email
E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Ordin nr. 129 din 26 ianuarie 2007

ORDIN nr. 129 din 26 ianuarie 2007
privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal - sesiunea martie 2007

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE;
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 2 februarie 2007;

In temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 198/2002 , cu modificarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 3 din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.614/2006 , in temeiul prevederilor art. 1 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.826/2006 privind organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal in cursul semestrului I 2007, ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

ART. 1

(1) Examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal va avea loc in municipiul Bucuresti, in zilele de 3 si 4 martie 2007.

(2) Locul de desfasurare a examenului se va publica pe site-ul Ministerului Finantelor Publice pana la data de 27 februarie 2007.

ART. 2

Examenul va fi sustinut din tematica de examen prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin si va consta intr-o proba scrisa sub forma de test-grila.

ART. 3

Inscrierile la examen si depunerea dosarelor se fac in perioada 5-16 februarie 2007 inclusiv, in municipiul Bucuresti, la sediul Scolii de Finante Publice si Vama din str. Lucretiu Patrascanu nr. 10, sectorul 3.

ART. 4

(1) Candidatii care au fost inscrisi la sesiunea de examen din noiembrie 2006 si care nu au solicitat restituirea dosarelor se pot inscrie la examen pe baza de cerere individuala, cu actualizarea documentatiei de inscriere - cazier judiciar, certificat de casatorie etc. -, daca este cazul.

(2) Candidatii inscrisi la examenul din noiembrie 2006, care au solicitat amanarea participarii la examen pana la momentul afisarii listelor cu repartizarea pe sali, nu platesc taxa de inscriere pentru aceasta sesiune.

(3) Candidatii care au solicitat amanarea participarii la examenul din noiembrie 2006 dupa momentul afisarii listelor cu repartizarea pe sali si cei care din diverse motive nu s-au prezentat la examen si solicita inscrierea la aceasta sesiune vor plati suma de 60 lei, reprezentand cota-parte din costul serviciilor prestate.

ART. 5

Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.614/2006 , publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 816 din 3 octombrie 2006, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (1) al articolului 16 va avea urmatorul cuprins:

"Comisia de examinare va stabili un numar de minimum 3 variante de subiecte."

2. Anexa nr. 1 la regulament se abroga.

ART. 6

Colectivul pentru organizarea si desfasurarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal si comisiile de examinare si de solutionare a contestatiilor vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 7

Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

Bucuresti, 26 ianuarie 2007.

Nr. 129.

ANEXA

TEMATICA DE EXAMEN

1. Notiuni generale de drept comercial:

- faptele de comert:

- notiune;

- caracteristici;

- comerciantii:

- notiunea si categoriile de comercianti;

- calitatea de comerciant;

- conditiile de exercitare a activitatii comerciale;

- obligatiile profesionale ale comerciantilor;

- fondul de comert;

- auxiliarii comerciantilor;

- formele de organizare:

- reorganizarile, fuziunile, divizarile si lichidarile.

2. Notiuni generale privind finantele publice si principiile directivelor europene:

- cadrul general si procedurile privind formarea, administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor publice, precum si responsabilitatile institutiilor publice implicate in procesul bugetar;

- principiile fiscalitatii.

3. Impozitul pe profit:

- contribuabili si sfera de cuprindere;

- contribuabili scutiti de la plata impozitului pe profit;

- determinarea profitului impozabil pentru organizatiile nonprofit;

- determinarea bazei de calcul a impozitului (venituri supuse impozitarii, venituri neimpozabile, cheltuieli care se deduc limitat, cheltuieli nedeductibile, amortizare fiscala);

- rezerve si provizioane fiscale;

- reguli fiscale privind reorganizarile juridice (fuziuni, divizari, divizari partiale, schimburi de titluri de participare), in context transfrontalier;

- reguli fiscale aplicabile dividendelor distribuite de filiale din state membre ale Uniunii Europene persoanelor juridice romane, societati-mama, respectiv sediilor permanente din Romania ale persoanelor juridice straine din state membre ale Uniunii Europene, societati-mama;

- termene de plata si de declarare a impozitului;

- facilitati fiscale;

- aspecte fiscale internationale (sediul permanent);

- impunerea persoanelor juridice straine care realizeaza venituri din sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana.

4. Impozitul pe veniturile microintreprinderilor:

- definitia microintreprinderii;

- conditiile pe care trebuie sa le intruneasca o microintreprindere si procedura de formulare a optiunii pentru aceasta forma de organizare;

- cota de impozitare;

- determinarea bazei de calcul (veniturile care se scad din venitul brut);

- termenul de plata;

- impunerea asocierilor cu persoanele fizice.

