Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici

Adauga mai jos adresa de e-mail pentru a primit Raportul Gratuit

email
Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
 Cartea Verde a Contabilitatii 2018

Ordin 1192/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind solicitarea, emiterea si aplicarea deciziilor privind informatiile de origine obligatorii in Romania

decizii iooordinul 1192/2016codul vamal unionalautoritatile vamale

Va prezentam mai jos Ordinul 1192/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind solicitarea, emiterea si punerea in aplicare a deciziilor privind informatiile de origine obligatorii in Romania. Ordinul a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 312 din 22 aprilie 2016.

Avand in vedere prevederile art. 33 si 34 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (Codul vamal al Uniunii) si ale art. 19 - 22 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste normele detaliate ale anumitor dispozitii ale Codului vamal al Uniunii,

tinand seama de prevederile art. 16, 18, 19, 22 si 23 din Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea in aplicare a anumitor dispozitii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, in temeiul dispozitiilor art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba Normele tehnice privind solicitarea, emiterea si punerea in aplicare a deciziilor privind informatiile de origine obligatorii in Romania, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2
Sub rezerva art. 34 din Codul vamal al Uniunii, deciziile privind informatiile de origine obligatorii care sunt deja in vigoare la 1 mai 2016 raman valabile pentru perioada de timp prevazuta pentru respectivele decizii. O astfel de decizie este obligatorie incepand cu 1 mai 2016 atat pentru autoritatile vamale, cat si pentru titularul deciziei.

ART. 3
Directia Generala a Vamilor va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 4


Impozitarea dividendelor in 2018
Impozitarea dividendelor in 2018

Vezi detalii

Operare SAGA. Exemple practice si recomandari
Operare SAGA. Exemple practice si recomandari

Vezi detalii

Proceduri contabile pentru societati comerciale
Proceduri contabile pentru societati comerciale

Vezi detaliiPrezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data de 1 mai 2016.
Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
Eugen-Dragos Doros
Bucuresti, 13 aprilie 2016.
Nr. 1.192.
ANEXa
NORME TEHNICE
privind solicitarea, emiterea si punerea in aplicare a deciziilor privind informatiile de origine obligatorii in Romania
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
ART. 1
Prevederile prezentelor norme tehnice sunt aplicabile la solicitarea, emiterea si punerea in aplicare a deciziilor privind informatiile de origine obligatorii in Romania.

ART. 2
in sensul prezentelor norme tehnice, termenii de mai jos au urmatoarea semnificatie:
a) IOO - informatie de origine obligatorie;
b) EORI - numarul de inregistrare si de identificare a operatorilor economici;
c) TARIC-RO - baza de date care contine atat masuri tarifare si netarifare unionale, cat si
nationale, aplicabile la efectuarea operatiunilor de import si export;
d) taxe la import si alte taxe - taxe vamale si alte masuri tarifare prevazute la import de legislatia agricola sau comerciala ori de alte dispozitii ale Uniunii, taxa pe valoarea adaugata si accizele datorate la importul marfurilor.

ART. 3
Cererea pentru emiterea unei decizii privind IOO, intocmita in conformitate cu cerintele in materie de date prevazute in titlurile I si III din anexa A la Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 se comunica pe suport hartie Directiei Generale a Vamilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

ART. 4
(1) Decizia privind IOO emisa de Directia Generala a Vamilor se redacteaza folosind formularul prevazut in anexa 12-02 din Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/2.447 si se comunica titularului pe suport hartie.
(2) Orice eveniment ulterior care ar putea afecta cererea sau decizia initiala se comunica pe suport hartie intre solicitantul, respectiv titularul deciziei privind IOO si Directia Generala a Vamilor.

