email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

3.1 Noutati privind ultimele modificari aduse codului de procedura fiscala

Cuvinte cheie:

 • O.G. nr. 35/2006
 • imputerniciti
 • domiciliul fiscal
 • solutia fiscala individuala anticipata
 • acord de pret in avans
 • publicitatea actului administrativ-fiscal
 • furnizarea de informatii
 • forta majora si cazul fortuit
 • cod de inregistrare fiscala
 • dosarul preturilor de transfer
 • organe competente in suspendarea inspectiei
 • declararea si plata veniturilor din salarii
 • certificat de atestare fiscala
 • proceduri suplimentare
 • ordinea stingerii datoriilor
 • compensarea obligatiilor fiscale
 • majorari de intarziere
 • executarea silita derulata de organele fiscale
 • stingerea obligatiilor fiscale, prin insolvabilitate
 • procedura insolventei
 • opozabilitatea hotararilor judecatoresti
 • suspendarea executarii actului fiscal
 • cooperarea pentru recuperarea creantelor

Codul de procedura fiscala face din nou obiectul unei revizuiri importante dupa ce de la inceputul anului 2006 a mai suferit inca alte sase modificari. Ordonanta Guvernului nr. 35/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala intra in vigoare, cu mici exceptii, la 7 septembrie 2006 in timp ce cateva modificari isi vor produce efectele de la 1 ianuarie 2007.

In sfera modificarilor si completarilor aduse Codului de procedura fiscala se inscriu:

1 .  Completarea dispozitiilor referitoare la imputernicitii in relatia cu administratia fiscala. Prevederile art. 18 astfel cum au fost completate au un caracter redundant in contextul in care completarea efectuata prin Ordonanta Guvernului nr. 35/2006 nu instituie o noua premisa, ci aduce o precizare al carei loc eventual putea fi in normele metodologice.

IMPORTANT:

Astfel, a fost subliniata posibilitatea contribuabilului reprezentat de a-si indeplini el insusi obligatiile fiscale.

Prevederile astfel modificate ale alin. (1) al art. 18 nu modifica obligatia formulata imperativ prevazuta de alin. (4) al aceluiasi articol potrivit caruia se instituie obligatia contribuabililor fara domiciliu fiscal in Romania, care au obligatia de a depune declaratii la organele fiscale, de a-si desemna un imputernicit, cu domiciliul fiscal in Romania, care sa indeplineasca, in numele si din averea contribuabililor, obligatiile fiscale.

Caracterul redundant al textului este dat de faptul ca dispozitiile, privind obligatul principal de a plati sau de a indeplini alte obligatii fiscale, nu prevad inlaturarea acestora la data desemnarii unui imputernicit. Asadar, numirea acestuia constituie numai o alternativa la indeplinirea obligatiilor fiscale, si nu o inlocuire a obligatiei care revine contribuabilului. Un exemplu in acest sens este art. 26 alin. (1) potrivit caruia platitor al obligatiei fiscale este debitorul sau persoana care in numele debitorului are obligatia de a plati.

2.  O modificare importanta, de competenta a organului fiscal, in materia persoanelor fizice autorizate si a celor care desfasoara profesii liberale. Modificarea art. 31 stabileste domiciliul fiscal in cazul acestora la sediul activitatii profesionale sau locul unde se domiciliul desfasoara efectiv activitatea principala. Prevederea clarifica organul fiscal competent fiscal pentru aceste categorii de persoane, insa este criticabila deoarece in locul unificarii organelor competente s-a ales varianta dublei competente.

ATENTIE!

Astfel, in determinarea impozitului anual vor participa doua organe fiscale care vor trebui sa comunice in mod functional. Ca urmare a acestei solutii, persoanele care desfasoara o activitate autorizata vor depune declaratii atat la organul pe raza caruia se desfasoara activitatea, cat si la organul fiscal de domiciliu in cazul in care obtin si alte venituri ce au si obligatii declarative corespunzatoare. Aceasta modificare va intra in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2007.

3.   O prevedere deosebit de importanta ce a facut obiectul a numeroase modificari legislative este cea referitoare la solutia fiscala individuala anticipata si acordul de pret in avans. Astfel, prin modificarea art. 42 se revine asupra procedurii obtinerii acestor puncte de sprijin, astfel ca ANAF are competenta exclusiva in emiterea acesteia. In urma reactiilor negative unanime la masura ridicola de emitere a acestora prin hotarare a Guvernului s-a revenit la procedura obtinerii mai rapide direct de la autoritatea fiscala.

