email
Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 343 din 17 iulie 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Parlamentul României adopta prezenta lege.

Art. I

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1.La articolul 7, punctele 7 si 8 ale alineatului (1) vor avea urmatorul cuprins:

"7. contract de leasing financiar - orice contract de leasing care îndeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii:

a) riscurile si beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte;

b) contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul leasingului catre utilizator la momentul expirarii contractului;

c) utilizatorul are optiunea de a cumpara bunul la momentul expirarii contractului, iar valoarea reziduala exprimata în procente este mai mica sau egala cu diferenta dintre durata normala de functionare maxima si durata contractului de leasing, raportata la durata normala de functionare maxima, exprimata în procente;

d) perioada de leasing depaseste 80% din durata normala de functionare maxima a bunului care face obiectul leasingului; în întelesul acestei definitii, perioada de leasing include orice perioada pentru care contractul de leasing poate fi prelungit;

e) valoarea totala a ratelor de leasing, mai putin cheltuielile accesorii, este mai mare sau egala cu valoarea de intrare a bunului;

8. contract de leasing operational - orice contract de leasing încheiat între locator si locatar, care transfera locatarului riscurile si beneficiile dreptului de proprietate, mai putin riscul de valorificare a bunului la valoarea reziduala, si care nu îndeplineste niciuna dintre conditiile prevazute la pct. 7 lit. b)-e); riscul de valorificare a bunului la valoarea reziduala exista atunci când optiunea de cumparare nu este exercitata la începutul contractului sau când contractul de leasing prevede expres restituirea bunului la momentul expirarii contractului;"

2.La articolul 7 alineatul (1), litera a) a punctului 21 va avea urmatorul cuprins:

"a) o persoana fizica este afiliata cu alta persoana fizica, daca acestea sunt sot/sotie sau rude pâna la gradul al III-lea inclusiv. Între persoanele afiliate, pretul la care se transfera bunurile corporale sau necorporale ori se presteaza servicii reprezinta pret de transfer;"

3.La articolul 12, literele k) si l) vor avea urmatorul cuprins:

"k) venituri din servicii prestate în România, exclusiv transportul international si prestarile de servicii accesorii acestui transport;

l) venituri din prestarea de servicii de management sau de consultanta din orice domeniu, daca aceste venituri sunt obtinute de la un rezident sau daca veniturile respective sunt cheltuieli ale unui sediu permanent în România;"

4.La articolul 12, litera q) se abroga.

5.La articolul 12, dupa litera t) se introduce o noua litera, litera t), cu urmatorul cuprins:

"t) venituri realizate din lichidare sau dizolvare fara lichidare a unei persoane juridice române."

6.La articolul 15, dupa litera k) a alineatului (1) se introduce o noua litera, litera l), cu urmatorul cuprins:

"l) Fondul de garantare a pensiilor private, înfiintat potrivit legii."

7.La articolul 15, litera f) a alineatului (2) va avea urmatorul cuprins:

"f) dividendele si dobânzile obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din venituri scutite;"

8.Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 20: Venituri neimpozabile

Urmatoarele venituri sunt neimpozabile la calculul profitului impozabil:

a) dividendele primite de la o persoana juridica româna;

b) diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare, înregistrate ca urmare a încorporarii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se detin titluri de participare, precum si diferentele de valoare a investitiilor financiare pe termen lung, reprezentând actiuni detinute la societati afiliate, titluri de participare si investitii detinute ca imobilizari, înregistrate astfel potrivit reglementarilor contabile. Acestea sunt impozabile la data transmiterii cu titlu gratuit a cesionarii, a retragerii, lichidarii investitiilor financiare, precum si la data retragerii capitalului social la persoana juridica la care se detin titlurile de participare;

c) veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, precum si veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile;

d) veniturile neimpozabile, prevazute expres în acorduri si memorandumuri aprobate prin acte normative."

9.Dupa articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 201, cu urmatorul cuprins:

"Art. 201: Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene

(1) Dupa data aderarii României la Uniunea Europeana sunt, de asemenea, neimpozabile si:

a) dividendele primite de o persoana juridica româna, societate-mama, de la o filiala a sa situata într-un stat membru, daca persoana juridica româna întruneste cumulativ urmatoarele conditii:

1. plateste impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari;

2. detine minimum 15% din capitalul social al unei persoane juridice dintr-un stat membru, respectiv minimum 10%, începând cu 1 ianuarie 2009;

3. la data înregistrarii venitului din dividende detine participatia minima prevazuta la pct. 2, pe o perioada neîntrerupta de cel putin 2 ani.

Sunt, de asemenea, neimpozabile si dividendele primite de persoana juridica româna prin intermediul sediului sau permanent situat într-un stat membru, în cazul în care persoana juridica româna îndeplineste cumulativ conditiile prevazute la pct. 1-3;

b) dividendele primite de sediile permanente din România ale unor persoane juridice straine din alte state membre, societati-mama, care sunt distribuite de filialele acestora situate în state membre, daca persoana juridica straina întruneste, cumulativ, urmatoarele conditii:

1. are una dintre formele de organizare prevazute la alin. (4);

2. în conformitate cu legislatia fiscala a statului membru, este considerata a fi rezident al statului membru respectiv si, în temeiul unei conventii privind evitarea dublei impuneri încheiate cu un stat tert, nu se considera ca are sediul fiscal în afara Uniunii Europene;

3. plateste, în conformitate cu legislatia fiscala a unui stat membru, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari, impozit pe profit sau un impozit similar acestuia;

4. detine minimum 15% din capitalul social al filialei dintr-un stat membru, respectiv o participare minima de 10%, începând cu data de 1 ianuarie 2009;

5. la data înregistrarii venitului din dividende de catre sediul permanent din România, persoana juridica straina detine participatia minima prevazuta la pct. 4, pe o perioada neîntrerupta de cel putin 2 ani.

(2) Prevederile alin. (1) lit. a) si b) nu se aplica profiturilor repartizate persoanelor juridice române, respectiv sediilor permanente din România ale unor persoane juridice straine dintr-un stat membru, în legatura cu lichidarea unei filiale dintr-un stat membru.

(3) În aplicarea prevederilor prezentului articol, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) stat membru - stat al Uniunii Europene;

b) filiala dintr-un stat membru - persoana juridica straina al carei capital social include si participatia minima prevazuta la alin. (1) lit. a) pct. 2 si lit. b) pct. 4, detinuta de o persoana juridica româna, respectiv de un sediu permanent din România al unei persoane juridice straine dintr-un stat membru;

c) stat tert - oricare alt stat care nu este stat membru al Uniunii Europene.

(4) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) lit. b) pct. 1, formele de organizare pentru persoanele juridice straine sunt:

a) societatile înfiintate în baza legii belgiene, cunoscute ca 'societe anonyme'/'naamloze vennootschap', 'societe en commandite par actions'/'commanditaire vennootschap op aandelen', 'societe privee a responsabilite limitee'/'besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid', 'societe cooperative a responsabilite limitee'/'cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid', 'societe cooperative a responsabilite illimitee'/'cooperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid', 'societe en nom collectif'/'vennootschap onder firma', 'societe en commandite simple'/'gewone commanditaire vennootschap', întreprinderi publice ce au adoptat una dintre formele juridice mentionate mai sus, si alte societati constituite conform legii belgiene, supuse impozitului pe profit belgian;

b) societatile înfiintate în baza legii daneze, cunoscute ca 'aktieselskab' si 'anpartsselskatr', alte societati supuse impozitarii, conform legii impozitului pe profit, în masura în care venitul lor impozabil este calculat si impozitat în conformitate cu regulile generale ale legislatiei fiscale aplicabile la 'aktieselskaber';

c) societatile înfiintate în baza legii germane, cunoscute ca 'Aktiengesellschaft', 'Kommanditgesellschaft auf Aktien', 'Gesellschaft mit beschrankter Haftung', 'Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit', 'Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft', 'Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des offentlichen Rechts', si alte societati constituite conform legii germane, supuse impozitului pe profit german;

d) societatile înfiintate în baza legii grecesti, cunoscute ca si alte societati constituite conform legii grecesti, supuse impozitului pe profit grec;

e) societatile înfiintate în baza legii spaniole, cunoscute ca 'sociedad anonima', 'sociedad comanditaria por acciones', 'sociedad de responsabilidad limitada', organisme de drept public care functioneaza în baza legii private; alte entitati constituite conform legii spaniole, supuse impozitului pe profit spaniol ('Impuesto sobre Sociedades');

f) societatile înfiintate în baza legii franceze, cunoscute ca 'societe anonyme', 'societe en commandite par actions', 'societe a responsabilite limitee', 'societes par actions simplifiees', 'societes d'assurances mutuelles', 'caisses d'epargne et de prevoyance', 'societes civiles' care sunt automat supuse impozitului pe profit, 'cooperatives', 'unions de cooperatives', întreprinderi publice industriale si comerciale, precum si alte societati constituite conform legii franceze, supuse impozitului pe profit francez;

g) societatile înfiintate sau existente în baza legii irlandeze, organisme înfiintate în baza Legii asociatiilor industriale si de aprovizionare, societati de constructii înfiintate în baza Legii asociatiilor de constructii si trusturi bancare de economii, înfiintate în baza Legii trusturilor bancare de economii, 1989;

h) societatile înfiintate în baza legii italiene, cunoscute ca 'societa per azioni', 'societa in accomandita per azioni', 'societa a responsabilita limitata', 'societa cooperative', 'societa di mutua assicurazione', si entitati publice si private a caror activitate este în întregime sau în principal comerciala;

i) societatile înfiintate în baza legii statului Luxemburg, cunoscute ca 'societe anonyme', 'societe en commandite par actions', 'societe a responsabilite limitee', 'societe cooperative', 'societe cooperative organisee comme une societe anonyme', 'association d'assurances mutuelles', 'association d'epargne-pension' 'entreprise de nature commerciale, industrielle ou miniere de l'Etat, des communes, des syndicats de communes, des etablissements publics et des autres personnes morales de droit public', si alte societati constituite în baza legii luxemburgheze, supuse impozitului pe profit luxemburghez;

j) societatile înfiintate în baza legii olandeze, cunoscute ca 'naamloze vennootschap', 'besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid', 'Open commanditaire vennootschap', 'Cooperatie', 'onderlinge waarborgmaatschappij', 'Fonds voor gemene rekening', 'vereniging op cooperatieve grondslag', 'vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt', si alte societati constituite în baza legii olandeze si supuse impozitului pe profit olandez;

k) societatile înfiintate în baza legii austriece, cunoscute ca 'Aktiengesellschaft', 'Gesellschaft mit beschrankter Haftung', 'Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, 'Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften', 'Betriebe gewerblicher Art von Korperschaften des offentlichen Rechts', 'Sparkassen', si alte societati constituite în baza legii austriece si supuse impozitului pe profit austriac;

l) societatile comerciale sau societatile de drept civil ce au o forma comerciala si întreprinderile publice înfiintate în conformitate cu legea portugheza;

m) societatile înfiintate în baza legii finlandeze, cunoscute ca 'osakeyhtyio/aktiebolag', 'osuuskunta/andelslag', 'saastopankki/sparbank' and 'vakuutusyhtid/forsakringsbolag';

n) societatile înfiintate în baza legii suedeze, cunoscute ca as 'aktiebolag', 'forsakringsaktiebolag', 'ekonomiska foreningar', 'sparbanker', 'omsesidiga forsakringsbolag';

o) societatile înfiintate în baza legii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord;

p) societatile înfiintate în baza Reglementarii Consiliului nr. 2.157/2001/CE, din 8 octombrie 2001, privind Statutul societatii europene (SE) si a Directivei 2001/86/CE a Consiliului din 8 octombrie 2001, de completare a Statutului societatii europene în ceea ce priveste implicarea lucratorilor si asociatiile cooperatiste înfiintate în baza Reglementarii Consiliului (CE) nr. 1.435/2003, din 22 iulie 2003, privind Statutul Societatii Cooperative Europene (SCE) si a Directivei Consiliului 2003/72/CE, din 22 iulie 2003, de completare a Statutului Societatii Cooperative Europene cu privire la implicarea angajatilor;

q) societatile înfiintate în baza legislatiei cehe, cunoscute ca 'akciova spolecnost', 'spolecnost s rucenim omezenym';

r) societatile înfiintate în baza legii estoniene, cunoscute ca 'taisuhing', usaldusuhing', 'osauhing', 'aktsiaselis', 'tulundusuhistu';

s) societatile înfiintate în baza legii cipriote, cunoscute ca supuse impozitului pe profit cipriot;

s) societatile înfiintate în baza legii letone, cunoscute ca 'akciju sabiedn'ba', 'sabiedn'ba ar ierobezotu aibildi'bu';

t) societatile înfiintate în baza legii lituaniene;

t) societatile înfiintate în baza legii ungare, cunoscute ca 'kozkereseti tarsasag', 'beteti tarsasag', 'kozos vallalat', 'korlatolt feleiesegu tarsasag', 'reszvenytarsasag', 'egyesules', 'kozhasznu tarsasag', 'szovetkezet';

u) societatile înfiintate în baza legii malteze, cunoscute ca 'Kumpaniji ta' 'Responsabilita Limitata', 'Sogetajiet en commandite lil-kapital tagnhom maqsum f'azzjonijiet';

v) societatile înfiintate în baza legii poloneze, cunoscute ca 'spelka akcyjna', 'spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia';

w) societatile înfiintate în baza legii slovene, cunoscute ca 'delniaka druzba', 'komanditna druzba', 'druha z omejeno odgovornostjo';

x) societatile înfiintate în baza legislatiei slovace, cunoscute ca 'akciova spolocnost', 'spoldmost' s rucenim obmedzenym', 'komanditna spolocnost'.

(5) Dispozitiile prezentului articol transpun prevederile Directivei 90/435/CEE privind regimul fiscal comun care se aplica societatilor-mama si filialelor acestora din diferite state membre, amendata prin Directiva 2003/123/CE a Consiliului."

10.La articolul 21, litera e) a alineatului (2) va avea urmatorul cuprins:

"e) cheltuielile de transport si cazare în tara si în strainatate, efectuate de catre salariati si administratori;"

11.La articolul 21, literele b), c), j) si k) ale alineatului (3) vor avea urmatorul cuprins:

"b) suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari în România si în strainatate, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice;

c) cheltuielile sociale, în limita unei cote de pâna la 2%, aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare. Intra sub incidenta acestei limite, cu prioritate, ajutoarele pentru nastere, ajutoarele pentru înmormântare, ajutoarele pentru boli grave sau incurabile si protezele, precum si cheltuielile pentru functionarea corespunzatoare a unor activitati sau unitati aflate în administrarea contribuabililor; gradinite, crese, servicii de sanatate acordate în cazul bolilor profesionale si al accidentelor de munca pâna la internarea într-o unitate sanitara, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, camine de nefamilisti, precum si pentru scolile pe care le au sub patronaj. În cadrul acestei limite, pot fi deduse si cheltuielile reprezentând: tichete de cresa acordate de angajator în conformitate cu legislatia în vigoare, cadouri în bani sau în natura oferite copiilor minori si salariatilor, cadouri în bani sau în natura acordate salariatelor, costul prestatiilor pentru tratament si odihna, inclusiv transportul, pentru salariatii proprii si pentru membrii de familie ai acestora, ajutoare pentru salariatii care au suferit pierderi în gospodarie si contributia la fondurile de interventie ale asociatiei profesionale a minerilor, ajutorarea copiilor din scoli si centre de plasament;

................................................

j) cheltuielile efectuate, în numele unui angajat, la schemele de pensii facultative, în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 200 euro într-un an fiscal pentru fiecare participant;

k) cheltuielile cu primele de asigurare voluntara de sanatate, în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 200 euro într-un an fiscal pentru fiecare participant;"

12.La articolul 21, literele c), m), p) si s) ale alineatului (4) vor avea urmatorul cuprins:

"c) cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsa din gestiune ori degradate, neimputabile, pentru care nu au fost încheiate contracte de asigurare, precum si taxa pe valoarea adaugata aferenta, daca aceasta este datorata potrivit prevederilor titlului VI. Nu intra sub incidenta acestor prevederi stocurile si mijloacele fixe amortizabile, distruse ca urmare a unor calamitati naturale sau a altor cauze de forta majora, în conditiile stabilite prin norme;

................................................

m) cheltuielile cu serviciile de management, consultanta, asistenta sau alte prestari de servicii, pentru care contribuabilii nu pot justifica necesitatea prestarii acestora, în scopul activitatilor desfasurate si pentru care nu sunt încheiate contracte;

................................................

p) cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile ulterioare, si ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei care acorda burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, daca totalul acestor cheltuieli îndeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

1. este în limita a 3 0/00 din cifra de afaceri;

2. nu depaseste mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

În limitele respective se încadreaza si cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept public, în scopul constructiei de localuri, al dotarilor, achizitiilor de tehnologie a informatiei si de documente specifice, finantarii programelor de formare continua a bibliotecarilor, schimburilor de specialisti, a burselor de specializare, a participarii la congrese internationale;

................................................

s) cheltuielile cu taxele si cotizatiile catre organizatiile neguvernamentale sau asociatiile profesionale care au legatura cu activitatea desfasurata de contribuabili si care depasesc echivalentul în lei a 4.000 euro anual, altele decât cele prevazute la alin. (2) lit. g) si m)."

13.La articolul 22, litera d) a alineatului (1) va avea urmatorul cuprins:

"d) provizioanele specifice, constituite potrivit legilor de organizare si functionare, de catre institutiile de credit, institutiile financiare nebancare înscrise în Registrul general tinut de Banca Nationala a României, precum si provizioanele specifice constituite de alte persoane juridice similare;"

14.La articolul 22, literele e) si f) ale alineatului (1) se abroga.

15.La articolul 22, litera h) a alineatului (1) va avea urmatorul cuprins:

"h) rezervele tehnice constituite de societatile de asigurare si reasigurare, potrivit prevederilor legale de organizare si functionare, cu exceptia rezervei de egalizare. Pentru contractele de asigurare cedate în reasigurare, rezervele se diminueaza astfel încât nivelul acestora sa acopere partea de risc care ramâne în sarcina asiguratorului, dupa deducerea reasigurarii;"

16.La articolul 22, dupa litera k) a alineatului (1) se introduce o noua litera, litera l), cu urmatorul cuprins:

"l) provizioanele constituite de companiile aeriene din România pentru acoperirea cheltuielilor de întretinere si reparare a parcului de aeronave si a componentelor aferente, potrivit programelor de întretinere a aeronavelor, aprobate corespunzator de catre Autoritatea Aeronautica Civila Româna."

17.La articolul 23, alineatele (4) si (7) vor avea urmatorul cuprins:

"(4) Dobânzile si pierderile din diferente de curs valutar, în legatura cu împrumuturile obtinute direct sau indirect de la banci internationale de dezvoltare si organizatii similare, mentionate în norme, si cele care sunt garantate de stat, cele aferente împrumuturilor obtinute de la institutiile de credit române sau straine, institutiile financiare nebancare, de la persoanele juridice care acorda credite potrivit legii, precum si cele obtinute în baza obligatiunilor admise la tranzactionare pe o piata reglementata nu intra sub incidenta prevederilor prezentului articol.

................................................

(7) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplica societatilor comerciale bancare, persoane juridice române, sucursalelor bancilor straine care îsi desfasoara activitatea în România, societatilor de leasing pentru operatiunile de leasing, societatilor de credit ipotecar, institutiilor de credit, precum si institutiilor financiare nebancare."

18.La articolul 24, alineatul (15) va avea urmatorul cuprins:

"(15) Pentru mijloacele fixe amortizabile, deducerile de amortizare se determina fara a lua în calcul amortizarea contabila. Câstigurile sau pierderile rezultate din vânzarea ori din scoaterea din functiune a acestor mijloace fixe se calculeaza pe baza valorii fiscale a acestora, care reprezinta valoarea fiscala de intrare a mijloacelor fixe, diminuata cu amortizarea fiscala. Pentru mijloacele fixe cu valoarea contabila evidentiata în sold la data de 31 decembrie 2003 amortizarea se calculeaza în baza valorii ramase neamortizate, pe durata normala de utilizare ramasa, folosindu-se metodele de amortizare aplicate pâna la aceasta data."

19.La articolul 27, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:

"(5) Daca o persoana juridica româna detine minimum 15%, respectiv 10%, începând cu anul 2009, din titlurile de participare la o alta persoana juridica româna care transfera active si pasive catre prima persoana juridica, printr-o operatiune prevazuta la alin. (3), anularea acestor titluri de participare nu se considera transfer impozabil."

20.La articolul 27, alineatul (6) se abroga.

21.Dupa articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 271, cu urmatorul cuprins:

"Art. 271: Regimul fiscal comun care se aplica fuziunilor, divizarilor, divizarilor partiale, transferurilor de active si schimburilor de actiuni între societatile din diferite state membre ale Uniunii Europene

(1) Prevederile prezentului articol se aplica dupa data aderarii României la Uniunea Europeana.

(2) Prevederile prezentului articol se aplica operatiunilor de fuziune, divizare, divizare partiala, transferurilor de active si schimburilor de actiuni în care sunt implicate societati din doua sau mai multe state membre.

(3) În sensul prezentului articol, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

1. fuziune - operatiunea prin care:

a) una sau mai multe societati, în momentul si ca efect al dizolvarii fara lichidare, îsi transfera totalitatea activelor si pasivelor catre o alta societate existenta, în schimbul emiterii catre participantii lor a titlurilor de participare reprezentând capitalul celeilalte societati si, daca este cazul, al platii în numerar a maximum 10% din valoarea nominala ori, în absenta valorii nominale, a valorii nominale contabile echivalente a titlurilor respective;

b) doua sau mai multe societati, în momentul si ca efect al dizolvarii fara lichidare, îsi transfera totalitatea activelor si pasivelor unei alte societati care se înfiinteaza, în schimbul emiterii catre participantii lor a unor titluri de participare reprezentând capitalul noii societati si, daca este cazul, a platii în numerar a maximum 10% din valoarea nominala ori, în absenta valorii nominale, a valorii nominale contabile echivalente a titlurilor respective;

c) o societate, în momentul dizolvarii fara lichidare, îsi transfera totalitatea activelor si pasivelor catre societatea care detine toate titlurile de participare ce reprezinta capitalul sau;

2. divizare - operatiunea prin care o societate, în momentul si ca efect al dizolvarii fara lichidare, îsi transfera totalitatea activelor si pasivelor catre doua sau mai multe societati existente ori nou-înfiintate, în schimbul emiterii catre participantii sai, pe baza de proportionalitate, de titluri de participare reprezentând capitalul societatilor beneficiare si, daca este cazul, a sumei în numerar de maximum 10% din valoarea nominala sau, în absenta valorii nominale, a valorii nominale contabile echivalente a titlurilor;

3. divizare partiala - operatiunea prin care o societate transfera, fara a fi dizolvata, una sau mai multe ramuri de activitate, catre una sau mai multe societati existente ori nou-înfiintate, lasând cel putin o ramura de activitate în compania cedenta, în schimbul emiterii catre participantii sai, pe baza de proportionalitate, titlurile de participare reprezentând capitalul societatilor beneficiare si, daca este cazul, a sumei în numerar de maximum 10% din valoarea nominala sau, în absenta valorii nominale, a valorii nominale contabile echivalente a titlurilor;

4. active si pasive transferate - activele si pasivele societatii cedente care, în urma fuziunii, divizarii sau divizarii partiale, sunt integrate unui sediu permanent al societatii beneficiare, situat în statul membru al societatii cedente, si care contribuie la generarea profiturilor sau pierderilor luate în calcul la stabilirea bazei de impozitare;

5. transfer de active - operatiunea prin care o societate transfera, fara a fi dizolvata, totalitatea sau una ori mai multe ramuri ale activitatii sale catre alta societate, în schimbul transferarii titlurilor de participare reprezentând capitalul societatii beneficiare;

6. schimb de actiuni - operatiunea prin care o societate dobândeste o participatie în capitalul altei societati în asa fel încât dobândeste majoritatea drepturilor de vot sau majoritatea titlurilor de participare în societatea respectiva, în schimbul emiterii catre participantii acesteia din urma, în schimbul titlurilor lor, a titlurilor reprezentând capitalul societatii initiale si, daca este cazul, a sumei în numerar de maximum 10% din valoarea nominala sau, în absenta valorii nominale, a valorii nominale contabile echivalente a titlurilor emise ca valoare de schimb;

7. societate cedenta - societatea care îsi transfera activele si pasivele ori care transfera totalitatea sau una ori mai multe dintre ramurile activitatii sale;

8. societate beneficiara - societatea care primeste activele si pasivele sau totalitatea ori una sau mai multe dintre ramurile de activitate ale societatii cedente;

9. societate achizitionata - societatea în care alta societate detine o participatie, în urma unui schimb de titluri de participare;

10. societate achizitoare - societatea care achizitioneaza o participatie, din actiunile unei societati, în urma unui schimb de titluri de participare;

11. ramura de activitate - totalitatea activului si pasivului unei diviziuni dintr-o societate care, din punct de vedere organizatoric, constituie o activitate independenta, adica o entitate capabila sa functioneze prin propriile mijloace;

12. societate dintr-un stat membru - orice societate care îndeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) are una dintre formele de organizare prezentate în anexa care face parte integranta din prezentul titlu;

b) în conformitate cu legislatia fiscala a statului membru, este considerata ca avându-si sediul fiscal în statul membru si, în temeiul conventiei încheiate cu un stat tert privind evitarea dublei impuneri, nu se considera ca are sediul fiscal în afara Uniunii Europene;

c) plateste impozit pe profit sau un impozit similar impozitului pe profit, fara posibilitatea unei optiuni ori exceptari.

(4) Operatiunile de fuziune sau de divizare nu sunt transferuri impozabile pentru diferenta dintre pretul de piata al elementelor din activ si pasiv transferate si valoarea lor fiscala.

(5) Dispozitiile alin. (4) se aplica numai daca compania beneficiara calculeaza amortizarea si orice câstig sau pierdere, aferente activelor si pasivelor transferate, în concordanta cu dispozitiile care ar fi fost aplicate companiei cedente daca fuziunea, divizarea sau divizarea partiala nu ar fi avut loc.

(6) În cazul în care provizioanele sau rezervele constituite au fost anterior deduse din baza impozabila de catre societatea cedenta si nu provin de la sediile permanente din strainatate, aceste provizioane sau rezerve pot fi preluate, în aceleasi conditii de deducere, de catre sediul permanent al societatii beneficiare situat în România, societatea beneficiara asumându-si astfel drepturile si obligatiile societatii cedente.

(7) Referitor la operatiunile mentionate la alin. (2), în situatia în care societatea cedenta înregistreaza pierdere fiscala, determinata potrivit prezentului titlu, aceasta nu se recupereaza de catre sediul permanent al societatii beneficiare situat în România.

(8) Atunci când o societate beneficiara detine o participatie la capitalul societatii cedente, veniturile societatii beneficiare provenite din anularea participatiei sale nu se impoziteaza în cazul în care participatia societatii beneficiare la capitalul societatii cedente este mai mare de 15%, respectiv 10%, începând cu data de 1 ianuarie 2009.

(9) În cazul schimbului de actiuni se aplica urmatoarele:

a) atribuirea, în cazul fuziunii, divizarii sau al unui schimb de actiuni, a titlurilor de participare reprezentând capitalul societatii beneficiare ori achizitoare unui participant al societatii cedente sau achizitionate, în schimbul unor titluri reprezentând capitalul acestei societati, nu reprezinta transferuri impozabile potrivit prezentului titlu si titlului III;

b) atribuirea, în cazul divizarii partiale, a titlurilor de participare ale societatii cedente, reprezentând capitalul societatii beneficiare, nu reprezinta transferuri impozabile potrivit prezentului titlu si titlului III;

c) dispozitiile lit. a) se aplica numai daca actionarul nu atribuie titlurilor de participare primite o valoare fiscala mai mare decât valoarea pe care acestea o aveau înainte de fuziune, divizare sau schimb de actiuni;

d) dispozitiile lit. b) se aplica numai daca actionarul nu atribuie titlurilor de participare primite si celor detinute în compania cedenta o valoare fiscala mai mare decât valoarea titlurilor detinute la societatea cedenta înainte de divizarea partiala;

e) profitul sau venitul provenit din cesionarea ulterioara a titlurilor de participare se impoziteaza potrivit prevederilor prezentului titlu sau ale titlului III, dupa caz;

f) expresia valoare fiscala reprezinta valoarea ce este utilizata pentru calcularea veniturilor sau pierderilor, în scopul determinarii venitului impozabil ori aportului de capital al unui participant al societatii;

(10) Dispozitiile alin. (4)-(9) se aplica si transferului de active.

(11) Prevederile prezentului articol nu se aplica atunci când fuziunea, divizarea, divizarea partiala, transferul de active sau schimbul de actiuni:

a) are ca obiectiv principal sau ca unul dintre principalele obiective frauda si evaziunea fiscala. Faptul ca una dintre operatiunile prevazute la alin. (2) nu este îndeplinita din motive economice valabile, cum ar fi restructurarea sau rationalizarea activitatilor societatilor participante la operatiune, poate constitui o prezumtie ca operatiunea are ca obiectiv principal sau ca unul dintre obiectivele principale frauda si evaziunea fiscala;

b) are drept efect faptul ca o societate, implicata sau nu în operatiune, nu mai îndeplineste conditiile necesare reprezentarii angajatilor în organele de conducere ale societatii, în conformitate cu acordurile în vigoare înainte de operatiunea respectiva. Aceasta prevedere se aplica în masura în care în societatile la care face referire prezentul articol nu se aplica dispozitiile comunitare care contin norme echivalente privind reprezentarea angajatilor în organele de conducere ale societatii.

(12) Dispozitiile prezentului articol transpun prevederile Directivei 90/434/CEE privind impunerea fuziunilor, divizarilor si transferului activelor si schimburilor de valori mobiliare între companii ale unor state membre diferite, amendata prin Directiva 2005/19/CE."

22.Articolul 34 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 34: Plata impozitului

(1) Plata impozitului se face astfel:

a) contribuabilii, societati comerciale bancare, persoane juridice române, si sucursalele din România ale bancilor, persoane juridice straine, au obligatia de a plati impozit pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, actualizate cu indicele de inflatie (decembrie fata de luna decembrie a anului anterior), estimat cu ocazia elaborarii bugetului initial al anului pentru care se efectueaza platile anticipate. Termenul pâna la care se efectueaza plata impozitului anual este termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit, prevazut la art. 35 alin. (1);

b) contribuabilii, altii decât cei prevazuti la lit. a), au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit trimestrial, pâna la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul, daca în prezentul articol nu se prevede altfel. Începând cu anul 2008, acesti contribuabili urmeaza sa aplice sistemul platilor anticipate prevazut pentru contribuabilii mentionati la lit. a).

(2) În cazul asocierilor fara personalitate juridica, impozitul datorat de catre contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) si e) si retinut de catre persoana juridica responsabila se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit asupra partii din profiturile asocierii, care este atribuibila fiecarui asociat. Persoana responsabila are obligatia de a declara si plati impozitul pe profit trimestrial, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se distribuie rezultatul asocierii.

(3) Contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. d) au obligatia de a declara si plati impozit pe profit trimestrial, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului.

(4) Organizatiile nonprofit au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit anual, pâna la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul.

(5) Contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si plantelor tehnice, pomicultura si viticultura au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit anual, pâna la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul.

(6) Contribuabilii prevazuti la alin. (1) lit. a) au obligatia de a declara si efectua trimestrial plati anticipate, în contul impozitului pe profit anual, în suma de o patrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele de inflatie (decembrie fata de luna decembrie a anului anterior), estimat cu ocazia elaborarii bugetului initial al anului pentru care se efectueaza platile anticipate, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se efectueaza plata. Impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza caruia se determina platile anticipate, este impozitul pe profit datorat conform declaratiei privind impozitul pe profit pentru anul precedent, fara a lua în calcul platile anticipate efectuate în acel an.

(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (6), contribuabilii prevazuti la alin. (1) lit. a) nou-înfiintati, înfiintati în cursul anului precedent sau care, la sfârsitul anului fiscal precedent, înregistreaza pierdere fiscala, efectueaza plati anticipate în contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectueaza plata anticipata.

(8) Prin exceptie de la prevederile alin. (6), contribuabilii prevazuti la alin. (1) lit. a), care înregistreaza pierdere contabila la sfârsitul unui trimestru, nu mai au obligatia de a efectua plata anticipata stabilita pentru acel trimestru.

(9) Declararea, regularizarea si plata impozitului pe profit aferent anului fiscal 2006, în cazul contribuabililor prevazuti la alin. (1) lit. a), se efectueaza pâna la data de 31 martie 2007.

(10) Contribuabilii prevazuti la alin. (1) lit. b) platesc pentru ultimul trimestru o suma egala cu impozitul calculat si evidentiat pentru trimestrul III al aceluiasi an fiscal, urmând ca plata finala a impozitului pe profit pentru anul fiscal sa se faca pâna la termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit prevazut la art. 35 alin. (1).

(11) Contribuabilii prevazuti la alin. (1) lit. b), care definitiveaza pâna la data de 15 februarie închiderea exercitiului financiar anterior, depun declaratia anuala de impozit pe profit si platesc impozitul pe profit aferent anului fiscal încheiat, pâna la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator.

(12) Persoanele juridice care înceteaza sa existe în cursul anului fiscal au obligatia sa depuna, prin exceptie de la prevederile art. 35 alin. (1), declaratia anuala de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pâna la data depunerii situatiilor financiare la registrul comertului.

(13) Obligatiile fiscale reglementate de prezentul titlu sunt venituri ale bugetului de stat. Impozitul pe profit datorat pentru anul 2006 de catre regiile autonome din subordinea consiliilor locale si a consiliilor judetene, precum si de catre societatile comerciale în care consiliile locale si/sau judetene sunt actionari majoritari se declara, se regularizeaza si se plateste la bugetele locale respective, pâna la data de 31 martie 2007. Dobânzile/majorarile de întârziere si amenzile înregistrate de catre regiile autonome din subordinea consiliilor locale si a consiliilor judetene, precum si de catre societatile comerciale în care consiliile locale si/sau judetene sunt actionari majoritari se datoreaza si se platesc potrivit legii.

(14) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a), indicele de inflatie necesar pentru actualizarea platilor anticipate se comunica, prin ordin al ministrului finantelor publice, pâna la data de 15 aprilie a anului fiscal pentru care se efectueaza platile anticipate."

23.La articolul 35, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

"Art. 35

(1) Contribuabilii au obligatia sa depuna o declaratie anuala de impozit pe profit pâna la data de 15 aprilie inclusiv a anului urmator."

24.Articolul 36 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 36: Declararea si retinerea impozitului pe dividende

(1) O persoana juridica româna care plateste dividende catre o persoana juridica româna are obligatia sa retina, sa declare si sa plateasca impozitul pe dividende, retinut catre bugetul de stat, astfel cum se prevede în prezentul articol.

(2) Impozitul pe dividende se stabileste prin aplicarea unei cote de impozit de 10% asupra dividendului brut platit catre o persoana juridica româna.

(3) Impozitul pe dividende care trebuie retinut se declara si se plateste la bugetul de stat pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care se plateste dividendul. În cazul în care dividendele distribuite nu au fost platite pâna la sfârsitul anului în care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plateste pâna la data de 31 decembrie a anului respectiv.

(4) Prevederile prezentului articol nu se aplica în cazul dividendelor platite de o persoana juridica româna unei alte persoane juridice române, daca beneficiarul dividendelor detine minimum 15%, respectiv 10%, începând cu anul 2009, din titlurile de participare ale acesteia la data platii dividendelor, pe o perioada de 2 ani împliniti pâna la data platii acestora. Prevederile prezentului alineat se aplica dupa data aderarii României la Uniunea Europeana.

(5) Cota de impozit pe dividende prevazuta la alin. (2) se aplica si asupra sumelor distribuite fondurilor deschise de investitii."

25.Dupa articolul 38 din capitolul VII al titlului II "Impozitul pe profit" se introduce o noua anexa, cu urmatorul cuprins:

"ANEXA: LISTA SOCIETATILOR la care se face referire în art. 271 alin. (3) pct. 12 lit. a)

a) societatile înfiintate în baza Reglementarii Consiliului nr. 2.157/2001/CE, din 8 octombrie 2001, privind statutul societatii europene (SE) si a Directivei 2001/86/CE a Consiliului, din 8 octombrie 2001, de completare a Statutului societatii europene în ceea ce priveste implicarea lucratorilor si asociatiile cooperatiste înfiintate în baza Reglementarii Consiliului (CE) nr. 1.435/2003, din 22 iulie 2003, privind Statutul Societatii Cooperative Europene (SCE) si a Directivei Consiliului 2003/72/CE, din 22 iulie 2003, de completare a Statutului Societatii Cooperative Europene cu privire la implicarea angajatilor;

b) societatile înfiintate în baza legii belgiene, cunoscute ca 'societe anonyme'/'naamloze vennootschap', 'societe en commandite par actions'/'commanditaire vennootschap op aandelen', 'societe privee a responsabilite limitee'/'besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid', 'societe cooperative a responsabilite limitee'/'cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid', 'societe cooperative a responsabilite illimitee'/'cooperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid', 'societe en nom collectif'/'vennootschap onder firma', 'societe en commandite simple'/'gewone commanditaire vennootschap', întreprinderi publice ce au adoptat una dintre formele juridice mentionate mai sus, si alte societati constituite conform legii belgiene, supuse impozitului pe profit belgian;

c) societatile înfiintate în baza legislatiei cehe, cunoscute ca 'akciova spolecnost', 'spolemost s rucenim omezenym';

d) societatile înfiintate în baza legii daneze, cunoscute ca 'aktieselskab' si 'anpartsselskab'; alte societati supuse impozitarii conform legii impozitului pe profit, în masura în care venitul lor impozabil este calculat si impozitat în conformitate cu regulile generale ale legislatiei fiscale aplicabile la 'aktieselskaber';

e) societatile înfiintate în baza legii germane, cunoscute ca 'Aktiengesellschaft', 'Kommanditgesellschaft auf Aktien', 'Gesellschaft mit beschrankter Haftung', 'Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit', 'Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft', 'Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des offentlichen Rechts', si alte societati constituite conform legii germane, supuse impozitului pe profit german;

f) societatile înfiintate în baza legii estoniene ca 'taisuhing', 'usaldusuhing', 'osauhing', 'aktsiaselts', 'tulundusuhistu';

g) societatile înfiintate în baza legii grecesti, cunoscute ca

h) societatile înfiintate în baza legii spaniole, cunoscute ca 'sociedad anonima', 'sociedad comanditaria por acciones', 'sociedad de responsabilidad limitada', organisme de drept public care functioneaza în baza legii private;

i) societatile înfiintate în baza legii franceze, cunoscute ca 'societe anonyme', 'societe en commandite par actions', 'societe a responsabilite limitee', 'societes par actions simplifiees', 'societes d'assurances mutuelles', 'caisses d'epargnetele prevoyance', 'societes civiles', care sunt automat supuse impozitului pe profit, 'cooperatives', 'unions de cooperatives', întreprinderi publice industriale si comerciale si alte societati constituite conform legii franceze, supuse impozitului pe profit francez;

j) societatile înfiintate sau existente în baza legii irlandeze, organisme înfiintate pe baza legii asociatiilor industriale si de aprovizionare, societati de constructii, înfiintate pe baza legii asociatiilor de constructii, si trusturile bancare de economii, înfiintate pe baza legii trusturilor bancare de economii, 1989;

k) societatile înfiintate în baza legii italiene, cunoscute ca 'societa per azioni', 'societa in accomandita per azioni', 'societa a responsibilita limitata', 'societa cooperative', 'societa dimutua assircurazione' si entitati publice si private a caror activitate este în întregime sau în principal comerciala;

l) societatile înfiintate în baza legii cipriote ca 'eraipeieg', supuse impozitului pe profit;

m) societatile înfiintate în baza legii letone, cunoscute ca 'akciju sabiedn'ba', 'sabiedn'ba arierobeki atbildi'bu';

n) societatile înfiintate în baza legii lituaniene;

o) societatile înfiintate în baza legii statului Luxemburg, cunoscute ca 'societe anonyme', 'societe en commandite par actions', 'societe a responsabilita limitae', 'societe cooperative', 'societe cooperative organisee comme une societe anonyme', 'association d'assurances mutuelles', 'association d'epargne-pension', 'entreprise de nature commerciale, industrielle ou miniere de l'Etat, des communes, des syndicats de communes, des etablissements publics et des autres personnes morales de droit public', si alte societati constituite în baza legii luxemburgheze, supuse impozitului pe profit luxemburghez;

p) societatile înfiintate în baza legii ungare, cunoscute ca 'kozkereseti tarsasag', 'betati tarsasag', 'kozos vallalat', 'korlatolt felelossegu tarsasag', 'raszvanytarsasag', 'egyesules', 'kozhasznu tarsasag', 'szovetkezet';

q) societatile înfiintate în baza legii malteze, cunoscute ca 'Kumpaniji ta' Responsabilita Limitata', 'Sojstajiet en commandite li l-kapital tagnhom maqsum f'azzjonijiet';

r) societatile înfiintate în baza legii olandeze, cunoscute ca 'naamloze vennnootschap', 'besloten vennootschap met beperkteaansprakelijkheid', 'Open commanditaire vennootschap', 'Cooperatie', 'onderlinge waarborgmaatschappij', 'Fonds voor gemene rekening', 'Vereniging op cooperatieve grondslag', 'vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt', si alte societati constituite în baza legii olandeze si supuse impozitului pe profit olandez;

s) societatile înfiintate în baza legii austriece, cunoscute ca 'Aktiengesellschaft', 'Gesellschaft mitbeschrankter Haftung', 'Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften';

s) societatile înfiintate în baza legii poloneze, cunoscute ca 'spelka akcyjna', 'spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia';

t) societatile comerciale sau societatile de drept civil ce au forma comerciala, precum si alte entitati a caror activitate este de natura comerciala sau industriala, înregistrate potrivit legii portugheze;

t) societatile înfiintate în baza legii slovene, cunoscute ca 'delniska druzba', 'komanditna druzba', 'druzba z omejeno odgovornostjo';

u) societatile înfiintate în baza legislatiei slovace, cunoscute ca 'akciova spolocnost', 'spolocnost' s rucenim obmedzenym', 'komanditna spolocnost';

v) societatile înfiintate în baza legii finlandeze, cunoscute ca 'osakeyhtio/aktiebolag', 'osuuskunta/andelslag', 'saastopankki/sparbank' and 'vakuutusyhtid/forsakringsbolag';

w) societatile înfiintate în baza legii suedeze, cunoscute ca 'aktiebolag', 'forsakringsaktiebolag', 'ekonomiska foreningar', 'sparbanker', 'omsesidiga forsakringsbolag';

x) societatile înfiintate în baza legii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord."

26.La articolul 42, literele d) si j) vor avea urmatorul cuprins:

"d) pensiile pentru invalizii de razboi, orfanii, vaduvele/vaduvii de razboi, sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadrati în gradul I de invaliditate, precum si pensiile, altele decât pensiile platite din fonduri constituite prin contributii obligatorii la un sistem de asigurari sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative si cele finantate de la bugetul de stat;

................................................

j) sumele sau bunurile primite cu titlu de mostenire ori donatie. Pentru proprietatile imobiliare, în cazul mostenirilor si donatiilor se aplica reglementarile prevazute la art. 771 alin. (2) si (3);"

27.Articolul 43 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 43: Cotele de impozitare

(1) Cota de impozit este de 16% si se aplica asupra venitului impozabil corespunzator fiecarei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din:

a) activitati independente;

b) salarii;

c) cedarea folosintei bunurilor;

d) investitii;

e) pensii;

f) activitati agricole;

g) premii;

h) alte surse.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) cotele de impozit prevazute expres pentru categoriile de venituri cuprinse în titlul III."

28.La articolul 48, litera a) a alineatului (5) va avea urmatorul cuprins:

"a) cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum si pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, în limita unei cote de 5% din baza de calcul determinata conform alin. (6);"

29.La articolul 48, literele g) si h) ale alineatului (5) vor avea urmatorul cuprins:

"g) contributiile efectuate în numele angajatilor la fonduri de pensii facultative, în conformitate cu legislatia în vigoare, în limita echivalentului în lei a 200 euro anual pentru o persoana;

h) prima de asigurare voluntara de sanatate, conform legii, în limita echivalentului în lei a 200 euro anual pentru o persoana;"

30.La articolul 48, alineatul (6) va avea urmatorul cuprins:

"(6) Baza de calcul se determina ca diferenta între venitul brut si cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol, cotizatiile platite la asociatiile profesionale."

31.La articolul 52, litera d) a alineatului (1) va avea urmatorul cuprins:

"d) venituri din activitati desfasurate în baza contractelor/conventiilor civile încheiate potrivit Codului civil, altele decât cele mentionate la art. 78 alin. (1) lit. e);"

32.La articolul 55, dupa litera a) a alineatului (4) se introduce o noua litera, litera a1), cu urmatorul cuprins:

"a1) tichetele de cresa acordate potrivit legii;"

33.La articolul 55, litera k1) a alineatului (4) va avea urmatorul cuprins:

"k1) veniturile din salarii realizate de catre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, la functia de baza;"

34.La articolul 57, litera a) a alineatului (2) va avea urmatorul cuprins:

"a) la locul unde se afla functia de baza, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta între venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni, si urmatoarele:

- deducerea personala acordata pentru luna respectiva;

- cotizatia sindicala platita în luna respectiva;

- contributiile la fondurile de pensii facultative, astfel încât la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul în lei a 200 euro;"

35.La articolul 57, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:

"(21) În cazul veniturilor din salarii si/sau al diferentelor de venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul se calculeaza si se retine la data efectuarii platii, în conformitate cu reglementarile legale în vigoare privind veniturile realizate în afara functiei de baza la data platii, si se vireaza pâna la data de 25 a lunii urmatoare celei în care s-au platit."

36.La articolul 57, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:

"(4) Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentând pâna la 2% din impozitul stabilit la alin. (3), pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se înfiinteaza si functioneaza în conditiile legii, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii."

37.Dupa articolul 58 se introduce un nou articol, articolul 581, cu urmatorul cuprins:

"Art. 581: Deducerea sumelor economisite, potrivit legii, privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ

Contribuabilul poate deduce din veniturile impozabile din salarii, obtinute la functia de baza, cheltuielile efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit prevederilor Legii nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificarile si completarile ulterioare, în limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an. Obligatia acordarii acestei deduceri revine organului fiscal competent si procedura de aplicare se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice."

38.La articolul 60, alineatele (3) si (4) vor avea urmatorul cuprins:

"(3) Misiunile diplomatice si posturile consulare acreditate în România, precum si reprezentantele organismelor internationale ori reprezentantele societatilor comerciale si ale organizatiilor economice straine, autorizate potrivit legii sa îsi desfasoare activitatea în România, pot opta ca pentru angajatii acestora, care realizeaza venituri din salarii impozabile în România, sa îndeplineasca obligatiile privind calculul, retinerea si virarea impozitului pe veniturile din salarii. Prevederile alin. (2) nu se aplica contribuabililor, în cazul în care optiunea de mai sus este formulata si comunicata organului fiscal competent.

(4) Persoana fizica, juridica sau orice alta entitate la care contribuabilul îsi desfasoara activitatea, potrivit alin. (1), este obligata sa ofere informatii organului fiscal competent referitoare la data începerii desfasurarii activitatii de catre contribuabil si, respectiv, a încetarii acesteia, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, cu exceptia situatiei în care îndeplineste obligatia privind calculul, retinerea si virarea impozitului pe veniturile din salarii, potrivit alin. '(3)."

39.La articolul 65, literele c) si e) ale alineatului (1) vor avea urmatorul cuprins:

"c) câstiguri din transferul titlurilor de valoare. Reprezinta titlu de valoare orice valori mobiliare, titluri de participare la un fond deschis de investitii sau alt instrument financiar, calificat astfel de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si partile sociale;

................................................

e) venituri din lichidare sau dizolvare fara lichidare a unei persoane juridice."

40.La articolul 65, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

"(2) Sunt neimpozabile urmatoarele venituri din dobânzi:

a) venituri din dobânzi la depozitele la vedere/conturile curente;

b) venituri din dobânzi aferente titlurilor de stat si obligatiunilor municipale;

c) venituri sub forma dobânzilor bonificate la depozitele clientilor constituite în baza Legii nr. 541/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."

41.La articolul 65, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

"(3) Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate la prima tranzactionare a actiunilor emise de Fondul «Proprietatea» de catre persoanele fizice carora le-au fost emise aceste actiuni, în conditiile titlurilor I si VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare."

42.La articolul 66, alineatele (1) si (4) vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 66

(1) Câstigul/pierderea din transferul titlurilor de valoare, altele decât titlurile de participare la fondurile deschise de investitii si partile sociale, reprezinta diferenta pozitiva/negativa dintre pretul de vânzare si pretul de cumparare pe tipuri de titluri de valori, diminuata, dupa caz, cu costurile aferente tranzactiei. În cazul tranzactiilor cu actiuni primite de persoanele fizice cu titlu gratuit, în cadrul Programului de privatizare în masa, pretul de cumparare la prima tranzactionare va fi asimilat cu valoarea nominala a acestora. În cazul tranzactiilor cu actiuni cumparate la pret preferential, în cadrul sistemului stock options plan, câstigul se determina ca diferenta între pretul de vânzare si pretul de cumparare preferential, diminuat cu costurile aferente tranzactiei.

................................................

(4) Determinarea câstigului potrivit alin. (1)-(3) se efectueaza la data încheierii tranzactiei, pe baza contractului încheiat între parti."

43.La articolul 66, alineatul (41) se abroga.

44.La articolul 66, alineatele (5) si (6) vor avea urmatorul cuprins:

"(5) Câstigul net anual se determina ca diferenta între câstigurile si pierderile înregistrate în cursul anului respectiv, ca urmare a tranzactionarii titlurilor de valoare, altele decât partile sociale si valorile mobiliare în cazul societatilor închise. Câstigul net anual se calculeaza pe baza declaratiei privind venitul realizat, depusa conform prevederilor art. 83.

(6) Pentru tranzactiile din anul fiscal cu titlurile de valoare, altele decât partile sociale si valorile mobiliare, în cazul societatilor închise, fiecare intermediar sau platitor de venit, dupa caz, are urmatoarele obligatii:

a) calcularea câstigului anual/pierderii anuale pentru tranzactiile efectuate în cursul anului pentru fiecare contribuabil;

b) transmiterea informatiilor privind câstigul anual/pierderea anuala, precum si impozitul calculat si retinut ca plata anticipata, în forma scrisa catre acesta, pâna la data de 28 februarie a anului urmator celui pentru care se face calculul."

45.La articolul 66, dupa alineatul (6) se introduc doua noi alineate, alineatele (7) si (8), cu urmatorul cuprins:

"(7) Veniturile obtinute sub forma câstigurilor din operatiuni de vânzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni de acest gen reprezinta diferentele de curs favorabile rezultate din aceste operatiuni, în momentul încheierii operatiunii si evidentierii în contul clientului. Câstigul net anual se determina ca diferenta între câstigurile si pierderile înregistrate în cursul anului respectiv din astfel de operatiuni. Câstigul net anual se calculeaza pe baza declaratiei privind venitul realizat, depusa conform prevederilor art. 83. Pentru tranzactiile din anul fiscal, fiecare intermediar sau platitor de venit, dupa caz, are urmatoarele obligatii:

a) calcularea câstigului anual/pierderii anuale pentru tranzactiile efectuate în cursul anului pentru fiecare contribuabil;

b) transmiterea informatiilor privind câstigul anual/pierderea anuala, precum si impozitul calculat si retinut ca plata anticipata, în forma scrisa catre acesta, pâna la data de 28 februarie a anului urmator celui pentru care se face calculul.

(8) Venitul impozabil realizat din lichidare sau dizolvare fara lichidare a unei persoane juridice reprezinta excedentul distributiilor în bani sau în natura peste aportul la capitalul social al persoanei fizice beneficiare."

46.Articolul 67 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 67: Retinerea impozitului din veniturile din investitii

(1) Veniturile sub forma de dividende, inclusiv sumele primite ca urmare a detinerii de titluri de participare la fondurile închise de investitii, se impun cu o cota de 16% din suma acestora. Obligatia calcularii si retinerii impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine persoanelor juridice, odata cu plata dividendelor catre actionari sau asociati. Termenul de virare a impozitului este pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care se face plata. În cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pâna la sfârsitul anului în care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende se plateste pâna la data de 31 decembrie a anului respectiv.

(2) Veniturile sub forma de dobânzi pentru: depozitele la termen constituite, instrumentele de economisire dobândite, contractele civile încheiate, începând cu data de 1 ianuarie 2007, se impun cu o cota de 16% din suma acestora. Pentru veniturile sub forma de dobânzi, impozitul se calculeaza si se retine de catre platitorii de astfel de venituri la momentul înregistrarii în contul curent sau în contul de depozit al titularului, respectiv la momentul rascumpararii, în cazul unor instrumente de economisire. În situatia sumelor primite sub forma de dobânda pentru împrumuturile acordate pe baza contractelor civile, calculul impozitului datorat se efectueaza la momentul platii dobânzii. Virarea impozitului pentru veniturile din dobânzi se face lunar, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare înregistrarii/rascumpararii, în cazul unor instrumente de economisire, respectiv la momentul platii dobânzii, pentru venituri de aceasta natura, pe baza contractelor civile. Pentru depozitele la termen constituite, instrumentele de economisire dobândite, contractele civile încheiate, depozitele la vedere/conturile curente constituite anterior datei de 1 ianuarie 2007, dar a caror scadenta este începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru determinarea impozitului pe veniturile din dobânzi se aplica cota de impozit de la data constituirii.

(3) Calculul, retinerea si virarea impozitului pe veniturile din investitii, altele decât cele prevazute la alin. (1) si (2) se efectueaza astfel:

a) câstigul determinat din transferul titlurilor de valoare, altele decât partile sociale si valorile mobiliare în cazul societatilor închise, se impune cu o cota de 1%, impozitul retinut constituind plata anticipata în contul impozitului anual datorat. Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului reprezentând plata anticipata revine intermediarilor, societatilor de administrare a investitiilor în cazul rascumpararii de titluri de participare la fondurile deschise de investitii sau altor platitori de venit, dupa caz, la fiecare tranzactie. Impozitul calculat si retinut la sursa se vireaza la bugetul de stat, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care a fost retinut. Pentru tranzactiile din anul fiscal contribuabilul are obligatia depunerii declaratiei privind venitul realizat, pe baza careia organul fiscal stabileste impozitul anual datorat, respectiv impozitul anual pe care contribuabilul îl are de recuperat, si emite o decizie de impunere anuala, luându-se în calcul si impozitul retinut la sursa, reprezentând plata anticipata. Impozitul anual datorat se stabileste de organul fiscal competent astfel:

1. prin aplicarea cotei de 16% asupra câstigului net anual al fiecarui contribuabil, determinat potrivit prevederilor art. 66 alin. (5), pentru titlurile de valoare înstrainate sau rascumparate, în cazul titlurilor de participare la fonduri deschise de investitii, începând cu data de 1 ianuarie 2007, într-o perioada mai mica de 365 de zile de la data dobândirii;

2. prin aplicarea cotei de 1% asupra câstigului net anual al fiecarui contribuabil, determinat potrivit prevederilor art. 66 alin. (5), pentru titlurile de valoare înstrainate sau rascumparate, în cazul titlurilor de participare la fonduri deschise de investitii, începând cu data de 1 ianuarie 2007, într-o perioada mai mare de 365 de zile de la data dobândirii;

b) în cazul câstigurilor determinate din transferul valorilor mobiliare, în cazul societatilor închise, si din transferul partilor sociale, obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine dobânditorului. Calculul si retinerea impozitului de catre dobânditor se efectueaza la momentul încheierii tranzactiei, pe baza contractului încheiat între parti. Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 16% asupra câstigului, la fiecare tranzactie, impozitul fiind final. Transmiterea dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare sau a partilor sociale trebuie înscrisa în registrul comertului si/sau în registrul asociatilor/actionarilor, dupa caz, operatiune care nu se poate efectua fara justificarea virarii impozitului la bugetul de stat. Termenul de virare a impozitului este pâna la data la care se depun documentele pentru transcrierea dreptului de proprietate asupra partilor sociale sau a valorilor mobiliare la registrul comertului ori în registrul actionarilor, dupa caz, indiferent daca plata titlurilor respective se face sau nu esalonat;

c) câstigul din operatiuni de vânzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, se impune cu o cota de 1% la fiecare tranzactie, impozitul retinut constituind plata anticipata în contul impozitului anual datorat. Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine intermediarilor sau altor platitori de venit, dupa caz. Impozitul calculat si retinut, reprezentând plata anticipata, se vireaza pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care a fost retinut. Pentru tranzactiile din anul fiscal contribuabilul are obligatia depunerii declaratiei privind venitul realizat, pe baza careia organul fiscal stabileste impozitul anual datorat, respectiv impozitul anual pe care contribuabilul îl are de recuperat, si emite o decizie de impunere anuala, luându-se în calcul si impozitul retinut la sursa, reprezentând plata anticipata. Impozitul anual datorat se stabileste de organul fiscal competent, prin aplicarea cotei de 16% asupra câstigului net anual al fiecarui contribuabil, determinat potrivit prevederilor art. 66 alin. (7);

d) venitul impozabil obtinut din lichidare sau dizolvare fara lichidare a unei persoane juridice de catre actionari/asociati persoane fizice se impune cu o cota de 16%, impozitul fiind final. Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine persoanei juridice. Impozitul calculat si retinut la sursa se vireaza pâna la data depunerii situatiei financiare finale la oficiul registrului comertului, întocmita de lichidatori.

(4) Pierderile rezultate din tranzactiile cu parti sociale si valori mobiliare, în cazul societatilor închise, nu sunt recunoscute din punct de vedere fiscal, nu se compenseaza si nu se reporteaza.

(5) Pierderile rezultate din tranzactionarea titlurilor de valoare, altele decât cele prevazute la alin. (4), înregistrate în cursul anului fiscal, se compenseaza la sfârsitul anului fiscal cu câstigurile de aceeasi natura realizate din tranzactionarea titlurilor de valoare, altele decât cele prevazute la alin. (4), în cursul anului respectiv. Daca în urma acestei compensari rezulta o pierdere anuala, aceasta nu se reporteaza.

(6) Pierderile rezultate din operatiuni de vânzare/cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, înregistrate în cursul anului fiscal, se compenseaza la sfârsitul anului fiscal cu câstigurile de aceeasi natura realizate în cursul anului respectiv. Daca în urma acestei compensari rezulta o pierdere anuala, aceasta nu se reporteaza.

(7) Impozitul anual de recuperat, prevazut la alin. (3) lit. a) si d), se stabileste de organul fiscal competent ca diferenta între impozitul reprezentând plati anticipate efectuate în cursul anului si impozitul anual datorat. Organul fiscal va restitui contribuabilului sumele datorate, în termenul si conditiile stabilite de lege.

(8) În aplicarea prevederilor prezentului articol se utilizeaza norme privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe câstigul de capital din transferul titlurilor de valoare obtinut de persoanele fizice, aprobate prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare."

47.Articolul 671 se abroga.

48.Articolul 68 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 68

Veniturile din pensii reprezinta sume primite ca pensii de la fondurile înfiintate din contributiile sociale obligatorii facute catre un sistem de asigurari sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative si cele finantate de la bugetul de stat."

49.Articolul 69 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 69: Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii

Venitul impozabil lunar din pensii se stabileste prin deducerea din venitul din pensie a unei sume neimpozabile lunare de 900 lei si a contributiilor obligatorii calculate, retinute si suportate de persoana fizica."

50.La articolul 70, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:

"(8) În cazul veniturilor din pensii si/sau al diferentelor de venituri din pensii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul se calculeaza asupra venitului impozabil lunar si se retine la data efectuarii platii, în conformitate cu reglementarile legale în vigoare la data platii si se vireaza pâna la data de 25 a lunii urmatoare celei în care s-au platit."

