email
E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Ordinul de plata multiplu electronic poate fi utilizat si de catre persoanele fizice inregistrate in SPV

Ordinul de plata multiplu electronic poate fi utilizat si de catre persoanele fizice inregistrate in SPV
ordinul plata multiplutitluri de statspv

Ordinul de plata multiplu electronic (OPME) poate fi utilizat, mai nou, si de catre persoanele fizice inregistrate in Spatiul Privat Virtual (SPV) pentru operatiuni aferente titlurilor de stat destinate populatiei in cadrul Programului Tezaur, potrivit Ordinului 1459/2021. 

Actul normativ a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 1164 din 8 decembrie 2021 si are ca scop modificarea si completarea Normelor metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) si a ordinului de plata multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 246/2005, si de modificare si completare a anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populatiei, prin intermediul unitatilor operative ale Trezoreriei Statului, in cadrul Programului Tezaur.

Citeste si: Cumpararea titlurilor de stat TEZAUR se poate face si ONLINE de acum. Este necesara inscrierea in SPV
 

Ordinul 1459/2021 - modificari privind Ordinul de plata multiplu

Articolul I

Normele metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) si a ordinului de plata multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 246/2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 206 din 10 martie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 5 litera j), punctul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


9. pentru plati dispuse din conturi deschise la Trezoreria Statului pentru alte destinatii (de exemplu: achitarea in conturile operatorilor economici deschise la Trezoreria Statului a sumelor reprezentand contravaloarea bunurilor achizitionate, serviciilor prestate sau lucrarilor executate institutiilor publice; virarea soldurilor conturilor de disponibilitati ale operatorilor economici in conturi bancare; transferul sumelor aferente drepturilor salariale in conturile de card deschise la banci pe numele salariatilor institutiilor publice; plati privind distribuirea sumelor incasate prin valorificarea bunurilor mobile si imobile din procesul de executare silita; viramente aferente titlurilor de stat destinate populatiei in cadrul Programului Tezaur etc.) se inscrie denumirea beneficiarului sumei;

2. La articolul 6^1, alineatele (1^1), (3), (4) si (4^1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(1^1) Ordinul de plata multiplu electronic (OPME) poate fi utilizat de catre institutiile publice care sunt inregistrate in Registrul entitatilor publice si de catre operatorii economici si alte entitati decat institutii publice, pentru efectuarea de plati din conturile deschise la unitatile Trezoreriei Statului prin care isi desfasoara activitatea proprie, precum si de catre persoanele fizice inregistrate in Spatiul Privat Virtual (SPV) pentru operatiuni aferente titlurilor de stat destinate populatiei in cadrul Programului Tezaur.
(...)

(3) Formularul «Ordin de plata multiplu electronic (OPME)» poate fi descarcat de pe site-ul Ministerului Finantelor, Sistemul national de raportare Forexebug - Informatii publice - Formulare, de pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Servicii online - Declaratii electronice - Descarcare declaratii sau poate fi pus la dispozitie de catre unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului. Formularul «Ordin de plata multiplu electronic (OPME)» se completeaza si se depune on-line prin Sistemul national de raportare Forexebug de catre institutiile publice si, respectiv, prin intermediul serviciului «Depunere declaratii» de catre operatorii economici, de alte entitati decat institutiile publice, precum si prin intermediul serviciului Depunere declaratie unica si alte formulare SPV-PF de pe portalul ANAF de persoanele fizice inregistrate in SPV.

(4) Institutiile publice, operatorii economici si alte entitati, precum si persoanele fizice prevazute la alin. (1^1) pot depune on-line formularul «Ordin de plata multiplu electronic (OPME)» completat, cu respectarea procedurii de functionare a Sistemului national de raportare Forexebug, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de functionare a sistemului national de raportare - Forexebug, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, a Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Ministerul Finantelor/organul fiscal central si persoanele fizice, persoanele juridice si alte entitati fara personalitate juridica, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 660/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4^1) Validarea si procesarea formularului «Ordin de plata multiplu electronic (OPME)» depus on-line de operatorii economici, de alte entitati decat institutii publice, precum si de persoanele fizice se efectueaza cu respectarea prevederilor art. 3 al cap. II din anexa nr. 9 - Procedura de depunere on-line, validare si procesare a «Ordinului de plata multiplu electronic (OPME)», aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de functionare a sistemului national de raportare - Forexebug, cu modificarile si completarile ulterioare, cu deosebirea ca recipisele aferente depunerii si validarii/respingerii ordinului de plata multiplu electronic (OPME) se vizualizeaza prin SPV, sectiunea Mesaje.

