email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

7.2. Noutati privind rambursarea TVA

Cuvinte cheie:

 • motodologie solutionare deconturi cu sume negative de TVA
 • transmiterea deconturilor
 • inregistrarea deconturilor
 • etape de prelucrare a deconturilor
 • criterii de analiza
 • platitori supusi inspectiei fiscale anticipate

 

Incepand cu deconturile aferente lunii iulie 2005, prin O.M.F.P. nr. 967 din 6 iulie 2005, publicat in M.Of. nr. 698 din 3 august 2005, s-a modificat metodologia de solutionare a deconturilor cu sume negative de T.V.A. cu optiune de rambursare.

Deconturile aferente anului 2004 si semestrului I 2005 prin care ati optat pentru rambursarea de T.V.A. vor fi solutionate de catre organele de inspectie fiscala in baza metodologiei aprobate prin O.M.F.P. nr. 338/2004.

In situatia in care firma dvs. este inregistrata ca platitoare de T.V.A. si in perioada fiscala de raportare inregistreaza, conform randului 27 din decontul de T.V.A., o suma negativa de plata mai mare de 50 milioane lei, aveti doua posibilitati:

 • sa solicitati rambursarea soldului sumei negative a T.V.A. prin bifarea casetei corespunzatoare din decontul de T.V.A

In aceasta situatie, decontul reprezinta si cerere de rambursare de T.V.A. la care se anexeaza o declaratie, pe propria raspundere, cu privire la activitatea preponderenta efectiv desfasurata in perioadele din care provine suma de rambursat. Nota: suma solicitata la rambursare nu se reporteaza in perioada fiscala urmatoare.

 • sa reportati soldul sumei negative in decontul perioadei fiscale urmatoare.

SOLUTIONAREA DECONTURILOR CU SUME NEGATIVE DE T.V.A.

Metodologia de solutionare a deconturilor cu sume negative de T.V.A. cu optiune de rambursare are in vedere parcurgerea urmatoarelor etape:

1.DEPUNEREA DECONTURILOR DE T.V.A.

Deconturile de TVA se depun la organul fiscal unde este inregistrat domiciliul fiscal al firmei inregistrate ca platitoare de T.V.A. prin urmatoarele modalitati de transmitere:

 • pe suport electronic, insotite de doua exemplare listate, caz in care deconturile sunt transmise prin posta sau depuse direct la compartimentul cu atributii in gestionarea declaratiilor fiscale;
 • prin sistemul electronic national.

Termenele de depunere ale deconturilor de T.V.A. sunt:

 • trimestrial: pana la data de 25 a lunii urmatoare incheierii trimestrului, inclusiv, de catre firmele care in anul anterior au realizat o cifra de afaceri de pana la 100.000 euro, inclusiv;
 • lunar: pana la data de 25 a lunii urmatoare lunii de raportare, inclusiv de catre firmele care in anul anterior au realizat o cifra de afaceri mai mare de 100.000 euro.
100.000 euro, inclusiv;
 • lunar: pana la data de 25 a lunii urmatoare lunii de raportare, inclusiv de catre firmele care in anul anterior au realizat o cifra de afaceri mai mare de 100.000 euro.

  2. INREGISTRAREA DECONTURILOR DE T.V.A.

  a) Deconturile primite direct la organul fiscal sunt inregistrate la Registratura electronica si se prelucreaza in momentul primirii, in prezenta platitorului.

  b) Deconturile primite prin posta sunt prelucrate in ziua primirii de la registratura.

  In ambele situatii, deconturile corect intocmite sunt preluate in baza de date, in caz contrar urmeaza procedura reglementata prin O.M.F.P. nr. 520 din 25 aprilie 2005 pentru aprobarea Instructiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de T.V.A.

  3. PRELUCRAREA SI ANALIZA DECONTURILOR DE T.V.A.

  Deconturile sunt prelucrate in ordinea cronologica a inregistrarii lor la organul fiscal. Nu sunt prelucrate deconturile depuse la termenele lunare de catre firmele platitoare de T.V.A. cu obligatii declarative trimestriale.

  ATENTIE!

  Prelucrarea deconturilor consta in parcurgerea urmatoarelor etape:

  • gruparea deconturilor pe urmatoarele categorii:

  -deconturi cu sume pozitive (cu TVA de plata);

  -deconturi cu sume negative (cu TVA de rambursat):

  -deconturi cu sume negative cu optiune de rambursare;

  -deconturi cu sume negative fara optiune de rambursare (sume ce se reporteaza in decontul perioadei urmatoare);

  • transmiterea zilnica a deconturilor la compartimentul de Evidenta pe platitori;
  • arhivarea la dosarul fiscal al platitorului a deconturilor cu sume pozitive si cu sume negative, fara optiune de rambursare;
  • inregistrarea deconturilor cu sume negative cu optiune de rambursare in evidenta pe platitor intr-o fisa separata numita Sume de rambursat;
  • transmiterea zilnica a deconturilor cu optiune de rambursare la compartimentul de analiza pentru efectuarea analizei de risc.

