email
MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice

Va oferim CADOU un Raport Special Gratuit 

"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"

Adauga adresa ta de e-mail pentru a primi Raportul Gratuit, oferit de Contabilul.ro.
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

7.1. Fuziunea si divizarea societatilor comerciale

Din punct de vedere juridic, operatiunile de fuziune si divizare sunt reglementate prin Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (art. 238 – 251).

Fuziunea este operatiunea prin care doua sau mai multe societati comerciale hotarasc separat transmiterea elementelor de activ si de pasiv la una dintre societati sau infiintarea unei noi societati comerciale in scopul comasarii activitatilor.

Fuziunea intre doua sau mai multe societati poate avea ca obiective:

– consolidarea pozitiei pe piata; fuziunea

– restructurarea;

– integrarea pe verticala, prin absorbirea unui furnizor important sau a unui client
important;

– evitarea lichidarii prin faliment.

Divizarea se face prin impartirea integrala a elementelor de activ si de pasiv ale unei societati comerciale care isi inceteaza existenta, intre doua sau mai multe societati comerciale existente ori care iau fiinta.

Fuziunea sau divizarea are ca efect dizolvarea, fara lichidare, a societatilor comerciale care isi inceteaza existenta, si transmiterea universala a elementelor lor de activ si de pasiv catre societatea sau societatile comerciale beneficiare, in starea in care se afla la data fuziunii sau a divizarii.

ATENTIE!

Data fuziunii sau a divizarii reprezinta data inmatricularii la Registrul Comertului a noii societati sau a ultimei dintre ele in cazul constituirii uneia sau mai multor societati.
In celelalte cazuri, data operatiunii este data inscrierii in Registrul Comertului a mentiunii privind majorarea capitalului social al societatii absorbante.

O societate comerciala nu isi inceteaza existenta in cazul in care o parte din elementele de natura activelor si pasivelor ei se desprind si se transmit catre una sau mai multe societati comerciale existente ori care iau astfel fiinta.

IMPORTANT:

Aportul unei parti din elementele de activ ale unei societati comerciale la una sau mai multe societati comerciale existente ori care iau fiinta, in schimbul actiunilor sau partilor sociale ce se atribuie actionarilor/asociatilor acelei societati la societatile comerciale beneficiare, este considerata divizare.

Fuziunea societatilor comerciale se realizeaza prin doua modalitati:

1. fuziunea prin absorbirea uneia sau mai multor societati comerciale de catre o alta societate comerciala;

2. fuziunea prin contopirea a doua sau mai multe societati comerciale pentru a
alcatui o societate comerciala noua.

ATENTIE!

O societate comerciala care absoarbe dobandeste drepturile si este tinuta de obligatiile societatilor comerciale pe care le absoarbe, din punct de vedere juridic. Din punct de vedere fiscal, pierderea fiscala inregistrata de societatea absorbita nu se recupereaza de catre societatea absorbanta.

Operatiunile care au loc cu ocazia fuziunii prin absorbtie sunt:

1. Inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv ale societatilor comerciale care fuzioneaza, inregistrarea rezultatelor inventarierii si ale evaluarii, efectuate cu aceasta ocazie.

2. Intocmirea situatiilor financiare inainte de fuziune de catre societatile comerciale care urmeaza sa fuzioneze. Pe baza bilantului intocmit inainte de fuziune se determina activul net contabil, potrivit formulei:

Activ net contabil = Total Active – Total Datorii

3. Evaluarea globala a societatilor. Determinarea aportului net. Pentru evaluarea societatilor intrate in fuziune se poate folosi una dintre urmatoarele metode: metoda patrimoniala sau metoda activului net, metoda bursiera, metoda bazata pe rezultate (valoarea de rentabilitate, valoarea de randament, valoarea de supraprofit), metode mixte si metoda bazata pe fluxul financiar sau cash-flow-ul.

