email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 80 din 16 ianuarie 2007

ORDIN nr. 80 din 16 ianuarie 2007
pentru aprobarea modelului si continutului formularului 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat", cod 14.13.01.01/a

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE;
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 6 februarie 2007;

In temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,

avand in vedere prevederile art. 196 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile referitoare la obligatiile declarative prevazute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile legislatiei specifice privind contributiile sociale, ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

ART. 1

Se aproba modelul si continutul formularului 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat", cod 14.13.01.01/a, prevazut in anexa nr. 1.

ART. 2

Formularul prevazut la art. 1 se completeaza si se depune potrivit instructiunilor cuprinse in anexele nr. 2 si 3.

ART. 3

Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularului prevazut la art. 1 sunt prevazute in anexa nr. 4.

ART. 4

Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentul ordin.

ART. 5

Prezentul ordin se aplica pentru impozitele, taxele si contributiile sociale datorate incepand cu data de 1 ianuarie 2007, cu termen de declarare incepand cu data de 25 februarie 2007.

ART. 6

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin orice dispozitie contrara se abroga.

ART. 7

Directia generala de gestiune a impozitelor si contributiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, dupa caz, directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 8

Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

Bucuresti, 16 ianuarie 2007.

Nr. 80.

ANEXA 1

 

		
		Ministerul Finantelor 100 [SIGLA] Publice DECLARATIE Agentia Nationala privind obligatiile de plata la de Administrare bugetul general consolidat Fiscala Perioada de raportare | Luna Anul | | ----------- ----------------- | | ----------- ----------------- | A. Date de identificare ale platitorului: Cod de identificare fiscala: ------------------------- Denumire ________________________________________________________________ Judet ________________ Localitate _______________________________________ Strada _______________ Numar ______ Bloc _______ Scara _____ Ap __________ Cod postal ___________ Sector _____ Tel. _______ Fax ______ E-mail _______ B. Date privind creanta fiscala |Nr. | Denumire creanta fiscala | Suma | |crt.| | -lei- | |----|-----------------------------|--------------------------------| | |Denumire:*)................. |1. Datorata | | | | |----------------|---------------| | |Cod bugetar: ............... |2. Deductibila | | | | |----------------|---------------| | |Nr. de evidenta a |3. De plata | | | |platii:**) ................. |(rd.1-rd.2) | | | | |----------------|---------------| | | |4. De restituit | | Prezenta declaratie reprezinta titlu de creanta si produce efectele juridice ale instiintarii de plata de la data depunerii acesteia, in conditiile legii. Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele din aceasta declaratie sunt corecte si complete. Nume prenume: ______________________________ Semnatura si stampila Functia: ___________________________________ Loc rezervat organului fiscal Nr. inregistrare: __________________________ Data: ______________________________________ *) Se completeaza conform Nomenclatorului obligatiilor de plata la bugetul general consolidat. **) Se genereaza automat cu ajutorul programului de asistenta. Cod. 14.13.01.01/a

ANEXA 2

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului 100 "Declaratie privind

obligatiile de plata la bugetul general consolidat",

cod 14.13.01.01/a

I. Depunerea declaratiei

Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat se completeaza si se depune de platitorii de impozite, taxe si contributii carora le revin, potrivit legislatiei in vigoare, obligatiile de plata la bugetul general consolidat cuprinse in Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul general consolidat.

1. Termenul de depunere a declaratiei

1.1. Lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei la care se refera, pentru obligatiile de plata reprezentand:

a) accize;

b) impozit la titeiul din productia interna;

c) impozit retinut la sursa*), conform legislatiei specifice privind impozitul pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din salarii [cu exceptiile prevazute la pct. 1.2 lit. g) si 1.3 lit. a)], impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, impozit pe veniturile din profesii libere (veniturile din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara), impozit pe veniturile din activitati comerciale (venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil; venituri din vanzarea bunurilor in regim de consignatie; venituri din activitati desfasurate in baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial), impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobanzi, impozit pe castigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, impozit pe castigul din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, impozit pe veniturile din pensii, impozit pe veniturile din premii si din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe alte venituri ale persoanelor fizice;

*) Pentru impozitele cu regim de retinere la sursa, pentru care termenul de virare este diferit de data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei la care se refera, termenul de declarare al acestora este acelasi cu termenul de virare.

d) impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor juridice;

e) impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti, persoane fizice/juridice, conform titlului V din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau conform conventiilor de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu alte state;

f) contributii sociale datorate de angajator [cu exceptiile prevazute la pct. 1.2 lit. g) si 1.3 lit. a)];

g) contributii sociale retinute de la asigurati [cu exceptiile prevazute la pct. 1.2 lit. g) si 1.3 lit. a)];

h) contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale [cu exceptiile prevazute la pct. 1.2 lit. g) si 1.3 lit. a)];

i) varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate, conform Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

j) contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate din activitati publicitare la produsele din tutun si bauturi alcoolice;

k) taxa de timbru social asupra valorii autovehiculelor noi din import, cu capacitate cilindrica de minimum 2000 cmc;

l) taxa pe jocuri de noroc;

m) taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc;

n) taxa pentru autorizarea si controlul activitatii nucleare, conform Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicata;

o) contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate pentru produsele din tutun si pentru bauturi alcoolice.

