azioni", "societa in accomandita per azioni", "societa a responsabilita limitata", "societa cooperative", "societa di mutua assicurazione", precum si entitati private si publice care desfasoara, in mod exclusiv sau in principal, activitati comerciale;

n) sub incidenta legislatiei cipriote: "etaireies"*) astfel cum sunt definite in legislatia privind impozitul pe venit;

o) societati aflate sub incidenta legislatiei letone, denumite "akciju sabiedriba", "sabiedriba ar ierobežotu atbildibu";

p) societati aflate sub incidenta legislatiei lituaniene;

q) societati aflate sub incidenta legislatiei luxemburgheze, denumite "société anonyme", "société en commandite par actions", "société a responsabilité limitée", "société coopérative", "société coopérative organisée comme une société anonyme", "association d'assurances mutuelles", "association d'épargne-pension", "entreprise de nature commerciale, industrielle ou miniere de l'Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public", precum si alte societati comerciale constituite in conformitate cu legislatia luxemburgheza si supuse impozitului pe profit in Luxemburg;

r) societati aflate sub incidenta legislatiei ungare, denumite "közkereseti tarsasag", "betéti tarsasag", "közös vallalat", "korlatolt felelosségu tarsasag", "részvénytarsasag", "egyesulés", "szovetkezet";

s) societati aflate sub incidenta legislatiei malteze, denumite "Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata", "Socjetajiet en commandite li l-kapital taghhom maqsum f'azzjonijiet";

s) societati aflate sub incidenta legislatiei olandeze, denumite "naamloze vennootschap", "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "open commanditaire vennootschap", "coöperatie", "onderlinge waarborgmaatschappij", "fonds voor gemene rekening", "vereniging op coöperatieve grondslag", "vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt", precum si alte societati constituite in conformitate cu legislatia olandeza si care sunt supuse impozitului pe profit in Tarile de Jos;

t) societati aflate sub incidenta legislatiei austriece, denumite "Aktiengesellschaft", "Gesellschaft mit beschrankter Haftung", "Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit", "Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften", "Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts", "Sparkassen", precum si alte societati comerciale constituite in conformitate cu legislatia austriaca si care sunt supuse impozitului pe profit in Austria;

t) societatile infiintate in baza legii poloneze, cunoscute ca "spolka akcyjna", "spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia", "spólka komandytowo-akcyjna";

u) societati comerciale sau societati civile care imbraca o forma comerciala si cooperative si intreprinderi publice infiintate in conformitate cu legislatia portugheza;

v) societati aflate sub incidenta legislatiei slovene, denumite "delniska družba", "komanditna družba", "družba z omejeno odgovornostjo";

w) societati aflate sub incidenta legislatiei slovace, denumite "akciova spolocnost'", "spolocnost' s rucenim obmedzeným", "komanditna spolocnost'";

x) societati aflate sub incidenta legislatiei finlandeze, denumite "osakeyhtiö"/"aktiebolag", "osuuskunta"/"andelslag", "saastöpankki"/"sparbank" si "vakuutusyhtiö"/"försakringsbolag";

y) societati aflate sub incidenta legislatiei suedeze, denumite "aktiebolag", "försakringsaktiebolag", "ekonomiska föreningar", "sparbanker", "ömsesidiga försakringsbolag", "försakringsföreningar";

z) societati constituite in conformitate cu legislatia din Regatul Unit.

------------

*) Literele din alfabetul chirilic au fost transformate in litere latine.

ANEXA 2

LISTA IMPOZITELOR

la care se face referire la art. 24 alin. (1) lit. b) pct. 3, alin. (5) lit. b) pct. 3, respectiv art. 229 alin. (1) lit. c)

Pentru indeplinirea conditiei de la art. 24 alin. (1) lit. b) pct. 3, alin. (5) lit. b) pct. 3, respectiv art. 229 alin. (1) lit. c), persoanele juridice straine din state membre, societati-mama si filiale, trebuie sa plateasca, in conformitate cu legislatia fiscala a unui stat membru, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari, unul din urmatoarele impozite:

- impôt des sociétés/vennootschapsbelasting in Belgia;

- korporativen danak*) in Bulgaria;

- dan z prijmu pravnických osob in Republica Ceha;

- selskabsskat in Danemarca;

- Körperschaftssteuer in Germania;

- tulumaks in Estonia;

- corporation tax in Irlanda;

- foros eisodimatos nomikon prosopon kerdoskopikou charaktira*) in Grecia;

- impuesto sobre sociedades in Spania;

- impôt sur les sociétés in Franta;

- porez na dobit in Croatia;

- imposta sul reddito delle societa in Italia;

- foros eisodimatos*) in Cipru;

- uznemumu ienakuma nodoklis in Letonia;

- pelno mokestis in Lituania;

- impôt sur le revenu des collectivités in Luxemburg;

- tarsasagi adó, osztalékadó in Ungaria;

- taxxa fuq l-income in Malta;

- vennootschapsbelasting in Tarile de Jos;

- Körperschaftssteuer in Austria;

- podatek dochodowy od osób prawnych in Polonia;

- imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas in Portugalia;

- davek od dobicka pravnih oseb in Slovenia;

- dan z prijmov pravnických osôb in Slovacia;

- yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund in Finlanda;

- statlig inkomstskatt in Suedia;

- corporation tax in Regatul Unit.

------------

*) Literele din alfabetul chirilic au fost transformate in litere latine.

ANEXA 3

LISTA SOCIETATILOR

la care se face referire la art. 33 alin. (2) pct. 12 lit. a)

a) societati constituite in temeiul Regulamentului (CE) nr. 2.157/2001 al Consiliului din 8 octombrie 2001 privind statutul societatii europene (SE) si al Directivei 2001/86/CE a Consiliului din 8 octombrie 2001 de completare a statutului societatii europene in ceea ce priveste implicarea lucratorilor, precum si societati cooperative infiintate in temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.435/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind statutul societatii cooperative europene (SCE) si al Directivei 2003/72/CE a Consiliului din 22 iulie 2003 de completare a statutului societatii cooperative europene in legatura cu participarea lucratorilor;

b) societati aflate sub incidenta legislatiei belgiene, denumite "société anonyme"/"naamloze vennootschap", "société en commandite par actions"/"commanditaire vennootschap op aandelen", "société privée a responsabilité limitée"/"besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "société coopérative a responsabilité limitée"/"coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "société coopérative a responsabilité illimitée"/"coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid", "société en nom collectif"/"vennootschap onder firma", "société en commandite simple"/"gewone commanditaire vennootschap", intreprinderile publice care au adoptat una dintre formele juridice mentionate anterior, precum si alte societati comerciale constituite in conformitate cu legislatia belgiana si care sunt supuse impozitului pe profit in Belgia;

c) societati aflate sub incidenta legislatiei bulgare, denumite "sabiratelno druzhestvo"*), "komanditno druzhestvo"*), "druzhestvo s ogranichena otgovornost"*), "aktsionerno druzhestvo"*), "komanditno druzhestvo s aktsii"*), "nepersonifitsirano druzhestvo"*), "kooperatsii"*), "kooperativni sayuzi"*), "darzhavni predpriyatia"*), constituite in conformitate cu legislatia bulgara si care desfasoara activitati comerciale;

d) societati aflate sub incidenta legislatiei cehe, denumite "akciova spolecnost", "spolecnost s rucenim omezeným";

e) societati aflate sub incidenta legislatiei daneze, denumite "aktieselskab" si "anpartsselskab". Alte societati comerciale care sunt supuse impozitului pe profit in temeiul Legii privind impozitarea societatilor comerciale, in masura in care venitul lor impozabil este calculat si impozitat in conformitate cu normele generale in materie fiscala aplicabile societatilor comerciale "aktieselskaber";

f) societati aflate sub incidenta legislatiei germane, denumite "Aktiengesellschaft", "Kommanditgesellschaft auf Aktien", "Gesellschaft mit beschrankter Haftung", "Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit", "Erwerbs- und irtschaftsgenossenschaft", "Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts" si alte societati constituite in conformitate cu legislatia germana si care sunt supuse impozitului pe profit in Germania;

g) societati aflate sub incidenta legislatiei estoniene, denumite "taisühing", "usaldusühing", "osaühing", "aktsiaselts", "tulundusühistu";

h) societati constituite sau existente sub incidenta legislatiei irlandeze, institutii inregistrate sub sistemul "Industrial and Provident Societies Act" sau "building societies" inregistrate sub sistemul "Building Societies Act" si "trustee savings banks" in intelesul "Trustee Savings Banks Act" din anul 1989;

i) societati aflate sub incidenta legislatiei grecesti, denumite "anonymi etaireia"*), "etaireia periorismenis efthynis (E.P.E.)"*), precum si alte societati constituite in conformitate cu legislatia greaca si care sunt supuse impozitului pe profit in Grecia;

j) societati aflate sub incidenta legislatiei spaniole, denumite "sociedad anónima", "sociedad comanditaria por acciones", "sociedad de responsabilidad limitada", precum si entitati de drept public ce functioneaza in regim de drept privat. Alte entitati infiintate in conformitate cu legislatia spaniola si care sunt supuse impozitului pe profit in Spania ("Impuesto sobre Sociedades");

k) societati aflate sub incidenta legislatiei franceze, denumite "société anonyme", "société en commandite par actions", "société a responsabilité limitée", "sociétés par actions simplifiées", "sociétés d'assurances mutuelles", "caisses d'épargne et de prévoyance", "sociétés civiles", care sunt supuse de drept impozitului pe profit, "coopératives", "unions de coopératives", institutii si intreprinderi publice cu caracter industrial si comercial, precum si alte societati constituite in conformitate cu legislatia franceza si care sunt supuse impozitului pe profit in Franta;

l) societati aflate sub incidenta legislatiei croate, denumite "dionicko drustvo", "drustvo s ogranicenom odgovornoscu" si alte societati constituite in conformitate cu legislatia croata si care sunt supuse impozitului pe profit in Croatia;

m) societati aflate sub incidenta legislatiei italiene, denumite "societa per azioni", "societa in accomandita per azioni", "societa a responsabilita limitata", "societa cooperative", "societa di mutua assicurazione", precum si entitati private si publice care desfasoara, in mod exclusiv sau in principal, activitati comerciale;

n) sub incidenta legislatiei cipriote: "etaireies" astfel cum sunt definite in legislatia privind impozitul pe venit;

o) societati aflate sub incidenta legislatiei letone, denumite "akciju sabiedriba", "sabiedriba ar ierobežotu atbildibu";

p) societati aflate sub incidenta legislatiei lituaniene;

q) societati aflate sub incidenta legislatiei luxemburgheze, denumite "société anonyme", "société en commandite par actions", "société a responsabilité limitée", "société coopérative", "société coopérative organisée comme une société anonyme", "association d'assurances mutuelles", "association d'épargne-pension", "entreprise de nature commerciale, industrielle ou miniere de l'Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public", precum si alte societati comerciale constituite in conformitate cu legislatia luxemburgheza si supuse impozitului pe profit in Luxemburg;

r) societati aflate sub incidenta legislatiei ungare, denumite "közkereseti tarsasag", "betéti tarsasag", "közös vallalat", "korlatolt felelosségu tarsasag", "részvénytarsasag", "egyesülés", "szövetkezet";

s) societati aflate sub incidenta legislatiei malteze, denumite "Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata", "Socjetajiet en commandite li l-kapital taghhom maqsum f'azzjonijiet";

s) societati aflate sub incidenta legislatiei olandeze, denumite "naamloze vennootschap", "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "open commanditaire vennootschap", "coöperatie", "onderlinge waarborgmaatschappij", "fonds voor gemene rekening", "vereniging op coöperatieve grondslag", "vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt", precum si alte societati constituite in conformitate cu legislatia olandeza si care sunt supuse impozitului pe profit in Tarile de Jos;

t) societati aflate sub incidenta legislatiei austriece, denumite "Aktiengesellschaft", "Gesellschaft mit beschrankter Haftung", "Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit", "Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften", "Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts", "Sparkassen", precum si alte societati comerciale constituite in conformitate cu legislatia austriaca si care sunt supuse impozitului pe profit in Austria;

t) societati aflate sub incidenta legislatiei poloneze, denumite "spólka akcyjna", "spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia";

u) societati comerciale sau societati civile care imbraca o forma comerciala si cooperative si intreprinderi publice infiintate in conformitate cu legislatia portugheza;

v) societati aflate sub incidenta legislatiei romane, cunoscute drept: "societati pe actiuni", "societati in comandita pe actiuni" si "societati cu raspundere limitata";

w) societati aflate sub incidenta legislatiei slovene, denumite "delniska družba", "komanditna družba", "družba z omejeno odgovornostjo";

x) societati aflate sub incidenta legislatiei slovace, denumite "akciova spolocnost'", "spolocnost' s rucenim obmedzeným", "komanditna spolocnost'";

y) societati aflate sub incidenta legislatiei finlandeze, denumite "osakeyhtiö"/"aktiebolag", "osuuskunta"/"andelslag", "saastöpankki"/"sparbank" si "vakuutusyhtiö"/"försakringsbolag";

z) societati aflate sub incidenta legislatiei suedeze, denumite "aktiebolag", "försakringsaktiebolag", "ekonomiska föreningar", "sparbanker", "ömsesidiga försakringsbolag", "försakringsföreningar";

aa) societati constituite in conformitate cu legislatia din Regatul Unit.

------------

*) Literele din alfabetul chirilic au fost transformate in litere latine.

ANEXA 4

LISTA IMPOZITELOR

la care se face referire la art. 33 alin. (2) pct. 12 lit. c)

Pentru indeplinirea conditiei de la art. 33 alin. (2) pct. 12 lit. c), societatea dintr-un stat membru trebuie sa plateasca, in conformitate cu legislatia fiscala a statului respectiv, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari, unul din urmatoarele impozite:

- impôt des sociétés/vennootschapsbelasting in Belgia;

- korporativen danak*) in Bulgaria;

- dan z prijmu pravnických osob in Republica Ceha;

- selskabsskat in Danemarca;

- Körperschaftssteuer in Germania;

- tulumaks in Estonia;

- corporation tax in Irlanda;

- foros eisodimatos nomikon prosopon kerdoskopikou charaktira*) in Grecia;

- impuesto sobre sociedades in Spania;

- impôt sur les sociétés in Franta;

- porez na dobit in Croatia;

- imposta sul reddito delle societa in Italia;

- foros eisodimatos*) in Cipru;

- uznemumu ienakuma nodoklis in Letonia;

- pelno mokestis in Lituania;

- impôt sur le revenu des collectivités in Luxemburg;

- tarsasagi adó in Ungaria;

- taxxa fuq l-income in Malta;

- vennootschapsbelasting in Tarile de Jos;

- Körperschaftssteuer in Austria;

- podatek dochodowy od osób prawnych in Polonia;

- imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas in Portugalia;

- impozit pe profit in Romania;

- davek od dobicka pravnih oseb in Slovenia;

- dan z prijmov pravnických osôb in Slovacia;

- yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund in Finlanda;

- statlig inkomstskatt in Suedia;

- corporation tax in Regatul Unit.

------------

*) Literele din alfabetul chirilic au fost transformate in litere latine.


TITLUL III - Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

ART. 47 - Definitia microintreprinderii

(1) In sensul prezentului titlu, o microintreprindere este o persoana juridica romana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

a) *** A B R O G A T ***

b) *** A B R O G A T ***

c) a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 500.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel valabil la inchiderea exercitiului financiar in care s-au inregistrat veniturile; Norme metodologice

d) capitalul social al acesteia este detinut de persoane, altele decat statul si unitatile administrativ-teritoriale;

e) nu se afla in dizolvare, urmata de lichidare, inregistrata in registrul comertului sau la instantele judecatoresti, potrivit legii.

f) a realizat venituri, altele decat cele din consultanta si/sau management, cu exceptia veniturilor din consultanta fiscala, corespunzatoare codului CAEN: 6920 - «Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal», in proportie de peste 80% din veniturile totale;

g) are cel putin un salariat, cu exceptia situatiei prevazute la art. 48 alin. (3);

h) are asociati/actionari care detin peste 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice romane care se incadreaza sa aplice sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor, incluzand si persoana care verifica indeplinirea conditiilor prevazute de prezentul articol.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
h)are asociati/actionari care detin, in mod direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot si este singura persoana juridica stabilita de catre asociati/actionari sa aplice prevederile prezentului titlu;
Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, se introduce o noua litera, lit. i), cu urmatorul cuprins:
i) a depus in termen situatiile financiare anuale, daca are aceasta obligatie potrivit legii.
Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, se introduce un nou alineat, alin. (11), cu urmatorul cuprins:
(1.1)In aplicarea prevederilor alin. (1) lit. c) limita privind veniturile realizate se verifica luand in calcul veniturile realizate de persoana juridica romana, cumulate cu veniturile intreprinderilor legate cu aceasta, astfel cum sunt definite potrivit prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Incepand cu data de 1 ianuarie 2023, prin exceptie de la prevederile alin. (1), persoanele juridice romane care desfasoara activitati corespunzatoare codurilor CAEN: 5510 - «Hoteluri si alte facilitati de cazare similare», 5520 - «Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata», 5530 - «Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere», 5590 - «Alte servicii de cazare», 5610 - «Restaurante», 5621 - «Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente», 5629 - «Alte servicii de alimentatie n.c.a.», 5630 - «Baruri si alte activitati de servire a bauturilor» pot opta pentru plata impozitului reglementat de prezentul titlu, fara sa aplice prevederile art. 52.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, alineatul (2) se ABROGA

(3) Nu intra sub incidenta prezentului titlu urmatoarele persoane juridice romane:

a) Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, constituit potrivit legii;

b) Fondul de compensare a investitorilor, infiintat potrivit legii;

c) Fondul de garantare a pensiilor private, infiintat potrivit legii;

d) Fondul de garantare a asiguratilor, constituit potrivit legii;

e) entitatea transparenta fiscal cu personalitate juridica.

f) persoana juridica romana care desfasoara activitati in domeniul bancar;

g) persoana juridica romana care desfasoara activitati in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, inclusiv cea care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii;

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
g) persoana juridica romana care desfasoara activitati in domeniul asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, precum si persoana juridica romana care desfasoara activitati de intermediere/distributie in aceste domenii, cu exceptia intermediarilor secundari de asigurari si/sau reasigurari, definiti potrivit legii, care au realizat venituri din activitatea de distributie de asigurari/reasigurari in proportie de pana la 15% inclusiv din veniturile totale;

h) persoana juridica romana care desfasoara activitati in domeniul jocurilor de noroc;

i) persoana juridica romana care desfasoara activitati de explorare, dezvoltare, exploatare a zacamintelor de petrol si gaze naturale.

(4) In aplicarea prevederilor alin. (1) lit. h), in cazul in care oricare dintre asociatii/actionarii persoanei juridice romane detine peste 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la mai mult de trei persoane juridice romane care se incadreaza sa aplice sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor si nu au codurile CAEN prevazute la alin. (2), acestia trebuie sa stabileasca cele trei persoane juridice romane care aplica prevederile prezentului titlu, pentru restul persoanelor juridice urmand sa fie aplicabile prevederile titlului II.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(4) In aplicarea prevederilor alin. (1) lit. h), asociatii/actionarii persoanei juridice romane care detin, in mod direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, atat la persoana juridica romana analizata, cat si la alte persoane juridice romane care indeplinesc conditiile pentru sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor, trebuie sa stabileasca, pana la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal urmator, o singura persoana juridica romana care aplica prevederile prezentului titlu. Persoanele juridice romane care nu au fost stabilite de catre asociati/actionari, pana la termenul de 31 martie, intra sub incidenta prevederilor titlului II.

(5) In situatia in care persoanele juridice romane care desfasoara activitati corespunzatoare codurilor CAEN: 5510 - "Hoteluri si alte facilitati de cazare similare", 5520 - "Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata", 5530 - "Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere", 5590 - "Alte servicii de cazare", 5610 - "Restaurante", 5621 - "Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente", 5629 - "Alte servicii de alimentatie n.c.a.", 5630 - "Baruri si alte activitati de servire a bauturilor" obtin in cursul anului venituri si din alte activitati in afara celor corespunzatoare acestor coduri CAEN, pentru veniturile din alte activitati aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit prevazut de titlul II "Impozitul pe profit", daca indeplinesc oricare dintre urmatoarele conditii:

a) realizeaza venituri din consultanta si/sau management in proportie de peste 20% inclusiv din veniturile totale;

b) desfasoara activitatile de la art. 47 alin. (3) lit. f) - i);

c) veniturile din alte activitati au depasit echivalentul in lei a 500.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel valabil la inchiderea exercitiului financiar precedent celui in care s-au inregistrat veniturile. Acestea datoreaza impozit pe profit pentru veniturile din alte activitati incepand cu trimestrul in care s-a indeplinit oricare dintre aceste conditii, pentru intreaga perioada in care exista contribuabilul.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, alineatul (5) se ABROGA

(6) Limitele fiscale prevazute la alin. (5) lit. a) si c) se verifica pe baza veniturilor inregistrate cumulat de la inceputul anului fiscal, iar calculul si plata impozitului pe profit de catre persoanele juridice romane care se incadreaza in prevederile alin. (5) lit. a) - c) se efectueaza luand in considerare veniturile si cheltuielile realizate incepand cu trimestrul in care s-a indeplinit oricare dintre aceste conditii.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, alineatul (6) se ABROGA

ART. 48 - Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microintreprinderii

(1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este optional.

(2) Persoanele juridice romane, cu exceptia celor de la art. 47 alin. (2), pot opta sa aplice impozitul reglementat de prezentul titlu incepand cu anul fiscal urmator celui in care indeplinesc conditiile de microintreprindere prevazute la art. 47 alin. (1) si daca nu au mai fost platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor ulterior datei de 1 ianuarie 2023, potrivit prevederilor prezentului titlu.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(2) Persoanele juridice romane pot opta sa aplice impozitul reglementat de prezentul titlu incepand cu anul fiscal urmator celui in care indeplinesc conditiile de microintreprindere prevazute la art. 47 alin. (1) si daca nu au mai fost platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor ulterior datei de 1 ianuarie 2023, potrivit prevederilor prezentului titlu.

(21) Microintreprinderile nu pot opta pentru plata impozitului pe profit in cursul anului fiscal, optiunea putand fi exercitata incepand cu anul fiscal urmator, cu exceptiile prevazute la art. 52. Optiunea se comunica organelor fiscale competente, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, se introduc doua noi alineate, alin. (22) si (23), cu urmatorul cuprins:
(22)Microintreprinderile care au desfasurat, pana la data de 31 decembrie 2023 inclusiv, activitati corespunzatoare codurilor CAEN: 5510 - Hoteluri si alte facilitati de cazare similare, 5520 - Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata, 5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere, 5590 - Alte servicii de cazare, 5610 - Restaurante, 5621 - Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente, 5629 - Alte servicii de alimentatie n.c.a., 5630 - Baruri si alte activitati de servire a bauturilor aplica conditia de a nu mai fi fost platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, prevazuta la alin. (2), incepand cu anul fiscal 2024.

(23)Prin exceptie de la prevederile art. 52, respectiv de la art. 47 alin. (1) si alin. (4), microintreprinderea care se afla in inactivitate temporara inscrisa in registrul comertului, potrivit prevederilor legale, continua sa fie platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor pentru intreaga perioada in care inregistreaza aceasta situatie de inactivitate.

(3) O persoana juridica romana care este nou-infiintata poate opta sa plateasca impozit pe veniturile microintreprinderilor incepand cu primul an fiscal, daca conditiile prevazute la art. 47 alin. (1) lit. d) si h) sunt indeplinite la data inregistrarii in registrul comertului, iar cea de la lit. g) in termen de 30 de zile inclusiv de la data inregistrarii persoanei juridice respective.

(3.1) In sensul prezentului titlu, in cazul in care raportul de munca este suspendat, potrivit legii, conditia referitoare la detinerea unui salariat se considera indeplinita daca perioada de suspendare este mai mica de 30 de zile si situatia este inregistrata pentru prima data in anul fiscal respectiv. In caz contrar sunt aplicabile, in mod corespunzator, dispozitiile art. 52 alin. (2). 

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, se introduce un nou alineat, alin. (32), cu urmatorul cuprins:
(3.2)O microintreprindere care s-a aflat in inactivitate temporara inscrisa in registrul comertului, potrivit prevederilor legale, continua sa fie platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor de la data inscrierii in registrul comertului a mentiunii de reluare a activitatii, daca indeplineste conditiile prevazute la art. 47 alin. (1) lit. d), h) si i), iar pe cea de la lit. g) in termen de 30 de zile inclusiv de la data inregistrarii mentiunii in Registrul Comertului.

(4) *** A B R O G A T ***

(5) *** A B R O G A T ***

(51) *** A B R O G A T ***

(52) *** A B R O G A T ***

(6) *** A B R O G A T ***

(7) *** A B R O G A T ***

(8) *** A B R O G A T ***

ART. 49 - Aria de cuprindere a impozitului

Impozitul stabilit prin prezentul titlu, denumit impozit pe veniturile microintreprinderilor, se aplica asupra bazei impozabile determinate potrivit art. 53.

ART. 50 - Anul fiscal

(1) Anul fiscal al unei microintreprinderi este anul calendaristic.

(2) In cazul unei microintreprinderi care se infiinteaza sau isi inceteaza existenta, anul fiscal este perioada din anul calendaristic in care persoana juridica a existat. Norme metodologice

ART. 51 - Cotele de impozitare

(1) Cota de impozit pe veniturile microintreprinderilor este de 1%.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit Legii nr. 296/2023, la art.51, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(1) Cotele de impozitare pe veniturile microintreprinderilor sunt:

a)1%, pentru microintreprinderile care realizeaza venituri care nu depasesc 60.000 euro inclusiv si care nu desfasoara activitatile prevazute la lit. b) pct. 2;

b)3%, pentru microintreprinderile care:

1. realizeaza venituri peste 60.000 euro; sau

2. desfasoara activitati, principale sau secundare, corespunzatoare codurilor CAEN: 5821 - Activitati de editare a jocurilor de calculator, 5829 - Activitati de editare a altor produse software, 6201 - Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client), 6209 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei, 5510 - Hoteluri si alte facilitati de cazare similare, 5520 - Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata, 5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere, 5590 – Alte servicii de cazare, 5610 - Restaurante, 5621 - Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente, 5629 - Alte servicii de alimentatie n.c.a., 5630 - Baruri si alte activitati de servire a bauturilor, 6910 - Activitati juridice - numai pentru societatile cu personalitate juridica care nu sunt entitati transparente fiscal, constituite de avocati potrivit legii, 8621 – Activitati de asistenta medicala generala, 8622 -Activitati de asistenta medicala specializata, 8623 - Activitati de asistenta stomatologica, 8690 - Alte activitati referitoare la sanatatea umana.

(2) *** A B R O G A T ***

(3) *** A B R O G A T ***

(4) In sensul prezentului titlu, prin salariat se intelege persoana angajata cu contract individual de munca cu norma intreaga, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Conditia se considera indeplinita si in cazul microintreprinderilor care:

a) au persoane angajate cu contract individual de munca cu timp partial daca fractiunile de norma prevazute in acestea, insumate, reprezinta echivalentul unei norme intregi;

b) au incheiate contracte de administrare sau mandat, potrivit legii, in cazul in care remuneratia acestora este cel putin la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Norme metodologice

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit Legii nr. 296/2023, se introduc trei noi alineate, alin. (41)-(43), cu urmatorul cuprins:
(41)In cazul in care, in cursul anului fiscal, veniturile realizate de o microintreprindere depasesc nivelul de 60.000 euro sau microintreprinderea incepe sa desfasoare activitatile prevazute la alin. (1) lit. b) pct. 2, incepand cu trimestrul in care se inregistreaza astfel de situatii, este aplicabila cota de impozitare prevazuta la alin. (1) lit. b).

(42)In situatia in care, in cursul anului fiscal, o microintreprindere nu mai desfasoara activitatile prevazute la alin. (1) lit. b) pct. 2 si veniturile nu depasesc nivelul de 60.000 euro, incepand cu trimestrul in care se inregistreaza astfel de situatii, este aplicabila cota de impozitare prevazuta la alin. (1) lit. a).

(43)In situatia in care persoanele juridice romane care desfasoara activitati corespunzatoare codurilor CAEN prevazute la alin. (1) lit. b) pct. 2 obtin venituri si din alte activitati in afara celor corespunzatoare acestor coduri CAEN, cota de impozitare de 3% se aplica si pentru veniturile din aceste alte activitati.

(5) *** A B R O G A T ***

(6) *** A B R O G A T ***

ART. 52 - Reguli de iesire din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor in cursul anului

(1) Daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 500.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si/sau management, cu exceptia veniturilor din consultanta fiscala, corespunzatoare codului CAEN: 6920 - «Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal», in veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta datoreaza impozit pe profit incepand cu trimestrul in care s-a depasit oricare dintre aceste limite, fara posibilitatea de a mai opta pentru perioada urmatoare sa aplice prevederile prezentului titlu.

(2) In cazul in care, in cursul unui an fiscal, o microintreprindere nu mai indeplineste conditia prevazuta la art. 47 alin. (1) lit. g), aceasta datoreaza impozit pe profit incepand cu trimestrul in care nu mai este indeplinita aceasta conditie.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(2) In cazul in care, in cursul unui an fiscal, o microintreprindere nu mai indeplineste conditia prevazuta la art. 47 alin. (1) lit. g) si/sau nu a depus in termen situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar precedent anului fiscal respectiv, daca avea aceasta obligatie potrivit legii, microintreprinderea datoreaza impozit pe profit incepand cu trimestrul in care nu mai este indeplinita oricare dintre aceste conditii.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), pentru o microintreprindere cu un singur salariat, al carui raport de munca inceteaza, conditia prevazuta la art. 47 alin. (1) lit. g) se considera indeplinita daca, in termen de 30 de zile de la incetarea raportului de munca, este angajat un nou salariat cu contract individual de munca pe durata nedeterminata sau pe durata determinata pe o perioada de cel putin 12 luni.

(4) Microintreprinderile care in cursul unui trimestru incep sa desfasoare activitati dintre cele prevazute de art. 47 alin. (3) lit. f) - i) datoreaza impozit pe profit incepand cu trimestrul respectiv.

(5) Limitele fiscale prevazute la alin. (1) se verifica pe baza veniturilor inregistrate cumulat de la inceputul anului fiscal. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel valabil la inchiderea exercitiului financiar precedent.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit Legii nr. 296/2023,la articolul 52, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(5) Limitele fiscale prevazute la art. 51 alin. (1), (41) si (42), precum si alin. (1) al prezentului articol se verifica pe baza veniturilor inregistrate cumulat de la inceputul anului fiscal. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel valabil la inchiderea exercitiului financiar precedent.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, se introduce un nou alineat, alin. (51), cu urmatorul cuprins:
(51)In cazul microintreprinderii care, in cursul anului, se gaseste in situatia prevazuta la art. 47 alin. (11), suplimentar fata de regulile prevazute la alin. (5), limita fiscala privitoare la plafonul de 500.000 euro, prevazuta la alin. (1), se verifica luand in calcul veniturile acesteia cumulate cu veniturile intreprinderilor legate.
(6) Calculul si plata impozitului pe profit de catre microintreprinderile care se incadreaza in prevederile alin. (1), (2), (4) si (7) se efectueaza luand in considerare veniturile si cheltuielile realizate incepand cu trimestrul respectiv.

(7) In situatia in care, in cursul anului fiscal, oricare dintre asociatii/actionarii unei microintreprinderi detine peste 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la mai mult de trei microintreprinderi, asociatii/actionarii trebuie sa stabileasca microintreprinderea/microintreprinderile care ies de sub incidenta prezentului titlu si care urmeaza sa aplice prevederile titlului II incepand cu trimestrul in care se inregistreaza situatia respectiva, astfel incat conditia referitoare la numarul maxim de trei microintreprinderi la care oricare dintre asociati/actionari detine peste 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot sa fie indeplinita. Iesirea din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor se comunica organului fiscal competent, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, si este definitiva pentru anul fiscal curent.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(7) In situatia in care, in cursul anului fiscal, oricare dintre asociatii/actionarii unei microintreprinderi detine, in mod direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot si la alte microintreprinderi, asociatii/actionarii trebuie sa stabileasca microintreprinderea/ microintreprinderile care iese/ies de sub incidenta prezentului titlu si care urmeaza sa aplice prevederile titlului II incepand cu trimestrul in care se inregistreaza situatia respectiva, astfel incat conditia de detinere a unei singure microintreprinderi sa fie indeplinita. Iesirea din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor se comunica organului fiscal competent, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 53 - Baza impozabila

(1) Baza impozabila a impozitului pe veniturile microintreprinderilor o constituie veniturile din orice sursa, din care se scad:

a) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;

b) veniturile aferente costurilor serviciilor in curs de executie;

c) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;

d) veniturile din subventii;

e) veniturile din provizioane, ajustari pentru depreciere sau pentru pierdere de valoare, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil sau au fost constituite in perioada in care persoana juridica romana era supusa impozitului pe veniturile microintreprinderilor;

e1) veniturile din ajustari pentru pierderi asteptate aferente activelor financiare constituite de persoanele juridice romane care desfasoara activitati in domeniul bancar, in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil sau au fost constituite in perioada in care persoana juridica romana era supusa impozitului pe veniturile microintreprinderilor.

f) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobanzi si/sau penalitati de intarziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;

g) veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii;

h) veniturile din diferente de curs valutar;

i) veniturile financiare aferente creantelor si datoriilor cu decontare in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora;

j) valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturarii, inregistrate in contul "709", potrivit reglementarilor contabile aplicabile;

k) veniturile aferente titlurilor de plata obtinute de persoanele indreptatite, potrivit legii, titulari initiali aflati in evidenta Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor sau mostenitorii legali ai acestora;

l) despagubirile primite in baza hotararilor Curtii Europene a Drepturilor Omului;

m) veniturile obtinute dintr-un stat strain cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri, daca acestea au fost impozitate in statul strain.

n) dividendele primite de la o persoana juridica romana.

o) dividendele primite de la o filiala a microintreprinderii, persoana juridica situata intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, in masura in care atat microintreprinderea, cat si filiala indeplinesc conditiile prevazute la art. 24; dispozitiile prezentei litere prevaleaza fata de cele ale lit. m).

(2) Pentru determinarea impozitului pe veniturile microintreprinderilor, la baza impozabila determinata potrivit alin. (1) se adauga urmatoarele:

a) valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturarii, inregistrate in contul "609", potrivit reglementarilor contabile aplicabile;

b) in trimestrul IV sau in ultimul trimestru al perioadei impozabile, in cazul contribuabililor care isi inceteaza existenta, diferenta favorabila dintre veniturile din diferente de curs valutar/veniturile financiare aferente creantelor si datoriilor cu decontare in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora, si cheltuielile din diferente de curs valutar/cheltuielile financiare aferente, inregistrate cumulat de la inceputul anului; in cazul microintreprinderilor care devin platitoare de impozit pe profit, potrivit art. 52, aceasta diferenta reprezinta elemente similare veniturilor in primul trimestru pentru care datoreaza impozit pe profit; in cazul microintreprinderilor care devin platitoare de impozit pe profit, potrivit art. 52, in primul trimestru al anului fiscal, diferenta respectiva nu reprezinta elemente similare veniturilor in acest prim trimestru;

c) rezervele, cu exceptia celor reprezentand facilitati fiscale, reduse sau anulate, reprezentand rezerva legala, rezerve din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, care au fost deduse la calculul profitului impozabil si nu au fost impozitate in perioada in care microintreprinderile au fost si platitoare de impozit pe profit, indiferent daca reducerea sau anularea este datorata modificarii destinatiei rezervei, distribuirii acesteia catre participanti sub orice forma, lichidarii, divizarii, fuziunii contribuabilului sau oricarui altui motiv;

d) rezervele reprezentand facilitati fiscale, constituite in perioada in care microintreprinderile au fost si platitoare de impozit pe profit, care sunt utilizate pentru majorarea capitalului social, pentru distribuire catre participanti sub orice forma, pentru acoperirea pierderilor sau pentru oricare alt motiv. In situatia in care rezervele fiscale sunt mentinute pana la lichidare, acestea nu sunt luate in calcul pentru determinarea bazei impozabile ca urmare a lichidarii.

(3) - *** A B R O G A T ***

ART. 54 - Reguli de determinare a conditiilor de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microintreprinderilor

Pentru incadrarea in conditiile privind nivelul veniturilor prevazute la art. 47 alin. (1) lit. c) si f) si la art. 52 alin. (1) se vor lua in calcul aceleasi elemente care constituie baza impozabila prevazuta la art. 53.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit Legii nr. 296/2023, articolul 54 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
ART. 54 - Reguli de determinare a conditiilor de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microintreprinderilor

Pentru incadrarea in conditiile privind nivelul veniturilor prevazute la art. 47 alin. (1) lit. c) si f), la art. 51 alin. (1), (41) si (42) si la art. 52 alin. (1) se vor lua in calcul aceleasi elemente care constituie baza impozabila prevazuta la art. 53.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, articolul 54 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
ART. 54 - Reguli de determinare a conditiilor de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microintreprinderilor

(1) Pentru incadrarea in conditiile privind nivelul veniturilor prevazute la art. 47 alin. (1) lit. c) si f), la art. 51 alin. (1), (41) si (42) si la art. 52 alin. (1) se vor lua in calcul aceleasi elemente care constituie baza impozabila prevazuta la art. 53.

(2) Verificarea aplicarii prevederilor art. 47 alin. (1) lit. h) si i), alin. (4) si art. 52 alin. (7) se efectueaza pe baza unei proceduri aprobate prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

ART. 54.1 - Reguli tranzitorii

Intra sub incidenta art. 47 si microintreprinderile care au optat sa aplice prevederile art. 48 alin. (5) si (52) pana la data de 31 decembrie 2017 inclusiv, precum si persoanele juridice romane care desfasoara activitatile care nu au intrat sub incidenta prevederilor prezentului titlu aplicabil pana la data de 31 decembrie 2017 inclusiv.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, articolul 541 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
ART. 541 - Reguli tranzitorii

Pentru aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microintreprinderii in anul fiscal 2024, conditia prevazuta la art. 47 alin. (1) lit. i) se considera indeplinita daca situatiile financiare anuale sunt depuse pana la data de 31 martie 2024 inclusiv.

ART. 55 - Termenele de declarare a mentiunilor

(1) Persoanele juridice care se infiinteaza in cursul unui an fiscal, precum si microintreprinderile care intra sub incidenta prevederilor art. 52 comunica organelor fiscale competente aplicarea/iesirea din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala.

(2) Persoanele juridice romane comunica organelor fiscale competente aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microintreprinderilor, pana la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plateste impozitul pe veniturile microintreprinderilor.

(3) In cazul in care, in cursul anului fiscal, una dintre conditiile impuse la art. 47 alin. (1) lit. d) si e) nu mai este indeplinita, microintreprinderea comunica organelor fiscale competente iesirea din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor, pana la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal urmator.

(4) Microintreprinderile care, in anul 2023, devin platitoare de impozit pe profit ca urmare a neindeplinirii conditiilor prevazute la art. 47 alin. (1) comunica organelor fiscale competente iesirea din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor, pana la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal 2023.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit Legii nr. 296/2023, se introduce un nou alineat, alin. (5), cu urmatorul cuprins:
(5) Microintreprinderile care devin platitoare de impozit pe profit ca urmare a neindeplinirii conditiilor prevazute la art. 47 sau ca urmare a exercitarii optiunii comunica organelor fiscale competente iesirea din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor, pana la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal urmator.

ART. 56 - Plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale

(1) Calculul si plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor se efectueaza trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul.

(11) Microintreprinderile care efectueaza sponsorizari, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care la data incheierii contractului sunt inscrise in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale potrivit art. 25 alin. (41), precum si microintreprinderile care acorda burse elevilor scolarizati in invatamantul profesional-dual in conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microintreprinderilor pana la nivelul valorii reprezentand 20% din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat pentru trimestrul in care au inregistrat cheltuielile respective.

(12) *** A B R O G A T ***

(13) Microintreprinderile care efectueaza cheltuieli potrivit alin. (22) si sponsorizari au obligatia de a depune declaratia informativa privind beneficiarii bunurilor/serviciilor/sponsorizarilor, aferenta anului in care au inregistrat cheltuielile respective, potrivit alin. (11) si (22), incluzand, dupa caz, si beneficiarii sumelor reportate din trimestrele anterioare. Modelul si continutul declaratiei informative se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F

(14) Declaratia informativa prevazuta la alin. (13) se depune pana la urmatoarele termene:

a) pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator;

b) pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare primului trimestru pentru care datoreaza impozit pe profit, in situatiile prevazute la art. 52; microintreprinderile care devin platitoare de impozit pe profit, potrivit art. 52, in primul trimestru al anului fiscal, nu au obligatia depunerii declaratiei informative privind beneficiarii sponsorizarilor;

c) pana la termenele prevazute la alin. (3) si (4), dupa caz.

(15)Prevederile alin. (11) - (14) se aplica si pentru sponsorizarile efectuate, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, catre institutiile si autoritatile publice, inclusiv organele de specialitate ale administratiei publice. In acest caz, deducerea sumelor reprezentand sponsorizari din impozitul pe veniturile microintreprinderilor, in limita prevazuta la alin. (11), se efectueaza in baza contractului de sponsorizare, fara a exista obligatia inscrierii entitatilor beneficiare respective in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale prevazut la art. 25 alin. (41).

(16) Microintreprinderile care achizitioneaza aparate de marcat electronice fiscale, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, scad costul de achizitie aferent lor din impozitul pe veniturile microintreprinderilor in trimestrul in care au fost puse in functiune, in limita impozitului pe veniturile microintreprinderilor datorat pentru trimestrul respectiv.

(17) Sumele care nu sunt scazute potrivit prevederilor alin. (16) din impozitul datorat pe veniturile microintreprinderilor se reporteaza in trimestrele urmatoare, pe o perioada de 28 de trimestre consecutive. Scaderea acestor sume din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat se efectueaza in ordinea inregistrarii acestora, in aceleasi conditii, la fiecare termen de plata a impozitului pe veniturile microintreprinderilor.

(18) Microintreprinderile care efectueaza sponsorizari/cheltuieli conform alin. (22) si pun in functiune aparate de marcat electronice fiscale scad aceste sume din impozitul pe veniturile microintreprinderilor in urmatoarea ordine:

a) sumele aferente sponsorizarilor efectuate conform alin. (11), alin. (15), cheltuieli efectuate conform alin. (22), precum si sumele reportate, dupa caz;

b) costul de achizitie al aparatelor de marcat electronice fiscale, potrivit alin. (16), si sumele reportate, dupa caz.

(19) Reducerea de impozit, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 153/2020 pentru instituirea unor masuri fiscale de stimulare a mentinerii/cresterii capitalurilor proprii, precum si pentru completarea unor acte normative, se aplica la impozitul pe veniturile microintreprinderilor dupa scaderea sumelor mentionate la alin. (18).

(110) Prin exceptie de la prevederile alin. (14) lit. a), pe perioada aplicarii prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 153/2020, declaratia informativa prevazuta la alin. (13) se depune pana la data de 25 iunie inclusiv a anului urmator.

(2) Microintreprinderile au obligatia de a depune, pana la termenul de plata a impozitului, declaratia de impozit pe veniturile microintreprinderilor.

(21) in cazul in care valoarea stabilita potrivit alin. (11), diminuata cu sumele reportate, dupa caz, nu a fost utilizata integral, contribuabilii pot dispune redirectionarea impozitului pe veniturile microintreprinderilor, in limita diferentei astfel calculate pentru intregul an fiscal, pentru activitati de sponsorizare, respectiv pentru acordarea de burse, in termen de 6 luni de la data depunerii declaratiei de impozit aferente trimestrului IV, prin depunerea unui/unor formular/formulare de redirectionare. Obligatia platii sumei redirectionate din impozitul pe veniturile microintreprinderilor revine organului fiscal competent. Redirectionarea impozitului pe veniturile microintreprinderilor pentru sponsorizarea entitatilor persoane juridice fara scop lucrativ, inclusiv a unitatilor de cult, poate fi efectuata doar daca beneficiarul sponsorizarii este inscris, la data platii sumei respective de catre organul fiscal, in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale, potrivit art. 25 alin. (41). Procedura, modelul si continutul formularului de redirectionare se stabilesc prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

(22) Microintreprinderile care inregistreaza cheltuielile privind bunuri, mijloace financiare si servicii acordate Fondului Natiunilor Unite Pentru Copii - UNICEF, precum si altor organizatii internationale care isi desfasoara activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care Romania este parte insumeaza aceste cheltuieli cu sumele acordate potrivit alin. (11) si scad valoarea astfel rezultata in limita prevazuta la alin. (11). In cazul in care valoarea stabilita potrivit alin. (11) si prezentului alineat, diminuata cu sumele reportate, potrivit legii, nu a fost utilizata integral, contribuabilii pot dispune redirectionarea impozitului pe veniturile microintreprinderilor, in limita diferentei astfel calculate pentru intregul an fiscal, si catre Fondul Natiunilor Unite Pentru Copii - UNICEF si alte organizatii internationale care isi desfasoara activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care Romania este parte, in termen de 6 luni de la data depunerii declaratiei de impozit aferente trimestrului IV, prin depunerea unui/unor formular/formulare de redirectionare. In acest caz, redirectionarea impozitului se efectueaza, potrivit alin. (21), fara a exista obligatia inscrierii entitatii beneficiare respective in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, alineatele (11), (13)-(110), (21) si (22) se ABROGA.

(2.3) In situatia in care, ulterior depunerii formularului de redirectionare potrivit alin. (21), impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat al anului pentru care s-a dispus redirectionarea se rectifica in sensul diminuarii acestuia, iar contribuabilii au redirectionat o suma mai mare decat suma care putea fi redirectionata, potrivit legii, acestia datoreaza bugetului de stat diferenta de impozit pe veniturile microintreprinderilor care a fost redirectionata in plus. Procedura privind determinarea si regularizarea diferentei de impozit pe veniturile microintreprinderilor care a fost redirectionata in plus fata de sumele care pot fi redirectionate, potrivit legii, se stabileste prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, se introduc doua noi alineate, alin. (24) si alin. (25), cu urmatorul cuprins:
(2.4)Impozitul pe veniturile microintreprinderilor aferent anului 2023 se redirectioneaza potrivit prevederilor in vigoare pana la data de 31 decembrie 2023.

(2.5)Ultimul an fiscal in care sumele reprezentand sponsorizari/burse si sumele reprezentand achizitia de aparate de marcat electronice fiscale, ramase de reportat, potrivit legii, se scad din impozitul pe veniturile microintreprinderilor este anul fiscal 2023.

(3) Persoanele juridice care se dizolva cu lichidare, potrivit legii, in cursul aceluiasi an in care a inceput lichidarea au obligatia sa depuna declaratia de impozit pe veniturile microintreprinderilor si sa plateasca impozitul aferent pana la data depunerii situatiilor financiare la organul fiscal competent.

(4) Persoanele juridice care, in cursul anului fiscal, se dizolva fara lichidare au obligatia sa depuna declaratia de impozit pe veniturile microintreprinderilor si sa plateasca impozitul pana la inchiderea perioadei impozabile.

(5) Impozitul reglementat de prezentul titlu reprezinta venit al bugetului de stat.

ART. 57 - Prevederi fiscale referitoare la amortizare si impozitul pe dividende

(1) Microintreprinderile sunt obligate sa tina evidenta amortizarii fiscale, potrivit art. 28 al titlului II.

(2) Pentru declararea, retinerea si plata impozitului pe dividendele platite catre o persoana juridica romana, microintreprinderile sunt obligate sa aplice prevederile art. 43 al titlului II.


TITLUL IV - Impozitul pe venit

CAPITOLUL I - Dispozitii generale

ART. 58 - Contribuabili

Urmatoarele persoane datoreaza plata impozitului conform prezentului titlu si sunt numite in continuare contribuabili :

a) persoanele fizice rezidente;

b) persoanele fizice nerezidente care desfasoara o activitate independenta prin intermediul unui sediu permanent in Romania;

c) persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitati dependente in Romania;

d) persoanele fizice nerezidente care obtin venituri prevazute la art. 129.

ART. 59 - Sfera de cuprindere a impozitului

(1) Impozitul prevazut in prezentul titlu, denumit in continuare impozit pe venit, se aplica urmatoarelor venituri:

a) In cazul persoanelor fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania, veniturilor obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei; Norme metodologice

b) In cazul persoanelor fizice rezidente, altele decat cele prevazute la lit. a), veniturilor obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, incepand cu data de la care acestea devin rezidenti in Romania;

c) In cazul persoanelor fizice nerezidente, care desfasoara activitate independenta prin intermediul unui sediu permanent in Romania, venitului net atribuibil sediului permanent;

d) In cazul persoanelor fizice nerezidente, care desfasoara activitate dependenta in Romania, venitului salarial net din aceasta activitate dependenta;

e) In cazul persoanelor fizice nerezidente, care obtin veniturile prevazute la art. 58 lit. d), venitului determinat conform regulilor prevazute in prezentul titlu, ce corespund categoriei respective de venit.

(2) Persoana fizica nerezidenta care indeplineste conditia de rezidenta prevazuta la art. 7 pct. 28 lit. b) este supusa impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, incepand cu prima zi in care declara ca centrul intereselor vitale se afla in Romania. Norme metodologice

(21) Persoana fizica nerezidenta care indeplineste conditia de rezidenta prevazuta la art. 7 pct. 28 lit. c) este supusa impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, incepand cu prima zi a sosirii in Romania.

(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) persoanele fizice care dovedesc ca sunt rezidenti ai unor state cu care Romania are incheiate conventii de evitare a dublei impuneri, carora le sunt aplicabile prevederile conventiilor.

(4) Persoana fizica nerezidenta care a indeplinit pe perioada sederii in Romania conditiile de rezidenta potrivit art. 7 pct. 28 lit. b) sau c) va fi considerata rezidenta in Romania pana la data la care persoana fizica paraseste Romania. Aceasta persoana are obligatia completarii si depunerii la autoritatea competenta din Romania a formularului prevazut la art. 230 alin. (7), cu 30 de zile inaintea plecarii din Romania pentru o perioada sau mai multe perioade de sedere in strainatate care depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, si nu va mai face dovada schimbarii rezidentei fiscale intr-un alt stat.

(5) Persoana fizica rezidenta romana, cu domiciliul in Romania, care dovedeste schimbarea rezidentei intr-un stat cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri, este obligata in continuare la plata impozitului pe veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, pana la data schimbarii rezidentei. Aceasta persoana are obligatia completarii si depunerii la autoritatea competenta din Romania a formularului prevazut la art. 230 alin. (7), cu 30 de zile inaintea plecarii din Romania pentru o perioada sau mai multe perioade de sedere in strainatate care depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, si va face dovada schimbarii rezidentei fiscale intr-un alt stat.

(6) Rezidentii statelor cu care Romania are incheiate conventii de evitare a dublei impuneri trebuie sa isi dovedeasca rezidenta fiscala printr-un certificat de rezidenta emis de catre autoritatea fiscala competenta din statul strain sau printr-un alt document eliberat de catre o alta autoritate decat cea fiscala, care are atributii in domeniul certificarii rezidentei conform legislatiei interne a acelui stat. Acest certificat/document este valabil pentru anul/anii pentru care este emis.

(7) Persoana fizica rezidenta romana, cu domiciliul in Romania, care dovedeste schimbarea rezidentei intr-un stat cu care Romania nu are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri este obligata in continuare la plata impozitului pe veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, pentru anul calendaristic in care are loc schimbarea rezidentei, precum si in urmatorii 3 ani calendaristici. Aceasta persoana are obligatia completarii si depunerii la autoritatea competenta din Romania a formularului prevazut la art. 230 alin. (7), cu 30 de zile inaintea plecarii din Romania pentru o perioada sau mai multe perioade de sedere in strainatate care depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive.

ACTE NORMATIVE

ART. 60 - Scutiri

Sunt scutiti de la plata impozitului pe venit urmatorii contribuabili:

1. persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din:

a) activitati independente, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere;

a1) venituri din drepturi de proprietate intelectuala;

b) salarii si asimilate salariilor, prevazute la art. 76 alin. (1) - (3);

c) pensii;

d) activitati agriocle, silvicultura si piscicultura, altele decat cele prevazute la art. 105, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere fara personalitate juridica; Norme metodologice

ACTE NORMATIVE

e) transmiterea dreptului de proprietate si a dezmembramintelor acestuia cu titlul de mostenire, prevazute la art. 111, indiferent de momentul dezbaterii succesiunii;

2. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1)-(3), ca urmare a desfasurarii activitatii de creare de programe pentru calculator, in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului comunicatiilor si societatii informationale, al ministrului muncii si justitiei sociale, al ministrului educatiei nationale si al ministrului finantelor publice; Norme metodologice

ACTE NORMATIVE

3. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1) - (3), ca urmare a desfasurarii activitatii de cercetare-dezvoltare si inovare, definita conform Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit procedurii stabilite prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului cercetarii si inovarii, in urmatoarele conditii:

a) scutirea se acorda pentru toate persoanele care sunt incluse in echipa unui proiect de cercetare-dezvoltare si inovare, astfel cum este definit in Ordonanta Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, cu indicatori de rezultat definiti;

b) scutirea se acorda in limita cheltuielilor cu personalul alocat proiectului de cercetare-dezvoltare si inovare, evidentiate distinct in bugetul proiectului;

c) statul de plata aferent veniturilor din salarii si asimilate salariilor, obtinute de fiecare angajat din activitatile desfasurate in proiectul de cercetare-dezvoltare si inovare, se intocmeste separat pentru fiecare proiect. Norme metodologice

ACTE NORMATIVE

4. *** A B R O G A T ***

5. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1) - (3), pentru activitatea desfasurata in Romania, in baza contractului individual de munca, pana la 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) angajatorii desfasoara activitati in sectorul constructii care cuprind:

(i) activitatea de constructii definita la codul CAEN 41.42.43 - sectiunea F - Constructii;

(ii) domeniile de producere a materialelor de constructii, definite de urmatoarele coduri CAEN:

2312 - Prelucrarea si fasonarea sticlei plate;

2331 - Fabricarea placilor si dalelor din ceramica;

2332 - Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii din argila arsa;

2361 - Fabricarea produselor din beton pentru constructii;

2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii;

2363 - Fabricarea betonului;

2364 - Fabricarea mortarului;

2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos;

2370 - Taierea, fasonarea si finisarea pietrei;

2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii;

1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii;

2512 - Fabricarea de usi si ferestre din metal;

2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice;

0811 - Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei;

0812 - Extractia pietrisului si nisipului;

2351 - Fabricarea cimentului;

2352 - Fabricarea varului si ipsosului;

2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.;

(iii) 711 - Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica;

b) angajatorii realizeaza cifra de afaceri din activitatile prevazute la lit. a) in limita a cel putin 80% din cifra de afaceri totala determinata potrivit prevederilor lit. b1). Pentru angajatorii nou-infiintati, respectiv inregistrati la registrul comertului/inregistrati fiscal in cursul anului, cifra de afaceri se calculeaza cumulat de la data inregistrarii, inclusiv luna in care se aplica scutirea, iar pentru angajatorii existenti la data de 1 ianuarie a fiecarui an, cifra de afaceri se calculeaza cumulat pentru perioada corespunzatoare din anul curent, inclusiv luna in care se aplica scutirea. Aceasta cifra de afaceri se realizeaza pe baza de contract sau comanda si acopera manopera, materiale, utilaje, transport, echipamente, dotari, precum si alte activitati auxiliare necesare activitatilor prevazute la lit. a). Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv productia realizata si nefacturata;

b1) pentru determinarea ponderii cifrei de afaceri realizate efectiv din activitatea de constructii in cifra de afaceri totala, indicatorul cifra de afaceri realizata efectiv din activitatea de constructii cuprinde numai veniturile din activitatea de constructii desfasurata pe teritoriul Romaniei, iar indicatorul cifra de afaceri totala cuprinde veniturile din intreaga activitate desfasurata pe teritoriul Romaniei. Prin activitatea desfasurata pe teritoriul Romaniei se intelege activitatea desfasurata efectiv in Romania in scopul realizarii de produse si prestari de servicii;

c) veniturile brute lunare din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1) - (3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplica scutirea sunt calculate la un salariu brut de incadrare pentru 8 ore de munca/zi de minimum 4.000 lei lunar. Scutirea se aplica pentru sumele din venitul brut lunar de pana la 10.000 lei inclusiv, obtinut din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1) - (3), realizate de persoanele fizice. Partea din venitul brut lunar ce depaseste 10.000 lei nu beneficiaza de facilitati fiscale;

d)scutirea se aplica potrivit procedurii aprobate prin ordin al ministrului finantelor, iar Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate reprezinta declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiilor de aplicare a scutirii.

ACTE NORMATIVE

e) *** A B R O G A T ***

6. Prosumatorii, astfel cum sunt definiti la art. 2 lit. x1) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumiti in continuare prosumatori, persoane fizice, altele decat cele organizate conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016, pentru veniturile obtinute din vanzarea energiei electrice la furnizorii de energie electrica cu care respectivii prosumatori au incheiate contracte de furnizare a energiei electrice, daca centralele electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile pe care le detin au puterea electrica instalata de cel mult 27 kW pe loc de consum.

7. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1) - (3), pentru activitatea desfasurata in Romania, in baza contractului individual de munca, pana la 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) angajatorii care desfasoara pe teritoriul Romaniei activitati in sectorul agricol si in industria alimentara definite de urmatoarele coduri CAEN:

1. cod CAEN 01: Agricultura, vanatoare si servicii anexe

011 - Cultivarea plantelor nepermanente;

012 - Cultivarea plantelor din culturi permanente;

013 - Cultivarea plantelor pentru inmultire;

014 - Cresterea animalelor;

015 - Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor);

016 - Activitati auxiliare agriculturii si activitati dupa recoltare;

2. cod CAEN 10: Industria alimentara;

b) angajatorii realizeaza cifra de afaceri din activitatile prevazute la lit. a) in limita a cel putin 80% din cifra de afaceri totala. Pentru angajatorii nou-infiintati, respectiv inregistrati la registrul comertului/inregistrati fiscal incepand cu luna iunie 2022, cifra de afaceri se calculeaza cumulat de la data inregistrarii, inclusiv luna in care se aplica scutirea, iar pentru angajatorii existenti la data de 1 iunie 2022 se considera ca baza de calcul cifra de afaceri realizata cumulat de la inceputul anului, respectiv cumulat de la data inregistrarii in cazul celor constituiti/inregistrati in perioada cuprinsa intre inceputul anului si data de 1 iunie 2022, inclusiv luna in care se aplica scutirea. Pentru angajatorii existenti la data de 1 ianuarie a fiecarui an ulterior datei de 1 iunie 2022, cifra de afaceri se calculeaza cumulat pentru perioada corespunzatoare din anul curent, inclusiv luna in care se aplica scutirea. Aceasta cifra de afaceri se realizeaza pe baza de contract, comanda sau alte documente specifice sectorului agricol si industriei alimentare si acopera manopera, materiale, utilaje, transport, echipamente, dotari. Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv productia realizata si nefacturata;

c) veniturile brute lunare din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1) - (3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplica scutirea, sunt calculate la un salariu brut de incadrare pentru 8 ore de munca/zi de minimum 3.000 lei lunar. Scutirea se aplica pentru sumele din venitul brut lunar de pana la 10.000 lei inclusiv, obtinut din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1) - (3), realizate de persoanele fizice. Partea din venitul brut lunar ce depaseste 10.000 lei nu beneficiaza de facilitati fiscale;

d) scutirea se aplica potrivit procedurii aprobate prin ordin al ministrului finantelor.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, se introduce un nou articol, art. 601 cu urmatorul cuprins:
ART. 601 - Reguli speciale privind aplicarea scutirii de la plata impozitului pe venit

Prin exceptie de la prevederile art. 60 pct. 2, pct. 5 lit. c) si pct. 7 lit. c), in situatia in care, in cursul aceleiasi luni, persoana fizica realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor pentru o fractie din luna, la functia de baza, la unul sau, dupa caz, la mai multi angajatori succesiv, pentru aplicarea scutirii, fiecare angajator stabileste partea din plafonul de 10.000 lei lunar corespunzatoare acestei perioade si acorda scutirea pentru venitul brut lunar realizat, in limita fractiei din plafon astfel stabilita.

ART. 61 - Categorii de venituri supuse impozitului pe venit

Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor prezentului titlu, sunt urmatoarele:

a) venituri din activitati independente, definite conform art. 67 ;

a1) venituri din drepturi de proprietate intelectuala, definite potrivit art.70 ;

b) venituri din salarii si asimilate salariilor, definite conform art. 76 ;

c) venituri din cedarea folosintei bunurilor, definite conform art. 83 ;

d) venituri din investitii, definite conform art. 91 ;

e) venituri din pensii, definite conform art. 99 ;

f) venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, definite conform art. 103;

g) venituri din premii si din jocuri de noroc, definite conform art. 108 ;

h) venituri din transferul proprietatilor imobiliare, definite conform art. 111 ;

i) venituri din alte surse, definite conform art. 114 si 117.

ART. 62 - Venituri neimpozabile

In intelesul impozitului pe venit, urmatoarele venituri nu sunt impozabile:

a) ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala, primite de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale si din alte fonduri publice sau colectate public, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum si cele de aceeasi natura primite de la organizatii neguvernamentale, potrivit statutelor proprii, sau de la alte persoane; Norme metodologice

b) indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca acordate, potrivit legii, persoanelor fizice, altele decat cele care obtin venituri din salarii si asimilate salariilor;

c) indemnizatiile pentru: risc maternal, maternitate, cresterea copilului si ingrijirea copilului bolnav, ingrijirea pacientului cu afectiuni oncologice, potrivit legii;

d) recompense acordate conform legii din fonduri publice;

e) veniturile realizate din valorificarea, prin centrele de colectare, a bunurilor mobile sub forma deseurilor care fac obiectul programelor nationale finantate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;

f) veniturile de orice fel, in bani sau in natura, primite la predarea deseurilor din patrimoniul personal;

g) sumele incasate din asigurari de orice fel reprezentand despagubiri, sume asigurate, precum si orice alte drepturi, cu exceptia castigurilor primite de la societatile de asigurari ca urmare a contractului de asigurare incheiat intre parti, cu ocazia tragerilor de amortizare; Norme metodologice

h) despagubirile in bani sau in natura primite de catre o persoana fizica ca urmare a unui prejudiciu material suferit de aceasta, inclusiv despagubirile reprezentand daunele morale;

i) sumele primite ca urmare a exproprierii pentru cauza de utilitate publica, conform legii;

j) sumele primite drept despagubiri pentru pagube suportate ca urmare a calamitatilor naturale, precum si pentru cazurile de invaliditate sau deces, conform legii; Norme metodologice

k) pensiile pentru invalizii de razboi, orfanii, vaduvele/vaduvii de razboi, pensiile acordate in cazurile de invaliditate sau de deces pentru personalul participant, potrivit legii, la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman, pensiile acordate in cazurile de invaliditate sau de deces, survenite in timpul sau din cauza serviciului, personalului incadrat in institutiile publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala, sumele fixe pentru ingrijirea pensionarilor care au fost incadrati in gradul I de invaliditate, precum si pensiile, altele decat pensiile platite din fonduri constituite prin contributii obligatorii la un sistem de asigurari sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative si cele finantate de la bugetul de stat;

l) sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizare sau mecenat, conform legii;

m) veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile si mobile din patrimoniul personal, altele decat castigurile din transferul titlurilor de valoare si/sau aurului de investitii prevazute la cap. V - Venituri din investitii, precum si altele decat cele definite la cap. IX - Venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal;

n) drepturile in bani si in natura primite de:

- militarii in termen, soldatii si gradatii profesionisti care urmeaza modulul instruirii individuale, elevii, studentii si cursantii institutiilor de invatamant din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala;

- personalul militar, militarii in termen, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, rezervistii, pe timpul concentrarii sau mobilizarii; Norme metodologice

o) bursele primite de persoanele care urmeaza orice forma de scolarizare sau perfectionare in cadru institutionalizat; Norme metodologice

o1) bursele, premiile si alte drepturi sub forma de cazare, masa, transport, echipamente de lucru/protectie si altele asemenea primite de elevi pe parcursul invatamantului profesional si tehnic si elevi/studenti pe parcursul invatamantului dual preuniversitar/universitar, potrivit reglementarilor legale din domeniul educatiei nationale;

p) sumele sau bunurile, inclusiv titluri de valoare si aur de investitii, primite cu titlu de mostenire ori donatie. Pentru proprietatile imobiliare, in cazul mostenirilor si donatiilor se aplica reglementarile prevazute la art. 111 alin. (2) si (3);

q) veniturile primite de membrii misiunilor diplomatice si ai posturilor consulare pentru activitatile desfasurate in Romania in calitatea lor oficiala, in conditii de reciprocitate, in virtutea regulilor generale ale dreptului international sau a prevederilor unor acorduri speciale la care Romania este parte;

r) veniturile nete in valuta primite de membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si institutelor culturale ale Romaniei amplasate in strainatate, precum si veniturile in valuta primite de personalul incadrat in institutiile publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala, trimis in misiune permanenta in strainatate, in conformitate cu legislatia in vigoare;

s) veniturile primite de oficialii organismelor si organizatiilor internationale din activitatile desfasurate in Romania in calitatea lor oficiala, cu conditia ca pozitia acestora de oficial sa fie confirmata de Ministerul Afacerilor Externe;

s) veniturile primite de cetateni straini pentru activitatea de consultanta desfasurata in Romania, in conformitate cu acordurile de finantare nerambursabila incheiate de Romania cu alte state, cu organisme internationale si organizatii neguvernamentale;

t) veniturile primite de cetateni straini pentru activitati desfasurate in Romania, in calitate de corespondenti de presa, cu conditia reciprocitatii acordate cetatenilor romani pentru venituri din astfel de activitati si cu conditia ca pozitia acestor persoane sa fie confirmata de Ministerul Afacerilor Externe;

t) sumele reprezentand diferenta de dobanda subventionata pentru creditele primite in conformitate cu legislatia in vigoare;

u) subventiile primite pentru achizitionarea de bunuri, daca subventiile sunt acordate in conformitate cu legislatia in vigoare;

v) veniturile reprezentand avantaje in bani si/sau in natura, stabilite potrivit legii, primite de persoanele cu handicap, veteranii de razboi, invalizii, orfanii si vaduvele de razboi, accidentatii de razboi in afara serviciului ordonat, persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, cele deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, persoanele care au efectuat stagiul militar in detasamentele de munca din cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 - 1961 si sotiile celor decedati, urmasii eroilor-martiri, ranitii si luptatorii pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987, precum si persoanele persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice; Norme metodologice

w) premiile obtinute de sportivii medaliati la campionatele mondiale, europene si la jocurile olimpice/paralimpice. Nu sunt venituri impozabile premiile, primele si indemnizatiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor si altor specialisti, prevazuti in legislatia in materie, in vederea realizarii obiectivelor de inalta performanta: clasarea pe locurile 1 - 6 la campionatele europene, campionatele mondiale si jocurile olimpice/paralimpice, precum si calificarea si participarea la turneele finale ale campionatelor mondiale si europene, prima grupa valorica, precum si la jocurile olimpice/paralimpice, in cazul jocurilor sportive. De asemenea, nu sunt venituri impozabile primele si indemnizatiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor si altor specialisti, prevazuti de legislatia in materie, in vederea pregatirii si participarii la competitiile internationale oficiale ale loturilor reprezentative ale Romaniei. Au acelasi regim fiscal primele acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor si altor specialisti, prevazuti in legislatia in materie, din sumele incasate de cluburi ca urmare a calificarii si participarii la competitii intercluburi oficiale europene sau mondiale; Norme metodologice

x) premiile si alte drepturi sub forma de cazare, masa, transport si altele asemenea, obtinute de elevi si studenti in cadrul competitiilor interne si internationale, inclusiv elevi si studenti nerezidenti in cadrul competitiilor desfasurate in Romania; Norme metodologice

y) prima de stat acordata pentru economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

z) alte venituri care nu sunt impozabile, astfel cum sunt precizate la fiecare categorie de venit.

ART. 63 - Reguli generale aplicabile veniturilor realizate din operatiunea de fiducie

(1) Transferul de la constituitor la fiduciar al masei patrimoniale fiduciare nu genereaza venituri impozabile, in intelesul prezentului titlu, la momentul transferului, pentru partile implicate, respectiv constituitor si fiduciar, in cazul in care partile respective sunt contribuabili potrivit prezentului titlu.

(2) Remuneratia fiduciarului contribuabil potrivit prezentului titlu, notar public sau avocat, primita pentru administrarea masei patrimoniale, constituie, in intelesul prezentului titlu, venit din activitatea adiacenta si se supune impunerii cumulat cu veniturile din activitatea desfasurata de notar sau avocat, potrivit prevederilor cap. II - Venituri din activitati independente.

(3) Tratamentul fiscal al veniturilor realizate din administrarea masei patrimoniale de catre fiduciar, altele decat remuneratia fiduciarului, se stabileste in functie de natura venitului respectiv si se supune impunerii potrivit regulilor proprii fiecarei categorii de venituri. La determinarea venitului impozabil nu se deduc pierderile fiscale ale constituitorului, acestea reprezentand pierderi definitive. In cazul in care constituitorul este contribuabil potrivit prezentului titlu, obligatiile fiscale ale acestuia in legatura cu masa patrimoniala administrata vor fi indeplinite de fiduciar.

(4) Venitul realizat in bani si in natura de beneficiarul persoana fizica la transferul masei patrimoniale de la fiduciar se supune impunerii potrivit prevederilor cap. X - Venituri din alte surse. Fac exceptie veniturile realizate de beneficiar din transferul masei patrimoniale, in situatia in care acesta este constituitorul, caz in care veniturile respective sunt neimpozabile. Obligatia evaluarii veniturilor realizate, la pretul stabilit prin expertiza tehnica, la locul si la data primirii acestora, revine fiduciarului. Pierderile fiscale inregistrate din administrarea masei patrimoniale de catre fiduciar reprezinta pierderi definitive si nu se deduc la determinarea venitului impozabil pentru beneficiar ulterior transferului masei patrimoniale de la fiduciar la beneficiarul persoana fizica.

ART. 64 - Cotele de impozitare

(1) Cota de impozit este de 10% si se aplica asupra venitului impozabil corespunzator fiecarei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din:

a) activitati independente;

a1) drepturi de proprietate intelectuala;

b) salarii si asimilate salariilor;

c) cedarea folosintei bunurilor;

d) investitii;

e) pensii;

f) activitati agricole, silvicultura si piscicultura;

g) premii;

h) alte surse.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) cotele de impozit prevazute expres pentru categoriile de venituri cuprinse in titlul IV.

Norme metodologice

ART. 65 - Perioada impozabila

(1) Perioada impozabila este anul fiscal care corespunde anului calendaristic. Norme metodologice

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), perioada impozabila este inferioara anului calendaristic, in situatia in care decesul contribuabilului survine in cursul anului. Norme metodologice

ART. 66 - Stabilirea sumelor fixe

Sumele sunt calculate prin rotunjire la un leu, prin neglijarea fractiunilor de pana la 50 de bani inclusiv si majorarea la leu a fractiunilor ce depasesc 50 de bani.

CAPITOLUL II - Venituri din activitati independente

ART. 67 - Definirea veniturilor din activitati independente

(1) Veniturile din activitati independente cuprind veniturile din activitati de productie, comert, prestari de servicii si veniturile din profesii liberale, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente.

(2) Constituie venituri din profesii liberale veniturile obtinute din prestarea de servicii cu caracter profesional, potrivit actelor normative speciale care reglementeaza organizarea si exercitarea profesiei respective. Norme metodologice

(3) - *** A B R O G A T ***

Norme metodologice

ART. 671 - Definirea veniturilor din Romania din activitati independente

Veniturile obtinute din activitati independente desfasurate in Romania, potrivit legii, se considera ca fiind obtinute din Romania, indiferent daca sunt primite din Romania sau din strainatate.

ART. 68 - Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activitati independente, determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitate

(1) Venitul net anual din activitati independente se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile efectuate in scopul realizarii de venituri, cu exceptia situatiilor in care sunt aplicabile prevederile art. 681 si art. 69.

(2) Venitul brut cuprinde:

a) sumele incasate si echivalentul in lei al veniturilor in natura din desfasurarea activitatii;

b) veniturile sub forma de dobanzi din creante comerciale sau din alte creante utilizate in legatura cu o activitate independenta;

c) castigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate intr-o activitate independenta, exclusiv contravaloarea bunurilor din patrimoniul personal afectate exercitarii activitatii, ramase la incetarea activitatii;

d) veniturile din angajamentul de a nu desfasura o activitate independenta sau de a nu concura cu o alta persoana;

e) veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plata aparute in legatura cu o activitate independenta;

f) veniturile inregistrate de casele de marcat cu memorie fiscala, instalate ca aparate de taxat pe autovehiculele de transport persoane sau bunuri in regim de taxi. Norme metodologice

(3) Nu sunt considerate venituri brute:

a) aporturile in numerar sau echivalentul in lei al aporturilor in natura facute la inceperea unei activitati sau in cursul desfasurarii acesteia;

b) sumele primite sub forma de credite bancare sau de imprumuturi de la persoane fizice sau juridice;

c) sumele primite ca despagubiri;

d) sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizari si mecenat, conform legii, sau donatii.

(4) Conditiile generale pe care trebuie sa le indeplineasca cheltuielile efectuate in scopul desfasurarii activitatii independente, pentru a putea fi deduse, in functie de natura acestora, sunt:

a) sa fie efectuate in cadrul activitatilor independente, justificate prin documente;

b) sa fie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite;

c) sa reprezinte cheltuieli cu salariile si cele asimilate salariilor astfel cum sunt definite potrivit cap. III - Venituri din salarii si asimilate salariilor, cu exceptiile prevazute de prezentul capitol;

d) sa respecte regulile privind amortizarea, prevazute in titlul II, dupa caz;

e) sa respecte regulile privind deducerea cheltuielilor reprezentand investitii in mijloace fixe pentru cabinetele medicale, in conformitate cu prevederile art. 28 alin. (20);

f) sa reprezinte cheltuieli cu prime de asigurare efectuate pentru:

1. active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii;

2. activele ce servesc ca garantie bancara pentru creditele utilizate in desfasurarea activitatii pentru care este autorizat contribuabilul;

3. bunurile utilizate in cadrul unor contracte de inchiriere sau de leasing, potrivit clauzelor contractuale;

4. asigurarea de risc profesional;

g) sa fie efectuate pentru salariati pe perioada delegarii/detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, reprezentand indemnizatiile platite acestora, precum si cheltuielile de transport si cazare;

h) sa fie efectuate pe perioada deplasarii contribuabilului care isi desfasoara activitatea individual si/sau intr-o forma de asociere, in tara si in strainatate, in scopul desfasurarii activitatii, reprezentand cheltuieli de cazare si transport, altele decat cele prevazute la alin. (7) lit. k);

i) sa reprezinte contributii de asigurari sociale platite la sistemele proprii de asigurari sociale si/sau contributii profesionale obligatorii platite, potrivit legii, organizatiilor profesionale din care fac parte contribuabilii;

j) sa fie efectuate in scopul desfasurarii activitatii si reglementate prin acte normative in vigoare;

k) In cazul activelor neamortizabile prevazute la art. 28 alin. (4), cheltuielile sunt deductibile la momentul instrainarii si reprezinta pretul de cumparare sau valoarea stabilita prin expertiza tehnica la data dobandirii, dupa caz. Norme metodologice

(41) Sunt cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate pentru organizarea si desfasurarea invatamantului profesional si tehnic si invatamantului dual preuniversitar si universitar, in conformitate cu reglementarile legale din domeniul educatiei nationale, cu exceptia cheltuielilor cu amortizarea care sunt deductibile potrivit prevederilor alin. (4) lit. d).

(42) Sunt cheltuieli deductibile contravaloarea testelor medicale de diagnosticare a infectiei COVID-19 efectuate pentru contribuabil, cu scopul depistarii si prevenirii raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, pentru asigurarea desfasurarii activitatii, individual sau intr-o forma de asociere, pe perioada instituirii starii de urgenta sau de alerta, potrivit legii.

(5) Urmatoarele cheltuieli sunt deductibile limitat:

a) cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum si pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, in limita unei cote de 5% din baza de calcul determinata conform alin. (6);

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, lit. a) se se modifica si va avea urmatorul cuprins:
a)cheltuielile pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, in limita unei cote de 5% din baza de calcul determinata conform alin. (6);

b) cheltuielile de protocol, in limita unei cote de 2% din baza de calcul determinata conform alin. (6);

c) cheltuielile sociale, in limita sumei obtinute prin aplicarea unei cote de pana la 5% asupra valorii anuale a cheltuielilor efectuate cu salariile personalului, pentru destinatiile prevazute la art. 25 alin. (3) lit. b) din titlul II, dupa caz;

d) scazamintele, perisabilitatile, pierderile rezultate din manipulare/depozitare, potrivit legislatiei in materie, inclusiv cheltuielile cu bunuri cu termen depasit de valabilitate potrivit legii;

e) cheltuielile reprezentand tichetele de masa acordate de angajatori, potrivit legii;

f) cheltuielile reprezentand voucherele de vacanta acordate de angajatori, potrivit legii;

g) contributiile la fonduri de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, si cele reprezentand contributii la schemele de pensii facultative, calificate astfel in conformitate cu legislatia privind pensiile facultative de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, efectuate catre entitati autorizate, stabilite in state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, platite in scopul personal al contribuabilului, indiferent daca activitatea se desfasoara individual sau intr-o forma de asociere, in limita echivalentului in lei a 400 euro anual pentru fiecare persoana;

h) primele de asigurare voluntara de sanatate, precum si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, platite in scopul personal al contribuabilului, indiferent daca activitatea se desfasoara individual sau intr-o forma de asociere, in limita echivalentului in lei a 400 euro anual pentru fiecare persoana;

i) cheltuielile efectuate pentru activitatea independenta, cat si in scopul personal al contribuabilului sau asociatilor sunt deductibile numai pentru partea de cheltuiala care este aferenta activitatii independente;

j) cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii, aferente autoturismelor folosite de contribuabil sau membru asociat sunt deductibile limitat potrivit alin. (7) lit. k) la cel mult un singur autoturism aferent fiecarei persoane;

k) cheltuielile reprezentand contributii sociale obligatorii datorate in calitate de angajatori, potrivit titlului V;

l) - *** A B R O G A T ***

m) cheltuieli pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca, potrivit legii;

n) dobanzi aferente imprumuturilor de la persoane fizice si juridice, altele decat institutiile care desfasoara activitatea de creditare cu titlu profesional, utilizate in desfasurarea activitatii, pe baza contractului incheiat intre parti, in limita nivelului dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, pentru imprumuturile in lei, in vigoare la data restituirii imprumutului si, respectiv, nivelul ratei dobanzii pentru imprumuturile in valuta, prevazuta la art. 27 alin. (7) lit. b);

o) cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentand chiria - rata de leasing - in cazul contractelor de leasing operational, respectiv cheltuielile cu amortizarea si dobanzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite in conformitate cu prevederile privind operatiunile de leasing si societatile de leasing;

p) cotizatii platite la asociatiile profesionale in limita a 4.000 euro anual;

q) cheltuielile reprezentand contributiile profesionale obligatorii datorate, potrivit legii, organizatiilor profesionale din care fac parte contribuabilii, in limita a 5% din venitul brut realizat.

r) contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilitatilor sportive in vederea practicarii sportului si educatiei fizice cu scop de intretinere, profilactic sau terapeutic oferite de furnizori ale caror activitati sunt incadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, platite in scopul personal al contribuabilului, indiferent daca activitatea se desfasoara individual sau intr-o forma de asociere, precum si contravaloarea abonamentelor, oferite de acelasi furnizor care actioneaza in nume propriu sau in calitate de intermediar, ce includ atat servicii medicale, cat si dreptul de a utiliza facilitatile sportive, in vederea practicarii sportului si educatiei fizice cu scop de intretinere, profilactic sau terapeutic, platite in scopul personal al contribuabilului, indiferent daca activitatea se desfasoara individual sau intr-o forma de asociere, in limita echivalentului in lei a 400 euro anual pentru fiecare persoana.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, lit. r) se se modifica si va avea urmatorul cuprins:
r) contravaloarea abonamentelor, platite in scopul personal al contribuabilului, indiferent daca activitatea se desfasoara individual sau intr-o forma de asociere, in limita echivalentului in lei a 100 euro anual pentru fiecare persoana, oferite de furnizori ale caror activitati sunt incadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, care actioneaza in nume propriu in cazul abonamentelor care includ dreptul de a utiliza facilitatile sportive, in vederea practicarii sportului si educatiei fizice cu scop de intretinere, profilactic sau terapeutic, ori in calitate de intermediari pentru serviciile medicale, in cazul in care abonamentele respective includ si servicii medicale;

(6) Baza de calcul se determina ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile, altele decat cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(6) Baza de calcul se determina ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile, altele decat cheltuielile pentru acordarea de burse private si cheltuielile de protocol.

(7) Nu sunt cheltuieli deductibile:

a) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale;

b) cheltuielile corespunzatoare veniturilor neimpozabile ale caror surse se afla pe teritoriul Romaniei sau in strainatate;

c) impozitul pe venit datorat potrivit prezentului titlu, inclusiv impozitul pe venitul realizat in strainatate;

d) cheltuielile cu primele de asigurare, precum si cu serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, altele decat cele prevazute la alin. (4) lit. f), alin. (5) lit. h) si cele efectuate pentru persoanele care obtin venituri din salarii si asimilate salariilor, definite potrivit prevederilor cap. III - Venitul din salarii si asimilate salariilor;

e) donatii de orice fel;

f) dobanzile/majorarile de intarziere, amenzile, sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a incalcarii dispozitiilor legale in vigoare si penalitatile, datorate autoritatilor romane/straine, potrivit prevederilor legale, cu exceptia celor platite, conform clauzelor din contractele comerciale incheiate cu aceste autoritati;

g) ratele aferente creditelor angajate;

h) cheltuielile de achizitionare sau de fabricare a bunurilor si a drepturilor amortizabile din Registrul-inventar;

i) cheltuielile privind bunurile constatate lipsa din gestiune sau degradate si neimputabile, daca inventarul nu este acoperit de o polita de asigurare;

j) impozitul pe venit suportat de platitorul venitului in contul beneficiarilor de venit;

k) 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv in scopul desfasurarii activitatii si a caror masa totala maxima autorizata nu depaseste 3.500 kg si nu au mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, aflate in proprietate sau in folosinta. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situatiile in care vehiculele respective se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii:

1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenta, servicii de paza si protectie si servicii de curierat;

2. vehiculele utilizate de agentii de vanzari si de achizitii;

3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;

4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru inchirierea catre alte persoane sau pentru instruire de catre scolile de soferi;

5. vehiculele utilizate ca marfuri in scop comercial.

Cheltuielile care intra sub incidenta acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea.

in cazul vehiculelor rutiere motorizate, aflate in proprietate sau in folosinta, care nu fac obiectul limitarii deducerii cheltuielilor, se vor aplica regulile generale de deducere.

Modalitatea de aplicare a acestor prevederi se stabileste prin normele metodologice date in aplicarea art. 68; Norme metodologice

k1) cheltuielile cu amortizarea bunurilor din patrimoniul personal afectate exercitarii activitatii, potrivit legii;

k2) cheltuielile cu costul de achizitie al aparatelor de marcat electronice fiscale, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, puse in functiune in anul respectiv, potrivit legii.

l) alte sume prevazute prin legislatia in vigoare.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, litera k2) se ABROGA

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, se introduc doua noi litere, lit. k3) si k4) cu urmatorul cuprins:
k3)cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat, efectuate potrivit legii;

k4)cheltuielile inregistrate in evidenta contabila, indiferent de natura lor, dovedite ulterior ca fiind legate de fapte de coruptie, potrivit legii;

(71) In cazul transformarii/schimbarii formei de exercitare a unei activitati, cu respectarea legislatiei in materie specifica fiecarei forme de exercitare, in conditiile continuarii activitatii, sunt aplicabile urmatoarele reguli:

a) nu se include in venitul brut al activitatii care urmeaza sa se transforme/schimbe si nu este supusa impozitarii contravaloarea bunurilor si drepturilor, inclusiv creantele neincasate care se transfera in patrimoniul afacerii in care s-a transformat/schimbat;

b) pentru cheltuielile reprezentand sumele datorate de entitatea care se transforma/schimba, la data transformarii/schimbarii, se respecta regulile generale privind deducerea cheltuielilor la entitatea in care s-a transformat/schimbat;

c) in venitul brut al activitatii care urmeaza sa se transforme/schimbe se include si suma reprezentand contravaloarea bunurilor si drepturilor din patrimoniul afacerii care trec in patrimoniul personal al contribuabilului, la momentul transformarii/schimbarii activitatii, operatiune considerata din punct de vedere fiscal o instrainare. Evaluarea acestora se face la preturile practicate pe piata sau stabilite prin expertiza tehnica.

(8) Contribuabilii pentru care determinarea venitului anual se efectueaza in sistem real au obligatia sa completeze Registrul de evidenta fiscala, in vederea stabilirii venitului net anual.

(9) Modelul si continutul Registrului de evidenta fiscala se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.

ACTE NORMATIVE

ART. 681 - Stabilirea impozitului pentru veniturile din activitati independente realizate in baza contractelor de activitate sportiva, potrivit legii

(1) Contribuabilii care realizeaza venituri in baza contractelor de activitate sportiva, incheiate potrivit Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, datoreaza impozit pe venit, impozitul fiind final.

(2) Platitorii veniturilor, persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila au si obligatia de a calcula, de a retine si de a plati impozitul corespunzator sumelor platite prin retinere la sursa.

(3) Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut si se retine la sursa, de catre platitorii de venituri prevazuti la alin. (2), la momentul platii venitului.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit Legii nr. 296/2023, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(3) Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut din care se deduce contributia de asigurari sociale de sanatate datorata si retinuta la sursa potrivit prevederilor titlului V. Impozitul pe venit se retine la sursa, de catre platitorii de venituri prevazuti la alin. (2), la momentul platii venitului.

(4) Impozitul calculat si retinut reprezinta impozit final si se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.

(5) Platitorii de venituri prevazuti la alin. (2) nu au obligatia calcularii, retinerii la sursa si platii impozitului din veniturile platite daca efectueaza plati catre asocierile fara personalitate juridica, precum si catre entitati cu personalitate juridica, care organizeaza si conduc contabilitate proprie, potrivit legii, pentru care plata impozitului pe venit se face de catre fiecare asociat, pentru venitul sau propriu.

(6) Contribuabilii nu au obligatia de completare a Registrului de evidenta fiscala si de conducere a evidentei contabile.

(7) Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul stabilit la alin. (3), pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, potrivit legii, in conformitate cu reglementarile art. 1231.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, alineatul (7) se ABROGA

(8) *** A B R O G A T ***

(9) *** A B R O G A T ***

(10) *** A B R O G A T ***

(11) *** A B R O G A T ***

2>ART. 682 - Plati anticipate ale impozitului pentru unele venituri din activitati independente

(1) Veniturile realizate de catre contribuabili, altii decat titularul dreptului de proprietate, fost proprietar sau mostenitorii legali ori testamentari ai acestuia, de la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, ca urmare a valorificarii dreptului de creanta dobandit in legatura cu masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania potrivit prevederilor Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt calificate ca fiind venituri din activitati independente, daca sunt indeplinite cel putin 4 din criteriile prevazute la art. 7 pct. 3.

(2) Contribuabilii care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, venituri prevazute la alin. (1) pentru care determinarea venitului net anual se efectueaza in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, au obligatia sa efectueze plati anticipate in contul impozitului anual datorat la bugetul de stat.

(3)Plata anticipata se efectueaza prin retinerea la sursa a impozitului de catre CEC Bank - S.A. pe baza datelor si informatiilor furnizate de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut, la fiecare plata.

(4) Impozitul retinut la sursa se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.

(5) Platile anticipate sunt luate in calcul la definitivarea impozitului anual datorat de catre contribuabili, pe baza declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale, prevazuta la art. 122.

ART. 69 - Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit

(1) In cazul contribuabililor care realizeaza venituri din activitati independente, altele decat venituri din profesii liberale definite la art. 67, venitul net anual se determina pe baza normelor de venit de la locul desfasurarii activitatii.

(2) Ministerul Finantelor Publice elaboreaza nomenclatorul activitatilor pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, care se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice, in conformitate cu activitatile din Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin ordin al presedintelui Institutului National de Statistica. Directiile generale regionale ale finantelor publice, respectiv a municipiului Bucuresti au urmatoarele obligatii:

a) stabilirea nivelului normelor de venit;

b) publicarea acestora, anual, in cursul trimestrului IV al anului anterior celui in care urmeaza a se aplica, precum si a coeficientilor de corectie stabiliti prin consultarea consiliilor judetene/Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.

(3) Norma de venit pentru fiecare activitate desfasurata de contribuabil nu poate fi mai mica decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la momentul stabilirii acesteia, inmultit cu 12. Prevederile prezentului alineat se aplica si in cazul in care activitatea se desfasoara in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, norma de venit fiind stabilita pentru fiecare membru asociat.

(4) La stabilirea normelor anuale de venit, plafonul de venit determinat prin inmultirea cu 12 a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata reprezinta venitul net anual inainte de aplicarea criteriilor. Criteriile pentru stabilirea normelor de venit de catre directiile generale regionale ale finantelor publice sunt cele prevazute in normele metodologice.

(5) In cazul in care un contribuabil desfasoara o activitate care genereaza venituri din activitati independente, altele decat venituri din profesii liberale, definite la art. 67 alin. (2), pe perioade mai mici decat anul calendaristic, norma de venit aferenta acelei activitati se reduce proportional, astfel incat sa reflecte perioada de an calendaristic in care a fost desfasurata activitatea respectiva.

(6) Daca un contribuabil desfasoara doua sau mai multe activitati care genereaza venituri din activitati independente, altele decat venituri din profesii liberale, definite la art. 67 alin. (2), venitul net din aceste activitati se stabileste de catre contribuabil prin insumarea nivelului normelor de venit corespunzatoare fiecarei activitati.

(7) In cazul in care un contribuabil desfasoara o activitate inclusa in nomenclatorul prevazut la alin. (2) si o alta activitate independenta, venitul net anual se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68 .

(8) Contribuabilii care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit au obligatia sa completeze numai partea referitoare la venituri din Registrul de evidenta fiscala si nu au obligatii privind evidenta contabila.

(9) Contribuabilii, pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit si care in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 25.000 euro, incepand cu anul fiscal urmator au obligatia determinarii venitului net anual in sistem real. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului in lei al sumei de 25.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei, la sfarsitul anului fiscal. Aceasta categorie de contribuabili are obligatia sa completeze corespunzator si sa depuna declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.

(10) Contribuabilii pot ajusta normele anuale de venit de la alin. (4) in declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice. Ajustarea normelor anuale de venit se realizeaza de catre contribuabil prin aplicarea coeficientilor de corectie publicati de catre Directiile generale regionale ale finantelor publice, respectiv a municipiului Bucuresti, asupra normelor anuale de venit.

(11) Procedura de ajustare a normei de venit, pentru determinarea venitului net anual, se stabileste prin norme.

ART. 691 - Optiunea de a stabili venitul net anual, in sistem real pe baza datelor din contabilitate

(1) Contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, impusi pe baza de norme de venit, au dreptul sa opteze pentru determinarea venitului net in sistem real, potrivit art. 68. Norme metodologice

(2) Optiunea de a determina venitul net in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, este obligatorie pentru contribuabil pe o perioada de 2 ani fiscali consecutivi si se considera reinnoita pentru o noua perioada daca contribuabilul nu solicita revenirea la sistemul anterior, prin completarea corespunzatoare a declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice si depunerea formularului la organul fiscal competent pana la data de 25 mai, inclusiv a anului urmator expirarii perioadei de 2 ani, incepand cu anul 2019.

(3) Incepand cu anul 2019, optiunea pentru determinarea venitului net in sistem real se exercita prin completarea declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice cu informatii privind determinarea venitului net anual in sistem real si depunerea formularului la organul fiscal competent pana la data de 25 mai, inclusiv, in cazul contribuabililor care au desfasurat activitate in anul precedent, respectiv in termen de 30 de zile de la inceperea activitatii, in cazul contribuabililor care incep activitatea in cursul anului fiscal.

ART. 692 - Stabilirea impozitului pentru veniturile din activitati independente pentru care venitul net anual se stabileste pe baza normelor de venit

(1) Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente pentru care venitul net anual se stabileste pe baza normelor de venit au obligatia stabilirii impozitului anual datorat, pe baza declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice prin aplicarea cotei de 10% asupra normei anuale de venit ajustate, impozitul fiind final.

(2) Plata impozitului anual datorat determinat potrivit prevederilor alin. (1) se efectueaza la bugetul de stat, pana la data de 25 mai, inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.

ART. 693 - Impozitarea venitului net anual din activitati independente

Venitul net anual din activitati independente determinat in sistem real pe baza datelor din contabilitate se impoziteaza potrivit prevederilor cap. XI - Venitul net anual impozabil.

CAPITOLUL II1 - Venituri din drepturi de proprietate intelectuala

ART. 70 - Definirea veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala

Veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala provin din drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor, inclusiv din crearea unor lucrari de arta monumentala, brevete de inventie, desene si modele, marci si indicatii geografice, topografii pentru produse semiconductoare si altele asemenea.

ART. 71 - Definirea veniturilor din Romania din drepturi de proprietate intelectuala

Veniturile din drepturi de proprietate intelectuala sunt considerate ca fiind obtinute din Romania, numai daca sunt primite de la un platitor de venit din Romania sau de la un nerezident prin intermediul unui sediu permanent al acestuia stabilit in Romania.

ART. 72 - Stabilirea impozitului pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala platite de persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila

(1) Contribuabilii care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala datoreaza impozit pe venit, impozitul fiind final. Norme metodologice

(2) Venitul net din drepturile de proprietate intelectuala, inclusiv din crearea unor lucrari de arta monumentala, se determina de catre platitorii venitului, persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila, prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei forfetare de 40% asupra venitului brut.

(3) In cazul exploatarii de catre mostenitori a drepturilor de proprietate intelectuala, precum si in cazul remuneratiei reprezentand dreptul de suita si al remuneratiei compensatorii pentru copia privata, venitul net se determina prin scaderea din venitul brut a sumelor ce revin organismelor de gestiune colectiva sau altor platitori de asemenea venituri, potrivit legii, fara aplicarea cotei forfetare de cheltuieli prevazute la alin. (2).

(4) Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net si se retine la sursa, de catre platitorii de venituri prevazuti la alin. (2), la momentul platii veniturilor.

(5) Impozitul calculat si retinut reprezinta impozit final si se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.

(6) Platitorii de venituri prevazuti la alin. (2) nu au obligatia calcularii, retinerii la sursa si platii impozitului din veniturile platite daca efectueaza plati catre asocierile fara personalitate juridica, precum si catre entitati cu personalitate juridica, care organizeaza si conduc contabilitate proprie, potrivit legii, pentru care plata impozitului pe venit se face de catre fiecare asociat, pentru venitul sau propriu.

(7) Contribuabilii nu au obligatia de completare a Registrului de evidenta fiscala si de conducere a evidentei contabile.

(8) Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul stabilit la alin. (4), pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, potrivit legii, in conformitate cu reglementarile art. 1231.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, alineatul (7) se ABROGA

(9) *** A B R O G A T ***

(10) *** A B R O G A T ***

(11) *** A B R O G A T ***

(12) *** A B R O G A T ***

ART. 721 - Stabilirea venitului net anual din drepturi de proprietate intelectuala

(1) Venitul net din drepturile de proprietate intelectuala, inclusiv din crearea unor lucrari de arta monumentala, primit de la alti platitori decat cei prevazuti la art.72 alin. (2), se stabileste de contribuabili prin scaderea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut.

(2) In cazul exploatarii de catre mostenitori a drepturilor de proprietate intelectuala, precum si in cazul remuneratiei reprezentand dreptul de suita si al remuneratiei compensatorii pentru copia privata, venitul net se determina prin scaderea din venitul brut a sumelor ce revin organismelor de gestiune colectiva sau altor platitori de asemenea venituri, potrivit legii, fara aplicarea cotei forfetare de cheltuieli prevazute la alin. (1).

(3) Pentru determinarea venitului net din drepturi de proprietate intelectuala, contribuabilii pot completa numai partea referitoare la venituri din Registrul de evidenta fiscala.

(4) Obligatiile declarative sunt cele stabilite pentru veniturile nete anuale din activitati independente determinate in sistem real.

ART. 73 - Optiunea de a stabili venitul net anual, in sistem real pe baza datelor din contabilitate

(1) Contribuabilii care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala au dreptul sa opteze pentru determinarea venitului net in sistem real, potrivit art. 68.

(2) Optiunea de a determina venitul net in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, este obligatorie pentru contribuabil pe o perioada de 2 ani fiscali consecutivi si se considera reinnoita pentru o noua perioada daca contribuabilul nu solicita revenirea la sistemul anterior, prin completarea corespunzatoare a declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice si depunerea formularului la organul fiscal competent pana la data de 25 mai, inclusiv a anului urmator expirarii perioadei de 2 ani, incepand cu anul 2019.

(3) Incepand cu anul 2019, optiunea pentru determinarea venitului net in sistem real se exercita prin completarea declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, cu informatii privind determinarea venitului net anual in sistem real si depunerea formularului la organul fiscal competent pana la data de 25 mai, inclusiv, in cazul contribuabililor care au desfasurat activitate in anul precedent, respectiv in termen de 30 de zile de la inceperea activitatii, in cazul contribuabililor care incep activitatea in cursul anului fiscal.

(4) Obligatiile declarative si regulile de impunere sunt cele stabilite pentru veniturile nete anuale din activitati independente determinate in sistem real. Norme metodologice

ART. 74 - *** A B R O G A T ***

ART. 75 - *** A B R O G A T ***

CAPITOLUL III - Venituri din salarii si asimilate salariilor

ART. 76 - Definirea veniturilor din salarii si asimilate salariilor

(1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica rezidenta ori nerezidenta ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca acordate persoanelor care obtin venituri din salarii si asimilate salariilor.

(2) Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplica si urmatoarelor tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor:

a) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica, stabilite potrivit legii;

b) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul persoanelor juridice fara scop patrimonial;

c) solda lunara acordata potrivit legii;

d) sumele din profitul net cuvenite administratorilor societatilor, potrivit legii sau actului constitutiv, dupa caz, precum si participarea la profitul unitatii pentru managerii cu contract de management, potrivit legii;

e) sume reprezentand participarea salariatilor la profit, potrivit legii;

f) remuneratia obtinuta de directorii cu contract de mandat si de membrii directoratului de la societatile administrate in sistem dualist si ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum si drepturile cuvenite managerilor, in baza contractului de management prevazut de lege;

g) remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari sau de alte persoane, in baza contractului de mandat, potrivit Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, cu modificarile si completarile ulterioare;

h) sumele primite de membrii fondatori ai societatilor constituite prin subscriptie publica;

i) sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau comitetului de audit, dupa caz, precum si sumele primite pentru participarea in consilii, comisii, comitete si altele asemenea;

j) sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite, potrivit legii;

k) indemnizatia de delegare, indemnizatia de detasare, inclusiv indemnizatia specifica detasarii transnationale, prestatiile suplimentare primite de lucratorii mobili prevazuti in Hotararea Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite de salariati potrivit legislatiei in materie, pe perioada desfasurarii activitatii in alta localitate, in tara sau in strainatate, in interesul serviciului, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit astfel:

(i) in tara, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatie, prin hotarare a Guvernului, pentru personalul autoritatilor si institutiilor publice, in limita a 3 salarii de baza corespunzatoare locului de munca ocupat;

(ii) in strainatate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurna, prin hotarare a Guvernului, pentru personalul roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, in limita a 3 salarii de baza corespunzatoare locului de munca ocupat.

Plafonul aferent valorii a 3 salarii de baza corespunzatoare locului de munca ocupat se calculeaza prin raportarea celor 3 salarii la numarul de zile lucratoare din luna respectiva, iar rezultatul se multiplica cu numarul de zile din perioada de delegare/detasare/desfasurare a activitatii in alta localitate, in tara sau in strainatate;

k1) prestatiile suplimentare primite de salariati in baza clauzei de mobilitate potrivit legii, altele decat cele prevazute la alin. (2) lit. k), pentru partea care depaseste limitele prevazute la alin. (41) lit. a);

l) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite de salariatii care au stabilite raporturi de munca cu angajatori nerezidenti, pe perioada delegarii/detasarii, dupa caz, in Romania, in interesul serviciului, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit la nivelul legal pentru diurna acordata personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prin hotarare a Guvernului, corespunzator tarii de rezidenta a angajatorului nerezident de care ar beneficia personalul din institutiile publice din Romania daca s-ar deplasa in tara respectiva;

m) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare primite pe perioada deplasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul desfasurarii activitatii, astfel cum este prevazut in raportul juridic, de catre administratorii stabiliti potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat, de catre directorii care isi desfasoara activitatea in baza contractului de mandat potrivit legii, de catre membrii directoratului de la societatile administrate in sistem dualist si ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum si de catre manageri, in baza contractului de management prevazut de lege, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit astfel:

(i) in tara, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatie, prin hotarare a Guvernului, pentru personalul autoritatilor si institutiilor publice, in limita a 3 remuneratii prevazute in raportul juridic;

(ii) in strainatate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurna, prin hotarare a Guvernului, pentru personalul roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, in limita a 3 remuneratii prevazute in raportul juridic.

Plafonul aferent valorii a 3 remuneratii prevazute in raportul juridic se calculeaza prin raportarea celor 3 remuneratii la numarul de zile lucratoare din luna respectiva, iar rezultatul se multiplica cu numarul de zile din perioada deplasarii;

n) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite pe perioada deplasarii in Romania, in interesul desfasurarii activitatii, de catre administratori sau directori, care au raporturi juridice stabilite cu entitati nerezidente, astfel cum este prevazut in raporturile juridice respective, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit la nivelul legal pentru diurna acordata personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prin hotarare a Guvernului, corespunzator tarii de rezidenta a entitatii nerezidente de care ar beneficia personalul din institutiile publice din Romania daca s-ar deplasa in tara respectiva;

o) remuneratia administratorilor societatilor, companiilor/societatilor nationale si regiilor autonome, desemnati/numiti in conditiile legii, precum si sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor si in consiliul de administratie;

p) sume reprezentand salarii/solde, diferente de salarii/solde, dobanzi acordate in legatura cu acestea, precum si actualizarea lor cu indicele de inflatie, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotararilor primei instante, executorii de drept;

q) indemnizatiile lunare platite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurenta, stabilite conform contractului individual de munca;

r) remuneratia bruta primita pentru activitatea prestata de zilieri, potrivit legii;

r1) veniturile obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitati in cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si institutelor culturale romanesti din strainatate, in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din cap. IV sectiunea a 3-a al anexei nr. IV la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

s) orice alte sume sau avantaje in bani ori in natura.

(3) Avantajele, in bani sau in natura, primite in legatura cu o activitate mentionata la alin. (1) si (2), precum si cele primite de la terti ca urmare a unei relatii contractuale intre parti, cu exceptia celor prevazute la alin. (4), includ, insa nu sunt limitate la:

a) utilizarea oricarui bun, inclusiv a unui vehicul de orice tip, din patrimoniul afacerii sau inchiriat de la o terta persoana, in scop personal, cu exceptia deplasarii pe distanta dus-intors de la domiciliu sau resedinta la locul de munca/locul desfasurarii activitatii;

a1) veniturile prevazute la alin. (41) lit. d) - g), pentru partea care depaseste limitele prevazute la alin. (41);

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, litera a1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
a1) veniturile prevazute la alin. (41) lit. d)-f) si h)-j), pentru partea care depaseste limitele prevazute la alin. (41);

b) cazare, hrana, imbracaminte, personal pentru munci casnice, precum si alte bunuri sau servicii oferite gratuit ori la un pret mai mic decat pretul pietei, altele decat cele care se incadreaza in limitele prevazute la alin. (41) lit. b) si c);

c) imprumuturi nerambursabile;

d) anularea unei creante a angajatorului asupra angajatului;

e) abonamentele si costul convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, in scop personal;

f) permise de calatorie pe orice mijloace de transport, folosite in scopul personal;

g) primele de asigurare, precum si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament platite de catre suportator pentru angajatii proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii si asimilate salariilor, la momentul platii acestora, altele decat cele obligatorii si cele care se incadreaza in conditiile prevazute la alin. (41) lit. f);

h) bilete de valoare sub forma tichetelor cadou acordate potrivit legii, cu exceptia destinatiilor si limitelor prevazute la alin. (4) lit. a), tichetelor de masa, voucherelor de vacanta, tichetelor de cresa si tichetelor culturale, acordate potrivit legii.

i) indemnizatia de hrana si indemnizatia de vacanta acordate potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Urmatoarele venituri nu sunt impozabile, in intelesul impozitului pe venit:

a) ajutoarele de inmormantare, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru nastere/adoptie, ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, veniturile reprezentand cadouri in bani si/sau in natura, inclusiv tichete cadou, oferite salariatilor, precum si cele oferite pentru copiii minori ai acestora, contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului, acordate de angajator pentru salariatii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevazut in contractul de munca sau in regulamentul intern.

Nu sunt impozabile nici veniturile de natura celor prevazute mai sus, realizate de persoane fizice, daca aceste venituri sunt primite in baza unor legi speciale si/sau finantate din buget, cu exceptia indemnizatiilor de vacanta acordate potrivit legii.

In cazul cadourilor in bani si/sau in natura, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori, veniturile sunt neimpozabile, in masura in care valoarea acestora pentru fiecare persoana in parte, cu fiecare ocazie din cele de mai jos, nu depaseste 300 lei:

(i) cadocadouri oferite angajatilor, precum si cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu ocazia Pastelui, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase;

(ii) cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie;

(iii) cadouri oferite angajatilor in beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie;

b) drepturile de hrana acordate de angajatori angajatilor, in conformitate cu legislatia in vigoare; Norme metodologice

c) hrana acordata de angajatori angajatilor, in cazul in care potrivit legislatiei in materie este interzisa introducerea alimentelor in incinta unitatii;

d) contravaloarea folosintei locuintei de serviciu sau a locuintei din incinta unitatii ori caminului militar de garnizoana si de unitate, potrivit repartitiei de serviciu, numirii conform legii sau specificitatii activitatii prin cadrul normativ specific domeniului de activitate, compensatia lunara pentru chirie pentru personalul din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si compensarea diferentei de chirie, suportata de persoana fizica, conform legilor speciale; Norme metodologice

e) cazarea si contravaloarea chiriei pentru locuintele puse la dispozitia persoanelor cu rol de reprezentare a intereselor publice, a angajatilor consulari si diplomatici care lucreaza in afara tarii, in conformitate cu legislatia in vigoare;

f) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protectie si de lucru, a alimentatiei de protectie, a medicamentelor si materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi privind sanatatea si securitatea in munca, precum si a uniformelor obligatorii si a drepturilor de echipament, ce se acorda potrivit legislatiei in vigoare; Norme metodologice

g) contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul intre localitatea in care angajatii isi au resedinta si localitatea unde se afla locul de munca al acestora, pentru situatiile in care nu se asigura locuinta sau nu se suporta contravaloarea chiriei, conform legii;

h) indemnizatia de delegare, indemnizatia de detasare, inclusiv indemnizatia specifica detasarii transnationale, prestatiile suplimentare primite de lucratorii mobili prevazuti in Hotararea Guvernului nr. 38/2008, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte sume de aceeasi natura, primite de salariati potrivit legislatiei in materie, pe perioada desfasurarii activitatii in alta localitate, in tara sau in strainatate, in interesul serviciului, in limita plafonului neimpozabil stabilit la alin. (2) lit. k), precum si cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare;

i) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, primite de salariatii care au stabilite raporturi de munca cu angajatori nerezidenti, pe perioada delegarii/detasarii, dupa caz, in Romania, in interesul serviciului, in limita plafonului neimpozabil stabilit la alin. (2) lit. l), precum si cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare;

j) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, primite pe perioada deplasarii, in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul desfasurarii activitatii, astfel cum este prevazut in raportul juridic, de catre administratorii stabiliti potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat, de catre directorii care isi desfasoara activitatea in baza contractului de mandat potrivit legii, de catre membrii directoratului de la societatile administrate in sistem dualist si ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, si de catre manageri, in baza contractului de management prevazut de lege, in limita plafonului neimpozabil stabilit la alin. (2) lit. m), precum si cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare. Plafonul zilnic neimpozabil se acorda numai daca durata deplasarii este mai mare de 12 ore, considerandu-se fiecare 24 de ore cate o zi de deplasare in interesul desfasurarii activitatii;

k) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, primite pe perioada deplasarii in Romania, in interesul desfasurarii activitatii, de catre administratori sau directori, care au raporturi juridice stabilite cu entitati nerezidente, astfel cum este prevazut in raporturile juridice respective, in limita plafonului neimpozabil stabilit la alin. (2) lit. n), precum si cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare.

Plafonul zilnic neimpozabil se acorda numai daca durata deplasarii este mai mare de 12 ore, considerandu-se fiecare 24 de ore cate o zi de deplasare in interesul desfasurarii activitatii;

l) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura primite de persoanele fizice care desfasoara o activitate in baza unui statut special prevazut de lege pe perioada deplasarii, respectiv delegarii sau detasarii, in alta localitate, in tara si in strainatate, in limitele prevazute de actele normative speciale aplicabile acestora, precum si cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare;

m) sumele primite, potrivit dispozitiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare in interesul serviciului; Norme metodologice

n) indemnizatiile de instalare ce se acorda o singura data, la incadrarea intr-o unitate situata intr-o alta localitate decat cea de domiciliu, in primul an de activitate dupa absolvirea studiilor, in limita unui salariu de baza la angajare, precum si indemnizatiile de instalare si mutare acordate personalului din institutiile publice, potrivit legii; Norme metodologice

o) sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activitati dependente desfasurate intr-un stat strain, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv, inclusiv din activitati dependente desfasurate la bordul navelor si aeronavelor operate in trafic international. Fac exceptie veniturile salariale platite de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania ori are sediul permanent in Romania, care sunt impozabile in Romania numai in situatia in care Romania are drept de impunere; Norme metodologice

p) cheltuielile efectuate de angajatori/platitori pentru pregatirea profesionala si perfectionarea angajatilor, administratorilor stabiliti potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat si directorilor care isi desfasoara activitatea in baza contractului de mandat potrivit legii, astfel cum este prevazut in raporturile juridice respective, pregatire legata de activitatea desfasurata de persoanele respective pentru angajator/platitor;

q) costul abonamentelor telefonice si al convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, efectuate in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu;

r) avantajele sub forma dreptului la stock options plan, la momentul acordarii si la momentul exercitarii acestora;

s) diferenta favorabila dintre dobanda preferentiala stabilita prin negociere si dobanda practicata pe piata, pentru credite si depozite;

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, litera s) se ABROGA

s) *** A B R O G A T ***

t) *** A B R O G A T ***

t) avantajele sub forma utilizarii in scop personal a vehiculelor pentru care cheltuielile sunt deductibile in cota de 50% conform prevederilor art. 25 alin. (3) lit. l) si art. 68 alin. (7) lit. k).

t1) avantajele sub forma utilizarii in scop personal a vehiculelor prevazute la art. 25 alin. (3) lit. l) care nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice, aflate in proprietatea sau folosinta persoanelor juridice ce aplica regimul de impozitare al microintreprinderilor sau impozitul specific unor activitati.

u) avantajele in natura acordate persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor ca urmare a ocuparii unor functii considerate de catre angajator/platitor esentiale pentru desfasurarea activitatii si care se afla in izolare preventiva la locul de munca sau in zone special dedicate in care nu au acces persoane din exterior, pentru o perioada stabilita de angajator/platitor, in cazul instituirii starii de asediu, de urgenta sau de alerta, potrivit legii.

v) *** A B R O G A T ***

w) *** A B R O G A T ***

x) sumele platite de angajator pentru educatia timpurie a copiilor angajatilor;

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, litera x) se ABROGA

y)contravaloarea cheltuielilor suportate de angajator/platitor cu acoperirea costurilor cu testarea epidemiologica si/sau vaccinarea pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, in scopul impiedicarii raspandirii bolilor care pun in pericol sanatatea acestora si cea publica.

(41) Urmatoarele venituri cumulate lunar nu reprezinta venit impozabil in intelesul impozitului pe venit, in limita plafonului lunar de cel mult 33% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat sau din solda lunara/salariul lunar acordata/acordat potrivit legii:

a) prestatiile suplimentare primite de salariati in baza clauzei de mobilitate potrivit legii, altele decat cele prevazute la alin. (2) lit. k), in limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia de delegare/detasare, prin hotarare a Guvernului, pentru personalul autoritatilor si institutiilor publice;

b) contravaloarea hranei acordate de catre angajator pentru angajatii proprii, persoane fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, in alte situatii decat cea prevazuta la alin. (4) lit. c), astfel cum este prevazut in contractul de munca sau in regulamentul intern, in limita valorii maxime, potrivit legii, a unui tichet de masa/persoana/zi, prevazuta la data acordarii, in conformitate cu legislatia in vigoare. La stabilirea plafonului lunar neimpozabil nu se iau in calcul numarul de zile din luna in care persoana fizica desfasoara activitate in regim de telemunca sau munca la domiciliu sau se afla in concediu de odihna/medical/delegare. Prin hrana se intelege hrana preparata in unitati proprii sau achizitionata de la unitati specializate. Prevederile nu sunt aplicabile angajatilor care beneficiaza de tichete de masa, in conformitate cu legislatia in vigoare;

c) cazarea si contravaloarea chiriei pentru spatiile de cazare/de locuit puse de catre angajatori la dispozitia angajatilor proprii, persoane fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, astfel cum este prevazut in contractul de munca sau in regulamentul intern, in limita unui plafon neimpozabil de 20% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata/luna/persoana, in urmatoarele conditii:

(i) angajatul, sotul/sotia acestuia nu detin o locuinta in proprietate personala sau in folosinta in localitatea in care isi desfasoara activitatea;

(ii) spatiul de cazare/de locuit se afla in unitatile proprii, inclusiv de tip hotelier sau intr-un imobil inchiriat in acest scop de la o terta persoana, de catre angajator;

(iii) contractul de inchiriere dintre angajator si terta persoana este incheiat in conditiile legii;

(iv) plafonul neimpozabil se acorda unuia dintre soti, in cazul in care ambii soti desfasoara activitate in aceeasi localitate, la acelasi angajator sau la angajatori diferiti, pe baza declaratiei pe propria raspundere a acestuia.

La determinarea plafonului de 20% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se ia in calcul valoarea cea mai mica a salariului minim brut pe tara, in vigoare in luna pentru care se acorda avantajele.

