email
E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006

ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul României a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 1 pct. VII.2 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul României adopta prezenta ordonanta.

Art. I

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul României a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 21 iulie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 260/2005, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1.Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 1

Prezenta ordonanta de urgenta stabileste conditiile în care cetatenii Uniunii Europene si ai statelor membre ale Spatiului Economic European si membrii acestora de familie îsi pot exercita dreptul la libera circulatie, de rezidenta si de rezidenta permanenta pe teritoriul României, precum si limitele exercitarii acestor drepturi din motive de ordine publica, securitate nationala sau sanatate publica."

2.La articolul 2 alineatul (1), punctele 4, 5 si 6 vor avea urmatorul cuprins:

"4. drept de rezidenta - dreptul cetateanului Uniunii Europene de a ramâne si de a locui pe teritoriul României, în conditiile legii;

5. rezident - cetatean al Uniunii Europene sau membrul de familie al acestuia care îsi exercita dreptul la libera circulatie si rezidenta pe teritoriul României, în conditiile legii;

6. persoana aflata în întretinere - orice alt membru de familie, indiferent de cetatenie, care nu se încadreaza în definitia prevazuta la pct. 3 si care, în tara de origine ori de provenienta, se afla în întretinerea sau gospodareste împreuna cu cetateanul Uniunii Europene ori se afla în situatia în care, din motive medicale grave, este necesara asistenta personala a acestuia;"

3.La articolul 2 alineatul (1), dupa punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu urmatorul cuprins:

"7. partener - persoana care convietuieste cu cetateanul Uniunii Europene, daca parteneriatul este înregistrat conform legii din statul membru de origine ori de provenienta sau, în cazul în care parteneriatul nu este înregistrat, relatia de convietuire poate fi dovedita."

4.La articolul 3, partea introductiva si litera e) vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 3

Cetatenii Uniunii Europene, precum si membrii familiilor lor, care îsi exercita dreptul la libera circulatie si rezidenta pe teritoriul României, beneficiaza de drepturile si libertatile recunoscute prin Tratatul privind Uniunea Europeana, cum ar fi:

.........................................................................

e) au acces neîngradit pe piata fortei de munca din România, sub rezerva aplicarii masurilor tranzitorii prevazute în Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeana, precum si la desfasurarea altor activitati de natura economica, în conditiile legii aplicabile cetatenilor români;"

5.La articolul 3 se introduc doua noi alineate, alineatele (2) si (3), cu urmatorul cuprins:

"(2) Persoanele aflate în întretinere, precum si partenerul beneficiaza de drepturile membrilor de familie ai cetateanului Uniunii Europene privind intrarea si rezidenta pe teritoriul României, în conditiile stabilite de prezenta ordonanta de urgenta.

(3) Exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei formalitati administrative de catre cetatenii Uniunii Europene ori de catre membrii lor de familie nu este conditionata de posesia unui document eliberat de autoritatile române în conditiile prezentei ordonante de urgenta, daca, prin orice alt mijloc de proba, persoana interesata dovedeste ca este beneficiara a acelui drept."

6.Titlul capitolului II va avea urmatorul cuprins:

"Intrarea, rezidenta si iesirea pe/de pe teritoriul României a cetatenilor Uniunii Europene, precum si a membrilor familiilor lor"

7.Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 5

(1) Intrarea cetatenilor Uniunii Europene pe teritoriul României este permisa prin toate punctele de trecere a frontierei de stat deschise traficului de persoane, cu conditia prezentarii documentului national de identitate, a pasaportului sau a unui document eliberat în conditiile prezentei ordonante de urgenta pentru cetatenii Uniunii Europene, valabil, fara a se aplica stampila de intrare de catre organele politiei de frontiera în oricare dintre aceste documente.

(2) Membrii de familie care nu sunt cetateni ai Uniunii Europene pot intra pe teritoriul României în baza unui pasaport valabil si a vizei de intrare, cu exceptia cazurilor în care obligativitatea obtinerii vizei este desfiintata în conditiile legii.

(3) Misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României acorda persoanelor prevazute la alin. (2) viza de intrare pe teritoriul României. Conditiile pentru eliberarea vizei se stabilesc prin norme metodologice.

(4) Membrul de familie care nu este cetatean al Uniunii Europene, dar care este în posesia unui document valabil, care atesta rezidenta pe teritoriul unui alt stat membru în calitate de membru de familie al unui cetatean al Uniunii Europene, este scutit de la obligativitatea obtinerii unei vize. Organele politiei de frontiera nu aplica stampila de intrare sau de iesire în pasaportul persoanelor din aceasta categorie."

8.Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 6

(1) Cetatenilor Uniunii Europene, precum si membrilor familiilor lor li se refuza intrarea pe teritoriul statului român numai în urmatoarele situatii:

a) daca nu prezinta documentele corespunzatoare prevazute la art. 5 si nu fac dovada, prin orice alt mijloc, ca beneficiaza de dreptul la libera circulatie si rezidenta pe teritoriul României;

b) daca au fost declarati indezirabili, în conditiile legii, sau daca împotriva acestora a fost dispusa masura interzicerii intrarii pe teritoriul României în conditiile prezentei ordonante de urgenta;

c) exista indicii temeinice ca persoana în cauza constituie o amenintare reala si prezenta la ordinea publica, securitatea nationala sau sanatatea publica.

