email
E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Norme Cod fiscal - Titlul IX - partea a II-a

norme cod fiscal

Codul fiscal:

CAPITOLUL XIII

Sanctiuni

ART. 294

(1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage raspunderea disciplinara, contraventionala sau penala, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

(2) Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere prevazute la art. 254 alin. (5) si (6), art. 259 alin. (6) si (7), art. 264 alin. (4), art. 267 alin. (14) lit. b), art. 277 alin. (2), art. 281 alin. (2) si art. 290;

b) nedepunerea declaratiilor de impunere prevazute la art. 254 alin. (5) si (6), art. 259 alin. (6) si (7), art. 264 alin. (4), art. 267 alin. (14) lit. b), art. 277 alin. (2), art. 281 alin. (2) si art. 290.

c) nerespectarea prevederilor art. 254 alin. (7), ale art. 259 alin. (6^1) si ale art. 264 alin. (5), referitoare la instrainarea, inregistrarea/radierea bunurilor impozabile, precum si la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;

------------

Lit. c) a alin. (2) al art. 294 a fost introdusa de pct. 260 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

d) refuzul de a furniza informatii sau documente de natura celor prevazute la art. 295^1, precum si depasirea termenului de 15 zile lucratoare de la data solicitarii acestora.

------------

Lit. d) a alin. (2) al art. 294 a fost introdusa de pct. 260 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

(3) Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 200 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b)-d), cu amenda de la 200 lei la 500 lei.

----------------

Alin. (3) al art. 294 a fost modificat de pct. I din anexa la HOTARAREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.

(4) Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 230 lei la 1.130 lei.

-------------

Alin. (4) al art. 294 a fost modificat de pct. I din anexa la HOTARAREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.

(5) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre primari si persoane imputernicite din cadrul compartimentelor de specialitate ale autoritatii administratiei publice locale.

(6) In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute la alin. (3) si (4) se majoreaza cu 300%.

-------------

*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:

La pct. I din anexa la HOTARAREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006 sunt prevazute limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor juridice:

┌┐

│ LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE │

├┬┬┤

│ │NIVELURILE ACTUALIZATE │NIVELURILE ACTUALIZATE │

│ │PENTRU ANUL 2006 │PENTRU ANUL 2007 │

│ ├┼┤

│ │ │(6) In cazul persoanelor │

│ │ │juridice, limitele minime │

│ │ │si maxime ale amenzilor │

│ │ │prevazute la alin. (3) si │

│ │ │(4) se majoreaza cu 300%, │

│ │ │respectiv: │

│ │Contraventia prevazuta la alin.│Contraventia prevazuta la │

│ │(2) lit. a) se sanctioneaza cu │alin. (2) lit. a) se │

│ │amenda de la 240 de lei la 440 │sanctioneaza cu amenda de │

│ │de lei, iar cea de la lit. b) │la 200 de lei la 800 de lei│

│ │cu amenda de la 440 lei │iar cele de la lit. b)-d) │

│ │la 1.360 de lei. │cu amenda de la 800 de lei │

│ │ │la 2000 de lei. │

│Art. 294 alin. (6)│Incalcarea normelor tehnice │Incalcarea normelor tehnice│

│ │privind tiparirea, │privind tiparirea, │

│ │inregistrarea, vanzarea, │inregistrarea, vanzarea, │

│ │evidenta si gestionarea, dupa │evidenta si gestionarea, │

│ │caz, a abonamentelor si a │dupa caz, a abonamentelor │

│ │biletelor de intrare la │si a biletelor de intrare │

│ │spectacole constituie │la spectacole constituie │

│ │contraventie si se sanctioneaza│contraventie si se │

│ │cu amenda de la 920 de lei │sanctioneaza cu amenda de │

│ │la 4.520 de lei. │la 920 de lei la 4.520 de │

│ │ │lei. │

└┴┴┘

(7) Limitele amenzilor prevazute la alin. (3) si (4) se actualizeaza prin hotarare a Guvernului.

-------------

Alin. (7) al art. 294 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 6 februarie 2004.

(8) Contraventiilor prevazute la alin. (2) si (4) li se aplica dispozitiile legii.

-------------

Alin. (8) al art. 294 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 6 februarie 2004.

Norme metodologice:

258. Abrogat.

---------------

Punctul 258 din Normele metodologice de aplicare a art. 294 din Legea nr. 571/2003 a fost abrogat de punctul 46 al sectiunii H a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

259. Pentru spectacolele organizate in deplasare sau in turneu, inspectia fiscala se exercita de catre autoritatile administratiei publice locale in a caror raza administrativ-teritoriala au loc spectacolele, care verifica obligatiile prevazute la art. 274 alin. (4) din Codul fiscal.

260. In cazul in care se apreciaza de catre agentii constatatori ca faptele comise de contribuabili sunt de gravitate redusa, se poate aplica drept sanctiune contraventionala avertismentul, in conditiile prevazute la art. 5 alin. (2) lit. a), art. 6 alin. (1), art. 7 si la art. 38 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

Codul fiscal:

CAPITOLUL XIV

Dispozitii finale

Implicatii bugetare ale impozitelor si taxelor locale

Art. 295. - (1) Impozitele si taxele locale, precum si amenzile si penalitatile aferente acestora constituie integral venituri la bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale.

(2) Impozitul pe cladiri, precum si amenzile si penalitatile aferente acestuia constituie venituri la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia este situata cladirea respectiva.

(3) Impozitul pe teren, precum si amenzile si penalitatile aferente acestuia constituie venituri la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia este situat terenul respectiv.

(4) Cu exceptiile prevazute la alin. (5), taxa asupra mijlocului de transport, precum si amenzile si penalitatile aferente acesteia constituie venituri la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia trebuie inmatriculat mijlocul de transport respectiv.

(5) Veniturile provenite din taxa asupra mijlocului de transport stabilita in concordanta cu prevederile art. 263 alin. (4) si (5), precum si amenzile si penalizarile aferente se pot utiliza exclusiv pentru lucrari de intretinere, modernizare, reabilitare si construire a drumurilor locale si judetene, din care 60% constituie venituri la bugetul local si 40% constituie venituri la bugetul judetean. In cazul municipiului Bucuresti, taxa constituie venituri in proportie de 60% la bugetele sectoarelor si 40% la bugetul municipiului Bucuresti.

(6) Taxele locale prevazute la capitolul V din prezentul titlu constituie venituri ale bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale. Pentru eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire de catre presedintii consiliilor judetene, cu avizul primarilor comunelor, taxele datorate constituie venit in proportie de 50% la bugetul local al comunelor si de 50% la bugetul local al consiliului judetean.

(7) Taxa pentru servicii de reclama si publicitate, precum si amenzile si penalizarile aferente constituie venituri la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde sunt prestate serviciile de reclama si publicitate. Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, precum si amenzile si penalizarile aferente constituie venituri la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde este situat afisajul, panoul sau structura pentru afisajul in scop de reclama si publicitate.

(8) Impozitul pe spectacole, precum si amenzile si penalizarile aferente constituie venituri la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde are loc manifestarea artistica, competitia sportiva sau alta activitate distractiva.

(9) Taxa hoteliera, precum si amenzile si penalizarile aferente constituie venituri la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde este situat hotelul.

(10) Celelalte taxe locale prevazute la art. 283, precum si amenzile si penalizarile aferente constituie venituri la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde este situat locul public sau echipamentul respectiv sau unde trebuie inmatriculat vehiculul lent.

(11) Constituie venit la bugetul local sumele provenite din:

a) dobanda pentru plata cu intarziere a impozitelor si taxelor locale;

b) taxele judiciare de timbru prevazute de lege;

c) impozitul stabilit in conditiile alin. (1) si (3) ale art. 77^1 se distribuie in cota de 50% la bugetul unitatilor administrativ-teritoriale pe teritoriul carora se afla bunurile imobile ce au facut obiectul instrainarii;

d) taxele extrajudiciare de timbru prevazute de lege.

(12) Sumele prevazute la alin. (11) se ajusteaza pentru a reflecta rata inflatiei in conformitate cu normele elaborate in comun de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor.

Art. 295^1. - In vederea clarificarii si stabilirii reale a situatiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale au competenta de a solicita informatii si documente cu relevanta fiscala sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, dupa caz, iar notarii, avocatii, executorii judecatoresti, organele de politie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere si inmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea pasapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, precum si orice alta entitate care detine informatii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, dupa caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil, au obligatia furnizarii acestora fara plata.

Norme metodologice:

261. Penalitatile de intarziere datorate si calculate in conditiile Codului de procedura fiscala, aferente veniturilor bugetelor locale, constituie venituri proprii ale acestor bugete si se inregistreaza la capitolul si subcapitolul corespunzatoare categoriei de venit la care se refera. In acest sens se au in vedere si prevederile art. 295 din Codul fiscal.

262. Nedepunerea sumelor incasate reprezentand taxe pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate, impozit pe spectacole, taxe hoteliere, taxe judiciare de timbru, taxe extrajudiciare de timbru, incasate de persoane care prin atributiile pe care le au de indeplinit efectueaza astfel de incasari, altele decat cele din structura compartimentelor de specialitate, precum si cele rezultate din vanzarea timbrelor fiscale mobile la termenele prevazute de lege sau de prezentele norme metodologice, se sanctioneaza potrivit Codului de procedura fiscala, avand elementele constitutive ale obligatiilor bugetare locale calculate si retinute la sursa.

--------------

Punctul 262 din Normele metodologice de aplicare a art. 295 si art. 295^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 81 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

263. La unitatile teritoriale de trezorerie si contabilitate publica unde unitatile administrativ-teritoriale si sectoarele municipiului Bucuresti au deschis conturile de venituri ale bugetelor locale se deschid conturi distincte pentru incasarea taxelor asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone.

264. Compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale de la nivelul comunelor/oraselor/municipiilor/sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, vireaza cota de 40% din taxele asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone, prevazute la art. 263 alin. (4) si (5) din Codul fiscal, catre bugetele judetene si, respectiv, catre bugetul local al municipiului Bucuresti, lunar, pana cel tarziu la data de 10 a lunii in curs pentru luna precedenta.

265. In situatia in care sumele ce urmeaza a fi restituite din taxele ce fac obiectul divizarii in cotele de 60% si, respectiv, 40%, potrivit art. 295 alin. (5) din Codul fiscal, catre contribuabilii care solicita aceasta in conditiile legii sunt mai mari decat cele constituite din cota de 40% pana la data solicitarii restituirii, compartimentul de specialitate mentionat la pct. 264 solicita, in scris, compartimentului de specialitate al consiliului judetean si, respectiv, al Consiliului General al Municipiului Bucuresti sa vireze suma necesara restituirii din cota de 40% incasata, iar acesta din urma are obligatia virarii sumei in cel mult 10 zile de la data solicitarii.

266. Dobanzile si penalitatile de intarziere stabilite in conditiile Codului de procedura fiscala, aferente taxei asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone, urmeaza regula divizarii in proportie de 60% si, respectiv, de 40%, potrivit art. 295 alin. (5) din Codul fiscal.

267. Resursele financiare constituite din taxa asupra mijloacelor de transport prevazuta la art. 263 alin. (4) si (5) din Codul fiscal se pot utiliza in exclusivitate pentru lucrari de intretinere, modernizare, reabilitare si construire a drumurilor locale si judetene.

268. Taxele instituite prin Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 146/1997, constituie integral venituri proprii ale bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor sau sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, in functie de sediul autoritatilor publice care solutioneaza cererile ce intra sub incidenta aplicarii reglementarilor privind taxele judiciare de timbru.

269. La nivelul municipiului Bucuresti, taxa judiciara de timbru se incaseaza direct la bugetele locale ale sectoarelor acestuia, in functie de raza teritoriala unde se afla autoritatile publice care solutioneaza actiunile si cererile ce intra sub incidenta Legii nr. 146/1997.

270. Abrogat.

--------------

Punctul 270 din Normele metodologice de aplicare a art. 295 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de pct. 82 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

271. Abrogat.

---------------

Alin. (2) al punctului 271 din Normele metodologice de aplicare a art. 295 din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de punctul 47 al sectiunii H a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

Punctul 271 din Normele metodologice de aplicare a art. 295 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de pct. 82 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

272. Abrogat.

---------------

Punctul 272 din Normele metodologice de aplicare a art. 295 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de pct. 82 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

273. Abrogat.

---------------

Punctul 273 din Normele metodologice de aplicare a art. 295 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de pct. 82 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

274. Abrogat.

---------------

Punctul 274 din Normele metodologice de aplicare a art. 295 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de pct. 82 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

275. Abrogat.

---------------

Punctul 275 din Normele metodologice de aplicare a art. 295 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de pct. 82 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

276. Abrogat.

---------------

Punctul 276 din Normele metodologice de aplicare a art. 295 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de pct. 82 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

277. Abrogat.

---------------

Punctul 277 din Normele metodologice de aplicare a art. 295 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de pct. 82 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

278. Abrogat.

---------------

Punctul 278 din Normele metodologice de aplicare a art. 295 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de pct. 82 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

279. Taxele instituite prin Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 117/1999, constituie venituri ale bugetelor locale.

280. Taxele extrajudiciare de timbru prevazute la cap. I, II si III din anexa la Legea nr. 117/1999 se fac venit la bugetul local al comunei, orasului, municipiului (cu exceptia municipiului Bucuresti) sau sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz, in functie de sediul prestatorului de servicii.

281. Taxele extrajudiciare de timbru prevazute la cap. IV din anexa la Legea nr. 117/1999 se fac venit la bugetul local al comunei, orasului, municipiului (cu exceptia municipiului Bucuresti) sau sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz, in functie de domiciliul persoanei fizice sau de sediul persoanei juridice beneficiare a serviciului prestat, dupa caz.

282. Taxele extrajudiciare de timbru prevazute la cap. V din anexa la Legea nr. 117/1999 se fac venit la bugetul local al comunei, orasului, municipiului (cu exceptia municipiului Bucuresti) sau sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz, in functie de sediul comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar care a initiat procedura eliberarii titlurilor de proprietate pentru care se plateste taxa respectiva.

(2) Potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2004 privind unele masuri pentru eliberarea si inmanarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004, taxele extrajudiciare de timbru, prevazute la cap. V din anexa la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificarile ulterioare, nu se mai datoreaza.

---------------

Alin. (2) al punctului 282 din Normele metodologice de aplicare a art. 295 din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de punctul 48 al sectiunii H a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

283. (1) Taxele extrajudiciare de timbru rezultate din vanzarea timbrelor fiscale mobile se fac venit la bugetul local al comunei, orasului, municipiului, dupa caz, in a carei/carui raza administrativ-teritoriala se afla amplasata unitatea care vinde timbre fiscale.

(2) Pentru determinarea destinatiei sumelor rezultate din vanzarea timbrelor fiscale mobile, unitatea, in intelesul alin. (1), se identifica dupa adresa la care se afla situat punctul propriu-zis prin care se vand timbrele.

(3) Unitatile care vand aceste timbre au obligatia sa depuna contravaloarea timbrelor fiscale la bugetele locale beneficiare pana cel tarziu la data de 10 inclusiv a lunii curente pentru luna precedenta.

(4) Nedepunerea sumelor rezultate din vanzarea timbrelor fiscale mobile la termenul prevazut la alin. (3) se sanctioneaza potrivit Codului de procedura fiscala, avand elementele constitutive ale obligatiilor bugetare locale calculate si retinute la sursa.

284. La nivelul municipiului Bucuresti taxele extrajudiciare de timbru rezultate din vanzarea timbrelor fiscale mobile se vireaza direct de catre unitatile care vand aceste timbre la bugetele locale ale sectoarelor acestuia, in functie de raza teritoriala in care se afla amplasate unitatile respective.

285. Taxele prevazute la art. 295 alin. (11) lit. b) si d) din Codul fiscal nu intra sub incidenta prevederilor art. 287 din Codul fiscal.

---------------

Punctul 285 din Normele metodologice de aplicare a art. 295 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 83 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

286. Formularele tipizate utilizate de catre compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in activitatea de colectare a veniturilor cuvenite bugetelor locale in conditiile prezentului titlu se vor aproba prin ordin comun al ministrului finantelor publice si ministrului administratiei si internelor.

287. (1) Pentru toate cazurile in care se acorda scutiri sau reduceri de impozite si taxe locale, precum si de obligatii de plata accesorii acestora, indiferent de categoria actului normativ prin care s-au stabilit, lege, ordonanta de urgenta/ordonanta/hotarare a Guvernului sau hotarare a autoritatii deliberative a administratiei publice locale, compartimentele de specialitate au obligatia sa intocmeasca borderouri de scaderi.

(2) Anual, intr-o anexa la hotararea privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar se vor inscrie, in mod obligatoriu:

a) facilitatile fiscale acordate in anul fiscal de referinta, pe fiecare din impozitele si taxele locale prevazute la pct. 11 alin. (1), precum si pe fiecare din reglementarile care au stat la baza acordarii facilitatilor respective;

b) sumele inregistrate in evidenta separata a insolvabililor la data de 31 decembrie a anului fiscal de referinta, pe fiecare din impozitele si taxele locale prevazute la pct. 11 alin. (1), precum si pe fiecare an fiscal din cei 5 ani anteriori anului fiscal de referinta;

c) sumele inregistrate in lista de ramasita la data de 31 decembrie a anului fiscal de referinta, pe fiecare din impozitele si taxele locale prevazute la pct. 11 alin. (1), precum si pe fiecare alt venit propriu al bugetului local respectiv.

(3) Prin sintagma anul fiscal de referinta se intelege anul fiscal pentru care se adopta hotararea prevazuta la alin. (2).

Codul fiscal:

Dispozitii tranzitorii

Art. 296. - (1) Pana la data de 31 decembrie 2004, nivelul impozitelor si taxelor prevazute in prezentul titlu este cel stabilit prin hotararile consiliilor locale adoptate in anul 2003 pentru anul 2004, potrivit legii, cu exceptia taxelor prevazute la art. 267, 268 si art. 271.

(2) Pentru anul 2004, nivelul taxelor prevazute la art. 267, 268 si 271 va fi stabilit prin hotarari ale consiliilor locale, adoptate in termen de 45 de zile de la data publicarii prezentului Cod fiscal in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(3) Prevederile art. 258 alin. (6) se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2004, iar prevederile art. 287, incepand cu data de 1 ianuarie 2005.

(4) Taxele speciale adoptate de consiliile locale, pana la data de 31 mai 2003, pentru anul fiscal 2004, care contravin prevederilor art. 282, ii inceteaza valabilitatea la data intrarii in vigoare a prezentului cod.

Norme metodologice:

288. (1) Pentru anul 2004, impozitele si taxele locale, precum si taxele asimilate acestora se datoreaza dupa cum urmeaza:

a) impozitul pe cladiri, in cazul persoanelor fizice, pe baza valorilor impozabile prevazute la cap. II in coloana "Nivelurile stabilite in anul 2003 pentru anul 2004 - art. 296 alin. (1)" din anexa la prezentele norme metodologice, avand in vedere hotararile consiliilor locale adoptate in anul 2003, cu aplicabilitate in anul 2004 si in ceea ce priveste acordarea bonificatiei pentru plata cu anticipatie, precum si a facilitatilor fiscale;

b) impozitul pe cladiri, in cazul persoanelor juridice, pe baza cotelor stabilite prin hotararile consiliilor locale adoptate in anul 2003, cu aplicabilitate in anul 2004;

c) impozitul pe teren, in cazul terenurilor amplasate in intravilan, pe baza nivelurilor prevazute la cap. III in coloana "Nivelurile stabilite in anul 2003 pentru anul 2004 - art. 296 alin. (1)" din anexa la prezentele norme metodologice, avand in vedere hotararile consiliilor locale adoptate in anul 2003, cu aplicabilitate in anul 2004 si in ceea ce priveste acordarea bonificatiei pentru plata cu anticipatie, in cazul persoanelor fizice;

d) impozitul pe teren, in cazul terenurilor amplasate in extravilan, pe baza nivelurilor prevazute la cap. III in coloana "Nivelurile pentru anul 2004" din anexa la prezentele norme metodologice, avand in vedere prevederile art. 296 alin. (3) din Codul fiscal, precum si pe cele ale hotararilor consiliilor locale adoptate in anul 2003, cu aplicabilitate in anul 2004 in ceea ce priveste acordarea bonificatiei pentru plata cu anticipatie, in cazul persoanelor fizice, si a facilitatilor fiscale;

e) taxa asupra mijloacelor de transport, pe baza nivelurilor prevazute la cap. IV in coloana "Nivelurile stabilite in anul 2003 pentru anul 2004 - art. 296 alin. (1)" din anexa la prezentele norme metodologice, avand in vedere hotararile consiliilor locale adoptate in anul 2003, cu aplicabilitate in anul 2004;

f) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, prevazute la art. 267 si 268 din Codul fiscal, pe baza nivelurilor prevazute la cap. V in coloana "Nivelurile pentru anul 2004" din anexa la prezentele norme metodologice, avand in vedere hotararile adoptate de consiliile locale in termenul prevazut la art. 296 alin. (2) din Codul fiscal;

g) taxa pentru serviciile de reclama si publicitate, prevazuta la art. 270 din Codul fiscal, pe baza cotelor stabilite prin hotararile consiliilor locale adoptate in anul 2003, cu aplicabilitate in anul 2004;

h) taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, prevazuta la art. 271 din Codul fiscal, pe baza nivelurilor prevazute la cap. VI in coloana "Nivelurile pentru anul 2004" din anexa la prezentele norme metodologice, avand in vedere hotararile adoptate de consiliile locale in termenul prevazut la art. 296 alin. (2) din Codul fiscal;

i) impozitul pe spectacole, in cazul videotecilor si discotecilor, pe baza nivelurilor prevazute la cap. VII in coloana "Nivelurile pentru anul 2004 - art. 275 alin (2) coroborat cu art. 296 alin. (1)" din anexa la prezentele norme metodologice, avand in vedere hotararile consiliilor locale adoptate in anul 2003, cu aplicabilitate in anul 2004;

j) taxa hoteliera, pe baza cotelor stabilite prin hotararile consiliilor locale adoptate in anul 2003, cu aplicabilitate in anul 2004;

k) alte taxe locale, pe baza nivelurilor prevazute la cap. X in coloana "Nivelurile pentru anul 2004 - art. 283 coroborat cu art. 296 alin. (1)" din anexa la prezentele norme metodologice, avand in vedere hotararile consiliilor locale adoptate in anul 2003, cu aplicabilitate in anul 2004;

l) taxele prevazute la art. 295 alin. (11) din Codul fiscal, pe baza nivelurilor prevazute la pct. II-IV din anexa la prezentele norme metodologice, in coloana "Nivelurile actualizate pentru anul 2004".

(2) In anul 2004, potrivit prevederilor art. 296 alin. (3) din Codul fiscal, majorarea anuala a impozitelor si taxelor locale are la baza hotararile consiliilor locale adoptate in anul 2003, cu aplicabilitate in anul 2004.

(3) Pentru anul 2005, majorarea anuala, stabilita in conditiile art. 287 din Codul fiscal, poate fi adoptata prin hotarari ale autoritatilor deliberative pana la data de 31 mai 2004 si va fi aplicata incepand cu data de 1 ianuarie 2005.

(4) In anul 2004, se aplica scutirile prevazute la art. 284 alin. (4) din Codul fiscal, ca exceptie de la prevederile alin. (1) lit. a) si c).

289. (1) Consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti adopta hotararile prevazute la pct. 288 alin. (1) lit. f) si h) potrivit prevederilor art. 296 alin. (2) din Codul fiscal.

(2) Facilitatile fiscale acordate prin alte acte normative decat cele prevazute in Codul fiscal isi inceteaza aplicabilitatea incepand cu anul 2004.

(3) Prin ordin comun al ministrului finantelor publice si ministrului administratiei si internelor se vor aproba normele metodologice pentru punerea in aplicare a reglementarilor privind taxele judiciare de timbru si taxele extrajudiciare.

(4) Nivelurile impozitelor si taxelor locale pentru anul 2005 se vor stabili avandu-se in vedere nivelurile stabilite pentru anul 2004, prevazute in anexa la prezentele norme metodologice, indexate/ajustate/actualizate prin hotarare a Guvernului, potrivit prevederilor art. 292 din Codul fiscal, pentru a reflecta rata estimata a inflatiei pentru anul 2005, exclusiv majorarea anuala prevazuta la art. 287 din Codul fiscal.

(5) Bonificatia pentru plata cu anticipatie a taxei asupra mijloacelor de transport, potrivit prevederilor art. 265 alin. (2) din Codul fiscal, se va stabili in luna mai a anului 2004, cu aplicabilitate in anul 2005.

---------------

Alin. (3) al punctului 289 din Normele metodologice de aplicare a art. 296 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 84 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

290. Impozitele si taxele locale instituite prin reglementari anterioare intrarii in vigoare a Codului fiscal se urmaresc pe perioada de prescriptie, avandu-se in vedere reglementarile respective.

290^1. (1) Nivelurile impozitelor si taxelor locale pentru anii 2007, 2008 si 2009 se vor stabili avandu-se in vedere nivelurile stabilite pentru anul 2007, in anexa la hotararea Guvernului adoptata in conditiile art. III din Legea nr. 343/2006.

(2) Pentru anii fiscali 2008 si 2009, Consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti adopta hotarari privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, pana la data de 31 mai a anului precedent si vor fi aplicate incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.

---------------

Punctul 290^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 296 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 85 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

*T*

ANEXA

------

la normele metodologice de aplicare

--------------------------------------

a prevederilor titlului IX din Codul fiscal

--------------------------------------------

Anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscal a fost inlocuita cu anexa la

HOTARAREA nr. 783 din 19 mai 2004 , publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004.

Anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscal a fost inlocuita cu anexa la HOTARAREA nr. 797 din 14 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 10 august 2005.

Anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscal a fost inlocuita cu anexa la HOTARAREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.

TABLOUL CUPRINZAND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM SI AMENZILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2007

I. CODUL FISCAL - TITLUL IX- Impozite si taxe locale

VALORILE IMPOZABILE PREVAZUTE LA ART. 251 ALIN. (3), IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE CARE CONSTAU INTR-O ANUMITA SUMA IN LEI SI CARE SE INDEXEAZA/AJUSTEAZA ANUAL, IN CONDITIILE ART. 292 SI RESPECTIV ART. 295 ALIN. (12), PRECUM SI AMENZILE CARE SE ACTUALIZEAZA POTRIVIT ART. 294 ALIN. (7)

┌┐

│ CAPITOLUL II - IMPOZITUL SI TAXA*) PE CLADIRI │

├┤

│ VALORILE IMPOZABILE │

│ pe metru patrat de suprafata construita desfasurata │

│ la cladiri, in cazul persoanelor fizice │

│ │

│ Art. 251 alin. (3) │

├┬┬┤

│ │ NIVELURILE │ NIVELURILE │

│ │ INDEXATE PENTRU │APLICABILE IN ANUL │

│ │ ANUL 2006 │ FISCAL 2007 │

│ ├┼┤

│ │Valoarea impozabila│Valoarea impozabila│

│ Tipul cladirii │ - lei/mp- │ - lei/mp- │

│ │ │ │

│ ├┬┼┬┤

│ │Cu insta-│ Fara │Cu insta-│ Fara │

│ │latii de │instala- │latii de │instala- │

│ │apa, ca- │tii de │apa, ca- │tii de │

│ │nalizare,│apa, ca- │nalizare,│apa, ca- │

│ │electrice│nalizare,│electrice│nalizare,│

│ │si │electri- │si │electri- │

│ │incalzire│citate │incalzire│citate │

│ │[conditii│sau │[conditii│sau │

│ │cumulati-│incalzire│cumulati-│incalzire│

│ │ve] │ │ve] │ │

├┼┼┼┼┤

│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├┼┼┼┼┤

│1. Cladiri cu pereti sau cadre din │ 669 │ 397 │ x │ x │

│beton armat, din caramida arsa, piatra│ │ │ │ │

│naturala sau alte materiale asemana- │ │ │ │ │

│toare │ │ │ │ │

├┼┼┼┼┤

│2. Cladiri cu pereti din lemn, carami-│ 182 │ 114 │ x │ x │

│ da nearsa, paianta, valatuci, sipci │ │ │ │ │

│sau alte materiale asemanatoare │ │ │ │ │

├┼┼┼┼┤

│3. Constructii anexe corpului princi- │ 114 │ 102 │ x │ x │

│ pal al unei cladiri, avand peretii │ │ │ │ │

│ din beton, caramida arsa, piatra sau │ │ │ │ │

│ alte materiale asemanatoare │ │ │ │ │

├┼┼┼┼┤

│4. Constructii anexe corpului princi- │ 68 │ 45 │ x │ x │

│ pal al unei cladiri, avand peretii │ │ │ │ │

│ din lemn, caramida nearsa, valatuci, │ │ │ │ │

│ sipci sau alte materiale asemanatoare│ │ │ │ │

├┼┼┼┼┤

│A. Cladire cu cadre din beton armat │ x │ x │ 669 │ 397 │

│sau cu pereti exteriori din caramida │ │ │ │ │

│arsa sau din orice alte materiale │ │ │ │ │

│rezultate in urma unui tratament │ │ │ │ │

│termic si/sau chimic │ │ │ │ │

├┼┼┼┼┤

│B. Cladire cu peretii exteriori din │ x │ x │ 182 │ 114 │

│lemn, din piatra naturala, din │ │ │ │ │

│caramida nearsa, din valatuci sau din │ │ │ │ │

│orice alte materiale nesupuse unui │ │ │ │ │

│tratament termic si/sau chimic │ │ │ │ │

├┼┼┼┼┤

│C. Cladire-anexa cu cadre din beton │ x │ x │ 114 │ 102 │

│armat sau cu pereti exteriori din │ │ │ │ │

│caramida arsa sau din orice alte │ │ │ │ │

│materiale rezultate in urma unui │ │ │ │ │

│tratament termic si/sau chimic │ │ │ │ │

├┼┼┼┼┤

│D. Cladire-anexa cu peretii exteriori │ x │ x │ 68 │ 45 │

│din lemn, din piatra naturala, din │ │ │ │ │

│caramida nearsa, din valatuci sau din │ │ │ │ │

│orice alte materiale nesupuse unui │ │ │ │ │

│tratament termic si/sau chimic │ │ │ │ │

├┴┴┴┴┤

│ *) Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, pentru cladirile proprietate publica│

│sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, │

│concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, │

│persoanelor juridice, se stabileste taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina │

│fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare │

│sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri. │

├┤

│ CAPITOLUL III - IMPOZITUL SI TAXA*) PE TEREN │

├┤

│ │

│ IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN - │

│ TERENURI CU CONSTRUCTII │

│ Art. 258 alin. (2) │

├┬┬┤

└┴┴┘

------------

Alin. (2) al art. 263 a fost modificat de pct. I din anexa la HOTARAREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.

(3) In cazul unui atas, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele, motoretele si scuterele respective.

-------------

Alin. (3) al art. 263 a fost modificat de pct. 215 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006, prin inlocuirea sintagmei "taxa asupra mijloacelor de transport" cu sintagma "impozitul pe mijloacele de transport".

(4) In cazul unui autovehicul de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator:

*T*

┌┐

│ Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata │

│ egala sau mai mare de 12 tone │

├┬┬┤

│Numarul axelor │Impozitul, in lei, │Impozitul, in lei, │

│si masa totala maxima autorizata │pentru vehiculele │pentru vehiculele │

│ │angajate exclusiv │angajate in │

│ │in operatiunile │operatiunile │

│ │de transport intern │de transport intern │

│ │ │si international │

│ ├┬┼┬┤

│ │Vehicule │Vehicule │Vehicule │Vehicule │

│ │cu sistem │cu alt │cu sistem │cu alt │

│ │de sus- │sistem de│de suspen-│sistem de│

│ │pensie │suspensie│sie │suspensie│

│ │pneumatica│ │pneumatica│ │

│ │sau un │ │sau un │ │

│ │echivalent│ │echivalent│ │

│ │recunoscut│ │recunoscut│ │

├┬┼┼┼┼┤

│I. │Vehicule cu doua axe │ │ │ │ │

├┼┼┼┼┼┤

│ │1. Masa nu mai putin de 12 │ │ │ │ │

│ │tone, dar nu mai mult de │ │ │ │ │

│ │13 tone │ 0 │ 72 │ 0│ 102│

├┼┼┼┼┼┤

│ │2. Masa nu mai putin de 13 │ │ │ │ │

│ │tone, dar nu mai mult de │ │ │ │ │

│ │14 tone │ 72 │ 198 │ 102│ 282│

├┼┼┼┼┼┤

│ │3. Masa nu mai putin de 14 │ │ │ │ │

│ │tone, dar nu mai mult de │ │ │ │ │

│ │15 tone │ 198 │ 278 │ 282│ 397│

├┼┼┼┼┼┤

│ │4. Masa nu mai putin de 15 │ │ │ │ │

│ │tone, dar nu mai mult de │ │ │ │ │

│ │18 tone │ 278 │ 630 │ 397│ 899│

├┼┼┼┼┼┤

│II. │Vehicule cu 3 axe │ │ │ │ │

├┼┼┼┼┼┤

│ │1. Masa nu mai putin de 15 │ │ │ │ │

│ │tone, dar nu mai mult de │ │ │ │ │

│ │17 tone │ 72 │ 125 │ 102 │ 178│

├┼┼┼┼┼┤

│ │2. Masa nu mai putin de 17 │ │ │ │ │

│ │tone, dar nu mai mult de │ │ │ │ │

│ │19 tone │ 125 │ 255 │ 178 │ 364│

├┼┼┼┼┼┤

│ │3. Masa nu mai putin de 19 │ │ │ │ │

│ │tone, dar nu mai mult de │ │ │ │ │

│ │21 de tone │ 255 │ 331 │ 364 │ 473│

├┼┼┼┼┼┤

│ │4. Masa nu mai putin de 21 │ │ │ │ │

│ │de tone, dar nu mai mult de │ │ │ │ │

│ │23 de tone │ 331 │ 510 │ 473 │ 729│

├┼┼┼┼┼┤

│ │5. Masa nu mai putin de 23 │ │ │ │ │

│ │de tone, dar nu mai mult de │ │ │ │ │

│ │25 de tone │ 510 │ 793 │ 729 │ 1.132│

├┼┼┼┼┼┤

│ │6. Masa nu mai putin de 25 de │ │ │ │ │

│ │tone, dar nu mai mult de │ │ │ │ │

│ │26 de tone │ 510 │ 793 │ 729 │ 1.132│

├┼┼┼┼┼┤

│III.│Vehicule cu 4 axe │ │ │ │ │

├┼┼┼┼┼┤

│ │1. Masa nu mai putin de 23 de │ │ │ │ │

│ │tone, dar nu mai mult de │ │ │ │ │

│ │25 de tone │ 331 │ 336 │ 473 │ 479│

├┼┼┼┼┼┤

│ │2. Masa nu mai putin de 25 de │ │ │ │ │

│ │tone, dar nu mai mult de │ │ │ │ │

│ │27 de tone │ 336 │ 524 │ 479 │ 748│

├┼┼┼┼┼┤

│ │3. Masa nu mai putin de 27 de │ │ │ │ │

│ │tone, dar nu mai mult │ │ │ │ │

│ │de 29 de tone │ 524 │ 832 │ 748 │ 1.188│

├┼┼┼┼┼┤

│ │4. Masa nu mai putin de 29 de │ │ │ │ │

│ │tone, dar nu mai mult │ │ │ │ │

│ │de 31 de tone │ 832 │ 1.234 │ 1.188 │ 1.762│

├┼┼┼┼┼┤

│ │5. Masa nu mai putin de 31 de │ │ │ │ │

│ │tone, dar nu mai mult │ │ │ │ │

│ │de 32 de tone │ 832 │ 1.234 │ 1.188 │ 1.762│

└┴┴┴┴┴┘

*ST*

-------------

Alin. (4) al art. 263 a fost modificat de art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 155 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 21 decembrie 2007.