Verificarea indeplinirii conditiilor se efectueaza pe baza documentelor justificative si constituie responsabilitatea angajatorului;

d) contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevazut in contractul de munca, regulamentul intern, sau primite in baza unor legi speciale si/sau finantate din buget, in limita unui plafon anual, pentru fiecare angajat, reprezentand nivelul unui castig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul in care au fost acordate;

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit Legii nr. 296/2023, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
d)contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevazut in contractul individual de munca, regulamentul intern, sau primite in baza unor legi speciale si/sau finantate din buget, in limita unui plafon anual, pentru fiecare angajat, reprezentand nivelul unui castig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul in care au fost acordate. Prevederile nu sunt aplicabile angajatilor care beneficiaza de vouchere de vacanta, in conformitate cu legislatia in vigoare;

e) contributiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si cele reprezentand contributii la scheme de pensii facultative, calificate astfel in conformitate cu legislatia privind pensiile facultative de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, administrate de catre entitati autorizate stabilite in state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, suportate de angajator pentru angajatii proprii, in limita a 400 euro anual pentru fiecare persoana;

f) primele de asigurare voluntara de sanatate, precum si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, suportate de angajator pentru angajatii proprii, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei al sumei de 400 euro, pentru fiecare persoana;

g) sumele acordate angajatilor care desfasoara activitati in regim de telemunca pentru sustinerea cheltuielilor cu utilitatile la locul in care angajatii isi desfasoara activitatea, precum electricitate, incalzire, apa si abonamentul de date, si achizitia mobilierului si a echipamentelor de birou, in limitele stabilite de angajator prin contractul de munca sau regulamentul intern, in limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzator numarului de zile din luna in care persoana fizica desfasoara activitate in regim de telemunca. Sumele sunt acordate fara necesitatea de prezentare a documentelor justificative.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, litera g) se ABROGA

h) contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilitatilor sportive in vederea practicarii sportului si educatiei fizice cu scop de intretinere, profilactic sau terapeutic oferite de furnizori ale caror activitati sunt incadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, precum si contravaloarea abonamentelor, oferite de acelasi furnizor care actioneaza in nume propriu sau in calitate de intermediar, ce includ atat servicii medicale, cat si dreptul de a utiliza facilitatile sportive, in vederea practicarii sportului si educatiei fizice cu scop de intretinere, profilactic sau terapeutic, suportate de angajator pentru angajatii proprii, in limita echivalentului in lei a 400 euro anual pentru fiecare persoana.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
h) contravaloarea abonamentelor suportate de angajator pentru angajatii proprii, in limita echivalentului in lei a 100 euro anual pentru fiecare persoana, oferite de furnizori ale caror activitati sunt incadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, care actioneaza in nume propriu in cazul abonamentelor care includ dreptul de a utiliza facilitatile sportive, in vederea practicarii sportului si educatiei fizice cu scop de intretinere, profilactic sau terapeutic, ori in calitate de intermediari pentru serviciile medicale, in cazul in care abonamentele respective includ si servicii medicale;

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, se introduc doua noi litere, lit. i) si j), cu urmatorul cuprins:
i)sumele suportate de catre angajator pentru plasarea copiilor angajatilor proprii in unitati de educatie timpurie, potrivit legii, in limita stabilita de acesta, dar nu mai mult de 1.500 lei/luna pentru fiecare copil.

In cazul sumelor platite direct de catre angajat, acestea se acorda de catre angajator, in limita aceluiasi plafon, pe baza documentelor justificative prezentate de angajat.

Suma se acorda unui singur parinte, astfel cum este definit la art. 77 alin. (11), la un singur angajator, prin prezentarea unei declaratii pe propria raspundere din partea parintelui. In situatia in care desfasoara activitate la mai multi angajatori, angajatul are obligatia sa declare ca nu beneficiaza de astfel de plati de la un alt angajator;

j)diferenta favorabila dintre dobanda preferentiala stabilita prin negociere si dobanda practicata pe piata, pentru credite si depozite.

(42) Ordinea in care veniturile prevazute la alin. (41) se includ in plafonul lunar de cel mult 33% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat sau din solda lunara/salariul lunar acordata/acordat potrivit legii se stabileste de angajator.

(5) Avantajele primite in bani si in natura si imputate salariatului in cauza nu se impoziteaza.

(6) Indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, impozabile, primite pe perioada delegarii in alta localitate, in Romania si in strainatate, se considera venituri aferente lunii in care se aproba decontul. Impozitul se calculeaza si se retine prin cumularea cu veniturile din salarii si asimilate salariilor aferente lunii respective, iar plata impozitului la bugetul de stat se efectueaza lunar sau trimestrial, potrivit prevederilor art. 80 si 82, dupa caz.

(7) Pentru indemnizatii si orice alte sume de aceeasi natura, impozabile, primite pe perioada detasarii/deplasarii, potrivit prevederilor alin. (2) lit. k) - n), impozitul se calculeaza si se retine la fiecare plata, iar plata impozitului la bugetul de stat se efectueaza lunar sau trimestrial, potrivit prevederilor art. 80 si 82, dupa caz.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, se introduc sapte noi alineate, alin. (8)-(14) cu urmatorul cuprins:
(8) Sumele reprezentand contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajatii proprii si membrii de familie ai acestora, in conditiile alin. (41) lit. d), se considera venituri aferente lunii in care se aproba decontul, respectiv venituri aferente lunii in care sunt acordate, in situatia in care nu exista obligatia prezentarii unor documente justificative.

(9) Sumele reprezentand contributiile la un fond de pensii facultative suportate de angajator pentru angajatii proprii, in conditiile alin. (41) lit. e), se considera venituri aferente lunilor corespunzatoare celor pentru care s-a efectuat plata, pe baza documentelor justificative.

(10) Sumele reprezentand primele de asigurare voluntara de sanatate, precum si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament suportate de angajator pentru angajatii proprii, in conditiile alin. (41) lit. f), se considera venituri aferente lunilor corespunzatoare celor pentru care s-a efectuat plata, pe baza documentelor justificative.

(11) Sumele reprezentand contravaloarea abonamentelor suportate de angajator pentru angajatii proprii, in conditiile alin. (41) lit. h) se considera venituri aferente lunilor corespunzatoare celor pentru care s-a efectuat plata, pe baza documentelor justificative.

(12) Sumele suportate/acordate de catre angajator pentru plasarea copiilor angajatilor proprii in unitati de educatie timpurie, potrivit legii, in conditiile alin. (41) lit. i), se considera venituri aferente lunilor corespunzatoare celor pentru care s-a efectuat plata, pe baza documentelor justificative.

(13) Sumele reprezentand diferenta favorabila dintre dobanda preferentiala stabilita prin negociere si dobanda practicata pe piata, pentru credite si depozite, se considera venituri aferente fiecareia dintre lunile in care este scadent creditul, respectiv luna in care se inregistreaza in cont dobanda aferenta depozitului.

(14) Impozitul datorat in cazul sumelor prevazute la alin. (8)-(13) se calculeaza si se retine prin cumularea cu veniturile din salarii si asimilate salariilor aferente lunii in care se considera venit, iar plata impozitului la bugetul de stat se efectueaza lunar sau trimestrial, potrivit prevederilor art. 80 si 82, dupa caz.

ART. 77 - Deducere personala

(1) Persoanele fizice prevazute la art. 59 alin. (1) lit. a), alin. (2) si (21) au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub forma de deducere personala, acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza.

(2) Deducerea personala cuprinde deducerea personala de baza si deducerea personala suplimentara si se acorda in limita venitului impozabil lunar realizat.

(3) Deducerea personala de baza se acorda pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pana la 2.000 de lei peste nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata aprobat prin hotarare a Guvernului, in vigoare in luna de realizare a venitului. In situatia in care, in cursul aceleiasi luni, se utilizeaza mai multe valori ale salariului minim brut pe tara, se ia in calcul valoarea cea mai mica a salariului minim brut pe tara.

(4) Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de pana la nivelul prevazut la alin. (3) inclusiv, deducerile personale de baza se stabilesc potrivit urmatorului tabel:
Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de peste nivelul prevazut la alin. (3) nu se acorda deducerea personala de baza.

(5) Persoana in intretinere poate fi sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv, ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depasesc lunar 20% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, cu exceptia veniturilor prevazute la art. 62 lit. o), w) si x) si/sau a pensiilor de urmas cuvenite conform legii, precum si a prestatiilor sociale acordate potrivit art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(6) In cazul in care o persoana este intretinuta de mai multi contribuabili, suma reprezentand deducerea personala de baza se atribuie unui singur contribuabil, conform intelegerii intre parti. Pentru copiii minori ai contribuabililor, suma reprezentand deducerea personala de baza se atribuie fiecarui contribuabil in intretinerea caruia/carora se afla acestia.

(7) Copiii minori, in varsta de pana la 18 ani impliniti, ai contribuabilului sunt considerati intretinuti.

(8) Suma reprezentand deducerea personala de baza se acorda pentru persoanele aflate in intretinerea contribuabilului, pentru acea perioada impozabila din anul fiscal in care acestea au fost intretinute. Perioada se rotunjeste la luni intregi in favoarea contribuabilului.

(9) Nu sunt considerate persoane aflate in intretinere persoanele fizice care detin terenuri agricole si silvice in suprafata de peste 10.000 m2 in zonele colinare si de ses si de peste 20.000 m2 in zonele montane.

(10) Deducerea personala suplimentara se acorda astfel:

a) 15% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru persoanele fizice cu varsta de pana la 26 de ani, care realizeaza venituri din salarii al caror nivel este de pana la nivelul prevazut la alin. (3);

b) 100 de lei lunar pentru fiecare copil cu varsta de pana la 18 ani, daca acesta este inscris intr-o unitate de invatamant, parintelui care realizeaza venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora.

(11) Prin parinte, in sensul alin. (10) lit. b), se intelege: parintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, adoptatorul, persoana care are copilul/copiii in incredintare in vederea adoptiei, persoana care are in plasament copilul sau in tutela, persoana desemnata conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(12) In cazul in care copilul este intretinut de ambii parinti, deducerea personala suplimentara prevazuta la alin. (10) lit. b) se acorda unuia dintre parinti prin prezentarea documentului care atesta inscrierea copilului intr-o unitate de invatamant si a unei declaratii pe propria raspundere din partea parintelui beneficiar.

(13) In situatia in care parintele desfasoara activitate la mai multi angajatori, in plus fata de documentele prevazute la alin. (12), parintele care beneficiaza de deducerea personala suplimentara prevazuta la alin. (10) lit. b) are obligatia sa declare ca nu beneficiaza de astfel de deduceri de la un alt angajator.

(14) Deducerea personala determinata potrivit prezentului articol nu se acorda personalului trimis in misiune permanenta in strainatate, potrivit legii.

ART. 78 - Determinarea impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor

(1) Beneficiarii de venituri din salarii si asimilate salariilor datoreaza un impozit lunar, final, care se calculeaza si se retine la sursa de catre platitorii de venituri, cu exceptia persoanelor fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii si asimilate salariilor ca urmare a contractelor de munca incheiate cu angajatori care nu sunt rezidenti fiscali romani, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 82.

(2) Impozitul lunar prevazut la alin. (1) se determina astfel:

a) la locul unde se afla functia de baza, prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul determinata ca diferenta intre venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii in Romania sau in conformitate cu instrumentele juridice internationale la care Romania este parte, precum si, dupa caz, a contributiei individuale la bugetul de stat datorata potrivit legii, si urmatoarele:

(i) deducerea personala acordata pentru luna respectiva;

(ii) cotizatia sindicala platita in luna respectiva, potrivit legii;

(iii) contributiile la fondurile de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si cele la scheme de pensii facultative, calificate astfel in conformitate cu legislatia privind pensiile facultative de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, administrate de catre entitati autorizate stabilite in state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, suportate de angajati, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei al sumei de 400 euro;

(iv) primele de asigurare voluntara de sanatate, precum si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, suportate de angajati, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei al sumei de 400 euro. Contractul de asigurare, respectiv abonamentul vizeaza servicii medicale furnizate angajatului si/sau oricarei persoane aflate in intretinerea sa, asa cum este definita la art. 77 alin. (5);

(v) contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilitatilor sportive in vederea practicarii sportului si educatiei fizice cu scop de intretinere, profilactic sau terapeutic oferite de furnizori ale caror activitati sunt incadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, precum si contravaloarea abonamentelor, oferite de acelasi furnizor care actioneaza in nume propriu sau in calitate de intermediar, ce includ atat servicii medicale, cat si dreptul de a utiliza facilitatile sportive, in vederea practicarii sportului si educatiei fizice cu scop de intretinere, profilactic sau terapeutic, suportate de angajati, in limita echivalentului in lei a 400 euro anual. Abonamentul vizeaza servicii furnizate angajatului si/sau oricarei persoane aflate in intretinerea sa, asa cum este definita la art. 77 alin. (3), in limita aceluiasi plafon, indiferent de numarul de persoane.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, punctul (v) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(v) contravaloarea abonamentelor suportate de angajati, in limita echivalentului in lei a 100 euro anual, oferite de furnizori ale caror activitati sunt incadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, care actioneaza in nume propriu in cazul abonamentelor care includ dreptul de a utiliza facilitatile sportive, in vederea practicarii sportului si educatiei fizice cu scop de intretinere, profilactic sau terapeutic, ori in calitate de intermediari pentru serviciile medicale, in cazul in care abonamentele respective includ si servicii medicale.

Abonamentul vizeaza servicii furnizate angajatului si/sau oricarei persoane aflate in intretinerea sa, asa cum este definita la art. 77 alin. (5), in limita aceluiasi plafon, indiferent de numarul de persoane.

b) pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul brut si contributiile sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii in Romania sau in conformitate cu instrumentele juridice internationale la care Romania este parte, precum si, dupa caz, a contributiei individuale la bugetul de stat datorate potrivit legii, pe fiecare loc de realizare a acestora.

(21) In cazul avantajelor in bani si/sau in natura primite de la terti ca urmare a prevederilor contractului individual de munca, a unui raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege ori a unei relatii contractuale intre parti, dupa caz, obligatia de calcul, retinere, plata si declarare a impozitului revine, dupa cum urmeaza:

a) angajatorului rezident fiscal roman, cand avantajele in bani si/sau in natura sunt acordate de alte entitati decat acesta si plata se efectueaza prin intermediul angajatorului;

b)platitorilor de venituri rezidenti fiscali romani, cand avantajele in bani si/sau in natura sunt acordate de alte entitati decat angajatorul, cu exceptia situatiei persoanelor fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii si asimilate salariilor ca urmare a contractelor de munca incheiate cu angajatori care nu sunt rezidenti fiscali romani, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 82.

(3) In cazul veniturilor din salarii si/sau al diferentelor de venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul se calculeaza si se retine la data efectuarii platii, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare privind veniturile realizate in afara functiei de baza la data platii, si se plateste pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-au platit.

(4) In cazul veniturilor reprezentand salarii/solde, diferente de salarii/solde, dobanzi acordate in legatura cu acestea, precum si actualizarea lor cu indicele de inflatie, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotararilor primei instante, executorii de drept, impozitul se calculeaza si se retine la data efectuarii platii, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare la data platii pentru veniturile realizate in afara functiei de baza, si se plateste pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite.

(5) Platitorul este obligat sa determine valoarea totala a impozitului anual pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, pentru fiecare contribuabil.

(6) Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul stabilit la alin. (5), pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, potrivit legii, in conformitate cu reglementarile art. 1231.

Norme metodologice

ART. 79 - Acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinatiei unei sume din impozit

(1) *** A B R O G A T ***

(2) *** A B R O G A T ***

(3) *** A B R O G A T ***

(4) *** A B R O G A T ***

(5) *** A B R O G A T ***

ART. 80 - Termenul de plata a impozitului

(1) Platitorii de salarii si de venituri asimilate salariilor au obligatia de a calcula si de a retine impozitul aferent veniturilor fiecarei luni la data efectuarii platii acestor venituri, precum si de a-l plati la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), impozitul aferent veniturilor fiecarei luni, calculat si retinut la data efectuarii platii acestor venituri, se plateste, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se datoreaza, de catre urmatorii platitori de venituri din salarii si venituri asimilate salariilor:

a) asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, persoane juridice;

b) persoanele juridice platitoare de impozit pe profit care, in anul anterior, au inregistrat venituri totale de pana la 100.000 euro si au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;

c) persoanele juridice platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor care, in anul anterior, au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;

d) persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale, precum si persoanele fizice care exercita profesii liberale si asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, persoanele fizice care detin capacitatea de a incheia contracte individuale de munca in calitate de angajator, care au, potrivit legii, personal angajat pe baza de contract individual de munca.

(3) Numarul mediu de salariati si veniturile totale se stabilesc potrivit prevederilor art. 147 alin. (6) si (7).

(4) In cazul institutiilor publice, platitori de salarii si de venituri asimilate, sunt aplicabile prevederile alin. (1).

Norme metodologice

ART. 81 - Obligatii declarative ale platitorilor de venituri din salarii

(1) Platitorii de salarii si de venituri asimilate salariilor au obligatia sa completeze si sa depuna Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit, pana la termenul de plata a impozitului, inclusiv.

(11) Declararea veniturilor din salarii si asimilate salariilor se face potrivit prevederilor ordinului comun al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice, presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, prevazut la art. 147 alin. (17).

(2) Platitorul de venituri este obligat sa elibereze contribuabilului, la cererea acestuia, un document care sa cuprinda cel putin informatii privind: datele de identificare ale contribuabilului, venitul realizat in cursul anului, deducerile personale acordate, impozitul calculat si retinut. Documentul eliberat contribuabilului, la cererea acestuia, nu reprezinta un formular tipizat.

Norme metodologice

ART. 82 - Plata impozitului pentru anumite venituri salariale si asimilate salariilor

(1) Contribuabililor care isi desfasoara activitatea in Romania si care obtin venituri sub forma de salarii si asimilate salariilor din strainatate, precum si persoanelor fizice romane care obtin venituri din salarii, ca urmare a activitatii desfasurate la misiunile diplomatice si posturile consulare acreditate in Romania, le sunt aplicabile prevederile prezentului articol.

(2) Orice contribuabil prevazut la alin. (1) are obligatia de a declara si de a plati impozit lunar la bugetul de stat, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care s-a realizat venitul. Impozitul aferent unei luni se stabileste potrivit art. 78.

(21) In cazul contribuabililor care obtin avantaje in bani si/sau in natura de la terti care nu sunt rezidenti fiscali romani, impozitul se calculeaza, se declara si se plateste de catre contribuabil.

(22) Prin exceptie de la prevederile alin. (21), in cazul contribuabililor care obtin avantaje in bani si/sau in natura de la terti care nu sunt rezidenti fiscali romani, angajatorul rezident poate opta pentru calcularea, retinerea si plata impozitului pe venit datorat.

(3) Orice contribuabil prevazut la alin. (1) care isi prelungeste perioada de sedere in Romania, peste perioada mentionata in conventia de evitare a dublei impuneri, este obligat sa declare si sa plateasca impozit pentru intreaga perioada de desfasurare a activitatii in Romania, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare implinirii termenului prevazut de respectiva conventie.

(4) Misiunile diplomatice si posturile consulare acreditate in Romania, precum si reprezentantele organismelor internationale ori reprezentantele societatilor si ale organizatiilor economice straine, autorizate potrivit legii sa isi desfasoare activitatea in Romania, pot opta ca, pentru angajatii acestora, care realizeaza venituri din salarii impozabile in Romania, sa indeplineasca obligatiile privind calculul, retinerea si plata impozitului pe veniturile din salarii. Prevederile alin. (2) nu se aplica contribuabililor, in cazul in care optiunea de mai sus este formulata si comunicata organului fiscal competent.

(5) Persoana fizica, juridica sau orice alta entitate la care contribuabilul isi desfasoara activitatea, potrivit alin. (1), este obligata sa ofere informatii organului fiscal competent referitoare la data inceperii desfasurarii activitatii de catre contribuabil si, respectiv, a incetarii acesteia, in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, cu exceptia situatiei in care indeplineste obligatia privind calculul, retinerea si plata impozitului pe veniturile din salarii, potrivit alin. (4).

(6) Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, potrivit legii, in conformitate cu reglementarile art. 1231.

(7) *** A B R O G A T ***

CAPITOLUL IV - Venituri din cedarea folosintei bunurilor

ART. 83 - Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosintei bunurilor

(1) Veniturile din cedarea folosintei bunurilor sunt veniturile, in bani si/sau in natura, provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute de catre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal, altele decat veniturile din activitati independente. Norme metodologice

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, alin. (1) se se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(1) Venitul brut din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, altele decat veniturile platite de persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila, din arendarea bunurilor agricole, precum si din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, reprezinta totalitatea sumelor in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura stabilite potrivit contractului incheiat intre parti, pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul incasarii acestora. Venitul brut se majoreaza cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta.

(2) Persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere la sfarsitul anului fiscal, incepand cu anul fiscal urmator, califica aceste venituri in categoria venituri din activitati independente si le supun regulilor de stabilire a venitului net pentru aceasta categorie. In aplicarea acestei reglementari se emite ordin al presedintelui A.N.A.F.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, alineatul (2) se ABROGA

(21) Sunt considerate venituri din cedarea folosintei bunurilor si veniturile obtinute de catre proprietar din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, indiferent de numarul de locuinte in care sunt situate acestea.

(3) Inchirierea in scop turistic de catre proprietari a camerelor situate in locuintele proprietate personala, altele decat cele care constituie structuri de primire turistica, potrivit legislatiei specifice, reprezinta oferirea posibilitatii de sedere pentru o perioada de minimum 24 de ore si maximum 30 de zile intr-un an calendaristic oricarei persoane care calatoreste in scop turistic in afara mediului sau obisnuit de viata.

(4) Veniturile realizate din inchirierea in scop turistic a unui numar de camere cuprins intre unu si 5 camere inclusiv, in cursul unui an fiscal, se determina pe baza normei anuale de venit. In cazul depasirii numarului de 5 camere de inchiriat in cursul aceluiasi an fiscal, determinarea venitului se efectueaza pe baza normei anuale de venit pentru intregul an fiscal.

(5) In cazul depasirii numarului de 5 camere de inchiriat in cursul anului fiscal, incepand cu anul fiscal urmator determinarea venitului net se realizeaza in sistem real si se supune impunerii potrivit prevederilor cap. II - Venituri din activitati independente.

ART. 84 - Stabilirea venitului net anual din cedarea folosintei bunurilor

(1) Venitul brut din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, altele decat veniturile din arendarea bunurilor agricole, reprezinta totalitatea sumelor in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura stabilite potrivit contractului incheiat intre parti, pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul incasarii acestora. Venitul brut se majoreaza cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta.

(2) In cazul veniturilor obtinute din inchirierea bunurilor mobile si imobile din patrimoniul personal, venitul brut se stabileste pe baza chiriei prevazute in contractul incheiat intre parti pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul incasarii chiriei.

(3) In cazul veniturilor din cedarea folosintei bunurilor, altele decat veniturile din arenda si din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, venitul brut reprezinta venitul impozabil.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, alin. (3) se se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(3) Venitul net anual din cedarea folosintei bunurilor, altul decat cel platit de persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila, din arendarea bunurilor agricole, precum si din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, se stabileste prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 20% asupra venitului brut.

(31) In situatia in care chiria reprezinta echivalentul in lei al unei valute, venitul brut anual se determina pe baza chiriei lunare evaluate la cursul de schimb mediu anual al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din anul de realizare a venitului.

(4) In cazul veniturilor obtinute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal, venitul brut se stabileste pe baza raportului juridic/contractului incheiat intre parti si reprezinta totalitatea sumelor in bani incasate si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura primite.

(5) In cazul in care arenda se exprima in natura, evaluarea in lei se face pe baza preturilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotarari ale consiliilor judetene si, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ca urmare a propunerilor directiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, hotarari ce trebuie emise inainte de inceperea anului fiscal. Aceste hotarari se transmit, in cadrul aceluiasi termen, directiilor generale regionale ale finantelor publice, pentru a fi comunicate unitatilor fiscale din subordine.

(6) In cazul in care preturile medii ale produselor agricole, stabilite potrivit prevederilor alin. (5), au fost modificate in cursul anului fiscal de realizare a venitului, potrivit procedurii de la alin. (5) noile preturi pentru evaluarea in lei a veniturilor din arenda exprimate in natura, pentru determinarea bazei impozabile, se aplica incepand cu data de 1 a lunii urmatoare comunicarii acestora catre directiile generale regionale ale finantelor publice.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, alin. (7) se se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(7) Venitul net din arenda se stabileste la fiecare plata prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 20% asupra venitului brut.

(7) Venitul net din arenda se stabileste la fiecare plata prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut.

(8) Impozitul pe veniturile din arenda se calculeaza prin retinere la sursa de catre platitorii de venit la momentul platii venitului, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net, impozitul fiind final.

(9) Impozitul astfel calculat si retinut pentru veniturile din arenda se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.

(10) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, altele decat veniturile din arendarea bunurilor agricole si veniturile din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala au dreptul sa opteze pentru determinarea venitului net in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68. Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor si nu determina venitul net din cedarea folosintei bunurilor in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, nu au obligatii de completare a Registrului de evidenta fiscala si de conducere a evidentei contabile.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, alin. (10) se se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(10) Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor nu au obligatia completarii Registrului de evidenta fiscala si de conducere a evidentei contabile.

(11) Optiunea de a determina venitul net in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, este obligatorie pentru contribuabil pe o perioada de 2 ani fiscali consecutivi si se considera reinnoita pentru o noua perioada daca contribuabilul nu solicita revenirea la sistemul anterior, prin completarea corespunzatoare a declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice si depunerea formularului la organul fiscal competent pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator expirarii perioadei de 2 ani. in cazul contribuabililor care incep activitatea in cursul anului fiscal, optiunea pentru determinarea venitului net in sistem real se exercita in termen de 30 de zile de la inceperea activitatii.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, alin. (11) se ABROGA
Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, se introduce un nou articol, art. 841 cu urmatorul cuprins:
ART. 84.1 - Reguli privind stabilirea impozitului pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor, altele decat cele din arendarea bunurilor agricole si din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, platite de persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila

(1) In cazul veniturilor din cedarea folosintei bunurilor, altele decat cele din arendarea bunurilor agricole si din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, platite de persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila, venitul brut reprezinta totalitatea sumelor in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura stabilite potrivit contractului incheiat intre parti. Venitul brut se majoreaza cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta.

(2) In situatia in care chiria reprezinta echivalentul in lei al unei valute, venitul brut se determina pe baza cursului de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ziua precedenta celei in care se efectueaza plata.

(3) Venitul net din cedarea folosintei bunurilor, altul decat venitul din arendarea bunurilor agricole si din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, se stabileste la fiecare plata, de catre platitorii de venit, persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila, prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 20% asupra acestuia.

(4) Platitorii veniturilor, persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila au si obligatia de a calcula, retine, declara si plati impozitul corespunzator sumelor platite.

(5) Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net si se retine la sursa, de catre platitorii de venituri prevazuti la alin. (4), la momentul platii veniturilor.

(6) Impozitul calculat si retinut reprezinta impozit final si se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.

(7) Contribuabilii nu au obligatia de completare a Registrului de evidenta fiscala si de conducere a evidentei contabile.

ART. 85 - Reguli privind stabilirea impozitului pe venitul determinat pe baza normei anuale de venit

(1) Contribuabilii care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv, indiferent de numarul de locuinte in care sunt situate acestea, datoreaza un impozit pe venitul stabilit ca norma anuala de venit.

(2) Nivelul normelor anuale de venit, pe categorii de localitati, in functie de amplasamentul locuintei, se stabileste prin ordin al ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri - turism. Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri - Turism transmite anual Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nivelul normelor anuale de venit, in cursul trimestrului IV, dar nu mai tarziu de data de 30 noiembrie a anului anterior celui in care urmeaza a se aplica.

(3)Categoriile de localitati in care sunt amplasate locuintele proprietate personala prevazute la alin. (2) sunt diferentiate potrivit legislatiei in materie astfel:

a) statiuni turistice de interes national, cu exceptia celor de pe litoralul Marii Negre;

b) statiuni turistice de interes local, cu exceptia celor de pe litoralul Marii Negre;

c) statiuni balneare, climatice si balneoclimaterice, cu exceptia celor de pe litoralul Marii Negre;

d) localitati din Delta Dunarii si de pe litoralul Marii Negre;

e) alte localitati decat cele prevazute la lit. a) - d).

(4) Normele anuale de venit prevazute la alin. (2) se ajusteaza in functie de urmatoarele criterii:

a) inexistenta mijloacelor de transport in comun rutiere sau feroviare;

b) situarea locuintei in mediul rural;

c) materialele de constructii din care sunt construite cladirile in care sunt situate camerele sunt altele decat beton sau caramida;

d) lipsa cel putin a uneia dintre urmatoarele utilitati, de care beneficiaza imobilele din care fac parte camerele inchiriate prin racordare la reteaua publica: apa, canalizare, energie electrica, gaz;

e) grupul sanitar aferent camerei inchiriate nu este pus in exclusivitate la dispozitia turistilor;

f) suprafata camerei inchiriate in scop turistic nu depaseste 15 mp.

(41) Nivelul normelor anuale de venit transmise anual de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri - Turism, potrivit alin. (2), se considera ca reprezinta nivelul maxim al veniturilor ce pot fi realizate din inchirierea in scop turistic a unei camere situate in locuinta proprietate personala.

(42) Normele anuale de venit transmise de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri - Turism pot fi ajustate de catre contribuabili prin reducerea acestora cu 30%, in situatia in care sunt indeplinite cel putin 3 dintre criteriile prevazute la alin. (4) lit. a) - f).

(43) Norma anuala de venit/Norma anuala de venit ajustata, dupa caz, se reduce astfel incat sa reflecte perioada din anul calendaristic pe parcursul careia inchirierea a fost efectuata, in functie de urmatoarele situatii:

a) inceperea realizarii de venituri din inchirierea in scop turistic;

b) incetarea realizarii de venituri din inchirierea in scop turistic.

(44) Prin inceperea realizarii de venituri se intelege prima zi de inchiriere a unei camere, iar prin incetarea realizarii de venituri se intelege ultima zi de inchiriere a aceleiasi camere.

(45) In cazul inceperii sau incetarii inchirierii in scop turistic, in cursul anului fiscal, pentru determinarea venitului anual stabilit in functie de norma anuala de venit/norma anuala de venit ajustata, corespunzatoare perioadei de inchiriere, se procedeaza dupa cum urmeaza:

a) se determina norma lunara de venit/norma lunara de venit ajustata, prin impartirea la 12 a valorii normei anuale de venit/normei anuale de venit ajustate, dupa caz;

b) norma lunara de venit/norma lunara de venit ajustata se multiplica cu numarul de luni intregi in care inchirierea in scop turistic a fost desfasurata, in cursul anului fiscal respectiv;

c) in cazul in care contribuabilii incep si inceteaza inchirierea in scop turistic in cursul aceleiasi luni, venitul realizat in luna respectiva se considera egal cu:

(i) norma lunara de venit/norma lunara de venit ajustata, dupa caz, daca perioada de inchiriere este de cel putin 15 zile;

(ii) jumatate din norma lunara de venit/norma lunara de venit ajustata, dupa caz, daca perioada de inchiriere este mai mica de 15 zile;

d) in cazul in care contribuabilii incep inchirierea in scop turistic in cursul unei luni, fara a-si inceta activitatea in luna respectiva, venitul realizat in luna respectiva se considera egal cu:

(i) norma lunara de venit/norma lunara de venit ajustata, dupa caz, daca evenimentul s-a produs anterior datei de 15 a lunii respective;

(ii) jumatate din norma lunara de venit/norma lunara de venit ajustata, dupa caz, daca evenimentul s-a produs incepand cu data de 15 a lunii respective;

e) in cazul in care contribuabilii inceteaza inchirierea in scop turistic in cursul unei luni, venitul realizat in luna respectiva se considera ca este egal cu:

(i) jumatate din norma lunara de venit/norma lunara de venit ajustata, daca evenimentul s-a produs anterior datei de 15 a lunii respective;

(ii) norma lunara de venit/norma lunara de venit ajustata, daca evenimentul s-a produs incepand cu data de 15 a lunii respective;

f) venitul anual stabilit in functie de norma anuala de venit/norma anuala de venit ajustata, dupa caz, corespunzator perioadei de inchiriere in scop turistic a unei camere, in cursul anului fiscal respectiv, se determina prin insumarea urmatoarelor elemente:

(i) valoarea normei lunare de venit/normei lunare de venit ajustate, dupa caz, multiplicata cu numarul de luni intregi in care inchirierea in scop turistic a fost desfasurata;

(ii) norma lunara de venit/norma lunara de venit ajustata, dupa caz, sau jumatate din valorile corespunzatoare acestora, luate in calcul in functie de situatiile prevazute la lit. c), d) si e);

g) venitul anual corespunzator perioadei de inchiriere in scop turistic, pentru un numar de pana la 5 camere inclusiv, in cursul anului fiscal respectiv, se stabileste prin insumarea venitului anual determinat potrivit lit. f) pentru fiecare camera.

(46) Directiile generale regionale ale finantelor publice, respectiv a municipiului Bucuresti publica normele anuale de venit corespunzatoare unei camere de inchiriat, transmise anual de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri - Turism in conformitate cu prevederile alin. (41), in cursul trimestrului IV al anului anterior celui in care urmeaza a se aplica.

(47) Contribuabilii au obligatia, pentru fiecare an fiscal, sa completeze si sa pastreze fisa capacitatii de cazare, astfel incat sa permita identificarea si controlul, de catre organul fiscal competent, a informatiilor utilizate la completarea declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoane fizice.

(48) Modelul, continutul, precum si modalitatea de gestionare a formularului tipizat "Fisa capacitatii de cazare" se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

(49) Contribuabilii au obligatia sa completeze si sa depuna la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 25 mai, inclusiv a anului urmator celui de realizare a veniturilor, declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice - cap. I - Date privind veniturile realizate, prevazuta la art. 122.

(5) *** A B R O G A T ***

(6) Impozitul anual datorat se calculeaza de catre contribuabil, pe baza datelor din declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice prin aplicarea cotei de 10% asupra normei anuale de venit/normei anuale de venit ajustate/venitului anual, dupa caz, impozitul fiind final.

(7) Impozitul anual datorat se plateste integral la bugetul de stat.

(8) Plata impozitului se efectueaza la bugetul de stat pana la data de 25 mai, inclusiv a anului fiscal urmator celui de realizare a venitului.

(81) *** A B R O G A T ***

(9) Contribuabilii care obtin venituri determinate pe baza normei anuale de venit nu au obligatii de completare a Registrului de evidenta fiscala si de conducere a evidentei contabile.

ART. 86 *** A B R O G A T ***

ART. 87 - Reguli de stabilire a impozitului final pentru veniturile realizate din inchirierea in scop turistic in cazul depasirii numarului de 5 camere in cursul anului fiscal

(1) Contribuabilii care intr-un an fiscal au realizat venituri din inchirierea in scop turistic a unui numar de peste 5 camere inchiriate in scop turistic, situate in locuinte proprietate personala, indiferent de numarul de locuinte in care sunt situate acestea, determina, in anul fiscal urmator, venitul net anual in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, si au obligatia de a completa Registrul de evidenta fiscala.

(2) Contribuabilii prevazuti la alin. (1) au obligatia de a depune declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice la organul fiscal competent pentru fiecare an fiscal, pana la data de 25 mai, inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.

(3) Impozitul anual datorat se calculeaza de catre contribuabil, pe baza declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, impozitul fiind final, iar in situatia in care contribuabilul inregistreaza pierdere fiscala anuala, aceasta reprezinta pierdere definitiva.

(4) Impozitul anual datorat se plateste integral la bugetul de stat, pana la data de 25 mai, inclusiv a anului fiscal urmator celui de realizare a venitului.

ART. 88 - Impozitarea venitului net anual din cedarea folosintei bunurilor determinat in sistem real

Venitul net anual din cedarea folosintei bunurilor, determinat in sistem real pe baza datelor din contabilitate potrivit prevederilor art. 68, se impoziteaza potrivit prevederilor cap. XI - Venitul net anual impozabil.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, articolul 88 se ABROGA

ART. 89 - Impozitarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor

(1) Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se impune potrivit prevederilor cap. XI - Venitul net anual impozabil.

(2) Pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor prevazute la art. 83 alin. (4) si (5) sunt aplicabile, dupa caz, reglementarile cap. XI - Venitul net anual impozabil.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, articolul 89 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
ART. 89 - Impozitarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor

Pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor sunt aplicabile, dupa caz, reglementarile cap. XI - Venitul net anual impozabil.

ART. 90 - *** A B R O G A T ***

CAPITOLUL V - Venituri din investitii

ART. 91 - Definirea veniturilor din investitii

Veniturile din investitii cuprind:

a) venituri din dividende;

b) venituri din dobanzi; Norme metodologice

c) castiguri din transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate; Norme metodologice

d) castiguri din transferul aurului de investitii, definit potrivit legii;

e) venituri din lichidarea unei persoane juridice.

ART. 92 - Definirea veniturilor din Romania din transferul titlurilor de valoare

Sunt considerate ca fiind obtinute din Romania, indiferent daca sunt primite in Romania sau in strainatate, urmatoarele:

a) venituri din transferul titlurilor de valoare, altele decat instrumentele financiare derivate, astfel cum sunt definite la art. 7 pct. 41, emise de rezidenti romani;

b) veniturile din operatiuni cu instrumente financiare derivate, astfel cum sunt definite la art. 7 pct. 23, realizate printr-un intermediar definit potrivit legislatiei in materie, rezident fiscal roman sau nerezident care are in Romania un sediu permanent ce are calitatea de intermediar, la care persoana fizica are deschis contul.

ART. 93 - Venituri neimpozabile

(1) Nu sunt venituri impozabile urmatoarele:

a) veniturile realizate din detinerea si transferul instrumentelor financiare care atesta datoria publica a statului, precum si a unitatilor administrativ-teritoriale, inclusiv din operatiunile de tip repo si reverse/repo cu aceste instrumente, indiferent de piata/locul de tranzactionare unde are loc operatiunea;

b) venituri repartizate membrilor caselor de ajutor reciproc in functie de fondul social detinut;

c) veniturile realizate la prima tranzactionare a actiunilor emise de Fondul Proprietatea de catre persoanele fizice carora le-au fost emise aceste actiuni, in conditiile titlurilor I si VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare.

Acelasi regim fiscal se aplica si veniturilor realizate la prima tranzactionare a actiunilor emise de Fondul Proprietatea, de catre mostenitorii titlurilor de conversie sau actiunilor dobandite inainte de prima tranzactionare;

d) veniturile aferente titlurilor de plata obtinute de persoanele indreptatite potrivit legii, titularii initiali aflati in evidenta Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor sau mostenitorii acestora.

(2) Nu genereaza venituri impozabile urmatoarele:

a) transferul de titluri de valoare si/sau aur de investitii la momentul dobandirii acestora cu titlu de mostenire ori donatie;

a1) transferul de titluri de valoare si/sau aur de investitii la momentul dobandirii acestora in cazul partajului judiciar sau voluntar, precum si al regimului separatiei de bunuri;

b) transferurile directe de proprietate asupra valorilor mobiliare/partilor sociale, in urmatoarele situatii:

(i) iesirea din indiviziune, la momentul transferului respectiv, inclusiv in cazul celor operate de catre depozitarul central, potrivit legislatiei pietei de capital;

(ii) transferurile intre soti;

c) acordarea si valorificarea prin orice modalitate a punctelor primite drept masuri compensatorii, de catre titularii drepturilor de proprietate, fosti proprietari sau mostenitorii acestora, in conformitate cu prevederile Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) conversia certificatelor de depozit in actiuni suport/drepturi de alocare suport si a actiunilor/drepturilor de alocare in certificate de depozit in conformitate cu prevederile legislatiei in materie privind actiunile suport pentru certificatele de depozit;

e) acordarea valorilor mobiliare sub forma drepturilor de preferinta in conformitate cu prevederile legislatiei in materie, inclusiv subscrierea;

f) distribuirea de titluri de participare noi, definite la art. 7, sau majorarea valorii nominale a titlurilor de participare existente, inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se detin titluri de valoare, efectuata de o persoana juridica unui participant la persoana juridica, drept consecinta a detinerii unor titluri de participare la acea persoana juridica;

g) distribuirea in bani sau in natura, efectuata ca urmare a restituirii cotei-parti din aporturi, cu ocazia reducerii capitalului social, potrivit legii;

h) distribuirea de prime de emisiune, proportional cu partea ce ii revine fiecarui participant la persoana juridica;

i) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative, a actiunilor dintr-o categorie in cealalta, a unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni, in conformitate cu prevederile legislatiei in materie;

j) transferurile de proprietate asupra valorilor mobiliare la momentul transferului ca efect al imprumutului de valori mobiliare conform legislatiei aplicabile, de la cel care le da cu imprumut, denumit creditor, respectiv la cel care are obligatia sa le returneze, denumit debitor, precum si la momentul restituirii valorilor mobiliare imprumutate;

k) transferurile de proprietate asupra valorilor mobiliare la momentul constituirii de garantii in legatura cu imprumutul de valori mobiliare, conform legislatiei aplicabile;

l) operatiunile efectuate in conditiile prevazute la art. 32 si 33 ;

m) aportul in natura reprezentand actiuni emise de societati/parti sociale, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 94 - Determinarea castigului/pierderii din transferul titlurilor de valoare, altele decat instrumentele financiare derivate, precum si din transferul aurului de investitii

(1) Castigul/pierderea din transferul titlurilor de valoare, altele decat instrumentele financiare derivate si cele reglementate la alin. (2) - (6), reprezinta diferenta pozitiva/negativa realizata intre valoarea de instrainare/pretul de vanzare si valoarea lor fiscala, dupa caz, pe tipuri de titluri de valori, care include costurile aferente tranzactiei si costuri legate de transferul de proprietate aferente imprumutului de valori mobiliare, dovedite cu documente justificative. Norme metodologice

(2) In cazul tranzactiilor cu actiuni primite de persoanele fizice cu titlu gratuit, in cadrul Programului de privatizare in masa, castigul/pierderea se determina ca diferenta pozitiva/negativa realizata intre pretul de vanzare si valoarea fiscala, reprezentata de valoarea nominala a acestora.

(3) In cazul tranzactiilor cu titluri de participare dobandite la pret preferential sau gratuit, in cadrul sistemului stock options plan, castigul se determina ca diferenta intre pretul de vanzare si valoarea fiscala a acestora reprezentata de pretul de achizitie preferential care include costurile aferente tranzactiei. Pentru cele dobandite cu titlu gratuit valoarea fiscala este considerata egala cu zero.

(4) In cazul transferului dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare, castigul/pierderea se determina ca diferenta pozitiva/negativa intre pretul de vanzare si valoarea fiscala, reprezentata de pretul de cumparare, definit in norme aprobate prin instructiuni comune emise de presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara si ministrul finantelor publice.

Pentru vanzarea in lipsa a valorilor mobiliare, castigul/pierderea obtinut/obtinuta de catre contribuabilul care efectueaza tranzactia de vanzare in lipsa se determina ca diferenta pozitiva/negativa intre pretul de vanzare in lipsa al valorilor mobiliare imprumutate si valoarea fiscala a valorilor mobiliare cu care se inchide tranzactia de vanzare in lipsa, din care sunt scazute costurile aferente operatiunii de imprumut al valorilor mobiliare si cele aferente tranzactiilor.

in cazul executarii garantiilor aferente valorilor mobiliare imprumutate si nerestituite la scadenta castigul/pierderea obtinut/obtinuta de catre contribuabilul creditor se determina ca diferenta pozitiva/negativa intre valoarea garantiei si valoarea fiscala a valorilor mobiliare care trebuiau restituite.

in cazul imprumutului de valori mobiliare, castigul obtinut de persoana fizica in calitate de creditor este reprezentat de comisionul aferent imprumutului, asa cum este prevazut in contractul de imprumut, se considera castig obtinut din transferul titlurilor de valoare si se impoziteaza in conformitate cu prevederile prezentului cod, in acest sens.

(5) In cazul transferului dreptului de proprietate asupra titlurilor de participare la organismele de plasament colectiv castigul/pierderea se determina ca diferenta pozitiva/negativa intre pretul de vanzare/rascumparare si valoarea fiscala, reprezentata de pretul de cumparare/subscriere/emisiune care include si cheltuielile de tranzactionare/subscriere, definite in norme aprobate prin instructiuni comune emise de presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara si ministrul finantelor publice.

(6) Castigul/pierderea din operatiuni cu aur de investitii, definit potrivit legii, reprezinta diferenta pozitiva/negativa dintre pretul de vanzare si valoarea fiscala, care include si costurile aferente tranzactiei.

(7) Castigul/pierderea din transferul titlurilor de valoare dobandite prin schimb, inclusiv cu ocazia reorganizarilor, se determina la instrainarea ulterioara a acestora, ca fiind diferenta pozitiva/negativa dintre pretul de vanzare si valoarea fiscala definita/stabilita potrivit prevederilor art. 32 si 33, dupa caz.

(8) In cazul operatiunilor reglementate potrivit legii pentru excluderea/retragerea persoanelor fizice asociati/actionari, castigul/pierderea se determina ca diferenta intre valoarea reprezentand drepturile cuvenite asociatului/actionarului cu luarea in calcul a datoriilor societatii si valoare fiscala a titlurilor de valoare transferate.

(9) Pentru titlurile de valoare dobandite in urma unei succesiuni, pretul de cumparare/valoarea fiscala la momentul transferului ulterior o reprezinta pretul de achizitie platit de detinatorul defunct dovedit cu documente justificative, al carui mostenitor este persoana care dobandeste titlurile de valoare in cauza, la care se adauga cheltuielile aferente intocmirii actelor de succesiune. in cazul in care nu exista documente pentru justificarea pretului de cumparare/valoarea fiscala de catre detinatorul defunct, valoarea fiscala este considerata zero.

Pentru titlurile de valoare dobandite in urma unei donatii, la momentul instrainarii acestora, valoarea fiscala luata in calcul pentru determinarea castigului este zero.

(10) Determinarea castigului/pierderii din transferul titlurilor de valoare, altele decat instrumentele financiare derivate, se efectueaza, dupa caz:

a) la data incheierii tranzactiei, pe baza documentelor justificative, de catre entitatile prevazute la art. 961 alin. (1), daca operatiunea se efectueaza prin una dintre entitatile prevazute la art. 961 alin. (1);

b) la data efectuarii platilor pretului tranzactiei, pe baza documentelor justificative, de catre beneficiarul de venit, daca operatiunea nu se efectueaza prin una dintre entitatile prevazute la art. 961 alin. (1);

c) la data incheierii tranzactiei de vanzare in lipsa, indiferent de modalitatea prin care se realizeaza decontarea acesteia, de catre entitatile prevazute la art. 961 alin. (1), pe baza documentelor justificative, in cazul tranzactiilor de vanzare in lipsa. Daca tranzactia nu se efectueaza prin una dintre entitatile prevazute la art. 961 alin. (1), determinarea castigului/pierderii se efectueaza de catre beneficiarul de venit, pe baza documentelor justificative;

d) la data platii comisionului aferent operatiunii de imprumut de valori mobiliare prevazute in contractul de imprumut, in cazul operatiunii de imprumut de valori mobiliare. Determinarea castigului se face de catre entitatile prevazute la art. 961 alin. (1), pe baza documentelor justificative. Daca operatiunea nu se efectueaza prin una dintre entitatile prevazute la art. 961 alin. (1), determinarea castigului se efectueaza de catre beneficiarul de venit, pe baza documentelor justificative;

e) la data stabilirii valorii de rascumparat a titlurilor de participare, in cazul rascumpararii titlurilor de participare la organismele de plasament colectiv, de catre entitatile prevazute la art. 961 alin. (1). Daca operatiunea nu se efectueaza prin una dintre entitatile prevazute la art. 961 alin. (1), obligatia determinarii castigului/pierderii revine beneficiarului de venit;

f) la momentul incheierii tranzactiei, pe baza documentelor justificative, in cazul transferului dreptului de proprietate asupra titlurilor de participare la organismele de plasament colectiv ca urmare a tranzactionarii acestora pe piete reglementate sau sisteme alternative de tranzactionare, de catre entitatile prevazute la art. 961 alin. (1). Daca tranzactia nu se efectueaza prin una dintre entitatile prevazute la art. 961 alin. (1), obligatia determinarii castigului/pierderii revine beneficiarului de venit.

(11) Venitul impozabil realizat din lichidarea unei persoane juridice reprezinta excedentul distributiilor in bani sau in natura peste aportul la capitalul social al persoanei fizice beneficiare. Se considera venituri din lichidarea unei persoane juridice, din punct de vedere fiscal, si veniturile obtinute in cazul reducerii capitalului social, potrivit legii, altele decat cele primite ca urmare a restituirii cotei-parti din aporturi. Venitul impozabil reprezinta diferenta intre distributiile in bani sau in natura efectuate peste valoarea fiscala a titlurilor de valoare. Norme metodologice

ART. 95 - Stabilirea venitului din operatiuni cu instrumentele financiare derivate, efectuate prin intermediari definiti potrivit legislatiei in materie

(1) Castigul/Pierderea din operatiuni cu instrumentele financiare derivate reprezinta diferenta pozitiva/negativa dintre veniturile realizate din pozitiile inchise si cheltuielile aferente acestor pozitii, evidentiate in cont, pentru fiecare tip de contract si scadenta, indiferent daca acesta a ajuns sau nu la scadenta. In cazul instrumentelor financiare derivate ce prevad decontari periodice intre parti, fara inchiderea pozitiei, castigul/pierderea din operatiuni cu astfel de instrumente financiare reprezinta diferenta pozitiva/negativa dintre veniturile realizate cu ocazia decontarilor periodice si cheltuielile aferente, evidentiate in cont. Norme metodologice

(2) Determinarea castigului/pierderii din operatiuni cu instrumentele finaDeterminarea castigului/pierderii din operatiuni cu instrumentele financiare derivate se face de catre intermediar, asa cum este definit de legislatia in materie, rezident fiscal roman sau nerezident care are in Romania un sediu permanent ce are calitatea de intermediar, la momentul fiecarei tranzactii, pe baza de documente justificative.

(3) Veniturile realizate din operatiuni cu pozitii inchise cu instrumente financiare derivate reprezinta incasarile efective din toate aceste operatiuni, cu pozitii inchise, evidentiate in contul beneficiarului de venit, mai putin incasarile de principal.

(4) Cheltuielile aferente operatiunilor cu pozitii inchise cu instrumente financiare derivate reprezinta platile aferente acestor pozitii inchise, evidentiate in contul beneficiarului de venit, inclusiv costurile aferente tranzactiilor, mai putin platile de principal.

(5) Determinarea castigului/pierderii se efectueaza la momentul fiecarei tranzactii pentru instrumente financiare derivate, in cazul pozitiilor inchise de catre intermediar definit potrivit legislatiei in materie, rezident fiscal roman sau nerezident care are in Romania un sediu permanent ce are calitatea de intermediar.

ART. 951 Stabilirea venitului din operatiuni cu instrumentele financiare derivate, care nu sunt efectuate prin intermediari definiti potrivit legislatiei in materie

(1) Castigul/Pierderea din operatiuni cu instrumentele financiare derivate care nu sunt efectuate printr-un intermediar definit potrivit legislatiei in materie, rezident fiscal roman sau nerezident care are in Romania un sediu permanent ce are calitatea de intermediar, se determina potrivit prevederilor art. 95 alin. (1), pentru pozitiile inchise incepand din prima zi de tranzactionare a anului fiscal si pana in ultima zi de tranzactionare a acestuia, inclusiv.

Determinarea castigului/pierderii se efectueaza potrivit art. 95 alin. (1) si in cazul instrumentelor financiare derivate ce prevad decontari periodice intre parti, fara inchiderea pozitiei, in cadrul unui an fiscal.

(2) Determinarea castigului/pierderii se efectueaza anual, cumulat, la sfarsitul anului fiscal, de catre beneficiarul de venit, pe baza de documente justificative.

(3) Veniturile realizate din operatiuni cu pozitii inchise cu instrumente financiare derivate si cheltuielile aferente operatiunilor respective se determina potrivit prevederilor art. 95 alin. (3) si (4).

ART. 96 - Determinarea castigului net anual/pierderii nete anuale din transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, care nu sunt efectuate prin entitatile prevazute la art. 961 alin. (1), precum si din transferul aurului de investitii

(1) Castigul net anual/pierderea neta anuala se determina ca diferenta intre castigurile si pierderile inregistrate in cursul anului fiscal respectiv, cumulat de la inceputul anului din transferul titlurilor de valoare, si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si din transferul aurului de investitii, definit potrivit legii.

La determinarea castigului net anual/pierderii nete anuale sunt luate in calcul si costurile aferente tranzactiilor care nu pot fi alocate direct fiecarei tranzactii.

(2) Castigul net anual/Pierderea neta anuala se determina de catre contribuabil, pe baza declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, depusa potrivit prevederilor art. 122 .

(3) *** A B R O G A T ***

(4) *** A B R O G A T ***

ART. 961 - Stabilirea obligatiilor intermediarilor definiti potrivit legislatiei in materie, societatilor de administrare a investitiilor, societatilor de investitii autoadministrate si administratorilor de fonduri de investitii alternative, rezidenti fiscali romani sau nerezidenti care au in Romania un sediu permanent ce are calitatea de intermediar

(1) Intermediarii definiti potrivit legislatiei in materie, societatile de administrare a investitiilor, societatile de investitii autoadministrate, administratorii de fonduri de investitii alternative, rezidenti fiscali romani sau nerezidenti care au in Romania un sediu permanent ce are calitatea de intermediar, dupa caz, care efectueaza transferurile/operatiunile prevazute la art. 94 si 95, atat pentru veniturile obtinute din Romania, cat si pentru cele obtinute din strainatate, altele decat din transferul aurului de investitii, au urmatoarele obligatii:

a) calcularea castigului/pierderii pentru fiecare transfer/operatiune efectuat/efectuata pentru contribuabil;

b) calcularea, retinerea la sursa, declararea si plata impozitului pe venit, conform art. 97 alin. (81) - (85);

c) transmiterea catre fiecare contribuabil a informatiilor privind totalul castigurilor/pierderilor si a impozitului calculat si retinut la sursa, in forma scrisa sau prin mijloace electronice, pentru tranzactiile efectuate in cursul anului fiscal, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul anterior;

d) depunerea, anual, a declaratiei prevazute la art. 132 alin. (2).

(2) Entitatile prin care sunt efectuate transferuri ale aurului de investitii au urmatoarele obligatii:

a) determinarea castigului/pierderii pentru fiecare transfer;

b) transmiterea catre fiecare contribuabil a informatiilor privind totalul castigurilor/pierderilor, in forma scrisa sau prin mijloace electronice, pentru transferurile efectuate in cursul anului fiscal anterior, in cadrul termenului prevazut la art. 132 alin. (2);

c) depunerea anuala a declaratiei privind totalul castigurilor/pierderilor, pentru fiecare contribuabil, in cadrul termenului prevazut la art. 132 alin. (2), potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui ANAF.

ART. 97 - Retinerea impozitului din veniturile din investitii

(1) Veniturile sub forma de dobanzi pentru depozitele la vedere/conturi curente, precum si cele la depozitele clientilor, constituite in baza legislatiei privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, se impun cu o cota de 10% din suma acestora, impozitul fiind final, indiferent de data constituirii raportului juridic. Impozitul se calculeaza si se retine de catre platitorii de astfel de venituri la momentul inregistrarii in contul curent sau in contul de depozit al titularului. Plata impozitului se face lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare inregistrarii in cont. Impozitul datorat se plateste integral la bugetul de stat.

(2) Veniturile sub forma de dobanzi pentru depozitele la termen constituite, instrumentele de economisire dobandite, contractele civile incheiate se impun cu o cota de 10% din suma acestora, impozitul fiind final, indiferent de data constituirii raportului juridic. Pentru veniturile sub forma de dobanzi, impozitul se calculeaza si se retine de catre platitorii de astfel de venituri la momentul inregistrarii in contul curent sau in contul de depozit al titularului, respectiv la momentul rascumpararii, in cazul unor instrumente de economisire. In situatia sumelor primite sub forma de dobanda pentru imprumuturile acordate pe baza contractelor civile, calculul impozitului datorat de catre platitorii de venit se efectueaza la momentul platii dobanzii. Plata impozitului pentru veniturile din dobanzi se face lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare inregistrarii/rascumpararii, in cazul unor instrumente de economisire, respectiv la momentul platii dobanzii, pentru venituri de aceasta natura, pe baza contractelor civile. Impozitul datorat se plateste integral la bugetul de stat.

(3) Veniturile sub forma dobanzilor platite de societatea emitenta a valorilor mobiliare imprumutate, pe parcursul perioadei de imprumut inaintea restituirii acestora, se impun cu o cota de 10% din suma acestora, impozitul fiind final. Calculul si retinerea impozitului se efectueaza de platitorul de venit la data la care acestea sunt platite. Termenul de plata al impozitului este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care au fost platite contribuabilului indreptatit.

(4) In situatia in care se constata elemente care genereaza modificarea veniturilor din dobanzi si/sau a bazei de impunere aferente veniturilor unei persoane fizice, pentru care platitorul de venit a efectuat calculul impozitului pe venit, stabilirea diferentelor de impozit se efectueaza la data constatarii elementelor care genereaza modificarea. Regularizarea diferentelor de impozit se efectueaza de catre platitorul de venit incepand cu luna constatarii.

(5) Venitul impozabil obtinut din lichidarea unei persoane juridice de catre actionari/asociati persoane fizice sau din reducerea capitalului social, potrivit legii, care nu reprezinta distributii in bani sau in natura ca urmare a restituirii cotei-parti din aporturi se impun cu o cota de 10%, impozitul fiind final. Obligatia calcularii, retinerii si platii impozitului revine persoanei juridice. Impozitul calculat si retinut la sursa in cazul lichidarii persoanei juridice se plateste pana la data depunerii situatiei financiare finale la oficiul registrului comertului, intocmita de lichidatori, respectiv pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost distribuit venitul reprezentand reducerea capitalului social. Norme metodologice

(6) In aplicarea prevederilor prezentului capitol se utilizeaza si norme aprobate prin instructiuni comune emise de presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara si ministrul finantelor publice.

(7) Veniturile sub forma de dividende, inclusiv castigul obtinut ca urmare a detinerii de titluri de participare definite de legislatia in materie la organisme de plasament colectiv se impoziteaza cu o cota de 8% din suma acestora, impozitul fiind final. Obligatia calcularii si retinerii impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine persoanelor juridice, odata cu plata dividendelor/sumelor reprezentand castigul obtinut ca urmare a detinerii de titluri de participare de catre actionari/asociati/investitori. Termenul de virare a impozitului este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se face plata. in cazul dividendelor/castigurilor obtinute ca urmare a detinerii de titluri de participare, distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor/asociatilor/investitorilor pana la sfarsitul anului in care s-a aprobat distribuirea acestora, impozitul pe dividende/castig se plateste pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator distribuirii. Impozitul datorat se vireaza integral la bugetul de stat.

(8) In cazul dividendelor si/sau dobanzilor platite de societatea emitenta a valorilor mobiliare imprumutate, pe parcursul perioadei de imprumut inaintea restituirii acestora, calculul si retinerea impozitului se efectueaza de platitorul de venit la data la care acestea sunt platite. Termenul de virare a impozitului este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care au fost platite contribuabilului indreptatit.

