email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 575 din 21 iulie 2006

ORDIN nr. 575 din 21 iulie 2006 privind stabilirea conditiilor si declararea contribuabililor inactivi

În temeiul art. 11 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 33 alin. (3) din Hotarârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. 1

(1)Contribuabilii vor fi declarati inactivi daca îndeplinesc una dintre urmatoarele conditii:

a)se sustrag de la efectuarea inspectiei fiscale, prin declararea unor date de identificare a sediului social care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;

b)organele fiscale au constatat ca nu functioneaza la sediul social sau la domiciliul fiscal declarat.

(2)Contribuabilii sunt declarati inactivi prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2

(1)Pe perioada în care este declarat inactiv contribuabilului îi sunt aplicabile procedurile de administrare fiscala referitoare la gestiunea, controlul si colectarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat.

(2)Prin exceptie de la prevederile alin. (1), contribuabilii inclusi în Lista contribuabililor declarati inactivi nu vor fi supusi procedurilor curente de notificare pentru nedepunerea declaratiilor.

Art. 3

(1)De la data declararii ca inactiv contribuabilul nu mai are dreptul de a utiliza facturi, facturi fiscale, alte documente sau formulare tipizate cu regim special.

(2)Documentele fiscale emise de un contribuabil declarat inactiv cu încalcarea interdictiei prevazute la alin. (1) nu produc efecte juridice din punct de vedere fiscal.

Art. 4

(1)Pe perioada starii de inactivitate toate procedurile de avizare, autorizare, certificare, licentiere sau alte proceduri similare, cât si orice operatiune si procedura vamala cu privire la contribuabilul inactiv si la activitatile acestuia, precum si oricare dintre avizele, autorizatiile, licentele, acordurile si orice alte acte în baza carora contribuabilii inactivi sunt autorizati sa functioneze sau sa desfasoare diverse activitati economice se suspenda de drept.

(2)Suspendarea nu determina prelungirea termenelor pentru care avizele, autorizatiile, licentele, acordurile sau alte astfel de acte sunt acordate si nici amânarea în vreun fel ori exonerarea de obligatiile de plata datorate pentru eliberarea, modificarea sau prelungirea acestora.

Art. 5

(1)Competenta pentru constatarea îndeplinirii conditiilor de declarare a starii de inactivitate revine organelor de inspectie fiscala din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al unitatilor subordonate.

(2)În cazul în care organele de inspectie fiscala constata ca un contribuabil îndeplineste conditiile de declarare ca inactiv, vor completa un dosar cuprinzând documentele precizate la pct. 13 din anexa nr. 1.

(3)Dosarele, împreuna cu referatele privind propunerea echipei de control de includere pe Lista contribuabililor inactivi, avizate de conducatorul ierarhic superior, vor sta la baza întocmirii listei contribuabililor propusi a fi declarati inactivi, conform anexei nr. 2.

(4)Dosarele întocmite pentru declararea contribuabililor inactivi vor fi pastrate, ca parte componenta a dosarului fiscal, la fiecare directie generala a finantelor publice judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, sau la Directia generala de administrare a marilor contribuabili, dupa caz.

Art. 6

(1)Starea de inactivitate înceteaza daca se constata de organele mentionate la art. 5 alin. (1) ca nu mai sunt îndeplinite conditiile pentru care contribuabilul a fost declarat inactiv sau ca urmare a unei hotarâri judecatoresti, de la data la care aceasta ramâne irevocabila.

(2)Constatarea încetarii motivelor pentru care contribuabilul a fost declarat inactiv se va face de organele de inspectie fiscala competente, în baza cererii de reactivare, depusa de reprezentantul legal al contribuabilului declarat inactiv.

(3)În baza cererii de reactivare, organele de inspectie fiscala vor efectua inspectia fiscala si dupa finalizarea acesteia vor întocmi un referat cu propunerea de reactivare. Referatul va fi avizat de directorul executiv coordonator si va sta la baza întocmirii Listei contribuabililor reactivati.

