email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 2 din 16 ianuarie 2007

HOTARARE nr. 2 din 16 ianuarie 2007
pentru aprobarea Normei nr. 1/2007 privind calculul valorii activului net si al valorii unitatii de fond pentru fondurile de pensii facultative
pentru aprobarea Normei nr. 1/2007 privind calculul valorii activului net si al valorii unitatii de fond pentru fondurile de pensii facultative

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE;
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 2 februarie 2007;

In baza prevederilor art. 3 alin. (1), ale art. 16 si ale art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005 ,

conform Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 24/2006 privind numirea presedintelui, a vicepresedintelui si a celorlalti membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

avand in vedere prevederile

art. 79 alin. (4), ale art. 80 alin. (2), ale art. 83 lit. a) si ale art. 84 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,

in baza hotararii luate in sedinta Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de 16 ianuarie 2007,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite urmatoarea hotarare:

ART. 1

Se aproba Norma nr. 1/2007 privind calculul valorii activului net si al valorii unitatii de fond pentru fondurile de pensii facultative, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2

Prezenta hotarare si norma mentionata la art. 1 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).

ART. 3

Departamentul autorizare-reglementare impreuna cu Secretariatul tehnic si cu directorul general vor urmari ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Presedintele Comisiei de Supraveghere

a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

Bucuresti, 16 ianuarie 2007.

Nr. 2.

ANEXA

NORMA Nr. 1/2007

privind calculul valorii activului net si al valorii unitatii de fond pentru fondurile de pensii facultative

Avand in vedere prevederile art. 79 alin. (4), ale art. 80 alin. (2), ale art. 83 lit. a) si ale art. 84 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,

in temeiul dispozitiilor art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005 ,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisie, emite prezenta norma.

CAP. I

Dispozitii generale

ART. 1

Prezenta norma stabileste regulile de evaluare a activelor fondurilor de pensii facultative, de calcul al valorii activului net si al valorii unitatilor de fond.

ART. 2

Prezenta norma se adreseaza administratorilor de fonduri de pensii facultative, depozitarilor si auditorilor acestora.

ART. 3

(1) Termenii si expresiile utilizate in prezenta norma au semnificatia prevazuta la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, denumita in continuare Lege.

(2) De asemenea, in intelesul prezentei norme, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

1. piata reglementata - sistem pentru tranzactionarea instrumentelor financiare, care:

a) functioneaza regulat si opereaza in mod ordonat;

b) respecta regulile care definesc conditiile de acces pe piata, de operare si de admitere la cota oficiala a anumitor instrumente financiare, reguli emise sau autorizate de catre o autoritate de reglementare, autorizare si supraveghere competenta in acest sens;

c) respecta cerintele de raportare si transparenta in vederea asigurarii protectiei investitorilor;

2. pret de inchidere - pretul la care se efectueaza ultima tranzactie in cadrul sesiunii de tranzactionare a sectiunii principale a unei piete reglementate;

3. marcare la piata - operatiunea de ajustare a valorii unui cont pentru a reflecta, la sfarsitul fiecarei sesiuni de tranzactionare, castigurile sau pierderile aferente pozitiilor deschise in cont care au rezultat din variatia pretului.

CAP. II

Reguli de evaluare a activelor

ART. 4

(1) Valorile mobiliare admise la tranzactionare pe o piata reglementata sunt evaluate la pretul de inchidere al sectiunii principale a pietei respective din ziua pentru care se efectueaza calculul.

(2) Atunci cand sunt admise la tranzactionare pe mai multe piete reglementate, valoarea la care se iau in calcul valorile mobiliare trebuie sa fie reprezentata de pretul de inchidere al pietei de pe care au fost achizitionate.

ART. 5

(1) Instrumentele pietei monetare admise la tranzactionare pe o piata reglementata sunt evaluate prin alegerea uneia dintre urmatoarele metode:

a) metoda bazata pe pretul de inchidere al sectiunii principale a respectivei piete reglementate;

b) metoda bazata pe recunoasterea zilnica a dobanzii aferente perioadei scurse de la data efectuarii plasamentului.