Valoarea globala a societatii stabilita printr-una dintre metodele mentionate reprezinta valoarea aportului net de fuziune al fiecarei societati intrate in fuziune. Pe raportul baza acestei valori se stabileste raportul de schimb. Evaluarea se face pornind de la de schimb situatiile financiare incheiate la aceeasi data de catre toate societatile.

In cazul in care valoarea activului net contabil nu este aceeasi cu cea a aportului net, diferentele sunt recunoscute ca elemente de castiguri sau pierderi din fuziune.

IMPORTANT:

Daca valoarea aportului net este mai mare decat activul net contabil, diferenta este recunoscuta ca profit. In situatia in care valoarea aportului net este mai mica decat activul net contabil, diferenta este recunoscuta ca pierdere. Pentru respectarea principiului independentei exercitiului, recunoasterea castigurilor si a pierderilor aferente perioadelor anterioare se va reflecta in contul 117 „Rezultatul reportat“ cu identificarea acestora pe exercitii financiare, daca aceasta este posibila.

4. Determinarea raportului de schimb al actiunilor sau al partilor sociale, pentru a acoperi capitalul societatilor comerciale absorbite.

In cadrul acestei etape au loc urmatorii pasi:

a) se stabileste valoarea contabila a actiunilor sau a partilor sociale ale societatilor comerciale care fuzioneaza, prin raportarea aportului net la numarul de actiuni sau de parti sociale emise. Valoarea contabila a unei actiuni/parti sociale se poate obtine si prin raportarea activului net contabil la numarul de actiuni/parti sociale;

Exemplu:

Societatea absorbanta A are un activ net contabil de 8.000.000.000 lei si un numar de 200.000 de actiuni. Valoarea contabila a unei actiuni este de 40.000 lei (8.000.000.000 lei : 200.000 lei). Valoarea nominala a acestora este de 10.000 lei.

Societatea absorbita B are un activ net contabil de 3.750.000.000 lei si un numar de 125.000 actuni. Valoarea contabila a unei actiuni este de 30.000 lei (3.750.000.000 lei : 125.000 lei). Valoarea nominala a acestora este de 10.000 lei.

b) se stabileste raportul de schimb al actiunilor sau al partilor sociale, prin raportarea valorii contabile a unei actiuni ori parti sociale a societatii absorbite la valoarea contabila a unei actiuni sau parti sociale a societatii absorbante:

30.000 : 40.000 = 3 / 4, adica se schimba 4 actiuni ale societatii „B“ pentru 3 actiuni ale societatii „A“.

5. Determinarea numarului de actiuni de emis de societatea „A“, fie prin raportarea aportului net al societatilor comerciale absorbite la valoarea contabila a unei actiuni a societatii comerciale absorbante, fie prin inmultirea numarului de actiuni ale societatii absorbite cu raportul de schimb:

125 mii actiuni x 3 / 4 (raportul de schimb) = 93.750 actiuni.

Se calculeaza cresterea capitalului social la societatea „A“ prin inmultirea numarului de actiuni care trebuie emise de societatea „A“ cu valoarea nominala a unei actiuni de la aceasta societate comerciala:

93.750 actiuni x 10.000 lei (valoarea nominala a unei actiuni) = 937.500 mii lei capital social

Se calculeaza prima de fuziune, ca diferenta intre valoarea contabila a actiunilor si valoarea nominala a acestora:

3.750.000 mii – 940.000 mii lei = 2.812.500 mii lei prima de fuziune.
Actionarii de la societatea „B“ vor primi, ca urmare a fuziunii, 93.750 de actiuni a 10.000 lei (valoarea nominala a unei actiuni).

Societatile comerciale care sunt absorbite se dizolva si isi pierd personalitatea juridica, odata cu inregistrarea in registrul comertului a incetarii existentei lor.

