email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Ordin MFP: Un nou Formular 010

formularul 010

Β 

O R D I N

pentru modificarea si completarea unor acte normative privind inregistrarea fiscala a contribuabililor

In temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 31 si art. 78 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. I. — Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 419/2007 pentru aprobarea procedurii de schimbare a sediului social, precum si pentru aprobarea formularului „Decizie de inregistrare a sediului social si a domiciliului fiscal”, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 473 din 13 iulie 2007, se completeaza dupa cum urmeaza:

— Dupa articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5 1 , cu urmatorul cuprins: „Art. 5 indice 1 . — Transferul electronic al datelor din evidenta fiscala catre organul fiscal de la noul sediu social se efectueaza conform reglementarilor prevazute pentru gestionarea sistemului de administrare a creantelor fiscale.”

Art. II. — Ordinul ministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 175 din 13 martie 2007, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4 indice 1, cu urmatorul cuprins:

„Art. 4 indice 1 . — Categoriile de obligatii fiscale de declarare care se inscriu in vectorul fiscal sunt:
a) taxa pe valoarea adaugata;
b) impozitul pe profit;
c) accizele;


d) impozitul la titeiul din productia interna;
e) impozitul pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor;
f) contributia pentru asigurari sociale de sanatate;
g) contributia de asigurari pentru somaj;
h) contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;
i) contributia de asigurari sociale;
j) contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale;
k) contributia pentru concedii si indemnizatii;
l) redeventele miniere;
m) redeventele petroliere.”

2. La anexa nr. 1, formularul „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica (010)”, cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1, se modifica si se inlocuieste cu formularul cuprins in anexa nr. 1*).

3. La anexa nr. 2, instructiunile de completare a formularului (010) „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica”, cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1, se modifica si se inlocuiesc cu instructiunile cuprinse in anexa nr. 2.

Art. III. — Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. IV. — La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, orice dispozitie contrara se abroga.

Art. V. — Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. VI. — Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul finantelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu
Bucuresti, 5 mai 2010.
Nr. 1.059.

*) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

I. Depunerea declaratiei

Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, denumita in continuare declaratie, se completeaza si se depune de catre persoanele juridice, asocierile si alte entitati fara personalitate juridica.

Declaratia de inregistrare se completeaza cu ocazia primei inregistrari fiscale, de regula cu ocazia infiintarii, iar declaratia de mentiuni se completeaza ori de cate ori se modifica datele declarate anterior.

Declaratia se depune, direct sau prin imputernicit/ reprezentant legal/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent ori la posta prin scrisoare recomandata, la termenele stabilite de legislatia in vigoare.

Organul fiscal competent este:

— pentru contribuabilii care se inregistreaza direct, prin imputernicit sau reprezentant legal, organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul sau, in cazul depunerii declaratiei de mentiuni, organul fiscal in a carui evidenta este inregistrat;
— pentru contribuabilii care se inregistreaza prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.

Formularul se completeaza in doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute. Un exemplar se pastreaza de contribuabil, iar celalalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

A. FELUL DECLARATIEI

Se marcheaza cu „X” pct. 1 sau 2, dupa caz.

Atentie! In cazul declaratiei de mentiuni se completeaza toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declararii, indiferent daca acestea au mai fost declarate.

B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Randul 1. Cod de identificare fiscala

Nu se completeaza la inregistrarea initiala.

In cazul in care declaratia de mentiuni este completata de catre imputernicitul/reprezentantul legal, se va inscrie codul de identificare fiscala al contribuabilului pe care il reprezinta.

In cazul in care declaratia de mentiuni este completata de reprezentantul fiscal, se va inscrie codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile straine.

Randul 2. Denumire

Se completeaza cu denumirea contribuabilului.

