Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici

Atentie, Contabili!

Codul Fiscal s-a modificat!
Va rugam sa cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Codul Fiscal 2016 - 64 de modificari"

email
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu informatii si oferte contabile

Adauga mai jos adresa de e-mail pentru a primit Raportul Gratuit

email
Codul Fiscal 2016 - 64 de modificari

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit
"Codul Fiscal 2016 - 64 de modificari".

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
 Cartea Verde a Contabilitatii 2016

Donatiile si sponsorizarile in institutiile publice

 

Sponsorizarea/donatia reprezinta actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru sustinerea unor activitati fara scop lucrativ desfasurate de catre una din parti, denumita beneficiarul sponsorizarii.

Donatia se face prin act autentic si este un act de liberalitate prin care donatorul da, irevocabil, un lucru donatarului. Acceptarea donatiei se poate face in actul de donatie.

Este considerat sponsor/donator orice persoana fizica sau juridica care efectueaza o sponsorizare in conditiile legii.

Pot fi beneficiari ai unei sponsorizari/donatii:

" orice persoana juridica, fara scop lucrativ, care desfasoara o activitate in domeniile: cultural, artistic, educativ, de invatamant, cercetare, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protectiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenta si servicii sociale, de protectia mediului, comunitar, de reprezentare a asociatiilor profesionale, ori de intretinere, restaurare, conservare si punere in valoare a monumentelor istorice;

" institutiile si autoritatile publice, inclusiv organele de specialitate ale administratiei publice, pentru activitatile susmentionate;

" cartile si publicatiile, precum si emisiunile/programele ce apartin organismelor de televiziune sau radiodifuziune pentru domeniile prezentate anterior;

" orice persoana fizica a carei activitate intr-unul din domeniile precizate mai sus este recunoscuta de catre o persoana juridica fara scop lucrativ sau de catre o institutie publica ce activeaza in domeniul pentru care se solicita sponsorizarea.

Se interzice, prin lege, efectuarea sponsorizarilor/donatiilor din surse obtinute de la buget.

In contextul institutiilor publice, termenul de donatie, cum este definit prin Legea privind finantele publice nr. 500 din data de 11 iulie 2002, reprezinta fonduri banesti sau bunuri materiale primite de o institutie publica de la o persoana juridica sau fizica cu titlu nerambursabil si fara contraprestatie.

La art. 63 din lege se prevede ca:


Totul despre Balanta Contabila
Totul despre Balanta Contabila

Vezi detalii

Calendarul Contabilului Vesel 2017
Calendarul Contabilului Vesel 2017

Vezi detalii

Contabilitatea microintreprinderilor
Contabilitatea microintreprinderilor

Vezi detalii


(1) Institutiile publice pot folosi, pentru desfasurarea activitatii lor, bunuri materiale si fonduri banesti primite de la persoane juridice si fizice, sub forma de donatii si sponsorizari, cu respectarea dispozitiilor legale.

(2) Fondurile banesti acordate de persoanele juridice si fizice, primite in conditiile alin (1), in situatia institutiilor publice finantate integral de la buget, se varsa direct la bugetul din care se finanteaza acestea. Cu aceste sume se majoreaza creditele bugetare ale bugetului respectiv si se vor utiliza (…) si cu respectarea destinatiilor stabilite de transmitator.

(3) Lunar, in termen de 10 zile de la expirarea lunii, ordonatorii principali de credite vor transmite Ministerului Finantelor Publice situatia privind sumele virate la buget si utilizate potrivit alin (2), in vederea introducerii modificarilor corespunzatoare in volumul si structura bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului fondurilor speciale, dupa caz.

(4) Cu fondurile banesti acordate de persoanele juridice si fizice in conditiile alin (1), in situatia institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale ori integral din venituri proprii, se vor majora bugetele de venituri si cheltuieli ale acestora. Aceste institutii au obligatia de a prezenta, in anexa la contul de executie bugetara trimestriala si anuala, situatia privind sumele primite si utilizate in aceste conditii si cu care a fost majorat bugetul de venituri si cheltuieli.

(5) Bunurile materiale primite de institutiile publice in conditiile alin (1) se inregistreaza in contabilitatea acestora.

Donatiile/sponsorizarile pot fi primite doar in conditiile incheierii unui contract de donatie, care trebuie sa fie incheiat in forma scrisa, cu specificarea obiectului, duratei si valorii acestuia, precum si a drepturilor si obligatiilor partilor.

