email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Modificari ale Codului fiscal, de la 1 ianuarie 2010 - Proiect de Lege

codul fiscal

LEGE
pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie

2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se

completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 13, dupa litera e) se introduce o noua litera,

litera f), cu urmatorul cuprins:

f) persoanele juridice cu sediul social in Romania, infiintate

potrivit legislatiei europene.

2. La articolul 14, litera a) se modifica si va avea urmatorul

cuprins:

a) in cazul persoanelor juridice romane si a persoanelor juridice cu

sediul social in Romania, infiintate potrivit legislatiei europene,

asupra profitului impozabil obtinut din orice sursa, atat din

Romania, cat si din strainatate;

3. Alineatul (2) al articolului 271, se modifica si va avea

urmatorul cuprins:

(2) Prevederile prezentului articol se aplica:

a) operatiunilor de fuziune, divizare, divizare partiala,

transferurilor de active si schimburilor de actiuni in care sunt

implicate societati din doua sau mai multe state membre.

b) transferului sediului social al unei societati europene din

Romania in alt stat membru, in conformitate cu Regulamentul

Consiliului nr. 2157/2001 privind statutul societatii europene si al

unei societati cooperative europene, in conformitate cu Regulamentul

Consiliului nr. 1435/2003 privind Statutul Societatii Cooperative

Europene.

4. La articolul 271 alineatul (3), dupa punctul 12 se introduce

un nou punct, punctul 13, cu urmatorul cuprins:

 
13. transferul sediului social" inseamna o operatiune prin care o

societate europeana (SE) sau o societate cooperativa europeana

(SCE), fara sa se lichideze sau fara sa creeze o societate noua, isi

transfera sediul social din Romania intr-un alt stat membru.

5. Dupa alineatul (10) al articolului 271 se introduc doua noi

alineate, alineatele (101) si (102), cu urmatorul cuprins:

(101) in cazul in care activele si pasivele societatii cedente din

Romania transferate intr-o operatiune de fuziune, divizare, divizare

partiala sau transfer de active includ si activele si pasivele unui

sediu permanent situat intr-un alt stat membru, inclusiv in statul

membru in care este rezidenta societatea beneficiara, dreptul de

impozitare al sediului permanent respectiv revine statului membru in

care este situata societatea beneficiara.

(102) Reguli aplicabile in cazul transferului sediului social al

unei societati europene (SE) sau al unei societati cooperative

europene (SCE).

a) Atunci cand o societate europeana sau societate cooperativa

europeana transfera sediul social din Romania intr-un alt stat

membru acest transfer al sediului social nu reprezinta transfer

impozabil pentru plusvaloarea calculata ca diferenta intre pretul de

piata al elementelor din activ si pasiv transferate si valoarea lor

fiscala, pentru acele active si pasive ale societatii europene sau

societatii cooperative europene, care raman efectiv integrate unui

sediu permanent al societatii europene sau societatii cooperative

europene in Romania si care contribuie la generarea profitului sau

pierderii luate in calcul din punct de vedere fiscal.

b) Transferul este neimpozabil numai daca societatile europene

sau societatile cooperative europene calculeaza amortizarea si orice

castiguri sau pierderi aferente activelor si pasivelor care raman

efectiv integrate unui sediu permanent ca si cum transferul sediului

social nu ar fi avut loc.
c) Provizioanele sau rezervele care anterior transferului

sediului social au fost deduse din baza impozabila de catre

societatile europene sau societatile cooperative europene si care nu

provin de la sediile permanente din strainatate, pot fi preluate, in

aceleasi conditii de deducere, de catre sediul permanent din Romania

al societatii europene sau societatii cooperative europene.

d) Referitor la operatiunile mentionate la alin. (2) lit. b),

in situatia in care o societate europeana sau o societate

cooperativa europeana inregistreaza pierdere fiscala, determinata

potrivit  prezentului  titlu,  aceasta  nu  se  recupereaza de 

catre  sediul  permanent  al  societatii europene sau al societatii

cooperative europene situat in Romania.

e) Transferul sediului social al societatilor europene sau al

societatilor cooperative europene nu trebuie sa dea nastere

impozitarii venitului, profitului sau plusvalorii actionarilor.

6. La articolul 1251 alineatul (1), punctul 14 se modifica si va

avea urmatorul cuprins:

14. intreprindere mica reprezinta o persoana impozabila care aplica

regimul special de scutire prevazut la art. 152 sau, dupa caz, un

regim de scutire echivalent, in conformitate cu prevederile legale

ale statului membru in care persoana este stabilita, conform art.

281 -292 din Directiva 112;

7. Alineatele (2) si (3) ale articolului 1251, se modifica si vor

avea urmatorul cuprins:

(2) in intelesul prezentului titlu:

a) o persoana impozabila care are sediul activitatii economice in

Romania, este considerata a fi stabilita in Romania;

b) o persoana impozabila care are sediul activitatii economice

in afara Romaniei se considera ca este stabilita in Romania daca are

un sediu fix in Romania, respectiv daca dispune in Romania de

suficiente resurse tehnice si umane pentru a efectua regulat livrari

de bunuri si/sau prestari de servicii impozabile;

c) o persoana impozabila care are sediul activitatii economice

in afara Romaniei si care are un sediu fix in Romania conform lit.

b) este considerata persoana impozabila care nu este

stabilita in Romania pentru livrarile de bunuri sau prestarile de

servicii realizate la care sediul fix de pe teritoriul Romaniei nu

participa.

(3) in intelesul prezentului titlu, mijloacele de transport noi sunt

cele prevazute la lit. a) si care indeplinesc conditiile de la lit.

b), respectiv:

a) mijloacele de transport reprezinta o nava care depaseste 7,5 m

lungime, o aeronava a carei greutate la decolare depaseste 1.550 kg

sau un vehicul terestru cu motor a carui capacitate depaseste 48 cm3

sau a carui putere depaseste 7,2 kW, destinate transportului de

pasageri sau bunuri, cu exceptia:

1. navelor destinate navigatiei maritime, utilizate pentru

transportul international de persoane si/sau de bunuri, pentru

pescuit ori alta activitate economica sau pentru salvare ori

asistenta pe mare; si
 
2. aeronavelor utilizate de companiile aeriene care realizeaza in

principal transport international de persoane si/sau de bunuri cu

plata;

b) conditiile care trebuie indeplinite sunt:

1. in cazul unui vehicul terestru, acesta sa nu fi fost livrat

cu mai mult de 6 luni de la data intrarii in functiune sau sa nu fi

efectuat deplasari care depasesc 6.000 km;

2. in cazul unei nave, sa nu fi fost livrata cu mai mult de 3

luni de la data intrarii in functiune sau sa nu fi efectuat

deplasari a caror durata totala depaseste 100 de ore;

3. in cazul unei aeronave, sa nu fi fost livrata cu mai mult de

3 luni de la data intrarii in functiune sau sa nu fi efectuat

zboruri a caror durata totala depaseste 40 de ore.

8. La articolul 126 alineatul (8), litera b) se modifica si va

avea urmatorul cuprins:

b) achizitia intracomunitara de bunuri, efectuata in cadrul unei

operatiuni triunghiulare

pentru care locul este in Romania in conformitate cu prevederile

art. 1321 alin. (1), atunci cand sunt indeplinite urmatoarele

conditii:

1. achizitia de bunuri este efectuata de catre o persoana

impozabila, denumita cumparator revanzator, care nu este stabilita

in Romania, dar este inregistrata in scopuri de TVA in alt stat

membru;
2. achizitia de bunuri este efectuata in scopul unei livrari

ulterioare a bunurilor respective, in Romania, de catre cumparatorul

revanzator prevazut la pct. 1;
3. bunurile astfel achizitionate de catre cumparatorul

revanzator prevazut la pct. 1 sunt expediate sau transportate direct

in Romania, dintr-un alt stat membru decat cel in care cumparatorul

revanzator este inregistrat in scopuri de TVA, catre persoana careia

urmeaza sa-i efectueze livrarea ulterioara, denumita beneficiarul

livrarii ulterioare;
4. beneficiarul livrarii ulterioare este o alta persoana

impozabila sau o persoana juridica neimpozabila, inregistrata in

scopuri de TVA in Romania;

5. beneficiarul livrarii ulterioare a fost desemnat in

conformitate cu art. 150 alin. (4) ca persoana obligata la plata

taxei pentru livrarea efectuata de cumparatorul revanzator

nestabilit in Romania.

9. Alineatul (8) al articolului 127, se modifica si va avea

urmatorul cuprins:

(8) in conditiile si in limitele prevazute in norme, este considerat

drept grup fiscal unic un grup de persoane impozabile stabilite in

Romania care, independente fiind din punct de
vedere juridic, sunt in relatii stranse una cu alta din punct de

vedere organizatoric, financiar si economic.

10. Alineatul (2) al  articolului 129, se modifica si va avea

urmatorul cuprins:

(2) Atunci cand o persoana impozabila care actioneaza in nume

propriu, dar in contul altei persoane, ia parte la o prestare de

servicii, se considera ca a primit si a prestat ea insasi serviciile

respective.

11. La articolul 129 alineatul (3), litera b) se modifica si va avea

urmatorul cuprins:

b) cesiunea bunurilor necorporale, indiferent daca acestea fac sau

nu obiectul unui drept de proprietate, cum sunt: transferul si/sau

transmiterea folosintei drepturilor de autor, brevetelor,

licentelor, marcilor comerciale si a altor drepturi similare;

12. Alineatul (6) al articolului 129, se abroga.


13. La articolul 132 alineatul (1), literele e) si f) se

modifica si vor avea urmatorul

cuprins:

e) in cazul livrarii de gaze prin sistemul de distributie a gazelor

naturale sau al livrarii de energie electrica, catre un comerciant

persoana impozabila, locul livrarii se considera locul unde

comerciantul persoana impozabila isi are sediul activitatii

economice sau un sediu fix pentru care se livreaza bunurile sau, in

absenta unui astfel de sediu, locul in care acesta are domiciliul

stabil sau resedinta sa obisnuita. Comerciantul persoana impozabila

reprezinta persoana impozabila a carei activitate principala in ceea

ce priveste cumpararile de gaz si energie electrica o reprezinta

revanzarea de astfel de produse si al carei consum propriu de astfel

de produse este neglijabil;

f) in cazul livrarii de gaze prin sistemul de distributie a gazelor

naturale sau de energie electrica, in situatia in care o astfel de

livrare nu se regaseste la lit. e), locul livrarii reprezinta locul

in care cumparatorul utilizeaza si consuma efectiv gazul natural sau

energia electrica. in situatia in care bunurile nu sunt consumate de

cumparator, ci sunt livrate unei alte persoane, partea neutilizata

de gaz sau energie electrica se considera ca fiind utilizata si

consumata la locul in care noul cumparator isi are sediul

activitatii economice sau are un sediu fix pentru care se livreaza

bunurile. in absenta unui astfel de sediu, se considera ca acesta a

utilizat si a consumat bunurile in locul in care isi are domiciliul

sau resedinta sa obisnuita.

14. Alineatul (5) al articolului 1321, se modifica si va avea

urmatorul cuprins:

(5) Prevederile alin. (2) nu se vor aplica in cazul operatiunilor

triunghiulare atunci cand cumparatorul revanzator inregistrat in

scopuri de TVA in Romania in conformitate cu art. 153, face dovada

ca a efectuat o achizitie intracomunitara neimpozabila pe teritoriul

altui stat membru in conditii similare celor prevazute la art. 126

alin. (8) lit. b) in vederea efectuarii unei livrari ulterioare in

acel alt stat membru. Obligatiile persoanelor implicate in

operatiuni triunghiulare sunt prevazute in norme.

15. Articolul 133 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Locul prestarii de servicii

Art. 133. - (1) in vederea aplicarii regulilor referitoare la locul

de prestare a serviciilor: a)  o  persoana impozabila care 

desfasoara si  activitati  sau  operatiuni  care  nu  sunt

considerate  impozabile  in  conformitate  cu  art.  126  alin.  (1)

 -  (4)  este  considerata persoana impozabila pentru toate

serviciile care i-au fost prestate;

b) o persoana juridica neimpozabila care este inregistrata in

scopuri de TVA este considerata persoana impozabila.
(2) Locul de prestare a serviciilor catre o persoana impozabila

care actioneaza ca atare este locul unde respectiva persoana care

primeste serviciile isi are stabilit sediul activitatii sale

economice. Daca serviciile sunt furnizate catre un sediu fix al

persoanei impozabile, aflat in alt loc decat cel in care persoana

isi are sediul activitatii sale economice, locul de prestare a

serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix al

persoanei care primeste serviciile. in absenta unui astfel de loc

sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde

persoana impozabila care primeste aceste servicii isi are domiciliul

stabil sau resedinta obisnuita.

(3) Locul de prestare a serviciilor catre o persoana

neimpozabila este locul unde prestatorul isi are stabilit sediul

activitatii sale economice. Daca serviciile sunt prestate de la un

sediu fix al prestatorului, aflat in alt loc decat locul in care

persoana impozabila si-a stabilit sediul activitatii economice,

locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul

sediu fix. in absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de

prestare a serviciilor este locul unde prestatorul isi are

domiciliul stabil sau resedinta obisnuita.
 
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) si (3), pentru

urmatoarele prestari de servicii, locul prestarii este considerat a

fi:

a) locul unde sunt situate bunurile imobile, pentru prestarile

de servicii efectuate in legatura cu bunurile imobile, inclusiv

serviciile prestate de experti si agenti imobiliari, de cazare in

sectorul hotelier sau in sectoare cu functie similara, precum tabere

de vacanta sau locuri amenajate pentru camping, de acordare de

drepturi de utilizare a bunurilor imobile, servicii de pregatire si

coordonare a lucrarilor de constructii, serviciile prestate de

arhitecti si de societatile care asigura supravegherea pe santier;

b) locul unde se efectueaza transportul, in functie de

distantele parcurse, in cazul serviciilor de transport de calatori;

c) locul prestarii efective, in cazul serviciilor principale si

auxiliare legate de activitati culturale, artistice, sportive,

stiintifice, educationale, de divertisment sau alte activitati

similare, cum ar fi targurile si expozitiile, inclusiv serviciile

prestate de organizatorii acestor activitati;
d) locul prestarii efective, pentru serviciile de restaurant si

catering, cu exceptia celor prestate efectiv la bordul navelor, al

aeronavelor sau al trenurilor pe parcursul unei parti a unei

operatiuni de transport de calatori efectuate in cadrul Comunitatii;

e) locul unde mijlocul de transport este pus efectiv la

dispozitia clientului, in cazul inchirierii pe termen scurt a unui

mijloc de transport. Prin termen scurt se intelege posesia sau

utilizarea continua a mijlocului de transport pe o perioada de

maximum treizeci de zile si, in cazul ambarcatiunilor maritime, pe o

perioada de nouazeci de zile;

f) locul de plecare a transportului de calatori, pentru

serviciile de restaurant si catering furnizate efectiv la bordul

navelor, al aeronavelor sau al trenurilor in timpul unei parti a

unei operatiuni de transport de calatori efectuata in Comunitate.

Parte a unei operatiuni de transport de calatori efectuata in

Comunitate inseamna acea parte a operatiunii efectuate, fara escala

in afara Comunitatii, intre punctul de plecare si punctul de sosire

a transportului de calatori. Punctul de plecare a unui transport de

calatori inseamna primul punct stabilit pentru imbarcarea

calatorilor in interiorul Comunitatii, daca este cazul, dupa o

oprire in afara Comunitatii. Punctul de sosire a unui transport de

calatori inseamna ultimul punct stabilit pentru debarcarea in

interiorul Comunitatii a calatorilor care s-au imbarcat in

Comunitate, daca este cazul inaintea unei opriri in afara

Comunitatii. in cazul unei calatorii dus-intors, traseul de retur

este considerat o operatiune de transport separata.
 
 
(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), locul urmatoarelor

servicii este considerat a fi:

a) locul in care este efectuata operatiunea principala in

conformitate cu prevederile prezentului titlu, in cazul serviciilor

prestate de un intermediar care actioneaza in numele si in contul

altei persoane si beneficiarul este o persoana neimpozabila;

b) locul unde are loc transportul, proportional cu distantele

parcurse, in cazul serviciilor de transport de bunuri, altul decat

transportul intracomunitar de bunuri, catre persoane neimpozabile;
c) locul de plecare a unui transport intracomunitar de bunuri,

pentru serviciile de transport intracomunitar de bunuri prestate

catre persoane neimpozabile. Prin transport intracomunitar de bunuri

se intelege orice transport de bunuri ale carui:
1. loc de plecare si loc de sosire sunt situate in doua state

membre diferite; sau

2. loc de plecare si loc de sosire sunt situate in acelasi stat

membru, dar transportul este efectuat in legatura directa cu un

transport intracomunitar de bunuri;

d) locul  in  care  se  presteaza efectiv  serviciile  catre 

persoane  neimpozabile,  in  cazul

urmatoarelor:

1. servicii constand in activitati accesorii transportului,

precum incarcarea, descarcarea, manipularea si servicii similare

acestora;
2. servicii constand in lucrari asupra bunurilor mobile

corporale;

3. evaluari ale bunurilor mobile corporale;

e) locul unde beneficiarul este stabilit sau isi are domiciliul

stabil sau resedinta obisnuita, daca respectivul beneficiar este o

persoana neimpozabila care este stabilita sau isi are domiciliul

stabil sau resedinta obisnuita in afara Comunitatii, in cazul

urmatoarelor servicii:

1. inchirierea bunurilor mobile corporale, cu exceptia tuturor

mijloacelor de transport;

2. operatiunile de leasing avand ca obiect utilizarea bunurilor

mobile corporale, cu exceptia tuturor mijloacelor de transport;

3. transferul si/sau transmiterea folosintei drepturilor de

autor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale si a altor

drepturi similare;

4. serviciile de publicitate si marketing;

5. serviciile consultantilor, inginerilor, juristilor si

avocatilor, contabililor si expertilor contabili, ale birourilor de

studii si alte servicii similare, precum si prelucrarea de date si

furnizarea de informatii;
 
6. operatiunile de natura financiar-bancara si de asigurari,

inclusiv reasigurari, cu exceptia inchirierii de seifuri;

7. punerea la dispozitie de personal;

8. acordarea accesului la sistemele de distributie a gazelor

naturale si a energiei electrice, inclusiv serviciile de transport

si transmitere prin intermediul acestor sisteme, precum si alte

prestari de servicii legate direct de acestea;

9. serviciile de telecomunicatii. Sunt considerate servicii de

telecomunicatii serviciile avand ca obiect transmiterea, emiterea si

receptia de semnale, inscrisuri, imagini si sunete sau informatii de

orice natura, prin cablu, radio, mijloace optice sau alte mijloace

electromagnetice, inclusiv cedarea dreptului de utilizare a

mijloacelor pentru astfel de transmisii, emiteri sau receptii.

Serviciile de telecomunicatii cuprind, de asemenea, si furnizarea

accesului la reteaua mondiala de informatii. in cazul in care

serviciile de telecomunicatii sunt prestate de catre o persoana care

isi are stabilit sediul activitatii economice in afara Comunitatii

sau care are un sediu fix in afara Comunitatii, de la care

serviciile sunt prestate catre o persoana neimpozabila care este

stabilita, are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in

Comunitate, se considera ca prestarea are loc in Romania, daca

serviciile au fost efectiv utilizate in Romania;

10. serviciile de radiodifuziune si televiziune. in cazul in

care serviciile de radiodifuziune si de televiziune sunt prestate de

catre o persoana care isi are stabilit sediul activitatii sale

economice in afara Comunitatii sau care are un sediu fix in afara

Comunitatii, de la care serviciile sunt prestate catre o persoana

neimpozabila care este stabilita, are domiciliul stabil sau

resedinta obisnuita in Comunitate, se considera ca locul prestarii

este in Romania, daca serviciile au fost efectiv utilizate in

Romania;

11. serviciile furnizate pe cale electronica. in cazul

serviciilor furnizate pe cale electronica, prestate de o persoana

care isi are sediul activitatii economice in afara Comunitatii sau

care detine un sediu fix in afara Comunitatii de la care serviciile

sunt prestate, catre o persoana neimpozabila care este stabilita,

are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in Romania, se

considera ca locul prestarii este in Romania;

12. obligatia de a se abtine de la realizarea sau exercitarea,

total sau partial, a unei activitati economice sau a unui drept

prevazut la prezenta litera.

(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), pentru serviciile de

inchiriere de mijloace de transport, altele decat cele de inchiriere

pe termen scurt, si pentru serviciile de leasing de mijloace de

transport, se considera ca locul prestarii este:
 
a) in Romania, cand aceste servicii sunt prestate de o persoana

impozabila care isi are sediul activitatii economice sau care are un

sediu fix in afara Comunitatii, de la care serviciile sunt prestate,

catre un beneficiar persoana neimpozabila care este stabilit sau isi

are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in Romania, daca

utilizarea si exploatarea efectiva a serviciilor au loc in Romania;

b) in afara Comunitatii, cand aceste servicii sunt prestate de

o persoana impozabila care are sediul activitatii economice sau un

sediul fix in Romania, de la care serviciile sunt prestate, catre un

beneficiar persoana neimpozabila care este stabilit sau isi are

domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in afara Comunitatii, daca

utilizarea si exploatarea efectiva a serviciilor au loc in afara

Comunitatii.

(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), pentru serviciile

constand in activitati accesorii transportului, precum incarcarea,

descarcarea, manipularea si servicii similare acestora, servicii

constand in lucrari asupra bunurilor mobile corporale si evaluari

ale bunurilor mobile corporale, servicii de transport de bunuri si

de persoane efectuate in Romania, cand aceste servicii sunt prestate

catre o persoana impozabila nestabilita pe teritoriul Comunitatii,

locul prestarii se considera a fi in Romania daca utilizarea si

exploatarea efectiva a serviciilor au loc in Romania.

16. Dupa alineatul (3) al  articolului 134, se indroduc patru

noi alineate, alineatele

(4) - (7), cu urmatorul cuprins:

(4) Regimul de impozitare aplicabil pentru operatiunile impozabile

este regimul in vigoare la data la care intervine faptul generator,

cu exceptia cazurilor prevazute la art. 1342 alin. (2), pentru care

se aplica regimul de impozitare in vigoare la data exigibilitatii

taxei.

(5) in cazul schimbarii regimului de impozitare se va proceda la

regularizare pentru a se aplica regimul de impozitare in vigoare la

data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii pentru
cazurile prevazute la art. 1342 alin. (2) lit. a), daca factura este

emisa pentru contravaloarea partiala a livrarii de bunuri sau a

prestarii de servicii, si la art. 1342 alin. (2) lit. b) daca a fost

incasat un avans pentru valoarea partiala a livrarii de bunuri sau a

prestarii de servicii.

(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (4) si (5), in cazul

modificarilor de cote se aplica prevederile art. 140 alin. (3) si

(4), iar pentru operatiunile prevazute la art. 160, regimul

aplicabil este cel de la data la care intervine exigibilitatea

taxei.
 
(7) in cazul prestarilor de servicii pentru care au fost incasate

avansuri pentru valoarea partiala a prestarii de servicii si/sau au

fost emise facturi pentru valoarea partiala a prestarii de servicii

pana la data de 31 decembrie 2009 inclusiv, dar faptul generator de

taxa intervine dupa aceasta data, se aplica prevederile de la alin.

(4) si (5).

17. Articolul 1341 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Faptul generator pentru livrari de bunuri si prestari de servicii

Art. 1341. - (1) Faptul generator intervine la data livrarii

bunurilor sau la data prestarii serviciilor, cu exceptiile prevazute

in prezentul capitol.

(2) Pentru bunurile livrate in baza unui contract de

consignatie, se considera ca livrarea bunurilor de la consignant la

consignatar are loc la data la care bunurile sunt livrate de

consignatar clientilor sai.
(3) Pentru bunurile transmise in vederea testarii sau a

verificarii conformitatii, se considera ca livrarea bunurilor are

loc la data acceptarii bunurilor de catre beneficiar.

(4) Pentru stocurile la dispozitia clientului, se considera ca

livrarea bunurilor are loc la data la care clientul retrage bunurile

din stoc in vederea utilizarii, in principal pentru activitatea de

productie.

(5) Prin norme sunt definite contractele de consignatie,

stocurile la dispozitia clientului, bunurile livrate in vederea

testarii sau a verificarii conformitatii.
(6) Pentru livrarile de bunuri imobile pentru care Codul Civil

impune un inscris in forma autentica, faptul generator intervine la

data la care contractul de vanzare-cumparare este autentificat de

notar, indiferent daca transferul titlului de proprietate de la

vanzator la cumparator este realizat ulterior autentificarii la

notar. in cazul livrarii de bunuri imobile pentru care Codul Civil

nu impune un inscris in forma autentica, faptul generator intervine

la data predarii efective a bunului catre cumparator, indiferent de

clauzele contractuale privind plata bunului imobil.