(2) În situatia prevazuta la alin. (1) lit. a), înainte de comunicarea refuzului permiterii intrarii pe teritoriul României, persoanei i se acorda o perioada de timp pe care o considera necesara, în care sa dovedeasca îndeplinirea conditiilor de intrare sau faptul ca beneficiaza de dreptul la libera circulatie si rezidenta pe teritoriul României. Organele politiei de frontiera acorda tot sprijinul necesar pentru clarificarea situatiei persoanei în cauza, inclusiv prin eliberarea vizei de intrare, în cazuri exceptionale, dupa analizarea situatiei persoanei în cauza.

(3) Refuzul permiterii intrarii pe teritoriul României se comunica de catre organele politiei de frontiera de îndata, în scris, împreuna cu motivele care au stat la baza dispunerii acestei masuri, indicându-se instanta competenta si termenul în care masura poate fi atacata.

(4) Împotriva refuzului permiterii intrarii pe teritoriul României se poate face actiune la instanta de contencios administrativ în a carei raza teritoriala se afla sediul organului emitent al actului administrativ contestat. Instanta solutioneaza de urgenta si cu precadere, pronuntându-se prin hotarâre. Cererea se judeca în camera de consiliu, cu citarea partilor. Hotarârea instantei este definitiva si irevocabila.

(5) Introducerea actiunii în contencios administrativ împotriva refuzului permiterii intrarii pe teritoriul României nu suspenda executarea masurii."

9.Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 7

Cetatenii Uniunii Europene, precum si membrii familiilor lor pot parasi teritoriul României pe baza prezentarii documentelor si cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor privind aplicarea stampilei de catre organele politiei de frontiera, prevazute la art. 5."

10.Litera a) a alineatului (1) al articolului 8 se abroga.

11.La articolul 8, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

"(2) Refuzul permiterii iesirii de pe teritoriul României se comunica de catre organele politiei de frontiera în conditiile prevazute la art. 6 alin. (3). Împotriva refuzului permiterii iesirii se poate face actiune la instanta de contencios administrativ competenta. Procedura prevazuta la art. 6 alin. (4) se aplica în mod corespunzator."

12.Alineatul (3) al articolului 8 se abroga.

13.Titlul sectiunii a 3-a a capitolului II va avea urmatorul cuprins:

"Rezidenta pe teritoriul României a cetatenilor Uniunii Europene, precum si a membrilor familiilor lor"

14.Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 10

(1) Pe durata sederii în România, cetatenii Uniunii Europene sau, dupa caz, membrii familiilor lor sunt obligati sa declare la formatiunile teritoriale ale Autoritatii pentru straini, în termen de 15 zile de la producerea evenimentului, urmatoarele:

a) orice modificare intervenita cu privire la nume, prenume si cetatenie;

b) în cazul membrilor de familie care nu au cetatenia Uniunii Europene, orice schimbare relevanta cu privire la starea civila.

(2) Pierderea sau furtul documentelor în baza carora se permite trecerea frontierei de stat a României, precum si a celor eliberate de autoritatile române în baza prevederilor prezentei ordonante de urgenta vor fi declarate la organul de politie competent teritorial, în termen de 48 de ore de la constatarea evenimentului."

15.Titlul capitolului III va avea urmatorul cuprins:

"Conditiile exercitarii dreptului de rezidenta pe teritoriul României de catre cetatenii Uniunii Europene, precum si de membrii familiilor lor"

16.Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 12

(1) Cetatenii Uniunii Europene, care intra pe teritoriul României, beneficiaza de drept de rezidenta pentru o perioada de pâna la 3 luni de la data intrarii în tara, fara îndeplinirea vreunei conditii suplimentare.

(2) Membrii de familie ai cetatenilor Uniunii Europene, indiferent de cetatenie, care îi însotesc sau li se alatura ulterior beneficiaza de prevederile alin. (1).

(3) Persoanele prevazute la alin. (1) si (2) pot beneficia de drept de rezidenta pe teritoriul României pentru o perioada mai mare de 3 luni în conditiile prevazute la sectiunea a 2-a a prezentului capitol.

(4) Persoanele prevazute la alin. (1) si (2) pot beneficia de drept de rezidenta permanenta pe teritoriul României în conditiile prevazute la sectiunea a 3-a a prezentului capitol."

17.Titlul sectiunii a 2-a a capitolului III va avea urmatorul cuprins:

"Dreptul de rezidenta pentru o perioada de peste 3 luni"

18.La articolul 13, alineatele (1) si (4) vor avea urmatorul cuprins:

"(1) Cetatenii Uniunii Europene aflati în una dintre urmatoarele situatii au dreptul de rezidenta în România pentru o perioada mai mare de 3 luni:

a) desfasoara pe teritoriul României activitati dependente sau activitati independente, în conditiile legii;

b) detin mijloace de întretinere pentru ei si membrii lor de familie, de regula cel putin la nivelul venitului minim garantat în România, si asigurare de sanatate recunoscuta în sistemul asigurarilor sociale de sanatate din România;

c) sunt înscrisi la o institutie din România, acreditata în conditiile legii, având ca obiect principal de activitate desfasurarea de activitati de învatamânt sau de perfectionare a pregatirii profesionale, au asigurare de sanatate recunoscuta în sistemul asigurarilor sociale de sanatate din România si asigura autoritatile competente, printr-o declaratie pe propria raspundere sau prin orice alt mijloc, ca detin mijloace de întretinere pentru ei si membrii lor de familie, de regula cel putin la nivelul venitului minim garantat în România;

d) sunt membri de familie ai unui cetatean al Uniunii Europene care îndeplineste una dintre conditiile prevazute la lit. a), b) sau c).