CAPITOLUL II
Conditiile pentru acceptarea cererii pentru emiterea unei decizii privind IOO
ART. 5
Cererea pentru emiterea unei decizii privind IOO este acceptata de Directia Generala a Vamilor daca sunt respectate prevederile art. 33 alin. (1) din Codul vamal al Uniunii, art. 11 si art. 19 alin. (1) si (2) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446, art. 16 alin. (3) din Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/2.447 si in conditiile urmatoare:

a) solicitantul si, daca este cazul, reprezentantul acestuia sunt inregistrati in conformitate cu art. 9 din Codul vamal al Uniunii si numarul EORI este indicat in cerere;
b) cererea este formulata in limba romana;
c) in situatia in care solicitantul este reprezentat conform art. 18 si 19 din Codul vamal al Uniunii, cererea este insotita de un exemplar al contractului respectiv, o procura sau orice alt document care atesta imputernicirea pentru statutul de reprezentant vamal.

ART. 6
Cererea pentru emiterea unei decizii privind IOO se dateaza si se semneaza de persoana care o depune, precizandu-se functia detinuta de semnatar. Prin semnarea si depunerea cererii se considera ca solicitantul este de acord ca toate datele din decizie, inclusiv fotografii, imagini si brosuri, cu exceptia informatiilor confidentiale, sa fie facute publice pe site-ul internet al Comisiei.

CAPITOLUL III
Termene pentru luarea unei decizii privind IOO
ART. 7
in termen de 30 de zile de la data primirii, Directia Generala a Vamilor comunica solicitantului faptul ca cererea a fost acceptata sau conditiile care nu sunt intrunite pentru acceptarea acesteia. In situatia din urma, un nou termen de 30 de zile curge de la data la care solicitantul comunica informatiile necesare pentru ca cererea sa fie acceptata.
ART. 8
(1) Directia Generala a Vamilor comunica solicitantului decizia privind IOO in termen de 120 de zile de la data la care cererea a fost acceptata.
(2) Termenul prevazut la alin. (1) se prelungeste corespunzator prevederilor art. 13 si 20 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 in situatiile in care Directia Generala a Vamilor:
a) constata ca este necesar ca solicitantul sa furnizeze informatii suplimentare pentru luarea unei decizii;
b) constata ca pentru luarea deciziei este necesara consultarea unei autoritati competente din alt stat membru;
c) dispune efectuarea sau este informata de unitatile din subordine sau de alte autoritati competente ca sunt efectuate investigatii, ca urmare a existentei unor motive serioase de suspectare a incalcarii legislatiei vamale;
d) este notificata de Comisia Europeana cu privire la suspendarea procesului de luare a deciziilor IOO.
(3) Solicitantul este informat de Directia Generala a Vamilor cu privire la prelungirea termenului pentru luarea unei decizii in termen de 30 de zile de la data constatarii uneia din situatiile prevazute la alin. (2). Informarea contine motivele prelungirii termenului, cu exceptia situatiei in care divulgarea motivului prevazut la alin. (2) lit. c) ar putea compromite investigatiile.

CAPITOLUL IV
Emiterea si punerea in aplicare a deciziei privind IOO

ART. 9
(1) Directia Generala a Vamilor emite decizia privind IOO in conformitate cu cerintele in materie de date prevazute in titlurile I si II din anexa A la Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446.
(2) Marfurile trebuie descrise in decizia privind IOO cu suficiente detalii pentru a permite recunoasterea lor fara niciun dubiu si stabilirea cu usurinta a unei legaturi intre acestea si marfurile prezentate pentru vamuire, in scopul facilitarii si simplificarii controlului vamal.
ART. 10
Sub rezerva art. 34 din Codul vamal al Uniunii, decizia privind IOO este valabila pe o perioada de trei ani de la data de incepere a valabilitatii indicata in decizie.
ART. 11
Pentru punerea in aplicare a unei decizii IOO in cadrul unui regim vamal, aceasta se ataseaza la declaratia vamala intocmita pentru marfurile care fac obiectul formalitatilor vamale. in caseta 44 a declaratiei vamale se mentioneaza:
a) codul de document atribuit deciziei privind IOO in baza de date TARIC-RO;
b) numarului de referinta al deciziei privind IOO.