(81) Veniturile sub forma castigurilor din transferul titlurilor de valoare si din operatiuni cu instrumente financiare derivate, determinate conform art. 94 si 95, pentru transferuri/operatiuni efectuate prin entitatile prevazute la art. 961 alin. (1), se impun prin retinere la sursa astfel:

a) in cazul titlurilor de valoare:

(i) prin aplicarea unei cote de 1% asupra fiecarui castig din transferul titlurilor de valoare care au fost dobandite si instrainate intr-o perioada mai mare de 365 de zile, inclusiv, de la data dobandirii;

(ii) prin aplicarea unei cote de 3% asupra fiecarui castig din transferul titlurilor de valoare care au fost dobandite si instrainate intr-o perioada mai mica de 365 de zile de la data dobandirii;

b) in cazul operatiunilor cu instrumente financiare derivate:

(i) prin aplicarea unei cote de 1% asupra fiecarui castig din efectuarea de operatiuni cu instrumente financiare derivate detinute o perioada mai mare de 365 de zile, inclusiv, de la data dobandirii;

(ii) prin aplicarea unei cote de 3% asupra fiecarui castig din efectuarea de operatiuni cu instrumente financiare derivate detinute o perioada mai mica de 365 de zile de la data dobandirii. Pentru determinarea perioadei in care au fost detinute se considera ca titlurile de valoare si instrumentele financiare sunt instrainate/rascumparate in aceeasi ordine in care au fost dobandite, respectiv primul intrat - primul iesit, pe fiecare simbol.

(82) Pentru calculul castigului prevazut la alin. (81), valoarea fiscala se determina prin aplicarea metodei pretului mediu ponderat, cuprinzand si costurile aferente transferului/operatiunii, pe fiecare simbol, indiferent de perioada de detinere.

(83) Obligatia calcularii si retinerii la sursa a impozitului pe venit rezultat din alin. (81) revine entitatilor prevazute la art. 961 alin. (1), la fiecare transfer/operatiune.

(84) Impozitul pe venit calculat si retinut la sursa se declara si se vireaza la bugetul de stat de catre entitatile prevazute la art. 961 alin. (1) pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut si este impozit final.

(85) Pierderile obtinute din transferul titlurilor de valoare si din operatiuni cu instrumente financiare derivate, efectuate prin entitatile prevazute la art. 961 alin. (1), dupa caz, nu se reporteaza si nu se compenseaza, acestea reprezentand pierderi definitive ale contribuabilului.

(9) *** A B R O G A T ***

ART. 98 - Impozitarea castigului net anual impozabil

Castigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, din orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si din transferul aurului de investitii se impoziteaza potrivit prevederilor cap. XI din prezentul titlu.

CAPITOLUL VI - Venituri din pensii

ART. 99 - Definirea veniturilor din pensii

(1) Veniturile din pensii reprezinta sume primite ca pensii de la fondurile infiintate din contributiile sociale obligatorii facute catre un sistem de asigurari sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative si cele finantate de la bugetul de stat, diferente de venituri din pensii, precum si sume reprezentand actualizarea acestora cu indicele de inflatie.

(2) Drepturile primite in conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezinta venituri din pensii.

ART. 100 - Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii

(1) Venitul impozabil lunar din pensii se stabileste prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei si, dupa caz, a contributiei de asigurari sociale de sanatate datorata potrivit prevederilor titlului V - Contributii sociale obligatorii.

(2) La stabilirea venitului impozabil lunar aferent sumelor primite ca plata unica potrivit Legii nr. 411/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, fiecare fond de pensii acorda un singur plafon de venit neimpozabil stabilit potrivit prevederilor alin. (1).

(3) La stabilirea venitului impozabil lunar pentru sumele primite ca plati esalonate in rate, in conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, plafonul de venit neimpozabil stabilit potrivit alin. (1) se acorda pentru fiecare rata lunara de la fiecare fond de pensii.

(4) La stabilirea venitului impozabil aferent drepturilor primite in conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre mostenitorii legali ai participantilor la fonduri de pensii, plafonul de venit neimpozabil stabilit potrivit alin. (1) se acorda pentru fiecare drept de pensie, indiferent daca acestea sunt acordate de la acelasi fond de pensie.

ART. 101 - Retinerea impozitului din venitul din pensii

(1) Orice platitor de venituri din pensii are obligatia de a calcula lunar impozitul aferent acestui venit, de a-l retine si de a-l plati la bugetul de stat, potrivit prevederilor prezentului articol. Norme metodologice

(2) Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de impunere de 10% asupra venitului impozabil lunar din pensii.

(3) Impozitul calculat se retine la data efectuarii platii pensiei si se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se face plata pensiei.

(4) Impozitul retinut este impozit final al contribuabilului pentru veniturile din pensii.

(5) In cazul unei pensii care nu este platita lunar, impozitul ce trebuie retinut se stabileste prin impartirea pensiei platite la fiecare din lunile carora le este aferenta pensia.

(6) Drepturile de pensie restante se defalca pe lunile la care se refera, in vederea calcularii impozitului datorat, retinerii si platii acestuia.

(7) Veniturile din pensiile de urmas vor fi individualizate in functie de numarul acestora, iar impozitarea se va face in raport cu drepturile cuvenite fiecarui urmas.

(8) In cazul veniturilor din pensii si/sau al diferentelor de venituri din pensii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul se calculeaza asupra venitului impozabil lunar si se retine la data efectuarii platii, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare la data platii, si se plateste pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-au platit. Norme metodologice

(9) In cazul veniturilor din pensii si/sau al diferentelor de venituri din pensii, sumelor reprezentand actualizarea acestora cu indicele de inflatie, stabilite in baza hotararilor judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotararilor judecatoresti definitive si executorii, impozitul se calculeaza separat fata de impozitul aferent drepturilor lunii curente, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului impozabil, impozitul retinut fiind impozit final. Venitul impozabil din pensii se stabileste prin deducerea din suma totala a contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate, datorata, dupa caz, potrivit legii in vigoare in perioada careia ii sunt aferente si a sumei neimpozabile lunare, stabilita potrivit legislatiei in vigoare la data platii. Impozitul se retine la data efectuarii platii, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare la data platii veniturilor respective. Impozitul astfel retinut se plateste pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-au platit veniturile.

(10) Impozitul pe veniturile din pensii se retine si se plateste la bugetul de stat.

(11) *** A B R O G A T ***

(12) Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, potrivit legii, in conformitate cu reglementarile art. 1231.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit Legii nr. 282/2023, art.101 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
ART. 101 - Calculul impozitului pe venitul din pensii si termenul de plata

(1)Orice platitor de venituri din pensii are obligatia de a calcula lunar impozitul, potrivit prevederilor prezentului articol, la data efectuarii platii pensiei, de a-l retine si de a-l plati la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se face plata pensiei. Impozitul retinut este impozit final.

(2)Impozitul lunar se determina de fiecare platitor de venit din pensii, astfel:

a)pentru venitul lunar din pensii determinat ca urmare a aplicarii principiului contributivitatii, indiferent de nivelul acestuia, din care se deduce plafonul de venit neimpozabil lunar de 2.000 de lei, se aplica o cota de impunere de 10%;

b)pentru venitul lunar din pensii care are atat componenta contributiva, cat si componenta necontributiva, din care se deduce plafonul de venit neimpozabil lunar de 2.000 de lei, pentru partea contributiva se aplica dispozitiile lit. a), respectiv o cota de impunere de 10%, iar pentru partea necontributiva se aplica progresiv urmatoarele cote de impunere:

(i) 10%, pentru partea mai mica decat nivelul castigului salarial mediu net sau egala cu acesta;

(ii) 15%, pentru partea cuprinsa intre nivelul castigului salarial mediu net si nivelul castigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat sau egala cu acesta;

(iii) 20%, pentru partea ce depaseste nivelul castigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat;

c)pentru venitul lunar din pensii care are doar componenta necontributiva, din care se deduce plafonul de venit neimpozabil lunar de 2.000 de lei, se aplica progresiv urmatoarele cote de impunere:

(i) 10%, pentru partea mai mica decat nivelul castigului salarial mediu net sau egala cu acesta;

(ii) 15%, pentru partea cuprinsa intre nivelul castigului salarial mediu net si nivelul castigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat sau egala cu acesta;

(iii) 20%, pentru partea ce depaseste nivelul castigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

(3)Determinarea castigului salarial mediu net prevazut in prezentul articol se stabileste prin deducerea din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat a contributiilor sociale obligatorii prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) si b) si a impozitului pe venit.

(4)In cazul unei pensii care nu este platita lunar, impozitul ce trebuie retinut se stabileste prin impartirea pensiei platite la fiecare din lunile carora le este aferenta pensia.

(5)Drepturile de pensie restante se defalca pe lunile la care se refera, in vederea calcularii impozitului datorat, retinerii si platii acestuia, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare la data platii.

(6)Veniturile din pensiile de urmas vor fi individualizate in functie de numarul acestora, iar impozitarea se va face in raport cu drepturile cuvenite fiecarui urmas, conform prevederilor alin. (2).

(7)In cazul veniturilor din pensii si/sau al diferentelor de venituri din pensii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul se calculeaza asupra venitului impozabil lunar, prin aplicarea prevederilor alin. (2), se retine la data efectuarii platii, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare la data platii, si se plateste pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-au platit. Diferentele de venituri din pensii, primite de la acelasi platitor si stabilite pentru perioadele anterioare, se impoziteaza separat fata de drepturile de pensie ale lunii curente.

(8)In cazul veniturilor din pensii si/sau al diferentelor de venituri din pensii, precum si al sumelor reprezentand actualizarea acestora cu indicele de inflatie, stabilite in baza hotararilor judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotararilor judecatoresti definitive si executorii, impozitul se calculeaza separat fata de impozitul aferent drepturilor lunii curente, prin aplicarea prevederilor alin. (2), impozitul retinut fiind impozit final. Impozitul se retine la data efectuarii platii, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare la data platii veniturilor respective. Impozitul astfel retinut se plateste pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-au platit veniturile.

(9)***ABROGAT***

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, introduce un nou articol, art. 1011, cu urmatorul cuprins:
ART. 1011 - Prevederi speciale la calculul impozitului pe venitul din pensii

Prin exceptie de la prevederile art. 101 alin. (2), pentru drepturile primite in conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 1/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de impunere de 10% asupra venitului impozabil din pensii determinat potrivit art. 100 alin. (2)-(5).

ART. 102 - Acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinatiei unei sume din impozit

(1) *** A B R O G A T ***

(2) *** A B R O G A T ***

(3) *** A B R O G A T ***

CAPITOLUL VII - Venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura

ART. 103 - Definirea veniturilor

(1) Veniturile din activitati agricole cuprind veniturile obtinute individual sau intr-o forma de asociere, fara personalitate juridica, din:

a) cultivarea produselor agricole vegetale;

b) exploatarea plantatiilor viticole, pomicole, arbustilor fructiferi si altele asemenea;

c) cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala.

(2) Veniturile din silvicultura si piscicultura reprezinta veniturile obtinute din recoltarea si valorificarea produselor specifice fondului forestier national, respectiv a produselor lemnoase si nelemnoase, precum si cele obtinute din exploatarea amenajarilor piscicole.

Norme metodologice

ART. 104 - Determinarea venitului net anual in sistem real, pe baza datelor din contabilitate

(1) Veniturile din silvicultura si piscicultura se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II - Venituri din activitati independente -, venitul net anual fiind determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, contribuabilii avand obligatia de a completa Registrul de evidenta fiscala. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activitati independente pentru care venitul net anual se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate. Pentru veniturile din silvicultura calificate drept venituri din alte surse se aplica prevederile cap. X.

(2) Veniturile obtinute din valorificarea produselor prevazute la art. 103 alin. (1) in alta modalitate decat in stare naturala reprezinta venituri din activitati independente si se supun regulilor de impunere proprii categoriei respective.

(3) Veniturile definite la art. 103 alin. (1) pentru care nu exista obligatia stabilirii normelor de venit sunt venituri impozabile si se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II - Venituri din activitati independente -, venitul net anual fiind determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, contribuabilii avand obligatia de a completa Registrul de evidenta fiscala. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activitati independente pentru care venitul net anual se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

ART. 105 - Venituri neimpozabile

(1) Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate de persoanele fizice/membrii asocierilor fara personalitate juridica din valorificarea in stare naturala a urmatoarelor:

a) produse culese din flora salbatica, exclusiv masa lemnoasa. In cazul masei lemnoase sunt venituri neimpozabile numai veniturile realizate din exploatarea si valorificarea acesteia in volum de maximum 20 mc/an din padurile pe care contribuabilii le au in proprietate;

b) produse capturate din fauna salbatica, cu exceptia celor realizate din activitatea de pescuit comercial supuse impunerii potrivit prevederilor cap. II - Venituri din activitati independente.

(2) Veniturile definite la art. 103 alin. (1) sunt venituri neimpozabile in limitele stabilite potrivit tabelului urmator: 

(3) Nu sunt venituri impozabile veniturile obtinute din exploatarea pasunilor si fanetelor naturale.

(4) In cazul persoanelor fizice/membrilor asocierilor fara personalitate juridica, cultivarea terenurilor cu soiuri de plante pentru productia destinata furajarii animalelor detinute de contribuabilii respectivi pentru care venitul se determina pe baza normelor de venit si a celor prevazute la alin. (2) nu genereaza venit impozabil.

(5) Metodologia de aplicare a prevederilor alin. (4) se stabileste prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

ART. 106 - Stabilirea venitului anual din activitati agricole pe baza de norme de venit

(1) Venitul dintr-o activitate agricola se stabileste pe baza de norme de venit. Norme metodologice

(2) Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafata (ha)/cap de animal/familie de albine pentru categoriile de produse vegetale si animalele prevazute la art. 105 alin. (2).

(3) Normele de venit, precum si datele necesare calculului acestora se stabilesc de catre entitatile publice mandatate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pe baza metodologiei aprobate prin hotarare a Guvernului, si se publica de catre directiile generale regionale ale finantelor publice, pana cel tarziu la data de 5 februarie a anului pentru care se aplica aceste norme de venit.

(4) In cazul contribuabililor care realizeaza venituri din desfasurarea a doua sau mai multe activitati agricole pentru care venitul se determina pe baza de norma de venit, contribuabilul stabileste venitul anual prin insumarea veniturilor corespunzatoare fiecarei activitati.

(5) In anul fiscal curent, pentru veniturile realizate de persoanele fizice individual sau intr-o forma de asociere, in cazul in care s-au inregistrat pierderi ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile ce pot fi asimilate dezastrelor naturale ca inghet, grindina, polei, ploaie abundenta, seceta si inundatii, precum si a epizootiilor ce afecteaza peste 30% din suprafetele destinate productiei agricole vegetale/animalele detinute, norma de venit se reduce proportional cu pierderea respectiva.

(6) Constatarea pagubelor prevazute la alin. (5) si evaluarea pierderilor se fac la cererea persoanelor fizice/asocierilor fara personalitate juridica, care desfasoara activitati agricole pentru care venitul anual se stabileste pe baza de norme de venit, de o comisie numita prin ordin al prefectului judetului/municipiului Bucuresti, la propunerea directorului executiv al directiei agricole judetene/municipiului Bucuresti, comisie formata pe plan local dintr-un reprezentant al primariei, un specialist de la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, un delegat din partea Administratiei Nationale de Meteorologie si un specialist al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta.

(7) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (5) si (6) se stabileste prin ordin al presedintelui A.N.A.F., cu avizul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

ACTE NORMATIVE

(8) Contribuabilii care obtin venituri determinate pe baza normei anuale de venit nu au obligatii de completare a Registrului de evidenta fiscala si de conducere a evidentei contabile.

(9) In cazul reducerii normelor de venit potrivit alin. (5) si (6), contribuabilul are obligatia sa depuna declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice si sa recalculeze venitul anual si impozitul anual, in termen de 30 de zile de la constatarea pagubelor, prin diminuarea normei de venit aferenta fiecarei categorii de produse vegetale/categorii de animale prevazute la art. 105 alin. (2) corespunzator cu procentul reprezentand gradul de afectare stabilit potrivit procesului-verbal de constatare si evaluare a pagubelor, conform procedurii prevazute la alin. (7).

ART. 107 - Calculul si plata impozitului pe veniturile din activitati agricole

(1) Impozitul pe venitul din activitati agricole se calculeaza de catre contribuabil prin aplicarea unei cote de 10% asupra venitului anual din activitati agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final.

(2) Contribuabilul care desfasoara o activitate agricola prevazuta la art. 103 alin. (1) pentru care venitul se determina pe baza de norma de venit are obligatia de a depune anual, pentru veniturile anului in curs, declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice la organul fiscal competent, pana la data de 25 mai, inclusiv a anului de realizare a venitului. Norme metodologice

(3) Contribuabilii care desfasoara activitati agricole pentru care venitul se stabileste pe baza normei anuale de venit si detin suprafete destinate productiei agricole vegetale/animale in localitati/judete diferite vor opta pentru stabilirea judetului/judetelor unde vor beneficia de incadrarea in limitele veniturilor neimpozabile prevazute pentru fiecare grupa de produse vegetale/animale de la art. 105 alin. (2). Optiunea se exercita prin completarea corespunzatoare a declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice.

(4) Declaratia prevazuta la alin. (2) nu se depune pentru veniturile prevazute la art. 105.

(5) In cazul in care activitatea se desfasoara in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, obligatia depunerii declaratiei anuale de venit pentru asocierile fara personalitate juridica si entitatile supuse regimului transparentei fiscale la organul fiscal competent revine asociatului care raspunde pentru indeplinirea obligatiilor asociatiei fata de autoritatile publice pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent. Declaratia cuprinde si cota de distribuire ce revine fiecarui membru asociat din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii. Asociatul desemnat are obligatia transmiterii catre fiecare membru asociat a informatiilor referitoare la venitul impozabil ce ii revine corespunzator cotei de distribuire din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii, in cadrul aceluiasi termen.

(6) Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura au obligatia sa determine venitul net anual impozabil/pierderea neta anuala la nivelul fiecarei surse de venit din cadrul categoriei, cu exceptia veniturilor pentru care impozitul este final.

(7) Plata impozitului anual datorat se efectueaza la bugetul de stat, pana la data de 25 mai, inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.

(8) Reprezentantul desemnat sa raspunda pentru indeplinirea obligatiilor asociatiei fata de autoritatile publice opteaza pentru stabilirea judetului sau judetelor unde asocierea va beneficia de incadrarea in limitele veniturilor neimpozabile prevazute pentru fiecare grupa de produse vegetale/animale prevazute la art. 105 alin. (2) prin declaratia anuala de venit pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale, la termenul prevazut la alin. (5).

(9) Pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit, prevazuta la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea cooperatiei agricole nr. 566/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, de care beneficiaza persoanele fizice care obtin venituri individuale, reducerea normei de venit se calculeaza de catre contribuabil. Metodologia de calcul al reducerii normei de venit se stabileste prin hotarare a Guvernului.

 

CAPITOLUL VIII - Venituri din premii si din jocuri de noroc

ART. 108 - Definirea veniturilor din premii si din jocuri de noroc

(1) Veniturile din premii cuprind veniturile din concursuri, altele decat cele prevazute la art. 62, sumele primite ca urmare a participarii la Loteria bonurilor fiscale, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 166/2015, precum si din promovarea produselor/serviciilor ca urmare a practicilor comerciale. Norme metodologice

(2) Nu sunt venituri impozabile urmatoarele:

a) materialele publicitare, pliantele, mostrele, punctele bonus acordate cu scopul stimularii vanzarilor;

b) reducerile comerciale de pret acordate persoanelor fizice, altele decat cele acordate contribuabililor care obtin venituri pentru care se aplica regulile de la capitolul III - Venituri din salarii si asimilate salariilor.

(3) Veniturile din jocuri de noroc cuprind toate sumele incasate, bunurile si serviciile primite, ca urmare a participarii la jocuri de noroc, indiferent de denumirea venitului sau de forma in care se acorda, inclusiv cele de tip jack-pot, definite conform normelor metodologice.

ART. 109 - Stabilirea venitului net din premii

Venitul net este diferenta dintre venitul din premii si suma reprezentand venit neimpozabil.
ART. 110 - Determinarea impozitului aferent veniturilor din premii si din jocuri de noroc

(1) Veniturile sub forma de premii se impun, prin retinerea la sursa, cu o cota de 10% aplicata asupra venitului net realizat din fiecare premiu.

(2) Veniturile din jocuri de noroc se impoziteaza prin retinere la sursa. Impozitul datorat se determina la fiecare plata, prin aplicarea urmatorului barem de impunere asupra fiecarui venit brut primit de un participant de la un organizator sau platitor de venituri din jocuri de noroc:


 

(21) Pentru veniturile realizate de catre persoanele fizice ca urmare a participarii la jocuri de noroc la distanta sau on-line, definite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, impozitul datorat potrivit prevederilor alin. (2) se determina si se retine la sursa la fiecare transfer din contul de pe platforma de joc in contul bancar sau similar.

(22) Impozitul datorat in cazul veniturilor obtinute ca urmare a participarii la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine si lozuri, cu valoare mai mare decat plafonul neimpozabil de 66.750 lei, se determina prin aplicarea baremului prevazut la alin. (2) asupra fiecarui venit brut primit de un participant, iar din rezultatul obtinut se scade suma de 11.650 lei.

(3) Obligatia calcularii, retinerii si platii impozitului revine organizatorilor/platitorilor de venituri.

(4) Nu sunt impozabile urmatoarele venituri obtinute in bani si/sau in natura:

a) premii sub valoarea sumei neimpozabile stabilite in suma de 600 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu;

b) veniturile obtinute ca urmare a participarii la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine si lozuri sub valoarea sumei neimpozabile de 66.750 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare venit brut primit.

Verificarea incadrarii in plafonul neimpozabil se efectueaza la fiecare plata, indiferent de tipul de joc din care a fost obtinut venitul respectiv.

In cazul in care venitul brut primit la fiecare plata depaseste plafonul neimpozabil de 66.750 lei, inclusiv, impozitarea se efectueaza distinct fata de veniturile obtinute din participarea la alte tipuri de jocuri de noroc.

(5) Impozitul calculat si retinut in momentul platii este impozit final.

(6) Impozitul pe venit astfel calculat si retinut se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.

(7) - *** A B R O G A T ***

(8) - *** A B R O G A T ***

(9) - *** A B R O G A T ***

(10) - *** A B R O G A T ***

(11) - *** A B R O G A T ***

(12) - *** A B R O G A T ***

(13) - *** A B R O G A T ***

CAPITOLUL IX - Venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

ART. 111 - Definirea venitului din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

(1) La transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, prin acte juridice intre vii asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii, contribuabilii datoreaza un impozit care se calculeaza la valoarea tranzactiei prin aplicarea urmatoarelor cote:

a) 3% pentru constructiile de orice fel si terenurile aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii, detinute o perioada de pana la 3 ani inclusiv;

b) 1% pentru imobilele descrise la lit. a), detinute o perioada mai mare de 3 ani.

(2) Impozitul prevazut la alin. (1) nu se datoreaza in urmatoarele cazuri:

a) la dobandirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si constructiilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate in temeiul legilor speciale;

b) la dobandirea dreptului de proprietate cu titlul de donatie intre rude si afini pana la gradul al III-lea inclusiv, precum si intre soti;

c) In cazul actelor de desfiintare cu efect retroactiv pentru actele de transfer al dreptului de proprietate asupra proprietatilor imobiliare;

d) constatarea in conditiile art. 13 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) in cazul transferului dreptului de proprietate imobiliara din patrimoniul personal, in conditiile prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, pentru o singura operatiune de dare in plata. Norme metodologice.

ACTE NORMATIVE

(21) Dispozitiile alin. (2) lit. e) se aplica atat debitorului, cat si codebitorilor, coplatitorilor, garantilor personali sau ipotecari ai debitorului, in cazul in care prin operatiunea de dare in plata se transfera dreptul de proprietate imobiliara din patrimoniul personal al acestora.

(22) Persoanele fizice prevazute la alin. (21) beneficiaza de prevederile alin. (2) lit. e) o singura data, pentru prima operatiune de dare in plata, astfel cum rezulta din registrul prevazut la alin. (23), indiferent de calitatea pe care acestea o au intr-o alta operatiune de dare in plata efectuata in conditiile prevederilor Legii nr. 77/2016.

(23) Pentru identificarea primei operatiuni de dare in plata, in vederea aplicarii prevederilor alin. (2) lit. e), se infiinteaza la nivelul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania Registrul national notarial de evidenta a actelor de dare in plata prevazute de Legea nr. 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, denumit in continuare RNNEADP, in care se inscriu actele autentificate de notarul public si hotararile judecatoresti de dare in plata emise in conformitate cu prevederile Legii nr. 77/2016. RNNEADP este administrat de Centrul National de Administrare a Registrelor Nationale Notariale (CNARNN - Infonot).

(24) In cazul in care darea in plata pentru care se solicita aplicarea prevederilor alin. (2) lit. e) se face prin notarul public, persoanele fizice prevazute la alin. (21) solicita acestuia un certificat eliberat de CNARNN care sa ateste faptul ca nu s-a mai inregistrat niciun alt act de dare in plata potrivit Legii nr. 77/2016, pana la data autentificarii actului de dare in plata de catre acesta.

(25) Aplicarea prevederilor alin. (2) lit. e) de catre notarul public se efectueaza in baza certificatului eliberat potrivit alin. (24).

(26) Notarii publici care autentifica acte de dare in plata potrivit Legii nr. 77/2016 au obligatia sa le transmita la RNNEADP in aceeasi zi, in vederea inregistrarii lor, cu evidentierea distincta a persoanelor fizice care au calitatea de parte in actul de dare in plata.

(27) In cazul in care darea in plata pentru care persoanele fizice, prevazute la alin. (21), solicita aplicarea prevederilor alin. (2) lit. e) se face pe cale judecatoreasca, acestea au obligatia transmiterii unui exemplar al hotararii judecatoresti definitive la CNARNN, in termen de 30 de zile de la data comunicarii hotararii, in vederea inregistrarii acesteia in RNNEADP.

(28) In situatia prevazuta la alin. (27), pentru a beneficia de prevederile alin. (2) lit. e), persoanele fizice prevazute la alin. (21) au obligatia depunerii unei cereri la organul fiscal competent, in termen de 90 de zile de la data comunicarii hotararii judecatoresti, sub sanctiunea decaderii, la care sa anexeze certificatul eliberat de CNARNN, din care sa rezulte faptul ca hotararea judecatoreasca definitiva s-a inregistrat in RNNEADP si nu s-a mai inregistrat niciun alt act de dare in plata potrivit Legii nr. 77/2016, pana la data inregistrarii hotararii judecatoresti. Certificatul se obtine de la CNARNN - Infonot de persoana fizica, direct sau prin intermediul unui notar public.

ACTE NORMATIVE

(29) Cererea prevazuta la alin. (28) va cuprinde cel putin informatii privind: datele de identificare ale contribuabilului, calitatea de parte in cadrul unei hotarari judecatoresti obtinute in conformitate cu prevederile Legii nr. 77/2016, numarul si data hotararii judecatoresti definitive, adresa la care este situat bunul imobil instrainat care face obiectul transferului dreptului de proprietate ca urmare a actului de dare in plata.

ACTE NORMATIVE

(3) Pentru transmisiunea dreptului de proprietate si a dezmembramintelor acestuia cu titlul de mostenire nu se datoreaza impozitul prevazut la alin. (1), daca succesiunea este dezbatuta si finalizata in termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii. In cazul nefinalizarii procedurii succesorale in termenul prevazut mai sus, mostenitorii datoreaza un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale. Norme metodologice

(4) Impozitul prevazut la alin. (1) si (3) se calculeaza la valoarea declarata de parti in actul prin care se transfera dreptul de proprietate sau dezmembramintele sale. in cazul in care valoarea declarata este inferioara valorii minime stabilite prin studiul de piata realizat de catre camerele notarilor publici cu experti evaluatori autorizati in conditiile legii, impozitul se calculeaza la nivelul valorii stabilite prin studiul de piata. Norme metodologice

(5) Camerele notarilor publici actualizeaza cel putin o data pe an studiile de piata intocmite de experti evaluatori autorizati in conditiile legii, care trebuie sa contina informatii privind valorile minime consemnate pe piata imobiliara specifica in anul precedent, si le comunica directiilor generale regionale ale finantelor publice din cadrul A.N.A.F.

(6) Impozitul prevazut la alin. (1) si (3) se calculeaza si se incaseaza de notarul public inainte de autentificarea actului sau, dupa caz, intocmirea incheierii de finalizare a succesiunii. Impozitul calculat si incasat se plateste pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost incasat. In cazul in care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembramintelor acestuia, pentru situatiile prevazute la alin. (1) si (3), se realizeaza prin hotarare judecatoreasca ori prin alta procedura, impozitul prevazut la alin. (1) si (3) se calculeaza si se incaseaza de catre organul fiscal competent, pe baza deciziei de impunere in termen de 60 de zile de la data comunicarii deciziei. Instantele judecatoresti care pronunta hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii comunica organului fiscal competent hotararea si documentatia aferenta in termen de 30 de zile de la data hotararii judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotararii judecatoresti definitive si executorii.

Pentru alte proceduri decat cea notariala sau judecatoreasca contribuabilul are obligatia de a declara venitul obtinut in maximum 10 zile de la data transferului, la organul fiscal competent, in vederea calcularii impozitului.

in cazul transferului prin executare silita impozitul datorat de contribuabilul din patrimoniul caruia a fost transferata proprietatea imobiliara se calculeaza si se incaseaza de catre organul fiscal competent, pe baza deciziei de impunere in termen de 60 de zile de la data comunicarii deciziei. Norme metodologice

(7) Impozitul stabilit in conditiile alin. (1) si (3) se distribuie astfel:

a) o cota de 50% se face venit la bugetul de stat;

b) o cota de 50% se face venit la bugetul unitatilor administrativ-teritoriale pe teritoriul carora se afla bunurile imobile ce au facut obiectul instrainarii.

(8) Procedura de calculare, incasare si plata a impozitului perceput in conditiile alin. (1) si (3), precum si obligatiile declarative se stabilesc prin norme metodologice emise prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului justitiei, cu consultarea Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania.

ACTE NORMATIVE

ART. 112 - Rectificarea impozitului

In cazul in care, dupa autentificarea actului sau intocmirea incheierii de finalizare in procedura succesorala de catre notarul public, se constata erori ori omisiuni in calcularea si incasarea impozitului prevazut la art. 111 alin. (1) si (3), notarul public va comunica organului fiscal competent aceasta situatie, cu motivarea cauzelor care au determinat eroarea sau omisiunea. Organele fiscale competente vor emite decizii de impunere pentru contribuabilii desemnati la art. 111 alin. (1) si (3), in vederea incasarii impozitului. Raspunderea notarului public pentru neincasarea sau calcularea eronata a impozitului prevazut la art. 111 alin. (1) si (3) este angajata numai in cazul in care se dovedeste ca neincasarea integrala sau partiala este imputabila notarului public care, cu intentie, nu si-a indeplinit aceasta obligatie.

ACTE NORMATIVE

ART. 113 - Obligatiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietatilor imobiliare

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Notarii publici au obligatia sa depuna lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a avut loc autentificarea actelor privind transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, la organul fiscal teritorial, o declaratie informativa privind transferurile de proprietati imobiliare, cuprinzand cel putin urmatoarele elemente pentru fiecare tranzactie:

Notarii publici au obligatia sa depuna semestrial la organul fiscal teritorial o declaratie informativa privind transferurile de proprietati imobiliare, cuprinzand urmatoarele elemente pentru fiecare tranzactie:

a) partile contractante;

b) valoarea inscrisa in documentul de transfer;

b1) *** A B R O G A T ***

c) impozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal;

d) taxele notariale aferente transferului.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, se introduce o noua litera, lit. e), cu urmatorul cuprins:
e)numarul cadastral al proprietatii imobiliare.

CAPITOLUL X - Venituri din alte surse

ART. 114 - Definirea veniturilor din alte surse

(1) Venituri din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile, care nu se incadreaza in categoriile prevazute la art. 61 lit. a) - h), altele decat veniturile neimpozabile in conformitate cu prezentul titlu. Norme metodologice

(2) In aceasta categorie se includ, insa nu sunt limitate, urmatoarele venituri:

a) prime de asigurari suportate de o persoana fizica independenta sau de orice alta entitate, in cadrul unei activitati pentru o persoana fizica in legatura cu care suportatorul nu are o relatie generatoare de venituri din salarii si asimilate salariilor, potrivit cap. III - Venituri din salarii si asimilate salariilor;

a1) veniturile, cu exceptia celor obtinute ca urmare a unor contracte incheiate in baza Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in baza raporturilor de serviciu incheiate in baza Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, obtinute de catre operatorii statistici din activitatea de colectare a datelor de la populatie si de la persoanele juridice cuprinse in cercetarile statistice efectuate in vederea producerii de statistici oficiale;

a2) indemnizatiile pentru limita de varsta acordate in conditiile Legii nr. 357/2015 pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor;

a3) indemnizatiile lunare acordate persoanelor care au avut calitatea de sef al statului roman, potrivit prevederilor Legii nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului roman;

a4) indemnizatiile lunare pentru limita de varsta acordate persoanelor care au exercitat calitatea de primar, viceprimar, presedinte al consiliului judetean si vicepresedinte al consiliului judetean, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) castiguri primite de la societatile de asigurari, ca urmare a contractului de asigurare incheiat intre parti cu ocazia tragerilor de amortizare;

c) venituri, sub forma diferentelor de pret pentru anumite bunuri, servicii si alte drepturi, primite de persoanele fizice pensionari, fosti salariati, potrivit clauzelor contractului de munca sau in baza unor legi speciale;

d) venituri primite de persoanele fizice reprezentand onorarii din activitatea de arbitraj comercial;

e) venituri obtinute de persoana fizica in baza contractului de administrare incheiat potrivit prevederilor Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicata. Fac exceptie veniturile realizate din exploatarea si valorificarea masei lemnoase, definite potrivit legislatiei in materie, din padurile pe care contribuabilii le au in proprietate, in volum de maximum 20 mc/an, care sunt neimpozabile;

f) veniturile distribuite persoanelor fizice membrii formelor asociative de proprietate - persoane juridice, prevazute la art. 26 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, altele decat veniturile neimpozabile realizate din:

1. exploatarea si valorificarea masei lemnoase, definite potrivit legislatiei in materie, din padurile pe care le au in proprietate, in volum de maximum 20 mc/an, pentru fiecare membru asociat;

2. exploatarea masei lemnoase, definite potrivit legislatiei in materie, din padurile pe care le au in proprietate, in volum de maximum 20 mc/an, acordata fiecarui membru asociat;

g) veniturile din activitati, altele decat cele de productie, comert, prestari de servicii, profesii liberale si din drepturi de proprietate intelectuala, precum si activitati agricole, silvicultura si piscicultura, pentru care sunt aplicabile prevederile cap. II - Venituri din activitati independente si cap. VII - Venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura; Norme metodologice

h) bunurile si/sau serviciile primite de un participant la persoana juridica, acordate/furnizate de catre persoana juridica in folosul personal al acestuia;

i) suma platita unui participant la o persoana juridica, in folosul personal al acestuia, pentru bunurile sau serviciile achizitionate de la acesta, peste pretul pietei pentru astfel de bunuri ori servicii;

j) distribuirea de titluri de participare, definite la art. 7, efectuata de o persoana juridica unui participant la persoana juridica, drept consecinta a detinerii unor titluri de participare la acea persoana juridica, altele decat cele prevazute la art. 93 alin. (2) lit. f);

k) dobanda penalizatoare platita in conditiile nerespectarii termenului de plata a dividendelor distribuite participantilor, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

k1) veniturile obtinute de catre alte persoane decat titularul dreptului de proprietate, fost proprietar sau mostenitorii legali ori testamentari ai acestuia, de la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor ca urmare a valorificarii dreptului de creanta dobandit in legatura cu masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania potrivit prevederilor Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, altele decat cele care se incadreaza in categoria venituri din activitati independente;

l) veniturile obtinute de cedent ca urmare a cesiunii de creanta, respectiv de cesionar din realizarea venitului din creantele respective, altele decat cele prevazute la lit. k1), inclusiv in cazul drepturilor de creante salariale obtinute in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, din patrimoniul personal, altele decat cele care se incadreaza in categoriile prevazute la art. 61 lit. a) - h) si art. 62;

m) venituri din transferul de moneda virtuala.

n) *** A B R O G A T ***

(3) Contribuabilii care obtin venituri din alte surse nu au obligatii de completare a Registrului de evidenta fiscala si de conducere a evidentei contabile.

ART. 115 - Calculul impozitului si termenul de plata

(1) Impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa la momentul acordarii veniturilor de catre platitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut pentru veniturile prevazute la art. 114, cu exceptia veniturilor prevazute la art. 114 alin. (2) lit. l).

Conform prevederilor Legii nr.30/2019 pentru aprobarea OUG nr.25/2018, la articolul 115, alineatul (1) se modifica, cu aplicare incepand cu impozitul pe venit datorat pentru veniturile realizate in anul 2019, astfel:
(1) Impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa la momentul acordarii veniturilor de catre platitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut pentru veniturile prevazute la art. 114, cu exceptia veniturilor prevazute la art. 114 alin. (2) lit. l) si m).

(11) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) contribuabilii care obtin venituri din activitatile prevazute la art. 114 alin. (2) lit. g), care fac dovada inregistrarii fiscale pentru activitatea respectiva, potrivit legislatiei in materie, prin depunerea declaratiei pe propria raspundere, la platitorii de venituri, la momentul platii veniturilor.

(12) in cazul contribuabililor care realizeaza venituri prevazute la art. 114 alin. (2) lit. k1), impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa, la fiecare plata, de catre CEC Bank - S.A. pe baza datelor si informatiilor furnizate de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut.

(2) Impozitul calculat si retinut reprezinta impozit final.

(21) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), in cazul veniturilor prevazute la art. 114 alin. (2) lit. k1) pentru care stabilirea venitului impozabil se determina ca diferenta intre venituri si cheltuieli, in baza documentelor justificative, impozitul calculat si retinut reprezinta plata anticipata in contul impozitului anual datorat.

(3) Impozitul astfel retinut se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.

ART. 116 - Declararea, stabilirea si plata impozitului pentru unele venituri din alte surse

(1) Contribuabilii care realizeaza venituri din alte surse identificate ca fiind impozabile, altele decat cele prevazute la art. 115 alin. (1), precum si cele prevazute la art. 114 alin. (2) lit. l) au obligatia de a depune declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 25 mai, inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.

Conform prevederilor Legii nr.30/2019 pentru aprobarea OUG nr.25/2018, la articolul 116, alineatul (1) se modifica, cu aplicare incepand cu impozitul pe venit datorat pentru veniturile realizate in anul 2019, astfel:
(1) Contribuabilii care realizeaza venituri din alte surse identificate ca fiind impozabile, altele decat cele prevazute la art. 115 alin. (1), precum si cele prevazute la art. 114 alin. (2) lit. l) si m) au obligatia de a depune declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 25 mai, inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.

(11) Contribuabilii care realizeaza veniturile prevazute la art. 114 alin. (2) lit. k1), pentru care venitul impozabil se stabileste potrivit prevederilor alin. (2) lit. b), au obligatia de a depune declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului in vederea definitivarii impozitului anual pe venit.

(2) Impozitul pe venit datorat se calculeaza de catre contribuabil, pe baza declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice prin aplicarea cotei de 10% asupra:

a) venitului brut, in cazul veniturilor din alte surse pentru care contribuabilii au obligatia depunerii declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, altele decat cele prevazute la art. 114 alin. (2) lit. l);

Conform prevederilor Legii nr.30/2019 pentru aprobarea OUG nr.25/2018, la articolul 116 alineatul (2), litera a) se modifica, cu aplicare incepand cu impozitul pe venit datorat pentru veniturile realizate in anul 2019, astfel:
a) venitului brut, in cazul veniturilor din alte surse pentru care contribuabilii au obligatia depunerii declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, altele decat cele prevazute la art. 114 alin. (2) lit. l) si m);

b) venitului impozabil determinat ca diferenta intre veniturile si cheltuielile aferente fiecarei operatiuni efectuate, in baza documentelor justificative, in cazul veniturilor din alte surse prevazute la art. 114 alin. (2) lit. k1) si l);.

c) castigului din transferul de moneda virtuala in cazul veniturilor prevazute la art. 114 alin. (2) lit. m), determinat ca diferenta pozitiva intre pretul de vanzare si pretul de achizitie, inclusiv costurile directe aferente tranzactiei. Castigul sub nivelul a 200 lei/tranzactie nu se impoziteaza cu conditia ca totalul castigurilor intr-un an fiscal sa nu depaseasca nivelul de 600 lei.

(3) In cazul veniturilor prevazute la art. 114 alin. (2) lit. k1) si l), veniturile reprezinta sumele incasate si echivalentul in lei al veniturilor in natura, iar cheltuielile reprezinta platile efectuate, aferente fiecarei operatiuni in parte, indiferent de momentul efectuarii platii, evidentiate in baza documentelor justificative.

Conform prevederilor Legii nr.30/2019 pentru aprobarea OUG nr.25/2018, la articolul 116 se introduce alineatul (31), cu aplicare incepand cu impozitul pe venit datorat pentru veniturile realizate in anul 2019, astfel:
(31) In aplicarea prevederilor alin. (2) lit. c) se pot emite norme.

(32) In cazul veniturilor prevazute la art. 114 alin. (2) lit. k1) si l), incasate in mod esalonat, cheltuielile luate in calcul in vederea stabilirii venitului impozabil potrivit alin. (2) lit. b) se determina proportional cu ponderea venitului incasat din venitul reprezentand dreptul de creanta.

(33) - *** A B R O G A T ***

(4) - *** A B R O G A T ***

(5) Plata impozitului anual datorat se efectueaza la bugetul de stat, pana la data de 25 mai, inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.

(6) - *** A B R O G A T ***

(7) Contribuabilii prevazuti la alin. (1) nu au obligatii de completare a Registrului de evidenta fiscala si de conducere a evidentei contabile.

ART. 117 - Definirea si impozitarea veniturilor a caror sursa nu a fost identificata

Orice venituri constatate de organele fiscale, in conditiile Codului de procedura fiscala, a caror sursa nu a fost identificata se impun cu o cota de 16% aplicata asupra bazei impozabile ajustate. Prin decizia de impunere organele fiscale vor stabili cuantumul impozitului si al accesoriilor.

Incepand cu data de 01.07.2024, potrivit Legii nr. 296/2023,se modifica si va avea urmatorul cuprins:
ART. 117 - Definirea si impozitarea veniturilor a caror sursa nu a fost identificata

Orice venituri constatate de organele fiscale, in conditiile Codului de procedura fiscala, a caror sursa nu a fost identificata, se impun cu o cota de 70% aplicata asupra bazei impozabile ajustate. Prin decizia de impunere organele fiscale vor stabili cuantumul impozitului si al accesoriilor.

CAPITOLUL XI - Venitul net anual impozabil

ART. 118 - Stabilirea venitului anual impozabil

(1) Pentru veniturile prevazute la art. 61 lit. c) si f), contribuabilul stabileste venitul anual impozabil sau venitul net anual impozabil, dupa caz, pe fiecare sursa din categoriile de venituri respective, prin deducerea din venitul net anual a pierderilor fiscale reportate.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, alin. (1) se se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(1) Pentru veniturile prevazute la art. 61 lit. f), contribuabilul stabileste venitul net anual impozabil, pe fiecare sursa din categoria de venituri respectiva, prin deducerea din venitul net anual a pierderilor fiscale reportate.

(2) Pentru veniturile prevazute la art. 61 lit. a) si a1), pentru care venitul net anual se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, la determinarea venitului net anual impozabil, contribuabilul stabileste:

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit Legii nr. 296/2023,partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(2) Pentru veniturile prevazute la art. 61 lit. a), pentru care venitul net anual se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, la determinarea venitului net anual impozabil, contribuabilul stabileste:

a) venitul net anual recalculat/pierderea neta recalculata pe fiecare sursa din categoriile de venituri prevazute, prin deducerea din venitul net anual, determinat in sistem real, a pierderilor fiscale reportate;

b) venitul net anual impozabil care se determina prin insumarea tuturor veniturilor nete anuale, recalculate, prevazute la lit. a), din care se deduce contributia de asigurari sociale datorata potrivit prevederilor titlului V - Contributii sociale obligatorii.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit Legii nr. 296/2023,litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
b)venitul net anual impozabil care se determina prin insumarea tuturor veniturilor nete anuale, recalculate, prevazute la lit. a), din care se deduc contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate datorate potrivit prevederilor titlului V, cu exceptia diferentei de contributie de asigurari sociale de sanatate prevazuta la art. 174 alin. (5).

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit Legii nr. 296/2023, dupa alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alin. (21)-(24), cu urmatorul cuprins:
(21)Pentru veniturile prevazute la art. 61 lit. a1), pentru care venitul net anual se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, la determinarea venitului net anual impozabil, contribuabilul stabileste:

a)venitul net anual recalculat/pierderea neta recalculata pe fiecare sursa din categoriile de venituri prevazute, prin deducerea din venitul net anual, determinat in sistem real, a pierderilor fiscale reportate;

b)venitul net anual impozabil care se determina prin insumarea tuturor veniturilor nete anuale, recalculate, prevazute la lit. a), din care se deduce contributia de asigurari sociale datorata potrivit prevederilor titlului V.

(22)Contributia de asigurari sociale deductibila potrivit prevederilor alin. (2) lit. b) si alin. (21) lit. b) se stabileste proportional cu ponderea venitului net anual determinat in sistem real in total venituri cumulate potrivit prevederilor art. 148 alin. (2), aplicata asupra contributiei de asigurari sociale calculata potrivit art. 151 alin. (1).

(23)Contributia de asigurari sociale de sanatate deductibila potrivit prevederilor alin. (2) lit. b) se stabileste proportional cu ponderea venitului net anual determinat in sistem real in total venituri cumulate potrivit prevederilor art. 170 alin. (1), aplicata asupra contributiei de asigurari sociale de sanatate calculata potrivit art. 174 alin. (1).

(24)Nivelul contributiei de asigurari sociale si al contributiei de asigurari sociale de sanatate deductibile potrivit alin. (2) lit. b), respectiv alin. (21) lit. b) nu poate depasi nivelul venitului net anual recalculat.
 

(3) Veniturile din categoriile prevazute la art. 61 lit. a), a1), c) si f), ce se realizeaza intr-o fractiune de an sau in perioade diferite ce reprezinta fractiuni ale aceluiasi an, se considera venit anual.

(4) Pierderea fiscala anuala inregistrata pe fiecare sursa din activitati independente, din drepturi de proprietate intelectuala, din cedarea folosintei bunurilor si din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, determinata in sistem real, se reporteaza si se compenseaza de catre contribuabil cu venituri obtinute din aceeasi sursa de venit din urmatorii 7 ani fiscali consecutivi.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, alin. (4) se se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(4) Pierderea fiscala anuala inregistrata pe fiecare sursa din activitati independente, din drepturi de proprietate intelectuala si din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, determinata in sistem real, se reporteaza si se compenseaza de catre contribuabil in limita a 70% din veniturile nete anuale, obtinute din aceeasi sursa de venit in urmatorii 5 ani fiscali consecutivi.

(5) Regulile de reportare a pierderilor sunt urmatoarele:

a) reportul se efectueaza cronologic, in functie de vechimea pierderii, in urmatorii 7 ani consecutivi;

b) dreptul la report este personal si netransmisibil;

c) pierderea reportata, necompensata dupa expirarea perioadei prevazute la lit. a), reprezinta pierdere definitiva a contribuabilului.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, alin. (5) se se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(5) Regulile de reportare a pierderilor sunt urmatoarele:

a)reportul se efectueaza cronologic, in functie de vechimea pierderii, in urmatorii 5 ani consecutivi;

b)dreptul la report este personal si netransmisibil;

c)pierderea reportata, necompensata dupa expirarea perioadei prevazute la lit. a), reprezinta pierdere definitiva a contribuabilului.

(6) Prevederile alin. (1) - (5) nu se aplica in cazul veniturilor din activitati agricole definite la art.103 alin. (1), pentru care sunt stabilite norme de venit, precum si pentru tipurile de venituri prevazute expres pentru categoriile de venituri pentru care impozitul este final.

(7) Pierderile din categoriile de venituri mentionate la art. 61 lit. a), a1), c) si f) provenind din strainatate se reporteaza si se compenseaza de catre contribuabil cu veniturile de aceeasi natura si sursa, realizate in strainatate, pe fiecare tara, inregistrate in urmatorii 7 ani fiscali consecutivi. Norme metodologice

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, alin. (7) se se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(7) Pierderile din categoriile de venituri prevazute la art. 61 lit. a), a1) si f) provenind din strainatate se reporteaza si se compenseaza de catre contribuabil in limita a 70% din veniturile nete anuale de aceeasi natura si sursa, realizate in strainatate, pe fiecare tara, inregistrate in urmatorii 5 ani fiscali consecutivi.

ART. 119 - Stabilirea castigului net anual impozabil

(1) Castigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, din orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si din transferul aurului de investitii se determina de contribuabil ca diferenta intre castigul net anual, calculat conform art. 96, si pierderile reportate din anii fiscali anteriori rezultate din aceste operatiuni.

(2) Pierderea neta anuala din operatiuni prevazute la art. 91 lit. c) si d) stabilita prin declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice se recupereaza din castigurile nete anuale obtinute in urmatorii 7 ani fiscali consecutivi.

(3) Regulile de reportare a pierderilor sunt urmatoarele:

a) reportul se efectueaza cronologic, in functie de vechimea pierderii, in urmatorii 7 ani consecutivi;

b) dreptul la report este personal si netransmisibil;

c) pierderea reportata, necompensata dupa expirarea perioadei prevazute la lit. a), reprezinta pierdere definitiva a contribuabilului.

(4) Pierderile nete anuale provenind din strainatate se reporteaza si se compenseaza de catre contribuabil cu veniturile de aceeasi natura si sursa, realizate in strainatate, pe fiecare tara, inregistrate in urmatorii 7 ani fiscali.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, alineatele (2)-(4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
(2) Pierderea neta anuala din operatiuni prevazute la art. 91 lit. c) si d) stabilita prin declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice se recupereaza in limita a 70% din castigurile nete anuale obtinute in urmatorii 5 ani fiscali consecutivi.

(3) Regulile de reportare a pierderilor sunt urmatoarele:

a)reportul se efectueaza cronologic, in functie de vechimea pierderii, in urmatorii 5 ani consecutivi;

b)dreptul la report este personal si netransmisibil;

c)pierderea reportata, necompensata dupa expirarea perioadei prevazute la lit. a), reprezinta pierdere definitiva a contribuabilului.
(4) Pierderile nete anuale provenind din strainatate se reporteaza si se compenseaza de catre contribuabil in limita a 70% din castigurile nete anuale de aceeasi natura si sursa, realizate in strainatate, pe fiecare tara, inregistrate in urmatorii 5 ani fiscali consecutivi.

ART. 120 - Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza in Romania si contributiile sociale datorate

(1) Contribuabilii, care desfasoara activitate, in cursul anului fiscal, in mod individual sau intr-o forma de asociere fara personalitate juridica, sunt obligati sa depuna la organul fiscal competent declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, pentru venitul estimat a se realiza in fiecare an fiscal, indiferent daca in anul fiscal anterior au inregistrat pierderi, pana la data de 25 mai, inclusiv a fiecarui an. Fac exceptie contribuabilii care realizeaza venituri pentru care impozitul se retine la sursa. Norme metodologice

(2) Contribuabilii, care incep o activitate in cursul anului fiscal sunt obligati sa depuna declaratia prevazuta la alin. (1) in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Fac exceptie contribuabilii care realizeaza venituri pentru care impozitul se percepe prin retinere la sursa.

(3) Asociatiile fara personalitate juridica, care incep o activitate in cursul anului fiscal sunt obligate sa depuna la organul fiscal competent Declaratia privind veniturile estimate pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale, pentru venitul estimat a se realiza pentru anul fiscal, in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

(4) Contribuabilii care determina venitul net pe baza de norme de venit, precum si cei pentru care cheltuielile se determina in sistem forfetar si care au optat pentru determinarea venitului net in sistem real depun declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice completata corespunzator, in termenul prevazut la alin. (1).

(5) Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente si/sau din activitati agricole, silvicultura si piscicultura pentru care impozitul se determina in sistem real si care in cursul anului fiscal isi inceteaza activitatea, precum si cei care intra in suspendare temporara a activitatii, potrivit legislatiei in materie, au obligatia de a depune la organul fiscal competent declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

(6) Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, altele decat veniturile din arendare si din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, pentru care impunerea este finala, au obligatia sa completeze si sa depuna declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, in termen de 30 de zile de la incheierea contractului intre parti si respectiv pana la data de 25 mai, inclusiv a fiecarui an, pentru contractele in curs, in cazul celor care au incheiat contractele respective in anii anteriori. Pentru contractele in care chiria reprezinta echivalentul in lei al unei sume in valuta, determinarea venitului net anual se efectueaza pe baza cursului de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ziua precedenta celei in care se depune declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(6) Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, altele decat veniturile din arendare, din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, precum si din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal platite de persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila, pentru care impunerea este finala, au obligatia sa completeze si sa depuna declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, in termen de 30 de zile de la incheierea contractului intre parti si respectiv pana la data de 25 mai, inclusiv a fiecarui an, pentru contractele in curs, in cazul celor care au incheiat contractele respective in anii anteriori. Pentru contractele in care chiria reprezinta echivalentul in lei al unei sume in valuta, determinarea venitului net anual se efectueaza pe baza cursului de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ziua precedenta celei in care se depune declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice.

(61) Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, altele decat veniturile din arendare si cele din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, au obligatia inregistrarii contractului incheiat intre parti, precum si a modificarilor survenite ulterior, in termen de cel mult 30 de zile de la incheierea/producerea modificarii acestuia, la organul fiscal competent.

(62) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (61) se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(7) In situatiile in care intervin modificari ale clauzelor contractuale sau in cazul rezilierii, in cursul anului fiscal, a contractelor incheiate intre parti, pentru care determinarea venitului brut se efectueaza potrivit prevederilor art. 84 alin. (2) si in care chiria este exprimata in lei sau reprezinta echivalentul in lei al unei sume in valuta, venitul este recalculat de catre contribuabil, pe baza declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice. Determinarea venitului anual se efectueaza pe baza cursului de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ziua precedenta celei in care se depune declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice.

(8) Contribuabilii/asociatiile fara personalitate juridica care incep o activitate in luna decembrie depun declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, pana la data de 25 mai, inclusiv, a anului urmator celui de realizare a venitului.

ACTE NORMATIVE

(9) Venitul net din activitati independente/activitati agricole desfasurate de persoana fizica cu handicap grav sau accentuat, in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, determinat pe baza normelor de venit sau in sistem real se reduce proportional cu numarul de zile calendaristice pentru care venitul este scutit de la plata impozitului, de catre contribuabil, prin depunerea Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice in termen de 30 de zile de la obtinerea certificatului care atesta incadrarea in gradul de handicap.

Impozitul datorat va fi calculat pentru venitul net anual redus proportional cu numarul de zile in care beneficiaza de scutirea de la plata impozitului.

ART. 1201 - Determinarea si plata impozitului pe venitul anual estimat

(1) Contribuabilii prevazuti la art. 120 au obligatia estimarii venitului anual impozabil/venitului net anual, dupa caz, pentru anul fiscal curent, in vederea stabilirii impozitului anual estimat, prin depunerea declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale pana la data de 25 mai inclusiv a anului de realizare a venitului.

(2) Impozitul se determina de catre contribuabil prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual estimat considerat venit impozabil, iar plata se efectueaza la bugetul de stat, pana la data de 25 mai, inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.

(21) In cazul veniturilor din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, altele decat veniturile din arenda si din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, cota de 10% se aplica asupra venitului anual impozabil estimat.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, alineatul (21) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(21)In cazul veniturilor din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, altele decat veniturile din arenda, din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, precum si din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal platite de persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila, cota de 10% se aplica asupra venitului net anual estimat.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplica in cazul contribuabililor care realizeaza venituri pentru care impozitul se retine la sursa. Norme metodologice

ACTE NORMATIVE

ART. 121 - Bonificatie pentru plata impozitului pe venitul anual

(1) Incepand cu anul 2021, se poate acorda bonificatie de pana la 10% din impozitul pe venitul anual. Nivelul bonificatiei, termenele de plata si conditiile de acordare se stabilesc prin legea anuala a bugetului de stat.

(2) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice.

ART. 122 - Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul I. Date privind veniturile realizate

(1) Contribuabilii care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, venituri/pierderi din activitati independente, din drepturi de proprietate intelectuala, din cedarea folosintei bunurilor, din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, determinate in sistem real, au obligatia de a depune declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 25 mai, inclusiv a anului urmator celui de realizare a veniturilor in vederea definitivarii impozitului anual pe venit. Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice se completeaza pentru fiecare sursa din cadrul fiecarei categorii de venit. Pentru veniturile realizate intr-o forma de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuita din asociere.

(2) Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale se completeaza si de catre contribuabilii carora le sunt aplicabile prevederile de la art. 721, art. 84 alin. (3) si art. 116.

(3) Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale obligatorii se completeaza si se depune la organul fiscal competent pentru fiecare an fiscal pana la data de 25 mai, inclusiv a anului urmator celui de realizare a castigului net anual/pierderii nete anuale potrivit prevederilor cap. V - Venituri din investitii.

