email
Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Contribuabilii sistemelor de asigurari sociale - Contributii sociale obligatorii - Norme metodologice Codul fiscal

contribuabilii sistemelor de asigurarinorme metodologice codul fiscal

 
    TITLUL IX^2
    Contributii sociale obligatorii
 
    Codul fiscal:
    Contribuabilii sistemelor de asigurari sociale
    Art. 296^3. - Contribuabilii sistemelor de asigurari sociale sunt, dupa caz:
    a) persoanele fizice rezidente, care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum si orice alte venituri din desfasurarea unei activitati dependente, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte;
----------
    Litera a) a art. 296^3 a fost modificata de pct. 88 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 125 din 27 decembrie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011.
 
    Norme metodologice:
    1. Prin persoane fizice rezidente in sensul art. 296^3 din Codul fiscal se intelege persoanele fizice care isi au domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei, precum si strainii si apatrizii care sunt titulari ai drepturilor legale de sedere si de munca pe teritoriul Romaniei si au obligatia platii contributiilor sociale obligatorii potrivit legislatiei specifice sistemelor de asigurari sociale.
 
    Codul fiscal:
    b) persoanele fizice nerezidente care realizeaza veniturile prevazute la lit. a), cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte;
 
    Norme metodologice:
    2. In aceasta categorie se includ persoanele fizice nerezidente care realizeaza, pe teritoriul Romaniei, veniturile prevazute la art. 296^3 lit. a) din Codul fiscal si care, potrivit instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte, sunt obligate la plata contributiilor sociale prevazute in titlul IX^2 din Codul fiscal. Prin instrumente juridice internationale se intelege regulamentele comunitare privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, precum si acordurile si conventiile in domeniul securitatii sociale la care Romania este parte.
 
    Codul fiscal:
    e) persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente, atat pe perioada in care persoanele prevazute la lit. a) si b) desfasoara activitate, cat si pe perioada in care acestea beneficiaza de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate;
 
    Norme metodologice:
    3. In aceasta categorie se includ si contribuabilii nerezidenti care au calitatea de angajatori, respectiv persoanele fizice si juridice care nu au sediul, respectiv domiciliul sau resedinta in Romania si care, potrivit instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte, datoreaza in Romania contributiile sociale obligatorii pentru salariatii lor care sunt supusi legislatiei de asigurari sociale din Romania.
    Prin entitate asimilata angajatorului care are calitatea de platitor de venituri din activitati dependente se intelege orice entitate care nu are calitatea de persoana fizica sau juridica si care, potrivit legii, are dreptul sa foloseasca personal angajat, cum ar fi: cabinete/birouri profesionale, societati civile si altele.
 
    Codul fiscal:
    Baza de calcul al contributiilor sociale individuale
    ART. 296^4
    (1) Baza lunara de calcul al contributiilor sociale individuale obligatorii, in cazul persoanelor prevazute la art. 296^3 lit. a) si b), reprezinta castigul brut realizat din activitati dependente, in tara si in strainatate, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte, care include:
    a) veniturile din salarii, in bani si/sau in natura, obtinute in baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu sau a unui statut special prevazut de lege. In situatia personalului roman trimis in misiune permanenta in strainatate, veniturile din salarii cuprind salariile de baza corespunzatoare functiilor in care persoanele respective sunt incadrate in tara, la care se adauga, dupa caz, sporurile si adaosurile care se acorda potrivit legii;
    b) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica, stabilite potrivit legii;
    c) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul persoanelor juridice fara scop patrimonial;
    d) drepturile de solda lunara acordate personalului militar, potrivit legii;
    e) remuneratia administratorilor societatilor comerciale, companiilor/societatilor nationale si regiilor autonome, desemnati/numiti in conditiile legii, precum si sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor si in consiliul de administratie;
    f) remuneratia obtinuta de directorii cu contract de mandat si de membrii directoratului de la societatile comerciale administrate in sistem dualist, potrivit legii, precum si drepturile cuvenite managerilor, in baza contractului de management prevazut de lege;
    g) sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau comitetului de audit, dupa caz, precum si sumele primite pentru participarea in consilii, comisii, comitete si altele asemenea;
    h) sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite, potrivit legii;
    i) sumele reprezentand participarea salariatilor la profit;
    j) sumele din profitul net cuvenite administratorilor societatilor comerciale, potrivit legii sau actului constitutiv, dupa caz, precum si participarea la profitul unitatii pentru managerii cu contract de management, potrivit legii;
    k) sumele reprezentand salarii sau diferente de salarii stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile, precum si actualizarea acestora cu indicele de inflatie;
    l) indemnizatiile lunare de neconcurenta prevazute in contractele individuale de munca, in conditiile legii;
    m) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, primite de salariati pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, pentru partea care depaseste limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotarare a Guvernului pentru personalul din institutiile publice. Aceste prevederi se aplica si in cazul salariatilor reprezentantelor din Romania ale persoanelor juridice straine.
----------
    Lit. m) a alin. (1) al art. 296^4 a fost modificata de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013, care modifica pct. 80 al art. I din ORDONANTA nr. 8 din 23 ianuarie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 23 ianuarie 2013.
 
    m^1) indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, primite de salariatii care au stabilite raporturi de munca cu angajatori nerezidenti, pe perioada delegarii si detasarii, in Romania, in interesul serviciului, pentru partea care depaseste nivelul legal stabilit prin hotarare a Guvernului pentru tara de rezidenta a angajatorului nerezident, de care ar beneficia personalul din institutiile publice din Romania daca s-ar deplasa in tara respectiva, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte;
----------
    Lit. m^1) a alin. (1) al art. 296^4 a fost introdusa de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013, care introduce pct. 80^1 al art. I din ORDONANTA nr. 8 din 23 ianuarie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 23 ianuarie 2013.
 
    n) remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari sau de alte persoane, in baza contractului de mandat, potrivit legii privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari;
    o) indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate de angajator, potrivit legii;
    p) indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate de la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii;
    q) indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, suportate de angajator, potrivit legii;
    r) indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, suportate de la Fondul national de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, potrivit legii;
    s) ajutoarele lunare si platile compensatorii care se acorda, conform legii, personalului militar, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, la trecerea in rezerva sau direct in retragere, respectiv la incetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;
    s) ajutoarele lunare si platile compensatorii care se acorda, conform legii, personalului militar, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, la trecerea in rezerva sau direct in retragere, respectiv la incetarea raporturilor de serviciu, fara drept la pensie, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;
    t) veniturile reprezentand plati compensatorii suportate de angajator potrivit contractului colectiv sau individual de munca;
    t) veniturile acordate la momentul disponibilizarii, venitul lunar de completare sau platile compensatorii, suportate din bugetul asigurarilor de somaj, potrivit actelor normative care reglementeaza aceste domenii;
    u) orice alte sume de natura salariala sau avantaje asimilate salariilor in vederea impunerii.
    (2) In situatia in care totalul veniturilor prevazute la alin. (1) este mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut, contributia individuala de asigurari sociale se calculeaza in limita acestui plafon, pe fiecare loc de realizare a venitului.
    (3) Castigul salarial mediu brut prevazut la alin. (2) este cel utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
-------------
    Art. 296^4 a fost modificat de pct. 91 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 125 din 27 decembrie 2011 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011.
 