Sponsorul/beneficiarul are dreptul sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a marcii sau a imaginii sponsorului.

Acestia sunt obligati sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea intr-un mod care sa nu lezeze direct sau indirect, activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea si linistea publica.

Comunicarea catre public, prin intermediul mass media, a altor mjloace (placute prin intermediul carora se atesta ca acel obiectiv a fost realizat ca urmare a sponsorizarii de catre …) vor fi formulate astfel incat sa reiasa clar actiunea de sponsorizare si va fi adusa la cunostinta publicului, in mod gratuit, de catre beneficiarul sponsorizarii.

In cadrul acestui tip de activitate este interzis ca sponsorul, mecena sau beneficiarul sa efectueze reclama sau publicitate comerciala, anterioara, concomitenta sau ulterioara in favoarea acestora sau a altor persoane.

Pot fi acceptate si formulare de contracte prezentate de sponsor, in conditiile in care respecta prevederile legale care reglementeaza sponsorizarile si donatiile si nu contine clauze care sa contravina intereselor institutiei.

Pentru contractul de donatie pot fi utilizate modelele de contract cadru, prezentat mai jos.

CONTRACT DE DONATIE

MODEL:

Numar:…(Persoana fizica donatoare)………………………

Incheiat astazi la …………………

1. PARTILE CONTRACTANTE:

1.1._____________________(numele si prenumele), domiciliat in (localitatea)_____________________, str._________________ nr.___, bloc___, scara____, etaj___, apartament___, sector/judet________________, CP________, nascut la data de (ziua luna anul)_____________, in localitatea_________________, sector/judet_______________,fiul lui_________________ si al____________________, posesorul buletinului (cartii) de identitate seria_____, nr.____________, eliberat de_________________________, la data de ____________,

cod numeric personal________________________, in calitate de donator, pe de o parte si

1.2._________________________________, cu sediul in__________________, str.___________, nr.___, sector/judet_______________, CP ___________, CUI______________, reprezentata de_____________________, avand functia de______________________ in calitate de donatar (beneficiar).

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1._______________________, in calitate de donator, donez beneficiarului urmatoarele bunuri: _________________________________________________

2.2. Bunurile donate au fost dobandite prin _______________________ si le evaluez la suma de________________ lei.

2.3. Eu, donatorul, declar ca bunurile mentionate au fost predate in folosinta beneficiarului la data de _________________, astfel cum rezulta din inscrisul sub semnatura privata incheiat cu beneficiarul.

2.3. _______________________in calitate de beneficiar, declar ca bunurile mentionate la pct. 2.1 din prezentul contract le-am preluat in folosinta la data de, pe baza inscrisului sub semnatura privata.

3. CLAUZE FINALE

_3.1.1_ Exemplu de clauze ___- _______________________________________________________

3.2. 1. Prezentul contract a fost redactat intr-un numar de ..................................... .

3.2. 2. S-au eliberat partilor ...................... exemplare,

3.2.3 Donatia nu-l obliga pe donator si nu produce nici un efect decat din ziua acceptarii

DONATOR DONATAR (BENEFICIAR)

CONTRACT DE DONATIE

MODEL:

Numar:…(Persoana juridica donatoare)………………………

Incheiat astazi la …………………

1. PARTILE CONTRACTANTE:

1.1._____________________(operatorul conomic, asociata/fundatia) cu sediul in__________________(localitatea) str._________________ nr.___, bloc___, scara____, etaj___, apartament___, sector/judet________________, CP________, CUI______________, inscrisa la________, in registrul________, avand contul nr________ deschis la ______________ telefon______________ fax______________ reprezentata de (numele si prenumele), ______________ cu functia de______________, in calitate de donator, pe de o parte si

1.2._________________________________(institutia publica), cu sediul in__________________, str.___________, nr.___, sector/judet_______________, CP ___________, CUI______________, reprezentata de (numele si prenumele) _____________________, avand functia de______________________ in calitate de donatar (beneficiar).

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1._______________________ in calitate de donator, donez beneficiarului urmatoarele bunuri: _________________________________________________

2.2. Bunurile donate au fost dobandite prin acte de comert, productie proprie_______________________ si sunt evaluate conform anexei *,** suma de________________ lei.

2.3. Eu, donatorul, declar ca bunurile mentionate au fost predate in folosinta beneficiarului la data de _________________, astfel cum rezulta din inscrisul sub semnatura privata incheiat cu beneficiarul.

