email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Modificare adusa Legii Contabilitatii

legea contabilitatii; situatie financiara anuala

 

Ministerul Finantelor a pus in dezbatere publica o completare la Legea Contabilitatii, referitoare la privind intocmirea situatiilor financiare anuale. Cititi mai jos Detalii

REFERAT DE APROBARE

Potrivit art. 28 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, persoanele prevazute la art. 1 din lege au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale.

Conform art. 27 alin. (1) din lege, exercitiul financiar reprezinta perioada pentru care trebuie intocmite situatiile financiare anuale. La art. 27 alin. (3) sunt prezentate categoriile de entitati pentru care exercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic.

Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 864/2010 privind unele aspecte referitoare la intocmirea raportarilor anuale si a situatiilor financiare anuale, a fost stabilit sistemul de raportare anuala pentru societatile comerciale si sucursalele care au optat
pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.

Pentru a se reglementa continutul de informatii cuprinse in situatiile financiare anuale care se depun de aceste entitati la oficiul registrului comertului s-a emis proiectul de Ordin al ministrului finantelor publice privind intocmirea situatiilor financiare anuale de catre entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata.

Avand in vedere cele de mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de Ordin al ministrului finantelor publice, pe care vi-l supunem spre aprobare.

Georgeta PETRE,


Director

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ORDIN

privind intocmirea situatiilor financiare anuale de catre entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3)
din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata

In baza art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul prevederilor art. 4, art. 27 alin. (3) si art. 28 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata,

ministrul finantelor publice emite prezentul ordin:

Art. 1. - (1) Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, persoanele prevazute la art. 1 din lege au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale.
(2) Pentru scopuri contabile, exercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic, in cazurile prevazute la art. 27 alin. (3) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.
(3) Societatile comerciale si sucursalele care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, sunt denumite in intelesul prezentului ordin entitati.

Art. 2. Entitatile prevazute la art. 1 au urmatoarele obligatii:
a) sa intocmeasca si sa depuna situatii financiare anuale in conditiile prevazute de prezentul ordin;
b) sa instiinteze in scris unitatea teritoriala a Ministerului Finantelor Publice despre exercitiul financiar ales potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, conform prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 864/2010 privind unele aspecte referitoare la intocmirea raportarilor anuale si a situatiilor financiare anuale. In acest scop, entitatea trebuie sa faca dovada ca este sucursala a unei persoane juridice cu sediul in strainatate, respectiv filiala a unei societati-mama cu sediul in strainatate sau filiala a unei filiale a unei societati-mama cu sediul in strainatate, care are exercitiul financiar diferit de anul calendaristic.

Art. 3. (1) Entitatile care la data bilantului depasesc limitele a doua dintre urmatoarele trei criterii (denumite in continuare criterii de marime):

- total active: 3.650.000 euro,
- cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro,
- numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50 intocmesc situatii financiare anuale care cuprind:
- bilant,
- cont de profit si pierdere,
- situatia modificarilor capitalului propriu,
- situatia fluxurilor de numerar,
- notele explicative la situatiile financiare anuale.

(2) Entitatile care la data bilantului nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime prevazute la alin. (1) intocmesc situatii financiare anuale simplificate care cuprind:

- bilant prescurtat,
- cont de profit si pierdere,
- note explicative la situatiile financiare anuale simplificate. Optional, ele pot intocmi situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de numerar.

(3) Structura formularului de bilant, respectiv bilant prescurtat si cont de profit si pierdere este prevazuta in Anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

(4) Entitatile care au intocmit situatii financiare anuale simplificate intocmesc situatiile financiare anuale prevazute la alin. (1) numai daca in doua exercitii financiare consecutive depasesc limitele a doua dintre cele 3 criterii de marime prevazute la alin. (1). Entitatile care au intocmit situatiile financiare anuale prevazute la alin. (1) intocmesc situatii financiare anuale simplificate numai daca in doua exercitii financiare consecutive nu depasesc limitele a doua dintre cele 3 criterii de marime prevazute la
alin. (1).

(5) In cazul entitatilor nou infiintate, acestea pot intocmi pentru primul exercitiu de raportare situatii financiare anuale simplificate sau situatii financiare anuale cu cinci
componente. Pentru al doilea an de raportare, aceste entitati analizeaza indicatorii determinati din situatiile financiare ale anului precedent si indicatorii determinati pe
baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare incheiate la sfarsitul exercitiului financiar curent, intocmind situatii financiare anuale in functie de criteriile de marime
inregistrate, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar.

(6) Pentru intocmirea situatiei modificarilor capitalului propriu, situatiei fluxurilor de numerar si a notelor explicative la situatiile financiare anuale sunt avute in vedere prevederile reglementarilor contabile aplicabile.