  Se supun solutionarii doar deconturile depuse in termen. Nedepunerea in termen a deconturilor impune preluarea sumelor negative in decontul perioadei fiscale urmatoare.

  4. SOLUTIONAREA SOLICITARILOR DE RAMBURSARE

  Solutionarea cererilor de rambursare se face in ordinea cronologica a inregistrarii deconturilor la organul fiscal, in termen de maximum 45 de zile de la data depunerii acestora.

  Solutionarea consta in analizarea solicitarilor de rambursare de catre compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal teritorial.

  Analizarea are in vedere incadrarea fiecarui platitor intr-o categorie de risc fiscal, in criterii de functie de urmatoarele criterii:

  • comportamentul fiscal;
  • riscul rambursarii de T.V.A. pentru administratia fiscala.

  In functie de gradul de risc fiscal determinat, cererile de rambursare T.V.A. se solutioneaza astfel:

  • prin emiterea deciziei de rambursare in cazul deconturilor cu risc fiscal mic;


  IMPORTANT:

  Decizia se intocmeste in trei exemplare, se verifica si se vizeaza de seful compartimentului si se inainteaza, spre aprobare, conducatorului unitatii fiscale sau directorului coordonator, dupa caz.

  • prin efectuarea analizei documentare in cazul deconturilor cu risc fiscal mediu:
  • prin efectuarea inspectiei fiscale anticipate in cazul deconturilor cu risc fiscal mare.

  INSPECTIA FISCALA ANTICIPATA

  Inspectia fiscala se efectueaza anticipat pentru urmatoarele categorii de platitori:

  • platitori care au inscrise fapte in cazierul fiscal;
  • platitori care au ca obiect principal de activitate si isi desfasoara efectiv activitatea in domeniul:

  -productiei si/sau comertului cu ridicata de bauturi alcoolice (cod 159 Fabricarea bauturilor si cod 5134 Comertul cu ridicata al bauturilor)

  -comertului cu ridicata a materialului lemnos si de constructie (cod 5153 Comertul cu ridicata al materialului lemnos si de constructii)

  -tutunului (cod 16 Fabricarea produselor din tutun, cod 5125 Comert cu ridicata al tutunului neprelucrat, cod 5135 Comert cu ridicata al produselor din tutun, cod 5226 Comert cu amanuntul al produselor din tutun)

  -petrolului (cod 232 Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului, cod 505 Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule

  -comertului cu ridicata al animalelor vii (cod 5123 Comert cu ridicata al animalelor vii) 

  -comertului cu ridicata al deseurilor (cod 5157 Comertul cu ridicata al deseurilor si resturilor)

  -recuperarii deseurilor si resturilor metalice si nemetalice (cod 3710 si cod 3720)

  IMPORTANT:

  Informatiile referitoare la obiectul de activitate (cod CAEN) se actualizeaza periodic pe baza datelor primite de la Oficiul National al Registrului Comertului si a declaratiilor pe proprie raspundere depuse de catre platitori.

  • platitori care au solicitari de rambursare aferente anilor anteriori si nesolutionate;
  • platitori nou-infiintati;

  ATENTIE!

  Platitorii nou-infiintati sunt acei contribuabili inregistrati ca platitori de T.V.A. in cadrul perioadei de referinta si care nu prezinta, la data calcularii SIN-ului, 12 perioade de raportare, in cazul celor cu obligatii declarative lunare, respectiv 4 perioade de raportare, in cazul celor cu obligatii declarative trimestriale.

  • platitori pentru care nu exista toate datele necesare intocmirii Fisei de calcul a SIN;
  • platitori pentru care SIN-ul este negativ (suma T.V.A. colectata este mai maredecat suma T.V.A. deductibila in perioada de referinta);
  • platitori care, in decurs de 6 luni, au renuntat de cel putin 2 ori la optiunea de rambursare, dupa incadrarea la categoria de risc mediu sau mare;
  • platitori care au prezentat consecutiv, in cel putin 3 perioade de raportare, deconturi negative de T.V.A. cu sume mai mari de 1 miliard lei si nu au solicitat rambursarea;
  • platitori care nu au nici un salariat;
  • platitori care nu au bunuri imobile sau mobile in patrimoniu;
  • platitori despre care activitatea de inspectie fiscala detine informatii ca prezinta un risc fiscal mare.