6. Evidentierea in contabilitatea societatilor a operatiunilor efectuate cu ocazia fuziunii.

TRATAMENTUL FISCAL – SOCIETATEA ABSORBITA

 • Veniturile provenite din transferul activelor (contul 7583 „Venituri din cedarea activelor si alte operatii de capital”) sunt venituri neimpozabile. Cheltuielile privind activele cedate (contul 6583 „Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital”) sunt cheltuieli nedeductibile.
 • Societatea absorbita trebuie sa transmita societatii absorbante valoarea fiscala a fiecarui element de activ si pasiv transferat. Valoarea fiscala a mijloacelor fixe amortizabile, definite in conformitate cu prevederile Codului fiscal, se determina luand in calcul valoarea utilizata pentru calculul amortizarii fiscale (art. 24 din Codul fiscal) fara a folosi datele din contabilitate sau orice reevaluare contabila a acestor active, urmand sa se amortizeze pe durata normala ramasa.
 • In conformitate cu prevederile art. 22 alin. (5) din Codul fiscal, reducerea sau anularea oricarui provizion ori a rezervei care a fost anterior dedusa la determinarea profitului impozabil se include in veniturile impozabile ale societatii absorbite. In cazul in care acest provizion sau rezerva este preluat ca atare si inregistrat in evidenta contabila, nu se mai impune valoarea lor. Exemple de rezerve anterior deduse: rezerva legala de 5% din profitul contabil brut pana ce aceasta atinge 20% din capitalul social varsat, rezervele constituite ca urmare a aplicarii facilitatii fiscale privind neimpunerea unei parti din profitul impozabil, rezervele din reevaluare.
 • Potrivit prevederilor art. 34 alin. (8) din Codul fiscal, societatea absorbita are obligatia sa depuna declaratia de impunere si sa plateasca impozitul pe profit cu 10 zile inainte de data inregistrarii incetarii existentei la registrul comertului.

TRATAMENTUL FISCAL – SOCIETATEA ABSORBANTA

 • Potrivit prevederilor art. 26 alin. (2) din Codul fiscal, pierderea fiscala inregistrata de societatea absorbita nu se recupereaza de catre societatea absorbanta.

ATENTIE!

Pierderea fiscala a societatii absorbante, inregistrata pana la data reorganizarii si declarata prin declaratia de impunere anuala, se recupereaza de catre aceasta, la fiecare termen de plata, in limita a 5 ani consecutivi.

 • Societatea absorbanta foloseste la determinarea profitului impozabil valorile fiscale ale activelor si pasivelor transmise de catre societatea absorbita. Aceasta amortizeaza din punct de vedere fiscal valoarea fiscala a mijloacelor fixe amorti zabile transferate de la societatea absorbita, aplicand regulile prevazute la art. 24 din Codul fiscal care s-ar fi aplicat de catre societatea absorbita in situatia in care fuziunea nu ar fi avut loc. In situatia in care societatea absorbanta nu cunoaste valoarea fiscala pe care activele si pasivele transferate au avut-o la societatea absorbita, valoarea fiscala a activelor si pasivelor respective pentru societatea absorbanta este zero.
 • In cazul in care se preiau de la societatea absorbita rezerve si/sau provizioane care au fost deductibile la determinarea profitului impozabil, acestea nu sunt impozitate.
 • In situatia in care valoarea rezervei legale, rezultata in urma operatiei de fuziune, depaseste o cincime din capitalul subscris si varsat al societatii absorbante, diferenta nu se trateaza ca venit impozabil atata timp cat aceasta rezerva se mentine la valoarea rezultata. Valoarea corespunzatoare diminuarii rezervei legale reprezinta venit impozabil, reconstituirea ulterioara a rezervei nefiind deductibila la determinarea profitului impozabil.