51.La articolul 71, dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:

"d) valorificarea produselor agricole obtinute dupa recoltare, în stare naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate în arenda, catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati, pentru utilizare ca atare, începând cu data de 1 ianuarie 2008."

52.La articolul 74, alineatele (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:

"(2) Orice contribuabil care desfasoara o activitate agricola prevazuta la art. 71, pentru care venitul se determina pe baza de norma de venit, are obligatia de a depune anual o declaratie de venit la organul fiscal competent, pâna la data de 15 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs. În cazul unei activitati pe care contribuabilul începe sa o desfasoare dupa data de 15 mai, declaratia de venit se depune în termen de 15 zile inclusiv de la data la care contribuabilul începe sa desfasoare activitatea.

(3) În cazul unui contribuabil care determina venitul net din activitati agricole pe baza datelor din contabilitatea în partida simpla, acesta este obligat sa efectueze plati anticipate, aferente acestor venituri, la bugetul de stat, la termenele prevazute la art. 82 alin. (3). Platile anticipate vor fi regularizate de organul fiscal competent, care va emite o decizie de impunere anuala."

53.La articolul 74, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:

"(4) În cazul contribuabililor care realizeaza venituri banesti din agricultura, potrivit prevederilor art. 71 lit. d), prin valorificarea produselor vândute catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati pentru utilizare ca atare, impozitul se calculeaza prin retinere la sursa prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii produselor livrate, începând cu data de 1 ianuarie 2008, impozitul fiind final.

(5) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (4) se stabileste prin norme care se emit de catre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, cu avizul Ministerului Finantelor Publice."

54.La articolul 77, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:

"(4) Nu sunt impozabile veniturile obtinute din premii si din jocuri de noroc, în bani si/sau în natura, sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în suma de 600 lei pentru fiecare concurs sau joc de noroc, realizate de la acelasi organizator sau platitor într-o singura zi."

55.Articolul 771 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 771: Definirea venitului din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

(1) La transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii, contribuabilii datoreaza un impozit care se calculeaza astfel:

a) pentru constructiile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum si pentru terenurile de orice fel fara constructii, dobândite într-un termen de pâna la 3 ani inclusiv:

- 3% pâna la valoarea de 200.000 lei inclusiv;

- peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% calculate la valoarea ce depaseste 200.000 lei inclusiv;

b) pentru imobilele descrise la lit. a), dobândite la o data mai mare de 3 ani:

- 2% pâna la valoarea de 200.000 lei inclusiv;

- peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depaseste 200.000 lei inclusiv.

(2) Impozitul prevazut la alin. (1) nu se datoreaza în urmatoarele cazuri:

a) la dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si constructiilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul legilor speciale;

b) la dobândirea dreptului de proprietate cu titlul de donatie între rude si afini pâna la gradul al III-lea inclusiv, precum si între soti.

(3) Pentru transmisiunea dreptului de proprietate si a dezmembramintelor acestuia cu titlul de mostenire nu se datoreaza impozitul prevazut la alin. (1), daca succesiunea este dezbatuta si finalizata în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii. În cazul nefinalizarii procedurii succesorale în termenul prevazut mai sus, mostenitorii datoreaza un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale.

(4) Impozitul prevazut la alin. (1) si (3) se calculeaza la valoarea declarata de parti în actul prin care se transfera dreptul de proprietate sau dezmembramintele sale. În cazul în care valoarea declarata este inferioara valorii orientative stabilite prin expertiza întocmita de camera notarilor publici, impozitul se va calcula la aceasta valoare.

(5) Camerele notarilor publici vor actualiza, o data pe an, expertizele privind valoarea de circulatie a bunurilor imobile care vor fi comunicate la directiile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

(6) Impozitul prevazut la alin. (1) si (3) se va calcula si se va încasa de notarul public înainte de autentificarea actului sau, dupa caz, întocmirea încheierii de finalizare a succesiunii. În cazul în care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembramintelor acestuia, pentru situatiile prevazute la alin. (1) si (3), se va realiza printr-o hotarâre judecatoreasca, impozitul prevazut la alin. (1) si (3) se va calcula si se va încasa de catre instantele judecatoresti la data ramânerii definitive si irevocabile a hotarârii. Impozitul calculat si încasat se vireaza pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care a fost retinut. Pentru înscrierea drepturilor dobândite în baza actelor autentificate de notarii publici ori a certificatelor de mostenitor sau, dupa caz, a hotarârilor judecatoresti, registratorii de la birourile de carte funciara vor verifica îndeplinirea obligatiei de plata a impozitului prevazut la alin. (1) si (3) si, în cazul în care nu se va face dovada achitarii acestui impozit, vor respinge cererea de înscriere pâna la plata impozitului.

(7) Impozitul stabilit în conditiile alin. (1) si (3) se distribuie astfel:

a) cota de 40% se face venit la bugetul consolidat;

b) cota de 50% se face venit la bugetul unitatilor administrativ-teritoriale pe teritoriul carora se afla bunurile imobile ce au facut obiectul înstrainarii;

c) cota de 10% se face venit la bugetul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara pentru îndeplinirea activitatii de publicitate imobiliara.

(8) Procedura de calculare, încasare si virare a impozitului perceput în conditiile alin. (1) si (3), precum si obligatiile declarative se vor stabili prin norme metodologice emise prin ordin comun al ministrului finantelor publice si ministrului justitiei, cu consultarea Uniunii Nationale a Notarilor Publici din România."

56.Articolul 772 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 772: Rectificarea impozitului

În cazul în care, dupa autentificarea actului sau întocmirea încheierii de finalizare în procedura succesorala de catre notarul public, se constata erori sau omisiuni în calcularea si încasarea impozitului prevazut la art. 771 alin. (1) si (3), notarul public va comunica organului fiscal competent aceasta situatie, cu motivarea cauzelor care au determinat eroarea sau omisiunea. Organele fiscale competente vor emite decizii de impunere pentru contribuabilii desemnati la art. 771 alin. (1) si (3), în vederea încasarii impozitului. Raspunderea notarului public pentru neîncasarea sau calcularea eronata a impozitului prevazut la art. 771 alin. (1) si (3) este angajata numai în cazul în care se dovedeste ca neîncasarea integrala sau partiala este imputabila notarului public care, cu intentie, nu si-a îndeplinit aceasta obligatie."

57.La articolul 78, dupa litera d) a alineatului (1) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:

"e) venituri primite de persoanele fizice din activitati desfasurate pe baza contractelor/conventiilor civile, încheiate potrivit Codului civil, altele decât cele care sunt impozitate conform cap. II si conform optiunii exercitate de catre contribuabil. Optiunea de impunere a venitului brut se exercita în scris, în momentul încheierii fiecarei/fiecarui conventii/contract civil si este aplicabila veniturilor realizate ca urmare a activitatii desfasurate pe baza acestei/acestui conventii/contract."

58.La articolul 81, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:

"(3) Contribuabilii care, în anul anterior, au realizat pierderi si cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum si cei care, din motive obiective, estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior depun, odata cu declaratia privind venitul realizat, si declaratia estimativa de venit."

59.La articolul 82, alineatele (2), (3) si (5) vor avea urmatorul cuprins:

"(2) Platile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare sursa de venit, luându-se ca baza de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat în anul precedent, dupa caz, prin emiterea unei decizii care se comunica contribuabililor, potrivit legii. În cazul impunerilor efectuate dupa expirarea termenelor de plata prevazute la alin. (3), contribuabilii au obligatia efectuarii platilor anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plata al anului precedent. Diferenta dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat în anul precedent si suma reprezentând plati anticipate datorate de contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizeaza pe termenele de plata urmatoare din cadrul anului fiscal. Pentru declaratiile de venit estimativ depuse în luna decembrie nu se mai stabilesc plati anticipate, venitul net aferent perioadei pâna la sfârsitul anului urmând sa fie supus impozitarii, pe baza deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat. Platile anticipate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arenda, se stabilesc de organul fiscal astfel:

a) pe baza contractului încheiat între parti; sau

b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din contabilitatea în partida simpla, potrivit optiunii. În cazul în care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea folosintei bunurilor reprezinta echivalentul în lei al unei sume în valuta, determinarea venitului anual estimat se efectueaza pe baza cursului de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a României, din ziua precedenta celei în care se efectueaza impunerea.

(3) Platile anticipate se efectueaza în 4 rate egale, pâna la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, cu exceptia impozitului pe veniturile din arendare, pentru care plata impozitului se efectueaza potrivit deciziei emise pe baza declaratiei privind venitul realizat. Contribuabilii care determina venitul net din activitati agricole, potrivit art. 72 si 73, datoreaza plati anticipate catre bugetul de stat pentru impozitul aferent acestui venit, în doua rate egale, astfel: 50% din impozit, pâna la data de 1 septembrie inclusiv, si 50% din impozit, pâna la data de 15 noiembrie inclusiv.

.................................................

(5) Pentru stabilirea platilor anticipate, organul fiscal va lua ca baza de calcul venitul anual estimat, în toate situatiile în care a fost depusa o declaratie privind venitul estimat pentru anul curent sau venitul net din declaratia privind venitul realizat pentru anul fiscal precedent, dupa caz. La stabilirea platilor anticipate se utilizeaza cota de impozit de 16%, prevazuta la art. 43 alin. (1)."

60.Articolul 83 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 83: Declaratia privind venitul realizat

(1) Contribuabilii care realizeaza, individual sau într-o forma de asociere, venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din activitati agricole determinate în sistem real au obligatia de a depune o declaratie privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pâna la data de 15 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului. Declaratia privind venitul realizat se completeaza pentru fiecare sursa si categorie de venit. Pentru veniturile realizate într-o forma de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuita din asociere.

(2) Declaratia privind venitul realizat se completeaza si pentru câstigul net anual/pierderea neta anuala, generata de:

a) tranzactii cu titluri de valoare, altele decât partile sociale si valorile mobiliare, în cazul societatilor închise;

b) operatiuni de vânzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen.

(3) Nu se depun declaratii privind venitul realizat, pentru urmatoarele categorii de venituri:

a) venituri nete determinate pe baza de norme de venit, cu exceptia contribuabililor care au depus declaratii de venit estimativ în luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, conform legii;

b) venituri sub forma de salarii si venituri asimilate salariilor, pentru care informatiile sunt cuprinse în fisele fiscale, care au regim de declaratii de impozite si taxe sau declaratii lunare, depuse de contribuabilii prevazuti la art. 60;

c) venituri din investitii, cu exceptia celor prevazute la alin. (2), precum si venituri din premii si din jocuri de noroc, a caror impunere este finala;

d) venituri din pensii;

e) venituri din activitati agricole a caror impunere este finala, potrivit prevederilor art. 74 alin. (4);

f) venituri din transferul proprietatilor imobiliare;

g) venituri din alte surse."

61.La articolul 84, alineatele (1)-(3) vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 84

(1) Impozitul pe venitul net anual impozabil/câstigul net anual datorat este calculat de organul fiscal, pe baza declaratiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual impozabil/câstigul net anual din anul fiscal respectiv, cu exceptia prevederilor art. 67 alin. (3) lit. a).

(2) Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume, reprezentând pâna la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, câstigul net anual din transferul titlurilor de valoare, câstigul net anual din operatiuni de vânzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se înfiinteaza si functioneaza în conditiile legii, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii.

(3) Organul fiscal competent are obligatia calcularii, retinerii si virarii sumei reprezentând pâna la 2% din impozitul datorat pe:

a) venitul net anual impozabil;

b) câstigul net anual din transferul titlurilor de valoare;

c) câstigul net anual din operatiuni de vânzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen."

62.La articolul 86, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

"(2) În cadrul fiecarei asocieri fara personalitate juridica, constituita potrivit legii, asociatii au obligatia sa încheie contracte de asociere în forma scrisa, la începerea activitatii, care sa cuprinda inclusiv date referitoare la:

a) partile contractante;

b) obiectul de activitate si sediul asociatiei;

c) contributia asociatilor în bunuri si drepturi;

d) cota procentuala de participare a fiecarui asociat la veniturile sau pierderile din cadrul asocierii corespunzatoare contributiei fiecaruia;

e) desemnarea asociatului care sa raspunda pentru îndeplinirea obligatiilor asociatiei fata de autoritatile publice;

f) conditiile de încetare a asocierii. Contributiile asociatilor conform contractului de asociere nu sunt considerate venituri pentru asociatie. Contractul de asociere se înregistreaza la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data încheierii acestuia. Organul fiscal are dreptul sa refuze înregistrarea contractelor, în cazul în care acestea nu cuprind datele solicitate conform prezentului alineat."

63.La articolul 89, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:

"(3) Cu exceptia platii impozitului pe venit prin retinere la sursa, contribuabilii persoane fizice nerezidente, care realizeaza venituri din România, potrivit prezentului titlu, au obligatia sa declare si sa plateasca impozitul corespunzator fiecarei surse de venit, direct sau printr-un împuternicit, conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

64.La articolul 91, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:

"(31) Dupa data aderarii României la Uniunea Europeana, pentru veniturile din economii, definite la art. 1245, obtinute de persoanele fizice rezidente din acele state membre care au perioada de tranzitie specificata la art. 1249, se aplica metoda de eliminare a dublei impuneri, prevazuta la art. 12414 alin. (2)."

65.Articolul 93 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 93: Obligatii declarative ale platitorilor de venituri cu retinere la sursa

(1) Platitorii de venituri, cu regim de retinere la sursa a impozitelor, sunt obligati sa calculeze, sa retina, sa vireze si sa declare impozitul retinut la sursa, pâna la termenul de virare a acestuia inclusiv, cu exceptiile prevazute în prezentul titlu.

(2) Platitorii de venituri, cu regim de retinere la sursa a impozitelor, au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, la organul fiscal competent, pâna la data de 30 iunie a anului fiscal curent pentru anul expirat.

(3) Fac exceptie de la termenul prevazut la alin. (2) si au obligatia depunerii declaratiei, pâna în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent, pentru anul expirat, urmatorii:

a) platitorii de venituri din activitatile independente prevazute la art. 52;

b) platitorii de venituri din salarii, în legatura cu veniturile din salarii platite contribuabililor, care nu au obligatia depunerii declaratiei prevazute la alin. (2) si pentru care obligatiile declarative sunt prevazute la art. 59;

c) platitorii de venituri din transferul titlurilor de valoare si din operatiuni de vânzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, pentru care impozitul pe venit se retine la sursa."

66.Articolul 95 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 95: Definitivarea impunerii pe anul 2006

Pentru definitivarea impozitului aferent venitului realizat în anul fiscal 2006 se va elabora formularistica necesara, ce va fi aprobata prin ordin al ministrului finantelor publice."

67.La articolul 103, litera a) va avea urmatorul cuprins:

"a) realizeaza venituri, altele decât cele din consultanta si management, în proportie de peste 50% din veniturile totale;"

68.Articolul 107 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 107: Cota de impozitare

Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este: 2% în anul 2007; 2,5% în anul 2008; 3% în anul 2009."

69.Dupa articolul 107 se introduce un nou articol, articolul 1071, cu urmatorul cuprins:

"Art. 1071: Impunerea microîntreprinderilor care realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro

Prin exceptie de la prevederile art. 109 alin. (2) si (3), daca, în cursul unui an fiscal, o microîntreprindere realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro, aceasta va plati impozit pe profit luând în calcul veniturile si cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal. Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza începând cu trimestrul în care s-a depasit limita prevazuta în acest articol, fara a se datora majorari de întârziere. La determinarea impozitului pe profit datorat se scad platile reprezentând impozitul pe veniturile microîntreprinderilor efectuate în cursul anului fiscal."

70.La articolul 115, dupa litera p) a alineatului (1) se introduce o noua litera, litera q), cu urmatorul cuprins:

"q) venituri realizate de nerezidenti din lichidare sau dizolvare fara lichidare a unei persoane juridice române. Venitul brut realizat din lichidare sau dizolvare fara lichidare a unei persoane juridice române reprezinta suma excedentului distributiilor în bani sau în natura care depaseste aportul la capitalul social al persoanei fizice/juridice beneficiare."

71.La articolul 116, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

"(2) Impozitul datorat se calculeaza prin aplicarea urmatoarelor cote asupra veniturilor brute:

a) 10% pentru veniturile din dobânzi si redevente, daca beneficiarul efectiv al acestor venituri este o persoana juridica rezidenta într-un stat membru sau un sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru, situat într-un alt stat membru. Aceasta cota de impunere se aplica în perioada de tranzitie, de la data aderarii României la Uniunea Europeana si pâna la data de 31 decembrie 2010, cu conditia ca beneficiarul efectiv al dobânzilor sau redeventelor sa detina minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare la persoana juridica româna, pe o perioada neîntrerupta de cel putin 2 ani, care se încheie la data platii dobânzii sau redeventelor;

b) 20% pentru veniturile obtinute din jocuri de noroc, prevazute la art. 115 alin. (1) lit. p);

c) 16% în cazul oricaror alte venituri impozabile obtinute din România, asa cum sunt enumerate la art. 115, cu exceptia veniturilor din dobânzile obtinute de la depozitele la termen, depozitele la vedere/conturi curente constituite, certificate de depozit si instrumentele de economisire dobândite anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru care se aplica cota de impozit de la data constituirii/dobândirii."

72.La articolul 116, alineatul (3) se abroga.

73.La articolul 116, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:

"(5) Impozitul se calculeaza, respectiv se retine în momentul platii venitului si se vireaza la bugetul de stat pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care s-a platit venitul, impozitul se calculeaza, se retine si se varsa, în lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a României, valabil în ziua retinerii impozitului pentru nerezidenti. În cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pâna la sfârsitul anului în care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende se declara si se plateste pâna la data de 31 decembrie a anului respectiv."

74.La articolul 116, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (51) si (52), cu urmatorul cuprins:

"(51) Pentru veniturile sub forma de dobânzi la depozitele la termen, certificate de depozit si alte instrumente de economisire la banci si la alte institutii de credit autorizate si situate în România, impozitul se calculeaza si se retine de catre platitorii de astfel de venituri la momentul înregistrarii în contul de depozit al titularului, respectiv la momentul rascumpararii, în cazul certificatelor de depozit si al instrumentelor de economisire. Virarea impozitului pentru veniturile din dobânzi se face lunar, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare înregistrarii/rascumpararii.

(52) Modul de determinare si/sau declarare a veniturilor obtinute din transferul titlurilor de participare la o persoana juridica româna va fi stabilit prin norme."

75.La articolul 117, literele a), c), g) si h) vor avea urmatorul cuprins:

"a) dobânzile la depozitele la vedere/conturi curente;

....................................................

c) dobânda la instrumente/titluri de creanta emise de societatile comerciale române, constituite potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca instrumentele/titlurile de creanta sunt tranzactionate pe o piata de valori mobiliare reglementata de autoritatea în domeniu a statului în care se afla aceasta piata si dobânda este platita unei persoane care nu este o persoana afiliata a emitatorului instrumentelor/titlurilor de creanta;

....................................................

g) veniturile persoanelor juridice straine care desfasoara în România activitati de consultanta în cadrul unor acorduri de finantare gratuita, încheiate de Guvernul României/autoritati publice cu alte guverne/autoritati publice sau organizatii internationale guvernamentale sau neguvernamentale;

h) dupa data aderarii României la Uniunea Europeana, dividendele platite de o întreprindere, care este persoana juridica româna, unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru sau unui sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru, situat într-un alt stat membru, sunt scutite de impozit, daca beneficiarul dividendelor detine minimum 15% din titlurile de participare la întreprinderea persoana juridica româna, pe o perioada neîntrerupta de cel putin 2 ani, care se încheie la data platii dividendului. Conditia de detinere minima va fi de 10% începând cu anul 2009. Conditiile în care se aplica aceste prevederi, referitoare la tipurile de întreprinderi din statele membre catre care se fac platile de dividende si definitia termenului stat membru, sunt prevazute la art. 201."

76.La articolul 117, dupa litera h) se introduc doua noi litere, literele i) si j), cu urmatorul cuprins:

"i) dupa data aderarii României la Uniunea Europeana, veniturile din economii sub forma platilor de dobânda, asa cum sunt definite la art. 1245, obtinute din România de persoane fizice rezidente în statele membre ale Uniunii Europene, sunt scutite de impozit;

j) începând cu data de 1 ianuarie 2011, veniturile din dobânzi sau redevente, asa cum sunt definite la art. 12419, obtinute din România de persoane juridice rezidente în statele membre ale Uniunii Europene, sunt scutite de impozit, daca beneficiarul efectiv al dobânzilor sau redeventelor detine minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare la persoana juridica româna, pe o perioada neîntrerupta de cel putin 2 ani, care se încheie la data platii dobânzii sau redeventelor."

77.La articolul 118, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

"(2) Pentru aplicarea prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri nerezidentul are obligatia de a prezenta platitorului de venit, în momentul realizarii venitului, certificatul de rezidenta fiscala eliberat de catre autoritatea competenta din statul sau de rezidenta. În cazul în care certificatul de rezidenta fiscala nu se prezinta în acest termen, se aplica prevederile titlului V. În momentul prezentarii certificatului de rezidenta fiscala se aplica prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri si se face regularizarea impozitului în cadrul termenului legal de prescriptie, în conditiile în care certificatul de rezidenta fiscala mentioneaza ca beneficiarul venitului a avut, în termenul de prescriptie, rezidenta fiscala în statul contractant cu care este încheiata conventia de evitare a dublei impuneri, pentru toata perioada în care s-au realizat veniturile din România. Certificatul de rezidenta fiscala prezentat în cursul anului pentru care se fac platile este valabil si în primele 60 de zile calendaristice din anul urmator, cu exceptia situatiei în care se schimba conditiile de rezidenta."

78.La articolul 119, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:

"(11) Dupa data aderarii României la Uniunea Europeana, platitorii de venituri sub forma dobânzilor au obligatia sa depuna o declaratie informativa referitoare la platile de astfel de venituri facute catre persoane fizice rezidente în statele membre ale Uniunii Europene. Declaratia se depune pâna la data de 28, respectiv 29 februarie inclusiv a anului curent, pentru informatii referitoare la platile de dobânzi facute în cursul anului precedent. Modelul si continutul declaratiei informative, precum si procedura de declarare a veniturilor din dobânzile realizate din România de catre persoane fizice rezidente în statele membre ale Uniunii Europene se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice, de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

79.Dupa articolul 124 se introduce capitolul III "Modul de impozitare a veniturilor din economii obtinute din România de persoane fizice rezidente în state membre si aplicarea schimbului de informatii în legatura cu aceasta categorie de venituri", cu saptesprezece noi articole, articolele 1241-12417, cu urmatorul cuprins:

"CAPITOLUL III: Modul de impozitare a veniturilor din economii obtinute din România de persoane fizice rezidente în state membre si aplicarea schimbului de informatii în legatura cu aceasta categorie de venituri

Art. 1241: Definitia beneficiarului efectiv

(1) În sensul prezentului capitol, prin beneficiar efectiv se întelege orice persoana fizica ce primeste o plata de dobânda sau orice persoana fizica pentru care o plata de dobânda este garantata, cu exceptia cazului când aceasta persoana dovedeste ca plata nu a fost primita sau garantata pentru beneficiul sau propriu, respectiv atunci când:

a) actioneaza ca un agent platitor, în întelesul art. 1243 alin. (1); sau

b) actioneaza în numele unei persoane juridice, al unei entitati care este impozitata pe profit, conform regimului general pentru impozitarea profiturilor, al unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare, autorizat conform Directivei Consiliului nr. 85/611/CEE, din 20 decembrie 1985, privind coordonarea dispozitiilor legale, de reglementare si administrare privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), sau în numele unei entitati la care se face referire la art. 1243 alin. (2), iar în acest din urma caz, dezvaluie numele si adresa acelei entitati operatorului economic care efectueaza plata dobânzii si operatorul transmite aceste informatii autoritatii competente a statului membru în care este stabilita entitatea; sau

c) actioneaza în numele altei persoane fizice care este beneficiarul efectiv si dezvaluie agentului platitor identitatea acelui beneficiar efectiv, în conformitate cu art. 1242 alin. (2).

(2) Atunci când un agent platitor are informatii care arata ca persoana fizica ce primeste o plata de dobânda sau pentru care o plata de dobânda este garantata, poate sa nu fie beneficiarul efectiv, iar atunci când nici prevederile alin. (1) lit. a), nici cele ale alin. (1) lit. b) nu se aplica acelei persoane fizice, se vor lua masuri rezonabile pentru stabilirea identitatii beneficiarului efectiv, conform prevederilor 1242 alin. (2). Daca agentul platitor nu poate identifica beneficiarul efectiv, va considera persoana fizica în discutie drept beneficiar efectiv.

Art. 1242: Identitatea si determinarea locului de rezidenta a beneficiarilor efectivi

(1) România va adopta si va asigura aplicarea pe teritoriul sau a procedurilor necesare, care sa permita agentului platitor sa identifice beneficiarii efectivi si locul lor de rezidenta, în scopul aplicarii prevederilor art. 1247-12411. Aceste proceduri trebuie sa fie în conformitate cu cerintele minime prevazute la alin. (2) si (3).

(2) Agentul platitor va stabili identitatea beneficiarului efectiv în functie de cerintele minime care sunt conforme cu relatiile dintre agentul platitor si primitorul dobânzii, la data începerii relatiei, astfel:

a) pentru relatiile contractuale încheiate înainte de data de 1 ianuarie 2004, agentul platitor va stabili identitatea beneficiarului efectiv, respectiv numele si adresa sa, prin utilizarea informatiilor de care dispune, în special conform reglementarilor în vigoare din statul sau de stabilire si dispozitiilor Directivei 91/308/CEE, din 10 iunie 1991, privind prevenirea utilizarii sistemului financiar în scopul spalarii banilor;

b) în cazul relatiilor contractuale încheiate sau al tranzactiilor efectuate în absenta relatiilor contractuale, începând cu data de 1 ianuarie 2004, agentul platitor va stabili identitatea beneficiarului efectiv, constând în nume, adresa si, daca exista, numarul fiscal de identificare, atribuit de catre statul membru de rezidenta pentru scopurile fiscale. Aceste detalii vor fi stabilite pe baza pasaportului sau a cârdului de identitate oficial, prezentat de beneficiarul efectiv. Daca adresa nu apare nici în pasaport, nici în cârdul de identitate oficial, atunci va fi stabilita pe baza oricarui alt document doveditor de identitate prezentat de beneficiarul efectiv. Daca numarul fiscal de identificare nu este mentionat în pasaport, în cârdul de identitate oficial sau în oricare alt document doveditor de identitate, incluzând, posibil, certificatul de rezidenta fiscala eliberat pentru scopuri fiscale, prezentate de beneficiarul efectiv, identitatea sa se va completa prin mentionarea datei si a locului nasterii, stabilite pe baza pasaportului sau a cârdului de identitate oficial.

(3) Agentul platitor stabileste rezidenta beneficiarului efectiv, pe baza cerintelor minime care sunt conforme cu relatiile dintre agentul platitor si primitorul dobânzii la data începerii relatiei. Sub rezerva prevederilor de mai jos, se considera ca rezidenta se afla în tara în care beneficiarul efectiv îsi are adresa permanenta:

a) în cazul relatiilor contractuale încheiate înainte de data de 1 ianuarie 2004, agentul platitor va stabili rezidenta beneficiarului efectiv pe baza informatiilor de care dispune, în special ca urmare a reglementarilor în vigoare în statul sau de stabilire si a prevederilor Directivei nr. 91/308/CEE;

b) în cazul relatiilor contractuale încheiate sau al tranzactiilor efectuate în absenta relatiilor contractuale, începând cu data de 1 ianuarie 2004, agentul platitor va stabili rezidenta beneficiarului efectiv pe baza adresei mentionate în pasaport, în cârdul de identitate oficial sau, daca este necesar, pe baza oricarui alt document doveditor de identitate, prezentat de beneficiarul efectiv, si în concordanta cu urmatoarea procedura: pentru persoanele fizice care prezinta pasaportul sau cârdul de identitate oficial emis de catre un stat membru si care declara ele însele ca sunt rezidente într-o tara terta, rezidenta lor va fi stabilita prin intermediul unui certificat de rezidenta fiscala, emis de o autoritate competenta a tarii terte în care persoana fizica a declarat ca este rezident. În lipsa prezentarii acestui certificat, se considera ca rezidenta este situata în statul membru care a emis pasaportul sau un alt document de identitate oficial.

Art. 1243: Definitia agentului platitor

(1) În sensul prezentului capitol, se întelege prin agent platitor orice operator economic care plateste dobânda sau garanteaza plata dobânzii pentru beneficiul imediat al beneficiarului efectiv, indiferent daca operatorul este debitorul creantei care produce dobânda sau operatorul însarcinat de catre debitor sau de catre beneficiarul efectiv cu plata dobânzii sau cu garantarea platii de dobânda.

(2) Orice entitate stabilita într-un stat membru catre care se plateste dobânda sau pentru care plata este garantata în beneficiul beneficiarului efectiv va fi, de asemenea, considerata agent platitor, la momentul platii sau garantarii unei astfel de plati. Prezenta prevedere nu se va aplica daca operatorul economic are motive sa creada, pe baza dovezilor oficiale prezentate de acea entitate, ca:

a) este o persoana juridica, cu exceptia celor prevazute la alin. (5); sau

b) profitul sau este impozitat prin aplicarea regimului general referitor la impozitarea profiturilor; sau

c) este un organism de plasament colectiv în valori mobiliare, autorizat conform Directivei nr. 85/611/CEE. Un operator economic care plateste dobânda sau garanteaza plata dobânzii pentru o astfel de entitate stabilita în alt stat membru si care este considerata agent platitor, în temeiul prezentului alineat, va comunica numele si adresa entitatii si suma totala a dobânzii platite sau garantate entitatii autoritatii competente a statului membru unde este stabilit, care va transmite mai departe aceste informatii autoritatii competente din statul membru unde este stabilita entitatea.

(3) Entitatea prevazuta la alin. (2) poate totusi sa aleaga sa fie tratata, în scopul aplicarii prezentului capitol, ca un organism de plasament colectiv în valori mobiliare, asa cum acesta este prevazut la alin. (2) lit. c). Exercitarea acestei posibilitati face obiectul unui certificat emis de statul membru în care entitatea este stabilita, certificat care este prezentat operatorului economic de catre entitate. România va elabora norme în ceea ce priveste aceasta optiune ce poate fi exercitata de entitatile stabilite pe teritoriul sau.

(4) Atunci când operatorul economic si entitatea vizate la alin. (2) sunt stabiliti în România, România va lua masurile necesare pentru a da asigurari ca acea entitate îndeplineste prevederile prezentului capitol atunci când actioneaza ca agent platitor.

(5) Persoanele juridice exceptate de la prevederile alin. (2) lit. a) sunt:

a) în Finlanda: avoinyhtio (y) si kommandiittiyhtio (ky)/oppet bolag si kommanditbolag;

b) în Suedia: handelsbolag (HB) si kommanditbolag (KB).

Art. 1244: Definitia autoritatii competente

În sensul prezentului capitol, se întelege prin autoritate competenta:

a) pentru România - Agentia Nationala de Administrare Fiscala;

b) pentru tarile terte - autoritatea competenta definita pentru scopul conventiilor bilaterale sau multilaterale de evitare a dublei impuneri sau, în lipsa acestora, oricare alta autoritate competenta pentru emiterea certificatelor de rezidenta fiscala.

Art. 1245: Definitia platii dobânzilor

(1) În sensul prezentului capitol, prin plata dobânzii se întelege:

a) dobânda platita sau înregistrata în cont, referitoare la creantele de orice natura, fie ca este garantata sau nu de o ipoteca ori de o clauza de participare la beneficiile debitorului, si, în special, veniturile din obligatiuni guvernamentale si veniturile din obligatiuni de stat, inclusiv primele si premiile legate de astfel de titluri de valoare, obligatiuni sau titluri de creanta; penalitatile pentru plata cu întârziere nu sunt considerate plati de dobânzi;

b) dobânzile capitalizate sau capitalizarea prin cesiunea, rambursarea sau rascumpararea creantelor, prevazute la lit. a);

c) venitul provenit din platile dobânzilor fie direct, fie prin intermediul unei entitati prevazute la art. 1243 alin. (2), distribuit prin:

- organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, autorizate în conformitate cu Directiva nr. 85/611/CEE;

- entitati care beneficiaza de optiunea prevazuta la art. 1243 alin. (3);

- organisme de plasament colectiv stabilite în afara sferei teritoriale prevazute la art. 1246;

d) venitul realizat din cesiunea, rambursarea sau rascumpararea actiunilor ori unitatilor în urmatoarele organisme si entitati, daca aceste organisme si entitati investesc direct sau indirect, prin intermediul altor organisme de plasament colectiv sau entitati la care se face referire mai jos, mai mult de 40% din activele lor în creante de natura celor prevazute la lit. a), cu conditia ca acest venit sa corespunda câstigurilor care, direct sau indirect, provin din platile dobânzilor care sunt definite la lit. a) si b). Entitatile la care se face referire sunt:

- organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, autorizate în conformitate cu Directiva nr. 85/611/CEE;

- entitati care beneficiaza de optiunea prevazuta la art. 1243 alin. (3);

- organisme de plasament colectiv stabilite în afara sferei teritoriale prevazute la art. 1246.

(2) În ceea ce priveste alin. (1) lit. c) si d), atunci când un agent platitor nu dispune de nicio informatie cu privire a proportia veniturilor care provin din plati de dobânzi, suma totala a venitului va fi considerata plata de dobânda.

(3) În ceea ce priveste alin. (1) lit. d), atunci când un agent platitor nu dispune de nicio informatie privind procentul activelor investite în creante, în actiuni sau în unitati, acest procent este considerat a fi superior celui de 40%. Atunci când nu se poate determina suma venitului realizat de beneficiarul efectiv, venitul este considerat ca fiind rezultatul cesiunii, rambursarii sau rascumpararii actiunii ori unitatilor.

(4) Atunci când dobânda, asa cum este prevazuta la alin. (1), este platita sau creditata într-un cont detinut de o entitate prevazuta la art. 1243 alin. (2), aceasta entitate nefiind beneficiara optiunii prevazute la art. 1243 alin. (3), dobânda respectiva va fi considerata ca plata de dobânda de catre aceasta entitate.

(5) În ceea ce priveste alin. (1) lit. b) si d), România cere agentilor platitori situati pe teritoriul ei sa anualizeze dobânda peste o anumita perioada de timp, care nu poate depasi un an, si sa trateze aceste dobânzi anualizate ca plati de dobânda, chiar daca nicio cesiune, rascumparare sau rambursare nu intervine în decursul acestei perioade.

(6) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. c) si d), România va exclude din definitia platii dobânzii orice venit mentionat în prevederile legate de organisme sau entitati stabilite pe teritoriul lor, unde investitia acestor entitati în creantele prevazute la alin. (1) lit. a) nu depaseste 15% din activele lor. În acelasi fel, prin derogare de la alin. (4), România va exclude din definitia platii dobânzii prevazute la alin. (1) plata dobânzii sau creditarea într-un cont al unei entitati prevazute la art. 1243 alin. (2), care nu beneficiaza de optiunea prevazuta la art. 1243 alin. (3) si este stabilita pe teritoriul României, în cazul în care investitia acestei entitati în creantele prevazute la alin. (1) lit. a) nu depaseste 15% din activele sale. Exercitarea acestei optiuni de catre România implica legatura cu alte state membre.

(7) Începând cu data de 1 ianuarie 2011, procentul prevazut la alin. (1) lit. d) si la alin. (3) va fi de 25%.

(8) Procentele prevazute la alin. (1) lit. d) si la alin. (6) sunt determinate în functie de politica de investitii, asa cum este definita în regulile de finantare sau în documentele constitutive ale organismelor ori entitatilor, iar în lipsa acestora, în functie de componenta reala a activelor acestor organisme sau entitati.

Art. 1246: Sfera teritoriala

Prevederile acestui capitol se aplica dobânzilor platite de catre un agent platitor stabilit în teritoriul în care Tratatul de instituire a Comunitatii Europene se aplica pe baza art. 299.

Art. 1247: Informatiile comunicate de un agent platitor

(1) Atunci când beneficiarul efectiv este rezident într-un stat membru, altul decât România, unde este agentul platitor, informatiile minime pe care agentul platitor trebuie sa le comunice autoritatii competente din România sunt urmatoarele:

a) identitatea si rezidenta beneficiarului efectiv, stabilite conform art. 1242;

b) numele si adresa agentului platitor;

c) numarul de cont al beneficiarului efectiv sau, în lipsa acestuia, identificarea creantei generatoare de dobânda;

d) informatii referitoare la plata dobânzii, în conformitate cu alin. (2).

(2) Continutul minim de informatii referitoare la plata dobânzii, pe care agentul platitor trebuie sa le comunice, va face distinctia dintre urmatoarele categorii de dobânda si va indica:

a) în cazul unei plati de dobânda, în întelesul art. 1245 alin. (1) lit. a): suma dobânzii platite sau creditate;

b) în cazul unei plati de dobânda, în întelesul art. 1245 alin. (1) lit. b) si d): fie suma dobânzii sau a venitului prevazut la respectivul alineat, fie suma totala a venitului din cesiune, rascumparare sau rambursare;

c) în cazul unei plati de dobânda, în întelesul art. 1245 alin. (1) lit. c): fie suma venitului prevazut la respectivul alineat, fie suma totala a distributiei;

d) în cazul unei plati de dobânda, în întelesul art. 1245 alin. (4): suma dobânzii care revine fiecarui membru din entitatea prevazuta la art. 1243 alin. (2), care îndeplineste conditiile prevazute la art. 1241 alin. (1);

e) în cazul unei plati de dobânda, în întelesul art. 1245 alin. (1) lit. b) si d): suma dobânzii anualizate.

(3) România va limita informatiile care privesc platile de dobânzi ce urmeaza a fi raportate de catre agentul platitor la informatia referitoare la suma totala a dobânzii sau a venitului si la suma totala a veniturilor obtinute din cesiune, rascumparare sau rambursare.

Art. 1248: Schimbul automat de informatii

(1) Autoritatea competenta din România va comunica autoritatii competente din statul membru de rezidenta al beneficiarului efectiv informatiile prevazute la art. 1247.

(2) Comunicarea de informatii are un caracter automat si trebuie sa aiba loc cel putin o data pe an, în decursul a 6 luni urmatoare sfârsitului anului fiscal, pentru toate platile de dobânda efectuate în cursul acestui an.

(3) Dispozitiile prezentului capitol se completeaza cu cele ale cap. V din prezentul titlu, cu exceptia prevederilor art. 12435.

Art. 1249: Perioada de tranzitie pentru trei state membre

(1) În cursul unei perioade de tranzitie, începând cu data la care se face referire la alin. (2) si (3), Belgia, Luxemburg si Austria nu sunt obligate sa aplice prevederile privind schimbul automat de informatii în ceea ce priveste veniturile din economii. Totusi, aceste tari au dreptul sa primeasca informatii de la celelalte state membre. În cursul perioadei de tranzitie, scopul prezentului capitol este de a garanta un minimum de impozitare efectiva a veniturilor din economii sub forma platilor de dobânda efectuate într-un stat membru în favoarea beneficiarilor efectivi, care sunt persoane fizice rezidente fiscal în alt stat membru.

(2) Perioada de tranzitie se va termina la sfârsitul primului an fiscal încheiat care urmeaza dupa definitivarea ultimului dintre urmatoarele evenimente:

a) data de intrare în vigoare a acordului dintre Comunitatea Europeana, dupa decizia în unanimitate a Consiliului, si Confederatia Elvetiana, Principatul Liechtenstein, Republica San Marino, Principatul Monaco si Principatul Andorra, care prevede schimbul de informatii la cerere, asa cum este definit în Modelul Acordului OECD privind schimbul de informatii în materie fiscala, publicat la data de 18 aprilie 2002, denumit în continuare Modelul Acordului OECD, în ceea ce priveste platile de dobânda, asa cum sunt definite în prezentul capitol, efectuate de agentii platitori stabiliti pe teritoriul acestor tari catre beneficiarii efectivi rezidenti pe teritoriul pentru care se aplica prezentul capitol, în plus fata de aplicarea simultana de catre aceste tari a unei retineri la sursa cu o cota definita pentru perioadele corespunzatoare prevazute la art. 12410;

b) data la care Consiliul se învoieste, în unanimitate, ca Statele Unite ale Americii sa schimbe informatii, la cerere, în conformitate cu Modelul Acordului OECD, în ceea ce priveste platile de dobânzi efectuate de agentii platitori stabiliti pe teritoriul lor catre beneficiarii efectivi rezidenti pe teritoriul în care se aplica prevederile referitoare la efectuarea schimbului automat de informatii privind veniturile din economii.

(3) La sfârsitul perioadei de tranzitie, Belgia, Luxemburg si Austria sunt obligate sa aplice prevederile privind efectuarea schimbului automat de informatii privind veniturile din economii, prevazute la art. 1247 si 1248, si sa înceteze aplicarea perceperii unei retineri la sursa si a venitului distribuit, reglementate la art. 12410 si 12411. Daca, în decursul perioadei de tranzitie, Belgia, Luxemburg si Austria aleg aplicarea prevederilor privind efectuarea schimbului automat de informatii privind veniturile din economii, prevazut la art. 1247 si 1248, atunci nu se vor mai aplica nici retinerea la sursa, nici partajarea venitului, prevazute la art. 12410 si 12411.

Art. 12410: Retinerea la sursa

(1) În decursul perioadei de tranzitie prevazute la art. 1249, atunci când beneficiarul efectiv al dobânzii este rezident într-un stat membru, altul decât cel în care agentul platitor este stabilit, Belgia, Luxemburg si Austria vor percepe o retinere la sursa de 15% în primii 3 ani ai perioadei de tranzitie (1 iulie 2005 - 30 iunie 2008), de 20% în timpul urmatorilor 3 ani (1 iulie 2008 - 30 iunie 2011) si de 35% pentru urmatorii ani (începând cu 1 iulie 2011).

(2) Agentul platitor va percepe o retinere la sursa dupa cum urmeaza:

a) în cazul unei plati de dobânda, în întelesul art. 1245 alin. (1) lit. a): la suma dobânzii platite sau creditate;

b) în cazul unei plati de dobânda, în întelesul art. 1245 alin. (1) lit. b) sau d): la suma dobânzii sau venitului prevazute/prevazut la aceste litere sau prin perceperea unui efect echivalent care sa fie suportat de primitor pe suma totala a venitului din cesiune, rascumparare si rambursare;

c) în cazul platii de dobânda, în întelesul art. 1245 alin. (1) lit. c): pe suma venitului prevazut la respectivul alineat;

d) în cazul platii de dobânda, în întelesul art. 1245 alin. (4): pe suma dobânzii care revine fiecarui membru al entitatii la care s-a facut referire la art. 1243 alin. (2), care îndeplineste conditiile art. 1241 alin. (1);

e) atunci când un stat membru exercita optiunea prevazuta la art. 1245 alin. (5): pe suma dobânzii anualizate.

(3) În scopul aplicarii prevederilor alin. (2) lit. a) si b), retinerea la sursa este perceputa la pro-rata pentru perioada de detinere a creantei de catre beneficiarul efectiv. Daca agentul platitor nu este în masura sa determine perioada de detinere pe baza informatiilor de care dispune, se considera ca beneficiarul efectiv a detinut creanta pe toata perioada de existenta, daca beneficiarul nu furnizeaza o dovada a datei de achizitie.

(4) Perceperea unei retineri la sursa de statul membru al agentului platitor nu împiedica statul membru de rezidenta fiscala a beneficiarului efectiv sa impoziteze venitul, conform legii sale nationale, prin respectarea prevederilor Tratatului de instituire a Comunitatii Europene.

(5) În decursul perioadei de tranzitie, statele membre care percep retinerea la sursa pot prevedea ca un agent operator care plateste dobânda sau garanteaza dobânda pentru o entitate prevazuta la art. 1243 alin. (2) lit. c) stabilita în alt stat membru sa fie considerat ca fiind agent platitor în locul entitatii si va percepe retinerea la sursa pentru aceasta dobânda, daca entitatea nu a acceptat formal numele si adresa sa si suma totala a dobânzii care îi este platita sau garantata, care sa fie comunicata conform ultimului paragraf al art. 1243 alin. (2) lit. c).

Art. 12411: Distribuirea venitului

(1) Statele membre care aplica o retinere la sursa, conform art. 12410 alin. (1), vor retine 25% din venitul lor si vor transfera 75% din venit statului membru de rezidenta al beneficiarului efectiv al dobânzii.

(2) Statele membre care aplica o retinere la sursa, conform art. 12410 alin. (5), vor retine 25% din venitul lor si vor transfera 75% altor state membre, proportional cu transferurile efectuate ca urmare a aplicarii prevederilor alin. (1).

(3) Aceste transferuri vor avea loc nu mai târziu de 6 luni de la sfârsitul anului fiscal al statului membru al agentului platitor, în cazul alin. (1), sau al statului membru al operatorului economic, în cazul alin. (2).

Art. 12412: Exceptii de la sistemul de retinere la sursa

(1) Statele membre care percep o retinere la sursa, conform art. 12410, prevad una sau doua dintre urmatoarele proceduri, permitând beneficiarului efectiv sa ceara ca o asemenea retinere sa nu fie aplicata:

a) o procedura care permite beneficiarului efectiv sa autorizeze în mod expres agentul platitor sa comunice informatiile, în conformitate cu art. 1247 si 1248. Aceasta autorizatie acopera toate dobânzile platite beneficiarului efectiv de catre respectivul agent platitor. În acest caz se aplica prevederile art. 1248;

b) o procedura care garanteaza ca retinerea la sursa nu va fi perceputa atunci când beneficiarul efectiv prezinta agentului sau platitor un certificat emis în numele sau de autoritatea competenta a statului sau de rezidenta fiscala, în concordanta cu prevederile alin. (2).

(2) La cererea beneficiarului efectiv, autoritatea competenta a statului membru de rezidenta fiscala va emite un certificat care indica:

a) numele, adresa si numarul de identificare fiscala sau alt numar ori, în lipsa acestuia, data si locul nasterii beneficiarului efectiv;

b) numele si adresa agentului platitor;

c) numarul de cont al beneficiarului efectiv sau, în lipsa acestuia, identificarea garantiei.

(3) Acest certificat este valabil pentru o perioada care nu depaseste 3 ani. Certificatul va fi emis fiecarui beneficiar efectiv care îl solicita, în termen de doua luni de la solicitare.

Art. 12413: Masuri luate de România pentru efectuarea schimbului de informatii cu statele care au perioada de tranzitie la impunerea economiilor

Procedura administrarii acestui capitol în relatia cu cele 3 state care au perioada de tranzitie în aplicarea prevederilor acestui capitol se va stabili prin hotarâre a Guvernului, elaborata în comun de Ministerul Finantelor Publice si Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu avizul Ministerului Integrarii Europene si al Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 12414: Eliminarea dublei impuneri

(1) România asigura pentru beneficiarii efectivi rezidenti eliminarea oricarei duble impuneri care ar putea rezulta din perceperea retinerii la sursa în tarile care au perioada de tranzitie, prevazute la art. 1249, în concordanta cu prevederile alin. (2).

(2) România restituie beneficiarului efectiv rezident în România impozitul retinut conform art. 12410.

Art. 12415: Titluri de creante negociabile

(1) Pe parcursul perioadei de tranzitie, prevazuta la art. 1249, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2010, obligatiunile nationale si internationale si alte titluri de creante negociabile, a caror prima emisiune este anterioara datei de 1 martie 2001 sau pentru care prospectele emisiunii de origine au fost aprobate înainte de aceasta data de autoritatile competente, în întelesul Directivei nr. 80/390/CEE privind cerintele de redactare, verificare si distribuire a informatiilor necesare listarii ce trebuie publicate pentru admiterea valorilor mobiliare la cota oficiala a bursei, sau de catre autoritatile competente ale tarilor terte, nu sunt considerate creante, în întelesul art. 1245 alin. (1) lit. a), cu conditia ca niciun fel de emisiuni noi ale acestor titluri de creante negociabile sa nu fi fost realizate începând cu data de 1 martie 2002. Totusi, daca perioada de tranzitie se prelungeste dupa data de 31 decembrie 2010, prevederile prezentului alineat vor continua sa se aplice doar în ceea ce priveste aceste titluri de creante negociabile:

a) care contin clauzele de suma bruta si de restituire anticipata; si

b) atunci când agentul platitor, asa cum este definit la art. 1243 alin. (1) si (2), este stabilit în unul dintre cele trei state membre care aplica retinerea la sursa si atunci când agentul platitor plateste dobânda sau garanteaza dobânda pentru beneficiul imediat al beneficiarului efectiv rezident în România. Daca o noua emisiune pentru titlurile de creante negociabile mentionate mai sus, emise de un guvern sau de o entitate asimilata, care actioneaza ca autoritate publica sau al carei rol este recunoscut de un tratat international, în întelesul art. 12416, este realizata începând cu data de 1 martie 2002, ansamblul acestor titluri emise, constând în emisiunea de origine si în oricare alta ulterioara, este considerat ca fiind o creanta, în întelesul art. 1245 alin. (1) lit. a).

(2) Prevederile alin. (1) nu împiedica în niciun fel România de a impozita veniturile obtinute din titlurile de creante negociabile la care se face referire în alin. (1), în conformitate cu legislatia fiscala nationala.

Art. 12416: Anexa referitoare la lista entitatilor asimilate la care se face referire la art. 12415

Pentru scopurile art. 12415, urmatoarele entitati sunt considerate ca fiind entitati care actioneaza ca autoritate publica sau al caror rol este recunoscut de un tratat international:

1. entitati din Uniunea Europeana:

Belgia

- Vlaams Gewest (Regiunea Flamanda);

- Region wallonne (Regiunea Valona);

- Region bruxelloise/Brussels Gewest (Regiunea Bruxelles);

- Communaute frangaise (Comunitatea Franceza);

- Vlaamse Gemeenschap (Comunitatea Flamanda);

- Deutschsprachige Gemeinschaft (Comunitatea vorbitoare de limba germana);

Bulgaria

- municipalitati;

Spania

- Xunta de Galicia (Executivul Regional al Galiciei);

- Junta de Andalucia (Executivul Regional al Andaluziei);

- Junta de Extremadura (Executivul Regional Extremadura);

- Junta de Castilia - La Mancha (Executivul Regional Castilia - La Mancha);

- Junta de Castilia - Leon (Executivul Regional Castilia - Leon);

- Gobierno Foral de Navarra (Guvernul Regional al Navarrei);

- Govern de les Illes Balears (Guvernul Insulelor Baleare);

- Generalitat de Catalunya (Guvernul Autonom al Cataloniei);

- Generalitat de Valencia (Guvernul Autonom al Valenciei);

- Diputacion General de Aragon (Consiliul Regional al Aragonului);

- Gobierno de las Islas Canarias (Guvernul Insulelor Canare);

- Gobierno de Murcia (Guvernul Murciei);

- Gobierno de Madrid'(Guvernul Madridului);

- Gobierno de la Comunidad Autonoma del Pais Vasco/Euzkadi (Guvernul Comunitatii Autonome a Tarilor Bascilor);

- Diputacion Foral de Guipuzcoa (Consiliul Regional Guipuzcoa);

- Diputacion Foral de Vizcaya/Bizkaia (Consiliul Regional Vizcaya);

- Diputacion Foral de Alava (Consiliul Regional Alava);

- Ayuntamiento de Madrid (Consiliul Orasenesc al Madridului);

- Ayuntamiento de Barcelona (Consiliul Orasenesc al Barcelonei);

- Cabildo Insular de Gran Canaria (Consiliul Insulei Gran Canaria);

- Cabildo Insular de Tenerife (Consiliul Insulei Tenerife);

- Instituto de Credito Oficial (Institutia Creditului Public);

- Instituto Catalan de Finanzas (Institutia Financiara a Cataloniei);

- Instituto Valenciano de Finanzas (Institutia Financiara a Valenciei);

Grecia

Franta

- La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) (Fondul de Rascumparare a Datoriei Publice);

- L'Agence frangaise de developpement (AFD) (Agentia Franceza de Dezvoltare);

- Reseau Ferre de France (RFF) (Reteaua Franceza de Cai Ferate);

- Caisse Nationale des Autoroutes (6AN) (Fondul National al Autostrazilor);

- Assistance publique Hopitaux de Paris (APHP) (Asistenta Publica a Spitalelor din Paris);

- Charbonnages de France (CDF) (Consiliul Francez al Carbunelui);

- Entreprise miniere etchimique (EMC) (Compania Miniera si Chimica);

Italia

- regiuni;

- provincii;

- municipalitati;

- Cassa Depositi e Prestiti (Fondul de Depozite si Împrumuturi);

Letonia

- Pasvaldi'bas (guvernele locale);

Polonia

- gminy (comune);

- powiaty (districte);

- wojewodztwa (provincii);

- zwiazki gmîn (asociatii de comune);

- powiatow (asociatii de districte);

- wojewodztw (asociatii de provincii);

- miasto stoleczne Warszawa (capitala Varsovia);

- Agencja Restrukturyzacji i Modemizacji Rolnictwa (Agentia pentru Restructurare si Modernizare a Agriculturii);

- Agencja Nieruchomosci Rolnych (Agentia Proprietatilor Agricole);

Portugalia

- Regiao Autonoma da Madeira (Regiunea Autonoma a Madeirei);

- Regiao Autonoma dos Agores (Regiunea Autonoma a Azorelor);

- municipalitati;

România

- autoritatile administratiei publice locale;

Slovacia

- mesta a obce (municipalitati);

- Zeleznice Slovenskej Republiky (Compania Slovaca de Cai Ferate);

- Statny fond cestneho hospodarstva (Fondul de Stat pentru Gestionarea Drumurilor);

- Slovenske elektrarne (Companiile Slovace de Energie);

- Vodohospodarska vystavba (Compania de Economie a Apei).

2. entitati internationale;

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare;

- Banca Europeana de Investitii;

- Banca Asiatica de Dezvoltare;

- Banca Africana de Dezvoltare;

- Banca Mondiala - Banca Internationala de Reconstructie si Dezvoltare - Fondul Monetar International;

- Corporatia Financiara Internationala;

- Banca InterAmericana de Dezvoltare;

- Fondul Social de Dezvoltare al Consiliului Europei;

- Euratom;

- Comunitatea Europeana;

- Corporatia Andina de Dezvoltare (CAF);

- Eurofima;

- Comunitatea Economica a Carbunelui si Otelului;

- Banca Nordica de Investitii;

- Banca Caraibiana de Dezvoltare.

Prevederile art. 12415 nu aduc atingere niciuneia dintre obligatiile internationale pe care România si le-a asumat în relatiile cu entitatile internationale mentionate mai sus.

3. entitati din state terte:

- acele entitati care îndeplinesc urmatoarele criterii:

a) entitatea care este considerata în mod cert ca fiind o entitate publica, conform criteriilor nationale;

b) o astfel de entitate publica este un producator din afara Comunitatii, care administreaza si finanteaza un grup de activitati, furnizând în principal bunuri si servicii din afara Comunitatii, destinate beneficiului Comunitatii si care sunt efectiv controlate de guvernul central;

c) respectiva entitate publica este un emitent de datorii de mari dimensiuni si cu regularitate;

d) statul vizat poate sa garanteze ca o asemenea entitate publica nu va exercita o rascumparare înainte de termen, în cazul clauzelor de reîntregire a sumei brute.

Art. 12417: Data aplicarii

Prevederile prezentului capitol, reprezentând transpunerea Directivei nr. 2003/48/CE a Consiliului, din 3 iunie 2003, privind impunerea veniturilor din economii sub forma platilor de dobânzi, cu amendamentele ulterioare, se aplica începând cu data aderarii României la Uniunea Europeana."

80.Dupa articolul 12417 se introduce capitolul IV "Redevente si dobânzi la întreprinderi asociate", cu zece noi articole, articolele 12418-12427, cu urmatorul cuprins:

"CAPITOLUL IV: Redevente si dobânzi la întreprinderi asociate

Art. 12418: Sfera de aplicare si procedura

(1) Platile de dobânzi si redevente ce provin din România sunt exceptate de la orice impozite aplicate asupra acelor plati în România, fie prin retinere la sursa, fie prin declarare, cu conditia ca beneficiarul efectiv al dobânzilor sau redeventelor sa fie o întreprindere din alt stat membru sau un sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru situat în alt stat membru.

(2) O plata facuta de o întreprindere rezidenta în România sau de catre un sediu permanent situat în România trebuie sa fie considerata ca provenind din România, denumita în continuare stat sursa.

(3) Un sediu permanent este tratat ca platitor al dobânzilor sau redeventelor doar în masura în care acele plati reprezinta cheltuieli deductibile fiscal pentru sediul permanent din România.

(4) O întreprindere a unui stat membru va fi tratata ca beneficiar efectiv al dobânzilor si redeventelor doar daca primeste acele plati pentru beneficiul sau propriu, si nu ca un intermediar pentru o alta persoana, cum ar fi un agent, un mandatar sau semnatar autorizat.

(5) Un sediu permanent trebuie sa fie tratat ca beneficiar efectiv al dobânzilor sau redeventelor:

a) daca creanta sau dreptul de utilizare a informatiei, în privinta careia platile de dobânzi sau redevente iau nastere, este efectiv legata de acel sediu permanent; si

b) daca platile de dobânzi sau redevente reprezinta venituri cu privire la care acel sediu permanent este supus, în statul membru în care este situat, unuia dintre impozitele mentionate la art. 12420 lit. a) pct. (iii) sau, în cazul Belgiei, «impozitului nerezidentilor/belasting der niet-verblijfhouders» ori, în cazul Spaniei, «impozitului asupra venitului nerezidentilor» sau unui impozit care este identic sau în mod substantial similar si care este aplicat dupa data de intrare în vigoare a prezentului capitol, suplimentar sau în locul acelor impozite existente.

(6) Daca un sediu permanent al unei întreprinderi a unui stat membru este considerat ca platitor sau ca beneficiar efectiv al dobânzilor ori redeventelor, nicio alta parte a întreprinderii nu va fi tratata ca platitor sau ca beneficiar efectiv al acelor dobânzi ori redevente, în sensul prezentului articol.

(7) Prezentul articol trebuie sa se aplice numai în cazul în care întreprinderea care este platitor sau întreprinderea al carei sediu permanent este considerat platitor al dobânzilor ori redeventelor este o întreprindere asociata a întreprinderii care este beneficiarul efectiv sau al carei sediu permanent este tratat ca beneficiarul efectiv al acelor dobânzi ori al acelor redevente.

(8) Prevederile prezentului articol nu se aplica daca dobânzile sau redeventele sunt platite de catre ori catre un sediu permanent situat într-un stat tert al unei întreprinderi dintr-un stat membru si activitatea întreprinderii este, în întregime sau partial, desfasurata prin acel sediu permanent.

(9) Prevederile prezentului articol nu împiedica România sa ia în considerare, la determinarea impozitului pe profit, atunci când aplica legislatia sa fiscala, dobânzile sau redeventele primite de catre întreprinderile rezidente, de sediile permanente ale întreprinderilor rezidente în România sau de catre sediile permanente situate în România.

(10) România nu va aplica prevederile prezentului capitol unei întreprinderi a altui stat membru sau unui sediu permanent al unei întreprinderi a altui stat membru, atunci când conditiile stabilite la art. 12420 lit. b) nu au fost mentinute pentru o perioada neîntrerupta de cel putin 2 ani.

(11) România solicita ca îndeplinirea cerintelor stabilite de prezentul articol si de art. 12420 sa fie dovedita la data platii dobânzilor sau redeventelor printr-o atestare. Daca îndeplinirea cerintelor stabilite în prezentul articol nu a fost atestata la data platii, România va aplica retinerea impozitului la sursa.

(12) România stabileste ca o conditie pentru acordarea scutirii, potrivit acestui capitol, emiterea unei decizii privind acordarea în mod obisnuit a scutirii pe baza unei atestari în care sa se certifice îndeplinirea cerintelor stabilite de prezentul articol si de art. 12420. Decizia privind acordarea scutirii va fi data într-o perioada de cel mult 3 luni dupa prezentarea atestarii si dupa ce au fost furnizate acele informatii doveditoare pe care autoritatile locale din România le solicita de drept. Decizia va fi valabila pe o perioada de cel putin un an dupa ce a fost emisa.

