email
Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

- Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 658/2006

Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 658/2006 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate in domeniul colectarii creantelor la Fondul pentru mediu

In baza prevederilor art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006,avand in vedere dispozitiile art. 196 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

In temeiul art. 5 alin. (8) din Hotararea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul mediului si gospodaririi apelor emite urmatorul ordin:

Art. 1. Se aproba modelele, precum si caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si de pastrare ale urmatoarelor formulare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin:

1. Instiintare de plata;

2. Decizie de instituire a masurilor asiguratorii;

3. Adresa de infiintare a popririi asiguratorii;

4. Adresa de infiintare a popririi asiguratorii asupra disponibilitatilor banesti;

5. Proces-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri mobile si Anexa la procesul-verbal de sechestru asigurator;

6. Proces-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri imobile;

7. Proces-verbal de constatare a implinirii termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita;

8. Titlul executoriu;

9. Somatie;

10. Adresa de infiintare a popririi;

11. Adresa de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti;

12. Proces-verbal de sechestru pentru bunuri mobile si Anexa la procesul-verbal de sechestru;

13. Proces-verbal de sechestru pentru bunuri imobile;

14. Proces-verbal de instituire a administratorului sechestru;

15. Proces-verbal de predare-primire;

16. Anuntul privind vanzarea pentru bunuri mobile;

17. Anuntul privind vanzarea pentru bunuri imobile;

18. Proces-verbal de licitatie pentru bunuri mobile;

19. Proces-verbal de licitatie pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri;

20. Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri formular cu regim special de inseriere si de numerotare;

21. Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile formular cu regim special de inseriere si de numerotare;

22. Proces-verbal privind cheltuielile de executare silita;

23. Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare silita;

24. Proces-verbal de constatare a insolvabilitatii.

Art. 2. Formularele se emit de catre Admihistratia Fondului pentru Mediu prin personalul de specialitate, prin intermediul aplicatiilor informatice utilizate in cadrul institutiei, conform modelelor prezentate in anexa, cu exceptia formularelor cu regim special.

Art. 3. Formularele cu regim special, respectiv procesele-verbale de adjudecare, ale caror modele sunt prezentate la cap. 20 si 21 din anexa, se tiparesc prin unitati specializate, pe baza comenzilor Administratiei Fondului pentru Mediu.

Art. 4. Administratia Fondului pentru Mediu va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

-****-

  

Ministrul mediului si gospodaririi apelor,

Sulfina Barbu

 

 

 

ANEXA:

  (1)FORMULARUL 1

  (1)FORMULARUL 1

  (1)FORMULARUL 1

- model -

I. _

Antetul Administratiei Fondului pentru Mediu

Denumirea debitorului .................................

C.U.I ............................................................. 1)

Domiciliul fiscal ............................................ 2)

 

 

 

 

Nr. ............ din ................................

Persoana de contact ......................

 

  

INSTIINTARE DE PLATA

 

Prin prezenta va notificam ca figurati in evidentele institutiei noastre cu obligatii de plata restante fata de bugetul Fondului pentru mediu, reprezentand:

Natura obligatiei3) conform:

- Legii nr.

73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata prin Legea nr. 105/2006 .

Perioada pentru care au fost calculate obligatiile

 

Cuantumul sumei datorate

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL:

 

 

 

1) Se va mentiona: codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz.

2) Stabilit conform art. 31 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

3) Se va preciza denumirea creantei principale la Fondul pentru mediu: taxa, contributie etc. si/sau a creantei accesorii: majorari de intarziere (dobanzi), penalitati de intarziere ori penalitati de stopaj, dupa caz, gestionate si administrate de Administratia Fondului pentru Mediu.

Debitele au fost stabilite in baza declaratiilor privind obligatiile la Fondul pentru mediu, intocmite pe propria raspundere de catre contribuabil si inregistrate la Administratia Fondului pentru Mediu/in baza Procesului-verbal/Raportului de inspectie nr. ................. , intocmit de catre inspectorii ........................................4)

4) Se va preciza institutia ai carei reprezentanti au intocmit procesul-verbal/raportul de inspectie.

Va invitam ca in termen de 15 zile de la primirea prezentei instiintari sa achitati sumele mentionate mai sus, indicand pe documentul de plata denumirea obligatiilor si perioada la care se refera sau sa faceti dovada platii acestora (prin depunerea la sediul Administratiei Fondului pentru Mediu ori prin transmiterea prin fax a documentului de plata, la nr. ............ ).

Am aprecia daca sumele datorate ar fi platite cat mai curand posibil, limitand astfel acumularea de dobanzi si penalitati de intarziere.

Sumele datorate se vireaza in contul RO92TREZ7065017XXX000155, deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucuresti, beneficiar Administratia Fondului pentru Mediu, cod fiscal 14715650.

Daca aveti nelamuriri in legatura cu aceasta adresa, puteti contacta persoana al carei nume figureaza mai sus, la numerele de telefon mentionate in antet sau direct la sediul nostru.

Aceasta instiintare de plata va este comunicata in temeiul art. 137 alin. (3) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Impotriva prezentului act se poate formula contestatie in termen de 30 de zile de la data comunicarii, in conformitate cu prevederile art. 175-178 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Va multumim pentru cooperare.

Conducatorul Administratiei Fondului pentru Mediu,

.............................................................

(numele, prenumele si semnatura)

L.S.

 

Seful compartimentului,

.............................................

(numele, prenumele si semnatura)

 

II. _

1. Denumire: instiintare de plata

2. Format: A4

3. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata.

4. Se utilizeaza: in baza art. 137 alin. (3) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Se intocmeste: in doua exemplare de organul de executare.

6. Circula: un exemplar la debitor.

7. Se arhiveaza: un exemplar la dosarul de urmarire.

(2) FORMULARUL 2

- model -

I. _

Antetul Administratiei Fondului pentru Mediu

Nr. ....................din .............................

 

 

 

 

 

Aprobat,

Conducatorul Administratiei Fondului pentru Mediu,

.............................................................

(numele, prenumele si semnatura)

L.S.

 

DECIZIE de instituire a masurilor asiguratorii

Emisa la data de ............. , in temeiul art. 126 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

La debitorul ................................ , cu domiciliul fiscal in localitatea .................... , str. .......................nr. ....... , codul de identificare fiscala1) ....................... , s-au constatat urmatoarele obligatii de plata la Fondul pentru mediu, estimate prin Nota de constatare/stabilite prin Raportul privind rezultatul inspectiei nr. ..............din data de ............. , constand in:

Natura obligatiei2) conform:

- Legii nr.

73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata prin Legea nr. 105/2006 .

Suma estimata/stabilita

- lei -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL:

 

 

 

1) Se va mentiona: codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz.

2) Se va preciza denumirea creantei principale la Fondul pentru mediu: taxa, contributie etc. si/sau a creantei accesorii: majorari de intarziere (dobanzi), penalitati de intarziere ori penalitati de stopaj, dupa caz, gestionate si administrate de Administratia Fondului pentru Mediu.

In temeiul art. 126 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, intrucat s-a constatat existenta pericolului ca debitorul sa se sustraga de la urmarire sau sa isi ascunda ori sa isi risipeasca patrimoniul/averea, se dispun masuri asiguratorii.

Motivarea dispunerii masurilor asiguratorii: .....................

Informatii necesare ducerii la indeplinire a masurilor asiguratorii dispuse:

a) conturile de disponibilitati si de depozite, precum si bancile la care sunt deschise .............................................;

b) sure datorate debitorului de catre terte persoane3) ..............................................................................................;

c) bunurile proprietate a debitorului ori detinute de acesta in coproprietate cu terte persoane, aflate la debitor sau la terte persoane, si locul unde se gasesc bunurile respective ...........................................................................

3) Denumirea/numele, prenumele si domiciliul fiscal, alte date de identificare a tertului poprit, precum si suma datorata debitorului.

Recomandari privind modul de ducere la indeplinire a masurilor asiguratorii (poprire asiguratorie si/sau sechestru asigurator asupra bunurilor): ..................................................

Masurile asiguratorii dispuse se duc la indeplinire in conformitate cu dispozitiile referitoare la executarea silita, care se aplica in mod corespunzator.

Potrivit dispozitiilor art. 126 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin constituirea unei garantii la nivelul creantei stabilite sau estimate, dupa caz, masurile asiguratorii vor fi ridicate.

Masurile asiguratorii vor fi ridicate, in tot sau in parte, in baza deciziei motivate emise de conducatorul Administratiei Fondului pentru Mediu, daca creanta estimata prin nota de constatare/stabilita prin raportul privind rezultatul inspectiei nu mai exista sau are valoare mai mica, ca urmare a desfiintarii, in tot sau in parte, a actului de inspectie care a generat luarea masurilor asiguratorii, a platii voluntare sau stingerii prin modalitatile prevazute de lege a sumelor stabilite prin actul de inspectie fiscala, a hotararii instantei competente date ca urmare a solutionarii contestatiei la actul de inspectie fiscala sau a unei contestatii a masurilor asiguratorii, in alte conditii prevazute de lege.

Masurile asiguratorii dispuse, daca nu au fost desfiintate in conditiile legii, devin executorii in conditiile legii.

In temeiul art. 126 alin. (10) coroborat cu art. 169 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, impotriva prezentei decizii cel interesat poate face contestatie in termen de 15 zile de la data comunicarii, la judecatoria in a carei raza teritoriala se afla sediul Administratiei Fondului pentru Mediu.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Prezenta decizie s-a intocmit in 3 exemplare.

Conducatorul Compartimentului de executare,

................................................................

(numele, prenumele si semnatura)

 

Intocmit.

....................................................

(numele, prenumele si semnatura)

 

II. _

1. Denumire: Decizie de instituire a masurilor asiguratorii

2. Format: A4

3. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete.

4. Se utilizeaza: in baza art. 126 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Se intocmeste: in 3 exemplare de organul de executare.

6. Circula:

- un exemplar la debitor;

- un exemplar la dosarul de control;

- un exemplar la dosarul de executare.

(3) FORMULARUL 3

- model -

I. _

Antetul Administratiei Fondului pentru Mediu

Nr. ....................din .............................

 

 

ADRESA de infiintare a popririi asiguratorii

 

Catre .................................................................................. 1)

In baza art. 126 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Deciziei de instituire a masurilor asiguratorii nr. .......din ......... , emisa de conducatorul Administratiei Fondului pentru Mediu, anexata in copie certificata, se infiinteaza poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani datorate de dumneavoastra, cu orice titlu, debitorului2) .........................................................................

1) Numele, prenumele/denumirea si domiciliul fiscal ale tertului poprit.

2) Numele, prenumele/denumirea si domiciliul fiscal; codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz; alte date de identificare a debitorului.

Sumele vor fi retinute si, in cazul inceperii procedurii de executare silita, dupa transmiterea de catre organul de executare a titlului executoriu in copie certificata, vor fi virate in contul deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucuresti, cod IBAN RO92TREZ7065017XXX000155, beneficiar Administratia Fondului pentru Mediu, cod fiscal 14715650, dupa cum urmeaza:

Natura obligatiei3) conform:

- Legii nr.

73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata prin Legea nr. 105/2006 .

Suma estimata/stabilita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL:

 

 

 

3) Se va preciza denumirea creantei principale la Fondul pentru mediu: taxa, contributie etc. si/sau a creantei accesorii: majorari de intarziere (dobanzi), penalitati de intarziere ori penalitati de stopaj, dupa caz, gestionate si administrate de Administratia Fondului pentru Mediu.

In conformitate cu prevederile art. 145 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 5 zile de la primirea prezentei adrese, va rugam sa ne comunicati daca datorati, cu orice titlu, vreo suma de bani debitorului sus-mentionat.