Obiectivul si beneficiile acestei masuri care ofera teoretic acces la solutii destinate sa puna la adapost contribuabilul de arbitrariul interpretarilor persoanelor din cadrul unitatilor fiscale au fost compromise de amanarea nejustificata a punerii in aplicare acestei proceduri si de tarifele ce urmeaz` a fi aplicate in vederea obtinerii unei solutii fiscale individuale anticipate, precum si pentru emiterea sau modificarea unui acord de pret in avans.

IMPORTANT:

Pentru emiterea unei solutii fiscale individuale anticipate, precum si pentru emiterea sau modificarea unui acord de pret in avans, emitentul incaseaza tarife care se stabilesc prin hotarare a Guvernului. Termenul pentru emiterea unui acord de pret in avans este de 12 luni in cazul unui acord unilateral, respectiv de 18 luni in cazul unui acord bilateral sau multilateral, dupa caz.

Procedura referitoare la emiterea solutiei fiscale individuale anticipate si a acordului de pret in avans va fi aprobata prin hotarare a Guvernului.

4.  In urma modificarii art. 44, este solutionata imposibilitatea autoritatilor locale care nu poseda pagina proprie de internet de a efectua procedura de publicitate prin metoda afisarii concomitente a anuntului privind emiterea unui act administrativ fiscal prin afisare la sediul unitatii fiscale si prin publicarea pe internet a acestui anunt.

5.  Prin modificarea art. 58 se introduce o derogare de la principiul privind dreptul de a refuza furnizarea de informatii decurgand din activitatea profesionala in favoarea compartimentelor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale. Acestea au competenta de a solicita informatii si documente cu relevanta fiscala ori pentru iden-tificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile de la orice persoana ori institutie. Textul introdus distorsioneaza prevederile deja existente in Codul de proce-dura fiscala, inlaturand prin formularea In regim derogatoriu de la prevederile alin. (1)

(3) toate exceptiile rezonabile existente. Paradoxal este ca derogarea se face numai pentru autoritatile administratiei locale, si nu si pentru cele ale ANAF.

6.  O modificare pozitiva pentru contribuabili este cuprinsa intr-un nou articol introdus referitor la circumstantele care inlatura raspunderea in executarea obligatiilor fiscale cazul de forta majora si cazul fortuit. Potrivit art. 682, termenele prevazute de lege pentru indeplinirea obligatiilor fiscale, dupa caz, nu incep sa curga sau se suspenda in situatia in care indeplinirea acestor obligatii a fost impiedicata de ivirea unui caz de forta majora sau a unui caz fortuit.

IMPORTANT:

In aceste conditii, obligatiile fiscale se considera a fi indeplinite in termen, fara perceperea de majorari de intarziere sau aplicarea de sanctiuni prevazute de lege, daca acestea se executa in termen de 30 de zile de la incetarea cazului de forta majora sau a cazului fortuit. Cazul fortuit si forta majora sunt considerati termeni apropiati ca semnificatie. Astfel, cazul fortuit rezulta dintr-un fapt natural, pe cand forta majora constituie un obstacol de neinfrant si inevitabil si provoaca imposibilitatea absolut` de executare a obligatiei deoarece este neprevizibila.

Este de remarcat de asemenea pozitiv faptul ca prevederea este aplicabila si in materia contraventiilor in conditiile in care, potrivit prevederilor cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, cauzele care inlatura raspunderea contraventionala, inclusiv cazul fortuit si forta majora, nu pot fi ridicate decat in fata instantei.

7.  Pentru eliminarea confuziilor in cazul platilor efectuate de contribuabilii persoane inregistrare fizice care realizeaza venituri din activitati independente sau din alte surse, dar care fiscala sunt de competenta unor organe fiscale diferite in cazul persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii liberale, se va atribui un cod de inregistrare fiscala distinct de codul numeric personal.

ATENTIE!

In acest sens a fost modificata prevederea cuprinsa la art. 69 alin. (1) lit. e) extinzand acordarea codului de inregistrare fiscala si altor persoane fizice decat celor platitoare de taxa pe valoarea adaugata. Aceasta modificare intra in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2007.

8.  In cadrul modificarilor aduse Codului de procedura fiscala, o sporita atentie a fost acordata operatiunilor dintre persoane afiliate. In acelasi sens, art. 77 referitor la obligatia de a conduce evidenta fiscala a fost completat cu obligativitatea infiintarii si prezentarii la organele fiscale a dosarului preturilor de transfer. Continutul dosarului preturilor de transfer nu a fost precizat in cuprinsul Codului de procedura fiscala, ci va fi aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Prevederea este in stransa legatura cu cea cuprinsa la art. 42 referitoare la procedura obtinerii acordului de pret in avans si la acordarea acestuia de catre organele fiscale dupa plata unor tarife.

