email
E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Sanctiuni privind contributiile si fondurile speciale

Sanctiuni privind contributiile si fondurile speciale

NR. CRT.

CONTRIBUTII SAU FONDUL SPECIAL

ORGANE DE CONTROL

FAPTA SAVARSITA

SANCTIUNEA APLICATA

1.

Contributia de asigurari sociale

 • organele de inspectie fiscala*
 • organele de control ale Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si ale directiilor teritoriale de munca si solidaritate sociala
 • personalul imputernicit al CNPAS si al caselor teritoriale de pensii desemnat prin decizie a presedintelui CNPAS
 • Infractiuni:
 • utilizarea in alte scopuri si nevirarea la bugetul asigurarilor sociale, retinute de la asigurat;
 • completarea formularelor-tip privind contributia de asigurari sociale de catre functionar cu date nereale, avand ca efect denaturarea evidentelor privind asiguratii, stagiul de cotizare sau contributia de asigurari sociale ori efectuarea de cheltuielie nejustificate din bugetul asigurarilor sociale de stat
 • Contraventii:
 • nedepunerea la termen a Declaratiei de asigurare (anexa nr. 4);
 • nerespectarea cotelor de contributie de asigurari sociale;
 • nerespectarea metodologiei de incadrare in conditii deosebite de munca;
 • nerespectarea prevederilor legale privind baza de calcul a contributiei de asigurari sociale;
 • nerespectarea prevederilor legale privind majorarile de intarziere la plata contributiei de asigurari sociale;
 • nerespectarea prevederilor legale privind obligatia anuntarii modificarilor survenite pentru acordarea pensiei;
 • neachitarea de catre angajator a indemnizatiilor de asigurari sociale care se suporta din fondurile proprii;
 • calculul si plata eronata ale indemnizatiilor si ajutoarelor de asigurari sociale;
 • nepunerea la dispozitia CNPAS si a caselor teritoriale de pensii a datelor si documentelor necesare pentru atribuirea codului personal siintocmirea evidentelor privind stagiul de cotizare, potrivit metodologiei elaborate de CNPAS;
 • nevirarea, la bugetul asigurarilor sociale de stat, a contributiei de asigurari sociale la termenele prevazute de lege;
 • inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau amenda
 • pedeapsa prevazuta de Codul penal pentru infractiunea de fals intelectual

� amenda de la 1.500 lei (RON) la 5.000 lei (RON)

 • amenda de la 300 lei (RON) la 600 lei (RON)
 • amenda de la 300 lei (RON) la 600 lei (RON)
 • amenda de la 1.500 lei (RON) la 5.000 lei (RON)
 • amenda de la 300 lei (RON) la 600 lei (RON)
 • amenda de la 300 lei (RON) la 600 lei (RON)
 • amenda de la 1.500 lei (RON) la 5.000 lei (RON)
 • amenda de la 300 lei (RON) la 600 lei (RON)
 • amenda de la 1.500 lei (RON) la 5.000 lei (RON)
 • amenda de la 1.500 lei (RON) la 5.000 lei (RON)

NR.CRT.

CONTRIBUTIA SAU FONDUL SPECIAL

ORGANE DE CONTROL

FAPTA SAVARSITA

SANCTIUNEA APLICATA

     
 • nevirarea, in conditiile legii, la bugetul asigurarilor sociale de stat acontributiei de asigurari sociale de stat, timp de 3 luni consecutiv;
 • refuzul de a pune la dispozitie organelor de control ale MinisteruluiMuncii si Solidaritatii Sociale, ale directiilor teritoriale de munca si solidaritate sociala si personalului imputernicit al CNPAS si al caselor teritoriale de pensii documentele justificative si actele de evidenta necesare in vederea stabilirii obligatiilor de asigurari sociale, precum si invederea recuperarii creantelor prin executare silita;
 • nerespectarea prevederilor legale privind modul de solutionare a cererilor referitoare la dovada vechimii in munca si a stagiului de cotizare, necesare in vederea stabilirii sau completarii dosarului depensionare.
 • amenda de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON)
 • amenda de la 1.500 lei (RON) la 5.000 lei (RON)
 • amenda de la 300 lei (RON) la 600 lei (RON)

2.