Art. 4. (1) Potrivit legii contabilitatii, situatiile financiare anuale trebuie insotite de o declaratie scrisa de asumare a raspunderii conducerii entitatii pentru intocmirea situatiilor financiare anuale potrivit reglementarilor contabile aplicabile. Informatiile cuprinse in aceasta declaratie sunt cele prevazute de legea contabilitatii.

(2) Potrivit art. 29 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, situatiile financiare anuale vor fi insotite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz, si de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

Art. 5. (1) Situatiile financiare anuale sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand: numele si prenumele persoanei care le-a intocmit, inscrise in clar, calitatea acesteia (directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii, persoana autorizata potrivit legii, membra a
Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania) si numarul de inregistrare in organismul profesional, daca este cazul.

(2) Prin alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie se intelege orice persoana angajata, potrivit legii, care indeplineste conditiile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.

Art. 6. (1) Situatiile financiare anuale sunt intocmite conform reglementarilor contabile aplicabile, pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice.

(2) Entitatile completeaza datele de identificare (denumirea entitatii, adresa, numarul de telefon si numarul de inmatriculare la registrul comertului), precum si datele referitoare la incadrarea corecta in forma de proprietate si codul unic de inregistrare, citet, fara a se folosi prescurtari sau initiale. In casute se vor trece codurile care
delimiteaza incadrarea entitatii.

(3) Entitatile completeaza codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activitati), din Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 301 si 301 bis din 5 noiembrie 1997, cu modificarile ulterioare.

Art. 7. (1) In scopul intocmirii situatiilor financiare anuale, entitatile care opteaza pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic au urmatoarele obligatii pentru primul exercitiu financiar diferit de anul calendaristic:
a) sa intocmeasca, sa aprobe si sa depuna la oficiile registrului comertului, potrivit legii, situatii financiare anuale intocmite la data stabilita in conditiile prevazute la art. 27 alin. (3) din legea contabilitatii;
b) sa asigure comparabilitatea informatiilor referitoare la solduri, rulaje si alte informatii cuprinse in situatiile financiare anuale intocmite pentru primul exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din legea contabilitatii. In acest scop, informatiile respective trebuie sa acopere intotdeauna o perioada de 12 luni, respectiv 365 de zile, cu exceptia entitatilor infiintate in cursul anului de raportare.
De asemenea, la intocmirea bilantului, respectiv a bilantului prescurtat, pe langa sumele corespunzatoare celor doua perioade consecutive, se vor inscrie si soldurile la data de 01 ianuarie a exercitiului financiar precedent celui la care se refera situatiile financiare anuale, potrivit structurii formularului de bilant, respectiv bilant prescurtat, prevazut in anexa la prezentul ordin.

(2) Pentru situatiile financiare intocmite incepand cu al doilea exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, entitatile care fac obiectul prezentului ordin vor respecta formatul prevazut pentru acestea in reglementarile contabile aplicabile.

Art. 8. Entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic si care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la sfarsitul exercitiului financiar, nu intocmesc situatii financiare anuale, urmand sa depuna in acest sens o declaratie pe propria raspundere a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii, conform prevederilor legale.

Art. 9. Formatul electronic al situatiilor financiare anuale pentru entitatile care au optat pentru exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din legea contabilitatii, continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea Programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice aplicabil entitatilor prevazute in prezentul ordin. Programul de asistenta este pus la dispozitia entitatilor gratuit de unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro. Acest program este elaborat distinct de Programul de asistenta aplicabil pentru intocmirea raportarilor anuale la 31 decembrie de catre entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata.

Art. 10. Raspunderea pentru aplicarea corespunzatoare a prevederilor prezentului ordin revine administratorului sau altei persoane care are obligatia
gestionarii entitatii.

Art. 11. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

Secretar de Stat,

Gratiela Denisa IORDACHE

CLICK AICI PENTRU A VEDEA STRUCTURA FORMULARELOR CUPRINSE IN SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

NOU in Contabilitate: modificarile pentru 2022


Uitati de neclaritati, ambiguitati, greseli si amenzi!

Ghidul practic al contabilitatii va arata intotdeauna, cu promptitudine, cum trebuie abordata si rezolvata fiecare sarcina din activitatea dvs. profesionala.

- Legislatie explicata
- Exemple detaliate
- Monografii contabile complete

...Vezi AICI lista completa <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
legea contabilitatii; situatie financiara anuala

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 01 Iunie 2010


Votati articolul "Modificare adusa Legii Contabilitatii":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

Subiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X