(5) In cazul unei combinatii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator:

*T*

┌┐

│Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de │

│transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone│

├┬┬┤

│Numarul axelor │Impozitul, in lei, │Impozitul, in lei, │

│si masa totala maxima autorizata │pentru vehiculele │pentru vehiculele │

│ │angajate exclusiv │angajate in │

│ │in operatiunile │operatiunile │

│ │de transport intern │de transport intern │

│ │ │si international │

│ ├┬┼┬┤

│ │Vehicule │Vehicule │Vehicule │Vehicule │

│ │cu sistem │cu alt │cu sistem │cu alt │

│ │de sus- │sistem de│de suspen-│sistem de│

│ │pensie │suspensie│sie │suspensie│

│ │pneumatica│ │pneumatica│ │

│ │sau un │ │sau un │ │

│ │echivalent│ │echivalent│ │

│ │recunoscut│ │recunoscut│ │

├┬┼┼┼┼┤

│I. │Vehicule cu 2+1 axe │ │ │ │ │

├┼┼┼┼┼┤

│ │1. Masa nu mai putin de 12 │ │ │ │ │

│ │tone, dar nu mai mult de │ │ │ │ │

│ │14 tone │ 0 │ 0 │ 0│ 0│

├┼┼┼┼┼┤

│ │2. Masa nu mai putin de 14 │ │ │ │ │

│ │tone, dar nu mai mult de │ │ │ │ │

│ │16 tone │ 0 │ 0 │ 0│ 0│

├┼┼┼┼┼┤

│ │3. Masa nu mai putin de 16 │ │ │ │ │

│ │tone, dar nu mai mult de │ │ │ │ │

│ │18 tone │ 0 │ 33 │ 0│ 46│

├┼┼┼┼┼┤

│ │4. Masa nu mai putin de 18 │ │ │ │ │

│ │tone, dar nu mai mult de │ │ │ │ │

│ │20 tone │ 33 │ 74 │ 46│ 105│

├┼┼┼┼┼┤

│ │5. Masa nu mai putin de 20 │ │ │ │ │

│ │tone, dar nu mai mult de │ │ │ │ │

│ │22 tone │ 74 │ 173 │ 105│ 246│

├┼┼┼┼┼┤

│ │6. Masa nu mai putin de 22 │ │ │ │ │

│ │tone, dar nu mai mult de │ │ │ │ │

│ │23 tone │ 173 │ 223 │ 246│ 318│

├┼┼┼┼┼┤

│ │7. Masa nu mai putin de 23 │ │ │ │ │

│ │tone, dar nu mai mult de │ │ │ │ │

│ │25 tone │ 223 │ 402 │ 318│ 574│

├┼┼┼┼┼┤

│ │8. Masa nu mai putin de 25 │ │ │ │ │

│ │tone, dar nu mai mult de │ │ │ │ │

│ │28 tone │ 402 │ 705 │ 574│ 1.007│

├┼┼┼┼┼┤

│II. │Vehicule cu 2+2 axe │ │ │ │ │

├┼┼┼┼┼┤

│ │1. Masa nu mai putin de 23 │ │ │ │ │

│ │tone, dar nu mai mult de │ │ │ │ │

│ │25 tone │ 69 │ 161 │ 98 │ 230│

├┼┼┼┼┼┤

│ │2. Masa nu mai putin de 25 │ │ │ │ │

│ │tone, dar nu mai mult de │ │ │ │ │

│ │26 tone │ 161 │ 264 │ 230 │ 377│

├┼┼┼┼┼┤

│ │3. Masa nu mai putin de 26 │ │ │ │ │

│ │tone, dar nu mai mult de │ │ │ │ │

│ │28 de tone │ 264 │ 388 │ 377 │ 554│

├┼┼┼┼┼┤

│ │4. Masa nu mai putin de 28 │ │ │ │ │

│ │de tone, dar nu mai mult de │ │ │ │ │

│ │29 de tone │ 388 │ 469 │ 554 │ 669│

├┼┼┼┼┼┤

│ │5. Masa nu mai putin de 29 │ │ │ │ │

│ │de tone, dar nu mai mult de │ │ │ │ │

│ │31 de tone │ 469 │ 770 │ 669 │ 1.099│

├┼┼┼┼┼┤

│ │6. Masa nu mai putin de 31 de │ │ │ │ │

│ │tone, dar nu mai mult de │ │ │ │ │

│ │33 de tone │ 770 │ 1.068 │ 1.099 │ 1.525│

├┼┼┼┼┼┤

│ │7. Masa nu mai putin de 33 de │ │ │ │ │

│ │tone, dar nu mai mult de │ │ │ │ │

│ │36 de tone │ 1.068 │ 1.622 │ 1.525 │ 2.316│

├┼┼┼┼┼┤

│ │8. Masa nu mai putin de 36 de │ │ │ │ │

│ │tone, dar nu mai mult de │ │ │ │ │

│ │38 de tone │ 1.068 │ 1.622 │ 1.525 │ 2.316│

├┼┼┼┼┼┤

│III.│Vehicule cu 2+3 axe │ │ │ │ │

├┼┼┼┼┼┤

│ │1. Masa nu mai putin de 36 de │ │ │ │ │

│ │tone, dar nu mai mult de │ │ │ │ │

│ │38 de tone │ 850 │ 1.183 │ 1.214 │ 1.689│

├┼┼┼┼┼┤

│ │2. Masa nu mai putin de 38 de │ │ │ │ │

│ │tone, dar nu mai mult de │ │ │ │ │

│ │40 de tone │ 1.183 │ 1.608 │ 1.689 │ 2.296│

├┼┼┼┼┼┤

│IV. │Vehicule cu 3+2 axe │ │ │ │ │

├┼┼┼┼┼┤

│ │1. Masa nu mai putin de 36 de │ │ │ │ │

│ │tone, dar nu mai mult │ │ │ │ │

│ │de 38 de tone │ 751 │ 1.043 │ 1.073 │ 1.489│

├┼┼┼┼┼┤

│ │2. Masa nu mai putin de 38 de │ │ │ │ │

│ │tone, dar nu mai mult │ │ │ │ │

│ │de 40 de tone │ 1.043 │ 1.442 │ 1.489 │ 2.060│

├┼┼┼┼┼┤

│ │3. Masa nu mai putin de 40 de │ │ │ │ │

│ │tone, dar nu mai mult │ │ │ │ │

│ │de 44 de tone │ 1.442 │ 2.133 │ 2.060 │ 3.047│

├┼┼┼┼┼┤

│V. │Vehicule cu 3+3 axe │ │ │ │ │

├┼┼┼┼┼┤

│ │1. Masa nu mai putin de 36 de │ │ │ │ │

│ │tone, dar nu mai mult │ │ │ │ │

│ │de 38 de tone │ 427 │ 517 │ 610 │ 738│

├┼┼┼┼┼┤

│ │2. Masa nu mai putin de 38 de │ │ │ │ │

│ │tone, dar nu mai mult │ │ │ │ │

│ │de 40 de tone │ 517 │ 772 │ 738 │ 1.102│

├┼┼┼┼┼┤

│ │3. Masa nu mai putin de 40 de │ │ │ │ │

│ │tone, dar nu mai mult │ │ │ │ │

│ │de 44 de tone │ 774 │ 1.229 │ 1.102 │ 1.755 │

└┴┴┴┴┴┘

*ST*

-------------

Alin. (5) al art. 263 a fost modificat de art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 155 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 21 decembrie 2007.

(6) In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinatie de autovehicule prevazuta la alin. (5), impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:

┌┐

│ Art. 263 alin. (6) Remorci, semiremorci sau rulote │

├┬┬┤

│ │ NIVELURILE │ NIVELURILE │

│ Masa totala maxima autorizata │ INDEXATE PENTRU │APLICABILE IN ANUL │

│ │ ANUL 2006 │ FISCAL 2007 │

│ ├┼┤

│ │ Taxa, in lei │Impozitul, in lei │

├┼┼┤

│ a) Pana la 1 tona inclusiv │ 7 │ 7 │

├┼┼┤

│ b) Peste 1 t, dar nu mai mult │ 24 │ 24 │

│ de 3 t │ │ │

├┼┼┤

│ c) Peste 3 t, dar nu mai mult │ 37 │ 37 │

│ de 5 t │ │ │

├┼┼┤

│ d) Peste 5 tone │ 46 │ 46 │

└┴┴┘

---------------

Alin. (6) al art. 263 a fost modificat de pct. I din anexa la HOTARAREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.

(7) In cazul mijloacelor de transport pe apa, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:

┌┬┬┐

│ │ NIVELURILE │ NIVELURILE │

│ Mijloace de transport pe apa │ INDEXATE PENTRU │APLICABILE IN ANUL │

│ │ ANUL 2006 │ FISCAL 2007 │

│ ├┼┤

│ │ Taxa, in lei │Impozitul, in lei │

├┼┼┤

│ 1. Luntre, barci fara motor, │ 13 │ X │

│ scutere de apa, folosite pentru uz│ │ │

│ si agrement personal │ │ │

├┼┼┤

│ 2. Barci fara motor, folosite in │ │ │

│ alte scopuri │ 38 │ X │

├┼┼┤

│ 3. Barci cu motor │ 75 │ X │

├┼┼┤

│ 4. Bacuri, poduri plutitoare │ 627 │ X │

├┼┼┤

│ 5. Salupe │ 376 │ X │

├┼┼┤

│ 6. Iahturi │ 1882 │ X │

├┼┼┤

│ 7. Remorchere si impingatoare: │ X │ X │

├┼┼┤

│ a) Pana la 500 CP inclusiv │ 376 │ X │

├┼┼┤

│ b) Peste 500 CP, dar nu peste │ 627 │ X │

│ 2.000 CP │ │ │

├┼┼┤

│ c) Peste 2000 CP, dar nu peste │ 1004 │ X │

│ 4.000 CP │ │ │

├┼┼┤

│ d) Peste 4.000 CP │ 1505 │ X │

├┼┼┤

│ 8. Vapoare - pentru fiecare │ │ │

│ 1.000 tdw sau fractiune din │ │ │

│ acesta │ 126 │ X │

├┼┼┤

│ 9. Ceamuri, slepuri si barje │ X │ X │

│ fluviale: │ │ │

├┼┼┤

│ a) Cu capacitatea de incarcare │ 126 │ X │

│ pana la 1.500 tone inclusiv │ │ │

├┼┼┤

│ b) Cu capacitatea de incarcare de │ 188 │ X │

│ peste 1.500 tone, dar nu peste │ │ │

│ 3.000 tone │ │ │

├┼┼┤

│ c) Cu capacitatea de incarcare de │ 314 │ X │

│ peste 3.000 tone │ │ │

├┼┼┤

│ 1. Luntre, barci fara motor, │ X │ 15 │

│ folosite pentru pescuit si uz │ │ │

│ personal │ │ │

├┼┼┤

│ 2. Barci fara motor, folosite in │ │ │

│ alte scopuri │ X │ 40 │

├┼┼┤

│ 3. Barci cu motor │ X │ 150 │

├┼┼┤

│ 4. Nave de sport si agrement*) │ X │ intre 0 si 800 │

├┼┼┤

│ 5. Scutere de apa │ X │ 150 │

├┼┼┤

│ 6. Remorchere si impingatoare: │ X │ X │

├┼┼┤

│ a) Pana la 500 CP inclusiv │ X │ 400 │

├┼┼┤

│ b) Peste 500 CP si pana la │ X │ 650 │

│ 2.000 CP, inclusiv │ │ │

├┼┼┤

│ c) Peste 2000 CP si pana la │ X │ 1.000 │

│ 4.000 CP, inclusiv │ │ │

├┼┼┤

│ d) Peste 4.000 CP │ X │ 1.600 │

├┼┼┤

│ 7. Vapoare - pentru fiecare │ │ │

│ 1.000 tdw sau fractiune din │ │ │

│ acesta │ X │ 130 │

├┼┼┤

│ 8. Ceamuri, slepuri si barje │ X │ X │

│ fluviale: │ │ │

├┼┼┤

│ a) Cu capacitatea de incarcare │ X │ 130 │

│ pana la 1.500 tone, inclusiv │ │ │

├┼┼┤

│ b) Cu capacitatea de incarcare de │ X │ 200 │

│ peste 1.500 tone, si pana la │ │ │

│ 3.000 tone, inclusiv │ │ │

├┼┼┤

│ c) Cu capacitatea de incarcare de │ X │ 350 │

│ peste 3.000 tone │ │ │

├┴┴┤

│*) Criteriile de stabilire a cuantumului impozitului vor fi prevazute in │

│normele metodologice de aplicare a prezentului cod. │

└┘

---------------

Alin. (7) al art. 263 a fost modificat de pct. I din anexa la HOTARAREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.

(8) In intelesul prezentului articol, capacitatea cilindrica sau masa totala maxima autorizata a unui mijloc de transport se stabileste prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achizitie sau un alt document similar.

Norme metodologice:

107. (1) Impozitul pe mijloacele de transport cu tractiune mecanica este anual si se stabileste in suma fixa pentru fiecare tip de mijloc de transport prevazut la art. 263 din Codul fiscal, pentru fiecare 200 cmc sau fractiune din aceasta.

(2) Fiecare vehicul care are date de identificare proprii, din punct de vedere fiscal, constituie un obiect impozabil.

---------------

Punctul 107 din Normele metodologice de aplicare a art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 49 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Alin. (2) al pct. 107 din Normele metodologice de aplicare a art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 5 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

108. Impozitul pe mijloacele de transport, datorat potrivit pct. 5 din tabelul prevazut la art. 263 alin. (2) din Codul fiscal, se stabileste numai pentru tractoarele inmatriculate.

---------------

Punctul 108 din Normele metodologice de aplicare a art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 49 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

109. (1) Prin sintagma "document similar", prevazuta la art. 263 alin. (8) din Codul fiscal, se intelege adeverinta eliberata de o persoana fizica sau de o persoana juridica specializata, care este autorizata sa efectueze servicii auto, potrivit legii, prin care se atesta capacitatea cilindrica sau masa totala maxima autorizata.

(2) Exemplu de calcul privind impozitul pe mijloacele de transport aferent anului 2007, in cazul unui autoturism avand capacitatea cilindrica de 1500 cmc:

A. Datele despre mijlocul de transport: autoturism care are capacitatea cilindrica de 1500 cmc

B. Explicatii privind modul de calcul al impozitului pe mijloacele de transport, astfel cum rezulta textul art. 263 alin. (2) din Codul fiscal:

1. Se determina numarul de fractiuni a 200 cmc: capacitatea cilindrica a autoturismului se imparte la 200 cmc, respectiv: 1.500 cmc : 200 cmc = 7,5; pentru calcul se considera fractiunea de 0,5 din 200 cmc la nivel de unitate, rezulta 8 fractiuni.

2. Se determina impozitul pe mijloacele de transport:

2.1. in tabelul prevazut la art. 263, alin. (2) din Codul fiscal, se identifica suma corespunzatoare unui autoturism cu capacitatea cilindrica de de pana la 1600 cmc inclusiv, respectiv 7 lei/200 cmc;

2.2. numarul de fractiuni prevazut la pct. 1 se inmulteste cu suma prevazuta la subpct. 2.1, respectiv: 8 x 7 lei/200 cmc = 56 lei;

2.3. avand in vedere prevederile art. 296 alin. (1) din Codul fiscal si considerand ca in anul fiscal 2006 pentru anul fiscal 2007 autoritatea deliberativa a hotarat majorarea impozitului pe mijloacele de transport cu 15%, suma determinata la subpct. 2.2 se majoreaza cu acest procent sau, pentru usurarea calculului, aceasta suma se inmulteste cu 1,15, respectiv: 56 lei x 1,15 = 64,40 lei; potrivit prevederilor pct. 15 alin. (1) din prezentele norme metodologice, fractiunea de 0,40 lei fiind sub 500 lei se neglijeaza, impozitului pe mijloacele de transport se rotunjeste la 64 lei.

(3) Exemplu de calcul privind impozitul pe mijloacele de transport aferent anului 2007, in cazul unui autoturism avand capacitatea cilindrica de 2.500 cmc:

A. Datele despre mijlocul de transport: autoturism care are o capacitate cilindrica de 2.500 cmc

B. Explicatii privind modul de calcul al impozitului pe mijloacele de transport, astfel cum rezulta din art. 263 alin. (2) din Codul fiscal:

1. Se determina numarul de fractiuni a 200 cmc: capacitatea cilindrica a autoturismului se imparte la 200 cmc, respectiv: 2.500 cmc : 200 cmc = 12,50; pentru calcul se considera fractiunea de 0,50 la nivel de unitate, rezulta 13 fractiuni;

2. Se determina taxa asupra mijloacelor de transport:

2.1. in tabelul prevazut la art. 263, alin. (2) din Codul fiscal, se identifica suma corespunzatoare unui autoturism cu capacitatea cilindrica intre 2001 cmc si 2600 cmc inclusiv v, respectiv: 30 lei/200 cmc;

2.2. numarul de unitati prevazut la pct. 1 se inmulteste cu suma prevazuta la subpct. 2.1, respectiv: 13 x 30 lei/200 cmc = 390 lei;

2.3. avand in vedere prevederile art. 296 alin. (1) din Codul fiscal si considerand ca, in anul fiscal 2006 pentru anul fiscal 2007, autoritatea deliberativa a hotarat majorarea impozitului asupra mijloacelor de transport cu 20%, suma determinata la subpct. 2.2 se majoreaza cu acest procent sau, pentru usurarea calculului, aceasta suma se inmulteste cu 1,20, respectiv: 390 lei x 1,20 = 468 lei.

---------------

Punctul 109 din Normele metodologice de aplicare a art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 51 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

110. Stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitului pe mijloacele de transport se efectueaza de catre compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale de la nivelul comunei, al orasului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz, in a caror raza de competenta se afla domiciliul, sediul sau punctul de lucru al contribuabilului.

---------------

Punctul 110 din Normele metodologice de aplicare a art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 52 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

111. (1) Pentru categoriile de autovehicule de transport marfa prevazute la art. 263 alin. (4) din Codul fiscal, impozitul anual se stabileste in suma fixa in lei/an, in mod diferentiat, in functie de numarul de axe, de masa totala maxima autorizata si de sistemul de suspensie cu care sunt dotate.

(2) Prin masa totala maxima autorizata se intelege masa totala a vehiculului incarcat, declarata admisibila cu prilejul autorizarii de catre autoritatea competenta.

(3) Numarul axelor si masa totala maxima autorizata, avute in vedere la calcularea impozitului, sunt cele inscrise in cartea de identitate a autovehiculului in randul 7 si, respectiv, randul 11.

(4) Daca sistemul de suspensie nu este inscris in caseta libera din cartea de identitate a autovehiculului ca informatie suplimentara, detinatorii vor prezenta o adeverinta eliberata in acest sens de catre Regia Autonoma "Registrul Auto Roman".

(5) In cazul autovehiculelor de pana la 12 tone inclusiv, destinate prin constructie atat transportului de persoane, cat si de bunuri, pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport, acestea sunt asimilate vehiculelor prevazute la pct. 4 din tabelul de la art. 263 alin. (2) din Codul fiscal, iar in cazul celor de peste 12 tone, acestea sunt asimilate autovehiculelor prevazute la art. 263 alin. (4) pct. I, II si III din Codul fiscal. Intra sub incidenta acestui alineat automobilele mixte si automobilele specializate/autospecializatele, astfel cum sunt definite de prevederile legale in vigoare.

---------------

Punctul 111 din Normele metodologice de aplicare a art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 52 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

112. In cazul in care contribuabilii nu depun documentele care sa ateste sistemul suspensiei, impozitul pe mijloacele de transport se determina corespunzator autovehiculelor din categoria "vehicule cu alt sistem de suspensie".

---------------

Punctul 112 din Normele metodologice de aplicare a art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 52 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

113. Pentru remorci, semiremorci si rulote impozitul anual este stabilit in suma fixa in lei/an, in mod diferentiat, in functie de masa totala maxima autorizata a acestora.

---------------

Punctul 113 din Normele metodologice de aplicare a art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 52 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

114. Nu intra sub incidenta prevederilor pct. 113, mijloacele de transport care fac parte din combinatiile de autovehicule - autovehicule articulate sau trenuri rutiere - de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone, prevazute la art. 263 alin. (5) din Codul fiscal.

---------------

Punctul 114 din Normele metodologice de aplicare a art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 52 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

115. Impozitul pe mijloacele de transport se stabileste pentru fiecare mijloc de transport cu tractiune mecanica, precum si pentru fiecare remorca, semiremorca si rulota care are cartea de identitate a vehiculelor, chiar daca acestea circula in combinatie.

---------------

Punctul 115 din Normele metodologice de aplicare a art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 52 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

115^1. Sub incidenta prevederilor de la art. 263 alin. (7), randul 4 din tabel, respectiv, nave de sport si agrement, se include orice ambarcatiune, indiferent de tip si de modul de propulsie, al carei corp are lungimea de 2,5 m pana la 24 m, masurata conform standardelor armonizate aplicabile si care este destinata utilizarii in scopuri sportive si recreative definite de art. (2) alin. (1) lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 2195/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si/sau punere in functiune a ambarcatiunilor de agrement.

---------------

Punctul 115^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 53 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Dobandiri si transferuri ale mijloacelor de transport

ART. 264

(1) In cazul unui mijloc de transport dobandit de o persoana in cursul unui an, impozitul pe mijlocul de transport se datoreaza de persoana de la data de intai a lunii urmatoare celei in care mijlocul de transport a fost dobandit.

--------------

Alin. (1) al art. 264 a fost modificat de pct. 215 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006, prin inlocuirea sintagmei "taxa asupra mijloacelor de transport" cu sintagma "impozitul pe mijloacele de transport".

(2) In cazul unui mijloc de transport care este instrainat de o persoana in cursul unui an sau este radiat din evidenta fiscala a compartimentului de specialitate al autoritatii de administratie publica locala, impozitul pe mijlocul de transport inceteaza sa se mai datoreze de acea persoana incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care mijlocul de transport a fost instrainat sau radiat din evidenta fiscala.

--------------

Alin. (2) al art. 264 a fost modificat de pct. 215 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006, prin inlocuirea sintagmei "taxa asupra mijloacelor de transport" cu sintagma "impozitul pe mijloacele de transport".

(3) In cazurile prevazute la alin. (1) sau (2), impozitul pe mijloacele de transport se recalculeaza pentru a reflecta perioada din an in care impozitul se aplica acelei persoane.

---------------

Alin. (3) al art. 264 a fost modificat de pct. 215 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006, prin inlocuirea sintagmei "taxa asupra mijloacelor de transport" cu sintagma "impozitul pe mijloacele de transport".

(4) Orice persoana care dobandeste/instraineaza un mijloc de transport sau isi schimba domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligatia de a depune o declaratie fiscala cu privire la mijlocul de transport, la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala isi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, in termen de 30 de zile inclusiv de la modificarea survenita.

---------------

Alin. (4) al art. 264 a fost modificat de pct. 241 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

(5) Instrainarea unui mijloc de transport, prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege, nu poate fi efectuata pana cand titularul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport respectiv nu are stinse orice creante fiscale locale, cu exceptia obligatiilor fiscale aflate in litigiu, cuvenite bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale unde este inregistrat mijlocul de transport, cu termene de plata scadente pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care are loc instrainarea. Atestarea achitarii obligatiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale. Actele prin care se instraineaza mijloace de transport cu incalcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.

---------------

Alin. (5) al art. 264 a fost introdus de pct. 242 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Norme metodologice:

116. (1) Impozitul pe mijloacele de transport, precum si obligatiile de plata accesorii acesteia, datorate pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care se realizeaza instrainarea intre vii a mijlocului de transport, reprezinta sarcina fiscala a partii care instraineaza.

(1^1) La instrainarea unui mijloc de transport, proprietarul acestuia, potrivit art. 10 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cartii de identitate si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere, in vederea inmatricularii sau inregistrarii acestora in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 230/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 412 din 30 august 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, va transmite dobanditorului cartea de identitate a vehiculului, precum si certificatul fiscal prin care se atesta ca are achitat impozitul aferent, pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a realizat transferul dreptului de proprietate, ca anexa la contractul de vanzare-cumparare.

(2) In situatia in care prin certificatul fiscal eliberat de catre compartimentul de specialitate se atesta existenta unei asemenea sarcini fiscale, notarul public va refuza autentificarea actului notarial pana la prezentarea documentului, in original, privind stingerea obligatiilor bugetare respective.

(3) Impozitul pe mijloacele de transport se datoreaza pana la data de la care se face scaderea.

(4) Scaderea de la impunere, in cursul anului, pentru oricare dintre situatiile prevazute de lege, se face dupa cum urmeaza:

a) incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a produs situatia respectiva;

b) proportional cu perioada cuprinsa intre data mentionata la lit. a) si sfarsitul anului fiscal respectiv.

-------------------

Alin. (1^1) al punctului 116 din Normele metodologice de aplicare a art. 264 din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de punctul 24 al sectiunii H a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

Punctul 116 din Normele metodologice de aplicare a art. 264 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 54 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Alin. (1^1) al pct. 116 din Normele metodologice de aplicare a art. 264 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 6 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

117. (1) Sunt supuse impozitului pe mijloacele de transport numai vehiculele ce intra sub incidenta cap. IV al titlului IX din Codul fiscal, respectiv:

a) mijloacele de transport cu tractiune mecanica, prevazute la art. 263 alin. (2) si (3) din Codul fiscal;

b) autovehiculele de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone, prevazute la art. 263 alin. (4) din Codul fiscal;

c) combinatiile de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone, prevazute la art. 263 alin. (5) din Codul fiscal;

d) remorcile, semiremorcile si rulotele, prevazute la art. 263 alin. (6) din Codul fiscal;

e) mijloacele de transport pe apa, prevazute la art. 263 alin. (7) din Codul fiscal.

(2) In aplicarea prevederilor art. 263 alin. (3) din Codul fiscal, pentru determinarea impozitului pe mijloacele de transport in cazul motocicletelor, motoretelor si scuterelor prevazute cu atas, nivelurile din tabelul de la art. 263 alin. (2) pct. 6 din Codul fiscal se majoreaza cu 50%.

---------------

Punctul 117 din Normele metodologice de aplicare a art. 264 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 54 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

118. Pentru aplicarea unitara a prevederilor art. 264 din Codul fiscal, referitoare la dobandire, instrainare si radiere/scoatere din evidente, se fac urmatoarele precizari:

a) impozitul pe mijloacele de transport se datoreaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care acestea au fost dobandite; in situatiile in care contribuabilii - persoane fizice sau persoane juridice - dobandesc in strainatate dreptul de proprietate asupra mijloacelor de transport, oricare dintre cele prevazute la cap. IV al titlului IX din Codul fiscal, data dobandirii se considera:

1. data emiterii de catre autoritatea vamala romana a primului document in care se face referire la mijlocul de transport in cauza, in cazul persoanelor care le dobandesc din alte state decat cele membre ale Uniunii Europene;

2. data inscrisa in documentele care atesta dobandirea din statele membre ale Uniunii Europene, pentru cele dobandite dupa data de 1 ianuarie 2007.

---------------

Litera a) a pct. 118 din Normele metodologice de aplicare a art. 264 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificata de pct. 7 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

b) impozitul pe mijloacele de transport se da la scadere incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a avut loc instrainarea sau radierea;

c) instrainarea priveste pierderea proprietatii pe oricare dintre urmatoarele cai:

1. transferul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege;

2. furtul mijlocului de transport respectiv, furt inregistrat la autoritatile competente in conditiile legii si pentru care acestea elibereaza o adeverinta in acest sens, pana la data restituirii mijlocului de transport furat catre proprietarul de drept, in situatia in care vehiculul este recuperat, ori definitiv, in situatia in care bunul furat nu poate fi recuperat;

d) radierea, in intelesul art. 264 alin. (2) din Codul fiscal, precum si al prezentelor norme metodologice, consta in scoaterea din evidentele fiscale ale compartimentelor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale a mijloacelor de transport care intra sub incidenta pct. 122 alin. (2).

--------------------

Punctul 118 din Normele metodologice de aplicare a art. 264 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 54 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

119. In conformitate cu prevederile art. 264 din Codul fiscal, coroborate cu precizarile de la pct. 118 din prezentele norme metodologice, se stabilesc urmatoarele doua actiuni corelative dreptului de proprietate, in raport cu care se datoreaza ori se da la scadere impozitul pe mijloacele de transport, respectiv:

a) dobandirea mijlocului de transport, potrivit celor prevazute la pct. 118 lit. a), care genereaza datorarea impozitului pe mijloacele de transport, incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care acestea au fost dobandite;

b) instrainarea mijlocului de transport, potrivit celor mentionate la pct. 118 lit. c) din prezentele norme metodologice, care genereaza scaderea impozitului pe mijloacele de transport, incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care acestea au fost instrainate.

--------------------

Punctul 119 din Normele metodologice de aplicare a art. 264 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 54 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

120. (1) Prezentele norme metodologice, in cazul mijloacelor de transport cu tractiune mecanica, se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 230/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 1.501/2006 privind procedura inmatricularii, inregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 941 din 21 noiembrie 2006.

(2) Pentru definirea categoriilor de folosinta ale vehiculelor rutiere se vor avea in vedere prevederile Ordinului Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementarilor privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele rutiere in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania - RNTR 2, cu modificarile si completarile ulterioare.

-------------

Alin. (2) al punctului 120 din Normele metodologice de aplicare a art. 264 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 55 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Alin. (1) al pct. 120 din Normele metodologice de aplicare a art. 264 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 8 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

121. (1) Potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 230/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, cartea de identitate a vehiculului este documentul care contine date despre vehicul si proprietarii pe numele carora acesta a fost inmatriculat succesiv, numai daca datele din aceasta coincid cu datele din oricare dintre documentele prevazute la alin. (3).

-------------

Alin. (1) al pct. 121 din Normele metodologice de aplicare a art. 264 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 9 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

(2) Pentru inregistrarea mijloacelor de transport in evidentele compartimentelor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice se utilizeaza declaratiile fiscale stabilite potrivit pct. 256, dupa cum contribuabilul este persoana fizica sau persoana juridica.

(3) La declaratia fiscala prevazuta la alin. (2) se anexeaza o fotocopie de pe cartea de identitate, precum si fotocopia certificata "pentru conformitate cu originalul" de pe contractul de vanzare-cumparare, sub semnatura privata, contractul de schimb, factura, actul notarial (de donatie, certificatul de mostenitor etc.), hotararea judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau orice alt document similar.

122. (1) Pentru mijloacele de transport scaderea impozitului se poate face atat in cazurile instrainarii acestora, potrivit prevederilor pct. 118 lit. c), cat si in cazurile in care mijloacele de transport respective sunt scoase din functiune.

(2) Mijlocul de transport scos din functiune corespunde mijlocului de transport cu grad avansat de uzura fizica, deteriorat sau care are piese lipsa, fiind impropriu indeplinirii functiilor pentru care a fost creat.

Pentru mijlocul de transport pentru care contribuabilul nu mai poate face dovada existentei fizice, scaderea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se face prin prezentarea unui document din care sa reiasa ca mijlocul de transport a fost dezmembrat, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agentilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor uzate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 222/2003, cu modificarile ulterioare.

In lipsa documentului prevazut mai sus, contribuabilul care nu mai poate face dovada existentei fizice a mijlocului de transport cu care figureaza inregistrat in evidentele compartimentului de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale va prezenta o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte elementele de identificare a contribuabilului si a mijlocului de transport respectiv, documentul prin care a dobandit acel mijloc de transport, imprejurarile care au condus la pierderea acestuia.

(3) Impozitul pe mijloacele de transport nu se da la scadere pentru perioada in care acestea se afla in reparatii curente, reparatii capitale sau nu sunt utilizate din oricare alt motiv, inclusiv din lipsa unor piese de schimb din reteaua comerciala sau de la unitatile de reparatii de profil.

(4) Structurile teritoriale de specialitate ale Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor nu pot sa radieze din evidentele proprii mijloacele de transport cu tractiune mecanica, potrivit art. 47 din Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 85/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 58 din 31 ianuarie 2003, cu modificarile ulterioare, daca proprietarul nu prezinta certificatul de atestare fiscala prin care se atesta ca are achitat impozitul pe mijloacele de transport aferent pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care indeplineste conditiile de scadere din evidentele fiscale:

a) in cazul instrainarii mijlocului de transport; sau

b) in cazul in care mijlocul de transport respectiv este scos din functiune; si

c) numai daca proprietarul care solicita radierea prezinta certificatul de atestare fiscala prin care atesta ca are achitat impozitul aferent pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a realizat transferul dreptului de proprietate al mijlocului de transport respectiv.

-------------

Alin. (4) al pct. 122 din Normele metodologice de aplicare a art. 264 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 10 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

(5) Structurile teritoriale de specialitate ale Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor au obligatia ca la inmatricularea autovehiculelor dobandite prin acte juridice intre vii sa solicite certificatul de atestare fiscala prin care se atesta ca persoana care a instrainat mijlocul de transport respectiv are achitata taxa aferenta pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a realizat transferul dreptului de proprietate.

-------------

Alin. (5) al pct. 122 din Normele metodologice de aplicare a art. 264 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 11 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

(6) Instrainarea mijloacelor de transport fara respectarea prevederilor alin. (5) conduce la nulitatea actelor de instrainare a dreptului de proprietate. Nulitatea se sesizeaza de orice persoana interesata la instanta de judecata competenta. Declararea nulitatii actului de instrainare se comunica organului fiscal, contribuabililor implicati si unitatilor teritoriale ale Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor in vederea rectificarii situatiei fiscale si evidentei privind inmatricularile auto.

