email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Ordin nr. 420 din 8 iunie 2007

 


ORDIN nr. 420 din 8 iunie 2007


privind aprobarea Procedurii de restituire a accizelor platite de catre utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, pentru care se acorda scutire indirecta

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR;
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 11 iulie 2007;


In temeiul art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor,

potrivit pct. 21, 22 si 23 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII "Accize si alte taxe speciale" din Codul fiscal, aprobate prin

Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si in temeiul art. 113 alin. (9) si al art. 96 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite urmatorul ordin:

ART. 1

Se aproba Procedura de restituire a accizelor platite de catre utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, pentru care se acorda scutire indirecta, prevazuta in anexa nr. 1.

ART. 2

Se aproba modelul si continutul formularului "Cerere de restituire de accize", prevazut in anexa nr. 2.

ART. 3

Se aproba modelul si continutul formularului "Decizie de restituire a accizelor", cod MEF 14.13.02.03/r, prevazut in anexa nr. 3.

ART. 4

Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.

ART. 5

Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare si Directia de inspectie fiscala din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

ART. 6

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul economiei si finantelor,

Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu,

secretar de stat

Bucuresti, 8 iunie 2007.

Nr. 420.

ANEXA 1

PROCEDURA

de restituire a accizelor platite de catre utilizatorii produselor

supuse accizelor armonizate, pentru care se acorda scutire indirecta

CAP. I

Procedura de restituire a accizelor platite de catre utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, pentru care se acorda scutire indirecta potrivit pct. 21.3, 22 si 23 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII "Accize si alte taxe speciale" din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

SECTIUNEA 1

Depunerea, inregistrarea si prelucrarea cererilor de restituire de accize

1. Utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, pentru care se acorda scutire indirecta, potrivit pct. 22 si 23 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII "Accize si alte taxe speciale" din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare norme metodologice, au dreptul sa solicite restituirea accizelor platite pentru achizitionarea produselor, pe masura utilizarii cantitatilor aprovizionate, in baza cererii de restituire de accize, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2.

Se depune cate o cerere pentru fiecare tip de produs accizabil pentru care se solicita restituirea accizelor platite.

2. Importatorii produselor supuse accizelor armonizate, care livreaza, la preturi fara accize, beneficiarilor scutirii prevazuti la art. 199 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal, au dreptul sa solicite restituirea accizelor platite pentru achizitionarea produselor, potrivit pct. 21.3 din normele metodologice, pe masura livrarii cantitatilor, in baza cererii de restituire intocmite potrivit modelului prevazut in anexa nr. 19 la normele metodologice.

3. Cererea de restituire de accize se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal utilizatorul sau in a carui evidenta fiscala este inregistrat, dupa caz, direct la registratura sau la posta, prin scrisoare recomandata, pana la data de 25 inclusiv a fiecarei luni in care se solicita restituirea de accize. Pentru cazurile prevazute la pct. 7 alin. 1 din prezenta sectiune, cererea de restituire se depune trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se solicita restituirea.

4. Pentru restituirea accizelor in conditiile pct. 21.3 din normele metodologice, cererea de restituire este insotita de documentatia prevazuta la alin. (10) al aceluiasi punct.

5. In conditiile pct. 22 din normele metodologice, scutirea indirecta se acorda:

a) utilizatorilor de alcool etilic, altii decat antrepozitarii autorizati pentru productia de alcool etilic, ca materie prima in scopurile prevazute la art. 200 alin. (1) lit. c) si e) din Codul fiscal, caz in care cererea de restituire de accize este insotita de documentatia prevazuta la pct. 22 alin. (34) din normele metodologice;

b) furnizorilor de alcool etilic prevazuti la pct. 22 alin. (36) din normele metodologice, in scopul prevazut la art. 200 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal, caz in care cererea de restituire de accize este insotita de documentatia prevazuta la pct. 22 alin. (37) din normele metodologice.

6. In cazul scutirilor prevazute la pct. 23.2 din normele metodologice, acordate indirect operatorilor inregistrati, importatorilor sau operatorilor economici care achizitioneaza produse energetice in vederea livrarii in regim de scutire directa catre centralele de productie de energie electrica sau productie combinata de energie electrica si termica, cererea de restituire este insotita de documentatia prevazuta la pct. 23.2 alin. (19) din normele metodologice.

7. In cazul scutirilor acordate indirect, in conditiile pct. 23.4 din normele metodologice, pentru utilizatorii produselor energetice in scopurile prevazute la art. 201 alin. (1) lit. f) si g) din Codul fiscal, cererea de restituire este insotita de documentatia prevazuta la pct. 23.4 alin. (4) din normele metodologice.

Anterior fiecarei achizitii de combustibil pentru motor in regim de scutire, utilizatorul formuleaza o cerere la organul fiscal teritorial in raza caruia isi desfasoara activitatea, insotita de un memoriu in care va fi descrisa operatiunea pentru care este necesar consumul de combustibil pentru motor, in care se vor mentiona: perioada de desfasurare a operatiunii, numarul orelor de functionare ale motoarelor sau instalatiilor de dragare, dupa caz, si consumul normat de combustibil pentru motor, conform specificatiilor tehnice ale instalatiilor sau motoarelor.

8. In cazul scutirilor acordate indirect utilizatorilor de produse energetice, in conditiile pct. 23.7 din normele metodologice, in scopul prevazut la art. 201 alin. (1) lit. k) din Codul fiscal, achizitionate de la importatori sau operatori economici, altii decat antrepozitarii autorizati, cererea de restituire este insotita de documentatia prevazuta la pct. 23.7 alin. (20) din normele metodologice.

