Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici

Adauga mai jos adresa de e-mail pentru a primit Raportul Gratuit

email
Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
 Cartea Verde a Contabilitatii 2018

Ordinul 24 din 2014 impune noi prevederi referitoare la antrepozitul de TVA

Ordinul 24/2014antrepozitul de TVAautorizarea antrepozitelor de taxacodul fiscal
Norma din 22.12.2006 privind stabilirea procedurii si a conditiilor de autorizare a antrepozitului de TVA, prevazut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a fost abrogata de Ordinul nr. 24/2014.

Redam mai jos continutul acestuia:


Ordinul nr. 24/2014 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea procedurii si a conditiilor de autorizare a antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata, prevazut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuta a doua din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxa pe valoarea adaugata si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 47 din 21.01.2014.


Declaratia 101. Ghid de completare si depunere 2018
Declaratia 101. Ghid de completare si depunere 2018

Vezi detalii

Cartea Verde a Contabilitatii 2018
Cartea Verde a Contabilitatii 2018

Vezi detalii

Cheltuieli deductibile si nedeductibile. Ghid practic 2018
Cheltuieli deductibile si nedeductibile. Ghid practic 2018

Vezi detaliiAvand in vedere prevederile art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuta a doua din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, viceprim-ministrul, ministrul finantelor publice, emite urmatorul ordin:

Art. 1.

1 Se aproba Normele privind stabilirea procedurii si a conditiilor de autorizare a antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata, prevazut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuta a doua din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prevazute in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2.

Se instituie Comisia pentru autorizarea antrepozitelor de taxa pe valoarea adaugata. Comisia este formata din 5 membri, in componenta prevazuta in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 3.

1 Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxa pe valoarea adaugata, prevazut in anexa nr. 3 care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 4.

Referirile la Codul fiscal din cuprinsul normelor prevazute la art. 1 reprezinta trimiteri la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 5.

Directiile generale regionale ale finantelor publice, structurile teritoriale subordonate acestora, precum si Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 6.

2 La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.219/2006 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea procedurii si a conditiilor de autorizare a antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata, prevazut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.040 din 28 decembrie 2006.
Art. 7.

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu

Bucuresti, 13 ianuarie 2014.

Nr. 24.


ANEXA Nr. 1 1
NORME privind stabilirea procedurii si a conditiilor de autorizare a antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata, prevazut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuta a doua din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

ANEXA Nr. 2 1
COMPONENTA


Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxa pe valoarea adaugata

1. Directorul general al Directiei generale de legislatie Cod fiscal si reglementari vamale din cadrul Ministerului Finantelor Publice - membru presedinte

2. Directorul general adjunct coordonator al activitatii serviciilor de TVA din cadrul Directiei generale de legislatie Cod fiscal si reglementari vamale din cadrul Ministerului Finantelor Publice - membru vicepresedinte

3. Directorul general al Directiei generale juridice din cadrul Ministerului Finantelor Publice - membru

4. Directorul general al Directiei generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finantelor Publice - membru

5. seful de serviciu al Serviciului TVA 2 din cadrul Directiei generale de legislatie Cod fiscal si reglementari vamale, din cadrul Ministerului Finantelor Publice - membru

In cazuri justificate, presedintele Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxa pe valoarea adaugata este inlocuit de vicepresedinte, care exercita atributiile presedintelui, inclusiv dreptul de vot.

In cazuri justificate, la sedintele Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxa pe valoarea adaugata, in locul membrilor titulari vor putea participa inlocuitorii desemnati in scris de acestia.

REGULAMENTUL de organizare si functionare a Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxa pe valoarea adaugata
CAPITOLUL I Prevederi generale
Art. 1.


Activitatea curenta a Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxa pe valoarea adaugata, denumita in continuare Comisie, se realizeaza prin intermediul secretariatului care functioneaza in cadrul Directiei generale management al domeniilor reglementate specific din Ministerul Finantelor Publice, denumita in continuare directia de specialitate.
Art. 2.

(1) Comisia functioneaza in prezenta tuturor membrilor, prin participarea acestora in mod direct sau in baza desemnarii realizate in conditiile prevazute in anexa nr. 2 la ordin.

(2) Lucrarile Comisiei sunt conduse de presedintele acesteia, care conduce si coordoneaza intreaga activitate a Comisiei. in cazul in care presedintele Comisiei lipseste, acesta este inlocuit de vicepresedinte, care exercita atributiile presedintelui, inclusiv dreptul de vot.

CAPITOLUL II Organizarea sedintelor de lucru ale Comisiei

Art. 3.

(1) Comisia se convoaca de presedinte sau de vicepresedinte, la propunerea directiei de specialitate, in scris, cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de data la care va avea loc sedinta Comisiei. Odata cu aprobarea ordinii de zi, presedintele sau vicepresedintele, la propunerea directiei de specialitate, stabileste si persoanele ce urmeaza a fi invitate la sedinta.