Masura asiguratorie dispusa, daca nu a fost desfiintata in conditiile legii, ramane valabila pe toata perioada executarii silite, fara indeplinirea altor formalitati, potrivit dispozitiilor art. 126 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Impotriva actelor prin care se duc la indeplinire masurile asiguratorii cel interesat poate face contestatie in conformitate cu prevederile art. 126 alin. (10) coroborate cu prevederile art. 169 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 15 zile de la data comunicarii sau a luarii la cunostinta, la instanta judecatoreasca competenta.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului. 

Conducatorul Administratiei Fondului pentru Mediu,

..........................................................................

(numele, prenumele si semnatura)

L.S.

 

II. _

1. Denumire: Adresa de infiintare a popririi asiguratorii

2. Format: A4

3. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete.

4. Se utilizeaza: in baza art. 126 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Se intocmeste: in doua exemplare de catre organul de executare.

6. Circula: un exemplar la tertul poprit.

7. Se arhiveaza: un exemplar la dosarul de executare.

(4) FORMULARUL 4

- model -

I. _

Antetul Administratiei Fondului pentru Mediu

Nr. ....................din .............................

 

 

ADRESA

de infiintare a popririi asiguratorii asupra disponibilitatilor banesti

 

Catre .......................................................... 1)

In baza art. 126 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Deciziei de instituire a masurilor asiguratorii nr. .......din ......... , emisa de conducatorul Administratiei Fondului pentru Mediu, anexata in copie certificata, se indisponibilizeaza de indata, in masura in care este necesar pentru achitarea sumei datorate, sumele existente, precum si cele viitoare provenite din incasarile zilnice in conturile in lei si/sau valuta deschise la unitatea dumneavoastra de catre debitorul2) ...........................................

1) Denumirea si sediul bancii.

2) Numele, prenumele/denumirea si domiciliul fiscal; codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz; alte date de identificare a debitorului.

Sumele vor fi retinute si, in cazul inceperii procedurii de executare silita, vor fi virate in contul deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucuresti, cod IBAN RO92TREZ7065017XXX000155, beneficiar Administratia Fondului pentru Mediu, cod fiscal 14715650, dupa cum urmeaza:

Natura obligatiei3) conform:

- Legii nr.

73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata prin Legea nr. 105/2006 .

Suma estimata/stabilita

(lei)

 

3) Se va preciza denumirea creantei principale la Fondul pentru mediu: taxa, contributie etc. si/sau a creantei accesorii: majorari de intarziere (dobanzi), penalitati de intarziere ori penalitati de stopaj, dupa caz, gestionate si administrate de Administratia Fondului pentru Mediu.

Din momentul indisponibilizarii, respectiv de la data si ora primirii prezentei adrese, nu veti proceda la decontarea documentelor de plata primite, respectiv la debitarea conturilor debitorului, si nu veti accepta alte plati din conturile acestuia pana la data ridicarii masurii asiguratorii sau pana la achitarea integrala a obligatiilor la Fondul pentru mediu, dupa caz, cu exceptia sumelor necesare platii drepturilor salariale.

In cazul inceperii procedurii de executare silita, organul de executare va transmite bancii titlul executoriu in copie certificata.

Masura asiguratorie dispusa, daca nu a fost desfiintata in conditiile legii, ramane valabila pe toata perioada executarii silite, fara indeplinirea altor formalitati.

In termen de 5 zile de la primirea prezentei adrese, va rugam sa ne comunicati infiintarea popririi asiguratorii.

Impotriva actelor prin care se duc la indeplinire masurile asiguratorii cel interesat poate face contestatie in conformitate cu prevederile art. 126 alin. (10) coroborate cu prevederile art. 169 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 15 zile de la data comunicarii sau a luarii la cunostinta, la instanta judecatoreasca competenta.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Va multumim pentru cooperare. 

Conducatorul Administratiei Fondului pentru Mediu,

...................................................

(numele, prenumele si semnatura)

L.S.

 

II. _

1. Denumire: Adresa de infiintare a popririi asiguratorii asupra disponibilitatilor banesti

2. Format: A4

3. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete.

4. Se utilizeaza: in baza art. 126 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Se intocmeste: in doua exemplare de organul de executare.

6. Circula: un exemplar la banca.

7. Se arhiveaza: un exemplar la dosarul de executare.

(5) FORMULARUL 5

- model -

I. _

Antetul Administratiei Fondului pentru Mediu

Nr. ....................din .............................

 

 

PROCES-VERBAL

de sechestru asigurator pentru bunuri mobile

 

Incheiat astazi, ............... , luna ......... , anul ........... , ora ............ , in localitatea .............. , str. ............................................nr. .......

In temeiul art. 126 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Deciziei de instituire a masurilor asiguratorii nr. ...........din ........... , emisa de conducatorul Administratiei Fondului pentru Mediu, subsemnatul ................. , executor fiscal, cu legitimatia nr. .................. , delegatia nr. ............ , am procedat la aplicarea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile ale debitorului1) ........................................... , cu domiciliul fiscal in localitatea ...................................... , str. ...........................................nr. ................. , sectorul ........ , bl .................... , sc. ...... , ap. ...... , judetul ........................................... , cod de identificare fiscala2) ................... , care inregistreaza obligatii de plata la Fondul pentru mediu, constand in:

Natura obligatiei3) conform:

- Legii nr.

73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata prin Legea nr. 105/2006 .

Suma estimata/stabilita

- lei -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL:

 

 

 

1) Numele si prenumele/denumirea.

2) Se va mentiona: codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz.

3) Se va preciza denumirea creantei principale la Fondul pentru mediu: taxa, contributie etc. si/sau a creantei accesorii: majorari de intarziere (dobanzi), penalitati de intarziere ori penalitati de stopaj, dupa caz, gestionate si administrate de Administratia Fondului pentru Mediu.

S-a procedat la aplicarea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul proces-verbal.

In cazul in care executorul fiscal nu poate evalua bunurile mobile pentru care s-a dispus sechestrul asigurator, deoarece aceasta necesita cunostinte de specialitate, evaluarea se va face dupa inceperea executarii silite, inaintea procedurii de valorificare.

Sechestrul asigurator s-a aplicat in prezenta urmatoarelor persoane:

- ................................................... , domiciliat in ................................... , legitimat cu .................... , in calitate de .......................... ;

- ................................................... , domiciliat in .................................... , legitimat cu ................... , in calitate de ..........................

Asupra bunurilor mobile sechestrate asigurator au fost aplicate masuri spre neschimbare, constand in4) ................................... , bunurile fiind lasate in custodia ...................................din localitatea ...................................... , str. .............................................. nr. ...... , care va depozita bunurile in localitatea ........................ str. ....................................................nr. ........

Drepturi reale si sarcini care greveaza bunurile mobile.......................................................................................

In legatura cu bunurile mobile sechestrate asigurator, debitorul ...........................................mentioneaza ca nu au fost/au fost sechestrate anterior .......................

Persoanele de fata la aplicarea sechestrului asigurator formuleaza urmatoarele obiectii: .....................................

Masurile asiguratorii dispuse, daca nu au fost desfiintate in conditiile legii, raman valabile pe toata perioada executarii silite, fara indeplinirea altor formalitati.

Alte observatii:5) ........................................................

Daca debitorul este inregistrat ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, in conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, si pct. 4 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 , cu modificarile ulterioare, bunurile mobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adaugata calculata prin aplicarea cotei standard de 19% sau, dupa caz, a cotei reduse de 9% asupra bazei de impozitare determinate potrivit legii, respectiv conform art. 137 si 138 din Codul fiscal.

Impotriva prezentului inscris cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 126 alin. (10) coroborate cu prevederile art. 169 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Prezentul proces-verbal de sechestru asigurator s-a incheiat in ........ exemplare.

4) Punere de sigilii, custodia sau ridicarea de la locul unde se afla, mentionandu-se bunurile mobile supuse acestor masuri.

5) Se va face mentiunea daca debitorul nu este de fata, precum si daca debitorul sau vreuna dintre persoanele prezente refuza sau nu poate sa semneze procesul-verbal de sechestru asigurator.

Executori fiscali:

..........................................

(numele, prenumele si semnatura)

............................................

(numele, prenumele si semnatura)

 

Debitorul (sau persoana majora cu care locuieste),

.....................................................

(numele, prenumele si semnatura)

Martori:

.............................................

(numele, prenumele si semnatura)

.......................................................

(numele, prenumele si semnatura)

 

II. ANEXA la Procesul-verbal de sechestru asigurator nr. .............. din ..............

Denumirea bunurilor mobile, descriere, stare de uzura, semne particulare de identificare

 

Cantitatea

 

Valoarea estimativa (exclusiv TVA)

- lei -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

Executori fiscali:

..........................................

(numele, prenumele si semnatura)

............................................

(numele, prenumele si semnatura)

 

Debitorul (sau persoana majora cu care locuieste),

.....................................................

(numele, prenumele si semnatura)

Martori:

.............................................

(numele, prenumele si semnatura)

.......................................................

(numele, prenumele si semnatura)

 

III. _

1. Denumire: Proces-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri mobile si anexa la Procesul-verbal de sechestru asigurator

2. Format: A4

3. Caracteristici de tiparire: Procesul-verbal se tipareste pe ambele fete, iar anexa se tipareste pe o singura fata.

4. Se utilizeaza: in baza art. 126 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Se intocmeste: in 2 sau 3 exemplare, dupa caz, de organul de executare.

6. Circula:

- un exemplar la debitor;

- un exemplar la custode (daca este cazul).

7. Se arhiveaza: un exemplar la dosarul de executare.

(6) FORMULARUL 6

- model - I._

Antetul Administratiei Fondului pentru Mediu

Nr. ....................din .............................

 

 

PROCES-VERBAL

de sechestru asigurator pentru bunuri imobile

 

Incheiat astazi, ............luna .........anul ....... , ora ...... , in localitatea ......................................... , str. ...........................................nr. ...........

In temeiul art. 126 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Deciziei de instituire a masurilor asiguratorii nr. .......din ........................ , emisa de conducatorul Administratiei Fondului pentru Mediu, subsemnatul ......................................... , executor fiscal cu legitimatia nr. ............... , delegatia nr. ............. , am procedat la aplicarea sechestrului asigurator asupra bunurilor imobile ale debitorului1) ......................................................... , cu domiciliul fiscal in localitatea ................................. , str. ...................nr. ........ , sectorul ......... bl ...... , sc. ...... , ap ...... , judetul ................................. , cod de identificare fiscala2) ............................ , care inregistreaza obligatii de plata la Fondul pentru mediu constand in:

Natura obligatiei 3) conform:

- Legii nr.

73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

196/2005 privind Fondul pentru mediu,

 

aprobata prin Legea nr.

 

aprobata prin Legea nr.

 

aprobata prin Legea nr.

 

 

aprobata prin Legea nr.

 

 

aprobata prin Legea nr.

 

 

aprobata prin Legea nr.

 

 

aprobata prin Legea nr.

 

105/2006 .

Suma estimata/stabilita

(lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL:

 

 

 

S-a procedat la aplicarea sechestrului asigurator asupra urmatoarelor bunuri imobile:

- cladire in suprafata de ........... , compusa din ....................si construita din ......... , stare de uzura/semne particulare .................. , situata in localitatea ............. , str. ...............................nr. ........ , detinuta in baza4) ..................................... , evaluata la suma de ......................................lei (exclusiv TVA);

- teren5) ....................in suprafata de ..................situat in ............................................ , str. ..............nr. ............ , detinut in baza4) .............................. ,evaluat la suma de ...........lei (exclusiv TVA).

