email
E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 2133 din 28 februarie 2007

HOTARARE nr. 213 din 28 februarie 2007
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004
EMITENT: GUVERNUL;
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 2 martie 2007;
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ART. I

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 , publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

A. Titlul II - Impozitul pe profit

1. Punctul 70^1 va avea urmatorul cuprins:

"70^1. Pentru determinarea profitului impozabil incepand cu anul fiscal 2007, nivelul ratei dobanzii pentru imprumuturile in valuta este de 7%."

B. Titlul VI - Taxa pe valoarea adaugata

1. Alineatele (13) si (16) ale punctului 2 vor avea urmatorul cuprins:

"(13) Prevederile art. 126 alin. (8) lit. b) din Codul fiscal se aplica pentru livrarea de bunuri efectuata de catre un furnizor care este inregistrat in scopuri de TVA in primul stat membru catre un cumparator revanzator care este inregistrat in scopuri de TVA in al doilea stat membru, altul decat cel din care incepe transportul efectiv al bunurilor, si care este urmata de livrarea acelorasi bunuri de catre cumparatorul revanzator catre beneficiarul livrarii, care este inregistrat in scopuri de TVA in al treilea stat membru, daca se indeplinesc urmatoarele conditii:

a) bunurile sunt expediate sau transportate direct din primul stat membru al furnizorului catre al treilea stat membru al beneficiarului livrarii; si

b) relatia de transport al bunurilor din Romania in al treilea stat membru trebuie sa existe intre furnizor si cumparatorul revanzator, oricare dintre acestia putand fi responsabil pentru transportul bunurilor, in conformitate cu conditiile Incoterms sau in conformitate cu prevederile contractuale.

(...)

(16) Daca in situatia prevazuta la alin. (13) Romania este al treilea stat membru al beneficiarului livrarii, achizitia intracomunitara de bunuri efectuata de cumparatorul revanzator, care ar avea locul in Romania conform art. 132^1 alin. (1) din Codul fiscal, nu este operatiune impozabila in Romania, daca se indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) cumparatorul revanzator nu este stabilit in Romania, ci in al doilea stat membru;

b) achizitia intracomunitara de bunuri este efectuata de cumparatorul revanzator, in vederea efectuarii unei livrari ulterioare a acestor bunuri in Romania;

c) beneficiarul livrarii este o persoana impozabila sau o persoana juridica neimpozabila, inregistrata in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal;

d) beneficiarul livrarii este obligat, conform art. 150 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, la plata taxei pentru livrarea efectuata de cumparatorul revanzator care nu este inregistrat in scopuri de TVA in Romania;

e) beneficiarul livrarii inscrie achizitia efectuata in rubrica Achizitii intracomunitare din decontul de taxa prevazut la art. 156^2 sau la art. 156^3 din Codul fiscal, precum si in declaratia recapitulativa pentru achizitii intracomunitare de bunuri, prevazuta la art. 156^4 alin. (2) din Codul fiscal."

2. Alineatul (1) al punctului 22 va avea urmatorul cuprins:

"22. (1) In contractele incheiate intre parti trebuie mentionat daca pentru decontari va fi utilizat cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei sau cursul de schimb al unei banci comerciale. In cazul incasarii de avansuri inainte de livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, altele decat cele pentru achizitii intracomunitare sau livrari intracomunitare de bunuri, cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adaugata la data incasarii avansurilor va ramane neschimbat la data definitivarii operatiunii.

Exemplu: O persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal incaseaza 1.000 euro drept avans pentru livrarea unui automobil de la o alta societate B. A va emite o factura catre B la cursul de 3,5 lei/euro, valabil la data incasarii avansului.

Baza de impozitare a TVA = 1.000 euro x 3,5 lei/euro = 3.500 lei.

Taxa pe valoarea adaugata aferenta avansului = 3.500 x 19% = 665 lei.

Dupa o perioada de 3 luni are loc livrarea automobilului, care costa 5.000 euro. Cursul din data livrarii bunului este de 3,6 lei/euro. Baza de impozitare TVA se determina astfel:

[(1.000 euro x 3,5 lei/euro) + (4.000 euro x 3,6 lei/euro)] x 19% = 17.900 x 19% = 3.401 lei."

3. Exemplele 1 si 2 cuprinse in alineatul (8) al punctului 54 vor avea urmatorul cuprins:

"Exemplul 1: O persoana impozabila cumpara un mijloc fix a carui durata normala de functionare este de 7 ani, la data de 30 noiembrie 2007, in valoare de 10.000 lei + TVA (19% = 1.900), si deduce 1.900 lei. La data de 2 decembrie 2009, mijlocul fix este casat. In acest caz, exista o ajustare in favoarea statului, in valoare de doua cincimi din 1.900 lei, respectiv 760 lei.

Exemplul 2: O persoana impozabila cumpara un mijloc fix a carui durata de functionare este de 3 ani, la data de 30 noiembrie 2007, in valoare de 10.000 lei + TVA (19% = 1.900 lei), si deduce 1.900 lei. La data de 2 decembrie 2009, mijlocul fix este casat. In acest caz, exista o ajustare in favoarea statului, in valoare de doua cincimi din 1.900 lei, respectiv 760 lei."

4. Punctul 60 va avea urmatorul cuprins:

"60. Obligatiile beneficiarului prevazute la art. 151^2 alin. (1) din Codul fiscal nu afecteaza exercitarea dreptului de deducere in conditiile prevazute la art. 145 din Codul fiscal."

5. Alineatul (2) al punctului 63 se abroga.

6. La punctul 71 alineatul (1), litera d) va avea urmatorul cuprins:

"d) numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA acordat de autoritatile fiscale din alt stat membru persoanei impozabile care realizeaza transferul, precum si adresa exacta a locului in care au fost transferate bunurile."

7. Alineatele (1) si (2) ale punctului 72 vor avea urmatorul cuprins:

"72. (1) Factura prevazuta la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal va fi intocmita in orice limba oficiala a statelor membre ale Uniunii Europene, dar la solicitarea organelor de control trebuie asigurata traducerea in limba romana. Baza de impozitare poate fi inscrisa in valuta, dar daca operatiunea nu este scutita de taxa, suma taxei trebuie inscrisa si in lei. Pentru inregistrarea in jurnalele de vanzari, baza impozabila va fi convertita in lei utilizand cursul de schimb prevazut la art. 139^1 din Codul fiscal.