....................................................................

(4) Rezidentul care a avut un contract de munca cu o durata determinata mai mica de un an sau care s-a aflat în situatia prevazuta la alin. (1) lit. a) pentru o perioada de cel mult 12 luni si ulterior a devenit somer, în conditiile legii, beneficiaza de dreptul de rezidenta pentru o perioada de 6 luni de la data obtinerii acestei calitati."

19.Dupa alineatul (1) al articolului 13 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:

"(11) Membrii de familie care nu sunt cetateni ai Uniunii Europene pot beneficia de dreptul de rezidenta pentru o perioada de peste 3 luni daca însotesc sau se alatura ulterior cetateanului Uniunii Europene care îndeplineste una dintre conditiile prevazute la alin. (1) lit. a)-c)."

20.Dupa alineatul (6) al articolului 13 se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:

"(7) Prin exceptie de la alin. (1) lit. d) si alin. (11), numai sotul/sotia, partenerul si copiii aflati în întretinere vor avea drept de rezidenta ca membri de familie ai unui cetatean al Uniunii Europene care a dobândit acest drept ca urmare a îndeplinirii conditiei prevazute de alin. (1) lit. c)."

21.Articolul 14 se abroga.

22.Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 15

În vederea luarii în evidenta si eliberarii certificatului de înregistrare, cetatenii Uniunii Europene aflati în situatiile prevazute la art. 13 alin. (1) lit. a), b) si c) vor depune la sediul formatiunii teritoriale competente a Autoritatii pentru straini, în termen de 90 de zile de la data intrarii pe teritoriul României, o cerere însotita de documentul national de identitate sau pasaportul, valabile, precum si de urmatoarele documente, dupa caz:

a) copie legalizata a contractului de munca sau o adeverinta eliberata de angajator, vizata în conditiile legii, ori autorizatia pentru desfasurarea de activitati independente, eliberata conform legii, în cazul în care solicita înregistrarea pentru scopurile prevazute la art. 13 alin. (1) lit. a);

b) dovada ca detin mijloace de întretinere pentru ei si, dupa caz, pentru membrii lor de familie, de regula cel putin la nivelul venitului minim garantat în România, si ca au asigurare de sanatate recunoscuta în sistemul de asigurari sociale de sanatate din România, în situatia în care solicita înregistrarea în cazul prevazut la art. 13 alin. (1) lit. b);

c) dovada ca sunt înscrisi la o institutie de învatamânt acreditata, dovada ca au asigurare de sanatate recunoscuta în sistemul national de asigurari sociale de sanatate din România si declaratia pe propria raspundere sau alta dovada ca detin mijloace de întretinere pentru ei si, dupa caz, pentru membrii lor de familie, de regula cel putin la nivelul venitului minim garantat în România, în cazul în care solicita înregistrarea pentru scopul prevazut la art. 13 alin. (1) lit. c)."

23.Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 16

(1) În vederea luarii în evidenta si eliberarii certificatului de înregistrare, cetatenii Uniunii Europene prevazuti la art. 13 alin. (1) lit. d) trebuie sa depuna la sediul formatiunii teritoriale competente a Autoritatii pentru straini, în termen de 90 de zile de la data intrarii pe teritoriul României, o cerere însotita de documentul national de identitate sau pasaportul, valabile, precum si de urmatoarele documente:

a) actul de stare civila care atesta casatoria sau, dupa caz, documente care atesta legatura de rudenie cu rezidentul;

b) certificatul de înregistrare al cetateanului Uniunii Europene caruia i se alatura, daca cetateanul Uniunii Europene a fost luat în evidenta anterior.

(2) Cetateanul Uniunii Europene aflat în una dintre situatiile prevazute la art. 13 alin. (1) lit. b) si c), caruia i se alatura membrii de familie prevazuti la alin. (1), este obligat sa faca dovada ca detine mijloace de întretinere pentru acestia, de regula cel putin la nivelul venitului minim garantat în România, si asigurare de sanatate recunoscuta în sistemul asigurarilor sociale de sanatate din România.

(3) Procedura stabilita la alin. (1) si (2) se aplica persoanelor aflate în întretinere si partenerului, cetateni ai Uniunii Europene, situatie în care acestia vor prezenta documente eliberate de autoritatea competenta din statul membru de origine sau de provenienta, care sa ateste aceste calitati, precum si documentul prevazut la alin. (1) lit. b)."

24.Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 17

(1) În baza documentelor depuse de persoanele prevazute la art. 15 si 16, organele competente elibereaza acestora certificatele de înregistrare în ziua depunerii cererii.