Daca debitorul este inregistrat ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, in conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, si pct. 4 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 , cu modificarile ulterioare, bunurile imobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adaugata calculata prin aplicarea cotei standard de 19% sau, dupa caz, a cotei reduse de 9% asupra bazei de impozitare determinate potrivit legi], respectiv conform art. 137 si 138 din Codul fiscal.

In cazul in care executorul fiscal nu poate evalua bunurile imobile pentru care s-a dispus sechestrul asigurator, deoarece aceasta necesita cunostinte de specialitate, evaluarea se va face dupa inceperea executarii silite, inaintea procedurii de valorificare.

Sechestrul asigurator s-a aplicat in prezenta urmatoarelor persoane:

- ................................................... , domiciliat in ................................... , legitimat cu .................... , in calitate de .......................... ;

- ................................................... , domiciliat in .................................... , legitimat cu ................... , in calitate de ..........................

Drepturi reale si sarcini care greveaza imobilul ..............

In legatura cu bunurile imobile sechestrate asigurator, debitorul ..................................................mentioneaza ca nu au fost/au fost sechestrate anterior .....................

Persoanele de fata la aplicarea sechestrului asigurator formuleaza urmatoarele obiectii: ........................................

Masurile asiguratorii dispuse, daca nu au fost desfiintate in conditiile legii, raman valabile pe toata perioada executarii silite, fara indeplinirea altor formalitati.

Alte observatii:6) ............................................

Impotriva prezentului inscris cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 126 alin. (10) coroborate cu prevederile art. 168 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Prezentul proces-verbal de sechestru asigurator s-a incheiat in ............exemplare. 

Executori fiscali:

..........................................

(numele, prenumele si semnatura)

............................................

(numele, prenumele si semnatura)

 

Debitorul (sau persoana majora cu care locuieste),

.....................................................

(numele, prenumele si semnatura)

Martori:

.............................................

(numele, prenumele si semnatura)

.......................................................

(numele, prenumele si semnatura)

 

1) Numele, prenumele/denumirea.

2) Se va completa codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz.

3) Se va preciza denumirea creantei principale la Fondul pentru mediu: taxa, contributie etc. si/sau a creantei accesorii: majorari de intarziere (dobanzi), penalitati de intarziere ori penalitati de stopaj, dupa caz, gestionate si administrate de Administratia Fondului pentru Mediu.

4) Se va mentiona actul care atesta proprietatea asupra bunului (de exemplu: contract de vanzare-cumparare autentificat sub nr. ....... / ................ intabulat sub nr. ............. / ...........in Cartea funciara nr. ........a localitatii ........................................ /transcris sub nr. ............ / ...............in registrul de transcriptiuni al Judecatoriei ................ ).

5) Se va mentiona felul terenului.

6) Se va face mentiunea daca debitorul nu este de fata, precum si daca debitorul sau vreuna dintre persoanele prezente refuza sau nu poate sa semneze procesul-verbal de sechestru asigurator.

II. _

1. Denumire: Proces-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri imobile

2. Format: A4

3. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete.

4. Se utilizeaza: in baza art. 126 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Se intocmeste: in 3 exemplare, de organul de executare.

6. Circula:

- un exemplar la debitor;

- un exemplar la Biroul de carte funciara.

7. Se arhiveaza: un exemplar la dosarul de executare.

(7) FORMULARUL 7

- model - I._

Antetul Administratiei Fondului pentru Mediu

Nr. ....................din .............................

 

 

 

 

 

Aprobat,

Conducatorul Administratiei Fondului pentru Mediu,

.............................................................

(numele, prenumele si semnatura)

L.S.

 

 

PROCES-VERBAL

de constatare a implinirii termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita

incheiat astazi, ............luna .......anul .....

 

In baza art. 131 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere ca debitorul ............. , cu domiciliul fiscal in localitatea ........................................ , str. ............................................ nr. .......... , bl ........ , sc. ...... , et. ...... , ap ...... , cod de identificare fiscala1) ............................... , a fost inscris in evidente cu obligatii la Fondul pentru mediu, constand in .........................in valoare de .........................lei, din care a achitat suma de ......................lei, cu urmatoarele documente de plata: .............................. , termenul de prescriptie a fost intrerupt sau suspendat,dupa caz, in perioada .........................prin ..................................

In urma verificarilor efectuate s-a constatat ca pentru debitul provenind din .......................s-a implinit termenul de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita a acestuia, conform tabelului:

Natura obligatiilor 2) la Fondul pentru mediu restante

 

Inceperea termenului de prescriptie (scadenta sau titlul executoriu)

 

Suma datorata

- lei -

 

Perioada de intrerupere/suspedare a termenului de prescriptie

 

Suma pentru care s-a implinit termenul de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita

- lei -

 

 

 

Anul

 

Luna

 

Ziua

 

Debit

 

Accesorii3)

 

 

 

Debit

 

Accesorii3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentul proces-verbal s-a incheiat in ............exemplare, din care .......................

Conducatorul Compartimentului evidenta platitori,

.............................................

(numele, prenumele si semnatura)

 

Conducatorul Compartimentului de executare,

...............................................

(numele, prenumele si semnatura)

 

intocmit:

....................................

(numele, prenumele si semnatura)

 

Se anexeaza urmatoarele documente justificative: ...................................................................................

1) Se va completa codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz.

2) Se va preciza denumirea creantei principale la Fondul pentru mediu: taxa, contributie etc. si/sau a creantei accesorii: majorari de intarziere (dobanzi), penalitati de intarziere ori penalitati de stopaj, dupa caz, gestionate si administrate de Administratia Fondului pentru Mediu.

3) Se completeaza si cu dobanzile si penalitatile de intarziere datorate conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

II. _

1. Denumire: Proces-verbal de constatare a implinirii termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita

2. Format: A4

3. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete.

4. Se utilizeaza: pentru cunoasterea implinirii termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita, conform prevederilor art. 131 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Se intocmeste: in doua exemplare, de organul de executare.

6. Circula: un exemplar la Compartimentul juridic.

7. Se arhiveaza: un exemplar la dosarul de executare.

(8) FORMULARUL 8

- model - I._

Antetul Administratiei Fondului pentru Mediu

Nr. .....................din .............................

 

 

TITLUL EXECUTORIU Nr. ...........

 

Denumirea debitorului .........................

C.U.I ................... 1)

Sediul social ....................

Natura obligatiei2) conform:

- Legii nr.

73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata prin Legea nr. 105/2006 .

Perioada pentru care au fost calculate obligatiile

 

Cuantumul sumei datorate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL:

 

 

 

Intrucat a expirat termenul de plata al obligatiilor la Fondul pentru mediu inscrise in instiintarea de plata/decizia de impunere nr. ...........din .........prin care s-a stabilit sau individualizat suma de plata, respectiv .........lei, a fost emis prezentul inscris care constituie titlu executoriu in temeiul art. 137 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conditiile art. 169 - 170 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului. 

Conducatorul Administratiei Fondului pentru Mediu,

...................................................

(numele, prenumele si semnatura)

L.S.

 

1) Se va mentiona: codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz.

2) Se va preciza denumirea creantei principale la Fondul pentru mediu: taxa, contributie etc. si/sau a creantei accesorii: majorari de intarziere (dobanzi), penalitati de intarziere ori penalitati de stopaj, dupa caz, gestionate si administrate de Administratia Fondului pentru Mediu.

II. _

1. Denumire: Titlu executoriu

2. Format: A4

3. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata.

4. Se utilizeaza: in baza art. 137 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Se intocmeste: in doua exemplare, de organul de executare.

6. Circula: un exemplar la debitor.

7. Se arhiveaza: un exemplar la dosarul de executare.

(9) FORMULARUL 9

- model - I._

Antetul Administratiei Fondului pentru Mediu

Nr. ....................din ...............................

Denumirea contribuabilului ..........................

C.U.I ........................ 1)

Sediul social .........................

 

SOMATIE

Dosar de executare nr. .............. / ...........

 

In baza art. 141 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, va instiintam ca figurati in evidentele noastre cu urmatoarele sume de plata, pentru care s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu nr. ............din data ................. , emis de Administratia Fondului pentru Mediu, anexat.

Natura obligatiei2) conform:

- Legii nr.

73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata prin Legea nr. 105/2006 .

Perioada pentru care au fost calculate obligatiile

 

Cuantumul sumei datorate

- lei -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL:

 

 

 

Dobanzile se vor calcula in continuare pana la data efectuarii platii inclusiv.

Debitele au fost stabilite in baza declaratiilor privind obligatiile la Fondul pentru mediu, intocmite pe propria raspundere de contribuabil si inregistrate la Administratia Fondului pentru mediu/in baza Procesului-verbal/Raportului de inspectie nr. ............. , intocmit de inspectorii ..................................... 3), si in baza Deciziei de impunere nr. ....................

Sumele datorate se vireaza in contul RO92TREZ7065017XXX000155, deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucuresti, beneficiar Administratia Fondului pentru Mediu, cod fiscal 14715650.

Daca in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii nu veti achita sumele mentionate sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor art. 141 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se va proceda la aplicarea modalitatilor de executare silita.

Toate cheltuielile ocazionate de recuperarea sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de dumneavoastra.

Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 169 si 170 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita nu este obligatorie audierea contribuabilului. 

Conducatorul Administratiei Fondului pentru Mediu,

............................................................

(numele, prenumele si semnatura)

L.S.

 

1) Se va mentiona: codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz.

2) Se va preciza denumirea creantei principale la Fondul pentru mediu: taxa, contributie etc. si/sau a creantei accesorii: majorari de intarziere (dobanzi), penalitati de intarziere ori penalitati de stopaj, dupa caz, gestionate si administrate de Administratia Fondului pentru Mediu.

3) Se va preciza institutia ai carei reprezentanti au intocmit procesul-verbal/raportul de inspectie.

II. _

1. Denumire: Somatie

2. Format: A4

3. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata.

4. Se utilizeaza: in baza art. 141 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Se intocmeste: in doua exemplare de organul de executare.

6. Circula: un exemplar la debitor.

7. Se arhiveaza: un exemplar la dosarul de executare.

(10) FORMULARUL 10

- model - I._

Antetul Administratiei Fondului pentru Mediu

Nr. ....................din .............................

 

 

ADRESA

de infiintare a popririi

 

Catre .............................................................. 1)

Dosar de executare nr. ...................... / ......................................

In baza art. 145 alin. (1) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se infiinteaza poprirea asupra sumelor de bani datorate de dumneavoastra, cu orice titlu, debitorului urmarit2) ................................. , conform titlului executoriu emis, anexat in copie certificata.

Sumele vor fi retinute si virate in contul RO92TREZ7065017XXX000155, deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucuresti, beneficiar Administratia Fondului pentru Mediu, cod fiscal 14715650.

Natura obligatiei3) conform:

- Legii nr.

73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata prin Legea nr. 105/2006 .

Perioada pentru care au fost calculate obligatiile

 

Cuantumul sumei datorate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL:

 

 

 

1) Numele, prenumele/denumirea si domiciliul fiscal; codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz; alte date de identificare a tertului poprit.

2) Numele, prenumele/denumirea si domiciliul fiscal; codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz; alte date de identificare a debitorului.

3) Se va preciza denumirea creantei principale la Fondul pentru mediu: taxa, contributie etc. si/sau a creantei accesorii: majorari de intarziere (dobanzi), penalitati de intarziere ori penalitati de stopaj, dupa caz, gestionate si administrate de Administratia Fondului pentru Mediu.

In termen de 5 zile de la primirea prezentei adrese, va rugam sa ne comunicati daca datorati, cu orice titlu, vreo suma de bani debitorului sus-mentionat.