OPERATIUNILE CARE SE EFECTUEAZA CU OCAZIA FUZIUNII PRIN CONTOPIRE

 • Inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv, intocmirea situatiilor financiare de fuziune si determinarea capitalului propriu (activul net)
 • Constituirea noii societati comerciale pe baza capitalului propriu (activului net) al societatilor comerciale care fuzioneaza si determinarea numarului de actiuni sau parti sociale, prin raportarea capitalului propriu (activului net) la valoarea nominala a unei actiuni sau a unei parti sociale;

Exemplu:

Doua societati care fuzioneaza – Societatea „C“ si Societatea „D“
La societatea „C“, situatia se prezinta astfel:
Activ net contabil = 1.600.000 mii lei
Aport net = 1.800.000 mii lei
Valoarea nominala a unei actiuni este de 10.000 lei.

La Societatea „D“ avem:

Activ net contabil = 3.000.000 mii lei

Aport net = 3.600.000 mii lei

Valoarea nominala a unei actiuni este de 10.000 lei.

Determinarea numarului de actiuni noi care trebuie emise de noua societate pe baza aportului net al societatilor „C“ si „D“:

– Pentru societatea „C“ 1.800.000 mii lei : 10.000 lei = 180 mii actiuni;

– Pentru societatea „D“ 3.600.000 mii lei : 10.000 lei = 360 mii actiuni.

 • Evidentierea in contabilitatea societatilor a operatiunilor efectuate cu ocazia fuziunii
 • Reflectarea in contabilitatea societatii comerciale nou-infiintate a capitalurilor aportate, a drepturilor si obligatiilor societatilor comerciale care isi inceteaza existenta
 • Reflectarea in contabilitatea societatilor comerciale care s-au dizolvat a elementelor de activ si de pasiv transmise noii societati comerciale.

TRATAMENTUL FISCAL – SOCIETATI CARE ISI INCETEAZA EXISTENTA

 • Veniturile provenite din transferul activelor (contul 7583 „Venituri din cedarea activelor si alte operatii de capital“) sunt venituri neimpozabile. Cheltuielile privind activele cedate (contul 6583 „Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital“) sunt cheltuieli nedeductibile.
 • Societatile care isi inceteaza existenta trebuie sa transmita societatii care ia fiinta valoarea fiscala a fiecarui element de activ si pasiv transferat. Valoarea fiscala a mijloacelor fixe amortizabile este cea care este utilizata pentru calculul amortizarii fiscale fara a se folosi datele din contabilitate sau orice reevaluare contabila a acestor active.
 • In conformitate cu prevederile art. 22 alin. (5) din Codul fiscal, reducerea sau anularea oricarui provizion ori a rezervei care a fost anterior dedusa la determinarea profitului impozabil se include in veniturile impozabile ale societatilor care isi inceteaza existenta. In cazul in care societatea care ia fiinta preia provizionul sau rezerva respectiva in aceeasi marime, acestea nu vor fi impozitate.
 • Potrivit prevederilor art. 34 alin. (8) din Codul fiscal, ambele societati care si-au incetat existenta au obligatia sa depuna declaratia de impunere si sa plateasca impozitul pe profit cu 10 zile inainte de data inregistrarii incetarii existentei la registrul comertului.
 • In cazul existentei unui surplus inregistrat in ct. 117 care este distribuit sub forma de dividende, acesta se impune cu impozit pe dividende.

SOCIETATILE NOU-INFIINTATE


IMPORTANT:

Societatea care ia fiinta nu poate recupera pierdereafiscala inregistrata de societatile care isi inceteaza existenta.

Societatea care ia fiinta foloseste la determinarea profitului impozabil valorile fiscale ale activelor si pasivelor transmise de catre societatile care isi inceteaza existenta.

Societatea care ia fiinta amortizeaza din punct de vedere fiscal valoarea fiscala a mijloacelor fixe amortizabile transferate de la societatile care isi inceteaza existenta, asa cum s-ar fi aplicat de catre societatile care isi inceteaza existenta in situatia in care fuziunea nu ar fi avut loc.