(2) În cazul în care, pe baza documentelor depuse de persoanele prevazute la art. 15 si 16, organele competente constata ca nu sunt întrunite conditiile prevazute la art. 13 alin. (1), solicita persoanelor ca, într-un termen considerat necesar de acestea, dar nu mai mare de 30 de zile, sa prezinte eventualele documente care mai sunt necesare în vederea solutionarii cererii. Daca dupa termenul stabilit se constata, în continuare, ca nu sunt îndeplinite conditiile, organele competente comunica în scris refuzul eliberarii certificatului de înregistrare, precum si motivele care au stat la baza acestei decizii, indicându-se instanta competenta si termenul în care masura poate fi atacata.

(3) Împotriva refuzului eliberarii certificatului de înregistrare se poate face actiune la instanta de contencios administrativ competenta."

25.Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 18

(1) Dreptul de rezidenta al membrilor de familie care au cetatenia Uniunii Europene este valabil pe toata perioada pentru care cetateanul Uniunii Europene ai carui membri de familie sunt are drept de rezidenta, precum si, pâna la împlinirea termenului la care pot beneficia de rezidenta permanenta, în oricare dintre urmatoarele situatii:

a) când cetateanul Uniunii Europene paraseste România sau a decedat;

b) în cazul sotilor, când se desface sau se anuleaza casatoria;

c) în cazul partenerilor, când se desface sau se anuleaza parteneriatul înregistrat.

(2) În situatiile prevazute la alin. (1), dobândirea ulterioara a dreptului de rezidenta permanenta, în conditiile prevazute în cadrul sectiunii a 3-a din prezentul capitol, este conditionata de continuarea sederii pe teritoriul României a persoanelor prevazute la art. 16, în oricare dintre situatiile prevazute la art. 13 alin. (1) lit. a)-d).

(3) În situatiile prevazute la alin. (1) lit. a) dreptul de rezidenta al copiilor ori parintelui în îngrijirea caruia acestia se afla ramâne valabil pâna la terminarea studiilor, cu respectarea urmatoarelor conditii cumulative:

a) copiii locuiesc în România;

b) copiii sunt înscrisi la o institutie de învatamânt din România."

26.Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 19

(1) În vederea luarii în evidenta si eliberarii cartii de rezidenta, membrii de familie prevazuti la art. 13 alin. (11) trebuie sa depuna la sediul formatiunii teritoriale competente a Autoritatii pentru straini, în termen de 90 de zile de la data intrarii pe teritoriul României, o cerere însotita de urmatoarele documente:

a) pasaport valabil;

b) actul de stare civila care atesta existenta casatoriei sau, dupa caz, documentul care atesta legatura de rudenie cu cetateanul Uniunii Europene, însotit de traducerea legalizata, în cazul în care nu a fost emis de autoritatile unui stat membru;

c) certificatul de înregistrare al cetateanului Uniunii Europene caruia i se alatura, daca cetateanul Uniunii Europene a fost luat în evidenta anterior.

(2) Cetateanul Uniunii Europene aflat în una dintre situatiile prevazute la art. 13 alin. (1) lit. b) si c), caruia i se alatura membrii de familie prevazuti la alin. (1), este obligat sa faca dovada ca detine mijloace de întretinere pentru acestia, de regula cel putin la nivelul venitului minim garantat în România, si asigurare de sanatate recunoscuta în sistemul asigurarilor sociale de sanatate din România.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica în mod corespunzator persoanelor aflate în întretinere si partenerului, care nu sunt cetateni ai Uniunii Europene, situatie în care vor prezenta documente eliberate de autoritatea competenta din statul membru de origine sau de provenienta, care sa ateste aceste calitati, precum si documentele prevazute la alin. (1) lit. a) si c).

(4) La depunerea cererii prevazute la alin. (1) organele competente elibereaza solicitantului o adeverinta care face dovada dreptului de rezidenta pâna la eliberarea cartii de rezidenta. Cartea de rezidenta va fi eliberata în cel mult 90 de zile de la depunerea cererii.

(5) În termenul prevazut la alin. (4) organele competente efectueaza toate verificarile necesare pentru constatarea îndeplinirii conditiilor pentru emiterea cartii de rezidenta, inclusiv, dupa caz, cele referitoare la elementele pe baza carora se poate stabili faptul ca este o casatorie de convenienta, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor în România, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(6) Daca, pe baza verificarilor prevazute la alin. (5), organele competente care au primit cererea constata ca sunt îndeplinite conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, elibereaza solicitantului "cartea de rezidenta pentru membrul de familie al unui cetatean al Uniunii Europene", în termenul prevazut la alin. (4).

(7) În cazul în care se constata ca nu sunt îndeplinite conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, organele competente comunica în scris refuzul eliberarii cartii de rezidenta, motivele care au stat la baza acestei decizii, indicându-se instanta competenta si termenul în care masura poate fi atacata.

(8) Împotriva refuzului eliberarii cartii de rezidenta se poate face actiune la instanta de contencios administrativ competenta."

27.La articolul 20, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

"(1) Valabilitatea cartii de rezidenta prevazuta la art. 19 alin. (4) este de pâna la 5 ani de la data emiterii, dar nu mai mare decât perioada de rezidenta a cetateanului Uniunii Europene al carui membru de familie este."