3. La articolul 6^1alineatul (5), literele a^2), f), l) si m) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

a^2) in rubrica «Tip entitate» se selecteaza optiunea «Entitate publica» de catre institutiile publice care sunt inregistrate in Registrul entitatilor publice, «Alte entitati» de catre operatorii economici si alte entitati decat institutii publice sau «Persoana fizica» de catre persoanele fizice, dupa caz;
(...)
f) in rubrica «CIF Platitor» se inscrie codul de identificare fiscala al platitorului (codul de inregistrare fiscala, codul unic de inregistrare, codul numeric personal sau numar de identificare fiscala, dupa caz);
(...)
l) rubrica «CIF Beneficiar» se completeaza potrivit precizarilor art. 5 lit. k); in cazul viramentelor aferente titlurilor de stat destinate populatiei in cadrul Programului Tezaur, codul numeric personal al beneficiarului trebuie sa fie identic cu codul numeric personal al platitorului;
m) in rubrica «Cod IBAN Beneficiar» se inscrie codul IBAN aferent contului de venituri ori de cheltuieli bugetare, contului de disponibilitati, contului de subscriere sau contului deschis la o institutie de credit din Romania, dupa caz, in care se achita suma;
4. La articolul 6^1, alineatul (5), dupa litera s) se introduce o noua litera, litera t), cu urmatorul cuprins:
t) prin exceptie de la lit. r) si s), in rubricile «Semnatura 1» si «Semnatura 2» nu se aplica semnaturi de catre platitorii persoane fizice inregistrate in SPV pentru operatiuni aferente titlurilor de stat destinate populatiei in cadrul Programului Tezaur; dupa ce sistemul valideaza automat continutul formularului si regulile specifice aplicabile, genereaza un document imagine a ordinului de plata multiplu electronic (OPME) depus, care la rubrica «Semnatura 1» are completate numele de utilizator si adresa de e-mail a persoanei fizice cu care aceasta este inregistrata in SPV. Acest document semnat cu certificat digital calificat al Ministerului Finantelor este transmis pe SPV persoanei fizice care a efectuat depunerea OPME.
5. La articolul 6^1, alineatele (12), (14) si (15) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
(12) In cazul in care prevederile alin. (6), (7) si (16) nu sunt respectate, ordinul de plata multiplu electronic (OPME) este respins si sistemul genereaza un document electronic semnat (Recipisa) cu erorile identificate.
(...)
(14) Institutiile publice, operatorii economici si alte entitati, precum si persoanele fizice pot utiliza in continuare, pentru efectuarea platilor din conturi deschise la unitatile Trezoreriei Statului, ordinul de plata pentru Trezoreria Statului (OPT).
(15) Institutiile publice, operatorii economici si alte entitati, precum si persoanele fizice prevazute la alin. (1^1) au obligatia de a verifica zilnic concordanta operatiunilor dispuse prin intermediul formularului «Ordin de plata multiplu electronic (OPME)» cu datele inscrise in extrasul de cont, iar in situatia in care sunt constatate erori materiale generate de unitatile Trezoreriei Statului, titularii conturilor au obligatia de a informa de indata unitatile Trezoreriei Statului in scopul efectuarii corectiilor care se impun.

6. La articolul 6^1, dupa alineatul (15) se introduc trei noi alineate, alineatele (16)-(18), cu urmatorul cuprins:

(16) La depunerea formularului «Ordin de plata multiplu electronic (OPME)» prin intermediul serviciului Depunere declaratie unica si alte formulare SPV-PF de pe portalul ANAF, persoanele fizice care intocmesc documentele respective trebuie sa respecte prevederile legale in vigoare aferente titlurilor de stat destinate populatiei in cadrul Programului Tezaur.

