email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

IAS 36 Deprecierea activelor

casarea deprecieriiactive

IAS 36 Deprecierea activelor

Obiectivul standardului IAS 36 este de a impune intreprinderilor sa recunoasca imediat pierderile rezultate din deprecierea activelor, asigurandu-se astfel ca activele nu sunt inregistrate si prezentate in situatiile financiare la valori mai mari decat cele recu- perabile. Daca valoarea recuperabila a unui activ scade sub valoarea de inregistrare, activul fix respectiv se considera deteriorat, pierderea inregistrandu-se prin depreciere.

Exceptiile de la aplicarea acestui standard includ:

 • stocurile (al caror tratament va fi cel prescris de IAS 2);
 • activele rezultate din contractele de constructii (tratate conform IAS 11);
 • creantele privind impozitul amanat (pentru care se aplica IAS 12);
 • activele rezultate din beneficii ale angajatilor (vezi IAS 19);
 • activele financiare de tipul instrumentelor financiare (care vor fi prezentate con- form IAS 32).

Standardele mentionate contin pentru fiecare categorie in parte de active fixe cerintele specifice privind evaluarea si prezentarea acestora.

IAS 36 se aplica unor categorii de active necorporale care, conform IAS 32 �Prezen- tarea instrumentelor financiare�, nu sunt instrumente financiare, si anume: investitiilein filiale, investitiile in societati asociate, participatii in asocieri in participatie � deci aceste active sunt supuse deprecierii.

Inregistrarea anumitor active la valoarea justa, conform tratamentului alternativ per- mis de IAS 16, ar presupune in mod firesc faptul ca valoarea recuperabila a acestor active este egala sau mai mare cu valoarea de inregistrare (valoarea justa).

Faptul ca valoarea de recuperare este valoarea justa diminuata cu costurile eventuale de vanzare nu constituie un motiv pentru a inregistra o depreciere a acelui activ, cu atat mai mult cu cat costurile de vanzare nu sunt semnificative in raport cu valoarea justa a activului.

Standardul defineste valoarea de recuperare ca fiind maximul dintre pretul net de vanzare al unui activ si valoarea lui de utilizare.

Valoarea de utilizare este definita ca fiind valoarea prezenta a fluxurilor financiare viitoare pe care activul le va genera pe parcursul vietii sale utile, fara a neglija fluxul financiar adus de vanzarea activului la finele acestei durate de viata.

Calculul valorii de utilizare este o operatiune mai complexa, implicand mai multe estimari contabile, ceea ce face metoda mai putin obiectiva.

Subiectivitatea poate aparea la:

 • stabilirea duratei de viata utila (cu cat aceasta este mai lunga, cu atat fluxurile finan- ciare de peste 15-20 de ani sunt mai greu de estimat);
 • previzionarea valorii la care activul poate fi vandut la casare;
 • stabilirea ratei de actualizare a fluxurilor financiare viitoare (vezi si metoda valorii actualizate nete, la pag. A 33i005).

Cu totul alte valori de utilizare se vor obtine daca se foloseste o rata de discount de 10% fata de folosirea unei rate de 15%.

Se poate observa empiric ca fluxurile financiare foarte indepartate in timp, actua- lizate la valoarea prezenta, tind sa descreasca, pana la a-si pierde semnificatia econo- mica. Pentru acest motiv, valoarea de utilizare estimata pentru un interval de 5 ani, de exemplu, este considerata de catre standard suficienta ca indicatie de depreciere in com- paratie cu pretul net de vanzare. Extinderea previzionarilor peste aceasta perioada se va face numai in cazuri justificate.

La calculul valorii de utilizare se vor insuma fluxurile financiare viitoare aduse de folosirea continua a activului, dar se vor scadea fluxurile financiare viitoare iesite ca urmare a mentinerii in functiune a activului (cu conditia ca acestea sa poata fi direct atribuite activului) si se va adauga fluxul financiar net intrat ca urmare a vanzarii activului la finele perioadei sale de viata utila.

Pretul net de vanzare este pretul ce poate fi obtinut intr-o tranzactie libera intre doua parti aflate in cunostinta de cauza, din care se scad costurile atribuibile acestei vanzari, cu exceptia cheltuielilor de finantare si a celor privind impozitul pe profit.