(2) In situatia in care denumirea bunurilor livrate/serviciilor prestate nu poate fi inscrisa pe o singura pagina, elementele prevazute la art. 155 alin. (5), cu exceptia informatiilor prevazute la lit. k), m), n) si p), din Codul fiscal se inscriu numai pe prima pagina a facturii. In aceasta situatie este obligatorie inscrierea pe prima pagina a facturii a numarului de pagini pe care le contine factura si a numarului total de pozitii cuprinse in factura respectiva. Pe facturile emise si achitate prin numerar pe baza de bonuri fiscale emise conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile ulterioare, nu este necesara mentionarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, fiind suficienta mentiunea conform bon fiscal nr./data."

8. La punctul 80 alineatul (2), partea introductiva va avea urmatorul cuprins:

"(2) In sensul art. 156^1 alin. (7) din Codul fiscal, organele fiscale competente pot aproba, la solicitarea justificata a persoanei impozabile, o alta perioada fiscala, respectiv:".

9. Punctul 81 va avea urmatorul cuprins:

"81.(1) In scopul aplicarii prevederilor art. 157 alin. (4) din Codul fiscal, organele vamale nu vor solicita plata taxei pe valoarea adaugata pentru importuri de bunuri persoanelor care fac dovada ca sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal. Nu se aplica aceste prevederi in cazul persoanelor care sunt inregistrate in scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare conform art. 153^1 din Codul fiscal, care fac plata taxei in conformitate cu prevederile art. 157 alin. (3) din Codul fiscal.

(2) In cursul perioadei fiscale, importatorii care sunt persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal reflecta taxa pe valoarea adaugata aferenta acestor importuri in jurnalele pentru cumparari pe baza declaratiei vamale de import sau, dupa caz, a actului constatator emis de autoritatea vamala.

Contabil, taxa aferenta importului se inregistreaza concomitent atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila. In decontul de taxa pe valoarea adaugata, taxa se evidentiaza atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila, in limitele si in conditiile prevazute la art. 145, 146, 147 si 147^1 din Codul fiscal.

(3) In situatia in care organele fiscale competente, cu ocazia verificarilor efectuate, constata ca nu s-au indeplinit obligatiile prevazute la art. 157 alin. (2) sau, in cazul importurilor, la art. 157 alin. (5) din Codul fiscal, vor proceda astfel:

a) daca achizitiile sunt destinate exclusiv realizarii de operatiuni care dau drept de deducere, dispun aplicarea prevederilor art. 157 alin. (2) din Codul fiscal sau, in cazul importurilor, dispun aplicarea prevederilor art. 157 alin. (5) din Codul fiscal, in perioada fiscala in care s-a finalizat controlul;

b) daca achizitiile sunt destinate realizarii de operatiuni care sunt supuse pro-rata, vor calcula diferenta dintre taxa colectata si taxa dedusa potrivit pro-rata aplicabila la data efectuarii operatiunii. In cazul in care controlul are loc in cursul anului fiscal in care operatiunea a avut loc, pentru determinarea diferentei mentionate se va avea in vedere pro-rata provizorie aplicata. Daca controlul are loc intr-un alt an fiscal decat cel in care a avut loc operatiunea, pentru determinarea diferentei mentionate se va avea in vedere pro-rata definitiva calculata pentru anul in care a avut loc operatiunea. Diferentele astfel stabilite vor fi achitate in termenele prevazute de normele procedurale in vigoare;

c) daca achizitiile sunt destinate realizarii de operatiuni care nu dau drept de deducere, vor stabili taxa datorata bugetului de stat, care va fi achitata in termenele prevazute de normele procedurale in vigoare.

(4) Pentru sumele evidentiate in actele constatatoare emise de organele vamale dupa data de 1 ianuarie 2007 pentru importuri realizate anterior acestei date, se aplica prevederile art. 157 alin. (4) si (5) din Codul fiscal."

C. Titlul VII - Accize si alte taxe speciale

1. Dupa alineatul (2) al punctului 2^2 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

"(3) Acciza se considera suspendata atunci cand produsele supuse accizelor provin din sau sunt destinate unor terte tari sau unor teritorii mentionate la art. 163^1 din Codul fiscal."

2. Dupa punctul 4^2 se introduce un nou punct, punctul 4^3, cu urmatorul cuprins:

"Codul fiscal:

Produse energetice

Art. 175. - [...]

(2) Intra sub incidenta prevederilor sectiunilor a 4-a si a 5-a ale cap. I din prezentul titlu doar urmatoarele produse energetice:

[...]

c) produsele cu codurile NC de la 2710 11 la 2710 19 69. Pentru produsele cu codurile NC 2710 11 21, 2710 11 25 si 2710 19 29, prevederile sectiunii a 5-a se vor aplica numai circulatiei comerciale in vrac;

Norme metodologice:

4^3. In intelesul prezentelor norme, prin circulatie comerciala in vrac se intelege transportul produsului in stare varsata fie prin cisterne, rezervoare sau alte containere similare, care fac parte integranta din mijlocul de transport - camion-cisterna, vagon-cisterna, nave petroliere etc. -, fie prin tancuri ISO. De asemenea, circulatia comerciala in vrac include si transportul produselor in stare varsata efectuat prin alte containere mai mari de 210 litri in volum."

3. Dupa alineatul (1) al punctului 5^1.1 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

"(2) Intra sub incidenta prevederilor alin. (1) si operatorii economici care efectueaza achizitii intracomunitare sau importa astfel de produse, exigibilitatea accizelor luand nastere la momentul livrarii produselor respective catre beneficiari."

4. Punctul 5^1.3 va avea urmatorul cuprins:

"Codul fiscal:

Exceptii

Art. 175^4. - (1) Prevederile privind accizarea nu se vor aplica pentru: [...]

2. urmatoarele utilizari de produse energetice si energie electrica:

a) produsele energetice utilizate in alte scopuri decat in calitate de combustibil pentru motor sau combustibil pentru incalzire;

b) utilizarea duala a produselor energetice.

[...]

d) energia electrica, atunci cand reprezinta mai mult de 50% din costul unui produs, potrivit prevederilor din norme;

e) procesele mineralogice, potrivit prevederilor din norme.

(2) Nu se considera productie de produse energetice:

a) operatiunile pe durata carora sunt obtinute accidental mici cantitati de produse energetice, potrivit prevederilor din norme; [...]

Norme metodologice:

5^1.3 (1) Operatorii economici care achizitioneaza produse energetice de natura celor prevazute la art. 175 alin. (2) din Codul fiscal, in vederea utilizarii in unul dintre scopurile prevazute la art. 175^4 alin. (1) pct. 2 lit. a), b) si e) din Codul fiscal vor depune in vederea inregistrarii o cerere la autoritatea fiscala teritoriala. Autoritatea fiscala elibereaza o autorizatie de utilizator final, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 20, in care va fi mentionat ca temei legal art. 175^4 din Codul fiscal. Circulatia acestor produse de la antrepozitul fiscal la utilizator va fi insotita de documentul administrativ de insotire, potrivit procedurii prevazute la pct. 14.