(13) În sensul alin. (11) si (12), atestarea care va fi prezentata în legatura cu fiecare contract de plata trebuie sa fie valabila pentru cel putin un an, dar nu mai mult de 3 ani, de la data emiterii acestei atestari si va contine urmatoarele informatii:

a) dovada rezidentei, în scopul impozitarii, pentru întreprinderea care primeste dobânzi sau redevente din România si, când este necesar, dovada existentei unui sediu permanent atestat de autoritatea fiscala a statului membru în care întreprinderea care primeste dobânzi sau redevente este rezidenta pentru scopuri fiscale sau în care este situat sediul permanent;

b) detinerea dreptului de beneficiar efectiv al dobânzilor sau redeventelor de catre întreprinderea care primeste astfel de plati, în conformitate cu prevederile alin. (4), sau existenta conditiilor în conformitate cu prevederile alin. (5), când un sediu permanent este beneficiarul platii;

c) îndeplinirea cerintelor, în conformitate cu prevederile art. 12420 lit. a) pct. (iii), în cazul întreprinderii primitoare;

d) o detinere minima, în conformitate cu prevederile art. 12420 lit. b);

e) perioada pentru care detinerea la care se face referire la lit. d) a existat.

Statele membre pot sa solicite, în plus, justificarea legala pentru platile din cadrul contractului, de exemplu pot solicita contractul de împrumut sau contractul de licenta.

(14) Daca cerintele pentru acordarea scutirii înceteaza sa fie îndeplinite, întreprinderea primitoare sau sediul permanent va informa imediat întreprinderea platitoare sau sediul permanent platitor si, daca statul sursa solicita astfel, si autoritatea competenta a acelui stat.

(15) Daca respectiva întreprindere platitoare sau sediul permanent a retinut impozitul la sursa asupra venitului ce urma sa fie scutit de impozit, conform prezentului articol, aceasta poate face o cerere pentru restituirea acestui impozit retinut la sursa. România va solicita informatia specificata la alin. (13). Cererea pentru restituirea impozitului trebuie sa fie transmisa în perioada prevazuta în prezentul alineat. Aceasta perioada de depunere a cererii de restituire va fi de cel putin 2 ani de la data la care dobânda sau redeventele sunt platite.

(16) România va restitui impozitul retinut la sursa în plus într-un interval de un an de la primirea cererii de restituire a impozitului si a informatiilor doveditoare pe care le poate solicita în mod rezonabil. Daca impozitul retinut la sursa nu a fost restituit în perioada mentionata, întreprinderea primitoare sau sediul permanent va fi îndreptatit, la expirarea anului în cauza, sa solicite dobânda asupra sumei reprezentând impozitul care trebuie restituit. Dobânda solicitata se va calcula la o rata egala cu rata dobânzii interne care se aplica în cazuri similare, corespunzator prevederilor legislatiei nationale din România.

Art. 12419: Definitia dobânzii si a redeventelor

În sensul prezentului capitol:

a) termenul dobânda înseamna venitul din creante de orice fel, însotite sau nu de garantii ipotecare ori de o clauza de participare la profiturile debitorului si, în special, venitul din efecte publice, titluri de creanta sau obligatiuni, inclusiv primele si premiile legate de asemenea efecte, titluri de creanta sau obligatiuni; penalitatile pentru plata cu întârziere nu vor fi considerate dobânzi;

b) termenul redevente înseamna platile de orice fel primite pentru folosirea sau concesionarea oricarui drept de autor asupra unei opere literare, artistice sau stiintifice, inclusiv asupra filmelor de cinematograf si software, orice patent, marca de comert, desen ori model, plan, formula secreta sau procedeu de fabricatie, ori pentru informatii referitoare la experienta în domeniul industrial, comercial ori stiintific; platile pentru folosirea sau dreptul de folosire a echipamentului industrial, comercial ori stiintific vor fi considerate redevente.

Art. 12420: Definitia întreprinderii, întreprinderii asociate si a sediului permanent

În sensul prezentului capitol:

a) termenul întreprindere a unui stat membru înseamna orice întreprindere:

(i)care îmbraca una dintre formele enumerate în aceasta privinta în lista prevazuta la art. 12426; si

(ii)care, în conformitate cu legislatia fiscala a unui stat membru, este considerata ca fiind rezidenta în acel stat membru si nu este considerata, în întelesul unei conventii de evitare a dublei impuneri pe venit si pe capital încheiata cu un stat tert, ca fiind rezident în scopul impozitarii în afara Comunitatii; si

(iii)care este supusa unuia dintre urmatoarele impozite, fara a fi scutita de impozit, sau unui impozit care este identic ori, în esenta, similar si care este stabilit dupa data de intrare în vigoare a prezentului articol, în plus sau în locul acelor impozite existente:

- impozitul societatilor/vennootschapsbelasting, în Belgia;

- selskabsskat, în Danemarca;

- Korperschaftsteuer, în Germania;

- în Grecia;

- impuesto sobre sociedades, în Spania;

- impot sur les societes, în Franta;

- corporation tax, în Irlanda;

- imposta sul reddito delle persone giuridiche, în Italia;

- impot sur le revenu des collectivites, în Luxemburg;

- vennootschapsbelasting, în Olanda;

- Korperschaftsteuer, în Austria;

- imposto sobre o rendimento da pessoas colectivas, în Portugalia;

- vhteisoien tulovero/în komstskatten, în Finlanda;

- statlîn g în komstskatt, în Suedia;

- corporation tax, în Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord;

- dan z prijmu pravnickych osob, în Republica Ceha;

- tulumaks, în Estonia;

- în Cipru;

- uznemumu ienakuma nodoklis, în Letonia;

- pelno mokestis, în Lituania;

- tarsasagiado, în Ungaria;

- taxxa fuq l-income, în Malta;

- todatek dochodowy odosob prawnych, în Polonia;

- davek od dobicka praznih oseb, în Slovenia;

- dan z prijmov pravnickych osob, în Slovacia;

- impozitul pe profit, în România;

b) o întreprindere este o întreprindere asociata a unei alte întreprinderi daca, cel putin:

(i)prima întreprindere are o participare minima directa de 25% în capitalul celei de-a doua întreprinderi; sau

(ii)cea de-a doua întreprindere are o participare minima directa de 25% în capitalul primei întreprinderi; sau

(iii)o întreprindere terta are o participare minima directa de 25% atât în capitalul primei companii, cât si în al celei de-a doua.

Participarile în capitalul social trebuie sa fie detinute numai la întreprinderile rezidente pe teritoriul Comunitatii Europene;

c) termenul sediu permanent înseamna un loc fix de afaceri situat într-un stat membru, prin care se desfasoara în întregime sau în parte activitatea unei întreprinderi rezidente într-un alt stat membru.

Art. 12421: Exceptarea platilor de dobânzi sau de redevente

(1) România nu este obligata sa asigure beneficiile prezentului capitol în urmatoarele cazuri:

a) atunci când platile sunt tratate ca o distribuire de beneficii sau ca o restituire de capital, conform legislatiei române;

b) pentru platile rezultate din creante care dau dreptul de participare la profiturile debitorului;

c) pentru platile rezultate din creante care dau dreptul creditorului sa îsi schimbe dreptul de a primi dobânda contra unui drept de participare în profiturile debitorului;

d) pentru platile rezultate din creante care nu contin niciun fel de prevederi referitoare la restituirea datoriei principale sau daca restituirea este datorata pentru o perioada mai mare de 50 de ani dupa data emisiunii.

(2) Când datorita relatiilor speciale existente între debitor si beneficiarul efectiv al dobânzii sau redeventelor ori între unul dintre ei si o alta persoana, suma dobânzilor sau redeventelor depaseste suma care s-ar fi convenit între debitor si beneficiarul efectiv, în lipsa unor astfel de relatii, prevederile prezentului articol se aplica numai în aceasta ultima suma mentionata, daca exista o astfel de suma.

Art. 12422: Frauda si abuz

(1) Prevederile prezentului capitol nu exclud aplicarea prevederilor legislatiei nationale sau a celor bazate pe tratate, la care România este parte, care sunt necesare pentru prevenirea fraudei sau abuzului.

(2) România poate, în cazul tranzactiilor pentru care motivul principal sau unul dintre motivele principale este frauda, evaziunea fiscala sau abuzul, sa retraga beneficiile stabilite prin prezentul capitol sau poate sa refuze aplicarea lui.

Art. 12423: Reguli tranzitorii pentru Republica Ceha, Grecia, Spania, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia si Slovacia

(1) Grecia, Letonia, Polonia si Portugalia sunt autorizate sa nu aplice prevederile privind scutirea platilor de dobânzi si redevente între întreprinderi asociate pâna la data de 1 iulie 2005, iar pe durata perioadei de tranzitie de 8 ani, începând cu data de 1 iulie 2005, cota impozitului aplicata în aceste tari platilor de dobânda sau redevente, care se fac catre o întreprindere asociata rezidenta în alt stat membru sau catre un sediu permanent al unei întreprinderi asociate a unui stat membru, situat în alt stat membru, nu trebuie sa depaseasca 10% în timpul primilor 4 ani si 5% în timpul urmatorilor 4 ani.

Lituania este autorizata sa nu aplice prevederile privind scutirea platilor de dobânzi si redevente între întreprinderi asociate, pâna la data de 1 iulie 2005. Pe durata unei perioade de tranzitie de 6 ani, începând de la 1 iulie 2005, cota de impozit aplicata în aceasta tara asupra platilor de redevente facute catre o întreprindere asociata rezidenta în alt stat membru sau catre un sediu permanent al unei întreprinderi asociate a unui stat membru, situat în alt stat membru, nu trebuie sa depaseasca 10%. În timpul primilor 4 ani din perioada de tranzitie de 6 ani, cota de impozit aplicata asupra platilor de dobânzi facute unei întreprinderi asociate din alt stat membru sau unui sediu permanent situat în alt stat membru nu va depasi 10%; pentru urmatorii 2 ani, cota de impozit aplicata asupra unor astfel de plati de dobânzi nu va depasi 5%.

Spania si Republica Ceha sunt autorizate, doar pentru platile de redevente, sa nu aplice prevederile privind scutirea platilor de redevente între întreprinderi asociate, pâna la data de 1 iulie 2005. În timpul unei perioade de tranzitie de 6 ani, începând cu data de 1 iulie 2005, cota impozitului aplicata în aceste tari platilor de redeventa facute catre o întreprindere asociata din alt stat membru sau catre un sediu permanent al unei întreprinderi asociate a unui stat membru, situat în alt stat membru, nu va depasi 10%. Slovacia este autorizata, numai pentru platile de redevente, sa nu aplice prevederile privind scutirea de impozit pentru o perioada de tranzitie de doi ani, începând cu data de 1 mai 2004.

Totusi, aceste reguli tranzitorii sunt supuse aplicarii permanente a oricaror cote de impozit, mai scazute decât cele la care se face referire mai sus, în conditiile unor acorduri bilaterale încheiate între Republica Ceha, Grecia, Spania, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia sau Slovacia si alte state membre.

(2) Când o întreprindere rezidenta în România sau un sediu permanent al unei întreprinderi a unui stat membru, situat în România:

a) primeste dobânzi sau redevente din partea unei întreprinderi asociate din Grecia, Letonia, Lituania, Polonia sau Portugalia;

b) primeste redevente din partea unei întreprinderi asociate din Republica Ceha, Spania sau Slovacia;

c) primeste dobânzi sau redevente din partea unui sediu permanent situat în Grecia, Letonia, Lituania, Polonia sau Portugalia, al unei întreprinderi asociate a unui stat membru; sau

d) primeste redevente de la un sediu permanent situat în Republica Ceha, Spania sau Slovacia al unei întreprinderi asociate a unui stat membru,

România acorda la calculul impozitului pe profit o suma egala cu impozitul platit în Republica Ceha, Grecia, Spania, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia sau Slovacia, în conformitate cu alin. (1), stabilita asupra acelui venit. Suma se acorda ca o deducere din impozitul pe profitul obtinut de întreprinderea sau de sediul permanent care a primit acel venit.

(3) Deducerea prevazuta la alin. (2) nu poate sa depaseasca acea suma mai mica:

a) fata de impozitul de plata din Republica Ceha, Grecia, Spania, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia sau Slovacia, pentru un astfel de venit, pe baza alin. (1); sau

b) a partii de impozit pe profitul întreprinderii sau al sediului permanent care primeste dobânda sau redeventele, astfel cum este calculata înainte ca deducerea sa fie acordata, care este atribuibila acelor plati, conform legislatiei nationale a României.

Art. 12424: Clauza de delimitare

Prevederile prezentului capitol nu exclud aplicarea prevederilor nationale sau celor bazate pe tratatele la care România este parte si ale caror prevederi au în vedere eliminarea sau evitarea dublei impozitari a dobânzilor si a redeventelor.

Art. 12425: Masuri luate de România

Procedura administrarii acestui capitol se va stabili prin hotarâre a Guvernului, elaborata în comun de Ministerul Finantelor Publice si Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu avizul Ministerului Integrarii Europene si al Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 12426: Lista societatilor acoperite de prevederile art. 12420 lit. a) pct. (iii)

Societatile acoperite de prevederile art. 12420 lit. a) pct. (iii) sunt urmatoarele:

a) societati cunoscute în legislatia belgiana ca: "naamloze vennootschap/societe anonyme, commanditaire vennootschap op aandelen/societe en commandite par actions, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid/societe privee a responsabilite limitee" si acele entitati publice legislative care desfasoara activitate conform dreptului privat;

b) societati cunoscute în legislatia daneza ca: "aktieselskab" si "anpartsselskab";

c) societati cunoscute în legislatia germana ca: "Aktiengesellschaft, Kommanditgesellschaft auf Aktien, Gesellschaft mit beschrankter Haftung" si "bergrechtliche Gewerkschaft";

d) societati cunoscute în legislatia greceasca ca:

e) societati cunoscute în legislatia spaniola ca: "sociedad anonima, sociedad comanditaria por acciones, sociedad de responsabilidad limitada" si acele entitati publice legale care desfasoara activitate conform dreptului privat;

f) societati cunoscute în legislatia franceza ca: "societe anonyme, societe en commandite par actions, societe aresponsabilite limitee" si entitati publice si întreprinderi industriale si comerciale;

g) societati cunoscute în legislatia irlandeza ca societati pe actiuni sau pe garantii, societati private pe actiuni sau pe garantii, entitati înregistrate conform legislatiei societatilor industriale si prudentiale sau societati de constructii înregistrate conform legii societatilor de constructii;

h) societati cunoscute în legislatia italiana ca: "societa per azioni, societa in accomandita per azioni, societa a responsabilita limitata" si entitati publice si private care desfasoara activitati industriale si comerciale;

i) societati cunoscute în legislatia luxemburgheza ca: "societe anonyme, societe en commandite par actions si societe a responsabilite limitee";

j) societati cunoscute în legislatia olandeza ca: "noomloze vennootschap" si "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid";

k) societati cunoscute în legislatia austriaca ca: "Aktiengesellschaft" si "Gesellschaft mit beschrankter Haftung";

l) societati comerciale sau societati înfiintate conform legii civile, având forma comerciala, si cooperative si entitati publice înregistrate conform legii portugheze;

m) societati cunoscute în legislatia finlandeza ca: "osakeyhtio/aktiebolag, osuuskunta/andelslag, saastopankki/sparbank" si "vakuutusyhtio/forsakrîn gsbolag";

n) societati cunoscute în legislatia suedeza ca: "aktiebolag" si "forsakrin gsaktiebolag";

o) societati înregistrate conform legislatiei Marii Britanii;

p) societati cunoscute în legislatia ceha ca: "akciova spolecnost", "spolecnost s rucenim omezenym", "verejna obchodnispolecnnost", "komanditnispolecnost", "druzstvo";

q) societati cunoscute în legislatia estoniana ca: "taisuhin g", "usaldusuhin g", "osauhin g", "aktsiaselts", "tulundusuhistu";

r) societati cunoscute în legislatia cipriota ca societati înregistrate în conformitate cu legea companiilor, entitati publice corporatiste, precum si alte entitati care sunt considerate societati, conform legii impozitului pe venit;

s) societati cunoscute în legislatia letona ca: "akciju sabiedriba", "sabiedriba ar ierobezotu atbildibu";

s) societati înregistrate conform legislatiei lituaniene;

t) societati cunoscute în legislatia ungara ca: "kozkereseti tarsasag", "beteti tarsasag", "kozos vallalat", "korlatolt felelossegu tarsasag", "reszvenytarsasag", "egyesules", "kozhasznu tarsasag", "szovetkezet";

t) societati cunoscute în legislatia malteza ca: "Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata", "Socjetajiet în akkomandita lil-kapital taghhom maqsum f'azzjonitjiet";

u) societati cunoscute în legislatia poloneza ca: "spolka akcyjna", "spolka z ofraniczona odpowiedzialnoscia";

v) societati cunoscute în legislatia slovena ca: "delniska druzba", "komanditna delniska druzba", "komanditna druzba", "druzba z omejeno odgovornostjo", "druzba z neomejeno odgovomostjo";

w) societati cunoscute în legislatia slovaca ca: "akciova spolocnos", "spolocnost's rucenim obmedzenym", "komanditna spolocnos", "verejna obchodna spolocnos", "druzstvo".

Art. 12427: Data aplicarii

Prevederile prezentului capitol, reprezentând transpunerea Directivei 2003/49/CE a Consiliului, din 3 iunie 2003, privind un sistem comun de impozitare aplicabil platilor de dobânzi si redevente efectuate între societati asociate din state membre diferite, cu amendamentele ulterioare, se aplica începând cu data de 1 ianuarie 2011."

81.Dupa articolul 12427 se introduce capitolul V "Schimb de informatii în domeniul impozitelor directe, conform conventiilor de evitare a dublei impuneri", cu 14 articole noi, art. 12428-12441, cu urmatorul cuprins:

"CAPITOLUL V: Schimb de informatii în domeniul impozitelor directe, conform conventiilor de evitare a dublei impuneri

Art. 12428: Prevederi generale

(1) În conformitate cu prevederile prezentului capitol, autoritatile competente ale statelor membre vor schimba orice informatie care poate sa le îndreptateasca sa efectueze o corecta stabilire a impozitelor pe venit si pe capital si orice informatie referitoare la stabilirea impozitelor asupra primelor de asigurare la care se face referire la art. 3 paragraful 6 din Directiva 76/308/CEE a Consiliului, din 15 martie 1976, privind asistenta reciproca în materie de recuperare a creantelor legate de anumite obligatii fiscale, taxe, impozite si alte masuri, cu amendamentele ulterioare.

(2) Vor fi privite ca impozite pe venit si pe capital, indiferent de modul în care sunt stabilite, toate impozitele stabilite pe venitul total, pe capitalul total sau pe elemente de venit sau de capital, inclusiv impozitele pe câstigurile din înstrainarea proprietatii mobiliare sau imobiliare, impozitul pe sumele totale ale salariilor platite de întreprinderi, precum si impozitele pe cresterea de capital.

(3) Impozitele la care se face referire la alin. (2) sunt în prezent, în mod special:

a) în Belgia:

- impozitul persoanelor fizice;

- impozitul societatilor;

- impozitul persoanelor morale;

- impozitul nerezidentilor;

b) în Danemarca:

- indkomstskat til staten;

- selskabsskat;

- den kommunale indkomstskat;

- den amtskommunale indkomstskat;

- folkepensionsbidragene;

- somendsskatten;

- den saerlige indkomstskat;

- kirkeskat;

- formueskat til staten;

- bidrag til dagpengefonden;

c) în Germania:

- Einkommensteuer;

- Korperschaftsteuer;

- Vermogensteuer;

- Gewerbesteuer;

- Grundsteuer;

d) în Grecia:

e) în Spania:

- impozitul pe venitul persoanelor fizice;

- impozitul pe societati;

- impozitul extraordinar pe averea persoanelor fizice;

f) în Franta:

- impozitul pe venit;

- impozitul pe societate;

- impozitele profesionale;

- taxe fonciere sur les proprietes baties;

- taxe fonciere sur les proprietes non baties;

g) în Irlanda:

- impozitul pe venit;

- impozitul pe corporatie;

- impozitul pe câstiguri de capital;

- impozitul pe avere;

h) în Italia:

- imposta sul reddito delle persone fisiche;

- imposta sul reddito delle persone giuridiche;

- imposta locale sui redditi;

i) în Luxemburg:

- impozitul pe veniturile persoanelor fizice;

- impozitul pe veniturile colectivitatilor;

- impozitul comercial comunal;

- impozitul pe avere;

- impozitul funciar;

j) în Olanda:

- Inkomstenbelasting;

- Vennootschapsbelosting;

- Vermogensbelasting;

k) în Austria

- Einkommensteuer

- Korperschaftsteuer;

- Grundsteuer;

- Bodenwertabgabe;

- Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben;

l) în Portugalia:

- contribuicao predial;

- imposto sobre a industria agricola;

- contribuicao industrial;

- imposto de capitais;

- imposto profissional;

- imposto complementar;

- imposto de mais - valias;

- imposto sobre o rendimento do petroleo;

- os adicionais devidos sobre os impostos precedentes;

m) în Finlanda:

- Valtion tuleverot - de statlin ga inkomstskatterna;

- Yhteisojen tulovero - inkomstskatten for samfund;

- Kunnallisvero - kommunalskatten;

- Kirkollisvero - kyrkoskatten;

- Kansanelakevakuutusmaksu - folkpensionsforsakrîn gspremien;

- Sairausvakuutusmaksu- sjukforsakrîn gspremien;

- Korkotulom lahdevero - kallskatten pa ranteîn komst;

- Rajoitetusti verovelvollisen lahdevero - kallskatten for begransat skattskylding;

- Valtion varallisuusvero - den statlinga formogenhetsskatten;

- Kiin teistovero - fastin ghetsskatten;

n) în Suedia:

- Den statliga inkomstskatten;

- Sjomansskatten;

- Kupongskatten;

- Den sarskilda inkomstskatten for utomlands bosatta;

- Den sarskilda inkomstskatten for utomlands bosatta artister m.fl.;

- Den statlinga fastighetsskatten;

- Den kommunala inkomstskatten;

- Formogenhetsskatten;

o) în Marea Britanie:

- impozitul pe venit;

- impozitul pe corporatii;

- impozitul pe câstigurile de capital;

- impozitul pe venitul petrolier;

- impozitul pe îmbunatatiri funciare;

p) în Republica Ceha:

- dane priijmu;

- dan z nemovitosti;

- dan dedicka, dan darovaci a dan zprevodu nemovitosti;

- dan z pridane hodnoty;

- spotrebni dane;

q) în Estonia:

- Tulumaks;

- Sotsiaalmaks;

- Maamaks;

r) în Cipru:

s) în Letonia:

- iedzivotaju ienakuma nodoklis;

- nekustama ipasuka nodoklis;

- uznemumu ienakuma nodoklis;

s) în Lituania:

- gyventoju pajamu mokestis;

- pelno mokestis;

- imoniu ir organizaciju nekilnojamojo turto mokestis;

- zemes mokestis;

- mokestis uz valstybinius gamtos isteklius;

- mokestis uz aplinkos tersima;

- naftos ir duju istekliu mokestis;

- paveldimo turto mokestis;

t) în Ungaria:

- szemelyi jovedelemando;

- tarsazagi ado;

- osztalekado;

- altalanos forgalmi ado;

- jovedeki ado;

- epitmenyado;

- telekado;

t) în Malta:

- Taxxa fuq l-income;

u) în Polonia:

- podatek dochodowy od osob prawnych;

- podatek dochodowy od osob fizycznych;

- podatek od czynnosci cywilnopranych;

v) în Slovenia:

- dohodnina;

- davki obcanov;

- davek od dobicka pravnih oseb;

- posebni davek na bilacno vsoto bank in hranilnic;

w) în Slovacia:

- dan z prijmov fyzickych osob;

- dan z prijmov pravnickych osob;

- dan z dedicstva;

- dan z darovania;

- dan z prevodu a prechodu nehnutel'nosti;

- dan z nehnutel'nosti;

- dan z predanej hodnoty;

- spotrebne dane.

(4) Prevederile alin. (1) se aplica, de asemenea, asupra oricaror impozite identice sau similare stabilite ulterior, în plus, sau în locul impozitelor prevazute la alin. (3). Autoritatile competente ale statelor membre se vor informa reciproc asupra datei de intrare în vigoare a unor asemenea impozite.

(5) Sintagma autoritate competenta înseamna:

a) în Belgia:

- ministrul finantelor sau un reprezentant autorizat;

b) în Danemarca:

- ministrul finantelor sau un reprezentant autorizat;

c) în Germania:

- ministrul federal de finante sau un reprezentant autorizat;

d) în Grecia:

sau un reprezentant autorizat;

e) în Spania:

- ministrul economiei si finantelor sau un reprezentant autorizat;

f) în Franta:

- ministrul economiei sau un reprezentant autorizat;

g) în Irlanda:

- comisionarii de venituri sau reprezentantii lor autorizati;

h) în Italia:

- seful departamentului de politica fiscala sau reprezentantul sau autorizat;

i) în Luxemburg:

- ministrul finantelor sau un reprezentant autorizat;

j) în Olanda:

- ministrul finantelor sau un reprezentant autorizat;

k) în Austria:

- ministrul federal de finante sau un reprezentant autorizat;

l) în Portugalia:

- ministrul finantelor sau un reprezentant autorizat;

m) în Finlanda:

- ministrul finantelor sau un reprezentant autorizat;

n) în Suedia:

- seful departamentului de finante sau reprezentantul sau autorizat;

o) în Marea Britanie:

- comisionarii de la vama si accize sau un reprezentant autorizat pentru informatiile solicitate, referitoare la taxe asupra primelor de asigurare si accize;

- comisionarii de la Inland Revenue sau reprezentantii lor autorizati;

p) în Republica Ceha:

- ministrul finantelor sau un reprezentant autorizat;

q) în Estonia:

- ministrul finantelor sau un reprezentant autorizat;

r) în Cipru:

sau un reprezentant autorizat;

s) în Letonia:

- ministrul finantelor sau un reprezentant autorizat;

s) în Lituania:

- ministrul finantelor sau un reprezentant autorizat;

t) în Ungaria:

- ministrul finantelor sau un reprezentant autorizat;

t) în Malta:

- ministrul responsabil de departamentul fiscal sau un reprezentant autorizat;

u) în Polonia:

- ministrul finantelor sau un reprezentant autorizat;

v) în Slovenia:

- ministrul finantelor sau un reprezentant autorizat;

w) în Slovacia:

- ministrul finantelor sau un reprezentant autorizat;

x) în România:

- ministrul finantelor publice sau un reprezentant autorizat.

Art. 12429: Schimb la cerere

(1) Autoritatea competenta dintr-un stat membru poate cere autoritatii competente a altui stat membru sa transmita informatia la care s-a facut referire la art. 12428 alin. (1), într-un caz special. Autoritatea competenta a statului solicitat nu va da curs cererii de schimb de informatii daca este evident ca autoritatea competenta a statului care face cererea nu a epuizat propriile sale surse obisnuite de obtinere a informatiilor, surse pe care le-ar fi putut utiliza, conform circumstantelor, pentru a obtine informatiile cerute fara a provoca riscul de periclitare a realizarii cautarii dupa rezultat.

(2) Pentru scopul transmiterii informatiei la care s-a facut referire la art. 12428 alin. (1), autoritatea competenta a statului membru solicitat va asigura conditiile pentru conducerea oricaror anchete necesare în vederea obtinerii acestor informatii.

(3) În scopul obtinerii informatiei cerute, autoritatea competenta careia i se solicita aceasta informatie sau autoritatea administrativa la care se recurge va proceda ca si cum ar actiona pe cont propriu sau, la cererea celeilalte autoritati, în contul propriului stat membru.

Art. 12430: Schimbul automat de informatii

Pentru categoriile de cazuri pe care autoritatile competente le vor determina conform procedurii de consultare prevazute la art. 12438, autoritatile competente ale statelor membre vor schimba în mod regulat informatiile la care se face referire la art. 12428 alin. (1), fara o cerere anterioara.

Art. 12431: Schimbul spontan de informatii

(1) Autoritatea competenta a unui stat membru poate transmite autoritatii competente a oricarui alt stat membru vizat, fara o cerere anterioara, informatiile la care se face referire la art. 12428 alin. (1), pe care le cunoaste din urmatoarele circumstante:

a) autoritatea competenta a unui stat contractant s-a bazat pe presupunerea ca ar putea fi o pierdere a impozitului într-un alt stat membru;

b) o persoana supusa impozitarii obtine o reducere a impozitului sau o scutire de impozit în alt stat membru, care ar putea genera o crestere a impozitului sau a obligatiei de impozitare în alt stat membru;

c) afacerea tratata între o persoana supusa impozitarii într-un stat membru si o persoana supusa impozitarii într-un alt stat membru este dirijata prin una sau mai multe tari, astfel încât sa rezulte o diminuare a impozitului în unul sau în celalalt stat membru sau în ambele state;

d) autoritatea competenta a unui stat membru s-a bazat pe presupunerea ca diminuarea impozitului poate rezulta din transferurile artificiale de profituri în cadrul grupurilor de întreprinderi;

e) informatia transmisa la unul din statele membre de catre autoritatea competenta a celuilalt stat este în masura sa dea informatiile care pot fi relevante în stabilirea obligatiei pentru impunere în ultimul dintre state.

(2) Autoritatile competente ale statelor membre pot, conform procedurii de consultare prevazute la art. 12438, sa extinda schimbul de informatii prevazut la alin. (1) la alte cazuri decât cele specificate în articolul mentionat.

(3) Autoritatile competente ale statelor membre pot sa-si transmita una alteia informatiile la care se face referire la art. 12428 alin. 1, despre care au cunostinta, în orice alt caz, fara o cerere anterioara.

Art. 12432: Limita de timp pentru transmiterea informatiei

Autoritatea competenta a unui stat membru caruia, conform dispozitiilor prezentului capitol, i se solicita sa furnizeze informatii le va transmite cât mai repede posibil. Daca întâmpina obstacole în furnizarea informatiilor sau daca refuza sa le furnizeze, va informa autoritatea care solicita informatia despre acest lucru, indicând natura obstacolelor sau a motivelor refuzului sau.

Art. 12433: Colaborarea dintre oficialii statului vizat

Pentru scopul aplicarii prevederilor precedente, autoritatea competenta a statului membru care furnizeaza informatia si autoritatea competenta a statului membru pentru care se furnizeaza informatia pot cadea de acord, conform procedurii de consultare prevazute la art. 12438, sa autorizeze prezenta în primul stat membru a oficialilor administratiei fiscale din celalalt stat membru. Amanuntele pentru aplicarea acestei prevederi vor fi determinate conform aceleiasi proceduri.

Art. 12434: Prevederi privind secretul

(1) Toate informatiile facute cunoscute unui stat membru, conform prezentului capitol, vor fi pastrate secrete în acel stat în acelasi mod ca si informatia primita conform legislatiei interne. În orice caz, asemenea informatii:

a) pot fi facute cunoscute numai persoanelor direct implicate în stabilirea impozitului sau în controlul administrativ al acestei stabiliri a impozitului;

b) pot fi facute cunoscute numai în legatura cu procedurile judecatoresti sau procedurile administrative care implica sanctiuni luate în vederea sau în legatura cu stabilirea sau revizuirea bazei de impozitare si numai persoanelor care sunt direct implicate în asemenea proceduri; astfel de informatii pot fi totusi dezvaluite în timpul audierilor publice sau al proceselor de judecata, daca autoritatea competenta a statului membru care a furnizat informatia nu ridica nici o obiectie la momentul când acest stat furnizeaza prima data informatia;

c) vor fi folosite, în orice circumstanta, numai pentru scopuri fiscale sau în legatura cu procedurile judecatoresti sau administrative care implica sanctiuni întreprinse cu privire la sau în legatura cu stabilirea sau revizuirea bazei fiscale.

În plus, informatiile pot fi folosite la stabilirea altor obligatii fiscale, taxe si impozite prevazute la art. 2 din Directiva nr. 76/308/CEE a Consiliului.

(2) Dispozitiile alin. (1) nu vor obliga un stat membru a carui legislatie sau practica administrativa instituie, pentru scopuri fiscale, prevederi legislative cu puteri mai restrânse decât cele cuprinse în acest alineat sa furnizeze informatii, daca statul vizat nu actioneaza în sensul respectarii acelor prevederi legislative cu puteri mai restrânse.

(3) Indiferent de prevederile alin. (1), autoritatile competente ale statului membru care furnizeaza informatia pot permite sa fie folosita aceasta informatie pentru alte scopuri, în statul care cere informatia, daca, potrivit legislatiei din statul care da informatia, aceasta poate fi folosita în statul care da informatia, în conditii similare, pentru scopuri similare.

(4) Când o autoritate competenta a unui stat contractant considera ca informatia care s-a primit de la autoritatea competenta a unui alt stat membru este posibil sa fie folositoare autoritatii competente a unui stat tert, ea poate transmite informatia ultimei autoritati competente mentionate, cu acordul autoritatii competente care a furnizat informatia.

Art. 12435: Limitari la schimbul de informatii

(1) Prezentul capitol nu va impune nici o obligatie statului membru caruia i se cere informatia de a face cercetari sau de a furniza informatii, daca în acest stat ar fi contrara propriei sale legislatii sau practicii sale administrative realizarea unor astfel de cercetari sau colectarea informatiilor solicitate.

(2) Furnizarea informatiei poate fi refuzata când ar conduce la dezvaluirea unui secret comercial, industrial sau profesional sau a unui procedeu comercial ori a unei informatii a carei dezvaluire ar fi contrara politicii publice.

(3) Autoritatea competenta a unui stat membru poate refuza sa furnizeze informatiile când statul membru vizat este în imposibilitate de a furniza informatii similare, pentru motive practice sau legale.

Art. 12436: Notificarea

(1) La cererea autoritatii competente a unui stat membru, autoritatea competenta a celuilalt stat membru va notifica, în conformitate cu prevederile legale care reglementeaza notificarea unor instrumente similare în statul membru solicitat, destinatarul tuturor instrumentelor si deciziilor care sunt emise de autoritatile administrative ale statului membru solicitant si care privesc aplicarea pe teritoriul sau a legislatiei privind impozitele acoperite de prezentul capitol.

(2) Cererile pentru notificare vor indica subiectul instrumentului sau deciziei care urmeaza a fi notificat si vor specifica numele si adresa destinatarului, împreuna cu orice alte informatii prin care se poate facilita identificarea destinatarului.

(3) Autoritatea solicitata va informa imediat autoritatea solicitanta asupra raspunsului sau la cererea pentru notificare si, în mod special, va comunica data de notificare a deciziei sau a instrumentului la destinatar.

Art. 12437: Verificari simultane

(1) Când situatia fiscala a uneia sau a mai multor persoane supuse impunerii este în interesul comun sau complementar a doua sau mai multe state membre, aceste state pot conveni sa desfasoare verificari simultane pe teritoriile lor, astfel încât sa poata schimba informatiile astfel obtinute ori de câte ori un astfel de schimb de informatii este mai eficient decât efectuarea de verificari numai de catre unul dintre statele membre.

(2) Autoritatea competenta din fiecare stat membru va identifica în mod arbitrar persoanele supuse impozitarii, pe care intentioneaza sa le propuna pentru o verificare simultana. Aceasta autoritate competenta va comunica autoritatilor competente responsabile din celelalte state membre vizate cazurile care, din punctul sau de vedere, ar fi subiectul unei verificari simultane. Aceasta autoritate competenta va comunica motivele sale în ceea ce priveste alegerea cazurilor, cât mai mult posibil, prin comunicarea informatiilor care au condus la luarea deciziei pentru o verificare simultana. Autoritatea competenta va specifica perioada de timp în care se vor derula operatiunile de control.

(3) Autoritatea competenta din fiecare stat membru vizat va decide daca doreste sa ia parte la operatiuni de verificari simultane. La primirea unei propuneri pentru o verificare simultana, autoritatea competenta va confirma acordul sau va comunica refuzul sau, motivat, celeilalte autoritati.

(4) Fiecare autoritate competenta din statele membre vizate va numi un reprezentant, care va avea responsabilitatea supravegherii si coordonarii activitatii de control.

Art. 12438: Consultari

(1) Pentru scopurile implementarii prezentului capitol, consultarile vor fi tinute, daca este necesar, în cadrul unui comitet care va avea loc între:

a) autoritatile competente ale statelor membre vizate, la cererea fiecaruia dintre ele, cu privire la problemele bilaterale;

b) autoritatile competente ale tuturor statelor membre si Comisie, la cererea uneia dintre aceste autoritati sau a Comisiei, în masura în care problema ridicata nu este numai în interes bilateral.

(2) Autoritatile competente ale statelor membre pot comunica în mod direct între ele. Autoritatile competente ale statelor membre pot, prin asistenta reciproca, sa permita autoritatilor desemnate de acestea sa comunice direct între ele în cazurile speciale sau în alte categorii de cazuri.

(3) Când autoritatile competente încheie acorduri care vizeaza probleme bilaterale, acoperite de prezentul articol, altele decât cele cu privire la cazurile individuale, acestea vor informa cât mai repede posibil Comisia asupra acestui fapt. La rândul sau, Comisia va notifica autoritatile competente ale statelor membre.

Art. 12439: Schimb de experienta

Statele membre vor monitoriza în mod constant, împreuna cu Comisia, procedura de cooperare prevazuta în prezentul capitol si vor face schimb de experienta, în special în domeniul preturilor de transfer din cadrul grupurilor de întreprinderi, în scopul îmbunatatirii unei asemenea cooperari si, atunci când este cazul, pentru redactarea unor reglementari în domeniile vizate.

Art. 12440: Aplicabilitatea unor prevederi largite referitoare la asistenta

Prevederile anterioare nu vor împiedica îndeplinirea oricaror obligatii mai extinse referitoare la schimbul de informatii care pot decurge din alte acte juridice.

Art. 12441: Data aplicarii

Prevederile prezentului capitol, care transpun prevederile Directivei nr. 77/799/CEE privind asistenta reciproca între autoritatile competente din statele membre în domeniul taxarii directe si impunerii primelor de asigurare, cu amendamentele ulterioare, se aplica începând cu data aderarii României la Uniunea Europeana."

82.La titlul VI "Taxa pe valoarea adaugata", titlul capitolului I va avea urmatorul cuprins:

"CAPITOLUL I: Definitii"

83.Articolul 125 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 125: Definitia taxei pe valoarea adaugata

Taxa pe valoarea adaugata este un impozit indirect datorat la bugetul statului si care este colectat conform prevederilor prezentului titlu."

84.Dupa articolul 125 se introduc doua noi articole, articolele 1251 si 1252, cu urmatorul cuprins:

"Art. 1251: Semnificatia unor termeni si expresii

(1) În sensul prezentului titlu, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

1. achizitie reprezinta bunurile si serviciile obtinute sau care urmeaza a fi obtinute de o persoana impozabila, prin urmatoarele operatiuni: livrari de bunuri si/sau prestari de servicii, efectuate sau care urmeaza a fi efectuate de alta persoana catre aceasta persoana impozabila, achizitii intracomunitare si importuri de bunuri;

2. achizitie intracomunitara are întelesul art. 1301;

3. active corporale fixe reprezinta orice activ detinut pentru a fi utilizat în productia sau livrarea de bunuri ori în prestarea de servicii, pentru a fi închiriat tertilor sau pentru scopuri administrative, daca acest activ are durata normala de utilizare mai mare de un an si valoare mai mare decât limita prevazuta prin hotarâre a Guvernului sau prin prezentul titlu;

4. activitate economica are întelesul prevazut la art. 127 alin. (2). Atunci când o persoana desfasoara mai multe activitati economice, prin activitate economica se întelege toate activitatile economice desfasurate de aceasta;

5. baza de impozitare reprezinta contravaloarea unei livrari de bunuri sau prestari de servicii impozabile, a unui import impozabil sau a unei achizitii intracomunitare impozabile, stabilita conform cap. VII;

6. bunuri reprezinta bunuri corporale mobile si imobile, prin natura lor sau prin destinatie. Energia electrica, energia termica, gazele naturale, agentul frigorific si altele de aceasta natura se considera bunuri corporale mobile;

7. produse accizabile reprezinta urmatoarele bunuri supuse accizelor, conform legislatiei în vigoare:

a) uleiuri minerale;

b) alcool si bauturi alcoolice;

c) tutun prelucrat.

8. codul de înregistrare în scopuri de TVA reprezinta codul prevazut la art. 154 alin. (1), atribuit de catre autoritatile competente din România persoanelor care au obligatia sa se înregistreze conform art. 153 sau 1531, sau un cod de înregistrare similar, atribuit de autoritatile competente dintr-un alt stat membru;

9. data aderarii este data la care România adera la Uniunea Europeana;

10. decont de taxa reprezinta decontul care se întocmeste si se depune conform art. 1562;

11. Directiva a 6-a este Directiva 77/388/CE a Consiliului din 17 mai 1977, privind armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la impozitul pe cifra de afaceri - sistemul comun privind taxa pe valoarea adaugata: baza unitara de stabilire, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 145 din 13 iunie 1977, cu modificarile si completarile ulterioare;

12. factura reprezinta documentul prevazut la art. 155;

13. importator reprezinta persoana pe numele careia sunt declarate bunurile, în momentul în care taxa la import devine exigibila, conform art. 136;

14. întreprindere mica reprezinta o persoana impozabila care aplica regimul special de scutire prevazut la art. 152 sau, dupa caz, un regim de scutire echivalent, în conformitate cu prevederile legale ale statului membru în care persoana este stabilita, conform art. 24 si 24 (a) ale Directivei a 6-a;

15. livrare intracomunitara are întelesul prevazut la art. 128 alin. (9);

16. livrare catre sine are întelesul prevazut la art. 128 alin. (4);

17. perioada fiscala este perioada prevazuta la art. 1561;

18. persoana impozabila are întelesul art. 127 alin. (1) si reprezinta persoana fizica, grupul de persoane, institutia publica, persoana juridica, precum si orice entitate capabila sa desfasoare o activitate economica;

19. persoana juridica neimpozabila reprezinta persoana, alta decât persoana fizica, care nu este persoana impozabila, în sensul art. 127 alin. (1);

20. persoana neimpozabila reprezinta persoana care nu îndeplineste conditiile art. 127 alin. (1) pentru a fi considerata persoana impozabila;

21. persoana reprezinta o persoana impozabila sau o persoana juridica neimpozabila sau o persoana neimpozabila;

22. plafon pentru achizitii intracomunitare reprezinta plafonul stabilit conform art. 126 alin. (4) lit. b);

23. plafon pentru vânzari la distanta reprezinta plafonul stabilit conform art. 132 alin. (2) lit. a);

24. prestarea catre sine axe întelesul prevazut la art. 129 alin. (4);

25. regim vamal suspensiv reprezinta, din punctul de vedere al taxei pe valoarea adaugata, regimurile si destinatiile vamale prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1-7;

26. servicii furnizate pe cale electronica sunt furnizarea si conceperea de site-uri informatice, mentenanta la distanta a programelor si echipamentelor, furnizarea de programe informatice - software - si actualizarea acestora, furnizarea de imagini, de texte si de informatii si punerea la dispozitie de baze de date, furnizarea de muzica, de filme si de jocuri, inclusiv jocuri de noroc, transmiterea si difuzarea de emisiuni si evenimente politice, culturale, artistice, sportive, stiintifice, de divertisment si furnizarea de servicii de învatamânt la distanta. Atunci când furnizorul de servicii si clientul sau comunica prin curier electronic, aceasta nu înseamna în sine ca serviciul furnizat este un serviciu electronic;

27. taxa înseamna taxa pe valoarea adaugata, aplicabila conform prezentului titlu;

28. taxa colectata reprezinta taxa aferenta livrarilor de bunuri si/sau prestarilor de servicii taxabile, efectuate de persoana impozabila, precum si taxa aferenta operatiunilor pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei, conform art. 150-1511;

29. taxa deductibila reprezinta suma totala a taxei datorate sau achitate de catre o persoana impozabila pentru achizitiile efectuate;

30. taxa de dedus reprezinta taxa aferenta achizitiilor, care poate fi dedusa conform art. 145 alin. (2)-(4);

31. taxa dedusa reprezinta taxa deductibila, care a fost efectiv dedusa;

32. vânzarea la distanta reprezinta o livrare de bunuri care sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru în alt stat membru de catre furnizor sau de alta persoana în numele acestuia.

(2) În întelesul prezentului titlu:

a) o persoana impozabila are un sediu fix în România daca dispune în România de suficiente resurse tehnice si umane pentru a efectua regulat livrari de bunuri si/sau prestari de servicii impozabile;

b) o persoana impozabila este stabilita în România în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

1. persoana impozabila are în România un sediu central, o sucursala, o fabrica, un atelier, o agentie, un birou, un birou de vânzari sau cumparari, un depozit sau orice alta structura fixa, cu exceptia santierelor de constructii;

2. structura este condusa de o persoana împuternicita sa angajeze persoana impozabila în relatiile cu clientii si furnizorii;

3. persoana care angajeaza persoana impozabila în relatiile cu clientii si furnizorii sa fie împuternicita sa efectueze achizitii, importuri, livrari de bunuri si prestari pentru persoana impozabila;

4. obiectul de activitate al structurii respective sa fie livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, conform prezentului titlu.

(3) În întelesul prezentului titlu, mijloacele de transport noi sunt cele definite potrivit lit. a) si care îndeplinesc conditiile de la lit. b), respectiv:

a) mijloacele de transport reprezinta o nava care depaseste 7,5 m lungime, o aeronava a carei greutate la decolare depaseste 1.550 kg sau un vehicul terestru cu motor a carui capacitate depaseste 48 cm3 sau a carui putere depaseste 7,2 kW, destinate transportului de pasageri sau bunuri, cu exceptia:

1. navelor maritime folosite pentru navigatie în apele internationale si care transporta calatori cu plata sau pentru desfasurarea de activitati comerciale, industriale sau de pescuit ori pentru operatiuni de salvare sau asistenta în larg ori pentru pescuitul de coasta; si

2. aeronavelor folosite pe liniile aeriene care opereaza cu plata, în principal, pe rute internationale;

b) conditiile care trebuie îndeplinite sunt:

1. în cazul unui vehicul terestru, acesta sa nu fi fost livrat cu mai mult de 6 luni de la data intrarii în functiune sau sa nu fi efectuat deplasari care depasesc 6.000 km;

2. în cazul unei nave maritime, sa nu fi fost livrata cu mai mult de 3 luni de la data intrarii în functiune sau sa nu fi efectuat deplasari a caror durata totala depaseste 100 de ore;

3. în cazul unei aeronave, sa nu fi fost livrata cu mai mult de 3 luni de la data intrarii în functiune sau sa nu fi efectuat zboruri a caror durata totala depaseste 40 de ore.

Art. 1252: Aplicare teritoriala

(1) În sensul prezentului titlu:

a) teritoriul unui stat membru înseamna teritoriul unei tari conform definitiei acestuia pentru fiecare stat membru de la alin. (2)-(4);

b) comunitate si teritoriu comunitar înseamna teritoriul statelor membre conform definitiei acestuia pentru fiecare stat membru de la alin. (2)-(4);

c) teritoriu tert si stat tert înseamna orice teritoriu, altul decât cele definite la alin. (2), (3) si (4) ca teritoriu al unui stat membru.

(2) Teritoriul tarii este zona în care se aplica Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, conform definitiei pentru fiecare stat membru prevazut la art. 299 al tratatului.

(3) Urmatoarele teritorii ale fiecaruia din statele membre de mai jos, care nu fac parte din teritoriul vamal al Comunitatii, se exclud din teritoriul tarii:

a) Republica Federala Germania:

1. Insula Heligoland;

2. teritoriul Busingen;

b) Regatul Spaniei:

1. Ceuta;

2. Melilla;

c) Republica Italiana:

1. Livigno;

2. Campione dltalia;

3. apele italiene ale Lacului Lugano.

(4) Urmatoarele teritorii ale fiecaruia din statele membre de mai jos, care fac parte din teritoriul vamal al Comunitatii, se exclud din teritoriul tarii:

a) Regatul Spaniei: Insulele Canare;

b) Republica Franceza: teritoriile din strainatate;

c) Republica Elena: Muntele Athos.

(5) Se considera ca fiind incluse în teritoriile urmatoarelor state membre teritoriile mentionate mai jos:

a) Republica Franceza: Principatul Monaco;

b) Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord: Insula Man;

c) Republica Cipru: zonele Akrotiri si Dhekelia aflate sub suveranitatea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord."

85.La titlul VI "Taxa pe valoarea adaugata", titlul capitolului II si articolul 126 vor avea urmatorul cuprins:

"CAPITOLUL II: Operatiuni impozabile

Art. 126: Operatiuni impozabile

(1) Din punct de vedere al taxei sunt operatiuni impozabile în România cele care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) operatiunile care, în sensul art. 128-130, constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, efectuate cu plata;

b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în România, în conformitate cu prevederile art. 132 si 133;

c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila, astfel cum este definita la art. 127 alin. (1), actionând ca atare;

d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din una dintre activitatile economice prevazute la art. 127 alin. (2);

(2) Este, de asemenea, operatiune impozabila si importul de bunuri efectuat în România de orice persoana, daca locul importului este în România, potrivit art. 1322.

(3) Sunt, de asemenea, operatiuni impozabile si urmatoarele operatiuni efectuate cu plata, pentru care locul este considerat a fi în România, potrivit art. 1321:

a) o achizitie intracomunitara de bunuri, altele decât mijloace de transport noi sau produse accizabile, efectuata de o persoana impozabila ce actioneaza ca atare sau de o persoana juridica neimpozabila, care nu beneficiaza de derogarea prevazuta la alin. (4), care urmeaza unei livrari intracomunitare efectuate în afara României de catre o persoana impozabila ce actioneaza ca atare si care nu este considerata întreprindere mica în statul sau membru, si careia nu i se aplica prevederile art. 132 alin. (1) lit. b) cu privire la livrarile de bunuri care fac obiectul unei instalari sau unui montaj sau ale art. 132 alin. 2) cu privire la vânzarile la distanta;

b) o achizitie intracomunitara de mijloace de transport noi, efectuata de orice persoana;

c) o achizitie intracomunitara de produse accizabile, efectuata de o persoana impozabila, care actioneaza ca atare, sau de o persoana juridica neimpozabila.

(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3) lit. a), nu sunt considerate operatiuni impozabile în România achizitiile intracomunitare de bunuri care îndeplinesc urmatoarele conditii:

a) sunt efectuate de o persoana impozabila care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila sau de o persoana juridica neimpozabila;

b) valoarea totala a acestor achizitii intracomunitare nu depaseste pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depasit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 euro, al carui echivalent în lei este stabilit prin norme.

(5) Plafonul pentru achizitii intracomunitare prevazut la alin. (4) lit. b) este constituit din valoarea totala, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, datorata sau achitata în statul membru din care se expediaza sau se transporta bunurile, a achizitiilor intracomunitare de bunuri, altele decât mijloace de transport noi sau bunuri supuse accizelor.

(6) Persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile, eligibile pentru derogarea prevazuta la alin. (4), au dreptul sa opteze pentru regimul general prevazut la alin. (3) lit. a). Optiunea se aplica pentru cel putin doi ani calendaristici.

(7) Regulile aplicabile în cazul depasirii plafonului pentru achizitii intracomunitare, prevazut la alin. (4) lit. b), sau al exercitarii optiunii sunt stabilite prin norme.

(8) Nu sunt considerate operatiuni impozabile în România:

a) achizitiile intracomunitare de bunuri a caror livrare în România ar fi scutita conform art. 143 alin. (1) lit. h)-m);

b) achizitia intracomunitara de bunuri, efectuata în cadrul unei operatiuni triunghiulare de o persoana impozabila, denumita cumparator revânzator, care este înregistrata în scopuri de TVA în alt stat membru, dar nu este stabilita în România, în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

1. achizitia sa fie efectuata în vederea realizarii unei livrari ulterioare a acestor bunuri pe teritoriul României, de catre cumparatorul revânzator, persoana impozabila, care nu este stabilita în România;

2. bunurile achizitionate de cumparatorul revânzator sa fie transportate de furnizor sau de cumparatorul revânzator ori de alta persoana, în contul unuia din acestia, direct dintr-un stat membru, altul decât cel în care cumparatorul revânzator este înregistrat în scopuri de TVA, catre beneficiarul livrarii ulterioare efectuate în România;

3. beneficiarul livrarii ulterioare sa fie o persoana impozabila sau o persoana juridica neimpozabila, înregistrata în scopuri de TVA în România, conform art. 153 sau 1531;

4. beneficiarul livrarii ulterioare sa fie obligat la plata taxei pentru livrarea efectuata de persoana impozabila care nu este stabilita în România;

c) achizitiile intracomunitare de bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati, în sensul art. 1522, atunci când vânzatorul este o persoana impozabila revânzatoare, care actioneaza în aceasta calitate, iar bunurile au fost taxate în statul membru de unde sunt furnizate, conform regimului special pentru intermediarii persoane impozabile, în sensul art. 26 (a) din Directiva a 6-a, sau vânzatorul este organizator de vânzari prin licitatie publica, care actioneaza în aceasta calitate, iar bunurile au fost taxate în statul membru furnizor, conform regimului special, în sensul art. 26 (a) din Directiva a 6-a;

d) achizitia intracomunitara de bunuri care urmeaza unei livrari de bunuri aflate în regim vamal suspensiv sau sub o procedura de tranzit intern, daca pe teritoriul României se încheie aceste regimuri sau aceasta procedura pentru respectivele bunuri.

(9) Operatiunile impozabile pot fi:

a) operatiuni taxabile, pentru care se aplica cotele prevazute la art. 140;

b) operatiuni scutite de taxa cu drept de deducere, pentru care nu se datoreaza taxa, dar este permisa deducerea taxei datorate sau achitate pentru achizitii. În prezentul titlu aceste operatiuni sunt prevazute la art. 143-1441;

c) operatiuni scutite de taxa fara drept de deducere, pentru care nu se datoreaza taxa si nu este permisa deducerea taxei datorate sau achitate pentru achizitii. În prezentul titlu aceste operatiuni sunt prevazute la art. 141;

d) importuri si achizitii intracomunitare, scutite de taxa, conform art. 142;

e) operatiuni prevazute la lit. a)-c), care sunt scutite fara drept de deducere, fiind efectuate de întreprinderile mici care aplica regimul special de scutire prevazut la art. 152, pentru care nu se datoreaza taxa si nu este permisa deducerea taxei datorate sau achitate pentru achizitii."

86.Articolul 127 va ave a urmatorul cuprins:

"Art. 127: Persoane impozabile si activitatea economica

(1) Este considerata persoana impozabila orice persoana care desfasoara, de o maniera independenta si indiferent de loc, activitati economice de natura celor prevazute la alin. (2), oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activitati.

(2) În sensul prezentului titlu, activitatile economice cuprind activitatile producatorilor comerciantilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activitatile extractive, agricole si activitatile profesiilor libere sau asimilate acestora. De asemenea, constituie activitate economica exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul obtinerii de venituri cu caracter de continuitate.

(3) Nu actioneaza de o maniera independenta angajatii sau oricare alte persoane legate de angajator printr-un contract individual de munca sau prin orice alte instrumente juridice care creeaza un raport angajator/angajat în ceea ce priveste conditiile de munca, remunerarea sau alte obligatii ale angajatorului.

(4) Institutiile publice nu sunt persoane impozabile pentru activitatile care sunt desfasurate în calitate de autoritati publice, chiar daca pentru desfasurarea acestor activitati se percep cotizatii, onorarii, redevente, taxe sau alte plati, cu exceptia acelor activitati care ar produce distorsiuni concurentiale daca institutiile publice ar fi tratate ca persoane neimpozabile, precum si a celor prevazute la alin. (5) si (6).

(5) Institutiile publice sunt persoane impozabile pentru activitatile desfasurate în calitate de autoritati publice, dar care sunt scutite de taxa, conform art. 141.

(6) Institutiile publice sunt, de asemenea, persoane impozabile pentru urmatoarele activitati:

a) telecomunicatii;

b) furnizarea de apa, gaze, energie electrica, energie termica, agent frigorific si altele de aceeasi natura;

c) transport de bunuri si de persoane;

d) servicii prestate în porturi si aeroporturi;

e) livrarea de bunuri noi, produse pentru vânzare;

f) activitatea târgurilor si expozitiilor comerciale;

g) depozitarea;

h) activitatile organismelor de publicitate comerciala;

i) activitatile agentiilor de calatorie;

j) activitatile magazinelor pentru personal, cantine, restaurante si alte localuri asemanatoare;

k) operatiunile posturilor publice de radio si televiziune.

(7) Prin derogare de la prevederile alin. (1), orice persoana care efectueaza ocazional o livrare de mijloace de transport noi va fi considerata persoana impozabila pentru orice astfel de livrare.

(8) În conditiile si în limitele prevazute în norme, sunt considerate ca un grup fiscal unic persoanele impozabile stabilite în România care, independente fiind din punct de vedere juridic, sunt în relatii strânse una cu alta din punct de vedere financiar, economic si organizatoric.

(9) Orice asociat sau partener al unei asocieri sau organizatii fara personalitate juridica este considerat persoana impozabila separata pentru acele activitati economice care nu sunt desfasurate în numele asocierii sau organizatiei respective.

(10) Asocierile în participatiune constituite exclusiv din persoane impozabile române nu dau nastere unei persoane impozabile separate. Asocierile de tip joint venture, consortium sau alte forme de asociere în scopuri comerciale, care nu au personalitate juridica si sunt constituite în temeiul legii, sunt tratate drept asocieri în participatiune."

87.La titlul VI "Taxa pe valoarea adaugata", titlul capitolului IV va avea urmatorul cuprins:

"CAPITOLUL IV: Operatiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei"

88.Articolul 128 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 128: Livrarea de bunuri

(1) Este considerata livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de bunuri ca si un proprietar.

(2) Se considera ca o persoana impozabila, care actioneaza în nume propriu, dar în contul altei persoane, în calitate de intermediar, într-o livrare de bunuri, a achizitionat si livrat bunurile respective ea însasi, în conditiile stabilite prin norme.

(3) Urmatoarele operatiuni sunt considerate, de asemenea, livrari de bunuri, în sensul alin. (1):

a) predarea efectiva a bunurilor catre o alta persoana, ca urmare a unui contract care prevede ca plata se efectueaza în rate sau a oricarui alt tip de contract care prevede ca proprietatea este atribuita cel mai târziu în momentul platii ultimei sume scadente, cu exceptia contractelor de leasing;

b) transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, în urma executarii silite;

c) trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul persoanelor impozabile, în conditiile prevazute de legislatia referitoare la proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, în schimbul unei despagubiri.

(4) Sunt asimilate livrarilor de bunuri efectuate cu plata urmatoarele operatiuni:

a) preluarea de catre o persoana impozabila a bunurilor mobile achizitionate sau produse de catre aceasta pentru a fi utilizate în scopuri care nu au legatura cu activitatea economica desfasurata, daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial;

b) preluarea de catre o persoana impozabila a bunurilor mobile achizitionate sau produse de catre aceasta pentru a fi puse la dispozitie altor persoane în mod gratuit, daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial;

c) preluarea de catre o persoana impozabila de bunuri mobile corporale achizitionate sau produse de catre aceasta, altele decât bunurile de capital prevazute la art. 149 alin. (1) lit. a), pentru a fi utilizate în scopul unor operatiuni care nu dau drept integral de deducere, daca taxa aferenta bunurilor respective a fost dedusa total sau partial la data achizitiei;

d) bunurile constatate lipsa din gestiune, cu exceptia celor la care se face referire la alin. (8) lit. a)-c).

(5) Orice distribuire de bunuri din activele unei persoane impozabile catre asociatii sau actionarii sai, inclusiv o distribuire de bunuri legata de lichidarea sau de dizolvarea fara lichidare a persoanei impozabile, cu exceptia transferului prevazut la alin. (7), constituie livrare de bunuri efectuata cu plata, daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial.