(4) Nu se depune Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice - cap. I, pentru urmatoarele categorii de venituri:

a) venituri nete determinate pe baza de norma de venit, cu exceptia celor care au completat si depus declaratia prevazuta la art. 85 alin. (49) si art. 120 alin. (4);

b) venituri din drepturi de proprietate intelectuala, a caror impunere este finala potrivit prevederilor art. 72;

c) venituri din cedarea folosintei bunurilor sub forma de arenda, a caror impunere este finala potrivit prevederilor art. 84 alin. (8), precum si venituri din cedarea folosintei bunurilor pentru care chiria este exprimata in lei si nu s-a optat pentru stabilirea venitului net anual in sistem real, iar la sfarsitul anului anterior nu indeplinesc conditiile pentru calificarea veniturilor in categoria veniturilor din activitati independente;

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
c)venituri din cedarea folosintei bunurilor sub forma de arenda, venituri din cedarea folosintei bunurilor platite de persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila, a caror impunere este finala potrivit prevederilor art. 84 alin. (8), respectiv art. 841 alin. (6), precum si venituri din cedarea folosintei bunurilor prevazute la art. 84 alin. (1) pentru care chiria este exprimata in lei.

d) venituri sub forma de salarii si venituri asimilate salariilor, pentru care informatiile sunt cuprinse in declaratiile specifice;

e) venituri din investitii, a caror impunere este finala;

f) venituri din premii si din jocuri de noroc, a caror impunere este finala;

g) venituri din pensii;

h) venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal;

i) venituri din alte surse, cu exceptia celor prevazute la art. 116.

j) veniturile din vanzarea energiei electrice de catre prosumatorii, persoane fizice, altele decat cele organizate conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016, la furnizorii de energie electrica cu care respectivii prosumatori au incheiate contracte de furnizare a energiei electrice, daca centralele electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile pe care le detin au puterea electrica instalata de cel mult 27 kW pe loc de consum.

(5) *** A B R O G A T ***

(6) Modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributii sociale datorate de persoanele fizice se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F. Norme metodologice

ART. 123

(1) Impozitul anual datorat se stabileste de contribuabili in declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice pentru veniturile realizate in anul fiscal anterior, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual impozabil determinat potrivit art. 118, din care se deduce, in limita impozitului datorat, costul de achizitie al aparatelor de marcat electronice fiscale, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, puse in functiune in anul respectiv.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(1) Impozitul anual datorat se stabileste de contribuabili in declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice pentru veniturile realizate in anul fiscal anterior, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual impozabil determinat potrivit art. 118.

(11) ***A B R O G A T ***

(12) Impozitul anual datorat se stabileste de contribuabili in declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, pentru veniturile realizate in anul fiscal anterior, prin aplicarea cotei de 10% asupra castigului net anual impozabil determinat potrivit prevederilor art. 119.

(13) In cazul asocierilor fara personalitate juridica, pentru stabilirea impozitului anual datorat de fiecare membru asociat, costul de achizitie al aparatelor de marcat electronice fiscale puse in functiune in anul respectiv se distribuie proportional cu cota procentuala de participare corespunzatoare contributiei, conform contractului de asociere.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, alineatul (13) se ABROGA

(2) Impozitul anual datorat de contribuabilii care realizeaza veniturile din cedarea folosintei bunurilor, altele decat cele pentru care venitul net anual se determina in sistem real, arenda si din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuintele proprietate personala, precum si de cei care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala pentru care determinarea venitului net anual se efectueaza potrivit prevederilor art. 721, se stabileste prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului impozabil/venitului net anual impozabil, dupa caz.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, alineatul (2)
(2) Impozitul anual datorat de contribuabilii care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor, altele decat cele din arenda, din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuintele proprietate personala, din cedarea folosintei bunurilor platite de persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila, precum si de cei care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala pentru care determinarea venitului net anual se efectueaza potrivit prevederilor art. 721, se stabileste prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual.

(3) Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat determinat potrivit prevederilor alin. (1) si alin. (12) pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, potrivit legii, in conformitate cu reglementarile art. 1231.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, alineatul (3) se ABROGA

(4) Contribuabilii care au realizat venituri din activitati independente/activitati agricole, impusi pe baza de norma de venit si/sau din cedarea folosintei bunurilor, precum si venituri din drepturi de proprietate intelectuala, potrivit art. 72, care nu au obligatia depunerii declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, si contribuabilii care au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuala, potrivit art. 721, pot dispune asupra destinatiei unei sume din impozitul datorat pe venitul anual, pana la data de 25 mai, inclusiv a anului urmator celui de realizare a veniturilor, dupa cum urmeaza:

a) in cota de 2% pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii; sau

b) in cota de 3,5% pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat, in conditiile legii.

Conform prevederilor Legii nr.30/2019 pentru aprobarea OUG nr.25/2018, la articolul 123, alineatul (4) se modifica, cu aplicare incepand cu impozitul pe venit datorat pentru veniturile realizate in anul 2019, astfel :
(4) Contribuabilii care au realizat venituri din activitati independente/activitati agricole, impusi pe baza de norma de venit si/sau din cedarea folosintei bunurilor, precum si venituri din drepturi de proprietate intelectuala, potrivit art. 72, care nu au obligatia depunerii declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, si contribuabilii care au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuala, potrivit art. 721, pot dispune asupra destinatiei unei sume din impozitul datorat pe venitul anual, a unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii, in conformitate cu reglementarile art. 1231, pana la data de 25 mai, inclusiv a anului urmator celui de realizare a veniturilor, sub sanctiunea decaderii.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, alineatul (4) se ABROGA

(5) *** A B R O G A T ***

(6) *** A B R O G A T ***

(7) Plata impozitului anual datorat pentru venitul anual impozabil/venitul net anual impozabil/castigul net anual impozabil se efectueaza la bugetul de stat, pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(7) Plata impozitului anual datorat pentru venitul net anual/venitul net anual impozabil/castigul net anual impozabil se efectueaza la bugetul de stat, pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.

(8) Contribuabilii care realizeaza venituri prevazute la art. 682 si art. 114 alin. (2) lit. k1), la definitivarea impozitului anual de plata iau in calcul platile anticipate retinute la sursa, de catre platitorii de venituri. In cazul sumelor de restituit catre contribuabil dupa definitivarea impozitului anual datorat, se aplica in mod corespunzator prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 1231 - Acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinatiei unei sume din impozit

(1) Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul stabilit potrivit art. 681 alin. (7), art. 72 alin. (8), art. 78 alin. (6), art. 82 alin. (6), art. 101 alin. (12), art. 123 alin. (3) si (4) pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(1) Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul stabilit potrivit art. 78 alin. (6) si art. 82 alin. (6) pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii.

(2) Entitatile nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, precum si unitatile de cult beneficiaza de sumele prevazute la alin. (1) daca la momentul platii acestora de catre organul fiscal sau angajatorul/platitorul de venit figureaza in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale prevazute la art. 25 alin. (41). Sumele primite din impozitul anual datorat sunt folosite in scopul desfasurarii activitatilor nonprofit.

(3) Pentru contribuabilii prevazuti la art. 681 alin. (7), art. 72 alin. (8), art. 78 alin. (6), art. 82 alin. (6), art. 101 alin. (12) si art. 123 alin. (4), obligatia calcularii si platii sumei prevazute la alin. (1) revine organului fiscal competent, pe baza cererii depuse de acestia pana la data de 25 mai, inclusiv a anului urmator celui de realizare a veniturilor, sub sanctiunea decaderii. Distribuirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe venitul datorat poate fi solicitata prin cerere pentru aceiasi beneficiari pentru o perioada de cel mult 2 ani si va putea fi reinnoita dupa expirarea perioadei respective.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(3) Pentru contribuabilii prevazuti la art. 78 alin. (6) si art. 82 alin. (6) obligatia calcularii si platii sumei prevazute la alin. (1) revine organului fiscal competent, pe baza cererii depuse de acestia pana la data de 25 mai inclusiv, a anului urmator celui de realizare a veniturilor, sub sanctiunea decaderii. Distribuirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe venitul datorat poate fi solicitata prin cerere pentru aceiasi beneficiari pentru o perioada de cel mult 2 ani si va putea fi reinnoita dupa expirarea perioadei respective.

(31) Contribuabilii prevazuti la art. 681 alin. (7), art. 72 alin. (8), art. 78 alin. (6), art. 82 alin. (6), art. 101 alin. (12) si art. 123 alin. (4) pot opta pentru depunerea cererii la entitatea nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii/unitatea de cult, beneficiara a sumei. Entitatea nonprofit/unitatea de cult are obligatia de a transmite, prin mijloace electronice de transmitere la distanta, la organul fiscal competent un formular prin care centralizeaza cererile primite de la contribuabili, pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului, sub sanctiunea decaderii.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, alineatul (31) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(31) Contribuabilii prevazuti la art. 78 alin. (6) si art. 82 alin. (6) pot opta pentru depunerea cererii la entitatea nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii/unitatea de cult, beneficiara a sumei. Entitatea nonprofit/unitatea de cult are obligatia de a transmite, prin mijloace electronice de transmitere la distanta, la organul fiscal competent un formular prin care centralizeaza cererile primite de la contribuabili, pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului, sub sanctiunea decaderii.

(4) Pentru contribuabilii prevazuti la art. 123 alin. (3), obligatia calcularii si platii sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe venit revine organului fiscal competent, pe baza declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, depuse de acestia pana la data de 25 mai, inclusiv a anului urmator celui de realizare a veniturilor, sub sanctiunea decaderii.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, alineatul (4) se ABROGA.

(5) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (3), (31) si (4) se stabileste prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(5) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (3) si (31) se stabileste prin ordin al presedintelui A.N.A.F

(6) Prin exceptie de la alin. (3) si (4), contribuabilii prevazuti la art. 681 alin. (7), art. 72 alin. (8), art. 78 alin. (6) si art. 82 alin. (6), pentru care impozitul pe venitul realizat se retine la sursa, pot opta, cu acordul angajatorului/platitorului de venit, printr-un inscris incheiat cu acesta, pentru calcularea, retinerea, declararea si plata sumei prevazute la alin. (1) catre beneficiari, pana la termenul de plata a impozitului.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(6) Prin exceptie de la alin. (3), contribuabilii prevazuti la art. 78 alin. (6) si art. 82 alin. (6), pentru care impozitul pe venitul realizat se retine la sursa, pot opta, cu acordul angajatorului/platitorului de venit, printr-un inscris incheiat cu acesta, pentru calcularea, retinerea, declararea si plata sumei prevazute la alin. (1) catre beneficiari, pana la termenul de plata a impozitului.

(7) Optiunea de la alin. (6) ramane valabila pe perioada prevazuta in inscrisul incheiat intre parti, incepand cu veniturile realizate in luna exercitarii optiunii, dar nu mai mult de 2 ani fiscali consecutivi, pentru aceiasi beneficiari prevazuti la alin. (1) si poate fi reinnoita dupa expirarea perioadei respective. In acest interval contribuabilul poate renunta la optiunea privind distribuirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe venit sau poate schimba beneficiarii pentru care a optat anterior.

(8) Contribuabilii care opteaza pentru distribuirea prin retinerea la sursa a sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru sustinerea beneficiarilor prevazuti la alin. (1) nu mai pot exercita aceeasi optiune pentru aceeasi perioada si sursa de venit.

(9) Angajatorul/Platitorul de venit are obligatia ca la momentul platii sumelor reprezentand pana la 3,5% din impozitul datorat de persoanele fizice sa verifice daca entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiara figureaza in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale prevazute la art. 25 alin. (41).

(10) In situatia in care entitatea nonprofit/unitatea de cult nu figureaza in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale prevazute la art. 25 alin. (41), angajatorul/platitorul de venit are obligatia sa refuze efectuarea platii sumelor catre aceasta.

CAPITOLUL XII - Proprietatea comuna si asociatiile fara personalitate juridica

ART. 124 - Venituri din bunuri sau drepturi care sunt detinute in comun

Venitul net obtinut din exploatarea bunurilor si drepturilor de orice fel, detinute in comun, este considerat ca fiind obtinut de proprietari, uzufructuari sau de alti detinatori legali, inscrisi intr-un document oficial, si se atribuie proportional cu cotele-parti pe care acestia le detin in acea proprietate sau in mod egal, in situatia in care acestea nu se cunosc. Norme metodologice

ART. 125 - Reguli privind asocierile fara personalitate juridica

(1) Prevederile prezentului articol nu se aplica:

a) fondurilor de pensii administrate privat si fondurilor de pensii facultative constituite conform prevederilor legislatiei specifice in materie;

b) organismelor de plasament colectiv fara personalitate juridica constituite potrivit legislatiei specifice in materie;

c) asocierilor fara personalitate juridica, in cazul in care membrii asociati realizeaza venituri stabilite potrivit art. 69. .

In cazul asocierilor cu o persoana juridica, contribuabil potrivit titlului II sau titlului III, sunt aplicabile prevederile alin. (7) - (9).

Norme metodologice

(2) In cadrul fiecarei asocieri fara personalitate juridica, constituita potrivit legii, asociatii au obligatia sa incheie contracte de asociere in forma scrisa, la inceperea activitatii, care sa cuprinda inclusiv date referitoare la:

a) partile contractante;

b) obiectul de activitate si sediul asociatiei;

c) contributia asociatilor in bunuri si drepturi;

d) cota procentuala de participare a fiecarui asociat la veniturile sau pierderile din cadrul asocierii corespunzatoare contributiei fiecaruia;

e) desemnarea asociatului care sa raspunda pentru indeplinirea obligatiilor asociatiei fata de autoritatile publice;

f) conditiile de incetare a asocierii. Contributiile asociatilor conform contractului de asociere nu sunt considerate venituri pentru asociatie. Contractul de asociere se inregistreaza la organul fiscal competent, in termen de 30 de zile de la data incheierii acestuia. Organul fiscal are dreptul sa refuze inregistrarea contractelor, in cazul in care acestea nu cuprind datele solicitate conform prezentului alineat.

(3) In cazul in care intre membrii asociati exista legaturi de rudenie pana la gradul al patrulea inclusiv, partile sunt obligate sa faca dovada ca participa la realizarea venitului cu bunuri sau drepturi asupra carora au drept de proprietate. Pot fi membri asociati si persoanele fizice care au dobandit capacitate de exercitiu restransa.

(4) Asocierile, cu exceptia celor care realizeaza venituri din activitati agricole impuse pe baza normelor de venit, au obligatia sa depuna la organul fiscal competent, pana in ultima zi a lunii februarie a anului urmator, declaratii anuale de venit, conform modelului stabilit prin ordin al presedintelui A.N.A.F., care vor cuprinde si distributia venitului net/pierderii aferent asociatilor. Norme metodologice

(5) Venitul/Pierderea anual/anuala realizat(a) in cadrul asocierii se distribuie asociatilor proportional cu cota procentuala de participare corespunzatoare contributiei, conform contractului de asociere.

(6) Tratamentul fiscal al venitului realizat din asociere, in alte cazuri decat cele prevazute la alin. (8) - (10), va fi stabilit in aceeasi maniera ca si pentru categoria de venituri in care este incadrat.

(7)Obligatia inregistrarii veniturilor si cheltuielilor aferente activitatilor desfasurate in cadrul asocierilor cu o persoana juridica, contribuabil potrivit titlului II sau titlului III, revine persoanei juridice.

(8) In cazul asocierilor dintre o persoana juridica contribuabil potrivit titlului II - Impozitul pe profit - si o persoana fizica sau orice alta entitate - asociere fara personalitate juridica (indiferent de modalitatea de stabilire a venitului net pentru activitatea desfasurata de persoana fizica) se distribuie un/o venit net/pierdere neta asociatului persoana fizica proportional cu cota procentuala de participare corespunzatoare contributiei, conform contractului de asociere stabilit pe baza regulilor prevazute la titlul II. Impozitul datorat de persoana fizica se calculeaza, se retine si se plateste de catre persoana juridica potrivit regulilor prevazute la titlul II si reprezinta impozit final. Pierderile nu se compenseaza si nu se reporteaza potrivit prevederilor titlului IV. Contribuabilul persoana fizica nu are obligatii fiscale potrivit titlului IV.

(81) *** A B R O G A T ***

(9) In cazul asocierilor dintre o persoana juridica contribuabil potrivit titlului III - Impozitul pe veniturile microintreprinderilor - si o persoana fizica sau o entitate - asociere fara personalitate juridica (indiferent de modalitatea de stabilire a venitului net pentru activitatea desfasurata de persoana fizica), pentru impunerea veniturilor distribuite asociatului persoana fizica proportional cu cota procentuala de participare corespunzatoare contributiei, conform contractului de asociere, se aplica regulile prevazute la titlul III. Impozitul datorat de persoana fizica se calculeaza, se retine si se plateste de catre persoana juridica potrivit regulilor prevazute la titlul III si reprezinta impozit final. Pierderile nu se compenseaza si nu se reporteaza potrivit prevederilor titlului IV. Contribuabilul persoana fizica nu are obligatii fiscale potrivit titlului IV.

(10) In cazul asocierilor fara personalitate juridica constituite intre contribuabili care desfasoara activitate individual sau contribuabili care desfasoara activitate individual si o asociere fara personalitate juridica si pentru care stabilirea venitului anual pentru activitatea desfasurata se efectueaza pe baza normelor de venit sau prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli, veniturile realizate in cadrul asocierii respective nu sunt considerate distribuite, in vederea impunerii, contribuabililor care datoreaza impozit potrivit prezentului titlu, fiind aplicabile numai regulile stabilite pentru impunerea venitului determinat pe baza normelor de venit sau stabilit pe baza cotelor forfetare.

CAPITOLUL XIII - Aspecte fiscale internationale

ART. 126 - Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activitati independente

(1) Persoanele fizice nerezidente, care desfasoara o activitate independenta, prin intermediul unui sediu permanent in Romania, sunt impozitate, potrivit prezentului titlu, la venitul net anual impozabil din activitatea independenta, ce este atribuibil sediului permanent.

(2) Venitul net dintr-o activitate independenta care este atribuibil unui sediu permanent se determina conform art. 68, in urmatoarele conditii:

a) in veniturile impozabile se includ numai veniturile ce sunt atribuibile sediului permanent;

b) in cheltuielile deductibile se includ numai cheltuielile aferente realizarii acestor venituri.

ART. 127 - Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activitati dependente

Persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitati dependente in Romania sunt impozitate potrivit prevederilor cap. III din prezentul titlu. Norme metodologice

ART. 128 - Reguli de stabilire a bazei de calcul al veniturilor impozabile pentru persoanele fizice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European

(1) Persoana fizica rezidenta intr-unul din statele membre ale Uniunii Europene sau intr-unul din statele Spatiului Economic European beneficiaza de aceleasi deduceri ca si persoanele fizice rezidente, la stabilirea bazei de calcul pentru veniturile impozabile obtinute din Romania. Baza de calcul se determina dupa regulile proprii fiecarei categorii de venit, in functie de natura acestuia, potrivit titlului IV.

(2) Deducerile prevazute la alin. (1) se acorda in limita stabilita prin legislatia romana in vigoare pentru persoana fizica rezidenta, daca persoana fizica rezidenta intr-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau intr-unul dintre statele Spatiului Economic European prezinta documente justificative si daca acestea nu sunt deduse in statul de rezidenta al persoanei fizice.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplica persoanelor fizice rezidente intr-unul dintre statele membre ale Spatiului Economic European cu care Romania nu are incheiat un instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii.

ART. 129 - Alte venituri ale persoanelor fizice nerezidente

(1) Persoanele fizice nerezidente, care obtin alte venituri decat cele prevazute la art. 126, 127 si la titlul VI, datoreaza impozit potrivit reglementarilor prezentului titlu. Norme metodologice

(2) Veniturile supuse impunerii, din categoriile prevazute la alin. (1), se determina pe fiecare sursa, potrivit regulilor specifice fiecarei categorii de venit, impozitul fiind final.

(3) Cu exceptia platii impozitului pe venit prin retinere la sursa, contribuabilii persoane fizice nerezidente, care realizeaza venituri din Romania, potrivit prezentului titlu, au obligatia sa declare si sa plateasca impozitul corespunzator fiecarei surse de venit.

ART. 130 - Venituri obtinute din strainatate

(1) Persoanele fizice prevazute la art. 59 alin. (1) lit. a) si cele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 59 alin. (2) si (21) datoreaza impozit pentru veniturile obtinute din strainatate.

(2) Veniturile realizate din strainatate se supun impozitarii prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate dupa regulile proprii fiecarei categorii de venit, in functie de natura acestuia.

(3) Pentru veniturile obtinute din strainatate de natura celor obtinute din Romania si neimpozabile/scutite in conformitate cu prevederile prezentului titlu se aplica acelasi tratament fiscal ca si pentru cele obtinute din Romania.

(31) Prin exceptie de la alin. (2), in situatia in care venitul net anual in Romania se determina pe baza normei de venit, pentru veniturile obtinute din strainatate de natura celor obtinute din Romania, venitul net anual obtinut in statul strain se determina in conformitate cu regulile prevazute la art. 68 sau se raporteaza la venitul brut obtinut din statul strain, dupa caz.

(4) Contribuabilii care obtin venituri din strainatate conform alin. (1) au obligatia sa le declare in declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, pana la data de 25 mai, inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului, precum si sa efectueze calculul si plata impozitului datorat, in cadrul aceluiasi termen, cu luarea in considerare a metodei de evitare a dublei impuneri, prevazuta de conventia de evitare a dublei impuneri.

(5) - *** A B R O G A T ***

(6) - *** A B R O G A T ***

Conform prevederilor Legii nr.30/2019 pentru aprobarea OUG nr.25/2018, la articolul 130, se introduc alineatele (7) - (10), cu aplicare incepand cu impozitul pe venit datorat pentru veniturile realizate in anul 2019, astfel :
(7) Contribuabilii care obtin venituri din strainatate de aceeasi natura cu cele obtinute din Romania pentru care exista dreptul de a dispune asupra destinatiei sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe venitul datorat, prevazute la art. 1231 alin. (1), pot dispune si asupra destinatiei sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe venitul realizat in strainatate, datorat in Romania, dupa deducerea creditului fiscal.
(8) Optiunea se exercita pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii/unitatilor de cult, care figureaza in Registrul entitatilor/unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii.
(9) Pentru contribuabilii prevazuti la alin. (7), obligatia calcularii si platii sumei prevazute reprezentand pana la 3,5% din impozit pe venit datorat in Romania, dupa deducerea creditului fiscal, revine organului fiscal competent, pe baza declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, depuse de acestia pana la data de 25 mai, inclusiv a anului urmator celui de realizare a veniturilor, sub sanctiunea decaderii.
(10) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (9) se stabileste prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, alineatele (7)-(10) se ABROGA

ART. 131 - Evitarea dublei impuneri prin metoda creditului fiscal sau metoda scutirii

(1) Contribuabilii persoane fizice rezidente care, pentru acelasi venit si pentru aceeasi perioada impozabila, sunt supusi impozitului pe venit atat pe teritoriul Romaniei, cat si in statul strain cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri, iar respectiva conventie prevede ca metoda de evitare a dublei impuneri metoda creditului, au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat in Romania a impozitului platit in strainatate, in limitele prevazute in prezentul articol. Norme metodologice

(2) Contribuabilii persoane fizice rezidente care realizeaza un venit si care, potrivit conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu un alt stat, poate fi impus in celalalt stat, iar respectiva conventie prevede ca metoda de evitare a dublei impuneri metoda scutirii, respectivul venit va fi scutit de impozit in Romania. Acest venit se declara in Romania si se inscrie in declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, pana la data de 25 mai, inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.

(3) Creditul fiscal/Scutirea se acorda daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) se aplica prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si statul strain in care s-a platit impozitul;

b) impozitul platit in strainatate, pentru venitul obtinut in strainatate, a fost efectiv platit de persoana fizica. Plata impozitului in strainatate se dovedeste printr-un document justificativ, eliberat de autoritatea competenta a statului strain sau de catre platitorul de venit/agentul care retine la sursa impozitul in situatia in care autoritatea competenta a statului strain nu elibereaza un astfel de document. Pentru veniturile pentru care nu se realizeaza retinerea la sursa, impozitul platit in strainatate de persoana fizica se dovedeste printr-un document justificativ, eliberat de autoritatea competenta a statului strain, sau prin copia declaratiei fiscale sau a documentului similar depusa/depus la autoritatea competenta straina insotita de documentatia care atesta plata acestuia, in situatia in care autoritatea competenta a statului strain nu elibereaza documentul justificativ.

c) venitul pentru care se acorda credit fiscal/scutire face parte din una dintre categoriile de venituri prevazute la art. 61.

(4) Creditul fiscal se stabileste de catre contribuabil la nivelul impozitului platit in strainatate, aferent venitului din sursa din strainatate, dar nu poate fi mai mare decat partea de impozit pe venit datorat in Romania, aferenta venitului impozabil din strainatate. In situatia in care contribuabilul in cauza obtine venituri din strainatate din mai multe state, creditul fiscal admis a fi dedus din impozitul datorat in Romania se va calcula, potrivit procedurii prevazute la alin. (3), pentru fiecare tara si pe fiecare natura de venit. Creditul se stabileste din impozitul pe venit calculat pentru anul in care impozitul a fost platit statului strain, daca exista documentatia corespunzatoare, conform prevederilor legale, care atesta plata impozitului in strainatate.

(5) - *** A B R O G A T ***

(6) In vederea calculului creditului fiscal, sumele in valuta se transforma la cursul de schimb mediu anual al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din anul de realizare a venitului. Veniturile din strainatate realizate de persoanele fizice rezidente, precum si impozitul aferent, exprimate in unitati monetare proprii statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Nationala a Romaniei, se vor transforma astfel:

a) din moneda statului de sursa intr-o valuta de circulatie internationala, cum ar fi dolari S.U.A. sau euro, folosindu-se cursul de schimb din tara de sursa;

b) din valuta de circulatie internationala in lei, folosindu-se cursul de schimb mediu anual al acesteia, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din anul de realizare a venitului respectiv.

CAPITOLUL XIV - Obligatii declarative ale platitorilor de venituri cu retinere la sursa

ART. 132 - Obligatii declarative ale platitorilor de venituri cu retinere la sursa

(1) Platitorii de venituri, cu regim de retinere la sursa a impozitelor, sunt obligati sa calculeze, sa retina, sa plateasca si sa declare impozitul retinut la sursa, pana la termenul de plata a acestuia inclusiv.

(2) Platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitelor au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, cu exceptia platitorilor de venituri din salarii si asimilate salariilor, platitorilor de venituri din pensii, platitorilor de venituri din drepturi de proprietate intelectuala, platitorilor de venituri in baza contractelor de activitate sportiva, venituri din arenda sau din asocieri cu persoane juridice, acestia avand obligatia depunerii Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate.

ACTE NORMATIVE

CAPITOLUL XV - Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 133 - Dispozitii tranzitorii

(1) Pentru veniturile realizate in anul fiscal 2015, obligatiile fiscale sunt cele in vigoare la data realizarii venitului.

(2) *** A B R O G A T ***

(3) Prevederile prezentului titlu se vor aplica pentru veniturile realizate si cheltuielile efectuate de persoanele fizice incepand cu data de 1 ianuarie 2016.

ACTE NORMATIVE

(4) Prevederile art. 68 alin. (4) lit. k) se aplica pentru activele neamortizabile achizitionate incepand cu data de 1 ianuarie 2016.

(5) Prevederile art. 68 alin. (4) lit. e) se aplica numai pentru mijloacele fixe achizitionate incepand cu 1 ianuarie 2012.

(6) Prevederile art. 118 alin. (3) - (5) se aplica pentru pierderile inregistrate incepand cu data de 1 ianuarie 2016.

(7) Deducerea speciala pentru creditele restructurate, reglementata potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 46/2014, se acorda contribuabililor care obtin venituri din salarii la functia de baza sau venituri din pensii aferente lunilor cuprinse in perioada 1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2017, in conditiile stabilite potrivit actului normativ mentionat.

(8) Cota de impozit de 5% se aplica asupra veniturilor din dividende distribuite incepand cu data de 1 ianuarie 2016.

(9) Pentru veniturile realizate in anul fiscal 2017, obligatiile fiscale sunt cele in vigoare la data realizarii venitului.

ACTE NORMATIVE

(10) Prevederile prezentului titlu se aplica pentru veniturile realizate si cheltuielile efectuate de persoanele fizice incepand cu data de 1 ianuarie 2018.

(11) In cazul veniturilor din dobanzi pentru depozitele la termen/la vedere/conturi curente constituite, instrumentele de economisire dobandite, contractele civile incheiate, anterior datei de 1 ianuarie 2018, cota de impozit de 10% se aplica incepand cu veniturile inregistrate in contul curent/de depozit/rascumparate/platite, incepand cu aceasta data.

(12) In cazul veniturilor din salarii si asimilate salariilor, precum si in cazul veniturilor din pensii, prevederile prezentului titlu se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018.

(13) Pentru veniturile realizate in anul 2017, se aplica urmatoarele reguli:

a) contribuabilii care aveau obligatia depunerii declaratiei privind venitul realizat, din Romania si din strainatate, potrivit reglementarilor in vigoare la data realizarii venitului, au obligatia depunerii declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, prevazute la art. 122, respectiv art. 130, pana la data de 15 iulie 2018 inclusiv;

ACTE NORMATIVE

b) organul fiscal stabileste impozitul anual datorat prin emiterea deciziei de impunere pe baza declaratiei prevazuta la art. 122, potrivit reglementarilor in vigoare la data realizarii venitului. La stabilirea venitului net anual impozabil/castigului net anual impozabil vor fi avute in vedere pierderile fiscale reportate pentru fiecare sursa de venit, precum si metodele de evitare a dublei impuneri, dupa caz.

ACTE NORMATIVE

(14) Pentru veniturile realizate in anul 2018, se aplica urmatoarele reguli:

a) prin exceptie de la prevederile art. 120, termenul de depunere a declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice este de pana la 15 iulie 2018 inclusiv;

ACTE NORMATIVE

b) calculul impozitului pe venitul estimat prevazut la art. 1201 se efectueaza de contribuabili in cadrul aceluiasi termen.

(15) In anul 2018, se acorda urmatoarele bonificatii:

a) pentru depunerea declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanta conform art. 79 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la 15 iulie 2018 inclusiv, se acorda o bonificatie de 5% din impozitul pe venit platit integral pana la 15 martie 2019 inclusiv, reprezentand obligatiile fiscale anuale pentru anul 2018. Valoarea bonificatiei diminueaza impozitul pe venitul/castigul net anual si/sau impozitul pe venitul anual, de plata;

ACTE NORMATIVE

b) pentru plata cu anticipatie a impozitului pe venit se acorda o bonificatie de 5% din impozitul pe venit anual estimat declarat prin Declaratia unica si platit integral pana la 15 decembrie 2018 inclusiv. Valoarea bonificatiei diminueaza impozitul pe venitul net anual estimat si/sau impozitul pe venitul anual estimat, de plata.

ACTE NORMATIVE

c) bonificatia prevazuta la lit. a) de care beneficiaza persoanele fizice care obtin venituri anuale pentru care exista obligatia completarii si depunerii numai a declaratiei prevazute la art. 120 se acorda de catre organul fiscal.

(151) Procedura de acordare a bonificatiei prevazuta la alin. (15) se stabileste prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

ACTE NORMATIVE

(152) Prevederile art. 68 alin. (71) nu se aplica pentru operatiunile in curs de efectuare la data de 1 ianuarie 2021, ci numai pentru operatiunile efectuate incepand cu aceasta data.

(153) Prevederile art. 85 alin. (2) - (49) si (6), art. 87, art. 89 alin. (2) si art. 122 alin. (4) lit. a) se aplica pentru veniturile realizate incepand cu data de 1 ianuarie 2021, iar cele referitoare la prevederile art. 85 alin. (81) si art. 86 se aplica incepand cu aceeasi data.

(154) Pentru veniturile realizate din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, inainte de data de 1 ianuarie 2021, obligatiile fiscale sunt cele in vigoare in perioada respectiva.

(155) Prevederile art. 92 se aplica pentru veniturile realizate incepand cu data de 1 ianuarie 2021. In cazul operatiunilor cu instrumente financiare derivate, pierderile obtinute din operatiuni efectuate pana la data de 1 ianuarie 2021 nu se reporteaza si nu se compenseaza, acestea reprezentand pierderi definitive ale contribuabilului.

(156) Costul de achizitie al aparatelor de marcat electronice fiscale, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, puse in functiune in anul 2020 se deduce din impozitul anual datorat potrivit reglementarilor in vigoare in anul 2020.

(157) In anul 2021, termenul de depunere a declaratiei anuale de venit pentru asocierile fara personalitate juridica si entitatile supuse regimului transparentei fiscale, prevazuta la art. 107 alin. (5) si art. 125 alin. (4), este pana la data de 15 aprilie 2021 inclusiv. In cadrul aceluiasi termen, asociatul desemnat are obligatia transmiterii catre fiecare membru asociat a informatiilor referitoare la venitul impozabil/venitul net/pierderea ce ii revine corespunzator cotei de distribuire din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii sau corespunzator cotei de participare, conform contractului de asociere, dupa caz.

(16) In cazul in care conditiile prevazute la alin. (15) sunt indeplinite cumulativ se aplica ambele bonificatii.

(17) Prevederile art. 121 alin. (2) - (6) sunt aplicabile in mod corespunzator.

(18) Contribuabilii au obligatia de determinare a venitului net anual impozabil/castigului net anual impozabil/ pierderii nete anuale, de efectuare a calculului si de plata a impozitului anual datorat, pentru veniturile realizate din Romania si din strainatate, pe fiecare sursa de venit, potrivit prevederilor in vigoare in anul fiscal 2018.

(19) La stabilirea venitului net anual impozabil/castigului net anual impozabil vor fi avute in vedere pierderile fiscale reportate pentru fiecare sursa de venit precum si metodele de evitare a dublei impuneri, dupa caz.

(20) Prevederile art. 682, art. 114 alin. (2) lit. k1) si lit. l) sunt aplicabile pentru veniturile realizate incepand cu data de 1 ianuarie 2021 si cheltuielile aferente dobandirii drepturilor de creanta respective, care nu au fost luate in calcul la determinarea venitului impozabil in anii anteriori anului 2021.

(21) Contribuabilii care in anul 2021 au realizat venituri din inchirierea in scop turistic a unui numar de sub 5 camere inchiriate in scop turistic, situate in locuinte proprietate personala, indiferent de numarul de locuinte in care sunt situate acestea, si au determinat venitul net anual in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, in anul 2022 determina venitul net anual pe baza normelor de venit.

(22) In vederea determinarii impozitului pe venit datorat in cazul transferului titlurilor de valoare/operatiunilor cu instrumente financiare derivate se aplica urmatoarele reguli:

a) pentru anul fiscal cuprins intre 1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2022, inclusiv, se procedeaza dupa cum urmeaza:

(i) pentru castigurile/pierderile aferente perioadei, obligatiile fiscale sunt cele in vigoare la data realizarii castigului/inregistrarii pierderii;

(ii) pierderea neta obtinuta din transferul titlurilor de valoare si din operatiuni cu instrumente financiare derivate care nu au fost efectuate prin entitatile prevazute la art. 961 alin. (1), aferenta anului fiscal 2022, respectiv perioadei cuprinse intre 1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2022, inclusiv, se reporteaza si se compenseaza, potrivit regulilor de reportare;

b) in cazul transferului titlurilor de valoare si operatiunilor cu instrumente financiare derivate, efectuate prin entitatile prevazute la art. 961 alin. (1), dobandite anterior datei de 1 ianuarie 2023, impozitul se calculeaza astfel:

(i) prin aplicarea unei cote de 3% asupra castigului realizat incepand cu data de 1 ianuarie 2023, pentru cele detinute o perioada mai mica de 365 de zile de la data dobandirii;

(ii) prin aplicarea unei cote de 1% asupra castigului determinat potrivit legii, realizat incepand cu data de 1 ianuarie 2023, pentru cele detinute o perioada mai mare de 365 de zile, inclusiv, de la data dobandirii;

c) pierderile obtinute si necompensate pana la data de 1 ianuarie 2023 din transferul titlurilor de valoare si din operatiuni cu instrumente financiare derivate efectuate prin entitatile prevazute la art. 961 alin. (1) nu se reporteaza, acestea reprezentand pierderi definitive ale contribuabilului indiferent de data la care au fost inregistrate.

(23) In cazul contractelor de inchiriere aflate in derulare la data de 1 ianuarie 2023, inregistrarea, la organul fiscal competent, a contractului incheiat intre parti si a modificarilor survenite se efectueaza in termen de cel mult 90 de zile de la data la care a intervenit obligatia inregistrarii acestora.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, se introduc cinci noi alineate, alin. (24)-(28), cu urmatorul cuprins:
(24) Pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor aferente anilor fiscali anteriori anului 2024, obligatiile fiscale sunt cele in vigoare in anul de realizare a veAierdere definitiva a contribuabilului.

(25) Sumele reprezentand costul de achizitie al aparatelor de marcat electronice fiscale, puse in functiune in anul 2023, precum si sumele de aceeasi natura reportate, se deduc din impozitul pe venitul anual datorat pentru anul 2023. Sumele ramase care nu sunt scazute din impozitul pe venitul anual datorat pentru anul 2023 nu se reporteaza si reprezinta cheltuieli deductibile la stabilirea venitului net anual, determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, incepand cu veniturile aferente anului 2024. In cazul asocierilor fara personalitate juridica, pentru stabilirea impozitului anual datorat de fiecare membru asociat pentru anul 2023, costul de achizitie al aparatelor de marcat electronice fiscale puse in functiune in anul 2023 se distribuie proportional cu cota procentuala de participare corespunzatoare contributiei, conform contractului de asociere.

(26) Obligatiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferurile proprietatilor imobiliare efectuate in semestrul II al anului 2023 sunt cele in vigoare la data de 31 decembrie 2023.

(27) Pierderile fiscale anuale inregistrate in anii precedenti anului 2024, ramase necompensate la data de 31 decembrie 2023, se compenseaza din veniturile nete anuale sau, dupa caz, castigurile nete anuale realizate incepand cu anul 2024, pe perioada ramasa din cei 7 ani, in limita a 70% din veniturile nete anuale sau, dupa caz, castigurile nete anuale respective. Pentru aplicarea limitei de 70%, pierderile fiscale anuale inregistrate in anii precedenti anului 2024, ramase necompensate la data de 31 decembrie 2023, se cumuleaza cu pierderile fiscale anuale inregistrate incepand cu anul 2024.

(28) Prevederile referitoare la dreptul contribuabililor de a dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe venit, stabilit potrivit art. 681 alin. (7), art. 72 alin. (8), art. 101 alin. (12), art. 123 alin. (3) si (4), art. 130 alin. (7)-(9), precum si procedura de aplicare a prevederilor corespunzatoare, prevazuta la art. 1231 si art. 130 alin. (10), in vigoare pana la data de 31 decembrie 2023, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, potrivit legii, se aplica pentru redirectionarea impozitului pe venit aferent veniturilor realizate in anul 2023.

ART. 134 - Definitivarea impunerii pe anul fiscal

Pentru definitivarea impozitului aferent venitului realizat intr-un an fiscal se va elabora formularistica necesara, ce va fi aprobata prin ordin al presedintelui A.N.A.F., in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

ACTE NORMATIVE


TITLUL V - Contributii sociale obligatorii

DEROGARE: Legea nr. 186/2016 privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii
ART. 1 - (1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contributiei de asigurari sociale pentru perioadele de timp in care nu au avut calitatea de asigurat in sistemul public de pensii sau intr-un sistem de asigurari sociale neintegrat acestuia.

CAPITOLUL I - Dispozitii generale

ART. 135 - Sfera contributiilor sociale

in sensul prezentului titlu, contributiile sociale definite la art. 2 alin. (2) sunt contributii sociale obligatorii. Norme metodologice

ART. 1351 - Definitii

(1) In intelesul prezentului titlu, prin salariu de baza minim brut pe tara se intelege salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata aprobat prin hotarare a Guvernului sau prin alte acte normative.

(2) In situatia in care, prin hotarare a Guvernului sau prin alte acte normative, se utilizeaza, in acelasi an, mai multe valori ale salariului minim brut pe tara, diferentiat in functie de studii, de vechime sau alte criterii prevazute de lege, in aplicarea prevederilor art. 145, 146, 148, 151, 1571, 170, 174 si 180, se ia in calcul valoarea cea mai mica a salariului minim brut pe tara, daca prin lege nu se prevede altfel.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(2) In situatia in care, prin hotarare a Guvernului sau prin alte acte normative, se utilizeaza, in acelasi timp, mai multe valori ale salariului minim brut pe tara, in aplicarea prevederilor art. 145, 146 si 1571, se ia in calcul valoarea cea mai mica a salariului minim brut pe tara, daca prin lege nu se prevede altfel.
Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, se introduce un nou alineat, alin. (3), cu urmatorul cuprins:
(3) In aplicarea prevederilor art. 148, 151, 170, 174 si 1741, in situatia in care, prin hotarare a Guvernului, se utilizeaza in cursul aceluiasi an mai multe valori ale salariului minim brut pe tara, la verificarea incadrarii venitului in plafoanele anuale, precum si la stabilirea bazei anuale de calcul al contributiei de asigurari sociale, respectiv al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate, se ia in calcul valoarea salariului minim brut pe tara in vigoare la data de 25 mai a anului de realizare a venitului pentru care se stabilesc contributiile sociale. Prevederea se aplica si in cazul optiunii exprimate potrivit art. 180 alin. (1) lit. a).

ART. 1352 - Dispozitii generale privind regulile aplicabile veniturilor realizate din strainatate

Pentru veniturile realizate din strainatate, in vederea stabilirii contributiilor sociale obligatorii se aplica regulile proprii fiecarei categorii de venit, in functie de natura acestora, cu respectarea legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte.

CAPITOLUL II - Contributiile de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat

SECTIUNEA 1 - Contribuabilii/Platitorii de venit la sistemul public de pensii

ART. 136 - Contribuabilii/Platitorii de venit la sistemul public de pensii

Urmatoarele persoane au calitatea de contribuabili/platitori de venit la sistemul public de pensii, cu respectarea legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, dupa caz:

a) cetatenii romani, cetatenii altor state sau apatrizii, pe perioada in care au, conform legii, domiciliul ori resedinta in Romania;

b) cetatenii romani, cetatenii altor state si apatrizii care nu au domiciliul sau resedinta in Romania, in conditiile prevazute de legislatia europeana aplicabila in domeniul securitatii sociale, precum si de acordurile privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, cu exceptia nomazilor digitali, definiti in conformitate cu prevederile art. 2 lit. n^4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in conditiile in care nomadul digital este prezent pe teritoriul Romaniei pentru o perioada sau mai multe perioade care nu depasesc 183 de zile pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat; Norme metodologice

c) persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, atat pe perioada in care persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii ori asimilate salariilor desfasoara activitate, cat si pe perioada in care acestea beneficiaza de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate; Norme metodologice

d) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, prin agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti, pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj sau, dupa caz, de alte drepturi de protectie sociala ori de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate care se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, si pentru care dispozitiile legale prevad plata de contributii de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat din bugetul asigurarilor pentru somaj;

e) Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, prin casele de asigurari de sanatate subordonate, pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2), art. 23 alin. (2) si la art. 32 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
e) Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, prin casele de asigurari de sanatate subordonate, pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) lit. B si alin. (2), art. 23 alin. (2) si la art. 32 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

f) unitatile trimitatoare, pentru personalul roman trimis in misiune permanenta in strainatate, inclusiv pentru categoriile de personal trimise in misiune temporara sau permanenta in strainatate prevazute prin hotarare a Guvernului, pentru sotul/sotia care insoteste personalul trimis in misiune permanenta in strainatate si caruia/careia i se suspenda raporturile de munca sau raporturile de serviciu si pentru membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei, carora li se suspenda raporturile de munca, ca urmare a participarii la cursuri ori alte forme de pregatire in strainatate, pe o durata care depaseste 90 de zile calendaristice.

SECTIUNEA a 2-a - Veniturile pentru care se datoreaza contributia si cotele de contributii

ART. 137 - Categorii de venituri supuse contributiilor de asigurari sociale

(1) Contribuabilii/Platitorii de venit la sistemul public de pensii, prevazuti la art. 136, datoreaza, dupa caz, contributia de asigurari sociale pentru urmatoarele categorii de venituri realizate din Romania si din afara Romaniei, cu respectarea legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, pentru care exista obligatia declararii in Romania:

a) venituri din salarii sau asimilate salariilor, definite conform art. 76 ;

b) venituri din activitati independente, definite conform art. 67, cu exceptia celor din vanzarea energiei electrice de catre prosumatorii, persoane fizice, altele decat cele organizate conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016, la furnizorii de energie electrica cu care respectivii prosumatori au incheiate contracte de furnizare a energiei electrice, daca centralele electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile pe care le detin au puterea electrica instalata de cel mult 27 kW pe loc de consum. ;

b1) venituri din drepturi de proprietate intelectuala, definite la art. 70, cu exceptia veniturilor prevazute la art. 72 alin. (3);

c) indemnizatii de somaj;

d) indemnizatii de asigurari sociale de sanatate.

(2) Pentru veniturile prevazute la alin. (1) se datoreaza contributii de asigurari sociale si in cazul in care acestea sunt realizate de persoanele fizice aflate in situatiile prevazute la art. 60.

ACTE NORMATIVE

ART. 138 - Cotele de contributii de asigurari sociale

Cotele de contributii de asigurari sociale sunt urmatoarele:

a) 25% datorata de catre persoanele fizice care au calitatea de angajati sau pentru care exista obligatia platii contributiei de asigurari sociale, potrivit prezentei legi;

b) 4% datorata in cazul conditiilor deosebite de munca, astfel cum sunt prevazute in Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;

c) 8% datorata in cazul conditiilor speciale de munca, astfel cum sunt prevazute in Legea nr. 263/2010, de catre persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora.

ART. 1381 - Prevederi speciale pentru domeniul constructiilor

(1) Pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor in baza contractelor individuale de munca incheiate cu angajatori care desfasoara activitati in sectorul constructii si se incadreaza in conditiile prevazute la art. 60 pct. 5, cota contributiei de asigurari sociale prevazuta la art. 138 lit. a) se reduce cu 3,75 puncte procentuale. Prevederea se aplica pana la data de 31 decembrie 2028.

(2) Persoanele prevazute la alin. (1) care datoreaza contributia la fondul de pensii administrat privat reglementat de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt scutite de la plata acestei contributii in limita cotei prevazute la alin. (1).

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica potrivit procedurii aprobate prin ordinul ministrului finantelor prevazut la art. 60 pct. 5 lit. d).

ART. 1382 - Prevederi speciale pentru sectorul agricol

(1) Pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor in baza contractelor individuale de munca incheiate cu angajatori care desfasoara activitati in sectorul agricol si in industria alimentara si se incadreaza in conditiile prevazute la art. 60 pct. 7, cota contributiei de asigurari sociale prevazuta la art. 138 lit. a) se reduce cu 3,75 puncte procentuale. Prevederea se aplica pana la data de 31 decembrie 2028.

(2) Prevederile art. 1381 alin. (2) si (3) se aplica in mod corespunzator si persoanelor fizice prevazute la alin. (1).

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica potrivit procedurii aprobate prin ordinul ministrului finantelor prevazut la art. 60 pct. 7 lit. d).

ART. 1383 - Prevederi specifice sectorului agricol

(1) Prin exceptie de la prevederile art. 1381 alin. (1) si (2) si art. 1382 alin. (1) si (2), persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor din domeniile respective pot opta pentru plata cotei de 3,75% datorate la fondul de pensii administrat privat.

(2) Optiunea se depune in scris, la angajator, acesta retinand contributia aferenta potrivit prevederilor legale.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, articolul 1383 se ABROGA

ART. 1384 - Prevederi speciale pentru activitatea de creare de programe pentru calculator

(1)Pentru persoanele fizice prevazute la art. 60 pct. 2, cota contributiei de asigurari sociale prevazuta la art. 138 lit. a) se reduce cu punctele procentuale corespunzatoare cotei de contributie la fondul de pensii administrat privat prevazute in Legea nr. 411/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Prevederea se aplica pana la data de 31 decembrie 2028, la locul unde se afla functia de baza, pentru veniturile brute lunare de pana la 10.000 lei inclusiv, obtinute din salarii si asimilate salariilor realizate de persoana fizica in baza unui contract individual de munca, raport de serviciu, act de delegare sau detasare sau a unui statut special prevazut de lege, dupa caz. Partea din venitul brut lunar ce depaseste 10.000 lei nu beneficiaza de facilitati fiscale.

(2)Persoanele prevazute la alin. (1) care datoreaza contributia la fondul de pensii administrat privat reglementat de Legea nr. 411/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt scutite de la plata acestei contributii in limita cotei prevazute la alin. (1).

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), persoanele fizice prevazute la art. 60 pct. 2 pot opta pentru plata contributiei datorata la fondul de pensii administrat privat.

(4) Optiunea se depune in scris, la angajator, acesta retinand contributia aferenta potrivit prevederilor legale, incepand cu veniturile lunii urmatoare celei in care s-a inregistrat optiunea.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, alineatele (3) si (4) se ABROGA
Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, se introduce un nou articol, art. 1385, cu urmatorul cuprins:
ART. 1385 - Prevederi specifice activitatii de creare de programe pentru calculator, sectorului constructii, sectorului agricol si industriei alimentare

(1) Prin exceptie de la prevederile art. 1381 alin. (1) si (2), art. 1382 alin. (1) si (2) si art. 1384 alin. (1) si (2), persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor din domeniile respective pot opta pentru plata contributiei datorate la fondul de pensii administrat privat.

(2) Optiunea se depune in scris, la angajator, acesta retinand contributia aferenta potrivit prevederilor legale, incepand cu veniturile lunii urmatoare celei in care s-a inregistrat optiunea.

(3) Persoanele fizice prevazute la art. 60 pct. 2, 5 si 7 pot renunta la optiunea exprimata potrivit prevederilor alin. (2), prin depunerea unei solicitari in scris la angajator. Aceasta se aplica incepand cu veniturile aferente lunii urmatoare depunerii solicitarii.

(4) Regulile privind aplicarea prevederilor alin. (2) si (3) se stabilesc de angajator prin regulamentul intern sau, dupa caz, prin alt document intern emis de acesta.

(5) Prevederile art. 601 se aplica in mod corespunzator in vederea determinarii veniturilor din salarii si asimilate salariilor pentru care se aplica cota redusa prevazuta la art. 1381 alin. (1), art. 1382 alin. (1) sau art. 1384 alin. (1).
 

SECTIUNEA a 3-a - Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat in cazul persoanelor care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum si in cazul persoanelor pentru care plata unor prestatii sociale se achita de institutii publice

ART. 139 - Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor

(1) Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale, in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, o reprezinta castigul brut realizat din salarii si venituri asimilate salariilor, in tara si in alte state, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, care include: Norme metodologice

a) veniturile din salarii, in bani si/sau in natura, obtinute in baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu sau a unui statut special prevazut de lege. In situatia personalului roman trimis in misiune permanenta in strainatate, veniturile asupra carora se datoreaza contributia sunt cele prevazute la art. 145 alin. (1) lit. a);

b) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica, stabilite potrivit legii;

c) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul persoanelor juridice fara scop patrimonial; Norme metodologice

d) remuneratia administratorilor societatilor, companiilor/societatilor nationale si regiilor autonome, desemnati/numiti in conditiile legii, precum si sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor si in consiliul de administratie; Norme metodologice

e) remuneratia obtinuta de directorii cu contract de mandat si de membrii directoratului de la societatile administrate in sistem dualist si ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum si drepturile cuvenite managerilor, in baza contractului de management prevazut de lege;

f) sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau comitetului de audit, dupa caz, precum si sumele primite pentru participarea in consilii, comisii, comitete si altele asemenea;

g) sumele din profitul net cuvenite administratorilor societatilor, potrivit legii sau actului constitutiv, dupa caz, precum si participarea la profitul unitatii pentru managerii cu contract de management, potrivit legii;

h) sumele reprezentand participarea salariatilor la profit, potrivit legii;

i) sume reprezentand salarii/diferente de salarii, stabilite prin lege sau in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotararilor primei instante, executorii de drept.

j)indemnizatia de delegare, indemnizatia de detasare, inclusiv indemnizatia specifica detasarii transnationale, prestatiile suplimentare primite de lucratorii mobili prevazuti in Hotararea Guvernului nr. 38/2008, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite de salariati potrivit legislatiei in materie, pe perioada desfasurarii activitatii in alta localitate, in tara sau in strainatate, in interesul serviciului, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit astfel:

(i) in tara, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatie, prin hotarare a Guvernului, pentru personalul autoritatilor si institutiilor publice, in limita a 3 salarii de baza corespunzatoare locului de munca ocupat;

(ii) in strainatate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurna, prin hotarare a Guvernului, pentru personalul roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, in limita a 3 salarii de baza corespunzatoare locului de munca ocupat.

Plafonul aferent valorii a 3 salarii de baza corespunzatoare locului de munca ocupat se calculeaza prin raportarea celor 3 salarii la numarul de zile lucratoare din luna respectiva, iar rezultatul se multiplica cu numarul de zile din perioada de delegare/detasare/desfasurare a activitatii in alta localitate, in tara sau in strainatate;

k) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite de salariatii care au stabilite raporturi de munca cu angajatori din strainatate, pe perioada delegarii/detasarii, dupa caz, in Romania, in interesul serviciului, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit la nivelul legal pentru diurna acordata personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prin hotarare a Guvernului, corespunzator tarii de rezidenta a angajatorului, de care ar beneficia personalul din institutiile publice din Romania daca s-ar deplasa in tara respectiva, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte;

l) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare primite pe perioada deplasarii in alta localitate, in tara sau in strainatate, in interesul desfasurarii activitatii, astfel cum este prevazut in raportul juridic, de catre administratorii stabiliti potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat, de catre directorii care isi desfasoara activitatea in baza contractului de mandat potrivit legii, de catre membrii directoratului de la societatile administrate in sistem dualist si ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum si de catre manageri, in baza contractului de management prevazut de lege, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit astfel:

(i) in tara, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatie, prin hotarare a Guvernului, pentru personalul autoritatilor si institutiilor publice, in limita a 3 remuneratii prevazute in raportul juridic;

(ii) in strainatate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurna, prin hotarare a Guvernului, pentru personalul roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, in limita a 3 remuneratii prevazute in raportul juridic.

Plafonul aferent valorii a 3 remuneratii prevazute in raportul juridic se calculeaza prin raportarea celor 3 remuneratii la numarul de zile lucratoare din luna respectiva, iar rezultatul se multiplica cu numarul de zile din perioada deplasarii;

m) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite pe perioada deplasarii in Romania, in interesul desfasurarii activitatii, de catre administratori sau directori, care au raporturi juridice stabilite cu entitati din strainatate, astfel cum este prevazut in raporturile juridice respective, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit la nivelul legal pentru diurna acordata personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prin hotarare a Guvernului, corespunzator tarii de rezidenta a entitatii, de care ar beneficia personalul din institutiile publice din Romania daca s-ar deplasa in tara respectiva; Norme metodologice

n) remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari sau de alte persoane, in baza contractului de mandat, potrivit Legii nr. 230/2007, cu modificarile si completarile ulterioare; Norme metodologice

o) indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate de angajator sau din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii, primite pe perioada in care persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor beneficiaza de concedii medicale si de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, conform prevederilor legale;

p) sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite, potrivit legii;

q) veniturile reprezentand plati compensatorii suportate de angajator potrivit contractului colectiv sau individual de munca.

r) indemnizatia de hrana si indemnizatia de vacanta acordata potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare;

s) remuneratia bruta primita pentru activitatea prestata de zilieri, potrivit legii.

s) valoarea nominala a tichetelor cadou prevazute la art. 76 alin. (3) lit. h), acordate de catre angajatori, potrivit legii;

t) veniturile prevazute la art. 142 lit. aa1), pentru partea care depaseste limitele prevazute la respectiva dispozitie.

(2) *** A B R O G A T *** .

(3) *** A B R O G A T *** .

(4) Sumele prevazute la alin. (1) lit. d) si f) intra in baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale, indiferent daca persoanele respective sunt din cadrul aceleiasi entitati ori din afara ei, pensionari sau angajati cu contract individual de munca.

ART. 1391 - Baza anuala de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate pentru venituri asimilate salariilor pentru activitatea desfasurata in strainatate

Baza anuala de calcul al contributiei de asigurari sociale, in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri reprezentand remuneratii, indemnizatii, alte venituri similare, precum si orice alte avantaje, in bani si/sau in natura, obtinute din strainatate in calitate de membri ai consiliului de administratie, membri ai directoratului, membri ai consiliului de supraveghere, administratori, directori, cenzori, membri fondatori, reprezentanti in adunarea generala a actionarilor sau orice alte activitati desfasurate in functii similare pentru activitatea desfasurata in strainatate la angajatori/platitori care nu au sediul permanent si nu sunt rezidenti fiscali in Romania, o reprezinta castigul brut realizat din venituri asimilate salariilor, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte.

ART. 140 - Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate de angajatori sau persoane asimilate acestora

(1) Pentru persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, baza lunara de calcul pentru contributia de asigurari sociale o reprezinta suma castigurilor brute prevazute la art. 139, realizate de persoanele fizice care obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor asupra carora se datoreaza contributia, pentru activitatea desfasurata in conditii deosebite, speciale sau in alte conditii de munca.

(2) Nu se cuprind in baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate de angajatorii care desfasoara activitati in sectorul constructii si care se incadreaza in conditiile prevazute la art. 60 pct. 5 veniturile din salarii si asimilate salariilor realizate de persoanele fizice in baza contractelor individuale de munca. Prevederea se aplica pana la data de 31 decembrie 2028 inclusiv.

(3) Prevederile alin. (2) se aplica si angajatorilor care desfasoara activitati in sectorul agricol si in industria alimentara care se incadreaza in conditiile prevazute la art. 60 pct. 7, pana la 31 decembrie 2028 inclusiv.

ART. 141 - Exceptii specifice contributiilor de asigurari sociale

Se excepteaza de la plata contributiilor de asigurari sociale urmatoarele venituri:

a) prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat, potrivit legii;

b) veniturile din salarii si asimilate salariilor realizate de catre persoanele fizice asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale, din activitati pentru care exista obligatia asigurarii in aceste sisteme potrivit legii;

c) veniturile acordate, potrivit legii, personalului militar in activitate, politistilor si functionarilor publici cu statut special care isi desfasoara activitatea in institutiile din sectorul de aparare, ordine publica si securitate nationala, pentru care se datoreaza contributie individuala la bugetul de stat potrivit Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat.

d) ajutoarele/sumele acordate potrivit legii, in cazul decesului personalului din cadrul institutiilor publice de aparare, ordine publica si securitate nationala, decedat ca urmare a participarii la actiuni militare, si indemnizatiile lunare de invaliditate acordate personalului ca urmare a participarii la actiuni militare.