Randul 3. Domiciliu fiscal

Se completeaza cu adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

Atentie! In cazul in care declaratia este completata de catre imputernicitul/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal al contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale contribuabilului pe care il reprezinta. In cazul in care declaratia se completeaza pentru inregistrarea fiscala a unui sediu permanent sau sediu fix, la acest capitol se vor inscrie datele de identificare ale sediului permanent sau sediului fix.

Randul 4. Forma de organizare

Se marcheaza cu „X” de catre contribuabil, in functie de forma de organizare a activitatii.

C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL

Randul 1. Numar autorizatie de functionare/Numar act legal de infiintare

Se vor inscrie, dupa caz, numarul si data autorizatiei de functionare emise de organul competent, numarul si data actului normativ prin care s-a infiintat contribuabilul, numarul si data hotararii judecatoresti de infiintare sau altele asemenea.

Randul 2. Cod CAEN al obiectului principal de activitate

Se va inscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate, astfel cum a fost declarat cu ocazia infiintarii sau autorizarii.

Randul 3. Felul sediului

Se marcheaza cu „X” felul sediului pentru care se solicita inregistrarea, dupa caz. Codul de identificare fiscala a unitatii infiintatoare se completeaza numai in cazul declaratiilor de mentiuni depuse de sucursale.

Randul 4. Codul de identificare fiscala a unitatii divizate

Se completeaza in cazul in care infiintarea contribuabilului se face prin divizare.

Randul 5. Forma juridica

Se inscrie forma juridica conform nomenclatorului existent la sediul organului fiscal si pe site-ul de internet al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la adresa

Randul 6. Forma de proprietate

Se inscrie forma de proprietate conform nomenclatorului existent la sediul organului fiscal si pe site-ul de internet al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la adresa www.anaf.ro/Asistentacontribuabili/Nomenclatorulformelordeproprietate.

Randul 7. Platitor de impozit pe venitul din investitii, conformart. 67 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal

Se marcheaza cu „X” in cazul contribuabililor care au obligatia sa declare acest impozit, conform art. 67 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal. In acest caz nu se completeaza lit. E „Date privind vectorul fiscal” si, prin urmare, aceasta obligatie nu se inscrie in vectorul fiscal.

D. REPREZENTARE PRIN:

Se marcheaza cu „X” in cazul in care, in relatiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin imputernicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal si se inscriu
numarul si data inregistrarii la organul fiscal, de catre imputernicit, ale actului de imputernicire, in forma autentica si in conditiile prevazute de lege, sau numarul si data inregistrarii deciziei de aprobare a calitatii de reprezentant fiscal, dupa caz.

Date de identificare

Se completeaza cu datele de identificare ale imputernicitului reprezentantului legal/reprezentantului fiscal.

E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL

Randul 1. Taxa pe valoarea adaugata

Se marcheaza cu „X” de catre contribuabilii care solicita inregistrarea ca persoana impozabila in scopuri de TVA.

La infiintare

Randul 1.1. Se estimeaza cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizeaza sa o realizeze in perioada ramasa pana la sfarsitul anului calendaristic, din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, incluzand si operatiunile scutite fara drept de deducere prevazute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) si f) din Codul fiscal, daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale, cu exceptia urmatoarelor:
— livrarile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 125 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;
— livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

Randul 1.2 se marcheaza cu „X” in cazul contribuabililor care opteaza pentru aplicarea regimului normal de TVA, desi estimeaza ca vor realiza o cifra de afaceri inferioara plafonului de scutire prevazut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, constituita din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, incluzand si operatiunile scutite fara drept de deducere prevazute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) si f) din Codul fiscal, daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale, cu exceptia urmatoarelor:

— livrarile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;
— livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

Plafonul de scutire prevazut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal se determina proportional cu perioada ramasa de la infiintare si pana la sfarsitul anului, fractiunea de luna considerandu-se o luna calendaristica intreaga.

Randul 1.3 se marcheaza cu „X” de catre persoanele impozabile care realizeaza in exclusivitate operatiuni care nu dau drept de deducere a TVA.