    Codul fiscal:
    Baza de calcul al contributiilor sociale individuale
    Art. 296^4. - (1) Baza lunara de calcul al contributiilor sociale individuale obligatorii, in cazul persoanelor prevazute la art. 296^3 lit. a) si b), reprezinta castigul brut realizat din activitati dependente, in tara si in strainatate, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte, care include:
    [...]
    c) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul persoanelor juridice fara scop patrimonial;
 
    Norme metodologice:
    3^1. In aceasta categorie se includ indemnizatiile persoanelor alese in consiliul de administratie/comitetul director/consiliul superior, comitetul executiv/biroul permanent, comisia de disciplina si altele, cu exceptia indemnizatiilor cenzorilor, care se incadreaza la art. 296^4 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal.
---------
    Pct. 3^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 296^4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 1 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
 
    Codul fiscal:
    Art. 296^4. - (1) [...]
    e) remuneratia administratorilor societatilor comerciale, companiilor/societatilor nationale si regiilor autonome, desemnati/numiti in conditiile legii, precum si sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor si in consiliul de administratie;
 
    Norme metodologice:
    3^2. In aceasta categorie se includ: administratorii, membrii consiliului de administratie, consiliului de supraveghere si comitetului consultativ, precum si reprezentantii statului sau reprezentantii membrilor consiliului de administratie, fie in adunarea generala a actionarilor, fie in consiliul de administratie, dupa caz.
---------
    Pct. 3^2 din Normele metodologice de aplicare a art. 296^4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 1 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
 
    Codul fiscal:
    Baza de calcul al contributiilor sociale individuale
    Art. 296^4. - (1) [...]
    g) sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau comitetului de audit, dupa caz, precum si sumele primite pentru participarea in consilii, comisii, comitete si altele asemenea;
 
    Norme metodologice:
    4. Sumele prevazute la art. 296^4 alin. (1) lit. e) si g) din Codul fiscal, cu exceptia indemnizatiilor de sedinta primite de consilierii locali, judeteni sau ai municipiului Bucuresti, intra in baza de calcul al contributiei individuale de asigurari sociale, indiferent daca persoanele respective sunt din cadrul aceleiasi societati ori din afara ei, indiferent daca sunt pensionari sau angajati cu contract individual de munca.
---------
    Pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a art. 296^4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 2 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
 
    5. Se includ in baza de calcul al contributiilor de asigurari sociale de sanatate sumele prevazute la art. 296^4 alin. (1) lit. e) si g) din Codul fiscal.
---------
    Pct. 5 din Normele metodologice de aplicare a art. 296^4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 2 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
 
    Codul fiscal:
    Art. 296^4. - (1) [...]
    m) indemnizatiile primite pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, precum si orice alte sume de aceeasi natura, pentru partea care depaseste limita a de 2,5 ori nivelul stabilit prin hotarare a Guvernului pentru personalul din institutiile publice;
 
    Norme metodologice:
    6. In cazul depasirii limitei prevazute la art. 296^4 alin. (1) lit. m) din Codul fiscal, partea care depaseste reprezinta venit asimilat salariilor si se cuprinde in baza de calcul al contributiilor sociale individuale.
---------
    Pct. 6 din Normele metodologice de aplicare a art. 296^4, alin. (1), lit. m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 1 al lit. G a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 6 martie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 14 martie 2013.
 
    Codul fiscal:
    Baza de calcul al contributiilor sociale individuale
    Art. 296^4. - (1) [...]
    n) remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari sau de alte persoane, in baza contractului de mandat, potrivit legii privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari;
    Norme metodologice:
    6^1. In aceasta categorie se includ remuneratiile acordate in baza contractului de mandat presedintelui si membrilor comitetului executiv; remuneratia cenzorului cu contract de mandat se incadreaza la art. 296^4 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal.
---------
    Pct. 6^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 296^4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 3 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
 
    Codul fiscal:
    Baza de calcul al contributiilor sociale individuale
    Art. 296^4 - (1) [...]
    o) indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate de angajator, potrivit legii;
    p) indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate de la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii;
 
    Norme metodologice:
    7. In baza lunara de calcul al contributiei individuale de asigurari sociale, in cazul persoanelor prevazute la art. 296^3 lit. a) si b) din Codul fiscal, se include si suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut, prevazut la art. 296^4 alin. (3) din Codul fiscal, in cazul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical, cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala.
---------
    Pct. 7 din Normele metodologice de aplicare a art. 296^4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 4 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
 
    Codul fiscal:
    Art. 296^4. - (1) [...]
    u) orice alte sume de natura salariala sau avantaje asimilate salariilor in vederea impunerii.
 
    Norme metodologice:
    8. Avantajele asimilate salariilor includ, fara a fi limitate la acestea, urmatoarele:
    a) imprumuturi nerambursabile;
    b) anularea unei creante a angajatorului asupra angajatului.
---------
    Pct. 8 din Normele metodologice de aplicare a art. 296^4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 4 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
 
    9. Veniturile care se includ in castigul brut realizat din activitati dependente, care reprezinta baza lunara de calcul al contributiilor sociale individuale obligatorii, sunt cele prevazute la art. 296^4 din Codul fiscal, care se completeaza cu prevederile pct. 68 din Normele metodologice de aplicare a titlului III din Codul fiscal, date in aplicarea art. 55 alin. (1) si (2) din Codul fiscal, mai putin veniturile asupra carora nu exista obligatia platii contributiilor sociale potrivit reglementarilor generale si specifice fiecarei contributii sociale, precum si celor din legislatia privind asigurarile sociale.
    In baza de calcul al contributiilor sociale obligatorii se includ si veniturile realizate ca urmare a activitatilor de creare de programe pentru calculator si cele realizate de catre persoanele cu handicap grav sau accentuat, care sunt scutite de la plata impozitului pe venit.
    La incadrarea sumelor si avantajelor acordate in exceptiile generale de la baza de calcul se aplica regulile stabilite prin Normele metodologice de aplicare a titlului III din Codul fiscal.
---------
    Pct. 9 din Normele metodologice de aplicare a art. 296^4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 4 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
 
    Codul fiscal:
    Art. 296^5. - (1) In sistemul public de pensii, in cazul contribuabililor prevazuti la art. 296^3 lit. e) si g), baza lunara de calcul o reprezinta suma castigurilor brute realizate de persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b). Baza de calcul nu poate fi mai mare decat produsul dintre numarul asiguratilor pentru care angajatorul datoreaza contributie diferentiata in functie de conditiile de munca, din luna pentru care se calculeaza aceasta contributie datorata bugetului asigurarilor sociale de stat, si valoarea corespunzatoare a de 5 ori castigul salarial mediu brut. In situatia depasirii acestui plafon, in cazul persoanelor prevazute la art. 296^3 lit. e) si g), care datoreaza contributie la bugetul asigurarilor sociale de stat, diferentiata in functie de conditiile de munca, baza de calcul la care se datoreaza aceasta contributie, corespunzatoare fiecarei conditii de munca, se stabileste proportional cu ponderea, in total baza de calcul, a castigurilor salariale brute realizate in fiecare dintre conditiile de munca.
 