(2) Convocarea Comisiei poate fi facuta in mod extraordinar si fara respectarea dispozitiilor alin. (1), cu prezentarea de catre directia de specialitate a unei motivari insusite de presedintele sau vicepresedintele Comisiei, dupa caz, cu privire la situatia extraordinara aparuta.
Art. 4.

(1) Secretariatul Comisiei pune la dispozitia membrilor Comisiei, cu 3 zile lucratoare inaintea sedintei, ordinea de zi si notele de prezentare intocmite de directia de specialitate.

(2) In situatia prevazuta la art. 3 alin. (2), termenul in care notele de prezentare se pun la dispozitia membrilor Comisiei se reduce.

(3) Notele de prezentare se intocmesc de directia de specialitate in urma analizarii documentatiei, care consta, in principal, in referatele cu privire la oportunitatea emiterii autorizatiei de antrepozitar autorizat intocmite de autoritatile fiscale competente si solicitarile depuse in vederea obtinerii autorizatiilor de functionare a antrepozitelor de taxa pe valoarea adaugata, precum si in sesizarile primite de la organele cu atributii de control referitoare la activitatea antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata.

(4) Directia de specialitate analizeaza documentele prevazute la alin. (3) sub aspectul continutului legal obligatoriu al dosarului, inaintand Comisiei note de prezentare care contin propuneri de solutionare motivate.

Art. 5.

(1) Notele de prezentare intocmite de directia de specialitate se prezinta in plenul Comisiei de catre presedintele sau vicepresedintele Comisiei, dupa caz.

(2) Suplimentar fata de nota de prezentare intocmita de directia de specialitate, pot fi puse la dispozitia membrilor Comisiei, la cerere, orice acte care se afla in documentatia prevazuta la art. 4 alin. (3).

Art. 6.

(1) Comisia analizeaza situatia prezentata, cu respectarea prevederilor prezentului regulament si a legislatiei incidente in vigoare, avand in vedere competentele Comisiei.

(2) Directia de specialitate sau Comisia are dreptul de a solicita orice alte documente, declaratii sau informatii atat de la solicitanti, cat si de la institutii ale statului.

(3) in cazul in care solicitarea Comisiei este adresata structurilor din cadrul Ministerului Finantelor Publice sau Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, solutionarea acesteia este obligatorie, constituindu-se ca sarcina de serviciu pentru personalul acestor institutii. Nerespectarea acestei obligatii atrage masurile sanctionatorii prevazute de legislatia in vigoare.

(4) Informatiile suplimentare prezentate in cadrul termenului de 3 zile lucratoare, de natura sa schimbe propunerile facute de directia de specialitate, prin nota de prezentare, duc la amanarea solutionarii notei de prezentare si, implicit, la reanalizarea situatiei de fapt, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 3 alin. (2).

(5) in cazuri exceptionale, analiza informatiilor suplimentare de natura a schimba propunerile directiei de specialitate prin nota de prezentare se poate face fara amanarea solutionarii cererii, cu obligativitatea mentionarii in procesul-verbal de sedinta a motivelor care au impus solutionarea cu celeritate.

(6) Daca in urma analizarii documentatiei anexate la cererea inregistrata directia de specialitate constata ca aceasta este incompleta, dosarul in cauza poate fi restituit autoritatii fiscale teritoriale.

Art. 7.

(1) Comisia ia hotarari cu votul majoritatii membrilor, care sunt validate prin semnarea de catre toti membrii prezenti, in mod direct sau in baza imputernicirii acordate conform anexei nr. 2 la ordin, a procesului-verbal in care sunt mentionate acestea. Membrii Comisiei pot vota "pentru" sau "impotriva".

(2) in baza hotararilor Comisiei se emit deciziile, care se semneaza de catre presedintele Comisiei, indiferent daca a condus sau nu sedinta la care s-au luat respectivele hotarari.

(3) in cazuri justificate presedintele poate delega vicepresedintelui atributia prevazuta la alin. (2).
Art. 8.

(1) La sedintele Comisiei participa functionari din cadrul directiei de specialitate, care consemneaza intr-un registru de procese-verbale aspectele analizate si toate deciziile adoptate in cadrul sedintei.

(2) La lucrarile Comisiei pot fi invitati reprezentantii autoritatilor, care pot oferi informatii relevante asupra aspectelor supuse dezbaterii Comisiei, precum si persoanele fizice sau juridice ale caror situatii de fapt si de drept sunt supuse analizei Comisiei, in mod direct sau prin reprezentant.

(3) Comisia poate solicita, dupa caz, participarea la sedinte a organelor de control care au incheiat actele de control, precum si a reprezentantului legal al persoanei impozabile in cauza.

(4) Invitatii nu participa la luarea deciziei de catre Comisie, punctele de vedere exprimate de acestia in cadrul lucrarilor Comisiei avand caracter consultativ.

CAPITOLUL III Deciziile Comisiei
Art. 9.