(2) Metoda aleasa este specificata in prospectul schemei de pensii si este mentinuta cel putin un an.

(3) Prevederile art. 4 alin. (2) se aplica si in cazul instrumentelor pietei monetare evaluate conform prevederilor alin. (1) lit. a).

ART. 6

Instrumentele financiare cu venit fix se evalueaza conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din prezenta norma.

ART. 7

(1) Detinerile din contul curent se evalueaza prin luarea in considerare a soldului disponibil la data pentru care se efectueaza calculul.

(2) In calculul activului net se iau in considerare sumele in tranzit, precum si sumele in curs de rezolvare, care se recunosc la valoarea nominala de inregistrare in contabilitate.

ART. 8

Inregistrarea in contabilitatea fondurilor de pensii facultative a tranzactiilor cu instrumente financiare se face la data efectuarii respectivei tranzactii.

ART. 9

Evaluarea instrumentelor financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata trebuie sa ia in considerare marcarea la piata pe care aceste instrumente sunt tranzactionate si in conformitate cu prevederile art. 4 din prezenta norma.

ART. 10

(1) Actiunile nou-emise care urmeaza sa fie admise la tranzactionare pe o piata reglementata se evalueaza la pretul din cadrul ofertei publice primare in care au fost achizitionate respectivele actiuni, cu conditia ca acestea sa fie inscrise la tranzactionare in termen de cel mult un an.

(2) Instrumentele financiare cu venit fix nou-emise care urmeaza sa fie admise la tranzactionare se evalueaza conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din prezenta norma, cu conditia ca acestea sa fie inscrise la tranzactionare in termen de cel mult un an.

ART. 11

Dividendele si actiunile distribuite cu titlu gratuit vor fi luate in calculul activului fondului de pensii facultative la data incasarii contravalorii acestora in contul curent al fondului, respectiv la data inregistrarii majorarii capitalului social la depozitarul central.

ART. 12

Titlurile de participare ale unui organism de plasament colectiv tranzactionate pe o piata reglementata se evalueaza conform prevederilor art. 4 din prezenta norma.

ART. 13

(1) Pentru actiunile netranzactionate pe o perioada de maximum 30 de zile, evaluarea va lua in calcul cea mai mica valoare dintre pretul de achizitie si valoarea contabila pe actiune. Valoarea contabila pe actiune este determinata prin raportarea pozitiei "Capitaluri proprii" din bilantul contabil depus la Ministerul Finantelor Publice ori la autoritati echivalente din statele membre sau state terte la numarul de actiuni emise. Valoarea contabila pe actiune se recalculeaza in termen de maximum 3 luni de la data de depunere la Ministerul Finantelor Publice sau la autoritati echivalente din statele membre ori state terte a situatiilor financiare.

(2) Evaluarea prevazuta la alin. (1) nu se aplica pentru actiuni suspendate de la tranzactionare in respectivul interval de timp, in cazul aparitiei unor evenimente de natura celor prevazute la art. 224 alin. (5) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare. In acest caz, evaluarea va avea drept baza de calcul cel mai mic pret inregistrat pe piata in intervalul de 30 de zile anterior suspendarii de la tranzactionare.

(3) Actiunile care au fost delistate pot fi pastrate in portofoliul fondului de pensii facultative pentru o perioada de maximum 2 ani de la data delistarii, iar evaluarea acestora se va face conform alin. (1).

ART. 14

In anumite situatii justificate, in scopul protejarii intereselor participantilor si beneficiarilor, Comisia poate solicita administratorului si depozitarului ca instrumentele financiare care nu mai sunt admise la tranzactionare sa fie luate in calculul activului net la valoarea zero.