Impotriva prezentului inscris cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 169 si 170 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului. 

II. _

1. Denumire: Adresa de infiintare a popririi

2. Format: A4

3. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata.

4. Se utilizeaza: in baza art. 145 alin'. (1) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Se intocmeste: in doua exemplare de catre organul de executare.

6. Circula: un exemplar la tertul poprit.

7. Se arhiveaza: un exemplar la dosarul de executare.

(11) FORMULARUL 11

- model - I._

 

Antetul Administratiei Fondului pentru Mediu

Nr. ....................din .............................

 

 

 

ADRESA

de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti

 

Catre ............................................................. 1)

In temeiul art. 145 alin. (11) si (12) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se indisponibilizeaza de indata, in masura in care este necesar pentru stingerea obligatiilor la Fondul pentru mediu, sumele existente, precum si cele viitoare, provenite din incasarile zilnice in conturile in lei si/sau valuta deschise la unitatea dumneavoastra de catre debitorul ..........................................2) conform titlului executoriu emis de Administratia Fondului pentru Mediu, anexat in copie certificata.

Sumele vor fi retinute si virate in contul IBAN RO92TREZ7065017XXX000155, deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucuresti, beneficiar Administratia Fondului pentru Mediu, cod fiscal 14715650.

Natura obligatiei3) conform:

- Legii nr.

73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

196/2005 privind Fondul pentru mediu aprobata prin Legea nr. 105/2006 .

Perioada pentru care au fost calculate obligatiile

 

Cuantumul sumei datorate

- lei -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL:

 

 

 

Din momentul indisponibilizarii, respectiv de la data si ora primirii prezentei, nu veti proceda la decontarea documentelor de plata primite, respectiv la debitarea conturilor debitorului, si nu veti accepta alte plati din conturile acestuia pana la achitarea integrala a obligatiilor la Fondul pentru mediu, cu exceptia sumelor necesare platii drepturilor salariale.

In termen de 5 zile de la primirea prezentei, va rugam sa ne comunicati infiintarea popririi.

Impotriva prezentului inscris cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 169 si 170 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita nu este obligatorie audierea contribuabilului.

 

 

Conducatorul Administratiei Fondului pentru Mediu,

.................................................

(numele, prenumele si semnatura)

L.S.

 

1) Denumirea si sediul bancii.

2) Numele, prenumele/denumirea si domiciliul fiscal; codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz; alte date de identificare a debitorului.

3) Se va preciza denumirea creantei principale la Fondul pentru mediu: taxa, contributie etc. si/sau a creantei accesorii: majorari de intarziere (dobanzi), penalitati de intarziere ori penalitati de stopaj, dupa caz, gestionate si administrate de Administratia Fondului pentru Mediu.

II. _

1. Denumire: Adresa de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti

2. Format: A4

3. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata.

4. Se utilizeaza: in baza art. 145 alin. (11) si (12) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Se intocmeste: in doua exemplare de catre organul de executare.

6. Circula: un exemplar la banca.

7. Se arhiveaza: un exemplar la dosarul de executare.

(12) FORMULARUL 12

- model - I._

Antetul Administratiei Fondului pentru Mediu

Nr. ....................din .............................

 

 

 

PROCES-VERBAL

de sechestru pentru bunuri mobile

 

Incheiat astazi ............ luna ............anul ............ora ...... , in localitatea .................. , str. ........................................nr. ......

Dosar de executare nr. .......... / ............

In temeiul art. 147 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnatul ............... , executor fiscal, cu Legitimatia nr. .......... , Delegatia nr. ........... , am procedat la sechestrarea bunurilor mobile ale debitorului1) ............................................ , cu domiciliul fiscal in localitatea ............... , str. ..............................nr. ....... , sectorul ........ , bl .... , se .... , ap .... , judetul ............................. , cod de identificare fiscala2) ............................... , care, desi i s-a comunicat Somatia nr. ...............din ................... , nu a efectuat plata sumelor datorate conform titlului executoriu emis de Administratia Fondului pentru Mediu, constand in:

 

Natura obligatiei3) conform:

- Legii nr.

73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata prin Legea nr. 105/2006 .

Titlul executoriu nr./data

 

Cuantumul sumei datorate4)

- lei -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL:

 

Pentru stingerea creantelor la Fondul pentru mediu s-a procedat la sechestrarea bunurilor mobile prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul proces-verbal.

In cazul in care executorul fiscal nu poate evalua bunurile mobile sechestrate, deoarece aceasta necesita cunostinte de specialitate, evaluarea se va face inaintea procedurii de valorificare.

Sechestrul aplicat confera creditorului fiscal un drept de gaj in sensul prevederilor dreptului comun.

Sechestrul s-a aplicat in prezenta urmatoarelor persoane:

- ............................................. , domiciliat in ....................................... , legitimat cu ............................ , in calitate de .......................... ;

- ............................................. , domiciliat in ....................................... , legitimat cu ............................ , in calitate de .............................

Asupra bunurilor mobile sechestrate au fost aplicate masuri spre neschimbare, constand in 5); ................................. , bunurile fiind lasate in custodia ............................ , din localitatea .............................. , str. .............................nr. .......... , care va depozita bunurile in localitatea ............................. , str. ............................... nr. ...........

Drepturi reale si sarcini care greveaza bunurile mobile ...................

In legatura cu bunurile mobile sechestrate debitorul .....................................mentioneaza ca nu au fost/au fost sechestrate anterior ...................

Persoanele de fata la aplicarea sechestrului formuleaza urmatoarele obiectii:

Bunurile mobile sechestrate sunt indisponibilizate atata timp cat dureaza executarea silita.

In cazul in care obligatia fiscala nu este stinsa in termen de 15 zile, se va proceda la valorificarea bunurilor sechestrate, conform legii.

Daca debitorul este inregistrat ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, in conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, si ale pct. 4 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 , cu modificarile ulterioare, bunurile mobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adaugata calculata prin aplicarea cotei standard de 19% sau, dupa caz, a cotei reduse de 9% asupra bazei de impozitare determinate potrivit legii, respectiv conform art. 137 si 138 din Codul fiscal.

Impotriva prezentului inscris cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 169 si 170 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Prezentul proces-verbal de sechestru s-a incheiat in .........exemplare, ............6). 

Executori fiscali:

..........................................

(numele, prenumele si semnatura)

............................................

(numele, prenumele si semnatura)

 

Debitorul (sau persoana majora cu care locuieste),

.....................................................

(numele, prenumele si semnatura)

Martori:

.............................................

(numele, prenumele si semnatura)

.......................................................

(numele, prenumele si semnatura)

 

1) Numele, prenumele/denumirea.

2) Se vor mentiona: codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz.

3) Se va preciza denumirea creantei principale la Fondul pentru mediu: taxa, contributie etc. si/sau a creantei accesorii: majorari de intarziere (dobanzi), penalitati de intarziere ori penalitati de stopaj, dupa caz, gestionate si administrate de Administratia Fondului pentru Mediu.

4) Dobanzile se vor calcula in continuare pana la data platii sau a stingerii, inclusiv, conform art. 116 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obligatiilor provenite din dobanzi si penalitati de orice fel.

5) Punerea de sigilii, custodia sau ridicarea de la locul unde se afla, mentionandu-se bunurile mobile supuse acestor masuri.

6) Se va face mentiunea daca debitorul nu este de fata, precum si daca debitorul sau vreuna dintre persoanele care au fost de fata la sechestrare refuza ori nu poate sa semneze procesul-verbal de sechestru.

II. ANEXA la Procesul-verbal de sechestru nr. .... din ...............

Dosar de executare nr. ....... / ............

Denumirea bunurilor mobile, descriere, semne particulare de identificare, stare de uzura, daca este cazul

 

Cantitatea

 

Valoarea estimativa (exclusiv TVA) - lei -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

Executori fiscali:

..........................................

(numele, prenumele si semnatura)

............................................

(numele, prenumele si semnatura)

 

Debitorul (sau persoana majora cu care locuieste),

.....................................................

(numele, prenumele si semnatura)

Martori:

.............................................

(numele, prenumele si semnatura)

.......................................................

(numele, prenumele si semnatura)

 

III. _

1. Denumire: Proces-verbal de sechestru pentru bunuri mobile si anexa la Procesul-verbal de sechestru

2. Format: A4

3. Caracteristici de tiparire: Procesul-verbal se tipareste pe ambele fete, iar anexa se tipareste pe o singura fata.

4. Se utilizeaza: in baza art. 147 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind' Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Se intocmeste in 2 sau 3 exemplare, dupa caz, de organul de executare.

6. Circula:

- un exemplar la debitor;

- un exemplar la custode (daca este cazul).

7. Se arhiveaza: un exemplar la dosarul de executare.

(13) FORMULARUL 13

- model - I._

Antetul Administratiei Fondului pentru Mediu

Nr. ....................din .............................

 

 

PROCES-VERBAL

de sechestru pentru bunuri imobile

 

Incheiat astazi ............ luna ............anul ............ora ...... , in localitatea ................................... , str. ....................................nr. ......

Dosar de executare nr. .......... / ............

In temeiul art. 150 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnatul ............... , executor fiscal, cu Legitimatia nr. .......... , Delegatia nr. ......... , am procedat la sechestrarea bunurilor imobile ale debitorului1) .................................................. , cu domiciliul fiscal in localitatea ............................. , str. ................................nr. ......... , sectorul ...... , bl .... , se .... , ap .... , judetul ............... , cod de identificare fiscala2) ............................ , care, desi i s-a comunicat Somatia nr. ..........din ......... , nu a efectuat plata sumelor datorate conform titlului executoriu emis de Administratia Fondului pentru Mediu, constand in:

1) Numele, prenumele/denumirea.

2) Se vor completa codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz.

Natura obligatiei3) conform:

- Legii nr.

73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata prin Legea nr. 105/2006 .

Titlul executoriu numarul/data

 

Cuantumul sumei datorate4)

- lei -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL:

 

 

 

Pentru stingerea creantelor la Fondul pentru mediu s-a procedat la sechestrarea urmatoarelor bunurilor imobile:

- cladire in suprafata de ............ , compusa din ........................... si construita din ............... , stare de uzura/semne particulare ......................... , situata in localitatea ............................... , str. .................................... nr. ....... , detinuta in baza5) .............................. , evaluata la suma de ............................lei (exclusiv TVA);

- teren6) ........................in suprafata de ................. , situat in .............................. , str. .................................. nr. ............ , detinut in baza5) ..................... , evaluat la suma de ............lei (exclusiv TVA).

Daca debitorul este inregistrat ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, in conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, si pct. 4 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 , cu modificarile ulterioare, bunurile imobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adaugata calculata prin aplicarea cotei standard de 19% sau, dupa caz, a cotei reduse de 9% asupra bazei de impozitare determinate potrivit legi], respectiv conform art. 137 si 138 din Codul fiscal.

In cazul in care executorul fiscal nu poate evalua bunurile imobile deoarece aceasta necesita cunostinte de specialitate, evaluarea se va face inaintea procedurii de valorificare.

Sechestrul aplicat constituie ipoteca legala.

Sechestrul s-a aplicat in prezenta urmatoarelor persoane:

- ............................................. , domiciliat in ........................... , legitimat cu ...................... , in calitate de ........................ ;

- ............................................. , domiciliat in .......................... , legitimat cu ...................... , in calitate de .........................

Drepturi reale si sarcini care greveaza imobilul ..............

In legatura cu bunurile imobile sechestrate, debitorul ....................................mentioneaza ca nu au fost/au fost sechestrate anterior ...................

Persoanele de fata la aplicarea sechestrului formuleaza urmatoarele obiectii: ..............................................................

