email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Contabilitatea operatiunilor de divizare a societatilor comerciale

Cuvinte cheie:

 • modalitati de divizare
 • reglementarea operatiunii de divizare
 • proiectul de divizare
 • opozitia de divizare
 • documente pentru asociati sau actionari
 • validarea deliberarilor
 • impartirea patrimoniului

Divizarea se poate face:

 • prin impartirea intregului patrimoniu al unei societati care isi inceteaza existenta intre doua sau mai multe societati existente sau care iau astfel fiinta;
 • prin desprinderea unei parti din patrimoniu care se transmite la doua sau mai multe societati existente sau care iau astfel fiinta, caz in care societatea care se divide isi pastreaza existenta.

Aspecte juridice

Din punct de vedere juridic, operatiunea de divizare este reglementata de Legea nr. 31/1990, republicata, articolele 238-251.

Divizarea se hotaraste de fiecare societate in parte, in conditiile prevazute pentru modificarea actului constitutiv al societatii.

Divizarea are ca efect dizolvarea, fara lichidare, a societatii care isi inceteaza existenta si transmiterea universala a patrimoniului acesteia catre societatea sau societatile beneficiare, in starea in care se gaseste la data divizarii, in schimbul atribuirii de actiuni sau de parti sociale ale acestora catre asociatii sau actionarii societatii care inceteaza si, eventual, a unei sume de bani, care nu poate depasi 10% din valoarea nominala a actiunilor sau a partilor sociale atribuite (art. 240).

In baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor (Asociatilor) a fiecareia dintre societatile care participa la divizare, administratorii acestora intocmesc un proiect de divizare care, conform art. 241 din Legea nr. 31/1990, trebuie sa cuprinda:

 • forma, denumirea si sediul social al tuturor societatilor participante la operatiune;
 • fundamentarea si conditiile divizarii;
 • stabilirea si evaluarea activului si pasivului, care se transmit societatilor beneficiare;
 • modalitatile de predare a actiunilor sau a partilor sociale si data de la care acestea dau dreptul la dividende;
 • raportul de schimb al actiunilor sau al partilor sociale si, daca este cazul, cuantumul sultei;
 • cuantumul primei de divizare;
 • drepturile care se acorda obligatarilor si orice alte avantaje speciale;
 • data bilantului contabil de divizare, data care va fi aceeasi pentru toate societatile
 • participante;
 • orice alte date care prezinta interes pentru operatiune.

Proiectul de divizare, semnat de reprezentantii societatilor participante, se depune la Oficiul Registrului Comertului unde este inmatriculata fiecare societate, insotit de o declaratie a societatii care inceteaza a exista in urma divizarii. Declaratia trebuie sa se refere la modul in care respectiva societate a hotarat sa stinga pasivul sau.

Proiectul de divizare, vizat de judecatorul delegat, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, astfel incat – in termenul de zile prevazut de art. 62 din Legea nr. 31/1990 (30 de zile) – orice tert care se considera prejudiciat in interesele sale de aceasta operatiune sa poata face opozitie.

Opozitia suspenda executarea divizarii pana la data la care hotararea judecatoreasca a devenit irevocabila sau pana la data la care societatea in cauza face dovada ca s-a achitat de toate obligatiile fata de creditorul sau creditorii care au atacat hotararea de divizare.

 • De asemenea, in conformitate cu art. 244, administratorii trebuie sa fie pregatiti sa puna la dispozitia actionarilor sau asociatilor, la solicitarea acestora, urmatoarele documente: proiectul de divizare;
 • darea de seama a administratorilor, in care se va preciza si raportul de schimb al actiunilor sau al partilor sociale;
 • situatiile financiare anuale impreuna cu rapoartele de gestiune pe ultimele 3 exercitii financiare, precum si cu 3 luni inainte de proiectul de fuziune;
 • raportul cenzorilor sau al auditorului financiar, dupa caz;
 • bilantul contabil de divizare;
 • evidenta contractelor cu valoare de peste 100 milioane lei, in curs de executare, si repartizarea lor intre societatile beneficiare.

In termen de cel mult doua luni de la expirarea termenului de 30 zile de la publicarea proiectului de divizare in Monitorul Oficial sau, dupa caz, de la data la care hotararea judecatoreasca a devenit irevocabila, adunarea generala a fiecareia dintre societatile par-ticipante va hotari asupra divizarii.

Actele constitutive ale societatilor nou-infiintate prin divizare se aproba de adunarea generala a societatii sau a societatilor care isi inceteaza existenta.