1.2. Trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul urmator:

- pentru obligatiile de plata reprezentand:

a) plati anticipate, in contul impozitului pe profit anual, datorate de societati comerciale bancare, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine;

b) impozit pe profit datorat de persoane juridice romane, altele decat cele prevazute la lit. a);

c) impozit pe profit din asociere, datorat de persoane fizice;

d) impozit pe profit datorat de persoane juridice straine, altele decat cele prevazute la lit. a): impozit pe profit din asociere, impozit pe profit datorat de persoane juridice straine care vand/cesioneaza proprietati imobiliare situate in Romania sau titluri de participare detinute la o persoana juridica romana, impozit pe profit datorat de persoane juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania, conform art. 13 lit. b), c) si d) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) impozit pe veniturile microintreprinderilor;

f) impozit pe veniturile microintreprinderilor din asociere, datorat de persoane fizice;

g) impozitul si contributiile aferente veniturilor din salarii, datorate de catre contribuabilii care au statut de microintreprindere in conditiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de catre persoanele fizice care desfasoara activitati independente;

h) redeventele miniere si petroliere;

- pentru facilitatile fiscale prevazute la art. 38 alin. (1) si (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

1.3. Anual:

a) pana la data de 25 inclusiv a lunii ianuarie a anului urmator, pentru impozitul si contributiile aferente veniturilor din salarii, datorate de catre asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, cu exceptia institutiilor publice;

b) in termen de 30 de zile de la data termenului legal de depunere a bilantului contabil, daca prin legi speciale nu se prevede altfel, obligatiile de plata reprezentand varsaminte din profitul net, conform Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001 , cu modificarile si completarile ulterioare;

c) pana la data de 25 decembrie inclusiv a anului in curs, pentru anul urmator, obligatiile de plata reprezentand taxa pentru activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale;

d) pana la data depunerii situatiei financiare finale la oficiul registrului comertului, intocmite de lichidator, impozitul pe veniturile din lichidare/dizolvare fara lichidare a unei persoane juridice, conform art. 67 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Organul fiscal competent

Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat se depune la organul fiscal in a carui evidenta fiscala contribuabilul este inregistrat ca platitor de impozite, taxe si contributii. In cazul sediului secundar inregistrat ca platitor de impozit pe veniturile din salarii, declaratia privind impozitul pe veniturile din salarii, corespunzator activitatii sediului secundar, se depune la organul fiscal in a carui evidenta fiscala este inregistrat sediul secundar.

3. Modul de prezentare a declaratiei

Declaratia se depune in format electronic. Formatul electronic va fi insotit de formularul editat de platitori cu ajutorul programului de asistenta, semnat si stampilat, conform legii.

Formularul se editeaza in doua exemplare:

- 1 exemplar se depune la unitatea fiscala, impreuna cu suportul electronic;

- 1 exemplar se pastreaza de platitor.

Formatul electronic al formularelor se obtine prin folosirea programului de asistenta si se transmite organului fiscal competent, pe discheta 3 1/2 inch, 1.440 MB, compatibila MS-DOS.

Programul de asistenta este distribuit contribuabililor gratuit de unitatile fiscale subordonate sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.

Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat se poate depune si prin celelalte metode de depunere, potrivit legii.

4. Transmiterea declaratiei

Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat se depune la registratura organului fiscal competent sau la posta prin scrisoare recomandata.

Declaratia poate fi transmisa prin mijloace electronice sau prin sisteme de transmitere la distanta.

ATENTIE! Pentru declararea unei obligatii de plata, pentru aceeasi perioada de raportare, nu se pot utiliza simultan mai multe metode de depunere a declaratiilor fiscale.

In situatia in care platitorul de impozite, taxe si contributii a utilizat pentru aceeasi obligatie de plata si aceeasi perioada de raportare mai multe cai de transmitere a declaratiei fiscale, va fi inregistrata prima declaratie depusa, conform legii. Orice corectie ulterioara a unei sume declarate se face prin depunerea unei declaratii fiscale rectificative, in conditiile legii.

II. Completarea declaratiei

Perioada de raportare:

In rubrica "Luna" se inscrie cu cifre arabe numarul lunii la care se refera obligatia sau numarul ultimei luni a perioadei de raportare, trimestru, semestru sau an, dupa caz (de exemplu: 01 pentru luna ianuarie sau 03 pentru trimestrul I).

Anul pentru care se completeaza declaratia se inscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2007).

Sectiunea A "Date de identificare ale platitorului"

In caseta "Cod de identificare fiscala" se completeaza codul de identificare fiscala atribuit conform legii, inscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

In situatia in care declaratia este completata de catre imputernicit/reprezentant fiscal, desemnat potrivit legii, se inscrie codul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal competent pentru persoana ale carei obligatii le indeplineste.