In situatia in care societatea care ia fiinta nu cunoaste valoarea fiscala pe care activele si pasivele transferate au avut-o la societatile care isi inceteaza existenta, valoarea fiscala a activelor si pasivelor respective, pentru societatea care ia fiinta, este zero.

In situatia in care valoarea rezervei legale rezultata in urma operatiei de fuziune depaseste o cincime din capitalul subscris si varsat al societatii care ia fiinta, diferenta nu se trateaza ca venit impozabil atata timp cat aceasta rezerva se mentine la valoarea rezultata. Valoarea corespunzatoare diminuarii rezervei legale reprezinta venituri rezervei impozabile, reconstituirea ulterioara a rezervei nefiind deductibila la determinarea legale profitului impozabil.

Valoarea fiscala a titlurilor de participare primite de persoanele care contribuie cu active este egala cu valoarea fiscala a activelor aduse drept contributie de catre persoanele respective si se inregistreaza in Registrul fiscal.

OPERATIUNI CARE AU LOC CU OCAZIA DIVIZARII

1. Inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv, inregistrarea rezultatelor inventarierii si ale evaluarii

Exemplu:

Consideram cazul unei divizari in urma careia societatea care se divizeaza isi inceteaza existenta prin impartirea integrala a patrimoniului intre doua societati. Societatea „L“ se divizeaza, iar elementele de activ si pasiv sunt preluate de catre societatea „M“ care este deja infiintata, in cota de 40% si societatea „N“ care ia astfel fiinta, in cota de 60%.

2. Intocmirea situatiilor financiare inainte de divizare de catre societatile comerciale care urmeaza sa se divizeze

3. Impartirea elementelor de activ si de pasiv ale societatii comerciale care se divizeaza, la divizare care se transmit societatilor beneficiare pe baza protocolului de predare-primire

4. Stabilirea realitatii creantelor, obligatiilor, provizioanelor si a altor elemente de activ si de pasiv

Exemplu:

Activul net contabil al societatii „M” este 3.000.000 mii lei, iar al societatii „L“ 1.500.000 mii lei.
Se determina raportul de schimb al partilor sociale pentru a acoperi aportul societatii „L”.
Societatea „L” are un numar de 1.500 parti sociale la valoarea nominala de 10.000 lei, iar societatea „M”
3.000 la valoarea nominala de 10.000. Raportul de schimb al partilor sociale se face prin raportarea valorii contabile a unei parti sociale a so cietatii „L” la valoarea contabila a societatii „M“: 1500 : 3000 = 0,200 Aceasta inseamna ca se schimba o parte sociala a societatii „L” pentru 0,200 parti sociale ale societatii

„M”. Aceasta va trebui sa emita 1500 x 0,200 = 300 de parti sociale. Asociatii societatii „L” vor primi, ca urmare a divizarii, 300 de parti sociale cu valoarea nominala de 10.000 lei.
Societatile „M” si „N” preiau prin divizare cota-parte din valoarea globala a societatii „L”.

5. Calcularea primei de divizare, ca diferenta intre valoarea contabila a actiunilor sau partilor sociale si valoarea nominala a acestora

6. Reflectarea in contabilitatea societatilor comerciale beneficiare a elementelor de activ si de pasiv primite de la societatea comerciala care s-a divizat

7. Reflectarea in contabilitatea societatii comerciale care s-a divizat a elementelor de activ si de pasiv ca urmare a divizarii. Societatile comerciale care au aplicat Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, iar in urma divizarii nu mai indeplinesc criteriile de marime stabilite prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001 trebuie sa continue aplicarea acestor reglementari pentru asigurarea comparabilitatii situatiilor financiare.