9.  In cuprinsul art. 102 alin. (5) din Codul de procedura fiscala este relevata lipsa de coordonare a masurilor procedurale in raport cu toate autoritatile care au calitatea de creditor bugetar. Daca in forma recent modificata a Codului, procedura suspendarii inspectiei fiscale urma sa fie aprobata numai prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, constatandu-se existenta si a altor organe de control nesubordonate ANAF care vor aplica aceasta prevedere, s-a observat ca textul articolului trebuie completat si cu celelalte organe emitente ale procedurilor de suspendare a inspectiei.

10.  Una dintre modificarile cu cel mai pozitiv impact asupra unor categorii importante de contribuabili este cea cuprinsa la art. 109 si vizeaza procedura derogatorie de plata si declarare a obligatiilor fiscale decurgand din obtinerea veniturilor din salarii.

Astfel, impozitele si contributiile aferente veniturilor din salarii se platesc si se declara:

 • trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului, de catre contribuabilii persoane juridice care au statut de microintreprindere determinat potrivit regulilor stabilite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de catre persoanele fizice care desfasoara activitati independente;
 • anual, pana la data de 25, inclusiv, a lunii ianuarie a anului urmator, de catre asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, cu exceptia institutiilor publice.

IMPORTANT:

In categoria microintreprinderilor se situeaza societatile comerciale care indeplinesc urmatoarele conditii:

au pana la 9 salariati;

realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 2 milioane
sau

detin active totale de pana la 2 milioane euro.
Aceasta procedura derogatorie de plata si declarare a obligatiilor fiscale va intra in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2007.

11.  Dupa ce prevederile privind certificatul de atestare fiscala au fost fundamental modificate si incluse in Codul de procedura fiscala, prevederile referitoare la valabilitatea si procedura de obtinere sunt din nou modificate dupa numai trei luni. Este de remarcat reducerea termenului declarat de obtinere, de la 5 la 2 zile, dar si scurtarea valabilitatii acestuia la luna in care se elibereaza sau pentru certificatele obtinute dupa data de 25 a lunii pana la sfarsitul lunii urmatoare.

In cuprinsul prevederilor referitoare la certificatul de atestare fiscala au fost strecurate si prevederi criticabile care introduc bariere administrative in cadrul procedurilor de transfer a dreptului de proprietate asupra cl`dirilor, terenurilor si a mijloacelor de transport.

Astfel, in locul imposibilitatii instrainarii bunurilor ca urmare a masurilor de sechestru instituite de organele de executare in cadrul procedurii de colectare fortata a impozitelor locale, se introduc proceduri suplimentare in sarcina contribuabililor in cauza.

ATENTIE!

Acestia trebuie sa prezinte certificate de atestare fiscala prin care sa se ateste achitarea tuturor obligatiilor fiscale locale datorate autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza se afla inregistrat fiscal bunul ce se instraineaza.

12.  In cadrul procedurii de stingere a obligatiilor fiscale in raport de natura si vechimea acestora, modificarile aduse prin Ordonanta Guvernului nr. 35/2006 extind diferentele de tratament ale creantelor bugetelor locale fata de creantele bugetului general consolidat.

In contextul in care, spre deosebire de bugetul de stat, creantelor bugetelor locale le erau aplicabile prevederi potrivit carora in raport cu obligatii fiscale principale cu termene de plata in anul curent, precum si accesoriile acestora, in ordinea vechimii, se sting cu prioritate obligatiile stabilite ca urmare a inspectiei fiscale au fost adaugate exceptii ce pot produce consecinte deosebit de grave pentru contribuabili.

Astfel, prin completarea prevederilor art. 111 referitoare la ordinea stingerii datoriilor a fost stabilit ca pentru creantele fiscale administrate de autoritatile administratiei publice locale, orice plata facuta dupa comunicarea somatiei in cadrul executarii silite va stinge mai intai obligatiile fiscale cuprinse in titlul executoriu.

IMPORTANT:

In contextul unei astfel de prevederi care a fost introdusa anterior, pentru o scurta perioada si pentru creantele bugetului de stat in cazul unei executari silite nelegale sau necomunicate efectiv contribuabilului, toate platile efectuate in contul obligatiilor curente vor fi redirectionate cu generarea de majorari de intarziere pentru obligatiile curente ramase neacoperite.