(6) În cazul a doua sau mai multe transferuri succesive ale dreptului de proprietate asupra unui bun, fiecare transfer este considerat o livrare separata a bunului, chiar daca bunul este transportat direct beneficiarului final.

(7) Transferul tuturor activelor sau al unei parti a acestora, efectuat cu ocazia transferului de active si pasive, ca urmare a unor operatiuni precum divizarea, fuziunea, indiferent daca e facut cu plata sau nu ori ca aport în natura la capitalul unei societati, nu constituie livrare de bunuri daca primitorul activelor este o persoana impozabila. Primitorul este considerat a fi succesorul cedentului în ceea ce priveste ajustarea dreptului de deducere prevazuta de lege.

(8) Nu constituie livrare de bunuri, în sensul alin. (1):

a) bunurile distruse ca urmare a unor calamitati naturale sau a unor cauze de forta majora, astfel cum sunt prevazute prin norme;

b) bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate, precum si activele corporale fixe casate, în conditiile stabilite prin norme;

c) perisabilitatile, în limitele prevazute prin lege;

d) bunurile acordate gratuit din rezerva de stat ca ajutoare umanitare externe sau interne;

e) acordarea în mod gratuit de bunuri ca mostre în cadrul campaniilor promotionale, pentru încercarea produselor sau pentru demonstratii la punctele de vânzare, alte bunuri acordate în scopul stimularii vânzarilor;

f) acordarea de bunuri de mica valoare, în mod gratuit, în cadrul actiunilor de sponsorizare, de mecenat, de protocol/reprezentare, precum si alte destinatii prevazute de lege, în conditiile stabilite prin norme.

(9) Livrarea intracomunitara reprezinta o livrare de bunuri, în întelesul alin. (1), care sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru în alt stat membru de catre furnizor sau de persoana catre care se efectueaza livrarea ori de alta persoana în contul acestora.

(10) Este asimilat cu livrarea intracomunitara cu plata transferul de catre o persoana impozabila de bunuri apartinând activitatii sale economice din România într-un alt stat membru, cu exceptia non-transferurilor prevazute la alin. (12).

(11) Transferul prevazut la alin. (10) reprezinta expedierea sau transportul oricaror bunuri mobile corporale din România catre alt stat membru, de persoana impozabila sau de alta persoana în contul sau, pentru a fi utilizate în scopul desfasurarii activitatii sale economice.

(12) În sensul prezentului titlu, nontransferul reprezinta expedierea sau transportul unui bun din România în alt stat membru, de persoana impozabila sau de alta persoana în contul sau, pentru a fi utilizat în scopul uneia din urmatoarele operatiuni:

a) livrarea bunului respectiv, realizata de persoana impozabila pe teritoriul statului membru de destinatie a bunului expediat sau transportat, în conditiile prevazute la art. 132 alin. (5) privind vânzarea la distanta;

b) livrarea bunului respectiv, realizata de persoana impozabila pe teritoriul statului membru de destinatie a bunului expediat sau transportat, în conditiile prevazute la art. 132 alin. (1) lit. b) privind livrarile cu instalare sau asamblare, efectuate de catre furnizor sau în numele acestuia;

c) livrarea bunului respectiv, realizata de persoana impozabila la bordul navelor, aeronavelor sau trenurilor, pe parcursul transportului de persoane efectuat în teritoriul Comunitatii, în conditiile prevazute la art. 132 alin. (1) lit. d);

d) livrarea bunului respectiv, realizata de persoana impozabila, în conditiile prevazute la art. 143 alin. (2) cu privire la livrarile intracomunitare scutite, la art. 143 alin. (1) lit. a) si b) cu privire la scutirile pentru livrarile la export si la art. 143 alin. (1) lit. h), i), j), k) si m) cu privire la scutirile pentru livrarile destinate navelor, aeronavelor, misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, precum si organizatiilor internationale si fortelor NATO;

e) livrarea de gaz prin reteaua de distributie a gazelor naturale sau de electricitate, în conditiile prevazute la art. 132 alin. (1) lit. e) si f) privind locul livrarii acestor bunuri;

f) prestarea de servicii în beneficiul persoanei impozabile, care implica lucrari asupra bunurilor corporale efectuate în statul membru în care se termina expedierea sau transportul bunului, cu conditia ca bunurile, dupa prelucrare, sa fie reexpediate persoanei impozabile din România de la care fusesera expediate sau transportate initial;

g) utilizarea temporara a bunului respectiv pe teritoriul statului membru de destinatie a bunului expediat sau transportat, în scopul prestarii de servicii în statul membru de destinatie, de catre persoana impozabila stabilita în România;

h) utilizarea temporara a bunului respectiv, pentru o perioada care nu depaseste 24 de luni, pe teritoriul unui alt stat membru, în conditiile în care importul aceluiasi bun dintr-un stat tert, în vederea utilizarii temporare, ar beneficia de regimul vamal de admitere temporara cu scutire integrala de drepturi de import.

(13) În cazul în care nu mai este îndeplinita una din conditiile prevazute la alin. (12), expedierea sau transportul bunului respectiv este considerat ca un transfer din România în alt stat membru. În acest caz, transferul se considera efectuat în momentul în care conditia nu mai este îndeplinita.

(14) Prin ordin al ministrului finantelor publice, se pot introduce masuri de simplificare cu privire la aplicarea alin. (10) -(13)."

89.Articolul 129 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 129: Prestarea de servicii

(1) Se considera prestare de servicii orice operatiune care nu constituie livrare de bunuri, asa cum este definita la art. 128.

(2) O persoana impozabila, care actioneaza în nume propriu, dar în contul altei persoane, ca intermediar în prestarea de servicii, se considera ca a primit si a prestat ea însasi aceste servicii, în conditiile stabilite prin norme.

(3) Prestarile de servicii cuprind operatiuni cum sunt:

a) închirierea de bunuri sau transmiterea folosintei bunurilor în cadrul unui contract de leasing;

b) transferul si/sau transmiterea folosintei drepturilor de autor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale si a altor drepturi similare;

c) angajamentul de a nu desfasura o activitate economica, de a nu concura cu alta persoana sau de a tolera o actiune ori o situatie;

d) prestarile de servicii efectuate pe baza unui ordin emis de/sau în numele unei autoritati publice sau potrivit legii;

e) servicii de intermediere efectuate de persoane care actioneaza în numele si în contul altei persoane, atunci când intervin într-o livrare de bunuri sau o prestare de servicii.

(4) Sunt asimilate prestarii de servicii efectuate cu plata urmatoarele:

a) utilizarea temporara a bunurilor care fac parte din activele unei persoane impozabile, în scopuri care nu au legatura cu activitatea sa economica sau pentru a fi puse la dispozitie, în vederea utilizarii în mod gratuit, altor persoane, daca taxa pentru bunurile respective a fost dedusa total sau partial;

b) serviciile care fac parte din activitatea economica a persoanei impozabile, prestate în mod gratuit pentru uzul personal al angajatilor sai sau pentru uzul altor persoane.

(5) Nu constituie prestare de servicii efectuata cu plata:

a) utilizarea bunurilor rezultate din activitatea economica a persoanei impozabile, ca parte a unei prestari de servicii efectuata în mod gratuit, în cadrul actiunilor de sponsorizare, mecenat sau protocol, precum si pentru alte destinatii prevazute de lege, în conditiile stabilite prin norme;

b) serviciile care fac parte din activitatea economica a persoanei impozabile, prestate în mod gratuit în scop de reclama sau în scopul stimularii vânzarilor;

c) servicii prestate în mod gratuit în cadrul perioadei de garantie de catre persoana care a efectuat initial livrarea de bunuri sau prestarea de servicii.

(6) În cazul în care mai multe persoane impozabile, care actioneaza în nume propriu, intervin prin tranzactii succesive în cadrul unei prestari de servicii, se considera ca fiecare persoana a primit si a prestat în nume propriu serviciul respectiv. Fiecare tranzactie se considera o prestare separata si se impoziteaza distinct, chiar daca serviciul respectiv este prestat direct catre beneficiarul final.

(7) Prevederile art. 128 alin. (5) si (7) se aplica în mod corespunzator si prestarilor de servicii."

90.Articolul 130 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 130: Schimbul de bunuri sau servicii

În cazul unei operatiuni care implica o livrare de bunuri si/sau o prestare de servicii în schimbul unei livrari de bunuri si/sau prestari de servicii, fiecare persoana impozabila se considera ca a efectuat o livrare de bunuri si/sau o prestare de servicii cu plata."

91.Dupa articolul 130 se introduce un nou articol, articolul 1301, cu urmatorul cuprins:

"Art. 1301: Achizitiile intracomunitare de bunuri

(1) Se considera achizitie intracomunitara de bunuri obtinerea dreptului de a dispune, ca si un proprietar, de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator, de catre furnizor, de catre cumparator sau de catre alta persoana, în contul furnizorului sau al cumparatorului, catre un stat membru, altul decât cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor.

(2) Sunt asimilate unei achizitii intracomunitare cu plata urmatoarele:

a) utilizarea în România, de catre o persoana impozabila, în scopul desfasurarii activitatii economice proprii, a unor bunuri transportate sau expediate de aceasta sau de alta persoana, în numele acesteia, din statul membru pe teritoriul caruia aceste bunuri au fost produse, extrase, achizitionate, dobândite ori importate de catre aceasta, în scopul desfasurarii activitatii economice proprii, daca transportul sau expedierea acestor bunuri, în cazul în care ar fi fost efectuat din România în alt stat membru, ar fi fost tratat ca transfer de bunuri în alt stat membru, în conformitate cu prevederile art. 128 alin. (10) si (11);

b) preluarea de catre fortele armatei române, pentru uzul acestora sau pentru personalul civil din cadrul fortelor armate, de bunuri pe care le-au dobândit în alt stat membru, care este parte a Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949, si la a caror achizitie nu s-au aplicat regulile generale de impozitare din acel alt stat membru, în situatia în care importul bunurilor respective nu a putut beneficia de scutirea prevazuta la art. 142 alin. (1) lit. g).

(3) Se considera, de asemenea, ca este efectuata cu plata achizitia intracomunitara de bunuri a caror livrare, daca ar fi fost realizata în România, ar fi fost tratata drept o livrare de bunuri efectuata cu plata.

(4) Este asimilata unei achizitii intracomunitare si achizitionarea de catre o persoana juridica neimpozabila a unor bunuri importate de acea persoana în Comunitate si transportate sau expediate într-un alt stat membru decât cel în care s-a efectuat importul. Persoana juridica neimpozabila va beneficia de rambursarea taxei platite în România pentru importul bunurilor, daca dovedeste ca achizitia sa intracomunitara a fost supusa taxei în statul membru de destinatie a bunurilor expediate sau transportate.

(5) Prin ordin al ministrului finantelor publice se pot reglementa masuri de simplificare cu privire la aplicarea alin. (2) lit. a)."

92.Articolul 131 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 131: Importul de bunuri

Importul de bunuri reprezinta:

a) intrarea în Comunitate de bunuri care nu îndeplinesc conditiile prevazute la art. 9 si 10 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene sau care, în conditiile în care bunurile sunt supuse Tratatului de instituire a Comunitatii Europene a Carbunelui si Otelului, nu sunt puse în circulatie libera;

b) intrarea în Comunitate de bunuri dintr-un teritoriu tert, altele decât bunurile prevazute la lit. a)."

93.La titlul VI "Taxa pe valoarea adaugata", titlul capitolului V va avea urmatorul cuprins:

"CAPITOLUL V: Locul operatiunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei"

94.Articolul 132 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 132: Locul livrarii de bunuri

(1) Se considera a fi locul livrarii de bunuri:

a) locul unde se gasesc bunurile în momentul când începe expedierea sau transportul, în cazul bunurilor care sunt expediate sau transportate de furnizor, de cumparator sau de un tert. Daca locul livrarii, stabilit conform prezentei prevederi, se situeaza în afara teritoriului comunitar, locul livrarii realizate de catre importator si locul oricarei livrari ulterioare se considera în statul membru de import al bunurilor, iar bunurile se considera a fi transportate sau expediate din statul membru de import;

b) locul unde se efectueaza instalarea sau montajul, de catre furnizor sau de catre alta persoana în numele furnizorului, în cazul bunurilor care fac obiectul unei instalari sau unui montaj;

c) locul unde se gasesc bunurile atunci când sunt puse la dispozitia cumparatorului, în cazul bunurilor care nu sunt expediate sau transportate;

d) locul de plecare a transportului de pasageri, în cazul în care livrarile de bunuri sunt efectuate la bordul unui vapor, avion sau tren, pentru partea din transportul de pasageri efectuata în interiorul Comunitatii, daca:

1. partea transportului de pasageri efectuata în interiorul Comunitatii reprezinta partea transportului, efectuata fara nici o oprire în afara Comunitatii, între locul de plecare si locul de sosire ale transportului de pasageri;

2. locul de plecare a transportului de pasageri reprezinta primul punct de îmbarcare a pasagerilor în interiorul Comunitatii, eventual dupa o oprire în afara Comunitatii;

3. locul de sosire a transportului de pasageri reprezinta ultimul punct de debarcare prevazut în interiorul Comunitatii pentru pasagerii care s-au îmbarcat în interiorul Comunitatii, eventual înainte de o oprire în afara Comunitatii;

e) în cazul livrarii de gaze prin sistemul de distributie a gazelor naturale sau al livrarii de energie electrica, catre un comerciant persoana impozabila, locul livrarii se considera locul unde comerciantul persoana impozabila este stabilit sau are un sediu fix pentru care se livreaza bunurile sau, în absenta unui astfel de sediu, locul în care acesta are domiciliul stabil sau resedinta sa obisnuita. Comerciantul persoana impozabila reprezinta persoana impozabila a carei activitate principala în ceea ce priveste cumpararile de gaz si energie electrica o reprezinta revânzarea de astfel de produse si al carei consum propriu de astfel de produse este neglijabil;

f) în cazul livrarii de gaze prin sistemul de distributie a gazelor naturale sau de energie electrica, în situatia în care o astfel de livrare nu se regaseste la lit. e), locul livrarii reprezinta locul în care cumparatorul utilizeaza si consuma efectiv gazul natural sau energia electrica. În situatia în care bunurile nu sunt consumate de cumparator, ci sunt livrate unei alte persoane, partea neutilizata de gaz sau energie electrica se considera ca fiind utilizata si consumata la locul în care noul cumparator este stabilit sau are un sediu fix pentru care se livreaza bunurile. În absenta unui astfel de sediu, se considera ca acesta a utilizat si a consumat bunurile în locul în care îsi are domiciliul sau resedinta sa obisnuita.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. a), în cazul unei vânzari la distanta care se efectueaza dintr-un stat membru spre România, locul livrarii se considera în România daca livrarea este efectuata catre un cumparator persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, care beneficiaza de derogarea de la art. 126 alin. (4), sau catre orice alta persoana neimpozabila si daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii:

a) valoarea totala a vânzarilor la distanta al caror transport sau expediere în România se realizeaza de catre un furnizor, în anul calendaristic în care are loc o anumita vânzare la distanta, inclusiv valoarea respectivei vânzari la distanta, sau în anul calendaristic precedent, depaseste plafonul pentru vânzari la distanta de 35.000 euro, al carui echivalent în lei se stabileste prin norme; sau

b) furnizorul a optat în statul membru din care se transporta bunurile pentru considerarea vânzarilor sale la distanta, care presupun transportul bunurilor din acel stat membru în România, ca având loc în România.

(3) Locul livrarii este întotdeauna în România, în cazul vânzarilor la distanta de produse accizabile, efectuate dintr-un stat membru catre persoane neimpozabile din România, altele decât persoanele juridice neimpozabile, fara sa se aplice plafonul prevazut la alin. (2) lit. a).

(4) Derogarea prevazuta la alin. (2) nu se aplica vânzarilor la distanta efectuate din alt stat membru în România:

a) de mijloace de transport noi;

b) de bunuri instalate sau asamblate de furnizor sau în numele acestuia;

c) de bunuri taxate în statul membru de plecare, conform regimului special prevazut la art. 26 (a) din Directiva a 6-a privind bunurile second-hand, operele de arta, obiectele de colectie si antichitatile, astfel cum sunt definite la art. 1522 alin. (1);

d) de gaz distribuit prin sistemul de distributie a gazului natural si de electricitate;

e) de produse accizabile, livrate catre persoane impozabile si persoane juridice neimpozabile.

(5) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. a), locul livrarii pentru vânzarile la distanta efectuate din România catre alt stat membru se considera în acest alt stat membru, în cazul în care livrarea este efectuata catre o persoana care nu îi comunica furnizorului un cod de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit de statul membru în care se încheie transportul sau expedierea, daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii:

a) valoarea totala a vânzarilor la distanta, efectuate de furnizor si care presupun transportul sau expedierea bunurilor din România catre un anumit stat membru, în anul calendaristic în care are loc o anumita vânzare la distanta, inclusiv valoarea respectivei vânzari la distanta, sau în anul calendaristic precedent, depaseste plafonul pentru vânzari la distanta, stabilit conform legislatiei privind taxa pe valoarea adaugata din statul membru respectiv, astfel de vânzari având locul livrarii în statul respectiv; sau

b) furnizorul a optat în România pentru considerarea tuturor vânzarilor sale la distanta, care presupun transportul bunurilor din România într-un anumit stat membru, ca având loc în respectivul stat membru. Optiunea se exercita în conditiile stabilite prin norme si se aplica tuturor vânzarilor la distanta, efectuate catre respectivul stat membru, în anul calendaristic în care se exercita optiunea si în urmatorii doi ani calendaristici.

(6) În cazul vânzarilor la distanta de produse accizabile efectuate din România catre persoane neimpozabile din alt stat membru, altele decât persoanele juridice neimpozabile, locul livrarii este întotdeauna în celalalt stat membru.

(7) Derogarea prevazuta la alin. (5) nu se aplica vânzarilor la distanta efectuate din România catre un alt stat membru:

a) de mijloace de transport noi;

b) de bunuri instalate sau asamblate de furnizor sau de alta persoana în numele acestuia;

c) de bunuri taxate în România, conform regimului special pentru bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati, prevazut la art. 1522;

d) de gaz distribuit prin sistemul de distributie a gazului natural si de electricitate;

e) de produse accizabile, livrate catre persoane juridice neimpozabile si persoane impozabile.

(8) În aplicarea alin. (2)-(7), atunci când o vânzare la distanta presupune expedierea sau transportul bunurilor vândute dintr-un teritoriu tert si importul de catre furnizor într-un stat membru, altul decât statul membru în care se expediaza sau se transporta în vederea livrarii acestora catre client, se va considera ca bunurile au fost expediate sau transportate din statul membru în care se efectueaza importul."

95.Dupa articolul 132 se introduc doua noi articole, articolele 1321 si 1322, cu urmatorul cuprins:

"Art. 1321: Locul achizitiei intracomunitare de bunuri

(1) Locul achizitiei intracomunitare de bunuri se considera a fi locul unde se gasesc bunurile în momentul în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor.

(2) În cazul achizitiei intracomunitare de bunuri, prevazuta la art. 126 alin. (3) lit. a), daca cumparatorul îi comunica furnizorului un cod de înregistrare în scopuri de TVA valabil, emis de autoritatile unui stat membru, altul decât cel în care are loc achizitia intracomunitara, conform alin. (1), locul respectivei achizitii intracomunitare se considera în statul membru care a emis codul de înregistrare în scopuri de TVA.

(3) Daca o achizitie intracomunitara a fost supusa la plata taxei în alt stat membru, conform alin. (1), si în România, conform alin. (2), baza de impozitare se reduce în mod corespunzator în România.

(4) Prevederile alin. (2) nu se aplica daca cumparatorul face dovada ca achizitia intracomunitara a fost supusa la plata taxei pe valoarea adaugata în statul membru în care are loc achizitia intracomunitara, conform alin. (1).

(5) Achizitia intracomunitara de bunuri, efectuata conform alin. (1), în cadrul unei operatiuni triunghiulare în alt stat membru decât România, de catre cumparatorul revânzator înregistrat în scopuri de TVA în România, în conformitate cu art. 153, se va considera ca a fost supusa la plata taxei pe valoarea adaugata în acel alt stat membru, daca se îndeplinesc urmatoarele conditii:

a) cumparatorul revânzator înregistrat în scopuri de TVA în România, în conformitate cu art. 153, face dovada ca a efectuat achizitia intracomunitara în vederea efectuarii unei livrari ulterioare în acel alt stat membru, livrare pentru care beneficiarul, care este înregistrat în scopuri de TVA în statul membru unde este stabilit, a fost desemnat ca persoana obligata la plata taxei aferente;

b) obligatiile privind declararea acestor operatiuni, stabilite prin norme, au fost îndeplinite de catre cumparatorul revânzator înregistrat în scopuri de TVA în România, în conformitate cu art. 153.

Art. 1322: Locul importului de bunuri

(1) Locul importului de bunuri se considera pe teritoriul statului membru în care se afla bunurile când intra pe teritoriul comunitar.

(2) Atunci când bunurile la care se face referire la art. 131 lit. a) sunt plasate, la intrarea în Comunitate, în unul dintre regimurile la care se face referire la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1 -7, locul importului pentru aceste bunuri se considera a fi pe teritoriul statului membru în care bunurile înceteaza sa mai fie plasate într-un astfel de regim.

(3) Atunci când bunurile la care se face referire la art. 131 lit. b), la intrarea în Comunitate, sunt în una dintre situatiile care le-ar permite, daca ar fi fost importate în Comunitate, în sensul art. 131 lit. a), sa beneficieze de unul dintre regimurile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1-7 sau sunt sub o procedura de tranzit intern, locul importului este considerat a fi statul membru pe teritoriul caruia se încheie aceste regimuri sau aceasta procedura."

96.Articolul 133 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 133: Locul prestarii de servicii

(1) Locul prestarii de servicii este considerat a fi locul unde prestatorul este stabilit sau are un sediu fix de la care serviciile sunt efectuate. (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru urmatoarele prestari de servicii, locul prestarii este considerat a fi:

a) locul unde sunt situate bunurile imobile, pentru prestarile de servicii efectuate în legatura cu bunurile imobile;

b) locul unde se efectueaza transportul, în functie de distantele parcurse, în cazul serviciilor de transport, altele decât cele de transport intracomunitar de bunuri;

c) locul de plecare a unui transport intracomunitar de bunuri. Prin exceptie, în cazul în care serviciul de transport este prestat unui client care, pentru prestarea respectiva, furnizeaza un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit de autoritatile competente dintr-un stat membru, altul decât cel de plecare a transportului, se considera ca transportul are loc în statul membru care a atribuit codul de înregistrare în scopuri de TVA. Prin transport intracomunitar de bunuri se întelege orice transport de bunuri ale carui:

1. loc de plecare si loc de sosire sunt situate în doua state membre diferite; sau

2. loc de plecare si loc de sosire sunt situate în acelasi stat membru, dar transportul este efectuat în legatura directa cu un transport intracomunitar de bunuri;

d) locul în care se presteaza serviciile, în cazul unei prestari de servicii constând în activitati accesorii transportului, cum sunt încarcarea, descarcarea, manipularea si servicii similare acestora. Prin exceptie, în cazul în care astfel de servicii implica activitati accesorii unui transport intracomunitar de bunuri si sunt prestate pentru un client care furnizeaza pentru prestatia respectiva un cod de înregistrare în scopuri de TVA, valabil atribuit de autoritatile competente dintr-un stat membru, altul decât cel în care se presteaza efectiv serviciile, se considera ca prestarea are loc în statul membru care a atribuit codul de înregistrare în scopuri de TVA;

e) în statul membru de plecare a transportului, pentru serviciile de intermediere prestate în legatura cu un transport intracomunitar de bunuri de catre intermediarii care actioneaza în numele si în contul altor persoane. Prin exceptie, în cazul în care clientul furnizeaza pentru aceste servicii un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit de autoritatile competente dintr-un stat membru, altul decât cel de plecare a transportului, se considera ca prestarea are loc în statul membru care a atribuit codul de înregistrare în scopuri de TVA;

f) locul în care se presteaza serviciile accesorii, pentru serviciile de intermediere prestate în legatura cu serviciile accesorii transportului intracomunitar de bunuri de catre intermediarii care actioneaza în numele si în contul altor persoane. Prin exceptie, în cazul în care clientul furnizeaza pentru aceste servicii un cod de înregistrare în scopuri de TVA, valabil atribuit de autoritatile competente dintr-un stat membru, altul decât cel în care au fost prestate serviciile, se considera ca prestarea are loc în statul membru care a atribuit codul de înregistrare în scopuri de TVA;

g) locul unde clientul caruia îi sunt prestate serviciile este stabilit sau are un sediu fix, cu conditia ca respectivul client sa fie stabilit sau sa aiba un sediu fix în afara Comunitatii ori sa fie o persoana impozabila actionând ca atare, stabilita sau care are un sediu fix în Comunitate, dar nu în acelasi stat cu prestatorul, în cazul urmatoarelor servicii:

1. închirierea bunurilor mobile corporale, cu exceptia mijloacelor de transport;

2. operatiunile de leasing având ca obiect utilizarea bunurilor mobile corporale, cu exceptia mijloacelor de transport;

3. transferul si/sau transmiterea folosintei drepturilor de autor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale si a altor drepturi similare;

4. serviciile de publicitate si marketing;

5. serviciile consultantilor, inginerilor, juristilor si avocatilor, contabililor si expertilor contabili, ale birourilor de studii si alte servicii similare;

6. prelucrarea de date si furnizarea de informatii;

7. operatiunile bancare, financiare si de asigurari, inclusiv reasigurari, cu exceptia închirierii de seifuri;

8. punerea la dispozitie de personal;

9. acordarea accesului la sistemele de distributie a gazelor naturale si a energiei electrice, inclusiv serviciile de transport si transmitere prin intermediul acestor retele, precum si alte prestari de servicii legate direct de acestea;

10. telecomunicatiile. Sunt considerate servicii de telecomunicatii serviciile având ca obiect transmiterea, emiterea si receptia de semnale, înscrisuri, imagini si sunete sau informatii de orice natura, prin cablu, radio, mijloace optice sau alte mijloace electromagnetice, inclusiv cedarea dreptului de utilizare a mijloacelor pentru astfel de transmisii, emiteri sau receptii. Serviciile de telecomunicatii cuprind, de asemenea, si furnizarea accesului la reteaua mondiala de informatii. În cazul în care serviciile de telecomunicatii sunt prestate de catre o persoana stabilita în afara Comunitatii sau care are un sediu fix în afara Comunitatii de la care serviciile sunt prestate, catre o persoana neimpozabila care este stabilita, are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita în Comunitate, se considera ca prestarea are loc în România, daca serviciile au fost efectiv utilizate în România;

11. serviciile de radiodifuziune si televiziune. În cazul în care serviciile de radiodifuziune si de televiziune sunt prestate de catre o persoana stabilita în afara Comunitatii sau care are un sediu fix în afara Comunitatii de la care serviciile sunt prestate, catre o persoana neimpozabila care este stabilita, are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita în Comunitate, se considera ca locul prestarii este în România, daca serviciile au fost efectiv utilizate în România;

12. serviciile furnizate pe cale electronica. În cazul în care serviciile furnizate pe cale electronica sunt prestate de o persoana stabilita în afara Comunitatii sau care are un sediu fix în afara Comunitatii de la care serviciile sunt prestate, catre o persoana neimpozabila care este stabilita, are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita în România, se considera ca locul prestarii este în România;

13. obligatia de a se abtine de la realizarea sau exercitarea, total sau partial, a unei activitati economice sau a unui drept prevazut la prezenta litera;

14. prestarile de servicii de intermediere, efectuate de persoane care actioneaza în numele si contul altor persoane, când aceste servicii sunt prestate în legatura cu serviciile prevazute la prezenta litera;

h) locul unde sunt prestate serviciile, în cazul urmatoarelor servicii:

1. servicii culturale, artistice, sportive, stiintifice, educative, de divertisment sau similare, inclusiv serviciile accesorii si cele ale organizatorilor de astfel de activitati;

2. expertize privind bunurile mobile corporale, precum si lucrarile efectuate asupra acestora. Prin exceptie, se considera ca aceste servicii au loc:

- în statul membru care a atribuit codul de înregistrare în scopuri de TVA, în cazul în care aceste servicii sunt prestate unui client care îi comunica prestatorului un cod de înregistrare în scopuri de TVA, valabil atribuit de autoritatile competente dintr-un stat membru, altul decât cel în care se presteaza efectiv serviciile, si se refera la bunuri transportate în afara statului membru în care serviciile sunt prestate;

- în România, daca o persoana impozabila stabilita în România exporta temporar bunuri în afara Comunitatii, în scopul expertizarii sau pentru alte lucrari efectuate asupra acestora, si ulterior le reimporta, iar serviciile respective sunt tranzactionate altor persoane, potrivit art. 129 alin. (6);

i) locul operatiunii de baza pentru serviciile de intermediere aferente acestei operatiuni, prestate de intermediari care actioneaza în numele si în contul altor persoane, când aceste servicii sunt prestate în legatura cu alte operatiuni decât cele prevazute la lit. e), f) si g). Prin operatiune de baza se întelege livrarea de bunuri, prestarea de servicii, achizitia intracomunitara sau importul de bunuri efectuate de persoana în numele si în contul careia actioneaza intermediarul. Prin exceptie, în cazul în care, pentru serviciile prestate, clientul a furnizat un cod de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit de autoritatile competente dintr-un stat membru, altul decât cel în care se realizeaza operatiunile, se considera ca prestarea are loc în statul membru care a atribuit codul de înregistrare în scopuri de TVA.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), închirierea sau leasingul de mijloace de transport se considera ca are locul prestarii:

a) în România, când aceste servicii sunt prestate de o persoana impozabila, stabilita sau care are un sediu fix în afara Comunitatii, de la care serviciile sunt prestate, daca serviciile sunt efectiv utilizate în România de beneficiar;

b) în afara Comunitatii, când aceste servicii sunt prestate de o persoana impozabila, stabilita sau având sediul fix în România, de la care serviciile sunt prestate, daca serviciile sunt efectiv utilizate în afara Comunitatii de beneficiar."

97.Articolul 134 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 134: Faptul generator si exigibilitatea - definitii

(1) Faptul generator reprezinta faptul prin care sunt realizate conditiile legale necesare pentru exigibilitatea taxei.

(2) Exigibilitatea taxei reprezinta data la care autoritatea fiscala devine îndreptatita, în baza legii, sa solicite plata de catre persoanele obligate la plata taxei, chiar daca plata acestei taxe poate fi amânata.

(3) Exigibilitatea platii taxei reprezinta data la care o persoana are obligatia de a plati taxa la bugetul statului, conform prevederilor art. 157 alin. (1). Aceasta data determina si momentul de la care se datoreaza majorari de întârziere pentru neplata taxei."

98.Dupa articolul 134 se introduc trei noi articole, articolele 1341 - 1343, cu urmatorul cuprins:

"Art. 1341: Faptul generator pentru livrari de bunuri si prestari de servicii

(1) Faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor, cu exceptiile prevazute în prezentul capitol.

(2) Pentru livrarile de bunuri în baza unui contract de consignatie sau în cazul operatiunilor similare, cum ar fi stocurile la dispozitia clientului, livrarile de bunuri în vederea testarii sau a verificarii conformitatii, astfel cum sunt definite prin norme, se considera ca bunurile sunt livrate la data la care consignatarul sau, dupa caz, beneficiarul devine proprietar al bunurilor.

(3) Pentru livrarile de bunuri imobile, faptul generator intervine la data la care sunt îndeplinite formalitatile legale pentru transferul titlului de proprietate de la vânzator la cumparator.

(4) Pentru prestarile de servicii decontate pe baza de situatii de lucrari, cum sunt serviciile de constructii-montaj, consultanta, cercetare, expertiza si alte servicii similare, faptul generator ia nastere la data emiterii situatiilor de lucrari sau, dupa caz, la data la care aceste situatii sunt acceptate de beneficiar.

(5) Prin derogare de la alin. (1), faptul generator intervine:

a) în cazul livrarilor de bunuri si/sau al prestarilor de servicii, altele decât operatiunile prevazute la lit. b), care se efectueaza continuu, dând loc la decontari sau plati succesive, cum sunt: livrarile de gaze naturale, de apa, serviciile telefonice, livrarile de energie electrica si altele asemenea, în ultima zi a perioadei specificate în contract pentru plata bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, dar perioada nu poate depasi un an;

b) în cazul operatiunilor de închiriere, leasing, concesionare si arendare de bunuri, la data specificata în contract pentru efectuarea platii.

Art. 1342: Exigibilitatea pentru livrari de bunuri si prestari de servicii

(1) Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), exigibilitatea taxei intervine:

a) la data emiterii unei facturi, înainte de data la care intervine faptul generator;

b) la data la care se încaseaza avansul, pentru platile în avans efectuate înainte de data la care intervine faptul generator. Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile încasate pentru plata importurilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente importului, precum si orice avansuri încasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile. Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor, efectuata înainte de data livrarii sau prestarii acestora;

c) la data extragerii numerarului, pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii realizate prin masini automate de vânzare, de jocuri sau alte masini similare.

Art. 1343: Exigibilitatea pentru livrari intracomunitare de bunuri, scutite de taxa

Prin derogare de la prevederile art. 1342, în cazul unei livrari intracomunitare de bunuri, scutita de taxa conform art. 143 alin. (2), exigibilitatea taxei intervine la data la care este emisa factura pentru întreaga contravaloare a livrarii în cauza, dar nu mai târziu de a cincisprezecea zi a lunii urmatoare celei în care a intervenit faptul generator."

99.Articolul 135 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 135: Faptul generator si exigibilitatea pentru achizitii intracomunitare de bunuri

(1) În cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri, faptul generator intervine la data la care ar interveni faptul generator pentru livrari de bunuri similare, în statul membru în care se face achizitia.

(2) În cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri, exigibilitatea taxei intervine la data la care este emisa factura catre persoana care efectueaza achizitia, pentru întreaga contravaloare a livrarii de bunuri, dar nu mai târziu de a cincisprezecea zi a lunii urmatoare celei în care a intervenit faptul generator."

100.Articolul 136 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 136: Faptul generator si exigibilitatea pentru importul de bunuri

(1) În cazul în care, la import, bunurile sunt supuse taxelor vamale, taxelor agricole sau altor taxe comunitare similare, stabilite ca urmare a unei politici comune, faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata intervin la data la care intervin faptul generator si exigibilitatea respectivelor taxe comunitare.

(2) În cazul în care, la import, bunurile nu sunt supuse taxelor comunitare prevazute la alin. (1), faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata intervin la data la care ar interveni faptul generator si exigibilitatea acelor taxe comunitare daca bunurile importate ar fi fost supuse unor astfel de taxe.

(3) În cazul în care, la import, bunurile sunt plasate într-un regim vamal special, prevazut la art. 144 alin. (1) lit. a) si d), faptul generator si exigibilitatea taxei intervin la data la care acestea înceteaza a mai fi plasate într-un astfel de regim."

101.Articolul 137 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 137: Baza de impozitare pentru livrari de bunuri si prestari de servicii efectuate în interiorul tarii

(1) Baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata este constituita din:

a) pentru livrari de bunuri si prestari de servicii, altele decât cele prevazute la lit. b) si c), din tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta de furnizor ori prestator din partea cumparatorului, beneficiarului sau a unui tert, inclusiv subventiile direct legate de pretul acestor operatiuni;

b) pentru operatiunile prevazute la art. 128 alin. (3) lit. c), compensatia aferenta:

c) pentru operatiunile prevazute la art. 128 alin. (4) si (5), pentru transferul prevazut la art. 128 alin. (10) si pentru achizitiile intracomunitare considerate ca fiind cu plata si prevazute la art. 130"1 alin. (2) si (3), pretul de cumparare al bunurilor respective sau al unor bunuri similare ori, în absenta unor astfel de preturi de cumparare, pretul de cost, stabilit la data livrarii. În cazul în care bunurile reprezinta active corporale fixe, baza de impozitare se stabileste conform procedurii stabilite prin norme;

d) pentru operatiunile prevazute la art. 129 alin. (4), suma cheltuielilor efectuate de persoana impozabila pentru realizarea prestarii de servicii;

e) în cazul schimbului prevazut la art. 130 si, în general, atunci când plata se face partial ori integral în natura sau atunci când valoarea platii pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii nu a fost stabilita de parti sau nu poate fi usor stabilita, baza de impozitare se considera ca fiind valoarea normala pentru respectiva livrare/prestare. Este considerata ca valoare normala a unui bun/serviciu tot ceea ce un cumparator, care se afla în stadiul de comercializare unde este efectuata operatiunea, trebuie sa plateasca unui furnizor/prestator independent în interiorul tarii, în momentul în care se realizeaza operatiunea, în conditii de concurenta, pentru a obtine acelasi bun/serviciu.

(2) Baza de impozitare cuprinde urmatoarele:

a) impozitele si taxele, daca prin lege nu se prevede altfel, cu exceptia taxei pe valoarea adaugata;

b) cheltuielile accesorii, cum sunt: comisioanele, cheltuielile de ambalare, transport si asigurare, solicitate de catre furnizor/prestator cumparatorului sau beneficiarului. Cheltuielile facturate de furnizorul de bunuri sau de prestatorul de servicii cumparatorului, care fac obiectul unui contract separat si care sunt legate de livrarile de bunuri sau de prestarile de servicii în cauza, se considera cheltuieli accesorii.

(3) Baza de impozitare nu cuprinde urmatoarele:

a) rabaturile, remizele, risturnele, sconturile si alte reduceri de pret, acordate de furnizori direct clientilor la data exigibilitatii taxei;

b) sumele reprezentând daune-interese, stabilite prin hotarâre judecatoreasca definitiva si irevocabila, penalizarile si orice alte sume solicitate pentru neîndeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale, daca sunt percepute peste preturile si/sau tarifele negociate. Nu se exclud din baza de impozitare orice sume care, în fapt, reprezinta contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate;

c) dobânzile, percepute dupa data livrarii sau prestarii, pentru plati cu întârziere;

d) valoarea ambalajelor care circula între furnizorii de marfa si clienti, prin schimb, fara facturare;

e) sumele achitate de furnizor sau prestator, în numele si în contul clientului, si care apoi se deconteaza acestuia, precum si sumele încasate în numele si în contul unei alte persoane."

102.Articolul 138 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 138: Ajustarea bazei de impozitare

Baza de impozitare se reduce în urmatoarele situatii:

a) daca a fost emisa o factura si, ulterior, operatiunea este anulata total sau partial, înainte de livrarea bunurilor sau de prestarea serviciilor;

b) în cazul refuzurilor totale sau partiale privind cantitatea, calitatea ori preturile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate, în conditiile anularii totale ori partiale a contractului pentru livrarea sau prestarea în cauza, declarata printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva si irevocabila, sau în urma unui arbitraj, ori în cazul în care exista un acord scris între parti;

c) în cazul în care rabaturile, remizele, risturnele si celelalte reduceri de pret prevazute ia art. 137 alin. (3) lit. a) sunt acordate dupa livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor;

d) în cazul în care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate încasa din cauza falimentului beneficiarului. Ajustarea este permisa începând cu data pronuntarii hotarârii judecatoresti de închidere a procedurii prevazute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, hotarâre ramasa definitiva si irevocabila;

e) în cazul în care cumparatorii returneaza ambalajele în care s-a expediat marfa, pentru ambalajele care circula prin facturare."

103.Dupa articolul 138 se introduce un nou articol, articolul 1381, cu urmatorul cuprins:

"Art. 1381: Baza de impozitare pentru achizitiile intracomunitare

(1) Pentru achizitiile intracomunitare de bunuri, prevazute la art. 1301 alin. (1), baza de impozitare se stabileste pe baza acelorasi elemente utilizate conform art. 137 alin. (1) pentru determinarea bazei de impozitare în cazul livrarii acelorasi bunuri în interiorul tarii. În cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri, conform art. 1301 alin. (2) lit. a), baza de impozitare se determina în conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1) lit. c).

(2) Baza de impozitare cuprinde si accizele platite sau datorate în alt stat membru decât România de persoana care efectueaza achizitia intracomunitara, pentru bunurile achizitionate. Prin exceptie, în cazul în care accizele sunt rambursate persoanei care efectueaza achizitia intracomunitara, valoarea achizitiei intracomunitare efectuate în România se reduce corespunzator."

104.Articolul 139 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 139: Baza de impozitare pentru import

(1) Baza de impozitare pentru importul de bunuri este valoarea în vama a bunurilor, stabilita conform legislatiei vamale în vigoare, la care se adauga orice taxe, impozite, comisioane si alte taxe datorate în afara României, precum si cele datorate ca urmare a importului bunurilor în România, cu exceptia taxei pe valoarea adaugata care urmeaza a fi perceputa.

(2) Baza de impozitare cuprinde cheltuielile accesorii, precum comisioanele si cheltuielile de ambalare, transport si asigurare, care intervin pâna la primul loc de destinatie a bunurilor în România, în masura în care aceste cheltuieli nu au fost cuprinse în baza de impozitare stabilita conform alin. (1). Primul loc de destinatie a bunurilor îl reprezinta destinatia indicata în documentul de transport sau în orice alt document însotitor al bunurilor, când acestea intra în România, sau, în absenta unor astfel de documente, primul loc de descarcare a bunurilor în România.

(3) Baza de impozitare nu cuprinde elementele prevazute la art. 137 alin. (3) lit. a)-d)."

105.Dupa articolul 139 se introduce un nou articol, articolul 1391, cu urmatorul cuprins:

"Art. 1391: Cursul de schimb valutar

(1) Daca elementele folosite la stabilirea bazei de impozitare a unui import de bunuri se exprima în valuta, cursul de schimb valutar se stabileste conform prevederilor comunitare care reglementeaza calculul valorii în vama.

(2) Daca elementele folosite pentru stabilirea bazei de impozitare a unei operatiuni, alta decât importul de bunuri, se exprima în valuta, cursul de schimb care se aplica este ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a României sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile, din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operatiunea în cauza."

106.La titlul VI "Taxa pe valoarea adaugata", titlul capitolului VIII va avea urmatorul cuprins:

"CAPITOLUL VIII: Cotele de taxa"

107.Articolul 140 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 140: Cotele

(1) Cota standard este de 19% si se aplica asupra bazei de impozitare pentru operatiunile impozabile care nu sunt scutite de taxa sau care nu sunt supuse cotei reduse.

(2) Cota redusa este de 9% si se aplica asupra bazei de impozitare pentru urmatoarele prestari de servicii si/sau livrari de bunuri:

a) serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectura si arheologice, gradini zoologice si botanice, târguri, expozitii si evenimente culturale, cinematografe, altele decât cele scutite conform art. 141 alin. (1) lit. m);

b) livrarea de manuale scolare, carti, ziare si reviste, cu exceptia celor destinate exclusiv sau în principal publicitatii;

c) livrarea de proteze si accesorii ale acestora, cu exceptia protezelor dentare;

d) livrarea de produse ortopedice;

e) livrarea de medicamente de uz uman si veterinar;

f) cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie similara, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping.

(3) Cota aplicabila este cea în vigoare la data la care intervine faptul generator, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 1342 alin. (2), pentru care se aplica cota în vigoare la data exigibilitatii taxei.

(4) În cazul schimbarii cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cotele în vigoare la data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii, pentru cazurile prevazute la art. 1342 alin. (2).

(5) Cota aplicabila pentru importul de bunuri este cota aplicabila pe teritoriul României pentru livrarea aceluiasi bun.

(6) Cota aplicabila pentru achizitii intracomunitare de bunuri este cota aplicata pe teritoriul României pentru livrarea aceluiasi bun si care este în vigoare la data la care intervine exigibilitatea taxei."

108.La titlul VI "Taxa pe valoarea adaugata", titlul capitolului IX va avea urmatorul cuprins:

"CAPITOLUL IX: Operatiuni scutite de taxa"

109.Articolul 141 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 141: Scutiri pentru operatiuni din interiorul tarii

(1) Urmatoarele operatiuni de interes general sunt scutite de taxa:

a) spitalizarea, îngrijirile medicale si operatiunile strâns legate de acestea, desfasurate de unitati autorizate pentru astfel de activitati, indiferent de forma de organizare, precum: spitale, sanatorii, centre de sanatate rurale sau urbane, dispensare, cabinete si laboratoare medicale, centre de îngrijire medicala si de diagnostic, baze de tratament si recuperare, statii de salvare si alte unitati autorizate sa desfasoare astfel de activitati;

b) prestarile de servicii efectuate în cadrul profesiunii lor de catre stomatologi si tehnicieni dentari, precum si livrarea de proteze dentare efectuata de stomatologi si de tehnicieni dentari;

c) prestarile de îngrijire si supraveghere efectuate de personal medical si paramedical, conform prevederilor legale aplicabile în materie;

d) transportul bolnavilor si al persoanelor accidentate, în vehicule special amenajate în acest scop, de catre entitati autorizate în acest sens;

e) livrarile de organe, sânge si lapte, de provenienta umana;

f) activitatea de învatamânt prevazuta în Legea învatamântului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, formarea profesionala a adultilor, precum si prestarile de servicii si livrarile de bunuri strâns legate de aceste activitati, efectuate de institutiile publice sau de alte entitati autorizate;

g) livrarile de bunuri sau prestarile de servicii realizate de caminele si cantinele organizate pe lânga institutiile publice si entitatile autorizate prevazute la lit. f), în folosul exclusiv al persoanelor direct implicate în activitatile scutite conform lit. f);

h) meditatiile acordate în particular de cadre didactice din domeniul învatamântului scolar, preuniversitar si universitar;

i) prestarile de servicii si/sau livrarile de bunuri strâns legate de asistenta si/sau protectia sociala, efectuate de institutiile publice sau de alte entitati recunoscute ca având caracter social;

j) prestarile de servicii si/sau livrarile de bunuri strâns legate de protectia copiilor si a tinerilor, efectuate de institutiile publice sau de alte entitati recunoscute ca având caracter social;

k) prestarile de servicii si/sau livrarile de bunuri furnizate membrilor în interesul lor colectiv, în schimbul unei cotizatii fixate conform statutului, de organizatii fara scop patrimonial care au obiective de natura politica, sindicala, religioasa, patriotica, filozofica, filantropica, patronala, profesionala sau civica, precum si obiective de reprezentare a intereselor membrilor lor, în conditiile în care aceasta scutire nu provoaca distorsiuni de concurenta;

l) prestarile de servicii strâns legate de practicarea sportului sau a educatiei fizice, efectuate de organizatii fara scop patrimonial pentru persoanele care practica sportul sau educatia fizica;

m) prestarile de servicii culturale si/sau livrarile de bunuri strâns legate de acestea, efectuate de institutiile publice sau de alte organisme culturale fara scop patrimonial, recunoscute ca atare de catre Ministerul Culturii si Cultelor;

n) prestarile de servicii si/sau livrarile de bunuri efectuate de persoane ale caror operatiuni sunt scutite, potrivit lit. a), f) si i)-m), cu ocazia manifestarilor destinate sa le aduca sprijin financiar si organizate în profitul lor exclusiv, cu conditia ca aceste scutiri sa nu produca distorsiuni concurentiale;

o) activitatile specifice posturilor publice de radio si televiziune, altele decât activitatile de natura comerciala;

p) serviciile publice postale, precum si livrarea de bunuri aferenta acestora;

q) prestarile de servicii efectuate de catre grupuri independente de persoane, ale caror operatiuni sunt scutite sau nu intra în sfera de aplicare a taxei, grupuri create în scopul prestarii catre membrii lor de servicii direct legate de exercitarea activitatilor acestora, în cazul în care aceste grupuri solicita membrilor lor numai rambursarea cotei-parti de cheltuieli comune, în limitele si în conditiile stabilite prin norme si în conditiile în care aceasta scutire nu este de natura a produce distorsiuni concurentiale.

(2) Urmatoarele operatiuni sunt, de asemenea, scutite de taxa:

a) prestarile urmatoarelor servicii financiare si bancare:

1. acordarea si negocierea de credite, precum si administrarea creditului de catre persoana care îl acorda;

2. acordarea, negocierea si preluarea garantiilor de credit sau a garantiilor colaterale pentru credite, precum si administrarea garantiilor de credit de catre persoana care acorda creditul;

3. orice operatiune, inclusiv negocierea, legata de depozite financiare si conturi curente, plati, transferuri, debite, cecuri si alte efecte de comert, cu exceptia recuperarii de creante si operatiunilor de factoring:

4. emiterea, transferul si/sau orice alte operatiuni cu moneda nationala sau valuta ca mijloc de plata, cu exceptia monedelor sau a bancnotelor care sunt obiecte de colectie;

5. emisiunea, transferul si/sau orice alte operatiuni, cu exceptia administrarii si depozitarii, cu actiuni, titluri de participare, titluri de creante, obligatiuni si alte valori mobiliare, cu exceptia operatiunilor legate de documentele care atesta titlul de proprietate asupra bunurilor;

6. gestionarea fondurilor comune de plasament si/sau a fondurilor comune de garantare a creantelor, efectuata de orice entitati constituite în acest scop;

b) operatiunile de asigurare si/sau de reasigurare, precum si prestarile de servicii în legatura cu operatiunile de asigurare si/sau de reasigurare efectuate de persoanele care intermediaza astfel de operatiuni;

c) jocurile de noroc organizate de persoanele autorizate, conform legii, sa desfasoare astfel de activitati;

d) livrarea la valoarea nominala de timbre postale utilizabile pentru serviciile postale, de timbre fiscale si alte timbre similare;

e) arendarea, concesionarea, închirierea si leasingul de bunuri imobile, cu urmatoarele exceptii:

1. operatiunile de cazare care sunt efectuate în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie similara, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;

2. închirierea de spatii sau locatii pentru parcarea autovehiculelor;

3. închirierea utilajelor si a masinilor fixate definitiv în bunuri imobile;

4. închirierea seifurilor;

f) livrarea de catre orice persoana a unei constructii, a unei parti a acesteia si a terenului pe care este construita, precum si a oricarui alt teren. Prin exceptie, scutirea nu se aplica pentru livrarea unei constructii noi, a unei parti a acesteia sau a unui teren construibil, daca este efectuata de o persoana impozabila care si-a exercitat ori ar fi avut dreptul sa-si exercite dreptul de deducere total sau partial a taxei pentru achizitia, transformarea sau construirea unui astfel de imobil. În sensul prezentului articol, se definesc urmatoarele:

1. teren construibil reprezinta orice teren amenajat sau neamenajat, pe care se pot executa constructii, conform legislatiei în vigoare;

2. constructie înseamna orice structura fixata în sau pe pamânt;

3. livrarea unei constructii noi sau a unei parti din aceasta înseamna livrarea efectuata cel târziu pâna la data de 31 decembrie a anului urmator anului primei ocupari ori utilizari a constructiei sau a unei parti a acesteia, dupa caz, în urma transformarii;

4. o constructie noua cuprinde si orice constructie transformata astfel încât structura, natura ori destinatia sa au fost modificate sau, în absenta acestor modificari, daca costul transformarilor, exclusiv taxa, se ridica la minimum 50% din valoarea de piata a constructiei, exclusiv valoarea terenului, ulterior transformarii;

g) livrarile de bunuri care au fost afectate unei activitati scutite, în temeiul prezentului articol, daca taxa aferenta bunurilor respective nu a fost dedusa, precum si livrarile de bunuri a caror achizitie a facut obiectul excluderii dreptului de deducere, conform art. 145 alin. (5) lit. a) si b).

(3) Orice persoana impozabila poate opta pentru taxarea operatiunilor prevazute la alin. (2) lit. e) si f), în conditiile stabilite prin norme."

110.Articolul 142 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 142: Scutiri pentru importuri de bunuri si pentru achizitii intracomunitare

(1) Sunt scutite de taxa:

a) importul si achizitia intracomunitara de bunuri a caror livrare în România este în orice situatie scutita de taxa în interiorul tarii;

b) achizitia intracomunitara de bunuri al caror import în România este în orice situatie scutit de taxa, conform prezentului articol;

c) achizitia intracomunitara de bunuri pentru care, în conformitate cu art. 145 alin. (2) lit. b)-d), persoana care cumpara bunurile în orice situatie ar avea dreptul la rambursarea integrala a taxei care s-ar datora, daca respectiva achizitie nu ar fi scutita;

d) importul definitiv de bunuri care îndeplinesc conditiile pentru scutire definitiva de taxe vamale, în temeiul Regulamentului 918/83/CEE al Consiliului, din 28 martie 1983, pentru stabilirea unui sistem comunitar privind exceptarile de la taxa vamala, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 105 din 23 aprilie 1983, cu modificarile si completarile ulterioare, al Directivei 83/181/CEE a Consiliului, din 28 martie 1983, ce determina domeniul articolului 14 (1) (d) al Directivei 77/388/CEE privind scutirea de plata a taxei pe valoarea adaugata la importul final al anumitor marfuri, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 105 din 23 aprilie 1983, cu modificarile si completarile ulterioare, al Directivei 69/169/CEE a Consiliului, din 28 mai 1969, privind armonizarea prevederilor stabilite prin legi, regulamente sau actiuni administrative referitoare la exceptarea de la impozitul pe cifra de afaceri si accizele la import pentru calatoriile internationale, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 133 din 4 iunie 1969, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Directivei 78/1035/CEE a Consiliului, din 19 decembrie 1978, privind exceptarea de la taxele de import a micului trafic de bunuri cu caracter necomercial din statele nemembre, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 366 din 28 decembrie 1978, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) importul de bunuri de catre misiunile diplomatice si birourile consulare care beneficiaza de scutire de taxe vamale;

f) importul de bunuri efectuat de reprezentantele organismelor internationale si interguvernamentale acreditate în România, precum si de catre membrii acestora, în limitele si în conformitate cu conditiile stabilite în conventiile de înfiintare a acestor organizatii;

g) importul de bunuri de catre fortele armate ale statelor straine membre NATO, pentru uzul acestora sau al personalului civil însotitor ori pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor, în cazul în care aceste forte sunt destinate efortului comun de aparare. Acesta include importul realizat de fortele Marii Britanii si ale Irlandei de Nord stabilite în insula Cipru, conform Tratatului de instituire a Republicii Cipru din 16 august 1960, pentru uzul fortelor armate sau al personalului civil care însoteste fortele armate ori pentru aprovizionarea cantinelor lor;

h) reimportul de bunuri în România, efectuat de persoana care a exportat bunurile în afara Comunitatii, în aceeasi stare în care se aflau la momentul exportului, si care beneficiaza de scutire de taxe vamale;

i) reimportul de bunuri în România, efectuat de persoana care a exportat bunurile în afara Comunitatii, pentru a fi supuse unor reparatii, transformari, adaptari, asamblari, cu conditia ca aceasta scutire sa fie limitata la valoarea bunurilor în momentul exportului acestora în afara Comunitatii;

j) importul în porturi de capturi, neprocesate sau conservate în vederea comercializarii înainte de a fi livrate, realizate de persoane care efectueaza pescuit maritim;

k) importul de gaze naturale prin sistemul de distributie a gazelor naturale si importul de energie electrica;

l) importul în România de bunuri care au fost transportate dintr-un teritoriu tert, atunci când livrarea acestor bunuri de catre importator constituie o livrare scutita, conform art. 143 alin. (2);

m) importul de aur efectuat de Banca Nationala a României.

(2) Prin norme se stabilesc, acolo unde este cazul, documentele necesare pentru a justifica scutirea de taxa pentru operatiunile prevazute la alin. (1) si, dupa caz, procedura si conditiile care trebuie îndeplinite pentru aplicarea scutirii de taxa."

111.Articolul 143 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 143: Scutiri pentru exporturi sau alte operatiuni similare, pentru livrari intracomunitare si pentru transportul international si intracomunitar

(1) Sunt scutite de taxa:

a) livrarile de bunuri expediate sau transportate în afara Comunitatii de catre furnizor sau de alta persoana în contul sau;

b) livrarile de bunuri expediate sau transportate în afara Comunitatii de catre cumparatorul care nu este stabilit în România sau de alta persoana în contul sau, cu exceptia bunurilor transportate de cumparatorul însusi si care sunt folosite la echiparea sau alimentarea ambarcatiunilor de agrement si a avioanelor de turism sau a oricarui alt mijloc de transport de uz privat. Este scutita, de asemenea, si livrarea de bunuri care sunt transportate în bagajul personal al calatorilor care nu sunt stabiliti în Comunitate;

c) prestarile de servicii, altele decât cele prevazute la art. 1441, legate direct de exportul de bunuri sau de bunurile plasate în regim de antrepozit de taxa pe valoarea adaugata, prevazut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8, sau în unul dintre regimurile vamale suspensive, prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1-7;

d) prestarile de servicii de transport, prestarile de servicii accesorii transportului si alte servicii decât cele prevazute la art. 1441, direct legate de importul de bunuri, daca valoarea acestora este inclusa în baza de impozitare a bunurilor importate potrivit art. 139;

e) prestarile de servicii efectuate în România asupra bunurilor mobile achizitionate sau importate, plasate în regimul vamal de perfectionare activa, prevazut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 5, si transportate în afara Comunitatii de catre prestatorul serviciilor sau de catre client, daca acesta nu este stabilit în România, ori de alta persoana în numele oricaruia dintre acestia;

f) transportul intracomunitar de bunuri, efectuat din si în insulele care formeaza regiunile autonome Azore si Madeira, precum si serviciile accesorii acestuia;

g) transportul international de persoane;

h) în cazul navelor destinate navigatiei maritime, utilizate pentru transportul international de persoane si/sau de bunuri, pentru pescuit ori alta activitate economica sau pentru salvare ori asistenta pe mare, urmatoarele operatiuni:

1. livrarea, modificarea, repararea, întretinerea, navlosirea, leasingul si închirierea de nave, precum si livrarea, leasingul, închirierea, repararea si întretinerea de echipamente încorporate sau utilizate pe nave, inclusiv echipamente de pescuit;

2. livrarea de carburanti si provizii destinate a fi utilizate pe nave, cu exceptia navelor folosite pentru pescuitul de coasta, dar inclusiv pentru navele de razboi care parasesc tara si se îndreapta spre porturi straine unde vor fi ancorate;

3. prestarile de servicii, altele decât cele prevazute la pct. 1 sau la art. 1441, efectuate pentru nevoile directe ale navelor si/sau pentru încarcatura acestora;

i) în cazul aeronavelor utilizate de companiile aeriene, în principal pentru transportul international de persoane si/sau de marfuri, efectuat cu plata, urmatoarele operatiuni:

1. livrarea, modificarea, repararea, întretinerea, leasingul si închirierea aeronavelor, precum si livrarea, leasingul, închirierea, repararea si întretinerea echipamentelor încorporate sau utilizate pe aeronave;

2. livrarea de carburanti si provizii destinate utilizarii pe aeronave;

3. prestarea de servicii, altele decât cele prevazute la pct. 1 sau la art. 1441, efectuate pentru nevoile directe ale aeronavelor si/sau pentru încarcatura acestora;

j) livrarile de bunuri si prestarile de servicii în favoarea misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, a personalului acestora, precum si a cetatenilor straini cu statut diplomatic sau consular în România ori într-un alt stat membru, în conditii de reciprocitate;

k) livrarile de bunuri si prestarile de servicii în favoarea reprezentantelor organizatiilor internationale si interguvernamentale acreditate în România sau într-un alt stat membru, precum si a membrilor acestora, în limitele si în conformitate cu conditiile precizate în conventiile de înfiintare a acestor organizatii;

l) livrarile de bunuri netransportate în afara României si/sau prestarile de servicii efectuate în România, destinate uzului oficial al fortelor armate ale statelor straine membre NATO sau al personalului civil care însoteste fortele armate ori aprovizionarii popotelor sau cantinelor, daca fortele iau parte la efortul de aparare comun; scutirea se acorda prin restituirea taxei, potrivit unei proceduri stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice;

m) livrarile de bunuri transportate sau expediate catre alt stat membru NATO, destinate uzului oficial al fortelor armate ale unui stat, altul decât România, sau al personalului civil care însoteste fortele armate ori pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor, daca fortele iau parte la efortul de aparare comun;

n) livrarile de aur catre Banca Nationala a României;

o) livrarile de bunuri catre organismele recunoscute care transporta sau expediaza aceste bunuri în afara Comunitatii, ca parte a activitatilor umanitare, caritabile sau de instruire; scutirea se acorda prin restituirea taxei potrivit unei proceduri stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.