TRATAMENTUL FISCAL – SOCIETATEA CARE SE DIVIZEAZA

 • Veniturile provenite din transferul activelor (contul 7583 „Venituri din cedarea activelor si alte operatii de capital”) sunt venituri neimpozabile. In mod similar, cheltuielile privind activele cedate (contul 6583 „Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital”) sunt cheltuieli nedeductibile.
 • Societatea care se divizeaza trebuie sa stabileasca valoarea fiscala a fiecarui element de activ si pasiv transferat si sa o comunice societatii care ia fiinta. Valoarea fiscala a mijloacelor fixe amortizabile transferate se determina luand in calcul valoarea utilizata pentru calculul amortizarii fiscale (art. 24 din Codul fiscal). Nu se folosesc valorile din contabilitate sau valorile rezultate in urma reevaluarii acestor active.
 • Reducerea sau anularea oricarui provizion ori a rezervei care a fost anterior dedusa la determinarea profitului impozabil se include in veniturile impozabile ale societatilor care isi inceteaza existenta, cu exceptia situatiei in care societatea care ia fiinta preia provizionul sau rezerva respectiva.
 • Potrivit prevederilor art. 34 alin. (8) din Codul fiscal, societatile care isi inceteaza existenta trebuie sa depuna declaratia de impunere si sa plateasca impozitul pe profit cu 10 zile inainte de data inregistrarii incetarii existentei la Registrul Comertului. Atunci cand debitorul nu face plata obligatiilor fiscale, cei care preiau, in tot sau in parte, drepturile si obligatiile acestuia, trebuie sa le achite.

IMPORTANT:

In cazul in care debitorul persoana juridica este supus divizarii, fuziunii ori reorganizarii judiciare, sunt obligati la plata obligatiilor fiscale, conform raspunderii proportionale, urmatorii:

– persoana juridica care preia patrimoniul prin absorbtia debitorului;

– persoana juridica care se infiinteaza ca urmare a fuziunii debitorului cu alta persoana juridica;

– persoanele juridice care se infiinteaza ca urmare a divizarii totale a debitorului sau care preiau patrimoniul ca urmare a acesteia;

– debitorul, persoanele juridice infiintate ori care isi sporesc patrimoniul ca urmare a divizarii partiale a debitorului.

TRATAMENTUL FISCAL – SOCIETATILE CARE PREIAU ACTIVELE SI PASIVELE

 • Pierderea fiscala inregistrata de societatea care se divizeaza nu se recupereaza de catre societatile care preiau activele si pasivele transferate. Pierderea fiscala inregistrata de societatea care se divizeaza se recupereaza de catre aceasta din profitul fiscal obtinut la dizolvare, daca este cazul.
 • Societatile care preiau activele si pasivele de la societatea care se divizeaza folosesc la determinarea profitului impozabil valorile fiscale ale activelor si pasivelor transmise de catre aceasta. Societatile amortizeaza din punct de vedere fiscal valoarea fiscala a mijloacelor fixe amortizabile transferate de la societatea care se divizeaza, care s-ar fi aplicat de catre societatea care se divizeaza in situatia in care divizarea nu ar fi avut loc.

ATENTIE!

In situatia in care societatile nu cunosc valoarea fiscala pe care activele si pasivele transferate au avut-o la societatea care se divizeaza, valoarea fiscala a activelor si pasivelor respective, pentru societatile care preiau activele si pasivele, este zero.

 • In cazul in care se preiau de la societatea care se divizeaza rezerve si/sau rezerve/provizioane care au fost deductibile la determinarea profitului impozabil, acestea nu sunt impozitate daca sunt preluate in aceeasi forma.
 • In situatia in care valoarea rezervei legale rezultate in urma operatiei de divizare depaseste o cincime din capitalul subscris si varsat al societatilor care preiau activele si pasivele in urma unei operatiuni de divizare, diferenta nu se trateaza ca venit impozabil atata timp cat aceasta rezerva se mentine la valoarea rezultata.

LICHIDAREA SOCIETATILOR COMERCIALE

Lichidarea este hotarata de adunarea generala a actionarilor sau a asociatilor.