2.3. _______________________in calitate de beneficiar, declar ca bunurile mentionate la pct. 2.1 din prezentul contract le-am preluat in folosinta la data de, pe baza inscrisului sub semnatura privata.

3. CLAUZE FINALE

3.1.1 Exemplu de clauze

Bunurile vor fi utilizate astfel, se interzice comercializarea bunurilor, suma de … _primita ca sponsorizare va fi exclusiv pentru plata furnizorului extern pentru achizitia a xx__, pentru modalitatea de folosire a disponibilului ramas din aceasta tranzactie va fi solicitat acordul donatorului,

3.1.2 In cazul neandeplinirii clauzelor se va proceda la revocarea donatiei __________________________________________________________________

3.2. 1. Prezentul contract a fost redactat intr-un numar de ..................................... .

3.2. 2. S-au eliberat partilor ...................... exemplare,

3.2.3 Donatia nu-l obliga pe donator si nu produce nici un efect decat din ziua acceptarii

DONATOR DONATAR (BENEFICIAR)

*in anexa se pot prezenta detaliat valoarea per unitate de produs,

**se poate da o clauza prin care beneficiarul sa stabileasca valoarea bunului

- pentru donator nu mai are valoare economica, este amortizat integral etc.

- pentru valorificarea intre institutiile publice terminologia folosita este cea de transfer cu titlu gratuit

DONATOR DONATAR

Pentru contractul de sponsorizare pot fi utilizate modelele de contract cadru, prezentat mai jos:

Prezentul "Contract de sponsorizare", numar:… ………………………

se incheie astazi la …………………

1. PARTILE CONTRACTANTE:

1.1._____________________(operatorul conomic, asociatia/fundatia) cu sediul in__________________(localitatea) str._________________ nr.___, bloc___, scara____, etaj___, apartament___, sector/judet________________, CP________, CUI______________,
inscrisa la________, in registrul________, avand contul nr________ deschis la ______________ telefon______________ fax______________ reprezentata de (numele si prenumele) ______________ cu functia de (Presedintele Consiliului de administratie director general .... in calitate de sponsor, denumit in continuare SPONSOR), ______________,

1.2. _________________________________(institutia publica), cu sediul in__________________, str.___________, nr.___, sector/judet_______________, CP ___________, CUI______________, reprezentata de (numele si prenumele) _____________________, avand functia de______________________ in calitate de donatar (beneficiar).

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1.1 Obiectul contractului priveste utilizarea de catre BENEFICIAR a ............. (bunul ce i se da de catre SPONSOR)

2.1.2 Obiectul prezentului contract il constituie sponsorizarea prin mijloace financiare de catre ._____________________( denumirea operatorului economic, asociatiei/fundatiei) a activitatii de cercetare,……….a ._____________________( denumirea institutiei publice)

2.2 Valoarea contractului consta in ..................... (valoarea bunului sau a banilor)

2.3 Prezentul contract intra in vigoare

- odata cu semnarea sa de catre parti.

- la data de ................, data asupra careia ambele parti sunt de acord si va fi valabil pana la

data de …..

3. CLAUZE FINALE

3.1.1 SPONSORUL se obliga:

- sa furnizeze BENEFICIARULUI bunul ce face obiectul prezentului contract in stare buna de functionare; *

-S.C. ..................... S.R.L.., S.A., are obligatia de a transfera lunar/trimestrial/datele convenite mijloacelor financiare ce constituie obiectul sponsorizarii.

BENEFICIARUL se obliga:

- sa utilizeze bunul ce face obiectul prezentului contract potrivit destinatiei sale;*

- sa foloseasca mijloacele financiare ce constituie obiectul prezentului contract numai in scopul mentionat in Capitolul II articolul 2.1.2.

3.2.1 Nerespectarea obligatiilor (sau uneia din obligatiile), prevazute anterior, de catre una dintre parti determina rezilierea contractului de catre cealalta parte cu un preaviz prealabil de …. zile (lucratoare).

3.3.1 Litigiile decurgand din interpretarea si executarea prezentului contract, vor fi solutionate de catre parti pe cale amiabila. In cazul nesolutionarii lor in acest mod, litigiile vor fi supuse instantelor judecatoresti competente.

3. 4.1 Modificarea prezentului contract poate fi facuta numai in scris, prin acordul ambelor parti, sub forma unui act aditional.