9. Cererile de restituire de accize se inregistreaza in evidenta pe platitor intr-o fisa separata, denumita "Accize de restituit", si se transmit zilnic, impreuna cu documentatia aferenta, pe baza notei de predare-primire, compartimentului de analiza de risc.

SECTIUNEA a 2-a

Fluxul de solutionare a cererilor de restituire de accize

A. Fluxul de solutionare in cadrul compartimentului de specialitate

1. Compartimentul de analiza de risc, denumit in continuare compartiment de specialitate, primeste zilnic cererile de restituire de accize de la serviciul gestiune declaratii si le inregistreaza intr-o evidenta speciala, care se conduce informatizat, organizata potrivit anexei nr. 1 la prezenta procedura.

2. Compartimentul de specialitate verifica starea contribuabililor care solicita restituire de accize, urmand ca cererile depuse de contribuabili declarati inactivi, potrivit dispozitiilor legale, sa fie respinse fara parcurgerea altor etape procedurale.

3. Compartimentul de specialitate verifica informatiile inscrise in cererea de restituire cu cele inscrise in documentatia depusa de solicitant, prevazuta in sectiunea 1.

Procedura are ca scop final incadrarea fiecarui contribuabil intr-o categorie de risc fiscal, in functie de comportamentul sau fiscal, precum si in functie de riscul pe care acesta il prezinta pentru administratia fiscala, etapa urmand a fi finalizata in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data depunerii solicitarii.

4. Cererea se solutioneaza in termenul prevazut de art. 68^1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

B. Procedura de stabilire a gradului de risc fiscal in cazul restituirilor de accize

Procedura prevazuta in acest capitol se aplica pentru solutionarea cererilor de restituire de accize depuse de catre contribuabili, cu exceptia cererilor depuse in temeiul dispozitiilor art. 201 alin. (1) lit. k) din Codul fiscal, pentru care sunt aplicabile prevederile lit. F "Dispozitii speciale" din prezenta sectiune.

B1. Stabilirea comportamentului fiscal

1. Dupa analiza cererii de restituire si a documentatiei depuse, compartimentul de specialitate stabileste comportamentul fiscal al contribuabililor solicitanti.

2. In prima etapa se identifica contribuabilii care prezinta risc fiscal mare, prin completarea cartusului B din Fisa indicatorilor de risc fiscal prevazuta in anexa nr. 2 la prezenta procedura. In aceasta categorie intra contribuabilii care indeplinesc cel putin una dintre urmatoarele conditii:

a) au inscrise fapte in cazierul fiscal;

b) sunt nou-infiintati;

c) nu au niciun salariat;

d) nu au bunuri imobile sau mobile in patrimoniu;

e) pentru contribuabilul respectiv a fost deschisa procedura de insolventa;

f) au fost inscrisi in evidenta speciala;

g) activitatea de inspectie fiscala a comunicat compartimentului de specialitate informatii ca prezinta risc fiscal mare;

h) organele teritoriale ale Garzii Financiare au comunicat compartimentului de specialitate informatii, rezultate din constatarile anterior efectuate, ca prezinta risc fiscal mare.

2.1. Contribuabilii nou-infiintati sunt acei contribuabili infiintati in cadrul perioadei de referinta. Perioada de referinta cuprinde ultimele 12 luni anterioare depunerii cererii de restituire de accize.

Pentru contribuabilii nou-infiintati care depun in 3 luni consecutive cereri de restituire de accize, solutionate cu control anticipat si la care au fost stabilite diferente de accize mai mici de 2%, la fiecare solicitare, media restituirilor se stabileste ca medie aritmetica a sumelor aprobate la restituire.

2.2. Stabilirea riscului fiscal mare al unui contribuabil, pe baza informatiilor primite de la organele de inspectie fiscala pentru contribuabilul respectiv, se realizeaza de compartimentul de specialitate.

Astfel, organul fiscal cu atributii de inspectie fiscala ofera informatii referitoare la contribuabilii pentru care au fost primite solicitari de la alte institutii de efectuare a inspectiei fiscale in scopul cercetarii unor fapte de evaziune fiscala, cei pentru care au fost transmise organelor de cercetare penala sesizari efectuate cu ocazia inspectiei fiscale, care cuprind fapte ce ar putea intruni elementele constitutive ale infractiunii, precum si orice alte informatii pe care le considera importante in stabilirea riscului fiscal mare.

Informatiile sunt transmise pe baza unui referat motivat, aprobat de conducerea organului de inspectie fiscala, pana la data de 5 a lunii urmatoare celei in care au fost primite solicitarile sau au fost inaintate sesizari. Referatul cuprinde toti contribuabilii in cauza. Societatile cuprinse in referatele trimise compartimentelor de specialitate sunt inscrise de catre acestea din urma intr-o baza de date speciala.

Schimbarea incadrarii din categoria de risc fiscal mare si stergerea din baza de date speciala se fac tot la propunerea organului de inspectie fiscala, prin referat motivat, transmis compartimentului de specialitate pana la data de 5 a fiecarei luni.

2.3. Stabilirea riscului fiscal mare al unui contribuabil, de catre organul teritorial al Garzii Financiare, se realizeaza pe baza unui referat motivat, aprobat de comisarul sef.

Referatul motivat privind stabilirea riscului fiscal mare, aprobat, se transmite compartimentului de specialitate pana la data de 30 ale lunii in cursul careia s-a facut constatarea si se inscrie intr-o baza de date speciala.

Schimbarea incadrarii din categoria de risc fiscal mare si stergerea din baza de date speciala se poate realiza si la propunerea organului teritorial al Garzii Financiare, prin referat motivat, aprobat de comisarul sef, transmis compartimentului de specialitate pana la data de 30 a lunii in cursul careia s-a facut constatarea care impune schimbarea incadrarii din categoria de risc fiscal mare, referat inscris in baza de date speciala.