In prima casuta se inscrie prefixul RO, in cazul in care contribuabilul este inregistrat ca platitor de taxa pe valoarea adaugata.

In rubrica "Denumire" se inscrie, dupa caz, denumirea sau numele si prenumele platitorului de impozite, taxe si contributii.

Rubricile privind adresa se completeaza, dupa caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al platitorului sau adresa sediului secundar care are calitatea de platitor de impozite, taxe si contributii.

Sectiunea B "Date privind creanta fiscala"

Pentru fiecare impozit, taxa sau contributie prevazuta in Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul general consolidat, datorata in perioada de raportare, se completeaza in acelasi formular cate un tabel generat cu ajutorul programului de asistenta, inscriindu-se in randurile corespunzatoare (rd. 1-rd. 4) sumele reprezentand obligatiile constituite in perioada de raportare la care se refera declaratia, in conformitate cu instructiunile de mai jos.

In situatia in care in luna de raportare nu au rezultat sume datorate/de plata/de restituit pentru impozitele, taxele sau contributiile cuprinse in vectorul fiscal completat in conformitate cu Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.103/2003 privind Procedura de completare a vectorului fiscal si de notificare a contribuabililor privind datele inregistrate in vectorul fiscal, la rubrica "Suma datorata/de plata" se inscrie cifra 0 (zero).

Necompletarea tabelului din sectiunea B, pentru impozitul/taxa/contributia pentru care exista obligatie declarativa potrivit legii, echivaleaza cu nedeclararea obligatiei respective.

In situatia in care in formularul 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat", depus la organul fiscal competent pentru perioada de raportare, nu au fost cuprinse toate impozitele, taxele si contributiile pentru care exista obligatia declararii, conform legii, platitorul are obligatia completarii si depunerii unui nou formular 100 pentru impozitele, taxele si contributiile nedeclarate.

Data declararii impozitelor, taxelor si contributiilor cuprinse in formularul depus ulterior este data inregistrarii acestuia la organul fiscal competent sau data depunerii acestuia la posta, dupa caz, conform legii.

Corectarea impozitelor, taxelor si contributiilor declarate eronat se face prin depunerea unei declaratii fiscale rectificative, in conditiile legii.

ATENTIE! Sumele inscrise in declaratie nu cuprind diferentele de impozite si taxe stabilite prin actele de control.

B1. Pentru impozitele/taxele/contributiile cuprinse la pozitiile 1-7, 28-46, 48, 51-57, 60-76 si 79 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul general consolidat, formularul se completeaza astfel:

Coloana "Denumire creanta fiscala": se inscrie denumirea obligatiei de plata, conform nomenclatorului, datorata in perioada de raportare.

Coloana "Suma":

Randul 1 "Suma datorata": se inscrie suma reprezentand impozitul/taxa/contributia datorata in perioada de raportare, conform legii.

Randul 3 "Suma de plata": se va inscrie suma de la randul 1.

1. Pentru impozitul pe profit (pozitiile 2-4 din nomenclator), formularul se completeaza trimestrial, de platitorii de impozit pe profit, astfel:

Randul 1 "Suma datorata": se inscrie suma reprezentand impozit pe profit datorat pentru perioada de raportare, calculata ca diferenta intre impozitul pe profit datorat cumulat de la inceputul anului la sfarsitul perioadei de raportare si impozitul pe profit datorat cumulat de la inceputul anului la sfarsitul perioadei precedente celei de raportare, in situatia in care pe cumulat, in perioada de raportare, s-a inregistrat profit impozabil.

Randul 3 "Suma de plata": se va inscrie suma de la randul 1.

In situatia in care, in perioada de raportare, s-a inregistrat pierdere fiscala sau scaderea profitului impozabil, la randurile 1 si 3 din formular se va inscrie cifra 0 (zero).

Formularul nu se completeaza pentru impozitul pe profit de catre urmatorii contribuabili:

- organizatiile nonprofit;

- contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si plantelor tehnice, pomicultura si viticultura.

Pentru impozitul pe profit pentru trimestrul IV, contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, completeaza formularul la impozit pe profit cu o suma egala cu impozitul calculat si evidentiat pentru trimestrul III al aceluiasi an fiscal, in conformitate cu prevederile art. 34 alin. (10) din lege.

Contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care definitiveaza pana la data de 15 februarie inchiderea exercitiului financiar anterior si care platesc impozitul pe profit aferent anului fiscal incheiat pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator, nu completeaza formularul pentru impozitul pe profit pentru trimestrul IV, in conformitate cu prevederile art. 34 alin. (11) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