Randul 1.4 se marcheaza cu „X” in cazul contribuabililor care efectueaza operatiuni in afara Romaniei care dau drept de deducere a TVA, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

Randul 1.5 se marcheaza cu „X” in cazul contribuabililor care opteaza pentru taxarea operatiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal.

Ulterior inregistrarii fiscale

Randurile 1.6—1.9 se completeaza numai in cazul in care s-a bifat casuta 2 de la lit. A.

Se marcheaza cu „X” in functie de tipul inregistrarii ca persoana impozabila in scopuri de TVA: inregistrare prin depasirea plafonului de scutire sau prin optiune.

Randul 1.10 se completeaza in cazul in care s-a bifat casuta 2 de la lit. A si numai daca, ca urmare a stabilirii cifrei de afaceri realizate in anul precedent, se modifica perioada fiscala.

Randul 1.11. Perioada fiscala

Se marcheaza cu „X” perioada fiscala valabila la data solicitarii inregistrarii sau ulterior inregistrarii in scopuri de TVA. Persoana impozabila care se inregistreaza in cursul anului declara cu ocazia inregistrarii cifrei de afaceri pe care preconizeaza sa o realizeze in perioada ramasa pana la sfarsitul anului calendaristic. Daca cifra de afaceri estimata nu depaseste plafonul prevazut la art. 156 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzator numarului de luni ramase pana la sfarsitul anului
calendaristic, persoana impozabila va depune deconturi trimestriale in anul inregistrarii.

Intreprinderile mici care se inregistreaza in scopuri de TVA in cursul anului declara cu ocazia inregistrarii cifra de afaceri realizata, recalculata in baza activitatii corespunzatoare unui an calendaristic intreg. Daca aceasta cifra depaseste plafonul prevazut la art. 156 alin. (2) din Codul fiscal, in anul respectiv, perioada fiscala va fi luna calendaristica. Daca aceasta cifra de afaceri recalculata nu depaseste plafonul prevazut la art. 156 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabila va utiliza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala.

In cazul in care contribuabilul foloseste, ca perioada fiscala, semestrul sau anul calendaristic, se va inscrie numarul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.

Scoatere din evidenta ca persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA

Randurile 1.12 si 1.13 se completeaza numai in cazul in care s-a bifat casuta 2 de la lit. A.

Se marcheaza cu „X” in functie de tipul scoaterii din evidenta ca persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA. Data scoaterii din evidenta se stabileste conform prevederilor titlului VI „Taxa pe valoarea adaugata” din Codul fiscal.

Randul 2. Impozit pe profit

La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” numai de catre contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia sa declare acest impozit.

Randurile 2.1 si 2.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.

Atentie! Data solicitarii scoaterii din evidenta ca platitor de impozit pe profit se completeaza numai cu o data ulterioara celei de depunere a declaratiei de mentiuni.

Randurile 2.3.1 si 2.3.2. Se marcheaza cu „X” perioada fiscala valabila la data solicitarii inregistrarii sau ulterior inregistrarii.

Randul 3. Accize

La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” de catre contribuabilii care, conform legilor in vigoare, devin platitori de accize.

Randurile 3.1 si 3.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.

Atentie! Data solicitarii scoaterii din evidenta ca platitor de accize se completeaza numai cu o data ulterioara celei de depunere a declaratiei de mentiuni.

Randul 4. Impozit la titeiul din productia interna

La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia sa declare acest impozit.

Randurile 4.1 si 4.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere dinΒ  evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.

Atentie! Data solicitarii scoaterii din evidenta ca platitor de impozit la titeiul din productia interna se completeaza numai cu o data ulterioara celei de depunere a declaratiei de mentiuni.

Randul 5. Impozit pe veniturile din salarii si pe venituri asimilate salariilor

La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia sa declare acest impozit.

Randurile 5.1 si 5.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.

