email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Victor Ponta schimba controlul financiar fiscal. Vezi aici ce se modifica

control financiar fiscal de fondIMM-uritest IMMcabinetul pontaprogram guvernare 2012
Autor: Adrian Condurache, expert fiscal

Cabinetul Ponta propune, in programul de guvernare,<< control financiar fiscal de fond o data la trei ani pentru IMM-uri si aplicarea principiului "o singura data" in vederea eliminarii solicitarilor adresate IMM-urilor de catre o institutie publica de a depune documente emise de catre alte institutii>>.

In documentul depus la Parlament, sunt mentionate o serie de masuri avute in vedere pentru "sporirea competitivitatii" economice si "refacerea increderii" in mediul de afaceri romanesc, intre acestea numarandu-se si accesul crescut la achizitii publice pentru IMM-uri, "stimulat direct prin cadrul de reglementare, favorizand si sistemul de calificare al acestora si simplificarea criteriilor de eligibilitate".

De asemenea, Guvernul Ponta are in vedere elaborarea si implementarea "Testului IMM" - Impactul asupra IMM-urilor, precum si lansarea unui Program de micro-industrializare.

Obiectul controlului fiscal de fond

Controlul  fiscal se adreseaza societatilor comerciale cu capital privat care au obligatia depunerii situatiilor fiscale conform cadrului legal al Codului de procedura fiscala, a platii contributiilor, taxelor si impozitelor aferente activitatii economice depuse,  iar controlul financiar se efectueaza in baza Legii 30/1991 la regii autonome, societati cu capital de stat, institutii publice sau societati comerciale care au beneficiat de subventii de la bugetul statului.Controlul fiscal are ca obiect verificarea legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale, corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor de catre contribuabili, respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile, verificarea sau stabilirea, dupa caz, a bazelor de impunere, stabilirea diferentelor obligatiilor de plata si a accesoriilor aferente acestora. Controlul fiscal de fond este efectuat:

-la cererea contribuabilului, pentru verificarea corectitudinii activitatii economice;

-in baza unei recomandari sau sesizari din partea unei alte institutii de control care a efectuat un control limitat conform atributiilor specifice acestuia si a constatat nereguli;

-in baza unei reclamatii de la un tert contribuabil care prin relatiile sale economice cu reclamatul, solicita verificareasi clarificarea  unoroperatiuni  cu caracter penal;

-la sesizarea organului fiscal, in cazul in care contribuabilul depune cerere de rambursare de TVA sau de compensare de impozite si taxe.

Prin propunerea sa Cabinetul Ponta stabileste ca perioada de aplicare a unui control fiscal de fond sa fie efectuat nu mai mult de o data la 3 ani, pentru eliminarea abuzurilor si pentru cresterea eficientei controlului prin aplicarea acestuia asupra mai multor societati;in acelasi mod ca si controalele celorlalte institutii de control care au o perioada de 6 luni pentru efectuarea unui control asupra unui agent economic.

Perioada pe care se executa un control financiar fiscal de fond.

Controlul de fond se face pe o perioada de maximum 5 ani in urma, deoarece inspectia fiscala se efectueazain cadrul termenului de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale, dar poate fi extins la 10 ani daca se constata nereguli grave cu caracter penal, ca evaziunea fiscala.

Conform Normelor metodologice privind Codul de procedura fiscala, dreptul de a stabili obligatii fiscale se prescrie in termen de 10 ani in cazul in care acestea rezulta din savarsirea unei fapte prevazute de legea penala (Art. 91,3), iar termenul prevazut, curge de la data savarsirii faptei ce constituie infractiune sanctionata ca atare printr-o hotarare judecatoreasca definitiva(4).

Perioada supusa inspectiei fiscale(Art. 98) are loc in cadrul termenului de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale. La contribuabilii mari, perioada supusa inspectiei fiscale incepe de la sfarsitul perioadei controlate anterior iar la celelalte categorii de contribuabili inspectia fiscala se efectueaza asupra creantelor nascute in ultimii 3 ani fiscali pentru care exista obligatia depunerii declaratiilor fiscale. Inspectia fiscala se poate extinde pe perioada de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale, daca este identificata cel putin una dintre urmatoarele situatii:
a) exista indicii privind diminuarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat;
b) nu au fost depuse declaratii fiscale in interiorul termenului de prescriptie;
c) nu au fost indeplinite obligatiile de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si altor sume datorate bugetului general consolidat."

Locul de desfasurare al controlului si competenta acestuia

Controlul financiar fiscal se desfasoara, de regula, in spatiile de lucru ale agentului economic, care trebuie sa puna la dispozitie un spatiu adecvat, precum si logistica necesara desfasurarii controlului si se efectueaza de catre reprezentantii Administratiei Finantelor Publice Locale in competenta caruia isi are sediul social contribuabilul. Controlul se exercita asupra tuturor persoanelor, indiferent de forma lor de organizare, care au obligatii de stabilire, retinere si plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat, prevazute de lege.