-------------

Teza a doua a alin. (6) al pct. 122 din Normele metodologice de aplicare a art. 264 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificata de pct. 12 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

(7) Mijloacele de transport noi, care nu au fost inmatriculate niciodata, inregistrate ca marfa in contabilitatea producatorilor sau dealerilor nu intra sub incidenta prevederilor alin. (5) si (6).

-------------------

Alin. (2) al punctului 122 din Normele metodologice de aplicare a art. 264 din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de punctul 25 al sectiunii H a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

Punctul 122 din Normele metodologice de aplicare a art. 264 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 56 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Alin. (5), (6) si (7) ale punctului 122 din Normele metodologice de aplicare a art. 264 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost introduse de pct. 56 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

123. (1) Detinerea unor piese sau a unor caroserii de autovehicule nu inseamna ca acel contribuabil are un autovehicul impozabil.

(2) In caz de transformare a autoturismului prin schimbarea caroseriei, nu se stabileste un nou impozit, deoarece capacitatea cilindrica a motorului nu se modifica.

-------------------

Punctul 123 din Normele metodologice de aplicare a art. 264 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 56 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

124. Contribuabilii care datoreaza impozitul pe mijloacele de transport sunt datori sa indeplineasca obligatiile prevazute de art. 264 alin. (4) din Codul fiscal, atat in ceea ce priveste declararea dobandirii sau instrainarii, dupa caz, a mijlocului de transport, cat si in ceea ce priveste schimbarile intervenite ulterior declararii, referitoare la adresa domiciliului/sediului/punctului de lucru, sau alte situatii care determina modificarea cuantumului taxei, sub sanctiunile prevazute de dispozitiile legale in vigoare.

-------------------

Punctul 124 din Normele metodologice de aplicare a art. 264 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 56 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

125. (1) In cazul schimbarii domiciliului, a sediului sau a punctului de lucru, pe teritoriul Romaniei, contribuabilii proprietari de mijloace de transport supuse impozitului au obligatia sa declare, conform art. 264 alin. (4) din Codul fiscal, in termen de 30 de zile, la compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale din raza administrativ-teritoriala unde sunt inregistrate aceste mijloace de transport, data schimbarii si noua adresa.

(2) In baza declaratiei fiscale prevazute la alin. (1), compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale transmite dosarul in vederea impunerii, in termen de 15 zile, compartimentului de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale de la noul domiciliu, sediu sau punct de lucru, dupa caz, specificand ca, in baza confirmarii primirii, va da la scadere impozitul cu incepere de la data de intai a lunii in care s-a schimbat domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz, urmand ca impunerea sa se stabileasca cu incepere de la aceeasi data la noua adresa.

(3) Compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale de la noul domiciliu, sediu sau punct de lucru, dupa caz, verifica pe teren, inainte de confirmarea primirii dosarului, exactitatea datelor privind noua adresa, confirmand preluarea debitului in termenul prevazut de lege.

-------------------

Punctul 125 din Normele metodologice de aplicare a art. 264 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 56 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

126. (1) In cazul instrainarii mijloacelor de transport, impozitul stabilit in sarcina fostului proprietar se da la scadere pe baza actului de instrainare, cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a facut instrainarea sau, dupa caz, radierea, potrivit prevederilor pct. 118 lit. c).

(1^1) In cazul in care contractele de leasing financiar ce au ca obiect mijloace de transport inceteaza, ca urmare a rezilierii din vina locatarului, acesta va solicita radierea autovehiculelor din rolul fiscal deschis pe numele sau si va transmite locatorului o copie a certificatului fiscal. Locatorul in termen de 30 de zile va depune declaratia fiscala la autoritatea fiscala prevazuta de lege.

-------------

Alin. (1^1) al pct. 126 din Normele metodologice de aplicare a art. 264 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 13 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

(2) Compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale va proceda la scaderea impozitului si va comunica, in termen de 15 zile, la compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza administrativ-teritoriala noul proprietar, in calitatea sa de dobanditor, isi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz, numele sau denumirea acestuia, adresa lui si data de la care s-a acordat scaderea din sarcina vechiului proprietar.

(3) Compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza administrativteritoriala dobanditorul isi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz, este obligat sa confirme primirea datelor respective in termen de 30 de zile si sa ia masuri pentru impunerea acestuia.

(4) In ceea ce priveste inscrierea sau radierea din evidentele autoritatilor administratiei publice locale a mijloacelor de transport, dispozitiile prezentelor norme metodologice se complinesc cu cele ale instructiunilor mentionate la pct. 120.

-------------------

Punctul 126 din Normele metodologice de aplicare a art. 264 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 56 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

127. (1) In cazul contribuabililor proprietari de mijloace de transport supuse impozitului, plecati din localitatea unde au declarat ca au domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz, fara sa incunostinteze despre modificarile intervenite, impozitele aferente se debiteaza in evidentele fiscale, urmand ca ulterior sa se faca cercetari pentru a fi urmariti la plata, potrivit reglementarilor legale.

(2) In cazul in care prin cercetarile intreprinse se identifica noua adresa, compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in evidenta carora se afla mijloacele de transport respective vor transmite debitele la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale din raza administrativ-teritoriala unde contribuabilii si-au stabilit noua adresa, in conditiile legii.

-------------------

Punctul 127 din Normele metodologice de aplicare a art. 264 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 56 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Codul fiscal:

Plata taxei

Art. 265. - (1) Taxa asupra mijlocului de transport se plateste anual, in patru rate egale, pana la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 noiembrie, inclusiv.

(2) Pentru plata cu anticipatie a taxei auto, datorata pentru intregul an de catre persoanele fizice, pana la data de 15 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local.

(3) In cazul unui mijloc de transport detinut de un nerezident, taxa asupra mijlocului de transport se plateste integral in momentul inregistrarii mijlocului de transport la compartimentul de specialitate al autoritatii de administratie publica locala.

----------------

Art. 265 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 243 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006:

"Plata taxei

ART. 265

(1) Impozitul pe mijlocul de transport se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.

(2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acorda o bonificatie de pana la 10% inclusiv, stabilita prin hotarare a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

(3) Detinatorii, persoane fizice sau juridice straine, care solicita inmatricularea temporara a mijloacelor de transport in Romania, in conditiile legii, au obligatia sa achite integral, la data solicitarii, impozitul datorat pentru perioada cuprinsa intre data de intai a lunii urmatoare celei in care se inmatriculeaza si pana la sfarsitul anului fiscal respectiv.

(4) In situatia in care inmatricularea priveste o perioada care depaseste data de 31 decembrie a anului fiscal in care s-a solicitat inmatricularea, detinatorii prevazuti la alin. (3) au obligatia sa achite integral impozitul pe mijlocul de transport, pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an, astfel:

a) in cazul in care inmatricularea priveste un an fiscal, impozitul anual;

b) in cazul in care inmatricularea priveste o perioada care se sfarseste inainte de data de 1 decembrie a aceluiasi an, impozitul aferent perioadei cuprinse intre data de 1 ianuarie si data de intai a lunii urmatoare celei in care expira inmatricularea.

(5) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora."

Norme metodologice:

128. Prevederile pct. 71 si 72 se aplica in mod corespunzator si in cazul impozitului pe mijloacele de transport.

-------------------

Punctul 128 din Normele metodologice de aplicare a art. 265 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 57 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

129. (1) Detinatorii, persoane fizice sau juridice straine, care solicita inmatricularea temporara a mijloacelor de transport in Romania in conditiile art. 35 din regulamentul prevazut la pct. 122 alin. (4), au obligatia sa achite integral, la data solicitarii, impozitul datorat pentru perioada cuprinsa intre data de intai a lunii urmatoare celei in care se inmatriculeaza si pana la sfarsitul anului fiscal respectiv.

(2) In situatia in care inmatricularea priveste o perioada care depaseste data de 31 decembrie a anului fiscal in care s-a solicitat inmatricularea, detinatorii prevazuti la alin. (1) au obligatia sa achite integral impozitul pe mijloacele de transport pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an, astfel:

a) in cazul in care inmatricularea priveste un an fiscal, taxa anuala;

b) in cazul in care inmatricularea priveste o perioada care se sfarseste inainte de data de 1 decembrie a aceluiasi an, taxa aferenta perioadei cuprinse intre data de 1 ianuarie si data de intai a lunii urmatoare celei in care expira inmatricularea.

-------------------

Punctul 129 din Normele metodologice de aplicare a art. 265 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 57 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Codul fiscal:

CAPITOLUL V

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor

Reguli generale

Art. 266. - Orice persoana care trebuie sa obtina un certificat, aviz sau alta autorizatie prevazuta in prezentul capitol trebuie sa plateasca taxa mentionata in acest capitol la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale inainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizatia necesara.

Norme metodologice:

130. Taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor se achita anticipat eliberarii acestora.

ART. 267

(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, in mediul urban, este egala cu suma stabilita de consiliul local, Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau consiliul judetean, dupa caz, in limitele prevazute in tabelul urmator:

┌┬┬┐

│ │ Taxa pentru │ │ │

│ Art. 267 alin. (1) │ eliberarea │ │ │

│ │certificatului │ │ NIVELURILE │

│ │de urbanism, │ NIVELURILE │ APLICABILE IN ANUL │

│ │in mediu urban │ INDEXATE PENTRU │ FISCAL 2007 │

│┴┤ ANUL 2006 │ │

│ Suprafata pentru care se obtine ├┼┤

│ certificatul de urbanism │ Taxa, in lei │ Taxa, in lei │

├┼┼┤

│ a) Pana la 150 mp inclusiv │ 3 - 4 │ 3 - 4 │

├┼┼┤

│ b) Intre 151 si 250 mp inclusiv │ 4 - 5 │ 4 - 5 │

├┼┼┤

│ c) Intre 251 si 500 mp inclusiv │ 5 - 7 │ 5 - 7 │

├┼┼┤

│ d) Intre 501 si 750 mp inclusiv │ 7 - 8 │ 7 - 8 │

├┼┼┤

│ e) Intre 751 si 1.000 mp inclusiv│ 8 - 10 │ 8 - 10 │

├┼┼┤

│ f) Peste 1.000 mp │ 10+0,01 lei/mp │ 10+0,01 lei/mp │

│ │ pentru fiecare mp │ pentru fiecare mp │

│ │ care depaseste │ care depaseste │

│ │ 1.000 mp │ 1.000 mp │

└┴┴┘

--------------

Alin. (1) al art. 267 a fost modificat de pct. I din anexa la HOTARAREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.

(2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zona rurala este egala cu 50% din taxa stabilita conform alin. (1).

(3) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire care urmeaza a fi folosita ca locuinta sau anexa la locuinta este egala cu 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii.

(4) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari necesara studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor de gaze si petrol, precum si altor exploatari se calculeaza inmultind numarul de metri patrati de teren afectat de foraj sau de excavatie cu o valoare stabilita de consiliul local de pana la 6 lei.

--------------

Alin. (4) al art. 267 a fost modificat de pct. I din anexa la HOTARAREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.

(5) Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de santier in vederea realizarii unei constructii, care nu sunt incluse in alta autorizatie de construire, este egala cu 3% din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier.

(6) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi, casute sau rulote ori campinguri este egala cu 2% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie.

(7) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere, situate pe caile si in spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor este de pana la 6 lei pentru fiecare metru patrat de suprafata ocupata de constructie.

--------------

Alin. (7) al art. 267 a fost modificat de pct. I din anexa la HOTARAREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.

(8) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta constructie decat cele prevazute in alt alineat al prezentului articol este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie, inclusiv instalatiile aferente.

(9) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala, a unei constructii este egala cu 0,1% din valoarea impozabila a constructiei, stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri. In cazul desfiintarii partiale a unei constructii, taxa pentru eliberarea autorizatiei se modifica astfel incat sa reflecte portiunea din constructie care urmeaza a fi demolata.

(10) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizatii de construire este egala cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale.

(11) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu se stabileste de consiliul local si este de pana la 9 lei pentru fiecare racord.

--------------

Alin. (11) al art. 267 a fost modificat de pct. I din anexa la HOTARAREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.

(12) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de catre primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judetean se stabileste de consiliul local in suma de pana la 11 lei.

--------------

Alin. (12) al art. 267 a fost modificat de pct. I din anexa la HOTARAREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.

(13) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa se stabileste de catre consiliile locale in suma de pana la 7 lei.

--------------

Alin. (13) al art. 267 a fost modificat de pct. I din anexa la HOTARAREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.

(14) Pentru taxele prevazute in prezentul articol, stabilite pe baza valorii autorizate a lucrarilor de constructie, se aplica urmatoarele reguli:

a) taxa datorata se stabileste pe baza valorii lucrarilor de constructie declarate de persoana care solicita avizul si se plateste inainte de emiterea avizului;

b) in termen de 15 zile de la data finalizarii lucrarilor de constructie, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data la care expira autorizatia respectiva, persoana care a obtinut autorizatia trebuie sa depuna o declaratie privind valoarea lucrarilor de constructie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale;

c) pana in cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situatia finala privind valoarea lucrarilor de constructii, compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale are obligatia de a stabili taxa datorata pe baza valorii reale a lucrarilor de constructie;

d) pana in cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale a emis valoarea stabilita pentru taxa, trebuie platita orice suma suplimentara datorata de catre persoana care a primit autorizatia sau orice suma care trebuie rambursata de autoritatea administratiei publice locale.

(15) In cazul unei autorizatii de construire emise pentru o persoana fizica, valoarea reala a lucrarilor de constructie nu poate fi mai mica decat valoarea impozabila a cladirii stabilita conform art. 251.

Codul fiscal

Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire si a altor avize asemanatoare

Art. 267. - [...] (4) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari necesara studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor de gaze si petrol, precum si altor exploatari se calculeaza inmultind numarul de metri patrati de teren afectat de foraj sau de excavatie cu o valoare stabilita de consiliul local de pana la 6 lei.

Norme metodologice:

131. (1) Pentru eliberarea certificatelor de urbanism, in conditiile legii, prin hotarari ale consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau consiliilor judetene, dupa caz, se stabilesc nivelurile taxelor, intre limitele prevazute in tabelul de la art. 267 alin. (1) din Codul fiscal, taxe care se platesc anticipat, in functie de suprafata terenului pentru care se solicita certificatul.

(2) Taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism se fac venit la bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului, dupa caz, unde este amplasat terenul, indiferent daca certificatul de urbanism se elibereaza de la nivelul consiliului judetean. La nivelul municipiului Bucuresti, taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism se fac venit la bugetul local al sectoarelor acestuia.

-------------------

Alin. (1) al punctului 131 din Normele metodologice de aplicare a art. 267 din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de punctul 26 al sectiunii H a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

132. (1) In mediul rural, consiliile locale stabilesc taxa intre limitele prevazute in tabelul de la art. 267 alin. (1) din Codul fiscal, reduse cu 50%. Mediul urban corespunde localitatilor de rangul 0-III, iar mediul rural corespunde localitatilor de rangul IV si V.

(2) In cazul in care prin cerere se indica numai adresa, potrivit nomenclaturii stradale, suprafata de teren la care se raporteaza calculul taxei este suprafata intregii parcele, iar in cazul in care printr-un plan topografic sau de situatie solicitantul individualizeaza o anumita suprafata din parcela, taxa se aplica doar la aceasta.

133. (1) Pentru cladirile utilizate ca locuinta, atat in cazul persoanelor fizice, cat si in cel al persoanelor juridice, precum si pentru anexele la locuinta taxele pentru eliberarea autorizatiei de construire se reduc cu 50%.

(2) Calculul acestei taxe se face de catre structurile de specialitate.

(3) Prin expresia anexe la locuinta se intelege: grajdurile, patulele, magaziile, hambarele pentru cereale, surele, fanariile, remizele, soproanele, garajele, precum si altele asemenea.

134. (1) Autorizatia de foraje si excavari, model stabilit potrivit pct. 256, se elibereaza de catre primarii in a caror raza de competenta teritoriala se realizeaza oricare dintre operatiunile: studii geotehnice, ridicari topografice, exploatari de cariera, balastiere, sonde de gaze si petrol, precum si oricare alte exploatari, la cererea scrisa a beneficiarului acesteia, potrivit modelului prevazut la acelasi punct.

(2) Autorizatia nu este de natura autorizatiei de construire si nici nu o inlocuieste pe aceasta, iar plata taxei nu il scuteste pe titularul autorizatiei de orice alte obligatii fiscale legale, in masura in care acestea ii sunt aplicabile.

(3) Cererea pentru eliberarea autorizatiei de foraje si excavari are elementele constitutive ale declaratiei fiscale si se depune la structura de specialitate in a carei raza de competenta teritoriala se realizeaza oricare dintre operatiunile prevazute la art. 267 alin. (4) din Codul fiscal, cu cel putin 30 de zile inainte de data inceperii operatiunilor.

(4) Taxa pentru eliberarea autorizatiei prevazute la alin. (1) se plateste anticipat si se calculeaza pentru fiecare metru patrat sau fractiune de metru patrat afectat de oricare dintre operatiunile prevazute la alin. (1).

(5) Pentru operatiunile in curs la data publicarii prezentelor norme metodologice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, beneficiarii au obligatia sa depuna cererile pentru eliberarea autorizatiilor in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentelor norme metodologice.

-------------------

Alin. (2) si (4) ale punctului 134 din Normele metodologice de aplicare a art. 267, alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost modificate de pct. 58 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

135. In cazurile in care lucrarile specifice organizarii de santier nu au fost autorizate o data cu lucrarile pentru investitia de baza, taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire este de 3% si se aplica la cheltuielile cu organizarea de santier.

136. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru organizarea de tabere de corturi, casute sau rulote ori campinguri, prevazuta la art. 267 alin. (6) din Codul fiscal, se calculeaza prin aplicarea unei cote de 2% asupra valorii autorizate a lucrarii sau a constructiei.

137. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere, situate pe caile si in spatiile publice, si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si a reclamelor se stabileste de consiliul local si se calculeaza pentru fiecare metru patrat sau fractiune de metru patrat afectat acestor lucrari.

138. (1) Pentru eliberarea autorizatiei de construire, atat persoanele fizice, cat si persoanele juridice solicitante datoreaza o taxa, reprezentand 1% din valoarea de proiect declarata in cererea pentru eliberarea autorizatiei, in conformitate cu proiectul prezentat, in conditiile Legii nr. 50/1991, inclusiv instalatiile aferente.

(2) Calculul acestei taxe se face de catre structurile de specialitate.

(3) In cazul lucrarilor de construire a cladirilor proprietate a persoanelor fizice, daca valoarea de proiect declarata in cererea pentru eliberarea autorizatiei de construire este mai mica decat valoarea impozabila determinata in conditiile art. 251 alin. (3) din Codul fiscal, taxa se calculeaza prin aplicarea cotei de 1% sau reduse cu 50%, dupa caz, asupra valorii impozabile.

(4) Pentru orice alte lucrari supuse autorizarii, in afara lucrarilor de construire a cladirilor proprietate a persoanelor fizice, stabilirea taxei se face cu respectarea prevederilor alin. (1).

139. (1) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, partiala sau totala, a cladirilor se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,1%, in cazul persoanelor fizice, asupra valorii impozabile a cladirii, iar in cazul persoanelor juridice, asupra valorii de inventar a cladirii.

(2) Atat in cazul persoanelor fizice, cat si al persoanelor juridice, taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, partiala sau totala, a oricaror constructii si amenajari care nu sunt de natura cladirilor se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii reale a constructiilor sau amenajarii supuse desfiintarii, declarata de beneficiarul autorizatiei.

(3) In cazul desfiintarii partiale cuantumul taxei se calculeaza proportional cu suprafata construita desfasurata a cladirii supuse desfiintarii, iar pentru celelalte constructii si amenajari care nu sunt de natura cladirilor, taxa se calculeaza proportional cu valoarea reala a constructiilor sau amenajarilor supuse desfiintarii.

(3^1) Prin grija structurilor de specialitate, in termen de cel mult 15 zile de la data terminarii lucrarilor de desfiintare, se intocmeste procesul-verbal de receptie, model stabilit potrivit pct. 256, in care se mentioneaza, pe langa elementele de identificare a contribuabilului si a autorizatiei de desfiintare, data de la care intervin modificari asupra impozitului pe cladiri si/sau asupra impozitului pe terenul aferent constructiilor/amenajarilor supuse desfiintarii, precum si elementele care determina modificarile respective, cum ar fi: suprafata construita la sol a cladirilor, suprafata construita desfasurata a cladirilor, suprafata terenului, valoarea impozabila a cladirilor si altele care se apreciaza ca fiind necesare pentru fundamentarea modificarilor.

(4) Prin termenul desfiintare se intelege demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea partiala sau totala a constructiei si a instalatiilor aferente, precum si a oricaror altor amenajari.

(5) Prin termenul dezafectare se intelege schimbarea destinatiei unui imobil.

-------------------

Alin. (1) si (2) ale punctului 139 din Normele metodologice de aplicare a art. 267 din Legea nr. 571/2003 au fost modificate de punctul 27 al sectiunii H a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

Alin. (3^1) al punctului 139 din Normele metodologice de aplicare a art. 267 din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de punctul 28 al sectiunii H a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

140. (1) Pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism sau autorizatiei de construire se stabileste o taxa reprezentand 30% din taxa initiala.

(2) Cu cel putin 15 zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism sau autorizatiei de construire se recomanda ca structura specializata sa instiinteze beneficiarul acestora despre necesitatea prelungirii valabilitatii in cazul in care lucrarile de construire nu se finalizeaza pana la termen.

(3) In cazul in care lucrarile de construire nu au fost executate integral pana la data expirarii termenului de valabilitate a autorizatiei de construire si nu s-a solicitat prelungirea valabilitatii acesteia, la data regularizarii taxei se stabileste separat si taxa prevazuta la art. 267 alin. (10) din Codul fiscal.

141. (1) Taxa pentru eliberarea autorizatiilor privind lucrarile de racorduri si bransament la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu se datoreaza de catre furnizorii serviciilor respective pentru fiecare instalatie/beneficiar. Aceasta autorizatie nu este de natura autorizatiei de construire si nici nu o inlocuieste pe aceasta in situatia in care este necesara emiterea autorizatiei de construire.

(2) Autorizatia prevazuta la acest punct, model stabilit potrivit pct. 256, se emite numai de catre primari, in functie de raza de competenta.

(3) Furnizorii serviciilor nu pot efectua lucrarile de racorduri sau bransamente decat dupa obtinerea autorizatiei, in conditiile prezentelor norme metodologice, sub sanctiunile prevazute de lege.

(4) Autorizatia privind lucrarile de racorduri si bransament la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu se elibereaza la cererea scrisa a furnizorilor de servicii, potrivit modelului stabilit la pct. 256.

(5) Cererea pentru eliberarea autorizatiei privind lucrarile de racorduri si bransament la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu are elementele constitutive ale declaratiei fiscale si se depune la structura de specialitate in a carei raza de competenta teritoriala se realizeaza oricare dintre racorduri sau bransamente, prevazute la art. 267 alin. (11) din Codul fiscal, cu cel putin 30 de zile inainte de data inceperii lucrarilor.

142. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de catre primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judetean, prevazuta la art. 267 alin. (12) din Codul fiscal, se stabileste, prin hotarare, de catre consiliile locale si se face venit la bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului, dupa caz, unde se afla amplasat terenul pentru care se emite certificatul de urbanism. La nivelul municipiului Bucuresti aceasta taxa se stabileste, prin hotarare, de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti si se face venit la bugetul local al sectoarelor acestuia.

143. (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa se datoreaza pentru fiecare certificat eliberat de catre primari in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 88 din 2 februarie 2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 223/2002, prin care se confirma realitatea existentei domiciliului/resedintei persoanei fizice sau a sediului persoanei juridice la adresa respectiva, potrivit nomenclaturii stradale aprobate la nivelul localitatii.

(2) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa se stabileste, prin hotarare, de catre consiliile locale si se face venit la bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului, dupa caz. La nivelul municipiului Bucuresti aceasta taxa se stabileste, prin hotarare, de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti si se face venit la bugetul local al sectoarelor acestuia.

(3) Cererea pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa, precum si Certificatul de nomenclatura stradala si adresa reprezinta modelele stabilite potrivit pct. 256.

(4) Pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala nu se datoreaza si taxa extrajudiciara de timbru.

144. (1) Taxa datorata pentru eliberarea autorizatiei de construire, atat in cazul persoanelor fizice, cat si al persoanelor juridice, se stabileste pe baza valorii de proiect declarate de solicitant, care corespunde inregistrarilor din cererea pentru eliberarea autorizatiei respective, si se plateste anticipat eliberarii acesteia.

(2) In situatia in care se apreciaza ca valoarea reala declarata a lucrarilor este subevaluata in raport cu alte lucrari similare, compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale din raza de competenta unde se realizeaza lucrarile de construire, la sesizarea structurii de specialitate, are obligatia sa efectueze cel putin inspectia fiscala partiala, in conditiile Codului de procedura fiscala, pentru verificarea concordantei dintre valoarea reala a lucrarilor declarate pentru regularizarea taxei si inregistrarile efectuate in evidenta contabila.

(3) Termenul de plata a diferentei rezultate in urma regularizarii taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire este de 15 zile de la data intocmirii procesului-verbal de receptie, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii valabilitatii autorizatiei de construire.

(4) In cazul in care in urma regularizarii taxei de autorizare beneficiarului autorizatiei de construire i se cuvine restituirea unei sume, iar acesta inregistreaza obligatii bugetare restante, regularizarea se face potrivit prevederilor legale in vigoare.

(5) Notiunea situatia finala, prevazuta la art. 267 alin. (14) lit. c) din Codul fiscal, corespunde procesului-verbal de receptie, model stabilit potrivit pct. 256.

(6) Procesul-verbal de receptie potrivit modelului stabilit este un formular de natura fiscala.

----------------

Alin. (1) si (5) ale pct. 144 din Normele metodologice de aplicare a art. 267 din Legea nr. 571/2003 au fost modificate de punctul 29 al sectiunii H a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

Alin. (6) al pct. 144 din Normele metodologice de aplicare a art. 267 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 14 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

145. In cazul persoanelor fizice beneficiare ale autorizatiei de construire pentru cladiri, daca valoarea reala declarata a lucrarilor de constructie este mai mica decat valoarea impozabila stabilita in conditiile art. 251 din Codul fiscal, pentru determinarea taxei se are in vedere aceasta din urma valoare.

146. Nivelurile taxelor prevazute in suma fixa la acest capitol se stabilesc de catre consiliile locale sau consiliile judetene, dupa caz, intre limitele si in conditiile prevazute in Codul fiscal. In cazul municipiului Bucuresti aceasta atributie se indeplineste de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

----------------

Punctul 146 din Normele metodologice de aplicare a art. 267 din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de punctul 30 al sectiunii H a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

Codul fiscal

Art. 268. - (1) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice este stabilita de catre consiliul local in suma de pana la 11 lei, in mediul rural si de pana la 57 lei, in mediul urban.

(1^1) Autorizatiile prevazute la alin. (1) se vizeaza anual, pana la data de 31 decembrie a anului in curs pentru anul urmator. Taxa de viza reprezinta 50% din cuantumul taxei prevazute la alin. (1).

(2) Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare se stabileste de consiliul local si este de pana la 14 lei.

(3) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale, se stabileste de catre consiliul local si este de pana la 23 lei.

(4) Taxa pentru eliberarea certificatelor de producator se stabileste de catre consiliile locale si este de pana la 57 lei.

(5) Comerciantii a caror activitate se desfasoara potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare, in clasa 5530 - restaurante si 5540 - baruri, datoreaza bugetului local al comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, in a carui raza administrativ-teritoriala se afla amplasata unitatea sau standul de comercializare, o taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica, stabilita de catre consiliile locale in suma de pana la 3.000 lei. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta taxa se stabileste de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti si se face venit la bugetul local al sectorului in a carui raza teritoriala se afla amplasata unitatea sau standul de comercializare.

(6) Autorizatia privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica, in cazul in care comerciantul indeplineste conditiile prevazute de lege, se emite de catre primarul in a carui raza de competenta se afla amplasata unitatea sau standul de comercializare.

Norme metodologice:

147. Taxele prevazute la art. 268 alin. (1) din Codul fiscal vizeaza numai persoanele fizice si asociatiile familiale prevazute de Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent.

----------------

Punctul 147 din Normele metodologice de aplicare a art. 268 din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de punctul 31 al sectiunii H a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

148. Autorizatiile prevazute la art. 268 alin. (1) din Codul fiscal corespund autorizarii pentru desfasurarea de catre persoanele fizice a unor activitati economice in mod independent, precum si celor pentru infiintarea si functionarea asociatiilor familiale.

149. (1) Taxele pentru eliberarea autorizatiilor pentru desfasurarea unei activitati economice sunt anuale, se stabilesc prin hotarari ale consiliilor locale, adoptate in conditiile art. 288 alin. (1) din Codul fiscal, si se achita integral, anticipat eliberarii acestora, indiferent de perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal respectiv.

(2) Abrogat.

(3) Mentiunea privind plata acestor taxe se face pe verso-ul autorizatiilor.

----------------

Alin. (2) al pct. 149 din Normele metodologice de aplicare a art. 268 din Legea nr. 571/2003 a fost abrogat de punctul 8, subpunctul 3 al art. I din HOTARAREA nr. 1.840 din 28 octombrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 18 noiembrie 2004.

150. Taxa pentru eliberarea autorizatiei pentru desfasurarea unei activitati economice nu se restituie chiar daca autorizatia de functionare a fost suspendata sau anulata, dupa caz.

151. In cazul pierderii ori degradarii autorizatiei de functionare, eliberarea alteia se face numai dupa achitarea taxei in conditiile prevazute la pct. 149 alin. (1).

152. In cazul pierderii autorizatiei pentru desfasurarea unei activitati economice, titularul sau are obligatia sa publice pierderea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a. Dovada publicarii se depune la cererea pentru eliberarea noii autorizatii de functionare.

153. (1) Pentru efectuarea de modificari in autorizatia pentru desfasurarea unei activitati economice, potrivit prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 507/2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 58/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 108 din 20 februarie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, la cererea titularului sau, dupa eliberarea acesteia, nu se incaseaza taxa prevazuta la art. 268 alin. (1) din Codul fiscal.

(2) Taxa de viza prevazuta la art. 268 alin. (1^1) din Codul fiscal se face venit la bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului, dupa caz.

(3) Taxa pentru eliberarea autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica se stabileste prin hotarari ale consiliilor locale, adoptate in conditiile art. 288 alin. (1) din Codul fiscal si se achita integral, anticipat eliberarii acesteia, indiferent de perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal respectiv.

-------------------

Alin. (2) si (3) ale punctului 153 din Normele metodologice de aplicare a art. 268 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost introduse de pct. 59 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

154. Taxele pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare, prevazute la art. 268 alin. (2) din Codul fiscal, sunt anuale si se achita integral, anticipat eliberarii acestora, indiferent de perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal respectiv si se fac venit la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde se afla situate obiectivele si/sau unde se desfasoara activitatile pentru care se solicita autorizarea. In cazul municipiului Bucuresti, aceste taxe se fac venit la bugetul local al sectorului unde se afla situate obiectivele si/sau unde se desfasoara activitatile pentru care se solicita autorizarea.

-------------------

Punctul 154 din Normele metodologice de aplicare a art. 268 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 60 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

155. (1) Taxele prevazute la art. 268 alin. (2) din Codul fiscal:

a) se refera la autorizatiile sanitare de functionare eliberate de directiile de sanatate publica teritoriale in temeiul Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sanatate publica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 204 din 1 iunie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) abrogata;

c) se stabilesc prin hotarari ale consiliilor locale, adoptate in conditiile art. 288 alin. (1) din Codul fiscal;

d) nu se restituie chiar daca autorizatia a fost retrasa temporar sau definitiv.

(2) La eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare, directiile de sanatate publica teritoriale vor solicita beneficiarilor autorizatiilor respective dovada efectuarii platii taxelor, in contul unitatii administrativ-teritoriale unde se afla situate obiectivele si/sau unde se desfasoara activitatile pentru care se solicita autorizarea.

-------------------

Litera b) a alin. (1) al punctului 155 din Normele metodologice de aplicare a art. 268 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogata de pct. 61 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Alin. (2) al punctului 155 din Normele metodologice de aplicare a art. 268 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 62 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

156. (1) Taxa prevazuta la art. 268 alin. (3) din Codul fiscal, pentru eliberarea de copii heliografice de pe planurile cadastrale sau de pe alte asemenea planuri detinute de consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti/consiliile judetene se datoreaza de persoanele fizice si persoanele juridice beneficiare.

(2) Taxa prevazuta la alin. (1) se stabileste, in lei/mp sau fractiune de mp, prin hotarari ale autoritatilor deliberative, in conditiile art. 288 alin. (1).

157. Taxa prevazuta la pct. 156 se achita integral, anticipat eliberarii copiilor heliografice de pe planurile cadastrale sau de pe alte asemenea planuri si se face venit la bugetul local administrat de catre autoritatea deliberativa care detine planurile respective.

--------------------

Punctul 157 din Normele metodologice de aplicare a art. 268 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 63 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

158. (1) Taxa pentru eliberarea certificatelor de producator, prevazuta la art. 268 alin. (4) din Codul fiscal:

a) se incaseaza de la persoanele fizice producatori care intra sub incidenta Hotararii Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 436 din 3 august 2001, denumita in continuare Hotararea Guvernului nr. 661/2001;

b) se achita anticipat eliberarii certificatului de producator;

c) se face venit la bugetele locale ale caror ordonatori principali de credite sunt primarii care au eliberat certificatele de producator respective;

d) nu se restituie chiar daca certificatul de producator a fost anulat.

(2) Certificatul de producator se elibereaza la cerere, al carui model este stabilit potrivit anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 661/2001.

(3) Taxa pentru eliberarea certificatelor de producator se stabileste prin hotarari adoptate de consiliile locale, in conditiile prevederilor art. 268 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 288 alin. (1) din Codul fiscal. In cazul municipiului Bucuresti, aceasta taxa se stabileste prin hotarare adoptata de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

(4) Autoritatile deliberative pot stabili taxe pentru eliberarea certificatelor de producator, intre limitele din tabloul prevazut in normele metodologice la pct. 11 alin. (3), diferentiate pe produse.

--------------------

Alin. (4) al punctului 158 din Normele metodologice de aplicare a art. 268 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 64 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

159. Potrivit prevederilor art. 8 din Hotararea Guvernului nr. 661/2001, contravaloarea certificatelor de producator se suporta din taxele mentionate la pct. 158 alin. (4) si pe cale de consecinta autoritatile deliberative nu pot institui alte taxe pentru eliberarea certificatelor de producator in afara acestora.

