email
E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Procedura de acces online in Revisal. Ce pasi trebuie sa urmeze angajatii actuali sau fosti ai unei firme

Procedura de acces online in Revisal. Ce pasi trebuie sa urmeze angajatii actuali sau fosti ai unei firme
revisallegea 144/2022ministerul munciiitm

Salariatii sau fostii salariati vor avea acces online la datele din REVISAL din anul 2025, potrivit HG 1164/2022 (M.O. 937 din 26 septembrie 2022).  Guvernul a hotarat sa amane masura pana la refacerea platformei cu bani din PNRR. 

Procedura de acces online in Revisal a salariatilor actuali sau fosti ai unei firme contine toti pasii in vederea asigurarii accesului online, precum etapele si documentele necesare.

Desi s-a stabilit prin Legea 144/2022 ca Revisal va fi accesibil online, in orice moment, fara consimtamantul firmei sau al ITM, totusi facilitatea inca nu poate fi accesata. Motivul este pentru ca se afla in desfasurare crearea unei arhitecturi a sistemului informatic, net superioare celui existent, care sa raspunda nevoilor tuturor celor interesati in valorificarea informatiilor cuprinse in aceasta baza de date respectiv, salariati/fosti salariati/angajatori – autoritati/institutii publice. Prin urmare, noile prevederi ale HG 1164/2022 vor intra in vigoare la data de 31 decembrie 2024, cu exceptia prevederilor art. 6 din anexa la prezenta hotarare, care intra in vigoare la data publicarii acesteia.

Noul sistemul informatic REGES-ONLINE care va fi implementat si interoperabil va asigura accesul autoritatilor si institutiilor publice la inregistrarea datelor in interfata de programare a aplicatiilor (API). 

Pana la data la care sistemul informatic va fi functional si pentru a pune in practica facilitarea accesului salariatilor/fostilor salariati la datele lor din registru, inspectoratele teritoriale de munca au obligatia sa elibereze la solicitarea scrisa a acestora, un extras care sa reflecte activitatea prestata de catre acestia in baza unui contract individual de munca. 

Pana la data achizitionarii noului sistem informatic care va permite salariatilor/fostilor salariati accesul online la datele din registru, inspectoratele teritoriale de munca au obligatia sa elibereze la solicitarea scrisa a acestora, un extras din registru in termen de cel mult 15 zile de la data inregistrarii solicitarii. 

Inspectoratele teritoriale de munca vor percepe tariful reglementat prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr. 826/2014 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestarilor de servicii efectuate in domeniile de activitate ale Inspectiei Muncii.
”, potrivit procedurii.

Citeste in continuare ce pasi trebuie sa faca angajatii actuali sau fosti ai unei firme pentru a avea acces la informatiile personale din Revisal. 

Acces online in Revisal – este necesara prezenta fizica la ITM

Este important de precizat ca pentru accesul online in Revisal salariatul sau fostul salariat se poate prezenta personal la sediul inspectoratului teritorial de munca sau prin imputernicit, in vederea obtinerii numelui de utilizator si a parolei. 

EXCEPTIA! 

Salariatii/fostii salariati care detin semnatura electronica, semnatura electronica avansata sau semnatura electronica calificata, in vederea obtinerii numelui de utilizator si a parolei se pot adresa prin email, utilizand aceasta semnatura, inspectoratului teritorial de munca.

Acces online in Revisal: documente nececare

Obtinerea numelui de utilizator si a parolei se face in baza prezentarii urmatoarelor documente:

 a) solicitare scrisa pentru eliberarea numelui de utilizator si a parolei, conform modelului din anexa; 

b) cartea de identitate, in original sau scanata, pentru situatia prevazuta la art. 2 alin. (2); 

c) procura speciala, pentru cererile formulate de persoana imputernicita, in original, sau duplicat de pe actul original.

 Vechimea in munca sau in specialitate poate fi dovedita cu extrasul generat online din registru asumat de angajator prin semnatura, care atesta activitatea desfasurata, durata activitatii, salariul, vechimea in munca si in specialitate, conform documentelor detinute de angajator.  


Prin hotarare se reglementeaza, in principal, urmatoarele aspecte: 

- persoanele fizice sau juridice de drept privat indiferent daca au obtinut sau nu statutul de utilitate publica, institutiile/autoritatile publice/alte entitati juridice, care angajeaza personal in baza unui contract individual de munca, au obligatia de a intocmi, completa si transmite registrul general de evidenta a salariatilor, cu respectarea dispozitiilor privind protectia datelor cu caracter personal;

- diferentierea intre detasarea reglementata de Codul Muncii si detasarea transnationala reglementata de Legea nr. 16/2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale;

- completarea datelor referitoare la transfer atat la angajatorul de la care se face transferul, cat si la angajatorul la care se face transferul;

- stabilirea obligativitatii de a transmite datele de identificare ale utilizatorului in cazul contractelor de munca temporara;

- stabilirea obligativitatii, pentru toate categoriile de angajatori care incadreaza personal in baza unui contract individual de munca, de a elibera o adeverinta salariatului, la incetarea contractului individual de munca care sa ateste activitatea desfasurata, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, meserie si in specialitate, precum si un extras din registru;

- reglementarea posibilitatii salariatului sau unui fost salariat de a accesa datele din propriul registru;

- clarificarea unor reglementari din actuala hotarare in ceea ce priveste sanctionarea muncii nedeclarate, precum si recorelarea/reformularea contraventiilor si sanctiunilor conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.