Daca nu exista un spatiu de lucru adecvat pentru derularea inspectiei fiscale, atunci activitatea de inspectie se va putea desfasura la sediul organului fiscal sau in orice alt loc stabilit de comun acord cu contribuabilul.Indiferent de locul unde se desfasoara inspectia fiscala, organul fiscal are dreptul sa inspecteze locurile in care se desfasoara activitatea, in prezenta contribuabilului sau a unei persoane desemnate de acesta.

Inspectia fiscala se desfasoara, de regula, in timpul programului de lucru al contribuabilului, dar ca o exceptie, se poate desfasura si in afara programului de lucru al contribuabilului, cu acordul scris al acestuia si cu aprobarea conducatorului organului fiscal.

Formele si intinderea inspectiei fiscale

Controlul de fond este o inspectie fiscala generalasi reprezinta activitatea de verificare a tuturor obligatiilor fiscale ale unui contribuabil, pentru o perioada de timp determinate.  Durata efectuarii inspectiei fiscale este stabilita de organele de inspectie fiscala sau, dupa caz, de compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, in functie de obiectivele inspectiei, si nu poate fi mai mare de 3 luni. in cazul marilor contribuabili sau al celor care au sedii secundare, durata inspectiei nu poate fi mai mare de 6 luni. Perioadele in care derularea inspectiei fiscale este suspendata nu sunt incluse in calculul duratei acesteia.

Conducatorul inspectiei fiscale competent poate decide suspendarea unei inspectii fiscale ori de cate ori sunt motive justificate pentru aceasta.

Formele de control sunt: controlul fiscal general,care reprezinta activitatea de verificare a tuturor obligatiilor fiscale ale unui contribuabil, pentru o perioada de timp determinate sau control fiscal partial, care reprezinta activitatea de verificare a uneia sau mai multor obligatii fiscale, pentru o perioada de timp determinata. Controlul fiscal se poate extinde asupra tuturor raporturilor relevante pentru impozitare, daca acestea prezinta interes pentru aplicarea legii fiscale.

In scopul realizarii verificarii agentilor economici, controlul fiscal poate avea si alte forme:
a) controlul inopinat, care consta in activitatea de verificare faptica si documentara, in principal, ca urmare a unei sesizari cu privire la existenta unor fapte de incalcare a legislatiei fiscale, fara anuntarea in prealabil a contribuabilului;
b) controlul incrucisat, care consta in verificarea documentelor si operatiunilor impozabile ale contribuabilului, in corelatie cu cele detinute de alte persoane; controlul incrucisat poate fi si inopinat.

Ca metode folosite se pot aplica urmatoarele:

a) controlul prin sondaj, care consta in activitatea de verificare selectiva a documentelor si operatiunilor semnificative, in care sunt reflectate modul de calcul, de evidentiere si de plata a obligatiilor fiscale datorate bugetului general consolidat;

b) controlul electronic, care consta in activitatea de verificare a contabilitatii si a surselor acesteia, prelucrate in mediu electronic, utilizand metode de analiza, evaluare si testare asistate de instrumente informatice specializate.

In situatia in care organele de inspectie fiscala constata ca evidentele contabile sau fiscale ori declaratiile contribuabilului sunt incorecte, incomplete, false, precum si in situatia in care acestea nu exista sau nu sunt puse la dispozitie, organele de inspectie vor stabili obligatia fiscala prin utilizarea metodelor indirecte de reconstituire a veniturilor sau cheltuielilor. Procedurile si metodele indirecte de reconstituire a veniturilor sau cheltuielilor se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Reguli privind controlul fiscal

Controlul fiscal de fond are ca obiect verificarea legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale, corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor de catre contribuabili, respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile, verificarea sau stabilirea, dupa caz, a bazelor de impunere, stabilirea diferentelor obligatiilor de plata si a accesoriilor aferente acestora. La inceperea controlului fiscal, inspectorul este obligat sa prezinte contribuabilului legitimatia de inspectie si ordinul de serviciu semnat de conducatorul organului de control. Inceperea inspectiei fiscale trebuie consemnata in registrul unic de control.La finalizarea controlului, contribuabilul este obligat sa dea o declaratie scrisa, pe propria raspundere, din care sa rezulte ca au fost puse la dispozitie toate documentele si informatiile solicitate pentru inspectia fiscala. in declaratie se va mentiona si faptul ca au fost restituite toate documentele solicitate si puse la dispozitie de contribuabil.
Controlul fiscal se exercita pe baza principiilor independentei, unicitatii, autonomiei, ierarhizarii, teritorialitatii si descentralizarii.

Contribuabilul are obligatia sa colaboreze la constatarea starilor de fapt fiscale. Acesta este obligat sa dea informatii, sa prezinte la locul de desfasurare a inspectiei fiscale toate documentele, precum si orice alte date necesare clarificarii situatiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal.
in cazul contribuabililor care au sedii secundare, controlul fiscal se va exercita, de regula, concomitent la sediul principal si la sediile secundare de catre organul fiscal competent.La sediile secundare se incheie, de regula, acte de inspectie care se centralizeaza si se definitiveaza in actul de inspectie incheiat de organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului.