Conform art. 115 din Legea nr. 31/1990, pentru validarea deliberarilor adunarii generale extraordinare, cand actul constitutiv nu dispune altfel, la prima convocare este necesara prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din capitalul social, iar hotararile trebuie sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social.

La convocarile urmatoare, este necesara prezenta actionarilor reprezentand jumatate din capitalul social, iar hotararile trebuie sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.

Conform art. 247, atunci cand divizarea are ca efect marirea obligatiilor asociatilor uneia dintre societatile participante, hotararea se ia cu unanimitate de voturi.

Conform art. 249, se considera ca divizarea a avut loc la data inscrierii in registrul comertului a mentiunii privind majorarea capitalului social al societatii beneficiare sau, in cazul constituirii uneia sau a mai multor societati comerciale noi, la data inmatricularii in registrul comertului a noii societati sau a ultimei dintre ele.

Inregistrari contabile privind operatiunile de divizare a unei societati comerciale

Sa presupunem ca cei doi asociati ai S.C. ABC S.R.L. au hotarat sa divida societatea in alte doua societati cu raspundere limitata, societati cu asociat unic. Diviziunea societatii se va efectua pe baza situatiilor financiare incheiate la data de 31 decembrie 2004.

Exemplu:

Adunarea Generala a Asociatilor a S.C. ABC S.R.L., intrunita la data de 18 ianuarie 2005, hotaraste:

Divizarea societatii S.C. ABC S.R.L. si constituirea a doua noi societati cu raspun
dere limitata cu asociat unic, respectiv S.C. ABC 1 S.R.L. si S.C. ABC 2 S.R.L.

Ca urmare a operatiunii de divizare, S.C. ABC S.R.L. isi va inceta existenta prin
transmiterea universala a patrimoniului la cele doua societati nou-infiintate.

Data bilantului de divizare este 31 decembrie 2004.

Se imputerniceste administratorul societatii sa intreprinda toate operatiunile nece
sare pentru elaborarea proiectului de divizare.

Se imputerniceste administratorul societatii sa intreprinda demersurile necesare
pentru inregistrarea la registrul comertului a hotararii AGA.

% = 456 „Decontari cu asociatii 1.258.442.000

privind capitalul”

1012 „Capital social varsat” 300.000.000

105 „Rezerve din reevaluare” 250.000.000

1061 „Rezerve legale” 60.000.000

1068 „Alte rezerve” 80.000.000

117 „Rezultat reportat” 478.942.000

121 „Profit si pierdere” 89.500.000

Inchiderea conturilor de activ:

892 „Bilant de inchidere” =% 1.464.875.000
211 „Terenuri” 730.300.000

2132 „Calculatoare si echipamente periferice” 78.500.000

2133 „Mijloace de transport” 480.250.000

214 „Alte active corporale” 82.000.000

4111 „Clienti” 15.600.000

5121 „Conturi la banci in lei” 72.350.000

5311 „Casa in LEI” 5.875.000

Inchiderea conturilor de pasiv:

%=892 „Bilant de inchidere” 1.464.875.000

456 „Decontari cu asociatii privind capitalul” 1.258.442.000

28132 „Amortizare calculatoare” 14.200.000

28133 „Amortizare mijloace de transport” 108.500.000

2814 „Amortizarea altor imobilizari corporale” 19.250.000

401 „Furnizori” 33.653.000

441 „Impozit pe profit” 30.830.000

S.C. ABC S.R.L. prezinta urmatoarele solduri pentru conturile de bilant la data de 31 decembrie 2004:

ABC S.R.L. – lei –

Cont

Denumire cont

Solduri debitoare la 31.12.2004

Solduri creditoare la 31.12.2004

1012

Capital social varsat

300.000.000

1061

Rezerve legale

60.000.000

1068

Alte rezerve

80.000.000

117

Rezultat reportat

250.000.000

121

Profit si pierdere

228.942.000

211

Terenuri

480.300.000

212

Constructii

0

2132

Calculatoare si echipamente periferice

78.500.000

2133

Mijloace de transport

480.250.000

214

Alte active corporale

82.000.000

262

Titluri de participare detinute la societati din afara grupului

0

2812

Amortizare constructii

0

28132

Amortizare calculatoare

12.500.000

28133

Amortizare mijloace de transport

98.000.000

2814

Amortizarea altor imobilizari corporale

18.278.000

4111

Clienti

28.900.000

401

Furnizori

125.000.000

441

Impozit pe profit

17.800.000

5121

Conturi la banci in lei

28.000.000

5311

Casa in LEI

12.570.000

Total

1.190.520.000

1.190.520.000

Bilantul societatii ABC S.R.L., intocmit pe baza balantei de verificare incheiate la data de 31 decembrie 2004, prezinta urmatoarele date:

– mii lei –

1

Imobilizari necorporale

0

2

Imobilizari corporale

992.272

3

Imobilizari financiare

0

4

Total active imobilizate

992.272

5

Creante

28.900

6

Casa si conturi la banci

40.570

7

Total active circulante

69.470

8

Obligatii curente

142.800

9

Active circulante nete, respectiv obligatii curente

(73.330)

10

Total active minus datorii (Activ net)

918.942

11

Capital social varsat

300.000

12

Rezerve

140.000

13

Rezultat reportat

250.000

14

Rezultatul exercitiului financiar

228.942

15

Total capitaluri proprii

918.942

Capitalul social al societatii, in valoare de 300 milioane lei, este compus din 3.000 de parti sociale cu o valoare nominala de 100.000 lei per parte sociala.

Structura asociatilor se prezinta astfel:

Nr. crt.

Asociat

Nr. parti sociale

Valoare parti sociale (LEI)

Procent de participare (%)

1

Ionescu Vasile

1.500

150.000.000

50

2

Petrescu Aurel

1.500

150.000.000

50

Total

3.000

300.000.000

100

Pe baza raportului de evaluare s-a stabilit valoarea terenului la 730.300.000 lei, valoarea societatii fiind estimata la 1.168.942.000 lei.

Pentru societatea ABC 2 S.R.L. ce se va constitui, asociatul Petrescu Aurel va prelua din patrimoniu terenul si mobilierul.

Celelalte bunuri existente in patrimoniul societatii, inclusiv creantele si obligatiile, se vor transmite catre cealalta societate ce se va infiinta, S.C. ABC 1 S.R.L., al carei asociat unic va fi Ionescu Vasile.

Diferentele de valoare rezultate prin transmiterea patrimoniului la cele doua societati urmeaza sa fie decontate in termen de 6 luni de la inregistrarea societatilor nou-infiintate.

Societatea nu va mai desfasura activitati pana la finalizarea operatiunilor de divizare.

Prin urmare, capitalurile proprii care se vor transmite pentru fiecare din cele doua societati vor fi in suma de 584.471.000 lei, iar bunurile ce se vor transmite catre ABC 2

S.R.L. vor fi in valoare de 812.300.000 lei – deci mai mult cu 209.551.000 lei, suma ce urmeaza sa fie decontata catre ABC 1 S.R.L.

Deoarece in termenul legal de 30 de zile de la publicarea proiectului de fuziune nu

s-a inregistrat nici o opozitie, patrimoniul se va transmite catre cele doua societati

nou-infiintate.

La societatea care isi inceteaza existenta, se efectueaza urmatoarele inregistrari:

â—Ź Inregistrarea diferentei din reevaluarea terenului si a diferentelor ce se vor deconta in termen de 6 luni intre cele doua societati nou-infiintate:

211 „Terenuri” = 105 „Rezerve din reevaluare” 250.000.000 4562 „Decontari cu asociatii 4561 „Decontari cu asociatii divide, S.C. privind capitalul” – privind capitalul” – ABC S.R.L. Petrescu Aurel Ionescu Vasile 209.551.000

â—Ź Inregistrarea transmiterii capitalurilor proprii catre S.C. ABC 1 S.R.L.:

% = 4561 „Decontari cu asociatii 584.471.000

privind capitalul” – Ionescu Vasile 1012 „Capital social varsat” 150.000.000

105 „Rezerve din reevaluare” 125.000.000

1061 „Rezerve legale” 30.000.000

1068 „Alte rezerve” 40.000.000

117 „Rezultat reportat” 125.000.000

121 „Profit si pierdere” 114.471.000

â—Ź Inchiderea conturilor de activ pentru posturile preluate de S.C. ABC 1 S.R.L.:

892 „Bilant de inchidere” =% 837.771.000

2132 „Calculatoare si echipamente periferice” 78.500.000

2133 „Mijloace de transport” 480.250.000

4111 „Clienti” 28.900.000

4562 „Decontari cu asociatii 209.551.000 privind capitalul” – Petrescu Aurel

5121 „Conturi la banci in lei” 28.000.000

531 „Casa in LEI” 12.570.000

â—Ź Inchiderea conturilor de pasiv pentru posturile preluate de S.C. ABC 1 S.R.L.:

% = 892 „Bilant de inchidere”