(7) Prestarile de servicii care determina decontari sau plati

succesive cum sunt serviciile de constructii-montaj, consultanta,

cercetare, expertiza si alte servicii similare, sunt considerate

efectuate la data la care sunt emise situatii de lucrari, rapoarte

de lucru, alte documente similare pe baza carora se stabilesc

serviciile efectuate sau, dupa caz, in functie de prevederile

contractuale, la data acceptarii acestora de catre beneficiari.

Totusi, perioada de decontare nu poate depasi un an.
 
(8) in cazul livrarilor de bunuri si al prestarilor de servicii

care se efectueaza continuu, altele decat cele prevazute la alin.

(7), cum sunt: livrarile de gaze naturale, de apa, serviciile

telefonice, livrarile de energie electrica si altele asemenea, se

considera ca livrarea/prestarea sunt efectuate la datele specificate

in contract pentru plata bunurilor livrate sau a serviciilor

prestate sau la data emiterii unei facturi, dar perioada de

decontare nu poate depasi un an.

(9) in cazul operatiunilor de inchiriere, leasing, concesionare

si arendare de bunuri, serviciul se considera efectuat la fiecare

data specificata in contract pentru efectuarea platii.

(10) Pentru prestarile de servicii pentru care taxa este datorata

de catre beneficiarul serviciilor in conformitate cu art. 150 alin.

(2), care sunt prestate continuu pe o perioada mai mare de un an si

care nu determina decontari sau plati in cursul acestei perioade, se

considera efectuate la expirarea fiecarui an calendaristic, atata

timp cat prestarea de servicii nu a incetat.

18. Dupa alineatul (2) al  articolului 1342, se introduc doua

noi alineate, alineatele

(3) si (4), cu urmatorul cuprins:

(3) Exceptia prevazuta la alin. (2) lit. a) nu se aplica prestarilor

de servicii pentru care taxa este datorata de catre beneficiarul

serviciilor in conformitate cu prevederile art. 150 alin.

(2).

(4) Taxa este exigibila la data la care intervine oricare dintre

evenimentele mentionate la art. 138. Totusi, regimul de impozitare

si cotele aplicabile sunt aceleasi ca si ale operatiunii de baza

care a generat aceste evenimente.

19. La articolul 137 alineatul (1), litera e) se modifica si va avea

urmatorul cuprins:

e) in cazul schimbului prevazut la art. 130 si, in general, atunci

cand plata se face partial ori integral in natura sau atunci cand

valoarea platii pentru o livrare de bunuri sau o prestare de

servicii nu a fost stabilita de parti sau nu poate fi usor

stabilita, baza de impozitare se considera ca fiind valoarea de

piata pentru respectiva livrare/prestare. in sensul prezentului

titlu, valoare de piata inseamna suma totala pe care, pentru

obtinerea bunurilor sau serviciilor in cauza la momentul respectiv,

un client aflat in aceeasi etapa de comercializare la care are loc

livrarea de bunuri sau prestarea de servicii ar trebui sa o

plateasca in conditii de concurenta loiala unui furnizor sau

prestator independent de pe teritoriul statului membru in care

livrarea sau prestarea este supusa taxei. Atunci cand nu poate fi

stabilita o livrare de bunuri sau o prestare de servicii

comparabila, valoarea de piata inseamna:

1. pentru bunuri, o suma care nu este mai mica decat pretul de

cumparare al bunurilor sau al unor bunuri similare sau, in absenta

unui pret de cumparare, pretul de cost, stabilit la momentul

livrarii;

2. pentru servicii, o suma care nu este mai mica decat

costurile complete ale persoanei impozabile pentru prestarea

serviciului.

20. La articolul 137 alineatul (3), litera e) se modifica si va avea

urmatorul cuprins:

e) sumele achitate de o persoana impozabila in numele si in contul

altei persoane, si care apoi se deconteaza acesteia, precum si

sumele incasate de o persoana impozabila in numele si in contul unei

alte persoane.

21. Alineatul (2) al articolului 1381, se modifica si va avea

urmatorul cuprins:

(2) Baza de impozitare cuprinde si accizele datorate sau achitate de

persoana care efectueaza achizitia intracomunitara a unui produs

supus accizelor. Atunci cand dupa efectuarea achizitiei

intracomunitare de bunuri, persoana care a achizitionat bunurile

obtine o rambursare a accizelor achitate in statul membru in care a

inceput expedierea sau transportul bunurilor, baza de impozitare a

achizitiei intracomunitare efectuate in Romania se reduce

corespunzator.

22. La articolul 141 alineatul (2) litera f), partea introductiva se

modifica si va avea urmatorul cuprins:

f) livrarea de constructii/parti de constructii si a terenurilor pe

care sunt construite, precum si a oricaror altor terenuri. Prin

exceptie, scutirea nu se aplica pentru livrarea de constructii noi,

de parti de constructii noi sau de terenuri construibile. in sensul

prezentului articol, se definesc urmatoarele:

23. La articolul 143 alineatul (1), litera i), partea introductiva

se modifica si va avea urmatorul cuprins:

i) in cazul aeronavelor utilizate de companiile aeriene care

realizeaza in principal transport international de persoane si/sau

de bunuri cu plata, urmatoarele operatiuni:
 
24. La articolul 145 alineatul (5), litera a) se modifica si va avea

urmatorul cuprins:

a) taxa aferenta sumelor achitate in numele si in contul altei

persoane si care apoi se deconteaza acesteia, precum si taxa

aferenta sumelor incasate in numele si in contul altei persoane,

care nu sunt incluse in baza de impozitare a livrarilor/prestarilor

efectuate conform art. 137 alin. (3) lit. e);

25. Alineatul (1) al articolului 146, se modifica si va avea

urmatorul cuprins:

(1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana

impozabila trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) pentru taxa datorata sau achitata, aferenta bunurilor care

i-au fost ori urmeaza sa ii fie livrate sau serviciilor care i-au

fost ori urmeaza sa ii fie prestate in beneficiul sau, sa detina o

factura care sa cuprinda informatiile prevazute la art. 155 alin.

(5);

b) pentru taxa aferenta bunurilor care i-au fost ori urmeaza sa

ii fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaza sa ii fie

prestate in beneficiul sau, dar pentru care persoana impozabila este

obligata la plata taxei, conform art. 150 alin. (2) - (6), sa detina

o factura care

sa cuprinda informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) sau

documentele prevazute la art. 1551 alin. (1);

c) pentru taxa achitata pentru importul de bunuri, altele decat

cele prevazute la lit. d), sa detina declaratia vamala de import sau

actul constatator emis de organele vamale care sa mentioneze

persoana impozabila ca importator al bunurilor din punctul de vedere

al taxei, precum si documente care sa ateste plata taxei de catre

importator sau de catre alta persoana in contul sau. Importatorii

care detin o autorizatie unica pentru proceduri vamale simplificate

eliberata de alt stat membru sau care efectueaza importuri de bunuri

in Romania din punct de vedere al TVA, pentru care nu au obligatia

de a depune declaratii vamale de import, trebuie sa detina o

declaratie de import pentru TVA si accize;

d) pentru taxa datorata pentru importul de bunuri efectuat

conform art. 157 alin. (4) si (5), sa detina declaratia vamala de

import sau actul constatator emis de organele vamale, care sa

mentioneze persoana impozabila ca importator al bunurilor in scopuri

de taxa, precum si suma taxei datorate. De asemenea, persoana

impozabila trebuie sa inscrie taxa pe valoarea adaugata ca taxa

colectata in decontul aferent perioadei fiscale in care ia nastere

exigibilitatea;
 
e) pentru taxa aferenta unei achizitii intracomunitare de

bunuri, sa detina o factura sau documentul prevazut la art. 1551

alin. (1);

f) pentru  taxa  aferenta unei  operatiuni  asimilate  cu  o 

achizitie  intracomunitara de

bunuri, prevazuta la art. 1301 alin. (2) lit. a), sa detina

documentul prevazut la art. 155 alin. (4), emis in statul membru din

care bunurile au fost transportate ori expediate sau documentul

prevazut la art. 1551 alin. (1).

26. Articolul 1472 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Rambursarea taxei catre persoane impozabile neinregistrate in

scopuri de TVA in Romania si rambursarea TVA de catre alte state

membre catre persoane impozabile stabilite in Romania

Art. 1472. - (1) in conditiile stabilite prin norme:

a) persoana impozabila nestabilita in Romania care este

stabilita in alt stat membru, neinregistrata si care nu este

obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, poate

beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adaugata achitate pentru

importuri si achizitii de bunuri/servicii, efectuate in Romania;
b) persoana impozabila neinregistrata si care nu este obligata

sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, nestabilita in

Comunitate, poate solicita rambursarea taxei achitate pentru

importuri si achizitii de bunuri/servicii, efectuate in Romania

daca, in conformitate cu legile tarii unde este stabilita, o

persoana impozabila stabilita in Romania ar avea acelasi drept de

rambursare in ceea ce priveste taxa pe valoarea adaugata sau alte

impozite/taxe similare aplicate in tara respectiva;

c) persoana neinregistrata si care nu este obligata sa se

inregistreze in scopuri de TVA in Romania, dar care efectueaza in

Romania o livrare intracomunitara de mijloace de transport noi

scutita, poate solicita rambursarea taxei achitate pentru achizitia

efectuata de aceasta in Romania a respectivului mijloc de transport

nou. Rambursarea nu poate sa depaseasca taxa care s-ar aplica daca

livrarea de catre aceasta persoana a mijloacelor de transport noi

respective ar fi livrare taxabila;

d) persoana impozabila stabilita in Romania, neinregistrata si

care nu este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA in

Romania, poate solicita rambursarea taxei achitate aferente

operatiunilor prevazute la art. 145 alin. (2) lit. d) sau in alte

situatii prevazute prin norme.
 
(2) Persoana impozabila stabilita in Romania poate beneficia de

rambursarea taxei pe valoarea adaugata achitate pentru importuri si

achizitii de bunuri/servicii, efectuate in alt stat membru, in

conditiile prevazute in norme.

(3) in cazul in care rambursarea prevazuta la alin. (1) lit. a) a

fost obtinuta fraudulos sau eronat, s-a aplicat o sanctiune

administrativa si s-au stabilit obligatiile fiscale accesorii, iar

sumele nu au fost achitate, organele fiscale competente vor proceda

dupa cum urmeaza:

a) vor suspenda orice alta rambursare catre persoana impozabila

respectiva pana la plata sumelor datorate; sau
b) vor deduce sumele respective din orice rambursare viitoare

solicitata de respectiva persoana impozabila.

27. Articolul 150 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Persoana obligata la plata taxei pentru operatiunile taxabile din

Romania

Art. 150. (1) Persoana obligata la plata taxei pe valoarea

adaugata, daca aceasta este datorata in conformitate cu prevederile

prezentului titlu, este persoana impozabila care efectueaza livrari

de bunuri sau prestari de servicii, cu exceptia cazurilor pentru

care beneficiarul este obligat la plata taxei conform alin. (2) -

(6) si art. 160.

(2) Taxa este datorata de orice persoana impozabila, inclusiv de

catre persoana juridica

neimpozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 sau

1531, care este beneficiar al serviciilor care au locul in Romania

conform art. 133 alin. (2) si care sunt furnizate de catre o

persoana impozabila care nu este stabilita pe teritoriul Romaniei

sau nu este considerata a fi stabilita pentru respectivele prestari

de servicii pe teritoriul Romaniei conform prevederilor art. 1251

alin. (2), chiar daca este inregistrata in Romania conform art. 153

alin. (4) sau (5).

(3) Taxa este datorata de orice persoana inregistrata conform

art. 153 sau 1531, careia i se livreaza gaze naturale sau energie

electrica in conditiile prevazute la art. 132 alin. (1) lit. e) sau

f), daca aceste livrari sunt realizate de o persoana impozabila care

nu este stabilita in Romania sau nu este considerata a fi stabilita

pentru respectivele livrari de bunuri pe teritoriul
Romaniei conform prevederilor art. 1251 alin. (2), chiar daca este

inregistrata in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 alin. (4)

sau (5).

(4) Taxa  este  datorata de  persoana  impozabila sau  persoana 

juridica neimpozabila,

inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531, care este

beneficiarul unei livrari ulterioare efectuate in cadrul unei

operatiuni triunghiulare, in urmatoarele conditii:
 
1. cumparatorul revanzator al bunurilor sa nu fie stabilit in

Romania, sa fie inregistrat in scopuri de TVA in alt stat membru si

sa fi efectuat o achizitie intracomunitara a acestor bunuri in

Romania care nu este impozabila conform art. 126 alin. (8) lit. b);

si

2. bunurile aferente achizitiei intracomunitare, prevazute la

pct. 1, sa fi fost transportate de furnizor sau de cumparatorul

revanzator ori de alta persoana, in contul furnizorului sau al

cumparatorului revanzator, dintr-un stat membru, altul decat statul

in care cumparatorul revanzator este inregistrat in scopuri de TVA,

direct catre beneficiarul livrarii; si

3. cumparatorul revanzator sa il desemneze pe beneficiarul

livrarii ulterioare ca persoana obligata la plata taxei pentru

livrarea respectiva.

(5) Taxa este datorata de persoana din cauza careia bunurile ies

din regimurile sau situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit.

a).

(6) in alte situatii decat cele prevazute la alin. (3) - (5), in

cazul in care livrarea de bunuri/prestarea de servicii este

realizata de o persoana impozabila care nu este stabilita in Romania

sau nu este considerata a fi stabilita pentru respectivele livrari

de bunuri/prestari de

servicii pe teritoriul Romaniei conform prevederilor art. 1251 alin.

(2) si care nu este inregistrata in Romania conform art. 153,

persoana obligata la plata taxei este persoana impozabila sau

persoana juridica neimpozabila, stabilita in Romania sau nestabilita

in Romania, dar inregistrata prin reprezentant fiscal, care este

beneficiar al unor livrari de bunuri/prestari de servicii care au

loc in Romania, conform art. 132 sau 133.
(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (1):

a) atunci cand persoana obligata la plata taxei, conform alin. (1),

este o persoana impozabila stabilita in Comunitate, dar nu in

Romania, respectiva persoana poate, in conditiile stabilite prin

norme, sa desemneze un reprezentant fiscal ca persoana obligata la

plata taxei;

b) atunci cand persoana obligata la plata taxei, conform alin. (1),

este o persoana impozabila care nu este stabilita in Comunitate,

respectiva persoana este obligata, in conditiile stabilite prin

norme, sa desemneze un reprezentant fiscal ca persoana obligata la

plata taxei.

28. Articolul 151 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Persoana obligata la plata taxei pentru achizitii intracomunitare

Art. 151. - (1) Persoana care efectueaza o achizitie intracomunitara

de bunuri care este taxabila, conform prezentului titlu, este

obligata la plata taxei.
 
(2) Atunci cand persoana obligata la plata taxei pentru achizitia

intracomunitara, conform alin. (1), este:

a) o persoana impozabila stabilita in Comunitate, dar nu in Romania,

respectiva persoana poate, in conditiile stabilite prin norme, sa

desemneze un reprezentant fiscal ca persoana obligata la plata

taxei;

b) o persoana impozabila care nu este stabilita in Comunitate,

respectiva persoana este obligata, in conditiile stabilite prin

norme, sa desemneze un reprezentant fiscal ca persoana obligata la

plata taxei.

29. La articolul 1512 alineatul (3), partea introductiva se modifica

si va avea urmatorul cuprins:

(3) Furnizorul sau prestatorul este tinut raspunzator individual si

in solidar pentru plata taxei, in situatia in care persoana obligata

la plata taxei este beneficiarul, conform art. 150 alin.

(2) - (4) si (6), daca factura prevazuta la art. 155 alin. (5) sau

autofactura prevazuta la art. 1551 alin. (1):

30. Alineatele (6) si (7) ale articolului 1512, se modifica si vor

avea urmatorul cuprins:
(6) Pentru aplicarea regimului de antrepozit de taxa pe valoarea

adaugata, prevazut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8,

antrepozitarul si transportatorul bunurilor din antrepozit sau

persoana responsabila pentru transport sunt tinuti raspunzatori

individual si in solidar pentru plata taxei, impreuna cu persoana

obligata la plata acesteia, conform art. 150 alin. (1), (5) si (6)

si art. 1511.

(7) Persoana care desemneaza o alta persoana ca reprezentant fiscal,

conform art. 150 alin. (7), este tinuta raspunzatoare individual si

in solidar pentru plata taxei, impreuna cu reprezentantul sau

fiscal.

31. Alineatele (1) si (2) ale articolului 152, se modifica si vor

avea urmatorul cuprins:

(1) Persoana impozabila stabilita in Romania conform art. 1251 alin.

(2) lit. a), a carei cifra de afaceri anuala, declarata sau

realizata, este inferioara plafonului de 35.000 euro, al carui

echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de

Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la

urmatoarea mie, poate solicita scutirea de taxa,numita in continuare

regim special de scutire, pentru operatiunile prevazute la art. 126

alin. (1), cu exceptia livrarilor intracomunitare de mijloace de

transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b).
(2) Cifra de afaceri care serveste drept referinta pentru aplicarea

alin. (1) este constituita din valoarea totala a livrarilor de

bunuri si a prestarilor de servicii efectuate de persoana impozabila

in cursul unui an calendaristic, care ar fi taxabile daca nu ar fi

desfasurate de o mica intreprindere, operatiunile rezultate din

activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se

considera ca fiind in strainatate, daca taxa ar fi deductibila, in

cazul in care aceste operatiuni ar fi fost realizate in Romania

conform art. 145 alin. (2) lit. b), operatiunile scutite cu drept de

deducere si cele scutite fara drept de deducere, prevazute la art.

141 alin. (2) lit. a), b), e) si f), daca acestea nu sunt accesorii

activitatii principale, cu exceptia urmatoarelor:

a) livrarile de active fixe corporale sau necorporale, astfel

cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3, efectuate de

persoana impozabila;

b) livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi,

scutite conform art. 143 alin.

(2) lit. b).

32. La articolul 152 alineatul (8), litera c) se abroga.

33. Alineatul (9) al articolului 1521, se modifica si va avea

urmatorul cuprins:

(9) Agentiile de turism nu au dreptul sa inscrie taxa in mod

distinct in facturi sau in alte documente legale care se transmit

calatorului, pentru serviciile unice carora li se aplica regimul

special.

34. Alineatul (12) al articolului 1522, se modifica si va avea

urmatorul cuprins:

(12) Persoana impozabila revanzatoare nu are dreptul sa inscrie taxa

aferenta livrarilor de bunuri supuse regimului special, in mod

distinct, in facturile emise clientilor.

35. Articolul 153 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 inregistrarea persoanelor impozabile in scopuri de TVA

Art. 153. - (1) Persoana impozabila care are sediul activitatii

economice in Romania si realizeaza sau intentioneaza sa realizeze o

activitate economica ce implica operatiuni taxabile si/sau scutite

de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere trebuie sa

solicite inregistrarea in scopuri de TVA la organul fiscal

competent, denumita in continuare inregistrare normala in scopuri de

taxa, dupa cum urmeaza:
 
a) inainte de realizarea unor astfel de operatiuni, in urmatoarele

cazuri:

1. daca declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri care

atinge sau depaseste plafonul de scutire prevazut la art. 152 alin.

(1), cu privire la regimul special de scutire pentru intreprinderile

mici;
2. daca declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri

inferioara plafonului de scutire prevazut la art. 152 alin. (1), dar

opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa;

b) daca in cursul unui an calendaristic atinge sau depaseste

plafonul de scutire prevazut la art. 152 alin. (1), in termen de 10

zile de la sfarsitul lunii in care a atins sau a depasit acest

plafon;

c) daca cifra de afaceri realizata in cursul unui an

calendaristic este inferioara plafonului de scutire prevazut la art.

152 alin. (1), dar opteaza pentru aplicarea regimului normal de

taxa;

d) daca efectueaza operatiuni scutite de taxa si opteaza pentru

taxarea acestora, conform art. 141 alin. (3).
(2) Persoana  impozabila care  are  sediul  activitatii 

economice  in  afara  Romaniei,  dar

este stabilita in Romania printr-un sediu fix conform art. 1251

alin. (2) lit. b), este obligata sa solicite inregistrarea in

scopuri de TVA in Romania, astfel:

a) inaintea primirii serviciilor, in situatia in care urmeaza

sa primeasca pentru sediul fix din Romania servicii pentru care este

obligata la plata taxei in Romania conform art. 150 alin. (2);

b) inainte de prestarea serviciilor, in situatia in care

urmeaza sa presteze serviciile prevazute la art. 133 alin. (2) de la

sediul fix din Romania pentru un beneficiar persoana impozabila care

are obligatia de a plati TVA in alt stat membru, conform

echivalentului din legislatia statului membru respectiv al art. 150

alin. (2);

c) inainte de realizarea unor activitati economice care implica

livrari de bunuri, prestari de servicii taxabile si/sau scutite de

taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere, de la respectivul

sediu fix, precum si achizitii intracomunitare taxabile.

(3) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile persoanei tratate

ca persoana impozabila numai pentru ca efectueaza ocazional livrari

intracomunitare de mijloace de transport noi.
(4) O persoana impozabila care nu este stabilita in Romania

conform art. 1251 alin. (2), si nici inregistrata in scopuri de TVA

in Romania conform art. 153, va solicita inregistrarea in

scopuri  de  TVA  la  organele  fiscale  competente  pentru 

operatiuni  realizate  pe  teritoriul
 
Romaniei care dau drept de deducere a taxei, inainte de efectuarea

respectivelor operatiuni, cu exceptia situatiilor in care persoana

obligata la plata taxei este beneficiarul, conform art. 150 alin.

(2) - (6). Nu sunt obligate sa se inregistreze in Romania conform

acestui articol persoanele stabilite in afara Comunitatii care

efectueaza servicii electronice catre persoane neimpozabile din

Romania si care sunt inregistrate intr-un alt stat membru, conform

regimului special pentru servicii electronice, pentru toate

serviciile electronice prestate in Comunitate.

(5) Va solicita inregistrarea in scopuri de TVA conform acestui

articol, inainte de realizarea operatiunilor, persoana impozabila

nestabilita in Romania si neinregistrata in scopuri de TVA in

Romania, care intentioneaza:
a) sa efectueze o achizitie intracomunitara de bunuri pentru

care este obligata la plata taxei conform art. 151; sau
b) sa efectueze o livrare intracomunitara de bunuri scutita de

taxa.

(6) Persoana impozabila stabilita in Comunitate, dar nu in

Romania, care are obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA in

Romania, poate, in conditiile stabilite prin norme, sa isi

indeplineasca aceasta obligatie prin desemnarea unui reprezentant

fiscal. Persoana impozabila nestabilita in Comunitate care are

obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania este

obligata, in conditiile stabilite prin norme, sa se inregistreze

prin desemnarea unui reprezentant fiscal.

(7) Organele fiscale competente vor inregistra in scopuri de

TVA, conform prezentului articol, toate persoanele care, in

conformitate cu prevederile prezentului titlu, sunt obligate sa

solicite inregistrarea, conform alin. (1), (2), (4) sau (5).

(8) in cazul in care o persoana este obligata sa se inregistreze

in scopuri de TVA, in conformitate cu prevederile alin. (1), (2),

(4) sau (5), si nu solicita inregistrarea, organele fiscale

competente vor inregistra persoana respectiva din oficiu.

(9) Organele fiscale competente pot anula inregistrarea unei

persoane in scopuri de TVA, conform prezentului articol, daca,

potrivit prevederilor prezentului titlu, persoana nu era obligata sa

solicite inregistrarea sau nu avea dreptul sa solicite inregistrarea

in scopuri de TVA, conform prezentului articol. De asemenea,

organele fiscale competente pot anula din oficiu inregistrarea unei

persoane in scopuri de TVA, conform prezentului articol, in cazul

persoanelor impozabile care figureaza in lista contribuabililor

declarati inactivi potrivit art. 11, precum si a persoanelor

impozabile in inactivitate temporara, inscrisa in Registrul

Comertului, potrivit legii. Procedura de scoatere din evidenta este

stabilita prin normele procedurale in vigoare. Dupa anularea

inregistrarii in scopuri de TVA persoanele impozabile pot solicita

inregistrarea in scopuri de TVA numai daca inceteaza situatia care a

condus la scoaterea din evidenta.

(10) Persoana inregistrata conform prezentului articol va anunta

in scris organele fiscale competente cu privire la modificarile

informatiilor declarate in cererea de inregistrare sau furnizate

prin alta metoda organului fiscal competent, in legatura cu

inregistrarea sa, sau care apar in certificatul de inregistrare in

termen de 15 zile de la producerea oricaruia dintre aceste

evenimente.

(11) in cazul incetarii desfasurarii de operatiuni care dau drept

de deducere a taxei sau in cazul incetarii activitatii sale

economice, orice persoana inregistrata conform prezentului articol

va anunta in scris organele fiscale competente in termen de 15 zile

de la producerea oricaruia dintre aceste evenimente in scopul

scoaterii din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA.

Prin norme procedurale se stabilesc data de la care are loc

scoaterea din evidenta si procedura aplicabila.