(2) Autorizatia de utilizator final are o valabilitate de un an de la data emiterii. Cantitatea de produse accizabile inscrisa intr-o autorizatie de utilizator final poate fi suplimentata in situatii bine justificate, in cadrul aceleiasi perioade de valabilitate a autorizatiei.

(3) Operatorii economici care achizitioneaza produse energetice, altele decat cele prevazute la alin. (2) al art. 175 din Codul fiscal, in vederea utilizarii in unul dintre scopurile prevazute la art. 175^4 alin. (1) pct. 2 lit. a), b) si e) se inregistreaza la autoritatea fiscala teritoriala prin depunerea unei declaratii pe propria raspundere, intocmita in 3 exemplare, privind scopul in care urmeaza a fi achizitionate produsele respective. Din cele 3 exemplare, cu numarul de inregistrare la autoritatea fiscala, unul se pastreaza de catre beneficiar, altul de catre furnizor, iar al treilea de catre autoritatea fiscala.

(4) Atat in cazul autorizatiei de utilizator final, cat si al declaratiei pe propria raspundere, numarul autorizatiei sau declaratiei atribuit de catre autoritatea fiscala teritoriala va fi precedat de indicativul RO urmat de indicativul judetului. Acest numar este cel care, in cazul prevazut la alin. (1), se comunica antrepozitului fiscal furnizor de catre beneficiar, in vederea inscrierii in casuta 4 a documentului administrativ de insotire.

(5) Autoritatile fiscale teritoriale vor tine o evidenta a operatorilor economici prevazuti la alin. (1) si (3) prin inscrierea acestora in registre speciale. De asemenea, vor asigura publicarea pe site-ul Ministerului Finantelor Publice a listei cuprinzand acesti operatori economici, lista care va fi actualizata lunar pana la data de 15 a fiecarei luni.

(6) In intelesul prezentelor norme, prin costul unui produs se intelege suma tuturor achizitiilor de bunuri si servicii la care se adauga cheltuielile de personal si consumul de capital fix la nivelul unei activitati, asa cum este definita la pct. 5^1.4. Acest cost este calculat ca un cost mediu pe unitate. In intelesul prezentelor norme, prin costul energiei electrice se intelege pretul efectiv de cumparare al energiei electrice sau costul de productie al energiei electrice, daca este realizata in activitate.

(7) In intelesul prezentelor norme, prin procese mineralogice se intelege procesele clasificate in nomenclatura CAEN sub codul DI 26 fabricarea altor produse din minerale nemetalice, in conformitate cu Regulamentul Consiliului nr. 3037/90 din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statistica a activitatilor economice in Comunitatea Europeana.

(8) In intelesul prezentelor norme nu se considera productie de produse energetice operatiunile pe durata carora sunt obtinute mici cantitati de produse energetice."

5. Dupa alineatul (1) al punctului 7 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

"(1^1) Intra sub incidenta regimului de antrepozitare productia si/sau depozitarea de arome alimentare; extracte si concentrate alcoolice care au o concentratie alcoolica ce depaseste 1,2% in volum."

6. La punctul 7 alineatul (5), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:

"d) livrarile de produse energetice in scopurile prevazute la art. 175 4 alin. (1) pct. 2 din Codul fiscal."

7. Dupa alineatul (5) al punctului 8 se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins:

"(5^1) Persoanele care intentioneaza sa fie autorizate ca antrepozitari de depozitare si care efectueaza operatiuni exclusive de imbuteliere bauturi spirtoase trebuie sa detina in proprietate sau sa detina contracte de leasing pentru instalatiile de imbuteliere."

8. La punctul 9 alineatul (1), litera h) va avea urmatorul cuprins:

"h) produse energetice - 2.500.000 kg. Aceasta cantitate minima nu este obligatorie in cazul antrepozitelor fiscale de depozitare destinate exclusiv aprovizionarii aeronavelor si, respectiv, a navelor si a ambarcatiunilor."

9. La punctul 9 alineatul (1), dupa litera h) se introduce o noua litera, litera i), cu urmatorul cuprins:

"i) arome alimentare, extracte si concentrate alcoolice - 1.500 litri de alcool pur."

10. Alineatul (3) al punctului 9 va avea urmatorul cuprins:

"(3) In situatia unui antrepozitar autorizat de depozitare, care pe durata unei perioade continue de 6 luni nu respecta prevederile alin. (1), autorizatia se revoca.

Revocarea autorizatiei se face de catre autoritatea fiscala centrala."

11. Dupa alineatul (4) al punctului 9 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:

"(5) Antrepozitarii autorizati pentru depozitare vor inregistra in evidentele proprii toate operatiunile efectuate privind achizitiile si livrarile de produse accizabile si vor depune lunar la autoritatea fiscala teritoriala in raza careia isi au domiciliul fiscal cate o situatie centralizatoare a acestor operatiuni, pana pe data de 15 a lunii urmatoare celei la care se refera situatia. Modelul situatiei centralizatoare este similar celui prevazut in anexa nr. 14."

12. La alineatul 6 al punctului 9^1, fraza a doua se abroga.

13. Alineatul (3) al punctului 12 se abroga.

14. Alineatele (1), (5) si (7) ale punctului 12^1 vor avea urmatorul cuprins:

"12^1. (1) Masura suspendarii - cu exceptia cazului de la alin. (4) -, a revocarii sau a anularii autorizatiilor se va dispune de catre Comisia instituita in cadrul autoritatii fiscale centrale, in baza actelor de control emise de organele de specialitate, prin care s-au consemnat incalcari ale prevederilor legale care atrag aplicarea acestor masuri.

[...]

(5) Atunci cand deficientele care atrag masura revocarii nu au consecinte fiscale si sunt remediate in termen de 10 zile lucratoare de la data comunicarii actului de control de catre organele cu atributii in acest sens, acestea vor comunica operativ comisiei instituite in cadrul autoritatii fiscale centrale faptul ca deficientele au fost remediate, situatie in care aceasta comisie nu va mai dispune masura de revocare.

[...]

(7) In toate situatiile privind suspendarea, revocarea sau anularea autorizatiei, aceasta atrage suspendarea activitatii si, dupa caz, aplicarea sigiliilor pe instalatiile de productie, operatiune care va fi efectuata de autoritatea fiscala teritoriala in raza careia isi desfasoara activitatea antrepozitarul autorizat."

15. La punctul 12^1, alineatul (6) se abroga.

16. Dupa alineatul (9) al punctului 12^1 se introduc doua noi alineate, alineatele (10) si (11), cu urmatorul cuprins:

"(10) In cazul anularii sau revocarii autorizatiei, cererea pentru o noua autorizatie poate fi depusa numai dupa o perioada de 5 ani, respectiv 6 luni de la data la care decizia de anulare sau revocare a autorizatiei devine definitiva in sistemul cailor administrative de atac sau de la data hotararii judecatoresti definitive si irevocabile.