3. A doua etapa presupune completarea cartusului C "Indicatori" al fisei indicatorilor de risc fiscal, pentru contribuabilii care nu se incadreaza in prevederile pct. 2 de la lit. B1.

Pentru stabilirea comportamentului fiscal al contribuabililor, perioada de referinta ce se ia in calcul cuprinde ultimele 12 luni anterioare lunii la care se refera cererea de restituire de accize.

Datele din situatiile financiare se completeaza astfel:

a) pentru cereri de restituire aferente perioadei ianuarie iunie: raportari contabile din anul precedent;

b) pentru cereri de restituire aferente perioadei iulie - decembrie: situatia financiara a anului precedent.

3.1. In baza punctajului obtinut la indicatori, contribuabilii se impart in doua categorii:

a) contribuabili cu risc fiscal mare, daca punctajul obtinut este mai mare de 250 de puncte;

b) contribuabili cu risc fiscal mic, daca punctajul obtinut este mai mic sau egal cu 250 de puncte.

4. Solicitarile depuse de contribuabilii cu risc fiscal mare se transmit zilnic, pe baza de borderou, compartimentului cu atributii in domeniul inspectiei fiscale.

Pentru fiecare solicitare dosarul va cuprinde:

a) cererea de restituire de accize;

b) documentatia depusa de solicitant;

c) fisa indicatorilor de risc fiscal.

5. In cazul cererilor de restituire de accize depuse de contribuabilii cu risc fiscal mic, se verifica in evidenta speciala, pentru fiecare contribuabil, daca exista cereri de restituire de accize depuse in perioadele anterioare si nesolutionate. In aceasta situatie, cererea de restituire de accize este solutionata odata cu solicitarile anterioare, fiind incadrata in aceeasi categorie de risc.

In situatia in care, pentru contribuabilul care a depus solicitarea, nu exista cereri de restituire de accize depuse in perioadele anterioare si nesolutionate, cererea se supune analizei de risc.

B2. Analiza de risc in cazul solicitarilor depuse de contribuabilii cu risc fiscal mic

1. Prima etapa a analizei consta in compararea sumei solicitate la restituire cu media aritmetica a accizelor restituite in ultimele 12 luni anterioare lunii in care se depune cererea de restituire de accize.

2. Daca suma solicitata la restituire este mai mica sau egala cu media aritmetica a accizelor restituite in ultimele 12 luni anterioare lunii in care se depune cererea de restituire de accize, se intocmeste "Decizia de restituire a accizelor" prevazuta in anexa nr. 3 la ordin.

Decizia de restituire a accizelor se emite in 3 exemplare (un exemplar se transmite compartimentului de colectare, un exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului si un exemplar se transmite contribuabilului), se vizeaza de conducatorul compartimentului de specialitate si se aproba de conducatorul unitatii fiscale/directorul coordonator.

Decizia de restituire de accize emisa este o decizie sub rezerva verificarii ulterioare, potrivit art. 88 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Daca suma solicitata la restituire este mai mare decat media aritmetica a accizelor restituite in ultimele 12 luni anterioare lunii in care se depune cererea de restituire de accize, solicitarea se supune analizei documentare.

B3. Analiza documentara

1. Pentru efectuarea analizei documentare, compartimentul de specialitate solicita contribuabilului prezentarea de documente suplimentare, care sa justifice diferenta in plus fata de suma solicitata la restituire.

2. Solicitarea documentatiei se face in scris, mentionandu-se documentele care trebuie prezentate, data si locul intalnirii, precum si numele si prenumele persoanei din cadrul compartimentului de specialitate, care se ocupa de analiza. Modelul instiintarii este prevazut in anexa nr. 3 la prezenta procedura.

3. Pentru efectuarea analizei documentare, compartimentul de specialitate solicita contribuabilului sa prezinte:

a) balantele de verificare;

b) contractele comerciale, facturile sau documentele vamale, dupa caz;

c) documentele care sa ateste cresterea consumului mediu fata de perioadele precedente, precum si alte documente din care sa rezulte provenienta sumelor solicitate la restituire;

d) orice alte documente pe care organul fiscal le considera necesare pentru justificarea restituirii.

Documentele prezentate trebuie sa se refere la perioada din care provine suma accizelor solicitate la restituire.

4. Neprezentarea in termenul stabilit de organul fiscal a documentelor solicitate pentru efectuarea analizei documentare atrage incadrarea in gradul de risc fiscal mare si solutionarea cu verificare de catre organele de inspectie fiscala.

5. Termenul legal de solutionare se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data emiterii instiintarii pentru prezentarea documentelor si data prezentarii documentelor la organul fiscal, potrivit art. 68^1 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

6. Pentru toate cererile de restituire supuse analizei documentare se intocmeste Referatul pentru analiza documentara, in doua exemplare, potrivit modelului din anexa nr. 4 la prezenta procedura.

7. Referatul pentru analiza documentara se inainteaza, impreuna cu cererea de restituire de accize, conducatorului compartimentului, pentru avizare.

8. In cazul in care, prin referat, se propune restituirea sumei solicitate, se intocmeste decizia de restituire a accizelor. Cererea de restituire de accize, referatul pentru analiza documentara si decizia de restituire a accizelor se transmit conducatorului unitatii fiscale/directorului coordonator pentru aprobare.

Decizia de restituire a accizelor emisa este o decizie sub rezerva verificarii ulterioare, potrivit art. 88 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

9. In cazul in care prin Referatul pentru analiza documentara se propune efectuarea verificarii de catre organele de inspectie fiscala, acesta se inainteaza, impreuna cu cererea de restituire de accize, spre avizare conducatorului compartimentului, apoi spre aprobare conducatorului unitatii fiscale/directorului coordonator.