CAP. III

Reguli de calcul al activelor fondului

ART. 15

Valoarea neta a activelor unui fond de pensii facultative se calculeaza prin scaderea obligatiilor din valoarea totala a activelor:

		Valoarea neta = Valoarea totala - Valoarea a activelor a activelor obligatiilor fondului fondului

ART. 16

Valoarea totala a activelor fondului se calculeaza zilnic, prin insumarea valorii tuturor activelor aflate in portofoliul acestuia, evaluate in conformitate cu prevederile art. 4-14 din prezenta norma.

ART. 17

Obligatiile unui fond sunt constituite din:

a) cheltuieli cu comisionul de administrare, comisionul de depozitare, comisioanele de tranzactionare, comisioanele bancare, taxele de auditare a fondului de pensii facultative;

b) provizioane tehnice.

ART. 18

Cheltuielile prevazute la art. 17 lit. a) se inregistreaza zilnic, avand in vedere urmatoarele:

a) repartizarea cheltuielilor nu conduce la variatii semnificative in valoarea unitatii de fond;

b) cheltuielile cu comisionul de administrare din activul total al fondului si cel de depozitare sunt planificate lunar, inregistrate zilnic in calculul valorii activului net si regularizate la sfarsitul lunii, iar comisionul de administrare din contributiile participantilor se inregistreaza si se ia in calculul valorii activului net la data incasarii respectivelor contributii;

c) cheltuielile cu comisioanele de tranzactionare, comisioanele bancare si taxele de auditare a fondului de pensii facultative sunt estimate zilnic, inregistrate si regularizate conform legislatiei in vigoare.

ART. 19

(1) Calculul valorii unitare a activului net al unui fond de pensii facultative pentru o anumita data se realizeaza dupa urmatoarea formula:

		Valoarea unitara a activului = Valoarea neta a activelor net la acea data fondului la acea data Numarul total de unitati de fond la acea data

(2) Numarul de unitati de fond este diferenta dintre numarul total de unitati emise si numarul total de unitati de fond anulate ca urmare a platii drepturilor, in caz de invaliditate sau deces al participantului, ori a transferului activului personal al acestuia.

(3) Valoarea initiala a unei unitati de fond in cazul fondurilor de pensii facultative este de 10 lei, conform art. 81 alin. (2) din Lege.

(4) Contributiile la un fond de pensii facultative si transferurile de lichiditati banesti se convertesc in unitati de fond si diviziuni ale acestora, calculate cu 6 zecimale, in maximum doua zile lucratoare de la data incasarii acestora.

(5) Convertirea contributiei in unitati de fond se face prin impartirea acesteia la valoarea unitatii de fond din ziua in care a fost primita contributia.

(6) Valoarea unitara a activului net se calculeaza in fiecare zi lucratoare si este valabila pentru ziua lucratoare anterioara efectuarii calculului.

ART. 20

(1) In cazul in care unele elemente de activ sunt exprimate in valute liber convertibile, pentru transformarea in lei se utilizeaza cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil pentru ziua pentru care se efectueaza calculul.

(2) In situatia in care exista elemente de activ exprimate in valute pentru care Banca Nationala a Romaniei nu publica un curs de schimb valutar, se utilizeaza cursul monedei respective fata de euro, comunicat de banca centrala a tarii in moneda careia este exprimat elementul de activ, si cursul euro/leu comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil pentru ziua pentru care se efectueaza calculul.

CAP. IV

Dispozitii finale

ART. 21

Incalcarea prevederilor prezentei norme se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Atentie: ANAF a dat STARTUL controalelor in 2022!


Puteti sa demonstrati realitatea incontestabila a tranzactiilor dvs.?

Descoperiti acum modelele documentelor justificative pe care NU le reglementeaza NIMENI si NIMIC! Dar LE CER toti inspectorii fiscali!

Lucrarea Documente (suplimentare) obligatorii in caz de control va ofera acum colectia de acte si documente justificative pe care niciun inspector nu se asteapta sa le prezentati ca argument indestructibil in favoarea dvs.

...Vezi AICI detalii complete <<

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 08 Februarie 2007


Votati articolul "HOTARARE nr. 2 din 16 ianuarie 2007":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 08 Februarie 2007 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X