159^1. (1) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica, prevazuta la art. 268 alin. (5) se datoreaza bugetului local al comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, in a carui raza administrative se afla amplasata unitatea sau standul de comercializare. Autorizatia se emite de catre primarul in a carui raza de competenta se afla amplasata unitatea sau standul de comercializare.

(2) Taxele pentru eliberarea privind desfasurarea de activitati de alimentatie publica, sunt anuale, se stabilesc prin hotarari ale consiliilor locale, adoptate in conditiile art. 268 alin. (5) si art. 288 alin. (1) din Codul fiscal, si se achita integral, anticipat eliberarii acestora, indiferent de perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal respectiv.

--------------------

Punctul 159^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 268 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 65 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Codul fiscal:

Scutiri

Art. 269. - Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor nu se datoreaza pentru:

a) certificat de urbanism sau autorizatie de construire pentru lacas de cult sau constructie anexa;

b) certificat de urbanism sau autorizatie de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care apartin domeniului public al statului;

c) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, pentru lucrarile de interes public judetean sau local;

d) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, daca beneficiarul constructiei este o institutie publica;

e) autorizatie de construire pentru autostrazile si caile ferate atribuite prin concesionare, conform legii.

Norme metodologice:

160. Taxele pentru eliberarea atat a certificatului de urbanism, cat si a autorizatiei de construire, prevazute la art. 269 din Codul fiscal, nu se datoreaza in urmatoarele cazuri:

a) pentru oricare categorie de lucrari referitoare la locasuri de cult, inclusiv pentru constructiile-anexe ale acestora, cu conditia ca acel cult religios sa fie recunoscut oficial in Romania;

b) pentru lucrarile de dezvoltare, modernizare sau reabilitare a infrastructurilor din transporturi care apartin domeniului public al statului, indiferent de solicitant;

c) pentru lucrarile de interes public judetean sau local;

d) pentru lucrarile privind constructiile ai caror beneficiari sunt institutiile publice, indiferent de solicitantul autorizatiei;

e) pentru lucrarile privind autostrazile si caile ferate atribuite prin concesionare in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 30/1995 privind regimul de concesionare a construirii si exploatarii unor tronsoane de cai de comunicatii terestre - autostrazi si cai ferate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 136/1996, cu modificarile ulterioare.

161. In sensul prezentelor norme metodologice, prin lucrari de interes public se intelege orice lucrari de constructii si reparatii finantate de la bugetul local, bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, credite externe sau sume alocate pe baza de parteneriat, efectuate pentru a deservi colectivitatile locale.

Codul fiscal:

CAPITOLUL VI

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate

Art. 270. - (1) Orice persoana, care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate in Romania in baza unui contract sau a unui alt fel de intelegere incheiata cu alta persoana, datoreaza plata taxei prevazute in prezentul articol, cu exceptia serviciilor de reclama si publicitate realizate prin mijloacele de informare in masa scrise si audiovizuale.

(1^1) Publicitatea realizata prin mijloace de informare in masa scrise si audiovizuale, in sensul prezentului articol, corespunde activitatilor agentilor de publicitate potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, cu modificarile ulterioare, respectiv publicitatea realizata prin ziare si alte tiparituri, precum si prin radio, televiziune si Internet.

(2) Taxa prevazuta in prezentul articol, denumita in continuare taxa pentru servicii de reclama si publicitate, se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia persoana presteaza serviciile de reclama si publicitate.

(3) Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se calculeaza prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclama si publicitate.

(4) Cota taxei se stabileste de consiliul local, fiind cuprinsa intre 1% si 3%.

(5) Valoarea serviciilor de reclama si publicitate cuprinde orice plata obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta pentru serviciile de reclama si publicitate, cu exceptia taxei pe valoarea adaugata.

(6) Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se varsa la bugetul local, lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei in care a intrat in vigoare contractul de prestari de servicii de reclama si publicitate.

-----------

Alin. (1^1) al art. 270 a fost introdus de pct. 115 al art. I din ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 27 august 2004.

Alin. (1^1) al art. 270 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 1 iunie 2005.

Norme metodologice:

162. Beneficiarii serviciilor de reclama si publicitate realizate in baza unui contract sau a unei altfel de intelegeri incheiate cu oricare alta persoana datoreaza taxa, prevazuta la art. 270 din Codul fiscal, la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia persoana respectiva presteaza aceste servicii de reclama si publicitate.

163. (1) Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate, se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 1% si 3%, inclusiv, asupra valorii serviciilor de reclama si publicitate, prevazuta in contract, exclusiv taxa pe valoarea adaugata.

(2) Nivelul cotei se stabileste de catre consiliile locale in cursul lunii mai a fiecarui an pentru anul fiscal urmator, potrivit art. 288 alin. (1) din Codul fiscal.

164. (1) Taxa se plateste lunar de catre prestatorul serviciului de reclama si publicitate, pe toata durata desfasurarii contractului, pana la data de 10 a lunii urmatoare datorarii taxei.

(2) Taxa se datoreaza de la data intrarii in vigoare a contractului.

Codul fiscal:

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate

ART. 271

(1) Orice persoana care utilizeaza un panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate intr-un loc public datoreaza plata taxei anuale prevazute in prezentul articol catre bugetul local al autoritatii administratiei publice locale in raza careia este amplasat panoul, afisajul sau structura de afisaj respectiva.

(2) Valoarea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se calculeaza anual, prin inmultirea numarului de metri patrati sau a fractiunii de metru patrat a suprafetei afisajului pentru reclama sau publicitate cu suma stabilita de consiliul local, astfel:

a) in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica, suma este de pana la 23 lei;

b) in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate, suma este de pana la 17 lei.

---------------

Alin. (2) al art. 271 a fost modificat de pct. I din anexa la HOTARAREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.

(3) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se recalculeaza pentru a reflecta numarul de luni sau fractiunea din luna dintr-un an calendaristic in care se afiseaza in scop de reclama si publicitate.

(4) Taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate se plateste anual, anticipat sau trimestrial, in patru rate egale, pana la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 noiembrie, inclusiv.

(5) Consiliile locale pot impune persoanelor care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate sa depuna o declaratie anuala la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale.

Norme metodologice:

165. (1) Pentru utilizarea unui panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate intr-un loc public, care nu are la baza un contract de publicitate, consiliile locale stabilesc, prin hotarare, taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, pe metru patrat de afisaj, platita de utilizator la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia este amplasat panoul, afisajul sau structura de afisaj. La nivelul municipiului Bucuresti aceasta taxa se stabileste, prin hotarare, de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti si se face venit la bugetul local al sectorului in raza caruia este amplasat panoul, afisajul sau structura de afisaj.

(2) In cazul in care panoul, afisajul sau structura de afisaj este inchiriata unei alte persoane, utilizatorul final va datora taxa in conditiile art. 270 sau art. 271 din Codul fiscal, dupa caz.

166. Taxa datorata se calculeaza prin inmultirea numarului de metri patrati sau a fractiunii de metru patrat a afisajului cu taxa stabilita de autoritatea deliberativa.

167. (1) Suprafata pentru care se datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate este determinata de dreptunghiul imaginar in care se inscriu toate elementele ce compun afisul, panoul sau firma, dupa caz.

(2) Exemplu de afis, panou sau firma:

NOTA C.T.C.E PIATRA NEAMT:

--------------------------

Exemplu de afis, panou sau firma, - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 112 din 6 februarie 2004, la pagina 173. (a se vedea imaginea asociata)

(3) Suprafata pentru care se datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, potrivit exemplului de la alin. (2), se determina prin inmultirea L x l, respectiv 5,73 m x 4,08 m = 23,38 mp.

(4) Firma instalata la locul in care o persoana deruleaza o activitate economica este asimilata afisului.

168. (1) In sensul prevederilor art. 271 alin. (4) din Codul fiscal, se fac urmatoarele precizari:

a) se considera ca taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate se plateste anual, anticipat, atunci cand un contribuabil stinge obligatia de plata datorata pentru anul fiscal respectiv, inainte de data de 15 martie, inclusiv, a aceluiasi an fiscal;

b) se considera ca taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate se plateste trimestrial, atunci cand un contribuabil stinge obligatia de plata datorata pentru anul fiscal respectiv, in patru rate egale, pana la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 noiembrie, inclusiv.

(2) Taxa se calculeaza pentru un an fiscal sau pentru numarul de luni si zile ramase pana la sfarsitul anului fiscal si se plateste de catre utilizatorul panoului, afisajului sau structurii de afisaj, potrivit prevederilor alin. (1).

169. Consiliile locale, prin hotararile adoptate in conditiile pct. 165 alin. (1), pot stabili obligatia ca persoanele care datoreaza aceasta taxa sa depuna o declaratie fiscala, model stabilit conform pct. 256. In cazul in care autoritatile deliberative opteaza pentru obligatia depunerii declaratiei fiscale, aceasta va fi depusa la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in a carei raza este amplasat panoul, afisajul sau structura de afisaj, sub sanctiunile prevazute la art. 294 alin. (2) din Codul fiscal, in termen de 30 de zile de la data amplasarii.

Codul fiscal:

Scutiri

Art. 272. - (1) Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate si taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se aplica institutiilor publice, cu exceptia cazurilor cand acestea fac reclama unor activitati economice.

(2) Taxa prevazuta in prezentul articol, denumita in continuare taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, nu se aplica unei persoane care inchiriaza panoul, afisajul sau structura de afisaj unei alte persoane, in acest caz taxa prevazuta la art. 270 fiind platita de aceasta ultima persoana.

(3) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se datoreaza pentru afisele, panourile sau alte mijloace de reclama si publicitate amplasate in interiorul cladirilor.

(4) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se aplica pentru panourile de identificare a instalatiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulatie, precum si alte informatii de utilitate publica si educationale.

(5) Nu se datoreaza taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate pentru afisajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin constructia lor, realizarii de reclama si publicitate.

Norme metodologice:

170. Intra sub incidenta prevederilor art. 272 alin. (3) din Codul fiscal si afisele expuse in exteriorul cladirii, prin care se fac publice spectacolele de natura celor prevazute la art. 273 din Codul fiscal, dar numai cele de la sediul organizatorului si/sau locul desfasurarii spectacolului, fiind asimilate celor amplasate in interiorul cladirilor.

Codul fiscal:

CAPITOLUL VII

Impozitul pe spectacole

Reguli generale

Art. 273. - (1) Orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitie sportiva sau alta activitate distractiva in Romania are obligatia de a plati impozitul prevazut in prezentul capitol, denumit in continuare impozitul pe spectacole.

(2) Impozitul pe spectacole se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia are loc manifestarea artistica, competitia sportiva sau alta activitate distractiva.

Norme metodologice:

171. Persoanele fizice si persoanele juridice care organizeaza manifestari artistice, competitii sportive sau orice alta activitate distractiva, cu caracter permanent sau ocazional, datoreaza impozitul pe spectacole, calculat in cote procentuale asupra incasarilor din vanzarea abonamentelor si biletelor de intrare sau, dupa caz, in suma fixa, in functie de suprafata incintei, in cazul videotecilor si discotecilor.

172. Impozitul pe spectacole se plateste lunar, pana la data de 15, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care se organizeaza spectacolul, la bugetele locale ale comunelor, ale oraselor sau ale municipiilor, dupa caz, in a caror raza de competenta se desfasoara spectacolele. La nivelul municipiului Bucuresti impozitul pe spectacole se face venit la bugetul local al sectoarelor in a caror raza de competenta se desfasoara spectacolele.

Codul fiscal:

Calculul impozitului

Art. 274. - (1) Cu exceptiile prevazute la art. 275, impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit la suma incasata din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor.

(2) Cota de impozit se determina dupa cum urmeaza:

a) in cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesa de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie sportiva interna sau internationala, cota de impozit este egala cu 2%;

b) in cazul oricarei alte manifestari artistice decat cele enumerate la lit. a), cota de impozit este egala cu 5%.

(3) Suma primita din vanzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele platite de organizatorul spectacolului in scopuri caritabile, conform contractului scris intrat in vigoare inaintea vanzarii biletelor de intrare sau a abonamentelor.

(4) Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole stabilit in conformitate cu prezentul articol au obligatia de:

a) a inregistra biletele de intrare si/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale care isi exercita autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul;

b) a anunta tarifele pentru spectacol in locul unde este programat sa aiba loc spectacolul, precum si in orice alt loc in care se vand bilete de intrare si/sau abonamente;

c) a preciza tarifele pe biletele de intrare si/sau abonamente si de a nu incasa sume care depasesc tarifele precizate pe biletele de intrare si/sau abonamente;

d) a emite un bilet de intrare si/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori;

e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, documentele justificative privind calculul si plata impozitului pe spectacole;

f) a se conforma oricaror alte cerinte privind tiparirea, inregistrarea, avizarea, evidenta si inventarul biletelor de intrare si al abonamentelor, care sunt precizate in normele elaborate in comun de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor, contrasemnate de Ministerul Culturii si Cultelor si Agentia Nationala pentru Sport.

Norme metodologice:

173. Organizatorii de manifestari artistice cinematografice, teatrale, muzicale si folclorice datoreaza impozit pe spectacole, in conditiile prezentelor norme metodologice, calculat asupra incasarilor din vanzarea biletelor de intrare/abonamentelor, din care se scade valoarea timbrelor cinematografice, teatrale, muzicale, folclorice sau de divertisment, dupa caz, determinata potrivit prevederilor:

a) Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 150 din 14 iunie 1994, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Normelor metodologice emise de Ministerul Finantelor nr. 48.211/1994 privind perceperea, incasarea, virarea, utilizarea, evidenta si controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric si al artelor plastice, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 293 din 17 octombrie 1994, cu modificarile si completarile ulterioare.

174. Pentru manifestarile artistice si competitiile sportive impozitul pe spectacole se stabileste asupra incasarilor din vanzarea abonamentelor si a biletelor de intrare, prin aplicarea urmatoarelor cote:

a) 2% pentru manifestarile artistice de teatru, de opera, de opereta, de filarmonica, cinematografice, muzicale, de circ, precum si pentru competitiile sportive interne si internationale;

b) 5% pentru manifestarile artistice de genul: festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri sau alte asemenea manifestari artistice ori distractive care au un caracter ocazional.

175. Contribuabililor care desfasoara activitati sau servicii de natura celor mentionate la art. 274 alin. (2) din Codul fiscal le revine obligatia de a inregistra la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau sediul, dupa caz, atat abonamentele, cat si biletele de intrare si de a afisa tarifele la casele de vanzare a biletelor, precum si la locul de desfasurare a spectacolelor, interzicandu-li-se sa incaseze sume care depasesc tarifele precizate pe biletele de intrare si/sau abonamente.

176. In cazul in care contribuabilii prevazuti la pct. 175 organizeaza aceste spectacole in raza teritoriala de competenta a altor autoritati ale administratiei publice locale decat cele de la domiciliul sau sediul lor, dupa caz, acestora le revine obligatia de a viza abonamentele si biletele de intrare la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza teritoriala se desfasoara spectacolele.

177. (1) Normele privind tiparirea, inregistrarea, avizarea, evidenta si inventarul biletelor de intrare si al abonamentelor se elaboreaza in comun de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor, contrasemnate de Ministerul Culturii si Cultelor si de Agentia Nationala pentru Sport.

(2) Formularele tipizate aflate in stoc pana la data publicarii normelor prevazute la alin. (1) vor putea fi utilizate pana la epuizare, in conditiile adaptarii corespunzatoare.

Codul fiscal:

Reguli speciale pentru videoteci si discoteci

ART. 275

(1) In cazul unei manifestari artistice sau al unei activitati distractive care are loc intr-o videoteca sau discoteca, impozitul pe spectacole se calculeaza pe baza suprafetei incintei prevazute in prezentul articol.

(2) Impozitul pe spectacole se stabileste pentru fiecare zi de manifestare artistica sau de activitate distractiva, prin inmultirea numarului de metri patrati ai suprafetei incintei videotecii sau discotecii cu suma stabilita de consiliul local, astfel:

a) in cazul videotecilor, suma este de pana la 1 leu;

b) in cazul discotecilor, suma este de pana la 2 lei.

---------------

Alin. (2) al art. 275 a fost modificat de pct. I din anexa la HOTARAREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.

(3) Impozitul pe spectacole se ajusteaza prin inmultirea sumei stabilite, potrivit alin. (2), cu coeficientul de corectie corespunzator, precizat in tabelul urmator:

*T*

┌┬┐

│ Rangul localitatii │ Coeficient de corectie │

├┼┤

│ O │ 8,00 │

├┼┤

│ I │ 5,00 │

├┼┤

│ II │ 4,00 │

├┼┤

│ III │ 3,00 │

├┼┤

│ IV │ 1,10 │

├┼┤

│ V │ 1,00 │

└┴┘

*ST*

(4) Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole stabilit in conformitate cu prezentul articol au obligatia de a depune o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale privind spectacolele programate pe durata unei luni calendaristice. Declaratia se depune pana la data de 15, inclusiv, a lunii precedente celei in care sunt programate spectacolele respective.

Norme metodologice:

178. (1) Prin discoteca, in sensul prezentelor norme metodologice, se intelege activitatea artistica si distractiva desfasurata intr-o incinta prevazuta cu instalatii electronice speciale de lumini, precum si de redare si auditie de muzica, unde se danseaza, indiferent cum este denumita ori de felul cum este organizata ca activitate, respectiv:

a) integrata sau conexa activitatilor comerciale de natura celor ce intra sub incidenta diviziunii 55 sau a activitatilor de spectacole specifice grupei 923 din CAEN-rev.1;

b) integrata sau conexa oricaror alte activitati nementionate la lit. a);

c) individuala;

d) cu sau fara disc-jockey.

(2) Nu sunt de natura discotecilor activitatile prilejuite de organizarea de nunti, de botezuri si de revelioane.

(3) Prin videoteca, in sensul prezentelor norme metodologice, se intelege activitatea artistica si distractiva desfasurata intr-o incinta prevazuta cu instalatii electronice speciale de redare si vizionare de filme; nu este de natura videotecii activitatea care intra sub incidenta clasei 9213 din CAEN-rev.1.

(4) In cazul videotecilor si discotecilor nu se aplica prevederile referitoare la tiparirea, inregistrarea, avizarea, evidenta si inventarul biletelor de intrare si al abonamentelor.

179. (1) Pentru determinarea impozitului pe spectacole, in cazul videotecilor si discotecilor, prin incinta se intelege spatiul inchis in interiorul unei cladiri, suprafata teraselor sau suprafata de teren afectata pentru organizarea acestor activitati artistice si distractive.

(2) Pentru dimensionarea suprafetei incintei in functie de care se stabileste impozitul pe spectacole se insumeaza suprafetele utile afectate acestor activitati, precum si, acolo unde este cazul, suprafata utila a incintelor in care se consuma bauturi alcoolice, bauturi racoritoare sau cafea, indiferent daca participantii stau in picioare sau pe scaune, precum si suprafata utila a oricaror alte incinte in care se desfasoara o activitate distractiva conexa programelor de videoteca sau discoteca.

(3) Prin zi de functionare, pentru determinarea impozitului pe spectacole, se intelege intervalul de timp de 24 de ore, precum si orice fractiune din acesta inauntrul caruia se desfasoara activitatea de videoteca sau discoteca, chiar daca programul respectiv cuprinde timpi din doua zile calendaristice consecutive.

180. (1) Cuantumul impozitului, prevazut in suma fixa la art. 275 alin. (2) din Codul fiscal, se stabileste de catre consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in cursul lunii mai a fiecarui an pentru anul fiscal urmator, astfel:

I. se stabileste o valoare cuprinsa intre limitele prevazute la art. 275 alin. (2) din Codul fiscal;

II. asupra valorii stabilite potrivit mentiunii de la lit. a) se aplica coeficientul de corectie ce corespunde rangului localitatii respective, astfel;

a) localitati urbane de rangul 0 .......... 8,00;

b) localitati urbane de rangul I .......... 5,00;

c) localitati urbane de randul II ......... 4,00;

d) localitati urbane de rangul III ........ 3,00;

e) localitati rurale de rangul IV ......... 1,10;

f) localitati rurale de rangul V .......... 1,00;

III. asupra valorii rezultate potrivit mentiunii de la lit. b) se poate aplica majorarea anuala, hotarata de catre consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, cu pana la 20%, prevazuta de art. 287 din Codul fiscal, reprezentand impozitul pe spectacole, in lei/mp zi, ce se percepe pentru activitatea de videoteca sau discoteca.

(2) Contribuabilii care intra sub incidenta art. 275 alin. (1) din Codul fiscal au obligatia sa prezinte releveul suprafetei incintei o data cu depunerea declaratiei fiscale si ori de cate ori intervine o modificare a acestei suprafete, tinand seama de prevederile pct. 179 alin. (1) si (2).

181. (1) In cazul contribuabililor care organizeaza activitati artistice si distractive de videoteca si discoteca, impozitul pe spectacole se determina pe baza suprafetei incintei afectate pentru organizarea acestor activitati, nefiind necesare bilete sau abonamente.

(2) Contribuabilii care organizeaza activitati artistice si distractive de videoteca si discoteca, in calitatea lor de platitori de impozit pe spectacole, au obligatia de a depune Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului pe spectacole, in cazul activitatilor artistice si distractive de videoteca si discoteca, stabilita potrivit pct. 256, pana cel tarziu la data de 15 inclusiv, pentru luna urmatoare.

Codul fiscal:

Scutiri

Art. 276. - Impozitul pe spectacole nu se aplica spectacolelor organizate in scopuri umanitare.

Norme metodologice:

182. Contractele incheiate intre contribuabilii organizatori de spectacole si beneficiarii sumelor cedate in scopuri umanitare se vor inregistra la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza teritoriala se desfasoara spectacolul, prealabil organizarii acestuia. Pentru aceste sume nu se datoreaza impozit pe spectacol.

183. Contractele care intra sub incidenta prevederilor art. 276 din Codul fiscal sunt cele ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 129 din 25 mai 1994, cu modificarile si completarile ulterioare.

Codul fiscal:

Plata impozitului

Art. 277. - (1) Impozitul pe spectacole se plateste lunar pana la data de 15, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a avut loc spectacolul.

(2) Orice persoana care datoreaza impozitul pe spectacole are obligatia de a depune o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, pana la data stabilita pentru fiecare plata a impozitului pe spectacole. Formatul declaratiei se precizeaza in normele elaborate in comun de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor.

(3) Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole raspund pentru calculul corect al impozitului, depunerea la timp a declaratiei si plata la timp a impozitului.

Norme metodologice:

184. Impozitul pe spectacole se plateste lunar, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se realizeaza venitul, la bugetele locale, potrivit destinatiilor prevazute la pct. 172.

Codul fiscal:

CAPITOLUL VIII

Taxa hoteliera

Reguli generale

Art. 278. - (1) Consiliul local poate institui o taxa pentru sederea intr-o unitate de cazare, intr-o localitate asupra careia consiliul local isi exercita autoritatea, dar numai daca taxa se aplica conform prezentului capitol.

(2) Taxa pentru sederea intr-o unitate de cazare, denumita in continuare taxa hoteliera, se incaseaza de catre persoanele juridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea, o data cu luarea in evidenta a persoanelor cazate.

(3) Unitatea de cazare are obligatia de a varsa taxa colectata in conformitate cu alin. (2) la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia este situata aceasta.

Norme metodologice:

185. (1) Instituirea taxei hoteliere constituie atributia optionala a consiliilor locale ale comunelor, ale oraselor sau ale municipiilor, dupa caz. La nivelul municipiului Bucuresti aceasta atributie se indeplineste de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

(2) Hotararea privind instituirea taxei hoteliere se adopta in cursul lunii mai si se aplica in anul fiscal urmator, in conditiile prezentelor norme metodologice. Neadoptarea hotararii pana la data de 31 mai a fiecarui an fiscal corespunde optiunii autoritatii deliberative de a nu institui taxa hoteliera pentru anul fiscal urmator.

186. Persoanele juridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea au obligatia ca in documentele utilizate pentru incasarea tarifelor de cazare sa evidentieze distinct taxa hoteliera incasata determinata in functie de cota si, dupa caz, de numarul de zile stabilite de catre autoritatile deliberative.

187. Sumele incasate cu titlu de taxa hoteliera se varsa la bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului, dupa caz, in a carei raza de competenta se afla unitatea de cazare, lunar, pana la data de 10 a lunii in curs pentru luna precedenta, cu exceptia situatiilor in care aceasta data coincide cu o zi nelucratoare, caz in care virarea se face in prima zi lucratoare urmatoare. La nivelul municipiului Bucuresti aceasta taxa se face venit la bugetul local al sectorului in a carui raza de competenta se afla unitatea de cazare.

Codul fiscal:

Calculul taxei

Art. 279. - (1) Taxa hoteliera se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite la tarifele de cazare practicate de unitatile de cazare.

(2) Cota taxei se stabileste de consiliul local si este cuprinsa intre 0,5% si 5%. In cazul unitatilor de cazare amplasate intr-o statiune turistica, cota taxei poate varia in functie de clasa cazarii in hotel.

(3) Taxa hoteliera se datoreaza pentru intreaga perioada de sedere, cu exceptia cazului unitatilor de cazare amplasate intr-o statiune turistica, atunci cand taxa se datoreaza numai pentru o singura noapte, indiferent de perioada reala de cazare.

Norme metodologice:

188. (1) In cazul in care autoritatile prevazute la pct. 185 opteaza pentru instituirea taxei hoteliere, cota se stabileste intre 0,5% si 5% inclusiv si se aplica dupa cum urmeaza:

a) pentru sederea in municipii, orase sau comune, altele decat cele declarate, conform legii, statiuni turistice, taxa hoteliera se aplica la tarifele de cazare practicate de unitatile hoteliere pentru fiecare persoana care datoreaza aceasta taxa; numarul de zile pentru care se datoreaza taxa hoteliera se stabileste de catre autoritatile deliberative respective;

b) pentru sederea in statiunile turistice, atat cele de interes national, cat si cele de interes local, declarate ca atare prin hotarare a Guvernului, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 755/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, taxa hoteliera se aplica la tarifele de cazare practicate de unitatile de cazare numai pentru o noapte de cazare, pentru fiecare persoana care datoreaza aceasta taxa, indiferent de perioada reala de cazare.

(2) Prin perioada reala de cazare se intelege perioada neintrerupta in care o persoana fizica este cazata intr-o unitate de cazare; perioada poate fi de una sau de mai multe zile.

Codul fiscal:

Scutiri

Art. 280. - Taxa hoteliera nu se aplica pentru:

a) persoanele fizice in varsta de pana la 18 ani inclusiv;

b) persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat ori persoanele invalide de gradul I sau II;

c) pensionarii sau studentii;

d) persoanele fizice aflate pe durata satisfacerii stagiului militar;

e) veteranii de razboi;

f) vaduvele de razboi sau vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit;

g) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;

h) sotul sau sotia uneia dintre persoanele fizice mentionate la lit. b)-g), care este cazat/cazata impreuna cu o persoana mentionata la lit. b)-g).

Norme metodologice:

189. Pentru a beneficia de scutirea de la plata taxei hoteliere, persoanele interesate trebuie sa faca dovada cu: certificatul de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap, cuponul de pensie, carnetul de student sau orice alt document similar, insotit de actul de identitate. In cazul persoanelor in varsta de pana la 14 ani, actul de identitate este certificatul de nastere sau alte documente care atesta situatia respectiva.

Codul fiscal:

Plata taxei

Art. 281. - (1) Unitatile de cazare au obligatia de a varsa taxa hoteliera la bugetul local, lunar, pana la data de 10, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care s-a colectat taxa hoteliera de la persoanele care au platit cazarea.

(2) Unitatile de cazare au obligatia de a depune lunar o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, pana la data stabilita pentru fiecare plata a taxei hoteliere, inclusiv. Formatul declaratiei se precizeaza in normele elaborate in comun de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor.

Norme metodologice:

190. Sumele incasate cu titlu de taxa hoteliera se varsa la bugetul local al comunelor/oraselor/municipiilor/sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, in a caror raza de competenta se afla unitatea de cazare, lunar, pana la data de 10 a lunii in curs pentru luna precedenta, cu exceptia situatiilor in care aceasta data coincide cu o zi nelucratoare, caz in care virarea se face in prima zi lucratoare urmatoare.

191. La virarea sumelor reprezentand taxa hoteliera, unitatile de cazare, persoane juridice, prin intermediul carora se realizeaza cazarea, vor depune la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale respective o declaratie-decont, model prevazut la pct. 256 din prezentele norme metodologice, care sa cuprinda sumele incasate si virate pentru luna de referinta. Virarea sumelor se face in primele 10 zile ale fiecarei luni pentru luna precedenta.

Codul fiscal:

CAPITOLUL IX

Taxe speciale

Taxe speciale

Art. 282. - (1) Pentru functionarea unor servicii publice locale create in interesul persoanelor fizice si juridice, consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dup caz, pot adopta taxe speciale.

(2) Domeniile in care consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum si cuantumul acestora se stabilesc in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale.

(3) Taxele speciale se incaseaza numai de la persoanele fizice si juridice care beneficiaza de serviciile oferite de institutia/serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare si functionare a acesteia/acestuia, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, sa efectueze prestatii ce intra in sfera de activitate a acestui tip de serviciu.

(4) Consiliile locale, judetene sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, nu pot institui taxe speciale concesionarilor din sectorul utilitatilor publice (gaze naturale, apa, energie electrica), pentru existenta pe domeniul public/privat al unitatilor administrativ-teritoriale a retelelor de apa, de transport si distributie a energiei electrice si a gazelor naturale.

Norme metodologice:

192. Consiliile locale, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, prin regulamentul aprobat, vor stabili conditiile si sectoarele de activitate in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, precum si modul de organizare si functionare a serviciilor publice pentru care se propun taxele respective si modalitatile de consultare si de obtinere a acordului persoanelor fizice si juridice beneficiare ale serviciilor respective.

193. Hotararile adoptate de catre autoritatile prevazute la pct. 192, in legatura cu perceperea taxelor speciale de la persoanele fizice si juridice platitoare, vor fi afisate la sediul autoritatilor administratiei publice locale si vor fi publicate, potrivit legii.

194. Impotriva acestor hotarari persoanele interesate pot face contestatie in termen de 15 zile de la afisarea sau publicarea acestora. Dupa expirarea acestui termen autoritatea deliberativa care a adoptat hotararea se intruneste si delibereaza asupra contestatiilor primite.

195. (1) Taxele speciale se incaseaza numai de la persoanele fizice si juridice care se folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.

(2) Eliminat.

(3) Taxe speciale nu se pot institui concesionarilor din sectorul utilitatilor publice (gaze naturale, apa, energie electrica), pentru existenta pe domeniul public/privat al unitatilor administrativ-teritoriale a retelelor de apa, de transport si distributie a energiei electrice si a gazelor naturale.

--------------------

Alin. (3) al punctului 195 din Normele metodologice de aplicare a art. 268 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 66 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

196. Taxele speciale, instituite potrivit prevederilor art. 282 din Codul fiscal, se incaseaza intr-un cont distinct, deschis in afara bugetului local, fiind utilizate in scopurile pentru care au fost infiintate, iar contul de executie al acestora se aproba de consiliul local, consiliul judetean sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.

------------------

Alineatul (2) al pct. 195 al cap. IX din titlul IX a fost eliminat de RECTIFICAREA nr. 44 din 22 ianuarie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 24 februarie 2004.

Codul fiscal:

CAPITOLUL X

Alte taxe locale

Alte taxe locale

Art. 283. [...]

(3) Taxele prevazute la alin. (1) si (2) se calculeaza si se platesc in conformitate cu procedurile aprobate de autoritatile deliberative interesate.

----------

Alte taxe locale

ART. 283

┌┬┬┐

│Art. 283 alin. (1) │ NIVELURILE │ NIVELURILE │

│ Taxa zilnica pentru utilizarea │ INDEXATE │ INDEXATE │

│ temporara a locurilor publice │ PENTRU ANUL 2005 │ PENTRU ANUL 2006 │

│ si pentru vizitarea muzeelor, a │ │ │

│ caselor memoriale, sau a │ ROL/RON │ │

│ monumentelor istorice de ├┼┤

│ arhitectura si arheologie │intre 0 lei/zi │intre 0 lei/zi │

│ │si 119.000 lei/zi │ si 13 lei/zi │

│ │ inclusiv │ inclusiv │

│ │intre 0 lei/zi │ │

│ │si 11,90 lei/zi │ │

│ │ inclusiv │ │

├┼┼┤

│ Art. 283 alin. (2) │intre 0 lei/zi │intre 0 lei/zi │

│ Taxa zilnica pentru detinerea sau │si 119.000 lei/zi │ si 13 lei/zi │

│ utilizarea echipamentelor destinate│ inclusiv │ inclusiv │

│ in scopul obtinerii de venit │ │ │

│ │intre 0 lei/zi │ │

│ │si 11,90 lei/zi │ │

│ │ inclusiv │ │

├┼┼┤

│ Art. 283 alin. (3) │intre 0 lei/an │intre 0 lei/an │

│ Taxa anuala pentru vehicule lente │si 321.000 lei/an │ si 34 lei/an │

│ │ inclusiv │ inclusiv │

│ │intre 0 lei/zi │ │

│ │si 3,21 lei/zi │ │

│ │ inclusiv │ │

└┴┴┘

-------------

Art. 283 a fost modificat de pct. I din anexa la HOTARAREA nr. 797 din 14 iulie 2005 , publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 10 august 2005.

Norme metodologice:

197. Abrogat;

198. Abrogat.

199. Abrogat.

200. Abrogat.

201. Abrogat.

202. Abrogat.

203. Abrogat.

204. Abrogat.

--------------

Punctele 197-204 din Normele metodologice de aplicare a art. 283 din Legea nr. 571/2003 au fost abrogate de punctul 32 al sectiunii H a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

205. Procedurile prevazute la art. 283 alin. (3) din Codul fiscal vor fi aprobate de autoritatile deliberative interesate pentru anul fiscal urmator, in termenul prevazut la art. 288 din Codul fiscal.

--------------

Punctul 205 din Normele metodologice de aplicare a art. 283, alin. (3) din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de punctul 33 al sectiunii H a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

Codul fiscal:

CAPITOLUL XI

Facilitati comune

-------------

Denumirea Cap. XI din Titlul IX a fost modificata de pct. 247 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Facilitati pentru persoane fizice

Art. 284. - (1) Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, precum si alte taxe prevazute la art. 282 si art. 283 nu se aplica pentru:

a) veteranii de razboi;

b) persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in alte legi.

(2) Persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, nu datoreaza:

a) impozitul pe cladiri pentru locuinta situata la adresa de domiciliu;

b) impozitul pe teren aferent cladirii prevazute la lit. a);

c) taxa asupra mijloacelor de transport aferenta unui singur autoturism tip hycomat sau a unui mototriciclu.