Dupa aprobare, se transmite compartimentului de inspectie fiscala dosarul solicitarii, cuprinzand urmatoarele documente:

a) cererea de restituire de accize;

b) documentatia depusa de solicitant;

c) fisa indicatorilor de risc fiscal;

d) referatul pentru analiza documentara.

C. Fluxul operatiunilor in cazul cererilor de restituire de accize, solutionate cu verificare efectuata de organele de inspectie fiscala

1. Cererile de restituire de accize incadrate in categoria de risc fiscal mare se transmit, zilnic, impreuna cu documentatia aferenta, compartimentului cu atributii de inspectie fiscala, in vederea efectuarii verificarii. Verificarea se efectueaza in baza art. 56 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Dupa finalizarea verificarii, compartimentul cu atributii in domeniul inspectiei fiscale intocmeste un proces-verbal in care se inscriu, in mod distinct, motivele de fapt si temeiul de drept pentru accizele propuse spre respingere.

3. In maximum 35 de zile calendaristice de la data depunerii cererii de restituire, compartimentul cu atributii de inspectie fiscala transmite compartimentului de specialitate dosarul solicitarii, impreuna cu procesul-verbal.

4. In situatiile in care, pentru solutionarea solicitarii de restituire, organul cu atributii in domeniul inspectiei fiscale considera ca sunt necesare informatii suplimentare, termenul de solutionare se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data solicitarii si data primirii informatiilor respective, potrivit art. 68^1 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prelungirea termenului de solutionare se realizeaza pentru intreaga solicitare de restituire, nu pentru sume partiale.

5. In baza procesului-verbal, compartimentul de specialitate intocmeste proiectul de decizie de restituire a accizelor.

6. Decizia de restituire a accizelor se avizeaza de seful compartimentului de specialitate si se aproba de conducatorul organului fiscal.

7. In maximum 40 de zile calendaristice de la data depunerii cererii de restituire de accize, compartimentul de specialitate transmite compartimentului de colectare decizia de restituire a accizelor.

D. Fluxul operatiunilor in cadrul compartimentului de colectare

1. La sfarsitul fiecarei zile, compartimentul de specialitate transmite compartimentului de colectare, in vederea compensarii si/sau restituirii, deciziile de restituire a accizelor aprobate.

2. Compartimentul de colectare, in baza datelor din evidenta analitica pe platitor si a deciziei de restituire, intocmeste Nota privind compensarea obligatiilor fiscale si/sau Nota privind restituirea/rambursarea unor sume, conform formularelor aprobate.

Nota se intocmeste in 4 exemplare, se semneaza de seful compartimentului de colectare si se aproba de conducatorul unitatii fiscale/directorul coordonator.

Nota aprobata se transmite cel mai tarziu a doua zi, pe baza de borderou, compartimentului trezorerie, in vederea efectuarii compensarii si/sau restituirii.

Datele din decizia de restituire aprobata se opereaza in evidenta analitica pe platitor, la pozitia denumita "accize de restituit", in fisa de platitor fiind inscrise numai accizele aprobate la restituire.

3. Dupa efectuarea compensarii si/sau restituirii, compartimentul de trezorerie transmite compartimentului de colectare 3 exemplare din Nota privind compensarea obligatiilor fiscale si/sau Nota privind restituirea/rambursarea unor sume, cuprinzand si data la care s-a efectuat operatiunea de compensare si/sau restituire, cel tarziu a doua zi de la efectuarea compensarii si/sau restituirii.

E. Finalizarea procedurii si arhivarea documentelor

1. Compartimentul de colectare retine decizia de restituire a accizelor si un exemplar din Nota privind compensarea obligatiilor fiscale si/sau Nota privind restituirea/rambursarea unor sume si transmite compartimentului de specialitate, cel mai tarziu a doua zi, doua exemplare din nota, un exemplar pentru a fi comunicat contribuabilului si un exemplar in vederea arhivarii.

2. Dupa operarea datelor privind solutionarea cererii de restituire de accize in evidenta speciala, compartimentul de specialitate transmite dosarul solicitarii compartimentului de gestionare a dosarului fiscal, in vederea arhivarii.

Dosarul solicitarii va cuprinde:

a) cererea de restituire de accize;

b) documentatia depusa de solicitant;

c) fisa indicatorilor de risc fiscal;

d) referatul pentru analiza documentara si/sau procesul verbal de control, dupa caz;

e) decizia de restituire a accizelor;

f) Nota privind compensarea obligatiilor fiscale si/sau Nota privind restituirea/rambursarea unor sume, cuprinzand data la care s-a efectuat operatiunea de compensare si/sau restituire.

3. In cel mult o zi de la primirea Notei de compensare si/sau a Notei de restituire/rambursare de la compartimentul de colectare, compartimentul de specialitate instiinteaza contribuabilul despre modul de solutionare a solicitarii de restituire, prin transmiterea Notei de compensare si/sau a notei de restituire/rambursare, insotite de decizia de restituire a accizelor.

4. Compartimentul de specialitate transmite compartimentului de inspectie fiscala, pana la data de intai a lunii urmatoare, un extras al registrului de evidenta speciala, cuprinzand cererile de restituire de accize, solutionate sub rezerva verificarii ulterioare, pentru stabilirea oportunitatii cuprinderii in programul de activitate.