CAPITOLUL V
Utilizarea prelungita a deciziei privind IOO

ART. 12
(1) in cazul in care Directia Generala a Vamilor decide, in urma cererii formulate de titular si in conditiile si termenele prevazute la art. 34 alin. (9) din Codul vamal al Uniunii, sa acorde o perioada de utilizare prelungita a unei decizii privind IOO care a fost revocata sau care a incetat sa mai fie valabila, notifica titularului o noua decizie de utilizare prelungita a deciziei privind IOO in care sunt indicate, in plus sau diferit fata de decizia privind IOO initiala:
a) data de sfarsit a perioadei de utilizare prelungita;
b) data si numarul de inregistrare al cererii prin care se solicita utilizarea prelungita;
c) locul si data emiterii deciziei de utilizare prelungita a deciziei privind IOO.
(2) Modelul notificarii este prevazut in anexa care face parte integranta din prezentele norme tehnice.
(3) in notificarea privind emiterea deciziei de utilizare prelungita a deciziei privind IOO, al carei model este prevazut in anexa, Directia Generala a Vamilor indica:
a) titularul deciziei de utilizare prelungita a deciziei privind IOO;
b) numarul de referinta a deciziei de utilizare prelungita a deciziei privind IOO;
c) data de sfarsit a valabilitatii deciziei privind IOO initiala;
d) data de sfarsit a perioadei de utilizare prelungita;
e) cantitatea maxima de marfuri care poate fi vamuita in perioada de utilizare prelungita;
f) statul membru sau statele membre in care marfurile pot fi vamuite in perioada de utilizare prelungita;
g) codul de document atribuit notificarii in baza de date TARIC-RO.
(4) Pentru punerea in aplicare a unei decizii de utilizare prelungita a deciziei privind IOO in cadrul unui regim vamal, aceasta se ataseaza la declaratia vamala. in caseta 44 a declaratiei vamale se mentioneaza:
a) codul de document atribuit deciziei de utilizare prelungita a deciziei privind IOO si codul de document atribuit notificarii in baza de date TARIC-RO;
b) numarul de referinta al deciziei de utilizare prelungita a deciziei privind IOO si numarul de inregistrare la Directia Generala a Vamilor al notificarii.

(5) Biroul vamal la care se prezinta o decizie de utilizare prelungita a deciziei privind IOO ia urmatoarele masuri:
a) opereaza pe versoul notificarii referintele declaratiei vamale si cantitatea inscrisa in aceasta pentru care s-a acordat utilizarea prelungita;
b) in situatia in care decizia de utilizare prelungita a deciziei privind IOO este emisa de Directia Generala a Vamilor si este valabila si pe teritoriul altor state membre sau este emisa de o autoritate vamala din alt stat membru si este valabila si pe teritoriul Romaniei, ia masurile necesare, daca este cazul, de constituire a unei garantii. Garantia se constituie in cazul in care
taxele la import si alte taxe prevazute pentru tara din care sunt originare in prezent marfurile sunt mai mari decat taxele la import si alte taxe prevazute pentru tara de origine indicata in decizia de utilizare prelungita a deciziei privind IOO. Cuantumul garantiei este egal cu diferenta acestor taxe;
c) informeaza de indata Directia Generala a Vamilor cu privire la titularul deciziei si cantitatea de marfuri inscrisa in declaratia vamala, furnizand, atunci cand este cazul, si o copie a deciziei de utilizare prelungita a deciziei privind IOO emisa de o autoritate vamala din alt stat membru si valabila pe teritoriul Romaniei;
d) ia masurile necesare de regularizare a situatiei cu privire la garantia constituita potrivit lit. b), de indata si in conformitate cu raspunsul comunicat de Directia Generala a Vamilor in urma informarii sale potrivit lit. c).
(6) Directia Generala a Vamilor, ca urmare a informarii sale de catre biroul vamal, potrivit alin. (5) lit. c), ia urmatoarele masuri:
a) initiaza de indata procedura de consultare a autoritatilor vamale competente din statele membre in care este emisa si/sau valabila decizia de utilizare prelungita a deciziei privind IOO, informandu-le cu privire la cantitatea utilizata in declaratia vamala si solicitand informatii cu privire la existenta disponibilului cantitatii utilizate si la dreptul titularului de a utiliza decizia pe teritoriul
Romaniei;
b) informeaza biroul vamal cu privire la dreptul titularului de a utiliza prelungit decizia privind IOO, in conformitate si de indata ce primeste raspunsul autoritatilor consultate.