28.La articolul 20, partea introductiva si litera b) ale alineatului (2) vor avea urmatorul cuprins:

"(2) Cartea de rezidenta prevazuta la art. 19 alin. (4) îsi pierde valabilitatea în cazul absentei temporare de pe teritoriul României a titularului pentru mai mult de 6 luni în decurs de un an, cu urmatoarele exceptii:

............................................................................

b) absenta de pe teritoriul României pentru motive întemeiate, precum starea de graviditate si de nastere, boala grava, participarea la programe de învatamânt sau pregatire profesionala ori mutarea în interes de serviciu într-un alt stat membru sau o tara terta, pentru o perioada de maximum 12 luni consecutive."

29.Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 21

(1) Dreptul de rezidenta al membrilor de familie care nu au cetatenia Uniunii Europene este valabil pe toata perioada pentru care cetateanul Uniunii Europene, ai carui membri de familie sunt, are rezidenta în România, precum si, pâna la împlinirea termenului la care pot beneficia de rezidenta permanenta, în urmatoarele situatii:

a) în cazul în care cetateanul Uniunii Europene al carui membru de familie este a decedat, daca membrul de familie a avut o rezidenta de cel putin un an în aceasta calitate;

b) în cazul sotilor, daca se desface sau se anuleaza casatoria în oricare dintre urmatoarele conditii:

(i) de la încheierea casatoriei si pâna la sesizarea instantei de judecata competente pentru desfacerea, declararea nulitatii sau anularea casatoriei au trecut cel putin 3 ani, din care o perioada de cel putin un an pe teritoriul României;

(ii) prin acordul sotilor ori prin hotarâre judecatoreasca, sotului/sotiei care nu are cetatenia Uniunii Europene i-a fost încredintat spre crestere si educare copilul cetateanului Uniunii Europene;

(iii) instanta de judecata a hotarât desfacerea casatoriei numai din vina sotului/sotiei care este cetatean al Uniunii Europene;

(iv) în urma acordului sotilor ori prin hotarâre judecatoreasca, instanta de judecata stabileste dreptul sotului/sotiei care nu are cetatenia Uniunii Europene de a vizita copilul minor. În acest caz, instanta de judecata trebuie sa precizeze în dispozitivul hotarârii judecatoresti ca vizitele se vor efectua pe teritoriul României, cu indicarea exacta a perioadei de timp pentru care acest drept este acordat;

c) în cazul partenerilor, când se desface sau se anuleaza parteneriatul înregistrat, cu aplicarea în mod corespunzator a conditiilor prevazute la lit. b).

(2) În situatiile prevazute la alin. (1), dobândirea ulterioara a dreptului de rezidenta permanenta este conditionata de continuarea sederii pe teritoriul României a persoanelor prevazute la art. 19, în oricare dintre situatiile prevazute la art. 13 alin. (1) lit. a) si b), sau în calitate de membru de familie al unei persoane care îndeplineste una dintre aceste conditii, daca familia este deja constituita pe teritoriul României.

(3) În situatiile prevazute la alin. (1) lit. a) dreptul de rezidenta al copiilor ori parintelui în îngrijirea caruia acestia se afla ramâne valabil pâna la terminarea studiilor, cu respectarea urmatoarelor conditii cumulative;

a) copiii locuiesc în România;

b) copiii sunt înscrisi la o institutie de învatamânt din România."

30.Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 22

(1) Cetatenii Uniunii Europene care au o rezidenta continua si legala pe teritoriul României pentru o perioada de cel putin 5 ani beneficiaza de dreptul de rezidenta permanenta.

(2) Persoanele care nu au cetatenia Uniunii Europene si care au o rezidenta continua pe teritoriul României pentru o perioada de cel putin 5 ani, în calitate de membri de familie ai unui cetatean al Uniunii Europene rezident sau rezident permanent, beneficiaza de prevederile alin. (1).

(3) La stabilirea continuitatii perioadei de rezidenta nu sunt considerate întreruperi:

a) absentele temporare de pe teritoriul României care nu depasesc 6 luni în decurs de un an;

b) absenta de pe teritoriul României pentru satisfacerea serviciului militar obligatoriu;

c) absenta de pe teritoriul României pentru motive întemeiate, precum starea de graviditate si de nastere, boala grava, participarea la programe de învatamânt sau pregatire profesionala ori mutarea în interes de serviciu într-un alt stat membru sau o tara terta, pentru o perioada de maximum 12 luni consecutive.

(4) Dreptul de rezidenta permanenta se pierde în cazul unei absente de pe teritoriul României pentru o perioada mai mare de 2 ani consecutivi."

31.La articolul 23, partea introductiva si litera a) ale alineatului (1), precum si alineatul (3) vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 23

(1) Prin exceptie de la prevederile art. 22, rezidentii beneficiaza de rezidenta permanenta, anterior împlinirii perioadei continue de 5 ani de sedere, atunci când:

a) desfasoara activitati dependente sau activitati independente si care, în momentul încetarii activitatii, au dreptul de pensie pentru limita de vârsta sau celor al caror contract de munca înceteaza cu drept de pensionare anticipata în conditiile legii, daca au fost angajati în România în ultimele 12 luni cel putin si au avut o sedere continua mai mare de 3 ani pe teritoriul României. Pentru rezidentii care desfasoara profesii liberale conditia referitoare la vârsta de pensionare se considera îndeplinita în momentul împlinirii vârstei de 60 de ani, daca legea nu prevede altfel;

.......................................................................

