email
E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Declaratia 230 in 2023: cine depune formularul si cand este termenul de depunere?

Declaratia 230 in 2023: cine depune formularul si cand este termenul de depunere?
declaratia 230ong-uriOG 8/2021

Formularul sau Declaratia 230 reprezinta Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe venit/castigul net anual impozabil. O poti depune in fiecare an, pana la termenul limita stabilit, pentru a redirectiona banii catre ONG-uri sau biserici. 

Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul stabilit pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, prin completarea si depunerea urmatoarelor formulare:

- formularul 230 - "Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat";
- formularul 212 -  “Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice”.

Entitatile nonprofit/Unitatile de cult beneficiaza de sumele reprezentand pana la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/castigul net anual impozabil daca la momentul platii acestora de catre organul fiscal figureaza in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale. 

Cine poate exercita optiunea prin completarea Declaratiei unice? 

  Pentru urmatoarele venituri contribuabilii pot completa Declaratia unica in vederea exercitarii optiunii de a dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe venit pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private:

- venituri din activitati independente pentru care venitul net se determina in sistem real;
- venituri din drepturi de proprietate intelectuala pentru care venitul net se determina in sistem real;
- venituri din cedarea folosintei bunurilor pentru care venitul net se determina in sistem real


- din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, determinate in sistem real;
- castiguri din investitii, mentionate la art. 119 alin. (1) din Codul fiscal.

Pentru veniturile mai sus mentionate, contribuabilii au obligatia completarii si depunerii formularului 212 in vederea declararii lor si a stabilirii impozitului pe venitul/castigul net anual impozabil.

 Contribuabilii care obtin venituri din strainatate de aceeasi natura cu cele obtinute din Romania pentru care exista dreptul de a dispune asupra destinatiei sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe venit datorat, prevazute la art. 123^1 alin. (1) din Codul fiscal, pot dispune si asupra destinatiei sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe venitul realizat in strainatate, datorat in Romania, dupa deducerea creditului fiscal, prin completarea si depunerea formularului 212. 

Contribuabilii nu pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul datorat pentru indemnizatia prevazuta la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020, art. 6 alin. (1) lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2021, precum si la art. 6 alin. (1) lit. a) sau b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2022, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private.

Veniturile din activitati independente, pentru care venitul net se determina in sistem real, si pentru care contribuabilii isi exercita optiunea de a dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe venit prin completarea formularului 212 cuprind veniturile din activitati de productie, comert, prestari de servicii si veniturile din profesii liberale, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere.

Veniturile din activitati de productie, comert, prestari de servicii reprezinta veniturile realizate de persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale autorizate in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008.
Veniturile din profesii liberale reprezinta veniturile obtinute din prestarea de servicii cu caracter profesional, potrivit actelor normative speciale care reglementeaza organizarea si exercitarea profesiei respective. In categoria venituri din profesii liberale sunt cuprinse, cu titlu de exemplu, veniturile obtinute de catre: medici, avocati, notari publici, executori judecatoresti, experti tehnici si contabili, contabili autorizati, auditori financiari, consultanti fiscali, arhitecti, traducatori, sportivi, precum si alte persoane fizice cu profesii reglementate in conditiile legii. 

Declaratia 230: cine o poate completa si depune? 

Formularul 230 poate fi completat si depus  de catre persoanele fizice care realizeaza din Romania:

- venituri din salarii si asimilate salariilor,

- venituri din pensii;

- venituri din activitati independente impuse pe baza de norma de venit;

- venituri din activitati agricole impuse pe baza de norma de venit;

- venituri din activitati independente realizate in baza contractelor de activitate sportiva, pentru care impozitul se retine la sursa;

- venituri din drepturi de proprietate intelectuala, altele decat cele pentru care venitul net se determina in sistem real;

- venituri din cedarea folosintei bunurilor pentru care venitul net se determina pe baza normelor de venit si venituri din cedarea folosintei bunurilor pentru care venitul net se determina pe baza cotelor forfetare de cheltuieli. 