In ceea ce priveste obligatia declararii impozitului pentru veniturile obtinute de persoanele juridice straine din proprietati imobiliare si din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana de catre o persoana juridica straina:

a) in situatia in care platitorul de venit nu este o persoana juridica romana sau un sediu permanent din Romania al unei persoane juridice straine, obligatia declararii impozitului pe profit revine persoanei juridice straine care realizeaza veniturile mentionate la alin. (1) al art. 30 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv reprezentantului fiscal/imputernicitului desemnat pentru indeplinirea acestei obligatii;

b) in situatia in care platitorul de venit este o persoana juridica romana sau un sediu permanent din Romania al unei persoane juridice straine, acesta are obligatia declararii impozitului pe profit in numele persoanei juridice straine care realizeaza veniturile mentionate la alin. (1) al art. 30 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Declararea impozitului pe profit datorat de persoanele juridice straine care desfasoara activitate intr-o asociere fara personalitate juridica se face de catre persoana desemnata din cadrul asocierii. Se va completa si depune formularul pentru fiecare asociat, persoana juridica straina asociata, in conformitate cu art. 28 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Microintreprinderile care realizeaza in cursul anului venituri mai mari decat plafonul prevazut de lege sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale este de peste 50% inclusiv, potrivit art. 107^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia declararii impozitului pe profit incepand cu trimestrul in care s-a depasit oricare dintre limitele prevazute de lege.

Randul 1 "Suma datorata": se inscrie suma reprezentand diferenta dintre impozitul pe profit calculat de la inceputul anului pana la sfarsitul perioadei de raportare, conform legii, si impozitul pe venit declarat in cursul anului.

Randul 3 "Suma de plata": se inscrie suma de la randul 1.

In situatia in care impozitul pe profit stabilit este mai mic decat impozitul pe venit declarat in cursul anului, la randurile 1 si 3 din formular se va inscrie cifra 0 (zero).

Indiferent de perioada in care se face depasirea limitelor prevazute de lege, pentru calculul profitului anual si al impozitului pe profit se vor aplica prevederile art. 34 alin. (10) si alin. (11), dupa caz, din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Pentru platile anticipate, in contul impozitului pe profit anual, datorate de societatile comerciale bancare, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine, respectiv contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, formularul se completeaza trimestrial, in conformitate cu art. 34 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Randul 1 "Suma datorata": se inscrie suma reprezentand o patrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele de inflatie (decembrie fata de luna decembrie a anului anterior), calculata in conformitate cu prevederile art. 34 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Randul 3 "Suma de plata": se va inscrie suma de la randul 1.

Contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, nou-infiintati, infiintati in cursul anului precedent sau care la sfarsitul anului fiscal precedent inregistreaza pierdere fiscala, declara suma reprezentand impozit pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectueaza plata anticipata.

Contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care inregistreaza pierdere contabila la sfarsitul unui trimestru vor completa la randurile 1 si 3 cifra 0 (zero).

4. Pentru contributiile sociale prevazute la pozitiile 44-46, 48, 51-57, 60 si 79 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul general consolidat, formularul se completeaza de catre angajatori sau entitati asimilate acestora, in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementari in domeniul financiar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003 , cu modificarile ulterioare, ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.644/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor sectiunii a 5-a din cap. I din Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor masuri in materie financiar-fiscala, referitoare la activitatile de declarare si colectare a creantelor bugetare reprezentand contributii sociale si ale legislatiei specifice privind contributiile sociale.

Randul 1 "Suma datorata": se inscrie suma reprezentand contributia sociala datorata in perioada de raportare, conform legislatiei specifice privind contributiile sociale.

Randul 3 "Suma de plata": se va inscrie suma de la randul 1.

B2. Pentru contributiile sociale datorate de angajatori, prevazute la pozitiile 47, 49, 50, 58 si 59 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul general consolidat, formularul se completeaza de catre angajatori sau entitati asimilate acestora, in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 86/2003 , aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003 , cu modificarile ulterioare, ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.644/2003 si ale legislatiei specifice privind contributiile sociale.

Randul 1 "Suma datorata": se inscrie suma datorata de angajatori in perioada de raportare, conform legislatiei specifice privind contributiile sociale.

Randul 2 "Suma deductibila": se inscriu sumele care pot fi deduse in perioada de raportare din contributiile sociale datorate de angajatori, conform legislatiei specifice privind contributiile sociale. Nivelul sumei deductibile nu va depasi nivelul sumei datorate in perioada de raportare.

La "Suma deductibila" se inscriu, cu respectarea conditiei de mai sus, sumele reprezentand:

a) facilitati/deduceri acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare (cum ar fi suma cuvenita angajatorilor care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata absolventi ai unor institutii de invatamant, absolventi din randul persoanelor cu handicap, someri in varsta de peste 45 ani, someri intretinatori unici de familie);

b) deduceri efectuate din bugetul asigurarilor sociale de stat, in conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare (contributia asigurarilor sociale de sanatate, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si alte deduceri conform legislatiei specifice privind contributiile sociale);

c) indemnizatiile care se calculeaza si se platesc de catre angajatori, conform prevederilor art. 35 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 42 din Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului sanatatii nr. 450/825/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare, si alte deduceri conform legislatiei specifice privind contributiile sociale;

d) pentru pozitiile 58 si 59 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul general consolidat, se completeaza indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, care se calculeaza si se platesc de angajatori, conform art. 38 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare.