(4)Încetarea starii de inactivitate a unui contribuabil se face prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5)Dupa reactivarea unui contribuabil declarat inactiv, restrictiile prevazute în art. 3 înceteaza începând cu data publicarii ordinului de reactivare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7

(1)Contribuabilii declarati inactivi vor fi înscrisi în Lista contribuabililor declarati inactivi (anexa nr. 2), iar contribuabilii carora le înceteaza starea de inactivitate vor fi cuprinsi în Lista contribuabililor reactivati (anexa nr. 3).

(2)Listele mentionate la alin. (1) se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si pe pagina de internet www.mfinante.ro, la sectiunea "Informatii contribuabili".

(3)Lista contribuabililor declarati inactivi si Lista contribuabililor reactivati vor fi actualizate, de regula, lunar.

Art. 8

(1)Pentru fiecare contribuabil cuprins în Lista contribuabililor declarati inactivi, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, si pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice, la sectiunea "Informatii contribuabili", vor fi afisate data de la care contribuabilul a fost declarat inactiv, împreuna cu urmatoarea mentiune: "Contribuabil inactiv de la data de ZZ.LL.AA".

(2)Pentru fiecare contribuabil cuprins în Lista contribuabililor reactivati, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, si pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice, la sectiunea "Informatii contribuabili", vor fi afisate perioada pentru care contribuabilul a fost declarat inactiv, împreuna cu urmatoarea mentiune: "Contribuabil inactiv în perioada ZZ.LL.AA - ZZ.LL.AA".

Art. 9

(1)Autoritatea Nationala a Vamilor - Directia de tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala va utiliza în procesul de vamuire baza de date privind contribuabilii declarati inactivi, în vederea suspendarii operatiunilor de vamuire, actualizata conform procedurii prevazute în anexa nr. 4.

(2)Comunicarea catre contribuabilii inactivi cu privire la neînregistrarea datelor de identificare în baza de date a sistemului informatic vamal se va face utilizându-se formularul prevazut în anexa nr. 5.

Art. 10

Directia de metodologie si proceduri pentru inspectia fiscala, Directia generala de gestiune a impozitelor si contributiilor, Directia antifrauda fiscala, Directia generala tehnologia informatiei, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia economica si administrativa din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si Autoritatea Nationala a Vamilor, Garda Financiara, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor lua masuri pentru aplicarea si ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 11

Anexele nr. 1 -5 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 12

La data publicarii prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 374/2005 privind stabilirea si aprobarea procedurii de selectare, control si publicare a contribuabililor inactivi si Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 375/2005 privind stabilirea conditiilor pentru declararea contribuabililor inactivi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 9 august 2005.

Art. 13

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,

Sebastian Bodu

ANEXA Nr. 1: PROCEDURA de selectare, control si publicare a contribuabililor inactivi

CAPITOLUL I: Procedura de selectare pentru control a contribuabililor

1._

(1)Administratiile finantelor publice vor transmite Activitatii de inspectie fiscala din cadrul fiecarei directii generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti Lista contribuabililor cuprinsi în evidenta speciala, întocmita în baza Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 296/2005, modificat si completat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 460/2005.

(2)Orice modificare a acestei liste va fi comunicata Activitatii de inspectie fiscala din cadrul directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti.

2._

(1)Contribuabilii din evidenta speciala vor fi selectati de Activitatea de inspectie fiscala din fiecare directie generala a finantelor publice judeteana sau a municipiului Bucuresti.

(2)Programarea pentru control a acestor contribuabili va fi efectuata în functie de capacitatea de control a fiecarei unitati si de celelalte sarcini dispuse prin programele de activitate aprobate de conducerea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

3. Pentru marii contribuabili, astfel cum sunt definiti în Ordinul ministrului finantelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili, procedura prevazuta la pct. 1 si 2 va fi realizata de Directia generala de administrare a marilor contribuabili.