Contributia de asigurare pentru accidentede munca si boli profesionale

 • organele de inspectie fiscala*
 • personalul imputernicit din cadrulCNPAS sau de catre autoritatile publice abilitate potrivit legii
 • Infractiuni:
 • utilizarea in alte scopuri a sumelor destinate asigurarii pentru accidente de munca si boli profesionale in alte scopuri;
 • furnizarea de informatii false la stabilirea contributiilor datorate saua prestatiilor cuvenite pentru boli profesionale si accidente de munca.
 • Contraventii:
 • nedepunerea la termen a Declaratiei pe propria raspundere privindasigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale;
 • nerespectarea obligatiei de comunicare a modificarilor intervenite in Declaratia pe propria raspundere privind asigurarea pentru accidentede munca si boli profesionale, precum si a accidentelor soldate cu incapacitate de munca sau cu decesul asiguratilor;
 • refuzul de a pune la dispozitie informatiile solicitate in legatura cu riscurile de la locurile de munca;
 • nerespectarea metodologiei de incadrare in clasele de risc;
 • nerespectarea prevederilor privind baza de calcul a contributiilor;
 • nerespectarea prevederilor privind stabilirea contributiei de asigurare si a cotelor acestei contributii;
 • furnizarea de informatii eronate la stabilirea contributiilor datoratesau a prestatiilor cuvenite, daca fapta nu este savarsita cu intentie;
 • nerespectarea obligatiei de plata a costului prestatiilor si al servicii-
 • inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau amenda
  • pedeapsa prevazuta de Codul penal pentruinfractiunea de fals intelectual

  � amenda de la 200 lei (RON) la 500 lei (RON)

  idem

  idem

  idem

  idem

  idem

  idem

  idem

NR.CRT.

CONTRIBUTIASAUFONDUL SPECIAL

ORGANEDE CONTROL

FAPTA SAVARSITA

SANC}IUNEA APLICATA

     

lor de asigurare, efectuate de asigurator si care trebuie recuperate de laangajatori, in cazul in care nu s-a achitat contributia de asigurarepentru accidente de munca si boli profesionale.

 

3.

Contributia de asigur`ri pentru somaj

 • organele de inspectie fiscala*
 • organele de control ale Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei
 • organele de control ale Inspectiei Muncii
 • organele de control ale Agentiei Nationale pentru OcupareaFortei de Munca
 • alte organe care, po-trivit legii, au dreptul sa efectueze control
 • Infractiuni:
 • sustragerea de la obligatia privind plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj;
 • retinerea de catre angajator de la salariati a contributiilor datorate bugetului asigurarilor pentru somaj si nevirarea acestora in termen de15 zile.
 • Contraventii:
 • necomunicarea lunara a locurilor de munca vacante, in termen de 5zile lucratoare de la vacantarea acestora;
 • neutilizarea Clasificarii ocupatiilor din Romania la completarea documentelor oficiale;
 • nedepunerea lunara a Declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj;
 • nerespectarea de catre angajatori a obligatiei de a anunta persoaneleangajate din randul somerilor, in termen de 3 zile de la angajare, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca la care acestia au fost inregistrati;
 • nerespectarea prevederilor referitoare la acordarea preavizului salariatilor care urmeaza sa fie indisponibilizati in caz de concediere colectiva si necomunicarea acestei situatii la agentiile pentru ocuparea fortei de munca cu cel putin 30 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere;
 • nerespectarea prevederilor referitoare la respectarea confidentialitatii datelor personale ale clientilor de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca;
 • necomunicarea datelor si informatiilor solicitate in scris de AgentiaNationala pentru Ocuparea Fortei de Munca pentru indeplinirea atributiilor sale prevazute de lege;
 • furnizarea, fara acreditarea prevazuta de lege, a serviciilor pentru stimularea ocuparii fortei de munca.
 • inchisoare de la 6 luni la 1 an sau amenda
 • inchisoare de la 3 luni la 6 luni sau amenda
 • amenda de la 1.500 lei (RON) la 2.500 lei (RON)
 • amenda de la 1.500 lei (RON) la 2.500 lei (RON)
 • amenda de la 2.500 lei (RON) la 5.000 lei (RON)
 • amenda de la 2.500 lei (RON) la 5.000 lei (RON)
 • amenda de la 1.500 lei (RON) la 2.500 lei (RON)
 • amenda de la 2.500 lei (RON) la 5.000 lei (RON)
 • amenda de la 1.500 lei (RON) la 2.500 lei (RON)
 • amenda de la 2.500 lei (RON) la 5.000 lei (RON)

NR.CRT.