Bunurile imobile sechestrate sunt indisponibilizate cat timp dureaza executarea silita.

Daca obligatia fiscala nu este stinsa in termen de 15 zile, se va proceda la valorificarea bunurilor sechestrate, conform legii.

Impotriva prezentului inscris cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 169 si 170 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Prezentul proces-verbal de sechestru s-a incheiat in ..........exemplare, ............7).

Executori fiscali:

..........................................

(numele, prenumele si semnatura)

............................................

(numele, prenumele si semnatura)

 

Debitorul (sau persoana majora cu care locuieste),

.....................................................

(numele, prenumele si semnatura)

Martori:

.............................................

(numele, prenumele si semnatura)

.......................................................

(numele, prenumele si semnatura)

 

Executori fiscali:

 

Debitorul (sau persoana majora cu care locuieste),

 

3) Se va preciza denumirea creantei principale la Fondul pentru mediu: taxa, contributie etc. si/sau a creantei accesorii: majorari de intarziere (dobanzi), penalitati de intarziere ori penalitati de stopaj, dupa caz, gestionate si administrate de Administratia Fondului pentru Mediu.

4) Dobanzile se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii inclusiv, conform art. 116 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obligatiilor provenite din dobanzi si penalitati de orice fel.

5) Se va mentiona actul care atesta proprietatea asupra bunului (de exemplu: Contract de vanzare-cumparare autentificat sub nr. ....... / ......... intabulat sub nr. .......... / ............in CF nr. ..........a localitatii ............ /transcris sub nr. ............. / ............in registrul de transcriptiuni al Judecatoriei ............... ).

6) Se va mentiona felul terenului.

7) Se va face mentiunea daca debitorul nu este de fata, precum si daca debitorul sau vreuna dintre persoanele prezente refuza sau nu poate sa semneze procesul-verbal de sechestru.

II. _

1. Denumire: Proces-verbal de sechestru pentru bunuri imobile.

2. Format: A4.

3. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete.

4. Se utilizeaza: in baza art. 150 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Se intocmeste: in 3 exemplare de organul de executare.

6. Circula: - un exemplar la debitor;

- un exemplar la biroul de carte funciara.

7. Se arhiveaza: un exemplar la dosarul de executare.

(14) FORMULARUL 14

- model - I._

Antetul Administratiei Fondului pentru Mediu

Nr. ....................din .............................

 

 

PROCES-VERBAL

de instituire a administratorului sechestru

Incheiat astazi, ............... luna ............ anul ......

Dosar de executare nr. .......... / .........

 

Temei legal: art. 151 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Avand in vedere ca debitorul1) ......................... , cu domiciliul fiscal in localitatea ....................... , str. ............................nr. ....... , bl .... , se .... , et. .... , ap .... , sectorul ... , judetul ............ , cod de identificare fiscala2) .......................... , in baza titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de .............................. , are urmatoarele obligatii de plata:

Natura obligatiei3) conform:

- Legii nr.

73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata prin Legea nr. 105/2006 .

Titlul executoriu numarul/data

 

Cuantumul sumei datorate4)

- lei -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL:

 

 

 

Intrucat sumele mentionate mai sus nu au fost achitate desi debitorului i s-a comunicat Somatia nr. .......... / ............ , pentru stingerea creantei la Fondul pentru mediu s-a inceput procedura de executare silita (asupra bunurilor imobile, a fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini sau a unui ansamblu de bunuri, dupa caz) si s-a incheiat Procesul-verbal de sechestru (pentru bunuri imobile/bunuri imobile si bunuri mobile care fac parte dintr-un ansamblu de bunuri) nr. .... /data5) .............................. , constand in:

- cladire in suprafata de .............. , compusa din ................... ,construita din ...................., situata in localitatea ................................... , str. ..........nr. ....... , bl ....... , sc. ....... , et. ....... , ap .... , evaluata la suma de .......................lei (exclusiv TVA);

- teren in suprafata de ............. , felul terenului ........... , situat in localitatea ..................................... , str. .................................nr. ......... , evaluat la suma de .................lei (exclusiv TVA);

- alte bunuri imobile (fructe neculese si recolte prinse de radacini) ............................ ;

- bunuri mobile (care fac parte dintr-un ansamblu de bunuri) .......................................

Pentru administrarea bunurilor sechestrate se numeste administrator sechestru6) ................................din localitatea ................................. , str. .......................... nr. .... , bl .... , se .... , ap .... , cod de identificare fiscala2) ..............................

In cazul in care administrator sechestru este numita alta persoana fizica sau juridica decat debitorul sau creditorul, organul de executare va fixa o indemnizatie administratorului sechestru tinand seama de activitatea depusa.

Daca debitorul este inregistrat ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, in conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, si pct. 4 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 , cu modificarile ulterioare, bunurile imobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adaugata calculata prin aplicarea cotei standard de 19% sau, dupa caz, a cotei reduse de 9% asupra bazei de impozitare determinate potrivit legi], respectiv conform art. 137 si 138 din Codul fiscal.

Impotriva prezentului inscris cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 169 si 170 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Prezentul proces-verbal de instituire a administratorului sechestru s-a incheiat in 3 exemplare, din care unul ramane la dosarul de executare, unul s-a inmanat debitorului si unul s-a inmanat administratorului sechestru.

Executor fiscal,

.....................................

(numele, prenumele si semnatura)

Legitimatia nr. ..............

 

Executor fiscal,

.................................

(numele, prenumele si semnatura)

Legitimatia nr. ..............

 

Am primit in pastrare in calitate de administrator sechestru bunurile aratate in prezentul proces-verbal de care raspund si am luat cunostinta de obligatiile pe care le am

Obligatiile administratorului sechestru sunt cele prevazute in art. 151 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in normele metodologice date in aplicarea acesteia. 

Administrator sechestru,

......................................

(numele, prenumele si semnatura)

 

1) Numele, prenumele/denumirea.

2) Se va mentiona: codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz.

3) Se va preciza denumirea creantei principale la Fondul pentru mediu: taxa, contributie etc. si/sau creantei accesorii: majorari de intarziere (dobanzi), penalitati de intarziere ori penalitati de stopaj, dupa caz, gestionate si administrate de Administratia Fondului pentru Mediu.

4) Dobanzile se vor calcula in continuare pana la data platii sau a stingerii inclusiv, conform art. 116 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia obligatiilor de plata provenite din dobanzi si penalitati de orice fel.

5) In cazul in care s-au emis mai multe procese-verbale de sechestru, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii.

6) Numele, prenumele/denumirea administratorului sechestru.

II. _

1. Denumire: Proces-verbal de instituire a administratorului sechestru.

2. Format: A4.

3. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete.

4. Se utilizeaza: in baza art. 151 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Se intocmeste: in 3 exemplare de organul de executare.

6. Circula: - un exemplar la debitor;

- un exemplar la administratorul sechestru.

7. Se arhiveaza: un exemplar la dosarul de executare.

(15) FORMULARUL 15

- model - I._

Antetul Administratiei Fondului pentru Mediu

Nr. ....................din .............................

 

 

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE1)

Incheiat astazi, ........... luna ........... anul ...... , ora .......

in localitatea .............. , str. .............nr. ...... , locul predarii/primirii ...............................

Dosar de executare nr. .......... / .........

 

In temeiul art. 155 alin. (3) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnatul .......... , executor fiscal, cu legitimatia nr. ........ / ......... ,am predat/am primit urmatoarele bunuri mobile, sechestrate prin Procesul-verbal incheiat la data de ................. , inregistrat sub nr. ....... / ....... , la Administratia Fondului pentru Mediu, care vor fi supuse vanzarii in regim de consignatie.

Denumirea bunurilor mobile, descriere, stare de uzura, semne particulare de identificare

 

U.M.

 

Cantitatea

 

Pretul unitar/U. M.

 

Cota TVA aferenta*)

 

Valoarea

- lei -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) In cazul vanzarii bunurilor mobile care intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata, se aplica regimul normal de determinare a bazei de impozitare a taxei pe valoarea adaugata, daca bunurile sunt noi, si regulile speciale de determinare a bazei de impozitare a taxei pe valoarea adaugata, daca bunurile sunt second-hand. Potrivit prevederilor art. 137 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, pentru vanzarea bunurilor mobile noi in sistem de consignatie, baza de impozitare este constituita din tot ce constituie contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta din partea cumparatorului. Pentru vanzarea bunurilor second-hand in sistem de consignatie se aplica regulile speciale prevazute la pct. 70 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 , cu modificarile ulterioare.

Subsemnatul ....................................... , legitimat cu ............................ , in calitate de reprezentant al2) ................................... , am primit/am predat bunurile mobile enumerate mai sus.

Bunurile mobile preluate vor fi imediat etichetate si expuse la vedere pentru vanzare si nu pot fi vandute cu plata in rate.

Sumele realizate din vanzarea acestor bunuri mobile se varsa in termen de doua zile lucratoare in contul deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucuresti, cod IBAN RO92TREZ7065017XXX000155, dupa retinerea comisionului de ....%.

Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 169 si 170 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului. 

Executor fiscal,

.......................................

(numele, prenumele si semnatura)

 

Reprezentantul unitatii de vanzare in regim de consignatie,

.................................................

(numele, prenumele si semnatura)

 

1) Se incheie cu ocazia predarii bunurilor mobile pentru vanzare in regim de consignatie, precum si cu ocazia predarii bunurilor mobile nevandute.

2) Unitatea de vanzare in regim de consignatie.

  II._

1. Denumire: Proces-verbal de predare-primire.

2. Format: A4.

3. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata.

4. Se utilizeaza: in baza art. 155 alin. (3) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Se intocmeste: in doua exemplare de organul de executare.

6. Circula: un exemplar la unitatea pentru vanzare in regim de consignatie.

7. Se arhiveaza: un exemplar la dosarul de executare.

  (16)FORMULARUL 16

- model -  I._

Antetul Administratiei Fondului pentru Mediu

Nr. ....................din .............................

 

 

ANUNTUL

privind vanzarea pentru bunuri mobile

Anul ........luna ..............ziua .....

Dosar de executare nr. .... / .....

 

In temeiul art. 158 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de ...........luna ........ anul ..... , ora ....... , in localitatea .................................. , str. ..................................nr. ........ , se vor vinde prin1) ...................................urmatoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului2) ...................................................... , cu domiciliul fiscal in localitatea ................. , str. ............................nr. .... , bl .... , sc. .... , et. .... , ap ..... , cod de identificare fiscala3) ..............................

Denumirea bunului mobil, descriere sumara

(se vor indica drepturile reale si privilegiile care greveaza bunurile, daca este cazul)

 

Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv TVA, este de .... lei

 

Cota TVA/ neimpozabil*)

 

1. .....................................................

 

 

 

 

 

2. .....................................................

 

 

 

 

 

3. .....................................................

 

 

 

 

 

4. .....................................................

 

 

 

 

 

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte pana la termenul de vanzare sau, in cazul vanzarii prin licitatie, pana in ziua precedenta termenului de vanzare: oferte de cumparare; in cazul vanzarii la licitatie, dovada platii taxei de participare, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei; imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; dovada emisa de creditorii fiscali ca nu au obligatii restante la Fondul pentru mediu, urmand sa se prezinte la data stabilita pentru vanzare si la locul fixat in acest scop.

Impotriva prezentului inscris cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 169 si 170 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon ....................

Data afisarii: ...................... 

Conducatorul Administratiei Fondului pentru Mediu,

...............................................

(numele, prenumele si semnatura)

L.S.

 

Executor fiscal,

...............................................

(numele, prenumele si semnatura)

 

1) Se va indica metoda de vanzare.