Randul 3 "Suma de plata": se inscrie suma reprezentand diferenta dintre suma datorata si cea deductibila, respectiv dintre suma inscrisa la randul 1 si suma inscrisa la randul 2.

In situatia in care sumele deductibile depasesc in perioada de raportare suma contributiilor datorate, acestea se recupereaza conform legislatiei specifice privind contributiile sociale.

Pentru contributiile sociale prevazute la pozitiile 58 si 59 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul general consolidat, diferentele de recuperat rezultate se pot reporta la randul 2 din declaratiile care se depun in perioada urmatoare sau se pot recupera din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, din credite bugetare prevazute cu aceasta destinatie, in conditiile reglementate prin normele de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 , aprobata prin Legea nr. 399/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare.

B3. Pentru accizele si taxele cuprinse la pozitiille 8-26 si pentru impozitul la titeiul din productia interna, pozitia 27, din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul general consolidat, formularul se completeaza de catre persoanele care datoreaza bugetului de stat sumele cu acest titlu, potrivit titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Operatorii economici importatori de produse accizabile nu vor cuprinde in declaratie accizele aferente produselor provenite din import, care se declara in declaratia vamala.

Randul 1 "Suma datorata": se completeaza cu suma datorata in perioada de raportare.

Nu se cuprind accizele aferente produselor provenite din import, care se declara in declaratia vamala.

Randul 2 "Suma deductibila": se completeaza, daca este cazul, inscriindu-se dupa caz:

a) contributiile prevazute la art. 363 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, datorate Ministerului Sanatatii Publice, cuprinse in accizele datorate in perioada de raportare inscrise la randul 1;

b) suma rezultata din aplicarea cotei procentuale asupra accizelor datorate bugetului de stat pentru tigarete, tigari si bauturi alcoolice, potrivit art. 70 alin. (1) lit. c) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000 , cu modificarile si completarile ulterioare;

c) contravaloarea marcajelor aferente produselor accizabile supuse marcarii, exclusiv TVA, pentru care se calculeaza acciza datorata in perioada de raportare, potrivit prevederilor titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Randul 3 "Suma de plata": se inscrie suma reprezentand diferenta dintre suma datorata si suma deductibila, respectiv dintre suma inscrisa la randul 1 si suma inscrisa la randul 2.

Randul 4 "Suma de restituit": se inscrie suma reprezentand acciza de restituit, potrivit legii, rezultata in perioada de raportare.

B4. Contribuabilii care beneficiaza de facilitati fiscale in conformitate cu dispozitiile art. 38 alin. (1) si (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, declara impozitul pe profit scutit la pozitiile 77 sau 78, dupa caz, din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul general consolidat. Sumele se inscriu la randul 1 din formularul privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat, fara completarea randului 3 din formular.

ANEXA 3

 

NOMENCLATORUL

obligatiilor de plata la bugetul general consolidat

		
		Nr. Denumirea creantei fiscale Temei legalcrt. 1. Plati anticipate, in contul impozitului art. 13 si 34 din Legea nr. pe profit anual, datorate de societati 571/2003 privind Codul fiscal, cu comerciale bancare, persoane juridice modificarile si completarile romane, si sucursalele din Romania ale ulterioare bancilor, persoane juridice straine 2. Impozit pe profit datorat de persoane art. 13 si 34 din Legea nr. juridice romane, altele decat cele de 571/2003, cu modificarile la pct. 1 si completarile ulterioare 3. Impozit pe profit din asociere datorat art. 13 lit. c) si e) si art. 34 de persoane fizice din 
			
			Legea nr. 571/2003
		
		, cu modificarile si completarile ulterioare 4. Impozit pe profit datorat de persoane art. 13 lit. b), c) si d) si juridice straine, altele decat cele de 
			
			art. 34 din 
		
		
			
			Legea nr. 571/2003
		
		,la pct. 1 cu modificarile si completarile ulterioare 5. Impozit pe veniturile din dividende art. 36 din 
			
			Legea nr. 571/2003
		
		, cudistribuite persoanelor juridice modificarile si completarile ulterioare 6. Impozit pe veniturile microintreprin- art. 103 si art. 110 alin. (2) din derilor 
			
			Legea nr. 571/2003
		
		, cu modificarile si completarile ulterioare 7. Impozit pe veniturile microintreprin- art. 93 si 111 din Legea nr. derilor din asociere, datorat de persoane 571/2003, cu modificarile si fizice completarile ulterioare 8. Accize pentru bere art. 169 si 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare 9. Accize pentru vinuri spumoase art. 170 si 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare 10. Accize pentru bauturi fermentate art. 171 si 194 din Legea nr. spumoase, altele decat bere si vinuri 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare 11. Accize pentru produse intermediare art. 172 si 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare 12. Accize pentru alcool etilic art. 173 si 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare 13. Accize pentru tigarete art. 174 si 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare 14. Accize pentru tigari si tigari de foi art. 174 si 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare 15. Accize pentru tutun de fumat art. 174 si 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare 16. Accize pentru benzina cu plumb art. 175 si 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare 17. Accize pentru benzina fara plumb art. 175 si 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare 18. Accize pentru motorina art. 175 si 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare 19. Accize pentru pacura art. 175 si 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare 20. Accize pentru gaz petrolier lichefiat art. 175 si 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare 21. Accize pentru gaz natural art. 175 si 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare 22. Accize pentru petrol lampant (kerosen) art. 175 si 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare 23. Accize pentru carbune si cocs art. 175 si 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare 24. Accize pentru energie electrica art. 175^3 si 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare 25. Accize pentru cafea art. 207 lit. a), b) si c) si art. 214 din 
			