ART. 142 - Venituri din salarii si venituri asimilate salariilor care nu se cuprind in baza lunara de calcul al contributiilor de asigurari sociale

Nu se cuprind in baza lunara de calcul al contributiilor de asigurari sociale urmatoarele:

a) sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin subscriptie publica;

b)ajutoarele de inmormantare, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru nastere/adoptie, ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, veniturile reprezentand cadouri in bani si/sau in natura, inclusiv tichete cadou, oferite salariatilor, precum si cele oferite pentru copiii minori ai acestora, contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului, astfel cum este prevazut in contractul de munca sau in regulamentul intern.

Nu se cuprind in baza de calcul al contributiei nici veniturile de natura celor prevazute mai sus, realizate de persoane fizice, daca aceste venituri sunt primite in baza unor legi speciale si/sau finantate din buget, cu exceptia indemnizatiilor de vacanta acordate potrivit legii.

In cazul cadourilor in bani si/sau in natura, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori, veniturile nu sunt cuprinse in baza de calcul al contributiei in masura in care valoarea acestora pentru fiecare persoana in parte, cu fiecare ocazie dintre cele de mai jos, nu depaseste 300 lei:

(i) cadouri oferite angajatilor, precum si cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu ocazia Pastelui, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase;

(ii) cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie;

(iii) cadouri oferite angajatilor in beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie.

c) contravaloarea folosintei locuintei de serviciu, potrivit repartitiei de serviciu, numirii conform legii sau specificitatii activitatii prin cadrul normativ specific domeniului de activitate, precum si compensarea diferentei de chirie, suportata de persoana fizica, conform legilor speciale;

d) cazarea si contravaloarea chiriei pentru locuintele puse la dispozitia persoanelor cu rol de reprezentare a interesului public, a angajatilor consulari si diplomatici care lucreaza in afara tarii, in conformitate cu legislatia in vigoare;

e) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protectie si de lucru, a alimentatiei de protectie, a medicamentelor si materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi privind sanatatea si securitatea in munca, precum si a uniformelor obligatorii si a drepturilor de echipament, ce se acorda potrivit legislatiei in vigoare;

f) contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul intre localitatea in care angajatii isi au resedinta si localitatea unde se afla locul de munca al acestora, pentru situatiile in care nu se asigura locuinta sau nu se suporta contravaloarea chiriei, conform legii;

g) indemnizatia de delegare, indemnizatia de detasare, inclusiv indemnizatia specifica detasarii transnationale, prestatiile suplimentare primite de lucratorii mobili prevazuti in Hotararea Guvernului nr. 38/2008, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte sume de aceeasi natura, primite de salariati potrivit legislatiei in materie, pe perioada desfasurarii activitatii in alta localitate, in tara sau in strainatate, in interesul serviciului, in limita plafonului stabilit la art. 76 alin. (2) lit. k), precum si cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare

h) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, primite de salariatii care au stabilite raporturi de munca cu angajatori din strainatate, pe perioada delegarii/detasarii, dupa caz, in Romania, in interesul serviciului, in limita plafonului neimpozabil stabilit la art. 76 alin. (2) lit. l), precum si cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare;

i) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, primite pe perioada deplasarii, in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul desfasurarii activitatii, astfel cum este prevazut in raportul juridic, de catre administratorii stabiliti potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat, de catre directorii care isi desfasoara activitatea in baza contractului de mandat potrivit legii, de catre membrii directoratului de la societatile administrate in sistem dualist si ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, si de catre manageri, in baza contractului de management prevazut de lege, in limita plafonului neimpozabil stabilit la art. 76 alin. (2) lit. m), precum si cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare. Plafonul zilnic neimpozabil se acorda numai daca durata deplasarii este mai mare de 12 ore, considerandu-se fiecare 24 de ore cate o zi de deplasare in interesul desfasurarii activitatii;

j) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, primite pe perioada deplasarii in Romania, in interesul desfasurarii activitatii, de catre administratori sau directori, care au raporturi juridice stabilite cu entitati din strainatate, astfel cum este prevazut in raporturile juridice respective, in limita plafonului neimpozabil stabilit la art. 76 alin. (2) lit. n), precum si cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare.

Plafonul zilnic neimpozabil se acorda numai daca durata deplasarii este mai mare de 12 ore, considerandu-se fiecare 24 de ore cate o zi de deplasare in interesul desfasurarii activitatii;

k) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura primite de persoanele fizice care desfasoara o activitate in baza unui statut special prevazut de lege pe perioada deplasarii, respectiv delegarii si detasarii, in alta localitate, in tara si in alte state, in limitele prevazute de actele normative speciale aplicabile acestora, precum si cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare;

l) sumele primite, potrivit dispozitiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare in interesul serviciului;

m) indemnizatiile de instalare ce se acorda o singura data, la incadrarea intr-o unitate situata intr-o alta localitate decat cea de domiciliu, in primul an de activitate dupa absolvirea studiilor, in limita unui salariu de baza la angajare, precum si indemnizatiile de instalare si mutare acordate, potrivit legilor speciale, personalului din institutiile publice, potrivit legii;

n) cheltuielile efectuate de angajatori/platitori pentru pregatirea profesionala si perfectionarea angajatilor, administratorilor stabiliti potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat si directorilor care isi desfasoara activitatea in baza contractului de mandat potrivit legii, astfel cum este prevazut in raporturile juridice respective, pregatire legata de activitatea desfasurata de persoanele respective pentru angajator/platitor;

o) costul abonamentelor telefonice si al convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, efectuate in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu;

p) avantajele sub forma dreptului la stock options plan, la momentul acordarii si la momentul exercitarii acestuia;

q) diferenta favorabila dintre dobanda preferentiala stabilita prin negociere si dobanda practicata pe piata, pentru credite si depozite;

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, litera q) se ABROGA

r) biletele de valoare sub forma tichetelor de masa, voucherelor de vacanta, tichetelor de cresa, tichetelor culturale, acordate potrivit legii; Norme metodologice

s) urmatoarele avantaje primite in legatura cu o activitate dependenta:

1. utilizarea in scop personal a vehiculelor pentru care cheltuielile sunt deductibile in cota de 50%, prevazute la art. 76 alin. (4) lit. t);

2. *** A B R O G A T ***

3. hrana si drepturile de hrana acordate potrivit legii;

4. hrana acordata de angajatori angajatilor, in cazul in care potrivit legislatiei in materie este interzisa introducerea alimentelor in incinta unitatii;

5. permisele de calatorie pe orice mijloc de transport, acordate in interes de serviciu;

6. *** A B R O G A T ***

7. avantajele sub forma utilizarii in scop personal a vehiculelor prevazute la art. 25 alin. (3) lit. l) care nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice, aflate in proprietatea sau folosinta persoanelor juridice care aplica regimul de impozitare al microintreprinderilor sau impozitul specific unor activitati.

s) veniturile acordate la momentul disponibilizarii, venitul lunar de completare sau platile compensatorii, suportate din bugetul asigurarilor de somaj, potrivit actelor normative care reglementeaza aceste domenii.

t) *** A B R O G A T ***

t) veniturile obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitati in cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si institutelor culturale romanesti din strainatate, in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din cap. IV sectiunea a 3-a al anexei nr. IV la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.
u) avantajele in natura acordate persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor ca urmare a ocuparii unor functii considerate de catre angajator/platitor esentiale pentru desfasurarea activitatii si care se afla in izolare preventiva la locul de munca sau in zone special dedicate in care nu au acces persoane din exterior, pentru o perioada stabilita de angajator/platitor, in cazul instituirii starii de asediu, de urgenta sau de alerta, potrivit legii.

v) *** A B R O G A T ***

w) *** A B R O G A T ***

x) contravaloarea cheltuielilor suportate de angajator/platitor cu acoperirea costurilor cu testarea epidemiologica si/sau vaccinarea pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, in scopul impiedicarii raspandirii bolilor care pun in pericol sanatatea acestora si cea publica;

y) contributia asiguratorie de munca prevazuta la cap. IX, datorata de persoanele fizice prevazute la art. 2201 lit. b);

z) sumele platite de angajator pentru educatia timpurie a copiilor angajatilor.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, litera z) se ABROGA

aa) sumele reprezentand dobanzi si actualizarea cu indicele de inflatie, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotararilor primei instante, executorii de drept, sau potrivit legii, dupa caz, acordate in legatura cu salariile, soldele, pensiile sau alte drepturi de asigurari sociale, inclusiv diferente ale acestora;

aa1) venituri cumulate lunar in limita plafonului lunar de cel mult 33% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat sau din solda lunara/salariul lunar acordata/acordat potrivit legii:

1. prestatiile suplimentare primite de salariati in baza clauzei de mobilitate potrivit legii, altele decat cele prevazute la art. 139 alin. (1) lit. j), in limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia de delegare/detasare, prin hotarare a Guvernului, pentru personalul autoritatilor si institutiilor publice;

2. contravaloarea hranei acordate de catre angajator pentru angajatii proprii, persoane fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, in alte situatii decat cea prevazuta la lit. s) pct. 4, astfel cum este prevazut in contractul de munca sau in regulamentul intern, in limita valorii maxime, potrivit legii, a unui tichet de masa/persoana/zi, prevazuta la data acordarii, in conformitate cu legislatia in vigoare. La stabilirea plafonului lunar care nu se cuprinde in baza de calcul al contributiei de asigurari sociale nu se ia in calcul numarul de zile din luna in care persoana fizica desfasoara activitate in regim de telemunca sau munca la domiciliu sau se afla in concediu de odihna/medical/delegare. Prin hrana se intelege hrana preparata in unitati proprii sau achizitionata de la unitati specializate. Prevederile nu sunt aplicabile angajatilor care beneficiaza de tichete de masa, in conformitate cu legislatia in vigoare;

3. cazarea si contravaloarea chiriei pentru spatiile de cazare/de locuit puse de catre angajatori la dispozitia angajatilor proprii, persoane fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, astfel cum este prevazut in contractul de munca sau in regulamentul intern, in limita unui plafon lunar de 20% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata/persoana, acordate in conditiile prevazute la art. 76 alin. (41) lit. c);

4. contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevazut in contractul de munca, regulamentul intern, sau primite in baza unor legi speciale si/sau finantate din buget, in limita unui plafon anual, pentru fiecare angajat, reprezentand nivelul unui castig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul in care au fost acordate;

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit Legii nr. 296/2023,punctul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
4. contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevazut in contractul de munca, regulamentul intern, sau primite in baza unor legi speciale si/sau finantate din buget, in limita unui plafon anual, pentru fiecare angajat, reprezentand nivelul unui castig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul in care au fost acordate. Prevederile nu sunt aplicabile angajatilor care beneficiaza de vouchere de vacanta, in conformitate cu legislatia in vigoare;

5. contributiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si cele reprezentand contributii la scheme de pensii facultative, calificate astfel in conformitate cu legislatia privind pensiile facultative de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, administrate de catre entitati autorizate stabilite in state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, suportate de angajator pentru angajatii proprii, in limita a 400 euro anual pentru fiecare persoana;

6. primele de asigurare voluntara de sanatate, precum si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, suportate de angajator pentru angajatii proprii, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei al sumei de 400 euro, pentru fiecare persoana;

7. sumele acordate in conditiile prevazute la art. 76 alin. (41) lit. g) angajatilor care desfasoara activitati in regim de telemunca, pentru partea care depaseste plafonul lunar de 400 lei corespunzator numarului de zile din luna in care persoana fizica desfasoara activitate in regim de telemunca.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, punctul 7 se ABROGA

8. contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilitatilor sportive in vederea practicarii sportului si educatiei fizice cu scop de intretinere, profilactic sau terapeutic oferite de furnizori ale caror activitati sunt incadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, precum si contravaloarea abonamentelor, oferite de acelasi furnizor care actioneaza in nume propriu sau in calitate de intermediar, ce includ atat servicii medicale, cat si dreptul de a utiliza facilitatile sportive, in vederea practicarii sportului si educatiei fizice cu scop de intretinere, profilactic sau terapeutic, suportate de angajator pentru angajatii proprii, in limita echivalentului in lei a 400 euro anual pentru fiecare persoana.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, punctul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
8. contravaloarea abonamentelor suportate de angajator pentru angajatii proprii, in limita echivalentului in lei a 100 euro anual pentru fiecare persoana, oferite de furnizori ale caror activitati sunt incadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, care actioneaza in nume propriu in cazul abonamentelor care includ dreptul de a utiliza facilitatile sportive, in vederea practicarii sportului si educatiei fizice cu scop de intretinere, profilactic sau terapeutic, ori in calitate de intermediari pentru serviciile medicale, in cazul in care abonamentele respective includ si servicii medicale;
Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, se introduc doua noi puncte, pct. 9 si 10, cu urmatorul cuprins:
9. sumele suportate de catre angajator pentru plasarea copiilor angajatilor proprii in unitati de educatie timpurie, potrivit legii, in conditiile prevazute la art. 76 alin. (41) lit. i);
10. diferenta favorabila dintre dobanda preferentiala stabilita prin negociere si dobanda practicata pe piata, pentru credite si depozite.

Ordinea includerii veniturilor prevazute la pct. 1-8 in plafonul lunar de cel mult 33% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat se stabileste de angajator.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023,ultima teza a literei aa1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Ordinea includerii veniturilor prevazute la pct. 1-10 in plafonul lunar de cel mult 33% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat sau din solda lunara/salariul lunar acordata/acordat potrivit legii se stabileste de angajator.
 

ART. 143 - Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate pentru persoanele fizice care beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii

(1) Pentru persoanele fizice care beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj prevazute la art. 136 lit. d), baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat o reprezinta cuantumul drepturilor banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, respectiv indemnizatia de somaj, cu exceptia situatiilor in care potrivit dispozitiilor legale se prevede altfel.

(2) In situatia in care totalul veniturilor prevazute la alin. (1) este mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut, contributia de asigurari sociale se calculeaza in limita acestui plafon. Castigul salarial mediu brut este cel utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

(3) Contributia de asigurari sociale pentru somerii care beneficiaza de indemnizatie de somaj se suporta integral din bugetul asigurarilor pentru somaj la nivelul cotei stabilite pentru conditii normale de munca.

(4) Pe perioada in care somerii beneficiaza de concedii medicale si de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat este suma reprezentand indemnizatia de asigurari sociale de sanatate de care beneficiaza conform prevederilor legale, iar contributia de asigurari sociale se suporta la nivelul cotei prevazute la art. 138 lit. a) si se retine din indemnizatia de asigurari sociale de sanatate.

(5) Contributia de asigurari sociale pentru persoanele care beneficiaza de plati compensatorii acordate potrivit legii din bugetul asigurarilor pentru somaj se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, la nivelul cotei contributiei de asigurari sociale prevazute la art. 138 lit. a), cu exceptia cazurilor in care, potrivit prevederilor legale, se dispune altfel.

ART. 144 - Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate pentru persoanele fizice care beneficiaza de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate

Pe perioada in care persoanele fizice prevazute la art. 1 alin. (2), art. 23 alin. (2) si la art. 32 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de concedii medicale si de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat este suma reprezentand indemnizatia de asigurari sociale de sanatate de care beneficiaza conform prevederilor legale, iar contributia de asigurari sociale se suporta la nivelul cotei prevazute la art. 138 lit. a) si se retine din indemnizatia de asigurari sociale de sanatate.

ART. 145 - Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate pentru persoanele fizice prevazute la art. 136 lit. f)

(1) Pentru persoanele fizice prevazute la art. 136 lit. f), baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat o reprezinta:

a) castigul salarial brut lunar in lei, corespunzator functiei in care personalul roman trimis in misiune permanenta in strainatate, de catre persoanele juridice din Romania, este incadrat in tara;

b) ultimul salariu avut inaintea plecarii, care nu poate depasi plafonul de 3 salarii de baza minime brute pe tara, in cazul sotului/sotiei care insoteste personalul trimis in misiune permanenta in strainatate si caruia/careia i se suspenda raporturile de munca sau raporturile de serviciu;

c) totalitatea drepturilor salariale corespunzatoare functiei de incadrare in cazul membrilor corpului diplomatic si consular al Romaniei, carora li se suspenda raporturile de munca ca urmare a participarii la cursuri ori alte forme de pregatire in strainatate, pe o durata care depaseste 90 de zile calendaristice, precum si in cazul categoriilor de personal trimise in misiune temporara sau permanenta in strainatate, prevazute prin hotarare a Guvernului.

(2) Prevederile art. 143 alin. (2), referitoare la plafonarea bazei de calcul al contributiei de asigurari sociale, se aplica si in cazul persoanelor prevazute la art. 136 lit. f), exceptie fiind in cazul sotului/sotiei care insoteste personalul trimis in misiune permanenta in strainatate, pentru care plafonarea bazei de calcul al contributiei de asigurari sociale se face la 3 salarii de baza minime pe tara.

(3) *** A B R O G A T ***

SECTIUNEA a 4-a - Stabilirea, plata si declararea contributiilor de asigurari sociale in cazul persoanelor fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, institutiilor prevazute la art. 136 lit. d) - f), precum si in cazul persoanelor fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din alte state

ART. 146 - Stabilirea si plata contributiilor de asigurari sociale

(1) Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora au obligatia de a calcula si de a retine la sursa contributia de asigurari sociale datorata de catre persoanele fizice care obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor. Institutiile prevazute la art. 136 lit. d) - f), precum si persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora au obligatia de a calcula contributia de asigurari sociale pe care o datoreaza potrivit legii, dupa caz.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul persoanelor fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte.

(21) In cazul avantajelor in bani si/sau in natura primite de la terti ca urmare a prevederilor contractului individual de munca, a unui raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege ori a unei relatii contractuale intre parti, dupa caz, obligatia de calcul, retinere si plata a contributiei de asigurari sociale, datorata potrivit legii, revine dupa cum urmeaza:

a) angajatorului rezident fiscal roman, cand avantajele in bani si/sau in natura sunt acordate de alte entitati decat acesta si plata se efectueaza prin intermediul angajatorului;

b) platitorilor de venituri rezidenti fiscali romani, cand avantajele in bani si/sau in natura sunt acordate si platite direct persoanei fizice de alte entitati decat angajatorul, cu exceptia situatiei persoanelor fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii si asimilate salariilor ca urmare a contractelor de munca incheiate cu angajatori care nu sunt rezidenti fiscali romani si care datoreaza contributiile sociale obligatorii pentru salariatii lor, potrivit prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, pentru care sunt aplicabile prevederile alin. (4);

c) persoanelor fizice, cand avantajele in bani si/sau in natura sunt acordate si platite direct persoanei fizice de platitori de venituri care nu sunt rezidenti fiscali romani, altii decat angajatorul.

(22) Prin exceptie de la prevederile alin. (21) lit. c), in cazul persoanelor fizice care obtin avantaje in bani si/sau in natura de la terti care nu sunt rezidenti fiscali romani, angajatorul rezident fiscal roman sau angajatorul care nu este rezident fiscal roman si care intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte poate opta pentru obligatia de calcul, retinere si plata a contributiei de asigurari sociale.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, se introduce un nou alineat, alin. (23), cu urmatorul cuprins:
(23)Prevederile alin. (21) si (22) sunt aplicabile si in cazul veniturilor in bani si/sau in natura primite de la terti ca urmare a prevederilor contractului individual de munca, a unui raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege ori a unei relatii contractuale intre parti, dupa caz.

(3) Contributia de asigurari sociale calculata si retinuta potrivit alin. (1) se plateste la bugetul asigurarilor sociale de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile sau pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se datoreaza, dupa caz, impreuna cu contributia angajatorului ori a persoanelor asimilate angajatorului datorata potrivit legii.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), persoanele fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanta in Romania si care datoreaza contributiile sociale obligatorii pentru salariatii lor, potrivit prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, au obligatia de a calcula contributia de asigurari sociale datorata de catre acestea si, dupa caz, pe cea datorata de angajator, precum si de a le plati lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile, numai daca exista un acord incheiat in acest sens cu angajatorul.

(5)Calculul contributiei de asigurari sociale datorate de catre persoanele fizice care obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum si de catre institutiile prevazute la art. 136 lit. d) - f) se realizeaza prin aplicarea cotelor stabilite, potrivit art. 138 lit. a), art. 1381 alin. (1) si (2), art. 1382 alin. (1) sau art. 1383 alin. (1), dupa caz, asupra bazelor lunare de calcul prevazute la art. 139, art. 143 - 145, dupa caz, in care nu se includ veniturile prevazute la art. 141 si 142..

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, alin. (5) se se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(5) Calculul contributiei de asigurari sociale datorate de catre persoanele fizice care obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum si de catre institutiile prevazute la art. 136 lit. d)-f) se realizeaza prin aplicarea cotelor stabilite, potrivit art. 138 lit. a), art. 1381 alin. (1) si (2), art. 1382 alin. (1), art. 1384 alin. (1) sau art. 1385 alin. (1), dupa caz, asupra bazelor lunare de calcul prevazute la art. 139, art. 143-145, dupa caz, in care nu se includ veniturile prevazute la art. 141 si 142.

(5.1) *** A B R O G A T ***

(5.2) *** A B R O G A T ***

(5.3) *** A B R O G A T ***

(5.4) *** A B R O G A T ***

(5.5) *** A B R O G A T ***

(5.6) Contributia de asigurari sociale datorata de catre persoanele fizice care obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor, in baza unui contract individual de munca cu norma intreaga sau cu timp partial, calculata potrivit alin. (5), nu poate fi mai mica decat nivelul contributiei de asigurari sociale calculate prin aplicarea cotei prevazute la art. 138 lit. a), art. 1381 alin. (1) si (2), art. 1382 alin. (1) sau art. 1383 alin. (1), dupa caz, asupra salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale, corespunzator numarului zilelor lucratoare din luna in care contractul a fost activ.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, alin. (5.6) se se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(56) Contributia de asigurari sociale datorata de catre persoanele fizice care obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor, in baza unui contract individual de munca cu norma intreaga sau cu timp partial, calculata potrivit alin. (5), nu poate fi mai mica decat nivelul contributiei de asigurari sociale calculate prin aplicarea cotei prevazute la art. 138 lit. a), art. 1381 alin. (1) si (2), art. 1382 alin. (1), art. 1384 alin. (1) sau art. 1385 alin. (1), dupa caz, asupra salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale, corespunzator numarului zilelor lucratoare din luna in care contractul a fost activ.

((57) Prevederile alin. (56) nu se aplica in cazul persoanelor fizice aflate in una dintre urmatoarele situatii:

(a) sunt elevi sau studenti, cu varsta pana la 26 de ani, aflati intr-o forma de scolarizare;

(b) sunt ucenici, potrivit legii, in varsta de pana la 18 ani;

(c) sunt persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane carora prin lege li se recunoaste posibilitatea de a lucra mai putin de 8 ore pe zi;

(d) au calitatea de pensionari pentru limita de varsta in sistemul public de pensii, cu exceptia pensionarilor pentru limita de varsta care beneficiaza de pensii de serviciu in baza unor legi/statute speciale, precum si a celor care cumuleaza pensia pentru limita de varsta din sistemul public de pensii cu pensia stabilita in unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;

(e) realizeaza in cursul aceleiasi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, iar baza lunara de calcul cumulata aferenta acestora este cel putin egala cu salariul de baza minim brut pe tara.

((58) In aplicarea prevederilor alin. (57), angajatorul solicita documente justificative persoanelor fizice aflate in situatiile prevazute la alin. (57) lit. a), c) si d), iar in cazul situatiei prevazute la alin. (57) lit. e), procedura de aplicare se stabileste prin ordin al ministrului finantelor.

((59) In cazul in care contributia de asigurari sociale calculata potrivit alin. (5) este mai mica decat contributia de asigurari sociale stabilita potrivit alin. (56), diferenta se suporta de catre angajator/platitorul de venit in numele angajatului/beneficiarului de venit.

(6) Pentru persoanele prevazute la art. 136 lit. d) - f), in cazul in care din calcul rezulta o baza lunara de calcul mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut, prevazut la art. 143 alin. (2), cota contributiei de asigurari sociale se aplica asupra echivalentului a de 5 ori castigul salarial mediu brut, pe fiecare loc de realizare al venitului. Norme metodologice

(7) Calculul contributiei de asigurari sociale datorate de persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora se realizeaza prin aplicarea cotelor corespunzatoare prevazute la art. 138 lit. b) si c) asupra bazei de calcul prevazute la art. 140, in care nu se includ veniturile prevazute la art. 141 si 142.

(8) Calculul contributiei de asigurari sociale datorate de persoanele prevazute la alin. (2) se realizeaza de catre acestea conform prevederilor alin. (5), (56) - (58) si (7), dupa caz. Contributia se plateste pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile.

(9) In cazul in care au fost acordate sume reprezentand salarii sau diferente de salarii, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotararilor primei instante, executorii de drept, precum si in cazul in care prin astfel de hotarari s-a dispus reincadrarea in munca a unor persoane, in vederea stabilirii prestatiilor acordate de sistemul public de pensii, sumele respective se defalca pe lunile la care se refera si se utilizeaza cotele de contributii de asigurari sociale care erau in vigoare in acea perioada. Contributiile de asigurari sociale datorate potrivit legii se calculeaza, se retin la data efectuarii platii si se platesc pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume.

(91) Prevederile alin. (9) se aplica si in cazul sumelor reprezentand salarii sau diferente de salarii stabilite prin lege, acordate pentru perioade anterioare.

(92) In cazul in care prin hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotararilor primei instante, executorii de drept se dispune reincadrarea activitatii in conditii deosebite sau speciale de munca pentru perioade anterioare, precum si achitarea de catre angajator a diferentelor de contributie de asigurari sociale, in vederea stabilirii contributiei datorate, cotele de contributii de asigurari sociale in vigoare in acea perioada se aplica asupra bazei de calcul corespunzatoare fiecarei perioade. Contributiile datorate potrivit legii se calculeaza si se platesc pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care hotararea judecatoreasca devine executorie de drept.

(10) In cazul in care au fost acordate cumulat sume reprezentand indemnizatii de somaj, in vederea stabilirii prestatiilor acordate de sistemul de asigurari sociale, sumele respective se defalca pe lunile la care se refera si se utilizeaza cotele de contributii de asigurari sociale care erau in vigoare in acea perioada. Contributiile de asigurari sociale datorate potrivit legii se calculeaza, se retin la data efectuarii platii si se platesc pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume. Norme metodologice

(11) Prevederile alin. (10) se aplica si in cazul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate daca aceste sume sunt acordate in termenul prevazut la art. 40 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Norme metodologice

(12) Persoanele fizice care realizeaza venituri reprezentand remuneratii, indemnizatii si alte venituri similare, precum si orice alte avantaje, in bani si/sau in natura obtinute din strainatate in calitate de membri ai consiliului de administratie, membri ai directoratului, membri ai consiliului de supraveghere, administratori, directori, cenzori, membri fondatori, reprezentanti in adunarea generala a actionarilor sau orice alte activitati desfasurate in functii similare pentru activitatea desfasurata in strainatate la angajatori/platitori de venit care nu au sediul permanent si nu sunt rezidenti fiscali in Romania, au obligatia de a calcula si plati contributia de asigurari sociale prin aplicarea cotei prevazute la art. 138 lit. a) asupra bazei de calcul prevazuta la art. 1391. Contributia de asigurari sociale se plateste pana la termenul de depunere a Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, prevazut la art. 122.

ART. 147 - Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate

(1) Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, institutiile prevazute la art. 136 lit. d) - f), precum si persoanele fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte sunt obligate sa depuna lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile, Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate.

(1.1) in cazul veniturilor reprezentand avantaje in bani si/sau in natura primite de la terti ca urmare a prevederilor contractului individual de munca, a unui raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege ori a unei relatii contractuale intre parti, dupa caz, obligatia de declarare a contributiei de asigurari sociale potrivit alin. (1) revine persoanelor prevazute la art. 146 alin. (21) sau (22), dupa caz

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, alineatul (1.1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(11)In cazul veniturilor reprezentand avantaje in bani si/sau in natura primite de la terti ca urmare a prevederilor contractului individual de munca, a unui raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege ori a unei relatii contractuale intre parti, dupa caz, obligatia de declarare a contributiei de asigurari sociale potrivit alin. (1) revine persoanelor prevazute la art. 146 alin. (21) sau (22), dupa caz. Prevederea se aplica si in cazul veniturilor prevazute la art. 146 alin. (23).

(2) *** A B R O G A T ***

(3) In cazul in care au fost acordate sume de natura celor prevazute la art. 146 alin. (10) si (11), sume reprezentand salarii sau diferente de salarii, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotararilor primei instante, executorii de drept, precum si in cazul in care prin astfel de hotarari s-a dispus reincadrarea in munca a unor persoane, in vederea stabilirii prestatiilor acordate de sistemul public de pensii, contributiile de asigurari sociale datorate potrivit legii se declara pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume, prin depunerea declaratiilor rectificative pentru lunile carora le sunt aferente sumele respective.

(31) Prevederile alin. (3) se aplica si in cazul sumelor reprezentand salarii sau diferente de salarii stabilite prin lege, acordate pentru perioade anterioare.

(32) In cazul in care prin hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotararilor primei instante, executorii de drept se dispune reincadrarea activitatii in conditii deosebite sau speciale de munca pentru perioade anterioare, precum si achitarea de catre angajator a diferentelor de contributie de asigurari sociale, sumele datorate potrivit legii se declara pana la data prevazuta la art. 146 alin. (92) prin depunerea declaratiilor rectificative pentru lunile carora le sunt aferente sumele respective.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor prevazuti la art. 80 alin. (2), in calitate de angajatori sau de persoane asimilate angajatorului, depun trimestrial Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferenta fiecarei luni a trimestrului, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului.

(5) Depunerea trimestriala a declaratiei prevazute la alin. (1) consta in completarea si depunerea a cate unei declaratii pentru fiecare luna din trimestru.

(6) Numarul mediu de salariati se calculeaza ca medie aritmetica a numarului de salariati din declaratiile prevazute la alin. (1) depuse pentru fiecare luna din anul anterior.

(7) Pentru persoanele si entitatile prevazute la alin. (4), venitul total se stabileste pe baza informatiilor din situatiile financiare ale anului anterior.

(8) Persoanele si entitatile prevazute la alin. (4) pot opta pentru depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate in conditiile alin. (1), daca depun declaratia privind optiunea pana la data de 31 ianuarie inclusiv.

(9) Persoanele si entitatile prevazute la alin. (4) care au optat pentru depunerea declaratiei in conditiile alin. (1) pot trece la regimul de declarare prevazut la alin. (4) incepand cu luna ianuarie a anului pentru care s-a depus optiunea.

(10) Persoanele si entitatile prevazute la art. 80 alin. (2) lit. b) si c) care se infiinteaza in cursul anului aplica regimul trimestrial de declarare incepand cu anul infiintarii daca, odata cu declaratia de inregistrare fiscala, declara ca in cursul anului estimeaza un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv si, dupa caz, urmeaza sa realizeze un venit total de pana la 100.000 euro.

(11) Ori de cate ori in cursul trimestrului persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor beneficiaza de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate sau le inceteaza calitatea de asigurat, platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor prevazuti la art. 80 alin. (2), in calitate de angajatori ori de persoane asimilate angajatorului, depun declaratia prevazuta la alin. (1) pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit concediul medical sau incetarea calitatii de asigurat. In acest caz, declaratia/declaratiile aferenta/aferente perioadei ramase din trimestru se depune/se depun pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului. In cazul in care incetarea calitatii de asigurat are loc in luna a doua a trimestrului, se vor depune atat declaratia pentru prima luna a trimestrului, cat si cea pentru luna a doua, urmand ca dupa incheierea trimestrului sa se depuna numai declaratia pentru luna a treia.

(12) Persoanele fizice care obtin venituri sub forma de salarii ca urmare a activitatii desfasurate la misiunile diplomatice si posturile consulare acreditate in Romania, precum si la reprezentantele din Romania ale persoanelor juridice straine depun declaratia prevazuta la alin. (1) si achita contributiile sociale obligatorii in cazul in care misiunile si posturile, precum si reprezentantele respective nu opteaza pentru indeplinirea obligatiilor declarative si de plata a contributiilor sociale.

(13) Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, care isi desfasoara activitatea in Romania si obtin venituri sub forma de salarii de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanta in Romania si care datoreaza contributiile sociale obligatorii pentru salariatii lor, potrivit prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si ale acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, au obligatia sa depuna declaratia prevazuta la alin. (1) numai daca exista un acord incheiat in acest sens cu angajatorul.

(14) Angajatorii prevazuti la alin. (13) au obligatia sa transmita organului fiscal competent informatii cu privire la acordul incheiat cu angajatii.

(15) Daca intre angajatorii prevazuti la alin. (13) si persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor nu au fost incheiate acorduri, obligatia privind plata contributiilor sociale datorate de angajatori, retinerea si plata contributiilor sociale datorate de persoanele fizice respective, precum si depunerea declaratiei prevazute la alin. (1) revine angajatorilor.

(16) Declaratia prevazuta la alin. (1) se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pe portalul e-Romania, iar declaratia privind optiunea prevazuta la alin. (8) se depune pe suport hartie, la sediul organului fiscal competent.

(17) Modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a declaratiei prevazute la alin. (1) sunt reglementate prin ordin comun al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice, presedintelui Casei Nationale de Asigurari Sociale de Sanatate si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, cu consultarea Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala si cu avizul Ministerului Finantelor, al Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si al Ministerului Sanatatii.

(18) Evidenta obligatiilor de plata a contributiei de asigurari sociale datorate de angajatori si asimilatii acestora se tine pe baza codului de identificare fiscala, iar cea privind contributia de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care au calitatea de angajati sau pentru care exista obligatia platii contributiei de asigurari sociale, potrivit prezentei legi, pe baza codului numeric personal sau pe baza numarului de identificare fiscala, dupa caz.

(19) Declaratia prevazuta la alin. (1) va cuprinde cel putin:

a) date de identificare a persoanei fizice sau juridice care depune declaratia;

b) codul numeric personal sau numarul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal, dupa caz;

c) numele, prenumele si datele privind calitatea de asigurat;

d) date referitoare la raporturile de munca si activitatea desfasurata;

e) date privind conditiile de munca;

f) date privind venituri/indemnizatii/prestatii.

(20) Datele cu caracter personal cuprinse in declaratia prevazuta la alin. (1) sunt prelucrate in conditiile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

(21) Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile competente, furnizeaza gratuit date cu caracter personal necesare punerii in aplicare a prezentului titlu, actualizate, pentru cetatenii romani, cetatenii Uniunii Europene si ai statelor membre ale Spatiului Economic European, Confederatiei Elvetiene si pentru strainii care au inregistrata rezidenta/sederea in Romania.

(22) Continutul, modalitatile si termenele de transmitere a informatiilor prevazute la alin. (20) se stabilesc prin protocoale incheiate, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, intre beneficiarii acestora si Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date sau Inspectoratul General pentru Imigrari, dupa caz.

ART. 1471- Obligatii declarative pentru persoanele fizice prevazute la art. 1391

Persoanele fizice care realizeaza venituri reprezentand remuneratii, indemnizatii si alte venituri similare, precum si orice alte avantaje, in bani si/sau in natura, obtinute din strainatate in calitate de membri ai consiliului de administratie, membri ai directoratului, membri ai consiliului de supraveghere, administratori, directori, cenzori, membri fondatori, reprezentanti in adunarea generala a actionarilor sau orice alte activitati desfasurate in functii similare pentru activitatea desfasurata in strainatate la angajatori/platitori de venit care nu au sediul permanent si nu sunt rezidenti fiscali in Romania, au obligatia sa depuna declaratia prevazuta la art. 122 in vederea declararii contributiei de asigurari sociale stabilite potrivit art. 146 alin. (12).

SECTIUNEA a 5-a - Contributia de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente si din drepturi de proprietate intelectuala

ART. 148 - Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate de persoanele fizice care realizeaza veniturile prevazute la art. 137 alin. (1) lit. b) si b1)

(1) Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitatile prevazute la art. 137 alin. (1) lit. b) si b1), din una sau mai multe surse si/sau categorii de venituri, datoreaza contributia de asigurari sociale la o baza de calcul stabilita potrivit alin. (4), daca estimeaza pentru anul curent venituri nete a caror valoare cumulata este cel putin egala cu 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei prevazute la art. 120.

(2) ncadrarea in plafonul anual de cel putin 12 salarii minime brute pe tara sau de cel putin 24 de salarii minime brute pe tara, dupa caz, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei prevazute la art. 120, se efectueaza prin cumularea veniturilor nete si/sau a normelor anuale de venit din activitati independente determinate potrivit art. 68 si 69, a venitului brut realizat in baza contractelor de activitate sportiva potrivit art. 681, precum si a veniturilor nete din drepturi de proprietate intelectuala determinate potrivit art. 72 si 73, care se estimeaza a se realiza in anul curent.

(3) Persoanele fizice care nu se incadreaza in plafonul de cel putin 12 salarii prevazut la alin. (2) pot opta pentru plata contributiei de asigurari sociale pentru anul curent in conditiile prevazute pentru persoanele care estimeaza ca realizeaza venituri anuale peste nivelul a 12 salarii minime brute pe tara.

(4) Baza anuala de calcul al contributiei de asigurari sociale, in cazul persoanelor care realizeaza veniturile prevazute la art. 137 alin. (1) lit. b) si b1), o reprezinta venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decat:

a) nivelul de 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei prevazute la art. 120, in cazul veniturilor realizate cuprinse intre 12 salarii minime brute pe tara inclusiv si 24 de salarii minime brute pe tara;

b) nivelul de 24 de salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei prevazute la art. 120, in cazul veniturilor realizate cel putin egale cu 24 de salarii minime brute pe tara;

ART. 149 - *** A B R O G A T ***

ART. 150 - Exceptii specifice privind veniturile prevazute la art. 137 alin. (1) lit. b) si b1)

(1) Persoanele fizice asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale, care nu au obligatia asigurarii in sistemul public de pensii potrivit legii, precum si persoanele care au calitatea de pensionari nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru veniturile prevazute la art. 137 alin. (1) lit. b) si b1).

(2) Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru veniturile prevazute la art. 137 alin. (1) lit. b1).

SECTIUNEA a 6-a - Stabilirea si plata contributiei de asigurari sociale in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente si din drepturi de proprietate intelectuala

ART. 151 - Stabilirea, declararea si plata contributiei de asigurari sociale in cazul persoanelor care realizeaza veniturile prevazute la art. 137 alin. (1) lit. b) si b1)

(1) Contributia de asigurari sociale se calculeaza de catre contribuabilii prevazuti la art. 148 alin. (1) si (3) prin aplicarea cotei de contributie prevazute la art. 138 lit. a) asupra bazei anuale de calcul mentionata la art. 148 alin. (4).

(2) Platitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuala prevazuti la art. 72 alin. (2), precum si platitorii de venituri in baza contractelor de activitate sportiva prevazuti la art. 681 alin. (2) stabilesc contributia de asigurari sociale datorata de catre beneficiarul venitului prin aplicarea cotei prevazute la art. 138 lit. a) asupra bazei de calcul mentionate la art. 148 alin. (4).

(3) Persoanele fizice prevazute la art. 148 alin. (1), cu exceptia celor care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala sau in baza contractelor de activitate sportiva, pentru care impozitul se retine la sursa de catre platitorul de venit, depun declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice prevazuta la art. 120, pana la data de 25 mai, inclusiv a anului pentru care se stabileste contributia datorata.

(31) Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitatile prevazute la art. 137 alin. (1) lit. b) si b1), din una sau mai multe surse si/sau categorii de venituri, cu exceptia celor care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala sau in baza contractelor de activitate sportiva, pentru care impozitul se retine la sursa de catre platitorul de venit, depun declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, prevazuta la art. 122, pana la termenul de 25 mai inclusiv al anului urmator celui pentru care se stabileste contributia datorata, daca realizeaza venituri peste plafoanele prevazute la art. 148 alin. (2), dupa caz.

(32) Prin exceptie de la prevederile alin. (31), in situatia in care venitul realizat se incadreaza in acelasi plafon cu venitul estimat, contribuabilii nu au obligatia depunerii declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, prevazuta la art. 122, in vederea stabilirii contributiei de asigurari sociale.

(4) In vederea stabilirii contributiei datorate pentru anul 2018, termenul de depunere a declaratiei prevazute la art. 120 a este pana la data de 15 iulie 2018 inclusiv.

ACTE NORMATIVE

(5) Pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala sau venituri in baza contractelor de activitate sportiva, pentru care impozitul se retine la sursa, obtinute de la un singur platitor de venit, iar nivelul net sau brut, dupa caz, estimat al acestor venituri, pentru anul curent, este cel putin egal cu 12 salarii minime brute pe tara in vigoare in anul pentru care se datoreaza contributia, platitorul de venit are obligatia sa calculeze la o baza de calcul stabilita potrivit art. 148 alin. (4), sa retina, sa plateasca contributia de asigurari sociale si sa depuna declaratia mentionata la art. 147 alin. (1). Declaratia se depune pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile. In contractul incheiat intre parti se desemneaza platitorul de venit in vederea calcularii, retinerii si platii contributiei prin retinere la sursa, precum si venitul ales pentru care datoreaza contributia, in anul in curs. Nivelul contributiei calculate si retinute la fiecare plata de catre platitorul de venit este cel stabilit de parti, pana la concurenta contributiei aferente venitului ales precizat in contract. Platitorii de venit care au obligatia calcularii, retinerii, platii si declararii contributiei de asigurari sociale sunt cei prevazuti la art. 72 alin. (2) si art. 681 alin. (2).

(6) In situatia in care veniturile prevazute la alin. (5) sunt realizate din mai multe surse, iar veniturile nete estimate a se realiza de la cel putin un platitor de venit sunt egale sau mai mari decat nivelul a 12 salarii minime brute pe tara in vigoare in anul pentru care se datoreaza contributia, contribuabilul desemneaza prin contractul incheiat intre parti platitorul de venit de la care venitul realizat este cel putin egal cu 12 salarii minime brute pe tara si care are obligatia sa calculeze la o baza de calcul stabilita potrivit art. 148 alin. (4), sa retina si sa plateasca contributia si stabileste venitul ales pentru care datoreaza contributia, in anul in curs. Platitorul de venit desemnat depune declaratia mentionata la art. 147 alin. (1) pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile. Nivelul contributiei calculate si retinute la fiecare plata de catre platitorul de venit este cel stabilit de parti, pana la concurenta contributiei aferente venitului ales precizat in contract. Platitorii de venit care au obligatia calcularii, retinerii, platii si declararii contributiei de asigurari sociale sunt prevazuti la art. 72 alin. (2) si art. 681 alin. (2).

(61) Contribuabilii care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala sau venituri in baza contractelor de activitate sportiva, pentru care s-au aplicat prevederile alin. (6), contributia retinuta de catre platitorul de venit fiind aferenta unei baze de calcul mai mici decat nivelul a 24 de salarii minime brute pe tara, iar nivelul venitului net sau brut, dupa caz, cumulat realizat este cel putin egal cu 24 de salarii minime brute pe tara, au obligatia depunerii declaratiei prevazute la alin. (31), in vederea stabilirii contributiei de asigurari sociale aferente unei baze de calcul egale cu venitul ales care nu poate fi mic decat nivelul a 24 de salarii minime brute pe tara in vigoare in anul pentru care se datoreaza contributia. In acest caz, contributia retinuta de catre platitorul de venit este luata in calcul la stabilirea contributiei de asigurari sociale datorate de catre respectivii contribuabili.

(62) In situatia prevazuta la alin. (61), platitorii de venituri elibereaza la solicitarea contribuabililor care au obligatia depunerii declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, prevazuta la art. 122, o informare cu privire la nivelul contributiei de asigurari sociale retinute la sursa.

(7) Prevederile alin. (5) si (6) nu se aplica in cazul in care nivelul venitului net din drepturi de proprietate intelectuala sau nivelul venitului brut in baza contractelor de activitate sportiva, pentru care impozitul se retine la sursa, estimat a se realiza pe fiecare sursa de venit, este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe tara in vigoare in anul pentru care se datoreaza contributia, iar nivelul venitului net sau brut, dupa caz, cumulat realizat este cel putin egal cu 12 salarii minime brute pe tara. In aceasta situatie, contribuabilul are obligatia depunerii declaratiei prevazute la alin. (3) la termenele si in conditiile stabilite.

(71) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), in cazul persoanelor fizice care realizeaza, de la mai multi platitori, venituri din drepturi de proprietate intelectuala sau in baza contractelor de activitate sportiva, sub nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, dar cumulate, aceste venituri se situeaza peste nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, si au depus la organul fiscal Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, iar in cursul anului incheie cu un platitor de venit un contract a carui valoare este peste plafonul de 12 salarii minime brute pe tara, nu se aplica retinerea la sursa a contributiei. In aceasta situatie se aplica sistemul de impozitare prin autoimpunere, iar stabilirea contributiei se face prin Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice.

(8) Persoanele fizice prevazute la alin. (5) si (6) nu depun declaratia prevazuta la alin. (3).

(9) Daca persoanele fizice prevazute la alin. (5) si (6), pentru care platitorii de venit au obligatia calcularii, retinerii, platii si declararii contributiei de asigurari sociale, realizeaza si venituri din activitati independente, pentru aceste venituri nu depun declaratia prevazuta la alin. (3).

(10) Contribuabilii care in cursul anului fiscal incep sa desfasoare o activitate independenta si/sau sa realizeze venituri din drepturi de proprietate intelectuala, iar venitul net, anual, cumulat, din una sau mai multe surse de venituri, estimat a se realiza in anul in curs este cel putin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, recalculat corespunzator numarului de luni ramase pana la sfarsitul anului fiscal, sunt obligati sa depuna declaratia prevazuta la alin. (3) in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului si sa declare venitul ales pentru care datoreaza contributia. Salariul minim brut pe tara garantat in plata este cel in vigoare la data depunerii declaratiei. Fac exceptie contribuabilii pentru care platitorii de venit au obligatia calcularii, retinerii, platii si declararii contributiei de asigurari sociale.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, alineatul (10) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(10) Contribuabilii care in cursul anului fiscal incep sa desfasoare o activitate independenta si/sau sa realizeze venituri din drepturi de proprietate intelectuala, iar venitul net, anual, cumulat, din una sau mai multe surse de venituri, estimat a se realiza in anul in curs este cel putin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, sunt obligati sa depuna declaratia prevazuta la alin. (3) in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului si sa declare venitul ales pentru care datoreaza contributia. Salariul minim brut pe tara garantat in plata este cel in vigoare la data de 25 mai a anului de realizare a venitului. Fac exceptie contribuabilii pentru care platitorii de venit au obligatia calcularii, retinerii, platii si declararii contributiei de asigurari sociale.

(11) Contribuabilii prevazuti la art. 148 alin. (1) care incep o activitate in luna decembrie depun declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, prevazuta la art. 122, pana la data de 25 mai, inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.

(12) Persoanele fizice care realizeaza venituri prevazute la art. 137 alin. (1) lit. b) si b1), pentru care datoreaza contributia si care in cursul anului fiscal se incadreaza in categoria persoanelor exceptate de la plata contributiei potrivit art. 150, depun la organul fiscal competent declaratia unica privind impozitul pe venit si contributii sociale datorate de persoanele fizice prevazuta la art. 122, in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, isi recalculeaza contributia datorata si declarata pentru anul in curs potrivit prevederilor alin. (13) si datoreaza, dupa caz, contributia corespunzator plafonului recalculat.

(13) Recalcularea contributiei se efectueaza, dupa cum urmeaza:

a) modificarea plafonului anual prevazut la art. 148 alin. (2) corespunzator numarului de luni de activitate;

b) incadrarea venitului net realizat pe perioada de activitate in plafonul prevazut la art. 148 alin. (2) recalculat potrivit lit. a);

c) rectificarea venitului ales care nu poate fi mai mic decat plafonul prevazut la lit. a);

d) determinarea contributiei datorata recalculata prin aplicarea cotei prevazuta la art. 138 asupra venitului ales prevazut la lit. c).

(14) In situatia in care venitul net realizat corespunzator lunilor de activitate este mai mic decat plafonul determinat la alin. (13) lit. a) nu se datoreaza contributia de asigurari sociale.

(15) Persoanele fizice al caror venit estimat se modifica in cursul anului in care se realizeaza veniturile si nu se mai incadreaza in plafonul prevazut la art. 148 alin. (1) isi pot modifica contributia datorata prin rectificarea venitului estimat, prin depunerea declaratiei prevazute la alin. (3), oricand pana la implinirea termenului legal de depunere a declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, prevazute la art. 122.

(16) Contributia datorata se evidentiaza in Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice.

(17) In situatia in care persoanele fizice au estimat pentru anul curent un venit net anual cumulat din veniturile prevazute la art. 137 alin. (1) lit. b) si b1), din una sau mai multe surse si/sau categorii de venituri, mai mic decat nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, iar venitul net anual cumulat realizat este cel putin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la data depunerii declaratiei prevazute la art. 120, acestea datoreaza contributia de asigurari sociale la o baza de calcul stabilita potrivit art. 148 alin. (4) si au obligatia depunerii declaratiei prevazute la art. 122 pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a veniturilor in vederea definitivarii contributiei de asigurari sociale. In declaratie se completeaza venitul ales, care trebuie sa fie cel putin egal cu nivelul a 12 sau 24 de salarii minime brute pe tara, dupa caz.

(18) In situatia in care persoanele fizice au estimat pentru anul curent un venit net anual cumulat din veniturile prevazute la art. 137 alin. (1) lit. b) si b1), din una sau mai multe surse si/sau categorii de venituri, cel putin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, iar venitul net anual cumulat realizat este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, nu datoreaza contributia de asigurari sociale, cu exceptia celor care au optat pentru plata contributiei potrivit art. 148 alin. (3). In acest caz contributia platita nu se restituie, aceasta fiind valorificata la stabilirea elementelor necesare determinarii pensiei, potrivit legii.

(19) Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice prevazuta la art. 122 constituie titlu de creanta fiscala in sensul Legii nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

(191) In situatia in care persoanele fizice prevazute la alin. (31) nu depun declaratia prevazuta la art. 122, baza de calcul al contributiei de asigurari sociale stabilita de organul fiscal din oficiu o reprezinta valoarea a 12 sau 24 de salarii minime brute pe tara, dupa caz, in vigoare la termenul legal de depunere a declaratiei din anul pentru care se datoreaza contributia.

(20) Termenul de plata a contributiei de asigurari sociale este pana la data de 25 mai, inclusiv a anului urmator celui pentru care se datoreaza contributia.

(21) Platitorii de venituri prevazuti la alin. (5) si (6) au obligatia calcularii contributiei potrivit alin. (2), retinerii si platii acesteia pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-au platit veniturile.

(22) Persoanele fizice prevazute la art. 148 alin. (1) si (3) pot efectua plati reprezentand contributia de asigurari sociale datorata, oricand pana la implinirea termenului de plata.

ACTE NORMATIVE

(23) Incepand cu anul 2021, se poate acorda bonificatie de pana la 10% din contributia de asigurari sociale. Nivelul bonificatiei, termenele de plata si conditiile de acordare se stabilesc prin legea anuala a bugetului de stat.

(24) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (23) se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice.

(25) Organul fiscal central transmite in sistem informatic Casei Nationale de Pensii Publice informatiile inscrise in declaratia unica prevazuta la alin. (3) necesare, potrivit legii, stabilirii, in sistemul public de pensii, a stagiului de cotizare realizat si a punctajului lunar, in vederea acordarii prestatiilor de asigurari sociale prevazute de Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare. Informatiile necesare, precum si procedura de transmitere a acestora se stabileste prin protocol incheiat intre ANAF si Casa Nationala de Pensii Publice.

(26) *** A B R O G A T ***

ART. 152 - *** A B R O G A T ***

CAPITOLUL III - Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate

SECTIUNEA 1 - Contribuabilii/Platitorii de venit la sistemul de asigurari sociale de sanatate

ART. 153 - Contribuabilii/Platitorii de venit la sistemul de asigurari sociale de sanatate

(1) Urmatoarele persoane au calitatea de contribuabili/platitori de venit la sistemul de asigurari sociale de sanatate, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si ale acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, dupa caz:

a) cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in Romania;

b) cetatenii straini si apatrizii care au solicitat si au obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara ori au domiciliul in Romania, cu exceptia nomazilor digitali, definiti in conformitate cu prevederile art. 2 lit. n^4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in conditiile in care nomadul digital este prezent pe teritoriul Romaniei pentru o perioada sau mai multe perioade care nu depasesc 183 de zile pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat; Norme metodologice

c) cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene care nu detin o asigurare incheiata pe teritoriul altui stat membru care produce efecte pe teritoriul Romaniei, care au solicitat si au obtinut dreptul de a sta in Romania pentru o perioada de peste 3 luni; Norme metodologice

d) persoanele din statele membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatia Elvetiana care indeplinesc conditiile de lucrator frontalier si desfasoara o activitate salariata sau independenta in Romania si care rezida in alt stat membru in care se intorc de regula zilnic ori cel putin o data pe saptamana; Norme metodologice

e) *** A B R O G A T ***

f) persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora; Norme metodologice

f1) persoanele juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora si care potrivit legii datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate, pentru persoanele fizice care desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca, unui raport de serviciu sau a unui statut special prevazut de lege, pe perioada suspendarii din functie a acestora, in conditiile legii;

f2) Casa Nationala de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii, precum si casele sectoriale de pensii, pentru persoanele care realizeaza venituri din pensii;

f3) entitatile care platesc venituri din pensii, altele decat cele prevazute la lit. f2);

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, se introduc doua noi litere, lit. f4) si f5), cu urmatorul cuprins:
f4)Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, prin agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti, pentru somerii care beneficiaza de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii;

f5)Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, prin casele de asigurari de sanatate subordonate, pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) lit. B si alin. (2), art. 23 alin. (2) si la art. 32 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

g) *** A B R O G A T ***

h) *** A B R O G A T ***

i) *** A B R O G A T ***

j) *** A B R O G A T ***

k) *** A B R O G A T ***

l) *** A B R O G A T ***

m) *** A B R O G A T ***

n) *** A B R O G A T ***

o) *** A B R O G A T ***

(2) Persoanele prevazute la alin. (1) lit. a) - d), care detin o asigurare pentru boala si maternitate in sistemul de securitate sociala din alt stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatia Elvetiana sau in statele cu care Romania are incheiate acorduri bilaterale de securitate sociala cu prevederi pentru asigurarea de boala-maternitate, in temeiul legislatiei interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul Romaniei, si fac dovada valabilitatii asigurarii, in conformitate cu procedura stabilita prin ordin comun al presedintelui A.N.A.F. si al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurari sociale de sanatate. Norme metodologice

ART. 154 - Categorii de persoane fizice exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate

(1) Urmatoarele categorii de persoane fizice sunt exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate:

a)copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenicii sau studentii, studentii-doctoranzi care desfasoara activitati didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, in limita a 4 - 6 ore conventionale didactice pe saptamana, precum si persoanele care urmeaza modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldati sau gradati profesionisti. Daca realizeaza venituri din cele prevazute la art. 155 alin. (1) lit. a), b) si f), pentru aceste venituri datoreaza contributie, conform regulilor specifice prezentului titlu;

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, litera a) se se modifica si va avea urmatorul cuprins:
a)copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenti, studentii-doctoranzi, precum si persoanele care urmeaza modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldati sau gradati profesionisti. Daca realizeaza venituri din cele prevazute la art. 155 alin. (1) lit. a), b) si f), pentru aceste venituri datoreaza contributie, conform regulilor specifice prezentului titlu;

b) tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului. Daca realizeaza venituri din cele prevazute la art. 155 alin. (1) lit. a), b) si f), pentru aceste venituri datoreaza contributie, conform regulilor specifice prezentului titlu;

c) sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate;

d) persoanele ale caror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistratilor care au fost inlaturati din justitie pentru considerente politice in perioada anilor 1945 - 1989, cu modificarile ulterioare, prin Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 - 1961, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si persoanele prevazute in Legea recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989, pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru drepturile banesti acordate de aceste legi; Norme metodologice

e) persoanele cu handicap, pentru veniturile obtinute in baza Legii nr. 448/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; Norme metodologice

f) bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pana la vindecarea respectivei afectiuni;

g) femeile insarcinate si lauzele;

h) persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii de pana la suma de 4.000 lei lunar inclusiv, precum si pentru veniturile realizate din drepturi de proprietate intelectuala;

h1) persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala;

i) persoanele fizice care se afla in concedii medicale pentru incapacitate temporara de munca, acordate in urma unor accidente de munca sau a unor boli profesionale, precum si cele care se afla in concedii medicale acordate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru indemnizatiile aferente certificatelor medicale;

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, litera i) se se modifica si va avea urmatorul cuprins:
i)persoanele fizice care se afla in concedii medicale pentru incapacitate temporara de munca, acordate in urma unor accidente de munca sau a unor boli profesionale, in baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru indemnizatiile aferente certificatelor medicale;

j) persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj sau, dupa caz, de alte drepturi de protectie sociala care se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, pentru aceste drepturile banesti;

k) persoanele care se afla in concediu de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in concediu pentru cresterea copilului potrivit prevederilor art. 2 si art. 31 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru drepturile banesti acordate de aceste legi;

l) persoanele fizice care beneficiaza de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aceste drepturi banesti;

m) persoanele care executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv in unitatile penitenciare, persoanele retinute, arestate sau detinute care se afla in centrele de retinere si arestare preventiva organizate in subordinea Ministerului Afacerilor Interne, precum si persoanele care se afla in executarea unei masuri educative ori de siguranta privative de libertate, respectiv persoanele care se afla in perioada de amanare sau de intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate;

n) strainii aflati in centrele de cazare in vederea returnarii ori expulzarii, precum si pentru cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se afla in timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii si sunt cazati in centrele special amenajate potrivit legii;

o) personalul monahal al cultelor recunoscute, aflat in evidenta Secretariatului de Stat pentru Culte;

p) persoanele cetateni romani, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioada de cel mult 12 luni;

q) voluntarii care isi desfasoara activitatea in cadrul serviciilor de urgenta voluntare, in baza contractului de voluntariat, pe perioada participarii la interventii de urgenta sau a pregatirii in vederea participarii la acestea, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 363/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

r) persoanele fizice pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor realizate in baza contractelor individuale de munca incheiate cu angajatori care desfasoara activitati in sectorul constructii si se incadreaza in conditiile prevazute la art. 60 pct. 5. Prevederea se aplica pana la data de 31 decembrie 2028 inclusiv;

s) persoanele fizice care obtin venituri din salarii si asimilate salariilor realizate in baza contractelor individuale de munca incheiate cu angajatori care desfasoara activitati in sectorul agricol si din industria alimentara si care se incadreaza in conditiile prevazute la art. 60 pct. 7. Prevederea se aplica pana la data de 31 decembrie 2028 inclusiv.

s) donatorii de celule stem hematopoietice care au donat pentru un pacient neinrudit sau inrudit, pentru o perioada de 10 ani de la donare.