(3) Conditiile referitoare la durata rezidentei si angajarii, stabilite la alin. (1) lit. a), si conditia referitoare la durata rezidentei, stabilita la alin. (i) lit. b), nu se vor aplica daca persoana care este angajata sau desfasoara activitati economice în mod independent este casatorita cu un cetatean român."

32.Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 24

(1) Persoanele care îndeplinesc conditiile prevazute la art. 22 si 23 pot solicita formatiunilor teritoriale competente ale Autoritatii pentru straini eliberarea cartii de rezidenta permanenta pentru cetatenii Uniunii Europene, respectiv a cartii de rezidenta permanenta pentru membrii de familie care nu sunt cetateni ai Uniunii Europene.

(2) Valabilitatea cartii de rezidenta permanenta pentru membrii de familie care nu sunt cetateni ai Uniunii Europene este de 10 ani de la data emiterii si se reînnoieste la cerere.

(3) Daca Autoritatea pentru straini constata îndeplinirea conditiilor pentru emiterea documentelor prevazute la alin. (1), elibereaza, în termen de 30 de zile de la depunerea cererii, cartea de rezidenta permanenta pentru cetatenii Uniunii Europene, respectiv în termen de 90 de zile de la depunerea cererii, cartea de rezidenta permanenta pentru membrii de familie care nu sunt cetateni ai Uniunii Europene.

(4) În cazul în care se constata ca nu sunt îndeplinite conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, organele competente comunica în scris refuzul eliberarii documentelor prevazute la alin. (1), motivele care au stat la baza acestei decizii, indicându-se instanta competenta si termenul în care masura poate fi atacata.

(5) Împotriva refuzului eliberarii documentelor prevazute la alin. (1) se poate face actiune la instanta de contencios administrativ competenta."

33.Dupa sectiunea a 3-a a capitolului III se introduce o noua sectiune, sectiunea a 4-a "CC", cuprinzând articolele 241-243, cu urmatorul cuprins:

"Art. 241

(1) Cetatenii Uniunii Europene si membrii de familie ai acestora beneficiaza de dreptul de rezidenta prevazut la art. 12 atât timp cât nu devin o sarcina excesiva pentru sistemul asigurarilor sociale din România.

(2) Cetatenii Uniunii Europene si membrii de familie ai acestora beneficiaza de dreptul de rezidenta prevazut în sectiunea a 2-a atât timp cât îndeplinesc conditiile prevazute la art. 13, 18 si 21.

(3) Autoritatea pentru straini poate verifica îndeplinirea conditiilor pentru exercitarea dreptului de rezidenta de catre cetatenii Uniunii Europene si membrii de familie ai acestora.

Art. 242

(1) Împotriva cetatenilor Uniunii Europene si membrilor de familie ai acestora care nu îndeplinesc conditiile de exercitare a dreptului de rezidenta, potrivit art. 241, Autoritatea pentru straini poate emite o decizie de parasire a teritoriului României.

(2) Comunicarea deciziei de parasire a teritoriului României se face în conditiile prevazute de normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

(3) Persoana împotriva careia a fost emisa decizia de parasire a teritoriului României are obligatia de a parasi România în 30 de zile de la data comunicarii deciziei.

(4) Împotriva deciziei de parasire a teritoriului României se poate face actiune la instanta de contencios administrativ competenta. Exercitarea unei cai de atac întrerupe curgerea termenului în care persoana are obligatia sa paraseasca teritoriul României.

(5) În situatia în care persoana în cauza nu paraseste teritoriul României în termenul prevazut la alin. (3), Autoritatea pentru straini ia masuri de escortare a acesteia pâna la frontiera. Escortarea se face, de regula, în 24 de ore de la depistarea persoanei în cauza.

(6) În cazul membrilor de familie care nu sunt cetateni ai Uniunii Europene, daca escortarea nu poate fi efectuata în termenul prevazut la alin. (5), la propunerea Autoritatii pentru straini, procurorul anume desemnat de la Parchetul de pe lânga Curtea de Apel Bucuresti poate dispune ca, pâna la îndeplinirea acestei masuri, persoana sa fie luata în custodie publica, aplicându-se în mod corespunzator prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la luarea în custodie publica si, dupa caz, la tolerarea ramânerii pe teritoriul României.

Art. 243

Decizia de parasire a teritoriului României nu poate fi emisa împotriva cetatenilor Uniunii Europene si a membrilor de familie ai acestora, daca:

a) cetateanul Uniunii Europene desfasoara activitati dependente sau independente;

b) cetateanul Uniunii Europene dovedeste prin orice mijloc ca este în cautarea unui loc de munca si ca are posibilitati reale de a fi angajat."

34.Capitolul III "Restrângerea dreptului la libera circulatie pe teritoriul României a cetatenilor Uniunii Europene si a membrilor familiilor lor" se renumeroteaza si devine capitolul IV, iar capitolul IV "Dispozitii finale" se renumeroteaza si devine capitolul V.

35.La articolul 25, alineatul (2), partea introductiva a alineatului (3) si alineatul (6) vor avea urmatorul cuprins:

"(2) Împotriva cetatenilor Uniunii Europene sau membrilor de familie ai acestora, indiferent de cetatenie, care au drept de rezidenta permanenta, se pot dispune, în conditiile legii, masuri specifice de restrângere a dreptului la libera circulatie numai daca reprezinta un pericol iminent pentru ordinea publica si securitatea nationala.