(3) Impozitul pe cladiri si impozitul pe teren nu se aplica vaduvelor de razboi si vaduvelor veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit.

(4) Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren si taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice nu se datoreaza de catre persoanele cu handicap grav sau accentuat si de persoanele incadrate in gradul I de invaliditate.

(5) In cazul unei cladiri, al unui teren sau al unui mijloc de transport detinut in comun de o persoana fizica prevazuta la alin. (1), (2), (3) sau (4), scutirea fiscala se aplica integral pentru proprietatile detinute in comun de soti.

(6) Scutirea de la plata impozitului pe cladiri se aplica doar cladirii folosite ca domiciliu de persoanele fizice prevazute la alin. (1), (2), (3) sau (4).

(7) Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplica doar terenului aferent cladirii utilizate ca domiciliu de persoanele fizice prevazute la alin. (1), (2), (3) sau (4).

(7^1) Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se aplica doar pentru un singur mijloc de transport, la alegerea persoanelor fizice prevazute la alin. (1) si (2).

(8) Scutirea de la plata impozitului prevazuta la alin. (1), (2), (3) sau (4) se aplica unei persoane incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana depune documentele justificative in vederea scutirii.

(9) Persoanele fizice si/sau juridice romane care reabiliteaza sau modernizeaza termic cladirile de locuit pe care le detin in proprietate, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 325/2002, sunt scutite de impozitul pentru aceste cladiri pe perioada de rambursare a creditului obtinut pentru reabilitarea termica, precum si de taxele pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru lucrarile de reabilitare termica.

(10) Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, precum si alte taxe prevazute la art. 282 si 283 se reduc cu 50%, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea unor facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii", republicata, cu modificarile ulterioare, pentru persoanele fizice care domiciliaza si traiesc in localitatile precizate in:

a) Hotararea Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltarii economico-sociale a unor localitati din Muntii Apuseni, cu modificarile ulterioare;

b) Hotararea Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele masuri si actiuni pentru sprijinirea dezvoltarii economico-sociale a judetului Tulcea si a Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", cu modificarile ulterioare.

(13) Impozitul pe cladiri nu se datoreaza pentru cladirea unei persoane fizice, daca:

a) cladirea este o locuinta noua, realizata in conditiile Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; sau

b) cladirea este realizata pe baza de credite, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte, aprobata cu modificari prin Legea nr. 82/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.

(14) Scutirile de impozit prevazute la alin. (13) se aplica pentru o cladire timp de 10 ani de la data dobandirii acesteia. In cazul instrainarii cladirii, scutirea de impozit nu se aplica noului proprietar al acesteia.

Norme metodologice:

206. Scutirea de impozit pe cladiri, impozit pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, de taxele speciale adoptate de consiliile locale, precum si de alte taxe locale stabilite conform art. 283 din Codul fiscal se acorda pentru:

a) veteranul de razboi;

b) persoana fizica, cetatean roman, care in perioada regimurilor instaurate cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 a avut de suferit persecutii din motive etnice, dupa cum urmeaza:

1. a fost deportata in ghetouri si lagare de concentrare din strainatate;

2. a fost privata de libertate in locuri de detentie sau in lagare de concentrare;

3. a fost stramutata in alta localitate decat cea de domiciliu;

4. a facut parte din detasamentele de munca fortata;

5. a fost supravietuitoare a trenului mortii;

6. este sotul/sotia persoanei asasinate sau executate din motive etnice, daca ulterior nu s-a recasatorit;

c) persoana care, dupa data de 6 martie 1945, pe motive politice:

1. a executat o pedeapsa privativa de libertate in baza unei hotarari judecatoresti ramase definitiva sau a fost lipsita de libertate in baza unui mandat de arestare preventiva pentru infractiuni politice;

2. a fost privata de libertate in locuri de detinere in baza unor masuri administrative sau pentru cercetari de catre organele de represiune;

3. a fost internata in spitale de psihiatrie;

4. a avut stabilit domiciliu obligatoriu;

5. a fost stramutata intr-o alta localitate;

d) sotul/sotia celui decedat, din categoria celor disparuti sau exterminati in timpul detentiei, internati abuziv in spitale de psihiatrie, stramutati, deportati in strainatate sau prizonieri, daca ulterior nu s-a recasatorit;

e) sotul/sotia celui decedat dupa iesirea din inchisoare, din spitalul de psihiatrie, dupa intoarcerea din stramutare, din deportare sau din prizonierat, daca ulterior nu s-a recasatorit;

f) sotul/sotia celui decedat in conditiile prevazute la alineatele precedente si care, din motive de supravietuire, a fost nevoit sa divorteze de cel inchis, internat abuziv in spitale de psihiatrie, deportat, prizonier sau stramutat, daca nu s-a recasatorit si daca poate face dovada ca a convietuit cu victima pana la decesul acesteia;

g) persoana care a fost deportata in strainatate dupa 23 august 1944;

h) persoana care a fost constituita in prizonier de catre partea sovietica dupa data de 23 august 1944 ori, fiind constituita ca atare, inainte de aceasta data, a fost retinuta in captivitate dupa incheierea armistitiului.

207. De drepturile prevazute la art. 284 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal beneficiaza si persoanele care au calitatea de luptator in rezistenta anticomunista, precum si cele din rezistenta armata care au participat la actiuni de impotrivire cu arma si de rasturnare prin forta a regimului comunist, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infractiuni savarsite din motive politice, persoanelor impotriva carora au fost dispuse, din motive politice, masuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de impotrivire cu arme si de rasturnare prin forta a regimului comunist instaurat in Romania, aprobata cu modificari prin Legea nr. 568/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

208. Scutirea de la plata:

1. impozitului pe cladiri pentru locuinta situata la adresa de domiciliu;

2. impozitului pe teren aferent cladirii prevazute la pct. 1;

3. taxei asupra mijloacelor de transport, aferenta unui singur autoturism tip hycomat sau a unui mototriciclu, se acorda pentru persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, respectiv celor care au calitatea de:

a) luptator pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989:

a.1) luptator ranit - atribuit celor care au fost raniti in luptele pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 sau in legatura cu aceasta;

a.2) luptator retinut - atribuit celor care au fost retinuti de fortele de represiune ca urmare a participarii la actiunile pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989;

a.3) luptator remarcat prin fapte deosebite - atribuit celor care, in perioada 14-25 decembrie 1989, au mobilizat si au condus grupuri sau multimi de oameni, au construit si au mentinut baricade impotriva fortelor de represiune ale regimului totalitar comunist, au ocupat obiective de importanta vitala pentru rezistenta regimului totalitar si le-au aparat pana la data judecarii dictatorului, in localitatile unde au luptat pentru victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si celor care au avut actiuni dovedite impotriva regimului si insemnelor comunismului intre 14-22 decembrie 1989;

b) urmas de erou-martir, si anume: sotul supravietuitor, parintii celui decedat si fiecare dintre copiii acestuia.

--------------

Punctul 208 din Normele metodologice de aplicare a art. 284 din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de punctul 34 al sectiunii H a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

209. Categoriile de persoane prevazute la art. 284 alin. (2) din Codul fiscal, pentru a beneficia de scutirile prevazute de acesta, trebuie sa prezinte certificate doveditoare, potrivit Legii nr. 341/2004.

--------------

Punctul 209 din Normele metodologice de aplicare a art. 284, alin. (2) din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de punctul 35 al sectiunii H a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

210. Scutirea de impozit pe cladiri, impozit pe teren si taxa pentru eliberarea autorizatiilor de functionare pentru desfasurarea unei activitati economice se acorda pentru:

a) persoanele cu handicap grav;

b) persoanele cu handicap accentuat;

c) persoanele invalide de gradul I;

d) abrogata.

---------------

Punctul 210 din Normele metodologice de aplicare a art. 284 din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de punctul 8, subpunctul 4 al art. I din HOTARAREA nr. 1.840 din 28 octombrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 18 noiembrie 2004.

Litera d) a punctului 210 din Normele metodologice de aplicare a art. 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogata de pct. 67 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

211. Scutirile prevazute la art. 284 alin. (1)-(4) din Codul fiscal se acorda in proportie de 100% pentru bunurile proprii si pentru bunurile comune ale sotilor, stabilite potrivit Codului familiei.

212. Scutirea de la plata impozitelor si taxelor locale prevazute de art. 284 din Codul fiscal se acorda persoanelor in cauza pe baza cererii acestora, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului, incepand cu luna urmatoare celei in care persoanele in cauza prezinta actele prin care se atesta situatia respectiva. Copia actului ramane ca document oficial la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, care il certifica pentru conformitate.

213. Daca au intervenit schimbari care conduc la modificarea conditiilor in care se acorda scutirile prevazute la art. 284 din Codul fiscal, persoanele in cauza trebuie sa depuna noi declaratii fiscale in termen de 30 de zile de la aparitia schimbarilor.

214. Pentru a beneficia de scutirea de impozitul pe cladiri prevazuta la art. 284 alin. (9) din Codul fiscal, persoanele fizice sau juridice romane care detin in proprietate cladirile in cauza trebuie sa depuna la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale o cerere insotita de copii de pe autorizatia de construire pentru lucrarile de reabilitare termica si de pe documentele din care reiese perioada de rambursare a creditului obtinut pentru reabilitarea termica. Scutirea se acorda incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care persoanele au depus cererea respectiva.

215. (1) Potrivit prevederilor art. 651 din Codul civil, succesiunile se deschid prin moarte.

(2) Abrogat.

(3) Abrogat.

(4) Abrogat.

(5) In aplicarea prevederilor art. 68 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 92 din 16 mai 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 36/1995, si ale art. 75 din regulamentul prevazut la pct. 275, secretarului unitatii administrativ-teritoriale/secretarului sectorului municipiului Bucuresti, denumit in continuare secretar, din raza localitatii in care defunctul a avut ultimul domiciliu, atunci cand are cunostinta ca mostenirea cuprinde bunuri imobile, procedand la verificarea datelor inregistrate in registrul agricol, ii revine obligatia sa trimita sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale notarului public care tine opisul de evidenta a procedurilor succesorale, cu mentionarea datelor prevazute la art. 72 din acest regulament, in cel mult 30 de zile calendaristice de la data decesului, sub sanctiunile prevazute de lege.

(6) Sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale se intocmeste obligatoriu in 3 exemplare, din care unul se inainteaza notarului public, unul compartimentului de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale pentru cunoasterea datelor de identitate a succesibililor, iar cel de-al treilea ramane la secretar, ca unic document care sta la baza inregistrarilor din registrul prevazut la alin. (7).

(7) Pentru urmarirea realizarii atributiei prevazute la alin. (6) secretarii au obligatia conducerii unui registru de evidenta a sesizarilor pentru deschiderea procedurii succesorale, care contine urmatoarele coloane: numarul curent, numele si prenumele defunctului, data decesului, numarul actului de deces, numarul si data inregistrarii sesizarii pentru deschiderea procedurii succesorale in registrul general pentru inregistrarea corespondentei de la nivelul autoritatilor administratiei publice locale respective, rolul nominal unic, volumul/pozitia nr. din registrul agricol, numarul si data confirmarii primirii de catre notarul public si observatii.

(8) Registrul prevazut la alin. (7), al carui model se stabileste potrivit prevederilor pct. 256, va fi numerotat, snuruit, sigilat si inregistrat in registrul general pentru inregistrarea corespondentei, prin grija secretarului, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentelor norme metodologice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(9) In registrul de evidenta a sesizarilor pentru deschiderea procedurii succesorale se trec si defunctii cu ultimul domiciliu in localitatea din raza de competenta a secretarului respectiv, cu precizarea ca nu se mai inainteaza la notarul public sesizarea respectiva, iar la rubrica "observatii" se face mentiunea "fara bunuri imobile".

(10) Prealabil inaintarii catre notarul public a sesizarii pentru deschiderea procedurii succesorale, secretarul va solicita compartimentului de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale sa cerceteze pozitia din rolul nominal unic al defunctului, in ceea ce priveste impunerea pentru cei 5 ani din urma.

(11) Cand se constata ca defunctul - autor al succesiunii, in calitate de contribuabil, a fost omis sau insuficient impus pentru anul decesului sau pentru oricare alt an din cei 5 ani anteriori decesului, se va proceda la consemnarea in sesizare a creantelor bugetare datorate, acestea socotindu-se ca o sarcina succesorala, facand parte din pasivul succesoral, iar mostenitorii raspund solidar in ceea ce priveste plata creantelor bugetare respective.

(12) Cercetarea prevazuta la alin. (11) se face atat asupra inregistrarilor din registrul de rol nominal unic, cat si asupra celor din registrul agricol.

(13) Abrogat.

--------------

Alin. (2), (3) si (13) ale punctului 215 din Normele metodologice de aplicare a art. 284 din Legea nr. 571/2003 au fost modificate de punctul 36 al sectiunii H a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

Alin. (2)-(4) si (13) ale punctului 215 din Normele metodologice de aplicare a art. 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost abrogate de pct. 68 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

215^1. (1) Potrivit art. 10 alin. 2 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea locuintei nr. 114/1996, pentru contribuabilii persoane fizice, titulari ai contractelor de construire a unei locuinte cu credit sau ai contractelor de vanzare-cumparare cu plata in rate a locuintelor noi care se realizeaza in conditiile art. 7-9 din legea mentionata mai sus, scutirea de la plata impozitului pe cladiri se acorda pe timp de 10 ani de la data de intai a lunii urmatoare celei in care a fost dobandita locuinta respectiva.

(2) Beneficiarii de credite, in conditiile prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 28 din 28 ianuarie 1994, aprobata cu modificari prin Legea nr. 82/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Ordonanta Guvernului nr. 19/1994, sunt scutiti de la plata impozitului pe cladiri pe o perioada de 10 ani de la data de intai a lunii urmatoare celei in care a fost dobandita locuinta respectiva.

(3) Persoanele fizice beneficiare de credite care au dobandit locuinte, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 19/1994, beneficiaza de scutirea de la plata impozitului pe cladiri incepand cu aceasta data si pana la implinirea termenului de 10 ani, calculat incepand cu data dobandirii locuintelor.

---------------

Punctul 215^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 69 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

215^2. (1) Pentru a putea beneficia de scutirile prevazute la pct. 215^1 persoanele in cauza vor prezenta o cerere la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, impreuna cu originalul si copia actelor care le atesta aceasta calitate, respectiv contractul de construire a unei locuinte cu credit, contractul de vanzare-cumparare cu plata in rate a locuintei sau contractul de dobandire a locuintei, dupa caz, si procesul-verbal de predare-primire/preluare a locuintei in cauza, numai pentru o cladire. Aceste scutiri se acorda incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care prezinta cererea si documentele conexe acesteia, numai pana la expirarea perioadei de 10 ani de la data dobandirii locuintei.

(2) In cazul instrainarii locuintelor dobandite in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 si al Legii nr. 114/1996, noii proprietari nu mai beneficiaza de scutire de la plata impozitului pe cladiri.

(3) Declaratiile fiscale pentru cazurile care intra sub incidenta alin. (2) se depun la compartimentele de specialitate ale administratiei publice locale in a caror raza de competenta sunt situate cladirile, in termen de 30 de zile de la data instrainarii/dobandirii acestora sau de la data de la care au intervenit schimbari care conduc la modificarea impozitului pe cladiri datorat atat de catre contribuabilul care instraineaza, cat si de catre cel care dobandeste.

---------------

Punctul 215^2 din Normele metodologice de aplicare a art. 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 69 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Codul fiscal

Art. 285. - (1) Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, precum si alte taxe locale precizate la art. 282 si art. 283 nu se aplica:

a) oricarei institutii sau unitati care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu exceptia incintelor folosite pentru activitati economice;

b) fundatiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;

c) organizatiilor care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte persoane aflate in dificultate, in conditiile legii.

(2) Impozitul pe cladiri si impozitul pe teren se reduc cu 50% pentru acele cladiri si terenul aferent detinute de persoane juridice, care sunt utilizate exclusiv pentru prestarea de servicii turistice pe o perioada de maximum 5 luni pe durata unui an calendaristic.

(3) Impozitul pe cladiri se reduce cu 50% pentru cladirile nou construite detinute de cooperatiile de consum sau mestesugaresti, dar numai pentru primii 5 ani de la data achizitiei cladirii.

(4) Nu se datoreaza impozit pe teren pentru terenurile forestiere administrate de Regia Nationala a Padurilor - Rom silva, cu exceptia celor folosite in scop economic.

Norme metodologice:

216. Sub incidenta art. 285 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal se regaseste Fundatia Menachem Elias a carei legatara universala este Academia Romana.

217. Sunt scutite de impozit pe cladiri, impozit pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor si de alte taxe locale prevazute la art. 282 si 283 din Codul fiscal organizatiile care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte persoane aflate in dificultate.

---------------

Punctul 217 din Normele metodologice de aplicare a art. 285 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 70 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

218. Prin servicii turistice in contextul art. 285 alin. (2) din Codul fiscal se intelege numai combinatia oricarora dintre activitatile: 5510 - Hoteluri, 552 - Campinguri si alte facilitati pentru cazare de scurta durata, 5522 - Campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote si 5523 - Alte mijloace de cazare, pe de o parte, si oricare dintre activitatile: 5530 - Restaurante, 5540 - Baruri, 5551 - Cantine, 5552 - Alte unitati de preparare a hranei, pe de alta parte, astfel cum sunt prevazute de Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN, actualizata prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 601/2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 908 din 13 decembrie 2002.

219. (1) Obiectivele nou-construite care apartin cooperatiei de consum sau mestesugaresti sunt scutite de la plata impozitului pe cladiri in proportie de 50% pe o perioada de 5 ani de la data achizitiei cladirii.

(2) Scutirea se acorda cu data de intai a lunii urmatoare celei in care se depune o cerere in acest sens si numai pentru cladirile realizate cu respectarea autorizatiei de construire.

Codul fiscal:

Scutiri si facilitati pentru persoane juridice

Art. 285^1 - Elementele infrastructurii feroviare publice, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate, precum si terenurile destinate acestui scop, sunt scutite de la plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire.

-----------

Art. 285^1 a fost introdus de pct. 117 al art. I din ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 27 august 2004.

Norme metodologice:

219^1. Potrivit prevederilor art. 17 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 834 din 9 septembrie 2004, coroborate cu cele ale art. 285^1 din Codul fiscal, elementele infrastructurii feroviare publice, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate si terenurile destinate acestui scop, sunt scutite de la plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire.

--------------

Punctul 219^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 285^1 din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de punctul 37 al sectiunii H a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

219^2.(1) Avand in vedere si prevederile Ordonantei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, pentru terenurile forestiere proprietate publica a statului administrat potrivit Codului silvic de catre Regia Nationala a Padurilor, nu se datoreaza impozit pe teren.

(2) In categoria terenurilor folosite in scop economic de catre Regia Nationala a Padurilor, se incadreaza urmatoarele terenuri:

a) rachitarii, cod EFF-PDs;

b) arbusti fructiferi, cod PSz;

c) pastravarii, cod PSp;

d) fazanerii, cod PSf;

e) crescatorii animale cu blana fina, cod PSb;

f) centre fructe de padure, cod PSd;

e) puncte achizitie fructe, ciuperci, cod Psu;

f) ateliere impletituri, cod Psi;

g) sectii si puncte apicole, cod Psa;

h) uscatorii si depozite de seminte, cod PSs;

i) ciupercarii, cod PSc;

i) depozite forestiere, cod Paz.

---------------

Punctul 219^2 din Normele metodologice de aplicare a art. 285 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 71 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Scutiri si facilitati stabilite de consiliile locale

ART. 286

(1) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri sau o reducere a acestuia pentru o cladire folosita ca domiciliu de persoana fizica ce datoreaza acest impozit.

(2) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe teren sau o reducere a acestuia pentru terenul aferent cladirii folosite ca domiciliu al persoanei fizice care datoreaza acest impozit.

(3) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren sau o reducere a acestora pentru persoanele ale caror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim brut pe tara ori constau in exclusivitate din indemnizatie de somaj sau ajutor social.

-------------

Alin. (3) al art. 286 a fost modificat de pct. 118 al art. I din ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 27 august 2004.

(4) In cazul unei calamitati naturale, consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren, precum si a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism si autorizatiei de construire sau o reducere a acestora.

(5) Scutirea de la plata impozitelor sau reducerile acestora prevazute la alin. (1), (2), (3) sau (4) se aplica persoanei respective cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care persoana depune documentele justificative in vederea scutirii sau reducerii.

(6) Incepand cu anul fiscal 2008, consiliul local poate acorda scutiri de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren, datorata de catre persoanele juridice in conditiile elaborarii unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv dezvoltarea regionala si in conditiile indeplinirii dispozitiilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007.

------------

Alin. (6) al art. 286 a fost modificat de pct. 96 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 106 din 4 octombrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 octombrie 2007.

(7) Abrogat.

------------

Alin. (7) al art. 286 a fost abrogat de pct. 97 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 106 din 4 octombrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 octombrie 2007.

------------

Alin. (7) al art. 286 a fost introdus de pct. 255 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Norme metodologice:

220. (1) Facilitatile prevazute la art. 286 alin. (1)-(4) din Codul fiscal pot fi acordate prin hotarari ale consiliilor locale adoptate in cursul anului pe baza criteriilor si procedurilor stabilite de catre acestea.

(2) La acordarea scutirilor sau reducerilor, dupa caz, prevazute la art. 286 alin. (1)-(3) din Codul fiscal, numai in cazul persoanelor fizice, autoritatile deliberative pot avea in vedere facilitatile fiscale acordate persoanelor fizice prin reglementari neprevazute in titlul IX din Codul fiscal.

221. Abrogat.

--------------

Punctul 221 din Normele metodologice de aplicare a art. 286 din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de punctul 38 al sectiunii H a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

Punctul 221 din Normele metodologice de aplicare a art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de pct. 72 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

221^1. (1) In vederea respectarii legislatiei comunitare in domeniul ajutorului de stat, consiliile locale vor elabora scheme de ajutor de stat cu obiectiv dezvoltarea regionala, destinate finantarii realizarii de investitii.

(2) Schemele de ajutor de stat vor avea in vedere criteriile si conditiile prevazute in Regulamentul Comisiei Europene nr. 1.628/2006 din 24 octombrie 2006 de aplicare a articolelor 87 si 88 din Tratatul ajutoarelor nationale pentru investitiile cu finalitate regionala si in Liniile directoare ale Comisiei Europene privind ajutorul regional pentru perioada 2007-2013. Pentru schemele de ajutor de stat ce urmeaza a fi elaborate vor fi parcurse procedurile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007.

--------------

Pct. 221^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 73 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Pct. 221^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 15 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.579 din 19 decembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2007.

Codul fiscal:

CAPITOLUL XII

Alte dispozitii comune

Codul fiscal:

Majorarea impozitelor si taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judetene

Art. 287. - Nivelul impozitelor si taxelor locale prevazute in prezentul titlu poate fi majorat anual cu pana la 20% de consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, cu exceptia taxelor prevazute la art. 263 alin. (4) si (5) si la art. 295 alin. (11) lit. b)-d).

Norme metodologice:

222. (1) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau consiliile judetene, dupa caz, in termenul prevazut la art. 288 alin. (1) din Codul fiscal, pot majora anual impozitele si taxele locale prevazute de Codul fiscal, in functie de conditiile specifice zonei, fara discriminare intre categoriile de contribuabili, cu exceptia taxelor prevazute la art. 263 alin. (4) si (5) si la art. 295 alin. (11) lit. b)-d) din acelasi act normativ, cu pana la 20%.

(2) Hotararile adoptate au la baza nivelurile impozitelor si taxelor locale stabilite in suma fixa conform prevederilor Codului fiscal, precum si impozitele si taxele locale determinate pe baza de cota procentuala, potrivit dispozitiilor acestuia. Hotararea de majorare se aplica numai pentru anul fiscal pentru care s-a aprobat. In anul fiscal urmator se vor avea in vedere impozitele si taxele locale actualizate cu rata inflatiei conform prevederilor art. 292 din Codul fiscal coroborate cu cele din prezentele norme metodologice.

--------------

Alin. (1) al punctului 222 din Normele metodologice de aplicare a art. 287 din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de punctul 39 al sectiunii H a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

Alin. (1) al punctului 222 din Normele metodologice de aplicare a art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 74 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

223. In anul 2007, potrivit prevederilor art. 296 alin. (3) din Codul fiscal, majorarea anuala a impozitelor si taxelor locale are la baza hotararile privind majorarea anuala cu pana la 20% adoptate in anul 2006 pentru anul fiscal 2007.

--------------

Punctul 223 din Normele metodologice de aplicare a art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 75 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Codul fiscal:

Hotararile consiliilor locale si judetene privind impozitele si taxele locale

Art. 288. - (1) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile judetene adopta hotarari privind impozitele si taxele locale pentru anul fiscal urmator in termen de 45 de zile lucratoare de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararii Guvernului prevazute la art. 292.

(2) Primarii, primarul general si presedintii consiliilor judetene asigura publicarea corespunzatoare a oricarei hotarari in materie de impozite si taxe locale adoptate de autoritatile deliberative respective.

Norme metodologice:

224. (1) Consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti/consiliile judetene adopta, in termen de 45 de zile lucratoare de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararii Guvernului prevazute la art. 292 din Codul fiscal, a fiecarui an, pentru anul fiscal urmator, hotarari privind stabilirea impozitelor si taxelor locale referitoare la:

a) stabilirea cotei impozitelor sau taxelor locale, dupa caz, cand acestea se determina pe baza de cota procentuala, iar prin Codul fiscal sunt prevazute limite minime si maxime;

b) stabilirea cuantumului impozitelor si taxelor locale, cand acestea sunt prevazute in suma fixa, in limitele prevazute de Codul fiscal ori de hotararea Guvernului prin care nivelurile impozitelor si taxelor locale se indexeaza/ajusteaza/actualizeaza in conditiile art. 292 din Codul fiscal;

c) instituirea taxelor locale prevazute la art. 283 din Codul fiscal;

d) stabilirea nivelului bonificatiei de pana la 10%, conform prevederilor art. 255 alin. (2), art. 260 alin. (2) si art. 265 alin. (2) din Codul fiscal;

e) majorarea, in termenul prevazut la art. 288 alin. (1) din Codul fiscal, a impozitelor si taxelor locale, conform art. 287 din Codul fiscal;

f) delimitarea zonelor, atat in intravilan, cat si in extravilan, avandu-se in vedere prevederile pct. 9;

g) procedura de acordare a facilitatilor fiscale categoriilor de persoane fizice prevazute la art. 286 din Codul fiscal;

h) adoptarea oricaror alte hotarari in aplicarea Codului fiscal si a prezentelor norme metodologice;

i) procedurile de calcul si de plata a taxelor prevazute la art. 283 alin. (3) din Codul fiscal.

(2) Termenul de hotarari din cuprinsul art. 288 alin. (1) din Codul fiscal constituie actele de autoritate pe care le adopta consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti/consiliile judetene in exercitarea atributiilor acestora, prevazute de lege.

(3) Hotararile privind stabilirea impozitelor, a taxelor locale si a taxelor speciale, inclusiv a celor prin care se aproba modificari sau completari la acestea, precum si hotararile prin care se acorda facilitati fiscale se publica:

a) in mod obligatoriu, in monitorul oficial al judetului/municipiului Bucuresti, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 75/2003, chiar daca publicarea se face si potrivit prevederilor lit. b);

b) in monitoarele oficiale ale celorlalte unitati administrativ-teritoriale, acolo unde acestea se editeaza, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 75/2003;

c) prin oricare alte modalitati prevazute de lege.

(4) Modelul-cadru al hotararii privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, care se adopta in conditiile alin. (1), este stabilit potrivit prevederilor pct. 256.

--------------

Partea introductiva a alin. (1) si literele c), e), f) si i) ale punctului 224 din Normele metodologice de aplicare a art. 288 din Legea nr. 571/2003 au fost modificate de punctul 40 al sectiunii H a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

Alin. (2) al punctului 224 din Normele metodologice de aplicare a art. 288 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 76 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

225. In termen de pana la 45 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararii Guvernului prevazute la art. III alin. (1), din Legea nr. 343/2006, autoritatile deliberative ale administratiei publice locale adopta hotarari privind impozitele si taxele locale aplicabile in anul fiscal 2007, in conditiile acesteia.

-----------------

Punctul 225 din Normele metodologice de aplicare a art. 288 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 77 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

226. In timpul anului fiscal consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti/consiliile judetene, dupa caz, pot hotari, potrivit prevederilor art. 286 alin. (4) din Codul fiscal, atat pentru persoanele fizice, cat si pentru persoanele juridice, in cazul calamitatilor naturale, scutirea de la plata sau reducerea:

a) impozitului pe cladiri;

b) impozitului pe teren;

c) taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism;

d) taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire.

227. Compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale vor efectua inventarierea materiei impozabile generate de aplicarea Codului fiscal, in fiecare an, pana la data de 15 mai, astfel incat proiectele bugetelor locale depuse in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 sa cuprinda impozitele si taxele locale aferente materiei impozabile respective.

228. Inventarierea materiei impozabile se realizeaza, in mod obligatoriu, inaintea elaborarii proiectelor bugetelor locale, in scopul fundamentarii partii de venituri a acestora, fapt pentru care autoritatile administratiei publice locale, prin compartimentele de specialitate ale acestora, au in vedere urmatoarele:

a) identificarea actelor normative prin care sunt instituite impozite si taxe locale, inclusiv a hotararilor consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau ale consiliilor judetene, dupa caz, prin care s-au instituit/stabilit impozite si taxe locale, pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent;

b) identificarea actelor normative in temeiul carora s-au acordat, pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent ori se pot acorda facilitati fiscale;

c) planul de amenajare a teritoriului, planul urbanistic general, planurile urbanistice zonale, nomenclatura stradala sau orice alte documente asemanatoare, precum si evidentele specifice cadastrului imobiliar-edilitar, acolo unde acestea sunt realizate, care stau la baza fundamentarii proiectelor de hotarari privind delimitarea zonelor in cadrul fiecarei unitati administrativ-teritoriale;

d) intocmirea si tinerea la zi a registrului agricol care constituie sursa de date privind contribuabilii si totodata obiectele acestora impozabile sau taxabile, dupa caz, din unitatea administrativ-teritoriala respectiva;

e) verificarea, pe perioada de valabilitate a autorizatiei de construire, a gradului de realizare a lucrarilor, in scopul identificarii datei de la care cladirile sunt supuse impozitarii;

f) analiza mentinerii starii de insolvabilitate a contribuabililor inregistrati in evidenta separata si, pe cale de consecinta, identificarea sumelor din evidenta separata, ce pot fi colectate in anul de referinta;

g) intocmirea:

1. matricolei pentru evidenta centralizata a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a taxei asupra mijloacelor de transport in cazul persoanelor fizice, model stabilit potrivit pct. 256;

2. matricolei pentru evidenta centralizata a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren, a taxei pe teren si a taxei asupra mijloacelor de transport in cazul persoanelor juridice, stabilita potrivit pct. 256;

h) intocmirea si tinerea la zi a registrului de rol nominal unic, model stabilit potrivit pct. 256;

i) orice alte documente necuprinse la lit. a)-h), in care sunt consemnate elemente specifice materiei impozabile.

229. Rolul nominal unic reprezinta fisa unica a contribuabilului care contine elementele de identificare, precum si creantele bugetare ale acestuia la nivelul comunei, orasului, municipiului sau sectorului municipiului Bucuresti, individualizata printr-un numar de rol, incepand cu nr. 1 si pana la numarul care asigura inregistrarea tuturor contribuabililor. Se recomanda, in special, la unitatile administrativ-teritoriale cu un numar mare de contribuabili sa se deschida registre de rol nominal unic pentru persoane fizice si registre de rol nominal unic pentru persoane juridice.

230. Contribuabililor coindivizari li se deschide rolul nominal unic dupa cum urmeaza:

a) in cazul mostenitorilor aflati in indiviziune, pe numele autorului succesiunii;

b) in cazul celorlalti coindivizari, in urmatoarea ordine:

1. pe numele celui care efectueaza declaratia fiscala;

2. pe numele celui care are domiciliul in unitatea administrativ-teritoriala respectiva;

3. pe numele celui care are resedinta in unitatea administrativ-teritoriala respectiva;

4. pe numele primului inscris in actul prin care se atesta dreptul de proprietate.

231. Este interzisa atribuirea de doua sau mai multe numere de rol aceluiasi contribuabil la nivelul aceleiasi comune, aceluiasi oras, municipiu sau sector al municipiului Bucuresti, dupa caz.

232. In cazul in care pe seama contribuabilului respectiv se stabilesc numai debite de natura amenzilor, imputatiilor, despagubirilor etc., inregistrarea acestora se poate face in registrele de rol alte venituri, model stabilit potrivit pct. 256.

233. Pentru urmarirea creantelor fiscale la domiciliul sau sediul contribuabililor, dupa caz, in functie de conditiile specifice fiecarei unitati administrativ-teritoriale sau fiecarui sector al municipiului Bucuresti, se utilizeaza extrasul de rol, model stabilit potrivit pct. 256, in care se inregistreaza date din registrul de rol nominal unic.

234. Registrele prevazute la pct. 229, 232 si 233 se numeroteaza, se snuruiesc, se sigileaza si se inregistreaza in registrul general pentru inregistrarea corespondentei de la nivelul autoritatilor administratiei publice locale respective, prin grija conducatorului compartimentului de specialitate al acestora.

235. Registrul de rol nominal unic se deschide pe o perioada de 5 ani, avand realizata, in mod obligatoriu, corespondenta la nivelul aceleiasi autoritati a administratiei publice locale atat cu rolul nominal unic pentru perioada anterioara, cat si cu cel al pozitiei din registrul agricol ce il priveste pe contribuabilul respectiv.

236. In situatia in care in perioada anterioara contribuabilul in cauza nu a avut deschis rol nominal unic, se face mentiunea "rol nou".

237. Codul de identificare fiscala - codul numeric personal/numarul de identificare fiscala/codul de inregistrare fiscala/codul unic de inregistrare si adresa domiciliului fiscal, precum si a cladirilor si terenurilor detinute in proprietate/administrare/ folosinta, potrivit pct. 18, reprezinta elemente de identificare a contribuabilului, care se inscriu, in mod obligatoriu, in orice act translativ al dreptului de proprietate, in registrul de rol nominal unic, in registrul agricol, in matricole, in declaratiile fiscale, in procesele-verbale pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale, in certificatele fiscale, in chitantele pentru creante ale bugetelor locale, in actele de control, precum si in orice alte documente asemanatoare.

--------------

Punctul 237 din Normele metodologice de aplicare a art. 288 din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de punctul 41 al sectiunii H a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

238. (1) Prevederile pct. 228 lit. g), 229, 232 si 233 se aplica in mod corespunzator si in cazul programelor informatice.