(2) Persoanele fizice aflate in situatiile prevazute la alin. (1) lit. d) - s), daca realizeaza venituri dintre cele prevazute la art. 155 alin. (1), altele decat cele pentru care sunt exceptate, datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate, conform regulilor specifice prezentului titlu.

(3) In vederea incadrarii in conditiile privind realizarea de venituri prevazute la alin. (1), Casa Nationala de Asigurari de Sanatate transmite A.N.A.F. lista persoanelor fizice inregistrate in Registrul unic de evidenta al asiguratilor din Platforma informatica din asigurarile de sanatate, potrivit prevederilor art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata. Structura informatiilor si periodicitatea transmiterii acestora se stabilesc prin ordin comun al presedintelui A.N.A.F. si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului cod.

SECTIUNEA a 2-a - Veniturile pentru care se datoreaza contributia si cota de contributie

ART. 155 - Categorii de venituri supuse contributiei de asigurari sociale de sanatate

(1) Contribuabilii la sistemul de asigurari sociale de sanatate, prevazuti la art. 153 alin. (1) lit. a) - d), datoreaza, dupa caz, contributia de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din Romania si din afara Romaniei, cu respectarea legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, pentru care exista obligatia declararii in Romania, realizate din urmatoarele categorii de venituri:

a) venituri din salarii si asimilate salariilor, definite conform art. 76;

a1) venituri din pensii, definite conform art. 99, pentru partea care depaseste suma lunara de 4.000 lei;

b) venituri din activitati independente, definite conform art. 67;

c) venituri din drepturi de proprietate intelectuale, definite conform art. 70;

d) venituri din asocierea cu o persoana juridica, contribuabil potrivit titlului II sau titlului III, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125;

e) venituri din cedarea folosintei bunurilor, definite conform art. 83;

f) venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, definite conform art. 103;

g) venituri din investitii, definite conform art. 91;

h) venituri din alte surse, definite conform art. 114.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, se introduce o noua litera, lit. i), cu urmatorul cuprins:
i)indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Pentru veniturile prevazute la alin. (1) se datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate si in cazul in care acestea sunt realizate de persoanele fizice aflate in situatiile prevazute la art. 60 pct. 1 - 3.

ART. 156 - Cota de contributie de asigurari sociale de sanatate

Cota de contributie de asigurari sociale de sanatate este de 10% si se datoreaza de catre persoanele fizice care au calitatea de angajati sau pentru care exista obligatia platii contributiei de asigurari sociale de sanatate, potrivit prezentei legi.

SECTIUNEA a 3-a - Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate in cazul persoanelor care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din pensii, precum si in cazul persoanelor aflate sub protectia sau in custodia statului

ART. 157 - Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor

(1) Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate, in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, in tara si in strainatate, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, o reprezinta castigul brut care include: Norme metodologice

a) veniturile din salarii, in bani si/sau in natura, obtinute in baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu sau a unui statut special prevazut de lege. In situatia personalului roman trimis in misiune permanenta in strainatate, veniturile din salarii cuprind salariile de baza sau, dupa caz, soldele functiilor de baza corespunzatoare functiilor in care persoanele respective sunt incadrate in tara, la care se adauga, dupa caz, sporurile si adaosurile care se acorda potrivit legii;

b) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica, stabilite potrivit legii;

c) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul persoanelor juridice fara scop patrimonial; Norme metodologice

d) solda lunara acordata potrivit legii;

e) remuneratia administratorilor societatilor, companiilor/societatilor nationale si regiilor autonome, desemnati/numiti in conditiile legii, precum si sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor si in consiliul de administratie; Norme metodologice

f) remuneratia obtinuta de directorii cu contract de mandat si de membrii directoratului de la societatile administrate in sistem dualist si ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum si drepturile cuvenite managerilor, in baza contractului de management prevazut de lege;

g) sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau comitetului de audit, dupa caz, precum si sumele primite pentru participarea in consilii, comisii, comitete si altele asemenea; Norme metodologice

h) sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite, potrivit legii;

i) sumele din profitul net cuvenite administratorilor societatilor, potrivit legii sau actului constitutiv, dupa caz, precum si participarea la profitul unitatii pentru managerii cu contract de management, potrivit legii;

j) sumele reprezentand participarea salariatilor la profit, potrivit legii;

k) sume reprezentand salarii/diferente de salarii, stabilite prin lege sau in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotararilor primei instante, executorii de drept;

l) indemnizatiile lunare platite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurenta, stabilite conform contractului individual de munca;

m) indemnizatia de delegare, indemnizatia de detasare, inclusiv indemnizatia specifica detasarii transnationale, prestatiile suplimentare primite de lucratorii mobili prevazuti de Hotararea Guvernului nr. 38/2008, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite de salariati potrivit legislatiei in materie, pe perioada desfasurarii activitatii in alta localitate, in tara sau in strainatate, in interesul serviciului, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit astfel:

(i) in tara, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatie, prin hotarare a Guvernului, pentru personalul autoritatilor si institutiilor publice, in limita a 3 salarii de baza corespunzatoare locului de munca ocupat;

(ii) in strainatate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurna, prin hotarare a Guvernului, pentru personalul roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, in limita a 3 salarii de baza corespunzatoare locului de munca ocupat.

Plafonul aferent valorii a 3 salarii de baza corespunzatoare locului de munca ocupat se calculeaza prin raportarea celor 3 salarii la numarul de zile lucratoare din luna respectiva, iar rezultatul se multiplica cu numarul de zile din perioada de delegare/detasare/desfasurare a activitatii in alta localitate, in tara sau in strainatate;

n) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite de salariatii care au stabilite raporturi de munca cu angajatori din strainatate, pe perioada delegarii/detasarii, dupa caz, in Romania, in interesul serviciului, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit la nivelul legal pentru diurna acordata personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prin hotarare a Guvernului, corespunzator tarii de rezidenta a angajatorului, de care ar beneficia personalul din institutiile publice din Romania daca s-ar deplasa in tara respectiva, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte;

o) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare primite pe perioada deplasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul desfasurarii activitatii, astfel cum este prevazut in raportul juridic, de catre administratorii stabiliti potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat, de catre directorii care isi desfasoara activitatea in baza contractului de mandat potrivit legii, de catre membrii directoratului de la societatile administrate in sistem dualist si ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum si de catre manageri, in baza contractului de management prevazut de lege, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit astfel:

(i) in tara, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatie, prin hotarare a Guvernului, pentru personalul autoritatilor si institutiilor publice, in limita a 3 remuneratii prevazute in raportul juridic;

(ii) in strainatate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurna, prin hotarare a Guvernului, pentru personalul roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, in limita a 3 remuneratii prevazute in raportul juridic.

Plafonul aferent valorii a 3 remuneratii prevazute in raportul juridic se calculeaza prin raportarea celor 3 remuneratii la numarul de zile lucratoare din luna respectiva, iar rezultatul se multiplica cu numarul de zile din perioada deplasarii;

p) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite pe perioada deplasarii in Romania, in interesul desfasurarii activitatii, de catre administratori sau directori, care au raporturi juridice stabilite cu entitati din strainatate, astfel cum este prevazut in raporturile juridice respective, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit la nivelul legal pentru diurna acordata personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prin hotarare a Guvernului, corespunzator tarii de rezidenta a entitatii, de care ar beneficia personalul din institutiile publice din Romania daca s-ar deplasa in tara respectiva; Norme metodologice

q) remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari sau de alte persoane, in baza contractului de mandat, potrivit legii, privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari; Norme metodologice

r) ajutoarele si platile compensatorii care se acorda, conform legii, personalului militar, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, la trecerea in rezerva sau direct in retragere, respectiv la incetarea raporturilor de serviciu, care indeplinesc conditiile pentru pensionare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si securitatii nationale;

s) ajutoarele si platile compensatorii care se acorda, conform legii, personalului militar, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, la trecerea in rezerva sau direct in retragere, respectiv la incetarea raporturilor de serviciu, care nu indeplinesc conditiile pentru pensionare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si securitatii nationale;

s) veniturile reprezentand plati compensatorii suportate de angajator potrivit contractului colectiv sau individual de munca.

t) indemnizatia de hrana si indemnizatia de vacanta acordate potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.

t) valoarea nominala a tichetelor cadou prevazute la art. 76 alin. (3) lit. h), acordate de angajatori, potrivit legii;

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit Legii nr. 296/2023, litera t) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
t)valoarea nominala a tichetelor cadou, a tichetelor de masa si a voucherelor de vacanta, acordate de angajatori, potrivit legii, prevazute la art. 76 alin. (3) lit. h);

u) veniturile prevazute la art. 142 lit. aa1), pentru partea care depaseste limitele prevazute la respectiva dispozitie;

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, se introduce o noua litera, lit. v), cu urmatorul cuprins:
v)indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Nu se cuprind in baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate sumele prevazute la art. 76 alin. (4) lit. d), art. 141 lit. d) si art. 142 .

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit Legii nr. 296/2023, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(2) Nu se cuprind in baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate sumele prevazute la art. 76 alin. (4) lit. d), art. 141 lit. d) si art. 142, cu exceptia sumelor reprezentand valoarea nominala a biletelor de valoare sub forma tichetelor de masa si a voucherelor de vacanta, acordate potrivit legii.

(3) *** A B R O G A T ***

ART. 1571 - Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate pentru persoanele fizice prevazute la art. 153 alin. (1) lit. f1) pe perioada suspendarii din functie a acestora, in conditiile legii

Pentru persoanele fizice prevazute la art. 153 alin. (1) lit. f1), pe perioada suspendarii din functie a acestora, in conditiile legii, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate o reprezinta salariul minim brut pe tara garantat in plata in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributia.

ART. 1572 - Baza anuala de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorata pentru venituri asimilate salariilor pentru activitatea desfasurata in strainatate

Baza anuala de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate, in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri reprezentand remuneratii, indemnizatii, alte venituri similare, precum si orice alte avantaje, in bani si/sau in natura, obtinute din strainatate in calitate de membri ai consiliului de administratie, membri ai directoratului, membri ai consiliului de supraveghere, administratori, directori, cenzori, membri fondatori, reprezentanti in adunarea generala a actionarilor sau orice alte activitati desfasurate in functii similare pentru activitatea desfasurata in strainatate la angajatori/platitori de venit care nu au sediul permanent si nu sunt rezidenti fiscali in Romania, o reprezinta castigul brut realizat din venituri asimilate salariilor, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte.

ART. 157.3 Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate pentru persoanele fizice care realizeaza veniturile prevazute la art. 155 alin. (1) lit. a1)

Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate, in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din pensii, o reprezinta partea ce depaseste suma lunara de 4.000 lei, pentru fiecare drept de pensie.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, se introduce un nou articol, art. 1574, cu urmatorul cuprins:
ART. 1574 Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate pentru persoanele fizice prevazute la art. 153 alin. (1) lit. f4) si f5)

Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice prevazute la art. 153 alin. (1) lit. f4) si f5) o reprezinta cuantumul indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate de care beneficiaza conform prevederilor legale.

ART. 158 - *** A B R O G A T ***

ART. 159 - *** A B R O G A T ***

ART. 160 - *** A B R O G A T ***

ART. 161 - *** A B R O G A T ***

ART. 162 - *** A B R O G A T ***

ART. 163 - *** A B R O G A T ***

ART. 164 - *** A B R O G A T ***

ART. 165 - *** A B R O G A T ***

ART. 166 - *** A B R O G A T ***

ART. 167 - *** A B R O G A T ***

SECTIUNEA a 4-a - Stabilirea, plata si declararea contributiei de asigurari sociale de sanatate in cazul veniturilor din salarii si asimilate salariilor, precum si al veniturilor din pensii

ART. 168 - Stabilirea si plata contributiei de asigurari sociale de sanatate

(1) Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, precum si platitorii de venit prevazuti la art. 153 alin. (1) lit. f2) si f3) au obligatia de a calcula si de a retine la sursa contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre persoanele fizice care obtin venituri din salarii si asimilate salariilor ori venituri din pensii.

(11) Persoanele juridice prevazute la art. 153 alin. (1) lit. f1) calculeaza si platesc contributia de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele fizice care desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca, unui raport de serviciu sau a unui statut special prevazut de lege, pe perioada suspendarii din functie a acestora, in conditiile legii, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza.

(12) Prevederile alin. (11) se aplica numai in situatia in care persoanele fizice prevazute la art. 153 alin. (1) lit. f1) nu au realizat in cursul lunii venituri din salarii si asimilate salariilor.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, se introduce un nou alineat, alin. (13), cu urmatorul cuprins:
(13)Platitorii de venit prevazuti la art. 153 alin. (1) lit. f4) si f5) au obligatia de a calcula si de a retine la sursa contributia de asigurari sociale de sanatate datorata pentru indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate de care beneficiaza somerii, potrivit legii, respectiv persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) lit. B si alin. (2), art. 23 alin. (2) si persoanele care beneficiaza de drepturile prevazute la art. 32 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul persoanelor fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte.

(21) In cazul avantajelor in bani si/sau in natura primite de la terti ca urmare a prevederilor contractului individual de munca, a unui raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege ori a unei relatii contractuale intre parti, dupa caz, obligatia de calcul, retinere si plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate, datorata potrivit legii, revine dupa cum urmeaza:

a) angajatorului rezident fiscal roman, cand avantajele in bani si/sau in natura sunt acordate de alte entitati decat acesta si plata se efectueaza prin intermediul angajatorului;

b) platitorilor de venituri rezidenti fiscali romani, cand avantajele in bani si/sau in natura sunt acordate si platite direct persoanei fizice de alte entitati decat angajatorul, cu exceptia situatiei persoanelor fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii si asimilate salariilor ca urmare a contractelor de munca incheiate cu angajatori care nu sunt rezidenti fiscali romani si care datoreaza contributiile sociale obligatorii pentru salariatii lor, potrivit prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, pentru care sunt aplicabile prevederile alin. (4);

c) persoanelor fizice, cand avantajele in bani si/sau in natura sunt acordate si platite direct persoanei fizice de platitori de venituri care nu sunt rezidenti fiscali romani, altii decat angajatorul.

(22) Prin exceptie de la prevederile alin. (21) lit. c), in cazul persoanelor fizice care obtin avantaje in bani si/sau in natura de la terti care nu sunt rezidenti fiscali romani, angajatorul rezident fiscal roman sau angajatorul care nu este rezident fiscal roman si care intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte poate opta pentru obligatia de calcul, retinere si plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, se introduce un nou alineat, alin. (23), cu urmatorul cuprins:
(23)Prevederile alin. (21) si (22) sunt aplicabile si in cazul veniturilor in bani si/sau in natura primite de la terti ca urmare a prevederilor contractului individual de munca, a unui raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege ori a unei relatii contractuale intre parti, dupa caz.
(3) Contributia de asigurari sociale de sanatate calculata si retinuta potrivit alin. (1) se plateste pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile sau pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se datoreaza, dupa caz, potrivit legii.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, alin. (3) se se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(3) Contributia de asigurari sociale de sanatate calculata si retinuta potrivit alin. (1) si (13) se plateste pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile sau pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se datoreaza, dupa caz, potrivit legii.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), persoanele fizice care isi desfasoara activitatea in Romania si obtin venituri sub forma de salarii de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanta in Romania si care datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate in Romania, potrivit prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, au obligatia de a calcula contributia de asigurari sociale de sanatate, precum si de a o plati lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile, numai daca exista un acord incheiat in acest sens cu angajatorul.

(5) Calculul contributiei de asigurari sociale de sanatate se realizeaza prin aplicarea cotei prevazute la art. 156 asupra bazei lunare de calcul mentionate la art. 157, 1571 sau 1573, dupa caz.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, alin. (5) se se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(5) Calculul contributiei de asigurari sociale de sanatate se realizeaza prin aplicarea cotei prevazute la art. 156 asupra bazei lunare de calcul mentionate la art. 157, 1571, 1573 sau 1574, dupa caz.

(51) *** A B R O G A T ***

(6) *** A B R O G A T ***

(61) Prevederile art. 146 alin. (56) - (59) si ale art. 154 alin. (1) lit. r) si s) se aplica in mod corespunzator.

(7) in cazul in care au fost acordate sume reprezentand salarii/solde sau diferente de salarii/solde, stabilite prin lege sau in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotararilor primei instante, executorii de drept, precum si in cazul in care prin astfel de hotarari s-a dispus reincadrarea in munca a unor persoane, sumele respective se defalca pe lunile la care se refera si se utilizeaza cotele de contributii de asigurari sociale de sanatate care erau in vigoare in acea perioada. Contributiile de asigurari sociale de sanatate datorate potrivit legii se calculeaza, se retin la data efectuarii platii si se platesc pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume.

(71) in cazul in care au fost acordate sume reprezentand pensii sau diferente de pensii, stabilite prin lege sau in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, aferente unor perioade in care se datoreaza contributia individuala de asigurari sociale de sanatate/contributia de asigurari sociale de sanatate, dupa caz, pentru sumele respective se utilizeaza cotele de contributii in vigoare in acele perioade. Contributiile de asigurari sociale de sanatate datorate potrivit legii se calculeaza, se retin la data efectuarii platii si se platesc pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume.

(8) Calculul contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele prevazute la alin. (2) se realizeaza de catre acestea, conform prevederilor alin. (5). Contributia se plateste pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile.

(9) *** A B R O G A T ***

(91) *** A B R O G A T ***

(92) *** A B R O G A T ***

(93) *** A B R O G A T ***

(10) In cazul in care au fost acordate cumulat sume reprezentand ajutoare sociale, indemnizatii de somaj, venituri din pensii, indemnizatii pe perioada concediului de acomodare sau indemnizatii pentru cresterea copilului, sumele respective se defalca pe lunile la care se refera si se utilizeaza cotele de contributii de asigurari sociale de sanatate care erau in vigoare in acea perioada. Contributiile de asigurari sociale de sanatate datorate potrivit legii se calculeaza, se retin la data efectuarii platii sumelor respective si se platesc pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume.

(11) Persoanele fizice care realizeaza venituri reprezentand remuneratii, indemnizatii si alte venituri similare, precum si orice alte avantaje, in bani si/sau in natura, obtinute din strainatate in calitate de membri ai consiliului de administratie, membri ai directoratului, membri ai consiliului de supraveghere, administratori, directori, cenzori, membri fondatori, reprezentanti in adunarea generala a actionarilor sau orice alte activitati desfasurate in functii similare pentru activitatea desfasurata in strainatate la angajatori/platitori de venit care nu au sediul permanent si nu sunt rezidenti fiscali in Romania au obligatia de a calcula si plati contributia de asigurari sociale de sanatate prin aplicarea cotei prevazute la art. 156 asupra bazei de calcul prevazute la art. 1572. Contributia de asigurari sociale de sanatate se plateste pana la termenul legal de depunere al Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice prevazut la art. 122.

ART. 169 - Depunerea declaratiilor

(1) Urmatoarele categorii de persoane sunt obligate sa depuna lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile, declaratia prevazuta la art. 147 alin. (1):

a) persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau persoanele asimilate acestora, precum si platitorii de venit prevazuti la art. 153 alin. (1) lit. f2) si f3);

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, se introduce o noua litera, lit. a1), cu urmatorul cuprins:
a1)platitorii de venit prevazuti la art. 153 alin. (1) lit. f4) si f5);

b) persoanele care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte;

c) institutiile publice si alte entitati care platesc drepturi de natura celor mentionate la art. 168 alin. (7), (71) si (10), aferente perioadelor in care contributia de asigurari sociale de sanatate era suportata, potrivit legii, de catre aceste institutii sau de catre beneficiarii de venit, dupa caz;

(11) in cazul veniturilor reprezentand avantaje in bani si/sau in natura primite de la terti ca urmare a prevederilor contractului individual de munca, a unui raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege ori a unei relatii contractuale intre parti, dupa caz, obligatia de declarare a contributiei de asigurari sociale de sanatate potrivit alin. (1) revine persoanelor prevazute la art. 168 alin. (21) sau (22), dupa caz.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, alineatul (11) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(11)In cazul veniturilor reprezentand avantaje in bani si/sau in natura primite de la terti ca urmare a prevederilor contractului individual de munca, a unui raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege ori a unei relatii contractuale intre parti, dupa caz, obligatia de declarare a contributiei de asigurari sociale de sanatate potrivit alin. (1) revine persoanelor prevazute la art. 168 alin. (21) sau (22), dupa caz. Prevederea se aplica si in cazul veniturilor prevazute la art. 168 alin. (23).

(2) *** A B R O G A T ***

(3) In cazul in care au fost acordate sume de natura celor prevazute la art. 168 alin. (7), contributiile de asigurari sociale de sanatate datorate potrivit legii se declara pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume, prin depunerea declaratiilor rectificative pentru lunile carora le sunt aferente sumele respective.

(31) *** A B R O G A T ***

(32) In cazul in care au fost acordate sume de natura celor prevazute la art. 168 alin. (71) si (10), pentru perioadele in care contributia de asigurari sociale de sanatate era suportata, potrivit legii, de catre institutiile platitoare sau de catre beneficiarii de venit, dupa caz, contributiile de asigurari sociale de sanatate datorate se declara pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume, prin depunerea declaratiei prevazute la alin. (1).

(4) Prevederile art. 147 alin. (4) - (22) sunt aplicabile in mod corespunzator.

ACTE NORMATIVE

(5) *** A B R O G A T ***

(6) *** A B R O G A T ***

(7) *** A B R O G A T ***

(8) *** A B R O G A T ***

(9) *** A B R O G A T ***

(10) *** A B R O G A T ***

ART. 1691 - Obligatii declarative pentru persoanele fizice prevazute la art. 1572

Persoanele fizice care realizeaza venituri reprezentand remuneratii, indemnizatii si alte venituri similare, precum si orice alte avantaje, in bani si/sau in natura, obtinute din strainatate in calitate de membri ai consiliului de administratie, membri ai directoratului, membri ai consiliului de supraveghere, administratori, directori, cenzori, membri fondatori, reprezentanti in adunarea generala a actionarilor sau orice alte activitati desfasurate in functii similare pentru activitatea desfasurata in strainatate la angajatori/platitori de venituri care nu au sediul permanent si nu sunt rezidenti fiscali in Romania, au obligatia sa depuna declaratia prevazuta la art. 122, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte.

ART. 1692 - Obligatii declarative pentru persoanele fizice care obtin din strainatate venituri din pensii prevazute la art. 155 litera a1)

Persoanele fizice care obtin din strainatate venituri din pensii pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate au obligatia sa depuna declaratia prevazuta la art. 122, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte.

SECTIUNEA a 5-a - Contributia de asigurari sociale de sanatate in cazul persoanelor fizice care nu se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate potrivit art. 154

ART. 170 - Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice care realizeaza veniturile prevazute la art. 155 alin. (1) lit. b) - h)

(1) Persoanele fizice care realizeaza veniturile prevazute la art. 155 alin. (1) lit. b) - h), din una sau mai multe surse si/sau categorii de venituri, datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate la o baza de calcul stabilita potrivit alin. (4), daca estimeaza pentru anul curent venituri a caror valoare cumulata este cel putin egala cu 6 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei prevazute la art. 120.. Norme metodologice

(2) Incadrarea in plafonul anual de cel putin 6, 12 sau 24 de salarii minime brute pe tara, dupa caz, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei prevazute la art. 120, se efectueaza prin cumularea veniturilor prevazute la art. 155 alin. (1) lit. b) - h), dupa cum urmeaza:

a) venitul net/brut sau norma de venit din activitati independente, stabilite potrivit art. 68, 681 si 69, dupa caz;

b) venitul net din drepturi de proprietate intelectuala, stabilit dupa acordarea cotei de cheltuieli forfetare prevazute la art. 72 si 721, precum si venitul net din drepturi de proprietate intelectuala determinat potrivit prevederilor art. 73;

c) venitul net distribuit din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit prevederilor titlului II sau titlului III, determinat potrivit prevederilor art. 125 alin. (8) si (9);

d) venitul brut, venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor, stabilite potrivit art. 84 - 87;

e) venitul si/sau castigul net din investitii, stabilit conform art. 94 - 97. In cazul veniturilor din dobanzi se iau in calcul sumele incasate, iar in cazul veniturilor din dividende se iau in calcul dividendele incasate, distribuite incepand cu anul 2018;

f) venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, stabilite potrivit art. 104 - 106;

g) venitul brut si/sau venitul impozabil din alte surse, stabilit potrivit art. 114 - 116.

(3) La incadrarea in plafonul prevazut la alin. (2) nu se iau in calcul veniturile neimpozabile, prevazute la art. 93 si 105.

(4) Baza anuala de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate in cazul persoanelor care realizeaza venituri din cele prevazute la art. 155 alin. (1) lit. b) - h) o reprezinta:

a) nivelul a 6 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei prevazute la art. 120, in cazul veniturilor realizate cuprinse intre 6 salarii minime brute pe tara inclusiv si 12 salarii minime brute pe tara;

b) nnivelul de 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei prevazute la art. 120, in cazul veniturilor realizate cuprinse intre 12 salarii minime brute pe tara inclusiv si 24 de salarii minime brute pe tara;

c) nivelul de 24 de salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei prevazute la art. 120, in cazul veniturilor realizate cel putin egale cu 24 de salarii minime brute pe tara.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit Legii nr. 296/2023, articolul 170 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
ART. 170 - Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice care realizeaza veniturile prevazute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h)

(1) Persoanele fizice care realizeaza veniturile prevazute la art. 155 alin. (1) lit. b), din una sau mai multe surse, datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate, la o baza anuala de calcul egala cu venitul net anual realizat/brut sau norma anuala de venit, respectiv norma anuala de venit ajustata, dupa caz, stabilite potrivit art. 68, 681 si 69, dupa caz, care nu poate fi mai mare decat cea corespunzatoare unei baze anuale de calcul egala cu nivelul de 60 de salarii minime brute pe tara in vigoare la termenul de depunere a declaratiei prevazute la art. 120. La determinarea bazei anuale de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate nu se iau in considerare pierderile fiscale anuale prevazute la art. 118.

(2) Persoanele fizice care realizeaza veniturile prevazute la art. 155 alin. (1) lit. c)-h), din una sau mai multe surse si/sau categorii de venituri, datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate la o baza de calcul stabilita potrivit alin. (5), daca estimeaza pentru anul curent venituri a caror valoare cumulata este cel putin egala cu 6 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei prevazute la art. 120.

(3) Incadrarea in plafonul anual de cel putin 6, 12 sau 24 de salarii minime brute pe tara, dupa caz, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei prevazute la art. 120, se efectueaza prin cumularea veniturilor prevazute la art. 155 alin. (1) lit. c)-h), dupa cum urmeaza:

a)venitul net din drepturi de proprietate intelectuala, stabilit dupa acordarea cotei de cheltuieli forfetare prevazute la art. 72 si 721, precum si venitul net din drepturi de proprietate intelectuala determinat potrivit prevederilor art. 73;

b)venitul net distribuit din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit prevederilor titlului II sau titlului III, determinat potrivit prevederilor art. 125 alin. (8) si (9);

c)venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor, stabilite potrivit art. 84-87;

d)venitul si/sau castigul/castigul net din investitii, stabilit conform art. 94-97. In cazul veniturilor din dobanzi se iau in calcul sumele platite, diminuate cu impozitul retinut, iar in cazul veniturilor din dividende se iau in calcul dividendele platite, diminuate cu impozitul retinut, distribuite incepand cu anul 2018;

e)venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, stabilite potrivit art. 104-106;

f)venitul brut si/sau venitul impozabil din alte surse, stabilit potrivit art. 114-116.

(4) La incadrarea in plafonul prevazut la alin. (3) nu se iau in calcul veniturile neimpozabile, prevazute la art. 93 si 105.

(5) Baza anuala de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate in cazul persoanelor care realizeaza venituri din cele prevazute la art. 155 alin. (1) lit. c)-h) o reprezinta:

a)nivelul a 6 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei prevazute la art. 120, in cazul veniturilor realizate cuprinse intre 6 salarii minime brute pe tara inclusiv si 12 salarii minime brute pe tara;

b)nivelul de 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei prevazute la art. 120, in cazul veniturilor realizate cuprinse intre 12 salarii minime brute pe tara inclusiv si 24 de salarii minime brute pe tara;

c)nivelul de 24 de salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei prevazute la art. 120, in cazul veniturilor realizate cel putin egale cu 24 de salarii minime brute pe tara.

ART. 171 - *** A B R O G A T ***

ART. 172 - *** A B R O G A T ***

ART. 173 - *** A B R O G A T ***

SECTIUNEA a 6-a - Stabilirea si plata contributiei de asigurari sociale de sanatate in cazul persoanelor fizice prevazute la art. 155 alin. (1) lit. b) - h)

ART. 174 - Stabilirea, declararea si plata contributiei de asigurari sociale de sanatate in cazul persoanelor care realizeaza venituri din cele prevazute la art. 155 alin. (1) lit. b) - h)

(1) Contributia de asigurari sociale de sanatate se calculeaza de catre contribuabilii prevazuti la art. 170 alin. (1) prin aplicarea cotei de contributie prevazute la art. 156 asupra bazei anuale de calcul mentionate la art. 170 alin. (4).

(2) Platitorii veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala, ai veniturilor in baza contractelor de activitate sportiva, din arenda sau din asocieri cu persoane juridice stabilesc contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre beneficiarul venitului, prin aplicarea cotei prevazute la art. 156 asupra bazei de calcul mentionate la art. 170 alin. (4).

(3) Persoanele fizice care realizeaza venituri din cele prevazute la art. 155 alin. (1) lit. b) - h), cu exceptia celor pentru care platitorii de venituri prevazuti la alin. (2) stabilesc si declara contributia, depun declaratia prevazuta la art. 120 pana la data de 25 mai, inclusiv a anului pentru care se datoreaza contributia.

(31) Persoanele fizice care realizeaza venituri din cele prevazute la art. 155 alin. (1) lit. b) - h), cu exceptia celor pentru care platitorii de venituri prevazuti la alin. (2) stabilesc si declara contributia, depun declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, prevazuta la art. 122, pana la termenul de 25 mai inclusiv al anului urmator celui pentru care se stabileste contributia datorata, daca realizeaza venituri peste plafoanele prevazute la art. 170 alin. (2), dupa caz.

(32) Prin exceptie de la prevederile alin. (31), in situatia in care venitul realizat se incadreaza in acelasi plafon cu venitul estimat, contribuabilii nu au obligatia depunerii declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, prevazuta la art. 122, in vederea stabilirii contributiei de asigurari sociale de sanatate.

(4) In vederea stabilirii contributiei datorate pentru anul 2018, termenul de depunere a declaratiei prevazute la art. 120 este pana la data de 15 iulie 2018 inclusiv.

(5) Pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, din activitati independente in baza contractelor de activitate sportiva, din arenda, din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlurilor II sau III, pentru care impozitul se retine la sursa, obtinut de la un singur platitor de venit, iar nivelul net sau brut, dupa caz, estimat al acestor venituri, pentru anul curent, este cel putin egal cu 6 salarii minime brute pe tara in vigoare in anul pentru care se datoreaza contributia, platitorul de venit are obligatia sa calculeze la o baza de calcul stabilita potrivit art. 170 alin. (4), sa retina si sa plateasca contributia de asigurari sociale de sanatate, precum si sa depuna declaratia mentionata la art. 147 alin. (1). Declaratia se depune pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile. In contractul incheiat intre parti se desemneaza platitorul de venit in vederea calcularii, retinerii si platii contributiei prin retinere la sursa, in anul in curs. Nivelul contributiei calculate si retinute la fiecare plata de catre platitorul de venit este cel stabilit de parti, pana la concurenta contributiei anuale datorate. Platitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuala sau din activitati independente in baza contractelor de activitate sportiva, care au obligatia calcularii, retinerii, platii si declararii contributiei de asigurari sociale de sanatate, sunt cei prevazuti la art. 72 alin. (2) si art. 681 alin. (2).

(6) In situatia in care veniturile prevazute la alin. (5) sunt realizate din mai multe surse si/sau categorii de venituri, iar veniturile nete, brute sau impozabile, dupa caz, estimate a se realiza de la cel putin un platitor de venit sunt egale sau mai mari decat nivelul a 6 salarii minime brute pe tara in vigoare in anul pentru care se datoreaza contributia, contribuabilul desemneaza, prin contractul incheiat intre parti, platitorul de venit de la care venitul realizat este cel putin egal cu 6 salarii minime brute pe tara si care are obligatia sa calculeze la o baza de calcul stabilita potrivit art. 170 alin. (4), sa retina, sa plateasca si sa declare contributia pentru anul in curs. Platitorul de venit desemnat depune declaratia mentionata la art. 147 alin. (1) pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile. Nivelul contributiei calculate si retinute la fiecare plata de catre platitorul de venit este cel stabilit de parti, pana la concurenta contributiei datorate.

(61) Contribuabilii care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, din activitati independente in baza contractelor de activitate sportiva, din arenda, din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlurilor II sau III, pentru care s-au aplicat prevederile alin. (6), contributia retinuta de catre platitorul de venit fiind aferenta unei baze de calcul mai mici decat nivelul a 12 sau 24 de salarii minime brute pe tara, iar nivelul venitului net sau brut, dupa caz, cumulat realizat este cel putin egal cu 12, respectiv 24 de salarii minime brute pe tara, au obligatia depunerii declaratiei prevazute la alin. (31), in vederea stabilirii contributiei de asigurari sociale de sanatate aferente unei baze de calcul egale cu nivelul a 12, respectiv 24 de salarii minime brute pe tara in vigoare in anul pentru care se datoreaza contributia. In acest caz, contributia retinuta de catre platitorul de venit este luata in calcul la stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de catre respectivii contribuabili.

(62) In situatia prevazuta la alin. (61), platitorii de venituri elibereaza la solicitarea contribuabililor care au obligatia depunerii declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, prevazuta la art. 122, o informare cu privire la nivelul contributiei de asigurari sociale de sanatate retinute la sursa.

(7) Prevederile alin. (5) si (6) nu se aplica in cazul in care nivelul venitului net din drepturi de proprietate intelectuala, al venitului brut in baza contractelor de activitate sportiva, al venitului impozabil din arenda sau al venitului net din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlului II sau III, pentru care impozitul se retine la sursa, estimat a se realiza pe fiecare sursa si/sau categorie de venit, este sub nivelul a 6 salarii minime brute pe tara in vigoare in anul pentru care se datoreaza contributia, dar nivelul venitului cumulat este cel putin egal cu 6 salarii minime brute pe tara. In aceasta situatie, contribuabilul are obligatia depunerii declaratiei prevazute la alin. (3) la termenele si in conditiile stabilite.

(71) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), in cazul persoanelor fizice care realizeaza de la mai multi platitori venituri din drepturi de proprietate intelectuala, in baza contractelor de activitate sportiva, din arenda, din asocieri cu persoane juridice, sub nivelul a 6 salarii minime brute pe tara, dar cumulate aceste venituri se situeaza peste nivelul a 6 salarii minime brute pe tara, si au depus la organul fiscal declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, iar in cursul anului incheie cu un platitor de venit un contract a carui valoare este peste plafonul de 6 salarii minime brute pe tara, nu se aplica retinerea la sursa a contributiei. In aceasta situatie se aplica sistemul de impozitare prin autoimpunere, iar stabilirea contributiei se face prin declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice.

(8) Persoanele fizice prevazute la alin. (5) si (6) nu depun declaratia prevazuta la alin. (3).

(9) Persoanele fizice prevazute la alin. (5) si (6), pentru care platitorii de venit au obligatia calcularii, retinerii, platii si declararii contributiei de asigurari sociale de sanatate, care realizeaza si alte venituri de natura celor prevazute la art. 155 alin. (1) lit. b) si d) - h), pentru aceste venituri nu depun declaratia prevazuta la alin. (3) si nici declaratia prevazuta la art. 122.

(10) Persoanele fizice care incep in cursul anului fiscal sa realizeze venituri, din cele prevazute la art. 155 lit. b) - h), iar venitul net anual cumulat din una sau mai multe surse si/sau categorii de venituri, cu exceptia veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala, din arenda sau din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit prevederilor titlului II sau titlului III, pentru care impozitul se retine la sursa, estimat a se realiza pentru anul curent, este cel putin egal cu nivelul a 6 salarii minime brute pe tara, sunt obligate sa depuna declaratia prevazuta la alin. (3) in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Salariul minim brut pe tara garantat in plata este cel in vigoare la termenul de depunere a declaratiei prevazute la art. 120.

(101) Prin exceptie de la prevederile alin. (10), persoanele fizice prevazute la art. 180 alin. (1) lit. b) sau c), care au optat pentru plata contributiei de asigurari sociale de sanatate si incep in cursul anului fiscal sa realizeze venituri din cele prevazute la art. 155 lit. b) - h), depun declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice prevazuta la art. 122, daca veniturile realizate sunt cel putin egale cu nivelul a 6 salarii minime brute pe tara. In acest caz, contributia datorata potrivit art. 180 alin. (2) pentru anul in care au fost realizate veniturile este luata in calcul la stabilirea contributiei anuale calculate potrivit alin. (1).

(11) Contribuabilii prevazuti la art. 170 alin. (1), care incep o activitate in luna decembrie depun declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice pana la data de 25 mai, inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.

(12) *** A B R O G A T ***

(13) *** A B R O G A T ***

(14) *** A B R O G A T ***

(15) Persoanele fizice al caror venit estimat se modifica in cursul anului in care se realizeaza veniturile si nu se mai incadreaza in plafonul prevazut la art. 170 alin. (2) isi pot modifica contributia datorata prin rectificarea venitului estimat, prin depunerea declaratiei prevazute la alin. (3), oricand pana la implinirea termenului legal de depunere a declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, prevazute la art. 122.

(16) Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata se evidentiaza in Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice.

(17) In situatia in care persoanele fizice au estimat pentru anul curent un venit net anual cumulat din una sau mai multe surse si/sau categorii de venituri mai mic decat nivelul a 6 salarii minime brute pe tara, iar venitul net anual cumulat realizat este cel putin egal cu nivelul a 6 salarii minime pe tara, in vigoare in anul pentru care se datoreaza contributia, acestea datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate la o baza de calcul stabilita potrivit art. 170 alin. (4) si au obligatia depunerii declaratiei prevazute la art. 122, pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a veniturilor, in vederea definitivarii contributiei de asigurari sociale de sanatate.

(18) In cazul in care persoanele fizice aflate in situatia prevazuta la art. 170 alin. (1) realizeaza un venit net anual cumulat sub nivelul a 6 salarii minime brute pe tara, iar in anul fiscal precedent nu au avut calitatea de salariat si nu s-au incadrat in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate prevazute la art. 154 alin. (1), acestea datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate la o baza de calcul echivalenta cu 6 salarii minime brute pe tara si depun declaratia prevazuta la art. 122, pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a veniturilor, in vederea definitivarii contributiei de asigurari sociale de sanatate.

(181) Prevederile alin. (18) se aplica si in cazul in care persoanele fizice aflate in situatia prevazuta la art. 170 alin. (1) au estimat venituri cumulate cel putin egale cu 6 salarii minime brute pe tara, iar pana la termenul prevazut pentru depunerea declaratiei de la art. 122 au procedat la corectarea declaratiei initiale prin depunerea unei declaratii rectificative, ca urmare a realizarii de venituri sub plafon

(19) Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice prevazuta la art. 122 constituie titlu de creanta fiscala in sensul Legii nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

(20) Termenul de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate este pana la data de 25 mai, inclusiv a anului urmator celui pentru care se datoreaza contributia.

(21) Platitorii de venituri prevazuti la alin. (5) si (6) au obligatia calcularii, retinerii si platii contributiei pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-au platit veniturile.

(22) Persoanele fizice prevazute la art. 170 alin. (1) pot efectua plati reprezentand contributia de asigurari sociale de sanatate datorata, oricand pana la implinirea termenului de plata.

(23) Incepand cu anul 2021 se pot acorda bonificatii de pana la 10% din contributia de asigurari sociale de sanatate. Nivelul bonificatiei, termenele de plata si conditiile de acordare se stabilesc prin legea anuala a bugetului de stat.

(24) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (23) se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit Legii nr. 296/2023, articolul 174 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
ART. 174 - Stabilirea, declararea si plata contributiei de asigurari sociale de sanatate in cazul persoanelor care realizeaza venituri din cele prevazute la art. 155 alin. (1) lit. b)

(1) Contributia de asigurari sociale de sanatate se calculeaza de catre contribuabilii care realizeaza venituri din cele prevazute la art. 155 alin. (1) lit. b), altele decat cele prevazute la art. 681, prin aplicarea cotei de contributie prevazute la art. 156 asupra bazei anuale de calcul prevazute la art. 170 alin. (1).

(2) Persoanele fizice care realizeaza venituri din cele prevazute la art. 155 alin. (1) lit. b), altele decat cele prevazute la art. 681, stabilesc si declara contributia, depun declaratia prevazuta la art. 120 sau la art. 122, la termenele si in conditiile prevazute la titlul IV - Impozitul pe venit, pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), in situatia in care baza anuala de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate cumulata din una sau mai multe surse de venit din cele prevazute la art. 155 alin. (1) lit. b), corespunzatoare veniturilor nete anuale estimate/norma de venit, este egala cu cea corespunzatoare veniturilor nete anuale realizate/norma de venit si este cuprinsa intre nivelul de 6 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei prevazute la art. 120 inclusiv, si cel mult nivelul de 60 de salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei prevazute la art. 120, contribuabilii nu au obligatia depunerii declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, prevazuta la art. 122.

(4) In cazul veniturilor realizate in baza contractelor de activitate sportiva, platitorii veniturilor prevazuti la art. 681 alin. (2) calculeaza si retin contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre beneficiarul venitului, la momentul platii venitului, prin aplicarea cotei prevazute la art. 156 asupra bazei de calcul prevazute la art. 170 alin. (1). Platitorul de venit depune declaratia prevazuta la art. 147 alin. (1) si plateste contributia pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinuta.

(5) In situatia in care baza de calcul prevazuta la art. 170 alin. (1), cumulata din una sau mai multe surse de venit din cele prevazute la art. 155 alin. (1) lit. b), corespunzatoare veniturilor estimate/realizate sau pentru care s-a aplicat retinerea la sursa in cursul anului, dupa caz, este mai mica decat cea corespunzatoare unei baze de calcul egale cu nivelul de 6 salarii minime brute pe tara in vigoare la termenul de depunere a declaratiei prevazute la art. 120, persoanele fizice datoreaza o diferenta de contributie de asigurari sociale de sanatate pana la nivelul celei corespunzatoare bazei de calcul egala cu 6 salarii minime brute pe tara in vigoare la termenul de depunere a declaratiei prevazute la art. 120 si depun declaratia prevazuta la art. 122 pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a veniturilor.

(6) In situatia in care, in cursul anului de realizare a veniturilor, persoanele fizice obtin, din una sau mai multe surse de venit, venituri din cele prevazute la art. 155 alin. (1) lit. b), in vederea determinarii contributiei de asigurari sociale de sanatate de plata se ia in calcul contributia retinuta la sursa de catre platitorii de venituri prevazuti la art. 681 alin. (2).

(7) In situatia in care, in cursul anului de realizare a veniturilor, persoanele fizice realizeaza venituri din contracte de activitate sportiva de la mai multi platitori de venituri prevazuti la art. 681 alin. (2) si contributia de asigurari sociale de sanatate retinuta la sursa este mai mare decat cea corespunzatoare unei baze de calcul egale cu nivelul de 60 de salarii minime brute pe tara in vigoare la termenul de depunere a declaratiei prevazute la art. 120, acestea au obligatia recalcularii contributiei de asigurari sociale de sanatate, prin depunerea declaratiei prevazute la art. 122 pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a veniturilor. Pentru diferenta de contributie de asigurari sociale de sanatate rezultata in plus, in urma recalcularii, persoana fizica are obligatia calcularii, declararii si platii impozitului pe venit.

(8)Diferenta de contributie de asigurari sociale de sanatate rezultata in plus, in urma recalcularii, stabilita conform alin. (7), diminuata cu impozitul pe venit, se compenseaza/restituie, dupa caz, potrivit prevederilor art. 167, respectiv art. 168 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

(9) Diferenta de contributie de asigurari sociale de sanatate prevazuta la alin. (5) nu se datoreaza in cazul in care, in anul fiscal precedent, persoana fizica a realizat venituri din:

a)salarii si asimilate salariilor la un nivel cel putin egal cu 6 salarii minime brute pe tara, in vigoare in perioada in care au fost realizate veniturile; sau

b)din cele prevazute la art. 155 alin. (1) lit. c)-h), pentru care datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate la un nivel cel putin egal cu 6 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei prevazute la art. 120.

(10) Prevederile alin. (9) se aplica si persoanelor fizice care in anul precedent s-au incadrat in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate prevazute la art. 154 alin. (1) lit. a)-c) si e)-g).

(11) Platitorii de venituri prevazuti la art. 681 alin. (2) au obligatia de a elibera persoanelor fizice beneficiare de astfel de venituri un document cu privire la nivelul contributiei de asigurari sociale de sanatate retinute la sursa, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent, pentru anul precedent, in vederea stabilirii de catre acestia a diferentei de contributie de asigurari sociale de sanatate prevazuta la alin. (5) sau (7), dupa caz.

(12) Contributia de asigurari sociale de sanatate stabilita potrivit prevederilor alin. (1), (5) sau (7) se evidentiaza in Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice.

(13)Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice prevazuta la art. 122 si Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice prevazuta la art. 120, in cazul persoanelor fizice care au realizat un venit net anual egal cu cel estimat, respectiv care determina venitul net anual pe baza normelor de venit prevazute la alin. (3), constituie titlu de creanta fiscala in sensul Legii nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

(14) Termenul de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate este pana la data de 25 mai, inclusiv a anului urmator celui pentru care se datoreaza contributia.

(15) Persoanele fizice prevazute la art. 170 alin. (1) pot efectua plati reprezentand contributia de asigurari sociale de sanatate datorata, oricand pana la implinirea termenului de plata.

(16) Se pot acorda bonificatii de pana la 10% din contributia de asigurari sociale de sanatate. Nivelul bonificatiei, termenele de plata si conditiile de acordare se stabilesc prin legea anuala a bugetului de stat.

(17) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (16) se stabileste prin ordin al ministrului finantelor care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit Legii nr. 296/2023, se introduce un nou articol, art. 1741, cu urmatorul cuprins:
ART. 1741 - Stabilirea, declararea si plata contributiei de asigurari sociale de sanatate in cazul persoanelor care realizeaza venituri din cele prevazute la art. 155 alin. (1) lit. c)-h)

(1) Contributia de asigurari sociale de sanatate se calculeaza de catre contribuabilii prevazuti la art. 170 alin. (2) prin aplicarea cotei de contributie prevazute la art. 156 asupra bazei anuale de calcul mentionate la art. 170 alin. (5).)

(2) Platitorii veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala, din arenda sau din asocieri cu persoane juridice stabilesc contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre beneficiarul venitului, prin aplicarea cotei prevazute la art. 156 asupra bazei de calcul mentionate la art. 170 alin. (5).)

(3) Persoanele fizice care realizeaza venituri din cele prevazute la art. 155 alin. (1) lit. c)-h), cu exceptia celor pentru care platitorii de venituri prevazuti la alin. (2) stabilesc si declara contributia, depun declaratia prevazuta la art. 120 pana la data de 25 mai inclusiv a anului pentru care se datoreaza contributia.)

(4) Persoanele fizice care realizeaza venituri din cele prevazute la art. 155 alin. (1) lit. c)-h), cu exceptia celor pentru care platitorii de venituri prevazuti la alin. (2) stabilesc si declara contributia, depun declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, prevazuta la art. 122, pana la termenul de 25 mai inclusiv al anului urmator celui pentru care se stabileste contributia datorata, daca realizeaza venituri peste plafoanele prevazute la art. 170 alin. (3), dupa caz.)

(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), in situatia in care venitul realizat se incadreaza in acelasi plafon cu venitul estimat, contribuabilii nu au obligatia depunerii declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, prevazuta la art. 122, in vederea stabilirii contributiei de asigurari sociale de sanatate.)

(6) Pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, din arenda, din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlurilor II sau III, pentru care contributia de asigurari sociale de sanatate se retine la sursa, obtinute de la un singur platitor de venit, iar nivelul net estimat al acestor venituri, pentru anul curent, este cel putin egal cu 6 salarii minime brute pe tara in vigoare in anul pentru care se datoreaza contributia, platitorul de venit are obligatia sa calculeze la o baza de calcul stabilita potrivit art. 170 alin. (5), sa retina si sa plateasca contributia de asigurari sociale de sanatate, precum si sa depuna declaratia prevazuta la art. 147 alin. (1). Declaratia se depune pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile. In contractul incheiat intre parti se desemneaza platitorul de venit in vederea calcularii, retinerii si platii contributiei prin retinere la sursa, in anul in curs. Nivelul contributiei calculate si retinute la fiecare plata de catre platitorul de venit este cel stabilit de parti, pana la concurenta contributiei anuale datorate.

Platitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuala care au obligatia calcularii, retinerii, platii si declararii contributiei de asigurari sociale de sanatate sunt cei prevazuti la art. 72 alin. (2).)

(7) In situatia in care veniturile prevazute la alin. (6) sunt realizate din mai multe surse si/sau categorii de venituri, iar veniturile nete estimate a se realiza de la cel putin un platitor de venit sunt egale sau mai mari decat nivelul a 6 salarii minime brute pe tara in vigoare in anul pentru care se datoreaza contributia, contribuabilul desemneaza, prin contractul incheiat intre parti, platitorul de venit de la care venitul realizat este cel putin egal cu 6 salarii minime brute pe tara si care are obligatia sa calculeze la o baza de calcul stabilita potrivit art. 170 alin. (5), sa retina, sa plateasca si sa declare contributia pentru anul in curs. Platitorul de venit desemnat depune declaratia prevazuta la art. 147 alin. (1) pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile. Nivelul contributiei calculate si retinute la fiecare plata de catre platitorul de venit este cel stabilit de parti, pana la concurenta contributiei datorate.

(8) Contribuabilii care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, din arenda, din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlului II sau III, pentru care s-au aplicat prevederile alin. (7), contributia retinuta de catre platitorul de venit fiind aferenta unei baze de calcul mai mici decat nivelul a 12 sau 24 de salarii minime brute pe tara, iar nivelul venitului net cumulat realizat este cel putin egal cu 12 sau 24 de salarii minime brute pe tara, au obligatia depunerii declaratiei prevazute la alin. (4), in vederea stabilirii contributiei de asigurari sociale de sanatate aferente unei baze de calcul egale cu nivelul a 12 sau 24 de salarii minime brute pe tara in vigoare in anul pentru care se datoreaza contributia. In acest caz, contributia retinuta de catre platitorul de venit este luata in calcul la stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de catre respectivii contribuabili.

(9) In situatia prevazuta la alin. (8), platitorii de venituri elibereaza la solicitarea contribuabililor care au obligatia depunerii Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, prevazuta la art. 122, o informare cu privire la nivelul contributiei de asigurari sociale de sanatate retinute la sursa.

(10) Prevederile alin. (6) si (7) nu se aplica in cazul in care nivelul venitului net din drepturi de proprietate intelectuala, al venitului net din arenda sau al venitului net din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlului II sau III, pentru care impozitul se retine la sursa, estimat a se realiza pe fiecare sursa si/sau categorie de venit, este sub nivelul a 6 salarii minime brute pe tara in vigoare in anul pentru care se datoreaza contributia, dar nivelul venitului cumulat este cel putin egal cu 6 salarii minime brute pe tara. In aceasta situatie, contribuabilul are obligatia depunerii declaratiei prevazute la alin. (3) la termenele si in conditiile stabilite.

(11) Prin exceptie de la prevederile alin. (6), in cazul persoanelor fizice care realizeaza de la mai multi platitori venituri din drepturi de proprietate intelectuala, din arenda, din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit titlului II sau III, sub nivelul a 6 salarii minime brute pe tara in vigoare in anul pentru care se datoreaza contributia, dar cumulate aceste venituri se situeaza peste nivelul a 6 salarii minime brute pe tara, si au depus la organul fiscal Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, iar in cursul anului incheie cu un platitor de venit un contract a carui valoare este peste plafonul de 6 salarii minime brute pe tara, nu se aplica retinerea la sursa a contributiei. In aceasta situatie se aplica sistemul de impozitare prin autoimpunere, iar stabilirea contributiei se face prin Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice.

(12) Persoanele fizice prevazute la alin. (6) si (7) nu depun declaratia prevazuta la art. 120.

(13) Persoanele fizice prevazute la alin. (6) si (7), pentru care platitorii de venit au obligatia calcularii, retinerii, platii si declararii contributiei de asigurari sociale de sanatate, care realizeaza si alte venituri de natura celor prevazute la art. 155 alin. (1) lit. c)-h), pentru aceste venituri nu depun declaratia prevazuta la alin. (3) si nici declaratia prevazuta la art. 122 in vederea stabilirii contributiei de asigurari sociale de sanatate.

(14) Persoanele fizice care incep in cursul anului fiscal sa realizeze venituri, din cele prevazute la art. 155 alin. (1) lit. c)-h), iar venitul net anual cumulat din una sau mai multe surse si/sau categorii de venituri, cu exceptia veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala, din arenda sau din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit prevederilor titlului II sau III, pentru care impozitul se retine la sursa, estimat a se realiza pentru anul curent, este cel putin egal cu nivelul a 6 salarii minime brute pe tara, sunt obligate sa depuna declaratia prevazuta la alin. (3) in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Salariul minim brut pe tara garantat in plata este cel in vigoare la termenul de depunere a declaratiei prevazute la art. 120.

(15) Prin exceptie de la prevederile alin. (14), persoanele fizice prevazute la art. 180 alin. (1) lit. b) sau c), care au optat pentru plata contributiei de asigurari sociale de sanatate si incep in cursul anului fiscal sa realizeze venituri din cele prevazute la art. 155 alin. (1) lit. c)-h), depun Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, prevazuta la art. 122, daca veniturile realizate sunt cel putin egale cu nivelul a 6 salarii minime brute pe tara. In acest caz, contributia datorata potrivit art. 180 alin. (3) pentru anul in care au fost realizate veniturile este luata in calcul la stabilirea contributiei anuale calculate potrivit alin. (1).

(16) Contribuabilii prevazuti la art. 170 alin. (2), care incep sa realizeze venituri in luna decembrie, depun Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.

(17) Persoanele fizice al caror venit estimat se modifica in cursul anului in care se realizeaza veniturile si nu se mai incadreaza in plafonul prevazut la art. 170 alin. (3) isi pot modifica contributia datorata prin rectificarea venitului estimat, prin depunerea declaratiei prevazute la alin. (3), oricand pana la implinirea termenului legal de depunere a Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, prevazuta la art. 122.

(18) In situatia in care persoanele fizice au estimat pentru anul curent un venit net anual cumulat din una sau mai multe surse si/sau categorii de venituri mai mic decat nivelul a 6 salarii minime brute pe tara, iar venitul net anual cumulat realizat este cel putin egal cu nivelul a 6 salarii minime pe tara, in vigoare in anul pentru care se datoreaza contributia, acestea datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate la o baza de calcul stabilita potrivit art. 170 alin. (5) si au obligatia depunerii declaratiei prevazute la art. 122 pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a veniturilor, in vederea definitivarii contributiei de asigurari sociale de sanatate.

(19) In cazul in care persoanele fizice aflate in situatia prevazuta la art. 170 alin. (2) realizeaza un venit net anual cumulat sub nivelul a 6 salarii minime brute pe tara, acestea datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate la o baza de calcul egala cu 6 salarii minime brute pe tara si depun declaratia prevazuta la art. 122 pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a veniturilor, in vederea definitivarii contributiei de asigurari sociale de sanatate, in cazul in care in anul de realizare a veniturilor:

a)nu au obtinut venituri din salarii si asimilate salariilor pentru care datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate la un nivel cel putin egal cu 6 salarii minime brute pe tara in vigoare in perioada in care au fost realizate veniturile;

b)nu s-au incadrat in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate prevazute la art. 154 alin. (1);

c)nu au obtinut venituri din cele prevazute la art. 155 alin. (1) lit. b) pentru care datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate la un nivel cel putin egal cu 6 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei prevazute la art. 120.

(20) Prevederile alin. (19) se aplica si in cazul in care persoanele fizice aflate in situatia prevazuta la art. 170 alin. (2) au estimat venituri cumulate cel putin egale cu 6 salarii minime brute pe tara, iar pana la termenul prevazut pentru depunerea declaratiei de la art. 122 au procedat la corectarea declaratiei initiale prin depunerea unei declaratii rectificative, ca urmare a realizarii de venituri sub plafon.

(21) Prevederile art. 174 alin. (12)-(17) se aplica in mod corespunzator.

ART. 175 - *** A B R O G A T ***

SECTIUNEA a 7-a - *** A B R O G A T A ***

ART. 176 - *** A B R O G A T ***

ART. 177 - *** A B R O G A T ***

SECTIUNEA a 8-a - *** A B R O G A T A ***

ART. 178 - *** A B R O G A T ***

SECTIUNEA a 9-a - *** A B R O G A T A ***

ART. 179 - *** A B R O G A T ***

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit Legii nr. 296/2023, titlul sectiunii a 10-a se modifica si va avea urmatorul cuprins:
SECTIUNEA a 10-a - Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre persoanele fizice care estimeaza venituri anuale cumulate sub plafonul prevazut la art. 170 alin. (3) sau care nu realizeaza venituri, precum si de alte persoane fizice care opteaza pentru plata contributiei
 

ART. 180 - Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre persoanele fizice care opteaza pentru plata contributiei

(1) Urmatoarele persoane fizice pot opta pentru plata contributiei:

a) persoanele fizice care au estimat pentru anul curent venituri anuale cumulate din cele prevazute la art. 155 lit. b) - h), sub nivelul a 6 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei prevazute la art. 120;

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit Legii nr. 296/2023, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
a)persoanele fizice care au estimat pentru anul curent venituri anuale cumulate din cele prevazute la art. 155 alin. (1) lit. c)-h), sub nivelul a 6 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei prevazute la art. 120;

b) persoanele fizice care nu realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. 155 si nu se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate prevazute la art. 154 alin. (1);

c) persoanele fizice care realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. 155, pentru care nu se datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate.