(3) Dreptul la libera circulatie pe teritoriul României, în cazul urmatoarelor categorii de cetateni ai Uniunii Europene, poate fi restrâns numai pentru motive imperative de securitate nationala:

......................................................................

(6) Decizia de restrângere a dreptului de libera circulatie se comunica cetateanului Uniunii Europene sau membrului de familie al acestuia, în scris, de catre autoritatea care a dispus o astfel de masura, în conditiile legii. Decizia trebuie sa contina motivele care au stat la baza dispunerii unei astfel de masuri, implicatiile acesteia pentru persoana în cauza, informatii privind instanta unde poate fi atacata decizia si termenul de introducere a actiunii si, daca este cazul, termenul în care cetateanul Uniunii Europene sau membrul de familie al acestuia trebuie sa paraseasca teritoriul României."

36.Dupa alineatul (4) al articolului 25 se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:

"(41) Dispunerea oricarei masuri de restrângere a dreptului de libera circulatie pe teritoriul României al cetatenilor Uniunii Europene si al membrilor familiilor lor trebuie luata numai cu respectarea principiului proportionalitatii si trebuie sa aiba la baza exclusiv comportamentul persoanei în cauza. Acest comportament trebuie sa reprezinte o amenintare reala, actuala si suficient de grava pentru valorile fundamentale ale societatii. O astfel de masura nu poate fi bazata exclusiv pe existenta unei condamnari penale anterioare."

37.Dupa alineatul (6) al articolului 25 se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:

"(7) Instanta care judeca actiunea introdusa împotriva unei decizii de restrângere a dreptului la libera circulatie analizeaza legalitatea deciziei, respectarea principiului proportionalitatii masurii dispuse si a conditiilor stabilite la alin. (1) -(6), precum si faptele si circumstantele care justifica masura dispusa."

38.La articolul 26, litera b) va avea urmatorul cuprins:

"b) îndepartarea de pe teritoriul României pentru motive de sanatate publica;"

39.Dupa alineatul (3) al articolului 27 se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:

"(31) Prin ordonanta prevazuta la alin. (3) procurorul poate dispune si luarea în custodie publica a persoanei în cauza, aplicându-se în mod corespunzator prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la luarea în custodie publica."

40.La articolul 27, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:

"(4) Dreptul de rezidenta al strainului înceteaza de drept de la data emiterii ordonantei de declarare ca indezirabil."

41.La articolul 29, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

"(2) Exercitarea caii de atac prevazute la alin. (1) suspenda punerea în executare a ordonantei de declarare ca indezirabil, cu exceptia situatiei în care masura are caracter de urgenta, având la baza o amenintare iminenta la adresa securitatii nationale. Caracterul de urgenta este stabilit de procuror prin ordonanta emisa în conditiile art. 27 alin. (3)."

42.Dupa alineatul (2) al articolului 29 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

"(3) Exercitarea caii de atac prevazute la alin. (1) nu are efect suspensiv asupra masurii de luare în custodie publica, dispusa prin ordonanta de declarare ca indezirabil."

43.Dupa articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 291, cu urmatorul cuprins:

"Art. 291

(1) Dupa împlinirea a jumatate din perioada interdictiei dispuse în conditiile art. 27 sau dupa 3 ani de la data dispunerii acesteia, persoana declarata indezirabila poate solicita ridicarea interdictiei.

(2) Ridicarea interdictiei se poate dispune luându-se în considerare schimbarile survenite fata de împrejurarile care au determinat dispunerea acesteia.

(3) Cererea de ridicare a interdictiei se depune la curtea de apel pe lânga care functioneaza parchetul din cadrul caruia face parte procurorul care a dispus aceasta masura. Cererea se judeca în camera de consiliu.

(4) Instanta solutioneaza cauza de urgenta si cu precadere.

(5) Hotarârea prevazuta la alin. (4) este supusa recursului. Hotarârea instantei de recurs este definitiva si irevocabila.

(6) Prezenta procurorului este obligatorie la toate sedintele de judecata.

(7) Hotarârile ramase definitive se comunica Inspectoratului General al Politiei de Frontiera si Autoritatii pentru straini."

44.La articolul 30, alineatele (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:

"(2) Instanta poate dispune interzicerea intrarii pe teritoriul României persoanei împotriva careia s-a dispus masura expulzarii, pe o perioada cuprinsa între 1 si 5 ani. Perioada de interdictie curge de la data iesirii din tara.

(3) În cazul membrilor de familie care nu sunt cetateni ai Uniunii Europene, aflati în situatia prevazuta la alin. (1), la propunerea Autoritatii pentru straini, procurorul anume desemnat de la Parchetul de pe lânga Curtea de Apel Bucuresti poate dispune ca, pâna la efectuarea expulzarii, persoana sa fie luata în custodie publica, aplicându-se în mod corespunzator prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la luarea în custodie publica si, dupa caz, la tolerarea ramânerii pe teritoriul României."

45.La articolul 30, alineatul (4) se abroga.

46.La articolul 31, alineatul (3) se abroga.