(2) Programele informatice de administrare a impozitelor si taxelor locale vor asigura, in mod obligatoriu, urmatoarele:

a) utilizarea numai a termenilor si notiunilor prevazute de titlul IX al Codului fiscal si de prezentele norme metodologice; acolo unde se impune o anumita abreviere, aceasta va fi cuprinsa intr-o legenda;

b) editarea oricaror documente, inclusiv a formularelor tipizate, potrivit structurii si informatiilor corespunzatoare acestora, cu respectarea stricta a regulilor gramaticale si de ortografie specifice limbii romane, inclusiv semnele diacritice conexe acesteia, tinand seama de prevederile Legii nr. 500/2004 privind folosirea limbii romane in locuri, relatii si institutii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.067 din 17 noiembrie 2004.

(3) Beneficiarii programelor informatice de administrare a impozitelor si taxelor locale vor avea, in mod obligatoriu, manuale de utilizare care vor contine toate informatiile necesare unei cat mai facile exploatari chiar si de cei cu minime cunostinte in domeniu, ce vor fi puse la dispozitie organelor de control.

--------------

Litera b) a alin. (2) al punctului 238 din Normele metodologice de aplicare a art. 288 din Legea nr. 571/2003 a fost modificata de punctul 42 al sectiunii H a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

Codul fiscal:

Accesul la informatii privind impozitele si taxele locale

Art. 289. - Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a asigura accesul gratuit la informatii privind impozitele si taxele locale.

Norme metodologice:

239. Autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa asigure accesul neingradit, in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 663 din 23 octombrie 2001, si ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 123/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 167 din 8 martie 2002, al oricaror persoane interesate la informatiile privind nivelurile impozitelor si taxelor locale stabilite conform hotararilor adoptate de catre consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti/consiliile judetene, dupa caz, modul de calcul al acestora, contribuabilii care beneficiaza de facilitati fiscale, precum si la informatiile care privesc aplicarea oricaror alte prevederi ale prezentului titlu.

Codul fiscal:

Depunerea declaratiilor de persoanele juridice

Art. 290. - Abrogat.

------------

Art. 290 a fost abrogat de pct. 258 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

Norme metodologice:

240. Abrogat.

-----------------

Punctul 240 din Normele metodologice de aplicare a art. 290 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de pct. 78 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

241. Contribuabilii persoane fizice si persoane juridice, inclusiv institutiile publice, sunt obligati sa depuna declaratiile prevazute de prezentele norme metodologice ori de cate ori se modifica situatia juridica a contribuabililor, precum si a materiei impozabile a acestora, in conditiile prevazute de lege.

242. Pentru toate cazurile in care se acorda scutiri sau reduceri de impozite si taxe locale, precum si de accesorii ale acestora, indiferent de categoria actului normativ prin care s-au stabilit, lege, ordonanta de urgenta/ordonanta/hotarare a Guvernului sau hotarare a autoritatii deliberative a administratiei publice locale, compartimentele de specialitate au obligatia sa intocmeasca borderouri de scaderi.

243. Declararea cladirilor in vederea impunerii si inscrierea acestora in evidentele autoritatilor administratiei publice locale reprezinta o obligatie legala a contribuabililor care detin in proprietate aceste imobile, chiar daca ele au fost executate fara autorizatie de construire.

244. Declararea cladirilor in vederea impunerii nu exonereaza persoana respectiva de aplicarea sanctiunilor prevazute de lege pentru incalcarea disciplinei in constructii.

245. Persoanele fizice nu depun noi declaratii fiscale pentru bunurile impozabile sau taxabile existente in evidentele compartimentelor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale.

---------------

Punctul 245 din Normele metodologice de aplicare a art. 290 din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de punctul 8, subpunctul 5 al art. I din HOTARAREA nr. 1.840 din 28 octombrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 18 noiembrie 2004.

Codul fiscal:

Controlul si colectarea impozitelor si taxelor locale

Art. 291. - Autoritatile administratiei publice locale si organele speciale ale acestora, dupa caz, sunt responsabile pentru stabilirea, controlul si colectarea impozitelor si taxelor locale, precum si a amenzilor si penalizarilor aferente.

Norme metodologice:

246. Stabilirea, constatarea, controlul si colectarea impozitelor si taxelor locale se efectueaza de catre autoritatile administratiei publice locale sau prin compartimentele de specialitate ale acestora, dupa caz, tinandu-se seama de atributiile specifice, potrivit legii.

247. Termenul organele speciale, din cuprinsul art. 291 din Codul fiscal, corespunde compartimentelor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale.

248. In cazul persoanelor fizice, impozitul pe cladiri si impozitul pe teren se calculeaza de catre compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza de competenta se afla situate aceste imobile, pe baza declaratiei fiscale depuse de catre proprietar sau de catre imputernicitul acestuia, la care se anexeaza o copie de pe actul de dobandire, precum si schita de plan a cladirii sau a terenului, dupa caz.

249. (1) Declararea cladirilor si a terenurilor pentru stabilirea impozitelor aferente nu este conditionata de inregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru si publicitate imobiliara.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator atat persoanelor fizice, cat si persoanelor juridice.

---------------

Punctul 249 din Normele metodologice de aplicare a art. 291 din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de punctul 43 al sectiunii H a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

250. Pe baza declaratiei fiscale si a declaratiei speciale de impunere, pentru fiecare contribuabil, la nivelul fiecarui compartiment de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, se intocmeste Procesul-verbal - instiintare de plata pentru impozitul pe cladiri datorat de persoanele fizice, model stabilit potrivit pct. 256.

251. Pentru nerespectarea dispozitiilor referitoare la depunerea declaratiilor speciale, compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in a caror raza de competenta se afla situate cladirile ce intra sub incidenta art. 252 din Codul fiscal aplica sanctiunile stabilite de lege.

252. Verificarea modului de completare a declaratiei fiscale se face dupa cum urmeaza:

a) compartimentul de specialitate va verifica modul de completare a declaratiei depuse de contribuabil;

b) in cazul in care in declaratia depusa de contribuabil se poate identifica tipul erorii, respectiv eroare de calcul, de completare sau eroare de aplicare a cotelor de impozitare/taxare, stabilirea obligatiei de plata se va face prin corectarea erorii si prin inscrierea sumelor corecte, avandu-se in vedere urmatoarele:

1. aplicarea corecta a cotelor stabilite, potrivit Codului fiscal;

2. inscrierea corecta a sumelor reprezentand impozitele/taxele locale datorate, rezultate din inmultirea cotei legale de impozitare/taxare cu baza impozabila/taxabila;

3. inscrierea corecta a sumelor in rubricile prevazute de formular si anularea celor inscrise eronat in alte rubrici;

4. corectarea calculelor aritmetice care au avut drept rezultat inscrierea in declaratie a unor sume eronate;

5. daca in declaratia depusa se constata erori a caror cauza nu se poate stabili sau se constata elemente lipsa, importante pentru stabilirea creantei bugetare, compartimentul de specialitate va solicita, in scris, contribuabilului sa se prezinte la sediul autoritatii administratiei publice locale pentru efectuarea corecturilor necesare.

---------------

Partea introductiva a punctului 252 din Normele metodologice de aplicare a art. 291 din Legea nr. 571/2003 a fost modificata de punctul 44 al sectiunii H a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

253. Exercitarea activitatii de inspectie fiscala se realizeaza de catre autoritatile administratiei publice locale prin compartimentele de specialitate ale acestora, in conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscala si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia.

254. In indeplinirea atributiilor si indatoririlor de serviciu functionarii publici din compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale se vor identifica prin prezentarea legitimatiei care le atesta aceasta calitate, a delegatiei semnate de conducatorul compartimentului respectiv, precum si a actului de identitate. Legitimatia are modelul stabilit potrivit pct. 256.

Codul fiscal:

Codul fiscal:

Indexarea impozitelor si taxelor locale

Art. 292. - (1) In cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale, care consta intr-o anumita suma in lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sume in lei, sumele respective se indexeaza o data la 3 ani, tinand cont de evolutia ratei inflatiei de la ultima indexare.

(2) Sumele indexate se initiaza in comun de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor si se aproba prin hotarare a Guvernului, emisa pana la data de 30 aprilie, inclusiv, a fiecarui an.

(3) In perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2005 si 1 ianuarie 2011, nivelul taxei asupra mijloacelor de transport, prevazut la art. 263 alin. (4) si (5), se majoreaza prin hotarare a Guvernului, in conformitate cu angajamentele asumate de Romania in procesul de negociere cu Uniunea Europeana, la Capitolul 9 - Politica in domeniul transporturilor, in luna aprilie a fiecarui an cuprins in perioada, la propunerea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si cu avizul Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Administratiei si Internelor.

Norme metodologice:

255. (1) O data la 3 ani, pana la data de 30 aprilie a anului in cauza, la propunerea Ministerului Finantelor Publice si a Ministerului Administratiei si Internelor, prin hotarare a Guvernului, impozitele si taxele locale care constau intr-o anumita suma in lei, sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei se indexeaza/ajusteaza/actualizeaza, cu exceptia taxei prevazute la art. 263 alin. (4) si (5) din Codul fiscal, tinand cont de evolutia ratei inflatiei de la ultima indexare.

(2) Limitele amenzilor prevazute la art. 294 alin. (3) si (4) din Codul fiscal se actualizeaza prin hotarare a Guvernului.

---------------

Alin. (1) al punctului 255 din Normele metodologice de aplicare a art. 292 din Legea nr. 571/2003 a fost modificat de punctul 45 al sectiunii H a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

Alin. (1) al punctului 255 din Normele metodologice de aplicare a art. 292 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 79 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

Codul fiscal:

Elaborarea normelor

Art. 293. - Elaborarea normelor pentru prezentul titlu se face de catre Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor.

Norme metodologice:

256. (1) Modelele formularelor tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, incasarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale si a altor venituri ale bugetelor locale vor fi aprobate prin ordin comun al ministrului finantelor publice si ministrului administratiei si internelor.

(2) Formularele tipizate, aflate in stoc la nivelul autoritatilor administratiei publice locale, la data publicarii prezentelor norme metodologice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, vor fi utilizate pana la epuizare, adaptandu-se in mod corespunzator, in masura in care aceasta este posibil.

(3) Formularele cu regim special, intocmite manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, utilizate la colectarea veniturilor cuvenite bugetelor locale, se executa pe hartie autocopiativa securizata si sunt cuprinse in Lista formularelor cu regim special care se aproba in conditiile prevazute la alin. (1).

(4) Autoritatile administratiei publice locale pot solicita executarea formularelor cu regim special avand imprimate elementele de identificare proprii, inclusiv stema unitatii administrativ-teritoriale, aprobata in conditiile legii, prin transmiterea unei comenzi ferme la Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A., in conditiile suportarii eventualelor diferente de pret.

(5) Formularele cu regim special, prevazute la alin. (3), intra sub incidenta prevederilor:

a) Hotararii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 368 din 19 decembrie 1997;

b) Ordinului ministrului finantelor publice nr. 989/2002 privind tiparirea, inserierea si numerotarea formularelor cu regim special, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 561 din 31 iulie 2002.

c) Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului administratiei si internelor nr. 1993/461/2004 privind aprobarea modelelor formularelor cu regim special in domeniul creantelor bugetare locale publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 69 din 20/01/2005.

--------------

Litera c) a alin. (5) al punctului 256 din Normele metodologice de aplicare a art. 293 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdusa de pct. 80 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

257. (1) La elaborarea deciziilor prevazute la alin. (2) si a ordinelor comune prevazute la pct. 256 alin. (1), la pct. 286 si la pct. 289 alin. (3), potrivit prevederilor art. 8 din Legea nr. 215/2001, vor fi consultate urmatoarele structuri asociative:

a) Asociatia Comunelor din Romania;

b) Asociatia Oraselor din Romania;

c) Asociatia Municipiilor din Romania;

d) Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania.

(2) La elaborarea deciziilor de catre Comisia fiscala centrala cu privire la aplicarea unitara a titlului IX din Codul fiscal participa si reprezentantul Ministerului Administratiei si Internelor.

Codul fiscal:

CAPITOLUL XIII

Sanctiuni

Sanctiuni

ART. 294

(1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage raspunderea disciplinara, contraventionala sau penala, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

(2) Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere prevazute la art. 254 alin. (5) si (6), art. 259 alin. (6) si (7), art. 264 alin. (4), art. 267 alin. (14) lit. b), art. 277 alin. (2), art. 281 alin. (2) si art. 290;

b) nedepunerea declaratiilor de impunere prevazute la art. 254 alin. (5) si (6), art. 259 alin. (6) si (7), art. 264 alin. (4), art. 267 alin. (14) lit. b), art. 277 alin. (2), art. 281 alin. (2) si art. 290.

c) nerespectarea prevederilor art. 254 alin. (7), ale art. 259 alin. (6^1) si ale art. 264 alin. (5), referitoare la instrainarea, inregistrarea/radierea bunurilor impozabile, precum si la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;

------------

Lit. c) a alin. (2) al art. 294 a fost introdusa de pct. 260 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

d) refuzul de a furniza informatii sau documente de natura celor prevazute la art. 295^1, precum si depasirea termenului de 15 zile lucratoare de la data solicitarii acestora.

------------

Lit. d) a alin. (2) al art. 294 a fost introdusa de pct. 260 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.

(3) Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 200 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b)-d), cu amenda de la 200 lei la 500 lei.

----------------

Alin. (3) al art. 294 a fost modificat de pct. I din anexa la HOTARAREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.

(4) Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 230 lei la 1.130 lei.

-------------

Alin. (4) al art. 294 a fost modificat de pct. I din anexa la HOTARAREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.

(5) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre primari si persoane imputernicite din cadrul compartimentelor de specialitate ale autoritatii administratiei publice locale.

(6) In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute la alin. (3) si (4) se majoreaza cu 300%.

-------------

*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:

La pct. I din anexa la HOTARAREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006 sunt prevazute limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor juridice:

┌┐

│ LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE │

├┬┬┤

│ │NIVELURILE ACTUALIZATE │NIVELURILE ACTUALIZATE │

│ │PENTRU ANUL 2006 │PENTRU ANUL 2007 │

│ ├┼┤

│ │ │(6) In cazul persoanelor │

│ │ │juridice, limitele minime │

│ │ │si maxime ale amenzilor │

│ │ │prevazute la alin. (3) si │

│ │ │(4) se majoreaza cu 300%, │

│ │ │respectiv: │

│ │Contraventia prevazuta la alin.│Contraventia prevazuta la │

│ │(2) lit. a) se sanctioneaza cu │alin. (2) lit. a) se │

│ │amenda de la 240 de lei la 440 │sanctioneaza cu amenda de │

│ │de lei, iar cea de la lit. b) │la 200 de lei la 800 de lei│

│ │cu amenda de la 440 lei │iar cele de la lit. b)-d) │

│ │la 1.360 de lei. │cu amenda de la 800 de lei │

│ │ │la 2000 de lei. │

│Art. 294 alin. (6)│Incalcarea normelor tehnice │Incalcarea normelor tehnice│

│ │privind tiparirea, │privind tiparirea, │

│ │inregistrarea, vanzarea, │inregistrarea, vanzarea, │

│ │evidenta si gestionarea, dupa │evidenta si gestionarea, │

│ │caz, a abonamentelor si a │dupa caz, a abonamentelor │

│ │biletelor de intrare la │si a biletelor de intrare │

│ │spectacole constituie │la spectacole constituie │

│ │contraventie si se sanctioneaza│contraventie si se │

│ │cu amenda de la 920 de lei │sanctioneaza cu amenda de │

│ │la 4.520 de lei. │la 920 de lei la 4.520 de │

│ │ │lei. │

└┴┴┘

(7) Limitele amenzilor prevazute la alin. (3) si (4) se actualizeaza prin hotarare a Guvernului.

-------------

Alin. (7) al art. 294 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 6 februarie 2004.

(8) Contraventiilor prevazute la alin. (2) si (4) li se aplica dispozitiile legii.

-------------

Alin. (8) al art. 294 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 6 februarie 2004.

Norme metodologice:

258. Abrogat.

---------------

Punctul 258 din Normele metodologice de aplicare a art. 294 din Legea nr. 571/2003 a fost abrogat de punctul 46 al sectiunii H a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

259. Pentru spectacolele organizate in deplasare sau in turneu, inspectia fiscala se exercita de catre autoritatile administratiei publice locale in a caror raza administrativ-teritoriala au loc spectacolele, care verifica obligatiile prevazute la art. 274 alin. (4) din Codul fiscal.

260. In cazul in care se apreciaza de catre agentii constatatori ca faptele comise de contribuabili sunt de gravitate redusa, se poate aplica drept sanctiune contraventionala avertismentul, in conditiile prevazute la art. 5 alin. (2) lit. a), art. 6 alin. (1), art. 7 si la art. 38 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

Codul fiscal:

CAPITOLUL XIV

Dispozitii finale

Implicatii bugetare ale impozitelor si taxelor locale

Art. 295. - (1) Impozitele si taxele locale, precum si amenzile si penalitatile aferente acestora constituie integral venituri la bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale.

(2) Impozitul pe cladiri, precum si amenzile si penalitatile aferente acestuia constituie venituri la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia este situata cladirea respectiva.

(3) Impozitul pe teren, precum si amenzile si penalitatile aferente acestuia constituie venituri la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia este situat terenul respectiv.

(4) Cu exceptiile prevazute la alin. (5), taxa asupra mijlocului de transport, precum si amenzile si penalitatile aferente acesteia constituie venituri la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia trebuie inmatriculat mijlocul de transport respectiv.

(5) Veniturile provenite din taxa asupra mijlocului de transport stabilita in concordanta cu prevederile art. 263 alin. (4) si (5), precum si amenzile si penalizarile aferente se pot utiliza exclusiv pentru lucrari de intretinere, modernizare, reabilitare si construire a drumurilor locale si judetene, din care 60% constituie venituri la bugetul local si 40% constituie venituri la bugetul judetean. In cazul municipiului Bucuresti, taxa constituie venituri in proportie de 60% la bugetele sectoarelor si 40% la bugetul municipiului Bucuresti.

(6) Taxele locale prevazute la capitolul V din prezentul titlu constituie venituri ale bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale. Pentru eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire de catre presedintii consiliilor judetene, cu avizul primarilor comunelor, taxele datorate constituie venit in proportie de 50% la bugetul local al comunelor si de 50% la bugetul local al consiliului judetean.

(7) Taxa pentru servicii de reclama si publicitate, precum si amenzile si penalizarile aferente constituie venituri la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde sunt prestate serviciile de reclama si publicitate. Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, precum si amenzile si penalizarile aferente constituie venituri la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde este situat afisajul, panoul sau structura pentru afisajul in scop de reclama si publicitate.

(8) Impozitul pe spectacole, precum si amenzile si penalizarile aferente constituie venituri la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde are loc manifestarea artistica, competitia sportiva sau alta activitate distractiva.

(9) Taxa hoteliera, precum si amenzile si penalizarile aferente constituie venituri la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde este situat hotelul.

(10) Celelalte taxe locale prevazute la art. 283, precum si amenzile si penalizarile aferente constituie venituri la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde este situat locul public sau echipamentul respectiv sau unde trebuie inmatriculat vehiculul lent.

(11) Constituie venit la bugetul local sumele provenite din:

a) dobanda pentru plata cu intarziere a impozitelor si taxelor locale;

b) taxele judiciare de timbru prevazute de lege;

c) impozitul stabilit in conditiile alin. (1) si (3) ale art. 77^1 se distribuie in cota de 50% la bugetul unitatilor administrativ-teritoriale pe teritoriul carora se afla bunurile imobile ce au facut obiectul instrainarii;

d) taxele extrajudiciare de timbru prevazute de lege.

(12) Sumele prevazute la alin. (11) se ajusteaza pentru a reflecta rata inflatiei in conformitate cu normele elaborate in comun de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor.

Art. 295^1. - In vederea clarificarii si stabilirii reale a situatiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale au competenta de a solicita informatii si documente cu relevanta fiscala sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, dupa caz, iar notarii, avocatii, executorii judecatoresti, organele de politie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere si inmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea pasapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, precum si orice alta entitate care detine informatii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, dupa caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil, au obligatia furnizarii acestora fara plata.

Norme metodologice:

261. Penalitatile de intarziere datorate si calculate in conditiile Codului de procedura fiscala, aferente veniturilor bugetelor locale, constituie venituri proprii ale acestor bugete si se inregistreaza la capitolul si subcapitolul corespunzatoare categoriei de venit la care se refera. In acest sens se au in vedere si prevederile art. 295 din Codul fiscal.

262. Nedepunerea sumelor incasate reprezentand taxe pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate, impozit pe spectacole, taxe hoteliere, taxe judiciare de timbru, taxe extrajudiciare de timbru, incasate de persoane care prin atributiile pe care le au de indeplinit efectueaza astfel de incasari, altele decat cele din structura compartimentelor de specialitate, precum si cele rezultate din vanzarea timbrelor fiscale mobile la termenele prevazute de lege sau de prezentele norme metodologice, se sanctioneaza potrivit Codului de procedura fiscala, avand elementele constitutive ale obligatiilor bugetare locale calculate si retinute la sursa.

--------------

Punctul 262 din Normele metodologice de aplicare a art. 295 si art. 295^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 81 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

263. La unitatile teritoriale de trezorerie si contabilitate publica unde unitatile administrativ-teritoriale si sectoarele municipiului Bucuresti au deschis conturile de venituri ale bugetelor locale se deschid conturi distincte pentru incasarea taxelor asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone.

264. Compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale de la nivelul comunelor/oraselor/municipiilor/sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, vireaza cota de 40% din taxele asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone, prevazute la art. 263 alin. (4) si (5) din Codul fiscal, catre bugetele judetene si, respectiv, catre bugetul local al municipiului Bucuresti, lunar, pana cel tarziu la data de 10 a lunii in curs pentru luna precedenta.

265. In situatia in care sumele ce urmeaza a fi restituite din taxele ce fac obiectul divizarii in cotele de 60% si, respectiv, 40%, potrivit art. 295 alin. (5) din Codul fiscal, catre contribuabilii care solicita aceasta in conditiile legii sunt mai mari decat cele constituite din cota de 40% pana la data solicitarii restituirii, compartimentul de specialitate mentionat la pct. 264 solicita, in scris, compartimentului de specialitate al consiliului judetean si, respectiv, al Consiliului General al Municipiului Bucuresti sa vireze suma necesara restituirii din cota de 40% incasata, iar acesta din urma are obligatia virarii sumei in cel mult 10 zile de la data solicitarii.

266. Dobanzile si penalitatile de intarziere stabilite in conditiile Codului de procedura fiscala, aferente taxei asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone, urmeaza regula divizarii in proportie de 60% si, respectiv, de 40%, potrivit art. 295 alin. (5) din Codul fiscal.

267. Resursele financiare constituite din taxa asupra mijloacelor de transport prevazuta la art. 263 alin. (4) si (5) din Codul fiscal se pot utiliza in exclusivitate pentru lucrari de intretinere, modernizare, reabilitare si construire a drumurilor locale si judetene.

268. Taxele instituite prin Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 146/1997, constituie integral venituri proprii ale bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor sau sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, in functie de sediul autoritatilor publice care solutioneaza cererile ce intra sub incidenta aplicarii reglementarilor privind taxele judiciare de timbru.

269. La nivelul municipiului Bucuresti, taxa judiciara de timbru se incaseaza direct la bugetele locale ale sectoarelor acestuia, in functie de raza teritoriala unde se afla autoritatile publice care solutioneaza actiunile si cererile ce intra sub incidenta Legii nr. 146/1997.

270. Abrogat.

--------------

Punctul 270 din Normele metodologice de aplicare a art. 295 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de pct. 82 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

271. Abrogat.

---------------

Alin. (2) al punctului 271 din Normele metodologice de aplicare a art. 295 din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de punctul 47 al sectiunii H a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

Punctul 271 din Normele metodologice de aplicare a art. 295 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de pct. 82 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

272. Abrogat.

---------------

Punctul 272 din Normele metodologice de aplicare a art. 295 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de pct. 82 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

273. Abrogat.

---------------

Punctul 273 din Normele metodologice de aplicare a art. 295 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de pct. 82 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

274. Abrogat.

---------------

Punctul 274 din Normele metodologice de aplicare a art. 295 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de pct. 82 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

275. Abrogat.

---------------

Punctul 275 din Normele metodologice de aplicare a art. 295 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de pct. 82 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

276. Abrogat.

---------------

Punctul 276 din Normele metodologice de aplicare a art. 295 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de pct. 82 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

277. Abrogat.

---------------

Punctul 277 din Normele metodologice de aplicare a art. 295 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de pct. 82 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

278. Abrogat.

---------------

Punctul 278 din Normele metodologice de aplicare a art. 295 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost abrogat de pct. 82 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

279. Taxele instituite prin Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 117/1999, constituie venituri ale bugetelor locale.

280. Taxele extrajudiciare de timbru prevazute la cap. I, II si III din anexa la Legea nr. 117/1999 se fac venit la bugetul local al comunei, orasului, municipiului (cu exceptia municipiului Bucuresti) sau sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz, in functie de sediul prestatorului de servicii.

281. Taxele extrajudiciare de timbru prevazute la cap. IV din anexa la Legea nr. 117/1999 se fac venit la bugetul local al comunei, orasului, municipiului (cu exceptia municipiului Bucuresti) sau sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz, in functie de domiciliul persoanei fizice sau de sediul persoanei juridice beneficiare a serviciului prestat, dupa caz.

282. Taxele extrajudiciare de timbru prevazute la cap. V din anexa la Legea nr. 117/1999 se fac venit la bugetul local al comunei, orasului, municipiului (cu exceptia municipiului Bucuresti) sau sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz, in functie de sediul comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar care a initiat procedura eliberarii titlurilor de proprietate pentru care se plateste taxa respectiva.

(2) Potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2004 privind unele masuri pentru eliberarea si inmanarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004, taxele extrajudiciare de timbru, prevazute la cap. V din anexa la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificarile ulterioare, nu se mai datoreaza.

---------------

Alin. (2) al punctului 282 din Normele metodologice de aplicare a art. 295 din Legea nr. 571/2003 a fost introdus de punctul 48 al sectiunii H a art. I din HOTARAREA nr. 84 din 3 februarie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005.

283. (1) Taxele extrajudiciare de timbru rezultate din vanzarea timbrelor fiscale mobile se fac venit la bugetul local al comunei, orasului, municipiului, dupa caz, in a carei/carui raza administrativ-teritoriala se afla amplasata unitatea care vinde timbre fiscale.

(2) Pentru determinarea destinatiei sumelor rezultate din vanzarea timbrelor fiscale mobile, unitatea, in intelesul alin. (1), se identifica dupa adresa la care se afla situat punctul propriu-zis prin care se vand timbrele.

(3) Unitatile care vand aceste timbre au obligatia sa depuna contravaloarea timbrelor fiscale la bugetele locale beneficiare pana cel tarziu la data de 10 inclusiv a lunii curente pentru luna precedenta.

(4) Nedepunerea sumelor rezultate din vanzarea timbrelor fiscale mobile la termenul prevazut la alin. (3) se sanctioneaza potrivit Codului de procedura fiscala, avand elementele constitutive ale obligatiilor bugetare locale calculate si retinute la sursa.

284. La nivelul municipiului Bucuresti taxele extrajudiciare de timbru rezultate din vanzarea timbrelor fiscale mobile se vireaza direct de catre unitatile care vand aceste timbre la bugetele locale ale sectoarelor acestuia, in functie de raza teritoriala in care se afla amplasate unitatile respective.

285. Taxele prevazute la art. 295 alin. (11) lit. b) si d) din Codul fiscal nu intra sub incidenta prevederilor art. 287 din Codul fiscal.

---------------

Punctul 285 din Normele metodologice de aplicare a art. 295 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 83 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

286. Formularele tipizate utilizate de catre compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in activitatea de colectare a veniturilor cuvenite bugetelor locale in conditiile prezentului titlu se vor aproba prin ordin comun al ministrului finantelor publice si ministrului administratiei si internelor.

287. (1) Pentru toate cazurile in care se acorda scutiri sau reduceri de impozite si taxe locale, precum si de obligatii de plata accesorii acestora, indiferent de categoria actului normativ prin care s-au stabilit, lege, ordonanta de urgenta/ordonanta/hotarare a Guvernului sau hotarare a autoritatii deliberative a administratiei publice locale, compartimentele de specialitate au obligatia sa intocmeasca borderouri de scaderi.

(2) Anual, intr-o anexa la hotararea privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar se vor inscrie, in mod obligatoriu:

a) facilitatile fiscale acordate in anul fiscal de referinta, pe fiecare din impozitele si taxele locale prevazute la pct. 11 alin. (1), precum si pe fiecare din reglementarile care au stat la baza acordarii facilitatilor respective;

b) sumele inregistrate in evidenta separata a insolvabililor la data de 31 decembrie a anului fiscal de referinta, pe fiecare din impozitele si taxele locale prevazute la pct. 11 alin. (1), precum si pe fiecare an fiscal din cei 5 ani anteriori anului fiscal de referinta;

c) sumele inregistrate in lista de ramasita la data de 31 decembrie a anului fiscal de referinta, pe fiecare din impozitele si taxele locale prevazute la pct. 11 alin. (1), precum si pe fiecare alt venit propriu al bugetului local respectiv.

(3) Prin sintagma anul fiscal de referinta se intelege anul fiscal pentru care se adopta hotararea prevazuta la alin. (2).

Codul fiscal:

Dispozitii tranzitorii

Art. 296. - (1) Pana la data de 31 decembrie 2004, nivelul impozitelor si taxelor prevazute in prezentul titlu este cel stabilit prin hotararile consiliilor locale adoptate in anul 2003 pentru anul 2004, potrivit legii, cu exceptia taxelor prevazute la art. 267, 268 si art. 271.

(2) Pentru anul 2004, nivelul taxelor prevazute la art. 267, 268 si 271 va fi stabilit prin hotarari ale consiliilor locale, adoptate in termen de 45 de zile de la data publicarii prezentului Cod fiscal in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(3) Prevederile art. 258 alin. (6) se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2004, iar prevederile art. 287, incepand cu data de 1 ianuarie 2005.

(4) Taxele speciale adoptate de consiliile locale, pana la data de 31 mai 2003, pentru anul fiscal 2004, care contravin prevederilor art. 282, ii inceteaza valabilitatea la data intrarii in vigoare a prezentului cod.

Norme metodologice:

288. (1) Pentru anul 2004, impozitele si taxele locale, precum si taxele asimilate acestora se datoreaza dupa cum urmeaza:

a) impozitul pe cladiri, in cazul persoanelor fizice, pe baza valorilor impozabile prevazute la cap. II in coloana "Nivelurile stabilite in anul 2003 pentru anul 2004 - art. 296 alin. (1)" din anexa la prezentele norme metodologice, avand in vedere hotararile consiliilor locale adoptate in anul 2003, cu aplicabilitate in anul 2004 si in ceea ce priveste acordarea bonificatiei pentru plata cu anticipatie, precum si a facilitatilor fiscale;

b) impozitul pe cladiri, in cazul persoanelor juridice, pe baza cotelor stabilite prin hotararile consiliilor locale adoptate in anul 2003, cu aplicabilitate in anul 2004;

c) impozitul pe teren, in cazul terenurilor amplasate in intravilan, pe baza nivelurilor prevazute la cap. III in coloana "Nivelurile stabilite in anul 2003 pentru anul 2004 - art. 296 alin. (1)" din anexa la prezentele norme metodologice, avand in vedere hotararile consiliilor locale adoptate in anul 2003, cu aplicabilitate in anul 2004 si in ceea ce priveste acordarea bonificatiei pentru plata cu anticipatie, in cazul persoanelor fizice;

d) impozitul pe teren, in cazul terenurilor amplasate in extravilan, pe baza nivelurilor prevazute la cap. III in coloana "Nivelurile pentru anul 2004" din anexa la prezentele norme metodologice, avand in vedere prevederile art. 296 alin. (3) din Codul fiscal, precum si pe cele ale hotararilor consiliilor locale adoptate in anul 2003, cu aplicabilitate in anul 2004 in ceea ce priveste acordarea bonificatiei pentru plata cu anticipatie, in cazul persoanelor fizice, si a facilitatilor fiscale;

e) taxa asupra mijloacelor de transport, pe baza nivelurilor prevazute la cap. IV in coloana "Nivelurile stabilite in anul 2003 pentru anul 2004 - art. 296 alin. (1)" din anexa la prezentele norme metodologice, avand in vedere hotararile consiliilor locale adoptate in anul 2003, cu aplicabilitate in anul 2004;

f) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, prevazute la art. 267 si 268 din Codul fiscal, pe baza nivelurilor prevazute la cap. V in coloana "Nivelurile pentru anul 2004" din anexa la prezentele norme metodologice, avand in vedere hotararile adoptate de consiliile locale in termenul prevazut la art. 296 alin. (2) din Codul fiscal;

g) taxa pentru serviciile de reclama si publicitate, prevazuta la art. 270 din Codul fiscal, pe baza cotelor stabilite prin hotararile consiliilor locale adoptate in anul 2003, cu aplicabilitate in anul 2004;

h) taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, prevazuta la art. 271 din Codul fiscal, pe baza nivelurilor prevazute la cap. VI in coloana "Nivelurile pentru anul 2004" din anexa la prezentele norme metodologice, avand in vedere hotararile adoptate de consiliile locale in termenul prevazut la art. 296 alin. (2) din Codul fiscal;

i) impozitul pe spectacole, in cazul videotecilor si discotecilor, pe baza nivelurilor prevazute la cap. VII in coloana "Nivelurile pentru anul 2004 - art. 275 alin (2) coroborat cu art. 296 alin. (1)" din anexa la prezentele norme metodologice, avand in vedere hotararile consiliilor locale adoptate in anul 2003, cu aplicabilitate in anul 2004;

j) taxa hoteliera, pe baza cotelor stabilite prin hotararile consiliilor locale adoptate in anul 2003, cu aplicabilitate in anul 2004;

k) alte taxe locale, pe baza nivelurilor prevazute la cap. X in coloana "Nivelurile pentru anul 2004 - art. 283 coroborat cu art. 296 alin. (1)" din anexa la prezentele norme metodologice, avand in vedere hotararile consiliilor locale adoptate in anul 2003, cu aplicabilitate in anul 2004;

l) taxele prevazute la art. 295 alin. (11) din Codul fiscal, pe baza nivelurilor prevazute la pct. II-IV din anexa la prezentele norme metodologice, in coloana "Nivelurile actualizate pentru anul 2004".

(2) In anul 2004, potrivit prevederilor art. 296 alin. (3) din Codul fiscal, majorarea anuala a impozitelor si taxelor locale are la baza hotararile consiliilor locale adoptate in anul 2003, cu aplicabilitate in anul 2004.