3.5. 1. Prezentul contract a fost redactat intr-un numar de ..................................... .

3.5. 2. S-au eliberat partilor ...................... exemplare,

SPONSOR BENEFICIAR

* se completeaza numai pentru felul de sponsorizare avut in vedere

NOTA:

Partile contractante pot fi si persoane fizice. In acest caz, punctul 1. denumit PARTILE CONTRACTANTE, va cuprinde date cu privire la identitatea si domiciliul persoanei fizice.

Pentru receptia si evaluarea donatiilor de natura bunurilor mobile sau imobile se va constitui o comisie numita prin decizie a ordonatorului de credite. Evaluarea celor transmise fara valoare, amortizate integral la donator (chiar si cele primite de la alte institutii publice), se va face tinand cont de valoarea de piata, utilitatea, starea si amplasarea acestora, in functie de natura bunului.

Potrivit reglementarilor legale, evaluarea bunurilor primite cu titlu gratuit la data intrarii in institutie se realizeaza la valoarea justa, prin aceasta intelegand, suma pentru care activul ar putea fi schimbat de bunavoie intre parti aflate in cunostinta de cauza in cadrul unei tranzactii cu pretul determinat obiectiv.

Valoarea justa se determina astfel:

" fie pe baza raportului intocmit de specialisti si cu aprobarea ordonatorului de credite,

" fie prin evaluari efectuate de regula de evaluatori autorizati.

Momentul inregistrarii in contabilitatea patrimoniala a institutiei publice, coincide cu cel al transferului dreptului de proprietate, dupa receptionarea si evaluarea acestuia.

Veniturile rezultate din exprimarea valorii bunurilor primite sub forma donatiilor/sponsorizarilor constituie venituri si se evidentiaza in contul 779 "Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit".

Contul 779, este un cont de pasiv, in creditul caruia se inregistreaza veniturile realizate, iar in debit, la sfarsitul perioadei, veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. La sfarsitul perioadei, contul nu prezinta sold.

Contul 779 "Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit", se crediteaza prin debitul conturilor:

" 203 "Cheltuieli de dezvoltare" - cu valoarea……CITESTE MAI DEPARTE

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Data aparitiei: 16 Martie 2010


Votati articolul "Donatiile si sponsorizarile in institutiile publice":
Rating:

Nota: 3.58 din 5 din 6 voturi


ClubContabilitate.ro - intrebarea zilei

Concediu de odihna director general care este si administrator

Intrebare: Buna ziua,
intrebarea mea este daca un director general care este si administratorul societatii poate beneficia de concediu de odihna 7 zile la care are dreptul de anul trecut (2015) daca angajatii in aceeasi perioda sunt in somaj tehnic 75%.( angajaii au beneficiat inainte de toate zilele de concediu pe 2015).
Urmatoare intrebare este daca societate se poate folosii de serviiile angajatilor 3ore/zi in perioada somajului tehnic 75% pentru eventuale lucrari de montaj

Multumesc

Raspuns: Poate sa ia concediul de odihna neefectuat de anul trecut, precum si cel pentru anul in curs, iar...... » citeste tot raspunsul aici

Alte articole publicate in data de 16 Martie 2010 ARTICOLE SIMILARE

Opinia ta conteaza! Scrie-ne mai jos ce parere ai despre acest subiect dar si ce alte subiecte din domeniu te intereseaza si ai dori sa scriem despre ele!


Daca ai intrebari care necesita consultanta in contabilitate, le poti adresa pe www.PortalContabilitate.ro sau www.ClubContabilitate.ro. Va multumim!


X
user
user

Intrebare antispam: 2 + 1 =
  Da, doresc să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton. Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare

Comentarii articol

Postat de: la*****
Bună seara! Am o nelămurire.Primăria unei localități poate înstrăina un bun sau o sumă de bani către un cult religios.Sub ce formă și care este actul normativ care prevede acest lucru. vă mulțumesc.
Data adaugarii: 16-Ian-2013
Postat de: ga*****
MA NUMESC DOBRESCU ADRIAN SUNT VOLUNTAR LA FUNDATIA PARADA SI FAC APEL LA DUMNEAVOASTRA PENTRU IMBRACAMINTE, INCALTAMINTE, LAPTE PRAFF, PAMPERSI, CARICIOARE PENTRU COPII, O PERECHE DE CARJE, UN SCAUN CU ROTILE, RICHIZITE SCOLARE, PENTRU COPII CE LOCUIESC PE SRAZI IN CASE ABANDONATE SI NU AU NICI UN VENIT. CEI CARE VOR SA AJUTE ACESTI COPILASI MA POT CONTACTA LA TELEFON 0785936814 VA MULTUMESC FRUMOS
Data adaugarii: 06-Oct-2011
Adauga acest articol in site-ul tau