(2) Sunt, de asemenea, scutite de taxa urmatoarele:

a) livrarile intracomunitare de bunuri catre o persoana care îi comunica furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit de autoritatile fiscale din alt stat membru, cu exceptia:

1. livrarilor intracomunitare efectuate de o întreprindere mica, altele decât livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi;

2. livrarilor intracomunitare care au fost supuse regimului special pentru bunurile second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati, conform prevederilor art. 1522;

b) livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi catre un cumparator care nu îi comunica furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA;

c) livrarile intracomunitare de produse accizabile catre o persoana impozabila sau catre o persoana juridica neimpozabila care nu îi comunica furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA, în cazul în care transportul de bunuri este efectuat conform art. 7 alin. (4) si (5) sau art. 16 din Directiva 92/12/CEE a Consiliului, din 25 februarie 1992, privind regimul general, depozitarea, circulatia si controlul produselor supuse accizelor, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 76 din 23 martie 1992, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia:

1. livrarilor intracomunitare efectuate de o întreprindere mica;

2. livrarilor intracomunitare supuse regimului special privind bunurile second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati, conform prevederilor art. 1522;

d) livrarile intracomunitare de bunuri, prevazute la art. 128 alin. (10), care ar beneficia de scutirea prevazuta la lit. a) daca ar fi efectuate catre alta persoana impozabila, cu exceptia livrarilor intracomunitare supuse regimului special privind bunurile second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati, conform prevederilor art. 1522.

(3) Prin ordin al ministrului finantelor publice se stabilesc, acolo unde este cazul, documentele necesare pentru a justifica scutirea de taxa pentru operatiunile prevazute la alin. (1) si (2) si, dupa caz, procedura si conditiile care trebuie îndeplinite pentru aplicarea scutirii de taxa."

112.Articolul 144 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 144: Scutiri speciale legate de traficul international de bunuri

(1) Sunt scutite de taxa urmatoarele:

a) livrarea de bunuri care urmeaza:

1. sa fie plasate în regim vamal de admitere temporara, cu exonerare totala de la plata taxelor vamale;

2. sa fie prezentate autoritatilor vamale în vederea vamuirii si, dupa caz, plasate în depozit necesar cu caracter temporar;

3. sa fie introduse într-o zona libera sau într-un antrepozit liber;

4. sa fie plasate în regim de antrepozit vamal;

5. sa fie plasate în regim de perfectionare activa, cu suspendare de la plata drepturilor de import;

6. sa fie plasate în regim de tranzit vamal extern;

7. sa fie admise în apele teritoriale:

- pentru a fi încorporate pe platforme de forare sau de productie, în scopul construirii, repararii, întretinerii, modificarii sau reutilarii acestor platforme ori pentru conectarea acestor platforme de forare sau de productie la tarm;

- pentru alimentarea cu carburanti si aprovizionarea platformelor de forare sau de productie;

8. sa fie plasate în regim de antrepozit de taxa pe valoarea adaugata, definit dupa cum urmeaza:

- pentru produse accizabile, orice locatie situata în România, care este definita ca antrepozit fiscal, în sensul art. 4 lit. (b) din Directiva 92/12/CEE, cu modificarile si completarile ulterioare;

- pentru bunuri, altele decât produsele accizabile, o locatie situata în România si definita prin norme;

b) livrarea de bunuri efectuata în locatiile prevazute la lit. a), precum si livrarea de bunuri care se afla în unul dintre regimurile sau situatiile precizate la lit. a);

c) prestarile de servicii, altele decât cele prevazute la art. 143 alin. (1) lit. c) si la art. 1441, aferente livrarilor prevazute la lit. a) sau efectuate în locatiile prevazute la lit. a), pentru bunurile aflate în regimurile sau situatiile prevazute la lit. a);

d) livrarile de bunuri care înca se afla în regim vamal de tranzit intern, precum si prestarile de servicii aferente acestor livrari, altele decât cele prevazute la art. 1441. (2) Prin ordin al ministrului finantelor publice se stabilesc documentele necesare pentru a justifica scutirea de taxa pentru operatiunile prevazute la alin. (1) si, dupa caz, procedura si conditiile care trebuie respectate pentru aplicarea scutirii de taxa."

113.Dupa articolul 144 se introduce un nou articol, articolul 1441, cu urmatorul cuprins:

"Art. 1441: Scutiri pentru intermediari

Sunt scutite de taxa serviciile prestate de intermediarii care actioneaza în numele si în contul altei persoane, în cazul în care aceste servicii sunt prestate în legatura cu operatiunile scutite prevazute la art. 143 si 144, cu exceptia operatiunilor prevazute la art. 143 alin. (1) lit. f) si alin. (2)."

114.Articolul 145 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 145: Sfera de aplicare a dreptului de deducere

(1) Dreptul de deducere ia nastere la momentul exigibilitatii taxei.

(2) Orice persoana impozabila are dreptul sa deduca taxa aferenta achizitiilor, daca acestea sunt destinate utilizarii în folosul urmatoarelor operatiuni:

a) operatiuni taxabile;

b) operatiuni rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind în strainatate, daca taxa ar fi deductibila, în cazul în care aceste operatiuni ar fi fost realizate în România;

c) operatiuni scutite de taxa, conform art. 143, 144 si 1441;

d) operatiuni scutite de taxa, conform art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 1-5 si lit. b), în cazul în care cumparatorul ori clientul este stabilit în afara Comunitatii sau în cazul în care aceste operatiuni sunt în legatura directa cu bunuri care vor fi exportate într-un stat din afara Comunitatii, precum si în cazul operatiunilor efectuate de intermediari care actioneaza în numele si în contul altei persoane, atunci când acestia intervin în derularea unor astfel de operatiuni;

e) operatiunile prevazute la art. 128 alin. (7) si la art. 129 alin. (7), daca taxa s-ar fi aplicat transferului respectiv.

(3) Daca nu contravine prevederilor alin. (2), persoana impozabila are dreptul de deducere a taxei si pentru cazurile prevazute la art. 128 alin. (8) si la art. 129 alin. (5).

(4) În conditiile stabilite prin norme se acorda dreptul de deducere a taxei pentru achizitiile efectuate de o persoana impozabila înainte de înregistrarea acesteia în scopuri de TVA, conform art. 153.

(5) Nu sunt deductibile:

a) taxa aferenta sumelor achitate în numele si în contul clientului si care apoi se deconteaza acestuia, precum si taxa aferenta sumelor încasate în numele si în contul altei persoane, care nu sunt incluse în baza de impozitare a livrarilor/prestarilor efectuate conform art. 137 alin. (3) lit. e);

b) taxa datorata sau achitata pentru achizitiile de bauturi alcoolice si produse din tutun, cu exceptia cazurilor în care aceste bunuri sunt destinate revânzarii sau pentru a fi utilizate pentru prestari de servicii."

115.Articolul 146 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 146: Conditii de exercitare a dreptului de deducere

(1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabila trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:

a) pentru taxa datorata sau achitata, aferenta bunurilor care i-au fost ori urmeaza sa îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaza sa îi fie prestate în beneficiul sau, sa detina o factura care sa cuprinda informatiile prevazute la art. 155 alin. (5);

b) pentru taxa aferenta bunurilor care i-au fost ori urmeaza sa îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaza sa îi fie prestate în beneficiul sau, dar pentru care persoana impozabila este obligata la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) lit. b)-g):

1. sa detina o factura care sa cuprinda informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) sau documentele prevazute la art. 1551 alin. (1); si

2. sa înregistreze taxa ca taxa colectata în decontul aferent perioadei fiscale în care ia nastere exigibilitatea taxei;

c) pentru taxa achitata pentru importul de bunuri, altele decât cele prevazute la lit. d), sa detina declaratia vamala de import sau actul constatator emis de organele vamale, care sa mentioneze persoana impozabila ca importator al bunurilor din punct de vedere al taxei, precum si documente care sa ateste plata taxei de catre importator sau de catre alta persoana în contul sau;

d) pentru taxa datorata pentru importul de bunuri efectuat conform art. 157 alin. (4) si (5), sa detina declaratia vamala de import sau actul constatator emis de organele vamale, care sa mentioneze persoana impozabila ca importator al bunurilor în scopuri de taxa, precum si suma taxei datorate. De asemenea, persoana impozabila trebuie sa înscrie taxa pe valoarea adaugata ca taxa colectata în decontul aferent perioadei fiscale în care ia nastere exigibilitatea;

e) pentru taxa aferenta unei achizitii intracomunitare de bunuri:

1. sa detina o factura sau documentul prevazut la art. 1551 alin. (1); si

2. sa înregistreze taxa ca taxa colectata în decontul aferent perioadei fiscale în care ia nastere exigibilitatea;

f) pentru taxa aferenta unei operatiuni asimilate cu o achizitie intracomunitara de bunuri, prevazuta la art. 1301 alin. (2) lit. a), sa detina documentul prevazut la art. 155 alin. (4), emis în statul membru din care bunurile au fost transportate ori expediate, sau documentul prevazut la art. 1551 alin. (1) si sa înregistreze aceasta taxa ca taxa colectata în decontul aferent perioadei fiscale în care ia nastere exigibilitatea taxei.

(2) Prin norme se vor preciza cazurile în care documentele sau obligatiile, altele decât cele prevazute la alin. (1), se vor prezenta sau îndeplini pentru a justifica dreptul de deducere a taxei."

116.Articolul 147 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 147: Deducerea taxei pentru persoana impozabila cu regim mixt si persoana partial impozabila

(1) Persoana impozabila care realizeaza sau urmeaza sa realizeze atât operatiuni care dau drept de deducere, cât si operatiuni care nu dau drept de deducere este denumita în continuare persoana impozabila cu regim mixt. Persoana care realizeaza atât operatiuni pentru care nu are calitatea de persoana impozabila, în conformitate cu prevederile art. 127, cât si operatiuni pentru care are calitatea de persoana impozabila este denumita persoana partial impozabila.

(2) Dreptul de deducere a taxei deductibile aferente achizitiilor efectuate de catre o persoana impozabila cu regim mixt se determina conform prezentului articol. Persoana partial impozabila nu are drept de deducere pentru achizitiile destinate activitatii pentru care nu are calitatea de persoana impozabila. Daca persoana partial impozabila desfasoara activitati în calitate de persoana impozabila, din care rezulta atât operatiuni cu drept de deducere, cât si operatiuni fara drept de deducere, este considerata persoana impozabila mixta pentru respectivele activitati si aplica prevederile prezentului articol. În conditiile stabilite prin norme, persoana partial impozabila poate solicita aplicarea unei pro-rata speciale în situatia în care nu poate tine evidente separate pentru activitatea desfasurata în calitate de persoana impozabila si pentru activitatea pentru care nu are calitatea de persoana impozabila.

(3) Achizitiile destinate exclusiv realizarii de operatiuni care permit exercitarea dreptului de deducere, inclusiv de investitii destinate realizarii de astfel de operatiuni, se înscriu într-o coloana distincta din jurnalul pentru cumparari, iar taxa deductibila aferenta acestora se deduce integral.

(4) Achizitiile destinate exclusiv realizarii de operatiuni care nu dau drept de deducere, precum si de investitii care sunt destinate realizarii de astfel de operatiuni se înscriu într-o coloana distincta din jurnalul pentru cumparari pentru aceste operatiuni, iar taxa deductibila aferenta acestora nu se deduce.

(5) Achizitiile pentru care nu se cunoaste destinatia, respectiv daca vor fi utilizate pentru realizarea de operatiuni care dau drept de deducere sau pentru operatiuni care nu dau drept de deducere, ori pentru care nu se poate determina proportia în care sunt sau vor fi utilizate pentru operatiuni care dau drept de deducere si operatiuni care nu dau drept de deducere se evidentiaza într-o coloana distincta din jurnalul pentru cumparari, iar taxa deductibila aferenta acestor achizitii se deduce pe baza de pro-rata.

(6) Pro-rata prevazuta la alin. (5) se determina ca raport între:

a) suma totala, fara taxa, dar cuprinzând subventiile legate direct de pret, a operatiunilor constând în livrari de bunuri si prestari de servicii care permit exercitarea dreptului de deducere, la numarator; si

b) suma totala, fara taxa, a operatiunilor prevazute la lit. a) si a operatiunilor constând în livrari de bunuri si prestari de servicii care nu permit exercitarea dreptului de deducere, la numitor. Se includ sumele primite de la bugetul statului sau bugetele locale, acordate în scopul finantarii operatiunilor scutite fara drept de deducere sau operatiunilor care nu se afla în sfera de aplicare a taxei.

(7) Se exclud din calculul pro-rata urmatoarele:

a) valoarea oricarei livrari de bunuri de capital care au fost utilizate de persoana impozabila în activitatea sa economica;

b) valoarea oricaror livrari de bunuri sau prestari de servicii catre sine efectuate de persoana impozabila si prevazute la art. 128 alin. (4) si la art. 129 alin. (4), precum si a transferului prevazut la art. 128 alin. (10);

c) valoarea operatiunilor prevazute la art. 141 alin. (2) lit. a) si b), precum si a operatiunilor imobiliare, altele decât cele prevazute la lit. a), în masura în care acestea sunt accesorii activitatii principale.

(8) Pro-rata definitiva se determina anual, iar calculul acesteia include toate operatiunile prevazute la alin. (6), pentru care exigibilitatea taxei ia nastere în timpul anului calendaristic respectiv. Pro-rata definitiva se determina procentual si se rotunjeste pâna la cifra unitatilor imediat urmatoare. La decontul de taxa prevazut la art. 1562, în care s-a efectuat ajustarea prevazuta la alin. (12), se anexeaza un document care prezinta metoda de calcul al pro-rata definitiva.

(9) Pro-rata aplicabila provizoriu pentru un an este pro-rata definitiva, prevazuta la alin. (8), determinata pentru anul precedent, sau pro-rata estimata pe baza operatiunilor prevazute a fi realizate în anul calendaristic curent, în cazul persoanelor impozabile pentru care ponderea operatiunilor cu drept de deducere în totalul operatiunilor se modifica în anul curent fata de anul precedent. Persoanele impozabile trebuie sa comunice organului fiscal competent, la începutul fiecarui an fiscal, cel mai târziu pâna la data de 25 ianuarie inclusiv, pro-rata provizorie care va fi aplicata în anul respectiv, precum si modul de determinare a acesteia. În cazul unei persoane impozabile nou-înregistrate, pro-rata aplicabila provizoriu este pro-rata estimata pe baza operatiunilor preconizate a fi realizate în timpul anului calendaristic curent, care trebuie comunicata cel mai târziu pâna la data la care persoana impozabila trebuie sa depuna primul sau decont de taxa, prevazut la art. 1562.

(10) Taxa de dedus într-un an calendaristic se determina provizoriu prin înmultirea valorii taxei deductibile prevazute la alin. (5) pentru fiecare perioada fiscala din acel an calendaristic cu pro-rata provizorie prevazuta la alin. (9), determinata pentru anul respectiv.

(11) Taxa de dedus pentru un an calendaristic se calculeaza definitiv prin înmultirea sumei totale a taxei deductibile din anul calendaristic respectiv, prevazuta la alin. (5), cu pro-rata definitiva prevazuta la alin. (8), determinata pentru anul respectiv.

(12) La sfârsitul anului, persoanele impozabile cu regim mixt trebuie sa ajusteze taxa dedusa provizoriu astfel:

a) din taxa de dedus determinata definitiv, conform alin. (11), se scade taxa dedusa într-un an determinata provizoriu, conform alin. (10);

b) rezultatul diferentei de la lit. a), în plus sau în minus dupa caz, se înscrie în rândul de regularizari din decontul de taxa, prevazut la art. 1562, aferent ultimei perioade fiscale a anului, sau în decontul de taxa aferent ultimei perioade fiscale a persoanei impozabile, în cazul anularii înregistrarii acesteia.

(13) În ceea ce priveste taxa de dedus aferenta bunurilor de capital, definite conform art. 149 alin. (1), utilizate pentru operatiunile prevazute la alin. (5):

a) prima deducere se determina în baza pro-rata provizorie prevazuta la alin. (9), pentru anul în care ia nastere dreptul de deducere. La finele anului, deducerea se ajusteaza, conform alin. (12), în baza pro-rata definitiva prevazuta la alin. (8). Aceasta prima ajustare se efectueaza asupra valorii totale a taxei deduse initial;

b) ajustarile ulterioare iau în considerare o cincime, pentru bunurile mobile, sau o douazecime, pentru bunurile imobile, dupa cum urmeaza:

1. taxa deductibila initiala se împarte la 5 sau la 20;

2. rezultatul calculului efectuat conform pct. 1 se înmulteste cu pro-rata definitiva prevazuta la alin. (8), aferenta fiecaruia dintre urmatorii 4 sau 19 ani;

3. taxa dedusa initial în primul an, conform pro-rata definitiva, se împarte la 5 sau la 20;

4. rezultatele calculelor efectuate conform pct. 2 si 3 se compara, iar diferenta în plus sau în minus reprezinta ajustarea de efectuat, care se înscrie în rândul de regularizari din decontul de taxa prevazut la art. 1562, aferent ultimei perioade fiscale a anului.

(14) În situatii speciale, când pro-rata calculata potrivit prevederilor prezentului articol nu asigura determinarea corecta a taxei de dedus, Ministerul Finantelor Publice, prin directia de specialitate, poate, la solicitarea justificata a persoanelor impozabile:

a) sa aprobe aplicarea unei pro-rata speciale. Daca aprobarea a fost acordata în timpul anului, persoanele impozabile au obligatia sa recalculeze taxa dedusa de la începutul anului pe baza de pro-rata speciala aprobata. Persoana impozabila cu regim mixt poate renunta la aplicarea pro-rata speciala numai la începutul unui an calendaristic si este obligata sa anunte organul fiscal competent pâna la data de 25 ianuarie inclusiv a anului respectiv;

b) sa autorizeze persoana impozabila sa stabileasca o pro-rata speciala pentru fiecare sector al activitatii sale economice, cu conditia tinerii de evidente contabile distincte pentru fiecare sector.

(15) În baza propunerilor facute de catre organul fiscal competent, Ministerul Finantelor Publice, prin directia sa de specialitate, poate sa impuna persoanei impozabile anumite criterii de exercitare a dreptului de deducere pentru operatiunile viitoare ale acesteia, respectiv:

a) sa aplice o pro-rata speciala;

b) sa aplice o pro-rata speciala pentru fiecare sector al activitatii sale economice;

c) sa-si exercite dreptul de deducere numai pe baza atribuirii directe, în conformitate cu prevederile alin. (3) si (4), pentru toate operatiunile sau numai pentru o parte din operatiuni;

d) sa tina evidente distincte pentru fiecare sector al activitatii sale economice.

(16) Prevederile alin. (6)-(13) se aplica si pentru pro-rata speciala prevazuta la alin. (14) si (15). Prin exceptie de la prevederile alin. (6), pentru calculul pro-rata speciala se vor lua în considerare:

a) operatiunile specificate în decizia Ministerului Finantelor Publice, pentru cazurile prevazute la alin. (14) lit. a) sau la alin. (15) lit. b);

b) operatiunile realizate pentru fiecare sector de activitate, pentru cazurile prevazute la alin. (14) lit. b) sau la alin. (15) lit. b)."

117.Dupa articolul 147 se introduc trei noi articole, articolele 1471 -1473, cu urmatorul cuprins:

"Art. 1471: Dreptul de deducere exercitat prin decontul de taxa

(1) Orice persoana impozabila înregistrata în scopuri de TVA, conform art. 153, are dreptul sa scada din valoarea totala a taxei colectate, pentru o perioada fiscala, valoarea totala a taxei pentru care, în aceeasi perioada, a luat nastere si poate fi exercitat dreptul de deducere, conform art. 145-147.

(2) În situatia în care nu sunt îndeplinite conditiile si formalitatile de exercitare a dreptului de deducere în perioada fiscala de declarare sau în cazul în care nu s-au primit documentele de justificare a taxei prevazute la art. 146, persoana impozabila îsi poate exercita dreptul de deducere prin decontul perioadei fiscale în care sunt îndeplinite aceste conditii si formalitati sau printr-un decont ulterior, dar nu pentru mai mult de 5 ani consecutivi, începând cu data de 1 ianuarie a anului care urmeaza celui în care a luat nastere dreptul de deducere.

(3) Prin norme se vor preciza conditiile necesare aplicarii prevederilor alin. (2), pentru situatia în care dreptul de deducere este exercitat dupa mai mult de 3 ani consecutivi dupa anul în care acest drept ia nastere.

(4) Dreptul de deducere se exercita chiar daca nu exista o taxa colectata sau taxa de dedus este mai mare decât cea colectata pentru perioada fiscala prevazuta la alin. (1) si (2).

Art. 1472: Rambursarea taxei catre persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România

(1) În conditiile stabilite prin norme:

a) persoana impozabila neînregistrata si care nu este obligata sa se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilita în alt stat membru, poate solicita rambursarea taxei achitate;

b) persoana impozabila neînregistrata si care nu este obligata sa se înregistreze în scopuri de TVA si nu este stabilita în Comunitate poate solicita rambursarea taxei achitate daca, în conformitate cu legile tarii unde este stabilita, o persoana impozabila stabilita în România ar avea acelasi drept de rambursare în ceea ce priveste taxa pe valoarea adaugata sau alte impozite/taxe similare aplicate în tara respectiva;

c) persoana neînregistrata si care nu este obligata sa se înregistreze în scopuri de TVA, dar care efectueaza în România o livrare intracomunitara scutita de mijloace de transport noi poate solicita rambursarea taxei achitate pentru achizitia efectuata de aceasta în România a respectivului mijloc de transport nou. Rambursarea nu poate sa depaseasca taxa care s-ar aplica daca livrarea de catre aceasta persoana a mijloacelor de transport noi respective ar fi livrare taxabila;

d) persoana impozabila stabilita în România, neînregistrata si care nu este obligata sa se înregistreze în scopuri de TVA, poate solicita rambursarea taxei achitate aferente operatiunilor prevazute la art. 145 alin. (2) lit. d) sau în alte situatii prevazute prin norme.

(2) În cazul în care se constata ca cererile de rambursare prevazute la alin. (1) lit. a) sunt frauduloase si nu se aplica o sanctiune administrativa, organele fiscale competente vor refuza orice rambursare catre persoana impozabila respectiva pe o perioada de 2 ani de la data depunerii cererii frauduloase.

(3) În cazul în care rambursarea prevazuta la alin. (1) lit. a) a fost obtinuta fraudulos sau eronat, s-a aplicat o sanctiune administrativa si s-au stabilit obligatiile fiscale accesorii, iar sumele nu au fost achitate, organele fiscale competente vor proceda dupa cum urmeaza:

a) vor suspenda orice alta rambursare catre persoana impozabila respectiva pâna la plata sumelor datorate; sau

b) vor deduce sumele respective din orice rambursare viitoare solicitata de respectiva persoana impozabila.

Art. 1473: Rambursarile de taxa catre persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153

(1) În situatia în care taxa aferenta achizitiilor efectuate de o persoana impozabila înregistrata în scopuri de TVA, conform art. 153, care este deductibila într-o perioada fiscala, este mai mare decât taxa colectata pentru operatiuni taxabile, rezulta un excedent în perioada de raportare, denumit în continuare suma negativa a taxei.

(2) Dupa determinarea taxei de plata sau a sumei negative a taxei pentru operatiunile din perioada fiscala de raportare, persoanele impozabile trebuie sa efectueze regularizarile prevazute în prezentul articol, prin decontul de taxa prevazut la art. 1562.

(3) Suma negativa a taxei, cumulata, se determina prin adaugarea la suma negativa a taxei, rezultata în perioada fiscala de raportare, a soldului sumei negative a taxei, reportat din decontul perioadei fiscale precedente, daca nu s-a solicitat a fi rambursat.

(4) Taxa de plata cumulata se determina în perioada fiscala de raportare prin adaugarea la taxa de plata din perioada fiscala de raportare a sumelor neachitate la bugetul de stat, pâna la data depunerii decontului de taxa prevazut la art. 1562, din soldul taxei de plata al perioadei fiscale anterioare.

(5) Prin decontul de taxa prevazut la art. 1562, persoanele impozabile trebuie sa determine diferentele dintre sumele prevazute la alin. (2) si (3), care reprezinta regularizarile de taxa si stabilirea soldului taxei de plata sau a soldului sumei negative a taxei. Daca taxa de plata cumulata este mai mare decât suma negativa a taxei cumulata, rezulta un sold de taxa de plata în perioada fiscala de raportare. Daca suma negativa a taxei cumulata este mai mare decât taxa de plata cumulata, rezulta un sold al sumei negative a taxei în perioada fiscala de raportare.

(6) Persoanele impozabile, înregistrate conform art. 153, pot solicita rambursarea soldului sumei negative a taxei din perioada fiscala de raportare, prin bifarea casetei corespunzatoare din decontul de taxa din perioada fiscala de raportare, decontul fiind si cerere de rambursare, sau pot reporta soldul sumei negative în decontul perioadei fiscale urmatoare. Daca persoana impozabila solicita rambursarea soldului sumei negative, acesta nu se reporteaza în perioada fiscala urmatoare. Nu poate fi solicitata rambursarea soldului sumei negative a taxei din perioada fiscala de raportare, mai mic de 5.000 lei inclusiv, acesta fiind reportat obligatoriu în decontul perioadei fiscale urmatoare.

(7) În cazul persoanelor impozabile care sunt absorbite de alta persoana impozabila, soldul sumei negative a taxei pe valoarea adaugata pentru care nu s-a solicitat rambursarea este preluat în decontul de taxa al persoanei care a preluat activitatea.

(8) În situatia în care doua sau mai multe persoane impozabile fuzioneaza, persoana impozabila care preia activitatea celorlalte preia si soldul taxei de plata catre bugetul de stat, precum si soldul sumei negative a taxei, pentru care nu s-a solicitat rambursarea din deconturile persoanelor care s-au lichidat cu ocazia fuziunii.

(9) Rambursarea soldului sumei negative a taxei se efectueaza de organele fiscale, în conditiile si potrivit procedurilor stabilite prin normele în vigoare.

(10) Pentru operatiuni scutite de taxa cu drept de deducere, prevazute la art. 143 alin. (1) lit. b), j), k), l) si o), persoanele care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, pot beneficia de rambursarea taxei, potrivit procedurii prevazute prin ordin al ministrului finantelor publice."

118.Articolul 148 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 148: Ajustarea taxei deductibile în cazul achizitiilor de servicii si bunuri, altele decât bunurile de capital

În conditiile în care regulile privind livrarea catre sine sau prestarea catre sine nu se aplica, deducerea initiala se ajusteaza în urmatoarele cazuri:

a) deducerea este mai mare sau mai mica decât cea pe care persoana impozabila avea dreptul sa o opereze;

b) daca exista modificari ale elementelor luate în considerare pentru determinarea sumei deductibile, intervenite dupa depunerea decontului de taxa, inclusiv în cazurile prevazute la art. 138;

c) persoana impozabila îsi pierde dreptul de deducere a taxei pentru bunurile mobile nelivrate si serviciile neutilizate la momentul pierderii dreptului de deducere."

119.Articolul 149 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 149: Ajustarea taxei deductibile în cazul bunurilor de capital

(1) În sensul prezentului articol:

a) bunurile de capital reprezinta toate activele corporale fixe, definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3, precum si operatiunile de constructie, transformare sau modernizare a activelor corporale fixe, exclusiv reparatiile sau lucrarile de întretinere a acestor active, chiar în conditiile în care astfel de operatiuni sunt realizate de beneficiarul unui contract de închiriere, leasing sau orice alt contract prin care activele fixe corporale se pun la dispozitia unei alte persoane;

b) bunurile care fac obiectul închirierii, leasingului, concesionarii sau oricarei alte metode de punere a acestora la dispozitia unei persoane sunt considerate bunuri de capital apartinând persoanei care le închiriaza, le da în leasing sau le pune la dispozitia altei persoane;

c) ambalajele care se pot utiliza de mai multe ori nu sunt considerate bunuri de capital;

d) taxa deductibila aferenta bunurilor de capital reprezinta taxa achitata sau datorata, aferenta oricarei operatiuni legate de achizitia, fabricarea, constructia, transformarea sau modernizarea acestor bunuri, exclusiv taxa achitata sau datorata, aferenta repararii ori întretinerii acestor bunuri sau cea aferenta achizitiei pieselor de schimb destinate repararii ori întretinerii bunurilor de capital.

(2) Taxa deductibila aferenta bunurilor de capital, în conditiile în care nu se aplica regulile privind livrarea catre sine sau prestarea catre sine, se ajusteaza, în situatiile prevazute la alin. (4) lit. a)-d):

a) pe o perioada de 5 ani, pentru bunurile de capital achizitionate sau fabricate, altele decât cele prevazute la lit. b);

b) pe o perioada de 20 de ani, pentru constructia sau achizitia unui bun imobil, precum si pentru transformarea sau modernizarea unui bun imobil, daca valoarea fiecarei transformari sau modernizari este de cel putin 20% din valoarea totala a bunului imobil astfel transformat sau modernizat.

(3) Perioada de ajustare începe:

a) de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile au fost achizitionate sau fabricate, pentru bunurile de capital mentionate la alin. (2) lit. a), achizitionate sau fabricate, de la data aderarii;

b) de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile sunt folosite prima data, pentru bunurile de capital prevazute la alin. (2) lit. b), care sunt construite, si se efectueaza pentru suma integrala a taxei deductibile aferente bunului de capital, inclusiv pentru taxa platita sau datorata înainte de data aderarii, daca anul primei utilizari este anul aderarii sau un alt an ulterior anului aderarii;

c) de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile au fost achizitionate, pentru bunurile de capital prevazute la alin. (2) lit. b), care sunt achizitionate, si se efectueaza pentru suma integrala a taxei deductibile aferente bunului de capital, inclusiv pentru taxa platita sau datorata înainte de data aderarii, daca formalitatile legale pentru transferul titlului de proprietate de la vânzator la cumparator s-au îndeplinit în anul aderarii sau într-un an ulterior anului aderarii;

d) de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile sunt folosite pentru prima data dupa transformare sau modernizare, pentru transformarile sau modernizarile bunurilor de capital prevazute la alin. (2) lit. b), a caror valoare este de cel putin 20% din valoarea totala a bunului imobil transformat sau modernizat, si se efectueaza pentru suma taxei deductibile aferente transformarii sau modernizarii, inclusiv pentru suma taxei deductibile aferente respectivei transformari sau modernizari, platita ori datorata înainte de data aderarii, daca anul primei utilizari dupa transformare sau modernizare este anul aderarii sau un an ulterior aderarii.

(4) Ajustarea taxei deductibile prevazute la alin. (1) lit. d) se efectueaza:

a) în situatia în care bunul de capital este folosit de persoana impozabila:

1. integral sau partial, pentru alte scopuri decât activitatile economice;

2. pentru realizarea de operatiuni care nu dau drept de deducere a taxei;

3. pentru realizarea de operatiuni care dau drept de deducere a taxei într-o masura diferita fata de deducerea initiala;

b) în cazurile în care apar modificari ale elementelor folosite la calculul taxei deduse;

c) în situatia în care un bun de capital al carui drept de deducere a fost integral sau partial limitat face obiectul oricarei operatiuni pentru care taxa este deductibila. În cazul unei livrari de bunuri, valoarea suplimentara a taxei de dedus se limiteaza la valoarea taxei colectate pentru livrarea bunului respectiv;

d) în situatia în care bunul de capital îsi înceteaza existenta, cu exceptia cazurilor în care se dovedeste ca respectivul bun de capital a facut obiectul unei livrari sau unei livrari catre sine pentru care taxa este deductibila;

e) în cazurile prevazute la art. 138.

(5) Ajustarea taxei deductibile se efectueaza astfel:

a) pentru cazurile prevazute la alin. (4) lit. a), ajustarea se efectueaza în cadrul perioadei de ajustare prevazute la alin. (2), pentru o cincime sau, dupa caz, o douazecime din taxa dedusa initial, pentru fiecare an în care apare o modificare a destinatiei de utilizare. Prin exceptie, daca bunul de capital se utilizeaza integral în alte scopuri decât activitatile economice sau pentru realizarea de operatiuni care nu dau drept de deducere a taxei, ajustarea deducerii se face o singura data pentru întreaga perioada de ajustare ramasa, incluzând anul în care apare modificarea destinatiei de utilizare;

b) pentru cazul prevazut la alin. (4) lit. b), ajustarea se efectueaza în cadrul perioadei de ajustare prevazute la alin. (2), pentru o cincime sau, dupa caz, o douazecime din taxa dedusa initial, pentru fiecare an în care apar modificari ale elementelor taxei deduse;

c) pentru cazurile prevazute la alin. (4) lit. c) si d), ajustarea se efectueaza o singura data pentru întreaga perioada de ajustare ramasa, incluzând anul în care apare obligatia ajustarii, si este de pâna la o cincime sau, dupa caz, o douazecime pe an, astfel:

1. din valoarea taxei nededuse pâna la momentul ajustarii, pentru cazurile prevazute la alin. (4) lit. c);

2. din valoarea taxei deduse initial, pentru cazurile prevazute la alin. (4) lit. d); d) pentru cazurile prevazute la alin. (4) lit. e), ajustarea se efectueaza atunci când apar situatiile enumerate la art. 138, conform procedurii prevazute în norme.

(6) Persoana impozabila trebuie sa pastreze o situatie a bunurilor de capital care fac obiectul ajustarii taxei deductibile, care sa permita controlul taxei deductibile si al ajustarilor efectuate. Aceasta situatie trebuie pastrata pe o perioada care începe în momentul la care taxa aferenta achizitiei bunului de capital devine exigibila si se încheie la 5 ani dupa expirarea perioadei în care se poate solicita ajustarea deducerii. Orice alte înregistrari, documente si jurnale privind bunurile de capital trebuie pastrate pentru aceeasi perioada.

(7) Prevederile prezentului articol nu se aplica în cazul în care suma care ar rezulta ca urmare a ajustarilor este neglijabila, conform prevederilor din norme."

120.La titlul VI "Taxa pe valoarea adaugata", titlul capitolului XI va avea urmatorul cuprins:

"CAPITOLUL XI: Persoanele obligate la plata taxei"

121.Articolul 150 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 150: Persoana obligata la plata taxei pentru operatiunile taxabile din România

(1) Urmatoarele persoane sunt obligate la plata taxei, daca aceasta este datorata în conformitate cu prevederile prezentului titlu:

a) persoana impozabila care efectueaza livrari de bunuri sau prestari de servicii taxabile, conform prevederilor prezentului titlu, cu exceptia cazurilor pentru care se aplica prevederile lit. b)-g);

b) persoana impozabila care actioneaza ca atare si care beneficiaza de serviciile prevazute la art. 133 alin. (2) lit. g), daca aceste servicii sunt prestate de o persoana impozabila care nu este stabilita în România, chiar daca este înregistrata în scopuri de TVA în România, conform art. 153 alin. (4);

c) persoana înregistrata conform art. 153 sau 1531, care beneficiaza de serviciile prevazute la art. 133 alin. (2) lit. c)-f), lit. h) pct. 2 si lit. i) si care a comunicat prestatorului codul sau de înregistrare în scopuri de TVA în România, daca aceste servicii sunt prestate de o persoana impozabila care nu este stabilita în România, chiar daca este înregistrata în scopuri de TVA în România, conform art. 153 alin. (4);

d) persoana înregistrata conform art. 153 sau 1531, careia i se livreaza gaze naturale sau energie electrica în conditiile prevazute la art. 132 alin. (1) lit. e) sau f), daca aceste livrari sunt realizate de o persoana impozabila care nu este stabilita în România, chiar daca este înregistrata în scopuri de TVA în România, conform art. 153 alin. (4);

e) persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, înregistrata conform art. 153 sau 1531, care este beneficiarul unei livrari ulterioare efectuate în cadrul unei operatiuni triunghiulare, în urmatoarele conditii:

1. cumparatorul revânzator al bunurilor sa fie înregistrat în scopuri de TVA în alt stat membru si sa fi efectuat o achizitie intracomunitara a acestor bunuri în România, care nu se cuprinde în sfera de aplicare a taxei, conform art. 126 alin. (8) lit. b); si

2. bunurile aferente achizitiei intracomunitare, prevazute la pct. 1, sa fi fost transportate de furnizor sau de cumparatorul revânzator ori de alta persoana, în contul furnizorului sau al cumparatorului revânzator dintr-un stat membru, altul decât statul în care cumparatorul revânzator este stabilit ca persoana impozabila, direct catre beneficiarul livrarii; si

3. cumparatorul revânzator sa îl desemneze pe beneficiarul livrarii ulterioare ca persoana obligata la plata taxei pentru livrarea respectiva;

f) persoana care încheie regimurile sau situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) ori persoana din cauza careia bunurile ies din regimurile sau situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a);

g) persoana impozabila actionând ca atare sau persoana juridica neimpozabila, stabilita în România sau nestabilita în România, dar înregistrata prin reprezentant fiscal, care este beneficiar al unor livrari de bunuri sau prestari de servicii care au loc în România, conform art. 132 sau 133, altele decât cele prevazute la lit. b)-e), daca sunt realizate de o persoana impozabila care nu este stabilita în România si care nu este înregistrata în România, conform art. 153.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1):

a) atunci când persoana obligata la plata taxei, conform alin. (1), este o persoana impozabila stabilita în Comunitate, dar nu în România, respectiva persoana poate, în conditiile stabilite prin norme, sa desemneze un reprezentant fiscal ca persoana obligata la plata taxei;

b) atunci când persoana obligata la plata taxei, conform alin. (1), este o persoana impozabila care nu este stabilita în Comunitate, respectiva persoana este obligata, în conditiile stabilite prin norme, sa desemneze un reprezentant fiscal ca persoana obligata la plata taxei.

(3) Orice persoana care înscrie taxa pe o factura sau în orice alt document care serveste ca factura este obligata la plata acesteia."

122.Articolul 151 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 151: Persoana obligata la plata taxei pentru achizitii intracomunitare

Persoana care efectueaza o achizitie intracomunitara de bunuri care este taxabila, conform prezentului titlu, este obligata la plata taxei."

123.Dupa articolul 151 se introduc doua noi articole, articolele 1511 si 1512, cu urmatorul cuprins:

"Art. 1511: Persoana obligata la plata taxei pentru importul de bunuri

Plata taxei pentru importul de bunuri supus taxarii, conform prezentului titlu, este obligatia importatorului.

Art. 1512: Raspunderea individuala si în solidar pentru plata taxei

(1) Beneficiarul este tinut raspunzator individual si în solidar pentru plata taxei, în situatia în care persoana obligata la plata taxei este furnizorul sau prestatorul, conform art. 150 alin. (1) lit. a), daca factura prevazuta la art. 155 alin. (5):

a) nu este emisa;

b) cuprinde date incorecte/incomplete în ceea ce priveste una dintre urmatoarele informatii: denumirea/numele, adresa, codul de înregistrare în scopuri de TVA al partilor contractante, denumirea sau cantitatea bunurilor livrate ori serviciilor prestate, elementele necesare calcularii bazei de impozitare;

c) nu mentioneaza valoarea taxei sau o mentioneaza incorect.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), daca beneficiarul dovedeste achitarea taxei catre persoana obligata la plata taxei, nu mai este tinut raspunzator individual si în solidar pentru plata taxei.

(3) Furnizorul sau prestatorul este tinut raspunzator individual si în solidar pentru plata taxei, în situatia în care persoana obligata la plata taxei este beneficiarul, conform art. 150 alin. (1) lit. b)-e), daca factura prevazuta la art. 155 alin. (5) sau autofactura prevazuta la art. 1551 alin. (1):

a) nu este emisa;

b) cuprinde date incorecte/incomplete în ceea ce priveste una dintre urmatoarele informatii: numele/denumirea, adresa, codul de înregistrare în scopuri de TVA al partilor contractante, denumirea sau cantitatea bunurilor livrate/serviciilor prestate, elementele necesare calcularii bazei de impozitare.

(4) Furnizorul este tinut raspunzator individual si în solidar pentru plata taxei, în situatia în care persoana obligata la plata taxei pentru o achizitie intracomunitara de bunuri este beneficiarul, conform art. 151, daca factura prevazuta la art. 155 alin. (5) sau autofactura prevazuta la art. 1551 alin. (1):

a) nu este emisa;

b) cuprinde date incorecte/incomplete în ceea ce priveste una dintre urmatoarele informatii: denumirea/numele, adresa, codul de înregistrare în scopuri de TVA al partilor contractante, denumirea sau cantitatea bunurilor livrate, elementele necesare calcularii bazei de impozitare.

(5) Persoana care îl reprezinta pe importator, persoana care depune declaratia vamala pentru bunurile importate si proprietarul bunurilor sunt tinuti raspunzatori individual si în solidar pentru plata taxei, împreuna cu importatorul prevazut la art. 1511.

(6) Pentru aplicarea regimului de antrepozit de taxa pe valoarea adaugata, prevazut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8, antrepozitarul si transportatorul bunurilor din antrepozit sau persoana responsabila pentru transport sunt tinuti raspunzatori individual si în solidar pentru plata taxei, împreuna cu persoana obligata la plata acesteia, conform art. 150 alin. (1) lit. a), f) si g) si art. 1511.

(7) Persoana care desemneaza o alta persoana ca reprezentant fiscal, conform art. 150 alin. (2), este tinuta raspunzatoare individual si în solidar pentru plata taxei, împreuna cu reprezentantul sau fiscal."

124.La titlul VI "Taxa pe valoarea adaugata", titlul capitolului XII va avea urmatorul cuprins:

"CAPITOLUL XII: Regimuri speciale"

125.Articolul 152 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 152: Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici

(1) Persoana impozabila stabilita în România, a carei cifra de afaceri anuala, declarata sau realizata, este inferioara plafonului de 35.000 euro, al carui echivalent în lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a României la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie poate solicita scutirea de taxa, numita în continuare regim special de scutire, pentru operatiunile prevazute la art. 126 alin. (1), cu exceptia livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b).

(2) Cifra de afaceri care serveste drept referinta pentru aplicarea alin. (1) este constituita din valoarea totala, exclusiv taxa, a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii care ar fi taxabile daca nu ar fi desfasurate de o mica întreprindere, efectuate de persoana impozabila în cursul unui an calendaristic, incluzând si operatiunile scutite cu drept de deducere si pe cele scutite fara drept de deducere prevazute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) si f), daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale, cu exceptia urmatoarelor:

a) livrarile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3, efectuate de persoana impozabila;

b) livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b).

(3) Persoana impozabila care îndeplineste conditiile prevazute la alin. (1) pentru aplicarea regimului special de scutire poate opta oricând pentru aplicarea regimului normal de taxa.

(4) O persoana impozabila nou-înfiintata poate beneficia de aplicarea regimului special de scutire, daca la momentul începerii activitatii economice declara o cifra de afaceri anuala estimata, conform alin. (2), sub plafonul de scutire si nu opteaza pentru aplicarea regimului norma[ de taxare, conform alin. (3).

(5) În sensul alin. (4), pentru persoana impozabila care începe o activitate economica în decursul unui an calendaristic, plafonul de scutire prevazut la alin. (1) se determina proportional cu perioada ramasa de la înfiintare si pâna la sfârsitul anului, fractiunea de luna considerându-se o luna calendaristica întreaga.

(6) Persoana impozabila care aplica regimul special de scutire si a carei cifra de afaceri, prevazuta la alin. (2), este mai mare sau egala cu plafonul de scutire în decursul unui an calendaristic, trebuie sa solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153, în termen de 10 zile de la data atingerii sau depasirii plafonului. Data atingerii sau depasirii plafonului se considera a fi prima zi a lunii calendaristice urmatoare celei în care plafonul a fost atins sau depasit. Regimul special de scutire se aplica pâna la data înregistrarii în scopuri de TVA, conform art. 153. Daca persoana impozabila respectiva nu solicita sau solicita înregistrarea cu întârziere, organele fiscale competente au dreptul sa stabileasca obligatii privind taxa de plata si accesoriile aferente, de la data la care ar fi trebuit sa fie înregistrat în scopuri de taxa, conform art. 153.

(7) Dupa atingerea sau depasirea plafonului de scutire sau dupa exercitarea optiunii prevazute la alin. (3), persoana impozabila nu mai poate aplica din nou regimul special de scutire, chiar daca ulterior realizeaza o cifra de afaceri anuala inferioara plafonului de scutire.

(8) Persoana impozabila care aplica regimul special de scutire:

a) nu are dreptul la deducerea taxei aferente achizitiilor, în conditiile art. 145 si 146;

b) nu are voie sa mentioneze taxa pe factura sau alt document;

c) este obligata sa mentioneze pe orice factura o referire la prezentul articol, pe baza careia se aplica scutirea. (9) Prin norme se stabilesc regulile de înregistrare si ajustarile de efectuat în cazul modificarii regimului de taxa."

126.Dupa articolul 152 se introduc patru noi articole, articolele 1521 -1524, cu urmatorul cuprins:

"Art. 1521: Regimul special pentru agentiile de turism

(1) În sensul aplicarii prezentului articol, prin agentie de turism se întelege orice persoana care în nume propriu sau în calitate de agent, intermediaza, ofera informatii sau se angajeaza sa furnizeze persoanelor care calatoresc individual sau în grup, servicii de calatorie, care includ cazarea la hotel, case de oaspeti, camine, locuinte de vacanta si alte spatii folosite pentru cazare, transportul aerian, terestru sau maritim, excursii organizate si alte servicii turistice. Agentiile de turism includ si touroperatorii.

(2) În cazul în care o agentie de turism actioneaza în nume propriu în beneficiul direct al calatorului si utilizeaza livrari de bunuri si prestari de servicii efectuate de alte persoane, toate operatiunile realizate de agentia de turism în legatura cu calatoria sunt considerate un serviciu unic prestat de agentie în beneficiul calatorului.

(3) Serviciul unic prevazut la alin. (2) are locul prestarii în România, daca agentia de turism este stabilita sau are un sediu fix în România si serviciul este prestat prin sediul din România.

(4) Baza de impozitare a serviciului unic prevazut la alin. (2) este constituita din marja de profit, exclusiv taxa, care se determina ca diferenta între suma totala care va fi platita de calator, fara taxa, si costurile agentiei de turism, inclusiv taxa, aferente livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii în beneficiul direct al calatorului, în cazul în care aceste livrari si prestari sunt realizate de alte persoane impozabile.

(5) În cazul în care livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate în beneficiul direct al clientului sunt realizate în afara Comunitatii, serviciul unic al agentiei de turism este considerat serviciu prestat de un intermediar si este scutit de taxa. În cazul în care livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate în beneficiul direct al clientului sunt realizate atât în interiorul, cât si în afara Comunitatii, se considera ca fiind scutita de taxa numai partea serviciului unic prestat de agentia de turism aferenta operatiunilor realizate în afara Comunitatii.

(6) Fara sa contravina prevederilor art. 145 alin. (2), agentia de turism nu are dreptul la deducerea sau rambursarea taxei facturate de persoanele impozabile pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii în beneficiul direct al calatorului si utilizate de agentia de turism pentru furnizarea serviciului unic prevazut la alin. (2).

(7) Agentia de turism poate opta si pentru aplicarea regimului normal de taxa pentru operatiunile prevazute la alin. (2), cu urmatoarele exceptii, pentru care este obligatorie taxarea în regim special:

a) când calatorul este o persoana fizica;

b) în situatia în care serviciile de calatorie cuprind si componente pentru care locul operatiunii se considera ca fiind în afara României.

(8) Agentia de turism trebuie sa tina, în plus fata de evidentele care trebuie tinute conform prezentului titlu, orice alte evidente necesare pentru stabilirea taxei datorate conform prezentului articol.

(9) Agentiile de turism nu au dreptul sa înscrie taxa în mod distinct în facturi sau în alte documente legale care se transmit calatorului, pentru serviciile unice carora li se aplica regimul special, în acest caz înscriindu-se distinct în documente mentiunea «TVA inclusa». (10) Atunci când agentia de turism efectueaza atât operatiuni supuse regimului normal de taxare, cât si operatiuni supuse regimului special, aceasta trebuie sa pastreze evidente contabile separate pentru fiecare tip de operatiune în parte.

Art. 1522: Regimuri speciale pentru bunurile second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati

(1) În sensul prezentului articol:

a) operele de arta reprezinta:

1. tablouri, colaje si plachete decorative similare, picturi si desene, executate integral de mâna, altele decât planurile si desenele de arhitectura, de inginerie si alte planuri si desene industriale, comerciale, topografice sau similare, originale, executate manual, texte manuscrise, reproduceri fotografice pe hârtie sensibilizata si copii carbon obtinute dupa planurile, desenele sau textele enumerate mai sus si articolele industriale decorate manual (NC cod tarifar 9701);

2. gravuri, stampe si litografii, originale vechi sau moderne, care au fost trase direct în alb-negru sau color, ale uneia sau mai multor placi/planse executate în întregime manual de catre artist, indiferent de proces sau de materialul folosit de acesta, fara a include procese mecanice sau fotomecanice (NC cod tarifar 9702 00 00);

3. productii originale de arta statuara sau de sculptura, în orice material, numai daca sunt executate în întregime de catre artist; copiile executate de catre un alt artist decât autorul originalului (NC cod tarifar 9703 00 00);

4. tapiserii (NC cod tarifar 5805 00 00) si carpete de perete (NC cod tarifar 6304 00 00), executate manual dupa modele originale asigurate de artist, cu conditia sa existe cel mult 8 copii din fiecare;

5. piese individuale de ceramica executate integral de catre artist si semnate de acesta;

6. emailuri pe cupru, executate integral manual, în cel mult 8 copii numerotate care poarta semnatura artistului sau denumirea/numele atelierului, cu exceptia bijuteriilor din aur sau argint;

7. fotografiile executate de catre artist, scoase pe suport hârtie doar de el sau sub supravegherea sa, semnate, numerotate si limitate la 30 de copii, incluzându-se toate dimensiunile si monturile;

b) obiectele de colectie reprezinta:

1. timbre postale, timbre fiscale, marci postale, plicuri «prima zi», serii postale complete si similare, obliterate sau neobliterate, dar care nu au curs, nici destinate sa aiba curs (NC cod tarifar 9704 00 00);

2. colectii si piese de colectie de zoologie, botanica, mineralogie, anatomie sau care prezinta un interes istoric, arheologic, paleontologic, etnografic sau numismatic (NC cod tarifar 9705 00 00);

c) antichitatile sunt obiectele, altele decât operele de arta si obiectele de colectie, cu o vechime mai mare de 100 de ani (NC cod tarifar 9706 00 00);

d) bunurile second-hand sunt bunurile mobile corporale care pot fi refolosite în starea în care se afla sau dupa efectuarea unor reparatii, altele decât operele de arta, obiectele de colectie sau antichitatile, pietrele pretioase si alte bunuri prevazute în norme;

e) persoana impozabila revânzatoare este persoana impozabila care, în cursul desfasurarii activitatii economice, achizitioneaza sau importa bunuri second-hand si/sau opere de arta, obiecte de colectie sau antichitati în scopul revânzarii, indiferent daca respectiva persoana impozabila actioneaza în nume propriu sau în numele altei persoane în cadrul unui contract de comision la cumparare sau vânzare;

f) organizatorul unei vânzari prin licitatie publica este persoana impozabila care, în desfasurarea activitatii sale economice, ofera bunuri spre vânzare prin licitatie publica, în scopul adjudecarii acestora de catre ofertantul cu pretul cel mai mare;

g) marja profitului este diferenta dintre pretul de vânzare aplicat de persoana impozabila revânzatoare si pretul de cumparare, în care:

1. pretul de vânzare constituie suma obtinuta de persoana impozabila revânzatoare de la cumparator sau de la un tert, inclusiv subventiile direct legate de aceasta tranzactie, impozitele, obligatiile de plata, taxele si alte cheltuieli, cum ar fi cele de comision, ambalare, transport si asigurare, percepute de persoana impozabila revânzatoare cumparatorului, cu exceptia reducerilor de pret;

2. pretul de cumparare reprezinta tot ce constituie suma obtinuta, conform definitiei pretului de vânzare, de furnizor, de la persoana impozabila revânzatoare;

h) regimul special reprezinta reglementarile speciale prevazute de prezentul articol pentru taxarea livrarilor de bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati la cota de marja a profitului.

(2) Persoana impozabila revânzatoare va aplica regimul special pentru livrarile de bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati, altele decât operele de arta livrate de autorii sau succesorii de drept ai acestora, pentru care exista obligatia colectarii taxei, bunuri pe care le-a achizitionat din interiorul Comunitatii, de la unul dintre urmatorii furnizori:

a) o persoana neimpozabila;

b) o persoana impozabila, în masura în care livrarea efectuata de respectiva persoana impozabila este scutita de taxa, conform art. 141 alin. (2) lit. g);

c) o întreprindere mica, în masura în care achizitia respectiva se refera la bunuri de capital;

d) o persoana impozabila revânzatoare, în masura în care livrarea de catre aceasta a fost supusa taxei în regim special.

(3) În conditiile stabilite prin norme, persoana impozabila revânzatoare poate opta pentru aplicarea regimului special pentru livrarea urmatoarelor bunuri:

a) opere de arta, obiecte de colectie sau antichitati pe care le-a importat;

b) opere de arta achizitionate de persoana impozabila revânzatoare de la autorii acestora sau de la succesorii în drept ai acestora, pentru care exista obligatia colectarii taxei.

(4) În cazul livrarilor prevazute la alin. (2) si (3), pentru care se exercita optiunea prevazuta la alin. (3), baza de impozitare este marja profitului, determinata conform alin. (1) lit. g), exclusiv valoarea taxei aferente. Prin exceptie, pentru livrarile de opere de arta, obiecte de colectie sau antichitati importate direct de persoana impozabila revânzatoare, conform alin. (3), pretul de cumparare pentru calculul marjei de profit este constituit din baza de impozitare la import, stabilita conform art. 139, plus taxa datorata sau achitata la import.

(5) Orice livrare de bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie sau antichitati, efectuata în regim special, este scutita de taxa, în conditiile art. 143 alin. (1) lit. a), b), h)-m) si o).

(6) Persoana impozabila revânzatoare nu are dreptul la deducerea taxei datorate sau achitate pentru bunurile prevazute la alin. (2) si (3), în masura în care livrarea acestor bunuri se taxeaza în regim special.

(7) Persoana impozabila revânzatoare poate aplica regimul normal de taxare pentru orice livrare eligibila pentru aplicarea regimului special, inclusiv pentru livrarile de bunuri pentru care se poate exercita optiunea de aplicare a regimului special prevazut la alin. (3).

(8) În cazul în care persoana impozabila revânzatoare aplica regimul normal de taxare pentru bunurile pentru care putea opta sa aplice regimul special prevazut la alin. (3), persoana respectiva va avea dreptul de deducere a taxei datorate sau achitate pentru:

a) importul de opere de arta, obiecte de colectie sau antichitati;

b) pentru opere de arta achizitionate de la autorii acestora sau succesorii în drept ai acestora.

(9) Dreptul de deducere prevazut la alin. (8) ia nastere la data la care este exigibila taxa colectata aferenta livrarii pentru care persoana impozabila revânzatoare opteaza pentru regimul normal de taxa.

(10) Persoanele impozabile nu au dreptul la deducerea taxei datorate sau achitate pentru bunuri care au fost sau urmeaza sa fie achizitionate de la persoana impozabila revânzatoare, în masura în care livrarea acestor bunuri de catre persoana impozabila revânzatoare este supusa regimului special.

(11) Regimul special nu se aplica pentru:

a) livrarile efectuate de o persoana impozabila revânzatoare pentru bunurile achizitionate în interiorul Comunitatii de la persoane care au beneficiat de scutire de taxa, conform art. 142 alin. (1) lit. a) si e)-g) si art. 143 alin. (1) lit. h)-m), la cumparare, la achizitia intracomunitara sau la importul de astfel de bunuri ori care au beneficiat de rambursarea taxei;

b) livrarea intracomunitara de catre o persoana impozabila revânzatoare de mijloace de transport noi scutite de taxa, conform art. 143 alin. (2) lit. b).

(12) Persoana impozabila revânzatoare nu are dreptul sa înscrie taxa aferenta livrarilor de bunuri supuse regimului special, în mod distinct, în facturile emise clientilor. Mentiunea «TVA inclusa si nedeductibila» va înlocui suma taxei datorate, pe facturi si alte documente emise cumparatorului.

(13) În conditiile stabilite prin norme, persoana impozabila revânzatoare care aplica regimul special trebuie sa îndeplineasca urmatoarele obligatii:

a) sa stabileasca taxa colectata în cadrul regimului special pentru fiecare perioada fiscala în care trebuie sa depuna decontul de taxa, conform art. 1561 si 1562;

b) sa tina evidenta operatiunilor pentru care se aplica regimul special.

(14) în conditiile stabilite prin norme, persoana impozabila revânzatoare care efectueaza atât operatiuni supuse regimului normal de taxa, cât si regimului special, trebuie sa îndeplineasca urmatoarele obligatii:

a) sa tina evidente separate pentru operatiunile supuse fiecarui regim;

b) sa stabileasca taxa colectata în cadrul regimului special pentru fiecare perioada fiscala în care trebuie sa depuna decontul de taxa, conform art. 1561 si 1562.

(15) Dispozitiile alin. (1) -(14) se aplica si vânzarilor prin licitatie publica efectuate de persoanele impozabile revânzatoare care actioneaza ca organizatori de vânzari prin licitatie publica în conditiile stabilite prin norme.

Art. 1523: Regimul special pentru aurul de investitii

(1) Aurul de investitii înseamna:

a) aurul, sub forma de lingouri sau plachete acceptate/cotate pe pietele de metale pretioase, având puritatea minima de 995 0/00, reprezentate sau nu prin hârtii de valoare, cu exceptia lingourilor sau plachetelor cu greutatea de cel mult 1 g;

b) monedele de aur care îndeplinesc urmatoarele conditii:

1. au titlul mai mare sau egal cu 900 0/00;

2. sunt reconfectionate dupa anul 1800;

3. sunt sau au constituit moneda legala de schimb în statul de origine; si

4. sunt vândute în mod normal la un pret care nu depaseste valoarea de piata libera a aurului continut de monede cu mai mult de 80%;

(2) Nu intra în sfera prezentului articol monedele vândute în scop numismatic.

(3) Urmatoarele operatiuni sunt scutite de taxa:

a) livrarile, achizitiile intracomunitare si importul de aur de investitii, inclusiv investitiile în hârtii de valoare, pentru aurul nominalizat sau nenominalizat ori negociat în conturi de aur si cuprinzând mai ales împrumuturile si schimburile cu aur care confera un drept de proprietate sau de creanta asupra aurului de investitii, precum si operatiunile referitoare la aurul de investitii care constau în contracte la termen futures si forward, care dau nastere unui transfer al dreptului de proprietate sau de creanta asupra aurului de investitii;

b) serviciile de intermediere în livrarea de aur de investitii, prestate de agenti care actioneaza în numele si pe seama unui mandant.

(4) Persoana impozabila care produce aurul de investitii sau transforma orice aur în aur de investitii poate opta pentru regimul normal de taxa pentru livrarile de aur de investitii catre alta persoana impozabila, care în mod normal ar fi scutite, conform prevederilor alin. (3) lit. a).

(5) Persoana impozabila care livreaza în mod curent aur în scopuri industriale poate opta pentru regimul normal de taxa, pentru livrarile de aur de investitii prevazut la alin. (1) lit. a) catre alta persoana impozabila, care în mod normal ar fi scutite, conform prevederilor alin. (3) lit. a).

(6) Intermediarul care presteaza servicii de intermediere în livrarea de aur, în numele si în contul unui mandant, poate opta pentru taxare, daca mandantul si-a exercitat optiunea prevazuta la alin. (4).