(11) Cererea de renuntare la un antrepozit fiscal, in care se vor mentiona si motivele acesteia, se depune la organul fiscal teritorial. Organul fiscal teritorial are obligatia de a verifica daca la data depunerii cererii antrepozitarul autorizat detine stocuri de produse accizabile si daca au fost respectate prevederile legale in materie. Dupa verificare, cererea de renuntare, insotita de actul de verificare, va fi transmisa autoritatii fiscale centrale."

17. Alineatul (15) al punctului 12^2 va avea urmatorul cuprins:

"(15) Autorizatia de operator inregistrat are valabilitate 5 ani, cu incepere de la data de 1 a lunii urmatoare celei in care operatorul inregistrat face dovada constituirii garantiei in cuantumul si in forma aprobate de autoritatea fiscala competenta."

18. Alineatul (3) al punctului 13 va avea urmatorul cuprins:

"(3) In cazul deplasarii in regim suspensiv a produselor accizabile dintr-un antrepozit fiscal din Romania catre un stat membru, inclusiv in cazul deplasarii catre un birou vamal de iesire din teritoriul comunitar, containerele in care se deplaseaza produsele respective trebuie sa poarte si sigiliile aplicate de reprezentantul desemnat de autoritatea fiscala teritoriala din raza careia pleaca produsul sau de autoritatea competenta dintr-un alt stat membru, in situatiile in care se impun desigilarea si resigilarea containerelor. In situatia in care vamuirea se efectueaza la un birou vamal din teritoriul comunitar, sigiliile aplicate de reprezentantul autoritatii fiscale vor fi inlocuite, dupa caz, cu sigiliile vamale."

19. Dupa alineatul (5) al punctului 13 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:

"(6) Prevederile alin. (2) al art. 186 din Codul fiscal se aplica si circulatiei intracomunitare a produselor supuse accizelor cu o cota zero care nu au fost eliberate in consum."

20. Dupa alineatul (11) al punctului 14 se introduc doua noi alineate, alineatele (12) si (13), cu urmatorul cuprins:

"(12) Prevederile alin. (1) al art. 187 din Codul fiscal nu sunt aplicabile in cazul prevazut la alin. (2) si (3) ale pct. 2^2.

(13) Circulatia intracomunitara a produselor accizabile supuse marcarii potrivit prevederilor art. 202 din Codul fiscal, dintr-un alt stat membru catre Romania, produse care sunt destinate vanzarii in Romania, va fi insotita de documentul administrativ de insotire."

21. Dupa alineatul (1) al punctului 14^2 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

"(1^1) Obligatiile de a instiinta autoritatea fiscala competenta de neprimirea in termen de catre antrepozitul fiscal expeditor a documentului administrativ de insotire certificat, precum si de a plati accizele corespunzatoare revin antrepozitarului autorizat."

22. Dupa punctul 18^2 se introduce un nou punct, punctul 18^2.1, cu urmatorul cuprins:

"Codul fiscal:

Produse cu accize platite, utilizate in scopuri comerciale in Romania

Art. 192^4. - [...]

(3) Acciza este datorata, dupa caz, de catre comerciantul din Romania sau de persoana care primeste produsele pentru utilizare in Romania.

Norme metodologice:

18^2.1. - (1) Pentru aromele alimentare, extractele si concentratele alcoolice, accizele platite de catre comerciantul din Romania ca urmare a achizitiei de la un furnizor dintr-un alt stat membru pot fi restituite la cererea comerciantului care s-a conformat cerintelor prevazute la alin. (5) al art. 192^4 din Codul fiscal.

(2) Cererea de restituire va fi insotita de:

a) documentul care sa ateste ca acciza a fost platita; si

b) copia documentelor care atesta ca livrarea s-a efectuat catre un antrepozit fiscal de productie bauturi alcoolice la preturi fara accize; sau

c) copia documentelor care atesta ca livrarea s-a efectuat catre un operator economic producator de bauturi nealcoolice ori produse alimentare, in care sa fie inscrisa mentiunea scutit de accize."

23. La punctul 18^5, alineatul (2) litera B), punctul 4) va avea urmatorul cuprins:

"4) bere - 110 litri."

24. Alineatele (5) si (7) ale punctului 20 vor avea urmatorul cuprins:

"(5) Garantia poate fi sub forma de depozit in numerar si/sau de garantii personale.

[...]

(7) In cazul garantiei personale se aplica urmatoarele reguli:

a) garantul trebuie sa fie o societate bancara din teritoriul comunitar;

b) sa existe o scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii fiscale la care operatorul economic este inregistrat ca platitor de impozite, taxe si alte contributii."

25. Dupa alineatul (8) al punctului 20 se introduc trei noi alineate, alineatele (8^1), (8^2) si (8^3), cu urmatorul cuprins:

"(8^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (8), un antrepozitar autorizat pentru productie, transformare si/sau depozitare de tutunuri prelucrate are obligatia de a depune o garantie corespunzatoare unei cote de 8,33% din suma accizelor aferente mediei iesirilor anuale de produse accizabile din antrepozitul fiscal, in ultimii 3 ani calendaristici.

(8^2) In toate situatiile, valoarea accizelor care constituie baza de calcul pentru stabilirea garantiei se determina prin aplicarea cotelor de acciza in vigoare la momentul constituirii garantiei.

(8^3) In situatiile prevazute la alin. (8) si (8^1), nivelul garantiei se reduce dupa cum urmeaza:

a) cu 50%, in cazul in care Comisia instituita in cadrul autoritatii fiscale centrale stabileste ca in ultimii 3 ani consecutivi de activitate in calitate de antrepozitar autorizat s-a conformat prevederilor legale privind accizele;

b) cu 75%, in cazul in care Comisia instituita in cadrul autoritatii fiscale centrale stabileste ca in ultimii 5 ani consecutivi de activitate in calitate de antrepozitar autorizat s-a conformat prevederilor legale privind accizele."

26. Alineatele (9)-(12) si (18) ale punctului 20 vor avea urmatorul cuprins:

"(9) Orice antrepozitar autorizat prevazut la alin. (8) si (8^1) are obligatia constituirii unei garantii corespunzatoare unei cote de 2,5% din suma accizelor aferente cantitatilor de produse accizabile deplasate in regim suspensiv catre un alt stat membru in anul anterior constituirii garantiei.

(10) In situatia in care suma garantiei constituite potrivit prevederilor alin. (8) si (8^1) este mai mare decat suma garantiei constituite potrivit prevederilor alin. (9), aceasta din urma se va considera deja constituita.