    Norme metodologice:
    10. In baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate de angajator bugetului asigurarilor sociale de stat se includ sumele care fac parte din baza lunara de calcul al contributiei individuale de asigurari sociale, tinandu-se seama de exceptiile prevazute la art. 296^15 si 296^16 din Codul fiscal, coroborat cu pct. 20.
    Incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite, speciale si alte conditii de munca se realizeaza potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Exemplu de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate de angajator.
    Se folosesc urmatoarele simboluri:
    N = cota de contributie pentru conditii normale de munca (31,3%);
    D = cota de contributie pentru conditii deosebite de munca (36,3%);
    S = cota de contributie pentru conditii speciale de munca si pentru alte conditii de munca (41,3%);
    BCA = baza de calcul al contributiei individuale de asigurari sociale (castig brut realizat, dar nu mai mult de 5 ori castigul salarial mediu brut);
    TV = suma castigurilor realizate la nivel de angajator;
    TVN = suma castigurilor realizate in conditii normale de munca la nivel de angajator;
    TVD = suma castigurilor realizate in conditii deosebite de munca la nivel de angajator;
    TVS = suma castigurilor realizate in conditii speciale de munca si in alte conditii de munca la nivel de angajator;
    NA = 20,8%, care reprezinta cota de contributie datorata de angajator pentru conditii normale de munca (31,3% - 10,5% = 20,8%);
    DA = 25,8%, care reprezinta cota de contributie datorata de angajator pentru conditii deosebite de munca (36,3% - 10,5% = 25,8%);
    SA = 30,8%, care reprezinta cota de contributie datorata de angajator pentru conditii speciale de munca si pentru alte conditii de munca (41,3% - 10,5% = 30,8%);
    BCP = baza de calcul plafonata pentru calculul contributiei de asigurari sociale datorate de angajator (numarul de asigurati x 5 castiguri salariale medii brute);
    CMB = castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat;
    CAS datorata de asigurat = BCA x 10,5%;
    CAS datorata de angajator:
    Varianta I. Daca suma castigurilor realizate nu depaseste BCP:
    CAS datorata de angajator = TVN x NA + TVD x DA + TVS x SA
    Varianta II. Daca suma castigurilor realizate depaseste BCP:
    CAS datorata de angajator = (TVN x NA + TVD x DA + TVS x SA) x BCP/TV
    CMB = 2.117 lei (pentru anul 2012)
    Se presupune ca angajatorul are 4 salariati. In aceste conditii:
    BCP este 4 salariati x 5 x 2.117 lei = 42.340 lei
*T*
┌──────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬──────────┐
│    Nr.   │    Suma     │    Suma     │    Suma     │    Suma     │   CAS    │
│   crt.   │castigurilor │castigurilor │castigurilor │castigurilor │ datorata │
│asigurati │  realizate  │realizate in │realizate in │realizate in │  pentru  │
│          │    (lei)    │  conditii   │  conditii   │  conditii   │ asigurat │
│          │             │ normale de  │  deosebite  │ speciale si │  (lei)   │
│          │             │    munca    │  de munca   │alte conditii│          │
│          │             │    (lei)    │    (lei)    │  de munca   │          │
│          │             │             │             │    (lei)    │          │
├──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
│    1.    │      1.000  │      1.000  │        0    │         0   │      105 │
├──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
│    2.    │      1.500  │        750  │      525    │       225   │      158 │
├──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
│    3.    │     25.000  │     13.750  │   11.250    │         0   │    2.625 │
├──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
│    4.    │     28.000  │          0  │        0    │    28.000   │    2.940 │
├──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
│  Total:  │     55.500  │     15.500  │   11.775    │    28.225   │    5.828 │
└──────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────┘
*ST*
 
    CAS datorata de angajator:
    (15.500 x 20,8/100 + 11.775 x 25,8/100 + 28.225 x 30,8/100) x 42.340/55.500 = (3.224 lei + 3.038 lei + 8.693 lei) x 0,76288 = 11.409 lei
---------------
    Pct. 10 din Normele metodologice de aplicare a art. 296^5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 1 al lit. G a art. I din HOTARAREA nr. 670 din 4 iulie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 13 iulie 2012.
    Tabelul de la pct. 10 din Normele metodologice de aplicare a art. 296^5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 670 din 4 iulie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 14 august 2012.
 
    Codul fiscal:
    Baza de calcul al contributiilor sociale datorate de angajatori, entitati asimilate angajatorului si orice platitor de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor
    Art. 296^5. - [...]
    (2) Pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. e) si g), baza lunara de calcul pentru contributia de asigurari sociale de sanatate o reprezinta suma castigurilor brute realizate de persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b), corectata cu exceptiile prevazute la art. 296^15 si art. 296^16 lit. b). In baza lunara de calcul pentru contributia de asigurari sociale de sanatate se includ si veniturile prevazute la art. 296^17 alin. (6).
-----------
    Alin. (2) al art. 296^5 a fost modificat de pct. 92 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 125 din 27 decembrie 2011 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011.
[...]
 
    Norme metodologice:
    11. In baza lunara de calcul pentru contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de angajator se includ si urmatoarele venituri realizate de persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b) din Codul fiscal:
    a) cuantumul sumelor reprezentand indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, numai pentru primele 5 zile de incapacitate temporara de munca suportate de angajator;
    b) cuantumul sumelor reprezentand indemnizatii de incapacitate temporara de munca drept urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, acordate in baza Legii nr. 346/2002, republicata, cu modificarile ulterioare, numai pentru primele 3 zile de incapacitate suportate de angajator.
---------
    Pct. 11 din Normele metodologice de aplicare a art. 296^5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 5 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
 
    Codul fiscal:
    Baza de calcul al contributiilor sociale datorate de angajatori, entitati asimilate angajatorului si orice platitor de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor
    Art. 296^5. - [...]
    (2^1) Pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. e) si g), baza lunara de calcul al contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate o reprezinta suma castigurilor brute realizate de persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b) corectata cu exceptiile prevazute la art. 296^15 si art. 296^16 lit. e). In baza lunara de calcul al contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate se includ si veniturile prevazute la art. 296^17 alin. (7). Baza lunara de calcul al contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate nu poate fi mai mare decat produsul dintre numarul asiguratilor din luna pentru care se calculeaza contributia si valoarea corespunzatoare a 12 salarii minime brute pe tara garantate in plata.
-----------
    Alin. (2^1) al art. 296^5 a fost introdus de pct. 93 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 125 din 27 decembrie 2011 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011.
 
    Norme metodologice:
    12. In baza lunara de calcul al contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate datorata de angajator se includ si urmatoarele venituri realizate de persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b) din Codul fiscal:
    a) cuantumul sumelor reprezentand indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, numai pentru primele 5 zile de incapacitate temporara de munca suportate de angajator;
    b) cuantumul sumelor reprezentand indemnizatii de incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale.
---------
    Pct. 12 din Normele metodologice de aplicare a art. 296^5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 6 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
 
    13. Contributia pentru concedii si indemnizatii care se suporta din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se va evidentia distinct in anexa nr. 1.1 «Anexa angajator» la «Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate».
---------
    Pct. 13 din Normele metodologice de aplicare a art. 296^5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 6 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
 
    Codul fiscal:
    (3) Pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. e) si g), baza lunara de calcul pentru contributia de asigurari pentru somaj prevazuta de lege reprezinta suma castigurilor brute acordate persoanelor prevazute la art. 296^3 lit. a) si b), asupra carora exista, potrivit legii, obligatia de plata a contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj.
 
    Codul fiscal
    Art. 296^5. [...]
    (4) Pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. e), care pot sa angajeze forta de munca pe baza de contract individual de munca, in conditiile prevazute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, care au, cu exceptia institutiilor publice definite conform Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, obligatia de a plati lunar contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, baza lunara de calcul a acestei contributii reprezinta suma castigurilor brute realizate de salariatii incadrati cu contract individual de munca, potrivit legii, inclusiv de salariatii care cumuleaza pensia cu salariul, in conditiile legii, cu exceptia veniturilor de natura celor prevazute la art. 296^15.
 
    Norme metodologice:
    14. Prin castig brut realizat de un salariat incadrat cu contract individual de munca, potrivit legii, inclusiv salariatul care cumuleaza pensia cu salariul, in conditiile legii, se intelege orice castig in bani si/sau in natura primit de la angajator de catre aceste persoane, ca plata a muncii lor sau pe perioada in care sunt incadrate in munca, inclusiv in perioadele de suspendare ca urmare a statutului de salariat pe care il detin, cu exceptia veniturilor prevazute la pct. 24.
---------------
    Pct. 14 din Normele metodologice de aplicare a art. 296^5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 2 al lit. G a art. I din HOTARAREA nr. 670 din 4 iulie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 13 iulie 2012.
 