Procedura de acces online in Revisal (HG 1164/2022)

Articolul 1

Prezenta procedura reglementeaza punerea in aplicare a prevederilor art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, astfel cum au fost modificate si completate conform Legii nr. 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.

Articolul 2

(1) In vederea asigurarii accesului online al salariatului sau fostului salariat la registrul general de evidenta a salariatilor, denumit in continuare registru, cu privire la activitatea desfasurata in baza contractului/contractelor individual/e de munca, precum si pentru generarea si descarcarea unui extras din registru, salariatul sau fostul salariat ori un imputernicit al acestuia se poate prezenta pentru obtinerea numelui de utilizator si a parolei, dupa caz, la:

a) sediul inspectoratului teritorial de munca in a carui raza teritoriala angajatorul isi are sediul sau domiciliul;
b) sediul inspectoratului teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi desfasoara/si-au desfasurat activitatea salariatii unitatilor fara personalitate juridica care au primit delegare de competenta pentru infiintarea, completarea si transmiterea registrului;
c) sediul inspectoratului teritorial de munca in a carui raza teritoriala salariatul/fostul salariat are domiciliul, in cazul in care sediul angajatorului a fost/se afla in alta localitate decat localitatea de domiciliu a salariatului/fostului salariat.

(2) Salariatii/Fostii salariati care detin semnatura electronica calificata, in vederea obtinerii numelui de utilizator si a parolei, se pot adresa prin e-mail, utilizand aceasta semnatura, inspectoratelor teritoriale de munca prevazute la alin. (1).

Articolul 3

(1) Obtinerea numelui de utilizator si a parolei se face in baza prezentarii urmatoarelor documente:

a) solicitare scrisa pentru eliberarea numelui de utilizator si a parolei, conform modelului din anexa la prezenta procedura;
b) cartea de identitate, in original sau scanata, pentru situatia prevazuta la art. 2 alin. (2);
c) procura speciala, pentru cererile formulate de persoana imputernicita, in original sau duplicat de pe actul original.

(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre inspectoratele teritoriale de munca care gestioneaza accesul la informatiile din registrul general de evidenta a salariatilor se realizeaza cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), precum si ale Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), cu modificarile ulterioare.

Articolul 4

Accesul la propriile date din registru, cu privire la activitatea desfasurata in baza contractului/contractelor individual/e de munca, se stabileste cu respectarea prevederilor Regulamentului general privind protectia datelor si ale Legii nr. 190/2018, cu modificarile ulterioare, si se limiteaza la vizualizarea, descarcarea si tiparirea acestor date, precum si la generarea online si descarcarea unui extras din registru.

Articolul 5

Vechimea in munca sau in specialitate poate fi dovedita cu extrasul generat online din registru asumat de angajator prin semnatura olografa sau, dupa caz, semnatura electronica calificata, care atesta activitatea desfasurata, durata activitatii, salariul, vechimea in munca si in specialitate, conform documentelor detinute de angajator.

Articolul 6

(1) Pana la data achizitionarii noului sistem informatic care va permite salariatilor/fostilor salariati accesul online la datele din registru, inspectoratele teritoriale de munca au obligatia sa elibereze la solicitarea scrisa a acestora un extras din registru in termen de cel mult 15 zile de la data inregistrarii solicitarii.

(2) Pentru extrasul prevazut la alin. (1), inspectoratele teritoriale de munca vor percepe tariful reglementat prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr. 826/2014 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestarilor de servicii efectuate in domeniile de activitate ale Inspectiei Muncii, referitor la eliberarea de certificate cu informatii extrase din baza de date organizata la nivelul Inspectiei Muncii.

ANEXA
la procedura

MODEL SOLICITARE

Catre
Inspectoratul teritorial de munca .....................................
Subsemnatul(a), ....................…................., legitimat(a) cu C.I. seria ...... nr. ..., CNP .................., domiciliat(a) in judetul ..........................., localitatea ………………………..........................., str. ................................................................ nr. ...., bl. ...., sc. ….., ap. ....., avand calitatea de salariat/fost salariat la societatea .................., cu sediul in ...................., cunoscand prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la falsul in declaratii, solicit numele de utilizator si parola/schimbarea numelui de utilizator si a parolei necesare pentru accesarea Registrului general de evidenta a salariatilor.


Numele si prenumele . ………………………...............................
Semnatura ………………………...............................
Data ………………………...............................
 


de Ghinea Viorica

NOUTATI din Legislatia Contabila

Vreti sa treceti pe ZERO factura de energie electrica?


Descoperiti lucrarea "Prosumatori. Energie electrica. Accize. Obligatii fiscale"!

Afla totul de la A la Z despre activitatea de prosumator si legislatia in vigoare, de la:

❱❱ definitia prosumatorului si a activitatii desfasurate de acesta, pana la
❱❱ inregistrarile fiscal-contabile cerute de lege
❱❱ declaratiile fiscale
❱❱ facilitatile permise

Profitati de FACILITATILE LEGISLATIVE oferite PROSUMATORILOR

...Vezi AICI detaliile complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
revisallegea 144/2022ministerul munciiitm


Data aparitiei: 06 Iulie 2022
Ultima actualizare: 28 Septembrie 2022

Votati articolul "Procedura de acces online in Revisal. Ce pasi trebuie sa urmeze angajatii actuali sau fosti ai unei firme":
Rating:

Nota: 3.71 din 5 din 12 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X