(7) Optiunile prevazute la alin. (4) -(6) se exercita printr-o notificare transmisa organului fiscal competent. Optiunea intra în vigoare la data înregistrarii notificarii la organele fiscale sau la data depunerii acesteia la posta, cu confirmare de primire, dupa caz, si se aplica tuturor livrarilor de aur de investitii efectuate de la data respectiva. În cazul optiunii exercitate de un intermediar, optiunea se aplica pentru toate serviciile de intermediere prestate de respectivul intermediar în beneficiul aceluiasi mandant care si-a exercitat optiunea prevazuta la alin. (5). În cazul exercitarii optiunilor prevazute la alin. (4) -(6), persoanele impozabile nu pot reveni la regimul special.

(8) În cazul în care livrarea de aur de investitii este scutita de taxa, conform prezentului articol, persoana impozabila are dreptul sa deduca:

a) taxa datorata sau achitata, pentru achizitiile de aur de investitii efectuate de la o persoana care si-a exercitat optiunea de taxare;

b) taxa datorata sau achitata, pentru achizitiile intracomunitare sau importul de aur, care este ulterior transformat în aur de investitii de persoana impozabila sau de un tert în numele persoanei impozabile;

c) taxa datorata sau achitata, pentru serviciile prestate în beneficiul sau, constând în schimbarea formei, greutatii sau puritatii aurului, inclusiv aurului de investitii.

(9) Persoana impozabila care produce aur de investitii sau transforma aurul în aur de investitii are dreptul la deducerea taxei datorate sau achitate pentru achizitii legate de productia sau transformarea aurului respectiv.

(10) Pentru livrarile de aliaje sau semifabricate din aur cu titlul mai mare sau egal cu 325 0/00, precum si pentru livrarile de aur de investitii, efectuate de persoane impozabile care si-au exercitat optiunea de taxare catre cumparatori persoane impozabile, cumparatorul este persoana obligata la plata taxei, conform normelor.

(11) Persoana impozabila care comercializeaza aur de investitii va tine evidenta tuturor tranzactiilor cu aur de investitii si va pastra documentatia care sa permita identificarea clientului în aceste tranzactii. Aceste evidente se vor pastra minimum 5 ani de la sfârsitul anului în care operatiunile au fost efectuate.

Art. 1524: Regimul special pentru persoanele impozabile nestabilite care presteaza servicii electronice persoanelor neimpozabile

(1) În întelesul prezentului articol:

a) persoana impozabila nestabilita înseamna persoana impozabila care nu are un sediu fix si nici nu este stabilita în Comunitate, careia nu i se solicita din alte motive sa se înregistreze în Comunitate în scopuri de TVA si care presteaza servicii electronice persoanelor neimpozabile stabilite în Comunitate;

b) stat membru de înregistrare înseamna statul membru ales de persoana impozabila, nestabilita pentru declararea începerii activitatii sale ca persoana impozabila pe teritoriul comunitar, conform prezentului articol;

c) stat membru de consum înseamna statul membru în care serviciile electronice au locul prestarii, în conformitate cu art. 9 alin. (2) lit. f) din Directiva a 6-a, în care beneficiarul, care nu actioneaza în calitate de persoana impozabila în cadrul unei activitati economice, este stabilit, îsi are domiciliul sau resedinta obisnuita.

(2) Persoana impozabila nestabilita care presteaza servicii electronice, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 26, unor persoane neimpozabile stabilite în Comunitate sau care îsi au domiciliul sau resedinta obisnuita într-un stat membru poate utiliza un regim special pentru toate serviciile electronice prestate în Comunitate. Regimul special permite, printre altele, înregistrarea unei persoane impozabile nestabilite într-un singur stat membru, conform prezentului articol, pentru toate serviciile electronice prestate în Comunitate catre persoane neimpozabile stabilite în Comunitate.

(3) În cazul în care o persoana impozabila nestabilita opteaza pentru regimul special si alege România ca stat membru de înregistrare, la data începerii operatiunilor taxabile, persoana respectiva trebuie sa depuna în format electronic o declaratie de începere a activitatii la organul fiscal competent. Declaratia trebuie sa contina urmatoarele informatii: denumirea/numele persoanei impozabile, adresa postala, adresele electronice, inclusiv pagina de internet proprie, codul national de înregistrare fiscala, dupa caz, precum si o declaratie prin care se confirma ca persoana nu este înregistrata în scopuri de TVA în Comunitate. Modificarile ulterioare ale datelor din declaratia de înregistrare trebuie aduse la cunostinta organului fiscal competent, pe cale electronica.

(4) La primirea declaratiei de începere a activitatii organul fiscal competent va înregistra persoana nestabilita cu un cod de înregistrare special în scopuri de TVA si va comunica acest cod persoanei respective prin mijloace electronice. În scopul înregistrarii nu este necesara desemnarea unui reprezentant fiscal.

(5) Persoana impozabila nestabilita trebuie sa notifice, prin mijloace electronice, organul fiscal competent, în caz de încetare a activitatii sau în caz de modificari ulterioare, care o exclud de la regimul special.

(6) Persoana impozabila nestabilita va fi scoasa din evidenta de catre organul fiscal competent, daca se îndeplineste una dintre urmatoarele conditii:

a) persoana impozabila informeaza organul fiscal ca nu mai presteaza servicii electronice;

b) organul fiscal competent constata ca operatiunile taxabile ale persoanei impozabile s-au încheiat;

c) persoana impozabila nu mai îndeplineste cerintele pentru a i se permite utilizarea regimului special;

d) persoana impozabila încalca în mod repetat regulile regimului special.

(7) În termen de 20 de zile de la sfârsitul fiecarui trimestru calendaristic, persoana impozabila nestabilita trebuie sa depuna la organul fiscal competent, prin mijloace electronice, un decont special de taxa, potrivit modelului stabilit de Ministerul Finantelor Publice, indiferent daca au fost sau nu furnizate servicii electronice în perioada fiscala de raportare.

(8) Decontul special de taxa trebuie sa contina urmatoarele informatii:

a) codul de înregistrare prevazut la alin. (4);

b) valoarea totala, exclusiv taxa, a prestarilor de servicii electronice, pentru perioada fiscala de raportare, cotele taxei aplicabile si valoarea corespunzatoare a taxei datorate fiecarui stat membru de consum în care taxa este exigibila;

c) valoarea totala a taxei datorate în Comunitate.

(9) Decontul special de taxa de întocmeste în lei. În cazul în care prestarile de servicii s-au efectuat în alte monede se va folosi, la completarea decontului, rata de schimb în vigoare în ultima zi a perioadei fiscale de raportare. Ratele de schimb utilizate sunt cele publicate de Banca Centrala Europeana pentru ziua respectiva sau cele din ziua urmatoare, daca nu sunt publicate în acea zi.

(10) Persoana impozabila nestabilita trebuie sa achite suma totala a taxei datorate Comunitatii într-un cont special, în lei, deschis la trezorerie, indicat de organul fiscal competent, pâna la data la care are obligatia depunerii decontului special. Prin norme se stabileste procedura de virare a sumelor cuvenite fiecarui stat membru, pentru serviciile electronice desfasurate pe teritoriul lor, de persoana impozabila nestabilita, înregistrata în România în scopuri de TVA.

(11) Persoana impozabila nestabilita trebuie sa tina o evidenta suficient de detaliata a serviciilor pentru care se aplica acest regim special, pentru a permite organelor fiscale competente din statele membre de consum sa determine daca decontul prevazut la alin. (7) este corect. Aceste evidente se pun la dispozitie electronic, la solicitarea organului fiscal competent, precum si a statelor membre de consum. Persoana impozabila nestabilita va pastra aceste evidente pe o perioada de 10 ani de la încheierea anului în care s-au prestat serviciile.

(12) Persoana impozabila nestabilita care utilizeaza regimul special nu exercita dreptul de deducere prin decontul special de taxa, conform art. 1471, dar va putea exercita acest drept prin rambursarea taxei achitate, în conformitate cu prevederile art. 1472 alin. (1) lit. b), chiar daca o persoana impozabila stabilita în România nu ar avea dreptul la o compensatie similara în ceea ce priveste taxa sau un alt impozit similar, în conditiile prevazute de legislatia tarii în care îsi are sediul persoana impozabila nestabilita."

127.La titlul VI "Taxa pe valoarea adaugata", titlul capitolului XIII va avea urmatorul cuprins:

"CAPITOLUL XIII: Obligatii"

128.Articolul 153 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 153: Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA

(1) Persoana impozabila care este stabilita în România, conform art. 1251 alin. (2) lit. b), si realizeaza sau intentioneaza sa realizeze o activitate economica ce implica operatiuni taxabile si/sau scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere trebuie sa solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent, dupa cum urmeaza:

a) înainte de realizarea unor astfel de operatiuni, în urmatoarele cazuri:

1. daca declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri care atinge sau depaseste plafonul de scutire prevazut la art. 152 alin. (1), cu privire la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici;

2. daca declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri inferioara plafonului de scutire prevazut la art. 152 alin. (1), dar opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa;

b) daca în cursul unui an calendaristic atinge sau depaseste plafonul de scutire prevazut la art. 152 alin. (1), în termen de 10 zile de la sfârsitul lunii în care a atins sau depasit acest plafon;

c) daca cifra de afaceri realizata în cursul unui an calendaristic este inferioara plafonului de scutire prevazut la art. 152 alin. (1), dar opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica si pentru persoana impozabila care:

a) efectueaza operatiuni în afara României care dau drept de deducere a taxei, conform art. 145 alin. (2) lit. b);

b) efectueaza operatiuni scutite de taxa si opteaza pentru taxarea acestora, conform art. 141 alin. (3).

(3) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile persoanei tratate ca persoana impozabila numai pentru ca efectueaza ocazional livrari intracomunitare de mijloace de transport noi.

(4) O persoana impozabila care nu este stabilita, conform art. 1251 alin. (2) lit. b), si nici înregistrata în scopuri de TVA în România, care are sau nu un sediu fix în România si care este obligata la plata taxei pentru o livrare de bunuri sau prestare de servicii, conform art. 150 alin. (1) lit. a), va solicita înregistrarea în scopuri de TVA la organele fiscale competente, înainte de efectuarea respectivei livrari de bunuri sau prestari de servicii. Sunt exceptate persoanele stabilite în afara Comunitatii, care efectueaza servicii electronice catre persoane neimpozabile din România si care sunt înregistrate într-un stat membru, conform regimului special pentru servicii electronice, pentru toate serviciile electronice prestate în Comunitate.

(5) O persoana impozabila nestabilita în România si neînregistrata în scopuri de TVA în România, care are sau nu un sediu fix în România, care intentioneaza sa efectueze o achizitie intracomunitara de bunuri, pentru care este obligata la plata taxei, conform art. 151, sau o livrare intracomunitara de bunuri scutita de taxa, va solicita înregistrarea în scopuri de TVA, conform acestui articol, înaintea efectuarii achizitiei intracomunitare sau a livrarii intracomunitare.

(6) Organele fiscale competente vor înregistra în scopuri de TVA, conform prezentului articol, toate persoanele care, în conformitate cu prevederile prezentului titlu, sunt obligate sa solicite înregistrarea, conform alin. (1), (2), (4) sau (5).

(7) În cazul în care o persoana este obligata sa se înregistreze, în conformitate cu prevederile alin. (1), (2), (4) sau (5), si nu solicita înregistrarea, organele fiscale competente vor înregistra persoana respectiva din oficiu.

(8) Organele fiscale competente pot anula înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA, conform prezentului articol, daca, potrivit prevederilor prezentului titlu, persoana nu era obligata sa solicite înregistrarea sau nu avea dreptul sa solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform prezentului articol. De asemenea, organele fiscale competente pot anula din oficiu înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA, conform prezentului articol, în cazul persoanelor impozabile care figureaza în evidenta speciala si în lista contribuabililor inactivi. Procedura de scoatere din evidenta este stabilita prin normele procedurale în vigoare. Dupa anularea înregistrarii în scopuri de TVA persoanele impozabile pot solicita înregistrarea în scopuri de TVA numai daca înceteaza situatia care a condus la scoaterea din evidenta.

(9) Persoana înregistrata conform prezentului articol, în termen de 15 zile de la producerea oricaruia dintre evenimentele de mai jos, va anunta în scris organele fiscale competente cu privire la:

a) modificari ale informatiilor declarate în cererea de înregistrare sau furnizate prin alta metoda organului fiscal competent, în legatura cu înregistrarea sa, sau care apar în certificatul de înregistrare;

b) încetarea activitatii sale economice.

(10) Prin norme se stabilesc conditiile de aplicare a prevederilor prezentului articol."

129.Dupa articolul 153 se introduce un nou articol, articolul 1531, cu urmatorul cuprins:

"Art. 1531: Înregistrarea în scopuri de TVA a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare

(1) Persoana impozabila care nu este înregistrata si nu are obligatia sa se înregistreze, conform art. 153, si persoana juridica neimpozabila care intentioneaza sa efectueze o achizitie intracomunitara în România au obligatia sa solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform prezentului articol, înaintea efectuarii achizitiei intracomunitare, în cazul în care valoarea achizitiei intracomunitare respective depaseste plafonul pentru achizitii intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achizitia intracomunitara.

(2) Persoana impozabila care nu este înregistrata si nu este obligata sa se înregistreze, conform art. 153, si persoana juridica neimpozabila pot solicita sa se înregistreze, conform prezentului articol, în cazul în care realizeaza achizitii intracomunitare, conform art. 126 alin. (6).

(3) Organele fiscale competente vor înregistra, în scopuri de TVA, conform prezentului articol, orice persoana care solicita înregistrarea, conform alin. (1) sau (2).

(4) Daca persoana obligata sa se înregistreze în scopuri de TVA, în conditiile alin. (1), nu solicita înregistrarea, organele fiscale competente vor înregistra persoana respectiva din oficiu.

(5) Persoana înregistrata în scopuri de TVA, conform alin. (1), poate solicita anularea înregistrarii sale oricând, dupa expirarea anului calendaristic urmator celui în care a fost înregistrata, daca valoarea achizitiilor sale intracomunitare nu a depasit plafonul de achizitii în anul în care face solicitarea sau în anul calendaristic anterior si daca nu si-a exercitat optiunea conform alin. (7).

(6) Persoana înregistrata în scopuri de TVA, conform alin. (2), poate solicita anularea înregistrarii oricând dupa expirarea a 2 ani calendaristici care urmeaza anului în care a optat pentru înregistrare, daca valoarea achizitiilor sale intracomunitare nu a depasit plafonul de achizitii în anul în care depune aceasta solicitare sau în anul calendaristic anterior, daca nu si-a exercitat optiunea conform alin. (7).

(7) Daca dupa expirarea anului calendaristic prevazut la alin. (5) sau a celor 2 ani calendaristici prevazuti la alin. (6), care urmeaza celui în care s-a efectuat înregistrarea, persoana impozabila efectueaza o achizitie intracomunitara în baza codului de înregistrare în scopuri de TVA, obtinut conform prezentului articol, se considera ca persoana a optat conform art. 126 alin. (6), cu exceptia cazului în care a depasit plafonul de achizitii intracomunitare.

(8) Organele fiscale competente vor anula înregistrarea unei persoane, conform prezentului articol, daca:

a) persoana respectiva este înregistrata în scopuri de TVA, conform art. 153; sau

b) persoana respectiva are dreptul la anularea înregistrarii în scopuri de TVA, conform prezentului articol, si solicita anularea conform alin. (5) sau (6)."

130.Articolul 154 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 154: Prevederi generale referitoare la înregistrare

(1) Codul de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 si 1531, are prefixul «RO», conform Standardului international ISO 3166 - alpha 2.

(2) Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a unei persoane nu o exonereaza de raspunderea care îi revine, conform prezentului titlu, pentru orice actiune anterioara datei anularii si de obligatia de a solicita înregistrarea în conditiile prezentului titlu.

(3) Departamentele unei institutii publice se pot înregistra pentru scopuri de TVA, daca pot fi considerate ca parte distincta din structura organizatorica a institutiei publice, prin care se realizeaza operatiuni impozabile.

(4) Prin norme se stabilesc cazurile în care persoanele nestabilite în România pot fi scutite de înregistrarea pentru scopuri de TVA, conform prezentului capitol.

(5) Persoanele înregistrate:

a) conform art. 153 vor comunica codul de înregistrare în scopuri de TVA tuturor furnizorilor/prestatorilor sau clientilor. Informarea este optionala, daca persoana beneficiaza de prestari de servicii, conform art. 133 alin. (2) lit. c)-f), lit. h) pct. 2 si lit. i);

b) conform art. 1531 vor comunica codul de înregistrare în scopuri de TVA furnizorului, de fiecare data când realizeaza o achizitie intracomunitara de bunuri. Comunicarea codului este optionala în cazul în care persoana respectiva beneficiaza de prestari de servicii, conform art. 133 alin. (2) lit. c)- f), lit. h) pct. 2 si lit. i). Pentru alte operatiuni constând în livrari de bunuri si prestari de servicii este interzisa comunicarea codului de înregistrare în scopuri de TVA, obtinut în temeiul art. 1531, furnizorilor/prestatorilor sau clientilor.

(6) Persoana impozabila nestabilita în România, care si-a desemnat un reprezentant fiscal, va comunica denumirea/numele, adresa si codul de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 reprezentantului sau fiscal, clientilor si furnizorilor sai, pentru operatiunile efectuate sau de care a beneficiat în România."

131.Articolul 155 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 155: Facturarea

(1) Persoana impozabila care efectueaza o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, alta decât o livrare/prestare fara drept de deducere a taxei, conform art. 141 alin. (1) si (2), trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar, cel târziu pâna în cea de-a 15-a zi lucratoare a lunii urmatoare celei în care ia nastere faptul generator al taxei, cu exceptia cazului în care factura a fost deja emisa. De asemenea, persoana impozabila trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar, pentru suma avansurilor încasate în legatura cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, cel târziu pâna în cea de-a 15-a zi lucratoare a lunii urmatoare celei în care a încasat avansurile, cu exceptia cazului în care factura a fost deja emisa.

(2) Persoana înregistrata conform art. 153 trebuie sa autofactureze, în termenul prevazut la alin. (1), fiecare livrare de bunuri sau prestare de servicii catre sine.

(3) Persoana impozabila va emite o factura, în termenul stabilit la alin. (1), pentru fiecare vânzare la distanta pe care a efectuat-o, în conditiile art. 132 alin. (2).

(4) Persoana impozabila va emite o autofactura, în termenul stabilit la alin. (1), pentru fiecare transfer pe care l-a efectuat în alt stat membru, în conditiile art. 128 alin. (10).

(5) Factura cuprinde în mod obligatoriu urmatoarele informatii:

a) numarul de ordine, în baza uneia sau mai multor serii, care identifica factura în mod unic;

b) data emiterii facturii;

c) denumirea/numele, adresa si codul de înregistrare prevazut la art. 153, dupa caz, ale persoanei impozabile care emite factura;

d) denumirea/numele, adresa si codul de înregistrare prevazut la art. 153, ale reprezentantului fiscal, în cazul în care furnizorul/prestatorul nu este stabilit în România si si-a desemnat un reprezentant fiscal, daca acesta din urma este persoana obligata la plata taxei;

e) denumirea/numele, adresa si codul de înregistrare prevazut la art. 153, ale cumparatorului de bunuri sau servicii, dupa caz;

f) numele si adresa cumparatorului, precum si codul de înregistrare în scopuri de TVA, în cazul în care cumparatorul este înregistrat, conform art. 153, precum si adresa exacta a locului în care au fost transferate bunurile, în cazul livrarilor intracomunitare de bunuri prevazute la art. 143 alin. (2) lit. d);

g) denumirea/numele, adresa si codul de înregistrare prevazut la art. 153, ale reprezentantului fiscal, în cazul în care cealalta parte contractanta nu este stabilita în România si si-a desemnat un reprezentant fiscal în România, în cazul în care reprezentantul fiscal este persoana obligata la plata taxei;

h) codul de înregistrare în scopuri de TVA furnizat de client prestatorului, pentru serviciile prevazute la art. 133 alin. (2) lit. c)- f), lit. h) pct. 2 si lit. i);

i) codul de înregistrare în scopuri de TVA cu care se identifica cumparatorul în celalalt stat membru, în cazul operatiunii prevazute la art. 143 alin. (2) lit. a);

j) codul de înregistrare în scopuri de TVA cu care furnizorul s-a identificat în alt stat membru si sub care a efectuat achizitia intracomunitara în România, precum si codul de înregistrare în scopuri de TVA, prevazut la art. 153 sau 1531, al cumparatorului, în cazul aplicarii art. 126 alin. (4) lit. b);

k) denumirea si cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum si particularitatile prevazute la art. 1251 alin. (3) în definirea bunurilor, în cazul livrarii intracomunitare de mijloace de transport noi;

l) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data încasarii unui avans, cu exceptia cazului în care factura este emisa înainte de data livrarii/prestarii sau încasarii avansului;

m) baza de impozitare a bunurilor si serviciilor, pentru fiecare cota, scutire sau operatiune netaxabila, pretul unitar, exclusiv taxa, precum si rabaturile, remizele, risturnele si alte reduceri de pret;

n) indicarea, în functie de cotele taxei, a taxei colectate si a sumei totale a taxei colectate, exprimate în lei, sau a urmatoarelor mentiuni:

1. în cazul în care nu se datoreaza taxa, o mentiune referitoare la prevederile aplicabile din acest titlu sau din Directiva a 6-a, ori mentiunile «scutit cu drept de deducere», «scutit fara drept de deducere», «neimpozabila în România» sau, dupa caz, «neinclus în baza de impozitare»;

2. în cazul în care taxa se datoreaza de beneficiar în conditiile art. 150 alin. (1) lit. b)-d) si g) sau ale art. 160, o mentiune la prevederile prezentului titlu sau ale Directivei a 6-a ori mentiunea «taxare inversa»;

o) o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci când se emit mai multe facturi sau documente pentru aceeasi operatiune; p) orice alta mentiune ceruta de acest titlu.

(6) Semnarea si stampilarea facturilor nu sunt obligatorii.

(7) Prin derogare de la alin. (1) si fara sa contravina prevederilor alin. (3), persoana impozabila este scutita de obligatia emiterii facturii, pentru urmatoarele operatiuni, cu exceptia cazului în care beneficiarul solicita factura:

a) transportul persoanelor cu taximetre, precum si transportul persoanelor pe baza biletelor de calatorie sau a abonamentelor;

b) livrarile de bunuri prin magazinele de comert cu amanuntul si prestarile de servicii catre populatie, consemnate în documente, fara nominalizarea cumparatorului;

c) livrarile de bunuri si prestarile de servicii consemnate în documente specifice, care contin cel putin informatiile prevazute la alin. (5).

(8) Prin norme se stabilesc conditiile în care:

a) se poate întocmi o factura centralizatoare pentru mai multe livrari separate de bunuri sau prestari separate de servicii;

b) se pot emite facturi de catre cumparator sau client în numele si în contul furnizorului/ prestatorului;

c) se pot transmite facturi prin mijloace electronice;

d) se pot emite facturi de catre un tert în numele si în contul furnizorului/prestatorului;

e) se pot pastra facturile într-un anumit loc.

(9) Prin derogare de la dispozitiile alin. (5), se pot întocmi facturi simplificate în cazurile stabilite prin norme."

132.Dupa articolul 155 se introduce un nou articol, articolul 1551, cu urmatorul cuprins:

"Art. 1551: Alte documente

(1) Persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, obligata la plata taxei, în conditiile art. 150 alin. (1) lit. b)-e) si g) si ale art. 151, trebuie sa autofactureze, pâna cel mai târziu în a 15-a zi lucratoare a lunii urmatoare celei în care ia nastere faptul generator al taxei, în cazul în care persoana respectiva nu se afla în posesia facturii emise de furnizor/prestator.

(2) Autofactura prevazuta la alin. (1) trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii:

a) un numar de ordine secvential si data emiterii autofacturii;

b) denumirea/numele si adresa partilor implicate în operatiune;

c) codul de înregistrare în scopuri de TVA, prevazut la art. 153 sau, dupa caz, la art. 1531, al persoanei care emite autofactura;

d) data faptului generator, în cazul unei achizitii intracomunitare;

e) elementele prevazute la art. 155 alin. (5) lit. j);

f) indicarea, pe cote, a bazei de impozitare si suma taxei datorate;

g) numarul sub care este înscrisa autofactura în jurnalul de cumparari, în registrul pentru nontransferuri sau în registrul bunurilor primite, pentru bunurile mobile corporale, transportate dintr-un alt stat membru în România, pe care persoana impozabila trebuie sa le completeze, conform art. 156 alin. (4).

(3) La primirea facturii privind operatiunile prevazute la alin. (1), persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila va înscrie pe factura o referire la autofacturare, iar pe autofactura, o referire la factura.

(4) În cazul livrarilor în vederea testarii sau pentru verificarea conformitatii, a stocurilor în regim de consignatie sau a stocurilor puse la dispozitie clientului, la data punerii la dispozitie sau a expedierii bunurilor, persoana impozabila va emite catre destinatarul bunurilor un document care cuprinde urmatoarele informatii:

a) un numar de ordine secvential si data emiterii documentului;

b) denumirea/numele si adresa partilor;

c) data punerii la dispozitie sau a expedierii bunurilor;

d) denumirea si cantitatea bunurilor.

(5) În cazurile prevazute la alin. (4), persoana impozabila trebuie sa emita un document catre destinatarul bunurilor, în momentul returnarii partiale sau integrale a bunurilor de catre acesta din urma. Acest document trebuie sa cuprinda informatiile prevazute la alin. (4), cu exceptia datei punerii la dispozitie sau a expedierii bunurilor, care este înlocuita de data primirii bunurilor.

(6) Pentru operatiunile mentionate la alin. (4), factura se emite în momentul în care destinatarul devine proprietarul bunurilor si cuprinde o referire la documentele emise conform alin. (4) si (5).

(7) Documentele prevazute la alin. (4) si (5) nu trebuie emise în situatia în care persoana impozabila efectueaza livrari de bunuri în regim de consignatie sau livreaza bunuri pentru stocuri puse la dispozitie clientului, din România în alt stat membru care nu aplica masuri de simplificare, situatie în care trebuie sa autofactureze transferul de bunuri, conform art. 155 alin. (4).

(8) În cazul în care persoana impozabila care pune la dispozitie bunurile sau le expediaza destinatarului nu este stabilita în România, nu are obligatia sa emita documentele prevazute la alin. (4) si (5). În acest caz, persoana impozabila care este destinatarul bunurilor în România va fi cea care va emite un document care cuprinde informatiile prevazute la alin. (4), cu exceptia datei punerii la dispozitie sau expedierii, care este înlocuita de data primirii bunurilor.

(9) Persoana impozabila care primeste bunurile în România, în cazurile prevazute la alin. (8), va emite, de asemenea, un document, în momentul returnarii partiale sau integrale a bunurilor. Acest document cuprinde informatiile prevazute la alin. (4), cu exceptia datei punerii la dispozitie sau expedierii, care este înlocuita de data la care bunurile sunt returnate. În plus, se va face o referinta la acest document în factura primita, la momentul la care persoana impozabila devine proprietara bunurilor sau la momentul la care se considera ca bunurile i-au fost livrate.

(10) Transferul partial sau integral de active, prevazut la art. 128 alin. (7) si la art. 129 alin. (7), se va evidentia într-un document întocmit de partile implicate în operatiune, fiecare parte primind un exemplar al acestuia. Acest document trebuie sa contina urmatoarele informatii:

a) un numar de ordine secvential si data emiterii documentului;

b) data transferului;

c) denumirea/numele, adresa si codul de înregistrare în scopuri de TVA, prevazut la art. 153, al ambelor parti, dupa caz;

d) o descriere exacta a operatiunii;

e) valoarea transferului."

133.Articolul 156 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 156: Evidenta operatiunilor

(1) Persoanele impozabile stabilite în România trebuie sa tina evidente corecte si complete ale tuturor operatiunilor efectuate în desfasurarea activitatii lor economice.

(2) Persoanele obligate la plata taxei pentru orice operatiune sau care se identifica drept persoane înregistrate în scopuri de TVA, conform prezentului titlu, în scopul desfasurarii oricarei operatiuni, trebuie sa tina evidente pentru orice operatiune reglementata de prezentul titlu.

(3) Persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile trebuie sa tina evidente corecte si complete ale tuturor achizitiilor intracomunitare.

(4) Evidentele prevazute la alin. (1)-(3) trebuie întocmite si pastrate astfel încât sa cuprinda informatiile, documentele si conturile, inclusiv registrul nontransferurilor si registrul bunurilor primite din alt stat membru, în conformitate cu prevederile din norme.

(5) În cazul asociatiilor în participatiune care nu constituie o persoana impozabila, drepturile si obligatiile legale privind taxa revin asociatului care contabilizeaza veniturile si cheltuielile, potrivit contractului încheiat între parti."

134.Dupa articolul 156 se introduc patru noi articole, articolele 1561-1564, cu urmatorul cuprins:

"Art. 1561: Perioada fiscala

(1) Perioada fiscala este luna calendaristica.

(2) Prin derogare de la alin. (1), perioada fiscala este trimestrul calendaristic pentru persoana impozabila care în cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere care nu a depasit plafonul de 100.000 euro al carui echivalent în lei se calculeaza conform normelor.

(3) Persoana impozabila care se înregistreaza în cursul anului trebuie sa declare, cu ocazia înregistrarii conform art. 153, cifra de afaceri pe care preconizeaza sa o realizeze în perioada ramasa pâna la sfârsitul anului calendaristic. Daca cifra de afaceri estimata nu depaseste plafonul prevazut la alin. (2), recalculat corespunzator numarului de luni ramase pâna la sfârsitul anului calendaristic, persoana impozabila va depune deconturi trimestriale în anul înregistrarii.

(4) Întreprinderile mici care se înregistreaza în scopuri de TVA, conform art. 153, în cursul anului, trebuie sa declare cu ocazia înregistrarii cifra de afaceri obtinuta, recalculata în baza activitatii corespunzatoare unui an calendaristic întreg. Daca aceasta cifra depaseste plafonul prevazut la alin. (2), în anul respectiv, perioada fiscala va fi luna calendaristica, conform alin. (1). Daca aceasta cifra de afaceri recalculata nu depaseste plafonul prevazut la alin. (2), persoana impozabila va utiliza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala.

(5) Daca cifra de afaceri efectiv obtinuta în anul înregistrarii, recalculata în baza activitatii corespunzatoare unui an calendaristic întreg, depaseste plafonul prevazut la alin. (2), în anul urmator, perioada fiscala va fi luna calendaristica, conform alin. (1). Daca aceasta cifra de afaceri efectiva nu depaseste plafonul prevazut la alin. (2), persoana impozabila va utiliza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala.

(6) Persoana impozabila care, potrivit alin. (2) si (5), are obligatia depunerii deconturilor trimestriale trebuie sa depuna la organele fiscale competente, pâna la data de 25 ianuarie inclusiv, o notificare în care sa mentioneze cifra de afaceri din anul precedent, obtinuta sau, dupa caz, recalculata.

(7) Prin norme se stabilesc situatiile si conditiile în care se poate folosi o alta perioada fiscala decât luna sau trimestrul calendaristic, cu conditia ca aceasta perioada sa nu depaseasca un an calendaristic.

Art. 1562: Decontul de taxa

(1) Persoanele înregistrate conform art. 153 trebuie sa depuna la organele fiscale competente, pentru fiecare perioada fiscala, un decont de taxa, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care se încheie perioada fiscala respectiva.

(2) Decontul de taxa întocmit de persoanele înregistrate conform art. 153 va cuprinde suma taxei deductibile pentru care ia nastere dreptul de deducere în perioada fiscala de raportare si, dupa caz, suma taxei pentru care se exercita dreptul de deducere, în conditiile prevazute la art. 1471 alin. (2), suma taxei colectate a carei exigibilitate ia nastere în perioada fiscala de raportare si, dupa caz, suma taxei colectate care nu a fost înscrisa în decontul perioadei fiscale în care a luat nastere exigibilitatea taxei, precum si alte informatii prevazute în modelul stabilit de Ministerul Finantelor Publice.

(3) Datele înscrise incorect într-un decont de taxa se pot corecta prin decontul unei perioade fiscale ulterioare si se vor înscrie la rândurile de regularizari.

Art. 1563: Alte declaratii

(1) Persoanele înregistrate conform art. 1531, dar neînregistrate conform art. 153, trebuie sa depuna la organele fiscale competente un decont special de taxa pentru:

a) achizitii intracomunitare, altele decât achizitiile intracomunitare de mijloace de transport noi sau de produse accizabile;

b) operatiuni pentru care sunt obligate la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) lit. c), d) si e).

(2) Persoanele impozabile neînregistrate conform art. 153, indiferent daca sunt sau nu înregistrate conform art. 1531, trebuie sa depuna la organele fiscale competente un decont special de taxa pentru operatiunile pentru care sunt obligate la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) lit. b).

(3) Persoanele care nu sunt înregistrate conform art. 153, indiferent daca sunt sau nu înregistrate conform art. 1531, trebuie sa depuna la organele fiscale competente un decont special de taxa privind achizitiile intracomunitare de mijloace de transport noi.

(4) Persoanele impozabile care nu sunt înregistrate conform art. 153 si persoanele juridice neimpozabile, indiferent daca sunt sau nu înregistrate conform art. 1531, trebuie sa întocmeasca si sa depuna la organele fiscale competente un decont special de taxa pentru:

a) achizitii intracomunitare de produse accizabile;

b) operatiuni pentru care sunt obligate la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) lit. f), cu exceptia situatiei în care are loc un import de bunuri sau o achizitie intracomunitara;

c) operatiuni pentru care sunt obligate la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) lit. g).

(5) Decontul special de taxa pe valoarea adaugata trebuie întocmit potrivit modelului stabilit de Ministerul Finantelor Publice si se depune pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care ia nastere exigibilitatea operatiunilor, în situatiile prevazute la alin. (1) -(4). Decontul special de taxa trebuie depus numai pentru perioadele în care ia nastere exigibilitatea taxei.

(6) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, a caror cifra de afaceri, astfel cum este prevazuta la art. 152 alin. (2), realizata la finele unui an calendaristic, este inferioara sumei de 10.000 euro, calculata la cursul de schimb valutar din ultima zi lucratoare a anului, trebuie sa comunice printr-o notificare scrisa organelor fiscale de care apartin, pâna la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator, urmatoarele informatii:

a) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii precum si suma taxei, catre persoane înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153;

b) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii si suma taxei aferente, catre persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153.

(7) Persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, a caror cifra de afaceri, astfel cum este prevazuta la art. 152 alin. (2), dar excluzând veniturile obtinute din vânzarea de bilete de transport international rutier de persoane, realizata la finele unui an calendaristic, este între 10.000 si 35.000 euro, calculata la cursul de schimb valutar din ultima zi lucratoare a anului, trebuie sa comunice, printr-o notificare scrisa organelor fiscale competente, pâna la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator, urmatoarele informatii:

a) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre persoane înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153;

b) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153;

c) suma totala si taxa aferenta a achizitiilor de la persoane înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153;

d) suma totala a achizitiilor de la persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153.

(8) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, care presteaza servicii de transport international trebuie sa comunice printr-o notificare scrisa organelor fiscale competente, pâna la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator, suma totala a veniturilor obtinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane cu locul de plecare din România.

Art. 1564: Declaratia recapitulativa

(1) Fiecare persoana impozabila, înregistrata conform art. 153, trebuie sa întocmeasca si sa depuna la organele fiscale competente, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare unui trimestru calendaristic, o declaratie recapitulativa privind livrarile intracomunitare, conform modelului stabilit de Ministerul Finantelor Publice, care va cuprinde urmatoarele informatii:

a) suma totala a livrarilor intracomunitare de bunuri scutite de la plata taxei, în conditiile art. 143 alin. (2) lit. a) si d) pe fiecare cumparator, pentru care exigibilitatea taxei a luat nastere în trimestrul calendaristic respectiv;

b) suma totala a livrarilor de bunuri efectuate în cadrul unei operatiuni triunghiulare, prevazute la art. 1321 alin. (5) lit. b), efectuate în statul membru de sosire a bunurilor expediate sau transportate, pe fiecare beneficiar al livrarii ulterioare care are desemnat un cod T, si pentru care exigibilitatea taxei a luat nastere în trimestrul calendaristic respectiv.

(2) Fiecare persoana impozabila înregistrata în scopuri de TVA, conform art. 153 si 1531, trebuie sa depuna la organele fiscale competente, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare unui trimestru calendaristic, o declaratie recapitulativa privind achizitiile intracomunitare, conform modelului stabilit de Ministerul Finantelor Publice, care va cuprinde urmatoarele informatii:

a) suma totala a achizitiilor intracomunitare de bunuri, pe fiecare furnizor, pentru care aceasta persoana impozabila este obligata la plata taxei, conform art. 151, si pentru care exigibilitatea taxei a intervenit în trimestrul calendaristic respectiv;

b) suma totala a achizitiilor de bunuri efectuate în cadrul unei operatiuni triunghiulare, pentru care furnizorul a desemnat persoana impozabila beneficiara drept persoana obligata la plata taxei, în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) lit. e).

(3) Declaratiile recapitulative se depun numai pentru perioadele în care ia nastere exigibilitatea taxei pentru astfel de operatiuni."

135.Articolul 157 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 157: Plata taxei la buget

(1) Orice persoana trebuie sa achite taxa de plata organelor fiscale pâna la data la care are obligatia depunerii unuia dintre deconturile sau declaratiile prevazute la art. 1562 si 1563.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), persoana impozabila înregistrata conform art. 153 va evidentia în decontul prevazut la art. 1562, atât ca taxa colectata, cât si ca taxa deductibila, în limitele si în conditiile stabilite la art. 145-1471, taxa aferenta achizitiilor intracomunitare, bunurilor si serviciilor achizitionate în beneficiul sau, pentru care respectiva persoana este obligata la plata taxei, în conditiile art. 150 alin. (1) lit. b)-g).

(3) Taxa pentru importuri de bunuri, cu exceptia importurilor scutite de taxa, se plateste la organul vamal, în conformitate cu reglementarile în vigoare privind plata drepturilor de import.

(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153.

(5) Importatorii persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, evidentiaza taxa aferenta bunurilor importate în decontul prevazut la art. 1562, atât ca taxa colectata, cât si ca taxa deductibila, în limitele si în conditiile stabilite la art. 145-1471.

(6) În cazul în care persoana impozabila nu este stabilita în România si este scutita, în conditiile art. 154 alin. (4), de la înregistrare, conform art. 153, organele fiscale competente trebuie sa emita o decizie în care sa precizeze modalitatea de plata a taxei pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional, pentru care persoana impozabila este obligata la plata taxei."

136.Articolul 158 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 158: Responsabilitatea platitorilor si a organelor fiscale

(1) Orice persoana obligata la plata taxei poarta raspunderea pentru calcularea corecta si plata la termenul legal a taxei catre bugetul de stat si pentru depunerea la termenul legal a decontului si declaratiilor prevazute la art. 1562 si 1563, la organul fiscal competent, conform prezentului titlu si legislatiei vamale în vigoare.

(2) Taxa se administreaza de catre organele fiscale si de autoritatile vamale, pe baza competentelor lor, asa cum sunt prevazute în prezentul titlu, în norme si în legislatia vamala în vigoare."

137.Articolul 159 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 159: Corectarea documentelor

(1) Corectarea informatiilor înscrise în facturi sau în alte documente care tin loc de factura se efectueaza astfel:

a) în cazul în care documentul nu a fost transmis catre beneficiar, acesta se anuleaza si se emite un nou document;

b) în cazul în care documentul a fost transmis beneficiarului, fie se emite un nou document care trebuie sa cuprinda, pe de o parte, informatiile din documentul initial, numarul si data documentului corectat, valorile cu semnul minus, iar pe de alta parte, informatiile si valorile corecte, fie se emite un nou document continând informatiile si valorile corecte si concomitent se emite un document cu valorile cu semnul minus în care se înscriu numarul si data documentului corectat.

(2) În situatiile prevazute la art. 138 furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii trebuie sa emita facturi sau alte documente, cu valorile înscrise cu semnul minus, când baza de impozitare se reduce sau, dupa caz, fara semnul minus, daca baza de impozitare se majoreaza, care vor fi transmise si beneficiarului, cu exceptia situatiei prevazute la art. 138 lit. d)."

138.Articolul 160 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 160: Masuri de simplificare

(1) Furnizorii si beneficiarii bunurilor/serviciilor prevazute la alin. (2) au obligatia sa aplice masurile de simplificare prevazute de prezentul articol. Conditia obligatorie pentru aplicarea masurilor de simplificare este ca atât furnizorul, cât si beneficiarul sa fie înregistrati în scopuri de TVA, conform art. 153.

(2) Bunurile si serviciile pentru livrarea sau prestarea carora se aplica masurile de simplificare sunt:

a) deseurile si materiile prime secundare, rezultate din valorificarea acestora, astfel cum sunt definite de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, republicata, cu modificarile ulterioare;

b) cladirile, partile de cladire si terenurile de orice fel, pentru a caror livrare se aplica regimul de taxare;

c) lucrarile de constructii-montaj;

d) bunurile si/sau serviciile livrate ori prestate de sau catre persoanele aflate în stare de faliment declarata prin hotarâre definitiva si irevocabila;

e) materialul lemnos, conform prevederilor din norme.

(3) Pe facturile emise pentru livrarile de bunuri prevazute la alin. (2) furnizorii sunt obligati sa înscrie mentiunea «taxare inversa», fara sa înscrie taxa aferenta. Pe facturile primite de la furnizori, beneficiarii vor înscrie taxa aferenta, pe care o evidentiaza atât ca taxa colectata, cât si ca taxa deductibila în decontul de taxa. Pentru operatiunile supuse masurilor de simplificare nu se face plata taxei între furnizor si beneficiar.

(4) Beneficiarii care sunt persoane impozabile cu regim mixt aplica si prevederile art. 147, în functie de destinatia achizitiilor respective.

(5) De aplicarea prevederilor prezentului articol sunt responsabili atât furnizorii/prestatorii, cât si beneficiarii. În situatia în care furnizorul/prestatorul nu a mentionat «taxare inversa» în facturile emise pentru bunurile/serviciile care se încadreaza la alin. (2), beneficiarul este obligat sa aplice taxare inversa, sa nu faca plata taxei catre furnizor/prestator, sa înscrie din proprie initiativa mentiunea «taxare inversa» în factura si sa îndeplineasca obligatiile prevazute la alin. (3)."

139.Articolul 1601 se abroga.

140.Articolul 161 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 161: Dispozitii tranzitorii

(1) În aplicarea alin. (2) -(14):

a) un bun imobil sau o parte a acestuia este considerat ca fiind construit înainte de data aderarii, daca acel bun imobil sau o parte a acestuia a fost utilizat prima data înainte de data aderarii;

b) un bun imobil sau o parte a acestuia este considerat achizitionat înainte de data aderarii, daca formalitatile legale pentru transferul titlului de proprietate de la vânzator la cumparator s-au îndeplinit înainte de data aderarii;

c) un bun imobil sau o parte a acestuia este considerat transformat sau modernizat pâna la data aderarii daca, dupa transformare sau modernizare, a fost utilizat prima data înainte de data aderarii.

(2) Persoana impozabila care a avut dreptul la deducerea integrala sau partiala a taxei si care, la sau dupa data aderarii, nu opteaza pentru taxare sau anuleaza optiunea de taxare a oricareia dintre operatiunile prevazute la art. 141 alin. (2) lit. e), pentru un bun imobil sau o parte din acesta, construit, achizitionat, transformat sau modernizat înainte de data aderarii, prin derogare de la prevederile art. 149, va ajusta taxa, conform normelor.

(3) Persoana impozabila care nu a avut dreptul la deducerea integrala sau partiala a taxei aferente pentru un bun imobil sau o parte din acesta, construit, achizitionat, transformat sau modernizat înainte de data aderarii, opteaza pentru taxarea oricareia dintre operatiunile prevazute la art. 141 alin. (2) lit. e), la sau dupa data aderarii, prin derogare de la prevederile art. 149, va ajusta taxa deductibila aferenta, conform normelor.

(4) În situatia în care un bun imobil sau o parte a acestuia, construit, achizitionat, transformat sau modernizat înainte de data aderarii, este transformat sau modernizat dupa data aderarii, iar valoarea fiecarei transformari sau modernizari efectuate dupa data aderarii nu depaseste 20% din valoarea bunului imobil sau a partii acestuia, exclusiv valoarea terenului, dupa transformare sau modernizare, persoana impozabila, care a avut dreptul la deducerea integrala sau partiala a taxei aferente, care nu opteaza pentru taxarea operatiunilor prevazute la art. 141 alin. (2) lit. e) sau anuleaza optiunea de taxare, la sau dupa data aderarii, prin derogare de la prevederile art. 149, va ajusta taxa, conform normelor.

(5) În situatia în care un bun imobil sau o parte a acestuia, construit, achizitionat, transformat sau modernizat înainte de data aderarii, este transformat sau modernizat dupa data aderarii, iar valoarea fiecarei transformari sau modernizari efectuate dupa data aderarii depaseste 20% din valoarea bunului imobil sau a partii acestuia, exclusiv valoarea terenului, dupa transformare sau modernizare, persoana impozabila, care a avut dreptul la deducerea integrala sau partiala a taxei aferente, nu opteaza pentru taxarea operatiunilor prevazute la art. 141 alin. (2) lit. e) sau anuleaza optiunea de taxare, la sau dupa data aderarii, va ajusta taxa deductibila aferenta, conform prevederilor art. 149.

(6) În situatia în care un bun imobil sau o parte a acestuia, construit, achizitionat, transformat sau modernizat înainte de data aderarii, este transformat sau modernizat dupa data aderarii, iar valoarea fiecarei transformari sau modernizari efectuate dupa data aderarii nu depaseste 20% din valoarea bunului imobil sau a partii acestuia, exclusiv valoarea terenului, dupa transformare sau modernizare, persoana impozabila, care nu a avut dreptul la deducerea integrala sau partiala a taxei aferente, opteaza pentru taxarea operatiunilor prevazute la art. 141 alin. (2) lit. e), la sau dupa data aderarii, prin derogare de la prevederile art. 149, va ajusta taxa deductibila aferenta, conform normelor.

(7) În situatia în care un bun imobil sau o parte a acestuia, construit, achizitionat, transformat sau modernizat înainte de data aderarii, este transformat sau modernizat dupa data aderarii, iar valoarea fiecarei transformari sau modernizari efectuate dupa data aderarii depaseste 20% din valoarea bunului imobil sau a partii acestuia, exclusiv valoarea terenului, dupa transformare sau modernizare, persoana impozabila, care nu a avut dreptul la deducerea integrala sau partiala a taxei aferente, opteaza pentru taxarea operatiunilor prevazute la art. 141 alin. (2) lit. e), la sau dupa data aderarii, va ajusta taxa, conform prevederilor art. 149.

(8) Persoana impozabila care a avut dreptul la deducerea integrala sau partiala a taxei aferente unei constructii sau unei parti din aceasta, terenului pe care este situata sau oricarui alt teren care nu este construibil, construite, achizitionate, transformate sau modernizate înainte de data aderarii, si care, la sau dupa data aderarii, nu opteaza pentru taxarea operatiunilor prevazute la art. 141 alin. (2) lit. f), va ajusta taxa deductibila aferenta, în conditiile prevazute la art. 149, dar perioada de ajustare este limitata la 5 ani.

(9) Persoana impozabila care nu a avut dreptul la deducerea integrala sau partiala a taxei aferente unei constructii sau unei parti din aceasta, terenului pe care este situata sau oricarui alt teren care nu este construibil, construite, achizitionate, transformate sau modernizate înainte de data aderarii, si care opteaza la sau dupa data aderarii, pentru taxarea operatiunilor prevazute la art. 141 alin. (2) lit. f), va ajusta taxa deductibila aferenta conform art. 149, dar perioada de ajustare este limitata la 5 ani.

(10) În situatia în care o constructie sau o parte din aceasta, terenul pe care este situata sau orice alt teren care nu este construibil, construite, achizitionate, transformate sau modernizate înainte de data aderarii, sunt transformate sau modernizate dupa data aderarii, iar valoarea fiecarei transformari sau modernizari efectuate dupa data aderarii nu depaseste 20% din valoarea constructiei, exclusiv valoarea terenului, dupa transformare sau modernizare, prin derogare de la prevederile art. 149, persoana impozabila, care a avut dreptul la deducerea integrala sau partiala a taxei aferente, nu opteaza pentru taxarea operatiunilor prevazute la art. 141 alin. (2) lit. f), la sau dupa data aderarii, va ajusta taxa dedusa înainte si dupa data aderarii, conform art. 149, dar perioada de ajustare este limitata la 5 ani.

(11) În situatia în care o constructie sau o parte din aceasta, terenul pe care este situata sau orice alt teren care nu este construibil, construite, achizitionate, transformate sau modernizate înainte de data aderarii, sunt transformate sau modernizate dupa data aderarii, iar valoarea fiecarei transformari sau modernizari efectuate dupa data aderarii depaseste 20% din valoarea constructiei, exclusiv valoarea terenului, dupa transformare sau modernizare, persoana impozabila, care a avut dreptul la deducerea integrala sau partiala a taxei aferente, nu opteaza pentru taxarea operatiunilor prevazute la art. 141 alin. (2) lit. f), la sau dupa data aderarii, va ajusta taxa dedusa înainte si dupa data aderarii, conform art. 149.

(12) În situatia în care o constructie sau o parte din aceasta, terenul pe care este situata sau orice alt teren care nu este construibil, construite, transformate sau modernizate înainte de data aderarii, sunt transformate sau modernizate dupa data aderarii, iar valoarea fiecarei transformari sau modernizari efectuate dupa data aderarii nu depaseste 20% din valoarea constructiei, exclusiv valoarea terenului, dupa transformare sau modernizare, persoana impozabila, care nu a avut dreptul la deducerea integrala sau partiala a taxei aferente, opteaza pentru taxarea operatiunilor prevazute la art. 141 alin. (2) lit. f), la sau dupa data aderarii, va ajusta taxa nededusa înainte si dupa data aderarii, conform art. 149, dar perioada de ajustare este limitata la 5 ani.

(13) În situatia în care o constructie sau o parte din aceasta, terenul pe care este situata sau orice alt teren care nu este construibil, construite, achizitionate, transformate sau modernizate înainte de data aderarii, sunt transformate sau modernizate dupa data aderarii, iar valoarea fiecarei transformari sau modernizari efectuate dupa data aderarii depaseste 20% din valoarea constructiei, exclusiv valoarea terenului, dupa transformare sau modernizare, prin derogare de la prevederile art. 149, persoana impozabila, care nu a avut dreptul la deducerea integrala sau partiala a taxei aferente, opteaza pentru taxarea operatiunilor prevazute la art. 141 alin. (2) lit. f) la sau dupa data aderarii, va ajusta taxa nededusa înainte si dupa data aderarii, conform art. 149.

(14) Prevederile alin. (8)-(13) nu sunt aplicabile în cazul livrarii unei constructii noi sau a unei parti din aceasta, astfel cum este definita la art. 141 alin. (2) lit. f).

(15) În cazul contractelor de vânzare de bunuri cu plata în rate, încheiate valabil, anterior datei de 31 decembrie 2006 inclusiv, care se deruleaza si dupa data aderarii, exigibilitatea taxei aferente ratelor scadente dupa data aderarii intervine la fiecare dintre datele specificate în contract pentru plata ratelor. În cazul contractelor de leasing încheiate valabil, anterior datei de 31 decembrie 2006 inclusiv, si care se deruleaza si dupa data aderarii, dobânzile aferente ratelor scadente dupa data aderarii nu se cuprind în baza de impozitare a taxei.

(16) În cazul bunurilor mobile corporale introduse în tara înainte de data aderarii de societatile de leasing, persoane juridice române, în baza unor contracte de leasing încheiate cu utilizatori, persoane fizice sau juridice române, si care au fost plasate în regimul vamal de import, cu exceptarea de la plata sumelor aferente tuturor drepturilor de import, inclusiv a taxei pe valoarea adaugata, daca sunt achizitionate dupa data aderarii de catre utilizatori, se vor aplica reglementarile în vigoare la data intrarii în vigoare a contractului.

(17) Obiectivele de investitii finalizate printr-un bun de capital, al caror an urmator celui de punere în functiune este anul aderarii României la Uniunea Europeana, se supun regimului de ajustare a taxei deductibile prevazut la art. 149.

(18) Certificatele de scutire de taxa eliberate pâna la data aderarii pentru livrari de bunuri si prestari de servicii finantate din ajutoare sau împrumuturi nerambursabile, acordate de guverne straine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate din tara si din strainatate sau de persoane fizice, îsi pastreaza valabilitatea pe perioada derularii obiectivelor. Nu sunt admise suplimentari ale certificatelor de scutire dupa data de 1 ianuarie 2006.

(19) În cazul contractelor ferme, încheiate pâna la data de 31 decembrie 2006 inclusiv, se aplica prevederile legale în vigoare la data intrarii în vigoare a contractelor, pentru urmatoarele operatiuni:

a) activitatile de cercetare-dezvoltare si inovare pentru realizarea programelor, subprogramelor si proiectelor, precum si a actiunilor cuprinse în Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare, în programele-nucleu si în planurile sectoriale prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile ulterioare, precum si activitatile de cercetare-dezvoltare si inovare finantate în parteneriat international, regional si bilateral;

b) lucrarile de constructii, amenajari, reparatii si întretinere la monumentele care comemoreaza combatanti, eroi, victime ale razboiului si ale Revolutiei din decembrie 1989.

(20) Actelor aditionale la contractele prevazute la alin. (19), încheiate dupa data de 1 ianuarie 2007 inclusiv, le sunt aplicabile prevederile legale în vigoare dupa data aderarii.

(21) Pentru garantiile de buna executie retinute din contravaloarea lucrarilor de constructii-montaj, evidentiate ca atare în facturi fiscale pâna la data de 31 decembrie 2006 inclusiv, se aplica prevederile legale în vigoare la data constituirii garantiilor respective, în ceea ce priveste exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata.

(22) Pentru lucrarile imobiliare care se finalizeaza într-un bun imobil, pentru care antreprenorii generali au optat, înainte de data de 1 ianuarie 2007, ca plata taxei sa se efectueze la data livrarii bunului imobil, se aplica prevederile legale în vigoare la data la care si-au exprimat aceasta optiune.

(23) Asocierile în participatiune dintre persoane impozabile române si persoane impozabile stabilite în strainatate sau exclusiv din persoane impozabile stabilite în strainatate, înregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, pâna la data de 31 decembrie 2006 inclusiv, conform legislatiei în vigoare la data constituirii, se considera persoane impozabile distincte si ramân înregistrate în scopuri de TVA, pâna la data finalizarii contractelor pentru care au fost constituite.

(24) Operatiunile efectuate de la data aderarii în baza unor contracte în derulare la aceasta data vor fi supuse prevederilor prezentului titlu, cu exceptiile prevazute de prezentul articol si de art. 1611."

141.Articolul 1611 se modifica, iar dupa articolul 1611 se introduce un nou articol, articolul 1612, cu urmatorul cuprins:

"Art. 1611: Operatiuni efectuate înainte si de la data aderarii

(1) Prevederile în vigoare, la momentul în care bunurile au fost plasate în unul dintre regimurile suspensive prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1-7 sau într-un regim similar în Bulgaria, se vor aplica în continuare de la data aderarii, pâna la iesirea bunurilor din aceste regimuri, atunci când respectivele bunuri, originare din Bulgaria sau din spatiul comunitar, asa cum era acesta înaintea datei aderarii:

a) au intrat în România înaintea datei aderarii; si

b) au fost plasate într-un astfel de regim la intrarea în România; si

c) nu au fost scoase din respectivul regim înaintea datei aderarii.

(2) Aparitia oricaruia dintre evenimentele de mai jos la sau dupa data aderarii se va considera ca import în România:

a) iesirea bunurilor în România din regimul de admitere temporara în care au fost plasate înaintea datei aderarii în conditiile mentionate la alin. (1), chiar daca nu au fost respectate prevederile legale;

b) scoaterea bunurilor în România din regimurile vamale suspensive în care au fost plasate înaintea datei aderarii, în conditiile prevazute la alin. (1), chiar daca nu au fost respectate prevederile legale;

c) încheierea în România a unei proceduri interne de tranzit initiate în România înaintea datei aderarii, în scopul livrarii de bunuri cu plata în România înaintea datei aderarii, de catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare. Livrarea de bunuri prin posta va fi considerata în acest scop procedura interna de tranzit;

d) încheierea în România a unei proceduri de tranzit extern initiate înaintea datei aderarii;

e) orice neregula sau încalcare a legii, savârsita în România în timpul unei proceduri interne de tranzit initiate în conditiile prevazute la lit. c) sau în timpul unei proceduri de tranzit extern prevazute la lit. d);

f) utilizarea în România, de la data aderarii, de catre orice persoana, a bunurilor livrate acesteia înaintea datei aderarii, din Bulgaria sau din teritoriul comunitar, asa cum era acesta înaintea datei aderarii, daca:

1. livrarea bunurilor a fost scutita sau era probabil ca va fi scutita, în conditiile art. 143 alin. (1) lit. a) si b); si

2. bunurile nu au fost importate înaintea datei aderarii, în Bulgaria sau în spatiul comunitar, astfel cum era acesta înaintea datei aderarii.

(3) Când are loc un import de bunuri în oricare dintre situatiile mentionate la alin. (2), nu exista niciun fapt generator de taxa daca:

a) bunurile sunt expediate sau transportate în afara teritoriului comunitar, astfel cum este acesta de la data aderarii; sau

b) bunurile importate, în sensul alin. (2) lit. a), nu reprezinta mijloace de transport si sunt reexpediate sau transportate catre statul membru din care au fost exportate si catre persoana care le-a exportat; sau

c) bunurile importate, în sensul alin. (2) lit. a), reprezinta mijloace de transport care au fost achizitionate sau importate înaintea datei aderarii, în conditiile generale de impozitare din România, Bulgaria sau alt stat membru din teritoriul comunitar, astfel cum era acesta înaintea datei aderarii, si/sau nu au beneficiat de scutire de la plata taxei ori de rambursarea acesteia ca urmare a exportului. Aceasta conditie se considera îndeplinita atunci când data primei utilizari a respectivelor mijloace de transport este anterioara datei de 1 ianuarie 1999.

Art. 1612: Directive transpuse

Prezentul titlu transpune Directiva a 6-a, cu modificarile si completarile ulterioare."

142.Denumirea titlului VII va avea urmatorul cuprins:

"Accize si alte taxe speciale"

143.Articolul 162 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 162: Sfera de aplicare

Accizele armonizate sunt taxe speciale de consum care se datoreaza bugetului de stat pentru urmatoarele produse provenite din productia interna sau din import:

a) bere;

b) vinuri;

c) bauturi fermentate, altele decât bere si vinuri;

d) produse intermediare;

e) alcool etilic;

f) tutun prelucrat;

g) produse energetice;

h) energie electrica."

144.Articolul 163 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 163: Definitii

În întelesul prezentului titlu, se vor folosi urmatoarele definitii:

a) produsele accizabile sunt produsele prevazute la art. 162;

b) productia de produse accizabile reprezinta orice operatiune prin care aceste produse sunt fabricate, procesate sau modificate sub orice forma;

c) antrepozitul fiscal este locul aflat sub controlul autoritatii fiscale competente, unde produsele accizabile sunt produse, transformate, detinute, primite sau expediate în regim suspensiv de catre antrepozitarul autorizat, în exercitiul activitatii, în anumite conditii prevazute de prezentul titlu si de norme;

d) antrepozitul vamal este locul aprobat de autoritatea vamala, conform Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României;

e) antrepozitarul autorizat este persoana fizica sau juridica autorizata de autoritatea fiscala competenta, în exercitarea activitatii acesteia, sa produca, sa transforme, sa detina, sa primeasca si sa expedieze produse accizabile într-un antrepozit fiscal;

f) regimul suspensiv este regimul fiscal conform caruia plata accizelor este suspendata pe perioada producerii, transformarii, detinerii si deplasarii produselor;

g) documentul administrativ de însotire a marfii - DAI este documentul care trebuie folosit la miscarea produselor accizabile în regim suspensiv;

h) documentul de însotire simplificat - DIS este documentul care trebuie folosit la miscarea intracomunitara a produselor accizabile cu accize platite;

i) codul NC reprezinta pozitia tarifara, subpozitia tarifara sau codul tarifar, conform Nomenclaturii combinate din Tariful vamal comun valabil în anul anterior anului în curs;

j) operatorul înregistrat este persoana fizica sau juridica autorizata sa primeasca în exercitarea activitatii economice produse supuse accizelor în regim suspensiv, provenite din alte state membre ale Uniunii Europene; acest operator nu poate detine sau expedia produse în regim suspensiv;

k) operatorul neînregistrat este persoana fizica sau juridica autorizata în exercitarea profesiei sale sa efectueze, cu titlu ocazional, aceleasi operatiuni prevazute pentru operatorul înregistrat."