CONTRIBUTIA

SAU FONDUL SPECIAL

ORGANE DE CONTROL

FAPTA SAVARSITA

SANCTIUNEA APLICATA

4.

Contributia pentru asigurari sociale de sanatate

● organele de inspectie fiscala*

● organele de controlale caselor de asigurari

●Infractiuni:

 • sustragerea de la obligatia privind plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj;
 • completarea declaratiilor nominale privind obligatiile ce le revin fata de fond si dovada platii contributiilor cu date nereale, avand ca efect denaturarea evidentelor privind asiguratii, stadiul de cotizare sau contributiile fata de fond.

● Contraventii:

 • nedepunerea la termen a declaratiilor nominale privind obligatiile cele revin fata de fond si dovada platii contributiilor;
 • nevirarea contributiei datorate de catre persoanele fizice si juridice angajatoare;
 • refuzul de a pune la dispozitie organelor de control ale caselor deasigurari documentele justificative si actele de evidenta necesare in vederea stabilirii obligatiilor la fond;
 • refuzul de a pune la dispozitie organelor de control ale caselor deasigurari documentele financiar-contabile justificative si actele de evidenta financiar-contabila privind modul de utilizare a sumelor decontate din fond.
 • pedeapsa prevazuta de Codul penal pentru infractiunea de deturnare de fonduri
 • pedeapsa prevazuta de Codul penal pentru infractiunea de fals intelectual
 • amenda de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON)
 • amenda de la 3.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON)
 • amenda de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON)
 • amenda de la 3.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON)

5.

Contributia pentru concedii si indemnizatii

 • organele de inspectie fiscala*
 • organele de controlale CNAS si ale caselor de asigurari de sa-natate
 • Contraventii:
 • refuzul nejustificat de plata a indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate;
 • calculul si plata eronata a indemnizatiilor;
 • eliberarea certificatelor de concedii medicale cu nerespectarea prevederilor legale in vigoare.
 • amenda de la 1.000 lei (RON) la 2.500 lei (RON)

idem

idem

6.

Comisionul pentru pastrarea, completarea, verificarea si certificarea inregistrarilordin carnetele de munca

Inspectorii de munca

 • Contraventii:
 • neinregistrarea contractelor individuale de munca, in termen de 20 de zile de la data incheierii lor;
 • neinregistrarea actelor privind incheierea, executarea, suspendarea,modificarea si incetarea contractelor individuale de munca, in termende 5 de zile de la perfectarea acestora;
 • nedepunerea lunara a dovezilor de calculare a drepturilor salariale,
 • amenda de la 3.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON)
 • idem
 • idem

NR.CRT.

CONTRIBUTIA SAU FONDUL SPECIAL

ORGANEDE CONTROL

FAPTA SAVARSITA

SANCTIUNEA APLICATA

     

pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se face plata acestora;

 • neprezentarea carnetelor de munca ale salariatilor la inspectoratele teritoriale de munca, la incetarea contractelor individuale de munca ale acestora, in vederea certificarii inscrierilor efectuate;
 • necalcularea comisionului si nedepunerea lunara a Declaratiei fiscale privind stabilirea comisionului, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care este datorat;
 • refuzul angajatorului de a permite intrarea in incinta unitatii a organelor de control ori de a pune la dispozitia acestora documentele solicitate.

Idem

Idem

� amenda de la 4.500 lei (RON) la 9.000 lei (RON)

7.

Varsaminte de la persoanele juridice, pentru persoane cu handicap neincadrate

 • organele de inspectie fiscala * *

Contraventiile si sanctiunile stabilite prin ordonanta de urgenta privesc exclusiv accesibilitatile obligatorii pentru persoanele cu handicap si nu vizeaza obligatiile fiscale privind varsamintele pentru persoanele cu handicap neincadrate in munca.

 

8.

Taxa de timbru social

 • organele de inspectie fiscala * *
 • directiile teritoriale de munca, solidaritate sociala si familie
 • alte organe care, po-trivit legii, au dreptul sa efectueze controlul
 • Contraventii:
 • neconstituirea si nevirarea in termen a taxelor de timbru social, de catre persoanele juridice sau fizice care le incaseaza;
 • necomunicarea modificarilor intervenite cu privire la veniturile si numarul membrilor familiei, in termen de 30 de zile de la aparitia acestora, de catre titularii alocatiei de solidaritate.
 • amenda de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON)

  � amenda de la 100 lei (RON) la 200 lei (RON)

9.