(12) Prin norme se stabilesc conditiile de aplicare a

prevederilor prezentului articol.

36. Articolul 1531 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

inregistrarea in scopuri de TVA a altor persoane care efectueaza

achizitii intracomunitare sau pentru servicii

Art. 1531. - (1) Are obligatia sa solicite inregistrarea in scopuri

de TVA, conform prezentului articol:

a) persoana impozabila care are sediul activitatii economice in

Romania si persoana juridica neimpozabila stabilita in Romania,

neinregistrate si care nu au obligatia sa se inregistreze conform

art. 153 si care nu sunt deja inregistrate conform lit. b) sau c)

sau alin. (2), care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila

in Romania, inainte de efectuarea achizitiei intracomunitare, daca

valoarea achizitiei intracomunitare respective depaseste plafonul

pentru achizitii intracomunitare in anul calendaristic in care are

loc achizitia intracomunitara;

b) persoana impozabila care are sediul activitatii economice in

Romania, neinregistrata si care nu are obligatia sa se inregistreze

conform art. 153, si care nu este deja inregistrata conform lit. a)

sau c) sau a alin. (2), daca presteaza servicii care au locul in alt

stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana

obligata la plata taxei conform echivalentului din legislatia altui

stat membru al art. 150 alin. (2), inainte de prestarea serviciului;
 
c) persoana impozabila care isi are stabilit sediul activitatii

economice in Romania, care nu este inregistrata si nu are obligatia

sa se inregistreze conform art. 153 si care nu este deja

inregistrata conform lit. a) sau b) sau a alin. (2), daca primeste

de la un prestator, persoana impozabila stabilita in alt stat

membru, servicii pentru care este obligata la plata taxei in Romania

conform art. 150 alin. (2), inaintea primirii serviciilor

respective.

(2) Persoana impozabila care are sediul activitatii economice in

Romania, daca nu este inregistrata si nu este obligata sa se

inregistreze conform art. 153, si persoana juridica neimpozabila

stabilita in Romania, pot solicita sa se inregistreze, conform

prezentului articol, in cazul in care realizeaza achizitii

intracomunitare, conform art. 126 alin. (6).

(3) Organele fiscale competente vor inregistra in scopuri de TVA

conform prezentului articol, orice persoana care solicita

inregistrarea, conform alin. (1) sau (2).
(4) Daca persoana obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA,

in conditiile alin. (1), nu solicita inregistrarea, organele fiscale

competente vor inregistra persoana respectiva din oficiu.
(5) Persoana inregistrata in scopuri de TVA conform alin. (1)

lit. a), poate solicita anularea inregistrarii sale oricand, dupa

expirarea anului calendaristic urmator celui in care a fost

inregistrata, daca valoarea achizitiilor sale intracomunitare nu a

depasit plafonul de achizitii in anul in care face solicitarea sau

in anul calendaristic anterior si daca nu si-a exercitat optiunea

conform alin. (7).

(6) Persoana inregistrata in scopuri de TVA conform alin. (2),

poate solicita anularea inregistrarii oricand dupa expirarea a 2 ani

calendaristici care urmeaza anului in care a optat pentru

inregistrare, daca valoarea achizitiilor sale intracomunitare nu a

depasit plafonul de achizitii in anul in care depune aceasta

solicitare sau in anul calendaristic anterior, daca nu si-a

exercitat optiunea conform alin. (7).

(7) Daca dupa expirarea anului calendaristic prevazut la alin.

(5) sau a celor 2 ani calendaristici prevazuti la alin. (6), care

urmeaza celui in care s-a efectuat inregistrarea, persoana

impozabila efectueaza o achizitie intracomunitara in baza codului de

inregistrare in scopuri de TVA, obtinut conform prezentului articol,

se considera ca persoana a optat conform art. 126 alin. (6), cu

exceptia cazului in care a depasit plafonul de achizitii

intracomunitare.

(8) Persoana inregistrata conform alin. (1) lit. b) si c), poate

solicita anularea inregistrarii sale oricand dupa expirarea anului

calendaristic in care a fost inregistrata, cu exceptia situatiei in

care trebuie sa ramana inregistrata conform alin. (5) - (7).
 
(9) Organele fiscale competente vor anula inregistrarea unei

persoane, conform prezentului articol, daca:

a) persoana respectiva este inregistrata in scopuri de TVA,

conform art. 153; sau

b) persoana respectiva are dreptul la anularea inregistrarii in

scopuri de TVA, conform

prezentului articol, si solicita anularea conform alin. (5), (6) si

(8).

(10) inregistrarea in scopuri de TVA conform prezentului articol nu

confera persoanei impozabile calitatea de persoana inregistrata

normal in scopuri de TVA, acest cod fiind utilizat numai pentru

achizitii intracomunitare sau pentru serviciile prevazute la art.

133 alin. (2), primite de la persoane impozabile stabilite in alt

stat membru sau prestate catre persoane impozabile stabilite in alt

stat membru.

37. Articolul 154 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Prevederi generale referitoare la inregistrare

Art. 154. - (1) Codul de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit

conform art. 153 si 1531, are prefixul "RO", conform Standardului

international ISO 3166 - alpha 2.

(2) Anularea inregistrarii in scopuri de TVA a unei persoane nu

o exonereaza de raspunderea care ii revine, conform prezentului

titlu, pentru orice actiune anterioara datei anularii si de

obligatia de a solicita inregistrarea in conditiile prezentului

titlu.

(3) Prin norme se stabilesc cazurile in care persoanele

nestabilite in Romania care sunt obligate la plata TVA in Romania

conform art. 150 alin. (1), pot fi scutite de inregistrarea in

scopuri de TVA in Romania.
(4) Persoanele inregistrate:

a) conform art. 153, vor comunica codul de inregistrare in

scopuri de TVA tuturor furnizorilor/prestatorilor sau clientilor;

b) conform art. 1531, vor comunica codul de inregistrare in

scopuri de TVA:

1) furnizorului/prestatorului, atunci cand au obligatia platii

taxei conform art. 150 alin.

(2) - (6) si art. 151;

2) beneficiarului, persoana impozabila din alt stat membru,

catre care presteaza servicii pentru care acesta este obligat la

plata taxei conform echivalentului din alt stat membru al art. 150

alin. (2).
 
38. Alineatele (4) si (5) ale articolului 155, se modifica si vor

avea urmatorul cuprins:

(4) Persoana impozabila va emite o autofactura in termenul stabilit

la alin. (1), pentru fiecare transfer pe care l-a efectuat in alt

stat membru, in conditiile art. 128 alin. (10) si pentru fiecare

achizitie intracomunitara efectuata in Romania in conditiile

stabilite la art. 1301 alin. (2) lit. a).

(5) Factura cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele informatii:

a) numarul de ordine, in baza uneia sau mai multor serii, care

identifica factura in mod

unic;

b) data emiterii facturii;

c) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile

sau data incasarii unui avans, in masura in care aceasta data difera

de data emiterii facturii;

d) denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri

de TVA sau, dupa caz, codul de identificare fiscala, ale persoanei

impozabile care emite factura;

e) denumirea/numele furnizorului/prestatorului care nu este

stabilit in Romania si care si-a desemnat un reprezentant fiscal,

precum si denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare in

scopuri de TVA conform art. 153 ale reprezentantului fiscal;
f) denumirea/numele si adresa beneficiarului bunurilor sau

serviciilor, precum si codul de inregistrare in scopuri de TVA sau

codul de indentificare fiscala ale beneficiarului, daca acesta este

o persoana impozabila sau o persoana juridica neimpozabila;

g) denumirea/numele beneficiarului care nu este stabilit in

Romania si care si-a desemnat un reprezentant fiscal, precum si

denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare prevazut la art.

153, ale reprezentantului fiscal;

h) denumirea  si  cantitatea  bunurilor  livrate,  denumirea 

serviciilor  prestate,  precum  si

particularitatile prevazute la art. 1251 alin. (3) in definirea

bunurilor, in cazul livrarii intracomunitare de mijloace de

transport noi;

i) baza de impozitare a bunurilor si serviciilor sau, dupa caz,

avansurile facturate, pentru fiecare cota, scutire sau operatiune

netaxabila, pretul unitar, exclusiv taxa, precum si rabaturile,

remizele, risturnele si alte reduceri de pret;

j) indicarea cotei de taxa aplicate si a sumei taxei colectate,

exprimate in lei, in functie de cotele taxei;
 
 
k) in cazul in care nu se datoreaza taxa, trimiterea la

dispozitiile aplicabile din prezentul titlu sau din Directiva 112,

sau orice alta mentiune din care sa rezulte ca livrarea de bunuri

sau prestarea de servicii face obiectul unei scutiri sau a

procedurii de taxare inversa;

l) in cazul in care se aplica regimul special pentru agentiile

de turism, trimiterea la art.

1521, la art. 306 din Directiva 112 sau orice alta referinta care sa

indice faptul ca a fost aplicat regimul special;

m) daca se aplica unul dintre regimurile speciale pentru bunuri

second-hand, opere de

arta, obiecte de colectie si antichitati, trimiterea la art. 1522,

la art. 313, 326 ori 333 din Directiva 112 sau orice alta referinta

care sa indice faptul ca a fost aplicat unul dintre regimurile

respective;

n) o referire la alte facturi sau documente emise anterior,

atunci cand se emit mai multe facturi sau documente pentru aceeasi

operatiune.

39. La articolul 155 alineatul (7), litera c) se abroga.

40. Alineatele  (1)    (3)  ale  articolului  1551,  se 

modifica si  vor  avea  urmatorul

cuprins:

(1) Persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, obligata

la plata taxei in conditiile art. 150 alin. (2) - (4) si (6) si ale

art. 151, trebuie sa autofactureze operatiunile respective pana cel

mai tarziu in a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere

faptul generator al taxei, in cazul in care persoana respectiva nu

se afla in posesia facturii emise de furnizor/prestator.

(2) Persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, obligata

la plata taxei in conditiile art. 150 alin. (2) - (4) si (6),

trebuie sa autofactureze suma avansurilor platite in legatura cu

operatiunile respective cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii

urmatoare celei in care a platit avansurile, in cazul in care

persoana respectiva nu se afla in posesia facturii emise de

furnizor/prestator, cu exceptia situatiei in care faptul generator

de taxa a intervenit in aceeasi luna, caz in care sunt aplicabile

prevederile alin. (1).

(3) La primirea facturii privind operatiunile prevazute la alin. (1)

si (2), persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila va

inscrie pe factura o referire la autofacturare, iar pe autofactura,

o referire la factura.

41. Articolul 1563 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
Decontul special de taxa si alte declaratii

Art. 1563. - (1) Decontul special de taxa se depune la organele

fiscale competente de catre persoanele care nu sunt inregistrate si

care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153, astfel:

a) pentru achizitii intracomunitare taxabile, altele decat cele

prevazute la lit. b) si c), de catre persoanele impozabile

inregistrate conform art. 1531;

b) pentru achizitii intracomunitare de mijloace de transport

noi, de catre orice persoana, indiferent daca este sau nu

inregistrata conform art. 1531;

c) pentru achizitii intracomunitare de produse accizabile, de

catre persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile,

indiferent daca sunt sau nu inregistrate conform art. 1531;

d) pentru operatiunile si de catre persoanele obligate la plata

taxei, conform art. 150 alin. (2) - (4) si (6);

e) pentru operatiunile si de catre persoanele obligate la plata

taxei conform art. 150 alin. (5), cu exceptia situatiei in care are

loc un import de bunuri sau o achizitie intracomunitara de bunuri.

(2) Decontul special de taxa trebuie intocmit potrivit modelului

stabilit prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de

Administrare Fiscala si se depune pana la data de 25 inclusiv a

lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea

operatiunilor mentionate la alin.

(1). Decontul special de taxa trebuie depus numai pentru perioadele

in care ia nastere exigibilitatea taxei. Prin exceptie, persoanele

care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA
conform art. 153, indiferent daca sunt sau nu inregistrate conform

art. 1531, sunt obligate sa depuna decontul special de taxa pentru

achizitiile intracomunitare de mijloace de transport noi, inainte de

inmatricularea acestora in Romania, dar nu mai tarziu de data de 25

a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea taxei

aferente respectivei achizitii intracomunitare.

(3) in aplicarea alin. (2), organele fiscale competente in

administrarea persoanelor prevazute la alin. (1) lit. b), respectiv

a persoanelor care nu sunt inregistrate si care nu trebuie sa se

inregistreze conform art. 153, indiferent daca sunt sau nu sunt

inregistrate conform art.

1531, vor elibera, in scopul inmatricularii mijlocului de transport

nou, un certificat care sa ateste plata taxei, al carui model si

continut va fi stabilit prin ordin al presedintelui Agentiei

Nationale de Administrare Fiscala. in cazul achizitiilor

intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt noi in sensul

art. 1251  alin. (3), efectuate de persoanele prevazute la alin.

(1) lit. b), in vederea inmatricularii, organele fiscale competente

vor elibera un certificat din care sa rezulte ca nu se datoreaza

taxa in Romania. Prin organe fiscale competente se intelege organele

fiscale prevazute la art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003

privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare.

(4) Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform

art. 153, a caror cifra de afaceri, astfel cum este prevazuta la

art. 152 alin. (2), realizata la finele unui an calendaristic, este

inferioara sumei de 10.000 euro, calculata la cursul de schimb

valutar din ultima zi lucratoare a anului, trebuie sa comunice

printr-o notificare scrisa organelor fiscale de care apartin, pana

la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator, urmatoarele

informatii:

a) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de

servicii, precum si suma taxei, catre persoane inregistrate in

scopuri de TVA conform art. 153;

b) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de

servicii si suma taxei aferente, catre persoane care nu sunt

inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153.

(5) Persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA

conform art. 153, a caror cifra de afaceri, astfel cum este

prevazuta la art. 152, dar excluzand veniturile obtinute din

vanzarea de bilete de transport international rutier de persoane,

realizata la finele unui an calendaristic, este intre 10.000 euro,

calculata la cursul de schimb valutar din ultima zi lucratoare a

anului si 35.000 euro, calculata la cursul de schimb valutar

comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii, trebuie sa

comunice printr-o notificare scrisa organelor

fiscale competente pana la data de 25 februarie inclusiv a anului

urmator, urmatoarele informatii:

a) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii

catre persoane inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153;

b) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de

servicii catre persoane care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA

conform art. 153;
c) suma totala si taxa aferenta achizitiilor de la persoane

inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153;
d) suma totala a achizitiilor de la persoane care nu sunt

inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153.

(6) Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform

art. 153, care presteaza servicii de transport international,

trebuie sa comunice printr-o notificare scrisa organelor fiscale

competente, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator,

suma totala a veniturilor obtinute din vanzarea de bilete pentru

transportul rutier international de persoane cu locul de plecare din

Romania.
(7) Importatorii care detin o autorizatie unica pentru proceduri

vamale simplificate eliberata de alt stat membru sau care efectueaza

importuri de bunuri in Romania din punct de vedere al TVA pentru

care nu au obligatia de a depune declaratii vamale de import,

trebuie sa depuna la organele vamale o declaratie de import pentru

TVA si accize la data la care intervine exigibilitatea taxei conform

prevederilor art. 136.

42. Articolul 1564 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Declaratia recapitulativa

Art. 1564. - (1) Orice persoana impozabila inregistrata in scopuri

de TVA conform art. 153 sau art. 1531 trebuie sa intocmeasca si sa

depuna la organele fiscale competente, pana la data de 25 inclusiv a

lunii urmatoare unei luni calendaristice, o declaratie

recapitulativa in care mentioneaza:

a) livrarile intracomunitare scutite de taxa in conditiile

prevazute la art. 143 alin. (2) lit.

a) si d), pentru care exigibilitatea taxei a luat nastere in

luna calendaristica respectiva;

b) livrarile de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni

triunghiulare prevazute la art.

1321 alin. (5) efectuate in statul membru de sosire a bunurilor si

care se declara drept livrari intracomunitare cu cod T, pentru care

exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna calendaristica

respectiva;

c) prestarile de servicii prevazute la art. 133 alin. (2)

efectuate in beneficiul unor persoane impozabile nestabilite in

Romania, dar stabilite in Comunitate, pentru care exigibilitatea de

taxa a luat nastere in luna calendaristica respectiva;
d) achizitiile intracomunitare de bunuri taxabile, pentru care

exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna calendaristica

respectiva;

e) achizitiile de servicii prevazute la art. 133 alin. (2),

efectuate de persoane impozabile din Romania care au obligatia

platii taxei conform art. 150 alin. (2), pentru care exigibilitatea

de taxa a luat nastere in luna calendaristica respectiva, de la

persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in

Comunitate.
 
(2) Declaratia recapitulativa se intocmeste conform modelului

stabilit prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de

Administrare Fiscala, pentru fiecare luna calendaristica in care ia

nastere exigibilitatea taxei pentru astfel de operatiuni.

(3) Declaratia recapitulativa cuprinde urmatoarele informatii:

a) codul de identificare in scopuri de TVA al persoanei

impozabile din Romania, pe baza caruia respectiva persoana a

efectuat livrari intracomunitare de bunuri in conditiile mentionate

la art. 143 alin. (2) lit. a), a prestat servicii, altele decat cele

scutite de TVA, in conditiile stabilite la art. 133 alin. (2), a

efectuat achizitii intracomunitare taxabile de bunuri din alt stat

membru sau a achizitionat serviciile prevazute la art. 133 alin.

(2), altele decat cele scutite de TVA;
b) codul de identificare in scopuri de TVA al persoanei care

achizitioneaza bunurile sau primeste serviciile in alt stat membru

decat Romania, pe baza caruia furnizorul sau prestatorul din Romania

i-a efectuat o livrare intracomunitara scutita de TVA conform art.

143 alin. (2) lit.
a) sau prestari de servicii prevazute la art. 133 alin. (2),

altele decat cele scutite de TVA sau, dupa caz, doar codul statului

membru in care este stabilit clientul serviciilor prevazute la art.

133 alin. (2), in cazul in care clientul nu este identificat in

scopuri de TVA;
c) codul de identificare in scopuri de TVA din alt stat membru

atribuit furnizorului/prestatorului care efectueaza o livrare

intracomunitara/o prestare de servicii in conditiile stabilite la

art. 133 alin. (2) sau, dupa caz, doar codul statului membru din

care are loc livrarea intracomunitara sau prestarea de servicii, in

cazul in care furnizorul/prestatorul nu si-a indeplinit obligatia de

inregistrare in scopuri de TVA in statul respectiv, pentru

persoanele din Romania care realizeaza achizitii intracomunitare

taxabile sau achizitioneaza serviciile prevazute la art. 133 alin.

(2), altele decat cele scutite de TVA;

d) codul de identificare in scopuri de TVA din Romania al

persoanei impozabile care efectueaza un transfer in alt stat membru

si pe baza caruia a efectuat acest transfer, in conformitate cu art.

143 alin. (2) lit. d), precum si codul de identificare in scopuri de

TVA al persoanei impozabile din statul membru in care s-a incheiat

expedierea sau transportul bunurilor;

e) codul de identificare in scopuri de TVA din statul membru in

care a inceput expedierea sau transportul bunurilor al persoanei

impozabile care efectueaza in Romania o

achizitie intracomunitara taxabila conform art. 1301 alin. (2) lit.

a) sau, dupa caz, doar codul statului membru respectiv, in cazul in

care persoana impozabila nu este identificata in scopuri de TVA in

acel stat membru, precum si codul de identificare in scopuri de TVA

din Romania al acestei persoane;

f) pentru livrarile intracomunitare de bunuri scutite de TVA

conform art. 143 alin. (2) lit. a) si pentru prestarile de servicii

prevazute la art. 133 alin. (2), altele decat cele scutite de TVA,

valoarea totala a livarilor/prestarilor pe fiecare client in parte;

g) pentru livrarile intracomunitare de bunuri ce constau in

transferuri scutite conform art. 143 alin. (2) lit. d), valoarea

totala a livrarilor, determinata in conformitate cu prevederile art.

137 alin. (1) lit. c), pe fiecare cod de identificare in scopuri de

TVA atribuit persoanei impozabile de statul membru in care s-a

incheiat expedierea sau transportul bunurilor;

h) pentru  achizitiile  intracomunitare  taxabile,  valoarea 

totala pe  fiecare  furnizor  in

parte;

i) pentru achizitiile intracomunitare asimilate care urmeaza

unui transfer din alt stat membru, valoarea totala a acestora

stabilita in conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1) lit. c),

pe fiecare cod de identificare in scopuri de TVA atribuit persoanei

impozabile de statul membru in care a inceput expedierea sau

transportul bunurilor sau, dupa caz, pe codul statului membru

respectiv, in cazul in care persoana impozabila nu este identificata

in scopuri de TVA in acel stat membru;
j) pentru achizitiile de servicii prevazute la art. 133 alin.

(2), altele decat cele scutite de TVA, valoarea totala a acestora pe

fiecare prestator in parte;
k) valoarea ajustarilor de TVA efectuate in conformitate cu

prevederile art. 138 si art. 1381. Acestea se declara pentru luna

calendaristica in cursul careia regularizarea a fost

comunicata clientului.

(4) Declaratiile recapitulative se depun numai pentru perioadele in

care ia nastere exigibilitatea taxei pentru operatiunile mentionate

la alin. (1).

43. Alineatele (2) (4) si (7) ale articolului 157, se modifica si

vor avea urmatorul cuprins:

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), persoana impozabila

inregistrata conform art. 153 va evidentia in decontul prevazut la

art. 1562, atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila, in

limitele si in conditiile stabilite la art. 145 - 1471, taxa

aferenta achizitiilor intracomunitare, bunurilor si serviciilor

achizitionate in beneficiul sau, pentru care respectiva persoana

este obligata la plata taxei, in conditiile art. 150 alin. (2) -

(6).
 
(3) Taxa pentru importuri de bunuri, cu exceptia importurilor

scutite de taxa, se plateste la organul vamal in conformitate cu

reglementarile in vigoare privind plata drepturilor de import.

Importatorii care detin o autorizatie unica pentru proceduri vamale

simplificate, eliberata de alt stat membru, sau care efectueaza

importuri de bunuri in Romania din punct de vedere al TVA pentru

care nu au obligatia de a depune declaratii vamale de import trebuie

sa plateasca taxa pe valoarea adaugata la organul vamal pana la data

la care au obligatia depunerii declaratiei de import pentru TVA si

accize.

(4) Prin exceptare de la prevederile alin. (3), pana la data de

31 decembrie 2012 inclusiv, nu se face plata efectiva la organele

vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA

conform art. 153, care au obtinut certificat de amanare de la plata,

in conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor

publice. De la data de 1 ianuarie 2013, prin exceptare de la

prevederile alin. (3), nu se face plata efectiva la organele vamale

de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA

conform art. 153.

[]

(7) Pentru importul de bunuri scutit de taxa in conditiile prevazute

la art. 142 alin. (1) lit. l), organele vamale pot solicita

constituirea de garantii privind taxa pe valoarea adaugata. Garantia

privind taxa pe valoarea adaugata aferenta acestor importuri se

constituie si se elibereaza in conformitate cu conditiile stabilite

prin ordin al ministrului finantelor publice.

44. Alineatul (1) al articolului 158, se modifica si va avea

urmatorul cuprins:

(1) Orice persoana obligata la plata taxei poarta raspunderea pentru

calcularea corecta si plata la termenul legal a taxei catre bugetul

de stat si pentru depunerea la termenul legal a decontului si

declaratiilor prevazute la art. 1562 - 1564, la organul fiscal

competent, conform prezentului titlu si legislatiei vamale in

vigoare.

45. Articolul 1581 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Registrul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA

Art. 1581. - Ministerul Finantelor Publice va lua masuri pentru

crearea unei baze de date electronice care sa contina informatii

privind operatiunile desfasurate de persoanele impozabile

inregistrate in scopuri de TVA, in vederea realizarii schimbului de

informatii in domeniul taxei pe valoarea adaugata cu statele membre

ale Uniunii Europene.

46. Articolul 160 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
  Masuri de simplificare

Art. 160. - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 150 alin. (1),

in cazul operatiunilor taxabile persoana obligata la plata taxei

este beneficiarul pentru operatiunile prevazute la alin.

(2). Conditia obligatorie pentru aplicarea taxarii inverse este ca

atat furnizorul, cat si beneficiarul sa fie inregistrati in scopuri

de TVA conform art. 153.

(2) Operatiunile pentru care se aplica taxarea inversa sunt:

a) livrarea de deseuri si materii prime secundare rezultate din

valorificarea acestora, astfel cum sunt definite de Ordonanta de

urgenta a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor

industriale reciclabile, republicata, cu modificarile ulterioare;

b) livrarea de bunuri si /sau prestarea de servicii, efectuate

de catre persoanele pentru care s-a deschis procedura de insolventa,

cu exceptia bunurilor livrate prin magazinele de vanzare cu

amanuntul;

c) livrarea de masa lemnoasa si materiale lemnoase, astfel cum

sunt definite prin Legea nr. 46/2008 Codul silvic, cu modificarile

si completarile ulterioare.