Inaintea desfasurarii inspectiei fiscale, organul fiscal are obligatia sa instiinteze contribuabilul in legatura cu actiunea care urmeaza sa se desfasoare, prin transmiterea unui aviz de inspectie fiscala. Avizul de inspectie fiscala va cuprinde:

a) temeiul juridic al inspectiei fiscale;
b) data de incepere a inspectiei fiscale;
c) obligatiile fiscale si perioadele ce urmeaza a fi supuse inspectiei fiscale;
d) posibilitatea de a solicita amanarea datei de incepere a inspectiei fiscale. Amanarea datei de incepere a inspectiei fiscale se poate solicita, o singura data, pentru motive justificate.

Avizul de inspectie fiscala se comunica contribuabilului, in scris, inainte de inceperea inspectiei fiscale, astfel:
a) cu 30 de zile pentru marii contribuabili;
b) cu 15 zile pentru ceilalti contribuabili.

Comunicarea avizului de inspectie fiscala nu este necesarain urmatoarele cazuri:
a) pentru solutionarea unor cereri ale contribuabilului;
b) in cazul unor actiuni indeplinite ca urmare a solicitarii unor autoritati, potrivit legii;
c) in cazul controlului inopinat si al controlului incrucisat;
d) in cazul refacerii controlului ca urmare a unei dispozitii de reverificare cuprinse in decizia de solutionare a contestatiei.

Pe durata unei inspectii fiscale pentru solutionarea unei cereri a contribuabilului, organul de inspectie poate decide efectuarea unei inspectii generale sau partiale. Pentru utilizarea eficientaa timpului destinat controluluifiscal, acesta se efectueaza o singura data pentru fiecare impozit, taxa, contributie si alte sume datorate bugetului general consolidat si pentru fiecare perioada supusa impozitarii. Prin exceptie, conducatorul inspectiei fiscale competent poate decide reverificarea unei anumite perioade daca, de la data incheierii controlului si pana la data implinirii termenului de prescriptie, apar date suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la data efectuarii verificarilor sau erori de calcul care influenteaza rezultatele acestora.

Rezultatul controlului

Organele fiscale vor sesiza organele de urmarire penala in legatura cu constatarile efectuate cu ocazia inspectiei fiscale si care ar putea intruni elemente constitutive ale unei infractiuni, in conditiile prevazute de legea penala. Organele de control au obligatia de a intocmi proces-verbal semnat in numele organului de inspectie si de catre contribuabilul supus inspectiei, cu sau fara explicatii ori obiectiuni din partea contribuabilului. in cazul in care cel supus controlului refuza sa semneze procesul-verbal, organul de inspectie fiscala va consemna despre aceasta in procesul-verbal. in toate cazurile procesul-verbal va fi comunicat contribuabilului.Rezultatul controlului fiscal va fi consemnat intr-un raport scris, in care se vor prezenta constatarile din punct de vedere faptic si legal. La finalizare, raportul intocmit va sta la baza emiterii deciziei de impunere care va cuprinde si diferente in plus sau in minus, dupa caz, fata de creanta fiscala existenta la momentul inceperii inspectiei fiscale. In cazul in care baza de impunere nu se modifica, acest fapt va fi stabilit printr-o decizie privind nemodificarea bazei de impunere.

Principiul "o singura data" este specific disciplinelor juridice si este utilizat in contextul eliminarii blocajului institutional. Aplicarea acestui principiu in domeniul Administratiei Fiscale este in vederea eliminarii solicitarilor adresate contribuabililor, in speta IMM-uri, de catre o institutie publica de a depune documente emise de catre alte institutii. In prezent, are loc constituirea si consolidarea unei baze de date unice pentru toate institutiile administrative ale statului precum si un sistem declarativ unic si flexibil, usor de utilizat de catre contribuabili.

Un prim pas realizat in acest sens este unicitatea declararii drepturilor salariale prin depunerea Declaratiei 112, care in perioada anterioara se depuneau si separat la toate institutiile abilitate. Un alt aspect este legat de reducerea costurilor privind depunerea declaratiilor fiscale, utilizand un sistem on-line, astfel reducand timpul de depunere si personalul din institutia Administratiei Publice ocupat cu primirea, inregistrarea, evidenta si arhivarea declaratiilor fiscale.de Mihaela Pascu

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

NOU in Contabilitate: modificarile pentru 2022


Uitati de neclaritati, ambiguitati, greseli si amenzi!

Ghidul practic al contabilitatii va arata intotdeauna, cu promptitudine, cum trebuie abordata si rezolvata fiecare sarcina din activitatea dvs. profesionala.

- Legislatie explicata
- Exemple detaliate
- Monografii contabile complete

...Vezi AICI lista completa <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
control financiar fiscal de fondIMM-uritest IMMcabinetul pontaprogram guvernare 2012

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 07 Mai 2012


Votati articolul "Victor Ponta schimba controlul financiar fiscal. Vezi aici ce se modifica":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 4 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 07 Mai 2012 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X