email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

5. Obligatiile platitorilor

Cuvinte cheie:

 • declaratii de impunere
 • depunerea declaratiilor
 • inceperea impunerii
 • scaderea de la impunere
 • termene de plata

In calitatea dvs. de platitor de impozite si taxe locale, indiferent daca sunteti persoana fizica sau persoana juridica, aveti doua mari obligatii:

 • sa declarati bunul impozabil sau taxabil prin depunerea unei declaratii de impunere la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale pe a caror raza teritoriala se afla aceste bunuri.
 • Declaratiile de impunere se depun, de regula, in termen de 30 de zile de la data dobandirii sau de la data la care au intervenit modificari;
 • sa platiti impozitele si taxele locale, in cuantumurile si termenele prevazute de lege pentru fiecare tip de impozit sau taxa.

IMPOZITUL PE CLADIRI. IMPOZITUL PE TEREN

Aceste impozite se stabilesc pe baza declaratiei de impunere depuse la serviciile de specialitate pe raza carora se afla cladirea sau terenul.

Depuneti cate o declaratie de impunere separat pentru fiecare cladire si/sau teren in parte, in cazul cand sunt situate la adrese diferite, insotita de copii dupa actele de dobandire, inclusiv schita proprietatii, astfel:

 • daca sunteti persoana juridica, depuneti formularele:

– „Declaratie de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor juridice” – model ITL 003;

– „Declaratie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren in cazul persoanelor juridice“ – model ITL 005;

 • daca sunteti persoana fizica, depuneti formularele:

– „Declaratie de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul persoanelor fizice“ – model ITL 001;

– „Declaratie speciala de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri majorat, in cazul persoanelor fizice detinatoare a mai multor cladiri cu destinatia de locuinta“ – model ITL 002;

– „Declaratie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren in cazul persoanelor fizice” – model ITL 004.

Depuneti declaratiile de impunere in termen de 30 de zile de la data aparitiei oricareia dintre urmatoarele situatii:

 • se dobandeste sau se construieste o cladire ori se achizitioneaza un teren;
 • intervin schimbari privind datele de identificare ale contribuabililor (domiciliu sau sediu, respectiv nume si prenume sau denumire, dupa caz);
 • se realizeaza lucrari de extindere, imbunatatire, demolare, distrugere sau modificare in orice alt mod a unei cladiri, ce conduc la modificarea impozitului pe cladiri datorat;
 • se modifica categoria de folosinta a terenului sau intervin alte modificari ce conduc la recalcularea impozitului pe teren;
 • intervin modificari ulterioare datei depunerii cererii de avizare a constructiilor ca fiind de natura similara constructiilor speciale; 
 • ntervin schimbari privind situatia juridica a contribuabilului, de natura sa conduca la modificarea impozitului.

ATENTIE!

Declaratiile de impunere se depun chiar daca beneficiati de reducere sau scutire de impozit pe cladiri si impozit pe teren ori pentru bunurile respective nu se datoreaza impozit.

Persoanele fizice care detin mai multe cladiri cu destinatia de locuinta sunt obligate sa depuna declaratia speciala de impunere atat la serviciile de specialitate ale administratiei publice locale in a caror raza teritoriala isi au domiciliul, cat si la cele in a caror raza teritoriala se afla cladirile.

Declaratiile fiscale se depun atat de contribuabilii care dobandesc, cat si de catre cei care instraineaza bunurile impozabile.

Persoanele fizice platesc impozitul pe cladiri si pe terenuri pe baza proceselor verbale-instiintare de plata (model ITL 018 si model ITL 019) intocmite de serviciile de specialitate la care au depus declaratiile de impunere.

Persoanele juridice isi calculeaza direct impozitul pe cladiri si impozitul sau taxa pe teren, pe baza declaratiilor de impunere depuse anual, pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an, pentru bunurile deja declarate.

In acelasi termen se depun si declaratiile pe propria raspundere ale contribuabililor ca la constructiile avizate ca fiind de natura constructiilor speciale nu au intervenit modificari de natura sa conduca la datorarea impozitului pe cladire.