2) Se vor mentiona numele si prenumele sau denumirea debitorului.

3) Se va mentiona: codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz.

*) Cota de taxa pe valoarea adaugata pentru vanzarea bunurilor mobile este .... /neimpozabila in conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, si pct. 4 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 , cu modificarile ulterioare.

  II._

1. Denumire: Anuntul privind vanzarea pentru bunuri mobile.

2. Format: A4.

3. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata.

4. Se utilizeaza: in baza art. 158 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Se intocmeste: in mai multe exemplare de organul de executare.

6. Circula: cate un exemplar la sediul organului de executare, al consiliului local, la locul stabilit pentru vanzare, orice alt loc public.

7. Se arhiveaza: un exemplar la dosarul de executare.

  (17)FORMULARUL 17

- model -  I._

Antetul Administratiei Fondului pentru Mediu

Nr. ....................din .............................

 

 

ANUNTUL

privind vanzarea pentru bunuri imobile

Anul ..........luna ..................ziua ..............

Dosar de executare nr. .... / .....

 

In temeiul art. 158 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de ...........................luna .......................... , anul ..... , ora ....... , in localitatea ......................... , str. ..............................nr. ................ , se vor vinde prin1) .......................................urmatoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului2) ............................................. , cu domiciliul fiscal in localitatea ............................. , str. ...................................... nr. .......... , bl ......... , se ......... , et. ....... , ap ........ , cod de identificare fiscala3) ...................................

1) Se va indica metoda de vanzare.

2) Se vor preciza numele si prenumele sau denumirea debitorului.

3) Se va mentiona: codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz.

a) cladire in suprafata de ... , compusa din ...si construita din ... , situata in localitatea ... , str. .....nr. .... , pret de evaluare/de pornire a licitatiei ....lei (exclusiv TVA)*);

  b)teren4) ... , in suprafata de ................... , situat in localitatea ..................... , str. .....................nr. ..... , pret de evaluare/de pornire a licitatiei ...lei (exclusiv TVA)*).

*) Cota de taxa pe valoarea adaugata pentru vanzarea bunurilor imobile este ..... /neimpozabil in conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, si pct. 4 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 , cu modificarile ulterioare.

Bunurile imobile mai sus mentionate sunt grevate de urmatoarele:

Creditori5)

 

Sarcini6)

 

................................

 

.......................................

 

................................

 

.......................................

 

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte, pana la termenul de vanzare sau, in cazul vanzarii prin licitatie, pana in ziua precedenta termenului de vanzare: oferte de cumparare; in cazul vanzarii la licitatie, dovada platii taxei de participare, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei; imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; dovada emisa de creditorii fiscali ca nu au obligatii fiscale restante, inclusiv la Fondul pentru mediu, urmand sa se prezinte la data stabilita pentru vanzare si la locul fixat in acest scop.

Impotriva prezentului inscris cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 169 si 170 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul ..........................

Data afisarii: ............................ 

Conducatorul Administratiei Fondului pentru Mediu,

.............................................

(numele, prenumele si semnatura)

L.S.

 

Executor fiscal,

......................................

(numele, prenumele si semnatura)

 

4) Se va mentiona felul terenului.

5) Se vor mentiona numele si prenumele sau denumirea, precum si domiciliul sau sediul creditorilor urmaritori.

6) Se vor arata drepturile reale si privilegiile existente asupra bunurilor imobile si orice alte sarcini inscrise la Biroul de carte funciara, precum si titularii si domiciliul sau sediul acestora.

  II._

1. Denumire: Anuntul privind vanzarea pentru bunuri imobile

2. Format: A4

3. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata.

4. Se utilizeaza: in baza art. 158 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Se intocmeste: in mai multe exemplare de organul de executare.

6. Circula: cate un exemplar la locul unde se afla imobilul, la sediul organului de executare, al consiliului local in a carui raza teritoriala este situat imobilul, la locul stabilit pentru tinerea licitatiei, orice alt loc public.

7. Se arhiveaza: un exemplar la dosarul de executare.

  (18)FORMULARUL 18

- model -  I._

Antetul Administratiei Fondului pentru Mediu

Nr. ....................din .............................

 

 

PROCES-VERBAL

de licitatie pentru bunuri mobile

incheiat astazi, ....................anul .........luna .............. , ora ........ , in localitatea ................ , str. .................nr. ........ ,

In temeiul art. 158 alin. (10) din Ordonanta Guvernului nr.

92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 

Dosar de executare nr. ............ / .........

 

Dosar de executare nr. ............ / .........

 

Dosar de executare nr. ............ / .........

 

 

Dosar de executare nr. ............ / .........

 

 

Dosar de executare nr. ............ / .........

 

 

Pentru stingerea creantelor restante la Fondul pentru bunul mobil inscris in Procesul-verbal de sechestru mediu fata de debitorul1) ...............................din localitatea .................................. , nr. ...........din ...................... , intocmit de ...................................... str. .....................nr. ............. , cod de identificare fiscala2) ........................................ in suma de ............................ lei, specificate in titlul executoriu/titlurile executorii nr./data ...emis/emise de Administratia Fondului pentru Mediu, s-a sechestrat bunului mobil inscris in Procesul-verbal de sechestru nr. ............................ din .................... intocmit de ........................................ a anuntului de

Valorificarea bunului imobil prin vanzare la licitatie a fost adusa la cunostinta publica prin publicarea la data de ............ in conformitate cu prevederile art. 158 alin. (2) din, Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare a anuntului de vanzare, care a fost afisat la sediul3) .......................... , la4) ...................... , precum si 5) ..............................

1) Numele, prenumele/denumirea.

2) Se va mentiona: codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz.

In baza art. 158 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a procedat la valorificarea bunului mobil sechestrat prin vanzare la licitatie, dupa cum urmeaza:

Executorul fiscal a dat citire anuntului de vanzare, care cuprinde:

- datele de identificare a bunului mobil .........................

- descrierea sumara ..................................... ;

- drepturile reale si celelalte sarcini care greveaza bunul mobil ................................... ;

- pretul de pornire a licitatiei ....lei (exclusiv TVA);

- data ........... , ora ......... , locul vanzarii ......................... ;

- numele, prenumele/denumirea si domiciliul fiscal ale debitorului ... ;

- creditori urmaritori .....

Executorul fiscal a facut prezentarea ofertelor scrise primite si a dovezii platii sumei reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei (se vor mentiona toti cei care au participat la licitatie si sumele oferite de fiecare participant) ............................

Pretul de evaluare a bunului mobil - lei - .................. (exclusiv TVA).

Licitatia6) ......................a inceput de la pretul de ..........................lei7) (exclusiv TVA).

Adjudecarea s-a facut in favoarea8) ....la pretul de adjudecare de ......................lei pentru care s-a calculat TVA in valoare de .......................lei.

Daca debitorul este inregistrat ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, in conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, si pct. 4 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 , cu modificarile ulterioare, bunurile mobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adaugata calculata prin aplicarea cotei standard de 19% sau, dupa caz, a cotei reduse de 9% asupra bazei de impozitare determinate potrivit legii, respectiv conform art. 137 si 138 din Codul fiscal.

Adjudecatarul va plati pretul de adjudecare, diminuat cu contravaloarea taxei de participare la licitatie, in lei, in numerar sau prin decontare bancara in cel mult 5 zile de la data adjudecarii, in contul deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucuresti, cod IBAN RO92TREZ7065017XXX000155, beneficiar Administratia Fondului pentru Mediu, cod fiscal 14715650.

Cu privire la vanzarea la licitatie s-au facut urmatoarele obiectii: .......................................... ' .........................................

In conformitate cu prevederile art. 160 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca adjudecatarul nu plateste in termenul stabilit, acesta este obligat sa achite cheltuielile prilejuite de o noua licitatie si, in cazul in care pretul obtinut la noua licitatie va fi mai mic, diferenta de pret. Adjudecatarul va putea sa achite la urmatoarea licitatie pretul oferit initial, caz in care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitatie. Daca la urmatoarea licitatie bunul nu va fi vandut, adjudecatarul este obligat sa plateasca toate cheltuielile prilejuite de urmarirea acestuia.

Impotriva prezentului inscris cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 169-170 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Prezentul proces-verbal de licitatie s-a incheiat in ...... exemplare. 

Comisia de licitatie:

..............................................

..............................................

(numele, prenumele si semnatura)

L.S.

 

Participanti:

...................................

....................................

(numele, prenumele si semnatura)

L.S.

 

3) Organul de executare care organizeaza licitatia si primaria in raza careia se afla bunurile imobile sechestrate.

4) Locul stabilit de organul de executare pentru desfasurarea licitatiei, sediul si domiciliul debitorului.

5) Alte locuri unde a fost afisat anuntul de vanzare.

6) Se va mentiona licitatia I, II, III etc., dupa caz.

7) Cel mai mare pret din ofertele scrise, daca acesta este superior pretului de pornire a licitatiei; in caz contrar, licitatia va incepe de la pretul de pornire a licitatiei.

8) Numele, prenumele/denumirea, domiciliul fiscal, precum si contul bancar ale adjudecatarului, dupa caz.

9) Se mentioneaza situatia in care vanzarea nu s-a realizat, daca este cazul.

  II._

1. Denumire: Proces-verbal de licitatie pentru bunuri mobile

2. Format: A4

3. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete.

4. Se utilizeaza: in baza art. 159 alin. (10) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Se intocmeste in: 3 exemplare de organul de executare.

6. Circula:

- un exemplar la adjudecatar (sau reprezentantul sau legal);

- un exemplar la debitor.

7. Se arhiveaza: un exemplar la dosarul de executare.

(19) FORMULARUL 19

- model -  I._

Antetul Administratiei Fondului pentru Mediu

Nr. ....................din ............................. 

PROCES-VERBAL

de licitatie pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri

incheiat astazi, ...........anul ......luna ............. , ora ... , in localitatea ............... , str. .......................nr. ............... ,

In temeiul art. 158 alin. (10) din Ordonanta Guvernului nr.

92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 

Dosar de executare nr. .... / ....

 

Dosar de executare nr. .... / ....

 

Dosar de executare nr. .... / ....

 

 

Dosar de executare nr. .... / ....

 

 

Dosar de executare nr. .... / ....

 

 

Pentru stingerea creantelor restante la Fondul pentru str. .................................. , nr. ........ , cod de inregistrare fiscala2) ................... , mediu fata de debitorul1) ............................ din localitatea ....................... , in suma de .........................lei, specificate in titlul executoriu nr./data ......... , emis de Administratia Fondului pentru Mediu, s-au sechestrat bunurile inscrise in Procesul-verbal de sechestru nr. ...........din ............. , intocmit de ...........

Valorificarea bunurilor prin vanzare la licitatie a fost adusa la cunostinta publica prin publicarea la data de .... , in conformitate cu prevederile art. 158 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a anuntului de vanzare, care a fost afisat la sediul3) ......................... , la4) ............................... , precum si5) .......................................

In baza art. 158 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a procedat la valorificarea bunurilor sechestrate prin vanzare la licitatie, dupa cum urmeaza:

Executorul fiscal a dat citire anuntului de vanzare, care cuprinde:

- datele de identificare a bunurilor (cladire si/sau teren, ansamblu de bunuri) ...................... ;

- descrierea sumara ...................... ;

- drepturile reale si celelalte sarcini care greveaza bunurile .......................... ;

- pretul de pornire a licitatiei ..........lei (exclusiv TVA);

- data ........... , ora .... , locul vanzarii ....................... ;

- numele, prenumele/denumirea si domiciliul fiscal ale debitorului ............................. ;

- creditori urmaritori ..................................