    14^1. In baza lunara de calcul al contributiei la Fondul de garantare se iau in calcul si cuantumul sumelor reprezentand indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, numai pentru primele 5 zile de incapacitate suportate de angajator, precum si cuantumul sumelor reprezentand indemnizatii de incapacitate temporara de munca drept urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, acordate in baza Legii nr. 346/2002, republicata, cu modificarile ulterioare, numai pentru primele 3 zile de incapacitate suportate de angajator.
---------------
    Pct. 14^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 296^5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 3 al lit. G a art. I din HOTARAREA nr. 670 din 4 iulie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 13 iulie 2012.
 
    Codul fiscal:
    (5) Pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. e) si g), baza lunara de calcul al contributiei de asigurare la accidente de munca si boli profesionale reprezinta suma castigurilor brute realizate lunar de persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b), respectiv salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical, cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala.
    Norme metodologice:
    15. Pe perioada in care persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b) din Codul fiscal beneficiaza de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, baza de calcul al contributiei pentru accidente de munca si boli profesionale o reprezinta salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical.
 
    (6) La stabilirea bazei lunare de calcul al contributiilor sociale obligatorii prevazute la alin. (1)-(5) si art. 296^6 - 296^13, se au in vedere exceptiile prevazute la art. 296^15 si 296^16.
------------
    Alin. (6) al art. 296^5 a fost introdus de pct. 94 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 125 din 27 decembrie 2011 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011.
 
    Codul fiscal:
    Baza de calcul al contributiilor sociale datorate pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 1
    Art. 296^6. - (1) Pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 1, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat, respectiv al contributiei datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate reprezinta cuantumul drepturilor banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii, respectiv indemnizatia de somaj, cu exceptia situatiilor in care potrivit dispozitiilor legale se prevede altfel.
    (2) Pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 1, baza lunara de calcul pentru contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate o constituie totalitatea drepturilor reprezentand indemnizatii de somaj.
 
    Norme metodologice:
    16. Pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 1 din Codul fiscal, contributia pentru concedii si indemnizatii se aplica si asupra indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca drept urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale si se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj sau din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale constituit in conditiile legii, dupa caz. Contributia pentru concedii si indemnizatii care se suporta din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se va evidentia distinct in anexa 1.1 «Anexa angajator» la «Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate», aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1.397/2010.
 
    Codul fiscal:
    (4) Contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, in cazul somerilor, se suporta integral din bugetul asigurarilor pentru somaj, se datoreaza pe toata durata efectuarii practicii profesionale in cadrul cursurilor organizate potrivit legii si se stabileste in cota de 1% aplicata asupra cuantumului drepturilor acordate pe perioada respectiva reprezentand indemnizatia de somaj.
 
    Norme metodologice:
    17. Contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale se calculeaza prin aplicarea cotei de 1%, prevazuta de lege, asupra drepturilor reprezentand indemnizatia de somaj care se acorda pe perioada efectuarii de catre somerii care se afla in plata acestui drept a practicii profesionale in cadrul cursurilor organizate, potrivit legii, de agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti.
 
    Codul fiscal:
    Baza de calcul al contributiilor sociale datorate de persoanele prevazute la art. 296^3 lit. d) si de cele care primesc indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale
    ART. 296^9
    (1) Pentru persoanele cu venituri din pensii care depasesc 740 lei, prevazute la art. 296^3 lit. d), baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate o reprezinta numai partea de venit care depaseste nivelul de 740 lei.
    (2) Pentru persoanele preluate in plata de catre Casa Nationala de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii si de catre casele sectoriale de pensii, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate o reprezinta cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale.
-----------
    Art. 296^9 a fost modificat de pct. 95 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 125 din 27 decembrie 2011 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011.
    Alin. (1) al art. 296^9 a fost modificat de art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 15 din 8 mai 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 8 mai 2012.
    Alin. (1) al art. 296^9 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 15 din 8 mai 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 10 mai 2012.
    Art. 296^9 a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDONANTA nr. 15 din 23 august 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 29 august 2012.
 
    Norme metodologice:
    18. Abrogat.
---------------
    Pct. 18 din Normele metodologice de aplicare a art. 296^9 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de pct. 4 al lit. G a art. I din HOTARAREA nr. 670 din 4 iulie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 13 iulie 2012.
 
    Codul fiscal:
    Exceptii generale
    Art. 296^15. - Nu se cuprind in baza lunara a contributiilor sociale obligatorii, prevazuta la art. 296^4, urmatoarele:
    [...]
    b) ajutoarele de inmormantare, ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile, ajutoarele pentru nastere, veniturile reprezentand cadouri pentru copiii minori ai salariatilor, cadourile oferite salariatelor, contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului, costul prestatiilor pentru tratament si odihna, inclusiv transportul pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariatii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevazut in contractul de munca. Cadourile oferite de angajatori in beneficiul copiilor minori ai angajatilor, cu ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase, precum si cadourile oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie nu intra in baza de calcul, in masura in care valoarea cadoului oferit fiecarei persoane, cu orice ocazie dintre cele de mai sus, nu depaseste 150 lei.
    b^1) ajutoarele de deces, indemnizatiile acordate urmasilor personalului militar din armata decedat ca urmare a participarii la actiuni militare si indemnizatiile lunare de invaliditate acordate personalului militar din armata ca urmare a participarii la actiuni militare;
-----------
    Litera b^1) a art. 296^15 a fost introdusa de pct. 97 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 125 din 27 decembrie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011.
 
    Norme metodologice:
    19. In cazul depasirii sumei de 150 lei pentru cadourile oferite, partea care depaseste reprezinta venit din salarii si se cuprinde in baza de calcul prevazuta la art. 296^4 si 296^5 din Codul fiscal.
 
    Codul fiscal:
    Exceptii specifice
    ART. 296^16
    Se excepteaza de la plata contributiilor sociale urmatoarele venituri:
    a) la contributia de asigurari sociale, veniturile prevazute la art. 296^4 alin. (1) lit. l), q), r), s) si t), precum si la lit. o) si p) pentru partea care depaseste nivelul prevazut la art. 296^11; de asemenea, se excepteaza indemnizatiile de sedinta primite de consilierii locali, judeteni sau ai municipiului Bucuresti, precum si prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat;
    b) la contributia de asigurari sociale de sanatate, veniturile prevazute la art. 296^4 alin. (1) lit. o), p) si t);
    c) la contributia de asigurari pentru somaj:
    c1. veniturile prevazute la art. 296^4 alin. (1) lit. d), e), g), h), j), l), n), p), r), s), s), t) si t);
    c2. prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat;
    c3. veniturile obtinute de pensionari;
    c4. veniturile realizate de persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b) care nu se mai regasesc in raporturi juridice cu persoanele prevazute la art. 296^3 lit. e) si g), dar incaseaza venituri ca urmare a faptului ca au avut incheiate raporturi juridice si respectivele venituri se acorda, potrivit legii, ulterior sau la data incetarii raporturilor juridice; in aceasta categorie nu se includ sumele reprezentand salarii, diferente de salarii, venituri asimilate salariilor sau diferente de venituri asimilate salariilor, asupra carora exista obligatia platii contributiei de asigurare pentru somaj, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile, precum si actualizarea acestora cu indicele de inflatie;
    c5. compensatiile acordate, in conditiile legii ori ale contractelor colective sau individuale de munca, persoanelor carora le inceteaza raporturile de munca ori de serviciu sau care, potrivit legii, sunt trecute in rezerva ori in retragere;
    c6. veniturile aferente perioadei in care raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor care au incheiat astfel de raporturi sunt suspendate potrivit legii, altele decat cele aferente perioadei de incapacitate temporara de munca cauzata de boli obisnuite ori de accidente in afara muncii si perioadei de incapacitate temporara de munca in cazul accidentului de munca sau al bolii profesionale, in care plata indemnizatiei se suporta de unitate, conform legii;
    c7. drepturile de salariu lunar acordate politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, potrivit legii;
    d) la contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale:
    d1. veniturile prevazute la art. 296^4 alin. (1) lit. c), d), e), g), h), j), l), n), q), r), s), s) si t);
    d2. veniturile realizate de politisti, functionarii publici cu statut special si personalul civil din cadrul institutiilor publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala;
    d3. prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat;
    e) la contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate:
    e1. veniturile acordate, potrivit legii, cadrelor militare in activitate, politistilor si functionarilor publici cu statut special care isi desfasoara activitatea in institutiile din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala;
    e2. veniturile prevazute la art. 296^4 alin. (1) lit. g), h), j), l), n), p), s), s), t) si t);
    f) la contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, veniturile care nu au la baza un contract individual de munca, precum si prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat sau Fondul national unic pentru asigurari de sanatate, inclusiv cele acordate pentru accidente de munca si boli profesionale.
---------
    Art. 296^16 a fost modificat de pct. 99 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 125 din 27 decembrie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011.
 