(3) Pe facturile emise pentru livrarile de bunuri/prestarile de

servicii prevazute la alin.

(2) furnizorii/prestatorii nu vor inscrie taxa colectata

aferenta. Beneficiarii vor determina taxa

aferenta, care se va evidentia in decontul prevazut la art. 1562,

atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila. Beneficiarii au

drept de deducere a taxei in limitele si in conditiile stabilite la

art. 145 1471.

(4) De aplicarea prevederilor prezentului articol sunt

responsabili atat furnizorii cat si beneficiarii. Prin norme se

stabilesc responsabilitatile partilor implicate in situatia in care

nu s-a aplicat taxare inversa.

(6) Prevederile prezentului articol se aplica numai pentru

livrarile de bunuri/prestarile de servicii in interiorul tarii.

47. Articolul 1612 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Directive transpuse

Art. 1612. - Prezentul titlu transpune Directiva 112, Directiva

83/181/CEE a Consiliului din 28 martie 1983 ce determina domeniul

art. 14 (1) (d) al Directivei 77/388/CEE privind scutirea de plata a

taxei pe valoarea adaugata la importul final al anumitor marfuri,

publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L

105 din 23 aprilie 1983, cu modificarile si completarile ulterioare,

Directiva 2007/74/CE a Consiliului din 20 decembrie 2007 privind

scutirea de taxa pe valoarea adaugata si de accize pentru bunurile

importate de catre persoanele care calatoresc din tari terte,

publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L

346 din 29 decembrie 2007, Directiva 79/2006/CE a Consiliului din 5

octombrie 2006 privind exceptarea de la taxele de import a micului

trafic de bunuri cu caracter necomercial din tarile terte, publicata

in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 286 din 17 octombrie

2006, Directiva 86/560/CEE a treisprezecea directiva a consiliului

Comunitatilor Europene din 17 noiembrie 1986 privind armonizarea

legislatiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de

afaceri Sisteme de restituire a taxei pe valoarea adaugata

persoanelor impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul

Comunitatii, Directiva 2008/9/CE a Consiliului din 12 februarie 2008

de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe

valoare adaugata, prevazuta in Directiva 2006/112/CE, catre persoane

impozabile stabilite in alt stat membru decat statul membru de

rambursare, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L

44 din 20 februarie 2008.

48. Dupa Capitolul I al Titlului VII, se introduce un nou capitol,

Capitolul I1 Regimul accizelor armonizate, alcatuit din art. 2062 -

20669, cu urmatorul cuprins:

CAPITOLUL I1

Regimul accizelor armonizate

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale


Sfera de aplicare

Art. 2062. - Accizele armonizate, denumite in continuare accize,

sunt taxe speciale percepute direct sau indirect asupra consumului

urmatoarelor produse :

a) alcool si bauturi alcoolice;

b) tutun prelucrat;

c) produse energetice si electricitate.


Definitii

Art. 2063. - in intelesul prezentului capitol, se vor folosi

urmatoarele definitii:

1. produsele accizabile sunt produsele pentru care se datoreaza

accize potrivit prezentului capitol;
 
2. productia de produse accizabile reprezinta orice operatiune

prin care aceste produse sunt fabricate, procesate sau transformate

sub orice forma;

3. antrepozitarul autorizat este persoana fizica sau juridica

autorizata de autoritatea competenta, in cadrul activitatii sale sa

produca, sa transforme, sa detina, sa primeasca sau sa expedieze

produse accizabile in regim suspensiv de accize intr-un antrepozit

fiscal;

4. antrepozitul fiscal este locul in care produsele accizabile

sunt produse, transformate, detinute, primite sau expediate in regim

suspensiv de accize de catre un antrepozitar autorizat in cadrul

activitatii sale, in conditiile prevazute de prezentul capitol si de

normele metodologice;

5. Tratat inseamna Tratatul de instituire a Comunitatii

Europene;

6. stat membru si teritoriul unui stat membru inseamna

teritoriul fiecarui stat membru al Comunitatii caruia i se aplica

Tratatul, in conformitate cu art. 299 din Tratat, cu exceptia

teritoriilor terte;

7. Comunitate si teritoriul Comunitatii inseamna teritoriile

statelor membre, astfel cum sunt definite la pct. 6;

8. teritorii terte inseamna teritoriile prevazute la art. 2064 

 alin. (2) si (3);

9. tara terta inseamna orice stat sau teritoriu caruia nu i se

aplica Tratatul;

10. procedura vamala suspensiva sau regim vamal suspensiv

inseamna oricare dintre procedurile speciale prevazute de

Regulamentul (CEE) nr. 2913/1992 cu privire la supravegherea vamala,

ale caror obiect il constituie marfurile necomunitare in momentul

intrarii pe teritoriul vamal al Comunitatii, depozitarea temporara,

zonele libere sau antrepozitele libere, precum si oricare dintre

procedurile prevazute la art. 84 alin. (1) lit. a) din acest

regulament;

11. regim suspensiv de accize inseamna un regim fiscal aplicat

producerii, transformarii, detinerii sau deplasarii de produse

accizabile care nu fac obiectul unei proceduri sau al unui regim

vamal suspensiv, accizele fiind suspendate;
12. import de produse accizabile inseamna intrarea pe teritoriul

Comunitatii de produse accizabile, cu exceptia cazului in care

produsele, la intrarea lor pe teritoriul Comunitatii, sunt plasate

sub un regim sau sub o procedura vamala suspensiva, precum si

iesirea lor dintr-un regim sau o procedura vamala suspensiva;

13. destinatar inregistrat inseamna persoana fizica sau juridica

autorizata de autoritatea competenta, in cadrul activitatii sale si

in conditiile prevazute in normele metodologice, sa primeasca

produse accizabile care se deplaseaza in regim suspensiv de accize

dintr-un alt stat membru;

14. expeditor inregistrat inseamna persoana fizica sau juridica

importatoare de produse accizabile autorizata de autoritatea

competenta, in cadrul activitatii sale si in conditiile prevazute in

normele metodologice, exclusiv sa expedieze produsele accizabile

care se deplaseaza in regim suspensiv de accize in urma punerii in

libera circulatie a acestora, in conformitate cu art. 79 din

Regulamentul (CEE) nr. 2913/92.

15. codul NC reprezinta pozitia tarifara, subpozitia tarifara

sau codul tarifar, asa cum este prevazuta/prevazut in Regulamentul

CE nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 cu privire la

nomenclatura tarifara si statistica si la tariful vamal comun, in

vigoare de la 19 octombrie 1992, iar in cazul produselor energetice,

in vigoare de la 1 ianuarie 2002. Ori de cate ori intervin

modificari in nomenclatura combinata a Tarifului vamal comun,

corespondenta dintre codurile NC prevazute in prezentul capitol cu

noile coduri NC se va realiza potrivit prevederilor din normele

metodologice;
16. supraveghere fiscala reprezinta orice actiune sau procedura

de interventie a autoritatii competente pentru prevenirea,

combaterea si sanctionarea fraudei fiscale. Modalitatile si

procedurile de lucru ale autoritatii competente pentru supravegherea

fiscala a productiei, depozitarii, circulatiei si importului

produselor supuse accizelor armonizate vor fi stabilite prin ordin

al ministrului finantelor publice, la propunerea Agentiei Nationale

de Administrare Fiscala.

Alte teritorii de aplicare

Art. 2064. (1) Sunt considerate teritorii terte urmatoarele

teritorii care fac parte din teritoriul vamal al Comunitatii:

a) Insulele Canare;

b) departamentele franceze de peste mari;

c) Insulele Aland;

d) Insulele Anglo-Normande (Channel Islands).

(2) Sunt considerate teritorii terte si teritoriile care intra sub

incidenta art. 299 alin. (4) din Tratat, precum si urmatoarele

teritorii care nu fac parte din teritoriul vamal al Comunitatii:

a) Insula Helgoland;

b) teritoriul Bsingen;
 
c) Ceuta;

d) Melilla;

e) Livigno;

f) Campione d'Italia;

g) apele italiene ale lacului Lugano.

(3) Operatiunile cu produse accizabile efectuate provenind din sau

avand ca destinatie:

a) Principatul Monaco sunt tratate ca deplasari dinspre sau

catre Franta;

b) San Marino sunt tratate ca deplasari dinspre sau catre

Italia;

c) zonele Akrotiri si Dhekelia aflate sub suveranitatea

Regatului Unit sunt tratate ca deplasari dinspre sau catre Cipru;

d) Insula Man sunt tratate ca deplasari dinspre sau catre

Regatul Unit;

e) Jungholz si Mittelberg (Kleines Walsertal), sunt tratate ca

deplasari dinspre sau catre Germania.

(4) Formalitatile stabilite prin dispozitiile vamale comunitare cu

privire la intrarea produselor pe teritoriul vamal al Comunitatii se

aplica mutatis mutandis intrarii pe teritoriul Comunitatii a

produselor accizabile care provin din unul dintre teritoriile

mentionate la alin.

(1).

(5) Formalitatile stabilite prin dispozitiile vamale comunitare cu

privire la iesirea produselor din teritoriul vamal al Comunitatii se

aplica mutatis mutandis iesirii produselor accizabile de pe

teritoriul Comunitatii care au ca destinatie unul dintre teritoriile

mentionate la alin. (1).

(6) Sectiunile a 7-a si a 9-a din prezentul capitol nu se aplica

produselor accizabile care fac obiectul unei proceduri sau al unui

regim vamal suspensiv.

Faptul generator

Art. 2065. Produsele accizabile sunt supuse accizelor la momentul:

a) producerii acestora, inclusiv, acolo unde este cazul, la

momentul extractiei acestora, pe teritoriul Comunitatii;

b) importului acestora pe teritoriul Comunitatii.


Exigibilitatea
 
Art. 2066. - (1) Accizele devin exigibile in momentul eliberarii

pentru consum si in statul membru in care se face eliberarea pentru

consum.

(2) Conditiile de exigibilitate si nivelul accizelor care urmeaza sa

fie aplicate sunt cele in vigoare la data la care accizele devin

exigibile in statul membru in care are loc eliberarea pentru consum.

Eliberarea pentru consum

Art. 2067. - (1) in intelesul prezentului capitol, eliberarea pentru

consum reprezinta:

a) iesirea  produselor  accizabile,  inclusiv  neregulamentara,

 dintr-un  regim  suspensiv  de

accize;

b) detinerea de produse accizabile in afara unui regim

suspensiv de accize pentru care accizele nu au fost percepute in

conformitate cu dispozitiile prezentului capitol;

c) producerea de produse accizabile, inclusiv neregulamentara,

in afara unui regim suspensiv de accize;
d) importul de produse accizabile, chiar si neregulamentar, cu

exceptia cazului in care produsele accizabile sunt plasate, imediat

dupa import, in regim suspensiv de accize;

e) utilizarea de produse accizabile in interiorul

antrepozitului fiscal altfel decat ca materie

prima.

(2) Eliberare pentru consum se considera si detinerea in scopuri

comerciale de catre un comerciant de produse accizabile, care au

fost eliberate in consum in alt stat membru sau au fost importate in

alt stat membru si pentru care accizele nu au fost percepute in

Romania.
(3) Momentul eliberarii pentru consum este:

a) in situatiile prevazute la art. 20630 alin. (2) lit. a) pct.

2, momentul primirii produselor accizabile de catre destinatarul

inregistrat;

b) in situatiile prevazute la art. 20630 alin. (2) lit. a) pct.

4, momentul primirii produselor accizabile de catre beneficiarul

scutirii de la art. 20656;

c) in situatiile prevazute la art. 20630 alin. (3), momentul

primirii produselor accizabile la locul de livrare directa.

(4) Nu se considera eliberare pentru consum miscarea produselor

accizabile din antrepozitul fiscal, in conditiile prevazute la

sectiunea a 9-a din prezentul capitol si conform prevederilor din

normele metodologice, catre:

a) un alt antrepozit fiscal in Romania sau in alt stat membru;
 
b) un destinatar inregistrat din alt stat membru;

c) un teritoriu din afara teritoriului comunitar.

(5) Distrugerea totala sau pierderea iremediabila a produselor

accizabile aflate sub regim suspensiv de accize, dintr-o cauza ce

tine de natura produselor, ca urmare a unui caz fortuit ori de forta

majora sau ca o consecinta a autorizarii de catre autoritatea

competenta, nu sunt considerate ca eliberare pentru consum.
(6) in sensul prezentului capitol, produsele sunt considerate

distruse total sau pierdute iremediabil atunci cand devin

inutilizabile ca produse accizabile. Distrugerea totala sau

pierderea iremediabila a produselor accizabile trebuie dovedita

autoritatii competente, potrivit precizarilor din normele

metodologice.
(7) in cazul unui produs accizabil, care are dreptul de a fi

scutit de accize, utilizarea in orice scop care nu este in

conformitate cu scutirea este considerata eliberare pentru consum.
(8) in cazul unui produs energetic, pentru care accizele nu au

fost anterior exigibile, eliberare pentru consum se considera atunci

cand produsul energetic este oferit spre vanzare ori este utilizat

drept combustibil pentru motor sau combustibil pentru incalzire.
(9) in cazul unui produs accizabil, pentru care acciza nu au

fost anterior exigibila, se considera eliberare pentru consum atunci

cand produsul accizabil este depozitat intr-un antrepozit fiscal

pentru care s-a revocat ori s-a anulat autorizatia. Acciza devine

exigibila la data la care decizia de revocare a autorizatiei de

antrepozit fiscal isi produce efecte, ori la data comunicarii

deciziei de anulare a autorizatiei de antrepozit fiscal, pentru

produsele accizabile ce pot fi eliberate pentru consum.

Importul

Art. 2068. - (1) in intelesul prezentului titlu, import reprezinta

orice intrare de produse accizabile din afara teritoriului

comunitar, cu exceptia:

a) plasarii produselor accizabile importate sub regim vamal

suspensiv in Romania;

b) distrugerii sub supravegherea autoritatii vamale a

produselor accizabile;

c) plasarii produselor accizabile in zone libere, antrepozite

libere sau porturi libere, in conditiile prevazute de legislatia

vamala in vigoare.

(2) Se considera, de asemenea, import:

a) scoaterea unui produs accizabil dintr-un regim vamal suspensiv,

in cazul in care produsul ramane in Romania;
 
b) utilizarea in scop personal in Romania a unor produse

accizabile plasate in regim vamal suspensiv;
c) aparitia oricarui alt eveniment care genereaza obligatia

platii accizelor la intrarea produselor accizabile din afara

teritoriului comunitar.

Platitori de accize

Art. 2069. - (1) Persoana platitoare de accize care au devenit

exigibile este:

a) in ceea ce priveste iesirea unor produse accizabile dintr-un

regim suspensiv de accize, astfel cum se mentioneaza la art. 2067

alin. (1) lit. a):

1. antrepozitarul autorizat, destinatarul inregistrat sau orice

alta persoana care elibereaza produsele accizabile din regimul

suspensiv de accize sau in numele careia se efectueaza aceasta

eliberare si, in cazul iesirii neregulamentare din antrepozitul

fiscal, orice alta persoana care a participat la aceasta iesire;

2. in  cazul  unei  nereguli  in  cursul  unei  deplasari  a 

produselor  accizabile  in  regim

suspensiv de accize, astfel cum este definita la art. 20641 alin.

(1), (2) si (4): antrepozitarul autorizat, expeditorul inregistrat

sau orice alta persoana care a garantat plata accizelor in

conformitate cu art. 20654 alin. (1) si (2), precum si orice

persoana care a participat la iesirea neregulamentara si care avea

cunostinta sau care ar fi trebuit sa aiba cunostinta in mod normal

de caracterul neregulamentar al acestei iesiri;

b) in ceea ce priveste detinerea unor produse accizabile,

astfel cum se mentioneaza la art.

2067 alin. (1) lit. b): persoana care detine produsele accizabile

sau orice alta persoana implicata in detinerea acestora;

c) in ceea ce priveste producerea unor produse accizabile,

astfel cum se mentioneaza la

art. 2067 alin. (1) lit. c): persoana care produce produsele

accizabile sau, in cazul unei produceri neregulamentare, orice alta

persoana implicata in producerea acestora;

d) in ceea ce priveste importul unor produse accizabile, astfel

cum se mentioneaza la art.

2067 alin. (1) lit. d): persoana care declara produsele accizabile

sau in numele careia produsele sunt declarate in momentul importului

sau, in cazul unui import neregulamentar, orice alta persoana

implicata in importul acestora.

(2) Atunci cand mai multe persoane sunt obligate sa plateasca

aceeasi datorie privind accizele, acestea sunt obligate sa plateasca

in solidar acea datorie.
 

SECTIUNEA a 2-a

Alcool si bauturi alcoolice


Bere

Art. 20610. - (1) in intelesul prezentului capitol, bere reprezinta

orice produs incadrat la codul NC 2203 00 sau orice produs care

contine un amestec de bere si de bauturi nealcoolice, incadrat la

codul NC 2206 00, avand, si intr-un caz, si in altul, o concentratie

alcoolica mai mare de 0,5% in volum.

(2) Pentru berea produsa de micii producatori independenti, care

detin instalatii de fabricatie cu o capacitate nominala care nu

depaseste 200.000 hl/an, se aplica accize specifice reduse. Acelasi

regim se aplica si pentru berea provenita de la micii producatori

independenti din alte state membre, potrivit prevederilor din

normele metodologice.
(3) Prin mici producatori de bere independenti se intelege toti

operatorii economici mici producatori care indeplinesc cumulativ

urmatoarele conditii: sunt operatori economici producatori de bere

care, din punct de vedere juridic si economic, sunt independenti

fata de orice alt operator economic producator de bere; utilizeaza

instalatii fizice distincte de cele ale altor fabrici de bere;

folosesc spatii de productie diferite de cele ale oricarui alt

operator economic producator de bere si nu functioneaza sub licenta

de produs a altui operator economic producator de bere.

(4) Fiecare antrepozitar autorizat mic producator de bere are

obligatia de a depune la autoritatea competenta, pana la data de 15

ianuarie a fiecarui an, o declaratie pe proprie raspundere privind

capacitatile de productie pe care le detine, potrivit prevederilor

din normele metodologice.
(5) Este exceptata de la plata accizelor berea fabricata de

persoana fizica si consumata de catre aceasta si membrii familiei

sale, cu conditia sa nu fie vanduta.

Vinuri

Art. 20611. - (1) in intelesul prezentului capitol, vinurile sunt:

a) vinuri linistite, care cuprind toate produsele incadrate la

codurile NC 2204 si 2205, cu exceptia vinului spumos, asa cum este

definit la lit. b), si care:
 
1. au o concentratie alcoolica mai mare de 1,2% in volum, dar

care nu depaseste 15% in volum, si la care alcoolul continut in

produsul finit rezulta in intregime din fermentare; sau

2. au o concentratie alcoolica mai mare de 15% in volum, dar

care nu depaseste 18% in volum, au fost obtinute fara nici o

imbogatire, si la care alcoolul continut in produsul finit rezulta

in intregime din fermentare.

b) vinuri spumoase, care cuprind toate produsele incadrate la

codurile: NC 2204 10; 2204

21 10, 2204 29 10 si 2205, si care:

1. sunt prezentate in sticle inchise, cu un dop tip ciuperca,

fixat cu ajutorul legaturilor sau care sunt sub presiune datorata

dioxidului de carbon in solutie egala sau mai mare de 3 bari; si
2. au o concentratie alcoolica care depaseste 1,2% in volum,

dar care nu depaseste 15% in volum, si la care alcoolul continut in

produsul finit rezulta in intregime din fermentare.

(2) Este exceptat de la plata accizelor vinul fabricat de persoana

fizica si consumat de catre aceasta si membrii familiei sale, cu

conditia sa nu fie vandut.

Bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri

Art. 20612. - (1) in intelesul prezentului capitol, bauturile

fermentate, altele decat bere si vinuri, reprezinta:

a) bauturi fermentate linistite care se incadreaza la codurile NC

2204 si 2205 si care nu sunt prevazute la art. 20611, ca si toate

produsele incadrate la codurile NC 2206 00, cu exceptia altor

bauturi fermentate spumoase, asa cum sunt definite la lit. b), si a

produsului prevazut la art. 20610, avand:

1. o concentratie alcoolica ce depaseste 1,2% in volum, dar nu

depaseste 10% in volum;

sau

2. o concentratie alcoolica ce depaseste 10% in volum, dar nu

depaseste 15% in volum, si la care alcoolul continut in produsul

finit rezulta in intregime din fermentare.

b) bauturi fermentate spumoase care se incadreaza la codurile: NC

2206 00 31; 2206 00 39; 2204 10; 2204 21 10; 2204 29 10 si 2205,

care nu intra sub incidenta art. 20611 si care sunt prezentate in

sticle inchise cu un dop tip ciuperca, fixat cu ajutorul legaturilor

sau care sunt sub presiune datorata dioxidului de carbon in solutie

egala sau mai mare de 3 bari, si care:

1. au o concentratie alcoolica care depaseste 1,2% in volum, dar nu

depaseste 13% in volum; sau
 
2. au o concentratie alcoolica care depaseste 13% in volum, dar nu

depaseste 15% in volum si la care alcoolul continut in produsul

finit rezulta in intregime din fermentare.

(2) Sunt exceptate de la plata accizelor bauturile fermentate,

altele decat bere si vinuri, fabricate de persoana fizica si

consumate de catre aceasta si membrii familiei sale, cu conditia sa

nu fie vandute.

Produse intermediare

Art. 20613. - (1) in intelesul prezentului capitol, produsele

intermediare reprezinta toate produsele care au o concentratie

alcoolica ce depaseste 1,2% in volum, dar nu depaseste 22% in volum,

si care se incadreaza la codurile: NC 2204, 2205 si 2206 00, dar

care nu intra sub incidenta art. 20610 20612.

(2) Se considera produse  intermediare  si orice bautura

fermentata linistita prevazuta la

art. 20612 alin. (1) lit. a), care are o concentratie alcoolica ce

depaseste 5,5% in volum si care nu rezulta in intregime din

fermentare, iar ponderea de alcool absolut (100%) este in proportie

de peste 50% din baza fermentata linistita, inclusiv vinul si berea.

(3) Se considera produse intermediare si orice bautura

fermentata spumoasa prevazuta la

art. 20612 alin. (1) lit. b), care are o concentratie alcoolica ce

depaseste 8,5% in volum si care nu rezulta in intregime din

fermentare.

Alcool etilic

Art. 20614. - (1) in intelesul prezentului capitol, alcool etilic

reprezinta:

a) toate produsele care au o concentratie alcoolica ce

depaseste 1,2% in volum si care sunt incadrate la codurile NC 2207

si 2208, chiar atunci cand aceste produse fac parte dintr-un produs

incadrat la alt capitol al Nomenclaturii combinate;
b) produsele care au o concentratie alcoolica ce depaseste 22%

in volum si care sunt cuprinse la codurile NC 2204, 2205 si 2206 00;

c) tuica si rachiuri de fructe;

d) bauturi spirtoase potabile care contin produse, in solutie

sau nu.

(2) Tuica si rachiurile de fructe destinate consumului propriu

al gospodariilor individuale, in limita unei cantitati echivalente

de cel mult 50 de litri de produs pentru fiecare gospodarie

individuala/an, cu concentratia alcoolica de 100% in volum, se

accizeaza prin aplicarea unei cote de 50% din cota standard a

accizei aplicata alcoolului etilic, cu conditia sa nu fie vandute,

potrivit prevederilor din normele metodologice.

(3) Pentru alcoolul etilic produs in micile distilerii, a caror

productie nu depaseste 10 hectolitri alcool pur/an, se aplica accize

specifice reduse.

(4) Beneficiaza de nivelul redus al accizelor micile distilerii

care sunt independente din punct de vedere juridic si economic de

orice alta distilerie, nu functioneaza sub licenta de produs a unei

alte distilerii si care indeplinesc conditiile prevazute de normele

metodologice.


SECTIUNEA a 3-a

Tutun prelucrat


Tutun prelucrat

Art. 20615. - (1) in intelesul prezentului capitol, tutun prelucrat

reprezinta:

a) tigarete;

b) tigari si tigari de foi;

c) tutun de fumat:

1. tutun de fumat fin taiat, destinat rularii in tigarete;

2. alte tutunuri de fumat.

(2) Se considera tigarete:

a) rulourile de tutun destinate fumatului ca atare si care nu

sunt tigari sau tigari de foi, in sensul alin. (3);
b) rulourile de tutun care se pot introduce intr-un tub de

hartie de tigarete, prin simpla manuire neindustriala;

c) rulourile de tutun care se pot infasura in hartie de

tigarete, prin simpla manuire neindustriala;

d) orice produs care contine partial alte substante decat

tutunul, dar care respecta criteriile prevazute la lit. a), b) sau

c).