(17) Raspunderea pentru efectuarea platilor pe baza de ordine de plata multiple electronice (OPME) intocmite de catre persoanele fizice aferente titlurilor de stat destinate populatiei in cadrul Programului Tezaur revine exclusiv persoanei care a depus documentele respective prin intermediul serviciului Depunere declaratie unica si alte formulare SPV-PF de pe portalul ANAF.
(18) Raspunderea privind concordanta dintre informatiile afisate in fisierul PDF al ordinului de plata multiplu electronic (OPME) si cele din fisierul XML atasat acestuia revine exclusiv persoanelor fizice care le-au intocmit si depus prin intermediul serviciului Depunere declaratie unica si alte formulare SPV-PF de pe portalul ANAF.

7. Anexa nr. 2 se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Articolul II

Anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populatiei, prin intermediul unitatilor operative ale Trezoreriei Statului, in cadrul Programului Tezaur, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 974 din 7 decembrie 2017, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

h) formular de subscriere - formularul prevazut in anexa nr. 3, care se semneaza de catre investitor sau un imputernicit al acestuia la subscrierea de titluri de stat si cuprinde datele de identificare ale investitorului si valoarea titlurilor de stat subscrise in cadrul unei emisiuni de titluri de stat destinate populatiei. Formularul de subscriere semnat olograf si stampilat de angajatul unitatii operative a Trezoreriei Statului, in original sau semnat electronic, constituie dovada detinerii titlurilor de stat de catre investitor, prin transferul sau tranzactionarea acestuia neputandu-se transfera dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat subscrise;

2. La articolul 1, dupa litera n) se introduc doua noi litere, literele o) si p), cu urmatorul cuprins:

o) Spatiul privat virtual (SPV) - serviciu de distributie electronica inregistrata care permite transmiterea de documente intre investitor si unitatile operative ale Trezoreriei Statului, astfel cum este definit in Ordinul ministrului finantelor publice nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Ministerul Finantelor/organul fiscal central si persoanele fizice, persoanele juridice si alte entitati fara personalitate juridica, cu modificarile si completarile ulterioare;

p) persoana fizica inregistrata ca utilizator SPV - persoana fizica care a parcurs si finalizat etapele de inregistrare in Spatiul privat virtual conform Ordinului ministrului finantelor publice nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Ministerul Finantelor/organul fiscal central si persoanele fizice, persoanele juridice si alte entitati fara personalitate juridica, cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Articolul 4 se abroga.

4. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 6
Subscrierea de titluri de stat Tezaur in cadrul unei emisiuni se poate realiza prin urmatoarele modalitati:

a) prin prezentarea investitorului sau a persoanei imputernicite la orice sediu al unitatii operative al Trezoreriei Statului in fiecare zi din cuprinsul perioadei de subscriere, conform programului de lucru cu clientii persoane fizice;
b) in mediu online prin intermediul SPV de catre investitorul persoana fizica inregistrata ca utilizator SPV, prin parcurgerea etapelor prevazute la cap. V. Subscrierile in mediul online se pot realiza numai de catre investitor.

5. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 16
(1) In cazul subscrierilor realizate prin prezentarea fizica la unitatea operativa a Trezoreriei Statului, operatiunea de subscriere in cadrul unei emisiuni se realizeaza prin semnarea de catre investitor sau imputernicit, dupa caz, a formularului de subscriere, in doua exemplare originale, in limita sumelor existente in soldul contului de subscriere, un formular ramanand la investitor si unul la unitatea operativa a Trezoreriei Statului. Formularul de subscriere semnat si stampilat de angajatul unitatii operative a Trezoreriei Statului constituie dovada detinerii titlurilor de stat de catre investitor.

(2) In cazul subscrierilor realizate in mediul online, prin intermediul SPV, operatiunea de subscriere in cadrul unei emisiuni se realizeaza prin parcurgerea etapelor prevazute la cap. V. Formularul de subscriere semnat electronic cu certificatul digital necalificat al reprezentantului unitatii Trezoreriei Statului si cu certificatul digital calificat al Ministerului Finantelor si disponibil in SPV reprezinta dovada detinerii titlurilor de stat de catre investitor.

6. Articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 30
Cererea de rascumparare va fi insotita de formularul de subscriere in original sau semnat electronic, dupa caz/cererea de transfer/formularul de transfer al dreptului de proprietate a titlurilor de stat in cazul mostenirii si al disponibilului contului de subscriere existent pe numele investitorului sau, in cazul in care investitorul nu mai detine acest formular, de o declaratie pe propria raspundere privind calitatea de investitor al titlurilor de stat ce urmeaza a fi rascumparate anticipat.

7. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 34
Cererea de transfer al dreptului de proprietate va fi insotita de formularul de subscriere in original sau semnat electronic, dupa caz, iar in cazul in care investitorul nu mai detine acest formular, de o declaratie pe propria raspundere privind calitatea de investitor al titlurilor de stat ce urmeaza a fi subiectul transferului. Persoana in favoarea careia este transferat dreptul de proprietate al titlurilor de stat trebuie sa detina cont de subscriere la unitatea trezoreriei unde este efectuat transferul.

8. Dupa capitolul IV se introduce un nou capitol, capitolul V, cu urmatorul cuprins:

Capitolul V Realizarea operatiunilor in mediul online, prin intermediul SPV, de catre investitori

Articolul 41
(1) Investitorii pot comunica prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin accesarea serviciului «Spatiul privat virtual» - SPV, in sensul realizarii unor operatiuni privind titlurile de stat emise in cadrul Programului Tezaur.

(2) Operatiunile pe care investitorii persoane fizice le pot realiza in mediul online prin intermediul SPV sunt: deschidere cont de subscriere la unitatea operativa a Trezoreriei Statului selectata, subscriere titluri de stat Tezaur in cadrul perioadei de subscriere, virament din contul de subscriere al investitorului catre un alt cont de subscriere deschis pe numele investitorului sau catre un cont bancar deschis pe numele acestuia.

Articolul 42
(1) Serviciile de comunicare prin SPV realizate potrivit art. 41 sunt gratuite. In cazul in care furnizarea unui serviciu de comunicare electronica presupune suportarea unor costuri pentru utilizatori (de exemplu, in cazul viramentelor catre un cont bancar deschis pe numele investitorului), acestea vor fi suportate de investitor.

(2) Pentru realizarea de operatiuni de subscriere in cadrul unei emisiuni, investitorul poate utiliza in mod continuu serviciile de comunicare electronica prin SPV pe perioada de subscriere, cu exceptia ultimei zile din perioada de subscriere. Perioada de subscriere este stabilita in prospectul de emisiune aprobat prin ordin al ministrului finantelor si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(3) Pentru realizarea de operatiuni de deschidere cont de subscriere si virament din contul de subscriere in alt cont de subscriere/cont bancar deschis pe numele investitorului, investitorul poate utiliza in mod continuu serviciile de comunicare electronica prin SPV.

(4) Operatiunile privind titlurile de stat Tezaur solicitate de catre investitori prin intermediul SPV vor fi realizate de catre unitatile operative ale Trezoreriei Statului in timpul programului de lucru stabilit prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si care se publica pe site-ul directiilor generale regionale ale finantelor publice si se afiseaza la sediile unitatilor Trezoreriei Statului. Cererile depuse prin intermediul SPV dupa terminarea programului de lucru se inregistreaza si proceseaza de catre unitatile Trezoreriei Statului cu data urmatoarei zile lucratoare, in masura in care in procesul de validare nu sunt identificate erori.

Articolul 43
(1) Categoriile de documente ce pot face obiectul comunicarii prin SPV privind titlurile de stat Tezaur sunt:

a) formularul «Cerere de deschidere cont» pentru deschiderea contului de subscriere completat de investitor, document .pdf cu fisier xml atasat;
b) formularul «Cerere de deschidere cont de subscriere completat cu codul IBAN al contului de subscriere deschis pe numele investitorului» semnat electronic cu certificatul digital necalificat al reprezentantului unitatii Trezoreriei Statului si cu certificatul digital calificat al Ministerului Finantelor, document .pdf;
c) formularul «Cerere de subscriere» completat de investitor, document .pdf cu fisier xml atasat;
d) formularul de subscriere semnat electronic cu certificatul digital necalificat al reprezentantului unitatii Trezoreriei Statului si cu certificatul digital calificat al Ministerului Finantelor;
e) formularul «Ordin de plata multiplu electronic (OPME)» completat de investitor, document .pdf cu fisier xml atasat;
f) ordinul de plata multiplu electronic semnat electronic cu certificatul digital calificat al Ministerului Finantelor;
g) recipise cu rezultatele validarilor la depunerea si preluarea formularelor de catre reprezentantii unitatii operative a Trezoreriei Statului prin intermediul aplicatiilor informatice specifice;
h) extrase de cont emise de unitatea operativa a Trezoreriei Statului in ziua realizarii de operatiuni pe contul de subscriere deschis la aceasta, pentru investitorii persoane fizice care au calitatea de utilizator inregistrat in SPV.
(2) Documentele prevazute la alin. (1) lit. f) si g) pot fi vizualizate/descarcate in/din SPV pe o perioada de 62 de zile de la transmiterea acestora, iar documentele prevazute la alin. (1) lit. b), d) si h) pot fi vizualizate/descarcate in/din SPV pe o perioada de 365 de zile de la transmiterea acestora, prin accesarea optiunii «Mesaje» din SPV.

Articolul 44
(1) Prin intermediul SPV, operatiunea de deschidere a unui cont de subscriere la o unitate operativa a Trezoreriei Statului se poate realiza doar in nume propriu de catre investitorul persoana fizica inregistrata ca utilizator SPV.
(2) Etapele pentru depunerea unei cereri de deschidere de cont de subscriere sunt:
1. Persoana fizica inregistrata ca utilizator SPV descarca formularul «Cerere de deschidere cont de subscriere» de pe site-ul Ministerului Finantelor. Formularul este completat de catre investitor cu datele solicitate la fiecare rubrica si la final selecteaza butonul «VALIDARE SI GENERARE XML» in scopul validarii datelor introduse si generarii fisierului XML:
a) in situatia in care nu se identifica erori in completarea formularului si se afiseaza mesajul de confirmare a corectitudinii datelor introduse, persoana fizica salveaza formularul «Cerere de deschidere cont de subscriere» in vederea depunerii prin intermediul SPV;
b) in situatia in care se identifica erori in completarea formularului, se afiseaza o lista de erori pe care persoana fizica urmeaza a le corecta. Dupa corectarea acestora se procedeaza potrivit lit. a).
2. Ulterior completarii, formularul «Cerere de deschidere cont de subscriere» se depune accesand site-ul Ministerului Finantelor sau direct portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), prin accesarea butonului «Depunere declaratie unica si alte formulare SPV-PF». Pe baza formularului depus, persoana fizica va primi automat prin SPV un document semnat cu certificatul digital al Ministerului Finantelor care confirma primirea formularului, precum si o recipisa cu rezultatul validarii de la depunerea acestuia potrivit procedurii de la pct. 3. Ambele documente sunt in format .pdf si se pot vizualiza prin accesarea optiunii «Mesaje» din SPV.
3. Formularul «Cerere de deschidere cont de subscriere» completat si depus de persoana fizica va fi supus unor validari prin intermediul aplicatiilor informatice specifice la nivelul Ministerului Finantelor.
a) in situatia in care nu exista erori de validare, formularul completat si depus de persoana fizica va fi inregistrat in sistem. Se genereaza un document electronic semnat (Recipisa) prin care persoana fizica este informata referitor la validarea formularului «Cerere de deschidere cont de subscriere» depus. Persoana fizica poate vizualiza recipisa prin accesarea optiunii «Mesaje» din SPV;
b) in situatia in care exista erori de validare (de exemplu, CNP completat pe formular nu este identic cu CNP al persoanei fizice inregistrate ca utilizator SPV si care depune formularul), formularul depus este declarat invalid de sistem si nu este inregistrat si se genereaza un document electronic semnat (Recipisa) cu erorile identificate care poate fi vizualizat de persoana fizica prin accesarea optiunii „Mesaje“ din SPV. Dupa corectarea erorilor mentionate, persoana fizica poate depune din nou formularul conform pct. 2.
4. Formularul «Cerere de deschidere cont de subscriere» validat potrivit pct. 3 lit. a) va fi preluat in aplicatia informatica a Trezoreriei Statului, astfel:
a) in cazul in care nu exista erori de validare, formularul depus este procesat si inregistrat in aplicatia informatica a Trezoreriei Statului si se genereaza un document electronic semnat (Recipisa) prin care persoana fizica este informata referitor la validarea formularului «Cerere de deschidere cont de subscriere» depus. Se creeaza automat contul de subscriere deschis pe numele investitorului care a depus cererea si se genereaza in aplicatia informatica a Trezoreriei Statului raportul «Cerere de deschidere cont de subscriere» semnat electronic cu certificatul digital necalificat al reprezentantului unitatii Trezoreriei Statului si cu certificatul digital calificat al Ministerului Finantelor. Raportul contine codul IBAN asociat contului de subscriere deschis la unitatea operativa a Trezoreriei Statului selectata de persoana fizica. Persoana fizica poate vizualiza recipisa si raportul prin accesarea optiunii «Mesaje» din SPV;
b) in cazul in care exista erori de validare, formularul depus este declarat invalid de sistem si nu este inregistrat. Sistemul genereaza un document electronic semnat (Recipisa) cu erorile identificate. Persoana fizica poate vizualiza recipisa prin accesarea optiunii «Mesaje» din SPV. Dupa corectarea erorilor mentionate, persoana fizica poate depune din nou formularul conform pct. 2.