    Codul fiscal:
    Exceptii specifice
    Art. 296^16. - Se excepteaza de la plata contributiilor sociale urmatoarele venituri:
    a) la contributia de asigurari sociale, veniturile prevazute la art. 296^4 alin. (1) lit. l), q), r), s) si t), precum si la lit. o) si p) pentru partea care depaseste nivelul prevazut la art. 296^11; de asemenea, se excepteaza indemnizatiile de sedinta primite de consilierii locali, judeteni sau ai municipiului Bucuresti, precum si prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat;
 
    Norme metodologice:
    20. Sunt exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale urmatoarele:
    a) indemnizatiile lunare de neconcurenta prevazute in contractele individuale de munca, in conditiile legii;
    b) indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, suportate de angajator, potrivit legii;
    c) indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, suportate de la Fondul national de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, potrivit legii;
    d) ajutoarele lunare si platile compensatorii care se acorda, conform legii, personalului militar, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, la trecerea in rezerva sau direct in retragere, respectiv la incetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;
    e) veniturile acordate la momentul disponibilizarii, venitul lunar de completare sau platile compensatorii, suportate din bugetul asigurarilor de somaj, potrivit actelor normative care reglementeaza aceste domenii;
    f) indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate de angajator, potrivit legii, pentru partea care depaseste nivelul prevazut la art. 296^11;
    g) indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate de la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii, pentru partea care depaseste nivelul prevazut la art. 296^11;
    h) indemnizatiile de sedinta primite de consilierii locali, judeteni sau ai municipiului Bucuresti;
    i) prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat.
---------
    Pct. 20 din Normele metodologice de aplicare a art. 296^16 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 7 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
 
    Codul fiscal:
    Exceptii specifice
    Art. 296^16. - [...]
    b) la contributia de asigurari sociale de sanatate, veniturile prevazute la art. 296^4 alin. (1) lit. o), p) si t);
 
    Norme metodologice:
    21. Sunt exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate urmatoarele:
    a) indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate de angajator, potrivit legii, numai pentru contributia individuala;
    b) indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate de la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii;
    c) veniturile acordate la momentul disponibilizarii, venitul lunar de completare sau platile compensatorii, suportate din bugetul asigurarilor de somaj, potrivit actelor normative care reglementeaza aceste domenii.
---------
    Pct. 21 din Normele metodologice de aplicare a art. 296^16 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 8 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
 
    Codul fiscal:
    Exceptii specifice
    Art. 296^16. - [...]
    e) la contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate:
    e1. veniturile acordate, potrivit legii, cadrelor militare in activitate, politistilor si functionarilor publici cu statut special care isi desfasoara activitatea in institutiile din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala;
    e2. veniturile prevazute la art. 296^4 alin. (1) lit. g), h), j), l), n), p), s), s), t) si t);
 
    Norme metodologice:
    22. Sunt exceptate de la plata contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate urmatoarele:
    a) veniturile acordate, potrivit legii, cadrelor militare in activitate, politistilor si functionarilor publici cu statut special care isi desfasoara activitatea in ministerele si institutiile din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala;
    b) sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau comitetului de audit, dupa caz, precum si sumele primite pentru participarea in consilii, comisii, comitete si altele asemenea, inclusiv indemnizatiile de sedinta primite de consilierii locali, judeteni sau ai municipiului Bucuresti;
    c) sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite, potrivit legii;
    d) sumele din profitul net, cuvenite administratorilor societatilor comerciale, potrivit legii sau actului constitutiv, dupa caz, precum si participarea la profitul unitatii pentru managerii cu contract de management, potrivit legii;
    e) indemnizatiile lunare de neconcurenta prevazute in contractele individuale de munca, in conditiile legii;
    f) remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari sau de alte persoane, in baza contractului de mandat, potrivit legii privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari;
    g) indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate de la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii;
    h) ajutoarele lunare si platile compensatorii care se acorda, conform legii, personalului militar, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, la trecerea in rezerva sau direct in retragere, respectiv la incetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;
    i) ajutoarele lunare si platile compensatorii care se acorda, conform legii, personalului militar, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, la trecerea in rezerva sau direct in retragere, respectiv la incetarea raporturilor de serviciu, fara drept la pensie, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;
    j) veniturile reprezentand plati compensatorii suportate de angajator potrivit contractului colectiv sau individual de munca;
    k) veniturile acordate la momentul disponibilizarii, venitul lunar de completare sau platile compensatorii, suportate din bugetul asigurarilor de somaj, potrivit actelor normative care reglementeaza aceste domenii.
---------
    Pct. 22 din Normele metodologice de aplicare a art. 296^16 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 9 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
 
 
    Codul fiscal:
    Exceptii specifice
    Art. 296^16. - [...]
    c) la contributia de asigurari pentru somaj:
    c1. veniturile prevazute la art. 296^4 alin. (1) lit. d), e), g), h), j), l), n), p), r), s), s), t) si t);
    c2. prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat;
    c3. veniturile obtinute de pensionari;
    c4. veniturile realizate de persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b), care nu se mai regasesc in raporturi juridice cu persoanele prevazute la art. 296^3 lit. e) si g), dar incaseaza venituri ca urmare a faptului ca au avut incheiate raporturi juridice si respectivele venituri se acorda, potrivit legii, ulterior sau la data incetarii raporturilor juridice; in aceasta categorie nu se includ sumele reprezentand salarii, diferente de salarii, venituri asimilate salariilor sau diferente de venituri asimilate salariilor, asupra carora exista obligatia platii contributiei de asigurare pentru somaj, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile, precum si actualizarea acestora cu indicele de inflatie;
    c5. compensatiile acordate, in conditiile legii ori ale contractelor colective sau individuale de munca, persoanelor carora le inceteaza raporturile de munca ori de serviciu sau care, potrivit legii, sunt trecute in rezerva ori in retragere;
    c6. veniturile aferente perioadei in care raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor care au incheiat astfel de raporturi sunt suspendate potrivit legii, altele decat cele aferente perioadei de incapacitate temporara de munca cauzata de boli obisnuite ori de accidente in afara muncii si perioadei de incapacitate temporara de munca in cazul accidentului de munca sau al bolii profesionale, in care plata indemnizatiei se suporta de unitate, conform legii;
    c7. drepturile de salariu lunar acordate politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, potrivit legii.
 