(3) Se considera tigari sau tigari de foi, daca se pot fuma ca

atare, dupa cum urmeaza:

a) rulourile de tutun care contin tutun natural;

b) rulourile de tutun care au un invelis exterior din tutun

natural;

c) rulourile de tutun care au o umplutura din amestec taiat

fin, invelis exterior de culoarea normala a unei tigari, care

acopera complet produsul, inclusiv filtrul, dar exclusiv mustiucul,

daca este cazul, si un liant, cu conditia ca:

1. invelisul si liantul sa fie din tutun reconstituit;

2. masa  unitara a  rolei  de  tutun,  excluzand  filtrul  sau 

mustiucul,  sa nu  fie  sub  1,2

grame; si

3. invelisul sa fie fixat in forma de spirala, cu un unghi

ascutit de minimum 30 grade fata de axa longitudinala a tigarii.

d) rulourile de tutun, care au o umplutura din amestec taiat fin,

invelis exterior de culoare normala a unei tigari, din tutun

reconstituit, care acopera complet produsul, inclusiv filtrul, dar

exclusiv mustiucul, daca este cazul, cu conditia ca:

1. masa unitara a ruloului, excluzand filtrul si mustiucul, sa fie

egala sau mai mare de 2,3 grame; si

2. circumferinta ruloului de tutun de minimum o treime din lungimea

tigarii sa nu fie sub 34 mm.

e) orice produs care contine partial alte substante decat tutunul,

dar care respecta criteriile de la lit. a), b), c) sau d) si are

invelisul din tutun natural, invelisul si liantul din tutun

reconstituit sau invelisul din tutun reconstituit.

(4) Se considera tutun de fumat:

a) tutunul taiat sau faramitat intr-un alt mod, rasucit sau

presat in bucati, si care poate fi fumat fara prelucrare industriala

ulterioara;
b) resturi de tutun prelucrate pentru vanzarea cu amanuntul,

care nu sunt prevazute la alin. (2) si (3);

c) orice produs care consta total sau partial din alte

substante decat tutunul, dar care indeplineste, pe de alta parte,

criteriile de la lit. a) sau b).

(5) Se considera tutun de fumat fin taiat, destinat rularii in

tigarete:

a) tutunul de fumat, asa cum este definit la alin. (4), pentru

care mai mult de 25% din greutate o reprezinta particulele de tutun

ce au o latime sub 1 mm;

b) tutunul de fumat pentru care mai mult de 25% din greutate o

reprezinta particulele de tutun ce au o latime mai mare de 1 mm,

daca tutunul de fumat este vandut sau destinat vanzarii pentru

rularea tigaretelor.

(6) Un rulou de tutun prevazut la alin. (2) este considerat,

pentru aplicarea accizei, ca doua tigarete - atunci cand are o

lungime, excluzand filtrul si mustiucul, mai mare de 9 cm, fara sa

depaseasca 18 cm; ca trei tigarete - cand are o lungime, excluzand

filtrul si mustiucul, mai mare de 18 cm, fara sa depaseasca 27 cm,

si asa mai departe.

 

SECTIUNEA a 4-a

Produse energetice


Produse energetice

Art. 20616  . - (1) in intelesul prezentului capitol, produsele

energetice sunt:

a) produsele cu codurile NC de la 1507 la 1518, daca acestea

sunt destinate utilizarii drept combustibil pentru incalzire sau

combustibil pentru motor;

b) produsele cu codurile NC 2701, 2702 si de la 2704 la 2715;

c) produsele cu codurile NC 2901 si 2902;

d) produsele cu codul NC 2905 11 00, care nu sunt de origine

sintetica, daca acestea sunt destinate utilizarii drept combustibil

pentru incalzire sau combustibil pentru motor;

e) produsele cu codul NC 3403;

f) produsele cu codul NC 3811;

g) produsele cu codul NC 3817;

h) produsele  cu  codul  NC  3824  90  99,  daca acestea  sunt 

destinate  utilizarii  drept

combustibil pentru incalzire sau combustibil pentru motor.

(2) Intra sub incidenta prevederilor sectiunilor a 7-a si a 9-a ale

Capitolui I1 din prezentul titlu doar urmatoarele produse

energetice:

a) produsele cu codurile NC de la 1507 la 1518, daca acestea

sunt destinate utilizarii drept combustibil pentru incalzire sau

combustibil pentru motor;

b) produsele cu codurile NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 si 2707

50;

c) produsele cu codurile NC de la 2710 11 la 2710 19 69. Pentru

produsele cu codurile NC 2710 11 21, 2710 11 25 si 2710 19 29,

prevederile sectiunii a 9-a se vor aplica numai circulatiei

comerciale in vrac;
d) produsele cu codurile NC 2711, cu exceptia 2711 11, 2711 21

si 2711 29;

e) produsele cu codul NC 2901 10;

f) produsele cu codurile NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42,

2902 43 si 2902 44;

g) produsele cu codul NC 2905 11 00, care nu sunt de origine

sintetica, daca acestea sunt destinate utilizarii drept combustibil

pentru incalzire sau combustibil pentru motor;

h) produsele cu codul NC 3824 90 99, daca acestea sunt destinate

utilizarii drept combustibil pentru incalzire sau pentru motor.

(3) Produsele energetice pentru care se datoreaza accize sunt:

a) benzina cu plumb cu codurile NC 2710 11 31, 2710 11 51 si 

2710 11 59;

b) benzina fara plumb cu codurile  NC 2710 11 31, 2710 11 41,

2710 11 45 si 2710 11

49;

c) motorina cu codurile NC de la  2710 19 41 pana la  2710 19

49;

d) kerosen cu codurile  NC 2710 19 21 si  2710 19 25;

e) gazul petrolier lichefiat cu codurile NC de la 2711 12 11

pana la 2711 19 00;

f) gazul natural cu codurile  NC 2711 11 00 si 2711 21 00;

g) pacura cu codurile NC de la 2710 19 61 pana la 2710 19 69;

h) carbune si cocs cu codurile NC 2701, 2702 si 2704.

(4) Produsele energetice, altele decat cele de la alin. (3),

sunt supuse unei accize daca sunt destinate a fi utilizate, puse in

vanzare ori utilizate drept combustibil pentru incalzire sau

combustibil pentru motor. Nivelul accizei va fi fixat in functie de

destinatie, la nivelul aplicabil combustibilului pentru incalzire

sau combustibilului pentru motor echivalent.

(5) Pe langa produsele energetice prevazute la alin. (1), orice

produs destinat a fi utilizat, pus in vanzare ori utilizat drept

combustibil pentru motor sau ca aditiv ori pentru a creste volumul

final al combustibilului pentru motor este accizat la nivelul

combustibilului pentru motor echivalent.

(6) Pe langa produsele energetice prevazute la alin. (1), orice

alta hidrocarbura, cu exceptia turbei, destinata a fi utilizata,

pusa in vanzare sau utilizata pentru incalzire, este accizata cu

acciza aplicabila produsului energetic echivalent.

(7) Consumul de produse energetice in incinta unui loc de

productie de produse energetice nu este considerat a fi un fapt

generator de accize in cazul in care consumul consta in produse

energetice produse in incinta acelui loc de productie. Cand acest

consum se efectueaza in alte scopuri decat cel de productie si, in

special, pentru propulsia vehiculelor, se considera fapt generator

de accize.

Gaz natural
 
Art. 20617. - (1) Gazul natural va fi supus accizelor, iar accizele

vor deveni exigibile la momentul furnizarii de catre distribuitorii

sau redistribuitorii autorizati potrivit legii, direct catre

consumatorii finali.

(2) Operatorii economici autorizati in domeniul gazului natural

au obligatia de a se inregistra la autoritatea competenta, in

conditiile prevazute in normele metodologice.

(3) Atunci cand gazul natural este furnizat in Romania de un

distribuitor sau un redistribuitor din alt stat membru care nu sunt

inregistrati in Romania, acciza devine exigibila la furnizarea catre

consumatorul final si va fi platita de o societate desemnata de acel

distribuitor sau redistribuitor care trebuie sa fie inregistrata la

autoritatea competenta din Romania.

Carbune, cocs si lignit

Art. 20618. - Carbunele, cocsul si lignitul vor fi supuse accizelor

care vor deveni exigibile la momentul livrarii de catre operatorii

economici producatori sau de catre operatorii economici care

efectueaza achizitii intracomunitare ori care importa astfel de

produse. Acesti operatori economici au obligatia sa se inregistreze

la autoritatea competenta, in conditiile prevazute in normele

metodologice.

SECTIUNEA a  5-a

Energie electrica


Energie electrica

Art. 20619. - (1) in intelesul prezentului capitol, energia

electrica este produsul cu codul NC 2716.

(2) Energia electrica va fi supusa accizelor, iar acciza va

deveni exigibila la momentul furnizarii energiei electrice catre

consumatorii finali.
(3) Prin derogare de la prevederile art. 2065, nu se considera

ca fiind fapt generator de accize consumul de energie electrica

utilizat pentru mentinerea capacitatii de a produce, de a transporta

si de a distribui energie electrica, in limitele stabilite de

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei.
(4) Operatorii economici autorizati in domeniul energiei

electrice au obligatia de a se inregistra la autoritatea competenta,

in conditiile prevazute in normele metodologice.

 
(5) Atunci cand energia electrica este furnizata in Romania de un

distribuitor sau un redistribuitor din alt stat membru care nu sunt

inregistrati in Romania, acciza devine exigibila la furnizarea catre

consumatorul final si va fi platita de o societate desemnata de acel

distribuitor sau redistribuitor care trebuie sa fie inregistrata la

autoritatea competenta din Romania.


SECTIUNEA a 6-a

Exceptii de la regimul de accizare pentru produse energetice si

energie electrica

Exceptii

Art. 20620. - (1) Nu se datoreaza accize pentru:

1. caldura rezultata si produsele cu codurile NC 4401 si 4402;

2. urmatoarele utilizari de produse energetice si energie

electrica:

a) produsele energetice utilizate in alte scopuri decat in

calitate de combustibil pentru motor sau combustibil pentru

incalzire;
b) utilizarea duala a produselor energetice. Un produs

energetic este utilizat dual atunci cind este folosit atit in

calitate de combustibil pentru incalzire, cat si in alte scopuri

decat pentru motor sau pentru incalzire. Utilizarea produselor

energetice pentru reducerea chimica si in procesele electrolitic si

metalurgic se considera a fi utilizare duala;

c) energia electrica utilizata in principal in scopul reducerii

chimice si in procesele electrolitice si metalurgice;

d) energia electrica, atunci cand reprezinta mai mult de 50%

din costul unui produs, potrivit prevederilor din normele

metodologice;
e) procesele mineralogice, potrivit prevederilor din normele

metodologice.

(2) Nu se considera productie de produse energetice:

a) operatiunile pe durata carora sunt obtinute accidental mici

cantitati de produse energetice;
b) operatiunile prin care utilizatorul unui produs energetic

face posibila refolosirea sa in cadrul intreprinderii sale, cu

conditia ca acciza deja platita pentru un asemenea produs sa nu fie

mai mica decat acciza care poate fi cuvenita, daca produsul

energetic refolosit ar fi pasibil de impunere;
 
c) o operatie constand din amestecul - in afara unui loc de

productie sau a unui antrepozit fiscal - al produselor energetice cu

alte produse energetice sau alte materiale, cu conditia ca:
1. accizele asupra componentelor sa fi fost platite anterior;

si

2. suma platita sa nu fie mai mica decat suma accizei care ar

putea sa fie aplicata asupra amestecului.

(3) Conditia prevazuta la alin. (2) lit.c) pct. 1 nu se va

aplica daca acel amestec este scutit pentru o utilizare specifica.

(4) Modalitatea si conditiile de aplicare a alin. (1) vor fi

reglementate prin normele metodologice.

SECTIUNEA a 7-a

Regimul de antrepozitare


Reguli generale

Art. 20621. - (1) Productia si transformarea produselor accizabile

trebuie realizate intr-un antrepozit fiscal.

(2) Detinerea produselor accizabile, atunci cand accizele nu au

fost platite, poate avea loc numai intr-un antrepozit fiscal.

(3) Prevederile alin. (1) nu se aplica pentru :

a) berea, vinurile si bauturile fermentate, altele decat bere si

vinuri, produse in gospodariile individuale pentru consumul propriu;

b) vinurile linistite realizate de micii producatori care obtin

in medie mai putin de 200 hl de vin pe an.
c) energia electrica, gazul natural, carbunele si cocsul.

(4) in cazul in care micii producatori prevazuti la alin. (3)

lit. b) realizeaza ei insisi tranzactii intracomunitare, acestia

informeaza autoritatile competente si respecta cerintele stabilite

prin Regulamentul (CE) nr. 884/2001 al Comisiei din 24 aprilie 2001

de stabilire a normelor de aplicare privind documentele de insotire

a transporturilor de produse vitivinicole si evidentele obligatorii

in sectorul vitivinicol, conform precizarilor din normele

metodologice.

(5) Atunci cand micii producatori de vin dintr-un alt stat

membru sunt scutiti de la obligatiile privind deplasarea si

monitorizarea produselor accizabile, destinatarul din Romania
informeaza autoritatea competenta teritoriala cu privire la

livrarile de vin primite, prin intermediul documentului solicitat in

temeiul Regulamentului (CE) nr. 884/2001 sau printr-o trimitere la

acesta, conform precizarilor din normele metodologice.
(6) Antrepozitul  fiscal  nu  poate  fi  folosit  pentru 

vanzarea  cu  amanuntul  a  produselor

accizabile.

(7) Detinerea de produse accizabile in afara antrepozitului

fiscal, pentru care nu se poate face dovada perceperii accizelor,

atrage plata acestora.
(8) Fac exceptie de la prevederile alin. (6) antrepozitele

fiscale care livreaza produse energetice catre avioane si nave sau

care desfasoara activitate in regim duty free, in conditiile

prevazute in normele metodologice.

(9) Este interzisa producerea de produse accizabile in afara

antrepozitului fiscal.

(10) Este interzisa detinerea unui produs accizabil in afara

antrepozitului fiscal, daca acciza pentru acel produs nu a fost

perceputa.

Cererea de autorizare ca antrepozit fiscal

Art. 20622. - (1) Un antrepozit fiscal poate functiona numai pe baza

autorizatiei valabile emisa de autoritatea competenta.

(2) in vederea obtinerii autorizatiei, pentru ca un loc sa

functioneze ca antrepozit fiscal, persoana care intentioneaza sa fie

antrepozitar autorizat pentru acel loc trebuie sa depuna o cerere la

autoritatea competenta, in modul si sub forma prevazute in normele

metodologice.

(3) Cererea trebuie sa contina informatii si sa fie insotita de

documente cu privire la:

a) amplasarea si natura locului;

b) tipurile si cantitatea de produse accizabile estimate a fi

produse si/sau depozitate in decursul unui an;
c) identitatea si alte informatii cu privire la persoana care

urmeaza sa-si desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat;
d) organizarea administrativa, fluxurile operationale,

randamentul utilajelor si instalatiilor si alte date relevante

pentru colectarea si determinarea accizelor, prevazute intr-un

manual de procedura;

e) capacitatea persoanei care urmeaza a fi antrepozitar

autorizat de a satisface cerintele prevazute la art. 20626.
 
 
(4) Prevederile alin. (3) se vor adapta potrivit specificului de

activitate ce urmeaza a se desfasura in antrepozitul fiscal, conform

precizarilor din normele metodologice.

(5) Persoana care intentioneaza sa fie antrepozitar autorizat va

prezenta, de asemenea, o copie a contractului de administrare sau a

actelor de proprietate ale sediului unde locul este amplasat.

(6) Persoana care isi manifesta in mod expres intentia de a fi

antrepozitar autorizat pentru mai multe antrepozite fiscale poate

depune la autoritatea competenta o singura cerere. Cererea va fi

insotita de documentele prevazute de prezentul capitol, aferente

fiecarei locatii.

Conditii de autorizare

Art. 20623. - (1) Autoritatea competenta elibereaza autorizatia de

antrepozit fiscal pentru un loc numai daca sunt indeplinite

urmatoarele conditii:

a) locul urmeaza a fi folosit pentru producerea, imbutelierea,

ambalarea, primirea, detinerea, depozitarea si/sau expedierea

produselor accizabile in regim suspensiv de accize. in cazul unui

loc ce va fi autorizat numai ca antrepozit fiscal de depozitare,

volumul mediu trimestrial al iesirilor de produse accizabile

inregistrate in ultimul an calendaristic trebuie sa fie mai mare

decat limitele prevazute in normele metodologice, diferentiate in

functie de grupa de produse depozitate si de accizele potentiale

aferente;

b) locul este amplasat, construit si echipat astfel incat sa nu

permita scoaterea produselor accizabile din acest loc fara plata

accizelor, conform prevederilor din normele metodologice;
c) locul nu va fi folosit pentru vanzarea cu amanuntul a

produselor accizabile, cu exceptiile prevazute la art. 20621 alin.

(8);

d) in cazul unei persoane fizice care urmeaza sa-si desfasoare

activitatea ca antrepozitar autorizat, aceasta sa nu fi fost

condamnata in mod definitiv pentru infractiunea de abuz de

incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie

mincinoasa, dare ori luare de mita in Romania sau in oricare dintre

statele straine in care aceasta a avut domiciliul/rezidenta in

ultimii 5 ani, sa nu fi fost condamnata pentru o infractiune dintre

cele reglementate de prezentul cod, de Ordonanta Guvernului nr.

92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de

Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu completarile

ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea

evaziunii fiscale, de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata,

de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu

modificarile si completarile ulterioare;

e) in cazul unei persoane juridice care urmeaza sa-si desfasoare

activitatea ca antrepozitar autorizat, administratorii acestor

persoane juridice sa nu fi fost condamnati in mod definitiv pentru

infractiunea de abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune,

delapidare, marturie mincinoasa, dare ori luare de mita in Romania

sau in oricare dintre statele straine in care aceasta a avut

domiciliul/rezidenta in ultimii 5 ani, sa nu fi fost condamnata

pentru o infractiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de

Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare, de Legea nr. 86/2006, cu completarile

ulterioare, de Legea nr. 241/2005, de Legea nr. 82/1991,

republicata, de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare;

f) persoana care urmeaza sa isi desfasoare activitatea ca

antrepozitar autorizat trebuie sa dovedeasca ca poate indeplini

cerintele prevazute la art. 20626;

g) persoana care urmeaza sa isi desfasoare activitatea ca

antrepozitar autorizat sa nu inregistreze obligatii de plata

restante fata de bugetul general consolidat, conform prevederilor

din normele metodologice.
(2) Prevederile alin. (1) vor fi adaptate corespunzator pe grupe

de produse accizabile si categorii de antrepozitari, conform

precizarilor din normele metodologice.
(3) Locurile aferente rezervei de stat si rezervei de mobilizare

se asimileaza antrepozitelor fiscale de depozitare, potrivit

prevederilor din normele metodologice.

Autorizarea ca antrepozit fiscal

Art. 20624. - (1) Autoritatea competenta va notifica in scris

autorizarea ca antrepozit fiscal, in termen de 60 de zile de la data

depunerii documentatiei complete de autorizare.

(2) Autorizatia va contine urmatoarele:

a) elementele de identificare ale antrepozitarului autorizat;

b) descrierea si amplasarea locului antrepozitului fiscal;

c) tipul   produselor   accizabile   primite/expediate   din  

antrepozitul   fiscal   si   natura

activitatii;

d) capacitatea maxima de depozitare, in cazul antrepozitelor

fiscale utilizate numai pentru operatiuni de depozitare;

e) nivelul garantiei;
 
 
f) data de incepere a valabilitatii autorizatiei;

g) orice alte informatii relevante pentru autorizare.

(3) in cazul antrepozitelor fiscale autorizate pentru depozitare,

volumul mediu trimestrial al iesirilor de produse accizabile din

antrepozitul fiscal propus va fi determinata de comun acord cu

autoritatile competente, in conformitate cu precizarile din normele

metodologice.

(4) Autorizatiile pot fi modificate de catre autoritatea

competenta.

(5) inainte de a fi modificata autorizatia, autoritatea

competenta trebuie sa-l informeze pe antrepozitarul autorizat asupra

modificarii propuse si asupra motivelor acesteia.

(6) Antrepozitarul autorizat poate solicita autoritatii

competente modificarea autorizatiei, in conditiile prevazute in

normele metodologice.

(7) Procedura de autorizare a antrepozitelor fiscale nu intra

sub incidenta prevederilor legale privind procedura aprobarii

tacite.

Respingerea cererii de autorizare

Art. 20625. - (1) Respingerea cererii de autorizare va fi comunicata

in scris, o data cu motivele luarii acestei decizii.

(2) in cazul in care autoritatea competenta, a respins cererea de

autorizare a unui loc ca antrepozit fiscal, persoana care a depus

cererea poate contesta aceasta decizie, conform prevederilor

legislatiei privind contenciosul administrativ.

Obligatiile antrepozitarului autorizat

Art. 20626. - (1) Orice antrepozitar autorizat are obligatia de a

indeplini urmatoarele cerinte:

a) sa constituie in favoarea autoritatii competente, daca se

considera necesar, o garantie, in cazul productiei, transformarii si

detinerii de produse accizabile in regim suspensiv de accize, precum

si o garantie obligatorie pentru circulatia acestor produse in regim

suspensiv de

accize, in conformitate cu prevederile art. 20654 si in conditiile

stabilite prin normele metodologice;

b) sa instaleze si sa mentina incuietori, sigilii, instrumente

de masura sau alte instrumente similare adecvate, necesare

asigurarii securitatii produselor accizabile amplasate in

antrepozitul fiscal;
 
c) sa asigure mentinerea sigiliilor aplicate sub supravegherea

autoritatii competente sub forma si procedura prevazute in normele

metodologice;

d) sa tina evidente exacte si actualizate cu privire la

materiile prime, lucrarile in derulare si produsele accizabile

finite, produse sau primite in antrepozitele fiscale si expediate

din antrepozitele fiscale, si sa prezinte evidentele

corespunzatoare, la cererea autoritatilor competente;
e) sa tina un sistem corespunzator de evidenta a stocurilor din

antrepozitul fiscal, inclusiv un sistem de administrare, contabil si

de securitate;

f) sa asigure accesul autoritatii competente in orice zona a

antrepozitului fiscal, in orice moment in care antrepozitul fiscal

este in exploatare si in orice moment in care antrepozitul fiscal

este deschis pentru primirea sau expedierea produselor;
g) sa prezinte produsele accizabile pentru a fi inspectate de

autoritatea competenta, la cererea acestora;
h) sa asigure, in mod gratuit un birou in incinta

antrepozitului fiscal, la cererea autoritatii competente;
i) sa cerceteze si sa raporteze catre autoritatea competenta

orice pierdere, lipsa sau neregularitate cu privire la produsele

accizabile;
j) sa instiinteze autoritatile competente, despre orice

modificare ce urmeaza a fi adusa datelor initiale in baza carora a

fost emisa autorizatia de antrepozitar, cu minim 5 de zile inainte

de producerea modificarii;

k) sa se conformeze cu alte cerinte impuse prin normele

metodologice.

(2) Prevederile alin. (1) vor fi adaptate corespunzator pe grupe

de produse accizabile si categorii de antrepozitari, conform

precizarilor din normele metodologice.

Regimul de transfer al autorizatiei

Art. 20627. - (1) Autorizatiile sunt emise numai pentru

antrepozitarii autorizati numiti si nu sunt transferabile.

(2) Atunci cand are loc vanzarea locului, autorizatia nu va fi

transferata in mod automat noului proprietar. Noul posibil

antrepozitar autorizat trebuie sa depuna o cerere de autorizare.

Anularea, revocarea si suspendarea autorizatiei
 
Art. 20628. - (1) Autoritatea competenta poate anula autorizatia

pentru un antrepozit fiscal atunci cand i-au fost oferite informatii

inexacte sau incomplete in legatura cu autorizarea antrepozitului

fiscal.

(2) Autoritatea competenta poate revoca autorizatia pentru un

antrepozit fiscal in urmatoarele situatii:

a) in cazul unui antrepozitar autorizat, persoana fizica, daca:

1. persoana a decedat;

2. persoana a fost condamnata printr-o hotarare judecatoreasca

definitiva, in Romania sau intr-un stat strain, pentru infractiunea

de abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare,

marturie mincinoasa, dare sau luare de mita ori o infractiune dintre

cele reglementate de prezentul cod, de Ordonanta Guvernului nr.

92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de

Legea nr. 86/2006, cu cpmpletarile ulterioare, de Legea nr.

241/2005, de Legea nr. 82/1991, republicata, de Legea nr. 31/1990,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

3. activitatea desfasurata este in situatie de faliment sau

lichidare;

b) in cazul unui antrepozitar autorizat, care este persoana

juridica, daca:

1. in legatura cu persoana juridica a fost deschisa o procedura de

faliment ori de lichidare; sau

2. oricare dintre administratorii persoanei juridice a fost

condamnat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva, in Romania

sau intr-un stat strain, pentru infractiunea de abuz de incredere,

fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare

sau luare de mita ori o infractiune dintre cele reglementate de

prezentul cod, de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu

modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 86/2006, cu

completarile ulterioara, de Legea nr. 241/2005, de Legea nr.