Standardul impune ca, la fiecare data la care se incheie bilant, intreprinderile sa ve- rifice daca exista vreun indiciu de depreciere.

Lista de control pentru testele si criteriile de depreciere a activelor fixe

Testele si criteriile de depreciere pe care le mentioneaza IAS 36 sunt minime, neex- cluzand orice alte indicii de depreciere care pot aparea. Aceste teste sunt:

 • scaderea considerabila a valorii de piata a activului respectiv, mai mult decat ar fi fost normal, ca urmare a uzurii. De exemplu, valoarea bursiera a actiunilor unei intreprinderi asociate;
 • deteriorarea mediului economic in care intreprinderea isi desfasoara activitatea, din punctul de vedere al impactului tehnologic, de piata etc. De exemplu, active fixe situate in zone de conflict sau in zone cu o puternica recesiune economica;
 • cresterea ratelor dobanzilor sau a ratelor de rentabilitate pe piata deasupra ratelor de rentabilitate asigurate de activul respectiv si, prin urmare, afectand valoarea recuperabila a acestuia;
 • diferente semnificative ale valorilor contabile ale activelor intreprinderii in com- paratie cu capitalizarea ei bursiera (valoarea tuturor actiunilor emise de aceasta la cotatia curenta a lor);
 • uzura fizica sau morala accentuata a unui activ. De exemplu, o uzura accentuata poate surveni prin nerespectarea regimului de revizii normal sau prin supraincarcare;
 • existenta de planuri de intrerupere a fabricatiei anumitor produse, restructurari de activitate, vanzari de active inainte de expirarea duratei lor de viata utila.

Standardul permite testarea valorii recuperabile atat pentru un activ, cat si pentru intreaga unitate generatoare de fluxuri de numerar din care acesta face parte (fabrica, sectie, linie de fabricatie, zona geografica etc.).

Atunci cand faceti estimari (ca in cazul calculului valorii de utilizare), acestea trebuie sa fie bazate pe cele mai recente informatii disponibile si trebuie sa fie in concordanta cu cele mai recente date de previzionare financiara aprobate de conducerea companiei.

Folositi rate de crestere constante sau descrescatoare pentru anii urmatori, in afara cazului in care o rata crescatoare ar putea fi justificata.

Pentru mai multa siguranta, este bine sa folositi indicatori de previziune economica generati de institutii specializate independente, de tipul Institutului National de Statistica, previziuni ale Bancii Mondiale sau ale Organizatiei Natiunilor Unite.

De asemenea, pentru actualizarea (aducerea in prezent) a fluxurilor financiare viitoare este indicata folosirea unei rate relevante pentru situatia economica a intre- prinderii, de exemplu:

 • media ponderata a costului capitalului (alcatuita din: media rentabilitatii asteptate de actionari pentru capitalul propriu, media dobanzilor angajate pentru capitalul imprumutat, cota de rentabilitate angajata fata de subscriitorii obligatiunilor emise de intreprindere si costul oricaror alte surse de finantare utilizate de intreprindere);
 • rata de imprumut suplimentara a intreprinderii � respectiv rata la care intre- prinderea s-ar putea imprumuta la data la care se face estimarea, suplimentar fata de angajamentele sale deja contractate.

Aceste rate vor fi ajustate pentru a tine seama de riscurile specifice care pot aparea asupra fluxurilor financiare viitoare generate de activ si pentru a exclude acele riscuri care afecteaza intreprinderea in general, dar care nu sunt relevante pentru clasa de active analizata.

Recunoasterea deprecierii activelor fixe

Daca testele asupra valorii recuperabile a activelor indica o depreciere, se pune pro- blema recunoasterii acesteia.

Recunoasterea deprecierii presupune reducerea valorii de inregistrare contabile a unui activ la nivelul valorii recuperabile pentru acel activ.

Tehnic, aceasta se realizeaza pe doua cai, si anume:

a) Daca activul este evidentiat in contabilitate la cost (vezi IAS 16), pierderea din depreciere se va prelua imediat in contul de profit si pierdere, ca o cheltuiala a perioadei:

6811 �Cheltuieli privind amortizarea = 28 �Amortizari privind activele imobilizate�
        imobilizarilor�

Desi in terminologia noastra contabila se foloseste mai curand termenul de amorti- zare (implicand un program de preluare sistematica pe cheltuieli a valorii unui activ imobilizat) si mai rar cel de depreciere, ele sunt superpozabile si deci folosirea unei inregistrari contabile ca in cazul amortizarii nu trebuie sa surprinda.