    Norme metodologice:
    23. Sunt exceptate de la plata contributiei de asigurari pentru somaj urmatoarele:
    a) drepturile de solda lunara acordate personalului militar, potrivit legii;
    b) remuneratia administratorilor societatilor comerciale, companiilor/societatilor nationale si regiilor autonome, desemnati/numiti in conditiile legii, precum si sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor si in consiliul de administratie;
    c) sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau comitetului de audit, dupa caz, precum si sumele primite pentru participarea in consilii, comisii, comitete si altele asemenea, inclusiv indemnizatiile de sedinta primite de consilierii locali, judeteni sau ai municipiului Bucuresti;
    d) sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite, potrivit legii;
    e) sumele din profitul net cuvenite administratorilor societatilor comerciale, potrivit legii sau actului constitutiv, dupa caz, precum si participarea la profitul unitatii pentru managerii cu contract de management, potrivit legii;
    f) indemnizatiile lunare de neconcurenta prevazute in contractele individuale de munca, in conditiile legii;
    g) remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari sau de alte persoane, in baza contractului de mandat, potrivit legii privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari;
    h) indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii;
    i) indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, suportate din Fondul national de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, potrivit legii;
    j) ajutoarele lunare si platile compensatorii care se acorda, conform legii, personalului militar, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, la trecerea in rezerva sau direct in retragere, respectiv la incetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;
    k) ajutoarele lunare si platile compensatorii care se acorda, conform legii, personalului militar, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, la trecerea in rezerva sau direct in retragere, respectiv la incetarea raporturilor de serviciu, fara drept la pensie, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;
    l) veniturile reprezentand plati compensatorii suportate de angajator potrivit contractului colectiv sau individual de munca;
    m) veniturile acordate la momentul disponibilizarii, venitul lunar de completare sau platile compensatorii, suportate din bugetul asigurarilor de somaj, potrivit actelor normative care reglementeaza aceste domenii;
    n) prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat;
    o) veniturile obtinute de pensionari;
    p) veniturile realizate de persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b) din Codul fiscal care nu se mai regasesc in raporturi juridice cu persoanele prevazute la art. 296^3 lit. e) si g) din Codul fiscal, dar incaseaza venituri ca urmare a faptului ca au avut incheiate raporturi juridice si respectivele venituri se acorda, potrivit legii, ulterior sau la data incetarii raporturilor juridice; in aceasta categorie nu se includ sumele reprezentand salarii, diferente de salarii, venituri asimilate salariilor sau diferente de venituri asimilate salariilor, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile, precum si actualizarea acestora cu indicele de inflatie, care se supun platii contributiei de asigurare pentru somaj;
    q) compensatiile acordate, in conditiile legii ori ale contractelor colective sau individuale de munca, persoanelor carora le inceteaza raporturile de munca ori de serviciu sau care, potrivit legii, sunt trecute in rezerva ori in retragere, altele decat cele prevazute la lit. j), k), l) si m);
    r) veniturile aferente perioadei in care raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor care au incheiat astfel de raporturi sunt suspendate potrivit legii, altele decat cele aferente perioadei de incapacitate temporara de munca cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii si perioadei de incapacitate temporara de munca in cazul accidentului de munca sau al bolii profesionale, in care plata indemnizatiei se suporta de unitate, conform legii, care se supun platii contributiei de asigurare pentru somaj;
    s) drepturile de salariu lunar acordate politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, potrivit legii.
---------
    Pct. 23 din Normele metodologice de aplicare a art. 296^16 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 10 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
 
    24. Sunt exceptate de la plata contributiei la Fondul de garantare a creantelor salariale urmatoarele:
    a) veniturile de natura celor prevazute la art. 296^15 din Codul fiscal;
    b) compensatiile acordate, in conditiile legii ori ale contractelor colective sau individuale de munca, persoanelor concediate pentru motive care nu tin de persoana lor;
    c) prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat sau Fondul national unic pentru asigurari de sanatate, inclusiv cele acordate pentru accidente de munca si boli profesionale;
    d) drepturile de hrana acordate de angajatori salariatilor, in conformitate cu legislatia in vigoare;
    e) veniturile acordate potrivit prevederilor legale sub forma de participare a salariatilor la profit.
 
    Codul fiscal:
    Exceptii specifice
    Art. 296^16. - [...]
    d) la contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale:
    d1. veniturile prevazute la art. 296^4 alin. (1) lit. c), d), e), g), h), j), l), n), q), r), s), s) si t);
    d2. veniturile realizate de politisti, functionarii publici cu statut special si personalul civil din cadrul institutiilor publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala;
    d3. prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat.
 
    Norme metodologice:
    25. Sunt exceptate de la plata contributiei de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale urmatoarele:
    a) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul persoanelor juridice fara scop patrimonial;
    b) drepturile de solda lunara acordate personalului militar, potrivit legii;
    c) remuneratia administratorilor societatilor comerciale, companiilor/societatilor nationale si regiilor autonome, desemnati/numiti in conditiile legii, precum si sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor si in consiliul de administratie;
    d) sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau comitetului de audit, dupa caz, precum si sumele primite pentru participarea in consilii, comisii, comitete si altele asemenea, inclusiv indemnizatiile de sedinta primite de consilierii locali, judeteni sau ai municipiului Bucuresti;
    e) sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite, potrivit legii;
    f) sumele din profitul net cuvenite administratorilor societatilor comerciale, potrivit legii sau actului constitutiv, dupa caz, precum si participarea la profitul unitatii pentru managerii cu contract de management, potrivit legii;
    g) indemnizatiile lunare de neconcurenta prevazute in contractele individuale de munca, in conditiile legii;
    h) remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari sau de alte persoane, in baza contractului de mandat, potrivit legii privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari;
    i) indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, suportate de angajator, potrivit legii;
    j) indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, suportate din Fondul national de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, potrivit legii;
    k) ajutoarele lunare si platile compensatorii care se acorda, conform legii, personalului militar, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, la trecerea in rezerva sau direct in retragere, respectiv la incetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;
    l) ajutoarele lunare si platile compensatorii care se acorda, conform legii, personalului militar, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, la trecerea in rezerva sau direct in retragere, respectiv la incetarea raporturilor de serviciu, fara drept la pensie, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;
    m) veniturile acordate la momentul disponibilizarii, venitul lunar de completare sau platile compensatorii, suportate din bugetul asigurarilor de somaj, potrivit actelor normative care reglementeaza aceste domenii;
    n) veniturile realizate de politisti, functionarii publici cu statut special si personalul civil din cadrul institutiilor publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala;
    o) prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat.
    Contributia pentru asigurarea de accidente de munca si boli profesionale nu se datoreaza pe perioada practicii profesionale a elevilor, ucenicilor si studentilor.
---------
    Pct. 25 din Normele metodologice de aplicare a art. 296^16 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 11 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
 
    Codul fiscal:
    Prevederi specifice privind contributiile de asigurari sociale de sanatate
    ART. 296^17
    (1) Contributia de asigurari sociale de sanatate nu se datoreaza pentru indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu exceptia contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele prevazute la art. 296^3 lit. e) si g) pentru indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate din fondurile proprii ale acestora.
    (2) Contributia pentru concedii si indemnizatii nu se datoreaza pentru indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu exceptia contributiei pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele prevazute la art. 296^3 lit. e) si g) pentru indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate din fondurile proprii ale acestora, si, respectiv, pentru indemnizatiile pentru accidente de munca si boli profesionale.
    (3) Se datoreaza contributie individuala de asigurari sociale de sanatate pentru indemnizatiile de incapacitate temporara de munca, survenita ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, acordate persoanelor prevazute la art. 296^3 lit. a) si b), in baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, cu modificarile ulterioare.
    (4) Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate prevazuta la alin. (3) se stabileste prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra indemnizatiei pentru incapacitate de munca, survenita ca urmare a unui accident de munca sau unei boli profesionale, si se suporta de catre persoanele prevazute la art. 296^3 lit. e) si g) ori din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, constituit in conditiile legii, dupa caz.
    (5) Persoanele prevazute la art. 296^3 lit. e) si g) vor retine din contributia datorata fondului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale sumele calculate potrivit alin. (4).
    (6) Persoanele prevazute la art. 296^3 lit. e) si g) datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b), calculata asupra:
    a) sumelor reprezentand indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, numai pentru zilele de incapacitate temporara de munca, suportate de angajator;
    b) sumelor reprezentand indemnizatii de incapacitate temporara de munca, survenita ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, acordate in baza Legii nr. 346/2002, republicata, cu modificarile ulterioare, numai pentru zilele de incapacitate temporara de munca, suportate de angajator.
    (7) Persoanele prevazute la art. 296^3 lit. e) si g) datoreaza contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b), calculata asupra:
    a) sumelor reprezentand indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, numai pentru zilele de incapacitate temporara de munca, suportate de angajator;
    b) sumelor reprezentand indemnizatii de incapacitate temporara de munca, survenita ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, acordate in baza Legii nr. 346/2002, republicata, cu modificarile ulterioare.
    (8) Contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate prevazuta la alin. (7) lit. b) se stabileste prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra indemnizatiei pentru incapacitate de munca, survenita ca urmare a unui accident de munca sau unei boli profesionale, si se suporta de catre persoanele prevazute la art. 296^3 lit. e) si g) ori din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, constituit in conditiile legii, dupa caz.
    (9) Persoanele prevazute la art. 296^3 lit. e) si g) vor retine din contributia datorata fondului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale sumele calculate potrivit alin. (8).
-----------
    Art. 296^17 a fost modificat de pct. 100 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 125 din 27 decembrie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011.
 