82/1991, republicata, de Legea nr. 31/1990, republicata, cu

modificarile si completarile ulterioare;

c) antrepozitarul autorizat nu respecta oricare dintre

cerintele prevazute la art. 20626 sau la art. 20653 20655;
d) cand antrepozitarul incheie un act de vanzare a locului;

e) pentru situatia prevazuta la alin. (9);

f) pe durata unei perioade continue de minimum 6 luni, volumul

mediu trimestrial al iesirilor de produse accizabile din

antrepozitul fiscal de depozitare este mai mic decat limita

prevazuta in normele metodologice, conform art. 20623 alin. (1) lit.

a);
 
g) antrepozitarul autorizat inregistreaza obligatii de plata

restante fata de bugetul general consolidat intarziate la plata cu

mai mult de 60 de zile.

(3) Autoritatea competenta poate revoca autorizatia pentru un

antrepozit fiscal si in cazul in care s-a pronuntat o hotarare

definitiva pentru o infractiune dintre cele reglementate de

prezentul cod, de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu

modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 86/2006, cu

completarile ulterioare, de Legea nr. 241/2005, de Legea nr.

82/1991, republicata, de Legea nr. 31/1990, republicata, cu

modificarile si completarile ulterioare.

(4) La propunerea organelor de control, autoritatea competenta poate

suspenda autorizatia pentru un antrepozit fiscal, astfel:

a) pe o perioada de 1 - 6 luni, in cazul in care s-a constatat

savarsirea uneia dintre faptele contraventionale ce atrag

suspendarea autorizatiei;

b) pana la solutionarea definitiva a cauzei penale, in cazul in

care a fost pusa in miscare actiunea penala pentru o infractiune

dintre cele reglementate de prezentul cod, de Ordonanta Guvernului

nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile

ulterioare, de Legea nr. 86/2006, cu completarile ulterioare, de

Legea nr. 241/2005, de Legea nr. 82/1991, republicata, de Legea nr.

31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) Decizia prin care autoritatea competenta a hotarat

suspendarea, revocarea sau anularea autorizatiei de antrepozit

fiscal, va fi comunicata si antrepozitarului detinator al

autorizatiei.

(6) Antrepozitarul autorizat poate contesta decizia de

suspendare, revocare sau anulare a autorizatiei pentru un antrepozit

fiscal, potrivit legislatiei in vigoare.
(7) Decizia de suspendare sau de revocare a autorizatiei de

antrepozit fiscal produce efecte de la data comunicarii sau de la o

alta data cuprinsa in aceasta, dupa caz. Decizia de anulare a

autorizatiei de antrepozit fiscal produce efecte incepand de la data

emiterii autorizatiei.

(8) Contestarea deciziei de suspendare, revocare sau anulare a

autorizatiei de antrepozit fiscal suspenda efectele juridice ale

acestei decizii pe perioada solutionarii contestatiei in procedura

administrativa.

(9) in cazul in care antrepozitarul autorizat doreste sa renunte

la autorizatia pentru un antrepozit fiscal, acesta are obligatia sa

notifice acest fapt la autoritatea competenta cu cel putin
60 de zile inainte de data de la care renuntarea la autorizatie

isi produce efecte.

 
(10) in cazul anularii autorizatiei, cererea pentru o noua

autorizatie poate fi depusa numai dupa o perioada de cel putin 5 ani

de la data anularii.

(11) in cazul revocarii autorizatiei, cererea pentru o noua

autorizatie poate fi depusa numai dupa o perioada de cel putin 6

luni de la data revocarii.

(12) Antrepozitarii autorizati, carora le-a fost suspendata,

revocata sau anulata autorizatia si care detin stocuri de produse

accizabile la data suspendarii, revocarii ori anularii, pot

valorifica produsele inregistrate in stoc - materii prime,

semifabricate, produse finite -, in conditiile prevazute de normele

metodologice.


SECTIUNEA a 8 - a

Destinatarul inregistrat


Destinatarul inregistrat

Art. 20629. (1) Destinatarul inregistrat nu are dreptul de a

detine sau de a expedia produse accizabile in regim suspensiv de

accize.

(2) Un destinatar inregistrat trebuie sa indeplineasca urmatoarele

cerinte:

a) sa garanteze plata accizelor in conditiile prevazute in

normele metodologice, inaintea expedierii de catre antrepozitarul

autorizat a produselor accizabile;
b) la incheierea deplasarii, sa inscrie in evidenta contabila

produsele accizabile primite in regim suspensiv de accize;
c) sa accepte orice control al autoritatii competente, pentru a

se asigura ca produsele au fost primite.
(3) Destinatarul  inregistrat  care  primeste  doar  ocazional 

produse  accizabile  trebuie  sa

indeplineasca cerintele de la alin. (2), iar autorizarea prevazuta

la art. 2063 pct. 13 se face pentru o cantitate limita de produse

accizabile, pentru un singur expeditor si pentru o perioada de timp

limitata, potrivit prevederilor din normele metodologice.


SECTIUNEA a 9-a

Deplasarea si primirea produselor accizabile aflate in regim

suspensiv de accize
 
Deplasarea produselor accizabile aflate in regim suspensiv de accize

Art. 20630. (1) Antrepozitarii autorizati de catre autoritatile

competente ale unui stat membru sunt recunoscuti ca fiind autorizati

atat pentru circulatia nationala, cat si pentru circulatia

intracomunitara a produselor accizabile.

(2) Produsele accizabile pot fi deplasate in regim suspensiv de

accize pe teritoriul Comunitatii, inclusiv daca produsele sunt

deplasate via o tara terta sau un teritoriu tert:

a) de la un antrepozit fiscal la:

1. un alt antrepozit fiscal;

2. un destinatar inregistrat;

3. un loc de unde produsele accizabile parasesc teritoriul

Comunitatii, in sensul art. 20634 alin. (1);

4. un destinatar in sensul art. 20656 alin. (1) in cazul in

care produsele sunt expediate din alt stat membru;

b) de la locul de import catre oricare dintre destinatiile

prevazute la lit. a), in cazul in care produsele in cauza sunt

expediate de un expeditor inregistrat. in sensul prezentului

articol, ,,locul de import inseamna locul unde se afla produsele in

momentul in care sunt puse in libera circulatie, in conformitate cu

art. 79 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92.

(3) Prin  derogare  de  la  prevederile  alin.  (2)  lit.  a) 

pct.  1  si  2  si  lit.  b),  si  cu  exceptia

situatiei prevazute la art. 20629 alin. (3), produsele accizabile

pot fi deplasate in regim suspensiv de accize catre un loc de

livrare directa situat pe teritoriul Romaniei, in cazul in care

locul respectiv a fost indicat de antrepozitarul autorizat din

Romania sau de destinatarul inregistrat, in conditiile stabilite

prin normele metodologice.
(4) Antrepozitarul autorizat sau destinatarul inregistrat

prevazuti la alin. (3) au obligatia de a depune raportul de primire

prevazut la art. 20633 alin. (1).

(5) Alin. (2) si (3) se aplica si deplasarilor de produse

accizabile cu nivel de accize zero care nu au fost eliberate pentru

consum.
(6) Deplasarea produselor accizabile in regim suspensiv de

accize incepe, in cazurile prevazute la alin. (2) lit. a), in

momentul in care produsele accizabile parasesc antrepozitul fiscal

de expeditie si, in cazurile prevazute la alin. (2) lit. b), in

momentul in care aceste produse sunt puse in libera circulatie, in

conformitate cu art. 79 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92.

(7) Deplasarea in regim suspensiv de accize a produselor

accizabile se incheie :

 
1. in cazurile prevazute la alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 si 4 si

lit. b), in momentul in care destinatarul a receptionat produsele

accizabile;

2. in cazurile prevazute la alin. (2) lit. a) pct. 3, in

momentul in care produsele accizabile au parasit teritoriul

Comunitatii.

Documentul administrativ electronic

Art. 20631. - (1) Deplasarea intracomunitara de produse accizabile

este considerata ca avand loc in regim suspensiv de accize doar daca

este acoperita de un document administrativ electronic procesat in

conformitate cu alin. (2) si (3).

(2) in sensul alin. (1), expeditorul din Romania inainteaza un

proiect de document administrativ electronic la autoritatile

competente, prin intermediul sistemului informatizat prevazut la

art. 1 din Decizia nr. 1152/2003/CE, denumit in continuare sistemul

informatizat.

(3) Autoritatile competente prevazute la alin. (2) efectueaza o

verificare electronica a datelor din proiectul de document

administrativ electronic, iar in cazul in care :

a) datele nu sunt corecte, expeditorul este informat fara

intarziere;

b) datele sunt corecte, autoritatea competenta atribuie

documentului un cod de referinta administrativ unic si il comunica

expeditorului.

(4) in cazurile prevazute la art. 20630  alin. (2) lit. a) pct.

1, 2 si 4, la art. 20630  alin. (2) lit.

(b) si la art. 20630 alin. (3), autoritatea competenta transmite

fara intarziere documentul administrativ electronic autoritatii

competente din statul membru de destinatie, care la randul ei il

transmite destinatarului, in cazul in care acesta este un

antrepozitar autorizat sau un destinatar inregistrat.

(5) in cazul prevazut la art. 20630 alin. (2) lit. a) pct. 3

autoritatea competenta inainteaza documentul administrativ

electronic autoritatii competente din statul membru in care

declaratia de export este depusa in conformitate cu art. 161 alin.

(5) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92, denumit in continuare

statul membru de export, daca statul membru de export este altul

decat statul membru de expeditie.

(6) Atunci cand expeditorul este din Romania, acesta furnizeaza

persoanei care insoteste produsele accizabile un exemplar tiparit al

documentului administrativ electronic.

(7) Atunci cand produsele accizabile sunt deplasate in regim

suspensiv de accize de la un expeditor din alt stat membru la un

destinatar din Romania, deplasarea produselor este insotita
de un exemplar tiparit al documentului administrativ electronic sau

de orice alt document comercial care mentioneaza codul de referinta

administrativ unic, identificabil in mod clar.

(8) Documentele prevazute la alin. (6) si (7) trebuie sa poata

fi prezentate autoritatilor competente oricand sunt solicitate, pe

intreaga durata a deplasarii in regim suspensiv de accize.
(9) Expeditorul poate anula documentul administrativ electronic,

atat timp cat deplasarea nu a inceput potrivit prevederilor art.

20630 alin. (6).
(10) in cursul deplasarii in regim suspensiv de accize,

expeditorul poate modifica destinatia, prin intermediul sistemului

informatizat si poate indica o noua destinatie, care
trebuie sa fie una din destinatiile prevazute la art. 20630 alin.

(2) lit. a) pct. 1, 2 sau 3 sau la art. 20630 alin. (3), dupa caz.
(11) in cazul deplasarii intracomunitare a produselor energetice

in regim suspensiv de accize, pe cale maritima sau pe cai navigabile

interioare, catre un destinatar care nu este cunoscut cu siguranta

in momentul in care expeditorul inainteaza proiectul de document

administrativ electronic prevazut la alin. (2), autoritatea

competenta poate autoriza ca expeditorul sa nu includa in documentul

in cauza datele privind destinatarul, in conditiile prevazute in

normele metodologice.

(12) Imediat ce datele privind destinatarul sunt cunoscute si cel

tarziu la momentul incheierii deplasarii, expeditorul transmite

datele sale autoritatilor competente, utilizand procedura prevazuta

la alin. (10).

Divizarea deplasarii produselor energetice in regim suspensiv de

accize

Art. 20632. - Autoritatea competenta poate permite expeditorului, in

conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice,

la propunerea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, ca

expeditorul sa divizeze o deplasare intracomunitara de produse

energetice in regim suspensiv de accize in doua sau mai multe

deplasari, cu conditia ca :

1. sa nu se modifice cantitatea totala de produse accizabile;

2. divizarea sa se desfasoare pe teritoriul unui stat membru

care permite o astfel de procedura;

3. autoritatea competenta din statul membru unde se efectueaza

divizarea sa fie informata cu privire la locul unde se efectueaza

divizarea.

Raportul de primire a produselor accizabile

 
Art. 20633. - (1) La primirea de produse accizabile in Romania in

oricare dintre destinatiile prevazute la art. 20630 alin. (2) lit.

a) pct. 1, 2 sau 4, sau la art. 20630 alin. (3), destinatarul

trebuie sa inainteze fara intarziere si nu mai tarziu de cinci zile

lucratoare de la incheierea deplasarii, cu exceptia cazurilor

justificate corespunzator autoritatilor competente potrivit

precizarilor din normele metodologice, un raport privind primirea

acestora, denumit in continuare raport de primire, utilizand

sistemul informatizat.

(2) Modalitatile  de  trimitere  a  raportului  de  primire  a 

produselor  accizabile  de  catre

destinatarii mentionati la art. 20656 alin. (1) sunt prevazute prin

ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea Agentiei

Nationale de Administrare Fiscala.

(3) Autoritatea competenta a destinatarului din Romania

efectueaza o verificare electronica a datelor din raportul de

primire, dupa care :

1. in cazul in care datele nu sunt corecte, destinatarul este

informat fara intarziere despre acest fapt;
2. in cazul in care datele sunt corecte, autoritatea competenta

a destinatarului confirma inregistrarea raportului de primire si il

transmite autoritatii competente din statul membru de expeditie.

(4) Autoritatea competenta din statul membru de expeditie

inainteaza raportul de primire expeditorului.

(5) in cazul in care locul de expeditie si cel de destinatie se

afla in Romania, primirea produselor accizabile in regim suspensiv

de accize se confirma expeditorului potrivit procedurii stabilite

prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea Agentiei

Nationale de Administrare Fiscala.

Raportul de export

Art. 20634. - (1) in situatiile prevazute la art. 20630 alin. (2)

lit. a) pct. 3 si, dupa caz, la art. 20630 alin. (2) lit. (b),

autoritatile competente din statul membru de export intocmesc un

raport de export, pe baza vizei biroului vamal de iesire, prevazuta

la art. 793 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al

Comisiei, sau de biroul unde se realizeaza formalitatile prevazute

la art. 2064 alin. (5), prin care se atesta faptul ca produsele

accizabile au parasit teritoriul Comunitatii.

(2) Autoritatile competente din statul membru de export verifica pe

cale electronica datele ce rezulta din viza prevazuta la alin. (1).

Odata ce aceste date au fost verificate si atunci cand statul membru

de expeditie este diferit de statul membru de export, autoritatile

competente din statul membru de export transmit raportul de export

autoritatilor competente din statul membru de expeditie.

(3) Autoritatile competente din statul membru de expeditie

inainteaza raportul de export expeditorului.

Proceduri in cazul in care sistemul informatizat este indisponibil

la expeditie

Art. 20635. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 20631 alin.

(1), in cazul in care sistemul informatizat este indisponibil in

Romania, expeditorul din Romania poate incepe o deplasare de produse

accizabile in regim suspensiv de accize, in urmatoarele conditii:

a) produsele sa fie insotite de un document pe suport de hartie

care contine aceleasi date ca proiectul de document administrativ

electronic prevazut la art. 20631 alin. (2);

b) sa informeze autoritatile competente inainte de inceperea

deplasarii, prin depunerea unei copii a documentului prevazut la

lit. a). Aceasta copie trebuie sa fie vizata de autorizatea

competenta a locului de expediere. Daca indisponibilitatea

sistemului este imputabila

expeditorului, acesta va furniza informatii corespunzatoare cu

privire la motivele acestei indisponibilitati.

(2) in cazul in care sistemul informatizat redevine disponibil,

expeditorul prezinta un proiect de document administrativ

electronic, in conformitate cu art. 20631 alin. (2).
(3) De indata ce datele cuprinse in documentul administrativ

electronic sunt validate, in

conformitate cu art. 20631 alin. (3), acest document inlocuieste

documentul pe suport de hartie prevazut la alin. (1) lit. (a).

Prevederile art. 20631 alin. (4) si (5), precum si cele ale art.

20633 si art. 20634 se aplica mutatis mutandis.

(4) Pana la momentul validarii datelor din documentul

administrativ electronic, deplasarea este considerata ca avand loc

in regim suspensiv de accize, pe baza documentului pe suport de

hartie prevazut la alin. (1) lit. a).

(5) O copie a documentului pe suport de hartie prevazut la alin.

(1) lit. a) se pastreaza de expeditor in evidentele sale.

(6) in  cazul  in  care  sistemul  informatizat  este 

indisponibil  la  expeditie,  expeditorul

comunica informatiile prevazute la art. 20631 alin. (10) sau la art.

20632 prin intermediul unor mijloace alternative de comunicare. in

acest scop, expeditorul in cauza informeaza autoritatile
competente inaintea modificarii destinatiei sau a divizarii

deplasarii. Prevederile alin. (2)-(5) se aplica mutatis mutandis.

Proceduri in cazul in care sistemul informatizat este indisponibil

la destinatie

Art. 20636. - (1) in cazul in care, in situatiile prevazute la art.

20630 alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 si 4, la art. 20630 alin. (2) lit.

(b) si la art. 20630 alin. (3), raportul de primire prevazut la art.

20633 alin. (1) nu poate fi prezentat la incheierea deplasarii

produselor accizabile in termenul prevazut la respectivul articol

deoarece fie sistemul informatizat nu este disponibil in Romania,

fie in situatia prevazuta la art. 20635 alin. (1) nu au fost inca

indeplinite procedurile prevazute la art. 20635 alin. (2) si (3),

destinatarul prezinta autoritatilor competente de la destinatie, cu

exceptia cazurilor pe deplin justificate, un document pe suport de

hartie care contine aceleasi date ca raportul de primire si care

atesta incheierea deplasarii, potrivit prevederilor din normele

metodologice.

(2) Cu exceptia cazului in care destinatarul poate prezenta, in

scurt timp, prin intermediul

sistemului informatizat, raportul de primire prevazut la art. 20633

alin. (1) sau in cazuri pe deplin justificate, autoritatile

competente de la destinatie trimit o copie a documentului pe suport

de hartie prevazut la alin. (1) autoritatilor competente din statul

membru de expeditie, care o transmit expeditorului sau o tin la

dispozitia acestuia.

(3) De indata ce sistemul informatizat redevine disponibil sau

de indata ce procedurile

prevazute la art. 20635 alin. (2) si (3) sunt indeplinite,

destinatarul prezinta un raport de primire, in conformitate cu art.

20633 alin. (1). Prevederile art. 20633 alin. (3) si (4) se aplica

mutatis mutandis.

(4) in cazul in care, in situatiile prevazute la art. 20630

alin. (2) lit. a) pct. 3, raportul de export prevazut la art. 20634

alin. (1) nu poate fi intocmit la incheierea deplasarii produselor

accizabile deoarece, fie sistemul informatizat nu este disponibil in

statul membru de export, fie

in situatia prevazuta la art. 20635 alin. (1) nu au fost inca

indeplinite procedurile prevazute la art. 20635 alin. (2) si (3),

autoritatile competente din statul membru de export trimit

autoritatilor competente din Romania un document pe suport de hartie

care contine aceleasi date ca si raportul de export si care atesta

incheierea deplasarii, cu exceptia cazului in care raportul de

export prevazut la art. 20634 alin. (1) poate fi intocmit in scurt

timp, prin intermediul sistemului informatizat sau in cazuri pe

deplin justificate, potrivit prevederilor din normele metodologice.

 
(5) in cazul prevazut la alin. (4), autoritatile competente din

Romania transmit sau pun la dispozitia expeditorului o copie a

documentului pe suport de hartie.

(6) De indata ce sistemul informatizat redevine disponibil in

statul membru de export sau

de indata ce procedurile prevazute la art. 20635 alin. (2) si (3)

sunt indeplinite, autoritatile competente din statul membru de

export trimit un raport de export, in conformitate cu art. 20634

alin. (1). Prevederile art. 20634 alin. (2) si (3) se aplica mutatis

mutandis.

incheierea deplasarii produselor accizabile in regim suspensiv de

accize

Art. 20637. - (1) Fara a aduce atingere prevederilor art. 20636,

raportul de primire prevazut la art. 20633 alin. (1) sau raportul de

export prevazut la art. 20634 alin. (1) constituie dovada faptului

ca deplasarea produselor accizabile s-a incheiat, in conformitate cu

art. 20630 alin. (7).

(2) Prin derogare de la alin. (1), in absenta unui raport de

primire sau a unui raport de

export din alte motive decat cele prevazute la art. 20636, se poate

de asemenea furniza, in cazurile prevazute la art. 20630 alin. (2)

lit. a) pct. 1, 2 si 4, la art. 20630 alin. (2) lit. (b) si la art.

20630 alin. (3), dovada incheierii deplasarii produselor accizabile

in regim suspensiv de accize, printr-o adnotare facuta de

autoritatile competente din statul membru de destinatie, pe baza

unor dovezi corespunzatoare, care sa indice ca produsele accizabile

expediate au ajuns la
destinatia declarata sau, in cazul prevazut la art. 20630 alin. (2)

lit. a) pct. 3, printr-o adnotare facuta de autoritatile competente

din statul membru pe teritoriul caruia este situat biroul vamal de

iesire, care sa ateste faptul ca produsele accizabile au parasit

teritoriul Comunitatii.
(3) in sensul alin. (2), un document inaintat de destinatar si

care contine aceleasi date ca raportul de primire sau de export

constituie o dovada corespunzatoare.

(4) in momentul in care autoritatile competente din statul

membru de expeditie au admis dovezile corespunzatoare, acestea

inchid deplasarea in sistemul informatizat.
 
 
Structura si continutul mesajelor

Art. 20638. - (1) Structura si continutul mesajelor care trebuie

schimbate potrivit art. 20631- 20634 de catre persoanele si

autoritatile competente implicate in cazul unei deplasari

intracomunitare de produse accizabile in regim suspensiv de accize,

normele si procedurile privind schimbul acestor mesaje, precum si

structura documentelor pe suport de hartie prevazute la art. 20635

si 20636 sunt stabilite de catre Comisia Europeana.

(2) Situatiile in care sistemul informatizat este considerat

indisponibil in Romania, precum si normele si procedurile care

trebuie urmate in aceste situatii, sunt stabilite prin ordin al

ministrului finantelor publice, la propunerea Agentiei Nationale de

Administrare Fiscala.

Proceduri simplificate

Art. 20639. - (1) Monitorizarea deplasarilor produselor accizabile

in regim suspensiv de accize care se desfasoara integral pe

teritoriul Romaniei, se realizeaza potrivit procedurilor stabilite

prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea Agentiei

Nationale de Administrare Fiscala.

(2) Prin acord si in conditiile stabilite de Romania cu alte

state membre interesate, pot fi stabilite proceduri simplificate

pentru deplasarile frecvente si regulate de produse accizabile in

regim suspensiv de accize care au loc intre teritoriile acestora.

(3) Prevederile alin. (2) includ deplasarile prin conducte fixe.


Deplasarea unui produs accizabil in regim suspensiv dupa ce a fost

pus in libera circulatie in procedura vamala simplificata

Art. 20640. - (1) Deplasarea produselor accizabile puse in libera

circulatie de catre un importator care detine autorizatie unica

pentru proceduri vamale simplificate, eliberata de autoritatea

competenta din alt stat membru, iar produsele sunt eliberate pentru

consum in Romania, se poate efectua in regim suspensiv de accize,

daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

a) importatorul este autorizat de autoritatea competenta din

statul sau pentru efectuarea de operatiuni cu produse accizabile in

regim suspensiv de accize;

b) importatorul detine cod de accize in statul membru de

autorizare;

c) deplasarea are loc intre:
 
 
1. un birou vamal de intrare din Romania si un antrepozit fiscal sau

un destinatar inregistrat din Romania;

2. un birou vamal de intrare in teritoriul comunitar situat in

alt stat membru participant la aplicarea procedurii vamale

simplificate si un antrepozit fiscal sau un destinatar inregistrat

din Romania, miscarea produselor accizabile fiind acoperita de o

procedura de tranzit care incepe la frontiera;
3. un birou vamal de intrare in teritoriul comunitar situat

intr-un stat membru neparticipant la aplicarea procedurii vamale

simplificate si un antrepozit fiscal sau un destinatar inregistrat

din Romania, miscarea produselor accizabile fiind acoperita de o

procedura de tranzit care incepe la frontiera;
d) produsele accizabile sunt insotite un exemplar tiparit al

documentului administrativ electronic prevazut la art. 20631

alin.(1).

(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul importatorului

inregistrat in Romania care detine autorizatie unica pentru

proceduri vamale simplificate, eliberata de autoritatea vamala din

Romania, iar produsele sunt eliberate pentru consum in alt stat

membru participant la aplicarea procedurii vamale simplificate.

Nereguli si abateri

Art. 20641. - (1) Atunci cand s-a produs o neregula in cursul unei

deplasari de produse accizabile in regim suspensiv de accize care a

dus la eliberarea pentru consum a acestora in conformitate cu art.

2067 alin. (1) lit. a), se considera ca eliberarea pentru consum are

loc in statul membru in care s-a produs neregula.