Exemple:

1.Societatea comerciala SPOT VISION S.R.L. cu sediul in Bucuresti, str. Lucernei nr. 10, sectorul 2, detine din anul 2004 o cladire situata in str. Sapientei nr. 7, sectorul 1. In luna ianuarie 2005, societatea va depune declaratia de impunere – model ITL 003 pentru anul curent la Directia Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1. In data de 4 februarie 2005, societatea receptioneaza lucrarile de modernizare a cladirii pe baza procesului-verbal de receptie si le inregistreaza in contabilitate majorand valoarea de inventar a acesteia. Societatea are obligatia ca in termen de 30 de zile sa depuna o noua declaratie de impunere din care sa rezulte valoarea de inventar actualizata a cladirii.

2. Domnul Iordache Marin detine o locuinta dotata cu instalatie electrica, de apa si canalizare. In luna mai, incheie lucrarile de instalare a unei centrale termice proprii pe baza de combustibil lichid, precum si lucrarile la sistemul de conducte si calorifere din locuinta.

Intrucat prin dotarea locuintei si cu instalatie de incalzire, pe langa cele electrice, de apa si canalizare deja existente, se modifica valoarea impozabila a cladirii, domnul Iordache este obligat sa depuna declaratia de impunere – model ITL 001 in termen de 30 de zile de la receptia instalatiei de incalzire.

Cladirile si terenurile se impun cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care au fost dobandite, pe numele noului contribuabil, proportional cu perioada de timp ramasa pana la sfarsitul anului.

Data dobandirii este in functie de forma in care sunt dobandite cladirile si terenurile, respectiv:

-pentru terenuri si pentru cladirile existente, data dobandirii este:

 • data mentionata in actele intre vii, translative ale dreptului de proprietate, potrivit art. 644 si urmatoarelor din Codul civil;
 • data pronuntarii hotararii judecatoresti ramase definitiva si irevocabila, in cazul dobandirii bunurilor prin hotarari judecatoresti;

-pentru cladirile nou-construite, data dobandirii este:

 • data intocmirii procesului-verbal de receptie, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data terminarii efective a lucrarilor, pentru cladirile executate integral inainte de expirarea termenului prevazut in autorizatia de construire;
 • data prevazuta in autorizatia de construire, pentru cladirile executate integral la termenul prevazut in autorizatie, cu mentiunea obligativitatii incheierii procesului-verbal de receptie;
 • data expirarii termenului prevazut in autorizatia de construire, in cazul cladirilor ale caror lucrari de constructii nu au fost finalizate la termen si pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitatii autorizatiei.

La acest termen se intocmeste un proces-verbal de receptie, in care se consemneaza stadiul lucrarilor si suprafata construita desfasurata care are elementele structurale de baza ale unei cladiri, in speta pereti si acoperis, in raport de care se stabileste impozitul datorat.

In cazul persoanelor juridice, in mod obligatoriu, in orice acte prin care se dobandeste/instraineaza dreptul de proprietate asupra unei cladiri se mentioneaza valoarea de achizitie a acesteia, precum si suprafata construita la sol a cladirii.

Exemple:

1. O cladire al carei impozit anual este de 1.865.000 lei este instrainata pe baza unui contract de donatie autentificat la notariat in data de 8 februarie 2005. Noul proprietar mai detine o cladire cu destinatia de locuinta, care este si locuinta de domiciliu si pentru care plateste un impozit anual de 1.107.000 lei. Pentru cladirea dobandita prin donatie, acesta va datora in anul 2005 un impozit pe cladiri, calculat astfel:

– se determina impozitul aferent unei luni calendaristice:

1.865.000 lei : 12 luni = 155.416,67 lei/luna, rotunjit 155.417 lei/luna;

– se determina impozitul aferent perioadei de la dobandire si pana la sfarsitul anului (1 martie – 31 decembrie): 155.417 lei/luna x 10 luni = 1.554.170 lei;

– se determina impozitul pe cladiri majorat pentru a doua locuinta:

1.554.170 lei x 1,15 = 1.787.295,50 lei, rotunjit 1.787.296 lei.

2. O societate comerciala detine un teren situat in intravilanul municipiului Bucuresti, zona C, categoria de folosinta „terenuri cu constructii” in suprafata de 1.500 mp.