  EFECTUAREA ANALIZEI DOCUMENTARE

  Pentru efectuarea acestei analize, organul fiscal comunica, in scris, platitorului urmatoarele:

  • documentele care trebuie prezentate pentru justificarea diferentei in plus de suma solicitata la rambursare;
  • data, ora si locul intalnirii;
  • numele si prenumele persoanei din cadrul compartimentului de specialitate, care se ocupa de analiza.

  Documentele care se solicita sunt urmatoarele:

  a) jurnale de vanzari si de cumparari;
  b) balante de verificare;
  c) contracte comerciale, facturi si documente vamale care sa ateste exportul efectuat;
  d) documente care sa ateste efectuarea unei investitii, precum si alte documente din care sa rezulte suma solicitata la rambursare; e) orice alte documente pe care organul fiscal le considera necesare pentru justificarea rambursarii.

  In situatia in care platitorul nu prezinta in termenul stabilit documentele solicitate, organul fiscal il va incadra in gradul de risc fiscal mare, solutionarea cererii urmand a se va face doar cu inspectie fiscala anticipata. In cazuri temeinic justificate, platitorul poate solicita organului fiscal amanarea termenului de prezentare a documentelor.  

  Raportul de inspectie fiscala

  Termenul legal de solutionare al cererii de 45 de zile se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data emiterii instiintarii pentru prezentarea documentelor si data prezentarii documentelor la organul fiscal.

  Prin analizarea documentelor prezentate se poate constata una din urmatoarele doua situatii posibile:

  • suma solicitata la rambursare se poate justifica, caz in care organul fiscal aproba cererea si emite Decizia de rambursare;
  • suma solicitata la rambursare nu se poate justifica, caz in care organul fiscal incadreaza cererea la gradul de risc fiscal mare si dispune solutionarea cu inspectie fiscala anticipata de catre compartimentul cu atributii de inspectie fiscala.

  EFECTUAREA INSPECTIEI FISCALE

  Rezultatul inspectiei fiscale se consemneaza in Raportul de inspectie fiscala urmat de intocmirea Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala in situatia in care s-au constatat deficiente referitoare la T.V.A. deductibila sau T.V.A. colectata.

  In baza raportului de inspectie fiscala, compartimentul de specialitate din administratia fiscala intocmeste Decizia de rambursare a T.V.A.

  Deciziile de rambursare a T.V.A. emise in cazul riscului fiscal mic si mediu sunt decizii sub rezerva verificarii ulterioare, potrivit art. 87 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

  STABILIREA STANDARDULUI INDIVIDUAL NEGATIV (SIN)

  Standardul Individual Negativ reprezinta suma maxima a T.V.A. ce poate fi rambursata fara analiza documentara sau inspectie fiscala anticipata, deoarece riscul implicat de aceasta rambursare se considera acceptabil de catre administratia fiscala.

  Suma de rambursat este stabilita in conditii de activitate normala si continua a platitorului, tinand cont si de comportamentul sau fiscal.

  Comportamentul fiscal se stabileste pe baza urmatorilor indicatori:

  • marimea platitorului;
  • gradul de conformare fiscala voluntara.

  SIN-ul se stabileste semestrial in functie de modul de indeplinire a obligatiilor fiscale in perioada de referinta, pe baza raportarilor contabile si a deconturilor de T.V.A. la urmatoarele termene:

  la data de 5 a lunii februarie pentru semestrul I, avand ca baza:

  • deconturile de T.V.A. si modul de indeplinire a obligatiilor fiscale in perioada ianuarie decembrie a anului precedent;
  • raportarea contabila semestriala din anul precedent;

  la data de 5 a lunii august pentru semestrul II, avand ca baza:

  • deconturi de TVA si modul de indeplinire a obligatiilor in perioada iulie an precedent iunie an curent;
  • bilantul contabil si contul de profit si pierdere pentru anul precedent.

  SIN-ul stabilit semestrial se actualizeaza, lunar, pana la data de 5 a fiecarei luni pentru urmatoarele categorii de platitori:

  • platitori carora li se inscriu fapte in cazierul fiscal;
  • platitori care prezinta cel putin 2 renuntari la optiunea de rambursare in ultimele 6 luni;
  • platitori nou-infiintati care au beneficiat 3 perioade de raportare consecutiv de rambursari cu inspectie fiscala anticipata, iar cu ocazia verificarii nu au fost stabilite diferente fata de suma solicitata;
  • platitori pentru care activitatea de inspectie fiscala le stabileste risc fiscal mare.

  ATENTIE!