Articolul 45
(1) Prin intermediul SPV, operatiunea de subscriere titluri de stat emise in cadrul programului Tezaur prin intermediul unitatilor operative ale Trezoreriei Statului se poate realiza doar in nume propriu de catre investitorul persoana fizica inregistrata ca utilizator SPV, in cursul perioadei de subscriere, excluzand ultima zi din perioada de subscriere.
(2) Etapele pentru subscrierea de titluri de stat sunt:
1. Persoana fizica inregistrata ca utilizator SPV descarca formularul «Cerere de subscriere» de pe site-ul Ministerului Finantelor. Formularul este completat de catre investitor cu datele solicitate la fiecare rubrica si la final selecteaza butonul «VALIDARE SI GENERARE XML» in scopul validarii datelor introduse si generarii fisierului XML:
a) in situatia in care nu se identifica erori in completarea formularului si se afiseaza mesajul de confirmare a corectitudinii datelor introduse, persoana fizica salveaza formularul «Cerere de subscriere» in vederea depunerii online conform pct. 2;
b) in situatia in care se identifica erori in completarea formularului, se afiseaza o lista de erori pe care persoana fizica urmeaza a le corecta. Dupa corectarea acestora se procedeaza potrivit lit. a).
2. Ulterior completarii, formularul «Cerere de subscriere» se depune, accesand site-ul Ministerului Finantelor sau direct portalul ANAF, prin accesarea butonului «Depunere declaratie unica si alte formulare SPV-PF». Pe baza formularului depus, investitorul persoana fizica va primi automat prin SPV un document semnat cu certificatul digital al Ministerului Finantelor care confirma primirea formularului, precum si o recipisa cu rezultatul validarii de la depunerea acestuia potrivit procedurii de la pct. 3. Ambele documente sunt in format .pdf si se pot vizualiza prin accesarea optiunii «Mesaje» din SPV.
3. Formularul «Cerere de subscriere» completat si depus de investitorul persoana fizica va fi supus unor validari prin intermediul aplicatiilor informatice specifice la nivelul Ministerului Finantelor.
a) in situatia in care nu exista erori de validare, formularul completat si depus de persoana fizica va fi inregistrat in sistem. Se genereaza un document electronic semnat (Recipisa) prin care persoana fizica este informata referitor la validarea formularului «Cerere de subscriere» depus. Persoana fizica poate vizualiza recipisa prin accesarea optiunii «Mesaje» din SPV;
b) in situatia in care exista erori de validare (de exemplu, CNP completat pe formular nu este identic cu CNP al persoanei fizice inregistrate ca utilizator SPV si care depune formularul), formularul depus este declarat invalid de sistem si nu este inregistrat. Se genereaza un document electronic semnat (Recipisa) cu erorile identificate care poate fi vizualizat de persoana fizica prin accesarea optiunii «Mesaje» din SPV. Dupa corectarea erorilor mentionate, persoana fizica poate depune din nou formularul conform pct. 2.