    Norme metodologice:
    26. Abrogat.
---------
    Pct. 26 din Normele metodologice de aplicare a art. 296^17 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de pct. 12 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 50 din 25 ianuarie 2012 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012.
 
    Codul fiscal:
    Calculul, retinerea si virarea contributiilor sociale
    Art. 296^18. [...]
    (5) Calculul contributiilor sociale individuale se realizeaza prin aplicarea cotelor prevazute la alin. (3) asupra bazei lunare de calcul prevazute la art. 296^4, corectata cu veniturile specifice fiecarei contributii in parte, cu exceptiile prevazute la art. 296^15 si, dupa caz, la art. 296^16.
 
    Norme metodologice:
    27. Pentru calculul contributiei de asigurari sociale in cazul in care au fost acordate sume reprezentand salarii sau diferente de salarii stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile, actualizate cu indicele de inflatie la data platii acestora, precum si in cazul in care prin astfel de hotarari s-a dispus reincadrarea in munca a unor persoane, in vederea stabilirii punctajului lunar prevazut de legea privind sistemul unitar de pensii publice, sumele respective se defalca pe lunile la care se refera si se utilizeaza cotele de contributii de asigurari sociale care erau in vigoare in acea perioada.
 
    Codul fiscal
    Art. 296^18 [...]
    (5^1) In cazul in care au fost acordate sume reprezentand salarii sau diferente de salarii stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile, actualizate cu indicele de inflatie la data platii acestora, contributiile sociale datorate potrivit legii se calculeaza si se retin la data efectuarii platii si se vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume.
 
    Norme metodologice:
    28. Pentru calculul contributiilor sociale, altele decat cele prevazute la pct. 27, in situatia hotararilor judecatoresti ramase definitive si irevocabile, prin care se stabilesc obligatii de plata a unor sume sau drepturi reprezentand salarii, diferente de salarii, venituri asimilate salariilor sau diferente de venituri asimilate salariilor, actualizate cu indicele de inflatie la data platii acestora, asupra carora exista obligatia platii contributiilor sociale, precum si in cazul in care prin astfel de hotarari s-a dispus reincadrarea in munca a unor persoane, sumele respective se defalca pe lunile la care se refera si se utilizeaza cotele de contributii de asigurari sociale care erau in vigoare in acea perioada.
---------------
    Pct. 28 din Normele metodologice de aplicare a art. 296^18, alin. (5^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 5 al lit. G a art. I din HOTARAREA nr. 670 din 4 iulie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 13 iulie 2012.
 
    Codul fiscal:
    (6) In cazul in care din calcul rezulta o baza de calcul mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut, prevazut la art. 296^4 alin. (3), cota contributiei individuale de asigurari sociale se va aplica asupra echivalentului a de 5 ori castigul salarial mediu brut, pe fiecare loc de realizare al venitului.
    Norme metodologice:
    29. Prin loc de realizare al venitului se intelege persoana fizica sau juridica care are calitatea de angajator sau entitatea asimilata angajatorului.
    In cazul in care persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b) din Codul fiscal obtin venituri ca urmare a incheierii mai multor contracte individuale de munca cu acelasi angajator, aceste venituri se cumuleaza, dupa care se plafoneaza in vederea obtinerii bazei lunare de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale.
    In cazul in care persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b) din Codul fiscal obtin venituri ca urmare a incheierii mai multor contracte individuale de munca cu angajatori diferiti, veniturile obtinute se plafoneaza separat de catre fiecare angajator in parte.
    Codul fiscal:
    (8) Calculul contributiilor sociale datorate de angajator si de entitatile prevazute la art. 296^3 lit. f) si g) se realizeaza prin aplicarea cotelor prevazute la alin. (3) asupra bazelor de calcul prevazute la art. 296^5-296^13, dupa caz.
 
    Norme metodologice:
    30. Bazele de calcul prevazute la art. 296^5-296^13 din Codul fiscal sunt cele rezultate dupa aplicarea exceptiilor generale si specifice.
-----------------
    Pct. 1-30 din Normele metodologice de aplicare a Titlul IX^2 "Contributii sociale obligatorii" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost introduse de litera G a art. I din HOTARAREA nr. 150 din 23 februarie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 1 martie 2011.
 
    Codul fiscal
    Art. 296^19 [...]
    (1^9) Persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b) care isi desfasoara activitatea in Romania si obtin venituri sub forma de salarii de la angajatori din state care nu intra sub incidenta regulamentelor Uniunii Europene privind coordonarea sistemelor de securitate sociala sau din state cu care Romania nu are incheiate acorduri ori conventii in domeniul securitatii sociale si care datoreaza contributiile sociale obligatorii pentru salariatii lor depun declaratia prevazuta la alin. (1), direct sau printr-un reprezentant fiscal/imputernicit, si achita contributiile sociale ale angajatorului si cele individuale, numai daca exista un acord incheiat in acest sens cu angajatorul; aceleasi obligatii le au si persoanele fizice romane care obtin venituri din salarii, ca urmare a activitatii desfasurate la misiunile diplomatice si posturile consulare acreditate in Romania, in cazul in care misiunile si posturile respective nu opteaza pentru indeplinirea obligatiilor declarative si de plata a contributiilor sociale.
-----------
    Alin. (1^9) al art. 296^19 a fost introdus de pct. 105 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 125 din 27 decembrie 2011, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011.
    Alin. (1^9) al art. 296^19 a fost modificat de pct. 40 al art. I din ORDONANTA nr. 15 din 23 august 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 29 august 2012.
 
    (1^10) Persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b), care isi desfasoara activitatea in Romania si obtin venituri sub forma de salarii de la angajatori nerezidenti care nu au sediul social sau reprezentanta in Romania si care datoreaza contributiile sociale obligatorii pentru salariatii lor, potrivit instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte, au obligatia sa depuna declaratia prevazuta la alin. (1) si sa achite contributiile sociale ale angajatorului si pe cele individuale numai daca exista un acord incheiat in acest sens cu angajatorul.
-----------
    Alin. (1^10) al art. 296^19 a fost introdus de pct. 41 al art. I din ORDONANTA nr. 15 din 23 august 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 29 august 2012.
 
    (1^11) Angajatorii prevazuti la alin. (1^9) si (1^10) au obligatia sa transmita organului fiscal competent informatii cu privire la acordul incheiat cu angajatii.
-----------
    Alin. (1^11) al art. 296^19 a fost introdus de pct. 41 al art. I din ORDONANTA nr. 15 din 23 august 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 29 august 2012.
    Alin. (1^11) al art. 296^19 a fost modificat de pct. 82 al art. I din ORDONANTA nr. 8 din 23 ianuarie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 23 ianuarie 2013.
 