  Riscul fiscal mare al unui platitor se stabileste pe baza unui referat motivat, aprobat de directorul coordonator, pe baza urmatoarelor elemente semnificative:

  • primirea solicitarii de efectuare a inspectiei fiscale, in scopul cercetarii unor fapte de evaziune fiscala, de la alte institutii politie, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, Parchetul National Anticoruptie etc.;
  • transmiterea organelor de cercetare penala de catre organele fiscale a unor sesizari care ar putea intruni elementele constitutive ale unei infractiuni.

  FISA INDICATORILOR DE INSPECTIE FISCALA

  In prima etapa a analizei cererilor de rambursare T.V.A., se editeaza Fisele de calcul a SIN in baza carora se selecteaza deconturile negative cu SIN = 1, considerate cu risc fiscal mare. Aceste deconturi se transmit pe baza de borderou compartimentului cu atributii in domeniul inspectiei fiscale.

  Pentru aceste deconturi se calculeaza Fisa indicatorilor de inspectie fiscala pentru ultimele 12 luni pana la data decontului cu sume negative de T.V.A. cu optiune de rambursare T.V.A.

  Va prezentam cei patru indicatori de inspectie fiscala si punctajul acordat in functie de urmatoarele criterii:

  1. Numar de rambursari solutionate fara control in ultimele 12 luni:

  ■ pana la 3 inclusiv ..................................................................................... 0 puncte

  ■ intre 4 si 6 inclusiv ................................................................................. 20 puncte

  ■ intre 7 si 9 inclusiv ................................................................................. 40 puncte

  ■ intre 10 si 12 inclusiv ............................................................................. 60 puncte

  2. Perioada scursa de la ultima luna pentru care s-a efectuat control T.V.A.:

  a) declarare lunara:

  ■ peste 12 luni ...................................................................................................... 60 puncte

  ■ intre 9 si 12 luni, inclusiv ........................................................................ 45 puncte

  ■ intre 6 si 9 luni, inclusiv .......................................................................... 30 puncte

  ■ intre 3 si 6 luni, inclusiv .......................................................................... 15 puncte

  ■ pana la 3 luni, inclusiv .............................................................................. 0 puncte

  b) declarare trimestriala:

  ■ perioada mai mare sau egala cu 4 trimestre ............................................. 60 puncte

  ■ perioada intre 4 si 2 trimestre, inclusiv ..................................................... 45 puncte

  ■ perioada intre 2 si 1 trimestru, inclusiv ......................................................15 puncte

  ■ perioada pana la 1 trimestru ..................................................................... 0 puncte

  3. Ponderea sumelor neaprobate la rambursare in totalul sumei solicitate la rambursare s(sume solicitate sume aprobate)/sume solicitatet:

  ■ pondere suma neaprobata

  ■ 2% > pondere suma neaprobata

  ■ 4% > pondere suma neaprobata

  ■ 6% > pondere suma neaprobata

  ■ 8% > pondere suma neaprobata

  ■ pondere suma neaprobata > 10% ............................................................ 60 puncte

  4 Total sume rambursate in ultimele 12 luni fara inspectie fiscala anticipata:

  ■ intre 50 mil. si 500 mil. lei, inclusiv ............................................................ 0 puncte

  ■ intre 501 mil. si 1500 mil. lei, inclusiv .......................................................10 puncte

  ■ intre 1501 mil. si 3500 mil. lei, inclusiv ..................................................... 20 puncte

  ■ intre 3501 mil. lei si 5500 mil. lei, inclusiv .................................................30 puncte

  ■ intre 5501 mil. lei si 7500 mil. lei, inclusiv .................................................40 puncte

  ■ intre 7501 mil. lei si 10.000 mil. lei, inclusiv ..............................................50 puncte

  ■ mai mari de 10 mld. lei ........................................................................... 60 puncte

 • NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

  Contabilitate 2022


  Va amintiti de prima Carte Verde a Contabilitatii, editata in urma cu peste 25 de ani de Ministerul Finantelor?

  Ei bine, Cartea Verde a Contabilitatii 2022 este acum din nou prezenta, in varianta actualizata la zi, oferindu-va solutii impecabile pentru momentele de criza – cum este si acesta – cu modificari legislative majore.

  Avantajul esential pe care vi-l ofera Cartea Verde a Contabilitatii 2022: ZERO erori in inregistrarile contabile!

  ...Vezi AICI detalii complete <<

  Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
  Urmareste-ne pe Google News

  Data aparitiei: 06 Martie 2006


  Votati articolul "7.2. Noutati privind rambursarea TVA":
  Rating:

  Nota: 5 din 5 din 1 voturi


  Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri  Alte articole publicate in data de 06 Martie 2006 ARTICOLE SIMILARE  Subiectele saptamanii

  Atentie, Contabili!

  Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
  Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

  DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
  "MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


  Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
  X