Executorul fiscal a facut prezentarea ofertelor scrise primite si a dovezii platii sumei reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei (se vor mentiona toti cei care au participat la licitatie si sumele oferite de fiecare participant) ....................

Pretul de evaluare a bunurilor ...........lei (exclusiv TVA).

Licitatia6) ...............a inceput de la pretul de .........lei (exclusiv TVA).

Adjudecarea s-a facut in favoarea8) .................la pretul de adjudecare de ...................lei pentru care s-a calculat TVA in valoare de .....................lei.

Daca debitorul este inregistrat ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, in conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, si pct. 4 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 , cu modificarile ulterioare, bunurile imobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adaugata calculata prin aplicarea cotei standard de 19% sau, dupa caz, a cotei reduse de 9% asupra bazei de impozitare determinate potrivit legii, respectiv conform art. 137 si 138 din Codul fiscal.

Adjudecatarul va plati pretul de adjudecare, diminuat cu contravaloarea taxei de participare la licitatie, in lei, in numerar sau prin decontare bancara in cel mult 5 zile de la data adjudecarii.

Plata se va face .................(integral) sau in ..........(rate lunare), cu un avans de9) ....................lei si cu plata unei dobanzi de ...........lei, la Trezoreria Sectorului 6 Bucuresti, cod IBAN RO92TREZ7065017XXX000155, beneficiar Administratia Fondului pentru Mediu, cod fiscal 14715650.

Cu privire la vanzarea la licitatie s-au facut urmatoarele obiectii: ......................................................................................

In conformitate cu prevederile art. 160 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca adjudecatarul nu plateste in termenul stabilit, acesta este obligat sa achite cheltuielile prilejuite de o noua licitatie si, in cazul in care pretul obtinut la noua licitatie va fi mai mic, diferenta de pret. Adjudecatarul va putea sa achite la urmatoarea licitatie pretul oferit initial, caz in care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitatie. Daca la urmatoarea licitatie bunul nu va fi vandut, adjudecatarul este obligat sa plateasca toate cheltuielile prilejuite de urmarirea acestuia.

In conformitate cu art. 161 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul platii pretului in rate, cumparatorul nu va putea instraina bunul decat dupa plata pretului in intregime si a dobanzii stabilite.

10) ........................................................................................

Impotriva prezentului inscris cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 169 si 170 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Prezentul proces-verbal de licitatie s-a incheiat in ............ exemplare. 

Comisia de licitatie:

.....................................

.....................................

(numele, prenumele si semnatura)

L.S.

 

Participanti:

.....................................

......................................

(numele, prenumele si semnatura)

L.S.

 

1) Numele, prenumele/denumirea.

2) Se va mentiona: codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz.

3) Organul de executare care organizeaza licitatia si primaria in raza careia se afla bunurile sechestrate.

4) Locul stabilit de organul de executare pentru desfasurarea licitatiei, sediul si domiciliul debitorului.

5) Alte locuri unde a fost afisat anuntul de vanzare.

6) Se va mentiona licitatia I, II, III etc., dupa caz.

7) Cel mai mare pret din ofertele scrise, daca acesta este superior pretului de pornire a licitatiei: in caz contrar, licitatia va incepe de la pretul de pornire a licitatiei.

8) Numele, prenumele/denumirea, domiciliul fiscal, precum si contul bancar ale adjudecatarului, dupa caz.

9) Minimum 50% din pretul de adjudecare a imobilului si 50% din valoarea TVA.

10) Se mentioneaza situatia in care vanzarea nu s-a realizat, daca este cazul.

  II._

1. Denumire: Proces-verbal de licitatie pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri

2. Format: A4

3. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete.

4. Se utilizeaza: in baza art. 159 alin. (10) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Se intocmeste: in 3 exemplare de organul de executare.

6. Circula: - un exemplar la adjudecatar (sau reprezentantul sau legal);

- un exemplar la debitor.

7. Se arhiveaza: un exemplar la dosarul de executare.

  (20)FORMULARUL 20

- model - I._

Antetul Administratiei Fondului pentru Mediu

Nr. ....................din .............................

 

 

PROCES-VERBAL de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri

incheiat astazi, ......luna .............anul ....... , ora ......... , in temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr.

92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 

Dosar de executare nr. ..... / ...

 

Dosar de executare nr. ..... / ...

 

Dosar de executare nr. ..... / ...

 

 

Conform Procesului-verbal de licitatie nr. ..................din data de ................... , emis de ..................... , s-a valorificat prin vanzare la licitatie1) .................................

Debitor: ........................................................................... , (numele, prenumele/denumirea, forma juridica) cod de identificare fiscala2) ...................... , str. .................... nr. ....... , localitatea .......................... , judetul ......................

Cumparator: ................................................................ , (numele, prenumele/denumirea, forma juridica) cod de identificare fiscala2) ...................... , str. .................... nr. ....... , localitatea .......................... , judetul ......................

Datele de identificare a bunului (imobil sau ansamblu de bunuri):

- cladire in suprafata de ...... , compusa din ...si construita din ...... , stare de uzura/elemente particulare ...................., situata in localitatea ...... , str. .................... nr. ...... ;

- teren3) ....................... , in suprafata de ............ , situat in .................... , str. .........................nr. ......... ;

- alte bunuri ..................................................................

Adjudecarea s-a facut la pretul de adjudecare de ......... lei pentru care s-a calculat TVA in suma de ...........lei.

Daca debitorul este inregistrat ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, in conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, si ale pct. 4 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 , cu modificarile ulterioare, bunurile imobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adaugata calculata prin aplicarea cotei standard de 19% sau, dupa caz, a cotei reduse de 9% asupra bazei de impozitare determinate potrivit "legii, respectiv conform art. 137 si 138 din Codul fiscal.

  1.In cazul vanzarii cu plata pretului in intregime, s-au achitat sumele:

- ..............................lei, reprezentand taxa de participare la licitatie, cu chitanta/ordinul de plata nr./data ...in contul nr. ....... ;

- ..............................lei, reprezentand pretul de adjudecare diminuat cu valoarea taxei de participare la licitatie, exclusiv TVA aferenta, cu chitanta/ordinul de plata nr./data ......in contul nr. .............. ;

- ..............................lei, reprezentand TVA aferenta cu chitanta/ordinul de plata nr./data ......... , in contul nr. ....................

2. In cazul vanzarii cu plata pretului in rate:

a) sume achitate:

- ........................lei, reprezentand taxa de participare la licitatie, cu chitanta/ordinul de plata nr./data ... , in contul nr. ....... ;

- ........................lei, reprezentand avansul diminuat cu valoarea taxei de participatie la licitatie, exclusiv TVA aferenta avansului, cu chitanta/ordinul de plata nr./data ...... , in contul nr. .......... ;

- ........................lei, reprezentand TVA aferenta avansului4), cu chitanta/ordinul de plata nr./data ......... , in contul nr. ........... ;

b) suma ramasa de plata: .........................lei

Potrivit dispozitiilor art. 161 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cumparatorul nu va putea instraina bunul decat dupa plata in intregime a pretului si a dobanzii stabilite in cazul vanzarii cu plata pretului in rate.

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , cu modificarile si completarile ulterioare, republicata, prezentul proces-verbal de adjudecare constituie titlu de proprietate, pe baza caruia se face inscrierea in Cartea funciara; procesul-verbal de adjudecare constituie documentul pe baza caruia se emite titlul executoriu impotriva cumparatorului care nu plateste diferenta de pret, in cazul in care vanzarea s-a facut cu piata pretului in rate.

Impotriva prezentului inscris cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 169 si 170 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Prezentul proces-verbal de adjudecare s-a incheiat in ..........exemplare. 

Conducatorul Administratiei Fondului pentru Mediu,

............................................

(numele, prenumele si semnatura)

L.S.

 

Cumparatorul (sau reprezentantul sau legal),

.................................................

(numele, prenumele si semnatura)

 

Executor fiscal,

.......................................

(numele, prenumele si semnatura)

 

1) Denumirea bunului adjudecat (imobil sau ansamblu de bunuri).

2) Se va mentiona: codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz.

3) Se va mentiona felul terenului.

4) Avansul este de minimum 50% din pretul de adjudecare a bunului imobil si TVA aferenta.

5) Se vor mentiona: numarul ratelor ramase de plata, cuantumul pentru fiecare rata, dobanda si TVA aferente.

  II._

1. Denumire: Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri

2. Format: A4

3. Caracteristici de tiparire: formular cu regim special de inseriere si de numerotare, tiparit pe ambele fete, in blocuri a cate 150 de file, formate din 50 de seturi cu cate 3 file numerotate cu acelasi numar, in culori diferite: albastru - exemplarul 1, rosu - exemplarul 2, verde - exemplarul 3.

4. Se utilizeaza: in baza art. 162 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Se intocmeste: in 3 exemplare de organul de executare.

6. Circula:

- un exemplar (albastru) la cumparator;

- un exemplar (verde) la debitor.

7. Se arhiveaza: un exemplar (rosu) la dosarul de executare.

(21) FORMULARUL 21

- model -

  I._

Antetul Administratiei Fondului pentru Mediu

Nr. ....................din .............................

 

 

PROCES-VERBAL

de adjudecare pentru bunuri mobile

Incheiat astazi, .........luna ..........anul ..... , ora ....... , in temeiul art. 162 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr.

92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 

Dosar de executare nr. ....... / ......

 

Dosar de executare nr. ....... / ......

 

Dosar de executare nr. ....... / ......

 

 

Conform Procesului-verbal de licitatie nr. .........din data de ......... , emis de .............. , s-a valorificat prin vanzare la licitatie1) ............................................

Debitor: ........................................................................... , (numele, prenumele/denumirea, forma juridica) cod de identificare fiscala2) ...................... , str. .................... nr. ....... , localitatea .......................... , judetul ......................

Cumparator: ............................................................ (numele, prenumele/denumirea, forma juridica) cod de identificare fiscala2) ...................... , str. .................... nr. ....... , localitatea .......................... , judetul ......................

Datele de identificare a bunului mobil .. ' ...........................

Descrierea sumara ..................................................

Adjudecarea s-a facut la pretul de adjudecare de ......................lei, pentru care s-a calculat T.V.A. in suma de ........................lei.

Daca debitorul este inregistrat ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, in conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, si ale pct. 4 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 , cu modificarile ulterioare, bunurile mobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adaugata calculata prin aplicarea cotei standard de 19% sau, dupa caz, a cotei reduse de 9% asupra bazei de impozitare determinate potrivit legii, respectiv conform art. 137 si 138 din Codul fiscal.

Cumparatorul a efectuat plata pretului in intregime, in numerar sau cu ordin de plata, dupa cum urmeaza:

- ...................lei, reprezentand taxa de participare la licitatie, cu chitanta/ordinul de plata nr./data ... , in contul nr. .......... ;

- ...................lei, reprezentand pretul de adjudecare diminuat cu valoarea taxei de participare la licitatie, exclusiv TVA aferenta, cu chitanta/ordinul de plata nr./data ...... , in contul nr. .......... ;

- ...................lei, reprezentand TVA aferenta, cu chitanta/ordinul de plata nr./data ...... , in contul nr. ........

In conformitate cu prevederile art. 162 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prezentul proces-verbal de adjudecare constituie titlu de proprietate.

Impotriva prezentului inscris cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 169 si 170 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Prezentul proces-verbal de adjudecare s-a incheiat in ............exemplare. 

Conducatorul organului de executare,

...................................................

(numele, prenumele si semnatura)

L.S.

 

Cumparatorul (sau reprezentantul sau legal),

..............................................

(numele, prenumele si semnatura)

 

Executor fiscal,

................................

(numele, prenumele si semnatura)

 

1) Denumirea bunului adjudecat.