In luna martie 2005, societatea receptioneaza o hala de productie construita pe acest teren in suprafata de 840 mp, din care suprafata construita la sol este de 175 mp. Valoarea de inventar a halei construite de 4.230.500.000 lei.
In aceasta noua situatie, societatea va datora:

– impozitul pe cladiri calculat astfel:

4.230.500.000 x 1% = 42.305.000 lei impozit anual, unde 1% – cota de impozit stabilita prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

42.305.000 lei : 12 luni = 3.525.416,67 lei/luna, rotunjit 3.525.417 lei/luna

3.525.417 lei/luna x 9 luni = 31.728.753 lei impozit datorat unde 9 luni este perioada pentru care se datoreaza impozitul (aprilie – decembrie 2005)

– impozitul pe teren calculat astfel:
a) pentru perioada ianuarie – martie 2005

1.500 mp x 4.385 lei/mp = 6.577.500 lei impozit anual, unde 4.385 lei/mp este cuantumul impozitului stabilit prin Hotararea Guvernului nr. 783/2004

6.577.500 lei : 12 luni = 548.125 lei impozit/luna

548.125 lei/luna x 3 luni = 1.644.375 lei impozit datorat in trim. I 2005
b) pentru perioada aprilie – decembrie 2005

(1.500 mp – 175 mp) x 4.385 lei/mp = 5.810.125 lei impozit anual

5.810.125 lei : 12 luni = 484.177,08, rotunjit 484.178 lei impozit/luna

484.178 lei/luna x 9 luni = 4.357.602 lei impozit datorat in trim. II-IV 2005
c) pentru intregul an 2005

1.644.375 lei + 4.357.602 lei = 6.001.977 lei.

Exemple:

Cladirile si terenurile se scad de la impunere cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care:

 • cladirile s-au dezafectat, demolat, dezmembrat sau distrus. Prin termenul dezafectare se intelege schimbarea destinatiei unui imobil;
 • cladirile si terenurile s-au transmis in proprietatea altor contribuabili;
 • cladirile si terenurile s-au transmis in administrarea sau folosinta, dupa caz, a altor contribuabili. Scaderea de la impunere, in cursul anului, se face dupa cum urmeaza:
 • incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a produs situatia respectiva;
 • proportional cu partea din cladire supusa unei astfel de situatii;
 • proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal respectiv.

Impozitul pe cladiri si impozitul pe teren sunt anuale si se platesc in patru rate egale pana la data de 15 inclusiv a lunilor martie, iunie, septembrie si noiembrie ale fiecarui an fiscal.

Impozitul aferent unui an fiscal pentru o cladire este de 1.210.000 lei si se plateste in patru rate egale, astfel:

– pana la 15 martie inclusiv .............................................. 302.500 lei

– pana la 15 iunie inclusiv.................................................. 302.500 lei

– pana la 15 septembrie inclusiv ...................................... 302.500 lei

– pana la 15 noiembrie inclusiv ...................................... 302.500 lei.

Daca dreptul de proprietate asupra acestei cladiri se dobandeste in cursul anului, atunci impozitul anual se calculeaza pe baza impozitului aferent unei luni:

1.210.000 lei : 12 luni = 100.833,33 lei/luna rotunjit 100.834 lei/luna.
a) dreptul de proprietate se dobåndeste in luna martie:

– se determina impozitul datorat pana la sfarsitul anului (aprilie – decembrie):

100.834 lei/luna x 9 luni = 907.506 lei

– se repartizeaza impozitul pe termene de plata:

– pana la 15 martie inclusiv ...................................................... 0 lei

– pana la 15 iunie inclusiv .............................................. 302.506 lei

– pana la 15 septembrie inclusiv.................................... 302.500 lei

– pana la 15 noiembrie inclusiv .................................... 302.500 lei
b) dreptul de proprietate se dobandeste in luna aprilie:

– se determina impozitul datorat pana la sfarsitul anului (mai – decembrie):

100.834 lei/luna x 8 luni = 806.672 lei

– se repartizeaza impozitul pe termene de plata:

– pana la 15 martie inclusiv ........................................ ............ 0 lei

– pana la 15 iunie inclusiv ............................................ 201.672 lei

– pana la 15 septembrie septembrie ............................ 302.500 lei

– pana la 15 noiembrie inclusiv .................................. 302.500 lei
c) dreptul de proprietate se dobandeste in luna august:

– se determina impozitul datorat pana la sfarsitul anului (septembrie – decembrie):

100.834 lei/luna x 4 luni = 403.336 lei

– se repartizeaza impozitul pe termen de plata:

– pana la 15 martie inclusiv ...................................................... 0 lei

– pana la 15 iunie inclusiv ........................................................ 0 lei

– pana la 15 septembrie inclusiv .................................. 100.836 lei

– pana la 15 noiembrie inclusiv .................................... 302.500 lei
d) dreptul de proprietate se dobandeste in luna noiembrie:

– se determina impozitul datorat pana la sfarsitul anului (pentru luna decembrie):

100.834 lei/luna x 1 luna = 100.834 lei

– acest impozit se plateste pana la expirarea perioadei de 30 de zile de dobandire, dar nu mai tarziu de ultima zi lucratoare a anului fiscal respectiv;

e) dreptul de proprietate se dobandeste in luna decembrie.

Avand in vedere ca impozitul pe cladiri se datoreaza cu data de intai a lunii urmatoare celei in care cladirea a fost dobandita, rezulta ca in anul curent nu se mai datoreaza impozit, acesta fiind datorat cu incepere de la data de 1 ianuarie a anului fiscal urmator.

2. Societatea comerciala VIOCOM S.R.L. are inregistrata in evidentele sale o cladire dobandita in anul 2000 cu o valoare de inventar de 450.000.000 lei. Pana la sfarsitul lunii ianuarie 2005, societatea a depus declaratia anuala de impunere pentru aceasta cladire. In luna aprilie 2005 are loc reevaluarea cladirii, care este aprobata de Adunarea generala a asociatilor si inregistrata in contabilitate cu nota contabila nr. 11/aprilie 2005. In termen de 30 de zile de la data reevaluarii, societatea depune o noua declaratie de impunere din care rezulta o valoare de inventar actualizata a cladirii de 940.000.000 lei. Prin hotararea consiliului local s-a stabilit o cota de impozit pe cladire de 1%, respectiv de 7% pentru cladirile nereevaluate in ultimii trei ani fiscali anteriori. Societatea datoreaza in aceasta situatie impozitul pe cladiri calculat astfel:

– in perioada ianuarie – aprilie, inclusiv:

450.000.000 lei x 7% = 31.500.000 lei/an

31.500.000 lei : 12 luni = 2.625.000 lei/luna

2.625.000 lei/lun` x 4 luni = 10.500.000 lei

– in perioada mai – decembrie

940.000.000 lei x 1% = 9.400.000 lei/an

9.400.000 lei : 12 luni = 783.333,33 lei/luna, rotunjit 783.334 lei/luna

783.334 lei/luna x 8 luni = 6.266.672 lei

– total impozit pe cladiri datorat pe intregul an:

10.500.000 lei + 6.266.672 lei = 16.766.672 lei
Pe termene de plata impozitul pe cladiri datorat se repartizeaza dupa cum urmeaza:

– pana la data de 15 martie 2005 inclusiv

(2.625.000 lei x 3 luni) .................................................... 7.875.000 lei

– pana la data de 15 iunie 2003 inclusiv

(2.625.000 lei x 1 lun` + 783.334 lei x 2 luni) ................ 4.191.668 lei

– pana la data de 15 septembrie 2003 inclusiv

(783.334 lei x 3 luni) ........................................................ 2.350.002 lei

– pana la data de 15 noiembrie 2003 inclusiv

(783.334 lei x 3 luni) ........................................................ 2.350.002 lei

16.766.672 lei

ATENTIE!

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren, datorate pentru intregul an de catre persoanele fizice, pana la data de 15 martie a anului fiscal se acorda o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local.

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

NOU in Contabilitate: modificarile pentru 2022


Uitati de neclaritati, ambiguitati, greseli si amenzi!

Ghidul practic al contabilitatii va arata intotdeauna, cu promptitudine, cum trebuie abordata si rezolvata fiecare sarcina din activitatea dvs. profesionala.

- Legislatie explicata
- Exemple detaliate
- Monografii contabile complete

...Vezi AICI lista completa <<

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 27 Februarie 2006


Votati articolul "5. Obligatiile platitorilor":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 27 Februarie 2006 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X