5. Impozitul pe venit:

- contribuabili si sfera de cuprindere;

- categorii de venituri impozabile;

- venituri neimpozabile;

- cote de impozit;

- determinarea bazei de calcul a impozitului pe categorii de venit;

- plati anticipate in contul impozitului pe venit;

- obligatiile platitorilor de venituri si ale contribuabililor;

- venitul net anual impozabil;

- venituri supuse impozitului final cu retinere la sursa;

- termene de plata;

- aspecte fiscale internationale;

- reguli privind asociatiile fara personalitate juridica.

6. Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania:

- contribuabili;

- sfera de cuprindere a impozitului;

- venituri impozabile obtinute din Romania;

- scutiri;

- coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale conventiilor de evitare a dublei impuneri;

- certificatele de atestare a impozitului platit de nerezidenti;

- impozitul pe reprezentante (cuantum, termen de plata si depunerea declaratiei fiscale);

- principiile privind impunerea veniturilor din economii obtinute din Romania de persoanele fizice rezidente in alte state membre ale Uniunii Europene; definitia beneficiarului efectiv; definitia agentului platitor, definitia platii dobanzilor, eliminarea dublei impuneri in cazul platilor din dobanzi primite de la rezidenti romani din Austria, Luxemburg si Belgia, care au perioada de tranzitie in ceea ce priveste aplicarea schimbului automat de informatii;

- principiile prevazute in aplicarea retinerii la sursa a impozitelor asupra redeventelor si dobanzilor primite/platite intre intreprinderi asociate rezidente in state membre ale Uniunii Europene; definitia dobanzilor si redeventelor, definitia intreprinderilor asociate, reguli tranzitorii in aplicarea prevederilor legate de impunerea redeventelor si dobanzilor la intreprinderile asociate.

7. Impozitul pe proprietate si taxele locale:

- baza de impozitare;

- contribuabili;

- mod de calcul;

- termene de plata;

- facilitati fiscale acordate;

- modul de declarare a proprietatilor.

8. Taxa pe valoarea adaugata:

- sfera de aplicare;

- persoane impozabile;

- operatiuni cuprinse in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata;

- locul operatiunilor cuprinse in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata;

- faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata;

- baza de impozitare;

- cote de taxa pe valoarea adaugata;

- operatiuni scutite;

- regimul deducerilor;

- persoanele obligate la plata taxei pe valoarea adaugata;

- obligatii;

- regimuri speciale pentru: intreprinderi mici, agentii de turism, bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati; aurul de investitii; persoanele impozabile nestabilite in Comunitatea Europeana, care presteaza servicii electronice persoanelor neimpozabile;

- masuri de simplificare;

- raspunderea pentru plata taxei pe valoarea adaugata;

- dispozitii tranzitorii.

9. Accizele:

- accize armonizate (sfera de aplicare, modalitati de calcul);

- regimul de antrepozitare fiscala (definitii, fapt generator, exigibilitate, eliberare pentru consum, deplasarea produselor in regim suspensiv, documente fiscale utilizate);

- circulatia intracomunitara a produselor accizabile armonizate (operator inregistrat si neinregistrat, vanzarea la distanta);

- scutiri de la plata accizelor (pentru alcool, produse energetice si electricitate);

- sistemul de marcare a unor produse accizabile;

- accize nearmonizate (sfera de aplicare, modalitati de calcul, platitori, exigibilitatea si plata accizelor la bugetul de stat).

10. Taxele vamale:

- tariful vamal si clasificarea tarifara a marfurilor;

- originea marfurilor (originea nepreferentiala si originea preferentiala);

- regimuri suspensive si regimuri vamale economice (tranzit, antrepozitare vamala, perfectionare activa, transformare sub control vamal, admitere temporara, perfectionare pasiva);

- datoria vamala (garantarea cuantumului datoriei vamale, nasterea datoriei vamale, stingerea datoriei vamale, rambursarea si remiterea drepturilor);

- categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale.

11. Contabilitate:

- obligatiile ce revin, potrivit legii, persoanelor juridice, pe linia organizarii si conducerii contabilitatii;

- contabilitatea activelor, datoriilor si a capitalurilor proprii;

- contabilitatea veniturilor, cheltuielilor si a rezultatului exercitiului financiar;

- forma si continutul situatiilor financiare anuale.

12. Sanctiuni si cai de contestare:

- sanctionarea contraventiilor la legislatia fiscala;

- contestarea sanctiunilor aplicate de organul fiscal, precum si a deciziilor de impunere.