Se vor produce, in acest caz situatii similare celor petrecute in anii anteriori, cand in urma procedurii de calcul al majorarilor de intarziere in suveica contribuabilii constatau ca datoreaza sume impresionante cu titlu de accesorii. Aceste situatii sunt din nou posibile datorita faptului ca obligatia de informare a contribuabilului prevazuta la alin. (4) al art. 111 nu opereaza pentru aceste situatii.

13.  Completarile aduse art. 112 referitor la procedura compensarii tipurilor distincte de obligatii fiscale reprezinta un pas inainte efectuat de administratia fiscala pentru o mai buna colectare a veniturilor bugetare. Cu toate acestea, masura nu este completa, necuprinzand si ceilalti creditori bugetari. Redactarea prevederilor alin. (51) al art. 112 este si in acest stadiu deficitara, prevazand mai intai compensarea creantelor fiscale rezultate din raporturi juridice vamale cu creantele debitorului reprezentand sume de restituit de aceeasi natura si numai apoi compensarea acestora cu celelalte obligatii fiscale neachitate. Textul nu reglementeaza si procedura inversa a unei eventuale compensari a sumelor de restituit, de natura impozitului pe profit, spre exemplu, cu obligatii neachitate datorate in vama.

14.  In cadrul modificarilor aduse art. 115 si 116 au fost realizate ajustari ale prevederilor referitoare la majorari de intarziere in contextul renuntarii la sistemul anterior constand in dobanzi si penalitati de intarziere. Totodata au fost reluate mult mai clar in cuprinsul Codului, si nu in normele metodologice, exceptiile de la calculul majorarilor de intarziere.

ATENTIE!

Nu se calculeaza majorari de intarziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel, obligatii fiscale accesorii stabilite potrivit legii, cheltuieli de executare silita, cheltuieli judiciare, sumele confiscate, precum si sumele reprezentand echivalentul in lei al bunurilor si sumelor confiscate care nu sunt gasite la locul faptei.

De asemenea, este de subliniat si restrangerea perioadei de calcul al majorarilor de intarziere in cazul insolvabilitatii debitorului, aceasta oprindu-se la momentul trecerii acestuia in evidenta separata, si nu odata cu prescriptia obligatiei principale sau cu disparitia debitorului.

Tot in sfera majorarilor de intarziere se situeaza si abrogarea prevederilor referitoare la modul de calcul al acestora pentru debitorii aflati in procedura de reorganizare judiciara sau in cea de faliment.

15.  Un numar important de modificari vizeaza procedura executarii silite derulata de organele fiscale. Printre acestea se situeaza:

 • Posibilitatea valorificarii chiar de catre debitor a bunurilor perisabile sau degradabile sechestrate asiguratoriu cu acordul organului de executare, de catre debitor, sumele obtinute consemnandu-se la dispozitia organului de executare.
 • Preluarea competentei de executare silita pentru recuperarea sumelor datorate creditorilor de catre membrii organelor de conducere, carora li s-a stabilit raspunderea in conformitate cu dispozitiile prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei.
 • Eliminarea instiintarii de plata ca act procedural in raport cu care are loc inceperea executarii silite.
 • Sanctionarea autoritatilor care au in competenta aplicarea de sanctiuni contraventionale prin imputarea amenzilor a caror incasare prin executare silita, in urma expirarii termenului de 90 de zile de la ramanerea definitiva a acestora, nu mai poate fi efectuata datorita anularii titlurilor executorii.
 • Posibilitatea organelor de executare de a efectua evaluarea bunurilor sechestrate nu numai prin evaluatori independenti, dar si prin intermediul evaluatorilor proprii.
 • Exceptarea de la constituirea de garantii suplimentare, a debitorului care obtine suspendarea executarii silite, in cazul in care sunt sechestrate deja bunuri apartinand acestuia la nivelul obligatiei de plata.
 • Interdictia de vanzare directa a bunurilor sechestrate in perioada in care este in derulare procedura vanzarii la licitatie.

16.  Modificari importante au fost aduse si procedurii de stingere a obligatiilor fiscale, ca urmare a declararii insolvabilitatii contribuabilului. In locul enumerarii conditiilor care determina automat constatarea obiectiva a insolvabilitatii, prevederile modificate ale art. 172 definesc debitorul ca fiind insolvabil daca veniturile nu sunt urmaribile sau daca nu are venituri ori bunuri urmaribile. Este de remarcat prevederea potrivit careia creantele fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiati din registrul comertului, se scad din evidenta analitica pe platitor dupa radiere, indiferent daca s-a atras sau nu raspunderea altor persoane pentru plata obligatiilor fiscale.