Atentie! Data solicitarii scoaterii din evidenta ca platitor de impozit pe veniturile din salarii si pe venituri asimilate salariilor se completeaza numai cu o data ulterioara celei de depunere a declaratiei de mentiuni.

Randurile 5.3.1 — 5.3.3. Se marcheaza cu „X” perioada fiscala valabila la data solicitarii inregistrarii sau ulterior inregistrarii.

Randul 6. Contributia pentru asigurari sociale de sanatate

La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” numai de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Randurile 6.1 si 6.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.

Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

Randurile 6.3.1 — 6.3.3. Se marcheaza cu „X” perioada fiscala valabila la data solicitarii inregistrarii sau ulterior inregistrarii.

Randul 7. Contributia de asigurari pentru somaj

La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” numai de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

Randurile 7.1 si 7.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.

Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

Randurile 7.3.1 — 7.3.3. Se marcheaza cu „X” perioada fiscala valabila la data solicitarii inregistrarii sau ulterior inregistrarii.

Randul 8. Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” numai de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata.

Randurile 8.1 si 8.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.

Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

Randurile 8.3.1 — 8.3.3. Se marcheaza cu „X” perioada fiscala valabila la data solicitarii inregistrarii sau ulterior inregistrarii.

Randul 9. Contributia de asigurari sociale

La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” numai de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Randurile 9.1 si 9.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.

Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

Randurile 9.3.1 — 9.3.3. Se marcheaza cu „X” perioada fiscala valabila la data solicitarii inregistrarii sau ulterior inregistrarii.

Randul 10. Contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale

La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” numai de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare.

Randurile 10.1 si 10.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.

Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

Randurile 10.3.1 — 10.3.3. Se marcheaza cu „X” perioada fiscala valabila la data solicitarii inregistrarii sau ulterior inregistrarii.

Randul 11. Contributia pentru concedii si indemnizatii

La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” de contribuabilii care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Randurile 11.1 si 11.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.

Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

Randurile 11.3.1—11.3.3. Se marcheaza cu „X” perioada fiscala valabila la data solicitarii inregistrarii sau ulterior inregistrarii.

Randul 12. Redevente miniere

La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia sa declare aceasta taxa.

Randurile 12.1 si 12.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.

Randul 13. Redevente petroliere

La inregistrarea initiala se marcheaza cu „X” numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia sa declare aceasta taxa.

Randurile 13.1 si 13.2. Se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 2 de la lit. A.

F. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI

Se completeaza numai in cazul in care s-a bifat casuta 2 de la lit. A.

Randul 1. Dizolvare cu lichidare

Se marcheaza cu „X” in cazul in care se declara inceperea procedurii de lichidare, respectiv incheierea acesteia si radierea societatii din registrul comertului.

Se completeaza data inceperii procedurii de dizolvare stabilita conform dispozitiilor legale in materie, respectiv data radierii din registrul comertului.

Randul 2. Dizolvare fara lichidare

Se marcheaza cu „X” numai in cazul dizolvarii fara lichidare.

Se completeaza data la care a avut loc fuziunea sau divizarea, potrivit dispozitiilor legale.

In cazul in care fuziunea are loc prin contopire, se va completa si codul de identificare fiscala al unitatii rezultate in urma fuziunii.

Randul 3. Radiere

Se marcheaza cu „X” si se inscrie data cu care s-a efectuat radierea.

Β 

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Contabilitate 2022


Va amintiti de prima Carte Verde a Contabilitatii, editata in urma cu peste 25 de ani de Ministerul Finantelor?

Ei bine, Cartea Verde a Contabilitatii 2022 este acum din nou prezenta, in varianta actualizata la zi, oferindu-va solutii impecabile pentru momentele de criza – cum este si acesta – cu modificari legislative majore.

Avantajul esential pe care vi-l ofera Cartea Verde a Contabilitatii 2022: ZERO erori in inregistrarile contabile!

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
formularul 010

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 17 Mai 2010


Votati articolul "Ordin MFP: Un nou Formular 010":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 17 Mai 2010 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X