			Legea nr. 571/2003
		
		, cu modificarile si completarile ulterioare 26. Accize pentru alte produse art. 207 lit. d)-j) si art. 214 din 
			
			Legea nr. 571/2003
		
		, cu modificarile si completarile ulterioare 27. Impozit la titeiul din productia interna art. 215 si 217 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare 28. Impozit pe veniturile din salarii art. 57, 58 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare 29. Impozit pe veniturile din drepturi art. 52 si 93 din Legea nr. de proprietate intelectuala 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare 30. Impozit pe veniturile din activitatea art. 52 si 93 din Legea nr. de expertiza contabila si tehnica, 571/2003, cu modificarile judiciara si extrajudiciara si completarile ulterioare 31. Impozit pe veniturile din activitati art. 52 si 93 din Legea nr. desfasurate in baza contractelor/conventiilor 571/2003, cu modificarile civile incheiate potrivit Codului civil si completarile ulterioare 32. Impozit pe veniturile obtinute din art. 52 si 93 din Legea nr. vanzarea bunurilor in regim de consignatie 571/2003, cu modificarile si din activitati desfasurate in baza si completarile ulterioare contractelor de agent, comision sau mandatcomercial 33. Impozit pe veniturile din dividende art. 67 si 93 din Legea nr. distribuite persoanelor fizice 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare 34. Impozit pe veniturile din dobanzi art. 67 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare 35. Impozit pe castigul din transferul art. 67 si 93 din Legea nr. dreptului de proprietate asupra titlurilor 571/2003, cu modificarile de valoare si completarile ulterioare 36. Impozit pe castigul din operatiuni de art. 67 si 93 din Legea nr. vanzare-cumparare de valuta la termen, 571/2003, cu modificarile pe baza de contract, precum si din orice si completarile ulterioare alte operatiuni de acest gen, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate deComisia Nationala a Valorilor Mobiliare 37. Impozit pe veniturile din art. 67 si 93 din Legea nr. lichidare/dizolvare fara lichidare 571/2003, cu modificarile a unei persoane juridice si completarile ulterioare 38. Impozit pe veniturile din pensii art. 70 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare 39. Impozit pe veniturile din premii si din art. 77 si 93 din Legea nr. jocuri de noroc 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare 40. Impozit pe veniturile din transferul art. 77^1 si 93 din Legea nr. proprietatilor imobiliare din patrimoniul 571/2003, cu modificarile personal si completarile ulterioare 41. Impozit pe alte venituri ale persoanelor art. 79 si 93 din Legea nr. fizice 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare 42. Impozit pe veniturile obtinute din art. 115 si 116 din Legea nr. Romania de nerezidenti - persoane fizice 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, sau conventiile de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu alte state 43. Impozit pe veniturile obtinute din art. 115 si 116 din Legea nr. Romania de nerezidenti - persoane juridice 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, sau conventiile de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu alte state 44. Contributia individuala de asigurari 
			
			Legea nr. 19/2000
		
		privind sistemul sociale retinuta de la asigurati public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementari in domeniul financiar, aprobata cu modificari prin 
			
			Legea nr. 609/2003
		
		, cu modificarile ulterioare 45. Contributia individuala de asigurari 
			
			Legea nr. 76/2002
		
		privind sistemul pentru somaj retinuta de la asigurati asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, si 
			
			Ordonanta Guvernului nr. 86/2003
		
		, aprobata cu modificari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare 46. Contributia pentru asigurari sociale 
			
			Legea nr. 95/2006
		
		privind reforma de sanatate retinuta de la asigurati in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile si completarile ulterioare 47. Contributia de asigurare pentru 
			
			Legea nr. 346/2002
		
		privind accidente de munca si boli profesionale asigurarea pentru accidente datorata de angajator de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile si completarile ulterioare 48. Contributia de asigurare pentru 
			
			Legea nr. 346/2002
		
		, cuaccidente de munca si boli profesionale modificarile si completarile pentru someri ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, cu modificarile si completarile ulterioare 49. Contributia de asigurari sociale 
			
			Legea nr. 19/2000
		
		, cu modificarile datorata de angajator si completarile ulterioare, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin 
			
			Legea nr. 399/2006
		
		, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile si completarile ulterioare 50. Contributia de asigurari pentru somaj 
			
			Legea nr. 76/2002
		
		, cu modificarile datorata de angajator si completarile ulterioare, si 
			
			Ordonanta Guvernului nr. 86/2003
		
		, aprobata cu modificari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile si completarile ulterioare 51. Contributia pentru asigurari sociale 
			