CAPITOLUL II: Programarea actiunilor de control

4. Contribuabilii cuprinsi în programele de control pentru declarare ca inactivi vor fi supusi unor controale inopinate la sediul social/domiciliul fiscal al acestora si/sau la punctele de lucru declarate. Pentru operativitate, controalele inopinate pot fi efectuate si de personalul Garzii Financiare, la solicitarea conducerii executive a directiei generale a finantelor publice în a carei competenta de administrare se afla contribuabilul.

5. Informatiile primite atât de la organele fiscale, cât si de la alte institutii publice vor sta la baza controlului si, în masura în care sunt relevante pentru fundamentarea unor constatari sau în lipsa documentelor contribuabilului, vor fi anexate la procesul-verbal încheiat la sfârsitul actiunii de control.

CAPITOLUL III: Efectuarea controlului

6. Echipa de control se va deplasa la sediul social sau la domiciliul fiscal declarat al contribuabilului pentru verificarea activitatii acestuia si, în functie de situatia concreta, acesta se va afla în una dintre situatiile prevazute la lit. A, B si C.

SECTIUNEA A: Contribuabilii care nu functioneaza la sediul social sau la domiciliul fiscal declarat

7._

(1) În situatia în care nu se poate lua legatura cu reprezentantul legal al contribuabilului sau contribuabilul nu desfasoara activitate la sediul social sau la domiciliul fiscal declarat, echipa de control va solicita în scris prezenta acestuia la sediul organului de control, stabilind data si ora de prezentare.

(2) Solicitarea se va transmite si la adresa de domiciliu a reprezentantului legal al contribuabilului, daca acesta este persoana fizica rezidenta româna, sau la domiciliul fiscal, daca este persoana juridica româna.

8. În cazul neprezentarii reprezentantului legal al contribuabilului la sediul organului de control, se va încheia un act de control, în conformitate cu normele legale, în care se vor preciza actiunile si toate demersurile întreprinse de organele de control pentru identificarea acestuia.

9. La actul de control întocmit în aceasta situatie se vor anexa urmatoarele documente:

a)documentul prin care reprezentantul legal al contribuabilului a fost invitat la sediul organului de control pentru clarificarea situatiei sale fiscale;

b)procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, daca este cazul;

c)orice document primit de la organul fiscal sau de la alte institutii publice.

10 .La finalizarea controlului, echipa de control va întocmi un dosar care va cuprinde:

a)actul de control încheiat la sfârsitul actiunii de control inopinat;

b)lista declaratiilor lipsa si perioada pentru care aceste declaratii nu au fost depuse la organul fiscal la care contribuabilul este înregistrat ca platitor de impozite, taxe si contributii catre bugetul statului;

c)referatul privind propunerea echipei de control, avizat de conducatorul ierarhic superior, de includere pe Lista contribuabililor declarati inactivi.

11. În situatia în care autoritatea vamala constata ca un contribuabil nu functioneaza la domiciliul fiscal sau la sediile secundare declarate, aceasta va înstiinta organele de inspectie fiscala pentru efectuarea procedurii de declarare a contribuabilului ca inactiv.

SECTIUNEA B: Contribuabilii cu domiciliul fiscal declarat la o adresa inexistenta

12 .În cazul în care echipa de control, ca urmare a deplasarii la fata locului, constata ca adresa la care a fost declarat sediul social al contribuabilului nu exista, va întocmi un proces-verbal prin care se va consemna aceasta situatie.

13. La finalizarea controlului inopinat, echipa de control va întocmi un dosar care va cuprinde:

a)procesul-verbal încheiat ca urmare a actiunii de control inopinat;

b)lista declaratiilor lipsa si perioada pentru care aceste declaratii nu au fost depuse la organul fiscal la care contribuabilul este înregistrat ca platitor de impozite, taxe si contributii catre bugetul general consolidat.

SECTIUNEA C: Contribuabilul desfasoara activitate la sediul social declarat

14 .Procedura de control, în cazul contribuabililor care desfasoara activitate la sediul social declarat, este cea cuprinsa în Codul de procedura fiscala, în normele de aplicare si în ordinele ministrului finantelor publice si ale presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, date în aplicarea acestuia.