(3) Pentru anul 2005, majorarea anuala, stabilita in conditiile art. 287 din Codul fiscal, poate fi adoptata prin hotarari ale autoritatilor deliberative pana la data de 31 mai 2004 si va fi aplicata incepand cu data de 1 ianuarie 2005.

(4) In anul 2004, se aplica scutirile prevazute la art. 284 alin. (4) din Codul fiscal, ca exceptie de la prevederile alin. (1) lit. a) si c).

289. (1) Consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti adopta hotararile prevazute la pct. 288 alin. (1) lit. f) si h) potrivit prevederilor art. 296 alin. (2) din Codul fiscal.

(2) Facilitatile fiscale acordate prin alte acte normative decat cele prevazute in Codul fiscal isi inceteaza aplicabilitatea incepand cu anul 2004.

(3) Prin ordin comun al ministrului finantelor publice si ministrului administratiei si internelor se vor aproba normele metodologice pentru punerea in aplicare a reglementarilor privind taxele judiciare de timbru si taxele extrajudiciare.

(4) Nivelurile impozitelor si taxelor locale pentru anul 2005 se vor stabili avandu-se in vedere nivelurile stabilite pentru anul 2004, prevazute in anexa la prezentele norme metodologice, indexate/ajustate/actualizate prin hotarare a Guvernului, potrivit prevederilor art. 292 din Codul fiscal, pentru a reflecta rata estimata a inflatiei pentru anul 2005, exclusiv majorarea anuala prevazuta la art. 287 din Codul fiscal.

(5) Bonificatia pentru plata cu anticipatie a taxei asupra mijloacelor de transport, potrivit prevederilor art. 265 alin. (2) din Codul fiscal, se va stabili in luna mai a anului 2004, cu aplicabilitate in anul 2005.

---------------

Alin. (3) al punctului 289 din Normele metodologice de aplicare a art. 296 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost modificat de pct. 84 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

290. Impozitele si taxele locale instituite prin reglementari anterioare intrarii in vigoare a Codului fiscal se urmaresc pe perioada de prescriptie, avandu-se in vedere reglementarile respective.

290^1. (1) Nivelurile impozitelor si taxelor locale pentru anii 2007, 2008 si 2009 se vor stabili avandu-se in vedere nivelurile stabilite pentru anul 2007, in anexa la hotararea Guvernului adoptata in conditiile art. III din Legea nr. 343/2006.

(2) Pentru anii fiscali 2008 si 2009, Consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti adopta hotarari privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, pana la data de 31 mai a anului precedent si vor fi aplicate incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.

---------------

Punctul 290^1 din Normele metodologice de aplicare a art. 296 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost introdus de pct. 85 al lit. H a art. I din HOTARAREA nr. 1.861 din 21 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.044 din 29 decembrie 2006.

*T*

ANEXA

------

la normele metodologice de aplicare

--------------------------------------

a prevederilor titlului IX din Codul fiscal

--------------------------------------------

Anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscal a fost inlocuita cu anexa la

HOTARAREA nr. 783 din 19 mai 2004 , publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 28 mai 2004.

Anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscal a fost inlocuita cu anexa la HOTARAREA nr. 797 din 14 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 10 august 2005.

Anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscal a fost inlocuita cu anexa la HOTARAREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.

TABLOUL CUPRINZAND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM SI AMENZILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2007

I. CODUL FISCAL - TITLUL IX- Impozite si taxe locale

VALORILE IMPOZABILE PREVAZUTE LA ART. 251 ALIN. (3), IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE CARE CONSTAU INTR-O ANUMITA SUMA IN LEI SI CARE SE INDEXEAZA/AJUSTEAZA ANUAL, IN CONDITIILE ART. 292 SI RESPECTIV ART. 295 ALIN. (12), PRECUM SI AMENZILE CARE SE ACTUALIZEAZA POTRIVIT ART. 294 ALIN. (7)

┌┐

│ CAPITOLUL II - IMPOZITUL SI TAXA*) PE CLADIRI │

├┤

│ VALORILE IMPOZABILE │

│ pe metru patrat de suprafata construita desfasurata │

│ la cladiri, in cazul persoanelor fizice │

│ │

│ Art. 251 alin. (3) │

├┬┬┤

│ │ NIVELURILE │ NIVELURILE │

│ │ INDEXATE PENTRU │APLICABILE IN ANUL │

│ │ ANUL 2006 │ FISCAL 2007 │

│ ├┼┤

│ │Valoarea impozabila│Valoarea impozabila│

│ Tipul cladirii │ - lei/mp- │ - lei/mp- │

│ │ │ │

│ ├┬┼┬┤

│ │Cu insta-│ Fara │Cu insta-│ Fara │

│ │latii de │instala- │latii de │instala- │

│ │apa, ca- │tii de │apa, ca- │tii de │

│ │nalizare,│apa, ca- │nalizare,│apa, ca- │

│ │electrice│nalizare,│electrice│nalizare,│

│ │si │electri- │si │electri- │

│ │incalzire│citate │incalzire│citate │

│ │[conditii│sau │[conditii│sau │

│ │cumulati-│incalzire│cumulati-│incalzire│

│ │ve] │ │ve] │ │

├┼┼┼┼┤

│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├┼┼┼┼┤

│1. Cladiri cu pereti sau cadre din │ 669 │ 397 │ x │ x │

│beton armat, din caramida arsa, piatra│ │ │ │ │

│naturala sau alte materiale asemana- │ │ │ │ │

│toare │ │ │ │ │

├┼┼┼┼┤

│2. Cladiri cu pereti din lemn, carami-│ 182 │ 114 │ x │ x │

│ da nearsa, paianta, valatuci, sipci │ │ │ │ │

│sau alte materiale asemanatoare │ │ │ │ │

├┼┼┼┼┤

│3. Constructii anexe corpului princi- │ 114 │ 102 │ x │ x │

│ pal al unei cladiri, avand peretii │ │ │ │ │

│ din beton, caramida arsa, piatra sau │ │ │ │ │

│ alte materiale asemanatoare │ │ │ │ │

├┼┼┼┼┤

│4. Constructii anexe corpului princi- │ 68 │ 45 │ x │ x │

│ pal al unei cladiri, avand peretii │ │ │ │ │

│ din lemn, caramida nearsa, valatuci, │ │ │ │ │

│ sipci sau alte materiale asemanatoare│ │ │ │ │

├┼┼┼┼┤

│A. Cladire cu cadre din beton armat │ x │ x │ 669 │ 397 │

│sau cu pereti exteriori din caramida │ │ │ │ │

│arsa sau din orice alte materiale │ │ │ │ │

│rezultate in urma unui tratament │ │ │ │ │

│termic si/sau chimic │ │ │ │ │

├┼┼┼┼┤

│B. Cladire cu peretii exteriori din │ x │ x │ 182 │ 114 │

│lemn, din piatra naturala, din │ │ │ │ │

│caramida nearsa, din valatuci sau din │ │ │ │ │

│orice alte materiale nesupuse unui │ │ │ │ │

│tratament termic si/sau chimic │ │ │ │ │

├┼┼┼┼┤

│C. Cladire-anexa cu cadre din beton │ x │ x │ 114 │ 102 │

│armat sau cu pereti exteriori din │ │ │ │ │

│caramida arsa sau din orice alte │ │ │ │ │

│materiale rezultate in urma unui │ │ │ │ │

│tratament termic si/sau chimic │ │ │ │ │

├┼┼┼┼┤

│D. Cladire-anexa cu peretii exteriori │ x │ x │ 68 │ 45 │

│din lemn, din piatra naturala, din │ │ │ │ │

│caramida nearsa, din valatuci sau din │ │ │ │ │

│orice alte materiale nesupuse unui │ │ │ │ │

│tratament termic si/sau chimic │ │ │ │ │

├┴┴┴┴┤

│ *) Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, pentru cladirile proprietate publica│

│sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, │

│concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, │

│persoanelor juridice, se stabileste taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina │

│fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare │

│sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri. │

├┤

│ CAPITOLUL III - IMPOZITUL SI TAXA*) PE TEREN │

├┤

│ │

│ IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN - │

│ TERENURI CU CONSTRUCTII │

│ Art. 258 alin. (2) │

├┬┬┤

│ │ NIVELURILE INDEXATE PENTRU │ NIVELURILE APLICABILE │

│ Zona │ ANUL 2006 │ IN ANUL FISCAL 2007 │

│ in │ - lei/ha**) - │ - lei/ha**) - │

│ ca- ├┼┤

│ drul │Nivelurile impozitului, pe ranguri │Nivelurile impozitului/taxei, pe │

│ lo- │ de localitati │ ranguri de localitati │

│ ca- ├┬┬┬┬┬┼┬┬┬┬┬┤

│ li- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ta- │ 0 │ I │ II │ III │ IV │ V │ 0 │ I │ II │ III │ IV │ V │

│ tii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤

│ A │7.404│6.148│5.401│4.681│ 636 │ 509 │7.404│6.148│5.401│4.681│ 636 │ 509│

├┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤

│ B │6.148│4.648│3.768│3.180│ 509 │ 382 │6.148│4.648│3.768│3.180│ 509 │ 382│

├┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤

│ C │4.648│3.180│2.385│1.511│ 382 │ 254 │4.648│3.180│2.385│1.511│ 382 │ 254│

├┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤

│ D │3.180│1.511│1.261│ 880 │ 249 │ 127 │3.180│1.511│1.261│ 880 │ 249 │ 127│

├┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┤

│ │

│ IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN │

│ - ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINTA DECAT CEA │

│ DE TERENURI CU CONSTRUCTII - │

│ Art. 258 alin. (4) │

├┬┬┬┤

│ Nr. │ Zona │ NIVELURILE INDEXATE │ NIVELURILE APLICABILE │

│ crt.│ │ PENTRU ANUL 2006 │ IN ANUL FISCAL 2007 │

│ │ │ │ │

│ │ │ - lei/ha**) -│ Zona - lei/ha - │

│ │Categoria ├┬┬┬┼┬┬┬┤

│ │de folosinta │ Zona│ Zona│ Zona│ Zona│ │ │ │ │

│ │ │ A │ B │ C │ D │ A │ B │ C │ D │

├┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤

│ 1 │Teren arabil │ 20 │ 15 │ 13 │ 11 │ 20 │ 15 │ 13 │ 11 │

├┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤

│ 2 │Pasune │ 15 │ 13 │ 11 │ 9 │ 15 │ 13 │ 11 │ 9 │

├┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤

│ 3 │Faneata │ 15 │ 13 │ 11 │ 9 │ 15 │ 13 │ 11 │ 9 │

├┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤

│ 4 │Vie │ 33 │ 25 │ 20 │ 13 │ 33 │ 25 │ 20 │ 13 │

├┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤

│ 5 │Livada │ 38 │ 33 │ 25 │ 20 │ 38 │ 33 │ 25 │ 20 │

├┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤

│ 6 │Padure sau alt │ 20 │ 15 │ 13 │ 11 │ 20 │ 15 │ 13 │ 11 │

│ │teren cu vegetatie │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │forestiera │ │ │ │ │ │ │ │ │

├┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤

│ 7 │Terenuri cu ape │ 11 │ 9 │ 6 │ x │ 11 │ 9 │ 6 │ x │

├┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤

│ 8 │Drumuri si cai ferate │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

├┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤

│ 9 │Neproductiv │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

├┴┴┴┴┴┴┴┴┴┤

│ *) Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publica│

│sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, │

│concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, se │

│stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, │

│locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz,│

│in conditii similare impozitului pe teren. │

│ **) In cazul impozitului pe terenurile amplasate in intravilan pentru a nu │

│majora sau diminua, dupa caz, nivelurile respective, ca efect al rotunjirilor │

│la a doua zecimala in urma conversiei generata de aplicarea Legii nr. 348/2004│

│privind denominarea monedei nationale, s-a procedat la raportarea nivelurilor │

│impozitului pe teren in lei/ha, tinand seama de faptul ca 1 mp = 0,0001 ha. │

├┤

│ IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN │

│ │

│ Art. 258 alin. (6) - lei/ha - │

├┬┬┬┤

│ Nr. │ Zona │ NIVELURILE INDEXATE │ NIVELURILE APLICABILE │

│ crt.│ │ PENTRU ANUL 2006 │ IN ANUL FISCAL 2007 │

│ │ ├┼┤

│ │ │ │ │

│ │Categoria de folosinta│ Zona │ Zona │

├┼┼┬┬┬┼┬┬┬┤

│ 0 │ 1 │ A │ B │ C │ D │ A │ B │ C │ D │

├┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤

│ 1 │Teren cu constructii │ 22 │ 20 │ 18 │ 16 │ 22 │ 20 │ 18 │ 16 │

├┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤

│ 2 │Arabil │ 36 │ 34 │ 32 │ 30 │ 36 │ 34 │ 32 │ 30 │

├┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤

│ 3 │Pasune │ 20 │ 18 │ 16 │ 14 │ 20 │ 18 │ 16 │ 14 │

├┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤

│ 4 │Faneata │ 20 │ 18 │ 16 │ 14 │ 20 │ 18 │ 16 │ 14 │

├┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤

│ 5 │Vie pe rod, alta decat│ 40 │ 38 │ 36 │ 34 │ 40 │ 38 │ 36 │ 34 │

│ │cea prevazuta la nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │crt. 5.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤

│ 5.1 │Vie pana la intrarea │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │pe rod │ │ │ │ │ │ │ │ │

├┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤

│ 6 │Livada pe rod, alta │ 40 │ 38 │ 36 │ 34 │ 40 │ 38 │ 36 │ 34 │

│ │decat cea prevazuta la│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │nr. crt. 6.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤

│ 6.1 │Livada pana la │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │intrarea pe rod │ │ │ │ │ │ │ │ │

├┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤

│ 7 │Padure sau alt teren │ 12 │ 10 │ 8 │ 6 │ 12 │ 10 │ 8 │ 6 │

│ │cu vegetatie │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │forestiera cu exceptia│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │celui prevazut la │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │nr. crt. 7.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │

├┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤

│ 7.1 │Padure in varsta de │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

│ │pana la 20 de ani si │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │padure cu rol de │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │protectie │ │ │ │ │ │ │ │ │

├┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤

│ 8 │Teren cu apa, altul │ 4 │ 3 │ 2 │ 1 │ 4 │ 3 │ 2 │ 1 │

│ │decat cel cu amenajari│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │piscicole │ │ │ │ │ │ │ │ │

├┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤

│ 8.1 │Teren cu amenajari │ 24 │ 22 │ 20 │ 18 │ 24 │ 22 │ 20 │ 18 │

│ │piscicole │ │ │ │ │ │ │ │ │

├┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤

│ 9 │Drumuri si cai ferate │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

├┼┼┼┼┼┼┼┼┼┤

│ 10 │Teren neproductiv │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │

├┴┴┴┴┴┴┴┴┴┤

│ *) Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publica│

│sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, │

│concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, se │

│stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, │

│locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa │

│caz, in conditii similare impozitului pe teren. │

├┤

│ CAPITOLUL IV - TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT/IMPOZITUL PE │

│ MIJLOACELE DE TRANSPORT*) │

├┤

│Art. 263 alin. (2) │

├┬┬┤

│ │ NIVELURILE │ NIVELURILE │

│ Mijloc de transport cu tractiune │ INDEXATE PENTRU │ APLICABILE IN ANUL │

│ mecanica │ ANUL 2006 │ FISCAL 2007 │

├┼┼┤

│ │ │Suma, in lei, pentru│

│ │ valoarea taxei │fiecare grupa de │

│ │ - lei/500cmc sau │200 cmc sau fractiu-│

│ │ fractiune - │ne din aceasta │

├┼┼┤

│ Autoturisme cu capacitatea │ 7 │ x │

│ cilindrica de pana la 2.000 cmc, │ │ │

│ inclusiv │ │ │

├┼┼┤

│ Autoturisme cu capacitatea │ │ │

│ cilindrica de peste 2.000 cmc │ 9 │ x │

├┼┼┤

│ Autobuze, autocare, microbuze │ 15 │ x │

├┼┼┤

│ Alte vehicule cu tractiune │ │ │

│ mecanica cu masa totala maxima │ 16 │ x │

│ autorizata de pana la 12 t inclusiv│ │ │

├┼┼┤

│ Tractoare inmatriculate │ 10 │ x │

├┼┼┤

│ Motociclete, motorete si │ │ │

│ scutere │ 4 │ x │

├┴┴┤

│ *) Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, sintagma "impozitul pe mijloacele de │