Contribuabilii nu pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul datorat pentru indemnizatiile prevazute la art. XI si art. XV din OUG nr.30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.59/2020, si in OUG nr. 120/2020 privind instituirea unor masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificarile ulterioare.

De asemenea, contribuabilii nu pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe venit pentru indemnizatiile prevazute la art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile
libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si la art. 1 alin. (1) si art. 6 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor masuri de protectie sociala a angajatilor si a altor categorii profesionale in contextul interzicerii, suspendarii ori limitarii activitatilor economice, determinate de situatia epidemiologica generata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-23.

Veniturile din activitati independente pentru care venitul net se determina pe baza normelor de venit si pentru care contribuabilii pot completa formularul 230 in vederea exercitarii optiunii de a dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe venit, reprezinta veniturile din activitati de productie, comert, prestari de servicii realizate in mod individual si/sau intr-o
forma de asociere. Aceste activitati sunt cuprinse in Nomenclatorul activitatilor pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, care se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice, in conformitate cu activitatile din Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin ordin al presedintelui Institutului National de Statistica.

Veniturile din activitati de productie, comert, prestari de servicii reprezinta veniturile realizate de persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale autorizate in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.44/20084.

NU depun formularul 230 in vederea exercitarii optiunii de a dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe venit contribuabilii care obtin venituri din activitati independente exercitate sub forma profesiilor liberale. 

Declaratia 230 in 2023 - ultima versiune

Descarca D230 soft A - actualizat in 20 aprilie 2023

Descarca soft J - actualizat in 10 aprilie 2023

Descarca Structura - actualizata in 12 ianuarie 2022
 

Declaratia 230 - termenul de depunere in 2023

La fel ca Declaratia unica, Formularul 230 are termenul de depunere pana la 25 mai a anului urmator celui de realizare a veniturilor, inclusiv, sub sanctiunea decaderii.
 

Depunerea Formularului 230 in 2023

Declaratia 230, impreuna cu anexele completate, se poate depune astfel:

a) Prin intermediul portalului Agentiei Nationale de Administrare Fiscala www.anaf.ro, accesand serviciul„Spatiul Privat Virtual”:
Pentru a se inregistra ca utilizatori ai serviciului Spatiului Privat Virtual, contribuabilii pot accesa link-ul: Inregistrare persoane fizice (https://www.anaf.ro/InregPersFizicePublic).

Serviciul „Spatiul Privat Virtual” este un serviciu gratuit care poate fi accesat de persoanele fizice prin autentificarea cu:
- credentiale de tip „nume utilizator” si „parola” insotite de coduri de autentificare de unica folosinta „OTP”;
- certificat digital calificat.

In situatia in care se doreste depunerea formularului 230 prin serviciul Spatiul Privat Virtual se va accesa portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, www.anaf.ro, sectiunea „Depunere declaratie unica si alte formulare SPV PF”.

b) Prin intermediul portalului www.e-guvernare.ro, prin utilizarea unui certificat digital calificat;
c) In format hartie, la registratura organului fiscal competent, in mod individual ;
d) Prin posta, in mod individual, cu confirmare de primire;
e) prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin intermediul Situatiei centralizatoare a
datelor cuprinse in formularul 230, transmisa de catre entitatea beneficiara a sumei.

Cum se completeaza Declaratia 230 in 2023

Contribuabilii completeza formularul in urmatoarele situatii:

a) au efectuat in anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform legii si solicita restituirea acestora;
 b) dispun asupra destinatiei sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii sau unitatilor de cult.

Contribuabilii pot solicita directionarea acestei sume pentru sustinerea mai multor entitati nonprofit/unitati de cult precum si pentru acordarea de burse private. In aceasta situatie se completeaza in mod corespunzator formularul “Anexa nr.... la Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat”. De asemenea, se completeaza corespunzator casutele prevazute la sfarsitul formularului 230, cu numarul anexelor completate si depuse impreuna cu acesta.