(11) Orice operator inregistrat are obligatia de a depune o garantie corespunzatoare unei cote de 6% sau de 8,33% in cazul tutunului prelucrat, din suma totala a accizelor aferente produselor achizitionate in anul anterior.

(12) In situatia unui nou antrepozitar autorizat sau a unui nou operator inregistrat, garantia va reprezenta 6% sau 8,33% in cazul tutunului prelucrat, din accizele estimate, aferente produselor ce urmeaza a fi realizate ori achizitionate pe parcursul unui an.

[...]

(18) Nivelul garantiei se analizeaza anual de catre autoritatea fiscala teritoriala, in vederea actualizarii in functie de schimbarile intervenite in volumul afacerii, in activitatea antrepozitarului/operatorului inregistrat sau in nivelul accizei datorate. In acest sens, antrepozitarul autorizat/operatorul inregistrat trebuie sa depuna anual, pana la data de 15 ianuarie a anului urmator, la autoritatea fiscala teritoriala o declaratie privind informatiile necesare analizei. Cuantumul garantiei stabilit prin actualizare se va comunica antrepozitarului autorizat/ operatorului inregistrat prin decizie emisa de autoritatea fiscala teritoriala, care va face parte integranta din autorizatia de antrepozit fiscal. Termenul de constituire a garantiei astfel stabilite va fi de cel mult 30 de zile de la data comunicarii."

27. Alineatul (13) al punctului 20 se abroga.

28. Dupa alineatul (5) al punctului 21.3 se introduc sase noi alineate, alineatele (6)-(11), cu urmatorul cuprins:

"(6) Scutirea de la plata accizelor se acorda direct beneficiarilor scutirilor in baza certificatului de scutire prevazut in anexa nr. 17 si in cazul produselor accizabile achizitionate de la un importator pentru care accizele au fost platite de acesta in vama.

(7) Certificatul de scutire se intocmeste de beneficiar in doua exemplare vizate de autoritatea fiscala care deserveste beneficiarul, pentru fiecare operatiune in parte.

(8) Un exemplar al certificatului de scutire de accize insoteste transportul produselor accizabile de la importator catre beneficiar si se pastreaza de catre acesta, iar al doilea exemplar se pastreaza de catre importator.

(9) Importatorul livreaza beneficiarului scutirii produsele accizabile la preturi fara accize si va solicita compensarea/restituirea accizelor aferente cantitatilor astfel livrate, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala.

(10) In vederea restituirii sumelor reprezentand accizele, importatorul va depune pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se solicita restituirea, la autoritatea fiscala teritoriala la care este inregistrat ca platitor de impozite si taxe, urmatoarele documente:

a) cererea de restituire de accize;

b) copia facturilor de livrare catre beneficiarul scutirii, in care este inscrisa mentiunea "scutit de accize";

c) dovada platii accizelor in vama;

d) copia certificatului de scutire, aferent fiecarei operatiuni.

(11) Modelul cererii de restituire a accizei este cel din anexa nr. 19."

29. La punctul 22 alineatul (8), litera d) va avea urmatorul cuprins:

"d) operatiunea de denaturare se consemneaza intr-un registru special, care se pastreaza in antrepozitul fiscal, in care se vor inscrie: data efectuarii operatiunii, cantitatea denaturata, substantele si cantitatile utilizate pentru denaturare, precum si numele si semnatura reprezentantului autoritatii fiscale."

30. La punctul 22 alineatul (13), litera a) va avea urmatorul cuprins:

"a) situatiile prevazute la art. 200 alin. (1) lit. a), b), d), f) si g) din Codul fiscal;".

31. La punctul 22 alineatul (18), litera c) va avea urmatorul cuprins:

"c) dovada constituirii unei garantii in favoarea autoritatii fiscale, care sa reprezinte 3% din accizele aferente cantitatii aprobate. Aceasta dovada se depune la autoritatea fiscala emitenta in termen de 15 zile de la data aprobarii autorizatiei. Forma si modul de constituire a garantiei sunt cele prevazute la pct. 20 alin. (5), (6) si (7). Garantia nu se constituie in cazul antrepozitarilor autorizati care functioneaza in sistem integrat."

32. Alineatul (20) al punctului 22 va avea urmatorul cuprins:

"(20) Dupa eliberarea autorizatiilor, autoritatile fiscale teritoriale vor tine o evidenta stricta a acestora prin inscrierea in registrele speciale ale autorizatiilor de utilizatori finali eliberate in domeniul alcoolului etilic si produselor alcoolice. De asemenea, vor asigura publicarea pe site-ul Ministerului Finantelor Publice a listei cuprinzand acesti operatori economici, lista care va fi actualizata lunar pana la data de 15 a fiecarei luni."

33. Alineatele (2), (4), (5) si (8) ale punctului 23.1 vor avea urmatorul cuprins:

"(2) Se pot aproviziona cu produse energetice destinate exclusiv utilizarii drept combustibil pentru motor pentru aeronave la preturi de livrare fara accize:

a) operatorii economici care detin certificate de autorizare ca distribuitor expres pentru produse aeronautice civile si/sau de contracte de prestari de servicii cu societati detinatoare de certificate de autorizare ca distribuitor expres pentru produse aeronautice civile;

b) persoana care detine certificat de autorizare ca operator aerian.

[...]

(4) Se pot aproviziona cu produse energetice destinate exclusiv utilizarii drept combustibil pentru motor pentru navigatia in apele comunitare si pentru navigatia pe caile navigabile interioare la preturi de livrare fara accize:

a) operatorii economici care detin autorizatii ca distribuitori de combustibil pentru motor pentru navigatie;

b) persoana care detine certificat de autorizare pentru navigatie.

(5) Operatorii economici prevazuti la alin. (2) lit. a) si alin. (4) lit. a) trebuie sa se autorizeze ca antrepozite fiscale de depozitare. Aceasta obligatie revine operatorilor economici care dispun de spatii de depozitare corespunzatoare si efectueaza operatiuni de alimentare cu combustibil pentru motor a aeronavelor, precum si a navelor si ambarcatiunilor.

[...]

(8) Operatorii economici prevazuti la alin. (5) vor inregistra zilnic toate cantitatile intrate si iesite in jurnalele privind intrarile si iesirile de combustibil pentru motor destinate utilizarii exclusive pentru aeronave si nave, intocmite potrivit modelului prevazut in anexa nr. 22."