CAPITOLUL IV: Procedura de publicare si actualizare a Listei contribuabililor declarati inactivi

15.Listele contribuabililor propusi a fi declarati inactivi, precum si cele cu propunerile de reactivare, întocmite de organele fiscale, vor fi transmise la Directia de metodologie si proceduri pentru inspectia fiscala din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala în vederea centralizarii, lunar, pâna la data de 15 a lunii urmatoare.

16 .Directia de metodologie si proceduri pentru inspectia fiscala va întocmi Lista contribuabililor declarati inactivi si Lista contribuabililor reactivati si va elabora proiectul de ordin pentru declararea contribuabililor inactivi, respectiv proiectul de ordin de reactivare a contribuabililor.

17 .Prin exceptie de la prevederile pct. 15, propunerile de actualizare a listelor se pot face ori de câte ori se constata situatii exceptionale care necesita declararea urgenta a unuia sau mai multor contribuabili ca inactivi sau ca reactivati.

18._

(1) Ordinul pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi si a Listei contribuabililor reactivati va fi transmis Directiei generale a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice pentru actualizarea bazei de date privind informatiile despre agentii economici, prin afisarea pentru fiecare contribuabil a mentiunii "contribuabil inactiv" si a datei de la care la care a fost declarat inactiv, respectiv, în cazul reactivarii, a perioadei pentru care a fost declarat inactiv.

(2) Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice va transmite Directiei de tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor un fisier privind contribuabilii inactivi si reactivati, în vederea identificarii acestora în procesul de vamuire si luarii masurii de suspendare a acordarii regimului vamal solicitat pâna la reactivarea contribuabilului si, respectiv, radierea lui din Lista contribuabililor declarati inactivi.

19._

(1) În cazul în care un contribuabil declarat inactiv nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. 1 alin. (1) din ordin, organele de control care au întocmit dosarul contribuabilului si au propus declararea lui ca inactiv vor efectua o inspectie fiscala generala pe perioada de prescriptie sau de ia ultima inspectie fiscala, pentru fiecare impozit, taxa sau contributie.

(2) Inspectia fiscala generala efectuata pentru reactivarea contribuabilului declarat inactiv se va face la solicitarea scrisa a reprezentantului legal al contribuabilului declarat inactiv.

(3) La finalizarea inspectiei fiscale generale, echipa de control va întocmi un referat prin care face propuneri referitoare la reactivarea contribuabilului.

(4) Referatul va fi avizat de directorul executiv coordonator si va sta la baza întocmirii Listei contribuabililor reactivati.

20 .Comisarii Garzii Financiare si organele de control ale Directiei antifrauda fiscala din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor fi atrasi în actiuni pentru declararea unor contribuabili ca inactivi.

CAPITOLUL V: Dispozitii finale

21. Procesele-verbale si, dupa caz, procesele-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, întocmite cu ocazia verificarilor pentru declararea ca inactivi a contribuabililor, vor fi transmise organelor fiscale competente, în vederea valorificarii si completarii dosarului fiscal al contribuabilului.

22. În cazul în care organele de inspectie fiscala constata fapte care ar putea întruni elemente constitutive ale unei infractiuni, vor proceda în conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscala.

23. Echipa de control care constata ca adresa la care s-a declarat domiciliul fiscal al contribuabilului nu exista fizic, în cazul în care domiciliul fiscal declarat este identic cu sediul social, va sesiza Oficiul National al Registrului Comertului pentru a lua masuri în conditiile legii.

ANEXA Nr. 2: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

LISTA contribuabililor declarati inactivi începând cu data de .................................

Nr. crt.

Codul unic de înregistrare

Denumirea contribuabilului

Domiciliul fiscal

Organul fiscal care a întocmit dosarul de declarare ca inactiv

ANEXA Nr. 3: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

LISTA contribuabililor reactivati începând cu data de .................................

Nr. crt.