Nu se poate depune formularul „Anexa nr.... la Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat”, ulterior depunerii unui formular 230.

In situatia in care formularul se depune de catre un imputernicit desemnat de contribuabil 6, se completeaza si sectiunea nr. III. „Date de identificare a imputernicitului”.

In cazul in care formularul se depune sau transmite in format hartie, acesta se completeaza in doua exemplare. Un exemplar se va pastra de catre organul fiscal iar celalalt se va pastra de catre contribuabil sau de catre imputernicitul acestuia.

Completarea Sectiunii II "Destinatia sumei reprezentand pana la 3,5 % din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii"

a) Bursa privata - casuta se bifeaza de catre contribuabilii care au efectuat cheltuieli in cursul anului de raportare cu burse private conform legii si solicita restituirea acestora.

„Contract nr./data” - se inscriu numarul si data contractului privind acordarea bursei private.
„Suma platita (lei)” - se inscrie suma platita de contribuabil in cursul anului de raportare pentru bursa privata.
„Documente de plata nr./data” - se inscriu numarul si data documentelor care atesta plata bursei private.
Contribuabilii au obligatia de a prezenta organului fiscal competent, in copie cu mentiunea „conform cu originalul”, contractul privind bursa privata, precum si documentele de plata pentru aceste burse.

b) Sustinerea unei entitati nonprofit/unitati de cult - casuta se bifeaza de catre contribuabilii care solicita virarea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult.

„Optiune privind distribuirea sumei pentru o perioada de 2 ani”- se bifeaza in cazul in care contribuabilul solicita prin cerere distribuirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru acelasi beneficiar pentru o perioada de 2 ani.

Solicitarea poate fi reinnoita dupa expirarea perioadei de 2 ani.

„Cod de identificare fiscala a entitatii nonprofit/unitatii de cult” - se inscrie codul de identificare fiscala a entitatii nonprofit/unitatii de cult pentru care se solicita virarea sumei.

„Denumire entitate nonprofit/unitate de cult” - se inscrie denumirea completa a entitatii nonprofit/unitatii de cult.
„Cont bancar (IBAN)” - se completeaza codul IBAN al contului bancar al entitatii nonprofit/unitatii de cult.
„Procentul din impozit” – se completeza cu procentul din impozitul pe venit pe care contribuabilul opteaza sa-l vireze catre entitatea nonprofit/unitatea de cult, care nu poate depasi plafonul admis de lege de 3,5% din impozitul pe venit datorat.
„Suma” - se completeaza cu suma solicitata de contribuabil a fi virata in contul entitatii nonprofit/unitatii de cult. In situatia in care contribuabilul nu cunoaste suma care poate fi virata, nu va completa rubrica „Suma”, caz in care organul fiscal va calcula si va vira suma admisa, conform legii.

Daca suma rezultata prin aplicarea procentului din impozit inscris in cerere, pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult, cumulata cu suma platita pentru bursa privata depaseste plafonul admis de lege reprezentand 3,5% din impozitul anual datorat,
atunci suma totala luata in calcul este limitata la nivelul acestui plafon, avand prioritate cheltuielile cu bursa privata efectuate in cursul anului de raportare. 


de Ghinea Viorica

NOUTATI Contabile 2024

Sinteza noutatilor Contabile din 2024:


• Aplicarea sistemului e-Factura
• Sistemul RO e-Transport
• Sistemul garantie-returnare (RetuRO)
• Raportarea SAF-T
• Managementul stocurilor – implicatii fiscale si raportarea in SAF-T
• Prelucrare stocuri in sistem lohn

Descopera TOATE noutatile contabile in Ghidul practic al contabilitatii in 2024. Legislatie explicata - Exemple detaliate - Monografii contabile complete.

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
declaratia 230ong-uriOG 8/2021


Data aparitiei: 11 Mai 2022
Ultima actualizare: 28 Aprilie 2023

Votati articolul "Declaratia 230 in 2023: cine depune formularul si cand este termenul de depunere?":
Rating:

Nota: 3.44 din 5 din 17 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X