34. Alineatele (1)-(7), (14), (18) si (19) ale punctului 23.2 vor avea urmatorul cuprins:

"23.2 (1) In situatiile prevazute la art. 201 alin. (1) lit. c), d) si h) din Codul fiscal, scutirea se acorda direct, cu conditia ca energia electrica sa provina de la operatori economici autorizati de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), iar produsele energetice sa fie aprovizionate direct de la un antrepozit fiscal, de la un operator inregistrat, de la un importator, din operatiuni proprii de import, de la companii de extractie a carbunelui sau alti operatori economici care comercializeaza acest produs ori de la un distribuitor autorizat, in cazul gazului natural.

(2) Pentru aplicarea scutirii, titularii centralelor de productie de energie electrica, ai centralelor combinate de energie electrica si termica, precum si operatorii economici utilizatori ai produselor energetice prevazute la art. 201 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal vor solicita autoritatii fiscale teritoriale in raza careia isi au sediul autorizatii de utilizator final pentru produse energetice.

(3) Nu intra sub incidenta prevederilor alin. (2) energia electrica si gazul natural.

(4) Autorizatiile de utilizator final se elibereaza la cererea scrisa a beneficiarului, insotita de:

a) actul de constituire - in copie si original - din care sa rezulte ca societatea desfasoara o activitate de productie de energie electrica sau productie combinata de energie electrica si termica;

b) fundamentarea cantitatilor ce urmeaza a fi achizitionate in regim de scutire de plata accizelor.

(5) Autorizatiile de utilizator final se emit de autoritatea fiscala teritoriala, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 20, si au o valabilitate de 3 ani.

(6) Autorizatiile de utilizator final se emit in 3 exemplare, cu urmatoarele destinatii:

a) primul exemplar se pastreaza de catre utilizatorul final;

b) al doilea exemplar se pastreaza de catre autoritatea fiscala teritoriala emitenta;

c) al treilea exemplar se pastreaza de catre antrepozitul fiscal expeditor, de catre operatorul inregistrat sau de catre importator.

(7) Cantitatile de produse scutite de plata accizelor, inscrise intr-o autorizatie pentru fiecare an de valabilitate a acesteia, vor reprezenta media anuala a cantitatilor utilizate in ultimii 3 ani. Pentru operatorii economici care nu au activitate de minimum 3 ani, cantitatile vor fi estimate pe baza normelor de consum si a productiei preconizate a se realiza.

[...]

(14) Daca in termen de 45 de zile lucratoare de la expedierea produsului antrepozitul fiscal expeditor nu primeste copia documentului administrativ de insotire certificat, va instiinta despre acest fapt autoritatea fiscala emitenta a autorizatiei in termen de 5 zile. Autoritatea fiscala emitenta va verifica in urmatoarele 3 zile realitatea informatiei si in cazul in care aceasta se va dovedi reala, va analiza motivele care au generat acest fapt si va dispune incasarea accizelor aferente cantitatilor inscrise in document.

[...]

(18) Operatorii inregistrati, importatorii sau operatorii economici care achizitioneaza produse energetice in vederea livrarii in regim de scutire directa catre centralele de productie de energie electrica sau productie combinata de energie electrica si termica vor livra produsele catre aceste centrale la preturi fara accize si vor solicita autoritatii fiscale competente restituirea accizelor aferente cantitatilor livrate cu aceasta destinatie, care au fost platite la momentul receptiei, importului sau al achizitiei. Nu intra sub incidenta acestor prevederi beneficiarii scutirilor care utilizeaza produse energetice provenite din operatiuni proprii de import, pentru care scutirea se acorda direct.

(19) In vederea restituirii accizelor in situatia prevazuta la alin. (18), operatorul inregistrat, importatorul sau operatorul economic va depune la autoritatea fiscala competenta la care a efectuat plata o cerere de scutire de accize al carei model va fi aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice. Cererea va fi insotita de copia autorizatiei de utilizator final a centralei beneficiare a scutirii si de documentul care atesta plata accizelor de catre operatorul inregistrat, importator sau operatorul economic."

35. Alineatul (22) al punctului 23.2 se abroga.

36. Alineatul (4) al punctului 23.3 va avea urmatorul cuprins:

"(4) In cazul organizatiilor de caritate, scutirea se acorda in baza autorizatiei de utilizator final emise de autoritatea fiscala teritoriala la care este inregistrat ca platitor de impozite si taxe beneficiarul scutirii, mai putin in cazul gazului natural, pentru care nu este obligatorie detinerea acestei autorizatii."

37. Alineatul (2) al punctului 23.7 va avea urmatorul cuprins:

"(2) Scutirea se acorda in baza autorizatiei de utilizator final emise de autoritatea fiscala teritoriala la care este inregistrat ca platitor de impozite si taxe beneficiarul scutirii, mai putin in cazul gazului natural, pentru care nu este obligatorie detinerea acestei autorizatii."

38. Dupa punctul 23.10 se introduce un nou punct, punctul 23.11, cu urmatorul cuprins:

"23.11. (1) In toate situatiile in care se elibereaza autorizatii de utilizator final, autoritatile fiscale teritoriale vor tine o evidenta stricta a acestora prin inscrierea in registrele speciale a autorizatiilor de utilizator final eliberate in domeniul produselor energetice. De asemenea, vor asigura publicarea pe site-ul Ministerului Finantelor Publice a listei cuprinzand acesti operatori economici, lista care va fi actualizata lunar pana la data de 15 a fiecarei luni.

(2) Cantitatea de produse accizabile inscrisa intr-o autorizatie de utilizator final de produse energetice poate fi suplimentata in situatii bine justificate in cadrul aceleiasi perioade de valabilitate a autorizatiei.

(3) In toate situatiile in care scutirea de la plata accizelor este conditionata de constituirea garantiei, forma si modul de constituire a garantiei sunt cele prevazute la alin. (5), (6) si (7) de la pct. 20."

39. La punctul 24 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:

"f) aromele alimentare, extractele si concentratele alcoolice."

40. Alineatul (9) al punctului 26 va avea urmatorul cuprins:

"(9) Fiecarui operator economic cu drept de marcare i se atribuie un cod de marcare de 13 caractere. In cazul antrepozitarilor autorizati si al operatorilor inregistrati, codul de marcare este codul de acciza. In cazul importatorilor autorizati si al operatorilor neinregistrati, codul de marcare este format din doua caractere alfanumerice aferente codului de tara, conform standardului ISO 3166, din care se face importul sau achizitia intracomunitara, dupa caz, urmate de codul de identificare fiscala format din 11 caractere alfanumerice. Atunci cand codul de identificare fiscala nu contine 11 caractere alfanumerice, acesta va fi precedat de cifra 0, astfel incat numarul total de caractere sa fie de 11. Codul de marcare se va regasi inscriptionat pe marcajele tiparite ce vor fi aplicate pe produsele destinate comercializarii pe teritoriul Romaniei."