Consecutiv acestei inregistrari, este evident ca valoarea ramasa a activului fix a descrescut si deci si cota de amortizare care se va prelua in cheltuieli in perioadele viitoare trebuie revizuita in jos.

b) Daca a existat o reevaluare a activului respectiv, el fiind actualmente reflectat in contabilitate la valoarea justa, inregistrarea de reevaluare (21 �Active fixe� = 105 �Rezerve din reevaluare�) va fi stornata, total sau partial, pentru a aduce valoarea ramasa a activului la nivelul valorii recuperabile determinate.

Pentru cazurile in care fluxurile financiare aduse de un activ individual nu pot fi estimate, IAS 36 introduce conceptul de unitate generatoare de numerar, ca fiind cel mai mic grup de active care genereaza fluxuri de numerar prin folosire neintrerupta � fluxuri de numerar ce sunt in mare masura independente de functionarea altor active sau grupe de active � si care include activul evaluat.

Nu exista reguli imperative prin care sa se stabileasca o configuratie a unitatii generatoare de numerar, aici fiind implicat rationamentul profesional.

Se va urmari ca unitatea generatoare de numerar sa fie suficient de larga pentru a putea fi considerata relativ independenta, dar si suficient de limitata pentru a nu masca prin situatia economica generala sectii sau sectoare cu pierderi, care ar indica o depreciere a activelor din acele sectii.

De exemplu, nu pot fi considerate unitati generatoare de numerar etajele unui ma- gazin universal, deoarece magazinul nu poate functiona cu unele dintre etaje inchise, dar nu se pot include intr-o singura unitate generatoare de numerar mai multe maga- zine din aceeasi zona geografica, deoarece este evident ca o eventuala inchidere a unuia dintre magazine nu afecteaza capacitatea de generare de numerar a celorlalte

Daca pentru testarea valorii recuperabile a activelor se foloseste unitatea generatoare de numerar, aceasta valoare va fi considerata ca fiind maximul dintre valoarea de uti- lizare a unitatii si pretul ei net de vanzare.

Valoarea recuperabila se va compara cu valoarea de inregistrare a unitatii genera- toare de numerar. In aceasta, se vor insuma numai valorile de inregistrare ale acelor active care pot fi atribuite in mod direct unitatii generatoare de numerar sau care pot fi alocate acesteia pe o baza rezonabila si logica.

Datoriile unitatii generatoare de numerar nu vor fi luate in considerare la deter- minarea valorii recuperabile a acesteia decat in cazul in care, prin cumpararea unitatii, viitorul proprietar ar fi nevoit sa preia respectivele datorii, aceasta micsorand pretul de vanzareicumparare.

Standardul IAS 36 prezinta, de asemenea, tehnicile de testare si tratamentul con- tabil al eventualelor deprecieri ale fondului comercial care poate fi alocat unitatii ge- neratoare de numerar.

In cazul in care se identifica o depreciere a unitatii generatoare de numerar in ansam- blul sau, reducerile de valoare cu scopul reducerii valorii de inregistrare a unitatii se vor aplica in urmatoarea ordine:

 • prima data, asupra valorii fondului comercial aferent acelei unitati;
 • daca acesta nu exista sau nu este suficient pentru a prelua intreaga depreciere, restul pierderii din depreciere se va aloca celorlalte active ce compun unitatea, pro- portional cu valorile lor contabile.

In alocarea unei pierderi din depreciere, valorile activelor nu vor putea fi reduse sub pretul lor net de vanzare (daca este determinabil) sau sub valoarea de utilizare (daca este determinabila). De asemenea, valoarea activelor nu va putea fi redusa sub zero.

Daca se demonstreaza ca valorile recuperabile ale anumitor active sunt apropiate de valorile de inregistrare, ele pot fi excluse de la alocarea pierderii din depreciere aferente intregii unitati generatoare de numerar, pierderea proportionala aferenta lor urmand a fi alocata restului activelor din componenta unitatii.

Asa cum la finele fiecarui exercitiu intreprinderea are obligatia de a testa valoarea activelor fixe pentru depreciere, in mod similar are si obligatia de a verifica daca o pierdere legata de un activ si inregistrata in anii precedenti are motive de a fi incetat sa existe sau de a fi reversibila.