Codul unic de înregistrare

Denumirea contribuabilului

Domiciliul fiscal

Organul fiscal care a întocmit dosarul de reactivare

ANEXA Nr. 4: NORME pentru utilizarea bazei de date privind contribuabilii declarati inactivi în procesul de vamuire

1 .Directia de tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor primeste lunar un fisier privind contribuabilii inactivi si reactivati, creat de Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, în vederea identificarii acestora în procesul de vamuire.

2._

(1)Informatiile continute în fisierul privind contribuabilii inactivi sunt analizate de Autoritatea Nationala a Vamilor - Directia de tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala, pentru identificarea contribuabililor inactivi care figureaza în baza de date a sistemului informatic vamal si care sunt înregistrati cu operatiuni vamale.

(2)Pentru acestia, Autoritatea Nationala a Vamilor - Directia de tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala - Serviciul gestiunea calitatii datelor procedeaza la inserarea în tabela de "Companii" existenta în sistemul informatic vamal a indicativului "Inactiv Fiscal" pe primul rând al rubricii destinata înscrierii adresei agentului economic.

(3)Fisierul privind contribuabilii "inactivi fiscal" este transmis ulterior, prin procedee informatice, directiilor regionale vamale, care le distribuie, la rândul lor, birourilor vamale din subordine; aceasta actiune permite tuturor utilizatorilor sistemului informatic vamal, respectiv directiilor regionale vamale, birourilor vamale si comisionarilor în vama autorizati, sa aiba acces la informatii.

(4)Mentiunea "Inactiv Fiscal" pe primul rând al rubricii destinate înscrierii adresei agentului economic în tabela de "Companii" a sistemului informatic vamal va fi mentionata pe toata perioada în care contribuabilul este declarat ca inactiv fiscal de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

3. Pentru contribuabilii identificati ca "inactivi fiscal" se suspenda operatiunile de vamuire pâna la reactivarea acestora si cuprinderea lor în Lista contribuabililor reactivati, aprobata prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

4. În cazul în care un contribuabil care figureaza în categoria "inactivi" nu este înregistrat în baza de date a sistemului informatic vamal ca titular de operatiuni vamale si se prezinta la prima vamuire, se parcurg urmatoarele etape:

a)cererea depusa de contribuabil la biroul vamal pentru înscrierea codului unic de înregistrare sau a codului de identificare fiscala, dupa caz, precum si a altor elemente de identificare în baza de date a sistemului informatic vamal este trimisa de biroul vamal pentru verificare la directia regionala vamala în subordinea careia acesta se afla; '

b)directia regionala vamala, prin intermediul biroului tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala, verifica daca solicitantul figureaza ca inactiv fiscal în fisierul privind contribuabilii "inactivi fiscal", iar în caz afirmativ înscrierea codului unic de înregistrare în baza de date a sistemului informatic vamal se suspenda; concomitent cu suspendarea înscrierii codului unic de înregistrare în baza de date, directia regionala vamala înstiinteaza contribuabilul despre masura luata, utilizând formularul-tip prevazut în anexa nr. 5 la ordin; suspendarea înscrierii codului unic de înregistrare în baza de date a sistemului informatic vamal ramâne în vigoare pâna la clarificarea situatiei privind statutul de inactiv fiscal al contribuabilului în cauza;

c)înstiintarea întocmita de directia regionala vamala catre contribuabilul inactiv fiscal, potrivit prevederilor lit. b), se remite în copie serviciului supraveghere si control vamal din cadrul acesteia sau serviciului supraveghere si control vamal din cadrul directiei regionale vamale în a carei raza de competenta teritoriala îsi are domiciliul fiscal contribuabilul inactiv fiscal. Aceste informatii se transmit Autoritatii Nationale a Vamilor - Directia de supraveghere si control vamal pentru includerea în baza de date a centrului de informatii vamale;

d)structurile de specialitate mentionate la lit. c) efectueaza verificarile necesare potrivit competentelor cu care sunt învestite si informeaza ulterior Agentia Nationala de Administrare Fiscala asupra constatarilor si masurilor luate.