41. Dupa alineatul (2) al punctului 27 se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:

"(2^1) Orice importator are obligatia de a constitui o garantie corespunzatoare unei cote de 6% sau de 8,33%, in cazul tutunului prelucrat, din suma totala a accizelor aferente produselor importate in anul anterior. In situatia unui nou importator autorizat, garantia va reprezenta 6% sau 8,33%, in cazul tutunului prelucrat, din accizele estimate, aferente produselor ce urmeaza a fi importate pe parcursul unui an. Forma si modul de constituire a garantiei sunt cele prevazute la alin. (5), (6) si (7) de la pct. 20."

42. Alineatele (3) si (4) ale punctului 28 vor avea urmatorul cuprins:

"(3) In cazul antrepozitarului autorizat, operatorului inregistrat si al importatorului autorizat, fiecare nota de comanda se aproba - total sau partial - de catre autoritatea fiscala competenta prevazuta la alin. (1), in functie de:

a) datele din situatia lunara privind evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor, prezentata de solicitant la autoritatea fiscala, potrivit alin. (9);

b) livrarile de produse accizabile marcate, efectuate in ultimele 60 de zile fata de data solicitarii unei noi note de comanda;

c) garantia stabilita la autorizare, in cazul bauturilor alcoolice supuse marcarii, care trebuie sa acopere valoarea accizelor aferente cantitatilor de produse pentru care s-au comandat banderole. Pentru antrepozitarul autorizat si operatorul inregistrat, nivelul garantiei stabilite la autorizare este cel determinat potrivit alin. (8), (11) si (12) ale pct. 20, iar pentru importatorul autorizat, nivelul garantiei stabilite la autorizare este cel determinat potrivit alin. (2^1) al pct. 27. Valoarea accizelor care trebuie sa fie acoperita de garantie reprezinta valoarea accizelor care se fac venit la bugetul de stat, determinata potrivit prevederilor pct. 1 alin. (4). Atunci cand valoarea acestor accize depaseste garantia stabilita la autorizare, nota de comanda poate fi aprobata integral numai cu conditia constituirii de catre solicitantul banderolelor a unei garantii suplimentare care sa acopere diferenta de accize.

(4) In situatia in care se solicita o cantitate de marcaje mai mare decat media lunara a livrarilor din ultimele 60 de zile, se va depune un memoriu justificativ in care vor fi explicate motivele care au generat necesitatile suplimentare."

43. Alineatul (5) al punctului 30^2 va avea urmatorul cuprins:

"(5) Autorizatia de operator economic pentru achizitii intracomunitare are valabilitate 3 ani, cu incepere de la data de 1 a lunii urmatoare celei in care operatorul economic face dovada constituirii garantiei in cuantumul si in forma aprobate de autoritatea fiscala competenta. Orice astfel de operator are obligatia de a depune o garantie corespunzatoare unei cote de 3% din suma totala a accizelor aferente produselor achizitionate in anul anterior. In cazul unui nou operator, garantia va reprezenta 3% din accizele estimate, aferente produselor ce urmeaza a se achizitiona pe parcursul unui an. Forma si modul de constituire a garantiei sunt cele prevazute la alin. (5), (6) si (7) de la pct. 20."

44. Dupa punctul 31 se introduce un nou punct, punctul 31^a, cu urmatorul cuprins:

"Codul fiscal:

Exigibilitatea

Art. 211. - [...]

(3) In cazul persoanelor fizice care achizitioneaza produse de natura celor prevazute la art. 207 lit. h), exigibilitatea ia nastere la momentul inregistrarii la autoritatile competente, potrivit legii.

Norme metodologice:

31^a. Persoanele fizice care achizitioneaza din teritoriul comunitar arme de natura celor prevazute la art. 207 lit. h) din Codul fiscal efectueaza plata accizelor la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul unitatilor fiscale in raza carora isi au domiciliul, iar in cazul importului, la organul vamal sau la unitatea Trezoreriei Statului in raza careia functioneaza primul birou vamal de intrare in tara."

45. Alineatul (1) al punctului 31^1 va avea urmatorul cuprins:

"31^1. (1) Taxa speciala se aplica atat autoturismelor si autovehiculelor comerciale noi, cat si celor rulate."

46. Punctul 32 va avea urmatorul cuprins:

"32. Impozitul la titeiul din productia interna se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care impozitul devine exigibil."

47. Dupa alineatul (2) al punctului 58 se introduc trei noi alineate, alineatele (3), (4) si (5), cu urmatorul cuprins:

"(3) In cazul scutirilor directe de la plata accizelor, pentru care s-au eliberat autorizatii de utilizator final in anul 2006, iar de la data de 1 ianuarie 2007 au intrat sub incidenta prevederilor art. 175^4 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Codul fiscal, valabilitatea autorizatiilor fiind prelungita pana la data de 1 martie 2007, dupa aceasta data se aplica prevederile pct. 5^1.3. Beneficiarii regimului de neaccizare care au achizitionat produsele energetice la preturi cu accize au dreptul la restituirea accizelor platite catre furnizori.

(4) Beneficiarii scutirilor directe de la plata accizelor prevazuti la pct. 23, care dupa data de 1 ianuarie 2007 si pana la data obtinerii autorizatiei de utilizator final au achizitionat produse energetice la preturi cu accize, pot solicita restituirea accizelor platite catre furnizori. De asemenea, pot solicita restituirea accizelor si operatorii economici care au achizitionat dupa data de 1 ianuarie 2007 produse energetice la preturi cu accize pe care le-au livrat la preturi fara accize, pana la obtinerea autorizatiei de utilizator final de catre beneficiarul scutirii.

(5) In cazurile prevazute la alin. (3) si (4), restituirea accizelor se face potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala, in baza unei cereri depuse la autoritatea fiscala teritoriala, insotita de:

a) copia facturii de achizitie a produselor energetice in care acciza este evidentiata distinct, dovada platii accizelor catre furnizor si, dupa caz, copia facturii de livrare a produselor respective la preturi fara accize;

sau

b) documentul de plata a accizelor la momentul importului si copia facturilor de livrare a produselor energetice la preturi fara accize."

48. Punctul 61 va avea urmatorul cuprins:

"61. (1) Toti antrepozitarii autorizati pana la data de 31 decembrie 2006, care detin autorizatii valabile dupa data de 1 ianuarie 2007, au obligatia ca pana la data de 31 martie 2007, inclusiv, sa comunice Comisiei instituite in cadrul autoritatii fiscale centrale nivelul garantiei determinate potrivit alin. (8) si (8^1) ale pct. 20 si datele care au stat la baza stabilirii acestui nivel, in vederea actualizarii garantiilor deja constituite. Comisia va stabili pentru fiecare antrepozitar autorizat nivelul garantiei actualizate si, dupa caz, al garantiei reduse, precum si diferenta de constituit ce va fi comunicata antrepozitarului. Diferenta de garantie astfel stabilita va fi constituita de antrepozitarul autorizat in termen de 30 de zile de la data aducerii la cunostinta acestuia de catre Comisie.