Taxa asupra activitatilor daunatoare sanatatii

● organele de inspectie fiscala * *

Nu este prevazut.

10.

Contributia agentiloreconomici din veniturile realizate in domeniul aviatiei civile

● organele de inspectie fiscala * *

Nu este prevazut.

NR.CRT.

CONTRIBUTIA

SAU

FONDUL SPECIAL

ORGANE DE CONTROL

FAPTA SAVARSITA

SANCTIUNEA APLICATA

11.

Fondul pentru mediu

 • personalul de specialitate din cadrul Administatiei Fondului
 • unitatile teritorialeale Garzii Nationale de Mediu

● Contraventii:

 • nedepunerea la termen a declaratiilor lunare privind obligatiile la Fondul pentru mediu

� amenda de la 2.000 lei (RON) la 2.500 lei (RON)

12.

Fondurile de protectiea asiguratilor

 • Persoanele anume imputernicite de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor(sanctiunea se aplica de Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor)
 • Contraventii:✓ neplata la termen a sumelor destinate fondurilor de protectie,precum si a contributiei procentuale din valoarea primelor brute incasate aferente asigurarilor obligatorii(celelalte contraventii privesc fapte care vizeaza obligatiile specifice din domeniul asigurarilor si reasigurarilor)

� avertisment scris sau amend` de la 1.000 lei(RON) la 5.000 lei (RON) si limitarea operatiuni-lor, interzicerea temporar` sau definitiv` pentruasigur`tori a exercit`rii activit`tii de asigurare,pentru una sau mai multe categorii de asigur`ri,sau suspendarea ori retragerea autorizatiei asigu-r`torilor (pentru faptele asigur`torilor)� amend` de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON)(pentru faptele administratorilor, directorilor saudirectorilor executivi)

13.

Fondul Cultural National

 • organele de inspectie fiscala
 • imputerniciti ai Administratiei Fondului Cultural National
 • imputerniciti ai serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor
 • Contraventii:
 • neachitarea sumelor aferente cotelor de contributie timp de doua luni de la termenul prevazut de lege;
 • calcularea necorespunzatoare a sumelor aferente cotelor de contributie.
 • amenda de la 2.000 lei (RON) la 3.000 lei (RON)

  � amenda de la 1.500 lei (RON) la 2.500 lei (RON)

14.

Fondul cinematografic national

Contraventiile si sanctiunile stabilite prin ordonanta privesc exclusiv nerespectarea obligatiilor specifice din domeniul cinematografic si nu vizeaza contributiile la fondul cinematografic.

NR.CRT.

CONTRIBUTIA SAU FONDUL SPECIAL

ORGANEDE CONTROL

FAPTA SAVARSITA

SANCTIUNEA APLICATA

15.

Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar

Banca Nationala a Romaniei (in urma notificarii Fondului)

 • Abateri:
 • neconformarea institutiei de credit fata de obligatiile care ii revin in calitate de participant la Fond.

� masurile considerate necesare de B.N.R., inclusivlimitarea dreptului institutiei de credit de a atragedepozite de la public si retragerea autorizatiei defunctionare

 