CAPITOLUL VI
Verificarea respectarii caracterului obligatoriu al deciziilor privind IOO

ART. 13
Verificarea respectarii caracterului obligatoriu al deciziilor privind IOO si al deciziilor de utilizare prelungita a deciziilor privind IOO se efectueaza periodic de Directia Generala a Vamilor.
Rezultatele verificarii sunt luate in considerare in cadrul activitatii de control ulterior acordarii liberului de vama, in conformitate cu art. 48 din Codul vamal al Uniunii.

ART. 14
in scopul verificarii utilizarii prelungite, titularii deciziilor de utilizare prelungita a deciziilor privind IOO emise de Directia Generala a Vamilor transmit acesteia, in termen de 10 zile de la data de sfarsit a valabilitatii acestora, urmatoarele informatii:
a) numarul de referinta al deciziei de utilizare prelungita a deciziei privind IOO;
b) statele membre in care au beneficiat de utilizarea prelungita a deciziei;
c) numarul de referinta al declaratiilor vamale aferente marfurilor care au beneficiat de utilizarea prelungita a deciziei;
d) cantitatile utilizate corespunzator fiecarei declaratii vamale.

CAPITOLUL VII
Dreptul la o cale de atac

ART. 15
(1) impotriva deciziei privind IOO, titularul acesteia poate introduce o actiune in contencios administrativ, cu respectarea procedurii prealabile la Directia Generala a Vamilor, in conditiile si termenele prevazute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul in care solicitantul a depus o cerere pentru a obtine o decizie privind IOO si nu a obtinut o decizie privind cererea respectiva in termenul legal.