(2) Importatorii autorizati de produse accizabile supuse marcarii, care detin autorizatii valabile dupa data de 1 ianuarie 2007, au obligatia ca pana la data de 31 martie 2007, inclusiv, sa comunice Comisiei instituite in cadrul autoritatii fiscale centrale nivelul garantiei determinate potrivit alin. (2^1) al pct. 27 si datele care au stat la baza calculului acestui nivel, in vederea stabilirii nivelului garantiei de constituit. Garantia stabilita va fi constituita de importatorul autorizat in termen de 30 de zile de la data aducerii la cunostinta acestuia de catre Comisie.

(3) Antrepozitarii autorizati pana la data de 31 decembrie 2006, exclusiv pentru activitatea de imbuteliere a bauturilor alcoolice, care detin autorizatii valabile dupa data de 1 ianuarie 2007, au obligatia de a se conforma prevederilor alin. (3) al pct. 2 pana la data de 30 septembrie 2007.

(4) Toti antrepozitarii autorizati pana la data de 31 decembrie 2006, care detin autorizatii valabile dupa data de 1 ianuarie 2007, au obligatia de a se conforma prevederilor pct. 8 alin. (5) si (5^1) pana la data de 30 septembrie 2007."

49. Dupa alineatul (3) al punctului 62 se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:

"(4) Marcajele achizitionate de la Compania Nationala Imprimeria Nationala - S.A. de catre antrepozitarii autorizati si importatorii autorizati pentru produse accizabile supuse marcarii, in baza notelor de comanda aprobate de autoritatea fiscala competenta in anul 2006, vor putea fi utilizate pana la epuizare, dar nu mai tarziu de 30 iunie 2007. Intra sub incidenta acestor prevederi si banderolele destinate marcarii buteliilor sau cutiilor cu o capacitate ce depaseste 3 litri si, implicit, comercializarea de catre producatori si importatori a bauturilor alcoolice astfel marcate. Dupa aceasta data se interzice comercializarea de catre producatori si importatori a bauturilor alcoolice astfel marcate, iar banderolele neutilizate vor fi predate catre Compania Nationala Imprimeria Nationala - S.A. in vederea distrugerii. Cheltuielile legate de distrugere se suporta de catre antrepozitarul autorizat sau importatorul autorizat.

(5) Antrepozitarii autorizati pentru productie de bauturi alcoolice, precum si importatorii de astfel de produse, care la data intrarii in vigoare a prezentelor norme detin in stoc banderole neutilizate sau au expediate catre furnizorul extern banderole destinate marcarii buteliilor ori cutiilor cu o capacitate ce depaseste 3 litri, au obligatia ca in termen de 15 zile de la aceasta data sa prezinte autoritatii fiscale teritoriale la care sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe o situatie care sa cuprinda numarul de banderole neutilizate/expediate, precum si stocul de produse marcate si imbuteliate in butelii mai mari de 3 litri inregistrat de catre producator/importator, inclusiv cel existent la furnizorul extern."

ART. II

In masura in care aplicarea prevederilor titlului VII Accize si alte taxe speciale va impune precizari suplimentare, acestea vor fi emise prin ordin al ministrului finantelor publice.

ART III

Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotarare, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascalu,

secretar de stat

Bucuresti, 28 februarie 2007.

Nr. 213.

NOUTATI Contabile 2024

Cum sa „citesti” si sa interpretezi perfect o balanta contabila?


Ghidul practic Balanta de verificare de la A la Z. Analize, corelatii, studii de caz vine in ajutorul dvs. pentru a va scapa de:

• erori de inregistrare aducatoare de amenzi usturatoare din partea inspectorilor veniti in control
• lipsa de cunostinte temeinice din domenii conexe
• lipsa de experienta in lucrul cu conturile, mai ales cand acestea sunt noi, renumerotate ori abrogate!
• incapacitatea de a lua masuri profitabile prin ajustarea balantei pentru profit maxim
• riscul incalcarii legislatiei in vigoare.

Simplifica-ti si securizeaza-ti munca!

...vezi AICI lista completa >>


Data aparitiei: 08 Martie 2007

Votati articolul "HOTARARE nr. 2133 din 28 februarie 2007":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

 • De ce este esential sa aveti Dosare Permanente ale Clientilor: 7 avantaje majore

  • Atunci cand sunt solicitate lucrari de audit interne/externe sau firma-client are inspectii fiscale, dosarul permanent furnizeaza toate documentele necesare pentru a sustine tranzactiile si operatiunile contabile ale clientului. Acest lucru reduce timpul si efortul necesar pentru pregatirea si gestionarea auditului si creste nivelul de incredere in fata auditorilor/inspectorilor.   Dosarul permanent este un instrument vital in procesul de tinere a contabili...» citeste mai departe aici

 • Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA): formula de calcul si exemplu practic

  • Incepand cu anul 2024, contribuabilii care inregistreaza in anul precedent o cifra de afaceri de peste 50.000.000 euro si care, in anul de calcul, determina un impozit pe profit cumulat de la inceputul anului fiscal/anului fiscal modificat pana la sfarsitul trimestrului/anului de calcul mai mic decat impozitul minim pe cifra de afaceri stabilit potrivit unei formule prevazute la art. 181 alin. (3) din Codul fiscal, sunt obligati la plata impozitului pe pr...» citeste mai departe aici

 • PFA vs. Microintreprindere in 2024: analiza comparativa a contributiilor datorate

  • Pentru cei care activeaza in domeniul IT, alegerea formei juridice potrivite pentru desfasurarea activitatii poate avea un impact semnificativ asupra eficientei fiscale si a costurilor operationale. In continuare, pornind de la un exemplu practic, vom realiza un calcul al impozitelor si contributiilor sociale pentru ambele forme juridice, pentru a facilita luarea unei decizii informate. PFA vs. Microintreprindere in 2024: calcule comparative...» citeste mai departe aici

 • Ce conditii trebuie sa indeplineasca o firma pentru a fi considerata prosumator?

  • Avand in vedere prevederile complexe ale Legii 123/2012 privind energiei electrice si a gazelor naturale, cu modificarile si completarile ulterioare, punctam detaliat conditiile pe care un prosumator trebuie sa le indeplineasca conform definitiei din Legea 123/2012 privind energia electrica si gazele naturale:  • Desfasurarea activitatilor in spatiul propriu delimitat:  Prosumatorul trebuie sa desfasoare activitatile ...» citeste mai departe aici

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X