2) Se va completa codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz.

II. _

1. Denumire: Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile

2. Format: A4

3. Caracteristici de tiparire: formular cu regim special de inseriere si de numerotare, tiparit pe ambele fete, in blocuri a cate 150 de file, formate din 50 de seturi cu cate 3 file numerotate cu acelasi numar, in culori diferite: albastru - exemplarul 1, rosu - exemplarul 2, verde - exemplarul 3.

4. Se utilizeaza: in baza art. 162 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Se intocmeste: in 3 exemplare de organul de executare.

6. Circula:

- un exemplar (albastru) la cumparator;

- un exemplar (verde) la debitor.

7. Se arhiveaza: un exemplar (rosu) la dosarul de executare.

(22) FORMULARUL 22

- model -

  I._

Antetul Administratiei Fondului pentru Mediu

Nr. ....................din .............................

 

 

PROCES-VERBAL

privind cheltuielile de executare silita nr. ....................

Dosar de executare nr. ....................... / ...............................

 

Temeiul legal: art. 165 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Pentru stingerea creantelor la Fondul pentru mediu in sarcina debitorului1) ................din localitatea ................. , str. ...................... , nr. .... , bl ... , se ... , ap .... , cod de identificare fiscala2) ...... , in temeiul titlului executoriu/titlurilor executorii nr./data3) ..... , emis/emise de ...... , s-a aplicat procedura de executare silita pentru care s-au efectuat urmatoarele cheltuieli de executare:

Felul cheltuielilor de executare

 

Denumirea documentului justificativ, numarul si data

 

Suma

- lei -

 

 

 

 

 

 

 

In conformitate cu prevederile art. 165 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prezentul inscris constituie titlu executoriu.

Impotriva prezentului inscris cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 169 si 170 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului. 

Conducatorul Administratiei Fondului pentru Mediu,

.......................................

(numele, prenumele si semnatura)

L.S.

 

Executor fiscal,

............................

(numele, prenumele si semnatura)

 

1) Numele, prenumele/denumirea.

2) Se va completa codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz.

3) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii.

II. _

1. Denumire: Proces-verbal privind cheltuielile de executare silita

2. Format: A4

3. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata.

4. Se utilizeaza: in baza art. 165 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Se intocmeste: in doua exemplare de organul de executare.

6. Circula: un exemplar la debitor.

7. Se arhiveaza: un exemplar la dosarul de executare.

(23) FORMULARUL 23

- model -  I._

Antetul Administratiei Fondului pentru Mediu

Nr. ....................din .............................

 

 

PROCES-VERBAL

privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare silita

incheiat astazi, ...........luna ................anul ... , ora ......

Dosar de executare nr. ............. / ..................

 

Temei legal: art. 168 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Pentru stingerea creantelor la Fondul pentru mediu fata de debitorul1)..............................din localitatea ............................ , str. .............................. nr. .... , cod de identificare fiscala2) ...... , in suma de ......lei, specificate in titlul executoriu nr./data3) ........... , emis de ............ , s-a procedat la aplicarea modalitatilor de executare silita in urma carora a rezultat suma de ......lei, la data de .........

S-a procedat la distribuirea sumei rezultate urmatorilor creditori care au participat la executarea silita ori si-au depus titlurile pana la data incheierii prezentului proces-verbal, astfel:

Nr. crt.

 

Numele sau denumirea creditorului

 

Domiciliul fiscal

 

Natura creantei si titlul3 care o constata

 

Numarul de evidenta a platii*)

 

Cuantumul creantei

 

Suma distribuita/ numarul contului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu privire la modul de distribuire a sumei rezultate din executare silita, persoanele prezente formuleaza urmatoarele observatii sau refuza sa semneze din urmatoarele motive: ................................................................

Impotriva prezentului inscris cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 169 si 170 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului. 

Conducatorul Administratiei Fondului pentru Mediu,

..............................................

(numele, prenumele si semnatura)

L.S.

 

Creditorii,

..........................

............................

 

Reprezentanti ai creditorilor prezenti la distribuire,

....................................................

(numele, prenumele si semnatura)

 

Executor fiscal,

............................

(numele, prenumele si semnatura)

 

1) Numele, prenumele/denumirea.

2) Se va completa codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz.

3) In cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii ori/si s-au depus mai multe titluri, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii.

*) Se inscrie obligatoriu pe documentul reprezentand plata efectuata de contribuabil/pentru contribuabil.

  II._

1. Denumire: Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare silita

2. Format: A4

3. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete.

4. Se utilizeaza: in baza art. 168 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Se intocmeste: in doua sau mai multe exemplare de organul de executare.

6. Circula:

- un exemplar la debitor;

- cate un exemplar pentru creditorii care au participat la executare sau care si-au depus titlurile pana la data incheierii procesului-verbal.

7. Se arhiveaza: un exemplar la dosarul de executare.

(24) FORMULARUL 24

- model -  I._

Antetul Administratiei Fondului pentru Mediu

Nr. ....................din .............................

 

 

 

 

 

Aprobat.

Conducatorul Administratiei Fondului pentru Mediu,

.................................................

(numele, prenumele si semnatura)

L.S.

Avizat.

Compartimentul juridic

 

 

In baza art. 172 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere ca debitorul .................................... , cu ultimul domiciliu fiscal cunoscut in localitatea ............................... , str. .............................nr. ....... , bl ....... , se ....... , ap ....... , cod de identificare fiscala1) .................................. , a fost inscris in evidenta fiscala cu urmatoarele obligatii la Fondul pentru mediu, conform titlurilor executorii .................................. , emise de Administratia Fondului pentru Mediu.

Natura obligatiei2) conform:

- Legii nr.

73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata prin Legea nr. 105/2006

Termenul de plata

 

Suma datorata - lei

 

Anul

 

Luna

 

Ziua

 

Debit

 

Accesorii

 

Dobanzi

 

Penalitati de intarziere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru incasarea si executarea silita a acestor sume s-au luat urmatoarele masuri:

- s-a comunicat instiintarea de plata nr. .... / ...... ;

- s-a comunicat Somatia nr. ....... / ...... ;

- s-a infiintat poprirea cu Adresa nr. .... / ... ;

- s-a infiintat sechestrul asupra bunurilor mobile cu Procesul-verbal nr .... / ... , pentru ......... ;

- s-au indisponibilizat bunuri imobile cu Procesul-verbal nr .... / ... , dupa cum urmeaza: .................................................

In urma aplicarii masurilor prevazute mai sus, s-au stins obligatii in suma de .......... , insa debitorul figureaza in continuare cu urmatoarele obligatii la Fondul pentru mediu:

Natura obligatiei2) conform:

- Legii nr.

73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

 

196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata prin Legea nr. 105/2006

Termenul de plata

 

Suma datorata - lei

 

Anul

 

Luna

 

Ziua

 

Debit

 

Accesorii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobanzi

 

Penalitati de intarziere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru recuperarea obligatiilor la Fondul pentru mediu mentionate s-au luat urmatoarele masuri:

a) s-au facut cercetari la ultimul domiciliu fiscal cunoscut al debitorului si s-a constatat ca ...... ;

b) s-au solicitat relatii de la compartimentele de evidenta a populatiei din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor si de la oficiile registrului comertului sau de la instantele judecatoresti, dupa caz, si s-a constatat ca ...... ;

c) s-au cerut relatii de la unitatile sau de la persoanele fizice unde debitorul si-a desfasurat activitatea in ultimii 3 ani si s-a constatat ca ......... ;

d) s-au cerut relatii la organele de executare in raza carora s-a nascut debitorul sau a avut debitorul ultimul domiciliu/sediu, precum si de la cele in a caror raza teritoriala ori evidenta se afla sucursale sau puncte de lucru ale debitorului si s-a constatat ca ...... ;

e) s-au solicitat de la organele si persoanele abilitate informatii cu privire la mostenitorii care au acceptat succesiunea debitorului decedat si s-a constatat ca ......... ;

f) s-au verificat documentele de constituire si de evidenta (act constitutiv, statut, contract de societate, acte aditionale de modificare a acestora, bilant contabil, balanta lunara etc.) si s-a constatat ca ......... ;

g) s-au solicitat informatii societatilor bancare la care debitorul are conturi deschise si s-a constatat ca ......... ;

h) s-au solicitat informatii de la institutiile care gestioneaza registrele publice sau de la alte organe abilitate, privind bunurile sau veniturile debitorului ......... ;

i) s-a solicitat instantei judecatoresti competente deschiderea procedurii de reorganizare judiciara si faliment sau inscrierea in tabelul de creante, conform prevederilor Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ......... ;

j) s-a angajat raspunderea la plata a altor persoane decat debitorul, conform procedurii prevazute la art. 25 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru suma de ............ , din care s-a achitat suma de ................ ;

  k)s-au mai facut urmatoarele cercetari: ......................

In urma cercetarilor si constatarilor de mai sus rezulta ca debitorul se incadreaza in dispozitiile art. 172 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si este insolvabil, intrucat3) .....................

Impotriva prezentului inscris cel interesat poate formula contestatie la organul de solutionare competent, in conformitate cu prevederile art. 175 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termenul prevazut de art. 177 din acelasi act normativ.

Prezentul proces-verbal s-a incheiat in ......exemplare, din care ......................

1) Se va completa codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz.

2) Se va preciza denumirea creantei principale la Fondul pentru mediu: taxa, contributie si/sau a creantei accesorii: majorari de intarziere (dobanzi), penalitati de intarziere ori penalitati de stopaj, dupa caz, gestionate si administrate de Administratia Fondului pentru Mediu.

3) 1.Valoarea veniturilor sau bunurilor urmaribile ale debitorului este mai mica decat obligatiile de plata.

2.Cand, dupa incetarea executarii silite, pornita impotriva debitorului, raman debite neachitate.

3.Debitorul a disparut sau a decedat fara sa lase avere.

4.Debitorul nu este gasit la ultimul domiciliu sau sediu cunoscut si la acestea ori in alte locuri unde exista indicii ca a avut avere nu se gasesc venituri sau bunuri urmaribile.

5.Cand, potrivit legii, debitorul, persoana juridica, isi inceteaza existenta si cand au ramas neachitate obligatii bugetare. 

Conducatorul Compartimentului de executare,

.........................................

(numele, prenumele si semnatura)

 

 

 

 

 

Intocmit

Executor fiscal,

.................................

(numele, prenumele si semnatura)

 

Se anexeaza urmatoarele documente justificative: ...............................................

II. _

1. Denumire: Proces-verbal de constatare a insolvabilitatii

2. Format: A4

3. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete.

4. Se utilizeaza: in baza art. 172 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Se intocmeste: in doua exemplare de organul de executare.

6. Circula:

- un exemplar la organul de executare;

- un exemplar la contribuabil.

7. Se arhiveaza: un exemplar la dosarul de executare.

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 728 din data de 25 august 2006

 

NOUTATI Contabile 2023

Cum va asigurati ca declaratia 406 nu contine erori?


Solutia o constituie lucrarea Declaratia 406 SAF-T. Cazuri practice care va prezinta 50 de situatii dificile intalnite frecvent de contribuabili in momentul raportarii SAF-T, insotite de raspunsuri clare, complete, excelent argumentate de specialisti.

Lucrarea are un caracter 100% practic si elimina din start o multime de neclaritati, oferindu-va siguranta si o mare economie de timp

Nu uitati! Practica este intotdeauna cel mai bun profesor.

...vezi AICI lista completa >>


Data aparitiei: 18 Septembrie 2006

Votati articolul "- Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 658/2006":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba in 2023!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Calculatia (corecta) a Costurilor - Studii de caz si noutati legislative"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X