ANEXA
la normele tehnice
_________________________________________________
| Antetul oficial al Directiei Generale a Vamilor |
|_________________________________________________|
Nr. inregistrare ............../data ...........
NOTIFICARE
privind emiterea deciziei de utilizare prelungita a deciziei privind IOO
______________________________________________________________________________
| Titularul deciziei de utilizare prelungita a | |
| deciziei privind IOO | |
|_______________________________________________|______________________________|
| Numarul de referinta al deciziei de utilizare | |
| prelungita a deciziei privind IOO | |
|_______________________________________________|______________________________|
| Data de sfarsit a valabilitatii deciziei | |
| privind IOO initiala | |
|_______________________________________________|______________________________|
| Data de sfarsit a perioadei de utilizare | |
| prelungita | |
|_______________________________________________|______________________________|
| Cantitatea maxima de marfuri care poate fi | |
| vamuita in perioada de utilizare prelungita*1)| |
|_______________________________________________|______________________________|
| Statul membru sau statele membre in care | |
| marfurile pot fi vamuite in perioada de | |
| utilizare prelungita | |
|_______________________________________________|______________________________|
| Codul de document atribuit notificarii in baza| |
| de date TARIC-RO | |
|_______________________________________________|______________________________|
NOTa:
impotriva deciziei de utilizare prelungita a deciziei privind IOO, titularul
acesteia poate introduce o actiune in contencios administrativ, cu respectarea
procedurii prealabile la Directia Generala a Vamilor, in conditiile si termenele
prevazute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Numele si functia persoanei care semneaza
......................................
Semnatura si stampila
................................
------------
*1) Cantitatile de marfuri pentru care se efectueaza formalitati vamale se
inscriu pe versoul notificarii de biroul vamal competent pentru plasarea
marfurilor sub regim vamal.
______________________________________________________________________________
|Nr. | Declaratia vamala | Viza | Observatii |
|crt.|_________________________________________________| biroului | |
| | MRN | Data | Statul membru | Cantitate declarata| vamal | |
|____|_____|______|_______________|____________________|__________|____________|
| | | | | | | |
|____|_____|______|_______________|____________________|__________|____________|
| | | | | | | |
|____|_____|______|_______________|____________________|__________|____________|
| | | | | | | |
|____|_____|______|_______________|____________________|__________|____________|
| | | | | | | |
|____|_____|______|_______________|____________________|__________|____________|
| | | | | | | |
|____|_____|______|_______________|____________________|__________|____________|
| | | | | | | |
|____|_____|______|_______________|____________________|__________|____________|
| | | | | | | |
|____|_____|______|_______________|____________________|__________|____________|
| | | | | | | |
|____|_____|______|_______________|____________________|__________|____________|
| | | | | | | |
|____|_____|______|_______________|____________________|__________|____________|
| | | | | | | |
|____|_____|______|_______________|____________________|__________|____________|
| | | | | | | |
|____|_____|______|_______________|____________________|__________|____________|
| | | | | | | |
|____|_____|______|_______________|____________________|__________|____________|
| | | | | | | |
|____|_____|______|_______________|____________________|__________|____________|
| | | | | | | |
|____|_____|______|_______________|____________________|__________|____________|
| | | | | | | |
|____|_____|______|_______________|____________________|__________|____________|
| | | | | | | |
|____|_____|______|_______________|____________________|__________|____________|
| | | | | | | |
|____|_____|______|_______________|____________________|__________|____________|
| | | | | | | |
|____|_____|______|_______________|____________________|__________|____________|
| | | | | | | |
|____|_____|______|_______________|____________________|__________|____________|
| | | | | | | |
|____|_____|______|_______________|____________________|__________|____________|
| | | | | | | |
|____|_____|______|_______________|____________________|__________|____________|
| | | | | | | |
|____|_____|______|_______________|____________________|__________|____________|
| | | | | | | |
|____|_____|______|_______________|____________________|__________|____________|
| | | | | | | |
|____|_____|______|_______________|____________________|__________|____________|
| | | | | | | |
|____|_____|______|_______________|____________________|__________|____________|
| | | | | | | |
|____|_____|______|_______________|____________________|__________|____________|
| | | | | | | |
|____|_____|______|_______________|____________________|__________|____________|
| | | | | | | |
|____|_____|______|_______________|____________________|__________|____________|
| | | | | | | |
|____|_____|______|_______________|____________________|__________|____________|
| | | | | | | |
|____|_____|______|_______________|____________________|__________|____________|
| | | | | | | |
|____|_____|______|_______________|____________________|__________|____________|
| | | | | | | |
|____|_____|______|_______________|____________________|__________|____________|
| | | | | | | |
|____|_____|______|_______________|____________________|__________|____________|
| | | | | | | |
|____|_____|______|_______________|____________________|__________|____________|
| | | | | | | |
|____|_____|______|_______________|____________________|__________|____________|
| | | | | | | |
|____|_____|______|_______________|____________________|__________|____________|
| | | | | | | |
|____|_____|______|_______________|____________________|__________|____________|
| | | | | | | |
|____|_____|______|_______________|____________________|__________|____________|
| | | | | | | |
|____|_____|______|_______________|____________________|__________|____________|
| | | | | | | |
|____|_____|______|_______________|____________________|__________|____________|
| | | | | | | |
|____|_____|______|_______________|____________________|__________|____________|
| | | | | | | |
|____|_____|______|_______________|____________________|__________|____________|

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Data aparitiei: 27 Aprilie 2016


Votati articolul "Ordin 1192/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind solicitarea, emiterea si aplicarea deciziilor privind informatiile de origine obligatorii in Romania":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Mijloace fixe

Intrebare: Va rog sa ma ajutati cu articolele contabile .....avem in firma o autobasculanta amortizata integral care vrem sa o vindem la fier vechi...cum sa fac factura si care sunt articolele contabile.....va multumesc..o zi buna!!!