			Legea nr. 95/2006
		
		, cu modificarile de sanatate datorata de angajator si completarile ulterioare, si 
			
			Ordonanta Guvernului nr. 86/2003
		
		, aprobata cu modificari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile si completarile ulterioare 52. Contributia de asigurari sociale 
			
			Legea nr. 19/2000
		
		, cu modificarile datorata pentru persoanele pentru care plata si completarile ulterioare, si drepturilor se suporta din bugetul 
			
			Ordonanta Guvernului nr. 86/2003
		
		,asigurarilor pentru somaj aprobata cu modificari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile si completarile ulterioare 53. Contributia pentru asigurari sociale 
			
			Legea nr. 95/2006
		
		, cu modificarile de sanatate datorata pentru persoanele si completarile ulterioare, si pentru care plata drepturilor se suporta 
			
			Ordonanta Guvernului nr. 86/2003
		
		,din bugetul asigurarilor pentru somaj aprobata cu modificari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile si completarile ulterioare 54. Contributia de asigurari sociale de 
			
			Legea nr. 95/2006
		
		, cu modificarile sanatate datorata pentru persoanele care si completarile ulterioare; se afla in concediu medical, conform Legii Normele de aplicare a prevederilor nr. 95/2006, cu modificarile si completarile 
			
			Legii nr. 19/2000
		
		, aprobate prin ulterioare, si alte deduceri conform Ordinul ministrului muncii si legislatiei specifice privind solidaritatii sociale nr. contributiile sociale 340/2001, cu modificarile si completarile ulterioare (anexa nr. 1.2); 
			
			Ordonanta Guvernului nr. 86/2003
		
		, aprobata cu modificari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile si completarile ulterioare 55. Contributia pentru asigurari sociale 
			
			Legea nr. 95/2006
		
		, cu modificarile de sanatate datorata pentru persoanele care si completarile ulterioare, si satisfac serviciul militar in termen 
			
			Ordonanta Guvernului nr. 86/2003
		
		, aprobata cu modificari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile si completarile ulterioare 56. Contributia pentru asigurari sociale 
			
			Legea nr. 95/2006
		
		, cu modificarile de sanatate datorata pentru persoanele care si completarile ulterioare, si executa o pedeapsa privativa de libertate 
			
			Ordonanta Guvernului nr. 86/2003
		
		,sau se afla in arest preventiv aprobata cu modificari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile si completarile ulterioare 57. Contributia individuala pentru Ordonanta de urgenta a Guvernului asigurari sociale de sanatate pentru nr. 148/2005 privind sustinerea persoanele aflate in concediu pentru familiei in vederea cresterii cresterea copilului pana la implinirea copilului, aprobata cu modificari varstei de 2 ani si in cazul copilului cu si completari prin Legea handicap pana la implinirea de catre copil nr. 7/2007;a varstei de 3 ani 
			
			Legea nr. 95/2006
		
		, cu modificarile si completarile ulterioare; 
			
			Ordonanta Guvernului nr. 86/2003
		
		, aprobata cu modificari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile si completarile ulterioare 58. Contributia pentru concedii si Ordonanta de urgenta a Guvernului indemnizatii de la persoanele juridice sau nr. 158/2005, aprobata cu fizice care au calitatea de angajator modificari si completari prin 
			
			Legea nr. 399/2006
		
		, cu modificarile si completarile ulterioare, si 
			
			Ordonanta Guvernului nr. 86/2003
		
		, aprobata cu modificari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile si completarile ulterioare 59. Contributia pentru concedii si Ordonanta de urgenta a Guvernului indemnizatii datorate de persoanele aflate nr. 158/2005, aprobata cu in somaj modificari si completari prin 
			
			Legea nr. 399/2006
		
		, cu modificarile si completarile ulterioare, si 
			
			Ordonanta Guvernului nr. 86/2003
		
		, aprobata cu modificari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile si completarile ulterioare 60. Contributia pentru asigurari sociale de 
			
			Legea nr. 95/2006
		
		, cu modificarile sanatate datorata de pensionari pentru si completarile ulterioare, si veniturile din pensii care depasesc limita 
			
			Ordonanta Guvernului nr. 86/2003
		
		,supusa impozitului pe venit aprobata cu modificari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile si completarile ulterioare 61. Contributia angajatorilor pentru Fondul 
			
			Legea nr. 200/2006
		
		privind de garantare pentru plata creantelor constituirea si utilizarea Fondului salariale de garantare pentru plata creantelor salariale 62. Varsaminte de la persoanele juridice, 
			
			Legea nr. 448/2006
		
		privindpentru persoanele cu handicap neincadrate protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 63. Contributia pentru finantarea unor 
			
			Legea nr. 95/2006
		
		, cu modificarile cheltuieli de sanatate din activitati si completarile ulterioare publicitare la produsele din tutun sibauturi alcoolice 64. Taxa de timbru social asupra valorii Ordonanta de urgenta a Guvernului autovehiculelor noi din import, cu nr. 118/1999 privind infiintarea capacitate cilindrica de minimum 2.000 cmc si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobata cu modificari prin 
			