F. Dispozitii speciale

1. Cererile de restituire de accize, depuse de catre utilizatorii de produse supuse accizelor in conditiile prevazute la pct. 23.7 alin. (19) din normele metodologice, respectiv pentru orice produs energetic achizitionat de la importatori sau de la alti operatori economici decat de la un antrepozit fiscal, utilizat drept combustibil pentru incalzirea spitalelor, sanatoriilor, azilelor de batrani, orfelinatelor si altor institutii de asistenta sociala, institutiilor de invatamant si lacasurilor de cult, se solutioneaza sub rezerva verificarii ulterioare.

2. Fluxul de solutionare a cererilor de restituire de accize.

2.1. Compartimentul de analiza de risc inregistreaza cererile de restituire intr-o evidenta speciala, care se conduce informatizat, organizata potrivit anexei nr. 1 la prezenta procedura.

2.2. Dupa inregistrarea in evidenta, compartimentul de specialitate verifica informatiile inscrise in cererea de restituire cu cele inscrise in documentatia depusa de solicitant, prevazuta in sectiunea 1.

2.3. Dupa verificare, cererea de restituire de accize se solutioneaza, de catre compartimentul de specialitate, prin emiterea "Deciziei de restituire a accizelor", prevazuta in anexa nr. 3 la prezentul ordin.

Decizia de restituire a accizelor emisa este o decizie sub rezerva verificarii ulterioare, potrivit art. 88 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

2.4. Prevederile lit. D "Fluxul operatiunilor in cadrul compartimentului de colectare" si ale lit. E "Finalizarea procedurii si arhivarea documentelor" se aplica in mod corespunzator.

CAP. II

Procedura de restituire a accizelor platite de catre utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, pentru care se acorda scutire indirecta potrivit pct. 21.2 din normele metodologice

SECTIUNEA 1

Depunerea, inregistrarea si prelucrarea cererilor de restituire de accize

1. Utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, prevazuti la art. 199 alin. (1) din Codul fiscal, care beneficiaza de scutire indirecta, potrivit pct. 21.2 din normele metodologice, au dreptul sa solicite restituirea accizelor platite pentru carburantii auto achizitionati prin statiile de distributie, in baza cererii de restituire, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 19 la normele metodologice.

2. Cererea de restituire de accize se depune, de catre institutiile sau organizatiile beneficiare, inclusiv pentru personalul angajat al acestora, la organul fiscal in a carui evidenta sunt inregistrate, direct la registratura sau prin posta, prin scrisoare recomandata, pana la finele lunii urmatoare celei pentru care se solicita restituirea.

3. Cererea se depune insotita de un centralizator, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 5 la prezenta procedura, in care sunt enumerate bonurile fiscale si cantitatile de carburanti achizitionate in luna pentru care se face solicitarea, la care se vor atasa bonurile fiscale certificate in mod corespunzator de vanzator, in copie si in original.

4. Cererile de restituire de accize se inregistreaza in evidenta pe platitor intr-o fisa separata, denumita "Accize de restituit" si se transmit zilnic, impreuna cu documentatia aferenta, pe baza notei de predare-primire, compartimentului de analiza de risc.

SECTIUNEA a 2-a

Fluxul de solutionare a cererilor de restituire de accize

1. Compartimentul de analiza de risc, denumit in continuare compartiment de specialitate, primeste zilnic cererile de restituire de accize de la serviciul gestiune declaratii si le inregistreaza intr-o evidenta speciala, care se conduce informatizat, organizata potrivit anexei nr. 1 la prezenta procedura.

2. Compartimentul de specialitate verifica informatiile inscrise in cererea de restituire, confruntandu-le cu datele din bonurile fiscale si cu informatiile din listele comunicate de Ministerul Afacerilor Externe sau, dupa caz, de Ministerul Apararii Nationale, privind cantitatile anuale de carburanti, defalcate pe luni, pentru fiecare autoturism si persoana in parte, potrivit pct. 21.2 alin. (2) din normele metodologice.

Concomitent, se verifica faptul ca bonurile fiscale nu au facut obiectul unei cereri anterioare de restituire de accize.

3. In urma verificarilor efectuate, organul fiscal competent intocmeste "Decizia de restituire a accizelor", in doua exemplare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3 la prezentul ordin.

4. Dupa solutionarea cererii, documentele originale vor fi restituite beneficiarului.

5. Prevederile cap. I sectiunea a 2-a lit. D "Fluxul operatiunilor in cadrul compartimentului de colectare" si ale lit. E "Finalizarea procedurii si arhivarea documentelor" se aplica in mod corespunzator.

ANEXA 1

la procedura

EVIDENTA

cererilor de restituire de accize

*Font 9*

|Denu|Nr. si| | | | | |Nr. si |Nr. si |Prelungirea| | |

N|mire| data | |Proce-|Deci- | |Dife | data | data |termenului | | Nr. de zile|

r|soli|inre- |Suma|dura |zia |Suma|rente |adresei|adresei| de |Data | de |

|ci |gistra|soli|apli- |orga- |apro|consta|de tran|de tran|solutionare|efec | solutionare|

c|tant|rii |cita|cata |nului |bata|tate |smitere|smitere|-----------|tua |------------|

r| |cere- |ta |in so-|fiscal| | fata | spre |a rezul|Urma |Urma |rii |To |Pre |De |

t| |rii de| |lutio | *2) | | de |soluti-|tatelor|re a |re a |com |tal|lun |pa |

| |resti | |nare | | | suma |onare |contro |in- |anali|pen | |gire|si |

| |tuire | | *1) | | |solici|compar-|lului |spec |zei |sarii| |ter-|re |

| | de | | | | |tata |timen- | de la |tiei |docu |si/ | |men | |

| |accize| | | | | |tului |activi |fis- |menta|sau a| | |ter|

| | | | | | | |de in- |tatea |cale | re |resti| | |men|

| | | | | | | |spectie|de in- | | |tui | | | |

| | | | | | | |fiscala|spectie| | |rii | | |le |

| | | | | | | | |fiscala| | | | | |gal|

-|----|------|----|------|------|----|------|-------|-------|-----|-----|-----|---|----|---|