(2) Persoanele fizice prevazute la alin. (1) lit. a) datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate dupa cum urmeaza:

a) daca depun declaratia prevazuta la art. 174 alin. (3) pana la implinirea termenului legal de depunere, la o baza de calcul reprezentand valoarea a 6 salarii de baza minime brute pe tara, in vigoare la termenul legal prevazut pentru depunerea declaratiei prevazute la art. 120; sau

b) daca depun declaratia prevazuta la art. 174 alin. (3) dupa implinirea termenului legal de depunere, la o baza de calcul echivalenta cu valoarea salariului de baza minim brut pe tara in vigoare la termenul legal de depunere a declaratiei prevazute la art. 120, inmultita cu numarul de luni ramase pana la termenul legal de depunere a declaratiei prevazute la art. 122, inclusiv luna in care se depune declaratia. 

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit Legii nr. 296/2023,alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(2) Persoanele fizice prevazute la alin. (1) lit. a) datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate dupa cum urmeaza:

a)daca depun declaratia prevazuta la art. 120 pana la data de 25 mai inclusiv, la o baza de calcul reprezentand valoarea a 6 salarii de baza minime brute pe tara, in vigoare la termenul legal pentru depunerea declaratiei respective; sau

b)daca depun declaratia prevazuta la art. 1741 alin. (3) dupa implinirea termenului legal de depunere, la o baza de calcul echivalenta cu valoarea salariului de baza minim brut pe tara in vigoare la termenul legal de depunere a declaratiei prevazute la art. 120, inmultita cu numarul de luni ramase pana la termenul legal de depunere a declaratiei prevazute la art. 122, inclusiv luna in care se depune declaratia.

(3) Persoanele fizice prevazute la alin. (1) lit. b) si c) datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate, pentru 12 luni, la o baza de calcul egala cu 6 salarii minime brute pe tara in vigoare la data depunerii declaratiei prevazute la art. 174 alin. (3), indiferent de data depunerii acesteia.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit Legii nr. 296/2023,alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(3) Persoanele fizice prevazute la alin. (1) lit. b) si c) datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate, pentru 12 luni, la o baza de calcul egala cu 6 salarii minime brute pe tara in vigoare la data depunerii declaratiei prevazute la art. 120, indiferent de data depunerii acesteia.

ART. 181 - *** A B R O G A T ***

ART. 182 - Plata contributiei

(1) Termenul de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele fizice prevazute la art. 180 alin. (1) lit. a) este pana la data de 25 mai, inclusiv a anului urmator celui pentru care se datoreaza contributia.

(2) Termenul de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele fizice prevazute la art. 180 alin. (1) lit. b) si c) este pana la data de 25 mai, inclusiv a anului urmator celui in care au depus declaratia.

ART. 183 - Prevederi privind incetarea platii contributiei de asigurari sociale de sanatate

(1) Persoanele prevazute la art. 180, care incep sa realizeze venituri de natura celor prevazute la art. 155 sau se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei, depun la organul fiscal competent, in termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, declaratia prevazuta la art. 174 alin. (3) si isi recalculeaza obligatia de plata reprezentand contributia de asigurari sociale de sanatate datorata pentru anul in curs.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit Legii nr. 296/2023, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(1) Persoanele prevazute la art. 180 care incep sa realizeze venituri de natura celor prevazute la art. 155 sau se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei depun la organul fiscal competent, in termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, declaratia prevazuta la art. 120 si isi recalculeaza obligatia de plata reprezentand contributia de asigurari sociale de sanatate datorata pentru anul in curs.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit Legii nr. 296/2023, se introduce un nou alineat, alin. (11), cu urmatorul cuprins:
(11)Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in cazul persoanelor fizice care au optat pentru plata contributiei de asigurari sociale de sanatate in conditiile prevazute la art. 180 si care, in cursul anului, incep sa realizeze venituri din activitati independente, astfel cum sunt prevazute la art. 155 alin. (1) lit. b).

(2) Pentru persoanele fizice prevazute la art. 180, care in cursul anului fiscal au decedat, contributia de asigurari sociale de sanatate datorata este cea aferenta perioadei de pana la luna in care survine decesul.

(3) Recalcularea contributiei de asigurari sociale de sanatate prevazuta la alin. (2) se efectueaza din oficiu. Procedura privind recalcularea din oficiu a contributiei de asigurari sociale de sanatate se aproba prin ordin al presedintelui ANAF.

CAPITOLUL IV - *** A B R O G A T ***

SECTIUNEA 1 - *** A B R O G A T A ***

ART. 184 - *** A B R O G A T ***

SECTIUNEA a 2-a - *** A B R O G A T A ***

ART. 185 - *** A B R O G A T ***

ART. 186 - *** A B R O G A T ***

ART. 187 - *** A B R O G A T ***

ART. 188 - *** A B R O G A T ***

ART. 189 - *** A B R O G A T ***

SECTIUNEA a 3-a - *** A B R O G A T A ***

ART. 190 - *** A B R O G A T ***

ART. 191 - *** A B R O G A T ***

CAPITOLUL V - *** A B R O G A T ***

SECTIUNEA 1 - *** A B R O G A T A ***

ART. 192 - *** A B R O G A T ***

SECTIUNEA a 2-a - *** A B R O G A T A ***

ART. 193 - *** A B R O G A T ***

ART. 194 - *** A B R O G A T ***

ART. 195 - *** A B R O G A T ***

ART. 196 - *** A B R O G A T ***

ART. 197 - *** A B R O G A T ***

ART. 198 - *** A B R O G A T ***

SECTIUNEA a 3-a - *** A B R O G A T A ***

ART. 199 - *** A B R O G A T ***

ART. 200 - *** A B R O G A T ***

CAPITOLUL VI - *** A B R O G A T ***

SECTIUNEA 1 - *** A B R O G A T A ***

ART. 201 - *** A B R O G A T ***

SECTIUNEA a 2-a - *** A B R O G A T A ***

ART. 202 - *** A B R O G A T ***

ART. 203 - *** A B R O G A T ***

ART. 204 - *** A B R O G A T ***

ART. 205 - *** A B R O G A T ***

ART. 206 - *** A B R O G A T ***

SECTIUNEA a 3-a - *** A B R O G A T A ***

ART. 207 - *** A B R O G A T ***

ART. 208 - *** A B R O G A T ***

CAPITOLUL VII - *** A B R O G A T ***

SECTIUNEA 1 - *** A B R O G A T A ***

ART. 209 - *** A B R O G A T ***

SECTIUNEA a 2-a - *** A B R O G A T A ***

ART. 210 - *** A B R O G A T ***

ART. 211 - *** A B R O G A T ***

ART. 212 - *** A B R O G A T ***

ART. 213 - *** A B R O G A T ***

SECTIUNEA a 3-a - *** A B R O G A T A ***

ART. 214 - *** A B R O G A T ***

ART. 215 - *** A B R O G A T ***

CAPITOLUL VIII - Prevederi comune in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor si/sau din activitati independente, atat in Romania, cat si pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene pentru care sunt incidente prevederile legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale

SECTIUNEA 1 - Contributiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor si/sau din activitati independente, atat in Romania, cat si pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene

ART. 216 - Contributiile sociale obligatorii datorate in Romania

(1) Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor si/sau din activitati independente, atat in Romania, cat si pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene pentru care autoritatile competente ale acestor state sau organismele desemnate ale acestor autoritati stabilesc ca, pentru veniturile realizate in afara Romaniei, legislatia aplicabila in domeniul contributiilor sociale obligatorii este cea din Romania, au obligatia platii contributiilor sociale obligatorii prevazute la art. 2 alin. (2), dupa caz.

(2) Persoanele fizice prevazute la alin. (1) care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor atat in Romania, cat si in alte state membre ale Uniunii Europene, intr-un stat membru al Spatiului Economic European sau Confederatia Elvetiana datoreaza pentru veniturile din afara Romaniei contributiile sociale obligatorii prevazute la art. 2 alin. (2).

(3) Persoanele fizice prevazute la alin. (1) care realizeaza venituri din desfasurarea unei activitati independente atat in Romania, cat si pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene datoreaza pentru veniturile din afara Romaniei contributiile sociale obligatorii prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) si b).

(4) Persoanele fizice prevazute la alin. (1) care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor in Romania si venituri din desfasurarea unei activitati independente pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene datoreaza pentru veniturile din afara Romaniei contributiile sociale obligatorii prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) si b).

SECTIUNEA a 2-a - inregistrarea in evidenta fiscala, baza de calcul, declararea, stabilirea si plata contributiilor sociale obligatorii

ART. 217 - inregistrarea in evidenta fiscala

Persoanele prevazute la art. 216 alin. (3) si (4) au obligatia sa se inregistreze fiscal la organul fiscal competent potrivit Codului de procedura fiscala, ca platitor de contributii sociale obligatorii, in termen de 30 de zile de la data la care se incadreaza in aceasta categorie.

ART. 218 - Baza de calcul

Pentru persoanele prevazute la art. 216, baza de calcul al contributiilor sociale obligatorii datorate pentru veniturile realizate in afara Romaniei se determina potrivit regulilor prevazute la art. 139, 157 si 2204 sau art. 148 si 170, dupa caz.

ART. 219 - Stabilirea si plata contributiilor sociale obligatorii

(1) Pentru persoanele fizice prevazute la art. 216 alin. (2) contributiile sociale obligatorii datorate pentru veniturile din afara Romaniei se calculeaza, se retin si se platesc de catre angajatorii acestora.

(2) Prin derogare de la alin. (1), persoanele fizice prevazute la art. 216 alin. (2) au obligatia de a calcula, de a retine si plati contributiile sociale obligatorii individuale si pe cele ale angajatorului, numai daca exista un acord incheiat in acest sens cu angajatorul.

(3) Pentru persoanele prevazute la alin. (1) si (2) modul de stabilire si de plata a contributiilor sociale datorate este cel prevazut la cap. II - VII aplicabil angajatorilor, respectiv cel aplicabil persoanelor fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori care nu au sediul social sau reprezentanta in Romania si care datoreaza contributiile sociale obligatorii pentru salariatii lor, potrivit prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, si au un acord incheiat in acest sens cu angajatorul.

(4) Pentru persoanele fizice prevazute la art. 216 alin. (3) si (4), modul de stabilire si plata a contributiilor datorate pentru veniturile din afara Romaniei este cel prevazut la cap. II si III aplicabil in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din activitati independente in Romania.

ART. 220 - Depunerea declaratiilor

(1) Pentru persoanele fizice prevazute la art. 216 alin. (2), contributiile sociale obligatorii datorate pentru veniturile din afara Romaniei se declara de catre angajatorii acestora.

(2) Prin derogare de la alin. (1), persoanele fizice prevazute la art. 216 alin. (2) au obligatia de a declara contributiile sociale obligatorii individuale si pe cele ale angajatorului, numai daca exista un acord incheiat in acest sens cu angajatorul.

(3) Pentru persoanele prevazute la alin. (1) si (2), modul de declarare a contributiilor datorate este cel prevazut la cap. II - VII aplicabil angajatorilor, respectiv cel aplicabil persoanelor fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori care nu au sediul social sau reprezentanta in Romania si care datoreaza contributiile sociale obligatorii pentru salariatii lor, potrivit prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, si au un acord incheiat in acest sens cu angajatorul.

(4) Pentru persoanele fizice prevazute la art. 216 alin. (3) si (4), modul de declarare a contributiilor datorate pentru veniturile din afara Romaniei este cel prevazut la cap. II si III aplicabil in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din activitati independente in Romania.

CAPITOLUL IX - Contributia asiguratorie pentru munca

ART. 2201 - Contribuabilii care datoreaza contributia asiguratorie pentru munca

Contribuabilii obligati la plata contributiei asiguratorii pentru munca sunt, dupa caz:

a) persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, pentru cetatenii romani, cetateni ai altor state sau apatrizii, pe perioada in care au, conform legii, domiciliul sau resedinta in Romania, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte;

b) persoanele fizice cetateni romani, cetatenii altor state sau apatrizii, pe perioada in care au, conform legii, domiciliul sau resedinta in Romania, si care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte. Norme metodologice

ART. 2202 - Categorii de venituri pentru care se datoreaza contributia asiguratorie pentru munca

(1) Contributia asiguratorie pentru munca se datoreaza pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor, definite la art. 76 alin. (1) - (3), dupa caz, acordate de catre contribuabilii prevazuti la art. 2201 lit. a), respectiv realizate de catre persoanele fizice prevazute la art. 2201 lit. b).

(2) Pentru veniturile prevazute la alin. (1) se datoreaza contributia asiguratorie pentru munca si in cazul in care acestea sunt realizate de persoanele fizice aflate in situatiile prevazute la art. 60. Norme metodologice

ART. 2203 - Cota contributiei asiguratorie pentru munca

(1) Cota contributiei asiguratorii pentru munca este de 2,25%.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 inclusiv, cota contributiei asiguratorii pentru munca se reduce la nivelul cotei care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale constituit in baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare, in cazul angajatorilor care desfasoara activitati in sectorul constructii si care se incadreaza in conditiile prevazute la art. 6 pct. 5.

(3) Prevederile alin. (2) se aplica in mod corespunzator si angajatorilor care desfasoara activitati in sectorul agricol si in industria alimentara si care se incadreaza in conditiile prevazute la art. 60 pct. 7, pana la 31 decembrie 2028 inclusiv.

ART. 2204 - Baza de calcul al contributiei asiguratorii pentru munca

(1) Baza lunara de calcul al contributiei asiguratorii pentru munca o reprezinta suma castigurilor brute realizate din salarii si venituri asimilate salariilor, in tara si in strainatate, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, care include:

a) veniturile din salarii, in bani si/sau in natura, obtinute in baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu sau a unui statut special prevazut de lege. In situatia personalului roman trimis in misiune permanenta in strainatate, veniturile din salarii cuprind salariile de baza sau, dupa caz, soldele de functie/salariile de functie corespunzatoare functiilor in care persoanele respective sunt incadrate in tara, la care se adauga, dupa caz, sporurile si adaosurile care se acorda potrivit legii;

b) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica, stabilite potrivit legii;

c) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul persoanelor juridice fara scop patrimonial;

d) remuneratia administratorilor societatilor, companiilor/societatilor nationale si regiilor autonome, desemnati/numiti in conditiile legii;

e) remuneratia obtinuta de directorii cu contract de mandat si de membrii directoratului de la societatile administrate in sistem dualist si ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum si drepturile cuvenite managerilor, in baza contractului de management prevazut de lege;

f) sumele reprezentand participarea salariatilor la profit, potrivit legii;

g) sume reprezentand salarii/diferente de salarii, stabilite prin lege sau in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotararilor primei instante, executorii de drept;

h) indemnizatia de delegare, indemnizatia de detasare, inclusiv indemnizatia specifica detasarii transnationale, prestatiile suplimentare primite de lucratorii mobili prevazuti in Hotararea Guvernului nr. 38/2008, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite de salariati potrivit legislatiei in materie, pe perioada desfasurarii activitatii in alta localitate, in tara sau in strainatate, in interesul serviciului, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit astfel:

(i) in tara, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatie, prin hotarare a Guvernului, pentru personalul autoritatilor si institutiilor publice, in limita a 3 salarii de baza corespunzatoare locului de munca ocupat;

(ii) in strainatate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurna, prin hotarare a Guvernului, pentru personalul roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, in limita a 3 salarii de baza corespunzatoare locului de munca ocupat.

Plafonul aferent valorii a 3 salarii de baza corespunzatoare locului de munca ocupat se calculeaza prin raportarea celor 3 salarii la numarul de zile lucratoare din luna respectiva, iar rezultatul se multiplica cu numarul de zile din perioada de delegare/detasare/desfasurare a activitatii in alta localitate, in tara sau in strainatate;

i) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite de salariatii care au stabilite raporturi de munca cu angajatori din strainatate, pe perioada delegarii/detasarii, dupa caz, in Romania, in interesul serviciului, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit la nivelul legal pentru diurna acordata personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prin hotarare a Guvernului, corespunzator tarii de rezidenta a angajatorului, de care ar beneficia personalul din institutiile publice din Romania daca s-ar deplasa in tara respectiva, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte;

j) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite pe perioada deplasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul desfasurarii activitatii, astfel cum este prevazut in raportul juridic, de catre administratorii stabiliti potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat, de catre directorii care isi desfasoara activitatea in baza contractului de mandat potrivit legii, de catre membrii directoratului de la societatile administrate in sistem dualist si ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum si de catre manageri, in baza contractului de management prevazut de lege, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit astfel:

(i) in tara, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatie, prin hotarare a Guvernului, pentru personalul autoritatilor si institutiilor publice, in limita a 3 remuneratii prevazute in raportul juridic;

(ii) in strainatate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurna, prin hotarare a Guvernului, pentru personalul roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, in limita a 3 remuneratii prevazute in raportul juridic.

Plafonul aferent valorii a 3 remuneratii prevazute in raportul juridic se calculeaza prin raportarea celor 3 remuneratii la numarul de zile lucratoare din luna respectiva, iar rezultatul se multiplica cu numarul de zile din perioada deplasarii;

k) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite pe perioada deplasarii in Romania, in interesul desfasurarii activitatii, de catre administratori sau directori, care au raporturi juridice stabilite cu entitati din strainatate, astfel cum este prevazut in raporturile juridice respective, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit la nivelul legal pentru diurna acordata personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prin hotarare a Guvernului, corespunzator tarii de rezidenta a entitatii, de care ar beneficia personalul din institutiile publice din Romania daca s-ar deplasa in tara respectiva.

l) indemnizatia de hrana si indemnizatia de vacanta acordate potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Nu se cuprind in baza lunara de calcul al contributiei asiguratorie pentru munca sumele prevazute la art. 142.

m) valoarea nominala a tichetelor cadou prevazute la art. 76 alin. (3) lit. h), acordate de angajatori, potrivit legii;

n) veniturile prevazute la art. 142 lit. aa1), pentru partea care depaseste limitele prevazute la respectiva dispozitie;

ART. 2205 - Exceptii specifice contributiei asiguratorii pentru munca

Contributia asiguratorie pentru munca nu se datoreaza pentru prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, precum si din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.

ART. 2206 - Stabilirea si plata contributiei asiguratorie pentru munca

(1) Persoanele fizice si juridice prevazute la art. 2201 lit. a) au obligatia de a calcula contributia asiguratorie pentru munca si de a o plati la bugetul de stat, intr-un cont distinct, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile sau pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se platesc veniturile, dupa caz. Persoanele fizice prevazute la art. 2201 lit. b) efectueaza plata contributiei pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), persoanele fizice care isi desfasoara activitatea in Romania si obtin venituri sub forma de salarii de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanta in Romania si care datoreaza contributiile sociale obligatorii pentru salariatii lor, potrivit instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte, au obligatia de a calcula contributia asiguratorie pentru munca, precum si de a o plati lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile, numai daca exista un acord incheiat in acest sens cu angajatorul.

(21) In cazul avantajelor in bani si/sau in natura primite de la terti ca urmare a prevederilor contractului individual de munca, a unui raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege ori a unei relatii contractuale intre parti, dupa caz, obligatia de calcul si plata a contributiei asiguratorie pentru munca, care se datoreaza potrivit legii, revine dupa cum urmeaza:

a) angajatorului rezident fiscal roman, cand avantajele in bani si/sau in natura sunt acordate de alte entitati decat acesta si plata se efectueaza prin intermediul angajatorului;

b) platitorilor de venituri rezidenti fiscali romani, cand avantajele in bani si/sau in natura sunt acordate si platite direct persoanei fizice de alte entitati decat angajatorul, cu exceptia situatiei persoanelor fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii si asimilate salariilor ca urmare a contractelor de munca incheiate cu angajatori care nu sunt rezidenti fiscali romani si care datoreaza contributiile sociale obligatorii pentru salariatii lor, potrivit prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, pentru care sunt aplicabile prevederile alin. (2);

c) persoanelor fizice, cand avantajele in bani si/sau in natura sunt acordate si platite direct persoanei fizice de platitori de venituri care nu sunt rezidenti fiscali romani, altii decat angajatorul.

(22) Prin exceptie de la prevederile alin. (21) lit. c), in cazul persoanelor fizice care obtin avantaje in bani si/sau in natura de la terti care nu sunt rezidenti fiscali romani, angajatorul rezident fiscal roman sau angajatorul care nu este rezident fiscal roman si care intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte poate opta pentru obligatia de calcul, retinere si plata a contributiei asiguratorie pentru munca.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, se introduce un nou alineat, alin. (23), cu urmatorul cuprins:
(23)Prevederile alin. (21) si (22) sunt aplicabile si in cazul veniturilor in bani si/sau in natura primite de la terti ca urmare a prevederilor contractului individual de munca, a unui raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege ori a unei relatii contractuale intre parti, dupa caz.

(3) Calculul contributiei asiguratorie pentru munca se realizeaza prin aplicarea cotei prevazute la art. 2203 asupra bazei de calcul prevazute la art. 2204, cu respectarea prevederilor art. 2205.

(4) Din contributia asiguratorie pentru munca incasata la bugetul de stat se distribuie lunar, pana la sfarsitul lunii in curs, o cota de:

a) 15%, care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale constituit in baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare;

b) 20%, care se face venit la Bugetul asigurarilor pentru somaj;

c) 5%, care se face venit la Sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;

d) 40%, care se face venit la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru plata concediilor medicale;

e) 20%, care se face venit la bugetul de stat intr-un cont distinct.

Conform prevederilor art. 58 din - Legea bugetului de stat pe anul 2022
" in anul 2022, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, in conformitate cu prevederile art. 2206 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din contributia asiguratorie pentru munca incasata la bugetul de stat se distribuie lunar, pana la sfarsitul lunii in curs, o cota de:
a) 12%, care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale constituit in baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare;
b) 17%, care se face venit la Bugetul asigurarilor pentru somaj;
c) 2%, care se face venit la Sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;
d) 22%, care se face venit la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru plata concediilor medicale;
e) 47%, care se face venit la bugetul de stat intr-un cont distinct."

(41)Prin exceptie de la prevederile alin. (4), in perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 inclusiv, contributia asiguratorie pentru munca incasata la bugetul de stat de la angajatorii care desfasoara activitati in sectorul constructii si care se incadreaza in conditiile prevazute la art. 60 pct. 5 se distribuie integral la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale constituit in baza Legii nr. 200/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

(42) Prevederile alin. (41) se aplica in mod corespunzator si angajatorilor care desfasoara activitati in sectorul agricol si in industria alimentara si care se incadreaza in conditiile prevazute la art. 60 pct. 7, pana la 31 decembrie 2028 inclusiv.

(5) Aprobarea metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul distinct si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia se va stabili prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

(6) Cotele prevazute la alin. (4) lit. a) - e) se pot modifica prin legea anuala a bugetului de stat.

(7) In cazul in care au fost acordate sume pentru perioade anterioare, reprezentand salarii sau diferente de salarii, stabilite prin lege sau in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, precum si in cazul in care prin astfel de hotarari s-a dispus reincadrarea in munca a unor persoane, sumele respective se defalca pe lunile la care se refera si se aplica prevederile legale in vigoare in acea perioada. Contributia datorata potrivit legii se calculeaza si se plateste pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume.

ART. 2207 - Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate

(1) Persoanele prevazute la art. 2201 sunt obligate sa declare contributia asiguratorie pentru munca, datorata potrivit prevederilor prezentului capitol, pana la termenul de plata prevazut la art. 2206, prin depunerea declaratiei prevazute la art. 147 alin. (1).

(11) in cazul veniturilor reprezentand avantaje in bani si/sau in natura primite de la terti ca urmare a prevederilor contractului individual de munca, a unui raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege ori a unei relatii contractuale intre parti, dupa caz, obligatia de declarare a contributiei asiguratorie pentru munca potrivit alin. (1) revine persoanelor prevazute la art. 2206 alin. (21) sau (22), dupa caz.

Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, alineatul (11) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(11)In cazul veniturilor reprezentand avantaje in bani si/sau in natura primite de la terti ca urmare a prevederilor contractului individual de munca, a unui raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege ori a unei relatii contractuale intre parti, dupa caz, obligatia de declarare a contributiei asiguratorie pentru munca potrivit alin. (1) revine persoanelor prevazute la art. 2206 alin. (21) sau (22), dupa caz. Prevederea se aplica si in cazul veniturilor prevazute la art. 2206 alin. (23).

(2)In cazul in care au fost acordate sume pentru perioade anterioare, reprezentand salarii sau diferente de salarii, stabilite prin lege sau in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotararilor primei instante, executorii de drept, precum si in cazul in care prin astfel de hotarari s-a dispus reincadrarea in munca a unor persoane, contributia asiguratorie pentru munca datorata potrivit legii se declara pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume, prin depunerea declaratiilor rectificative pentru lunile carora le sunt aferente sumele respective.

(3) Prevederile art. 147 alin. (4) - (22) sunt aplicabile in mod corespunzator.

CAPITOLUL X - Dispozitii tranzitorii

ART. 2208 - Dispozitii tranzitorii

Pentru stabilirea contributiilor sociale obligatorii aferente veniturilor realizate in anul 2017, organul fiscal utilizeaza datele declarate in Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, prevazuta la art. 122, depusa pana la data de 15 iulie 2018, inclusiv.


TITLUL VI - Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania

CAPITOLUL I - Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti

ART. 221 - Contribuabili

Nerezidentii care obtin venituri impozabile din Romania au obligatia de a plati impozit conform prezentului capitol si sunt denumiti in continuare contribuabili.

ART. 222 - Sfera de cuprindere a impozitului

Impozitul stabilit prin prezentul capitol, denumit in continuare impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti, se aplica asupra veniturilor brute impozabile obtinute din Romania.

ART. 223 - Venituri impozabile obtinute din Romania

(1) Veniturile impozabile obtinute din Romania, indiferent daca veniturile sunt primite in Romania sau in strainatate, sunt:

a) dividende de la un rezident;

b) dobanzi de la un rezident;

c) dobanzi de la un nerezident care are un sediu permanent in Romania, daca dobanda este o cheltuiala a sediului permanent/a sediului permanent desemnat; Norme metodologice

d) redevente de la un rezident; Norme metodologice

e) redevente de la un nerezident care are un sediu permanent in Romania, daca redeventa este o cheltuiala a sediului permanent/a sediului permanent desemnat; Norme metodologice

f) comisioane de la un rezident;

g) comisioane de la un nerezident care are un sediu permanent in Romania, daca comisionul este o cheltuiala a sediului permanent/a sediului permanent desemnat; Norme metodologice

h) venituri din activitati sportive si de divertisment desfasurate in Romania, indiferent daca veniturile sunt primite de catre persoanele care participa efectiv la asemenea activitati sau de catre alte persoane;

i) venituri din prestarea de servicii de management sau de consultanta din orice domeniu, daca aceste venituri sunt obtinute de la un rezident sau daca veniturile respective sunt cheltuieli ale unui sediu permanent in Romania; Norme metodologice

j) venituri reprezentand remuneratii primite de persoane juridice straine care actioneaza in calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unui rezident;

k) venituri din servicii prestate in Romania, exclusiv transportul international si prestarile de servicii accesorii acestui transport; Norme metodologice

l) venituri din profesii independente desfasurate in Romania - medic, avocat, inginer, dentist, arhitect, auditor si alte profesii similare - in cazul cand sunt obtinute in alte conditii decat prin intermediul unui sediu permanent sau intr-o perioada ori in mai multe perioade care nu depasesc in total 183 de zile pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive care se incheie in anul calendaristic vizat;

m) venituri din premii acordate la concursuri organizate in Romania;

n) - *** A B R O G A T ***

o) venituri realizate de nerezidenti din lichidarea unui rezident. Venitul brut realizat din lichidarea unui rezident reprezinta suma excedentului distributiilor in bani sau in natura care depaseste aportul la capitalul social al persoanei fizice/juridice beneficiare. Se considera venituri din lichidarea unui rezident, din punct de vedere fiscal, si veniturile obtinute in cazul reducerii capitalului social, potrivit legii, altele decat cele primite ca urmare a restituirii cotei-parti din aporturi. Venitul impozabil reprezinta diferenta dintre distributiile in bani sau in natura efectuate peste valoarea fiscala a titlurilor de valoare;

p) venituri realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident in cadrul operatiunii de fiducie.

(2) Urmatoarele venituri impozabile obtinute din Romania nu sunt impozitate potrivit prezentului capitol si au tratamentul fiscal prevazut in titlul II sau IV, dupa caz:

a) veniturile unui nerezident, care sunt atribuibile unui sediu permanent/sediu permanent desemnat in Romania;

b) veniturile unei persoane juridice straine obtinute din transferul proprietatilor imobiliare situate in Romania sau a oricaror drepturi legate de aceste proprietati, inclusiv inchirierea sau cedarea folosintei bunurilor proprietatii imobiliare situate in Romania, veniturile din exploatarea resurselor naturale situate in Romania, precum si veniturile din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare detinute la un rezident; Norme metodologice

c) *** A B R O G A T ***

d) venituri ale unei persoane fizice nerezidente, obtinute dintr-o activitate dependenta desfasurata in Romania;

e) veniturile primite de persoane fizice nerezidente care actioneaza in calitatea lor de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unui rezident;

f) veniturile din pensii definite la art. 99, in masura in care pensia lunara depaseste plafonul prevazut la art. 100;

g) veniturile unei persoane fizice nerezidente obtinute din inchirierea sau din alta forma de cedare a dreptului de folosinta a unei proprietati imobiliare situate in Romania, din transferul proprietatilor imobiliare situate in Romania, din transferul titlurilor de participare detinute la un rezident si din transferul titlurilor de valoare emise de rezidenti romani; Norme metodologice

h) *** A B R O G A T ***

i) venituri obtinute la jocurile de noroc practicate in Romania, definite la art. 108 alin. (3).

(3) Tratamentul fiscal al veniturilor realizate din administrarea masei patrimoniale de catre fiduciar, altele decat remuneratia acestuia, este stabilit in functie de natura venitului respectiv si supus impunerii conform prezentului titlu, respectiv titlurilor II si IV, dupa caz. Obligatiile fiscale ale constituitorului nerezident vor fi indeplinite de fiduciar.

(4) Persoana fizica sau juridica care realizeaza venituri ca urmare a activitatii desfasurate in Romania in calitate de artist de spectacol sau sportiv, din activitatile artistice si sportive, indiferent daca acestea sunt platite direct artistului sau sportivului ori unei terte parti care actioneaza in numele acelui artist sau sportiv, are obligatia sa calculeze, sa declare si sa plateasca impozit conform regulilor stabilite in titlul II sau IV, dupa caz, daca platitorul de venit se afla intr-un stat strain.

ART. 224 - Retinerea impozitului din veniturile impozabile obtinute din Romania de nerezidenti

(1) Impozitul datorat de nerezidenti pentru veniturile impozabile obtinute din Romania se calculeaza, se retine, se declara si se plateste la bugetul de stat de catre platitorii de venituri. Impozitul retinut se declara pana la termenul de plata a acestuia la bugetul de stat. Norme metodologice

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), impozitul datorat de nerezidenti, membri in asocierea/entitatea transparenta fiscal, care desfasoara activitate in Romania, pentru veniturile impozabile obtinute din Romania, se calculeaza, se retine, se plateste la bugetul de stat si se declara de catre persoana desemnata din cadrul asocierii/entitatii transparente fiscal, prevazuta la art. 233 si art. 234 alin. (1). Retinerea la sursa nu se aplica in cazul contribuabililor nerezidenti a caror activitate in cadrul asocierii/entitatii transparente fiscal genereaza un sediu permanent in Romania.

(3) Prin plata a unui venit se intelege indeplinirea obligatiei de a pune fonduri la dispozitia creditorului in maniera stabilita prin contract sau prin alte intelegeri convenite intre parti care conduc la stingerea obligatiilor contractuale. Norme metodologice

(4) Impozitul datorat se calculeaza prin aplicarea urmatoarelor cote asupra veniturilor brute:

a) - *** A B R O G A T ***

8% pentru veniturile din dividende prevazute la art. 223 alin. (1) lit. a);

c) 50% pentru veniturile prevazute la art. 223 alin. (1) lit. b) - g), i), k), l) si o), daca veniturile sunt platite intr-un cont dintr-un stat cu care Romania nu are incheiat un instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii. Aceste prevederi se aplica numai in situatia in care veniturile de natura celor prevazute la art. 223 alin. (1) lit. b) - g), i), k), l) si o) sunt platite ca urmare a unor tranzactii calificate ca fiind artificiale conform art. 11 alin. (3); Norme metodologice

c1) 10% in cazul veniturilor impozabile enumerate la art. 223 alin. (1) lit. b) -  i) si k) - p) obtinute din Romania de persoane fizice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri;

d) 16% in cazul oricaror altor venituri impozabile obtinute din Romania, asa cum sunt enumerate la art. 223 alin. (1). Norme metodologice

(5) Impozitul se calculeaza, respectiv se retine in momentul platii venitului, se declara si se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a platit venitul. Impozitul se calculeaza, se retine, se declara si se plateste, in lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei, pentru ziua in care se efectueaza plata venitului catre nerezidenti. in cazul dividendelor distribuite, potrivit legii, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-a aprobat distribuirea acestora, impozitul pe dividende se declara si se plateste pana la data de 25 ianuarie a anului urmator, respectiv pana la data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat, urmator anului in care s-a aprobat distribuirea dividendelor, dupa caz. Impozitul nu se calculeaza, nu se retine si nu se plateste la bugetul de stat pentru dividendele distribuite si neplatite pana la sfarsitul anului in care s-a aprobat distribuirea acestora, daca in ultima zi a anului calendaristic sau in ultima zi a anului fiscal modificat, dupa caz, persoana juridica straina beneficiara a dividendelor indeplineste conditiile prevazute la art. 229 alin. (1) lit. c) sau c1), dupa caz. Norme metodologice

(6) Pentru veniturile sub forma de dobanzi la depozitele la vedere/conturi curente, la depozitele la termen, certificate de depozit si alte instrumente de economisire la banci si la alte institutii de credit autorizate si situate in Romania, impozitul se calculeaza si se retine de catre platitorii de astfel de venituri la momentul inregistrarii in contul curent sau in contul de depozit al titularului, respectiv la momentul rascumpararii, in cazul certificatelor de depozit si al instrumentelor de economisire. Plata si declararea impozitului pentru veniturile din dobanzi se fac lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare inregistrarii/rascumpararii.

(7) Reinnoirea depozitelor/instrumentelor de economisire va fi asimilata cu constituirea unui nou depozit/achizitionarea unui nou instrument de economisire.

(8) Impozitul asupra dobanzilor capitalizate se calculeaza de platitorul acestor venituri in momentul inregistrarii in contul curent sau in contul de depozit al titularului, respectiv in momentul rascumpararii in cazul unor instrumente de economisire sau in momentul in care dobanda se transforma in imprumut ori in capital, dupa caz.

(9) Pentru orice venit, impozitul care trebuie retinut, in conformitate cu prezentul capitol, este impozit final, cu exceptia situatiei in care contribuabilul poate opta, potrivit prezentului capitol, pentru regularizarea impozitului platit.

ART. 225 - Tratamentul fiscal al veniturilor din dobanzi obtinute din Romania de persoane juridice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European

(1) Veniturile reprezentand dobanzi obtinute din Romania de o persoana juridica rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, stat cu care Romania are incheiata o conventie pentru evitarea dublei impuneri, cu exceptia dobanzilor care intra sub incidenta prevederilor cap. V din prezentul titlu, se impun cu cota si in conditiile prevazute de conventia aplicabila, daca persoana juridica prezinta un certificat de rezidenta fiscala valabil. Norme metodologice

(2) Persoana juridica rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, care obtine venituri reprezentand dobanzi in conditiile prevazute la alin. (1), poate opta pentru regularizarea impozitului platit conform alin. (1) prin declararea si plata impozitului pe profit pentru profitul impozabil aferent acestor venituri, conform regulilor stabilite in titlul II. Impozitul retinut la sursa potrivit alin. (1) constituie plata anticipata in contul impozitului pe profit si se scade din impozitul pe profit datorat.

(3) Constituie plata anticipata in contul impozitului pe profit si se scade din impozitul pe profit datorat si impozitul retinut la sursa conform prevederilor art. 224, in conditiile in care persoana juridica rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, stat cu care Romania are incheiata o conventie pentru evitarea dublei impuneri, prezinta certificatul de rezidenta fiscala ulterior realizarii venitului.

(4) Veniturile reprezentand dobanzi obtinute din Romania de o persoana juridica rezidenta intr-un stat al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European cu care Romania nu are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri se impun conform prevederilor art. 224. Daca persoana juridica prevazuta in prezentul alineat este rezidenta a unui stat din Uniunea Europeana sau din Spatiul Economic European cu care este incheiat un instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii, aceasta persoana poate opta pentru regularizarea impozitului platit conform prevederilor art. 224 prin declararea si plata impozitului pe profit pentru profitul impozabil aferent acestor venituri, conform regulilor stabilite in titlul II. Impozitul retinut la sursa conform prevederilor art. 224 constituie plata anticipata in contul impozitului pe profit si se scade din impozitul pe profit datorat.

ART. 226 - Tratamentul fiscal al categoriilor de venituri din activitati independente impozabile in Romania obtinute de persoane fizice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European

(1) Veniturile din activitati independente care sunt obtinute din Romania de o persoana fizica rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri si care prezinta un certificat de rezidenta fiscala, se vor impune cu cota si/sau in conditiile prevazute de conventia aplicabila. Norme metodologice

(2) Persoana fizica rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri, care obtine venituri din activitati independente in conditiile prevazute la alin. (1), poate opta pentru regularizarea impozitului platit conform alin. (1) prin declararea si plata impozitului pe venit pentru venitul impozabil aferent acestor venituri, conform regulilor stabilite in titlul IV. Impozitul retinut la sursa potrivit alin. (1) constituie plata anticipata in contul impozitului pe venit si se scade din impozitul pe venit datorat.

(3) Pentru a beneficia de prevederile aplicabile rezidentilor romani, constituie plata anticipata in contul impozitului pe venit si se scade din impozitul pe venit datorat si impozitul retinut la sursa conform prevederilor art. 224 in conditiile in care persoana fizica rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, stat cu care Romania are incheiata o conventie pentru evitarea dublei impuneri, prezinta certificatul de rezidenta fiscala ulterior realizarii venitului.

(4) Veniturile din activitati independente obtinute din Romania de o persoana fizica rezidenta intr-un stat al Uniunii Europene sau a Spatiului Economic European, stat cu care Romania nu are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri, se impun conform prevederilor art. 224 . Daca persoana fizica prevazuta in prezentul alineat este rezidenta a unui stat al Uniunii Europene sau a Spatiului Economic European cu care este incheiat un instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii, aceasta persoana poate opta pentru regularizarea impozitului platit conform art. 224 prin declararea si plata impozitului pe venit pentru venitul impozabil aferent acestor venituri, conform regulilor stabilite in titlul IV. Impozitul retinut la sursa potrivit art. 224 constituie plata anticipata in contul impozitului pe venit.

ACTE NORMATIVE

ART. 227 - Retinerea impozitului din veniturile obtinute din Romania de persoane rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri din activitati desfasurate de artisti si sportivi

(1) Veniturile obtinute de artisti sau sportivi, persoane fizice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie pentru evitarea dublei impuneri, pentru activitatile desfasurate in aceasta calitate in Romania si in conditiile prevazute in conventie se impun cu cota prevazuta la art. 224 alin. (4), lit. c1), aplicata asupra veniturilor brute. Veniturile obtinute de artisti sau sportivi, persoane juridice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie pentru evitarea dublei impuneri, pentru activitatile desfasurate in aceasta calitate in Romania si in conditiile prevazute in conventie se impun cu cota prevazuta la art. 224 alin. (4) lit. d), aplicata asupra veniturilor brute. Impozitul se calculeaza, respectiv se retine in momentul platii venitului, se declara si se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a platit venitul. Impozitul se calculeaza, se retine, se declara si se plateste, in lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ziua in care se efectueaza plata venitului catre nerezidenti. Obligatia calcularii, retinerii, declararii si platii impozitului la bugetul de stat revine platitorului de venit. Norme metodologice

(2) Persoana juridica rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri care obtine venituri din activitati desfasurate in Romania de artisti de spectacol sau sportivi poate opta pentru regularizarea impozitului platit conform alin. (1) prin declararea si plata impozitului pe profit pentru profitul impozabil aferent acestor venituri, conform regulilor stabilite in titlul II. Impozitul retinut la sursa potrivit alin. (1) constituie plata anticipata in contul impozitului anual pe profit si se scade din impozitul pe profit datorat.

(3) Persoana fizica rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri care realizeaza venituri din Romania in calitate de artist de spectacol sau ca sportiv, din activitatile artistice si sportive, indiferent daca acestea sunt platite direct artistului sau sportivului ori unei terte parti care actioneaza in numele acelui artist sau sportiv poate opta pentru regularizarea impozitului platit conform alin. (1) prin declararea si plata impozitului pe venit pentru venitul impozabil aferent acestor venituri, conform regulilor stabilite in titlul IV. Impozitul retinut la sursa potrivit alin. (1) constituie plata anticipata in contul impozitului anual pe venit si se scade din impozitul pe venit datorat.

ACTE NORMATIVE

ART. 228 - Venituri neimpozabile in Romania

Urmatoarele venituri nu sunt impozabile in Romania:

a) veniturile obtinute de organismele nerezidente de plasament colectiv fara personalitate juridica sau de alte organisme asimilate acestora, recunoscute de autoritatea competenta de reglementare care autorizeaza activitatea pe acea piata, din transferul titlurilor de valoare, respectiv al titlurilor de participare, detinute direct sau indirect la un rezident;

b) veniturile obtinute de nerezidenti pe piete de capital straine din transferul titlurilor de participare, detinute la un rezident, precum si din transferul titlurilor de valoare, emise de rezidenti romani;

c) venitul obtinut de la un fiduciar rezident de catre un beneficiar nerezident atunci cand acesta este constituitor nerezident, din transferul masei patrimoniale fiduciare in cadrul operatiunii de fiducie.

d) veniturile din salarii sau asimilate salariilor obtinute de persoana fizica cu statut de nomad digital, definit potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, din activitatea pe care o presteaza in baza unui contract de munca la o companie inregistrata in afara Romaniei si care presteaza servicii prin utilizarea tehnologiei informatiei si comunicatiilor sau care detine o companie inregistrata in afara Romaniei, in cadrul careia presteaza servicii prin utilizarea tehnologiei informatiei si comunicatiilor si poate desfasura activitatea de angajat sau activitatea din cadrul companiei, de la distanta, prin utilizarea tehnologiei informatiei si comunicatiilor, in conditiile in care persoana fizica este prezenta pe teritoriul Romaniei pentru o perioada sau mai multe perioade care nu depasesc 183 de zile pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat.

(2) Nu genereaza venituri impozabile urmatoarele:

a) transferurile de proprietate asupra valorilor mobiliare la momentul transferului ca efect al imprumutului de valori mobiliare conform legislatiei aplicabile, de la cel care le da cu imprumut, denumit creditor, respectiv la cel care are obligatia sa le returneze, denumit debitor, precum si la momentul restituirii valorilor mobiliare imprumutate;

b) transferurile de proprietate asupra valorilor mobiliare la momentul constituirii de garantii in legatura cu imprumutul de valori mobiliare, conform legislatiei aplicabile.

ART. 229 - Scutiri de la impozitul prevazut in prezentul capitol

(1) Sunt scutite de impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti urmatoarele venituri:

a) dobanda aferenta instrumentelor de datorie publica in lei si in valuta, veniturile obtinute din tranzactiile cu instrumente financiare derivate utilizate pentru realizarea operatiunilor de administrare a riscurilor asociate obligatiilor de natura datoriei publice guvernamentale si veniturile obtinute din tranzactionarea titlurilor de stat si a obligatiunilor emise de catre unitatile administrativ-teritoriale, in lei si in valuta, pe piata interna si/sau pe pietele financiare internationale, precum si dobanda aferenta instrumentelor emise de catre Banca Nationala a Romaniei in scopul atingerii obiectivelor de politica monetara si veniturile obtinute din tranzactionarea valorilor mobiliare emise de catre Banca Nationala a Romaniei;

b) dobanda la instrumente/titluri de creanta emise de societatile romane, constituite potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca instrumentele/titlurile de creanta sunt emise in baza unui prospect aprobat de autoritatea de reglementare competenta si dobanda este platita unei persoane care nu este o persoana afiliata a emitentului instrumentelor/titlurilor de creanta respective;

c) dividendele platite de un rezident unei persoane juridice rezidente intr-un alt stat membru al Uniunii Europene ori unui sediu permanent al unei persoane juridice straine dintr-un stat membru al Uniunii Europene, situat intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, daca:

1. persoana juridica straina beneficiara a dividendelor indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

(i) (i) este rezidenta intr-un stat membru al Uniunii Europene si are una dintre formele de organizare prevazute in anexa nr. 1 la titlul II sau la art. 43 alin. (4) lit. a) pct. (ii);

(ii) este considerata a fi rezidenta a statului membru al Uniunii Europene, in conformitate cu legislatia fiscala a statului respectiv, si, in temeiul unei conventii privind evitarea dublei impuneri incheiate cu un stat tert, nu se considera ca este rezidenta in scopul impunerii in afara Uniunii Europene;

(iii) plateste, in conformitate cu legislatia fiscala a unui stat membru, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari, unul dintre impozitele prevazute in anexa nr. 2 la titlul II sau un alt impozit care substituie unul dintre acele impozite;

(iv) detine minimum 10% din capitalul social al rezidentului pe o perioada neintrerupta de cel putin un an, care se incheie la data platii dividendului.

2. beneficiarul dividendelor este un sediu permanent al unei persoane juridice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene situat intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, iar persoana juridica straina pentru care sediul permanent isi desfasoara activitatea trebuie sa intruneasca cumulativ conditiile prevazute la pct. 1 subpct. (i) - (iv) si profiturile inregistrate de sediul permanent sa fie impozabile in statul membru in care acesta este stabilit, in baza unei conventii pentru evitarea dublei impuneri sau in baza legislatiei interne a acelui stat membru;

3. rezidentul care plateste dividendul indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

(i) are una dintre formele de organizare prevazute la art. 43 alin. (4) lit. b) pct. (i) sau in anexa nr. 1 la titlul II si, in temeiul unei conventii privind evitarea dublei impuneri incheiate cu un stat tert, nu se considera ca este rezidenta in scopul impunerii in afara Uniunii Europene;

(ii) plateste impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari, sau un alt impozit care substituie impozitul pe profit, in conformitate cu legislatia nationala;

c1) dividendele platite de un rezident roman unei persoane juridice rezidente intr-un stat membru al Spatiului Economic European, altul decat statele membre ale Uniunii Europene, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, daca persoana juridica straina beneficiara a dividendelor indeplineste conditiile prevazute la art. 43, referitoare la rezidentul roman care primeste dividendele;

d) premiile unei persoane fizice nerezidente obtinute din Romania, ca urmare a participarii la festivalurile nationale si internationale artistice, culturale si sportive finantate din fonduri publice; Norme metodologice

e) premiile acordate elevilor si studentilor nerezidenti la concursurile finantate din fonduri publice; Norme metodologice

f) veniturile persoanelor juridice straine care desfasoara in Romania activitati de consultanta in cadrul unor acorduri de finantare gratuita, incheiate de Guvernul Romaniei/autoritati publice cu alte guverne/autoritati publice sau organizatii internationale guvernamentale ori neguvernamentale;

g) veniturile din dobanzi si redevente, care intra sub incidenta cap. V din prezentul titlu; Norme metodologice

h) dobanzile si/sau dividendele platite catre fonduri de pensii, astfel cum sunt ele definite in legislatia statului membru al Uniunii Europene sau in unul dintre statele Spatiului Economic European, cu conditia existentei unui instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii;

i) veniturile obtinute de persoane fizice nerezidente ca urmare a participarii in alt stat la un joc de noroc, ale carui fonduri de castiguri provin si din Romania.

(2) Prevederile alin. (1) lit. c) nu se aplica unui demers sau unor serii de demersuri care, fiind intreprinse cu scopul principal sau cu unul dintre scopurile principale de a obtine un avantaj fiscal care contravine obiectului sau scopului prezentului articol, nu sunt oneste avand in vedere toate faptele si circumstantele relevante. Un demers poate cuprinde mai multe etape sau parti. In intelesul prezentului alineat, un demers sau o serie de demersuri sunt considerate ca nefiind oneste in masura in care nu sunt intreprinse din motive comerciale valabile care reflecta realitatea economica. Dispozitiile prezentului alineat se completeaza cu prevederile existente in legislatia interna sau in acorduri referitoare la prevenirea evaziunii fiscale, a fraudei fiscale sau a abuzurilor.

ART. 230 - Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale conventiilor de evitare a dublei impuneri si a legislatiei Uniunii Europene

(1) In intelesul art. 224, daca un contribuabil este rezident al unei tari cu care Romania a incheiat o conventie pentru evitarea dublei impuneri, cota de impozit care se aplica venitului impozabil obtinut de catre acel contribuabil din Romania nu poate depasi cota de impozit prevazuta in conventia care se aplica asupra acelui venit. In situatia in care sunt cote diferite de impozitare in legislatia interna sau in conventiile de evitare a dublei impuneri, se aplica cotele de impozitare mai favorabile. Daca un contribuabil este rezident al unei tari din Uniunea Europeana, cota de impozit care se aplica venitului impozabil obtinut de acel contribuabil din Romania este cota mai favorabila prevazuta in legislatia interna, legislatia Uniunii Europene sau in conventiile de evitare a dublei impuneri. Legislatia Uniunii Europene se aplica in relatia Romaniei cu statele membre ale Uniunii Europene, respectiv cu statele cu care Uniunea Europeana are incheiate acorduri de stabilire a unor masuri echivalente. Norme metodologice

(2) Pentru aplicarea prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri si a legislatiei Uniunii Europene, nerezidentul are obligatia de a prezenta platitorului de venit, in momentul platii venitului, certificatul de rezidenta fiscala eliberat de catre autoritatea competenta din statul sau de rezidenta, precum si, dupa caz, o declaratie pe propria raspundere in care se indica indeplinirea conditiei de beneficiar in situatia aplicarii legislatiei Uniunii Europene. Certificatul de rezidenta fiscala se prezinta in original sau copie legalizata insotite de o traducere autorizata in limba romana. In situatia in care autoritatea competenta straina emite certificatul de rezidenta fiscala in format electronic sau online, acesta reprezinta originalul certificatului de rezidenta fiscala avut in vedere pentru aplicarea conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si statul de rezidenta al beneficiarului veniturilor obtinute din Romania, respectiv pentru aplicarea legislatiei Uniunii Europene, dupa caz. Daca certificatul de rezidenta fiscala, respectiv declaratia ce va indica calitatea de beneficiar nu se prezinta in acest termen, se aplica prevederile prezentului titlu. In momentul prezentarii certificatului de rezidenta fiscala si, dupa caz, a declaratiei prin care se indica indeplinirea conditiei de beneficiar se aplica prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri sau ale legislatiei Uniunii Europene si se face regularizarea impozitului in cadrul termenului legal de prescriptie. In acest sens, certificatul de rezidenta fiscala trebuie sa mentioneze ca beneficiarul venitului a avut, in termenul de prescriptie, rezidenta fiscala in statul contractant cu care este incheiata conventia de evitare a dublei impuneri, intr-un stat al Uniunii Europene sau intr-un stat cu care Uniunea Europeana are incheiat un acord de stabilire a unor masuri echivalente pentru toata perioada in care s-au realizat veniturile din Romania. Calitatea de beneficiar in scopul aplicarii legislatiei Uniunii Europene va fi dovedita prin certificatul de rezidenta fiscala si, dupa caz, declaratia pe propria raspundere a acestuia de indeplinire cumulativa a conditiilor referitoare la: perioada minima de detinere, conditia de participare minima in capitalul social al rezidentului, incadrarea in una dintre formele de organizare prevazute in titlul II sau in prezentul titlu, dupa caz, calitatea de contribuabil platitor de impozit pe profit sau un impozit similar acestuia, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari. Certificatul de rezidenta fiscala prezentat in cursul anului pentru care se fac platile este valabil si in primele 60 de zile calendaristice din anul urmator, cu exceptia situatiei in care se schimba conditiile de rezidenta. Norme metodologice

(21) Certificatul de rezidenta fiscala, prevazut la alin. (2), insotit de o traducere autorizata in limba romana, depus prin mijloace electronice de transmitere la distanta la organul fiscal central competent, este acceptat in copie conforma cu originalul si mentiunea ca originalul sau copia legalizata a certificatului se afla la platitorul de venit in cazul veniturilor cu regim de retinere la sursa, la persoana juridica romana ale carei titluri de valoare sunt instrainate in cazul castigului de capital, la sediul permanent din Romania in cazul veniturilor care sunt atribuibile sediului permanent, respectiv la persoana juridica din Romania unde persoana fizica nerezidenta a fost detasata.

(3) Persoanele fizice care sosesc in Romania si au o sedere in statul roman pe o perioada sau mai multe perioade ce depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat au obligatia completarii formularelor prevazute la alin. (7), la termenele stabilite prin norme.

(4) In cazul in care s-au facut retineri de impozit ce depasesc cotele din conventiile de evitare a dublei impuneri, respectiv din legislatia Uniunii Europene, suma impozitului retinut in plus se restituie potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala.

(5) Entitatile prevazute la art. 961 alin. (1) prin care persoanele fizice nerezidente obtin venituri din transferul titlurilor de valoare emise de rezidenti romani au urmatoarele obligatii:

a) sa solicite organului fiscal din Romania codul de identificare fiscala pentru persoana nerezidenta care nu detine acest numar;

b) sa pastreze originalul sau copia legalizata a certificatului de rezidenta fiscala sau un alt document eliberat de catre o alta autoritate decat cea fiscala, care are atributii in domeniul certificarii rezidentei conform legislatiei interne a acelui stat, insotit/insotita de o traducere autorizata in limba romana;

c) sa calculeze castigul/pierderea la fiecare transfer/operatiune efectuat/efectuata pentru contribuabilul persoana fizica nerezidenta;

d) sa calculeze, sa retina la sursa, sa declare si sa plateasca impozitul pe venit, conform art. 97 alin. (81) - (85), pentru persoana fizica nerezidenta care nu face dovada rezidentei intr-un stat cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri;

e) sa transmita catre fiecare contribuabil persoana fizica nerezidenta informatiile privind totalul castigurilor/pierderilor si impozitul calculat si retinut la sursa, in forma scrisa sau prin mijloace electronice, pentru tranzactiile efectuate in cursul anului fiscal, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul anterior;

f) sa depuna anual declaratia prevazuta la art. 132 alin. (2), atat pentru contribuabilul persoana fizica nerezidenta care nu face dovada rezidentei intr-un stat cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri, cat si pentru contribuabilul persoana fizica nerezidenta care face dovada rezidentei intr-un stat cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri.

ACTE NORMATIVE

Persoana fizica nerezidenta nu are obligatia de a declara castigurile/pierderile, pentru tranzactiile efectuate in cursul anului, daca prin conventia de evitare a dublei impuneri incheiata intre Romania si statul de rezidenta al persoanei fizice nerezidente nu este mentionat dreptul de impunere pentru Romania si respectiva persoana prezinta certificatul de rezidenta fiscala. Norme metodologice

(6) Macheta certificatului de rezidenta fiscala pentru persoane rezidente in Romania, precum si termenul de depunere de catre nerezidenti a documentelor de rezidenta fiscala, emise de autoritatea din statul de rezidenta al acestora, se stabilesc prin norme.

(7) Machetele Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania si Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania se stabilesc prin norme.

ACTE NORMATIVE

(8) Macheta "Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei juridice straine cu locul conducerii efective in Romania" se stabileste prin norme.

(9) Machetele «Notificare privind indeplinirea conditiilor de rezidenta potrivit prevederilor art. 7 si art. 59 din Codul fiscal sau ale Conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si .............., de catre persoana fizica sosita in Romania si care are o sedere mai mare de 183 de zile», «Notificare privind indeplinirea conditiilor de rezidenta potrivit prevederilor art. 7 si art. 59 din Codul fiscal sau ale Conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si .........................., de catre persoana fizica plecata din Romania pentru o perioada mai mare de 183 de zile», «Notificare privind indeplinirea conditiilor de rezidenta potrivit prevederilor art. 7 pct. 18 si 37 din Codul fiscal de catre persoana juridica straina» se stabilesc prin norme.

ART. 231 - Declaratii anuale privind retinerea la sursa

(1) Platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitelor, cu exceptia platitorilor de venituri din salarii, conform prezentului titlu, au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat.

(11) Obligatia prevazuta la alin. (1) revine si platitorilor de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitelor, cu exceptia platitorilor de venituri din salarii, conform prezentului titlu, atunci cand impozitul datorat de nerezident este suportat de catre platitorul de venit.

(2) - *** A B R O G A T ***

ART. 232 - Certificatele de atestare a impozitului platit de nerezidenti

(1) Orice nerezident poate depune o cerere la organul fiscal competent, prin care va solicita eliberarea certificatului de atestare a impozitului platit catre bugetul de stat. Norme metodologice

(2) Organul fiscal competent are obligatia de a elibera certificatul de atestare a impozitului platit de nerezidenti.

(3) Forma cererii si a certificatului de atestare a impozitului platit de nerezident, precum si conditiile de depunere, respectiv de eliberare se stabilesc prin norme.

ACTE NORMATIVE

CAPITOLUL II - Asocieri/Entitati care desfasoara activitate/obtine venituri in