			Legea nr. 366/2001
		
		, cu modificarile si completarile ulterioare 65. Taxa pe jocuri de noroc datorata Ordonanta de urgenta a Guvernului anticipat sau lunar, pe perioada de nr. 69/1998 privind regimul de valabilitate a licentei de exploatare autorizare a activitatilor din a jocurilor de noroc domeniul jocurilor de noroc, aprobata cu modificari prin Legea 66. Taxa pe jocuri de noroc regularizata completarile ulterioare periodic, in functie de realizari, datoratapentru perioada de raportare 67. Taxa de timbru social asupra jocurilor Ordonanta de urgenta a Guvernului de noroc nr. 118/1999, aprobata cu modificari prin 
			
			Legea nr. 366/2001
		
		, cu modificarile si completarile ulterioare 68. Taxa pe activitatea de prospectiune, 
			
			Legea minelor nr. 85/2003
		
		, cuexplorare, exploatare a resurselor minerale modificarile si completarile ulterioare 69. Redevente miniere 
			
			Legea nr. 85/2003
		
		, cu modificarile si completarile ulterioare 70. Redevente petroliere 
			
			Legea petrolului nr. 238/2004


		
		71. Taxa pentru autorizarea si controlul Legea nr. 111/1996 privind activitatii nucleare desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicata 72. Varsaminte din profitul net 
			
			Ordonanta Guvernului nr. 64/2001


		
		privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari prin 
			
			Legea nr. 769/2001
		
		, cu modificarile si completarile ulterioare 73. Contributia pentru finantarea unor 
			
			Legea nr. 95/2006
		
		, cu modificarile cheltuieli de sanatate pentru produsele si completarile ulterioare din tutun din productia interna74. Contributia pentru finantarea unor 
			
			Legea nr. 95/2006
		
		, cu modificarile cheltuieli de sanatate pentru produsele si completarile ulterioare din tutun din achizitiiintracomunitare/import 75. Contributia pentru finantarea unor 
			
			Legea nr. 95/2006
		
		, cu modificarile cheltuieli de sanatate pentru bauturile si completarile ulterioare alcoolice din productia interna76. Contributia pentru finantarea unor 
			
			Legea nr. 95/2006
		
		, cu modificarile cheltuieli de sanatate pentru bauturile si completarile ulterioare alcoolice din achizitiiintracomunitare/import 77. Impozit pe profit scutit, conform art. 38 alin. (1) din Legea nr. art. 38 alin. (1) din Codul fiscal 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare 78. Impozit pe profit scutit, conform art. 38 alin. (8) din Legea nr. art. 38 alin. (8) din Codul fiscal 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare 79. Contributia pentru concedii si Ordonanta de urgenta a Guvernului indemnizatii datorate de persoanele aflate nr. 158/2005, aprobata cu modificari in incapacitate de munca din cauza de si completari prin Legea nr. accident de munca sau boala profesionala 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si 
			
			Ordonanta Guvernului nr. 86/2003
		
		, aprobata cu modificari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

ANEXA 4

 

CARACTERISTICI DE TIPARIRE,

modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularului

Denumire: 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat".

Cod: 14.13.01.01/a.

Caracteristici de tiparire: se utilizeaza echipament informatic pentru completare si editare cu ajutorul programului de asistenta, asigurat gratuit de unitatile fiscale teritoriale.

Se utilizeaza la: declararea obligatiilor de plata la bugetul general consolidat, datorate de persoanele juridice si persoanele fizice care au calitatea de platitori de impozite, taxe si contributii, conform legislatiei in vigoare.

Se intocmeste de: toti platitorii de impozite, taxe si contributii, carora le revin obligatiile de plata cuprinse in Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul general consolidat, prevazut in anexa nr. 3.

Circula: - in format electronic, la organul fiscal competent;

- in format hartie, in doua exemplare listate, semnate si stampilate, potrivit legii:

- un exemplar, la organul fiscal;

- un exemplar, la platitorul de impozite, taxe si contributii.

Se arhiveaza la organul fiscal:

- formatul electronic, in arhiva de documente electronice;

- formatul hartie, la dosarul fiscal al platitorului de impozite, taxe si contributii.

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Atentie: ANAF a dat STARTUL controalelor in 2022!


Puteti sa demonstrati realitatea incontestabila a tranzactiilor dvs.?

Descoperiti acum modelele documentelor justificative pe care NU le reglementeaza NIMENI si NIMIC! Dar LE CER toti inspectorii fiscali!

Lucrarea Documente (suplimentare) obligatorii in caz de control va ofera acum colectia de acte si documente justificative pe care niciun inspector nu se asteapta sa le prezentati ca argument indestructibil in favoarea dvs.

...Vezi AICI detalii complete <<

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 08 Februarie 2007


Votati articolul "ORDIN nr. 80 din 16 ianuarie 2007":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 08 Februarie 2007 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X