145.Dupa articolul 163 se introduce un nou articol, articolul 1631, cu urmatorul cuprins:

"Art. 1631: Teritoriul comunitar

(1) Prevederile cap. I din prezentul titlu se aplica pe teritoriul Comunitatii, asa cum este definit pentru fiecare stat membru de Tratatul de înfiintare a Comunitatii Economice Europene si în special la art. 227, cu exceptia urmatoarelor teritorii nationale:

a) pentru Republica Federala Germania: Insula Heligoland si teritoriul Busingen;

b) pentru Republica Italiana: Livigno, Campione d'Italia si apele italiene ale lacului Lugano;

c) pentru Regatul Spaniei: Ceuta, Melilla si Insulele Canare;

d) pentru Republica Franceza: teritoriile de peste mari.

(2) Operatiunile efectuate provenind din sau având ca destinatie:

a) Principatul Monaco, vor fi tratate ca operatiuni efectuate provenind din sau având ca destinatie Republica Franceza;

b) Jungholz si Mittelberg (Kleines Walsertal), vor fi tratate ca operatiuni efectuate provenind din sau având ca destinatie Republica Federala Germania;

c) Insula Man, vor fi tratate ca operatiuni efectuate provenind din sau având ca destinatie Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord;

d) San Marino, vor fi tratate ca operatiuni efectuate provenind din sau având ca destinatie Republica Italiana."

146.Articolul 164 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 164: Faptul generator

Produsele prevazute la art. 162 sunt supuse accizelor în momentul producerii lor pe teritoriul comunitar sau la momentul importului lor în acest teritoriu."

147.Articolul 166 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 166: Eliberarea pentru consum

(1) În întelesul prezentului titlu, eliberarea pentru consum reprezinta:

a) orice iesire, inclusiv ocazionala, a produselor accizabile din regimul suspensiv;

b) orice productie, inclusiv ocazionala, de produse accizabile în afara regimului suspensiv;

c) orice import, inclusiv ocazional, de produse accizabile - cu exceptia energiei electrice, gazului natural, carbunelui si cocsului -, daca produsele accizabile nu sunt plasate în regim suspensiv;

d) utilizarea de produse accizabile în interiorul antrepozitului fiscal altfel decât ca materie prima;

e) orice detinere în afara regimului suspensiv a produselor accizabile care nu au fost introduse în sistemul de accizare, în conformitate cu prezentul titlu;

f) receptia, de catre un operator înregistrat sau neînregistrat, de produse accizabile, deplasate de la un antrepozit fiscal dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene.

(2) Eliberare pentru consum se considera si detinerea în scopuri comerciale de catre un comerciant de produse accizabile, care au fost eliberate în consum în alt stat membru sau au fost importate în alt stat membru si pentru care acciza nu a fost platita în România.

(3) Nu se considera eliberare pentru consum miscarea produselor accizabile din antrepozitul fiscal, în conditiile prevazute la sectiunea a 5-a din prezentul capitol si conform prevederilor din norme, catre:

a) un alt antrepozit fiscal în România sau în alt stat membru;

b) un comerciant înregistrat în alt stat membru;

c) un comerciant neînregistrat în alt stat membru;

d) o tara din afara teritoriului comunitar.

(4) Nu se considera eliberare pentru consum distrugerea de produse accizabile într-un antrepozit fiscal, datorata unor cazuri fortuite sau de forta majora ori neîndeplinirii conditiilor legale de comercializare, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice."

148.Articolul 167 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 167: Importul

(1) În întelesul prezentului titlu, import reprezinta orice intrare de produse accizabile din afara teritoriului comunitar, cu exceptia:

a) plasarii produselor accizabile importate sub regim vamal suspensiv în România;

b) distrugerii sub supravegherea autoritatii vamale a produselor accizabile;

c) plasarii produselor accizabile în zone libere, antrepozite libere sau porturi libere, în conditiile prevazute de legislatia vamala în vigoare.

(2) Se considera, de asemenea, import:

a) scoaterea unui produs accizabil dintr-un regim vamal suspensiv, în cazul în care produsul ramâne în România;

b) utilizarea în scop personal în România a unor produse accizabile plasate în regim vamal suspensiv;

c) aparitia oricarui alt eveniment care genereaza obligatia platii accizelor la intrarea produselor accizabile din afara teritoriului comunitar."

149.Articolul 168 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 168: Producerea si detinerea în regim suspensiv

(1) Este interzisa producerea de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal.

(2) Este interzisa detinerea unui produs accizabil în afara antrepozitului fiscal, daca acciza pentru acel produs nu a fost platita.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplica pentru berea, vinurile si bauturile fermentate, altele decât bere si vinuri, produse în gospodariile individuale pentru consumul propriu.

(4) Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplica pentru energie electrica, gaz natural, carbune si cocs."

150.Articolul 169 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 169: Bere

(1) În întelesul prezentului titlu, bere reprezinta orice produs încadrat la codul NC 2203 00 sau orice produs care contine un amestec de bere si de bauturi nealcoolice, încadrat la codul NC 2206 00, având, si într-un caz si în altul, o concentratie alcoolica mai mare de 0,5% în volum.

(2) Pentru berea produsa de micii producatori independenti, care detin instalatii de fabricatie cu o capacitate nominala care nu depaseste 200.000 hl/an, se aplica accize specifice reduse. Acelasi regim se aplica si pentru berea provenita de la micii producatori independenti din statele membre, care au o capacitate nominala de productie ce nu depaseste 200.000 hl/an.

(3) Fiecare antrepozitar autorizat ca producator de bere are obligatia de a depune la autoritatea fiscala competenta, pâna la data de 15 ianuarie a fiecarui an, o declaratie pe propria raspundere privind capacitatile de productie pe care le detine, conform prevederilor din norme.

(4) Beneficiaza de nivelul redus al accizelor toti operatorii economici mici producatori care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: sunt operatori economici producatori de bere care, din punct de vedere juridic si economic, sunt independenti fata de orice alt operator economic producator de bere; utilizeaza instalatii fizice distincte de cele ale altor fabrici de bere; folosesc spatii de productie diferite de cele ale oricarui alt operator economic producator de bere si nu functioneaza sub licenta de produs a altui operator economic producator de bere.

(5) În situatia în care antrepozitarul autorizat pentru productia de bere, care beneficiaza de nivelul redus al accizelor, îsi mareste capacitatea de productie prin achizitionarea de noi capacitati sau extinderea celor existente, acesta va înstiinta în scris autoritatea fiscala competenta despre modificarile produse, va calcula si va varsa la bugetul de stat accizele, în cuantumul corespunzator noii capacitati de productie, începând cu luna imediat urmatoare celei în care a avut loc punerea în functiune a acesteia, potrivit prevederilor din norme.

(6) Este exceptata de la plata accizelor berea fabricata de persoana fizica si consumata de catre aceasta si membrii familiei sale, cu conditia sa nu fie vânduta."

151.Articolul 173 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 173: Alcool etilic

(1) În întelesul prezentului titlu, alcool etilic reprezinta:

a) toate produsele care au o concentratie alcoolica ce depaseste 1,2% în volum si care sunt încadrate la codurile NC 2207 si 2208, chiar atunci când aceste produse fac parte dintr-un produs încadrat la alt capitol al Nomenclaturii combinate;

b) produsele care au o concentratie alcoolica ce depaseste 22% în volum si care sunt cuprinse la codurile NC 2204, 2205 si 2206 00;

c) tuica si rachiuri de fructe;

d) orice alt produs, în solutie sau nu, care contine bauturi spirtoase potabile.

(2) Tuica si rachiurile de fructe destinate consumului propriu al gospodariilor individuale, în limita unei cantitati echivalente de cel mult 50 litri de produs pentru fiecare gospodarie individuala/an, cu concentratia alcoolica de 100% în volum, se accizeaza prin aplicarea unei cote de 50% din cota standard a accizei aplicata alcoolului etilic, potrivit prevederilor din norme.

(3) Pentru alcoolul etilic produs în micile distilerii, a caror productie nu depaseste 10 hectolitri alcool pur/an, se aplica accize specifice reduse.

(4) Beneficiaza de nivelul redus al accizelor micile distilerii care sunt independente din punct de vedere juridic si economic de orice alta distilerie, nu functioneaza sub licenta de produs a unei alte distilerii si care îndeplinesc conditiile prevazute de norme."

152.La articolul 174, denumirea marginala si alineatul (1) vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 174: Tutun prelucrat

(1) În întelesul prezentului titlu, tutun prelucrat reprezinta:

a) tigarete;

b) tigari si tigari de foi;

c) tutun de fumat:

1. tutun de fumat fin taiat, destinat rularii în tigarete;

2. alte tutunuri de fumat."

153.Articolul 175 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 175: Produse energetice

(1) În întelesul prezentului titlu, produsele energetice sunt:

a) produsele cu codurile NC de la 1507 la 1518, daca acestea sunt destinate utilizarii drept combustibil pentru încalzire sau combustibil pentru motor;

b) produsele cu codurile NC 2701, 2702 si de la 2704 la 2715;

c) produsele cu codurile NC 2901 si 2902;

d) produsele cu codul NC 2905 11 00, care nu sunt de origine sintetica, numai daca sunt destinate utilizarii drept combustibil pentru încalzire sau combustibil pentru motor;

e) produsele cu codul NC 3403;

f) produsele cu codul NC 3811;

g) produsele cu codul NC 3817;

h) produsele cu codul NC 3824 90 99, daca sunt destinate utilizarii drept combustibil pentru încalzire sau combustibil pentru motor.

(2) Intra sub incidenta prevederilor sectiunilor a 4-a si a 5-a ale cap. I din prezentul titlu doar urmatoarele produse energetice:

a) produsele cu codurile NC de la 1507 la 1518, daca acestea sunt destinate utilizarii drept combustibil pentru încalzire sau combustibil pentru motor;

b) produsele cu codurile NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 si 2707 50;

c) produsele cu codurile NC de la 2710 11 la 2710 19 69. Pentru produsele cu codurile NC 2710 11 21, 2710 11 25 si 2710 19 29, prevederile sectiunii a 5-a se vor aplica numai circulatiei comerciale în vrac;

d) produsele cu codurile NC 2711, cu exceptia 2711 11, 2711 21 si 2711 29;

e) produsele cu codul NC 2901 10;

f) produsele cu codurile NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 si 2902 44;

g) produsele cu codul NC 2905 11 00, care nu sunt de origine sintetica, daca acestea sunt destinate utilizarii drept combustibil pentru încalzire sau combustibil pentru motor;

h) produsele cu codul NC 3824 90 99, daca acestea sunt destinate utilizarii drept combustibil pentru încalzire sau combustibil pentru motor.

(3) Produsele energetice pentru care se datoreaza accize sunt:

a) benzina cu plumb cu codurile NC 2710 11 31, 2710 11 51 si 2710 11 59;

b) benzina fara plumb cu codurile NC 2710 11 31, NC 2710 11 41, 2710 11 45 si 2710 11 49;

c) motorina cu codurile NC de la 2710 19 41 pâna la 2710 19 49;

d) petrol lampant (kerosen) cu codurile NC 2710 19 21 si 2710 19 25;

e) gazul petrolier lichefiat cu codurile NC de la 2711 12 11 pâna la 2711 19 00;

f) gazul natural cu codurile NC 2711 11 00 si 2711 21 00;

g) pacura cu codurile NC de la 2710 19 61 pâna la 2710 19 69;

h) carbune si cocs cu codurile NC 2701, 2702 si 2704.

(4) Produsele energetice, altele decât cele de la alin. (3), sunt supuse unei accize daca sunt destinate a fi utilizate, puse în vânzare ori utilizate drept combustibil pentru încalzire sau combustibil pentru motor. Nivelul accizei va fi fixat în functie de destinatie, la nivelul aplicabil combustibilului pentru încalzire sau combustibilului pentru motor echivalent.

(5) Pe lânga produsele energetice prevazute la alin. (1), orice produs destinat a fi utilizat, pus în vânzare ori utilizat drept combustibil pentru motor sau ca aditiv ori pentru a creste volumul final al combustibilului pentru motor este accizat la nivelul combustibilului pentru motor echivalent.

(6) Pe lânga produsele energetice prevazute la alin. (1), orice alt produs, cu exceptia turbei, destinat a fi utilizat, pus în vânzare sau utilizat pentru încalzire, este accizat cu acciza aplicabila produsului energetic echivalent.

(7) Consumul de produse energetice în incinta unui loc de productie de produse energetice nu reprezinta eliberare pentru consum atunci când se efectueaza în scopuri de productie. Când acest consum se efectueaza în alte scopuri decât cel de productie si, în special, pentru propulsia vehiculelor, se considera eliberare pentru consum."

154.Dupa articolul 175 se introduc patru noi articole, articolele 1751-1754, cu urmatorul cuprins:

"Art. 1751: Gaz natural

(1) Gazul natural va fi supus accizelor, iar acciza va deveni exigibila la momentul livrarii acestui produs de catre furnizorii autorizati potrivit legii, direct catre consumatorii finali.

(2) Operatorii economici autorizati în domeniul gazului natural au obligatia de a se înregistra la autoritatea fiscala competenta, în conditiile prevazute în norme.

Art. 1752: Carbune si cocs

(1) Carbunele si cocsul vor fi supuse accizelor, iar acciza va deveni exigibila la momentul livrarii acestor produse de catre companiile de extractie si, respectiv, de productie.

(2) Companiile de extractie a carbunelui si cele de productie a cocsului, în calitate de operatori cu produse accizabile, au obligatia de a se înregistra la autoritatea fiscala competenta, în conditiile prevazute în norme.

Art. 1753: Energie electrica

(1) În întelesul prezentului titlu, energia electrica este produsul cu codul NC 2716.

(2) Energia electrica va fi supusa accizelor, iar acciza va deveni exigibila la momentul facturarii energiei electrice furnizate catre consumatorii finali.

(3) Nu sunt considerate ca fiind eliberare pentru consum consumul de electricitate destinat productiei de energie electrica, productiei combinate de energie electrica si energie termica, precum si consumul utilizat pentru mentinerea capacitatii de a produce, de a transporta si de a distribui energie electrica, în limitele stabilite de Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei.

(4) Operatorii economici autorizati în domeniul energiei electrice au obligatia de a se înregistra la autoritatea fiscala competenta, în conditiile prevazute în norme.

Art. 1754: Exceptii

(1) Prevederile privind accizarea nu se vor aplica pentru:

1. caldura rezultata si produsele cu codurile NC 4401 si 4402;

2. urmatoarele utilizari de produse energetice si energie electrica:

a) produsele energetice utilizate în alte scopuri decât în calitate de combustibil pentru motor sau combustibil pentru încalzire;

b) utilizarea duala a produselor energetice.

Un produs energetic este utilizat dual atunci când este folosit atât în calitate de combustibil pentru încalzire, cât si în alte scopuri decât pentru motor sau pentru încalzire.

Utilizarea produselor energetice pentru reducerea chimica si în procesele electrolitic si metalurgic se considera a fi utilizare duala;

c) energia electrica utilizata în principal în scopul reducerii chimice în procesele electrolitic si metalurgic;

d) energia electrica, atunci când reprezinta mai mult de 50% din costul unui produs, potrivit prevederilor din norme;

e) procesele mineralogice, potrivit prevederilor din norme.

(2) Nu se considera productie de produse energetice:

a) operatiunile pe durata carora sunt obtinute accidental mici cantitati de produse energetice, potrivit prevederilor din norme;

b) operatiunile prin care utilizatorul unui produs energetic face posibila refolosirea sa în cadrul întreprinderii sale, cu conditia ca acciza deja platita pentru un asemenea produs sa nu fie mai mica decât acciza care poate fi cuvenita, daca produsul energetic refolosit va fi pasibil de impunere;

c) o operatie constând din amestecul - în afara unui loc de productie sau a unui antrepozit fiscal - al produselor energetice cu alte produse energetice sau alte materiale, cu conditia ca:

1. accizele asupra componentelor sa fi fost platite anterior; si

2. suma platita sa nu fie mai mica decât suma accizei care ar putea sa fie aplicata asupra amestecului.

(3) Conditia prevazuta la alin. (2) lit. c) pct. 1 nu se va aplica daca acel amestec este scutit pentru o utilizare specifica."

155.Articolul 176 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 176: Nivelul accizelor

(1) Nivelul accizelor armonizate în perioada 2007-2010 este cel prevazut în anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul titlu.

(2) Nivelul accizelor prevazut la nr. cit 5-9 din anexa nr. 1 cuprinde si contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate prevazute la titlul XI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii. Sumele aferente acestei contributii se vireaza în contul Ministerului Sanatatii Publice.

(3) Pentru produsele energetice pentru care nivelul accizelor este stabilit la 1.000 litri, volumul va fi masurat la o temperatura de 15°C.

(4) Pentru motorina destinata utilizarii în agricultura se aplica o acciza redusa.

(5) Nivelul si conditiile privind aplicarea accizei reduse se stabilesc prin hotarâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice."

156.La articolul 177, alineatele (1) si (11) vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 177

(1) Pentru tigarete, acciza datorata este egala cu suma dintre acciza specifica si acciza ad valorem, dar nu mai putin de 91% din acciza aferenta tigaretelor din categoria de pret cea mai vânduta, care reprezinta acciza minima. Când suma dintre acciza specifica si acciza ad valorem este mai mica decât acciza minima, se plateste acciza minima.

(11) Semestrial, prin ordin al ministrului, Ministerul Finantelor Publice va stabili nivelul accizei minime în functie de evolutia accizei aferente tigaretelor din categoria de pret cea mai vânduta."

157.Articolul 178 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 178: Reguli generale

(1) Productia si/sau depozitarea produselor accizabile, acolo unde acciza nu a fost platita, pot avea loc numai într-un antrepozit fiscal.

(2) Un antrepozit fiscal poate fi folosit numai pentru producerea si/sau depozitarea de produse accizabile.

(3) Antrepozitul fiscal nu poate fi folosit pentru vânzarea cu amanuntul a produselor accizabile.

(4) Detinerea de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal, pentru care nu se poate face dovada platii accizelor, atrage plata acestora.

(5) Fac exceptie de la prevederile alin. (3) antrepozitele fiscale care livreaza produse energetice catre avioane si nave sau furnizeaza produse accizabile din magazinele duty free, în conditiile prevazute în norme.

(6) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) micii producatori de vinuri linistite care produc în medie mai putin de 200 hl de vin pe an."

158.Articolul 179 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 179: Cererea de autorizare ca antrepozit fiscal

(1) Un antrepozit fiscal poate functiona numai pe baza autorizatiei valabile emise de autoritatea fiscala competenta.

(2) În vederea obtinerii autorizatiei, pentru ca un loc sa functioneze ca antrepozit fiscal, persoana care intentioneaza sa fie antrepozitar autorizat pentru acel loc trebuie sa depuna o cerere la autoritatea fiscala competenta, în modul si sub forma prevazute în norme.

(3) Cererea trebuie sa contina informatii si sa fie însotita de documente cu privire la:

a) amplasarea si natura locului;

b) tipurile si cantitatea de produse accizabile estimate a fi produse si/sau depozitate în decursul unui an;

c) identitatea si alte informatii cu privire la persoana care urmeaza sa-si desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat;

d) capacitatea persoanei care urmeaza a fi antrepozitar autorizat de a satisface cerintele prevazute la art. 183.

(4) Prevederile alin. (3) se vor adapta potrivit specificului de activitate ce urmeaza a se desfasura în antrepozitul fiscal, conform precizarilor din norme.

(5) Persoana care intentioneaza sa fie antrepozitar autorizat va prezenta, de asemenea, o copie a contractului de administrare sau a actelor de proprietate ale sediului unde locul este amplasat.

(6) Persoana care îsi manifesta în mod expres intentia de a fi antrepozitar autorizat pentru mai multe antrepozite fiscale poate depune la autoritatea fiscala competenta o singura cerere. Cererea va fi însotita de documentele prevazute de prezentul titlu, aferente fiecarei locatii."

159.Articolul 180 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 180: Conditii de autorizare

(1) Autoritatea fiscala competenta elibereaza autorizatia de antrepozit fiscal pentru un loc numai daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii:

a) locul urmeaza a fi folosit pentru producerea, îmbutelierea, ambalarea, primirea, detinerea, depozitarea si/sau expedierea produselor accizabile. În cazul unui loc ce va fi autorizat numai ca antrepozit fiscal de depozitare, cantitatea de produse accizabile depozitata trebuie sa fie mai mare decât cantitatea prevazuta în norme, diferentiata în functie de grupa de produse depozitate si de accizele potentiale aferente;

b) locul este amplasat, construit si echipat astfel încât sa se previna scoaterea produselor accizabile din acest loc fara plata accizelor, conform prevederilor din norme;

c) locul nu va fi folosit pentru vânzarea cu amanuntul a produselor accizabile;

d) în cazul unei persoane fizice care urmeaza sa-si desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat, aceasta sa nu fi fost condamnata în mod definitiv pentru infractiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals, înselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare ori luare de mita în România sau în oricare dintre statele straine în care aceasta a avut domiciliul/rezidenta în ultimii 5 ani, sa nu fi fost condamnata pentru o infractiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau pentru orice alta fapta contra regimului fiscal, reglementata de Codul penal al României, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) în cazul unei persoane juridice care urmeaza sa-si desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat, administratorii acestor persoane juridice sa nu fi fost condamnati în mod definitiv pentru infractiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals, înselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare ori luare de mita în România sau în oricare dintre statele straine în care aceasta a avut domiciliul/rezidenta în ultimii 5 ani, sa nu fi fost condamnata pentru o infractiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 86/2006, de Legea nr. 241/2005, de Legea nr. 82/1991, republicata, de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau pentru orice alta fapta contra regimului fiscal, reglementata de Codul penal al României, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;

f) persoana care urmeaza sa îsi desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat trebuie sa dovedeasca ca poate îndeplini cerintele prevazute la art. 183.

(2) Prevederile alin. (1) vor fi adaptate corespunzator pe grupe de produse accizabile si categorii de antrepozitari, conform precizarilor din norme.

(3) Locurile aferente rezervei de stat si rezervei de mobilizare se asimileaza antrepozitelor fiscale de depozitare, potrivit prevederilor din norme."

160.Articolul 181 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 181: Autorizarea ca antrepozit fiscal

(1) Autoritatea fiscala competenta va notifica în scris autorizarea ca antrepozit fiscal, în termen de 60 de zile de la data depunerii documentatiei complete de autorizare.

(2) Autorizatia va contine urmatoarele:

a) elementele de identificare ale antrepozitarului autorizat;

b) descrierea si amplasarea locului antrepozitului fiscal;

c) tipul produselor accizabile si natura activitatii;

d) capacitatea maxima de depozitare, în cazul antrepozitelor fiscale utilizate numai pentru operatiuni de depozitare;

e) nivelul garantiei;

f) perioada de valabilitate a autorizatiei;

g) orice alte informatii relevante pentru autorizare.

(3) În cazul antrepozitelor fiscale autorizate pentru depozitare, capacitatea maxima de depozitare a antrepozitului fiscal propus va fi determinata de comun acord cu autoritatea fiscala competenta, în conformitate cu precizarile din norme. Odata determinata, aceasta nu va putea fi depasita în conditiile autorizarii existente. Daca aceasta capacitate de depozitare depaseste maximul stabilit în autorizatie, va fi necesar ca, în termen de 15 zile de la modificarea capacitatii de depozitare initiale, sa se solicite o aprobare pentru circumstantele schimbate.

(4) Autorizatiile pot fi modificate de catre autoritatea fiscala competenta.

(5) Înainte de a fi modificata autorizatia, autoritatea fiscala competenta trebuie sa-l informeze pe antrepozitarul autorizat asupra modificarii propuse si asupra motivelor acesteia.

(6) Antrepozitarul autorizat poate solicita autoritatii fiscale competente modificarea autorizatiei, în conditiile prevazute în norme.

(7) Procedura de autorizare a antrepozitelor fiscale nu intra sub incidenta prevederilor legale privind procedura aprobarii tacite."

161.Articolul 183 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 183: Obligatiile antrepozitarului autorizat

(1) Orice antrepozitar autorizat are obligatia de a îndeplini urmatoarele cerinte:

a) sa depuna la autoritatea fiscala competenta, daca se considera necesar, o garantie, în cazul productiei, transformarii si detinerii de produse accizabile, precum si o garantie obligatorie pentru circulatia acestor produse, în conditiile stabilite prin norme;

b) sa instaleze si sa mentina încuietori, sigilii, instrumente de masura sau alte instrumente similare adecvate, necesare asigurarii securitatii produselor accizabile amplasate în antrepozitul fiscal;

c) sa tina evidente exacte si actualizate cu privire la materiile prime, lucrarile în derulare si produsele accizabile finite, produse sau primite în antrepozitele fiscale si expediate din antrepozitele fiscale, si sa prezinte evidentele corespunzatoare, la cererea autoritatilor fiscale competente;

d) sa tina un sistem corespunzator de evidenta a stocurilor din antrepozitul fiscal, inclusiv un sistem de administrare, contabil si de securitate;

e) sa asigure accesul autoritatilor fiscale competente în orice zona a antrepozitului fiscal, în orice moment în care antrepozitul fiscal este în exploatare si în orice moment în care antrepozitul fiscal este deschis pentru primirea sau expedierea produselor;

f) sa prezinte produsele accizabile pentru a fi inspectate de autoritatile fiscale competente, la cererea acestora;

g) sa asigure în mod gratuit un birou în incinta antrepozitului fiscal, la cererea autoritatilor fiscale competente;

h) sa cerceteze si sa raporteze catre autoritatile fiscale competente orice pierdere, lipsa sau neregularitate cu privire la produsele accizabile;

i) sa înstiinteze autoritatile fiscale competente cu privire la orice extindere sau modificare propusa a structurii antrepozitului fiscal, precum si a modului de operare în acesta, care poate afecta cuantumul garantiei constituite potrivit prevederilor lit. a);

j) sa înstiinteze autoritatea fiscala competenta despre orice modificare adusa datelor initiale în baza carora a fost emisa autorizatia de antrepozitar, în termen de 30 de zile de la data înregistrarii modificarii;

k) pentru antrepozitele fiscale în care se vor desfasura activitati care se supun reglementarii din punctul de vedere al protectiei mediului, este obligatorie obtinerea autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu, conform prevederilor legislatiei în vigoare;

l) sa se conformeze cu alte cerinte impuse prin norme.

(2) Prevederile alin. (1) vor fi adaptate corespunzator pe grupe de produse accizabile si categorii de antrepozitari, conform precizarilor din norme."

162.Articolul 184 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 184: Regimul de transfer al autorizatiei

(1) Autorizatiile sunt emise numai pentru antrepozitarii autorizati numiti si nu sunt transferabile.

(2) Atunci când are loc vânzarea locului, autorizatia nu va fi transferata în mod automat noului proprietar. Noul posibil antrepozitar autorizat trebuie sa depuna o cerere de autorizare."

163.Articolul 185 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 185: Anularea, revocarea si suspendarea autorizatiei

(1) Autoritatea fiscala competenta poate anula autorizatia pentru un antrepozit fiscal atunci când i-au fost oferite informatii inexacte sau incomplete în legatura cu autorizarea antrepozitului fiscal.

(2) Autoritatea fiscala competenta poate revoca autorizatia pentru un antrepozit fiscal în urmatoarele situatii:

a) în cazul unui antrepozitar autorizat, persoana fizica, daca:

1. persoana a decedat;

2. persoana a fost condamnata printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva, în România sau într-un stat strain, pentru infractiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals, înselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita ori o infractiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 86/2006, de Legea nr. 241/2005, de Legea nr. 82/1991, republicata, de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau pentru orice alta fapta contra regimului fiscal, reglementata de Codul penal al României, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;

3. activitatea desfasurata este în situatie de faliment sau lichidare;

b) în cazul unui antrepozitar autorizat, care este persoana juridica, daca:

1. în legatura cu persoana juridica a fost deschisa o procedura de faliment ori de lichidare; sau

2. oricare dintre administratorii persoanei juridice a fost condamnat printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva, în România sau într-un stat strain, pentru infractiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals, înselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita ori o infractiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 86/2006, de Legea nr. 241/2005, de Legea nr. 82/1991, republicata, de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau pentru orice alta fapta contra regimului fiscal, reglementata de Codul penal al României, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) antrepozitarul autorizat nu respecta oricare dintre cerintele prevazute la art. 183 sau la art. 195-198;

d) când antrepozitarul încheie un act de vânzare a locului;

e) pentru situatia prevazuta la alin. (9);

f) pe durata unei perioade continue de minimum 6 luni, cantitatea de produse accizabile depozitata în antrepozitul fiscal este mai mica decât cantitatea prevazuta în norme, conform art. 180 alin. (1) lit. a).

(3) Autoritatea fiscala competenta poate revoca autorizatia pentru un antrepozit fiscal si în cazul în care s-a pronuntat o hotarâre definitiva pentru o infractiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 86/2006, de Legea nr. 241/2005, de Legea nr. 82/1991, republicata, de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau pentru orice alta fapta contra regimului fiscal, reglementata de Codul penal al României, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) La propunerea organelor de control, autoritatea fiscala competenta poate suspenda autorizatia pentru un antrepozit fiscal, astfel:

a) pe o perioada de 1 -6 luni, în cazul în care s-a constatat savârsirea uneia dintre faptele contraventionale ce atrag suspendarea autorizatiei;

b) pâna la solutionarea definitiva a cauzei penale, în cazul în care a fost pusa în miscare actiunea penala pentru o infractiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 86/2006, de Legea nr. 241/2005, de Legea nr. 82/1991, republicata, de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau pentru orice alta fapta contra regimului fiscal, reglementata de Codul penal al României, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) Decizia prin care autoritatea fiscala competenta a hotarât suspendarea, revocarea sau anularea autorizatiei de antrepozit fiscal va fi comunicata si antrepozitarului detinator al autorizatiei.

(6) Antrepozitarul autorizat nemultumit poate contesta decizia de suspendare, revocare sau anulare a autorizatiei pentru un antrepozit fiscal, potrivit legislatiei în vigoare.

(7) Decizia de suspendare, revocare sau anulare a autorizatiei de antrepozit fiscal produce efecte de la data comunicarii sau de la o alta data cuprinsa în aceasta, dupa caz.

(8) Contestarea deciziei de suspendare, revocare sau anulare a autorizatiei de antrepozit fiscal suspenda efectele juridice ale acestei decizii pe perioada solutionarii contestatiei în procedura administrativa.

(9) În cazul în care antrepozitarul autorizat doreste sa renunte la autorizatia pentru un antrepozit fiscal, acesta are obligatia sa notifice acest fapt la autoritatea fiscala competenta cu cel putin 60 de zile înainte de data de la care renuntarea la autorizatie îsi produce efecte.

(10) În cazul anularii autorizatiei, cererea pentru o noua autorizatie poate fi depusa numai dupa o perioada de cel putin 5 ani de la data anularii.

(11) În cazul revocarii autorizatiei, cererea pentru o noua autorizatie poate fi depusa numai dupa o perioada de cel putin 6 luni de la data revocarii.

(12) Antrepozitarii autorizati, carora le-a fost suspendata, revocata sau anulata autorizatia si care detin stocuri de produse accizabile la data suspendarii, revocarii ori anularii, pot valorifica produsele înregistrate în stoc - materii prime, semifabricate, produse finite - numai cu acordul autoritatii fiscale competente, în conditiile prevazute de norme."

164.Dupa articolul 185 se introduce o noua sectiune, sectiunea a 41-a, cu articolele 1851 si 1852, cu urmatorul cuprins:

"SECTIUNEA 41: Operatorul înregistrat si operatorul neînregistrat

Art. 1851: Operatorul înregistrat

(1) Operatorul înregistrat înainte de primirea produselor trebuie sa fie înregistrat la autoritatea fiscala competenta, în conditiile prevazute în norme.

(2) Operatorul înregistrat trebuie sa respecte urmatoarele conditii:

a) sa garanteze plata accizelor în conditiile fixate de autoritatea fiscala competenta;

b) sa tina contabilitatea livrarilor de produse;

c) sa prezinte produsele oricând i se cere aceasta de catre organele de control;

d) sa accepte orice monitorizare sau verificare a stocului.

(3) Pentru operatorii înregistrati, acciza va deveni exigibila la momentul receptionarii produselor.

Art. 1852: Operatorul neînregistrat

Operatorul neînregistrat are urmatoarele obligatii:

a) sa dea o declaratie la autoritatea fiscala competenta, înainte de expedierea produselor de catre antrepozitarul autorizat, si sa garanteze plata accizelor, în conditiile prevazute în norme;

b) sa plateasca acciza în ziua lucratoare imediat urmatoare celei în care au fost receptionate produsele;

c) sa accepte orice control ce permite autoritatii fiscale competente sa se asigure de primirea produselor si de plata accizelor aferente."

165.Articolul 186 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 186: Deplasarea produselor accizabile aflate în regim suspensiv

(1) Antrepozitarii autorizati de catre autoritatile fiscale competente ale unui stat membru sunt recunoscuti ca fiind autorizati atât pentru circulatia nationala, cât si pentru circulatia intracomunitara a produselor accizabile.

(2) Pe durata deplasarii unui produs accizabil, acciza se suspenda daca sunt satisfacute urmatoarele cerinte:

a) deplasarea are loc între:

1. doua antrepozite fiscale;

2. un antrepozit fiscal si un operator înregistrat;

3. un antrepozit fiscal si un operator neînregistrat;

b) produsul este însotit de minimum 3 exemplare ale unui document administrativ de însotire, care satisface cerintele prevazute în norme;

c) ambalajul în care este deplasat produsul are la exterior marcaje care identifica tipul si cantitatea produsului aflat în interior;

d) containerul în care este deplasat produsul este sigilat corespunzator, conform prevederilor din norme;

e) autoritatea fiscala competenta a primit garantia pentru plata accizelor aferente produsului."

166.Articolul 187 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 187: Documentul administrativ de însotire

(1) Deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv este permisa numai atunci când este însotita de documentul administrativ de însotire. Modelul documentului administrativ de însotire va fi prevazut în norme.

(2) În cazul deplasarii produselor accizabile în regim suspensiv, acest document se întocmeste în 5 exemplare, utilizate dupa cum urmeaza:

a) primul exemplar ramâne la antrepozitul fiscal expeditor;

b) exemplarele 2, 3 si 4 ale documentului însotesc produsele accizabile pe parcursul miscarii pâna la antrepozitul fiscal primitor, operatorul înregistrat sau operatorul neînregistrat. La sosirea produselor la locul de destinatie, acestea trebuie sa fie completate de catre primitor si sa fie certificate de catre autoritatea fiscala competenta în raza careia îsi desfasoara activitatea primitorul, cu exceptiile prevazute în norme. Dupa certificare, exemplarul 2 al documentului administrativ de însotire se pastreaza de catre acesta, exemplarul 3 se transmite expeditorului, iar exemplarul 4 se transmite si ramâne la autoritatea fiscala competenta a primitorului;

c) exemplarul 5 se transmite de catre expeditor, la momentul expedierii produselor, autoritatii fiscale competente în raza careia acesta îsi desfasoara activitatea.

(3) Antrepozitul fiscal primitor, operatorul înregistrat sau operatorul neînregistrat are obligatia de a transmite antrepozitului fiscal expeditor exemplarul 3 al documentului administrativ de însotire, în conformitate cu legislatia statului membru al expeditorului."

167.Articolul 188 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 188: Primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv

Pentru un produs în regim suspensiv care este deplasat, acciza continua sa fie suspendata la primirea produsului, daca sunt satisfacute urmatoarele cerinte:

a) produsul accizabil este plasat în antrepozitul fiscal sau expediat catre alt antrepozit fiscal, potrivit cerintelor prevazute la art. 186 alin. (2);

b) antrepozitul fiscal primitor înscrie pe fiecare exemplar al documentului administrativ de însotire tipul si cantitatea fiecarui produs accizabil primit, precum si orice discrepanta între produsul accizabil primit si produsul accizabil înscris în documentele administrative de însotire, semnând si înscriind data pe fiecare exemplar al documentului;

c) antrepozitul fiscal primitor trebuie sa obtina de la autoritatea fiscala competenta certificarea documentului administrativ de însotire a produselor accizabile primite, cu exceptiile prevazute în norme;

d) în termen de 15 zile urmatoare lunii de primire a produselor de catre antrepozitul fiscal primitor, acesta returneaza exemplarul 3 al documentului administrativ de însotire antrepozitului fiscal expeditor."

168.Articolul 189 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 189: Regimul accizelor pe durata deplasarii

(1) În cazul oricarei abateri de la cerintele prevazute la art. 186-188, acciza se datoreaza de catre persoana care a expediat produsul accizabil.

(2) Orice persoana care expediaza un produs accizabil aflat în regim suspensiv este exonerata de obligatia de plata a accizelor pentru acel produs, daca primeste de la destinatarul produsului, respectiv antrepozitul fiscal, operatorul înregistrat sau operatorul neînregistrat, primitor, exemplarul 3 al documentului administrativ de însotire, certificat în mod corespunzator."

169.Dupa articolul 189 se introduce un nou articol, articolul 1891, cu urmatorul cuprins:

"Art. 1891: Descarcarea documentului administrativ de însotire

Daca o persoana care a expediat un produs accizabil în regim suspensiv nu primeste documentul administrativ de însotire certificat, în termen de 45 de zile de la data expedierii produsului, are datoria de a înstiinta în urmatoarele 5 zile autoritatea fiscala competenta cu privire la acest fapt si de a plati accizele pentru produsul respectiv, în termen de 7 zile de la data expirarii termenului de primire a acelui document."

170.Articolul 190 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 190: Deplasarea produselor energetice prin conducte fixe

În cazul produselor energetice deplasate în regim suspensiv prin conducte fixe, pe lânga respectarea prevederilor art. 188 si 189, antrepozitul fiscal expeditor are obligatia de a asigura autoritatilor fiscale competente, la cererea acestora, informatii exacte si actuale cu privire la deplasarea produselor energetice."

171.Articolul 191 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 191: Deplasarea unui produs accizabil între un antrepozit fiscal si un birou vamal

(1) În cazul deplasarii unui produs accizabil între un antrepozit fiscal din România si un birou vamal de iesire din teritoriul comunitar sau între un birou vamal de intrare în teritoriul comunitar si un antrepozit fiscal din România, acciza se suspenda daca sunt îndeplinite conditiile prevazute de norme. Aceste conditii sunt în conformitate cu principiile prevazute la art. 186-190.

(2) În cazul deplasarii unui produs accizabil între un antrepozit fiscal din România si un birou vamal de iesire din teritoriul comunitar, regimul suspensiv este descarcat prin dovada emisa de biroul vamal de iesire din teritoriul comunitar, care confirma ca produsele au parasit efectiv acest teritoriu. Acel birou vamal trebuie sa trimita înapoi expeditorului exemplarul certificat al documentului administrativ de însotire care îi este destinat, în termen de 15 zile de la data realizarii efective a exportului."

172.La articolul 192, alineatele (6) si (7) vor avea urmatorul cuprins:

"(6) În cazul unui produs energetic, pentru care acciza nu a fost anterior exigibila, acciza devine exigibila la data la care produsul energetic este oferit spre vânzare ori la care este utilizat drept combustibil pentru motor sau combustibil pentru încalzire.

(7) În cazul unui produs accizabil, pentru care acciza nu a fost anterior exigibila si care este depozitat într-un antrepozit fiscal pentru care se revoca ori se anuleaza autorizatia, acciza devine exigibila la data comunicarii revocarii sau anularii autorizatiei pentru produsele accizabile ce pot fi eliberate pentru consum."

173.Dupa articolul 192 se introduce un nou articol, articolul 1921, cu urmatorul cuprins:

"Art. 1921: Restituiri de accize

(1) Pentru produsele energetice contaminate sau combinate în mod accidental, returnate antrepozitului fiscal pentru reciclare, accizele platite vor putea fi restituite în conditiile prevazute în norme.

(2) Pentru bauturile alcoolice si produsele din tutun retrase de pe piata, daca starea sau vechimea acestora le face improprii consumului, accizele platite pot fi restituite în conditiile prevazute în norme.

(3) Acciza restituita nu poate depasi suma efectiv platita."

174.Dupa articolul 1921 se introduce o noua sectiune, sectiunea a 51-a, cu articolele 1922 si 1923, cu urmatorul cuprins:

"SECTIUNEA 51: Lipsuri si nereguli pe parcursul circulatiei intracomunitare în regim suspensiv a produselor accizabile

Art. 1922: Lipsuri pe timpul suspendarii

(1) Antrepozitarii autorizati beneficiaza de scutire pentru pierderile de natura celor prevazute la art. 192 alin. (4), intervenite pe timpul transportului intracomunitar al produselor în regim suspensiv. În acest caz, pierderile trebuie dovedite, conform regulilor statului membru de destinatie. Aceste scutiri se aplica, de asemenea, si operatorilor înregistrati si neînregistrati pe timpul transportului în regim suspensiv.

(2) Fara a contraveni dispozitiilor art. 1923, în cazul lipsurilor, altele decât pierderile la care se refera alin. (1), si în cazul pierderilor pentru care nu sunt acordate scutirile prevazute la alin. (1), acciza va fi stabilita pe baza cotelor aplicabile în statele membre respective, în momentul în care pierderile - corect stabilite de catre autoritatile fiscale competente - s-au produs sau, daca este necesar, la momentul când lipsa a fost înregistrata.

(3) Lipsurile la care se face referire la alin. (2) si pierderile care nu sunt scutite conform prevederilor alin. (1) vor fi, în toate cazurile, indicate de autoritatile fiscale competente pe versoul exemplarului documentului administrativ de însotire care va fi returnat expeditorului, potrivit procedurii stabilite prin norme.

Art. 1923: Nereguli si abateri

(1) Daca o neregula sau o abatere s-a comis în timpul circulatiei, implicând si exigibilitatea accizelor, aceasta se va datora, în statul membru unde a avut loc abaterea sau neregula, de catre persoana fizica sau juridica din tara de provenienta care a garantat plata accizei pentru circulatie, fara ca aceasta sa impieteze asupra începerii procedurilor penale.

(2) Daca acciza este platita în alt stat membru decât cel de provenienta a produselor, statul membru care a încasat accizele va informa autoritatile fiscale competente ale tarii de provenienta.

(3) Daca pe durata transportului o neregula sau abatere a fost depistata, neputându-se stabili unde a avut loc, atunci se considera ca abaterea a avut loc pe teritoriul statului membru unde aceasta a fost depistata.

(4) Atunci când produsele supuse accizelor nu ajung la destinatie si nu este posibila stabilirea locului în care s-a comis abaterea sau neregula, aceasta se va considera a fi fost comisa în statul membru de livrare a produselor, care va colecta acciza cu cota în vigoare la data la care produsele au fost livrate, în afara de situatia în care, într-o perioada de 4 luni de la data livrarii produselor, se prezinta dovezi care sa asigure autoritatile fiscale competente de corectitudinea tranzactiei ori sa aduca lamuriri asupra locului unde s-a produs efectiv abaterea sau neregula.

(5) Daca, înainte de expirarea perioadei de 3 ani de la data la care documentul administrativ de însotire a fost întocmit, statul membru unde a avut loc efectiv abaterea sau neregula este stabilit cu certitudine, acel stat membru va colecta acciza prin aplicarea cotei în vigoare la data la care bunurile au fost livrate. În acest caz, imediat ce dovada colectarii taxei a fost prezentata, acciza platita initial va fi rambursata."

175.Dupa articolul 1923 se introduce o noua sectiune, sectiunea a 52-a, cu articolele 1924-19210, cu urmatorul cuprins:

"SECTIUNEA 52: Deplasarea intracomunitara a produselor cu accize platite

Art. 1924: Produse cu accize platite, utilizate în scopuri comerciale în România

(1) În cazul în care produsele supuse accizelor, care au fost eliberate deja în consum într-un stat membru, sunt detinute în scopuri comerciale în România, acciza va fi perceputa în România.

(2) Sunt considerate scopuri comerciale toate scopurile, altele decât nevoile proprii ale persoanelor fizice.

(3) Acciza este datorata, dupa caz, de catre comerciantul din România sau de persoana care primeste produsele pentru utilizare în România.

(4) Produsele prevazute la alin. (1) circula între statul membru în care au fost deja eliberate în consum si România, însotite de documentul de însotire simplificat.

(5) Comerciantul sau persoana la care se face referire la alin. (3) trebuie sa îndeplineasca urmatoarele cerinte:

a) înaintea expedierii produselor sa dea o declaratie autoritatilor fiscale competente în legatura cu locul unde urmeaza sa fie primite acestea si sa garanteze plata accizelor;

b) sa plateasca accizele, potrivit prevederilor art. 193;

c) sa se supuna oricaror controale care sa permita autoritatii fiscale competente confirmarea primirii efective a marfurilor si plata corespunzatoare a accizelor.

(6) În cazul produselor supuse accizelor, care au fost deja eliberate în consum în România si care sunt livrate într-un alt stat membru, comerciantul care a efectuat livrarea poate beneficia de restituirea accizelor platite în România, conform art. 1926.

Art. 1925: Documentul de însotire simplificat

(1) Documentul de însotire simplificat se întocmeste de catre expeditor în 3 exemplare si se utilizeaza dupa cum urmeaza:

a) primul exemplar ramâne la expeditor;

b) exemplarele 2 si 3 ale documentului de însotire simplificat însotesc produsele accizabile pe timpul transportului pâna la primitor;

c) exemplarul 2 ramâne la primitorul produselor;

d) exemplarul 3 trebuie sa fie restituit expeditorului cu certificarea receptiei si cu mentionarea tratamentului fiscal ulterior al marfurilor în statul membru de destinatie, daca furnizorul solicita în mod expres acest lucru în cadrul unei cereri de restituire de accize.

(2) Modelul documentului de însotire simplificat va fi prevazut în norme.

Art. 1926: Restituirea accizelor pentru produsele cu accize platite

(1) Un comerciant în timpul activitatii sale poate sa solicite restituirea accizelor aferente produselor accizabile care au fost eliberate în consum în România, atunci când aceste produse sunt destinate consumului în alt stat membru, cu respectarea urmatoarelor conditii:

a) înainte de eliberarea produselor, comerciantul expeditor trebuie sa faca o cerere de restituire la autoritatea fiscala competenta si sa faca dovada ca acciza a fost platita;

b) livrarea produselor catre statul membru de destinatie se face în conformitate cu prevederile art. 1924;

c) comerciantul expeditor trebuie sa prezinte autoritatii fiscale competente copia returnata a documentului prevazut la art. 1925, certificata de catre destinatar, care trebuie sa fie însotita de un document care sa ateste ca acciza a fost platita în statul membru de destinatie. De asemenea, comerciantul expeditor va prezenta adresa biroului autoritatii fiscale competente din statul membru de destinatie si data de acceptare a declaratiei destinatarului de catre autoritatea fiscala competenta a statului membru de destinatie, împreuna cu numarul de înregistrare a acestei declaratii.

(2) Pentru produsele supuse accizelor, care sunt marcate si eliberate în consum în România, se pot restitui accizele de catre autoritatea fiscala competenta, daca aceasta autoritate a stabilit ca marcajele respective au fost distruse în conditiile prevazute în norme.

(3) În cazurile prevazute la art. 1923, autoritatea fiscala competenta va restitui acciza platita doar atunci când accizele au fost platite anterior în statul membru de destinatie, în conformitate cu procedura prevazuta la art. 1923 alin. (5).

(4) În cazurile mentionate la art. 1928 alin. (1), autoritatea fiscala competenta, la cererea vânzatorului, poate restitui acciza platita atunci când vânzatorul a urmat procedurile prevazute la art. 1928 alin. (4).

Art. 1927: Persoane fizice

(1) Pentru produsele supuse accizelor si eliberate în consum în alt stat membru, achizitionate de catre persoane fizice pentru nevoile proprii si transportate de ele însele, accizele se datoreaza în statul membru în care produsele au fost achizitionate.

(2) Produsele achizitionate de persoane fizice se considera a fi destinate scopurilor comerciale, în conditiile si cantitatile prevazute în norme.

(3) Produsele achizitionate si transportate în cantitati superioare limitelor prevazute în norme si destinate consumului în România se considera a fi achizitionate în scopuri comerciale si, în acest caz, se datoreaza acciza în România.

(4) Acciza devine exigibila în România si pentru cantitatile de produse energetice eliberate în consum într-un alt stat membru si transportate de persoane fizice sau în numele acestora, folosind modalitati de transport atipic. Se considera modalitati de transport atipic transportul carburantului altfel decât în rezervoarele autovehiculelor sau în canistre de rezerva adecvate, precum si transportul de produse de încalzire lichide altfel decât în autocisterne utilizate în numele comerciantilor profesionisti.

Art. 1928: Vânzarea la distanta

(1) Produsele supuse accizelor, cumparate de catre persoane care nu au calitatea de antrepozitar autorizat sau de operator înregistrat ori neînregistrat si care sunt expediate sau transportate direct ori indirect de catre vânzator sau în numele acestuia, sunt supuse accizelor în statul membru de destinatie. În întelesul prezentului articol, statul membru de destinatie este statul membru în care soseste trimiterea sau transportul de produse accizabile.

(2) Livrarea produselor supuse accizelor, eliberate deja în consum într-un stat membru si care sunt expediate sau transportate direct ori indirect de catre vânzator sau în numele acestuia catre o persoana prevazuta la alin. (1), stabilita într-un alt stat membru, face ca acciza sa fie datorata pentru respectivele produse în statul membru de destinatie. În aceasta situatie, accizele platite în statul membru de provenienta a bunurilor vor fi rambursate la cererea vânzatorului, în conditiile stabilite prin norme.

(3) Acciza statului membru de destinatie va fi datorata de vânzator în momentul efectuarii livrarii.

(4) Statul membru în care vânzatorul este stabilit trebuie sa se asigure ca acesta este în masura sa îndeplineasca urmatoarele cerinte:

a) sa garanteze plata accizelor în conditiile fixate de statul membru de destinatie înaintea expedierii produselor si sa asigure plata accizelor dupa sosirea produselor;

b) sa tina contabilitatea livrarilor de produse.

Art. 1929: Reprezentantul fiscal

(1) Pentru produsele supuse accizelor provenite dintr-un alt stat membru, antrepozitarul autorizat expeditor poate desemna un reprezentant fiscal.

(2) Reprezentantul fiscal trebuie sa fie stabilit în România si înregistrat la autoritatea fiscala competenta.

(3) Reprezentantul fiscal trebuie ca în locul si în numele destinatarului, care nu are calitatea de antrepozitar autorizat, sa respecte urmatoarele cerinte:

a) sa garanteze plata accizelor, în conditiile stabilite de autoritatile fiscale competente din statul membru de destinatie;

b) sa plateasca accizele la momentul receptionarii marfurilor, conform procedurilor stabilite prin norme;

c) sa tina contabilitatea livrarilor de produse;

d) sa indice autoritatii fiscale competente locul în care sunt livrate marfurile.

(4) Pentru situatiile reglementate la art. 1928, vânzatorul poate desemna un reprezentant fiscal, în forma si maniera prevazute la alin. (2) si (3).

Art. 19210: Declaratii privind achizitii si livrari intracomunitare

Operatorii înregistrati si neînregistrati, precum si reprezentantii fiscali au obligatia de a transmite autoritatii fiscale competente o situatie lunara privind achizitiile si livrarile de produse accizabile, pâna la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei la care se refera situatia, în conditiile stabilite prin norme."

176.Dupa articolul 19210 se introduce o noua sectiune, sectiunea a 53-a, cu articolul 19211, cu urmatorul cuprins:

"SECTIUNEA 53: Înregistrarea operatorilor de produse accizabile

Art. 19211: Registrul electronic de date

(1) Autoritatea fiscala competenta va lua masuri pentru întocmirea unei baze de date electronice care sa contina o lista a persoanelor autorizate ca antrepozitari si operatori înregistrati, precum si o lista a locurilor autorizate ca antrepozite fiscale.

(2) Persoanelor autorizate ca antrepozitari si operatori înregistrati, precum si locurilor autorizate ca antrepozite fiscale li se va atribui de catre autoritatea fiscala competenta un cod de accize, a carui configuratie se va face conform prevederilor din norme.

(3) Datele descrise la alin. (1) vor fi comunicate autoritatii fiscale competente din fiecare stat membru. Toate datele vor fi utilizate numai pentru a verifica daca o persoana sau un loc sunt autorizate sau înregistrate.

(4) Autoritatea fiscala competenta va lua masuri pentru ca persoanelor implicate în circulatia intracomunitara a produselor supuse accizelor sa li se permita sa obtina confirmarea informatiilor detinute.

(5) Orice informatie comunicata, indiferent în ce fel, este de natura confidentiala, este supusa obligatiei secretului fiscal si beneficiaza de protectia aplicata informatiilor similare, conform legislatiei nationale a statului membru care o primeste."

177.Articolul 193 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 193: Plata accizelor la bugetul de stat

(1) Accizele sunt venituri la bugetul de stat. Termenul de plata a accizelor este pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care acciza devine exigibila.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), termenul de plata a accizelor este:

a) în cazul operatorilor înregistrati - ziua lucratoare imediat urmatoare celei în care au fost receptionate produsele accizabile;

b) în cazul furnizorilor autorizati de energie electrica sau de gaz natural - data de 25 a lunii urmatoare celei în care a avut loc facturarea catre consumatorul final.

(3) În cazul importului unui produs accizabil, care nu este plasat într-un regim suspensiv, prin derogare de la alin. (1), momentul platii accizelor este momentul înregistrarii declaratiei vamale de import."

178.Articolul 194 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 194: Depunerea declaratiilor de accize

(1) Orice platitor de accize prevazut la prezentul capitol are obligatia de a depune lunar la autoritatea fiscala competenta o declaratie de accize, indiferent daca se datoreaza sau nu plata accizei pentru luna respectiva.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), operatorul neînregistrat are obligatia de a depune declaratia de accize pentru fiecare operatiune în parte.

(3) Declaratiile de accize se depun la autoritatea fiscala competenta de catre antrepozitarii autorizati, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei la care se refera declaratia.

(4) În situatiile prevazute la art. 166 alin. (1) lit. b) si e), trebuie sa se depuna imediat o declaratie de accize la autoritatea fiscala competenta si, prin derogare de la prevederile art. 193, acciza se plateste în ziua lucratoare imediat urmatoare celei în care a fost depusa declaratia."

179.Articolul 195 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 195: Documente fiscale

(1) Pentru produsele accizabile, altele decât cele marcate, care sunt transportate sau detinute în afara antrepozitului fiscal sau a unui antrepozit vamal, originea trebuie sa fie dovedita folosindu-se un document care va fi stabilit prin norme. Documentul nu poate fi mai vechi de 5 zile. Aceasta prevedere nu este aplicabila pentru produsele accizabile transportate sau detinute de catre alte persoane decât comerciantii, în masura în care aceste produse sunt ambalate în pachete destinate vânzarii cu amanuntul.

(2) Toate transporturile de produse accizabile sunt însotite de un document, astfel:

a) miscarea produselor accizabile în regim suspensiv este însotita de documentul administrativ de însotire;

b) miscarea produselor accizabile eliberate pentru consum este însotita de factura ce va reflecta cuantumul accizei, modelul acesteia fiind precizat în norme;

c) transportul de produse accizabile, când acciza a fost platita, este însotit de factura sau aviz de însotire, precum si de documentul de însotire simplificat, dupa caz."

180.Articolul 196 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 196: Evidente contabile

Orice platitor de accize are obligatia de a tine registre contabile precise, conform legislatiei în vigoare, care sa contina suficiente informatii pentru ca autoritatile fiscale sa poata verifica respectarea prevederilor din prezentul titlu."

181.Articolul 197 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 197: Responsabilitatile platitorilor de accize

(1) Orice platitor de accize poarta raspunderea pentru calcularea corecta si plata la termenul legal a accizelor catre bugetul de stat si pentru depunerea la termenul legal a declaratiilor de accize la autoritatea fiscala competenta, conform prevederilor prezentului titlu si celor ale legislatiei vamale în vigoare.

(2) Lunar, pâna la data de 15 a fiecarei luni, pentru luna precedenta, antrepozitarii autorizati pentru productie sunt obligati sa depuna la autoritatea fiscala competenta o situatie, care sa contina informatii cu privire la stocul de materii prime si produse finite la începutul lunii, achizitiile de materii prime, cantitatea fabricata în cursul lunii, stocul de produse finite si materii prime la sfârsitul lunii de raportare si cantitatea de produse livrate, conform modelului prezentat în norme."

182.Articolul 198 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 198: Garantii

(1) Antrepozitarul autorizat - dupa acceptarea conditiilor de autorizare a antrepozitului fiscal -, operatorul înregistrat, operatorul neînregistrat si reprezentantul fiscal au obligatia depunerii la autoritatea fiscala competenta a unei garantii, conform prevederilor din norme, care sa asigure plata accizelor care pot deveni exigibile.

(2) Tipul, modul de calcul, valoarea si durata garantiei vor fi prevazute în norme.

(3) Valoarea garantiei va fi analizata periodic, pentru a reflecta orice schimbari în volumul afacerii sau în nivelul de accize datorat."

183.Articolul 199 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 199: Scutiri generale

(1) Produsele accizabile sunt scutite de la plata accizelor atunci când sunt destinate pentru:

a) livrarea în contextul relatiilor consulare sau diplomatice;

b) organizatiile internationale, recunoscute ca atare de catre autoritatile publice ale României, si membrii acestor organizatii, în limitele si în conditiile stabilite prin conventiile internationale, care pun bazele acestor organizatii, ori prin acorduri încheiate la nivel statal sau guvernamental;

c) fortele armate apartinând oricarui stat parte la Tratatul Atlanticului de Nord (NATO), cu exceptia Fortelor Armate ale României, precum si pentru personalul civil care le însoteste sau pentru aprovizionarea popotelor ori cantinelor acestora;

d) consumul aflat sub incidenta unui acord încheiat cu tari nemembre sau organizatii internationale, cu conditia ca un astfel de acord sa fie permis ori autorizat cu privire la scutirea de taxa pe valoarea adaugata.

(2) Modalitatea si conditiile de acordare a scutirilor prevazute la alin. (1) vor fi reglementate prin norme.

(3) Accizele nu se aplica pentru importul de produse accizabile aflate în bagajul calatorilor si al altor persoane fizice, cu domiciliul în România sau în strainatate, în limitele si în conformitate cu cerintele prevazute de norme."

184.La articolul 200, litera e) a alineatului (1) va avea urmatorul cuprins:

"e) utilizate pentru producerea de arome alimentare destinate prepararii de alimente sau bauturi nealcoolice ce au o concentratie ce nu depaseste 1,2% în volum;"

185.Dupa articolul 200 se introduce un nou articol, articolul 2001, cu urmatorul cuprins:

"Art. 2001: Scutiri pentru tutun prelucrat

(1) Este scutit de la plata accizelor tutunul prelucrat, atunci când este destinat în exclusivitate testelor stiintifice si celor privind calitatea produselor.

(2) Modalitatea si conditiile de acordare a scutirilor prevazute la alin. (1) vor fi reglementate prin norme."