17.  O masura cu caracter pozitiv este modificarea prevederilor referitoare la conduita organelor fiscale in cadrul procedurii insolventei. A fost eliminata prevederea cuprinsa la art. 173 in virtutea carora organele fiscale erau obligate ca in toate cazurile in care exitau obligatii fiscale datorate de catre comercianti persoane fizice sau juridice sa initieze procedura reorganizarii judiciare si a falimentului. Prevederea deosebit de nociva a desfiintat procedura insolvabilitatii pentru aceste categorii de contribuabili fortand organele fiscale ca pentru toti acestia sa deschida proceduri complexe, de lunga durata si consumatoare de resurse.

18.  Au fost aduse clarificari in ceea ce priveste situatia creantelor fiscale datorate de persoane fata de care se afla in derulare actiunea penala. Astfel, hotararea definitiva a instantei penale prin care se solutioneaza actiunea civila este opozabila organelor fiscale competente pentru solutionarea contestatiei, cu privire la sumele pentru care statul s-a constituit parte civila.

19.  O modificare deosebit de negativa, criticabila din perspectiva imixtiunii in drepturile instantelor de a suspenda executarea unui act administrativ-fiscal contestat este cuprinsa in modificarea alin. (2) al art. 185. Potrivit acesteia si contrar dispozitiilor cuprinse in Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 instanta poate suspenda executarea numai daca se depune o cautiune de pana la 20% din cuantumul sumei contestate, iar in cazul cererilor al caror obiect nu este evaluabil in bani, o cautiune de pana la 2.000 lei.

IMPORTANT:

Restrictionarea prevederilor din Legea contenciosului administrativ in baza carora, neingradit de depunerea vreunei cautiuni, instanta putea suspenda actul atacat este nelegala si sub aspectul prevederilor procedurale si constitutionale.

Aceasta deoarece Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 este lege organica adoptata in temeiul art. 76 alin. (1) din Constitutie, in timp ce modificarea acesteia este realizata printr-o ordonanta emisa in baza legii speciale de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonante care insa, potrivit art. 115 alin. (1) din Constitutie, nu pot face obiectul legilor organice.

In opinia noastra, organul fiscal are in orice conditii dreptul de a lua masuri asiguratorii ori de executare silita propriu-zisa chiar daca titlul in baza caruia sunt luate aceste masuri este contestat. Este rolul si posibilitatea neingradita a organului fiscal de a lua masurile asiguratorii inca inainte de a fi in posesia unui titlu de creanta fara a institui bariere administrative cum este cazul cautiunii de pana la 20%.

20.  Alaturi de modificarile analizate mai sus, Ordonanta Guvernului nr. 35/2006 aduce o completare majora a Codului de procedura fiscala, referitoare la raporturile dintre administratia fiscala romana si autoritatile fiscale din statele membre ale Uniunii Europene.

In domeniul colectarii creantelor fiscale, Romania este deficitara sub aspectul colaborarii cu terte tari in domeniul asistentei reciproce. In numai cateva conventii internationale privind evitarea dublei impozitari au fost strecurate prevederi privind asistenta in domeniul colectarii creantelor fiscale, lipsind cu desavarsire conventii speciale in acest domeniu. Acest pas inainte, justificat de aderarea Romaniei la Uniunea Europeana si de cresterea numarului de cazuri care sa impuna cooperarea pentru recuperarea in Romania a unor creante stabilite intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, precum si pentru recuperarea intr-un alt stat membru al Uniunii Europene a creantelor stabilite in Romania, este realizat prin prevederile cuprinse la art. 1741 17426 din Codul de procedura in cadrul Capitolului XIII Aspecte internationale.

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

NOU: Sistemul de raportare fiscal-contabila SAF-T


Raportarea corecta in SAF-T este esentiala!

Depuneti D406 corect si la timp, cu avantaje clare:
 
1) Scapati de amenzi
2) Evitati sanctiunile de orice fel
3) Va recuperati rapid sumele din TVA
4) Nu intrati in categoria de risc fiscal ridicat, deci nu va veti confrunta cu inspectii ANAF amanuntite la sediul dvs.

...Vezi AICI detaliile complete <<

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 02 Octombrie 2006


Votati articolul "3.1 Noutati privind ultimele modificari aduse codului de procedura fiscala":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 02 Octombrie 2006 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X