│transport" inlocuieste sintagma "taxa asupra mijloacelor de transport" │

├┬┬┤

│ Tipuri de autovehicule │ x │ x │

├┼┼┤

│1. Motorete, scutere, motociclete │ x │ 7 │

│si autoturisme cu capacitatea │ │ │

│cilindrica de pana la 1600 cmC │ │ │

│inclusiv │ │ │

├┼┼┤

│2. Autoturisme cu capacitatea │ x │ 15 │

│cilindrica intre 1601 cmc si │ │ │

│2000 cmc inclusiv │ │ │

├┼┼┤

│3. Autoturisme cu capacitatea │ x │ 30 │

│cilindrica intre 2001 cmc si │ │ │

│2600 cmc inclusiv │ │ │

├┼┼┤

│4. Autoturisme cu capacitatea │ x │ 60 │

│cilindrica intre 2601 cmc si │ │ │

│3000 cmc inclusiv │ │ │

├┼┼┤

│5. Autoturisme cu capacitatea │ x │ 120 │

│cilindrica peste 3001 cmc │ │ │

├┼┼┤

│6 Autobuze, autocare, microbuze │ x │ 20 │

├┼┼┤

│7. Alte autovehicule cu masa totala │ x │ 25 │

│maxima autorizata de pana la 12 tone│ │ │

│inclusiv, precum si autoturismele │ │ │

│de teren din productie interna │ │ │

├┼┼┤

│8. Tractoare inmatriculate │ x │ 15 │

├┴┴┤

│ Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone │

│ │

│ Art. 263 alin. (4) si art. 292 alin. (3)*) │

├┬┬┤

│ │ NIVELURILE │ NIVELURILE │

│ Numarul axelor si masa totala │ INDEXATE PENTRU │APLICABILE IN ANUL │

│ maxima autorizata │ ANUL 2006 │ FISCAL 2007 │

│ ├┼┤

│ │ Taxa, in lei │Impozitul, in lei │

│ ├┬┼┬┤

│ │Vehicule │Vehicule │Vehicule │ │

│ │cu sistem │cu alt │cu sistem │Vehicule │

│ │de suspen-│sistem de│de suspen-│cu alt │

│ │sie pneu- │suspensie│sie pneuma│sistem de│

│ │matica sau│ │tica sau │suspensie│

│ │un echiva-│ │un echiva-│ │

│ │lent │ │lent │ │

│ │recunoscut│ │recunoscut│ │

├┼┼┼┼┤

│ I. Vehicule cu doua axe │ x │ x │ x │ x │

├┼┼┼┼┤

│ 1. Masa peste 12 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │

│ de 13 t │ 100 │ 110 │ 100 │ 110 │

├┼┼┼┼┤

│ 2. Masa peste 13 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │

│ de 14 t │ 110 │ 167 │ 110 │ 218 │

├┼┼┼┼┤

│ 3. Masa peste 14 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │

│ de 15 t │ 167 │ 235 │ 218 │ 307 │

├┼┼┼┼┤

│ 4. Masa peste 15 t │ 235 │ 533 │ 307 │ 694 │

├┼┼┼┼┤

│ II. Vehicule cu trei axe │ x │ x │ x │ x │

├┼┼┼┼┤

│ 1. Masa peste 15 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │

│ de 17 t │ 110 │ 120 │ 110 │ 137 │

├┼┼┼┼┤

│ 2. Masa peste 17 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │

│ de 19 t │ 120 │ 216 │ 137 │ 281 │

├┼┼┼┼┤

│ 3. Masa peste 19 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │

│ de 21 t │ 216 │ 280 │ 281 │ 365 │

├┼┼┼┼┤

│ 4. Masa peste 21 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │

│ de 23 t │ 280 │ 432 │ 365 │ 563 │

├┼┼┼┼┤

│ 5. Masa peste 23 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │

│ de 25 t │ 432 │ 671 │ 563 │ 874 │

├┼┼┼┼┤

│ 6. Masa peste 25 t │ 432 │ 671 │ 563 │ 874 │

├┼┼┼┼┤

│ III. Vehicule cu patru axe │ x │ x │ x │ x │

├┼┼┼┼┤

│ 1. Masa peste 23 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │

│ de 25 t │ 280 │ 284 │ 365 │ 370 │

├┼┼┼┼┤

│ 2. Masa peste 25 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │

│ de 27 t │ 284 │ 443 │ 370 │ 578 │

├┼┼┼┼┤

│ 3. Masa peste 27 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │

│ de 29 t │ 443 │ 704 │ 578 │ 917 │

├┼┼┼┼┤

│ 4. Masa peste 29 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │

│ de 31 t │ 704 │1.044 │ 917 │1.361 │

├┼┼┼┼┤

│ 5. Masa peste 31 t │ 704 │1.044 │ 917 │1.361 │

├┴┴┴┴┤

│ Combinatii de autovehicule (autovehicule │

│ articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa │

│ cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone │

│ Art. 263 alin. (5) si art. 292 alin. (3)*) │

├┬┬┤

│ │ NIVELURILE │ NIVELURILE │

│ Numarul axelor si masa totala │ INDEXATE PENTRU │APLICABILE IN ANUL │

│ maxima autorizata │ ANUL 2006 │ FISCAL 2007 │

│ ├┼┤

│ │ Taxa, in lei │Impozitul, in lei │

│ ├┬┼┬┤

│ │Axa/axe │Axa/Axe │Axa/axe │Axa/Axe │

│ │motoare cu│motoare │motoare cu│motoare │

│ │suspensie │cu alt │suspensie │cu alt │

│ │pneumatica│sistem de│pneumatica│sistem de│

│ │sau un │suspensie│sau un │suspensie│

│ │echivalent│ │echivalent│ │

│ │recunoscut│ │recunoscut│ │

├┼┼┼┼┤

│ I. Vehicule cu 2+1 axe │ X │ X │ X │ X │

├┼┼┼┼┤

│ 1. Masa peste 12 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │

│ de 14 t │ 100 │ 110 │ 100 │ 110 │

├┼┼┼┼┤

│ 2. Masa peste 14 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │

│ de 16 t │ 110 │ 120 │ 110 │ 120 │

├┼┼┼┼┤

│ 3. Masa peste 16 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │

│ de 18 t │ 120 │ 130 │ 120 │ 130 │

├┼┼┼┼┤

│ 4. Masa peste 18 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │

│ de 20 t │ 130 │ 140 │ 130 │ 140 │

├┼┼┼┼┤

│ 5. Masa peste 20 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │

│ de 22 t │ 140 │ 150 │ 140 │ 190 │

├┼┼┼┼┤

│ 6. Masa peste 22 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │

│ de 23 t │ 150 │ 189 │ 190 │ 246 │

├┼┼┼┼┤

│ 7. Masa peste 23 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │

│ de 25 t │ 189 │ 340 │ 246 │ 443 │

├┼┼┼┼┤

│ 8. Masa peste 25 t │ 340 │ 597 │ 443 │ 778 │

├┼┼┼┼┤

│ II. Vehicule cu 2+2 axe │ x │ x │ x │ x │

├┼┼┼┼┤

│ 1. Masa peste 23 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │

│ de 25 t │ 120 │ 136 │ 120 │ 177 │

├┼┼┼┼┤

│ 2. Masa peste 25 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │

│ de 26 t │ 136 │ 224 │ 177 │ 291 │

├┼┼┼┼┤

│ 3. Masa peste 26 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │

│ de 28 t │ 224 │ 329 │ 291 │ 428 │

├┼┼┼┼┤

│ 4. Masa peste 28 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │

│ de 29 t │ 329 │ 397 │ 428 │ 517 │

├┼┼┼┼┤

│ 5. Masa peste 29 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │

│ de 31 t │ 397 │ 651 │ 517 │ 849 │

├┼┼┼┼┤

│ 6. Masa peste 31 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │

│ de 33 t │ 651 │ 904 │ 849 │ 1178 │

├┼┼┼┼┤

│ 7. Masa peste 33 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │

│ de 36 t │ 904 │ 1373 │ 1178 │ 1789 │

├┼┼┼┼┤

│ 8. Masa peste 36 t │ 904 │ 1373 │ 1178 │ 1789 │

├┼┼┼┼┤

│ III. Vehicule cu 2+3 axe │ x │ x │ x │ x │

├┼┼┼┼┤

│ 1. Masa peste 36 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │

│ de 38 t │ 719 │ 1001 │ 938 │ 1305 │

├┼┼┼┼┤

│ 2. Masa peste 38 t │ 1001 │ 1361 │ 1305 │ 1774 │

├┼┼┼┼┤

│ IV. Vehicule cu 3+2 axe │ x │ x │ x │ x │

├┼┼┼┼┤

│ 1. Masa peste 36 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │

│ de 38 t │ 636 │ 883 │ 829 │ 1150 │

├┼┼┼┼┤

│ 2. Masa peste 38 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │

│ de 40 t │ 883 │ 1221 │ 1150 │ 1591 │

├┼┼┼┼┤

│ 3. Masa peste 40 t │ 1221 │ 1806 │ 1591 │ 2354 │

├┼┼┼┼┤

│ V. Vehicule cu 3+3 axe │ x │ x │ x │ x │

├┼┼┼┼┤

│ 1. Masa peste 36 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │

│ de 38 t │ 362 │ 437 │ 471 │ 570 │

├┼┼┼┼┤

│ 2. Masa peste 38 t, dar nu mai mult│ │ │ │ │

│ de 40 t │ 437 │ 653 │ 570 │ 851 │

├┼┼┼┼┤

│ 3. Masa peste 40 t │ 653 │ 1040 │ 851 │ 1356 │

├┴┴┴┴┤

│ Art. 263 alin. (6) Remorci, semiremorci sau rulote │

├┬┬┤

│ │ NIVELURILE │ NIVELURILE │

│ Masa totala maxima autorizata │ INDEXATE PENTRU │APLICABILE IN ANUL │

│ │ ANUL 2006 │ FISCAL 2007 │

│ ├┼┤

│ │ Taxa, in lei │Impozitul, in lei │

├┼┼┤

│ a) Pana la 1 tona inclusiv │ 7 │ 7 │

├┼┼┤

│ b) Peste 1 t, dar nu mai mult │ 24 │ 24 │

│ de 3 t │ │ │

├┼┼┤

│ c) Peste 3 t, dar nu mai mult │ 37 │ 37 │

│ de 5 t │ │ │

├┼┼┤

│ d) Peste 5 tone │ 46 │ 46 │

├┴┴┤

│ Art. 263 alin. (7) Mijloace de transport pe apa │

├┬┬┤

│ 1. Luntre, barci fara motor, │ 13 │ X │

│ scutere de apa, folosite pentru uz│ │ │

│ si agrement personal │ │ │

├┼┼┤

│ 2. Barci fara motor, folosite in │ │ │

│ alte scopuri │ 38 │ X │

├┼┼┤

│ 3. Barci cu motor │ 75 │ X │

├┼┼┤

│ 4. Bacuri, poduri plutitoare │ 627 │ X │

├┼┼┤

│ 5. Salupe │ 376 │ X │

├┼┼┤

│ 6. Iahturi │ 1882 │ X │

├┼┼┤

│ 7. Remorchere si impingatoare: │ X │ X │

├┼┼┤

│ a) Pana la 500 CP inclusiv │ 376 │ X │

├┼┼┤

│ b) Peste 500 CP, dar nu peste │ 627 │ X │

│ 2.000 CP │ │ │

├┼┼┤

│ c) Peste 2000 CP, dar nu peste │ 1004 │ X │

│ 4.000 CP │ │ │

├┼┼┤

│ d) Peste 4.000 CP │ 1505 │ X │

├┼┼┤

│ 8. Vapoare - pentru fiecare │ │ │

│ 1.000 tdw sau fractiune din │ │ │

│ acesta │ 126 │ X │

├┼┼┤

│ 9. Ceamuri, slepuri si barje │ X │ X │

│ fluviale: │ │ │

├┼┼┤

│ a) Cu capacitatea de incarcare │ 126 │ X │

│ pana la 1.500 tone inclusiv │ │ │

├┼┼┤

│ b) Cu capacitatea de incarcare de │ 188 │ X │

│ peste 1.500 tone, dar nu peste │ │ │

│ 3.000 tone │ │ │

├┼┼┤

│ c) Cu capacitatea de incarcare de │ 314 │ X │

│ peste 3.000 tone │ │ │

├┼┼┤

│ 1. Luntre, barci fara motor, │ X │ 15 │

│ folosite pentru pescuit si uz │ │ │

│ personal │ │ │

├┼┼┤

│ 2. Barci fara motor, folosite in │ │ │

│ alte scopuri │ X │ 40 │

├┼┼┤

│ 3. Barci cu motor │ X │ 150 │

├┼┼┤

│ 4. Nave de sport si agrement*) │ X │ intre 0 si 800 │

├┼┼┤

│ 5. Scutere de apa │ X │ 150 │

├┼┼┤

│ 6. Remorchere si impingatoare: │ X │ X │

├┼┼┤

│ a) Pana la 500 CP inclusiv │ X │ 400 │

├┼┼┤

│ b) Peste 500 CP si pana la │ X │ 650 │

│ 2.000 CP, inclusiv │ │ │

├┼┼┤

│ c) Peste 2000 CP si pana la │ X │ 1.000 │

│ 4.000 CP, inclusiv │ │ │

├┼┼┤

│ d) Peste 4.000 CP │ X │ 1.600 │

├┼┼┤

│ 7. Vapoare - pentru fiecare │ │ │

│ 1.000 tdw sau fractiune din │ │ │

│ acesta │ X │ 130 │

├┼┼┤

│ 8. Ceamuri, slepuri si barje │ X │ X │

│ fluviale: │ │ │

├┼┼┤

│ a) Cu capacitatea de incarcare │ X │ 130 │

│ pana la 1.500 tone, inclusiv │ │ │

├┼┼┤

│ b) Cu capacitatea de incarcare de │ X │ 200 │

│ peste 1.500 tone, si pana la │ │ │

│ 3.000 tone, inclusiv │ │ │

├┼┼┤

│ c) Cu capacitatea de incarcare de │ X │ 350 │

│ peste 3.000 tone │ │ │

├┴┴┤

│*) Criteriile de stabilire a cuantumului impozitului vor fi prevazute in │

│normele metodologice de aplicare a prezentului cod. │

├┤

│ CAPITOLUL V - TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, │

│ AVIZELOR SI A AUTORIZATIILOR │

├┬┬┬┤

│ │ Taxa pentru │ │ │

│ Art. 267 alin. (1) │ eliberarea │ │ │

│ │certificatului │ │ NIVELURILE │

│ │de urbanism, │ NIVELURILE │ APLICABILE IN ANUL │

│ │in mediu urban │ INDEXATE PENTRU │ FISCAL 2007 │

│┴┤ ANUL 2006 │ │

│ Suprafata pentru care se obtine ├┼┤

│ certificatul de urbanism │ Taxa, in lei │ Taxa, in lei │

├┼┼┤

│ a) Pana la 150 mp inclusiv │ 3 - 4 │ 3 - 4 │

├┼┼┤

│ b) Intre 151 si 250 mp inclusiv │ 4 - 5 │ 4 - 5 │

├┼┼┤

│ c) Intre 251 si 500 mp inclusiv │ 5 - 7 │ 5 - 7 │

├┼┼┤

│ d) Intre 501 si 750 mp inclusiv │ 7 - 8 │ 7 - 8 │

├┼┼┤

│ e) Intre 751 si 1.000 mp inclusiv│ 8 - 10 │ 8 - 10 │

├┼┼┤

│ f) Peste 1.000 mp │ 10+0,01 lei/mp │ 10+0,01 lei/mp │

│ │ pentru fiecare mp │ pentru fiecare mp │

│ │ care depaseste │ care depaseste │

│ │ 1.000 mp │ 1.000 mp │

├┼┼┤

│ Art. 267 alin. (4) │ intre 0 si 6 │ intre 0 si 6 │

│ Taxa pentru eliberarea autorizatiei│ inclusiv, pentru │ inclusiv, pentru │

│ de foraje sau excavari │ fiecare mp afectat │ fiecare mp afectat │

├┼┼┤

│ Art. 267 alin. (7) │ intre 0 si 6 │ intre 0 si 6 │

│ Taxa pentru eliberarea autorizatiei│ inclusiv, pentru │ inclusiv, pentru │

│ de construire pentru chioscuri, │ fiecare mp │ fiecare mp │

│ tonete, cabine, spatii de │de suprafata ocupata│de suprafata ocupata│

│ expunere, situate pe caile si in │ de constructie │ de constructie │

│ spatiile publice, precum si │ │ │

│ pentru amplasarea corpurilor si a │ │ │

│ panourilor de afisaj, a firmelor │ │ │

│ si reclamelor │ │ │

├┼┼┤

│ Art. 267 alin. (11) │ intre 0 si 9, │ intre 0 si 9, │

│ Taxa pentru eliberarea unei │ inclusiv, pentru │ inclusiv, pentru │

│ autorizatii privind lucrarile │ fiecare racord │ fiecare racord │

│ de racorduri si bransamente la │ │ │

│ retele publice de apa, │ │ │

│ canalizare, gaze, termice, │ │ │

│ energie electrica, telefonie si │ │ │

│ televiziune prin cablu │ │ │

├┼┼┤

│ Art. 267 alin. (12) │ intre 0 si 11, │ intre 0 si 11, │

│ Taxa pentru avizarea certifica- │ inclusiv │ inclusiv │

│ tului de urbanism de catre comisia│ │ │

│ de urbanism si amenajarea terito- │ │ │

│ riului, de catre primari sau │ │ │

│ de structurile de specialitate │ │ │

│ din cadrul consiliului judetean │ │ │

├┼┼┤

│ Art. 267 alin. (13) │ intre 0 si 7, │ intre 0 si 7, │

│ Taxa pentru eliberarea certifica- │ inclusiv │ inclusiv │

│ tului de nomenclatura stradala │ │ │

│ si adresa │ │ │

├┼┼┤

│ Art. 268 alin. (1) │ │ │

│ Taxa pentru eliberarea unei │ │ │

│ autorizatii pentru desfasurarea │ │ │

│ unei activitati economice: │ │ │

├┼┼┤

│ 1. in mediul rural │intre 0 si 11, │intre 0 si 11, │

│ │inclusiv │inclusiv │

├┼┼┤

│ 2. in mediul urban │ intre 0 si 57, │ intre 0 si 57 │

│ │ inclusiv │ inclusiv │

├┼┼┤

│ Art. 268 alin. (2) │ intre 0 si 14, │ intre 0 si 14, │

│ Taxa pentru eliberarea autoriza- │ inclusiv │ inclusiv │

│ tiilor de functionare │ │ │

├┼┼┤

│ Art. 268 alin. (3) │ intre 0 si 23, │ intre 0 si 23, │

│ Taxa pentru eliberarea de copii │ inclusiv, pentru │ inclusiv, pentru │

│ heliografice de pe planuri │ fiecare mp sau │ fiecare mp sau │

│ cadastrale sau de pe alte asemenea│ fractiune de mp │ fractiune de mp │

│ planuri, detinute de consiliile │ │ │

│ locale │ │ │

├┼┼┤

│ Art. 268 alin. (4) │ intre 0 si 57, │ intre 0 si 57, │

│ Taxa pentru eliberarea certifica- │ inclusiv │ inclusiv │

│ tului de producator │ │ │

├┼┼┤

│ Art. 268 alin. (5) │ x │ intre 0 si 3000, │

│ Taxa pentru eliberarea/vizarea │ │ inclusiv │

│ anuala a autorizatiei privind │ │ │

│ desfasurarea activitatii de │ │ │

│ alimentatie publica │ │ │

├┴┴┤

│ CAPITOLUL VI - │

│ TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE │

├┬┬┤

│ │ │ NIVELURILE APLI- │

│ Art. 271 alin. (2) │NIVELURILE INDEXATE │CABILE PENTRU ANUL │

│ Taxa pentru afisaj in scop de │PENTRU ANUL 2006 │ FISCAL 2007 │

│ reclama si publicitate ├┼┤

│ │- lei/mp sau │ - lei/mp sau │

│ │ fractiune de mp - │ fractiune de mp - │

├┼┼┤

│ a) in cazul unui afisaj situat in │ intre 0 si 23, │ intre 0 si 23, │

│ locul in care persoana deruleaza │ inclusiv │ inclusiv │

│ o activitate economica │ │ │

├┼┼┤

│ b) in cazul oricarui alt panou, │ intre 0 si 17, │ intre 0 si 17, │

│ afisaj sau structura de afisaj │ inclusiv │ inclusiv │

│ pentru reclama si publicitate │ │ │

├┴┴┤

│ CAPITOLUL VII - IMPOZITUL PE SPECTACOLE │

├┬┬┤

│Art. 275 alin. (2) │ │ NIVELURILE │

│ │NIVELURILE INDEXATE │ APLICABILE PENTRU │

│ Manifestarea artistica sau │ PENTRU ANUL 2006 │ ANUL FISCAL 2007 │

│ activitatea distractiva: ├┼┤

│ │ - lei/mp - │ - lei/mp - │

├┼┼┤

│ a) in cazul videotecilor │ intre 0 si 1, │ intre 0 si 1, │

│ │ inclusiv │ inclusiv │

├┼┼┤

│ b) in cazul discotecilor │ intre 0 si 2, │ intre 0 si 2, │

│ │ inclusiv │ inclusiv │

├┴┴┤

│ CAPITOLUL XIII - SANCTIUNI │

├┤

│ LIMITELE MINIME Si MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE │

├┬┬┤

│ │NIVELURILE ACTUALIZATE │NIVELURILE ACTUALIZATE │

│ │PENTRU ANUL 2006 │PENTRU ANUL 2007 │

│ ├┼┤

│Art. 294 alin. (3)│Contraventia prevazuta la alin.│Contraventia prevazuta la │

│ │(2) lit. a) se sanctioneaza cu │alin. (2) lit. a) se │

│ │amenda de la 60 de lei la │sanctioneaza cu amenda de │

│ │110 lei, iar cea de la lit. b) │la 50 de lei la 200 de lei,│

│ │cu amenda de la 110 lei │iar cele de la lit. b)-d) │

│ │la 340 de lei. │cu amenda de la 200 de lei │

│ │ │la 500 de lei. │

├┼┼┤

│Art. 294 alin. (4)│Incalcarea normelor tehnice │Incalcarea normelor tehnice│

│ │privind tiparirea, │privind tiparirea, │

│ │inregistrarea, vanzarea, │inregistrarea, vanzarea, │

│ │evidenta si gestionarea, dupa │evidenta si gestionarea, │

│ │caz, a abonamentelor si a │dupa caz, a abonamentelor │

│ │biletelor de intrare la │si a biletelor de intrare │

│ │spectacole constituie │la spectacole constituie │

│ │contraventie si se sanctioneaza│contraventie si se │

│ │cu amenda de la 230 de lei │sanctioneaza cu amenda de │

│ │la 1.130 de lei. │la 230 de lei la 1.130 de │

│ │ │lei. │

├┴┴┤

│ LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE │

├┬┬┤

│ │NIVELURILE ACTUALIZATE │NIVELURILE ACTUALIZATE │

│ │PENTRU ANUL 2006 │PENTRU ANUL 2007 │

│ ├┼┤

│ │ │(6) In cazul persoanelor │

│ │ │juridice, limitele minime │

│ │ │si maxime ale amenzilor │

│ │ │prevazute la alin. (3) si │

│ │ │(4) se majoreaza cu 300%, │

│ │ │respectiv: │

│ │Contraventia prevazuta la alin.│Contraventia prevazuta la │

│ │(2) lit. a) se sanctioneaza cu │alin. (2) lit. a) se │

│ │amenda de la 240 de lei la 440 │sanctioneaza cu amenda de │

│ │de lei, iar cea de la lit. b) │la 200 de lei la 800 de lei│

│ │cu amenda de la 440 lei │iar cele de la lit. b)-d) │

│ │la 1.360 de lei. │cu amenda de la 800 de lei │

│ │ │la 2000 de lei. │

│Art. 294 alin. (6)│Incalcarea normelor tehnice │Incalcarea normelor tehnice│

│ │privind tiparirea, │privind tiparirea, │

│ │inregistrarea, vanzarea, │inregistrarea, vanzarea, │

│ │evidenta si gestionarea, dupa │evidenta si gestionarea, │

│ │caz, a abonamentelor si a │dupa caz, a abonamentelor │

│ │biletelor de intrare la │si a biletelor de intrare │

│ │spectacole constituie │la spectacole constituie │

│ │contraventie si se sanctioneaza│contraventie si se │

│ │cu amenda de la 920 de lei │sanctioneaza cu amenda de │

│ │la 4.520 de lei. │la 920 de lei la 4.520 de │

│ │ │lei. │

└┴┴┘

*ST*

NOTA:

Prin hotararile privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2007, adoptate de catre autoritatile deliberative ale administratiei publice locale, in termen de pana la 45 de zile calendaristice de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, tinand seama de competenta acestor autoritati de a putea majora impozitele si taxele locale cu pana la 20%, cu exceptia taxelor prevazute la art. 263 alin. (4) si (5) si la art. 295 alin. (11) lit. b)-d), potrivit prevederilor art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru usurarea calculelor se recomanda ca nivelurile impozitelor si taxelor locale stabilite in suma fixa sa fie rotunjite la leu prin adaos, fara a depasi cota aditionala de 20%.

-------------

*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:

Art. III din ORDONANTA DE URGENTA nr. 155 din 19 decembrie 2007 , publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 21 decembrie 2007 prevede:

"Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prevederile referitoare la nivelurile impozitului prevazute la art. 263 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cuprinse in anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, isi inceteaza aplicabilitatea."

II. LEGEA NR. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare

*T*

NIVELURILE NIVELURILE

AJUSTATE APLICABILE

PENTRU IN ANUL FISCAL

Extras din norma juridica ANUL 2006 2007

Taxa, in lei Taxa, in lei

Art. 2. - (1) Actiunile si cererile

evaluabile in bani, introduse la

instantele judecatoresti, se

taxeaza astfel: X X

a) pana la valoarea - plafon valoric

de 39,00 lei pentru anul 2006 2 2

inclusiv

pana la valoarea - plafon valoric

de 39,00 lei pentru anul 2007

inclusiv

b) intre 39,01 lei - plafon valoric 2 lei + 10% 2 lei + 10%

si 388,00 lei pentru anul 2006 pentru ce pentru ce

intre 39,01 lei - plafon valoric depaseste depaseste

si 388,00 lei pentru anul 2007 39 lei 39 lei

c) intre 388,01 lei - plafon valoric 37 lei + 8% 37 lei + 8%

si 3.879,00 lei pentru anul 2006 pentru ce pentru ce

intre 388,01 lei - plafon caloric depaseste depaseste

si 3.879,00 lei pentru anul 2007 388 lei 388 lei

d) intre 3.879,01 lei - plafon valoric 316 lei + 6% 316 lei + 6%

si 19.395,00 lei pentru anul 2006 pentru ce pentru ce

intre 3.879,01 lei - plafon valoric depaseste depaseste

si 19.395,00 lei pentru anul 2007 3.879 lei 3.879 lei

e) intre 19.395,01 lei - plafon valoric 1.247 lei + 4% 1.247 lei + 4%

si 38.790,00 lei pentru anul 2006 pentru ce pentru ce

intre 19.395,01 lei - plafon valoric depaseste depaseste

si 38.790,00 lei pentru anul 2007 19.395 lei 19.395 lei

f) intre 38.790,01 lei - plafon valoric 2.023 lei + 2% 2.023 lei + 2%

si 193.948,00 lei pentru anul 2006 pentru ce pentru ce

intre 38.790,01 lei - plafon valoric depaseste depaseste

si 193.948,00 lei pentru anul 2007 38.790 lei 38.790 lei

g) peste 193.948,00 - plafon valoric 5.126 lei + 1% 5.126 lei + 1%

lei pentru anul 2006 pentru ce pentru ce

peste 193.948,00 - plafon valoric depaseste depaseste

lei pentru anul 2007 193.948 lei 193.948 lei

(2) ................ Taxa aferenta

acestei contestatii nu poate depasi suma

de ..............*), indiferent de

valoarea contestata 194 *) 194 *)

Art. 3 - Actiunile si cererile neevaluabile

in bani se taxeaza astfel: x x

a) cereri pentru constatarea existentei

sau neexistentei unui drept, facute in

cadrul art. 111 din Codul de procedura

civila 19 19

a^1) cereri in anularea sau declararea

nulitatii unui act juridic 12 12

b) cereri care privesc dreptul de folosinta

a locuintelor sau a unor incaperi, nelegate

de plata anumitor sume de bani, precum si

cereri de ordonanta presedintiala al caror

obiect nu este evaluabil in bani 10 10

c) cereri pentru stabilirea calitatii de

mostenitor, a masei succesorale, cereri

de raport, cereri de reductiune a

liberalitatilor si cereri de partaj 19 19

d) cereri de recuzare in materie civila 4 4

e) cereri de suspendare a executarii

silite, inclusiv a executarii vremelnice,

precum si cereri in legatura cu masurile

asiguratorii 10 10

f) cereri de perimare si cereri pentru

eliberarea ordonantei de adjudecare 10 10

g) contestatii in anulare 10 10

h) cereri de revizuire 10 10

i) actiuni de granituire, in cazul in

care nu cuprind si revendicarea unei

portiuni de teren 19 19

j) actiuni posesorii si cereri care au

ca obiect servituti 19 19

k) cereri de stramutare in materie civila 4 4

l) cereri pentru investirea cu formula

executorie a hotararilor judecatoresti

pronuntate in tara sau in alte tari si

a oricaror alte hotarari sau inscrisuri

prevazute de lege, care nu sunt

executorii potrivit legii 4 4

m) cereri introduse de cei vatamati in

drepturile lor printr-un act

administrativ sau prin refuzul

nejustificat al unei autoritati

administrative de a le rezolva cererea

referitoare la un drept recunoscut

de lege: x x

- cererea pentru anularea actului sau,

dupa caz, recunoasterea dreptului pretins,

precum si pentru eliberarea unui

certificat, unei adeverinte sau oricarui

alt inscris 4 4

- cererea cu caracter patrimonial, prin

care se solicita si repararea pagubelor

suferite - 10% din valoarea pretinsa,

dar nu mai mult de ........*) 39 *) 39 *)

n) cereri pentru refacerea inscrisurilor

si a hotararilor disparute, precum si

cereri de repunere in termen 4 4

o) cereri pentru incuviintarea

executarii silite 10 10

o^1) cereri pentru emiterea somatiei

de plata 39 39

p) cereri privind instituirea de masuri

asiguratorii asupra navelor si aeronavelor 388 388

r) cereri de asistenta judiciara, formulate

de autoritatile straine, daca prin

conventii internationale sau pe baza de

reciprocitate nu s-a stabilit ca asistenta

judiciara internationala se

efectueaza gratuit: x x

- inmanarea de acte judiciare sau

extrajudiciare 39 39

- efectuarea de comisii rogatorii 78 78

s) cereri de infiintare a popririi 10 10

t) cereri pentru eliberarea de catre

instantele judecatoresti de copii de

pe hotararile judecatoresti, cu mentiunea

ca sunt definitive sau irevocabile 2 2

t) cereri pentru legalizarea de copii de

pe inscrisurile aflate la dosar, pentru

fiecare exemplar de copie in parte 1/pagina 1/pagina

t^1) cereri pentru eliberarea oricaror

alte certificate prin care se atesta fapte

sau situatii rezultate din evidentele

instantelor de judecata sau cu privire

la dosarele aflate in arhiva acestora 1 1

u) notificarile si somatiile comunicate

prin executorii judecatoresti, de

fiecare comunicare 4 4

v) cereri adresate Ministerului Justitiei

pentru supralegalizarea inscrisurilor sau

copiilor de pe inscrisuri, destinate a fi

utilizate in strainatate 1 1

x) cereri adresate Ministerului Justitiei

pentru autorizarea traducatorilor

si interpretilor 19 19

Art. 4. - Cereri pentru acordarea

personalitatii juridice, pentru

autorizarea functionarii x x

a) cereri pentru inregistrarea partidelor

politice 39 39

b) cereri pentru acordarea personalitatii

juridice asociatiilor fara scop lucrativ,

fundatiilor, uniunilor si federatiilor de

persoane juridice fara scop lucrativ,

precum si pentru modificarea actelor

constitutive ale acestora 19 19

Art. 5. - Cererile formulate in domeniul

drepturilor de autor si de inventator

se taxeaza dupa cum urmeaza: x x

a) cereri pentru recunoasterea dreptului

de autor si a celor conexe, pentru

constatarea incalcarii acestora si

repararea prejudiciilor, inclusiv plata

drepturilor de autor si a sumelor cuvenite

pentru opere de arta, precum si pentru

luarea de masuri in scopul prevenirii

producerii unor pagube iminente sau pentru

asigurarea repararii acestora 39 39

b) cereri pentru recunoasterea calitatii

de inventator, de titular de brevet, a

drepturilor nascute din brevetul de

inventie, din contractele de cesiune si

licenta, inclusiv drepturile patrimoniale

ale inventatorului 39 39

Art. 6. - In materie comerciala, se

taxeaza urmatoarele cereri: x x

a) cereri pentru inregistrarea sau

autorizarea societatilor comerciale,

precum si pentru modificarea actelor

constitutive ale acestora, cereri pentru

excluderea unui asociat, precum si cereri

de dizolvare si lichidare a unei

societati comerciale 39 39

b) cereri pentru lichidarea pozitiei

dominante a unui agent economic 39 39

c) actiuni, cereri si contestatii

introduse in temeiul Legii nr. 64/1995

privind procedura reorganizarii judiciare

si a falimentului si al Legii nr. 83/1998

privind procedura falimentului bancilor 39 39

d) cereri pentru contestarea devizului

lucrarilor reglementate de art. 67

alin. 3 din Legea nr. 26/1996

(Codul silvic) 19 19

Art. 7. - Taxele judiciare de timbru

pentru unele actiuni si cereri

referitoare a raporturile de familie

sunt urmatoarele x x

a) pentru cererea de divort intemeiata

pe art. 38 alin. 1 si 2 din Codul familiei 39 39

b) pentru cererea de divort intemeiata pe

art. 38 alin. 3 din Codul familiei, precum

si in cazul in care reclamantul nu

realizeaza venituri sau acestea sunt

inferioare salariului minim brut pe tara 8 8

c) pentru cererile de stabilire a

locuintei minorilor, formulate potrivit

art. 100 alin. 3 din Codul familiei, pentru

cererea de incredintare a copiilor minori,

introdusa separat de actiunea de divort,

pentru cererile de reincredintare a

copiilor minori ulterior divortului,

pentru actiunea introdusa de un parinte

care a recunoscut unul sau mai multi

copii, in scopul purtarii numelui sau,

precum si pentru cererile de incredintare

a copiilor minori din afara casatoriei,

formulate potrivit art. 65 din

Codul familiei 6 6

Art. 8. - (1) Cererile formulate potrivit

Legii notarilor publici si a activitatii

notariale nr. 36/1995 se taxeaza dupa

cum urmeaza: x x

a) cereri pentru solutionarea

conflictelor de competenta dintre

birourile notarilor publici 8 8

b) plangeri impotriva incheierii de

respingere a cererii de indeplinire a

unui act notarial 8 8

c) cereri pentru supralegalizarea

semnaturii si a sigiliului notarului

public de catre Ministerul Justitiei 4 4

Art. 8^1 - (2) Dupa plata taxelor

succesorale, eliberarea de noi copii

de pe hotararile judecatoresti prevazute

la alin. (1) se taxeaza cu ....*) lei 2 *) 2 *)

Art. 8^2. - Cererile formulate potrivit

Legii nr. 188/2000 privind executorii

judecatoresti, cu modificarile si completarile

ulterioare, se taxeaza dupa cum urmeaza: x x

a) cereri pentru solutionarea

conflictelor de competenta intre

birourile executorilor judecatoresti 8 8

b) plangeri impotriva refuzului

executorului judecatoresc de a indeplini

un act sau de a efectua o executare silita 8 8

c) cereri pentru supralegalizarea

semnaturii si a stampilei executorului

judecatoresc 4 4

Art. 9. - (1) Transcrierea sau, dupa caz,

intabularea in registrele de publicitate a

instrainarilor de imobile, pe baza de acte sub

semnatura privata, si a ordonantelor de

adjudecare se taxeaza in functie de valoarea

declarata de parti in act, dar nu mai putin

decat valoarea terenurilor si constructiilor,

avuta in vedere la stabilirea impozitelor,

astfel. x x

a) pana la 388,00 lei - plafon valoric 4%, dar nu 4%, dar nu

inclusiv pentru anul 2006 mai putin mai putin

pana la 388,00 lei - plafon valoric de 4 lei de 4 lei

inclusiv pentru anul 2007

b) de la 388,01 lei - plafon valoric 16 lei 16 lei

la 1.940,00 lei pentru anul 2006 + 3% pentru + 3% pentru

de la 388,01 lei - plafon valoric suma ce suma ce

la 1.940,00 lei pentru anul 2007 depaseste depaseste

388 lei 388 lei

c) de la 1.940,01 lei - plafon valoric 62 lei 62 lei

la 3.879,00 lei pentru anul 2006 + 2% pentru + 2% pentru

de la 1.940,01 lei - plafon valoric suma ce suma ce

la 3.879,00 lei pentru anul 2007 depaseste depaseste

1.940 lei 1.940 lei

d) de la 3.879,01 lei - plafon valoric 101 lei 101 lei

la 5.784,00 lei pentru anul 2006 + 1,5% pentru + 1,5% pentru

de la 3.879,01 lei - plafon valoric suma ce suma ce

la 5.784,00 lei pentru anul 2007 depaseste depaseste

3.879 lei 3.879 lei

e) peste 5.784,00 lei - plafon valoric 136 lei 136 lei

pentru anul 2006 + 1% pentru + 1% pentru

peste 5.784,00 lei - plafon valoric suma ce suma ce

pentru anul 2007 depaseste depaseste

5.784 lei 5.784 lei

(4) Inscrierea drepturilor reale de garantie

(gaj, ipoteca, privilegii, fidejusiuni

reale) se taxeaza cu 1,5% la cuantumul din

creanta garantat, dar nu mai mult de 39 39

(5) Orice alte transcrieri, inscrieri

sau notari in registrele de publicitate

a situatiei juridice a imobilelor, inclusiv

radierea drepturilor reale de garantie 4 4

(6) Actiunile si cererile prevazute de

Decretul-lege nr. 115/1938 pentru

unificarea dispozitiilor privitoare la

cartile funciare si de Legea cadastrului

si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996,

altele decat cererile de efectuare a

operatiunilor de publicitate 8 8

(7) Eliberarea certificatelor de sarcini

in urma cercetarii registrelor de

transcriptiuni si inscriptiuni si, dupa

caz, a extraselor sau copiilor de carte

funciara 2 2

Art. 11. - (2) Se timbreaza cu ....*) lei

cererile pentru exercitarea apelului

sau recursului impotriva urmatoarelor

hotarari judecatoresti: ..... 4 *) 4 *)

Art. 12. - Cererile in vederea declararii

recursului in anulare in cauze civile,

adresate Ministerului Justitiei sau

Parchetului de pe langa Curtea Suprema

de Justitie 8 8

Art. 13. - Toate celelalte actiuni si cereri

neevaluabile in bani, cu exceptia celor

scutite de plata taxei judiciare de timbru

potrivit legii 8 8

*ST*

III. ORDONANTA NR. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala, republicata

*T*

ANEXA - LISTA TAXELOR DE TIMBRU PENTRU ACTELE SI SERVICIILE NOTARIALE,

PRECUM SI A ACTELOR SI SERVICIILOR NOTARIALE SCUTITE DE PLATA

TAXELOR DE TIMBRU

NIVELURILE NIVELURILE

AJUSTATE APLICABILE

Extras din norma juridica PENTRU ANUL IN ANUL FISCAL

2006 2007

Taxa, in lei Taxa, in lei

LISTA TAXELOR DE TIMBRU PENTRU ACTELE SI SERVICIILE NOTARIALE

1. Autentificarea actelor intre vii, X X

translative ale dreptului de

proprietate si ale altor drepturi

reale ce au ca obiect bunuri imobile,

inclusiv actele ce au ca obiect

constituirea ca aport la capitalul

social al dreptului de proprietate sau

al altui drept real asupra bunurilor

imobile se taxeaza la valoarea

stabilita potrivit art. 4 alin. (1),

dupa cum urmeaza:

a) pana la 14.518,00 lei - plafon valoric 3% dar nu X

inclusiv ptr. anul 2006 mai putin

pana la 14.518,00 lei - plafon valoric de 29 lei

inclusiv ptr. anul 2007

b) de la 14.518 lei - plafon valoric 437 lei + 2%

la 29.149 lei ptr. anul 2006 pentru suma

de la 14.518 lei - plafon valoric ce depaseste

la 29.149 lei ptr. anul 2007 14.518 lei

c) de la 29.149 lei - plafon valoric 728 lei +

la 58.185 lei ptr. anul 2006 1,5% pentru

de la 29.149 lei - plafon valoric suma ce

la 58.185 lei ptr. anul 2007 depaseste

29.149 lei

d) de la 58.185 lei - plafon valoric 1.164 lei +

la 291.036 lei ptr. anul 2006 1% pentru suma

de la 58.185 lei - plafon valoric ce depaseste

la 291.036 lei ptr. anul 2007 58.185 lei

e) de la 291.036 lei - plafon valoric 3.492 lei +

la 582.185 lei ptr. anul 2006 0,75% pentru

de la 291.036 lei - plafon valoric suma ce

la 582.185 lei ptr. anul 2007 depaseste

291.036 lei

f) peste 582.185 lei - plafon valoric 5.677 lei +

ptr. anul 2006 0,5% pentru

peste 582.185 lei - plafon valoric suma ce

ptr. anul 2007 depaseste

582.185 lei

2. Autentificarea testamentelor 9 X

3. Autentificarea actelor de partaj 29 X

4. Autentificarea actelor de lotizare 9 X

(parcelare)

5. Autentificarea actelor de garantie,

inclusiv a contractelor de ipoteca 12 x

6. Autentificarea contractelor de comodat

si inchiriere de bunuri > 0,5 % din

valoarea bunurilor declarate de parti

sau, dupa caz, din cuantumul chiriei

declarate de parti, dar nu mai putin 15 *) x

de ......... *) lei

7. Autentificarea procurilor 6 x

8. Autentificarea oricaror alte acte al

caror obiect este evaluabil in bani,

necuprinse la pct. 1-8 > 0,5 % din 15 *) x

valoarea declarata de parti, dar

nu mai putin de ....... *) lei

9. Autentificarea actelor constitutive ale 29 x

societatilor comerciale, precum si a

actelor de modificare a acestora

10. Autentificarea actelor constitutive ale 12 x

societatilor agricole, precum si a

actelor de modificare a acestora

11. Autentificarea actelor de constituire 12 x

si a statutelor asociatiilor fara scop

patrimonial si ale fundatiilor,

inclusiv a actelor de modificare

12. Autentificarea oricaror alte acte al 2 x

caror obiect este neevaluabil in bani

13. Intocmirea actelor de protest al 29 x

cambiilor, cecurilor si al altor

titluri la ordin

14. Legalizarea semnaturilor, a specime- 6 x

nelor de semnatura si a sigiliilor,

dare de data certa, certificarea unor

fapte, pentru fiecare act

15. Legalizarea de copii de pe inscrisurile 2 x

prezentate de parti sau din arhiva

notarului public, pentru fiecare copie

16. Legalizarea traducerii de catre notarul 3 x

public autorizat sau legalizarea

semnaturii traducatorului, pentru

fiecare exemplar

17. Primirea in depozit a inscrisurilor si 2 x

documentelor pe timp de un an sau

fractiune de un an, pentru fiecare

exemplar

18. Eliberari de duplicate de pe actele 3 x

notariale si reconstituiri de acte

originale

19. Taxa asupra succesiunilor, dupa

valoarea acestora, se stabileste astfel: x

a) pana la 5.784,00 lei - plafon valoric 3% dar nu mai X

ptr. anul 2006 putin de

pana la 5.784,00 lei - plafon valoric 6 lei pentru

ptr. anul 2007 fiecare

mostenitor

b) de la 5.784,01 lei - plafon valoric 175 lei + 2%

la 29.149,00 lei ptr. anul 2006 pentru suma

de la 5.784,01 lei - plafon valoric ce depaseste

la 29.149,00 lei ptr. anul 2007 5.784 lei

c) de la 29.149,01 lei - plafon valoric 641 lei + 1%

la 58.185,00 lei ptr. anul 2006 pentru suma

de la 29.149,01 lei - plafon valoric ce depaseste

la 58.185,00 lei ptr. anul 2007 29.149 lei

d) peste 58.185,00 lei - plafon valoric 932 lei +

ptr. anul 2006 0,5% pentru

peste 58.185,00 lei - plafon valoric suma ce

ptr. anul 2007 depaseste

58.185 lei

20. Efectuarea oricaror alte acte notariale 2 x

necuprinse la pct. 11-18, pentru

fiecare act

*ST*

Potrivit prevederilor art. VI pct. 9 din Legea nr. 343/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, incepand cu data de 1 ianuarie 2007 se abroga dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 586 din 7 august 2002, pe cale de consecinta pentru anul 2007 nu sunt prevazute niveluri ale taxelor respective.

IV. LEGE NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru *1)

*T*

ANEXA - LISTA CUPRINZAND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

NIVELURILE NIVELURILE

AJUSTATE AJUSTATE

Extras din norma juridica PENTRU ANUL PENTRU ANUL

2006 2007

Taxa, in lei Taxa, in lei

Nr. CAPITOLUL I

crt. Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decat cele

eliberate de instante, Ministerul Justitiei, Parchetul de pe langa Inalta

Curte de Casatie si Justitie si de notarii publici, precum si pentru alte

servicii prestate de unele institutii publice

1. Eliberarea de catre organele adminis-

tratiei publice centrale si locale, de

alte autoritati publice, precum si de

institutii de stat, care, in exercitarea

atributiilor lor, sunt in drept sa

certifice anumite situatii de fapt, a 1 1

certificatelor, adeverintelor si a

oricaror alte inscrisuri prin care se

atesta un fapt sau o situatie, cu

exceptia acelor acte pentru care se

plateste o alta taxa extrajudiciara de

timbru mai mare

2. Eliberarea certificatului de producator > Punct abrogat prin art. 80 lit. j)

din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale

3. Eliberarea certificatelor de proprietate X X

asupra animalelor, pe cap de animal:

- pentru animale sub 2 ani 1 1

- pentru animale peste 2 ani 1 1

4. Certificarea (transcrierea) transmisi-

unii proprietatii asupra animalelor, pe

cap de animal, in bilete de proprietate:

- pentru animale sub 2 ani 1 1

- pentru animale peste 2 ani 3 3

5. Eliberarea certificatelor de

atestare fiscala 4 4

6. Eliberarea, la cerere, a certificatelor 1 1

medico-legale si a altor certificate

medicale folosite in justitie

7. Eliberarea, la cerere, a certificatelor

de cazier judiciar 1 1

8. Inregistrarea, la cerere, in actele de

stare civila a schimbarii numelui si a 11 11

sexului

9. Inregistrarea, la cerere, in actele de

stare civila a desfacerii casatoriei 1 1

10. Transcrierea, la cerere, in registrele

de stare civila romane, a actelor de 1 1

stare civila intocmite de autoritatile

straine

11. Reconstituirea si intocmirea ulterioara,

la cerere, a actelor de stare civila 1 1

12. Eliberarea altor certificate de stare

civila in locul celor pierdute, sustrase, 1 1

distruse sau deteriorate

CAPITOLUL II

x Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate si

inscrierea mentiunilor in acestea, precum si pentru eliberarea

permiselor de vanatoare si de pescuit

1. Acte de identitate: X X

a) eliberarea sau preschimbarea cartilor 1 1

de identitate (inclusiv a celor

provizorii) si a buletinelor de identi-

tate pentru cetatenii romani,

eliberarea carnetelor de identitate,

precum si eliberarea sau prelungirea

valabilitatii legitimatiilor provizorii

pentru cetatenii straini si persoanele

fara cetatenie

b) inscrierea mentiunilor privind

schimbarea domiciliului sau a resedintei 1 1

c) viza anuala a carnetelor de identitate

ale cetatenilor straini si ale 4 4

persoanelor fara cetatenie

d) eliberarea unor noi carti, buletine,

carnete de identitate si legitimatii 4 4

provizorii in locul celor pierdute,

furate sau deteriorate

2. Inregistrarea cererilor persoanelor

fizice si juridice privind furnizarea 1 1

unor date din Registrul permanent de

evidenta a populatiei

3. Eliberarea sau viza anuala a permiselor

de vanatoare 2 2

4. Eliberarea sau viza anuala a permiselor

de pescuit 1 1

CAPITOLUL III

x Taxe pentru examinarea conducatorilor de autovehicule in vederea

obtinerii permiselor de conducere

1. Taxe pentru examinarea candidatilor care au absolvit o scoala de

conducatori de autovehicule:

a) obtinerea permisului de conducere

valabil pentru autovehicule din 3 3

subcategoria A1

b) obtinerea permisului de conducere

valabil pentru autovehicule din 4 4

categoria A

c) obtinerea permisului de conducere

valabil pentru autovehicule 5 5

apartinand uneia dintre categoriile

sau subcategoriile B, B1, B+E

d) obtinerea permisului de conducere

valabil pentru autovehicule 10 10

apartinand uneia dintre categoriile

sau subcategoriile C1, D1, Tr

e) obtinerea permisului de conducere

valabil pentru autovehicule 12 12

apartinand uneia dintre categoriile

sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D,

Tb, Tv

f) obtinerea permisului de conducere

valabil pentru autovehicule din 15 15

categoriile C+E, D+E

2. Taxe pentru examinarea persoanelor de 5 ori taxele prevazute la pct. 1

care nu au absolvit o scoala de corespunzator fiecarei categorii

conducatori de autovehicule, cu si subcategorii de autovehicule

exceptia celor prevazute la pct. 3

3. Taxe pentru examinarea persoanelor dublul taxelor prevazute la pct. 1

carora le-a fost anulat permisul de

conducere, pentru categoriile cuprinse

in permisul anulat

4. Taxe pentru examinarea persoanelor de 3 ori taxele prevazute la pct. 1,

care au fost respinse de trei ori la ori, dupa caz, la pct. 2 sau 3

examenul pentru obtinerea aceleiasi

categorii a permisului de conducere

CAPITOLUL IV

x Taxe de inmatriculare a autovehiculelor si remorcilor, autorizare

provizorie de circulatie si autorizare de circulatie pentru probe

1. Taxe de inmatriculare permanenta sau temporara a autovehiculelor si

remorcilor:

a) autovehicule si remorci cu masa totala

maxima autorizata de pana la 26 26

750 kg inclusiv

b) autovehicule si remorci cu masa totala

maxima autorizata cuprinsa 52 52

intre 750 kg inclusiv si 3.500 kg

inclusiv

c) autovehicule si remorci cu masa totala

maxima autorizata mai mare de 3.500 kg 104 104

2. Taxe de autorizare provizorie a

circulatiei autovehiculelor si 7 7

remorcilor neinmatriculate permanent

sau temporar

3. Taxe de autorizare a circulatiei pentru

probe a autovehiculelor si remorcilor 296 296

CAPITOLUL V

Taxe pentru eliberarea titlurilor 11 lei/

x de proprietate asupra terenurilor hectar sau

dobandite in baza Legii fondului fractiune de

funciar nr. 18/1991 *2) hectar

--------

*1) Taxele nu includ contravaloarea documentelor eliberate ca urmare a

prestarii de servicii, care se stabileste potrivit dispozitiilor legale.

*2) Potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2004

privind unele masuri pentru eliberarea si inmanarea titlurilor de proprietate

asupra terenurilor agricole si forestiere, publicata in Monitorul Oficial al

Romaniei, Partea I, nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004, aprobata prin Legea

nr. 34/2005, in scopul finalizarii eliberarii titlurilor de proprietate,

de la data de 24 noiembrie 2004, eliberarea si inmanarea titlurilor de

proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere se fac gratuit,

astfel ca, taxele extrajudiciare de timbru, prevazute la capitolul V din

anexa la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu

modificarile ulterioare, nu se mai datoreaza.

*ST*

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

e-Factura si e-Transport. Atentie la NOUTATILE de la 1 iulie!


ANAF are la dispozitie 2 noi instrumente de control si urmarire, destinate sa stopeze evaziunea fiscala si sa creasca gradul de colectare a TVA: e-Factura si e-Transport!

  • Stiti exact ce obligatii noi aveti?
  • Care sunt erorile pe care le puteti comite?
  • Ce aveti de facut pentru a respecta legea?

Raspunsuri exacte gasiti in  e-Factura. e-Transport. Restart pentru sistemul fiscal din Romania!

...Vezi AICI detalii complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
norme cod fiscal

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 04 Februarie 2008


Votati articolul "Norme Cod fiscal - Titlul IX - partea a II-a":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 04 Februarie 2008 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Atentie, contabili!
Sistemele e-Factura si e-Transport vin cu noi OBLIGATII fiscale!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-FACTURA si E-TRANSPORT. Top 10 intrebari si raspunsuri practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X