-|----|------|----|------|------|----|------|-------|-------|-----|-----|-----|---|----|---|

-|----|------|----|------|------|----|------|-------|-------|-----|-----|-----|---|----|---|

-|----|------|----|------|------|----|------|-------|-------|-----|-----|-----|---|----|---|

-|----|------|----|------|------|----|------|-------|-------|-----|-----|-----|---|----|---|

-|----|------|----|------|------|----|------|-------|-------|-----|-----|-----|---|----|---|

-|----|------|----|------|------|----|------|-------|-------|-----|-----|-----|---|----|---|

-|----|------|----|------|------|----|------|-------|-------|-----|-----|-----|---|----|---|

-|----|------|----|------|------|----|------|-------|-------|-----|-----|-----|---|----|---|

-|----|------|----|------|------|----|------|-------|-------|-----|-----|-----|---|----|---|

*1) Se va completa cu: R - cazul in care se incadreaza in pct. 2 al lit. B

din sectiunea a 2-a a cap. II al procedurii

(risc fiscal mare fara analiza);

D - in cazul solutionarii directe (suma solicitata

mai mica sau egala cu media pe 12 luni a

restituirilor);

AD - in cazul solutionarii pe baza de analiza

documentara;

V - in cazul solutionarii cu verificare efectuata

de organele de inspectie fiscala.

*2) Se va completa cu: A - in cazul cererilor aprobate;

R - in cazul cererilor respinse.

ANEXA 2

la procedura

FISA INDICATORILOR DE RISC FISCAL

A. Date de identificare ale contribuabilului

Denumire.......................................

Cod de identificare fiscala....................

Domiciliul fiscal .............................

B. Risc fiscal mare

- are inscrise fapte in cazierul fiscal;

- este nou-infiintat;

- nu are niciun salariat;

- nu are bunuri imobile sau mobile in patrimoniu;

- pentru contribuabilul respectiv a fost deschisa procedura de insolventa;

- a fost inscris in evidenta speciala;

- a fost declarat inactiv;

- activitatea de inspectie fiscala a comunicat compartimentului de

specialitate informatii ca prezinta un risc fiscal mare, conform

Referat nr. .....;

- organele teritoriale ale Garzii Financiare au comunicat compartimentului

de specialitate informatii ca prezinta un risc fiscal mare, conform

Referat nr. .......

C. Indicatori

Nr. | | |

crt. | INDICATORI | Punctaj |

1. |Capitaluri proprii | |

|- mai mic sau egal cu 0 | 100 |

|- mai mare decat 0 | 0 |

2. |Grad de indatorare = capital imprumutat/capital propriu | |

|- mai mare decat 0 si mai mic sau egal cu 1 | 0 |

|- mai mare decat 1 | 50 |

3. |Profitabilitate = profit/cifra de afaceri | |

|- egal cu 0 | 70 |

|- mai mare decat 0 | 0 |

4*. |Declaratii fiscale nedepuse in perioada de referinta | |

|- niciuna (toate declaratiile depuse) | 0 |

|- o declaratie | 50 |

|- mai mult de una | 100 |

5**.|Obligatii fiscale restante in perioada de referinta | |

|- obligatii la inceputul perioadei mai mici decat obligatiile | |

| la sfarsitul perioadei | 50 |

|- obligatii la inceputul perioadei mai mari decat obligatiile | |

| la sfarsitul perioadei | 30 |

|- nu exista | 0 |

6. |Numar de restituiri solutionate fara verificare in perioada | |

|de referinta | |

|- pana la 3 inclusiv | 0 |

|- intre 4-6 inclusiv | 20 |

|- intre 7-9 inclusiv | 40 |

|- intre 10-12 inclusiv | 60 |

7. |Ponderea sumelor neaprobate la restituire in totalul sumei | |

|solicitate la restituire [(sume solicitate - sume aprobate)/ | |

|sume solicitate] | |

|- pondere suma neaprobata <= 2% | 0 |

|- 2% < pondere suma neaprobata <= 4% | 5 |

|- 4% < pondere suma neaprobata <= 6% | 15 |

|- 6% < pondere suma neaprobata <= 8% | 35 |

|- 8% < pondere suma neaprobata <= 10% | 45 |

|- pondere suma neaprobata > 10% | 60 |

8. |Total sume restituite in perioada de referinta fara verificare| |

|- intre 5.000 lei si 50.000 lei, inclusiv | 0 |

|- intre 50.001 lei si 150.000 lei, inclusiv | 10 |

|- intre 150.001 lei si 350.000 lei, inclusiv | 20 |

|- intre 350.001 lei si 550.000 lei, inclusiv | 30 |

|- intre 550.001 lei si 750.000 lei, inclusiv | 40 |

|- intre 750.001 lei si 1 mil. lei, inclusiv | 50 |

|- mai mari de 1 mil. lei | 60 |

|TOTAL PUNCTAJ: | |

pct. 4*- Se verifica depunerea formularului 100 "Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat" si, dupa caz, a formularului 300 "Decont de TVA".

pct. 5** - Se considera toate obligatiile declarate de catre contribuabili sau stabilite de catre organul fiscal si neachitate, cu exceptia sumelor pentru care acesta beneficiaza de inlesniri la plata aprobate.

Perioada de referinta este alcatuita din ultimele 12 luni anterioare lunii in care se depune cererea de restituire de accize.