837.771.000 4561 „Decontari cu asociatii privind capitalul” – Ionescu Vasile

584.471.000 28132 „Amortizare calculatoare” 12.500.000

28133 „Amortizare mijloace de transport” 98.000.000

401 „Furnizori” 125.000.000

441 „Impozit pe profit” 17.800.000

â—Ź Inregistrarea transmiterii capitalurilor proprii catre S.C. ABC 2 S.R.L.:

%= 4562 „Decontari cu asociatii 584.471.000 privind capitalul” – Petrescu Aurel

1012 „Capital social varsat”

105 „Rezerve din reevaluare”

1061 „Rezerve legale”

1068 „Alte rezerve”

117 „Rezultat reportat”

121 „Profit si pierdere”

â—Ź |nchiderea conturilor de activ pentru S.C. ABC 2 S.R.L.:

892 „Bilant de inchidere” =%

211 „Terenuri”

214 „Alte active corporale”

â—Ź Inchiderea conturilor de pasiv pentru S.C. ABC 2 S.R.L.:

% = 892 „Bilant de inchidere” 2814 „Amortizarea altor imobilizari corporale” 4562 „Decontari cu asociatii privind capitalul” – Petrescu Aurel 4561 „Decontari cu asociatii privind capitalul” – Ionescu Vasile

La S.C. ABC 1 S.R.L. se vor efectua urmatoarele inregistrari contabile:

â—Ź Inregistrare capitalurilor proprii:

456 „Decontari cu asociatii = 1012 „Capital social varsat”

privind capitalul”

â—Ź Preluarea posturilor de activ de la S.C. ABC S.R.L.:

% = 891 „Bilant de deschidere”

2132 „Calculatoare si echipamente periferice”

2133 „Mijloace de transport”

4111 „Clienti”

461 „Debitori” – ABC 2 S.R.L.

5121 „Conturi la b`nci in lei”

5311 „Casa in LEI” 150.000.000

125.000.000

30.000.000

40.000.000

125.000.000

114.471.000

812.300.000

 

 

730.300.000

82.000.000

812.301.000

 

 

18.278.000

584.471.000

209.552.000

inregistrari contabile la societatea noua

584.471.000 ABC 1

837.771.000

 

 

78.500.000

480.250.000

28.900.000

209.551.000

28.000.000

12.570.000

â—Ź Preluarea posturilor de pasiv de la S.C. ABC S.R.L.:

891 „Bilant de deschidere” =% 837.771.000 456 „Decontari cu asociatii

privind capitalul” 584.471.000

28132 „Amortizare calculatoare” 12.500.000

28133 „Amortizare mijloace de transport” 98.000.000

401 „Furnizori” 125.000.000

441 „Impozit pe profit” 17.800.000

La S.C. ABC 2 S.R.L. se vor efectua urmatoarele inregistrari contabile:

â—Ź Inregistrarea capitalurilor proprii:

456 „Decontari cu asociatii = 1012 „Capital social varsat” 584.471.000

456 „Decontari cu asociatii = 1012 „Capital social varsat” 584.471.000

456 „Decontari cu asociatii = 1012 „Capital social varsat” 584.471.000

privind capitalul”

â—Ź Preluarea posturilor de activ de la S.C. ABC S.R.L.:

% = 891 „Bilant de deschidere” 812.300.000

211 „Terenuri” 730.300.000

214 „Alte active corporale” 82.000.000

â—Ź Preluarea posturilor de pasiv de la S.C. ABC S.R.L.:

891 „Bilant de deschidere” =% 812.301.000

2814 „Amortizarea altor imobilizari corporale” 18.278.000

456 „Decontari cu asociatii privind capitalul” 584.471.000

462 „Creditori” – S.C. ABC 1 S.R.L. 209.552.000

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Costurile de productie ale firmei. Atentie la amenzi!


Dvs. dati importanta cuvenita calculatiei costurilor de productie?
Pentru ca este decisiva:

 •   pentru pastrarea unei evidente contabile corecte a productiei
 •   pentru rezultate contabile si fiscale conforme legislatie in vigoare
 •   pentru protectie maxima impotriva erorilor in registrele dvs. contabile
 •   pentru evitarea amenzilor FISCULUI
 •   pentru managementul eficient al proceselor din firma!

Comandati acum Modele editabile pentru Calculatia Costurilor!

...Vezi AICI detalii complete <<

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 28 Februarie 2006


Votati articolul "Contabilitatea operatiunilor de divizare a societatilor comerciale":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 2 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 28 Februarie 2006 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X