(1) Deciziile Comisiei sunt acte administrative emise numai in forma scrisa.

(2) Deciziile cuprind urmatoarele elemente:

a) denumirea Comisiei;

b) numarul deciziei si data la care a fost emisa;

c) datele de identificare ale persoanei impozabile;

d) obiectul deciziei;

e) motivele de fapt;

f) temeiul de drept;

g) numele si semnatura presedintelui sau vicepresedintelui Comisiei, dupa caz;

h) stampila Comisiei;

i) indicarea posibilitatii ca decizia sa fie contestata, calea de atac si termenul in care aceasta poate fi exercitata.
Art. 10.

Decizia produce efecte din momentul in care este comunicata persoanei impozabile sau persoanei imputernicite de catre aceasta, dupa caz, ori la o data ulterioara mentionata in actul administrativ comunicat, potrivit legii.

Art. 11.

Lipsa unuia dintre elementele deciziei referitoare la calitatea persoanei care semneaza actul administrativ, numele si prenumele ori denumirea persoanei impozabile, a obiectului deciziei sau a semnaturii presedintelui ori vicepresedintelui Comisiei, dupa caz, atrage nulitatea actului administrativ. Nulitatea se constata de instanta judecatoreasca de contencios administrativ, in conditiile legii.

Art. 12.

Comisia poate indrepta erorile materiale din decizie din oficiu sau la cererea persoanei impozabile ori a persoanei imputernicite de catre acesta, dupa caz. Decizia corectata se comunica potrivit prevederilor art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
Ordinul 24/2014antrepozitul de TVAautorizarea antrepozitelor de taxacodul fiscal

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Data aparitiei: 22 Ianuarie 2014


Votati articolul "Ordinul 24 din 2014 impune noi prevederi referitoare la antrepozitul de TVA":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Cum este avantajos, platitor sau neplatitor TVA?

Intrebare: Sotia mea este in curs de autorizare PFA si am dori sa stim cum este mai benefic sa ne inregistram: ca platitori sau neplatitori de TVA ? Domeniul PFA este de: obiecte (origami modular) HAND-MADE, din hartie, carton si n.c.a., dupa codul CAEN. Materialele cumparate de noi pentru realizarea acestor obiecte, toate sunt purtatoare de TVA, dar daca la pretul de productie mai adaugam si TVA, ne e teama ca am avea mai putin succes. MULTUMESC anticipat pentru raspuns.


Raspuns: pana la atingerea plafonului de 65000 euro a cifrei de afaceri, PFA-ul ramane neplatitor de TVA.... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 22 Ianuarie 2014 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user

Intrebare antispam: 5 + 1 =
  Da, doresc să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare

Adauga acest articol in site-ul tau

Subiectele saptamanii

 • Descarca ultima versiune pentru Declaratia 300

  • Articol actualizat pe 21 februarie 2018: Declaratia 300 a fost actualizata la ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) nr. 591/2017 privind aprobarea modelului si continutului formularului 300 care a aparut in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 94 din 1 februarie 2017.   Ce este declaratia 300? Declaratia 300 reprezinta decontul de taxa...» citeste mai departe aici

 • Se anunta CONCEDIERI in masa! Patronii IMM sunt nemultumiti de cresterea salariului minim si a contributiilor la part time

  • Un antreprenor din doi va face concedieri, conform unui sondaj online la care au participat patronii de firme mici si mijlocii in perioada 7 - 16 februarie 2018. Acesta este efectul majorarii salariului minim pe economie de la data de  1 ianuarie 2018, dar si a obligatiei de plata a contributiilor sociale pentru angajatii care lucreaza part-time la nivelul intreg al salariului minim pe economie. Potrivit Consiliului National al Intreprinderilor Mici si Mijlocii din Roma...» citeste mai departe aici

 • Societatile de contabilitate sunt obligate sa aiba un ofiter pentru protectia datelor?

  • In studiul de caz de astazi vom dezbate problema legata de desemnarea unui responsabil cu protectia datelor. Dilema este daca societatile de contabilitate si cu departament de resurse uman, departament care actioneaza conform HG 500 sunt obligate sa angajeze cu contract de munca o persoana pentru protectia datelor cu caracter personal.   Iata raspunsul specialistului! H.G. nr. 905/2017 privind registrul general d...» citeste mai departe aici

 • Regimul fiscal aplicat zilierilor. Noutati 2018

  • Zilierul este o persoana fizica ce are capacitate de munca si care desfasoara activitati necalificate, de obicei cu caracter ocazional, pentru un beneficiar.   Activitatea zilierilor este reglementata de urmatoarele: –  Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, republicata; – Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011...» citeste mai departe aici

Newsletter zilnic GRATUIT

Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate
Aboneaza-te la newsletterul Contabilul.ro si primesti gratuit Raportul special "Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate".
Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

Codul Fiscal 2018 - modificarile legii
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"


email
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu informatii si oferte contabile
X