Subiectele saptamanii

 • Atentie! 12 decembrie e termenul-limita pentru anumite declaratii fiscale

  • Va reamintim ca pana luni, 12 decembrie, la ANAF vor trebui depuse mai multe declaratii fiscale pe care le gasiti mai jos, alaturi de reglementarile aferente actuale: Formular 089 - Declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.331 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal. Se depune de catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA conform art.316 din Codul fiscal stabilite in Romania, conform art.266 alin.(2), care au obtinut licenta de furnizare a ...» citeste mai departe aici

 • Noi reguli pentru contribuabilii care au codul de TVA anulat. Analiza zilei cu Irina Dumitrescu

  • De la 1 ianuarie 2017 se aplica noi reguli pentru contribuabilii care au codul de TVA anulat si pentru cei care efectueaza tranzactii cu acestia in perioada in care nu au avut un cod valid de TVA   Incepand cu 1 ianuarie 2012 au fost introduse in legislatie o serie de masuri in vederea constrangerii mediului de afaceri sa nu aiba relatii comerciale cu contribuabilii declarati inactivi ori cu cei pentru care autoritatea fiscala a anulat inregistrarea in scopuri de TVA, al ca...» citeste mai departe aici

 • Executarea silita in cazul debitorilor care au de incasat sume de la stat

  • In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 968/ 29.11.2016, a fost publicat OPANAF 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silita in cazul debitorilor care au de incasat sume certe, lichide si exigibile de la autoritati sau institutii de stat. Acest ordin se aplica de la data aparitiei in Monitorul Oficial, respectiv 29.11.2016. Contribuabilii care au obligatii fiscale restante pentru care sunt in derulare masuri de executare silita pot beneficia de ridicarea masurilor de ...» citeste mai departe aici

 • Procedura faliment si deductibilitate provizion. Se poate anula provizionul nedeductibil?

  • In analiza de mai jos, pentru creanta veche din anul 2012 s-a constituit in luna decembrie 2012 un provizion 30% deductibil, 70% nedeductibil. In cursul anului 2013, se declara deschiderea procedurii de faliment a clientului, procedura aflata inca in desfasurare (societatea este inscrisa la masa credala). Stabilim daca se poate anula in 2016 provizionul nedeductibil de 70% si constitui provizion deductibil. Conform art. 26 alin. (1) lit. j) din Codul fiscal sunt deductibile ajustari...» citeste mai departe aici

 • Hotarare pentru instituirea schemei de ajutor de stat Scale UP pentru stimularea investitiilor IMM-urilor

  • Guvernul a aprobat recent o hotarare pentru instituirea schemei de ajutor de stat "Scale UP" avand ca obiectiv stimularea investitiilor intreprinderilor mici si mijlocii, in valoare totala maxima de 900 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 200 milioane euro, pentru perioada 2017-2020. Nivelul maxim al ajutorului de stat acordat unui beneficiar in cadrul acestei scheme nu poate depaΊi 5 milioane lei. Astfel, numarul estimat al intreprinderilor care u...» citeste mai departe aici

 • Federatia Expertilor Contabili a implinit 30 de ani de la infiintare

  • Acesta este conceptul pe care s-a bazat Federatia Expertilor Contabili (FEE) atunci cand a implinit 30 de ani in data de 7 decembrie 2016. CECCAR a amintit recent evenimentul, precizand ca trebuie astfel facuta o retrospectiva asupra realizarilor FEE, in prezent Accountancy Europe - dar, mai important, o etapa pentru construirea viitorului, cu un nou nume, o noua infatisare, un nou website si, in primul rand, o noua filozofie: "Pentru ca luam in calcul oamenii" ("Because people...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial

Newsletter zilnic GRATUIT

Codul Fiscal 2016 - 64 de modificari
Aboneaza-te la newsletterul Contabilul.ro si primesti gratuit Raportul special "Codul Fiscal 2016 - 64 de modificari".
Stiri si analize economice
SATI
X