(2) in cazul in care, pe parcursul unei deplasari a produselor

accizabile in regim suspensiv de accize, a fost depistata o neregula

care a dus la eliberarea pentru consum a
acestora in conformitate cu art. 2067 alin. (1) lit. a) si nu este

posibil sa se determine unde s-a produs neregula, se considera ca

aceasta s-a produs in statul membru si la momentul in care aceasta a

fost depistata.

(3) in situatiile prevazute la alin. (1) si (2), autoritatile

competente din statul membru in care produsele au fost eliberate

pentru consum sau in care se considera ca au fost eliberate pentru

consum, trebuie sa informeze autoritatile competente din statul

membru de expeditie.

(4) Cand produsele accizabile care se deplaseaza in regim

suspensiv de accize nu au ajuns la destinatie si pe parcursul

deplasarii nu a fost constatata nicio neregula care sa fie
 
considerata eliberare pentru consum potrivit art. 2067 alin. (1)

lit. a), se considera ca neregula s-a produs in statul membru de

expeditie si in momentul expedierii produselor accizabile. Face

exceptie de la prevederile alin. (4) cazul in care in termen de

patru luni de la inceperea deplasarii in conformitate cu art. 20630

alin. (6), expeditorul furnizeaza dovada incheierii deplasarii sau a

locului in care a fost comisa neregula, intr-un mod considerat

satisfacator de autoritatile competente din statul membru de

expeditie in conformitate cu art. 20630 alin. (7). Daca persoana

care a constituit garantia potrivit prevederilor art. 20654 nu a

avut sau nu a putut sa aiba cunostinta de faptul ca produsele nu au

ajuns la destinatie, acesteia i se acorda un termen de o luna de la

comunicarea acestei informatii de catre autoritatile competente din

statul membru de expeditie pentru a ii permite sa aduca dovada

incheierii deplasarii in conformitate cu art. 20630 alin. (7), sau a

locului comiterii neregulii.

(5) in cazurile prevazute la alin. (2) si (4), daca statul

membru in care s-a comis efectiv neregula este identificat in termen

de trei ani de la data inceperii deplasarii, in conformitate cu
art. 20630 alin. (6), se aplica dispozitiile alineatului (1). in

aceste situatii, autoritatile competente din statul membru in care

s-a comis neregula informeaza in acest sens autoritatile competente

din statul membru in care au fost percepute accizele, care restituie

sau remit accizele in momentul furnizarii probei perceperii

accizelor in celalalt stat membru.
(6) in sensul prezentului articol, neregula inseamna o

situatie aparuta in cursul unei deplasari a produselor accizabile in

regim suspensiv de accize, diferita de aceea prevazuta la

art. 2067 alin. (5) si (6), din cauza careia o deplasare sau un

segment dintr-o deplasare a unor produse accizabile nu s-a incheiat

conform art. 20630 alin. (7).


SECTIUNEA a 10 a

Restituiri de accize


Restituiri de accize

Art. 20642. - (1) Cu exceptia cazurilor prevazute la art. 20644

alin. (7), la art. 20647  alin.

(5) si la art. 20649 alin. (3) si (4), precum si a cazurilor

prevazute de la art. 20658 20660, accizele privind produsele

accizabile care au fost eliberate pentru consum pot fi, la

solicitarea persoanei respective, restituite sau remise de catre

autoritatile competente din statele membre unde respectivele produse

au fost eliberate pentru consum, in situatiile prevazute de statele

membre si in conformitate cu conditiile stabilite de statul membru

in cauza in scopul de a preveni orice forma posibila de evaziune sau

abuz. O astfel de restituire sau de remitere nu poate genera alte

scutiri decat cele prevazute la art. 20656 si 20658 20660.

(2) Pentru produsele energetice contaminate sau combinate in mod

accidental, returnate antrepozitului fiscal pentru reciclare,

accizele platite vor putea fi restituite in conditiile prevazute in

normele metodologice.
(3) Pentru bauturile alcoolice si produsele din tutun retrase de

pe piata, daca starea sau vechimea acestora le face improprii

consumului, accizele platite pot fi restituite in conditiile

prevazute in normele metodologice.

(4) Acciza restituita nu poate depasi suma efectiv platita.

 

SECTIUNEA a 11 - a

Deplasarea intracomunitara si impozitarea produselor accizabile dupa

eliberarea pentru consum


Persoane fizice

Art. 20643. (1) Accizele pentru produsele accizabile achizitionate

de o persoana fizica pentru uz propriu si transportate personal de

aceasta in Romania, sunt exigibile numai in statul membru in care se

achizitioneaza produsele accizabile.

(2) Pentru a stabili daca produsele accizabile prevazute la alin.

(1) sunt destinate uzului propriu al unei persoane fizice, se vor

avea in vedere cel putin urmatoarele cerinte:

a) statutul comercial al celui care detine produsele accizabile

si motivele pentru care le

detine;

b) locul  in  care  se  afla produsele  accizabile  sau,  daca

este  cazul,  modul  de  transport

utilizat;

(c) orice document referitor la produsele accizabile;

(d) natura produselor accizabile;

(e) cantitatea de produse accizabile.

(3) Produsele achizitionate de persoanele fizice se considera a fi

destinate scopurilor comerciale, in conditiile si cantitatile

prevazute in normele metodologice.
 
(4) Produsele achizitionate si transportate in cantitati

superioare limitelor prevazute in normele metodologice si destinate

consumului in Romania se considera a fi achizitionate in scopuri

comerciale si, in acest caz, se datoreaza acciza in Romania.

(5) Acciza devine exigibila in Romania si pentru cantitatile de

uleiuri minerale eliberate deja pentru consum intr-un alt stat

membru, daca aceste produse sunt transportate cu ajutorul unor

mijloace de transport atipice de catre o persoana fizica sau in

numele acesteia. in sensul acestui alineat, mijloace de transport

atipice inseamna transportul de combustibil in alte recipiente decat

rezervoarele vehiculelor sau in canistre adecvate pentru

combustibili si transportul de produse lichide pentru incalzire in

alte recipiente decat in camioane cisterna folosite in numele unor

operatori economici profesionisti.

Produse cu accize platite detinute in scopuri comerciale in Romania

Art. 20644. (1) Fara a aduce atingere dispozitiilor art. 20647

alin. (1), in cazul in care produsele accizabile care au fost deja

eliberate pentru consum intr-un stat membru sunt detinute in scopuri

comerciale in Romania pentru a fi livrate sau utilizate pe

teritoriul acesteia, produsele in cauza sunt supuse accizelor, iar

accizele devin exigibile in Romania.

(2) in sensul prezentului articol, detinere in scopuri comerciale

inseamna detinerea de produse accizabile de catre o alta persoana

decat o persoana fizica sau de catre o persoana fizica in alte

scopuri decat pentru uz propriu si transportarea de catre aceasta,

in conformitate cu art. 20643.

(3) Conditiile de exigibilitate si nivelul accizelor care

urmeaza sa fie aplicate sunt cele in vigoare la data la care

accizele devin exigibile in Romania.
(4) Persoana platitoare de accize devenite exigibile este, in

cazurile prevazute la alin. (1), persoana care efectueaza livrarea

sau detine produsele destinate livrarii sau careia ii sunt livrate

produsele in Romania.
(5) Fara a aduce atingere dispozitiilor art. 20649, in cazul in

care produsele accizabile care au fost deja eliberate pentru consum

intr-un stat membru se deplaseaza in cadrul Comunitatii in scopuri

comerciale, produsele in cauza nu sunt considerate ca fiind detinute

in aceste scopuri pana in momentul in care ajung in Romania, cu

conditia ca deplasarea sa se realizeze pe baza formalitatilor

prevazute la art. 20645 alin. (1) si (2).

(6) Produsele accizabile detinute la bordul unei nave sau al

unei aeronave care efectueaza traversari sau zboruri intre un alt

stat membru si Romania, dar care nu sunt disponibile pentru
vanzare in momentul in care nava sau aeronava se afla pe teritoriul

unuia dintre cele doua state membre, nu sunt considerate ca fiind

detinute in statul membru respectiv in scopuri comerciale.

(7) in cazul produselor accizabile, care au fost deja eliberate

pentru consum in Romania si care sunt livrate intr-un alt stat

membru, comerciantul care a efectuat livrarea poate beneficia, la

cerere, de restituirea sau de remiterea accizelor daca autoritatea

competenta constata ca accizele au devenit exigibile si au fost

percepute in acel stat membru, potrivit prevederilor din normele

metodologice.

Deplasarea intracomunitara a produselor cu accize platite

Art. 20645. - (1) in situatia prevazuta la art. 20644 alin. (1),

produsele accizabile circula intre Romania si alt stat membru sau

intre alt stat membru si Romania, impreuna cu un document de

insotire care contine datele principale din documentul prevazut la

art. 20631 alin.

(1). Structura si continutul documentului de insotire sunt stabilite

de Comisia Europeana.

(2) Persoanele prevazute la art. 20644 alin. (4) trebuie sa

indeplineasca urmatoarele cerinte:

a) inaintea expedierii produselor, sa depuna o declaratie la

autoritatea competenta teritoriala si sa garanteze plata accizelor;

b) sa plateasca accizele in prima zi lucratoare imediat urmatoare

celei in care s-au receptionat produsele;
c) sa accepte orice control care sa permita autoritatii competente

teritoriale sa se asigure ca produsele accizabile au fost efectiv

primite si ca accizele exigibile pentru acestea au fost platite.

Documentul de insotire

Art. 20646. - (1) Documentul de insotire se intocmeste de catre

furnizor in 3 exemplare si se utilizeaza dupa cum urmeaza:

a) primul exemplar ramane la furnizor;

b) exemplarele  2  si  3  insotesc  produsele  accizabile  pe 

timpul  transportului  pana la

primitor;

c) exemplarul 2 ramane la primitorul produselor;
 

d) exemplarul 3 trebuie sa fie restituit furnizorului, cu

certificarea receptiei si cu mentionarea tratamentului fiscal

ulterior al produselor accizabile in statul membru de destinatie,

daca furnizorul solicita in mod expres acest lucru in scop de

restituire de accize.

(2) Modelul documentului de insotire va fi prevazut in normele

metodologice.


Vanzarea la distanta

Art. 20647. (1) Produsele accizabile deja eliberate pentru consum

intr-un stat membru, care sunt achizitionate de o persoana, alta

decat un antrepozitar autorizat sau un destinatar inregistrat,

stabilita in alt stat membru, care nu exercita o activitate

economica independenta, si care sunt expediate sau transportate

catre Romania, direct sau indirect, de catre vanzator sau in numele

acestuia, sunt supuse accizelor Romania. in sensul prezentului

articol, stat membru de destinatie inseamna statul membru de

sosire a expedierii sau a transportului.

(2) in cazul prevazut la alin. (1), accizele devin exigibile in

Romania in momentul livrarii produselor accizabile. Conditiile de

exigibilitate si nivelul accizelor care urmeaza sa fie aplicate sunt

cele in vigoare la data la care accizele devin exigibile. Accizele

se platesc in conformitate cu procedura stabilita in normele

metodologice.

(3) Persoana platitoare de accize in Romania este fie

vanzatorul, fie un reprezentant fiscal stabilit in Romania si

autorizat de autoritatile competente din Romania.
(4) Vanzatorul sau reprezentantul fiscal trebuie sa

indeplineasca urmatoarele cerinte:

a) inainte de expedierea produselor accizabile, trebuie sa se

inregistreze si sa garanteze plata accizelor in conditiile stabilite

si la autoritatea competenta, prevazute in normele metodologice ;
b) sa plateasca accizele la autoritatea competenta prevazuta la

lit. a), dupa sosirea produselor accizabile;
c) sa tine evidente contabile ale livrarilor de produse

accizabile.

(5) in cazul prevazut la alin. (1), accizele percepute in

Romania se restituie sau se remit, la solicitarea vanzatorului, daca

vanzatorul sau reprezentantul sau fiscal a urmat procedurile

stabilite la alin. (4).

Distrugeri si pierderi

Art. 20648. - (1) in situatiile prevazute la art. 20644 alin. (1) si

la art. 20647 alin. (1), in cazul distrugerii totale sau al

pierderii iremediabile a produselor accizabile, in cursul
transportului acestora in alt stat membru decat cel in care au fost

eliberate pentru consum, dintr-un motiv legat de natura produselor,

ca urmare a unui caz fortuit ori de forta majora sau ca o consecinta

a autorizarii de catre autoritatile competente din statul membru in

cauza, accizele nu sunt exigibile in acel stat membru.

(2) Distrugerea totala sau pierderea iremediabila a produselor

accizabile in cauza va fi dovedita intr-un mod considerat

satisfacator de autoritatile competente din statul membru in care a

avut loc distrugerea totala sau pierderea iremediabila sau din

statul membru in care aceasta a fost constatata, in cazul in care nu

este posibil sa se determine unde a avut loc.

Garantia depusa in temeiul art. 20645 alin. (2) lit. a) sau in

temeiul art. 20647 alin. (4) lit. a) se va elibera.

(3) Regulile si conditiile pe baza carora se determina

pierderile mentionate la alin. (1) sunt prevazute in normele

metodologice.

Nereguli aparute pe parcursul deplasarii produselor accizabile

Art. 20649. - (1) Atunci cand s-a comis o neregula in cursul unei

deplasari a produselor accizabile, in conformitate cu art. 20644

alin. (1) sau cu art. 20647 alin. (1), in alt stat membru decat cel

in care produsele au fost eliberate pentru consum, acestea sunt

supuse accizelor, iar accizele sunt exigibile in statul membru in

care s-a comis neregula.

(2) Atunci cand s-a constatat o neregula in cursul unei

deplasari a produselor accizabile,

in conformitate cu art. 20644 alin. (1) sau cu art. 20647 alin. (1),

in alt stat membru decat cel in care produsele au fost eliberate

pentru consum si nu este posibil sa se determine locul in care s-a

comis neregula, se considera ca aceasta s-a comis in statul membru

in care a fost constatata, iar accizele sunt exigibile in acest stat

membru. Cu toate acestea, daca statul membru in care s-a comis

efectiv neregula este identificat in termen de trei ani de la data

achizitionarii produselor accizabile, se aplica dispozitiile alin.

(1).

(3) Accizele sunt datorate de persoana care a garantat plata

acestora in conformitate cu

art. 20645 alin. (2) lit. a) sau cu art. 20647 alin. (4) lit. a) si

de orice persoana care a participat la neregula.

(4) Autoritatile competente din statul membru in care produsele

accizabile au fost eliberate pentru consum restituie sau remit, la

cerere, accizele dupa perceperea acestora in statul membru in care a

fost comisa sau constatata neregula. Autoritatile competente din

statul membru de destinatie elibereaza garantia depusa in temeiul

art. 20645 alin. (2) lit. a) sau in temeiul art. 20647 alin. (4)

lit. a).
(5) in sensul prezentului articol, neregula inseamna o situatie

aparuta in cursul unei deplasari a produselor accizabile in temeiul

art. 20644 alin. (1) sau al art. 20648 alin. (1), care nu face

obiectul art. 20647, din cauza careia o deplasare sau un segment

dintr-o deplasare a unor produse accizabile nu s-a incheiat in mod

corespunzator.

Declaratii privind achizitii si livrari intracomunitare

Art. 20650. Destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali au

obligatia de a transmite autoritatii competente o situatie lunara

privind achizitiile si livrarile de produse accizabile, pana la data

de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei la care se refera situatia,

in conditiile stabilite prin normele metodologice.


SECTIUNEA a 12-a

Obligatiile platitorilor de accize

 

Plata accizelor la bugetul de stat

Art. 20651. - (1) Accizele sunt venituri la bugetul de stat.

Termenul de plata a accizelor este pana la data de 25 inclusiv a

lunii urmatoare celei in care accizele devin exigibile, cu exceptia

cazurilor pentru care prezentul capitol prevede in mod expres alt

termen de plata.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul

furnizorilor autorizati de energie electrica sau de gaz natural,

termenul de plata a accizelor este data de 25 a lunii urmatoare

celei in care a avut loc facturarea catre consumatorul final.

(3) in cazul importului unui produs accizabil, care nu este

plasat intr-un regim suspensiv, prin derogare de la alin. (1),

momentul platii accizelor este momentul inregistrarii declaratiei

vamale de import.
(4) Prin derogare de la dispozitiile alin. (1), livrarea

produselor energetice prevazute la art. 20616 alin. (3) lit. a) e)

din antrepozite fiscale se efectueaza numai in momentul in care

cumparatorul prezinta documentul de plata care sa ateste virarea la

bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantitatii ce urmeaza a

fi facturate. Cu ocazia depunerii declaratiei lunare de accize se

vor regulariza eventualele diferente dintre valoarea accizelor

virate la bugetul de stat.
 
de catre beneficiarii produselor, in numele antrepozitului fiscal,

si valoarea accizelor aferente cantitatilor de produse energetice

efectiv livrate de acesta, in decursul lunii precedente.

(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), orice persoana aflata

in una dintre situatiile prevazute la art. 2067 alin. (7), (8) si

(9) are obligatia de a plati accizele in termen de 5 zile de la data

la care au devenit exigibile.

Depunerea declaratiilor de accize

Art. 20652. - (1) Orice platitor de accize prevazut la prezentul

capitol are obligatia de a depune lunar la autoritatea competenta o

declaratie de accize, indiferent daca se datoreaza sau nu plata

accizei pentru luna respectiva.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), destinatarul

inregistrat care primeste doar ocazional produse accizabile are

obligatia de a depune declaratia de accize pentru fiecare operatiune

in parte.

(3) Declaratiile de accize se depun la autoritatea competenta,

de catre platitorii de accize, pana la data de 25 inclusiv a lunii

urmatoare celei la care se refera declaratia.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), orice persoana

aflata in una dintre situatiile

prevazute la art. 2067 alin. (7), (8) si (9) are obligatia de a

depune imediat o declaratie de accize la autoritatea competenta.
(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), in situatiile

prevazute la art. 2067 alin. (1) lit. b) si c), trebuie sa se depuna

imediat o declaratie de accize la autoritatea fiscala competenta

si, prin derogare de la art. 20651, acciza se plateste in ziua

lucratoare imediat urmatoare celei in care a fost depusa declaratia.

Documente fiscale

Art. 20653. - Pentru produsele accizabile, care sunt transportate

sau detinute in afara antrepozitului fiscal sau a unui antrepozit

vamal, originea trebuie sa fie dovedita folosindu-se un document

care va fi stabilit prin normele metodologice. Documentul nu poate

fi mai vechi de 5 zile. Aceasta prevedere nu este aplicabila pentru

produsele accizabile transportate sau detinute de catre alte

persoane decat comerciantii, in masura in care aceste produse sunt

ambalate in pachete destinate vanzarii cu amanuntul.

Garantii
 
Art. 20654. (1) Antrepozitarul autorizat, destinatarul inregistrat

si expeditorul inregistrat, au obligatia depunerii la autoritatea

competenta a unei garantii, conform prevederilor din normele

metodologice, care sa asigure plata accizelor care pot deveni

exigibile.

(2) Prin derogare de la prevederile la alin. (1), garantia poate

fi depusa de transportator, de proprietarul produselor accizabile,

de destinatar sau, in comun, de doua sau mai multe dintre aceste

persoane, sau dintre persoanele prevazute la alin. (1), in cazurile

si in conditiile stabilite prin normele metodologice.
(3) Garantia este valabila pe intreg teritoriul Comunitatii.

(4) Tipul, modul de calcul, valoarea si durata garantiei vor fi

prevazute in normele metodologice.
(5) Valoarea garantiei va fi analizata periodic, pentru a

reflecta orice schimbari in volumul afacerii sau in nivelul de

accize datorat si nu va fi mai mica decat nivelul minim prevazut in

normele metodologice.

Responsabilitatile platitorilor de accize

Art. 20655. - (1) Orice platitor de accize poarta raspunderea pentru

calcularea corecta si plata la termenul legal a accizelor catre

bugetul de stat si pentru depunerea la termenul legal a

declaratiilor de accize la autoritatea competenta, conform

prevederilor prezentului capitol si celor ale legislatiei vamale in

vigoare.

(2) Antrepozitarii autorizati pentru productie sunt obligati sa

depuna la autoritatea competenta o situatie, care sa contina

informatii cu privire la produsele accizabile: stocul de materii

prime si produse finite la inceputul perioadei de raportare,

achizitiile de materii prime, cantitatea fabricata in cursul

perioadei de raportare, stocul de produse finite si materii prime la

sfarsitul perioadei de raportare si cantitatea de produse livrate,

la termenul si conform modelului prezentat in normele metodologice.

(3) Antrepozitarii autorizati pentru depozitare sunt obligati sa

depuna la autoritatea competenta o situatie, care sa contina

informatii cu privire la stocul de produse finite la inceputul

perioadei de raportare, achizitiile si livrarile de produse finite

in cursul perioadei de raportare, stocul de produse finite la

sfarsitul perioadei de raportare, la termenul si conform modelului

prezentat in normele metodologice.
 

SECTIUNEA a 13-a

Scutiri la plata accizelor


Scutiri generale

Art. 20656. - (1) Produsele accizabile sunt scutite de plata

accizelor daca sunt destinate utilizarii:

a) in contextul relatiilor diplomatice sau consulare;

b) de catre organizatiile internationale recunoscute ca atare

de autoritatile publice din Romania si de catre membrii acestor

organizatii, in limitele si in conditiile stabilite prin conventiile

internationale privind instituirea acestor organizatii sau prin

acordurile de sediu;

c) de catre fortele armate ale oricarui stat parte la Tratatul

Atlanticului de Nord, altul decat Romania, pentru uzul fortelor

armate in cauza, pentru personalul civil insotitor sau pentru

aprovizionarea popotelor sau a cantinelor acestora;
d) de catre fortele armate ale Regatului Unit stationate in

Cipru in temeiul Tratatului de instituire a Republicii Cipru din 16

august 1960, pentru uzul fortelor armate in cauza, pentru personalul

civil insotitor sau pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor

acestora;

e) pentru consum in cadrul unui acord incheiat cu tari terte

sau cu organizatii internationale, cu conditia ca acordul in cauza

sa fie permis sau autorizat in ceea ce priveste scutirea de la plata

taxei pe valoarea adaugata.

(2) Modalitatea si conditiile de acordare a scutirilor prevazute

la alin. (1) vor fi reglementate prin normele metodologice.

(3) Fara a aduce atingere prevederilor art. 20631 alin. (1),

produsele accizabile care se deplaseaza in regim suspensiv de accize

catre un destinatar in sensul alin. (1) sunt insotite de certificat

de scutire.

(4) Modelul si continutul certificatului de scutire sunt cele

stabilite de Comisia Europeana.
(5) Procedura prevazuta la art. 20631 20636 nu se aplica

deplasarilor de produse accizabile in regim suspensiv de accize

destinate fortelor armate prevazute la alin. (1) lit. c), daca

acestea sunt reglementate de un regim care se intemeiaza direct pe

Tratatul Atlanticului de Nord.

Scutiri speciale

 
Art. 20657. - (1) Sunt scutite de la plata accizelor, produsele

accizabile furnizate de magazinele duty-free, transportate in

bagajul personal al calatorilor care se deplaseaza pe cale aeriana

sau maritima catre un teritoriu tert sau catre o tara terta.

(2) Sunt scutite de la plata accizelor produsele furnizate la

bordul unei aeronave sau al unei nave pe parcursul calatoriei pe

cale aeriana sau maritima catre un teritoriu tert sau catre o tara

terta.
(3) Regimul de scutire de la plata accizelor prevazut la alin.

(1) se aplica si produselor accizabile furnizate de magazinele duty

free autorizate in Romania situate in afara incintei

aeroporturilor sau porturilor, transportate in bagajul personal al

calatorilor catre un teritoriu tert sau catre o tara terta.
(4) in  sensul  prezentului  articol,  calator  catre  un 

teritoriu  tert sau  catre  o  tara terta

inseamna orice calator care detine un document de transport pentru

calatorie sau un alt document care face dovada destinatiei finale

situata pe un teritoriu tert sau o tara terta.

Scutiri pentru alcool etilic si alte produse alcoolice

Art. 20658. - (1) Sunt scutite de la plata accizelor alcoolul etilic

si alte produse alcoolice prevazute la art. 2062 lit. a), atunci

cand sunt:
a) complet denaturate, conform prescriptiilor legale;

b) denaturate si utilizate pentru producerea de produse care nu

sunt destinate consumului

uman;

c) utilizate pentru producerea otetului cu codul NC 2209;

d) utilizate pentru producerea de medicamente;

e) utilizate pentru producerea de arome alimentare destinate

prepararii de alimente sau bauturi nealcoolice ce au o concentratie

ce nu depaseste 1,2% in volum;

f) utilizate in scop medical in spitale si farmacii;

g) utilizate direct sau ca element al produselor semifabricate

pentru producerea de alimente cu sau fara crema, cu conditia ca in

fiecare caz concentratia de alcool sa nu depaseasca 8,5 litri de

alcool pur la 100 kg de produs ce intra in compozitia ciocolatei si

5 litri de alcool pur la 100 kg de produs ce intra in compozitia

altor produse;
h) utilizate in procedee de fabricatie, cu conditia ca produsul

finit sa nu contina alcool;

i) utilizate ca esantioane pentru analiza sau ca teste necesare

pentru productie sau in scopuri stiintifice.
 