� Codul de procedura fiscala �

 • organele fiscale cu competenta teritoriala de administrare, in functie de domiciliul fiscal al contribuabilului sau platitorului de venit
 • organele de inspectie fiscala
 • Contraventii:
 • nedepunerea la termenele prevazute de lege a declaratiilor de inregistrare fiscala sau de mentiuni;
 • nedeclararea la termenele prevazute de lege a bunurilor si veniturilor impozabile sau, dupa caz, a impozitelor, taxelor, contributiilor si aaltor sume datorate bugetului general consolidat;
 • nerespectarea obligatiilor prevazute de lege privind punerea la dispozitia organului fiscal a registrelor, evidentelor, documentelor de afaceri si a altor inscrisuri si permisiunea ce trebuie acordata functionarilor imputerniciti si expertilor anume desemnata pentru a afectua o cercetare la fata locului, pe terenuri, in incaperi si in orice alte incinte;
 • nerespectarea obligatiei, la sfarsitul inspectiei fiscale, de a da o declaratie scrisa, pe proprie raspundere, din care sa rezulte ca au fost pusela dispozitie toate documentele si informatiile solicitate pentru inspectia fiscala si ca au fost restituite toate documentele solicitate si puse la dispozitie organului de inspectie fiscala;
 • neducerea la indeplinire a masurilor prevazute in actul intocmit cu ocazia inspectiei fiscale, in termenele si conditile stabilite de organelede inspectie fiscala;
 • neindeplinirea obligatiilor privind transmiterea la organul fiscal competent sau, dupa caz, la terte persoane a formularelor si documentelor prevazute de legea fiscala, altele decat declaratiile fiscale sideclaratiile de inregistrare fiscala sau de mentiuni;
 • refuzul de a prezenta organului financiar-fiscal bunurile materiale supuse impozitelor, taxelor, contributiilor datorate bugetului general consolidat, in vederea stabilirii realitatii declaratiei fiscale;
 • amenda de la 50 lei (RON) la 1.500 lei (RON),pentru persoanele fizice si amenda de la 500 lei(RON) la 10.000 lei (RON), pentru persoanele juridice
 • amenda de la 50 lei (RON) la 1.500 lei (RON),pentru persoanele fizice si amenda de la 500 lei(RON) la 10.000 lei (RON), pentru persoanelejuridice
 • amenda de la 1.500 lei (RON) la 3.000 lei (RON),pentru persoanele fizice si amenda de la 5.000 lei(RON) la 10.000 lei (RON), pentru persoanelejuridice
 • amenda de la 50 lei (RON) la 500 lei (RON),pentru persoanele fizice si amenda de la 500 lei(RON) la 2.500 lei (RON), pentru persoanele juridice
 • amenda de la 500 lei (RON) la 1.500 lei (RON),pentru persoanele fizice si amenda de la 2.500 lei(RON) la 5.000 lei (RON), pentru persoanele juridice
 • amenda de la 50 lei (RON) la 1.500 lei (RON),pentru persoanele fizice si amenda de la 500 lei(RON) la 10.000 lei (RON), pentru persoanele juridice
 • amenda de la 50 lei (RON) la 500 lei (RON),pentru persoanele fizice si amenda de la 500 lei(RON) la 2.000 lei (RON), pentru persoanele

* Incepand cu data de 1 ianuarie 2004, activitatea privind declararea, constatarea, controlul, colectarea si solutionarea contestatiilor pentru contributia de asigurari sociale, contributia de asigurari pentru somaj, contributia pentru asigurari sociale de sanatate si contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, precum si alte contributii datorate de persoanele juridice si persoanele fizice care au calitatea de angajator sauentitatile asimilate angajatorului, denumite generic contributii sociale,se realizeaza de catre organele de inspectie fiscala din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (art. 27 din O.G. nr. 86/2003 privind unele reglementari in domeniul financiar si art. 2 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata + pct. 96.1 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 1.050/2004).

Pentru persoanele fizice care nu au calitatea de angajat, asigurate pe baza de declaratie sau contract de asigurare la sistemele de asigurari sociale, activitatea de colectare a contributiilor sociale ramane in sarcina institutiilor specializate, pana la o data ce va fi stabilita prin hotarare a Guvernului (art. 38 alin. 1 din O.G. nr. 86/2003 privind unele reglementari in domeniul financiar).

* Incepand cu anul 2001, constituie venituri ale bugetului de stat, supuse controlului si administrarii organelor fiscale, urmatoarele contributii speciale: varsaminte de la persoanele juridice, pentru persoane cu handicapne incadrate, taxa de timbru social, taxa asupra activitatilor daunatoare sanatatii si contributia agentilor economici din veniturile realizate in domeniul aviatiei civile (O.U.G. nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, cu modificarile si completarile ulterioare).


de Redactia Contabilul

NOUTATI Contabile 2024

A aparut: Ghidul Practic al Monografiilor Contabile 2024


Nu rata ghidul practic care te scoate acum din impasul generat de orice inregistrare contabila!

76 monografii, de maxima actualitate, intocmite impecabil, dezvoltate dupa o structura completa:

Prezentarea cadrului legal
• Noutatile legislative legate de subiectul dezbatut
• Tratamentul contabil exemplificat prin cazuri practice si exemple
• Inregistrarile contabile aferente fiecarui caz practic prezentat
• Tratamentul din punct de vedere fiscal, al TVA si al impozitului pe profit
• Atentionari, recomandari, sfaturi referitoare la subiect

...Vezi AICI detaliile complete <<


Data aparitiei: 11 Iulie 2006

Votati articolul "Sanctiuni privind contributiile si fondurile speciale":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X