Raspuns: va multumesc pentru ajutor...o zi contabila usoara...... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 27 Aprilie 2016 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user

Intrebare antispam: 4 + 3 =
  Da, doresc să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare

Adauga acest articol in site-ul tau

Subiectele saptamanii

 • Schimbari procedurale pentru contribuabilii mijlocii de la 01 aprilie 2018

  • Prin Legea nr. 30/2018 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 49 din 18/01/2018 au fost completate dispozitiile art. 30 din Codul de procedura fiscala. La acest articol se introduce un nou alineat care prevede ca administrarea obligatiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, inclusiv de sediile secundare ale acestora, se realizează de organul fiscal de la nivel judeţean sau al municipiului Bucuresti, dupa caz. Aceste pr...» citeste mai departe aici

 • Proiectul de amanare a termenului pentru declaratia 600. Iata ce motive invoca Guvernul!

  • Ministerul Finantelor a facut public proiectul de ordonanta de urgenta referitor la amanarea termenului de depunere a controversatei declaratii 600. Conform informatiilor prezentate in acest document, noul termen de depunere a declaratiei 600 va fi 1 martie 2018, nu 31 ianuarie, asa cum este in prezent. Conform unui articol anterior despre ...» citeste mai departe aici

 • Ministrul Finantelor: Ne gandim sa nu mai fie necesara depunerea Declaratiei 600 ai plata sa se faca pe baza de CNP

  • Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat marti la Senat, ca regimul declararii veniturilor din activitati independente ar putea fi modificat astfel incat sa nu mai fie necesara depunerea Declaratiei 600, iar plata contributiilor sociale aferente sa se faca pe baza de CNP. „Ne gandim la posibilitatea ca persoanele vizate sa nu mai depuna Declaratia 600 si plata sa se faca pe baza de CNP (n.n.- Cod Numeric Personal)”, a declarat Ionut Misa la intrebarile legat...» citeste mai departe aici

 • Impozit pe venitul obtinut din tranzactii imobiliare. Cum se procedeaza?

  • In analiza de astazi dezbatem cazul unei persoane fizice inregistrata drept platitoare de TVA pentru tranzactii imobiliare. Intrebarea este daca aceasta plateste 3% impozit tranzactii, retinut de notar sau 10% impozit pe venit.   Iata raspunsul specialistului! Se face apel la dispozitiile art. 67 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, potrivit carora veniturile din activitati independ...» citeste mai departe aici

 • Buletin ANAF: acte normative cu incidenta fiscala in perioada 15-19 ianuarie 2018

  • ANAF a publicat lista si continutul noutatilor legislative cu incidenta fiscala in perioada 15-19 ianuarie 2018, publicate in Monitorul Oficial. Mai jos puteti sa studiati cuprinsul numarului 4 (170) din 2018. 1. Legea nr.29/2018 privind anularea unor obligatii fiscale (M.Of. nr.52 din 18 ianuarie 2018);   2. Legea nr.30/2018 pentru completarea art.30 din Legea nr.207/2015 privind Codu...» citeste mai departe aici

 • ABC-ul investitiei la Bursa

  • Cu siguranta si voi ati ajuns la concluzia ca in prezent cel mai rau lucru care ti se poate intampla este sa fii neinformat. Cu atatea resurse in jurul nostru, nu poti sa-ti permiti sa spui „n-am stiut, n-am inteles, n-am aflat.” Stii acum cate ceva despre educatia financiara, despre imprumuturile in franci elvetieni, despre criza, Robor, despre imprumuturile online (krediti online), despre biroul de credit. Da...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial

Newsletter zilnic GRATUIT

Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate
Aboneaza-te la newsletterul Contabilul.ro si primesti gratuit Raportul special "Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate".
Stiri si analize economice
SATI

Atentie, Contabili!

Codul Fiscal 2018 - modificarile legii
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"


email
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu informatii si oferte contabile
X