47.Dupa articolul 31 se introduc doua noi articole, articolele 311 si 312, cu urmatorul cuprins:

"Art. 311

(1) Daca masura de expulzare, asa cum este prevazuta la art. 30 alin. (1), este pusa în aplicare dupa o perioada mai mare de 2 ani de la data la care a fost dispusa, la cererea Autoritatii pentru straini, instanta de executare va verifica daca persoana în cauza mai reprezinta o amenintare reala si prezenta la ordinea publica sau securitatea nationala ori daca au intervenit schimbari materiale în circumstantele care au determinat dispunerea masurii de expulzare.

(2) Instanta se va pronunta asupra mentinerii sau revocarii masurii de siguranta a expulzarii în termen de 3 zile lucratoare de la data sesizarii. La sedinta de judecata, prezenta procurorului este obligatorie. Hotarârea este definitiva si irevocabila.

Art. 312

(1) Dupa împlinirea a jumatate din perioada interdictiei dispuse în conditiile art. 30 alin. (2), persoana expulzata poate solicita ridicarea interdictiei.

(2) Ridicarea interdictiei se poate dispune luându-se în considerare schimbarile survenite fata de împrejurarile care au determinat dispunerea acesteia.

(3) Cererea de ridicare a interdictiei se depune la instanta care a dispus aceasta masura. Cererea se judeca în camera de consiliu.

(4) Instanta solutioneaza cauza de urgenta si cu precadere.

(5) Hotarârea prevazuta la alin. (4) este supusa recursului. Hotarârea instantei de recurs este definitiva si irevocabila.

(6) Hotarârile ramase definitive se comunica Inspectoratului General al Politiei de Frontiera si Autoritatii pentru straini."

48.Titlul sectiunii a 4-a "Alte masuri restrictive" a capitolului IV va avea urmatorul cuprins:

"Îndepartarea de pe teritoriul României pentru motive de sanatate publica"

49.La articolul 32, alineatele (1), (2) si (4) vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 32

(1) Masura îndepartarii de pe teritoriul României pentru motive de sanatate publica a cetatenilor Uniunii Europene sau a membrilor de familie ai acestora poate fi dispusa de Autoritatea pentru straini, la solicitarea structurilor specializate ale Ministerului Sanatatii Publice, numai în cazul în care, pe baza analizelor medicale efectuate de catre persoana în cauza la un interval de cel mult 3 luni de la intrarea pe teritoriul României, se constata existenta unei afectiuni dintre cele stabilite potrivit prevederilor alin. (3).

(2) Efectuarea analizelor prevazute la alin. (1) de catre persoana în cauza este scutita de taxe si poate fi dispusa de structurile specializate ale Ministerului Sanatatii Publice numai în cazul în care exista indicii temeinice ca, la data intrarii pe teritoriul României, suferea de una dintre afectiunile stabilite potrivit alin. (3).

.........................................................................

(4) Aplicarea masurii îndepartarii de pe teritoriul României a persoanei aflate în situatia prevazuta la alin. (1) se face prin escortarea acesteia pâna la frontiera de catre personalul Autoritatii pentru straini."

50.Dupa sectiunea a 4-a a capitolului IV se introduce o noua sectiune, sectiunea a 5-a "Contraventii", cuprinzând articolul 321, cu urmatorul cuprins:

"Art. 321

(1) Neîndeplinirea oricareia dintre obligatiile stabilite la art. 9, 10, 15, 16 si la art. 19 alin. (1) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 25 lei la 50 lei.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre lucratori anume desemnati din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

(3) În cazul contraventiilor prevazute la alin. (1), contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), agentul constatator facând mentiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal.

(4) Contraventiei prevazute la alin. (1) îi sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."

51.Dupa articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 331, cu urmatorul cuprins:

"Art. 331

(1) Forma si continutul documentelor care se elibereaza cetatenilor Uniunii Europene si membrilor de familie ai acestora se stabilesc prin hotarâre a Guvernului.

(2) Pentru aplicarea prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Administratiei si Internelor va elabora norme metodologice, care vor fi aprobate prin hotarâre a Guvernului."

Art. II

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul României a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 21 iulie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 260/2005, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta, se va republica, dupa aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o noua numerotare.

Art. III

Prezenta ordonanta intra în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana.

-****-

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Razvan Ungureanu

p. Ministrul integrarii europene,

Adrian Ciocanea,

secretar de stat

Ministrul sanatatii publice,

Gheorghe Eugen Nicolaescu

Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul educatiei si cercetarii,

Mihail Hardau

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 636 din data de 24 iulie 2006

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Atentie: ANAF a dat STARTUL controalelor in 2022!


Puteti sa demonstrati realitatea incontestabila a tranzactiilor dvs.?

Descoperiti acum modelele documentelor justificative pe care NU le reglementeaza NIMENI si NIMIC! Dar LE CER toti inspectorii fiscali!

Lucrarea Documente (suplimentare) obligatorii in caz de control va ofera acum colectia de acte si documente justificative pe care niciun inspector nu se asteapta sa le prezentati ca argument indestructibil in favoarea dvs.

...Vezi AICI detalii complete <<

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 28 August 2006


Votati articolul "ORDONANTA nr. 30 din 19 iulie 2006":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 28 August 2006 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Atentie, contabili!
Sistemele e-Factura si e-Transport vin cu noi OBLIGATII fiscale!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X