    (1^12) Daca intre angajatorii prevazuti la alin. (1^9) si (1^10) si persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b) nu au fost incheiate acorduri, obligatia privind achitarea contributiilor sociale datorate de angajatori, retinerea si virarea contributiilor sociale individuale, precum si depunerea declaratiei prevazute la alin. (1) revine angajatorilor. Declaratia se poate depune direct sau printr-un reprezentant fiscal/imputernicit.
-----------
    Alin. (1^12) al art. 296^19 a fost introdus de pct. 41 al art. I din ORDONANTA nr. 15 din 23 august 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 29 august 2012.
    Alin. (1^12) al art. 296^19 a fost modificat de pct. 82 al art. I din ORDONANTA nr. 8 din 23 ianuarie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 23 ianuarie 2013.
 
    Norme metodologice:
    31. Abrogat.
---------------
    Pct. 31 din Normele metodologice de aplicare a art. 296^19, alin. (1^9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 6 al lit. G a art. I din HOTARAREA nr. 670 din 4 iulie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 13 iulie 2012.
    Pct. 31 din Normele metodologice de aplicare a art. 296^19, alin. (1^9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de pct. 2 al lit. G a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 6 martie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 14 martie 2013.
 
    Codul fiscal
    Art. 296^22 [...]
    (1) Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale pentru persoanele prevazute la art. 296^21 alin. (1) lit. a)-e) este venitul declarat, care nu poate fi mai mic de 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si nici mai mare decat echivalentul a de 5 ori acest castig; contribuabilii al caror venit ramas dupa deducerea din venitul total realizat a cheltuielilor efectuate in scopul realizarii acestui venit, respectiv valoarea anuala a normei de venit, dupa caz, raportat la cele 12 luni ale anului, este sub nivelul minim mentionat, nu datoreaza contributie de asigurari sociale.
 
    Norme metodologice:
    32. Venitul declarat de contribuabilii prevazuti la art. 296^21 alin. (1) lit. a)-e) din Codul fiscal reprezinta un venit ales de catre acestia, cuprins intre 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si echivalentul a de 5 ori acest castig.
    Incadrarea in categoria persoanelor obligate sa se asigure se face in functie de:
    - venitul realizat in anul precedent, ramas dupa scaderea din totalul veniturilor incasate a cheltuielilor efectuate in scopul realizarii acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentand contributii sociale, raportat la numarul lunilor de activitate din cursul anului, in cazul contribuabililor care desfasoara activitati impuse in sistem real;
    - venitul estimat a se realiza potrivit art. 81 alin. (1) din Codul fiscal, in cazul contribuabililor care isi incep activitatea in cursul anului fiscal;
    - valoarea lunara a normelor de venit, obtinuta prin raportarea normelor anuale de venit la cele 12 luni ale anului dupa aplicarea corectiilor prevazute la art. 49 din Codul fiscal, in cazul contribuabililor care desfasoara activitati impuse pe baza de norme de venit.
    Contribuabilii care desfasoara activitati impuse in sistem real, care in anul fiscal precedent au realizat venituri sub nivelul plafonului minim prevazut de lege, nu sunt obligati sa se asigure si nu datoreaza contributie de asigurari sociale, pentru anul fiscal urmator. Contributiile de asigurari sociale platite in anul fiscal in care au fost realizate venituri sub nivelul plafonului prevazut de lege nu se restituie, acestea fiind luate in calcul la stabilirea stagiului de cotizare si la stabilirea punctajului pentru pensionare.
---------------
    Pct. 32 din Normele metodologice de aplicare a art. 296^22, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 6 al lit. G a art. I din HOTARAREA nr. 670 din 4 iulie 2012, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 13 iulie 2012.
 
   Codul fiscal:
    Art. 296^22
    [...]
    (2) Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele prevazute la art. 296^21 alin. (1) lit. a)-e) este diferenta dintre totalul veniturilor incasate si cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentand contributii sociale, sau valoarea anuala a normei de venit, dupa caz, raportata la cele 12 luni ale anului, si nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara, daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia.
 
    Norme metodologice:
    33. Intregirea bazei lunare de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate la nivelul unui salariu de baza minim brut pe tara, in cazul persoanelor prevazute la art. 296^21 alin. (1) lit. a)-e) din Codul fiscal, care au realizat un venit lunar sub acest nivel, se efectueaza de catre organul fiscal competent, in anul urmator, dupa depunerea declaratiilor fiscale.
---------------
    Pct. 33 din Normele metodologice de aplicare a art. 296^22, alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 3 al lit. G a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 6 martie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 14 martie 2013.
 
    Codul fiscal:
    Art. 296^22
    [...]
    (7) Pentru persoanele prevazute la art. 52 alin. (1) lit. a)-c), baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale nu poate fi mai mare decat echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu brut prevazut in legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
 
    Norme metodologice
    34. In cazul persoanelor prevazute la art. 52 alin. (1) lit. a)-c) din Codul fiscal, incadrarea in plafonul reprezentand echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu brut prevazut in legea bugetului asigurarilor sociale de stat se efectueaza de catre platitorul de venituri.
---------------
    Pct. 34 din Normele metodologice de aplicare a art. 296^22, alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 3 al lit. G a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 6 martie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 14 martie 2013.
 
    Codul fiscal:
    Art. 296^24
    [...]
    (9) Pentru contribuabilii care realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. 296^21 alin. (1) lit. i), incadrarea in plafonul maxim prevazut la art. 296^22 alin. (2^1) se face de catre organul fiscal prin decizia de impunere prevazuta la alin. (2), iar incadrarea in plafonul maxim prevazut la art. 296^22 alin. (2^2) se face de catre platitorul de venit la momentul platii venitului.
----------
    Alin. (9) al art. 296^24 a fost modificat de pct. 8 al art. 47 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 88 din 18 septembrie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 20 septembrie 2013.
 
    Norme metodologice:
    35. Intregirea bazei lunare de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate la nivelul unui salariu de baza minim brut pe tara, in lunile in care persoanele prevazute la art. 296^21 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal au realizat venituri sub acest nivel, se efectueaza de catre organul fiscal competent, in anul urmator, dupa depunerea declaratiilor fiscale.
    Intregirea bazei lunare de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate la nivelul a o treime din salariul de baza minim brut pe tara, pentru persoanele prevazute la art. 296^21 alin. (1) lit. g) si h) din Codul fiscal, in cazul in care venitul lunar determinat pe baza normelor de venit sau pe baza venitului realizat este sub acest nivel, se efectueaza de catre organul fiscal competent, in anul urmator, dupa depunerea declaratiilor fiscale.
---------------
    Pct. 35 din Normele metodologice de aplicare a art. 296^22, alin. (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 3 al lit. G a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 6 martie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 14 martie 2013.
 

Vezi aici cuprinsul integral al Normelor de aplicare a Codului fiscal

 
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
contribuabilii sistemelor de asigurarinorme metodologice codul fiscal

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Data aparitiei: 03 Aprilie 2014


Votati articolul "Contribuabilii sistemelor de asigurari sociale - Contributii sociale obligatorii - Norme metodologice Codul fiscal":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Inregistrare declaratie persoana fizica autorizata 070

Intrebare: Buna ziua
Va rog sa-mi spuneti care este termenul de depunere a formularului 070 pentru PFA?
Va multumesc anticipat

Raspuns: Formularul 070 are termen de depunere de 30 de zile de la data modificarii.... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 03 Aprilie 2014 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!

Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user
Intrebare antispam: 7 - 4 =
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016Subiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2021 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Modificari la MONOGRAFIILE CONTABILE in 2021: Studii de caz + Explicatii detaliate"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X