13. Aspecte privind procedura fiscala:

- principii generale de conduita in administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat;

- creditori fiscali, debitori, platitori ai obligatiilor fiscale;

- domiciliul fiscal;

- competenta organului fiscal, actele emise de organele fiscale, administrarea si aprecierea probelor;

- inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite, taxe si contributii;

- obligatia de a depune declaratii fiscale, continutul declaratiei fiscale, termene de declarare, corectarea declaratiilor fiscale si sanctiuni pentru nedepunerea acestora;

- procedura de stabilire a impozitelor si taxelor;

- procedura de colectare a creantelor fiscale;

- solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale;

- inspectia fiscala.

BIBLIOGRAFIE

1. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

3. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.798/1998 pentru aprobarea formularisticii referitoare la aplicarea conventiilor de evitare a dublei impuneri si stabilirea competentelor privind semnarea acestor formulare;

4. Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

5. Hotararea Guvernului nr. 1.050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala;

6. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2006 privind aprobarea modelului si continutului formularelor si a instructiunilor de completare a acestora in vederea indeplinirii procedurii de comunicare a actelor administrative fiscale prin publicitate;

7. Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor masuri in materie financiar-fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;

8. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 300/2004 pentru aprobarea declaratiilor de inregistrare a contribuabililor si a cererii de inregistrare a domiciliului fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

9. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 526/2004 privind procedura de modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului;

10. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 519/2005 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata;

11. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.329/2004 pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie privind sediile secundare";

12. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.346/2006 privind aprobarea Procedurii de atribuire a codului de inregistrare fiscala pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, a Procedurii de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile si alte entitati fara personalitate juridica, precum si a modelului unor formulare;

13. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.157/2006 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor nerezidenti care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent;

14. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.224/2006 pentru aprobarea unor proceduri privind inregistrarea si gestiunea persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA;

15. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3/2007 privind Procedura de solicitare a certificatului de inregistrare in scopuri de TVA pentru comerciantii care se inregistreaza in scopuri de TVA de la infiintare;

16. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 967/2005 privind aprobarea Metodologiei de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, cu modificarile si completarile ulterioare;

17. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 520/2005 pentru aprobarea Instructiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxa pe valoarea adaugata, cu modificarile ulterioare;

18. Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent;

19. Hotararea Guvernului nr. 1.766/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent;

20. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale;

21. Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

22. Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

23. Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice;

24. Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata;

25. Reglementarile contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005 , cu modificarile si completarile ulterioare;

26. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.850/2004 privind registrele si formularele financiar-contabile;

27. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

28. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;

29. Legea nr. 26/1990 privind Registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

30. Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare;

31. Codul civil, cu modificarile si completarile ulterioare;

32. Codul comercial, cu modificarile si completarile ulterioare;

33. Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 180/2002 , cu modificarile si completarile ulterioare;

34. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.215/2006 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii prevazute la art. 143 alin. (1) lit. j) si k) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

35. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.216/2006 pentru aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea masurilor de simplificare cu privire la transferuri si achizitii intracomunitare asimilate prevazute la art. 128 alin. (10) si art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

36. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.217/2006 privind organizarea evidentei in scopul taxei pe valoarea adaugata, conform art. 156 alin. (1)-(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare;

37. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.218/2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a scutirilor de taxa pe valoarea adaugata pentru traficul international de bunuri, prevazute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare;

38. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.219/2006 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea procedurii si a conditiilor de autorizare a antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata, prevazut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

39. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.220/2006 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata si a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevazuta la art. 142 alin. (1) lit. d) si art. 199 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

40. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.221/2006 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a masurilor de simplificare cu privire la transferuri si achizitii intracomunitare asimilate, prevazute la art. 128 alin. (10) si art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in ceea ce priveste operatiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrari asupra bunurilor mobile corporale;

41. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.222/2006 privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) si art. 144 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

42. Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei;

43. Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 707/2006 .

NOUTATI Contabile 2024

NOUTATILE momentului sunt aici:


 E-FACTURA - de la 1 iunie se dau deja amenzi!
- Legislatia explicata + Intrebari si Raspunsuri

E-TRANSPORT - intra in totalitate in vigoare - atentie, amenzi!
- CE s-a schimbat si CUM trebuie sa aplicam noua lege

E-TVA - ultimele noutati, OUG nr. 70

Impozite, Salarii, TVA, Contabilitate, Procedura fiscala, case de marcat - noutati

Dezbatem NOUTATILE la Conferinta Nationala de Fiscalitate si Contabilitate - transmisa LIVE in 6 august 2024

...Vezi AICI detaliile complete <<


Data aparitiei: 07 Februarie 2007

Votati articolul "Ordin nr. 129 din 26 ianuarie 2007":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X