4. Formularul «Cerere de subscriere» validat potrivit pct. 3 lit. a) va fi preluat in aplicatia informatica a Trezoreriei Statului, astfel:

a) in cazul in care nu exista erori de validare, formularul depus este procesat si inregistrat in aplicatia informatica a Trezoreriei Statului. Sistemul informatic genereaza un document electronic semnat (Recipisa) prin care persoana fizica este informata referitor la validarea formularului «Cerere de subscriere» depus. Se creeaza automat contul de emisiune pe numele investitorului care a depus Cererea de subscriere si se vireaza sumele din contul de subscriere al investitorului in contul de emisiune. Totodata, se genereaza «Formularul de subscriere» in aplicatia informatica a Trezoreriei Statului, semnat electronic cu certificatul digital necalificat al reprezentantului unitatii Trezoreriei Statului si cu certificatul digital calificat al Ministerului Finantelor. Formularul de subscriere contine toate informatiile privind titlurile de stat subscrise la unitatea operativa a Trezoreriei Statului selectata de persoana fizica. Persoana fizica poate vizualiza recipisa si raportul prin accesarea optiunii «Mesaje» din SPV;
b) in cazul in care exista erori de validare (de exemplu, nu exista cont de subscriere deschis pe numele investitorului la unitatea Trezoreriei Statului selectata, nu sunt fonduri suficiente in contul de subscriere deschis pe numele investitorului), formularul depus este declarat invalid de sistem si nu este inregistrat. Sistemul genereaza un document electronic semnat (Recipisa) cu erorile identificate. Persoana fizica poate vizualiza recipisa prin accesarea optiunii «Mesaje» din SPV. Dupa corectarea erorilor mentionate, persoana fizica poate depune din nou formularul «Cerere de subscriere» conform pct. 2.

5. Ca urmare a realizarii operatiunii de subscriere in mediul online, persoana fizica poate vizualiza extrasul contului de subscriere, prin accesarea optiunii «Mesaje» din SPV, in urmatoarea zi lucratoare inregistrarii operatiunii de subscriere la unitatea de trezorerie.

Articolul 46

Raspunderea privind concordanta dintre informatiile afisate in fisierul PDF al formularului «Cerere de deschidere cont de subscriere» si cele din fisierul XML atasat acestuia, precum si privind concordanta intre informatiile afisate in fisierul PDF al formularului «Cerere de subscriere» si cele din fisierul XML atasat acestuia revine exclusiv persoanelor fizice care le-au intocmit si depus on-line, accesand fie site-ul Ministerului Finantelor, fie direct portalul ANAF, prin accesarea butonului «Depunere declaratie unica si alte formulare SPVPF».

Articolul 47
(1) Prin intermediul SPV, operatiunea de virament din contul de subscriere deschis la o unitate operativa a Trezoreriei Statului catre un cont bancar deschis pe numele investitorului se poate realiza doar in nume propriu de catre investitorul persoana fizica inregistrata ca utilizator SPV conform prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) si a ordinului de plata multiplu electronic (OPME), cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Ulterior realizarii operatiunilor de virament din contul de subscriere utilizand mediul online, persoana fizica poate vizualiza extrasul contului de subscriere prin accesarea optiunii «Mesaje» din SPV. Persoana fizica poate vizualiza extrasul de cont in urmatoarea zi lucratoare inregistrarii operatiunii de virare din contul de subscriere la unitatea de trezorerie.

Articolul III

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

 

 

 

de Ghinea Viorica

NOUTATI din Legislatia Contabila

Atentie: NOILE prevederi privind e-Transport intra in vigoare de la 1 iulie 2024!


Sunteti la curent cu toate prevederile privind E-Transport care intra in vigoare de la 1 iulie 2024?

Va invitam la WEBINARUL E-Transport - Solutii practice
Sesiune de intrebari si raspunsuri


Data: 11 iunie 2024
Locul desfasurarii: Din fata calculatorului, pe platforma webinar.rs.ro

...Vezi AICI detaliile complete <<

Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
ordinul plata multiplutitluri de statspv


Data aparitiei: 09 Decembrie 2021

Votati articolul "Ordinul de plata multiplu electronic poate fi utilizat si de catre persoanele fizice inregistrate in SPV":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi

Urmareste-ne pe Google News

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Contabilitatea se schimba!
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT
Raportul Special
"E-Factura. E-Transport: Sanctiuni. Amenzi. Solutii practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X