5. În cazul în care contribuabilul care a mai efectuat operatiuni de vamuire si are codul unic de înregistrare înscris în baza de date a sistemului informatic vamal se prezinta pentru îndeplinirea formalitatilor vamale la un birou vamal si, potrivit indicativului "Inactiv Fiscal" de pe primul rând al rubricii destinate înscrierii adresei agentului economic din tabela de "Companii", se gaseste în categoria "inactiv fiscal", se parcurg urmatoarele etape:

a)daca se solicita depozitarea temporara a marfurilor potrivit prevederilor Codului vamal, biroul vamal are obligatia ca la începutul fiecarei saptamâni sa verifice datele de identificare a contribuabilului - denumire si cod unic de înregistrare, înscrise în declaratiile sumare depuse în saptamâna anterioara; verificarea se face prin compararea denumirii si codului unic de înregistrare înscrise în declaratiile sumare depuse în saptamâna precedenta fata de cele înscrise în tabela de "Companii" aferenta sistemului informatic vamal si, eventual, identificarea indicativului "Inactiv Fiscal" pe primul rând al rubricii destinate înscrierii adresei agentului economic;

b)daca se solicita plasarea marfurilor sub regim vamal, iar declararea pentru vamuire se face prin intermediul unui comisionar în vama, acesta din urma are obligatia de a suspenda imediat procesul de redactare a declaratiei vamale înainte de înregistrarea acesteia si de a informa contribuabilul despre imposibilitatea derularii operatiunii vamale, în conformitate cu dispozitiile prezentului ordin. În conformitate cu prevederile Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, comisionarul în vama are obligatia de a transmite operativ, în aceeasi zi în care a constatat statutul de inactiv al contribuabilului, o informare scrisa biroului vamal; biroul vamal înstiinteaza contribuabilul despre masura luata, utilizând formularul-tip din anexa nr. 5 la ordin. Masura de suspendare a acordarii regimului vamal solicitat ramâne în vigoare pâna la radierea contribuabilului din Lista contribuabililor declarati inactivi de Agentia Nationala de Administrare Fiscala;

c)informatiile detinute de birourile vamale privind contribuabilii inactivi fiscal pentru care s-a solicitat depozitarea temporara a marfurilor sau acordarea unui regim vamal sunt transmise directiilor regionale vamale carora li se subordoneaza, care, la rândul lor, vor transmite operativ informatiile primite catre Autoritatea Nationala a Vamilor - Directia de supraveghere si control vamal pentru includerea în baza de date a centrului de informatii vamale;

d)marfurile prezentate la vamuire aflate în situatia descrisa la lit. b) se înregistreaza cu declaratie sumara în evidenta biroului vamal.

ANEXA Nr. 5:

Catre ..........................................................................

Ref.: Adresa dumneavoastra nr. .......................................

Prin prezenta va aducem la cunostinta ca, potrivit Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. .............................. , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ................... , ati fost declarat/declarata inactiv fiscal.

În temeiul art. 11 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, "nu sunt luate în considerare de autoritatile fiscale tranzactiile efectuate cu un contribuabil declarat inactiv prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala".

Având în vedere cele de mai sus, va comunicam faptul ca nu se aproba solicitarea de înregistrare a datelor dumneavoastra de identificare în baza de date a sistemului informatic vamal pâna la radierea dumneavoastra din Lista contribuabililor declarati inactivi de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

Director executiv al Directiei Regionale Vamale,

..............................................................

Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 701 din data de 16 august 2006

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

NOU in Contabilitate: modificarile pentru 2022


Uitati de neclaritati, ambiguitati, greseli si amenzi!

Ghidul practic al contabilitatii va arata intotdeauna, cu promptitudine, cum trebuie abordata si rezolvata fiecare sarcina din activitatea dvs. profesionala.

- Legislatie explicata
- Exemple detaliate
- Monografii contabile complete

...Vezi AICI lista completa <<

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 28 August 2006


Votati articolul "ORDIN nr. 575 din 21 iulie 2006":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 28 August 2006 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X