Cu aceasta ocazie se efectueaza:

– inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv ale societatii comerciale care urmeaza sa se lichideze;

– inregistrarea rezultatelor inventarierii si ale evaluarii;

– intocmirea situatiilor financiare.

Bilantul contabil se intocmeste pe baza datelor din evidentele contabile, date care trebuie puse de acord cu rezultatele inventarierii.

Adunarea generala a actionarilor stabileste si pasii pe care lichidatorul ii efectueaza in numele societatii comerciale care se lichideaza:

– valorificarea elementelor de activ (vanzarea imobilizarilor si a stocurilor, incasarea creantelor, a investitiilor financiare pe termen scurt etc.);

– achitarea datoriilor societatii comerciale catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor etape sociale de stat, celelalte obligatii sociale si alte fonduri, salariati si alti terti; lichidare

– efectuarea partajului capitalului propriu (activului net) al societatii comerciale, rezultat din lichidarea societatii comerciale, in functie de:

a) prevederile statutului si/sau ale contractului de societate;

b) hotararea adunarii generale a actionarilor sau a asociatilor, consemnata in regis trul sedintelor adunarii generale;
c) cota de participare la capitalul social.

Partajul consta in impartirea capitalului propriu (activului net), rezultat din lichidare, intre actionarii sau asociatii societatii comerciale.

RETRAGEREA SAU EXCLUDEREA ASOCIATILOR

Conform prevederilor art. 222 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, asociatul se poate retrage din societate in cazurile prevazute in actul constitutiv, cu acordul tuturor celorlalti asociati sau pentru motive temeinice in baza unei hotarari judecatoresti.

Exemplu:

O societate are trei asociati, o persoana juridica si doua persoane fizice. Unul dintre cei doi asociati, persoane fizice, se retrage din societatea comerciala. In contractul de partaj s-a prevazut ca asociatul care se retrage cesioneaza aportul la capital, depus in numerar.

Din totalul activului se scad datoriile (creditori diversi, furnizori, salarii, datorii la bugetul statului, divi dende etc.) si se face determinarea capitalului propriu (activului net). Activul net se compune din capital social, rezerve legale, alte rezerve, profit nerepartizat. In functie de aportul la capital al asociatilor se deter mina partajul activului net pentru asociatul care se retrage. Cota-parte din activul net datorata acestuia este diminuata cu impozitul pe profit si cu cel pe dividende, calculate si varsate. Aceleasi operatiuni se fac si in cazul excluderii unui asociat.

ATENTIE!

Potrivit art. 224 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, asociatul exclus nu are dreptul la o parte proportionala din patrimoniul social, ci numai la o suma care sa reprezinte valoarea acesteia.

NOUTATI din Legislatie aparute in 2022

Ghidul Practic al Monografiilor Contabile


Atentie: au aparut monografii anului 2022!

Ai la dispozitie 70 monografii:

- noi-noute, variate, complexe, actuale, controversate si legale
- grupate pe domenii de cel mai mare interes
- usor de accesat, usor de inteles, usor de aplicat
- gata de personalizat cu datele operatiunilor tale

...Vezi AICI detalii complete <<

Ti-a placut acest articol? Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News

Data aparitiei: 04 Aprilie 2006


Votati articolul "7.1. Fuziunea si divizarea societatilor comerciale":
Rating:

Nota: 3.25 din 5 din 4 voturi


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriAlte articole publicate in data de 04 Aprilie 2006 ARTICOLE SIMILARESubiectele saptamanii

Atentie, Contabili!

Noutati in Codul Fiscal 2022 - Monografii contabile actualizate
Cititi «Raportul Special Gratuit» oferit de specialistii nostri

DESCARCATI GRATUIT Raportul Special
"MONOGRAFIILE CONTABILE 2022: Noutati legislative + TOP 6 Cazuri Practice"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
X