D. Media accizelor restituite in ultimele 12 luni .......

(suma accizelor restituite in ultimele 12 luni/12)

LEGENDA:

Locul de unde se obtin elementele din fisa de calcul a mediei restituirilor:

1. Bilantul contabil, pentru punctele 1, 2 si 3, precum si Contul de profit si pierdere, pentru punctul 3.

Rd. 1 = rd. 81 bilant conform Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv rd. 32 bilant conform aceluiasi act normativ, pentru entitatile care intocmesc bilant prescurtat;

Rd. 2 = rd. 55/rd. 81 bilant conform Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv rd. 14/rd. 32 bilant conform aceluiasi act normativ, pentru entitatile care intocmesc bilant prescurtat.

Datele se completeaza numai in conditiile in care capitalul propriu este pozitiv si exista datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an (capital imprumutat).

Rd. 3 = rd. 78 bilant sau rd. 1 cont de profit si pierdere, conform Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv rd. 29 bilant sau rd. 1 cont de profit si pierdere, conform aceluiasi act normativ, pentru entitatile care intocmesc bilant prescurtat.

2. Aplicatia "DECIMP", pentru punctul 4.

3. Fisa analitica de evidenta pe platitori, pentru punctul 5.

ANEXA 3

la procedura

MINISTERUL ECONOMIEI Organ fiscal

[SIGLA] SI FINANELOR ..................

AGENIA NATIONALA ..................

DE ADMINISTRARE FISCALA ..................

Nr. inregistrare ..........

Data ................

Catre

Denumire ..............................................

Cod de identificare fiscala ...........................

Adresa: Localitate ........ str. ........ nr. .........

bl. ...., ap. ...., et. ..... judet/sector ...............

Prin Cererea de restituire de accize inregistrata sub nr. ..... din data ...... ati solicitat restituirea sumei de ........ lei.

In vederea solutionarii acestei solicitari, va rugam sa prezentati, pana cel tarziu la data de........, intre orele...., la dl/dna......., camera......, telefon....., urmatoarele documente, pentru perioada......... :

- balantele de verificare;

- contracte comerciale, facturi si documente vamale care sa ateste importul efectuat, dupa caz;

- documente care sa ateste cresterea consumului mediu fata de perioadele precedente, precum si alte documente din care sa rezulte diferenta de accize solicitata la restituire;

- alte documente relevante pentru sustinerea solicitarii dumneavoastra;

- alte documente: ........................................

...........................................................

...........................................................

Documentele vor fi prezentate in original si copie.

Neprezentarea in termenul stabilit a documentelor solicitate pentru efectuarea analizei documentare atrage incadrarea in gradul de risc fiscal mare si solutionarea cu verificare de catre organele de inspectie fiscala a solicitarii dumneavoastra.

Conducatorul organului fiscal,

.............................

ANEXA 4

la procedura

MINISTERUL ECONOMIEI Organ fiscal

[SIGLA] SI FINANELOR ..................

AGENIA NATIONALA ..................

DE ADMINISTRARE FISCALA ..................

Nr. inregistrare ..........