186.La articolul 201, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

"Art. 201

(1) Sunt scutite de la plata accizelor:

a) produsele energetice livrate în vederea utilizarii drept combustibil pentru motor pentru aeronave, altele decât aviatia turistica în scop privat. Prin aviatie turistica în scop privat se întelege utilizarea unei aeronave de catre proprietarul sau sau de catre persoana fizica ori juridica ce o detine cu titlu de închiriere sau cu un alt titlu, în alte scopuri decât cele comerciale si, în special, altele decât transportul de persoane ori de marfuri sau prestari de servicii cu titlu oneros ori pentru nevoile autoritatilor publice;

b) produsele energetice livrate în vederea utilizarii drept combustibil pentru motor pentru navigatia în apele comunitare si pentru navigatia pe caile navigabile interioare, inclusiv pentru pescuit, altele decât pentru navigatia ambarcatiunilor private de agrement. De asemenea, este scutita de la plata accizelor si electricitatea produsa la bordul ambarcatiunilor. Prin ambarcatiune privata de agrement se întelege orice ambarcatiune utilizata de catre proprietarul sau sau de catre persoana fizica ori juridica ce o detine cu titlu de închiriere sau cu un alt titlu, în alte scopuri decât cele comerciale si, în special, altele decât transportul de persoane sau de marfuri ori prestari de servicii cu titlu oneros sau pentru nevoile autoritatilor publice;

c) produsele energetice si energia electrica utilizate pentru productia de energie electrica, precum si energia electrica utilizata pentru mentinerea capacitatii de a produce energie electrica;

d) produsele energetice si energia electrica utilizate pentru productia combinata de energie electrica si energie termica;

e) produsele energetice - gazul natural, carbunele si combustibilii solizi -, folosite de gospodarii si/sau de organizatii de caritate;

f) combustibilii pentru motor utilizati în domeniul productiei, dezvoltarii, testarii si mentenantei aeronavelor si vapoarelor;

g) combustibilii pentru motor utilizati pentru operatiunile de dragare în cursurile de apa navigabile si în porturi;

h) produsele energetice injectate în furnale sau în alte agregate industriale în scop de reducere chimica, ca aditiv la cocsul utilizat drept combustibil principal;

i) produsele energetice care intra în România dintr-o tara terta, continute în rezervorul standard al unui autovehicul cu motor destinat utilizarii drept combustibil pentru acel autovehicul, precum si în containere speciale si destinate utilizarii pentru operarea, în timpul transportului, a sistemelor ce echipeaza acele containere;

j) orice produs energetic care este scos de la rezerva de stat sau rezerva de mobilizare, fiind acordat gratuit în scop de ajutor umanitar;

k) orice produs energetic achizitionat direct de la operatori economici producatori, importatori sau distribuitori, utilizat drept combustibil pentru încalzirea spitalelor, sanatoriilor, azilurilor de batrâni, orfelinatelor si altor institutii de asistenta sociala, institutiilor de învatamânt si lacasurilor de cult;

l) produsele energetice, daca astfel de produse sunt facute din sau contin unul ori mai multe dintre urmatoarele produse:

- produse cuprinse în codurile NC de la 1507 la 1518;

- produse cuprinse în codurile NC 3824 90 55 si de la 3824 90 80 la 3824 90 99 pentru componentele lor produse din biomase;

- produse cuprinse în codurile NC 2207 20 00 si 2905 11 00, care nu sunt de origine sintetica;

- produse obtinute din biomase, inclusiv produse cuprinse în codurile NC 4401 si 4402;

m) energia electrica produsa din surse regenerabile de energie;

n) energia electrica obtinuta de acumulatori electrici, grupurile electrogene mobile, instalatiile electrice amplasate pe vehicule de orice fel, sursele stationare de energie electrica în curent continuu, instalatiile energetice amplasate în marea teritoriala care nu sunt racordate la reteaua electrica si sursele electrice cu o putere activa instalata sub 250 KW;

o) produsele cuprinse la codul NC 2705, utilizate pentru încalzire."

187.La titlul VII "Accize si alte taxe speciale", titlul sectiunii a 8-a din capitolul I "Accize armonizate" va avea urmatorul cuprins:

"Marcarea produselor alcoolice si tutunului prelucrat"

188.La articolul 202, litera b) a alineatului (1) va avea urmatorul cuprins:

"b) tutun prelucrat."

189.Articolul 203 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 203: Responsabilitatea marcarii

Responsabilitatea marcarii produselor accizabile revine antrepozitarilor autorizati, operatorilor înregistrati sau importatorilor autorizati, potrivit precizarilor din norme."

190.La articolul 204, alineatele (3) si (4) vor avea urmatorul cuprins:

"(3) Antrepozitarul autorizat, operatorul înregistrat sau importatorul autorizat are obligatia sa asigure ca marcajele sa fie aplicate la loc vizibil, pe ambalajul individual al produsului accizabil, respectiv pe pachet, cutie sau sticla, astfel încât deschiderea ambalajului sa deterioreze marcajul.

(4) Produsele accizabile marcate cu timbre, banderole deteriorate sau altfel decât s-a prevazut la alin. (2) si (3) vor fi considerate ca nemarcate."

191.Articolul 205 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 205: Eliberarea marcajelor

(1) Autoritatea fiscala competenta aproba eliberarea marcajelor, potrivit procedurii prevazute în norme.

(2) Eliberarea marcajelor se face catre:

a) antrepozitarii autorizati pentru produsele accizabile prevazute la art. 202;

b) operatorii înregistrati care achizitioneaza produsele accizabile prevazute la art. 202;

c) persoanele care importa produsele accizabile prevazute la art. 202, pe baza autorizatiei de importator. Autorizatia de importator se acorda de catre autoritatea fiscala competenta, în conditiile prevazute în norme.

(3) Solicitarea marcajelor se face prin depunerea unei cereri si a unei garantii la autoritatea fiscala competenta, sub forma si în maniera prevazute în norme.

(4) Eliberarea marcajelor se face de catre unitatea specializata pentru tiparirea acestora, desemnata de autoritatea fiscala competenta, potrivit prevederilor din norme.

(5) Contravaloarea marcajelor se asigura de la bugetul de stat, din valoarea accizelor aferente produselor accizabile supuse marcarii, conform prevederilor din norme."

192.Articolul 206 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 206: Confiscarea tutunului prelucrat

(1) Prin derogare de la prevederile în vigoare care reglementeaza modul si conditiile de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privata a statului, tutunurile prelucrate confiscate ori intrate, potrivit legii, în proprietatea privata a statului se predau de catre organul care a dispus confiscarea, pentru distrugere, antrepozitarilor autorizati pentru productia de tutun prelucrat, operatorilor înregistrati sau importatorilor de astfel de produse, dupa cum urmeaza:

a) sortimentele care se regasesc în nomenclatorul de fabricatie al antrepozitarilor autorizati, în nomenclatorul de achizitii al operatorilor înregistrati sau al importatorilor se predau în totalitate acestora;

b) sortimentele care nu se regasesc în nomenclatoarele prevazute la lit. a) se predau în custodie de catre organele care au procedat la confiscare, antrepozitarilor autorizati pentru productia de tutun prelucrat, a caror cota de piata reprezinta peste 5%.

(2) Repartizarea fiecarui lot de tutun prelucrat confiscat, preluarea acestuia de catre antrepozitarii autorizati, operatorii înregistrati si importatori, precum si procedura de distrugere se efectueaza conform normelor.

(3) Fiecare antrepozitar autorizat, operator înregistrat si importator are obligatia sa asigure pe cheltuiala proprie preluarea în custodie, transportul si depozitarea cantitatilor de produse din lotul confiscat care i-a fost repartizat."

193.Sectiunea a 81-a "Înregistrarea operatorilor de produse accizabile", cu articolul 2061, se abroga.

194.Articolul 207 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 207: Sfera de aplicare

Urmatoarele produse sunt supuse accizelor:

a) cafea verde, cu codurile NC 0901 11 00 si 0901 12 00;

b) cafea prajita, inclusiv cafea cu înlocuitori, cu codurile: NC 0901 21 00; 0901 22 00 si 0901 90 90;

c) cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila, cu codurile NC 2101 11 si 2101 12;

d) confectii din blanuri naturale, cu codurile: NC 4303 10 10; 4303 10 90 si 6506 92 00, cu exceptia celor de iepure, oaie, capra;

e) articole din cristal cu codurile: NC 7009 91 00; 7009 92 00; 7013 21; 7013 31; 7013 91; 7018 90; 7020 00 80; 9405 10 50; 9405 20 50; 9405 50 00 si 9405 91;

f) bijuterii din aur si/sau din platina cu codul NC 7113 19 00, cu exceptia verighetelor;

g) produse de parfumerie cu codurile NC 3303 00 10 si 3303 00 90;

h) arme si arme de vânatoare, altele decât cele de uz militar, cu codurile: NC 9302 00 00; 9303; 9304 00 00, cu exceptiile prevazute în lege;

i) iahturi si alte nave si ambarcatiuni cu sau fara motor pentru agrement, cu codurile: NC 8903 10; 8903 91; 8903 92 si 8903 99;

j) motoare cu capacitate de peste 25 CP destinate iahturilor si altor nave si ambarcatiuni pentru agrement, cu codurile: NC 8407 21 10; 8407 21 91; 8407 21 99; 8407 29 20; 8408 10 11; 8408 10 19; 8408 10 22; 8408 10 24; 8408 10 26; 8408 10 28; 8408 10 31; 8408 10 39 si 8408 10 41."

195.Articolul 208 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 208: Nivelul si calculul accizei

(1) Nivelul accizelor în perioada 2007-2011 pentru cafea verde, cafea prajita, inclusiv cafea cu înlocuitori si pentru cafea solubila, inclusiv amestecurile cu cafea solubila, este prevazut în anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul titlu.

(2) Nivelul accizelor în perioada 2007-2010 pentru alte produse este prevazut în anexa nr. 3 care face parte integranta din prezentul titlu.

(3) Pentru iahturi si alte nave si ambarcatiuni cu sau fara motor pentru agrement, nivelul accizelor poate fi între 0 si 50% si va fi stabilit diferentiat pe baza criteriilor prevazute în norme.

(4) Nu intra sub incidenta prevederilor alin. (3):

a) barcile cu sau fara motor cu lungime mai mica de 8 metri si cu motor mai mic de 25 CP;

b) iahturile si alte nave si ambarcatiuni destinate utilizarii în sportul de performanta, în conditiile prevazute în norme.

(5) Pentru motoare cu capacitate de peste 25 CP destinate iahturilor si altor nave si ambarcatiuni pentru agrement, nivelul accizelor poate fi între 0 si 50% si va fi stabilit diferentiat pe baza criteriilor prevazute în norme.

(6) Pentru cafea, cafea cu înlocuitori si cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila, accizele se datoreaza o singura data si se calculeaza prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de masura, asupra cantitatilor intrate pe teritoriul României.

(7) În cazul produselor prevazute la alin. (2), (3) si (5), accizele preced taxa pe valoarea adaugata si se calculeaza o singura data prin aplicarea cotelor procentuale prevazute de lege asupra bazei de impozitare, care reprezinta:

a) pentru produsele provenite din productia interna - preturile de livrare, mai putin accizele, respectiv pretul producatorului, care nu poate fi mai mic decât suma costurilor ocazionate de obtinerea produsului respectiv;

b) pentru produsele provenite din teritoriul comunitar - preturile de achizitie;

c) pentru produsele provenite din afara teritoriului comunitar - valoarea în vama, stabilita potrivit legii, la care se adauga taxele vamale si alte taxe speciale, dupa caz."

196.Articolul 209 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 209: Platitori de accize

(1) Platitori de accize pentru produsele prevazute la art. 207 sunt operatorii economici - persoane juridice, asociatii familiale si persoane fizice autorizate - care produc sau care achizitioneaza din teritoriul comunitar ori din afara teritoriului comunitar astfel de produse.

(2) Platitori de accize sunt si persoanele fizice care introduc în tara produsele prevazute la art. 207 lit. h), i) si j).

(3) Operatorii economici care achizitioneaza din teritoriul comunitar produsele prevazute la art. 207, înainte de primirea produselor, trebuie sa fie înregistrati la autoritatea fiscala competenta, în conditiile prevazute în norme, si sa respecte urmatoarele cerinte:

a) sa garanteze plata accizelor în conditiile fixate de autoritatea fiscala competenta;

b) sa tina contabilitatea livrarilor de produse;

c) sa prezinte produsele oricând li se cere aceasta de catre organele de control;

d) sa accepte orice monitorizare sau verificare a stocului."

197.Articolul 210 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 210: Scutiri

(1) Sunt scutite de la plata accizelor:

a) produsele exportate direct de operatorii economici producatori sau prin operatorii economici care îsi desfasoara activitatea pe baza de comision. Beneficiaza de regimul de scutire numai produsele exportate, direct sau prin operatorii economici comisionari, de catre producatorii care detin în proprietate utilajele si instalatiile de productie necesare pentru realizarea acestor produse;

b) produsele aflate în regimuri vamale suspensive, conform prevederilor legale în domeniu. Pentru produsele aflate în aceste regimuri, scutirea se acorda cu conditia depunerii de catre operatorul economic a unei garantii egale cu valoarea accizelor aferente. Aceasta garantie va fi restituita operatorului economic numai cu conditia încheierii în termen a regimului vamal acordat. Nu intra sub incidenta acestor prevederi bunurile prevazute la art. 208 alin. (3), atunci când aceste bunuri sunt plasate în baza unor contracte de leasing ce se deruleaza în conditiile prevazute de lege, în regim vamal de tranzit, de admitere temporara sau de import, pe durata contractului de leasing;

c) orice produs importat, provenit din donatii sau finantat direct din împrumuturi nerambursabile, precum si din programe de cooperare stiintifica si tehnica, acordat institutiilor de învatamânt, sanatate si cultura, ministerelor, altor organe ale administratiei publice, structurilor patronale si sindicale reprezentative la nivel national, asociatiilor si fundatiilor de utilitate publica, de catre guverne straine, organisme internationale si organizatii nonprofit si de caritate;

d) produsele livrate la rezerva de stat si la rezerva de mobilizare, pe perioada în care au acest regim.

(2) Operatorii economici exportatori de cafea prajita, obtinuta din operatiuni proprii de prajire a cafelei verzi importate direct de acestia, pot solicita autoritatilor fiscale competente, pe baza de documente justificative, restituirea accizelor platite în vama, aferente numai cantitatilor de cafea verde utilizata ca materie prima pentru cafeaua exportata.

(3) Modalitatea de acordare a scutirilor prevazute la alin. (1) si (2) va fi reglementata prin norme."

198.Articolul 211 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 211: Exigibilitatea

(1) Momentul exigibilitatii accizei intervine:

a) pentru produsele din productia interna, la data efectuarii livrarii, la data acordarii produselor ca dividende sau ca plata în natura, la data la care au fost consumate pentru reclama si publicitate si, respectiv, la data înstrainarii ori utilizarii în oricare alt scop decât comercializarea;

b) pentru produsele provenite din teritoriul comunitar, la momentul receptionarii acestora;

c) pentru produsele importate, la data înregistrarii declaratiei vamale de import.

(2) Pentru produsele prevazute la art. 207 lit. i), momentul exigibilitatii accizei intervine cu ocazia primei înmatriculari în România.

(3) În cazul persoanelor fizice care achizitioneaza produse de natura celor prevazute la art. 207 lit. h), exigibilitatea ia nastere la momentul înregistrarii la autoritatile competente, potrivit legii."

199.Articolul 212 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 212: Plata accizelor la bugetul de stat

(1) Pentru produsele provenite din productia interna, accizele se platesc la bugetul de stat pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care acciza devine exigibila.

(2) Pentru alte produse accizabile, provenite din teritoriul comunitar sau din import, plata accizelor se face în ziua lucratoare imediat urmatoare celei în care au fost receptionate produsele sau la momentul înregistrarii declaratiei vamale de import, dupa caz.

(3) Pentru produsele prevazute la art. 207 lit. i), plata se face cu ocazia primei înmatriculari în România.

(4) În cazul persoanelor fizice care achizitioneaza produse de natura celor prevazute la art. 207, plata se face la data înregistrarii la autoritatile competente, potrivit legii."

200.Articolul 213 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 213: Regimul documentelor fiscale pierdute, distruse sau deteriorate

(1) Operatorii economici platitori de accize, care au efectuat tranzactii cu produse supuse accizelor prin documente fiscale care ulterior au fost pierdute, distruse sau deteriorate, au obligatia ca, în termen de 30 de zile calendaristice din momentul înregistrarii pierderii, distrugerii sau deteriorarii, sa reconstituie, pe baza evidentelor contabile, accizele aferente acestor tranzactii.

(2) În situatia nereconstituirii obligatiilor fiscale de catre operatorul economic, autoritatea fiscala competenta va stabili suma acestora prin estimare, înmultind numarul documentelor pierdute, distruse sau deteriorate cu media accizelor înscrise în facturile de livrare pe ultimele 6 luni de activitate, înainte de data constatarii pierderii, distrugerii sau deteriorarii documentelor fiscale."

201.Articolul 214 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 214: Declaratiile de accize

(1) Orice operator economic platitor de accize are obligatia de a depune la autoritatea fiscala competenta o declaratie de accize pentru fiecare luna, indiferent daca se datoreaza sau nu plata accizei pentru luna respectiva.

(2) Declaratiile de accize se depun la autoritatea fiscala competenta, de catre operatorii economici platitori, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei la care se refera declaratia."

202.Dupa articolul 214 se introduce un nou capitol, capitolul II1 "Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule", cu articolele 2141-2143, cu urmatorul cuprins:

"CAPITOLUL II1: Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule

Art. 2141: Nivelul taxei speciale

(1) Intra sub incidenta taxei speciale autoturismele si autovehiculele, inclusiv comerciale, cu exceptia celor special echipate pentru persoanele cu handicap.

(2) Nivelul taxei speciale este prevazut în anexa nr. 4 care face parte integranta din prezentul titlu.

(3) Sumele datorate bugetului de stat drept taxe speciale se calculeaza în lei, dupa cum urmeaza:

Taxa speciala = A x B x C x [(100-D)/100],

unde:

A = capacitatea cilindrica;

B = taxa prevazuta în coloana 3 din anexa nr. 4;

C = coeficientul de corelare a taxei prevazut în coloana 2 de la anexa nr. 5;

D = coeficientul de reducere a taxei în functie de deprecierea autoturismului/ autovehiculului, prevazut în coloana 3 de la anexa nr. 5.

(4) Nivelul coeficientilor de corelare si de reducere a taxei speciale este prevazut în anexa nr. 5 care face parte integranta din prezentul titlu.

(5) Vechimea autoturismului/autovehiculului rulat se calculeaza în functie de data fabricarii acestuia.

Art. 2142: Exigibilitatea si plata taxei speciale la bugetul de stat

Taxele speciale se platesc cu ocazia primei înmatriculari în România.

Art. 2143: Scutiri

Sunt scutite de plata taxelor speciale autoturismele, atunci când sunt:

a) încadrate în categoria vehiculelor istorice, definite conform prevederilor legale în vigoare;

b) provenite din donatii sau finantate direct din împrumuturi nerambursabile, precum si din programe de cooperare stiintifica si tehnica, acordate institutiilor de învatamânt, sanatate si cultura, ministerelor, altor organe ale administratiei publice, structurilor patronale si sindicale reprezentative la nivel national, asociatiilor si fundatiilor de utilitate publica, de catre guverne straine, organisme internationale si organizatii nonprofit si de caritate."

203.La titlul VII "Accize si alte taxe speciale", titlul capitolului III va avea urmatorul cuprins:

"Impozitul la titeiul din productia interna"

204.Articolul 215 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 215: Dispozitii generale

(1) Pentru titeiul din productia interna, operatorii economici autorizati, potrivit legii, datoreaza bugetului de stat impozit în momentul livrarii.

(2) Impozitul datorat pentru titei este de 4 euro/tona.

(3) Impozitul datorat se calculeaza prin aplicarea sumei fixe prevazute la alin. (2) asupra cantitatilor livrate.

(4) Momentul exigibilitatii impozitului la titeiul din productia interna intervine la data efectuarii livrarii."

205.Articolul 217 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 217: Declaratiile de impozit

(1) Orice operator economic, platitor de impozit la titeiul din productia interna, are obligatia de a depune la autoritatea fiscala competenta o declaratie de impozit pentru fiecare luna, indiferent daca se datoreaza sau nu plata impozitului pentru luna respectiva.

(2) Declaratia de impozit se depune la autoritatea fiscala competenta de catre operatorii economici platitori, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei la care se refera declaratia."

206.Articolul 218 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 218: Conversia în lei a sumelor exprimate în euro

Valoarea în lei a accizelor, a taxei speciale pentru autoturisme/autovehicule si a impozitului la titeiul din productia interna, datorate bugetului de stat, stabilite potrivit prezentului titlu în echivalent euro pe unitatea de masura, se determina prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a României pentru prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul precedent. Acest curs se utilizeaza pe toata durata anului urmator."

207.Articolul 219 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 219: Obligatiile platitorilor

(1) Operatorii economici platitori de accize si de impozit la titeiul din productia interna sunt obligati sa se înregistreze la autoritatea fiscala competenta, conform dispozitiilor legale în materie.

(2) Operatorii economici au obligatia sa calculeze accizele si impozitul la titeiul din productia interna, dupa caz, sa le evidentieze distinct în factura si sa le verse la bugetul de stat la termenele stabilite, fiind raspunzatori pentru exactitatea calculului si varsarea integrala a sumelor datorate.

(3) Platitorii au obligatia sa tina evidenta accizelor si a impozitului la titeiul din productia interna, dupa caz, conform prevederilor din norme, si sa depuna anual deconturile privind accizele si impozitul la titeiul din productia interna, conform dispozitiilor legale privind obligatiile de plata, la bugetul de stat, pâna la data de 30 aprilie a anului urmator celui de raportare."

208.Articolul 220 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 220: Decontarile între operatorii economici

(1) Decontarile între operatorii economici, furnizori de produse accizabile, si operatorii economici, cumparatori ai acestor produse, se vor face integral prin unitati bancare.

(2) Nu intra sub incidenta prevederilor alin. (1):

a) livrarile de produse supuse accizelor catre operatorii economici care comercializeaza astfel de produse în sistem en detail;

b) livrarile de produse supuse accizelor, efectuate în cadrul sistemului de compensare a obligatiilor fata de bugetul de stat, aprobate prin acte normative speciale. Sumele reprezentând accizele nu pot face obiectul compensarilor, daca actele normative speciale nu prevad altfel;

c) compensarile efectuate între operatorii economici prin intermediul Institutului de Management si Informatica, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Sumele reprezentând accizele nu pot face obiectul compensarilor."

209.Articolul 2201 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 2201: Regimul produselor accizabile detinute de operatorii economici care înregistreaza obligatii fiscale restante

(1) Produsele accizabile detinute de operatorii economici care înregistreaza obligatii fiscale restante pot fi valorificate în cadrul procedurii de executare silita de organele competente, potrivit legii.

(2) Persoanele care dobândesc bunuri accizabile prin valorificare, potrivit alin. (1), trebuie sa îndeplineasca conditiile prevazute de lege, dupa caz."

210.La titlul VII "Accize si alte taxe speciale", titlul capitolului V va avea urmatorul cuprins:

"Dispozitii tranzitorii si derogari"

211.La capitolul V "Dispozitii tranzitorii si derogari", dupa titlu se introduce un nou articol, articolul 2202, cu urmatorul cuprins:

"Art. 2202: Acciza minima pentru tigarete

Acciza minima pentru tigarete, în vigoare la data de 31 decembrie 2006, stabilita potrivit prevederilor art. 177, se va aplica pâna la data de 15 ianuarie 2007."

212.Articolul 221 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 221: Derogare pentru produse energetice

Prin derogare de la dispozitiile art. 193, livrarea produselor energetice din antrepozitele fiscale se efectueaza numai în momentul în care cumparatorul prezinta documentul de plata care sa ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantitatii ce urmeaza a fi facturata. Cu ocazia depunerii declaratiei lunare de accize se vor regulariza eventualele diferente dintre valoarea accizelor virate la bugetul de stat de catre beneficiarii produselor, în numele antrepozitului fiscal, si valoarea accizelor aferente cantitatilor de produse energetice efectiv livrate de acesta, în decursul lunii precedente."

213.Dupa articolul 221 se introduce un nou articol, articolul 2211, cu urmatorul cuprins:

"Art. 2211: Derogare pentru autoturisme

Prin derogare de la prevederile art. 2142, pentru autoturismele si alte bunuri supuse accizelor, introduse în România pe baza unor contracte de leasing, initiate înainte de data intrarii în vigoare a prevederilor prezentului titlu, si a caror încheiere se va realiza dupa aceasta data, se vor datora bugetului de stat sumele calculate în functie de nivelul accizelor în vigoare la momentul initierii contractului de leasing."

214.Dupa articolul 2211 se introduc cinci noi anexe, anexele 1-5, cu urmatorul cuprins:

"ANEXA Nr. 1

Nr.

Denumirea produsului sau a grupei de produse

U.M.

Acciza* (echivalent euro/U.M.) 1 ianuarie 2007

Acciza* (echivalent euro/U.M.) 1 iulie 2007

Acciza* (echivalent euro/U.M.) 2008

Acciza* (echivalent euro/U.M.) 2009

Acciza* (echivalent euro/U.M.) 2010

 

0

1

2

3

4

5

6

7

 

1

Bere din care:hl/1 grad Plato1)

0,748

0,748

0,748

0,748

0,748

 1.1. Bere produsa de producatorii independenti cu o capacitate de productie anuala ce nu depaseste 200 mii hl

hl de produs

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

2

Vinuri

2.1. Vinuri linistite

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2. Vinuri spumoase

34,05

34,05

34,05

34,05

34,05

3

Bauturi fermentate altele decât bere si vinuri

hl de produs

3.1. linistite

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2. spumoase

34.05

34,05

34,05

34,05

34,05

4

Produse intermediare

hl de produs

51.08

51,08

51,08

51,08

51,08

5

Alcool etilic

hl de alcool pur2)

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

 5.1. Produsele micile distilerii ou o capacitate care nu depaseste 10 hl de alcool pur/an

475,00

475,00

475,00

475,00

475,00

Tutun prelucrat

6

Tigarete**

1.000 tigarete

3450

41,5

50

61.2

74

7

Tigari si tigari de foi

1.000 bucati

34.50

41,5

50

61,2

61,20

8

Tutun de fumat fin taiat, destinat rularii în tigarete

kg

46,00

55,00

66,00

81,00

81,00

9

Alte tutunuri de fumat

kg

46,00

55,00

66,00

81,00

81,00

Produse energetice 

10

Benzina cu plumb

tona

547,00

547,00

547,00

547,00

547,00

1000 litri

421,19

421,19

421.19

421,19

421,19

11

Benzina fara plumb

tona

425,06

425,06

425,06

436,00

452.000

1000 litri

327,29

327,29

327,29

335,72

348.040 

12

Motorina

tona

307,59

307,59

325,00

336,00

347,00

1000 litri

259,91

259,91

274.625

283,92

293.215

13

Pacura

1000 kg

13.1. utilizata în scop comercial

13,00

13,00

13,70

14,40

15,00

13.2. utilizata în scop necomercial

13,00

13,00

14,00

15,00

15,00

14

Gaz petrolier lichefiat

1000 kg

14.1. utilizat drept combustibil pentru motor

128,26

128,26

128,26

128,26

128,26

14.2. utilizat drept combustibil pentru încalzire

113,50

113,50

113,50

113,50

113,50

14.3. utilizat în consum casnic3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

Gaz natural

GJ

15.1. utilizat drept combustibil pentru motor

2,60

2,60

2,60

2,60

2,60

15.2. utilizat drept combustibil pentru încalzire

15.2.1. în scop comercial

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

 15 .2. 2 in scop necomercial

0,17

0,17

0,22

0,27

0,32

16

Petrol lampant(kerosen)4)

16.1. utilizat drept combustibil pentru motor

tona

469,89

469,89

469,89

469,89

469,89

1000 litri

375,91

375,91

375,91

375,91

375,91

16.2. utilizat drept combustibil pentru încalzire

tona

469,89

469,89

469,89

469,89

469,89

1000 litri

375,91

375,91

375,91

375,91

375,91 

17

Carbune si cocs

GJ

17.1. utilizat în scopuri comercial

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

17.2. utilizat în scopuri necomerciale

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

18

Electricitate

18.1. Electricitate utilizata în scop comercial

Mwh

0,26

0,26

0,34

0,42

0,50

18.2. Electricitate utilizata în scop necomercial

Mwh

0,52

0,52

0,68

0,84

1,00

*) Nivelul accizelor va fi mentinut în conditiile mentinerii actualelor nivele minime prevazute în directivele comunitare în domeniu.

**) Structura accizei totale exprimata în echivalent euro/1000 tigarete va fi stabilita prin Hotarâre de Guvern.

1) Gradul Plato reprezinta greutatea de zahar exprimata în grame, continuta în 100 g de solutie masurata la origine, la temperatura de 20°/4°C.

2) Hl alcool pur reprezinta 100 litri alcool etilic rafinat, cu concentratia de 100% alcool în volum, la temperatura de 20°C, continut într-o cantitate data de produs alcoolic.

3) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate în consum casnic se întelege gazele petroliere lichefiate, distribuite în butelii tip aragaz. Buteliile tip aragaz sunt acele butelii cu o de pâna la maximum 12,5 kg.

4) Petrolul lampant utilizat drept combustibil de persoanele fizice nu se accizeaza.

ANEXA Nr. 2

Nr. crt.

Denumirea produsului sau a grupei de produse

2007

Acciza

euro/tona

2008

Acciza

euro/tona

2009

Acciza

euro/tona

2010

Acciza

euro/tona

2011

Acciza

euro/tona

1.

Cafea verde

612

459

306

153

0

2.

Cafea prajita, inclusiv cafea cu înlocuitori

900

675

450

225

0

3.

Cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila

3600

2700

1800

900

0

ANEXA Nr. 3

Nr. crt.

Denumirea produsului sau a grupei de produse

2007

Acciza

(%)

2008

Acciza

(%)

2009

Acciza

(%)

2010

Acciza

(%)

1.

Confectii din blanuri naturale (cu exceptia celor de iepure, oaie, capra)

45

45

45

45

2.

Articole din cristal1)

55

30

15

0

3.

Bijuterii din aur si/sau din platina, cu exceptia verighetelor

25

15

10

0

4.

Produse de parfumerie

4.1. Parfumuri,

din care:

35

35

35

35

- ape de parfum

25

25

25

25

4.2. Ape de toaleta,

din care:

15

15

15

15

- ape de colonie

10

10

10

10

5.

Arme si arme de vânatoare, altele decât cele de uz militar

100

100

100

100

1) Prin cristal se întelege sticla având un continut minim de monoxid de plumb de 24% din greutate.

ANEXA Nr. 4

Norma de poluare sau tipul autoturismului/autovehiculului

Capacitatea cilindrica

(cmc)

euro/1 cmc

1

2

3

Hibride

0

Euro4

<1600

0,15

1601-2000

0,35

2001-2500

0,5

2501-3000

0,7

>3000

1

Euo3

<1600

0,5

1601-2000

0,6

2001-2500

0,9

2501-3000

1,1

>3000

1,3

Euro2

<1600

1,3

1601-2000

1,4

2001-2500

1,5

2501-3000

1,6

>3000

1,7

Euro1

<1600

1.8

1601-2000

1,8

2001-2500

1,8

2501-3000

1,8

>3000

1,8

Non-euro

<1600

2

1601-2000

2

>2001

2

ANEXA Nr. 5

Vârsta autoturismului/autovehiculului

Coeficient de corelare

Reducere

(%)

1

2

3

pâna la 6 luni inclusiv

0,9

15

6 luni - 2 ani inclusiv

1,8

25

2 ani - 4 ani inclusiv

2,3

32

4 ani - 6 ani inclusiv

2,5

43

peste 6 ani

2,7

47"

215.În cuprinsul titlului IX "Impozite si taxe locale", sintagma "taxa asupra mijloacelor de transport" se va înlocui cu sintagma "impozitul pe mijloacele de transport"

216.La articolul 247, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:

"c) nomenclatura stradala - lista care contine denumirile tuturor strazilor dintr-o unitate administrativ-teritoriala, numerele de identificare a imobilelor pe fiecare strada în parte, precum si titularul dreptului de proprietate al fiecarui imobil; nomenclatura stradala se organizeaza pe fiecare localitate rurala si urbana si reprezinta evidenta primara unitara care serveste la atribuirea adresei domiciliului/resedintei persoanei fizice, a sediului persoanei juridice, precum si a fiecarui imobil, teren si/sau cladire."

217.La titlul IX "Impozite si taxe locale", titlul capitolului II va avea urmatorul cuprins:

"Impozitul si taxa pe cladiri"

218.La articolul 249, alineatele (2), (3) si (5) vor avea urmatorul cuprins:

"(2) Impozitul prevazut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe cladiri, precum si taxa pe cladiri prevazuta la alin. (3) se datoreaza catre bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului în care este amplasata cladirea. În cazul municipiului Bucuresti, impozitul si taxa pe cladiri se datoreaza catre bugetul local al sectorului în care este amplasata cladirea.

(3) Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinta, dupa caz, persoanelor juridice, se stabileste taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, în conditii similare impozitului pe cladiri.

...........................................................

(5) În întelesul prezentului titlu, cladire este orice constructie situata deasupra solului si/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinta sa, si care are una sau mai multe încaperi ce pot servi la adapostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalatii, echipamente si altele asemenea, iar elementele structurale de baza ale acesteia sunt peretii si acoperisul, indiferent de materialele din care sunt construite. Încaperea reprezinta spatiul din interiorul unei cladiri."

219.Articolul 250 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 250: Scutiri

(1) Cladirile pentru care nu se datoreaza impozit, prin efectul legii, sunt, dupa cum urmeaza:

1. cladirile proprietate a statului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau a oricaror institutii publice, cu exceptia încaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;

2. cladirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee ori case memoriale, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu exceptia încaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;

3. cladirile care, prin destinatie, constituie lacasuri de cult, apartinând cultelor religioase recunoscute oficial în România si componentelor locale ale acestora, cu exceptia încaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;

4. cladirile care constituie patrimoniul unitatilor si institutiilor de învatamânt de stat, confesional sau particular, autorizate sa functioneze provizoriu ori acreditate, cu exceptia încaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;

5. cladirile unitatilor sanitare publice, cu exceptia încaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;

6. cladirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice, termoelectrice si nuclearo-electrice, statiilor si posturilor de transformare, precum si statiilor de conexiuni;

7. cladirile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Regiei Autonome «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat», cu exceptia încaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;

8. cladirile funerare din cimitire si crematorii;

9. cladirile din parcurile industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii;

10. cladirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

11. cladirile care constituie patrimoniul Academiei Române, cu exceptia încaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;

12. cladirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

13. cladirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinând minoritatilor nationale din România, republicata;

14. cladirile care sunt afectate activitatilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de îmbunatatiri funciare si de interventii la apararea împotriva inundatiilor, precum si cladirile din porturi si cele afectate canalelor navigabile si statiilor de pompare aferente canalelor, cu exceptia încaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;

15. cladirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje si tuneluri si care sunt utilizate pentru exploatarea acestor constructii, cu exceptia încaperilor care sunt folosite pentru alte activitati economice;

16. constructiile speciale situate în subteran, indiferent de folosinta acestora si turnurile de extractie;

17. cladirile care sunt utilizate ca sere, solare, rasadnite, ciupercarii, silozuri pentru furaje, silozuri si/sau patule pentru depozitarea si conservarea cerealelor, cu exceptia încaperilor care sunt folosite pentru alte activitati economice;

18. cladirile trecute în proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale în lipsa de mostenitori legali sau testamentari;

19. cladirile utilizate pentru activitati social umanitare, de catre asociatii, fundatii si culte, potrivit hotarârii consiliului local.

(2) Nu intra sub incidenta impozitului pe cladiri constructiile care nu au elementele constitutive ale unei cladiri.

(3) Scutirea de impozit prevazuta la alin. (1) pct. 10-13 se aplica pe durata pentru care proprietarul este obligat sa mentina afectatiunea de interes public."

220.La articolul 251, alineatele (1)-(3), (5), (7) si (8) vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 251

(1) În cazul persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabila a cladirii.

(2) În cazul unei cladiri care are peretii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a cladirii se identifica în tabelul prevazut la alin. (3) valoarea impozabila cea mai mare corespunzatoare tipului cladirii respective.

(3) Valoarea impozabila a cladirii, exprimata în lei, se determina prin înmultirea suprafetei construite desfasurate a acesteia, exprimate în metri patrati, cu valoarea impozabila corespunzatoare, exprimata în lei/m2, din tabelul urmator:

TIPUL CLADIRII

VALOAREA IMPOZABILA

- lei/m2 -

Cladire cu instalatie electrica, de apa, de canalizare si de încalzire

(conditii cumulative)

Cladire fara instalatie electrica, de apa, de canalizare si de încalzire

0

1

2

A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic si/sau chimic

669

397

B. Cladire cu peretii exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

182

114

C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic si/sau chimic

114

102

D. Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

68

45

E. În cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa încaperi amplasate Ia subsol, Ia demisol si/sau la mansarda, utilizate ca locuinta, în oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica cladirii

75% din suma care s-ar aplica cladirii

F. În cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa încaperi amplasate la subsol, Ia demisol si/sau la mansarda, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinta, în oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D

50% din suma care s-ar aplica cladirii

50% din suma care s-ar aplica cladirii

..................................................................

(5) Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza în functie de rangul localitatii si zona în care este amplasata cladirea, prin înmultirea valorii determinate conform alin. (3) cu coeficientul de corectie corespunzator, prevazut în tabelul urmator:

Zona în cadrul localitatii

Rangul localitatii

0

I

II

III

IV

V

A

2,60

2,50

2,40

2,30

1,10

1,05

B

2,50

2,40

2,30

2,20

1,05

1,00

C

2,40

2,30

2,20

2,10

1,00

0,95

D

2,30

2,20

2,10

2,00

0,95

0,90

..................................................................

(7) Valoarea impozabila a cladirii, determinata în urma aplicarii prevederilor alin. (1)-(6), se reduce în functie de anul terminarii acesteia, dupa cum urmeaza:

a) cu 20%, pentru cladirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta;

b) cu 10%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa între 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta.

(8) În cazul cladirii utilizate ca locuinta, a carei suprafata construita depaseste 150 de metri patrati, valoarea impozabila a acesteia, determinata în urma aplicarii prevederilor alin. (1)-(7), se majoreaza cu câte 5% pentru fiecare 50 metri patrati sau fractiune din acestia."

221.La articolul 251, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (81), cu urmatorul cuprins:

"(81) În cazul cladirii la care au fost executate lucrari de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminarii se actualizeaza, astfel ca acesta se considera ca fiind cel în care au fost terminate aceste ultime lucrari."

222.La articolul 252, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:

"(11) Nu intra sub incidenta alin. (1) persoanele fizice care detin în proprietate cladiri dobândite prin succesiune legala."

223.La articolul 253, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

"(2) Cota de impozit se stabileste prin hotarâre a consiliului local si poate fi cuprinsa între 0,25% si 1,50% inclusiv. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti."

224.La articolul 253, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:

"(31) În cazul cladirii la care au fost executate lucrari de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, de catre locatar, din punct de vedere fiscal, acesta are obligatia sa comunice locatorului valoarea lucrarilor executate pentru depunerea unei noi declaratii fiscale, în termen de 30 de zile de la data terminarii lucrarilor respective."

225.La articolul 253, alineatele (5) si (7) vor avea urmatorul cuprins:

"(5) În cazul unei cladiri care a fost reevaluata, conform reglementarilor contabile, valoarea impozabila a cladiri este valoarea contabila rezultata în urma reevaluarii, înregistrata ca atare în contabilitatea proprietarului - persoana juridica.

..................................................................

(7) În cazul unei cladiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durata a acestuia se aplica urmatoarele reguli:

a) impozitul pe cladiri se datoreaza de locatar;

b) valoarea care se ia în considerare la calculul impozitului pe cladiri este valoarea din contract a cladirii, asa cum este ea înregistrata în contabilitatea locatorului sau a locatarului, conform prevederilor legale în vigoare;

c) în cazul în care contractul de leasing înceteaza altfel decât prin ajungerea la scadenta, impozitul pe cladiri este datorat de locator."

226.La articolul 254, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:

"(5) Orice persoana care dobândeste, construieste sau înstraineaza o cladire are obligatia de a depune o declaratie fiscala la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale în a carei raza de competenta se afla cladirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, înstrainarii sau construirii."

227.La articolul 254, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:

"(7) Înstrainarea unei cladiri, prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege, nu poate fi efectuata pâna când titularul dreptului de proprietate asupra cladirii respective nu are stinse orice creante fiscale locale, cu exceptia obligatiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale unde este amplasata cladirea sau al celei unde îsi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauza, cu termene de plata scadente pâna la data de întâi a lunii urmatoare celei în care are loc înstrainarea. Atestarea achitarii obligatiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale. Actele prin care se înstraineaza cladiri cu încalcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept."

228.Articolul 255 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 255: Plata impozitului

(1) Impozitul/taxa pe cladiri se plateste anual, în doua rate egale, pâna la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.

(2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru întregul an de catre contribuabili, pâna la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pâna la 10%, stabilita prin hotarâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

(3) Impozitul anual pe cladiri, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice sau juridice, de pâna la 50 lei inclusiv, se plateste integral pâna la primul termen de plata. În cazul în care contribuabilul detine în proprietate mai multe cladiri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe cladiri cumulat."

229.La titlul IX "Impozite si taxe locale", titlul capitolului III va avea urmatorul cuprins:

"Impozitul si taxa pe teren"

230.La articolul 256, alineatele (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:

"(2) Impozitul prevazut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe teren, precum si taxa pe teren prevazuta la alin. (3) se datoreaza catre bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului în care este amplasat terenul. În cazul municipiului Bucuresti, impozitul si taxa pe teren se datoreaza catre bugetul local al sectorului în care este amplasat terenul.

(3) Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinta, se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, în conditii similare impozitului pe teren."

231.La articolul 256, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:

"(5) În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durata a acestuia, impozitul pe teren se datoreaza de locatar.

(6) În cazul în care contractul de leasing înceteaza, altfel decât prin ajungerea la scadenta, impozitul pe teren este datorat de locator."

232.La articolul 258, partea introductiva a alineatului (2), precum si alineatele (3) si (4) vor avea urmatorul cuprins:

"(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii, impozitul pe teren se stabileste prin înmultirea suprafetei terenului, exprimata în hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta în urmatorul tabel:

..................................................................

(3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la alta categorie de folosinta decât cea de terenuri cu constructii, impozitul pe teren se stabileste prin înmultirea suprafetei terenului, exprimata în hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta la alin. (4), iar acest rezultat se înmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut la alin. (5).

(4) Pentru stabilirea impozitului pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul urmator:

Nr. crt.

Zona (lei/ha)

A

B

C

D

1

Teren arabil

20

15

13

11

2

Pasune

15

13

11

9

3

Fâneata

15

13

11

9

4

Vie

33

25

20

13 

5

Livada

38

33

25

20

6

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera

20

15

13

11

7

Teren cu apa

11

9

6

X

8

Drumuri si cai ferate

X

X

X

X

9

Teren neproductiv

X

X

X

X"

233.La articolul 258, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (51) si (52), cu urmatorul cuprins:

"(51) Ca exceptie de la prevederile alin. (2), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la alta categorie de folosinta decât cea de terenuri cu constructii, impozitul pe teren se calculeaza conform prevederilor alin. (3)-(5) numai daca îndeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) au prevazut în statut, ca obiect de activitate, agricultura;

b) au înregistrate în evidenta contabila venituri si cheltuieli din desfasurarea obiectului de activitate prevazut la lit. a).

(52) În caz contrar, impozitul pe terenul situat în intravilanul unitatii administrativ-teritoriale, datorat de contribuabilii persoane juridice, se calculeaza conform alin. (2)."

234.La articolul 258, alineatele (7) si (8) vor avea urmatorul cuprins:

"(7) Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind cladirile si terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum si schimbarea categoriei de folosinta se pot face numai pe baza de documente, anexate la declaratia facuta sub semnatura proprie a capului de gospodarie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodariei, potrivit normelor prevazute la art. 293, sub sanctiunea nulitatii.

(8) Atât în cazul cladirilor, cât si al terenurilor, daca se constata diferente între suprafetele înscrise în actele de proprietate si situatia reala rezultata din masuratorile executate în conditiile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafetele care corespund situatiei reale, dovedite prin lucrari tehnice de cadastru. Datele rezultate din lucrarile tehnice de cadastru se înscriu în evidentele fiscale, în registrul agricol, precum si în cartea funciara, iar modificarea sarcinilor fiscale opereaza începând cu data de întâi a lunii urmatoare celei în care se înregistreaza la compartimentul de specialitate lucrarea respectiva, ca anexa la declaratia fiscala."

235.La articolul 259, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu urmatorul cuprins:

"(61) Înstrainarea unui teren, prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege, nu poate fi efectuata pâna când titularul dreptului de proprietate asupra terenului respectiv nu are stinse orice creante fiscale locale, cu exceptia obligatiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau al celei unde îsi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauza, cu termene de plata scadente pâna la data de întâi a lunii urmatoare celei în care are loc înstrainarea. Atestarea achitarii obligatiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale. Actele prin care se înstraineaza terenuri cu încalcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept."

236.Articolul 260 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 260: Plata impozitului

(1) Impozitul/taxa pe teren se plateste anual, în doua rate egale, pâna la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.

(2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de catre contribuabili, pâna la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pâna la 10%, stabilita prin hotarâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

(3) Impozitul anual pe teren, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, de pâna la 50 lei inclusiv, se plateste integral pâna la primul termen de plata. În cazul în care contribuabilul detine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe teren cumulat."

237.La articolul 261, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:

"(3) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durata a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datoreaza de locatar."

238.La articolul 261, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4) cu urmatorul cuprins:

"(4) În cazul în care contractul de leasing înceteaza altfel decât prin ajungerea la scadenta, impozitul pe mijlocul de transport este datorat de locator."

239.La articolul 262, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:

"e) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare."

240.La articolul 263, alineatele (2) si (7) vor avea urmatorul cuprins:

"(2) În cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza în functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin înmultirea fiecarei grupe de 200 de cm3 sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:

Tipuri de autovehicule

Suma, în lei, pentru fiecare grupa de 200 cm3 sau fractiune din aceasta

1.

Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pâna la 1600 cm3 inclusiv

7

2.

Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 1601 cm3 si 2000 cm3 inclusiv

15

3.

Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 2001 cm3 si 2600 cm3 inclusiv

30

4.

Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 2601 cm3 si 3000 cm3 inclusiv

60

5.

Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cm3

120

6.

Autobuze, autocare, microbuze

20

7.

Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata de pâna la 12 tone inclusiv, precum si autoturismele de teren din productie interna

25

8.

Tractoare înmatriculate

15

..................................................................

(7) În cazul mijloacelor de transport pe apa, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:

Mijlocul de transport pe apa

Impozit

- lei/an -

1.

Luntre, barci fara motor, folosite pentru pescuit si uz personal

15

2.

Barci fara motor, folosite în alte scopuri

40

3.

Barci cu motor

150

4.

Nave de sport si agrement*)

între 0 si 800

5.

Scutere de apa

150

6.

Remorchere si împingatoare:

a)

pâna la 500 CP inclusiv

400

b)

peste 500 CP si pâna la 2.000 CP inclusiv

650

c)

peste 2.000 CP si pâna la 4.000 CP inclusiv

1.000

d)

peste 4.000 CP

1.600

7.

Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fractiune din acesta

130

8.

Ceamuri, slepuri si barje fluviale:

a)

cu capacitatea de încarcare pâna la 1.500 tone inclusiv

130

b)

cu capacitatea de încarcare de peste 1.500 tone si pâna la 3.000 tone inclusiv

200

c)

cu capacitatea de încarcare de peste 3.000 tone

350

*) Criteriile de stabilire a cuantumului impozitului vor fi prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentului cod."

241.La articolul 264, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:

"(4) Orice persoana care dobândeste/înstraineaza un mijloc de transport sau îsi schimba domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligatia de a depune o declaratie fiscala cu privire la mijlocul de transport, la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala îsi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile inclusiv de la modificarea survenita."

242.La articolul 264, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:

"(5) Înstrainarea unui mijloc de transport, prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege, nu poate fi efectuata pâna când titularul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport respectiv nu are stinse orice creante fiscale locale, cu exceptia obligatiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale unde este înregistrat mijlocul de transport, cu termene de plata scadente pâna la data de întâi a lunii urmatoare celei în care are loc înstrainarea. Atestarea achitarii obligatiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale. Actele prin care se înstraineaza mijloace de transport cu încalcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept."

243.Articolul 265 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 265: Plata taxei

(1) Impozitul pe mijlocul de transport se plateste anual, în doua rate egale, pâna la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.

(2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de catre contribuabili, pâna la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acorda o bonificatie de pâna la 10% inclusiv, stabilita prin hotarâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

(3) Detinatorii, persoane fizice sau juridice straine, care solicita înmatricularea temporara a mijloacelor de transport în România, în conditiile legii, au obligatia sa achite integral, la data solicitarii, impozitul datorat pentru perioada cuprinsa între data de întâi a lunii urmatoare celei în care se înmatriculeaza si pâna la sfârsitul anului fiscal respectiv.

(4) În situatia în care înmatricularea priveste o perioada care depaseste data de 31 decembrie a anului fiscal în care s-a solicitat înmatricularea, detinatorii prevazuti la alin. (3) au obligatia sa achite integral impozitul pe mijlocul de transport, pâna la data de 31 ianuarie a fiecarui an, astfel:

a) în cazul în care înmatricularea priveste un an fiscal, impozitul anual;

b) în cazul în care înmatricularea priveste o perioada care se sfârseste înainte de data de 1 decembrie a aceluiasi an, impozitul aferent perioadei cuprinse între data de 1 ianuarie si data de întâi a lunii urmatoare celei în care expira înmatricularea.

(5) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, de pâna la 50 lei inclusiv, se plateste integral pâna la primul termen de plata. În cazul în care contribuabilul detine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora."

244.La articolul 268, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:

"(11) Autorizatiile prevazute la alin. (1) se vizeaza anual, pâna la data de 31 decembrie a anului în curs pentru anul urmator. Taxa de viza reprezinta 50% din cuantumul taxei prevazute la alin. (1)."

245.La articolul 268, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:

"(5) Comerciantii a caror activitate se desfasoara potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotarârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare, în clasa 5530 - restaurante si 5540 - baruri, datoreaza bugetului local al comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, în a carui raza administrativ teritoriala se afla amplasata unitatea sau standul de comercializare, o taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica, stabilita de catre consiliile locale în suma de pâna la 3.000 lei. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta taxa se stabileste de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti si se face venit la bugetul local al sectorului în a carui raza teritoriala se afla amplasata unitatea sau standul de comercializare.

(6) Autorizatia privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica, în cazul în care comerciantul îndeplineste conditiile prevazute de lege, se emite de catre primarul în a carui raza de competenta se afla amplasata unitatea sau standul de comercializare."

246.La articolul 282, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:

"(3) Taxele speciale se încaseaza numai de la persoanele fizice si juridice care beneficiaza de serviciile oferite de institutia/serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare si functionare a acesteia/acestuia, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, sa efectueze prestatii ce intra în sfera de activitate a acestui tip de serviciu.

(4) Consiliile locale, judetene sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, nu pot institui taxe speciale concesionarilor din sectorul utilitatilor publice (gaze naturale, apa, energie electrica), pentru existenta pe domeniul public/privat al unitatilor administrativ-teritoriale a retelelor de apa, de transport si distributie a energiei electrice si a gazelor naturale."

247.La titlul IX "Impozite si taxe locale", titlul capitolului XI va avea urmatorul cuprins:

"Facilitati comune"

248.La articolul 284, denumirea marginala va avea urmatorul cuprins:

"Facilitati pentru persoane fizice"

249.La articolul 284, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:

"(4) Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren si taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice nu se datoreaza de catre persoanele cu handicap grav sau accentuat si de persoanele încadrate în gradul I de invaliditate."

250.La articolul 284, dupa alineatul (12) se introduc doua noi alineate, alineatele (13) si (14), cu urmatorul cuprins:

"(13) Impozitul pe cladiri nu se datoreaza pentru cladirea unei persoane fizice, daca:

a) cladirea este o locuinta noua, realizata în conditiile Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; sau

b) cladirea este realizata pe baza de credite, în conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte, aprobata cu modificari prin Legea nr. 82/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.

(14) Scutirile de impozit prevazute la alin. (13) se aplica pentru o cladire timp de 10 ani de la data dobândirii acesteia. În cazul înstrainarii cladirii, scutirea de impozit nu se aplica noului proprietar al acesteia."

251.La articolul 285, denumirea marginala va avea urmatorul cuprins:

"Facilitati pentru persoanele juridice"

252.La articolul 285, litera c) a alineatului (1) va avea urmatorul cuprins:

"c) organizatiilor care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale în unitati specializate care asigura gazduire, îngrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum si pentru alte persoane aflate în dificultate, în conditiile legii."

253.La articolul 285, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

"(4) Nu se datoreaza impozit pe teren pentru terenurile forestiere administrate de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, cu exceptia celor folosite în scop economic."

254.La articolul 286, alineatul (6) va avea urmatorul cuprins:

"(6) Consiliul local poate acorda scutiri de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren, datorate de catre persoanele juridice care efectueaza investitii de peste 500.000 euro pe o perioada de pâna la 5 ani inclusiv, astfel:

a) scutirea de impozit pe cladiri, de la data de întâi a lunii urmatoare finalizarii cladirii;

b) scutirea de impozit pe teren, de la data de întâi a lunii urmatoare eliberarii autorizatiei de construire."

255.La articolul 286, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:

"(7) În cazul investitiilor de peste 500.000 euro, finalizate si puse în functiune la data intrarii în vigoare a prezentei legi, consiliul local poate stabili cota de 0,25% la calculul impozitului pe cladiri, pe o perioada de 3 ani inclusiv."

256.Articolul 287 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 287: Majorarea impozitelor si taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judetene

Nivelul impozitelor si taxelor locale prevazute în prezentul titlu poate fi majorat anual cu pâna la 20% de consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, cu exceptia taxelor prevazute la art. 263 alin. (4) si (5) si la art. 295 alin. (11) lit. b)-d)."

257.La articolul 288, denumirea marginala va avea urmatorul cuprins:

"Hotarârile consiliilor locale si judetene privind impozitele si taxele locale"

258.Articolul 290 se abroga.

259.La articolul 292, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

"Art. 292

(1) În cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale, care consta într-o anumita suma în lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexeaza o data la 3 ani, tinând cont de evolutia ratei inflatiei de la ultima indexare."

260.La articolul 294, dupa litera b) a alineatului (2) se introduc doua noi litere, literele c) si d), cu urmatorul cuprins:

"c) nerespectarea prevederilor art. 254 alin. (7), ale art. 259 alin. (61) si ale art. 264 alin. (5), referitoare la înstrainarea, înregistrarea/radierea bunurilor impozabile, precum si la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;

d) refuzul de a furniza informatii sau documente de natura celor prevazute la art. 2951, precum si depasirea termenului de 15 zile lucratoare de la data solicitarii acestora."

261.La articolul 294, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:

"(3) Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 200 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b)-d), cu amenda de la 200 lei la 500 lei."

262.Dupa articolul 294 se introduce un nou articol, articolul 2941, cu urmatorul cuprins:

"Art. 2941: Sanctiuni

Contraventiilor prevazute în prezentul articol li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii."

263.Dupa articolul 295 se introduce un nou articol, articolul 2951, cu urmatorul cuprins:

"Art. 2951: Implicatii bugetare ale impozitelor si taxelor locale

În vederea clarificarii si stabilirii reale a situatiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale au competenta de a solicita informatii si documente cu relevanta fiscala sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, dupa caz, iar notarii, avocatii, executorii judecatoresti, organele de politie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere si înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea pasapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, precum si orice alta entitate care detine informatii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, dupa caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil, au obligatia furnizarii acestora fara plata."

Art. II

Prevederile alin. (15) al art. 161 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, nu se aplica în situatia în care, prin acte aditionale încheiate dupa data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prevederilor prezentei legi, valabilitatea contractelor de vânzare cu plata în rate si/sau a contractelor de leasing este prelungita dupa data aderarii.

Art. III

(1)În termen de pâna la 60 de zile de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, la propunerea Ministerului Finantelor Publice si a Ministerului Administratiei si Internelor, prin hotarâre a Guvernului, se vor aproba impozitele si taxele locale aplicabile în anul fiscal 2007, instituite prin Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege.

(2)În termen de pâna la 45 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotarârii Guvernului prevazute la alin. (1), autoritatile deliberative ale administratiei publice locale adopta hotarâri privind impozitele si taxele locale aplicabile în anul fiscal 2007, în conditiile legii.

(3)Hotarârile adoptate pâna la data prevazuta la alin. (2) de catre autoritatile deliberative ale administratiei publice locale îsi înceteaza aplicabilitatea.

Art. IV

(1)La data aderarii României la Uniunea Europeana, prevederile titlului IV - Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se abroga.

(2)La data prevazuta la alin. (1) se abroga alin. (1) lit. f) si alin. (2) lit. b) ale art. 52, prevederile art. 52 alin. (3) referitoare la termenul de virare reglementat potrivit titlului IV, precum si art. 86 alin. (7) si (8) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege.

Art. V

(1)Prevederile art. I se aplica începând cu data de 1 ianuarie 2007, cu exceptia cazurilor când se specifica altfel.

(2)Prevederile art. II intra în vigoare în termen de 3 zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. VI

Începând cu data de 1 ianuarie 2007, se abroga:

1.Lit. b) a art. 76 din Legea cooperatiei agricole nr. 566/2004, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.236 din 22 decembrie 2004, cu modificarile ulterioare;

2.Art. 5, 6, 8 si 9 din Legea nr. 376/2004 privind bursele private, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 4 octombrie 2004, cu modificarile ulterioare;

3.Din paragraful 4 al art. 60 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 24 ianuarie 2005, cu modificarile ulterioare, se elimina sintagma "înainte de deducerea impozitului pe profit";

4.Prevederile referitoare la impozitul pe profit din art. 19 alin. (5) din Legea muntelui nr. 347/2004, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 26 iulie 2004;

5.Lit. c) a alin. (1), precum si alin. (2) -(4) ale art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.281 din 30 decembrie 2004, aprobata cu modificari prin Legea nr. 163/2005;

6.Art. 70 si teza a doua a alin. (6) al art. 164 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 26 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare;

7.Prevederile referitoare la factura fiscala (cod 14-4-10/A), factura (cod 14-4-10/aA) si avizul de însotire a marfii (cod 14-3-6A) din Hotarârea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 19 decembrie 1997, prevederile referitoare la factura fiscala din Normele privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 427/2004, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 16 aprilie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte prevederi referitoare la facturi si facturi fiscale tipizate, cu regim special;

8.Prevederile legate de obligatiile fiscale stabilite potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, de la art. 12 alin. (2) din Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 23 mai 2006;

9.Dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 7 august 2002.

Art. VII

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.

-****-

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VACAROIU

Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 662 din data de 1 august 2006

NOUTATI din Legislatia Contabila

CECCAR 2024 - Subiecte rezolvate pentru Accesul la Stagiu!


Cele 100 de teste-grila sunt exact 
in genul celor care se dau la examen!
 
Sunt teste foarte variate, in perfecta concordanta cu metodologia de examinare, insotite de temeiuri legale si explicatii profesioniste. Ele acopera toate domeniile din programa de examen:
  • contabilitate;
  • fiscalitate; 
  • drept; 
  • evaluarea economica si financiara a intreprinderilor; 
  • audit; 
  • expertiza contabila; 
  • doctrina; 
  • deontologia profesiei contabile.
...Vezi AICI detaliile complete <<


Data aparitiei: 08 Septembrie 2006

Votati articolul "LEGE nr. 343 din 17 iulie 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba in 2024!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"Schimbari Semnificative in Fiscalitatea PFA si Profesiilor Liberale pentru 2024"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X