(2) Modalitatea si conditiile de acordare a scutirilor prevazute la

alin. (1), precum si produsele utilizate pentru denaturarea

alcoolului vor fi reglementate prin normele metodologice.

Scutiri pentru tutun prelucrat

Art. 20659. - (1) Este scutit de la plata accizelor tutunul

prelucrat, atunci cand este destinat in exclusivitate testelor

stiintifice si celor privind calitatea produselor.

(2) Modalitatea si conditiile de acordare a scutirilor prevazute la

alin. (1), vor fi reglementate prin normele metodologice.

Scutiri pentru produse energetice si energie electrica

Art. 20660. - (1) Sunt scutite de la plata accizelor:

a) produsele energetice livrate in vederea utilizarii drept

combustibil pentru aviatie, alta decat aviatia turistica in scop

privat. Prin aviatie turistica in scop privat se intelege utilizarea

unei aeronave de catre proprietarul sau ori de catre persoana fizica

sau juridica ce o detine cu titlu de inchiriere sau cu un alt titlu,

in alte scopuri decat cele comerciale si, in special, altele decat

transportul de persoane ori de marfuri sau prestari de servicii cu

titlu oneros ori pentru nevoile autoritatilor publice;

b) produsele energetice livrate in vederea utilizarii drept

combustibil pentru navigatia in apele comunitare si pentru navigatia

pe caile navigabile interioare, inclusiv pentru pescuit, altele

decat pentru navigatia ambarcatiunilor de agrement private. De

asemenea, este scutita de la plata accizelor si electricitatea

produsa la bordul navelor. Prin ambarcatiune de agrement privata se

intelege orice ambarcatiune utilizata de catre proprietarul sau ori

de catre persoana fizica sau juridica ce o detine cu titlu de

inchiriere sau cu un alt titlu, in alte scopuri decat cele

comerciale si, in special, altele decat transportul de persoane sau

de marfuri ori prestari de servicii cu titlu oneros sau pentru

nevoile autoritatilor publice;

c) produsele energetice si energia electrica utilizate pentru

productia de energie electrica, precum si energia electrica

utilizata pentru mentinerea capacitatii de a produce energie

electrica;

d) produsele energetice si energia electrica utilizate pentru

productia combinata de energie electrica si energie termica;
 

e) produsele energetice - gazul natural, carbunele si

combustibilii solizi -, folosite de gospodarii si/sau de organizatii

de caritate;

f) combustibilii pentru motor utilizati in domeniul productiei,

dezvoltarii, testarii si mentenantei aeronavelor si vapoarelor;

g) combustibilii pentru motor utilizati pentru operatiunile de

dragare in cursurile de apa navigabile si in porturi;

h) produsele energetice injectate in furnale sau in alte

agregate industriale in scop de reducere chimica, ca aditiv la

cocsul utilizat drept combustibil principal;
i) produsele energetice care intra in Romania dintr-o tara

terta, continute in rezervorul standard al unui autovehicul cu motor

destinat utilizarii drept combustibil pentru acel autovehicul,

precum si in containere speciale si destinate utilizarii pentru

operarea, in timpul transportului, a sistemelor ce echipeaza acele

containere;

j) orice produs energetic care este scos de la rezerva de stat

sau rezerva de mobilizare, fiind acordat gratuit in scop de ajutor

umanitar;
k) orice produs energetic achizitionat direct de la operatori

economici producatori, importatori sau distribuitori, utilizat drept

combustibil pentru incalzirea spitalelor, sanatoriilor, azilurilor

de batrani, orfelinatelor si altor institutii de asistenta sociala,

institutiilor de invatamant si lacasurilor de cult;

l) produsele energetice, daca astfel de produse sunt obtinute

din unul sau mai multe din produsele urmatoare:

- produse cuprinse in codurile NC de la 1507 la 1518 inclusiv;

- produse cuprinse in codurile NC 3824 90 55 si de la 3824 90

80 la 3824 90 99 inclusiv, pentru componentele lor produse din

biomase;
- produse cuprinse in codurile NC 2207 20 00 si 2905 11 00,

care nu sunt de origine sintetica;

- produse obtinute din biomase, inclusiv produse cuprinse in

codurile NC 4401 si 4402; m) energia electrica produsa din surse

regenerabile de energie;

n)  energia  electrica obtinuta de  acumulatori  electrici, 

grupurile  electrogene  mobile,

instalatiile electrice amplasate pe vehicule de orice fel, sursele

stationare de energie electrica in curent continuu, instalatiile

energetice amplasate in marea teritoriala care nu sunt racordate la

reteaua electrica si sursele electrice cu o putere activa instalata

sub 250 KW;

o) produsele cuprinse la codul NC 2705, utilizate pentru incalzire.
 
 
(2) Modalitatea si conditiile de acordare a scutirilor prevazute la

alin. (1) vor fi reglementate prin normele metodologice.

(3) Produsele energetice care contin unul sau mai multe dintre

produsele enumerate la alin. (1) lit. l) beneficiaza de un nivel

redus al accizelor, potrivit prevederilor din normele metodologice.


SECTIUNEA a 14-a

Marcarea produselor alcoolice si tutunului prelucrat

 

Reguli generale

Art. 20661. - (1) Prevederile prezentei sectiuni se aplica

urmatoarelor produse accizabile:

a) produse intermediare si alcool etilic, cu exceptiile prevazute

prin normele metodologice;

b) tutun prelucrat.

(2) Nu  este  supus  obligatiei  de  marcare  orice  produs 

accizabil  scutit  de  la  plata

accizelor.

(3) Produsele accizabile prevazute la alin. (1) pot fi eliberate

pentru consum sau pot fi importate pe teritoriul Romaniei numai daca

acestea sunt marcate conform prevederilor prezentei sectiuni.

Responsabilitatea marcarii

Art. 20662. - Responsabilitatea marcarii produselor accizabile

revine antrepozitarilor autorizati, destinatarilor inregistrati,

expeditorilor inregistrati sau importatorilor autorizati, potrivit

precizarilor din normele metodologice.

Proceduri de marcare

Art. 20663. - (1) Marcarea produselor se efectueaza prin timbre sau

banderole.

(2) Dimensiunea si elementele ce vor fi inscriptionate pe

marcaje vor fi stabilite prin normele metodologice.
(3) Antrepozitarul autorizat, destinatarul inregistrat,

expeditorul inregistrat sau importatorul autorizat au obligatia sa

asigure ca marcajele sa fie aplicate la loc vizibil, pe
 ambalajul individual al produsului accizabil, respectiv pe pachet,

cutie sau sticla, astfel incat deschiderea ambalajului sa

deterioreze marcajul.

(4) Produsele accizabile marcate cu timbre sau banderole deteriorate

ori altfel decat s-a prevazut la alin. (2) si (3) vor fi considerate

ca nemarcate.

Eliberarea marcajelor

Art. 20664. - (1) Autoritatea competenta aproba eliberarea

marcajelor, potrivit procedurii prevazute in normele metodologice.

(2) Eliberarea marcajelor se face catre:

a) antrepozitarii autorizati pentru produsele accizabile

prevazute la art. 20661;

b) destinatarii inregistrati care achizitioneaza produsele

accizabile prevazute la art. 20661;

c) expeditorul  inregistrat  sau  importatorul  autorizat  care

 importa produsele  accizabile

prevazute la art. 20661. Autorizatia de importator se acorda de

catre autoritatea competenta, in conditiile prevazute in normele

metodologice.

(3) Solicitarea marcajelor se face prin depunerea unei cereri la

autoritatea competenta si a constituirii unei garantii in favoarea

acestei autoritati, sub forma si in maniera prevazute in normele

metodologice.
(4) Eliberarea marcajelor se face de catre unitatea specializata

pentru tiparirea acestora, desemnata de autoritatea competenta,

potrivit prevederilor din normele metodologice.
(5) Contravaloarea marcajelor se asigura de la bugetul de stat,

din valoarea accizelor aferente produselor accizabile supuse

marcarii, conform prevederilor din normele metodologice.


SECTIUNEA a 15-a

Alte obligatii pentru operatorii economici cu produse accizabile

 

Confiscarea tutunului prelucrat

Art. 20665. - (1) Prin derogare de la prevederile in vigoare care

reglementeaza modul si conditiile de valorificare a bunurilor legal

confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a

statului, tutunurile prelucrate confiscate ori intrate, potrivit

legii, in proprietatea privata a statului se predau de catre organul

care a dispus confiscarea, pentru distrugere,antrepozitarilor

autorizati pentru tutun prelucrat, destinatarilor inregistrati,

expeditorilor inregistrati sau importatorilor autorizati de astfel

de produse, dupa cum urmeaza:

a) sortimentele care se regasesc in nomenclatorul de produse al

antrepozitarilor autorizati, al destinatarilor inregistrati, al

expeditorilor inregistrati sau al importatorilor autorizati se

predau in totalitate acestora;

b) sortimentele care nu se regasesc in nomenclatorele prevazute la

lit. a) se predau in custodie de catre organele care au procedat la

confiscare, antrepozitarilor autorizati pentru productia de tutun

prelucrat, a caror cota de piata reprezinta peste 5%.

(2) Repartizarea fiecarui lot de tutun prelucrat confiscat,

preluarea tutunului prelucrat de catre antrepozitarii autorizati,

destinatarii inregistrati, expeditorii inregistrati si importatorii

autorizati, precum si procedura de distrugere se efectueaza conform

prevederilor din normele metodologice.
(3) Fiecare antrepozitar autorizat, destinatar inregistrat,

expeditor inregistrat si importator autorizat are obligatia sa

asigure pe cheltuiala proprie preluarea in custodie, transportul si

depozitarea cantitatilor de produse din lotul confiscat care i-a

fost repartizat.

Controlul

Art. 20666. Toti operatorii economici cu produse accizabile sunt

obligati sa accepte orice control ce permite autoritatii competente

prevazuta in normele metodologice sa se asigure de corectitudinea

operatiunilor cu produse accizabile.

intarzieri la plata accizelor

Art. 20667. intarzierea la plata accizelor cu mai mult de 5 zile

de la termenul legal atrage suspendarea autorizatiei detinute de

operatorul economic platitor de accize.

Procedura de import pentru produse energetice

Art. 20668. - Efectuarea formalitatilor vamale de import aferente

benzinelor si motorinelor se face prin birourile vamale la frontiera

stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice, la

propunerea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Conditii de distributie si comercializare

Art. 20669. (1) Comercializarea pe piata nationala a alcoolului

sanitar in vrac este interzisa.
 
(2) Operatorii economici care doresc sa distribuie si sa

comercializeze angro bauturi alcoolice si tutun prelucrat sunt

obligati sa se inregistreze la autoritatea competenta prevazuta in

normele metodologice si sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa detina spatii de depozitare corespunzatoare, in

proprietate, cu chirie, contract de comodat sau cu orice titlu

legal;
b) sa aiba inscrise in obiectul de activitate potrivit

Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobat

prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu actualizarile ulterioare,

activitatea de comercializare si distributie angro a bauturilor

alcoolice sau activitatea de comercializare si distributie angro a

produselor din tutun;

c) sa se doteze cu mijloacele necesare depistarii marcajelor

false sau contrafacute, in cazul comercializarii de produse supuse

marcarii potrivit prezentului capitol.

(3) Bauturile alcoolice livrate de operatorii economici

producatori catre operatorii economici distribuitori sau comercianti

angro vor fi insotite si de o copie a certificatului de marca al

producatorului, din care sa rezulte ca marca ii apartine.

(4) Operatorii economici distribuitori si comerciantii angro de

bauturi alcoolice si tutun prelucrat raspund pentru provenienta

nelegala a produselor detinute si sunt obligati sa verifice

autenticitatea facturilor primite.
(5) Operatorii economici care intentioneaza sa comercializeze in

sistem angro produse energetice benzine, motorine, petrol lampant

si gaz petrolier lichefiat -, sunt obligati sa se inregistreze la

autoritatea competenta conform procedurii si cu indeplinirea

conditiilor stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice,

la propunerea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(6) Nu intra sub incidenta alin. (5) antrepozitarii autorizati

si operatorii inregistrati/destinatari inregistrati pentru produse

energetice.

(7) Desfasurarea activitatii de comercializare de catre

operatorii economici prevazuti la alin. (5) care nu indeplinesc

procedura si conditiile stabilite potrivit alin. (5), constituie

contraventie si se sanctioneaza potrivit prevederilor Codului de

procedura fiscala.

(8) Operatorii economici care intentioneaza sa comercializeze in

sistem en detail produse energetice benzine, motorine, petrol

lampant si gaz petrolier lichefiat -, sunt obligati sa se

inregistreze la autoritatea fiscala teritoriala, conform procedurii

si cu indeplinirea conditiilor ce vor fi stabilite prin ordin al

ministrului finantelor publice, la propunerea Agentiei Nationale de

Administrare Fiscala.
 
(9) Desfasurarea activitatii de comercializare de catre

operatorii economici prevazuti la alin. (8), care nu indeplinesc

procedura si conditiile stabilite potrivit alin. (8), constituie

contraventie si se sanctioneaza potrivit prevederilor Codului de

procedura fiscala.

(10) Toate reziduurile de produse energetice rezultate din

exploatare, in alte locatii decat antrepozitele fiscale de

productie, pot fi cedate sau vandute numai in vederea prelucrarii si

numai catre un antrepozit fiscal de productie, in conditiile

prevazute de normele metodologice.

(11) in cazul comercializarii si transportului de tutun brut si

tutun partial prelucrat trebuie indeplinite urmatoarele cerinte:

a) operatorii economici care doresc sa comercializeze tutun

brut sau tutun partial prelucrat pot desfasura aceasta activitate

numai in baza unei autorizatii eliberate in acest scop de catre

autoritatea competenta teritoriala;

b) tutunul brut sau tutunul partial prelucrat poate fi

comercializat catre un operator economic din Romania doar daca

acesta detine autorizata prevazuta la lit. a) sau catre un

antrepozitar autorizat din domeniul tutunului prelucrat;
c) orice deplasare de tutun brut sau de tutun partial prelucrat

pe teritoriul Romaniei trebuie sa fie insotita de un document

comercial, in care va fi inscris numarul autorizatiei operatorului

economic expeditor;
(12) Atunci cand nu se respecta una din prevederile alin. (11),

intervine exigibilitatea accizelor, suma de plata fiind determinata

pe baza accizei datorata pentru alte tutunuri de fumat.

(13) Procedura de eliberare a autorizatiei prevazuta la alin.

(11) lit. a) se stabileste prin ordin al ministrului finantelor

publice, la propunerea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

49. La Titlul VII Accize si alte taxe speciale, Capitolul II

Alte produse accizabile, alcatuit din art. 207 - 214, se modifica si

va avea urmatorul cuprins:


CAPITOLUL  II

Alte produse accizabile

 

Sfera de aplicare
 
 
Art.207. Urmatoarele produse sunt supuse accizelor:

a) cafea verde, cu codurile NC 0901 11 00 si 0901 12 00;

b) cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori, cu codurile:

NC 0901 21 00; 0901 22 00 si 0901 90 90;
c) cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila, cu

codurile NC 2101 11 si 2101

12.


Nivelul si calculul accizei

Art. 208. (1) Nivelul accizelor pentru produsele prevazute la art.

207 este prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din

prezentul titlu.

(2) Pentru cafea, cafea cu inlocuitori si cafea solubila, accizele

se datoreaza o singura data si se calculeaza prin aplicarea sumelor

fixe pe unitatea de masura asupra cantitatilor intrate pe teritoriul

Romaniei. Pentru amestecurile cu cafea solubila intrate pe

teritoriul Romaniei, accizele se datoreaza si se calculeaza numai

pentru cantitatea de cafea solubila continuta in amestecuri.

Platitori de accize

Art.209. (1) Platitori de accize pentru produsele prevazute la

art. 207 sunt operatorii economici persoane juridice, asociatii

familiale si persoane fizice autorizate care achizitioneaza din

teritoriul comunitar ori din afara teritoriului comunitar astfel de

produse.

(2) Operatorii economici care achizitioneaza din teritoriul

comunitar produsele prevazute la art. 207, inainte de primirea

produselor, trebuie sa fie inregistrati la autoritatea competenta,

in conditiile prevazute in normele metodologice, si sa respecte

urmatoarele cerinte:

a) sa garanteze plata accizelor in conditiile fixate de

autoritatea competenta;

b) sa tina contabilitatea livrarilor de produse;

c) sa prezinte produsele oricand li se cere aceasta de catre

organele de control;

d) sa accepte orice monitorizare sau verificare a stocului.


Scutiri

Art. 210. (1) Sunt scutite de la plata accizelor produsele livrate

la rezerva de stat si la rezerva de mobilizare, pe perioada in care

au acest regim.

(2) Operatorii economici care exporta sau care livreaza intr-un alt

stat membru sortimente de cafea obtinute din operatiuni proprii de

prelucrare a cafelei achizitionate direct de catre acestia din alte

state membre sau din import, pot solicita autoritatilor fiscale

competente, pe baza de documente justificative, restituirea

accizelor virate la bugetul de stat, aferente cantitatilor de cafea

utilizate ca materie prima pentru cafeaua exportata sau livrata in

alt stat membru.
(3) Beneficiaza de regimul de restituire a accizelor virate

bugetului de stat si operatorii economici, pentru cantitatile de

cafea achizitionate direct de catre acestia dintr-un stat membru sau

din import, care ulterior sunt livrate catre un alt stat membru,

sunt exportate ori returnate furnizorilor.
(4) Modalitatea de acordare a scutirilor prevazute la alin. (1) -

(3) va fi reglementata prin normele metodologice.

Exigibilitatea

Art. 211. Momentul exigibilitatii accizei intervine:

a) pentru produsele provenite din teritoriul comunitar, la momentul

receptionarii acestora;

b) pentru produsele importate, la data inregistrarii declaratiei

vamale de import.


Exigibilitatea accizei in cazul procedurii vamale simplificate

Art. 212.- in cazul produselor provenite din operatiuni de import

efectuate de un importator care detine autorizatie unica pentru

proceduri vamale simplificate eliberata de alt stat membru, acesta

are obligatia de a depune la autoritatea vamala declaratia de import

pentru TVA si accize. Exigibilitatea accizei intervine la data

inregistrarii declaratiei de import pentru TVA si accize.

Plata accizelor la bugetul de stat

Art. 213. (1) Pentru produsele provenite din teritoriul comunitar,

plata accizelor se face in ziua lucratoare imediat urmatoare celei

in care au fost receptionate produsele.

(2) Pentru produsele provenite din operatiuni de import plata

accizelor se face la momentul inregistrarii declaratiei vamale de

import.

Declaratiile de accize
 
Art. 214. - (1) Orice operator economic platitor de accize are

obligatia de a depune la autoritatea competenta o declaratie de

accize pentru fiecare luna, indiferent daca se datoreaza sau nu

plata accizei pentru luna respectiva.

(2) Declaratiile de accize se depun la autoritatea competenta, de

catre operatorii economici platitori, pana la data de 25 inclusiv a

lunii urmatoare celei la care se refera declaratia.

50. Dupa articolul 2201, se introduce un nou articol, articolul

2201.1, cu urmatorul cuprins:

Regimul documentelor fiscale pierdute, distruse sau deteriorate

Art. 2201.1 - (1) Operatorii economici platitori de accize, care au

efectuat tranzactii cu produse supuse accizelor prin documente

fiscale care ulterior au fost pierdute, distruse sau deteriorate, au

obligatia ca, in termen de 30 de zile calendaristice din momentul

inregistrarii pierderii, distrugerii sau deteriorarii, sa

reconstituie, pe baza evidentelor contabile, accizele aferente

acestor tranzactii.

(2) in situatia nereconstituirii obligatiilor fiscale de catre

operatorul economic, autoritatea fiscala competenta va stabili suma

acestora prin estimare, inmultind numarul documentelor pierdute,

distruse sau deteriorate cu media accizelor inscrise in facturile de

livrare pe ultimele 6 luni de activitate, inainte de data

constatarii pierderii, distrugerii sau deteriorarii documentelor

fiscale.

51. Anexa nr. 3 la Titlul VII Accize si alte taxe speciale  se

abroga.


Art. II. - Legea nr. 260/2007 privind inregistrarea operatiunilor

comerciale prin mijloace electronice, publicata in Monitorul Oficial

al Romaniei, Partea I, nr. 506 din 27 iulie 2007, se abroga.

Art. III. (1) Prevederile art. I se aplica incepand cu data de 1

ianuarie 2010, cu exceptia cazurilor cand se specifica altfel.

(2) Prevederile art. I pct. 32 34 si pct. 38 intra in vigoare

la trei zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul

Oficial al Romaniei, Partea I.

(3) Prevederile art. I pct. 48 se aplica incepand cu data de 1

aprilie 2010.

(4) incepand cu 1 aprilie 2010 se abroga prevederile art. 162

175 si 178 206 ale Capitolului I al Titlului VII Accize si alte

taxe speciale si prevederile art. 222 237, 239 242, 244 si 2441

ale Titlului VIII Masuri speciale privind supravegherea productiei,

importului si circulatiei unor produse accizabile din Legea nr.

571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile

ulterioare.

(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), pana la 31

decembrie 2010, sunt admise deplasarile de produse accizabile in

regim suspensiv de accize catre alte state membre care nu au adoptat

sistemul informatizat potrivit art. 21-27 din Directiva 2008/118/CE,

efectuate
conform procedurii prevazuta la art. 186 1911 de la Capitolul I al

titlului VII Accize si alte taxe speciale din Legea nr. 571/2003

privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), deplasarile de

produse accizabile care au fost initiate inainte de 1 aprilie 2010,

sunt efectuate si incheiate in conformitate cu procedura
prevazuta la art. 186 1911 de la Capitolul I al titlului VII

Accize si alte taxe speciale din Legea nr. 571/2003 privind Codul

fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. IV. - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie

2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele

aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al

Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Prezenta lege transpune in legislatia nationala Directiva 2008/8/CE

de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste locul de

prestare a serviciilor, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii

Europene nr. L 44 din 20 februarie 2008; Directiva 2008/9/CE de

stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoarea

adaugata, prevazuta in Directiva 2006/112/CE, catre persoane

impozabile stabilite in alt stat membru decat statul membru de

rambursare, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L

44 din 20 februarie 2008; Directiva 2008/117/CE de modificare a

Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea

adaugata, in vederea combaterii fraudei fiscale legate de

operatiunile intracomunitare, publicata in Jurnalul Oficial al

Uniunii Europene nr. L 14 din 20 ianuarie 2009; Directiva nr.

2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind regimul

general al accizelor si de abrogare a Directivei nr. 92/12/CEE,

publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 9 din 14

ianuarie 2009; Directiva nr. 92/83/CEE a Consiliului din 19

octombrie 1992 privind armonizarea structurilor accizelor la alcool

si bauturi alcoolice si Directiva nr.92/84/CEE a Consiliului din 19

octombrie 1992 privind apropierea ratelor accizelor la alcool si

bauturi alcoolice, publicate in Jurnalul Oficial nr. L 316 din 31

octombrie 1992; Directiva nr. 92/79/CEE a Consiliului din 19

octombrie 1992 privind apropierea taxelor la tigarete si Directiva

nr. 92/80/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind apropierea

taxelor pe tutunul prelucrat, altul decat pentru tigarete, publicate

in Jurnalul Oficial nr. L 316 din 31 octombrie 1992, modificate prin

Directiva nr. 2002/10/CE a Consiliului din 12 februarie 2002 de

modificare a Directivelor nr.92/79/CEE, 92/80/CEE si 95/59/CE

privind structura si ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat,

publicata in Jurnalul Oficial nr. L 46 din 16 februarie 2002;

Directiva nr. 95/59/CE a Consiliului din 27 noiembrie 1995 privind

alte impozite decat impozitele pe cifra de afaceri care afecteaza

consumul de tutun prelucrat, publicata in Jurnalul Oficial nr. L 291

din 6 decembrie 1995, modificata prin Directiva nr. 2002/10/CE,

publicata in Jurnalul Oficial nr. L 46 din 16 februarie 2002;

Directiva nr. 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind

restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor

energetice si a electricitatii, publicata in Jurnalul Oficial nr. L

283 din 31 octombrie 2003.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea

prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia

Romaniei, republicata.

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

NOU in Contabilitate: modificarile pentru 2022


Uitati de neclaritati, ambiguitati, greseli si amenzi!

Ghidul practic al contabilitatii va arata intotdeauna, cu promptitudine, cum trebuie abordata si rezolvata fiecare sarcina din activitatea dvs. profesionala.

- Legislatie explicata
- Exemple detaliate
- Monografii contabile complete

...Vezi AICI lista completa <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
codul fiscal

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 05 Octombrie 2009


Votati articolul "Modificari ale Codului fiscal, de la 1 ianuarie 2010 - Proiect de Lege":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 05 Octombrie 2009 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X