Daca exista indicii in acest sens, este necesar sa faceti o noua evaluare a valorii recu- perabile. Aceasta poate duce la concluzia ca pierderea din depreciere a disparut sau s-a micsorat, facand necesara casarea acesteia.

Indiciile pentru casarea deprecierii sunt, in principiu, contrariul indiciilor care au semnalat necesitatea inregistrarii initiale a unei deprecieri.

Un indiciu important de care trebuie sa se tina seama in mod suplimentar este scaderea ratelor dobanzilor sau a rentabilitatii pe piata, ceea ce ar duce la scaderea ra- telor folosite la actualizarea fluxurilor financiare viitoare aduse de activul fix si, ca atare, la sporirea valorii de utilizare a acestuia.

Este posibil ca aceasta scadere sa aduca valoarea de utilizare aproape de nivelul la care se afla valoarea de inregistrare a activului, facand sa dispara deprecierea inregis- trata anterior.

In urma casarii deprecierii, totusi, valoarea activului fix rezultata nu trebuie sa depaseasca nivelul valorii care ar fi fost obtinuta prin evidentierea activului la cost si amortizarea acestuia dupa programul de amortizare stabilit initial. Cu alte cuvinte, casarea deprecierii nu poate produce intreprinderii un profit, un spor de valoare.

Casarea unei deprecieri care a fost anterior recunoscuta ca o cheltuiala a perioadei va genera in mod corespunzator un venit.

Dupa casarea unei deprecieri, cota de amortizare a mijlocului fix trebuie ajustata pentru a reflecta noua valoare ramasa de amortizat pe durata de viata utila ramasa.

Cum sa prezentati in SFA deprecierea activelor fixe

Lista de control

Privitor la deprecierile activelor fixe, obligatiile de raportare in situatiile financiare anuale includ, pentru fiecare clasa de active:

 • valoarea pierderilor din depreciere recunoscute in contul de profit si pierderi pen- tru perioada de raportare si pozitia acestora in contul de profit si pierdere (titlul din CPP sub care au fost cumulate);
 • valoarea casarilor din depreciere recunoscute in contul de profit si pierderi pentru perioada de raportare si pozitia acestora in contul de profit si pierdere (titlul din CPP sub care au fost cumulate);
 • valoarea pierderilor din depreciere care au fost recunoscute direct in conturile de rezerve in timpul perioadei contabile si, similar, valoarea casarilor din depreciere care au fost recunoscute in conturile de capital propriu;
 • daca intreprinderea pregateste raportari financiare pe segmente � sub prevederile IAS 14 �Raportarea pe segmente� � aceleasi informatii trebuie prezentate si pen- tru segmentele pentru care se face raportarea;
 • pentru pierderile din depreciere sau casarile care sunt esentiale pentru situatiile financiare ale intreprinderii raportoare, trebuie prezentate si:
 • evenimentele sau circumstantele care au dus la deprecierea, respectiv casarea pierderii din depreciere;
 • valoarea acestora;
 • natura activului afectat;
 • segmentul raportabil caruia ii apartine activul.

Ce anume se intelege prin pierderi din depreciere sau casari care sunt esentiale pentru SFA? In acest caz va functiona rationamentul profesional contabil.

SFATUL NOSTRU

O sugestie ar fi sa se considere esentiale orice circumstante care ar duce la modificarea rezultatului perioadei din pierdere in profit sau la marirea importanta a profitului in raport de cifra care s-ar fi obtinut daca operatiunea de depreciereicasare a deprecierii nu ar fi avut loc.

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Contabilitatea si obligatiile fiscale pentru PFA


Uitati de neclaritati, ambiguitati, greseli si amenzi!

 

Cartea Verde a PFA. Contabilitatea si obligatiile fiscale vine cu SOLUTII 100% practice:

-> destinata nevoilor specifice PFA
-> pentru oameni concentrati pe afacerea lor, nu pe contabilitatea PFA
-> lesne de inteles, lesne de utilizat! Avantajos!

Comanda acum exemplarul tau!

...Vezi AICI lista completa <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
casarea deprecieriiactive

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 18 Iulie 2007


Votati articolul "IAS 36 Deprecierea activelor":
Rating:

Nota: 4.83 din 5 din 6 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 18 Iulie 2007 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X