Aprobat,

Conducatorul organului fiscal/

Director coordonator

Avizat,

Sef compartiment specialitate

REFERAT PENTRU ANALIZA DOCUMENTARA

A. Date de identificare ale contribuabilului

Cod de identificare fiscala________________

Denumire___________________________________

Domiciliu fiscal___________________________

B. Analiza documentara

1.|Perioada la care se refera cererea de | |

|restituire de accize | |

---|-------------------------------------------|------------------------------|

2.|Media pe 12 luni a restituirilor de accize | |

---|-------------------------------------------|------------------------------|

3.|Suma solicitata la restituire | |

---|-------------------------------------------|------------------------------|

4.|Diferenta intre suma solicitata si media | |

|de la rd. 2 | |

---|-------------------------------------------|------------------------------|

5.|Se incadreaza solicitarea de restituire in | |

|tiparul ultimelor perioade? |Da |

| |Nu |

---|-------------------------------------------|------------------------------|

6.|Ofera ultimul raport de inspectie fiscala | |

|motive pentru initierea unei |Da |

|inspectii anticipate? |Nu |

---|-------------------------------------------|------------------------------|

7.|Au fost solicitate documente suplimentare? |Da, adresa nr. ... din .... |

---|-------------------------------------------|------------------------------|

8.|Contribuabilul nu s-a prezentat pana la |Cererea de restituire de |

|expirarea termenului stabilit de organul |accize se transmite |

|fiscal |activitatii de inspectie |

| |fiscala |

---|-------------------------------------------|------------------------------|

9.|Sunt anexate copii ale documentelor care | |

|au fost supuse analizei, potrivit | |

|borderoului anexat: | |

---|-------------------------------------------|------------------------------|

10.|Documente analizate si aspecte constatate | |

---|-------------------------------------------|------------------------------|

11.|Se propune aprobarea restituirii, in urma |Da, in totalitate - suma .... |

| analizei documentare: |Nu, se transmite pentru |

| |verificare organelor de |

| |inspectie fiscala |

Intocmit,

ANEXA 5

la procedura

TABEL CENTRALIZATOR

al documentelor de achizitie a carburantilor achizitionati

in regim de scutire indirecta in baza art. 199 din Legea nr. 571/2003

privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

| | | Data |Numarul | Tipul | | | |

| | |emiterii|de ordine | accizei |Cantitate |Nivelul |Acciza totala|

|Nr. | |bonului |al bonului| aferente | produs |accizei | de restituit|

|crt.|Emitent|fiscal | fiscal |produsului|achizi- |unitare | (lei) |

| | | | | achizi- |tionat (l)|(euro) | |

| | | | | tionat*) | | | |

|----|-------|--------|----------|----------|----------|--------|-------------|

|----|-------|--------|----------|----------|----------|--------|-------------|

|----|-------|--------|----------|----------|----------|--------|-------------|

|----|-------|--------|----------|----------|----------|--------|-------------|

|----|-------|--------|----------|----------|----------|--------|-------------|

|----|-------|--------|----------|----------|----------|--------|-------------|

|----|-------|--------|----------|----------|----------|--------|-------------|

|----|-------|--------|----------|----------|----------|--------|-------------|

|----|-------|--------|----------|----------|----------|--------|-------------|

|----|-------|--------|----------|----------|----------|--------|-------------|

|----|-------|--------|----------|----------|----------|--------|-------------|

|----|-------|--------|----------|----------|----------|--------|-------------|

|----|-------|--------|----------|----------|----------|--------|-------------|

*) Se completeaza conform nomenclatorului alaturat.

Semnatura si stampila solicitantului _____ Data _______

Nomenclator

|Nr. | |

|crt.| Tipul accizei |

|----|-----------------------------------------------------|

| 1. | Accize pentru benzina cu plumb |

|----|-----------------------------------------------------|

| 2. | Accize pentru benzina fara plumb |

|----|-----------------------------------------------------|

| 3. | Accize pentru motorina |

ANEXA 2

| | CERERE DE RESTITUIRE | |

| [SIGLA] | DE ACCIZE | 321 |

| | ANUL .........PERIOADA .......*) | |

in baza prevederilor pct. 22 si 23 din normele metodologice de aplicare

a prevederilor titlului VII "Accize si alte taxe speciale" din Codul fiscal,

aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si

completarile ulterioare

DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI

|Cod de identificare fiscala |RO |

|------------------------------|------------------------------------------

|Denumire | |

|------------------------------|-----------------------------------------|

|Judet | |Localitate | |Sector | |

|----------|-------------------------------------------------------------|

|Strada | |Cod postal| |Numar | |

|----------|--------------------------------------------------------|----|

|Bloc | |Scara | |Etaj | |Ap. | |

|----------|-----------|-------------------------------------------------|

|Telefon | |Fax | |E-mail | |

In conformitate cu prevederile pct. 22 si 23 din normele metodologice

de aplicare a prevederilor titlului VII "Accize si alte taxe speciale"

din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate

prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile

ulterioare, prin prezenta cerere solicitam restituirea accizei in suma

de ...... lei, aferente cantitatii de .........*1) ...............*2)

*1) Se va mentiona in cifre cantitatea, urmata de unitatea de masura.

*2) Se vor mentiona denumirea produsului si codul din nomenclatura

combinata aferent.

Anexam urmatoarele documente:

| |

| |

| |

| |

| |

Solicitam restituirea prin virament in contul ..............,

deschis la ................................

|Numele persoanei | |

|care face cererea | |

|--------------------|---------------------------------------------------|

| Functia | | |

|--------------------|------------------------------| Stampila |

| | | |

| Semnatura | | |

| Se completeaza de personalul organului fiscal |

|------------------------------------------------------------------------|

|Organ fiscal | |

|------------------------------------------------------------------------|

|Numar inregistrare | |Data inregistrare |Z|Z|L|L|A|A|A|A|

|------------------------------------------------------------------------|

|Numele persoanei care a verificat| |

*) Se va completa perioada de utilizare a produselor pentru care se

solicita restituirea, mentionand prima zi a lunii de inceput a utilizarii

si ultima zi a lunii de sfarsit (de forma:01.03 - 31.08)

ANEXA 3

MINISTERUL ECONOMIEI Organ fiscal

[SIGLA] SI FINANELOR ..................

AGENIA NATIONALA ..................

DE ADMINISTRARE FISCALA ..................

Nr. inregistrare ..........

Data ................

Catre: Denumire/Nume prenume ..........................

Cod de identificare fiscala ....................

Adresa: Localitate ........ str. ........ nr. .........

bl. ...., ap. ...., etaj ..... judet/sector ......

In baza art. 85 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Cererii de restituire de accize, inregistrata sub nr. ...... din ......, si a analizei de risc/verificarii efectuate in perioada ..........., se stabileste acciza de restituit, astfel:

1. Acciza solicitata la restituire ...........lei

2. Acciza aprobata la restituire ...........lei

3. Acciza respinsa la restituire ...........lei

3.1. Motivele de fapt ale respingerii

3.2. Temeiul de drept

Act normativ numarul .... articol ... paragraf ... punct .... litera ... alineat.

Suma aprobata la restituire urmeaza procedura prevazuta la art. 111, 112 sau 113, dupa caz, din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezenta decizie de restituire a accizelor poate fi contestata in termen de 30 de zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii, la organul fiscal prevazut de art. 179 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Aprobat, Verificat, Intocmit,

Functia Functia Functia

Nume, prenume Nume, prenume Nume, prenume

Data Data Data

Semnatura Semnatura Semnatura

cod MEF 14.13.02.03/r


NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Contabilitate 2022


Va amintiti de prima Carte Verde a Contabilitatii, editata in urma cu peste 25 de ani de Ministerul Finantelor?

Ei bine, Cartea Verde a Contabilitatii 2022 este acum din nou prezenta, in varianta actualizata la zi, oferindu-va solutii impecabile pentru momentele de criza – cum este si acesta – cu modificari legislative majore.

Avantajul esential pe care vi-l ofera Cartea Verde a Contabilitatii 2022: ZERO erori in inregistrarile contabile!

...Vezi AICI detalii complete <<

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 16 Iulie 2007


Votati articolul "Ordin nr. 420 din 8 iunie 2007":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 16 Iulie 2007 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X